MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 7. évfolyam, 3-4. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2009/01/22 15:52:15
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A

160 /2008.
   Alte Tänze für Kinder [nyomtatott kotta] : für Klavier = Early dances for children : for piano = Régi táncok gyermekeknek : zongorára / herausgegeben von Fantóné Kassai Mária, Hernádi Lajosné, Hajdu Anna etc. - 26. kiad. - [szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 58 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02629-8
Z. 2629 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - zeneművek gyűjteménye - tánczene
[AN 2774914]
MARC

ANSEL
UTF-8

B

161 /2008.
Bánfalvi József (1919-)
   Megkésett szerenád [nyomtatott kotta] : Bánfalvi József magyarnótái és dalai. - [Szóló]. - Szeged : Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete : Bába Kiadó, 2007. - 54, [2] p. ; 24 cm
vokális zene - magyar nóta - daloskönyv
[AN 2777720]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Cantemus! [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1978. - 7 p. ; 24 cm
Készült Debrecen Város Tanácsának felkérésére.
ISMN M 080-08539-4
Z. 8539 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2768894] MARC

ANSEL
UTF-8163 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Choral works for female, children's and male voices [nyomtatott kotta] : with texts in latin = Chorwerke für gleiche Stimmen : nach lateinischen Texten = Œuvres chorales pour voix égales : avec des textes en latin = Egyneműkarok : latin szöveggel / Bárdos Lajos ; edited by Malina János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 18 p. ; 30 cm. - (Sacred choral works. music by Hungarian composers ; 1)
Címvált.: Ave Maria ; Confirma hoc, Deus ; Adoremus ; Pange lingua ; Terra tremuit ; Jubilate Deo
ISMN 979-0-080-14644-6
Z. 14644 (EMB)
egyházi kórusmű - egynemű kar - kórusmű kísérettel - orgona
[AN 2775819] MARC

ANSEL
UTF-8164 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Choral works for mixed voices [nyomtatott kotta] : christmas season = Werke für gemischten Chor : Weihnachtsfestkreis = Œuvres chorales pour voix mixtes : fêtes autour de Noël = Vegyeskarok : karácsonyi ünnepkör / Bárdos Lajos ; edited by Malina János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 13, [2] p. ; 30 cm. - (Sacred choral works. music by Hungarian composers ; 2)
Tart.: O gloriosa virginum ; Adorna thalamum ; O Jesule ; Sancta parens
ISMN 979-0-080-14645-3
Z. 14645 (EMB)
egyházi kórusmű - vegyeskar - a cappella - karácsony
[AN 2775863] MARC

ANSEL
UTF-8165 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Choral works for mixed voices [nyomtatott kotta] : easter season = Werke für gemischten Chor : Osterfestkreis = Œuvres chorales pour voix mixtes : fêtes autour de pâques = Vegyeskarok : húsvéti ünnepkör / Bárdos Lajos ; edited by Malina János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 23 p. ; 30 cm. - (Sacred choral works. music by Hungarian composers ; 3)
Tart.: O languens Jesu ; Ingrediente Domino ; Popule meus ; Vexilla Christus inclyta ; Vexilla Regis prodeunt ; Surrexit Christus
ISMN 979-0-080-14646-0
Z. 14646 (EMB)
egyházi kórusmű - vegyeskar - a cappella - húsvét
[AN 2775965] MARC

ANSEL
UTF-8166 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Choral works for mixed voices [nyomtatott kotta] : songs for the period after Easter = Werke für gemischten Chor : Gesänge für die Zeit nach Ostern = Œuvres chorales pour voix mixtes : chants pour la période dʹaprès Pàques = Vegyeskarok : a Húsvét utáni időszak énekei / Bárdos Lajos ; edited by Malina János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 22, [1] p. ; 29 cm. - (Sacred choral works. music by Hungarian composers ; 4.)
ISMN 979-0-080-14647-7
Z. 14647 (EMB)
a cappella - vegyeskar - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 2789726] MARC

ANSEL
UTF-8167 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Dana-dana [nyomtatott kotta] : dallama Kiss Lajos gombosi gyűjtéséből : szövege erdélyi táncszókból : háromszólamú vegyeskar / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - [4] p. ; 24 cm
ISMN M 080-00268-1
Z. 268 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2770050] MARC

ANSEL
UTF-8168 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Első népdalrapszódia [nyomtatott kotta] : (Tilinkós) : négy táncdal vegyeskarra / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1974. - 16 p. ; 24 cm
"Az én rácsos kapum, sárgára van festve..." (szövegkezdet) ; "Esik eső karikára, csepereg..." (szövegkezdet) ; "Kicsiny nekem ez a ház..." (szövegkezdet) ; "Tizenkilenc küllő van egy kerékbe..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-08414-4
Z. 8414 (EMB)
a cappella - vegyeskar - népdalfeldolgozás - kórusmű - táncdal
[AN 2768599] MARC

ANSEL
UTF-8169 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Libera me [nyomtatott kotta] : Visio de Judicio Ultimo : per coro misto / Bárdos. - 11. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 8 p. ; 24 cm
ISMN M 080-08331-4
Z. 8331 (EMB)
vegyeskar - a cappella - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 2788662] MARC

ANSEL
UTF-8170 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Magos a rutafa [nyomtatott kotta] : felvidéki népdalok : női kar / Bárdos Lajos. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 8 p. ; 24 cm
ISMN M 080-00110-3
Z. 110 (EMB)
a cappella - női kar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 2789412] MARC

ANSEL
UTF-8171 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Missa tertia [nyomtatott kotta] : for mixed choir and organ / Bárdos. - 9. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 15 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12951-7
Z. 12951 (EMB)
vegyeskar - egyházi és vallásos zene - kórusmű kísérettel - orgona
[AN 2788673] MARC

ANSEL
UTF-8172 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Patkóéknál [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos Lajos ; két csallóközi népdal Pongrácz Zoltán gyűjtéséből. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 9, [1] p. ; 24 cm
Különlenyomat a "Tizennégy vegyeskar" c. kötetből. - "Patkóéknál Patason..." (szövegkezdet) ; "Az árgyélus kismadár..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-00281-0
Z. 281 (EMB)
vegyeskar - a cappella - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 2777349] MARC

ANSEL
UTF-8173 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Régi táncdal [nyomtatott kotta] : vegyeskarra : dallama:"Ungarescha" J. Paix orgonakönyvéből (1583) / Bárdos Lajos ; szövege Vargha Károlytól (1949). - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1952. - 11 p. ; 24 cm
ISMN M 080-00578-1
Z. 578 (EMB)
vegyeskar - a cappella - kórusmű
[AN 2789390] MARC

ANSEL
UTF-8174 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Duók [nyomtatott kotta] / Bartók Béla ; Bartók kórusműveiből két hegedűre átírta Szervánszky Endre. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 16 p. ; 28 cm
ISMN 979-0-080-06554-9
Z. 6554 (EMB)
hegedű - kamarazene - duó - átirat
[AN 2792226] MARC

ANSEL
UTF-8175 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Este a székelyeknél [nyomtatott kotta] : gordonkára és zongorára = Ein Abend am Lande : für Violoncello und Klavier = An evening in the village : for violoncello and piano / Bartók Béla ; átírta Mező László, Mező Imre. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam
ISMN M 080-08319-2
Z. 8319 (EMB)
gordonka - zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - népdalfeldolgozás
[AN 2765982] MARC

ANSEL
UTF-8176 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Gyermekeknek [nyomtatott kotta] : I-II. füzet : apró darabok kezdő zongorázóknak (oktávfogás nélkül) : magyar gyermek- és népdalok felhasználásával = Für Kinder : I-II. Hefte : kleine Klavierstücke für Anfänger (ohne Oktaven-Spannung) : mit Verwendung ungarischer Kinder- und Volkslieder / Bartók Béla ; közreadja Bartók Péter. - 63. új, javítot kiadás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 54 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05454-3
Z. 5454 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - népdalfeldolgozás
[AN 2772602] MARC

ANSEL
UTF-8177 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Öt magyar népdal [nyomtatott kotta] : énekhangra zongorakísérettel = Five Hungarian folk songs : for voice and piano / Bartók Béla ; közreadja Denijs Dille ; angol szöveg Nancy Bush. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 11 p. ; 29 cm
Tart.: Elindultam szép hazámbul ; Által mennék én a Tiszán ladikon ; Nem messze van ide kis Margitta ; A gyulai kert alatt ; Végigmentem a tárkányi
ISMN M 080-06341-5
Z. 6341 (EMB)
vokális szóló kísérettel - zongora - népdalfeldolgozás
[AN 2763169] MARC

ANSEL
UTF-8178 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Zehn slowakische Volkslieder [nyomtatott kotta] : aus der Folge "Für Kinder" : 1-3. Lage = Tíz szlovák népdal : a "Gyermekeknek" c. sorozatból : 1-3. fekvés = Desať slovenských lʹudových piesni : z cyklu "Detom" : 1-3. poloka / Bartók Béla ; für Violine und Klavier bearbeitet von Aladár Móži. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 12 p. ; 29 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-04081-2
Z. 4081 (EMB)
hegedű - zongora - átirat - népdalfeldolgozás
[AN 2776234] MARC

ANSEL
UTF-8179 /2008.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Bagatell (zg.) (WoO 59.) (a moll)
   Für Elise [nyomtatott kotta] : für Klavier / Beethoven. - 43. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 28 cm
ISMN M 080-00671-9
Z. 671 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2776266] MARC

ANSEL
UTF-8180 /2008.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Beethoven [nyomtatott kotta] : easy and moderately difficult pieces / selected and edited by Péteri Judit. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 34 p. ; 30 cm. - (Hits & rarities. zongorára)
Tart.: Walzer : (WoO 84) ; Allegretto : (WoO 53) ; Bagatellen : Op. 33 : (excerpts) ; Bagatellen : Op. 119 : (excerpts) ; "Für Elise" : (WoO 59) ; Bagatellen : Op. 126 : (excerpts) ; Allegretto : (WoO 61)
ISMN M 080-14654-5
Z. 14654 (EMB)
karakterdarab - zongorára írt zenemű
[AN 2790893] MARC

ANSEL
UTF-8

C

181 /2008.
   Cello and piano II [nyomtatott kotta] : score and cello part / összeállította és közreadta Pejtsik Árpád. - [Partitúra és szólam]. - Budapest : EMB, 2008. - 103 p. ; 31 cm + 1db gordonka szólam
ISMN M 080-14636-1
Z. 14636 (EMB)
gordonka - zongora - kamarazene - zeneművek gyűjteménye - átirat
[AN 2772259]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2008.

   Cello and piano II [nyomtatott kotta] : score and cello part / összeállította és közreadta Pejtsik Árpád. - [Partitúra és szólam]. - Budapest : EMB, 2008. - 99 p. ; 31 cm + 1db gordonka szólam
ISMN M 080-14637-8
Z. 14637 (EMB)
gordonka - zongora - kamarazene - zeneművek gyűjteménye - átirat
[AN 2772275] MARC

ANSEL
UTF-8183 /2008.

   Chamber music for violoncellos 3 [nyomtatott kotta] : for 4 violoncellos = Kammermusik für Violoncelli 3 = Musique de chambre pour violoncelles 3 = Kamarazene gordonkákra 3 / edited by Pejtsik Árpád. Quartettino / Boccherini. Gavotte in old style / Grieg. Elegie / J. Werner. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 16 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN M 080-14403-9
Z. 14403 (EMB)
gordonka - kamarazene - kvartett - átirat
[AN 2767811] MARC

ANSEL
UTF-8184 /2008.

   Cifra palota [nyomtatott kotta] : 100 magyar gyerekdal zongora- vagy gitárkísérettel / válogatta és feldolgozta Máriássy István ; az illusztrációkat készítette Zászkaliczky Ágnes ; gitárakkord-jelzéssel ellátta Szabó István. - 4. változatlan utánnyomás. - [Szóló]]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2007. - 96 p. : ill. ; 27 cm
vokális szóló kísérettel - zongora - gitár - gyermekdal - zeneművek gyűjteménye
[AN 2764840] MARC

ANSEL
UTF-8185 /2008.

   Classical piano trios [nyomtatott kotta] : for beginners (first position) = Klassische Klaviertrios : für Anfänger (erste Lage) = Trios classiques a vec piano : pour les premier pas (1re position) = Klasszikus zongoratriók : kezdők számára (első fekvés) / transcribed and edited by Pejtsik Árpád, Zempléni László. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 47 p. ; 31 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-14274-5
Z. 14274 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - gordonka - zongora - kamarazene - átirat - zeneművek gyűjteménye - trió
[AN 2772089] MARC

ANSEL
UTF-8186 /2008.

Claydermann Richard
   Ballade pour Adeline [nyomtatott kotta] / Richard Claydermann. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 24 p. ; 30 cm
Tart.: Ave Maria ; Greensleeves ; Jingle Bells ; Lettre a ma mere ; Nostalgy ; Plaisir d'amour ; Romantique serenade ; Wiegenlied ; Ballade pour Adeline
átirat - zongorára írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 2764836] MARC

ANSEL
UTF-8187 /2008.

Csíky, Boldizsár (1937-)
   Ecloga [nyomtatott kotta] : vegyeskarra : erdélyi népi szöveg nyomán / Csíky Boldizsár. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 11 p. ; 29 cm
A mű Debrecen város felkérésére készült. - "Porondos víz martján felnőtt liliomszál..." (szövegkezdet)
Z. 14652 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 2789694] MARC

ANSEL
UTF-8188 /2008.

Czidra László (1940-2001)
   Baroque studies [nyomtatott kotta] : for descant recorder or another melodic instrument (flute, oboe or violin) = Barocketüden : für Sopranblockflöte oder ein anderes Melodieinstrument (Flöte, Oboe oder Violine) = Études baroques : pour flûte à bec soprano ou autre instrument mélodique (flûte, hautbois ou violon) = Barokk etűdök : szopránfurulyára vagy más dallamhangszerre (fuvolára, oboára vagy hegedűre) / Czidra. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 79 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14254-7
Z. 14254 (EMB)
blockflöte - furulya - oboa - hegedű - szólóhangszerre írt zenemű - etűd
[AN 2792272] MARC

ANSEL
UTF-8

D

189 /2008.
   Dalos könyv a népiskolák számára [nyomtatott kotta] : az V. és VI. osztály részére / szerkesztette Sztankó Béla. - [Szóló]. - Miskolc : Miskolci Bölcsész Egyesület, 2007. - 102 p. ; 21 p.
A Franklin-Társulat évszám nélkül kiadott Daloskönyvének új kiadása.
ISMN M 801650-47-4
zeneoktatás - egyetemi jegyzet - daloskönyv
[AN 2768434]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2008.

Dancla, Charles (1817-1907)
   Studies for violin [nyomtatott kotta] : with accompaniment of a second violin : Op. 68 = Etüden für Violine : mit Begleitung einer zweiten Violine = Études pour violon : avec accompagnement d' un second violon = Etűdök hegedűre : második hegedű kíséretével / Charles Dancla ; ed. by Kállay Géza. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 23 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN M 080-07918-8
Z. 7918 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - zenei gyakorlat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2764981] MARC

ANSEL
UTF-8191 /2008.

Dargay Marcell (1980-)
   Albumblatt "Városligeti fasor 33." [nyomtatott kotta] : fuvolára és zongorára : (2005) / Dargay Marcell. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 8 p. ; 29 cm + 1db fuv. szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14615-6
Z. 14615 (EMB)
harántfuvola - zongora - kamarazene - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2764816] MARC

ANSEL
UTF-8192 /2008.

Dargay Marcell (1980-)
   First words after the last [nyomtatott kotta] : for prepared piano, vibraphone and violoncello : (2001-2002) / Dargay Marcell. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 13 p. ; 29 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14616-3
Z. 14616 (EMB)
vibrafon - gordonka - zongora - kamarazene
[AN 2764205] MARC

ANSEL
UTF-8193 /2008.

Deák Bárdos György (1905-1991)
   Parasceve [nyomtatott kotta] : nyolc motetta vegyeskarra / Deák-Bárdos György. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 27, [1] p. ; 29 cm. - (Sacred choral works. music by Hungarian composers ; 7)
Tart.: Hymnus de vanitate mundi ; "Tristis est anima mea" ; "Crucifigatur!" ; "Pater! dimitte illis!" ; "Eli! Eli!..." ; "Consummatum est!" ; Ének a világ megvetéséről ; A keresztfához megyek
ISMN 979-0-080-14656-9
Z. 14656 (EMB)
egyházi kórusmű - vegyeskar - a cappella - motetta
[AN 2775537] MARC

ANSEL
UTF-8194 /2008.

Devienne, François (1759-1803)
   Achtzehn kleine Flötenduette [nyomtatott kotta] = Tizennyolc kis fuvoladuó / François Devienne ; herausgegeben von Kalmár László. - 23. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 19 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05652-3
Z. 5652 (EMB)
harántfuvola - kamarazene - duó
[AN 2767799] MARC

ANSEL
UTF-8195 /2008.

Dinyés Dániel (1980-)
   Próza [nyomtatott kotta] : zongorára / Dinyés Dániel. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 9 p. ; 29 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN 9790-080-14618-7
szólóhangszerre írt zenemű - zongorára írt zenemű
[AN 2764220] MARC

ANSEL
UTF-8196 /2008.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv a zeneiskolák 1. osztályának / Dobszay László. - 41. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISMN M 080-05226-6
Z. 5226 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2777418] MARC

ANSEL
UTF-8197 /2008.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv a zeneiskolák 3. osztályának / Dobszay László. - 39. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 195 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05247-1
Z. 5247 (EMB)
zeneoktatás - szolfézskönyv
[AN 2789672] MARC

ANSEL
UTF-8198 /2008.

Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Ruralia Hungarica [nyomtatott kotta] : Op. 32/c : három darab hegedűre és zongorára / Dohnányi Ernő. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 23 p. ; 28 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-02654-0
Z. 2654 (EMB)
hegedű - zongora - kamarazene
[AN 2792211] MARC

ANSEL
UTF-8199 /2008.

Domokos Kázmér (1936-)
   Beléptél az életembe.. [nyomtatott kotta] : nóták, dalok / Domokos Kázmér szerzeményei. - [Szóló]. - Zsámbék : Domokos Kázmér, 2008. - 62, [2] p. ; 21 cm
vokális zene - magyar nóta - zeneművek gyűjteménye
[AN 2768558] MARC

ANSEL
UTF-8200 /2008.

Draskóczy László (1940-)
   Korondi táncok [nyomtatott kotta] : klarinétra és zongorára = Dances from Korond : for clarinet and piano = Tänze aus Korond : für Klarinette und Klavier / Draskóczy. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 12 p. ; 29 cm + 1db klar. szólam
ISMN M 080-12064-4
Z. 12064 (EMB)
klarinét - zongora - népzenei feldolgozás - kamarazene
[AN 2790116] MARC

ANSEL
UTF-8201 /2008.

   Duos für Violine und Viola [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Duets for violin and viola : for beginners = Duók hegedűre és mélyhegedűre : kezdőknek / zusammengestellt und bearbeitet von Vigh Lajos. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 44 p. ; 31 cm
ISMN M 080-13430-6
Z. 13430 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - mélyhegedű - duó
[AN 2767819] MARC

ANSEL
UTF-8202 /2008.

Durkó Zsolt (1934-1997)
   Three english songs [nyomtatott kotta] = Három angol dal / Durkó Zsolt. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 43 p. ; 30 cm
ISMN M 801654-51-9
A-1132 (Akkord)
vokális szóló kísérettel - zongora - megzenésített költemény
[AN 2773516] MARC

ANSEL
UTF-8

E

203 /2008.
   Early music for violoncello [nyomtatott kotta] : (first close position) = Alte Musik für Violoncello : (Erste enge Lage) = Régi zene gordonkára : (első szűk fekvés) / arranged and edited by Brodszky Ferenc. - [Szóló]. - Budapest : EMB, [2007]. - 15 p. ; 29 cm + 1 db gka. szólam
ISMN M 080-02452-2
Z. 2452 (EMB)
gordonka - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - átirat - zeneművek gyűjteménye
[AN 2763122]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2008.

   Erőm és énekem az Úr [nyomtatott kotta] : a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség énekeskönyve. - [Szóló]. - Budapest : Harmat, 2006. - IV, 93 p. ; 24 cm
A 2. javított kiadás utánnyomása.
egyházi és vallásos zene - vallásos ének
[AN 2777401] MARC

ANSEL
UTF-8

F

205 /2008.
   Fegyvernemi dalok [nyomtatott kotta] / Katona János. - [Szóló]. - [Budapest] : Zrinyi, 2008. - 30 p. : ill. ; 30 cm
hazafias dal - katonanóta - zeneművek gyűjteménye
[AN 2765199]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2008.

   Felhő táncol [nyomtatott kotta] : mai magyar zeneszerzők kíséretes kórusművei. - [Partitúra]. - Budapest : KÓTA, 2008. - 77 p. ; 30 cm
ISMN M 9005255-2-9
kórusmű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 2761365] MARC

ANSEL
UTF-8207 /2008.

   Flauto virtuoso [nyomtatott kotta] / közreadja Kanyó András. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 32 p. ; 31 cm + 1 db fuv. szólam
Tart.: Fantázia : Op. 51. Rondo burlesco. Mazurka elegante
ISMN 979-0-801654-54-0
A-1145 (Akkord)
karakterdarab - harántfuvola - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 2772077] MARC

ANSEL
UTF-8208 /2008.

   French renaissance dances [nyomtatott kotta] : for four recorders = Französische Tänze aus der Renaissance : für vier Blockflöten = Dances françaises de la renaissance : pour quatre flûtes à bec = Francia reneszánsz táncok : négy furulyára / compiled and edited by Bali János ; choreographies by Kovács Gábor. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 56 p. ; 30 cm + 5 db furulya szólam
Díszítési útmutatóval és koreográfiákkal.
ISMN M 080-14625-5
Z. 14625 (EMB)
furulya - kamarazene - kvartett - tánczene - zeneművek gyűjteménye
[AN 2765143] MARC

ANSEL
UTF-8209 /2008.

   French renaissance dances [nyomtatott kotta] : for four stringed instruments = Dances françaises de la renaissance : pour quatre instruments à cordes = Französische Tänze aus der Renaissance : für vier Streichinstrumente = Francia reneszánsz táncok : négy vonóshangszerre / compiled and edited by Bali János ; choreographies by Kovács Gábor. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 56 p. ; 30 cm + 6 db vonós szólam
Díszítési útmutatóval és koreográfiákkal.
ISMN M 080-14640-8
Z. 14640 (EMB)
hegedű - mélyhegedű - gordonka - kamarazene - kvartett - tánczene - zeneművek gyűjteménye
[AN 2767442] MARC

ANSEL
UTF-8210 /2008.

Futó Balázs (1981-)
   Müller-Schubert: Der Leiermann [nyomtatott kotta] : für 2 Sinusgeneratoren, Klavier vierhändig, 2 Klarinetten (die 2. auch Bassklarinette) und Altstimme : (2003) / Futó Balázs. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 12 p. ; 29 cm + 1db szólam. - (EMB contemporary music)
A kompozíció Franz Schubert Der Leiermann (Die Winterreise, no. 24., vers: Wilhelm Müller ) c. dalának átdolgozása.
ISMN M 080-14619-4
Z. 14619 (EMB)
klarinét - basszusklarinét - zongora - vokális zene - alt - kamarazene - átirat
[AN 2763499] MARC

ANSEL
UTF-8211 /2008.

Futó Balázs (1981-)
   Just a song [nyomtatott kotta] : for male voice and piano : (2003) / Futó Balázs. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 29 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN 9790-080-14620-0
Z. 14620 (EMb)
vokális szóló kísérettel - zongora - kamarazene
[AN 2764193] MARC

ANSEL
UTF-8

G

212 /2008.
Gárdonyi Zsolt (1946-)
   Alternatív koráliskola [nyomtatott kotta] / Gárdonyi Zsolt, Karasszon Dezső. - [Szóló]. - Budapest : Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2007. - 55 p. ; 30 cm
egyházi és vallásos zene - orgona - korál - példatár
[AN 2776559]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2008.

Goltermann, Georg (1824-1898)
   Capriccio [nyomtatott kotta] : for violoncello and piano / Goltermann ; edited by Árpád Pejtsik. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 7 p. ; 30 cm + 1db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN M 080-13889-2
Z. 13889 (EMB)
gordonka - zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2766298] MARC

ANSEL
UTF-8214 /2008.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Te lucis ante terminum [nyomtatott kotta] : hatszólamú vegyeskar Nagy Szent Gergely himnusza nyomán / Gyöngyösi Levente. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14641-5
Z. 14641 (EMB)
Gergely (pápa), I., Nagy Szent (540-604)
a cappella - vegyeskar - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 2790170] MARC

ANSEL
UTF-8215 /2008.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Venite, exsultemus Domino [nyomtatott kotta] : (94. zsoltár) : nőikarra / Gyöngyösi Levente. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2007. - 10 p. ; 29 cm
ISMN M 080-14584-5
Z. 14584 (EMB)
egyházi kórusmű - női kar - a cappella
[AN 2766342] MARC

ANSEL
UTF-8

H

216 /2008.
   Hegedűiskola II [nyomtatott kotta] : az alsófok II. osztálya számára = Violinschule II = Violin tutor II / Dénes László, Lányi Margit, Mező Imre, Skultéty Antalné. - 27. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 73 p. ; 30 cm + 1 db zg. szólam
ISMN M 080-05244-0
Z. 5244 (EMB)
hegedű - hangszeriskola
[AN 2774901]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2008.

Hollós Máté (1954-)
   Rhapsodic monologue for clarinet [nyomtatott kotta] = Rapszodikus monológ klarinétra / Hollós. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 6 p. ; 30 cm
ISMN M 801654-50-2
A-1141 (Akkord)
klarinét - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2773503] MARC

ANSEL
UTF-8218 /2008.

Horváth Barnabás (1965-)
   Mundi renovatio [nyomtatott kotta] : Szentviktori Ádám himnuszára : nőikarra / Horváth Barnabás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2007. - 4 p. ; 29 cm
ISMN M 080-14613-2
Z. 14613 (EMB)
Szentviktori Ádám
női kar - a cappella - kórusmű
[AN 2766597] MARC

ANSEL
UTF-8219 /2008.

Horváth Barnabás (1965-)
   Süni Dani [nyomtatott kotta] : öt gyermekkar Sulyok Gizella verseire / Horváth Barnabás. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop.2007
Tart.: Rózsaágon csigaház ; Aranybárány ; Torkos Miska ; Süni Dani ; Jön a Mikulás. - A mű Debrecen város felkérésére készült.
a cappella - gyermekkar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 2790151] MARC

ANSEL
UTF-8

I

220 /2008.
Ittzés Gergely (1969-)
   Multiphonique sound poems [nyomtatott kotta] : works for flute solo = Multifónikus hangversek : darabok szólófuvolára / Ittzés. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - [1] t., 28 p. ; 30 cm
ISMN M 801654-46-5
A-1137 (Akkord)
harántfuvola - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2774631]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2008.

Ittzés Tamás (1967-)
   Four rags [nyomtatott kotta] : zongorára / Ittzés Tamás. - Utánnyomás [2008]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop.2007. - 16 p. ; 29 cm
ISMN M 080-14601-9
Z. 14601 (EMB)
zongora - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2763255] MARC

ANSEL
UTF-8

J

222 /2008.
Járdányi Pál (1920-1966)
   Sonatina [nyomtatott kotta] : per violoncello e pianoforte / Járdányi Pál. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 12 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam
ISMN M 080-06528-0
Z. 6528 (EMB)
szonatina - gordonka - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2792430]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2008.

Jeney Zoltán (1915-1981)
   Méthode de flûte I [nyomtatott kotta] / Jeney Zoltán. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - [1] t., 90 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN M 080-12613-4
Z. 12613 (EMB)
harántfuvola - hangszeriskola
[AN 2767043] MARC

ANSEL
UTF-8

K

224 /2008.
Kerényi Miklós György (1913-1988)
   Énekiskola III [nyomtatott kotta] / Kerényi Miklós György, Kerényiné Kéri Margit. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 132 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Énekiskolák)
A kötetben szereplő dalok szövege eredeti nyelven és magyar fordításban.
ISMN M 080-12288-4
Z. 12288 (EMB)
vokális szóló kísérettel - zongora - énekoktatás - zeneművek gyűjteménye
[AN 2766623]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2008.

Kocsár Miklós (1933-)
   Six choruses for female choir to poems by C. Sandburg [nyomtatott kotta] / Kocsár. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1982. - 19 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12294-5
Z. 12294 (EMB)
kórusmű szólóval - a cappella - női kar - megzenésített költemény
[AN 2768591] MARC

ANSEL
UTF-8226 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   55 kétszólamú énekgyakorlat [nyomtatott kotta] : alsó szólam / Kodály Zoltán. - 20. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 43 p. ; 12 cm.
ISMN M 080-30502-7
Z. 1749 (EMB)
szolfézs - példatár
[AN 2768423] MARC

ANSEL
UTF-8227 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   55 kétszólamú énekgyakorlat [nyomtatott kotta] : felső szólam / Kodály Zoltán. - 20. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 43 p. ; 12 cm.
ISMN M 080-30501-0
Z. 1749 (EMB)
szolfézs - példatár
[AN 2768405] MARC

ANSEL
UTF-8228 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Adagio [nyomtatott kotta] : hegedűre és zongorára, gordonkára és zongorára, mélyhegedűre és zongorára, nagybőgőre és zongorára / Kodály Zoltán. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 7 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-00768-6
Z. 768 (EMB)
zongora - húros hangszer - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2764979] MARC

ANSEL
UTF-8229 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : női karra és orgonára / Kodály Zoltán ; közreadja Sulyok Imre. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, [2008]. - 7 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14165-6
Z. 14165 (EMB)
egyházi kórusmű - kórusmű kísérettel - női kar - orgona
[AN 2776262] MARC

ANSEL
UTF-8230 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Esti dal [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás, [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, op. 1950. - [1] fol. ; 29cm
"Erdő mellett estvéledtem..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-02975-6
Z. 2975 (EMB)
vegyeskar - a cappella - kórusmű
[AN 2763141] MARC

ANSEL
UTF-8231 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Isten kovácsa [nyomtatott kotta] : népi kiolvasó szöveg : gyermekkar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1972. - 4 p. ; 24 cm
"Pad alatt, pad alatt pallantyú..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-13152-7
Z. 13152 (EMB)
a cappella - gyermekkar - népköltészet - kórusmű
[AN 2788630] MARC

ANSEL
UTF-8232 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Jézus és a gyermekek [nyomtatott kotta] : gyermekkarra és orgonára / Kodály Zoltán ; Szedő Dénes versére. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1950. - 4 p. ; 29 cm
"Pázsit dombon üldögél..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-14600-2
Z. 14600 (EMB)
kórusmű kísérettel - gyermekkar - orgona - megzenésített költemény
[AN 2763481] MARC

ANSEL
UTF-8233 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Jézus és a kufárok [nyomtatott kotta] : (Ján., 2. 13) : vegyeskar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1972. - 8 p. ; 24 cm
"Elközelge húsvét..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-12222-8
Z. 12222 (EMB)
a cappella - vegyeskar - egyházi és vallásos zene - egyházi kórusmű
[AN 2789302] MARC

ANSEL
UTF-8234 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Karácsonyi pásztortánc [nyomtatott kotta] : peregi népének után : gyermekkar / Kodály Zoltán ; Volly István gyűjtéséből. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1972. - 3 p. ; 24 cm
"Bárcsak régen fölébredtem volna!" (szövegkezdet)
ISMN M 080-12789-6
Z. 12789 (EMB)
gyermekkar - a cappella - karácsony - népdalfeldolgozás - kórusmű
[AN 2789310] MARC

ANSEL
UTF-8235 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Táncnóta [nyomtatott kotta] : népdal után : gyermek- vagy nőikar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1965. - 8 p. ; 29 cm
"Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-04659-3
Z. 4659 (EMB)
gyermekkar - női kar - a cappella - népdalfeldolgozás - kórusmű
[AN 2763510] MARC

ANSEL
UTF-8236 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat [nyomtatott kotta] / Kodály. - 28. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 16 p. ; 24 cm
ISMN M 080-03653-2
Z. 3653 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2777096] MARC

ANSEL
UTF-8237 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Túrót eszik a cigány [nyomtatott kotta] : két népdal : egyneműkar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1961. - 4 p. ; 24 cm
Címvált.: "Túrót eszik a cigány, duba..." ; "Csipkefa bimbója kihajlott az útra..."
ISMN M 080-03809-3
Z. 3809 (EMB)
egynemű kar - a cappella - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 2770056] MARC

ANSEL
UTF-8238 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Túrót eszik a cigány [nyomtatott kotta] : két népdal vegyeskarra / Kodály Zoltán. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 24 cm
Tart.: Csipkefa bimbója
ISMN M 080-03603-7
Z. 3603 (EMB)
vegyeskar - a cappella - népdalfeldolgozás - kórusmű
[AN 2788654] MARC

ANSEL
UTF-8239 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Vejnemöjnën muzsikál [nyomtatott kotta] : Kalevala, 44. ének : nőikarra és zongorára / Kodály Zoltán ; Vikár Béla fordítása. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 1960. - 8 p. ; 24 cm
"Játszott Vejnemöjnën ujja..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-12430-7
Z. 12430 (EMB)
kórusmű kísérettel - női kar - zongora
[AN 2777382] MARC

ANSEL
UTF-8240 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Zrínyi szózata [nyomtatott kotta] : baritonszólóra és vegyeskarra / Kodály ; Zrínyi Miklós szövege. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 56 p. ; 24 cm
"Sárdis városa mëgvételekor..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-02233-7
Z. 2233 (EMB)
kórusmű szólóval - vegyeskar - bariton - megzenésített költemény
[AN 2788732] MARC

ANSEL
UTF-8241 /2008.

Kurtág György (1926-)
   Játékok I [nyomtatott kotta] : zongorára = Games I : for piano = Spiele I : für Klavier / Kurtág György. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - [70] p. ; 30 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-08377-2
Z. 8377 (EMB)
hangszeroktatás - zongora
[AN 2766316] MARC

ANSEL
UTF-8242 /2008.

Kurtág György (1926-)
   Kafka-Fragmente [nyomtatott kotta] : für Sopran und Violine : Op. 24. / Kurtág György. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 79 p. ; 30 cm + 2 db mell.
ISMN M 080-13505-1
Z. 13505 (EMB)
vokális szóló kísérettel - szoprán - hegedű
[AN 2758174] MARC

ANSEL
UTF-8243 /2008.

Kurtág György (1926-)
   Signs, games and messages [nyomtatott kotta] : for viola = Zeichen, Spiele und Botschaften : für Viola = Jelek, játékok és üzenetek : mélyhegedűre / Kurtág György. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 31 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14221-9
Z. 14221 (EMB)
mélyhegedű - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2791283] MARC

ANSEL
UTF-8

L

244 /2008.
Láng István (1933-)
   Interpolations for bassoon solo [nyomtatott kotta] / Láng István. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 5 p., [1] t. ; 30 cm
ISMN M 801654-44-1
A-1135 (Akkord)
fagott - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2774111]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2008.

   Leichte Flötentrios [nyomtatott kotta] = Easy trios for flutes = Könnyű fuvolatriók / herausgegeben von Csupor László. - 11. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 59 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12257-0
Z. 12257 (EMB)
harántfuvola - kamarazene - trió
[AN 2791272] MARC

ANSEL
UTF-8246 /2008.

Lendvay Kamilló (1928-)
   Sonata for violoncello solo [nyomtatott kotta] = Szonáta szóló gordonkára / Lendvay ; közreadja Onczay Csaba. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 13 p. ; 30 cm
ISMN M 801654-47-7
A-1138 (Akkord)
gordonka - szólóhangszerre írt zenemű - szonáta
[AN 2774633] MARC

ANSEL
UTF-8247 /2008.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   2e Ballade [nyomtatott kotta] : für Klavier / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 16 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12699-8
Z. 12699 (EMB)
karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű - zongorára írt zenemű
[AN 2765119] MARC

ANSEL
UTF-8248 /2008.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Vallée dʹObermann [nyomtatott kotta] : für Klavier : (Année de pèlerinage I, Nr. 6) / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező ; Fingersatz revidiert von Kornél Zempléni. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 16 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-081785
Z. 8178 (EMB)
zongorára írt zenemű
[AN 2776845] MARC

ANSEL
UTF-8249 /2008.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Verschiedene zyklische Werke II [nyomtatott kotta] = Various cyclical works II / Franz Liszt ; herasusgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - XX, 159 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 10)
Tart.: Fünf Klavierstücke ; Légendes ; Zweite Elegie ; 1re Élégie ; Weihnachtsbaum ; Choräle ; Historische ungarische Bildnisse ; Via crucis ; Légendes No. 2 : St. François de Paule
ISMN M 080-08459-5
Z. B 8459 (EMB)
karakterdarab - zeneművek gyűjteménye - zongorára írt zenemű
[AN 2791472] MARC

ANSEL
UTF-8

M

250 /2008.
Márta István (1952-)
   Doll's house story [nyomtatott kotta] : for four or five performers = Babaházi történet : négy vagy öt előadóra / Márta István. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 19 p. ; 29 cm
ISMN M 080-13320-0
Z. 13320 (EMB)
ütőhangszer - kamarazene
[AN 2790769]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2008.

   Meister der Klaviersonatine [nyomtatott kotta] = Masters of the piano sonatina = A zongora-szonatina mesterei / herausgegeben von Csurka Magda. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 63 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14412-1
Z. 14412 (EMB)
zongora - szonatina - szólóhangszerre írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 2775354] MARC

ANSEL
UTF-8252 /2008.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
   Lieder ohne Worte [nyomtatott kotta] : für Klavier / Felix Mendelssohn ; revidiert von Kováts Gábor. - [Szóló]. - Budapest : EMB, [2008]. - 148 p. ; 30 cm
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
dal szöveg nélkül - zongorára írt zenemű
[AN 2790881] MARC

ANSEL
UTF-8253 /2008.

Meskó Ilona (1981-)
   Jinger ring [nyomtatott kotta] : four pieces for children's choir, to English verses for children / Meskó Ilona. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 21, [1] p. ; 29 cm
Tart.: Splish-splash ; Jinger ring ; The rose in my garden ; Days. - A mű Debrecen város felkérésére készült.
ISMN 979-0-080-14651-4
Z. 14651 (EMB)
gyermekkar - a cappella - kórusmű
[AN 2775516] MARC

ANSEL
UTF-8254 /2008.

Monti, Vittorio (1868-1922)
   Czardas [nyomtatott kotta] : per violino e pianoforte / Vittorio Monti ; herausg. von Vilmos Tátrai. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 7 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violin)
ISMN M 080-13700-0
Z. 13700 (EMB)
hegedű - zongora - csárdás - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2791288] MARC

ANSEL
UTF-8255 /2008.

   Music für Viola III [nyomtatott kotta] = Music for viola III = Brácsamuzsika III / Szeredi S. Gusztáv. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 52 p. ; 30 cm + 1 db brácsa szólam
ISMN M 080-13397-2
Z. 13397 (EMB)
mélyhegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 2766612] MARC

ANSEL
UTF-8

N

256 /2008.
   Nagybőgőiskola I [nyomtatott kotta] = Kontrabass-Schule I = Double bass method I / [összeáll.] Montag Lajos. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 102 p., [1] t. ; 28 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN M 080-01811-8
Z. 1811 (EMB)
nagybőgő - hangszeriskola
[AN 2767049]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2008.

Nógrádi Péter (1952-)
   Elegia [nyomtatott kotta] : per quintetto a fiati / Nógrádi. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 16 p. ; 30 cm + 5 db szólam
ISMN M 801654-49-6
A-1140 (Akkord)
fúvósötös - kamarazene
[AN 2773374] MARC

ANSEL
UTF-8258 /2008.

Nógrádi Péter (1952-)
   Mondókák [nyomtatott kotta] : gyermek- vagy női karra / Nógrádi Péter. - Utánnyomás [2008]. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, cop. 2007. - 11 p. ; 29 cm
Tart.: Altató / Nógrádi Péter szövege ; Ádám bátyám / népi szöveg ; Rumba / népi szöveg
ISMN M 080-14610-1
Z. 14610 (EMB)
a cappella - gyermekkar - női kar - kórusmű
[AN 2775383] MARC

ANSEL
UTF-8

P

259 /2008.
Pejtsik Árpád (1935-)
   Violoncello-Schule 2 [nyomtatott kotta] : (Fortsetzung des Violoncello-ABC) = Violoncello-method 2 : (continuation of the Violoncello ABC) = Gordonkaiskola 2 : (a Gordonka-ABC folytatása) / Pejtsik Árpád. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 87 p. ; 31 cm + 1 db zg. kíséret
gordonka - hangszeriskola
[AN 2791458]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2008.

Pertis Jenő (1939-2007)
   Serenade for string trio [nyomtatott kotta] = Szerenád vonóstrióra / Pertis. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 15 p. ; 30 cm + 3 db vonós szólam
ISMN M 801654-48-9
A-1139 (Akkord)
hegedű - mélyhegedű - gordonka - kamarazene - trió
[AN 2774636] MARC

ANSEL
UTF-8

R

261 /2008.
   Régi templomi énekeink [nyomtatott kotta] / ...összegyűjtötte és ... közreadja Nagy László kántor. - [Szóló]. - Győr : S. n., 2008. - 244, [16] p. ; 15 cm
Kereskedelmi forgalomba nem hozható.
ISMN M 801650-50-4
egyházi énekeskönyv
[AN 2768369]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2008.

   Renaissance music [nyomtatott kotta] : for two Guitars = Musique renaissance : pour deux guitares = Renaissancemusik : für zwei Gitarren = Reneszánsz muzsika : két gitárra / selected and transcribed by Nagy Erzsébet. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 26 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14587-6
Z. 14587 (EMB)
gitár - duó - kamarazene
[AN 2791305] MARC

ANSEL
UTF-8263 /2008.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Piano 2 / compiled and edited by Sármai József. - 5. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2008. - 95 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14208-0
Z. 14208 (EMB)
zongora - hangszeriskola - zeneművek gyűjteménye
[AN 2767471] MARC

ANSEL
UTF-8264 /2008.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Recorder : 1b / compiled and edited by Bali János ; continuo realisation by Mezei János. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 42 p. ; 30 cm + 1 db cembalo vagy zg. kíséret
ISMN M 080-14216-5
Z. 14216 (EMB)
hangszeroktatás - furulya - zeneművek gyűjteménye - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2761361] MARC

ANSEL
UTF-8265 /2008.

Rieding, Oscar
   Marcia [nyomtatott kotta] : per violino e pianoforte : Op. 44. / Rieding. - Reprint kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2006. - 3, 4 p. ; 29 cm
A Budapesten, Nádor Kálmán által cca. 1914-ben, (N. K. 2235) lemezszámon kiadott kotta reprintje.
ISMN M 080-12192-4
Z. 12192 (EMB)
hegedű - zongora - kamarazene - duó
[AN 2790134] MARC

ANSEL
UTF-8

S

266 /2008.
Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
Le carneval des animaux. Le cygne (gka.) (átirat)
   Le cygne [nyomtatott kotta] : pour violoncelle et piano = The Swan : for violoncello and piano = Der Schwan : für Violoncello und Klavier = A hattyú : gordonkára és zongorára / Camille Saint-Saëns ; transcrite et arrangée par Pejtsik Árpád. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN M 080-13585-3
Z. 13585 (EMB)
gordonka - zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2765024]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2008.

Scarlatti, Domenico (1685-1757)
   200 sonate per clavicembalo (pianoforte) [nyomtatott kotta] : IV. : (No. 151-200) / Domenico Scarlatti ; herausgegeben Balla György. - 12. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 186 p. + 30 cm
ISMN M 080-08666-7
Z. 8666 (EMB)
csembaló - zongora - szólóhangszerre írt zenemű - szonáta
[AN 2791535] MARC

ANSEL
UTF-8268 /2008.

   Slágermix 8 [nyomtatott kotta] / összeállította és szerkesztette ... Ludvig József. - [Szóló]. - Miskolc : Koncert 1234 Kft., [2008]. - 180 p. : ill. ; 31 cm
ISMN 979-0-9005261-7-5
könnyűzene - vokális szóló kísérettel - akkordjelzés - gitár - rockzene
[AN 2772279] MARC

ANSEL
UTF-8269 /2008.

   Sonatinensammlung [nyomtatott kotta] : für Klavier = Szonatinagyűjtemény : zongorára = Sonatina collection : for piano / zusammengestellt von H. Hofmann Vilma. - 29. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 128 p. ; 30 cm
szonatina - hangszeroktatás - zongorára írt zenemű - zeneművek gyűjteménye
[AN 2767487] MARC

ANSEL
UTF-8270 /2008.

Sugár Miklós (1952-)
   Two daffodils [nyomtatott kotta] : for 2 clarinets and bassoon = Két kápolnavirág : 2 klarinétra és fagottra / Sugár Miklós. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 12 p. ; 30 cm
ISMN M 801654-42-7
A-1133 (Akkord)
klarinét - fagott - kamarazene - trió
[AN 2775590] MARC

ANSEL
UTF-8271 /2008.

Sugár Rezső (1919-1988)
   Magyar gyermekdalok [nyomtatott kotta] : egy és két gitárra = Hungarian children's songs : for one and two guitars = Ungarische Kinderlieder : für ein und zwei Gitarren / Sugár Rezső. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 23 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07592-0
Z. 7592 (EMB)
hangszeroktatás - gitár - gyermekdal
[AN 2774962] MARC

ANSEL
UTF-8272 /2008.

Sugár Rezső (1919-1988)
   Magyar gyermekdalok [nyomtatott kotta] : zongorára négy kézre = Hungarian children's songs : for piano duet = Ungarische Kinderlieder : für Klavier zu vier Händen / Sugár Rezső. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 35 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06984-4
Z. 6984 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - gyermekdal
[AN 2775315] MARC

ANSEL
UTF-8273 /2008.

Szeghő Sándor (1874-1956)
   Te Deum [nyomtatott kotta] : for mixed choir à 6 (SSATTB) / Szeghő Sándor. - [Partitúra]. - Budapest : Editio Bernardus, cop. 2008. - 10, 10 p. ; 30 cm
ISMN M 801655-13-4
EdbR SzS 002 (Editio Bernardus)
egyházi kórusmű - vegyeskar - a cappella
[AN 2776591] MARC

ANSEL
UTF-8274 /2008.

Székely Katalin (1953-)
   Aphorisms for cello and marimba [nyomrtatott kotta] = Aforizmák gordonkára és marimbára / Székely Katalin. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 11, 11 p. ; 30 cm
ISMN M 801654-43-4
A-1134 (Akkord)
gordonka - marimba - kamarazene - duó
[AN 2774101] MARC

ANSEL
UTF-8275 /2008.

Szervánszky Endre (1911-1977)
   Bläserquintett [nyomtatott kotta] = Quintet for winds = Fúvósötös / Szervánszky Endre. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 45 p. ; 29 cm + 5 db szólam
ISMN 979-0-080-14152-6
Z. 14152 (EMB)
fúvósötös - harántfuvola - oboa - klarinét - kürt - fagott
[AN 2765939] MARC

ANSEL
UTF-8276 /2008.

Szigeti István (1952-)
   Ritornelli for flute [nyomtatott kotta] / Szigeti István. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 6 p. ; 30 cm
ISMN M 801654-45-8
A-1136 (Akkord)
harántfuvola - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2774130] MARC

ANSEL
UTF-8277 /2008.

Szilágyi Pálma (1953-)
   Kürtiskola II [nyomtatott kotta] = Hornschule II = Horn tutor II / Szilágyi Pálma, Kökényessy Miklós. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 83 p. ; 30 cm + 1db zg. kíséret. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN M 080-13370-5
Z. 13370 (EMB)
kürt - hangszeriskola
[AN 2767028] MARC

ANSEL
UTF-8278 /2008.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Musical reading and writing [nyomtatott kotta] : pupil's book : volume III : lessons 47 to 57 / Erzsébet Szőnyi ; translated by Lili Halápy ; revised by Geoffry Russel-Smith. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 62 p. ; 24 cm
ISMN M 080-06720-8
Z. 6720 (EMB)
zeneoktatás - szolfézskönyv
[AN 2789406] MARC

ANSEL
UTF-8279 /2008.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Musical reading and writing [nyomtatott kotta] : pupil's book : volume IV : lessous 58 to 69 / Erzsébet Szőnyi ; translated by Lili Halápy ; revised by Geoffry Russell-Smith. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 67 p. ; 24 cm
ISMN M 080-06721-5
Z. 6721 (EMB)
zeneoktatás - szolfézskönyv
[AN 2788728] MARC

ANSEL
UTF-8

T

280 /2008.
   Taizéi énekek [nyomtatott kotta] : gitárkíséretek. - [Szóló]. - Budapest : Cselekvő Remény Alapítvány, 2008. - 189 p. ; 30 cm
gitár - egyházi és vallásos zene
[AN 2776579]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2008.

Tegzes György
   Hétfokú olvasógyakorlatok I-II [nyomtatott kotta] / Tegzes György. - 20. ritmizált, szolmizációval jelzett kiad. - [Szóló]. - Budapest : Tankvk., 2008. - 168 p. ; 20 cm
ISMN 978-963-19-5194-3
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2777090] MARC

ANSEL
UTF-8282 /2008.

Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
   Concerto [nyomtatott kotta] : in Sol maggiore : per viola (o violoncello) e orchestra / Georg Philipp Telemann ; edited by Szeredi-Saupe Gusztáv ; violoncello transcription by Pejtsik Árpád ; piano reduction by Nagy Olivér. - 7. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2008. - 15 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-12872-5
Z. 12872 (EMB)
mélyhegedű - gordonka - zongorakivonat - versenymű
[AN 2792309] MARC

ANSEL
UTF-8283 /2008.

Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
   Sonata in mi minore per fagotto [nyomtatott kotta] / Georg Philipp Telemann ; herausgegeben von Oromszegi Ottó. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 15 p. ; 29 cm + 1 db. fagott szólam
ISMN M 080-05354-6
Z. 5354 (EMB)
fagott - zongora - átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - szonáta
[AN 2767792] MARC

ANSEL
UTF-8284 /2008.

   Tiszán innen, Dunán túl [nyomtatott kotta] : 150 magyar népdal / szerk. Borsy István, Rossa Ernő ; átn. Járdányi Pál. - 39. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 156, [4] p. ; 14 cm
ISMN M 080-00459-3
Z. 459 (EMB)
népdalgyűjtemény
[AN 2768358] MARC

ANSEL
UTF-8285 /2008.

   Tizenkét spirituálé [nyomtatott kotta] : vegyeskarra = Twelve spirituals : for mixed voices / feldolgozta Karai József. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 76 p. ; 24 cm
ISMN M 080-08247-8
Z. 8247 (EMB)
vegyeskar - zenei feldolgozás - spirituálé - kórusmű
[AN 2788677] MARC

ANSEL
UTF-8286 /2008.

Tóth Péter (1965-)
   Apokrif szonáta hegedűre vagy gordonkára és zongorára [nyomtatott kotta] = Apocryphal sonata for violin or cello and piano / Tóth Péter. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 23 p. ; 30 cm
ISMN M 801654-41-0
A-1142 (EMB)
hegedű - gordonka - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - szonáta
[AN 2773536] MARC

ANSEL
UTF-8

V

287 /2008.
Vántus István (1935-1992)
   Gemma [nyomtatott kotta] : for string orchestra / Vántus. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2007. - 19 p. ; 30 cm + 9 db szólam
ISMN M 801654-53-3
A-1144 ( Akkord)
vonósszenekari mű - kamarazene
[AN 2774877]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2008.

   Violinmusik 1 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Violin music 1 : for beginners = Musique de violon 1 : pour les premiers pas = Hegedűmuzsika 1 : kezdők számára / herausgegeben von Lenkei Gabriella. - 26. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 35 p. ; 31 cm + 1 db. mell.
ISMN M 080-06311-8
Z. 6311 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 2772100] MARC

ANSEL
UTF-8289 /2008.

   Violinschule IV/a [nyomtatott kotta] = Méthode de violon IV/a = Violin tutor IV/a / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Rényi Albert, Szervánszky Endre. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 58 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08067-2
Z. 8067 (EMB)
hegedű - hangszeriskola
[AN 2774896] MARC

ANSEL
UTF-8290 /2008.

   Violoncello duos 1 [nyomtatott kotta] : for beginners = Violoncelloduos 1 : für Anfänger = Duos pour violoncelle 1 : pour les premiers pas = Gordonkaduók 1 : kezdők számára / herausgegeben von Pejtsik Árpád. - 12. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 47 p. ; 31 cm
ISMN M 080-08158-7
Z. 8158 (EMB)
gordonka - hangszeroktatás - kamarazene - duó - zeneművek gyűjteménye
[AN 2770317] MARC

ANSEL
UTF-8291 /2008.

   Violoncello duos 2 [nyomtatott kotta] : for beginners = Violoncelloduos 2 : für Anfänger = Duos pour violoncelle 2 : pour les premiers pas = Gordonkaduók 2 : kezdők számára / edited by Pejtsik Árpád. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 67 p. ; 31 cm
ISMN M 080-14201-1
Z. 14201 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - duó - kamarazene - zeneművek gyűjteménye
[AN 2772254] MARC

ANSEL
UTF-8292 /2008.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   9 Sonate [nyomtatott kotta] : per violoncello e basso continuo / Antonio Vivaldi ; herausg. von Pejtsik Árpád ; Continuo-Aussetzung von Máriássy István. - 7. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 64 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-13439-9
Z. 13439 (EMB)
gordonka - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2763114] MARC

ANSEL
UTF-8293 /2008.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   Concerto in Do maggiore [nyomtatott kotta] : per mandolino (o chitarra), archi e cembalo / Vivaldi ; mandolinra (vagy gitárra) és zongorára átírta Nagy Olivér. - Utánnyomás [2008]. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, cop. 1967. - 15 p. ; 28 cm + 1 db szólam
Ez a kiadvány egyedi megrendelésre készült, ezért külalakja eltérhet az előző kiadásokétól.
Z. 5091 (EMB)
mandolin - zongora - gitár - zongorakivonat - versenymű
[AN 2767133] MARC

ANSEL
UTF-8294 /2008.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   Le quattro stagioni [nyomtatott kotta] : 4 concerti per violino, archi e organo (o cembalo) de "Il cimento dell'armonia e dell'invenzione" / Antonio Vivaldi ; herausg. von Fodor Ákos. - 15. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 84 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40039-5
Z. 40039 (EMB)
hegedű - vonószenekar - versenymű
[AN 2768384] MARC

ANSEL
UTF-8

W

295 /2008.
Weiner Leó (1885-1960)
   Két tétel klarinétra és zongorára [nyomtatott kotta] = Zwei Sätze für Klarinette und Klavier = Two movements for clarinet and piano / Weiner Leó. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 8 p. ; 29 cm + 1db gka. szólam
ISMN 979-0-080-08292-8
Z. 8292 (EMB)
gordonka - zongora - duó - kamarazene
[AN 2763145]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2008.

Wohlfahrt, Frank
   60 Etüden für Violine [nyomtatott kotta] : Op. 45. = 60 studies for violin : Op. 45 = 60 gyakorlat hegedűre : Op. 45 / F. Wohlfahrt ; bearbeitet von Sándor Frigyes. - 39. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 51 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-03797-3
Z. 3797 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - etűd
[AN 2791257] MARC

ANSEL
UTF-8

Z

297 /2008.
Zombola Péter (1983-)
   Gloria [nyomtatott kotta] : férfikarra / Zombola Péter. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 11 p. ; 29 cm
A Bartók Béla Nemzetközi kórusverseny pályázatán első díjat nyert mű.
ISMN 979-0-080-14650-7
Z. 14650 (EMB)
a cappella - férfikar - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 2789714]
MARC

ANSEL
UTF-8