MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 7. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/07/15 12:30:00
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B

89 /2008.
Balázs Oszkár (1936-)
   Technical studies for three drums [nyomtatott kotta] = Technische Übungen für drei Trommel = Technikai gyakorlatok három dobra / Balázs Oszkár. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 32 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12240-2
Z. 12240 (EMB)
hangszeroktatás - ütőhangszer - dob
[AN 2732801]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Audi filia [nyomtatott kotta] : motetta festiva de S. Caecilia : (Graduale) / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - [4] p. ; 30 cm
ISMN M 080-12950-0
Z. 12950 (EMB)
egyházi és vallásos zene - vegyes kar - kórusmű
[AN 2730805] MARC

ANSEL
UTF-891 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Dana-dana [nyomtatott kotta] : dallama Kiss Lajos gombosi gyűjtéséből : szövege erdélyi táncszókból : háromszólamú vegyeskar / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - [4] p. ; 24 cm
ISMN M 080-00268-1
Z. 268 (EMB)
a cappella - vegyes kar - kórusmű
[AN 2733557] MARC

ANSEL
UTF-892 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Hej, igazítsad! [nyomtatott kotta] : gyermekkar / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 4 p. ; 24 cm
"Hej igazítsad jól a lábod..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03480-4
Z. 3480 (EMB)
a cappella - gyermekkar - kórusmű
[AN 2733699] MARC

ANSEL
UTF-893 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Régi táncdal [nyomtatott kotta] : vegyeskarra : dallama:"Ungarescha" J. Paix orgonakönyvéből (1583) / Bárdos Lajos ; szövege Vargha Károlytól (1949). - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 11 p. ; 24 cm
ISMN M 080-00578-1
Z. 578 (EMB)
vegyes kar - a cappella - kórusmű
[AN 2733359] MARC

ANSEL
UTF-894 /2008.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Tábortűznél [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos Lajos ; [vers] Dr. Márkus Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 2 p. ; 24 cm
"Szellő zúg távol..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03426-2
Z. 3426 (EMB)
a cappella - vegyes kar - kórusmű
[AN 2733421] MARC

ANSEL
UTF-895 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Le château de Barbe-Bleue [nyomtatott kotta] : Op. 11. : 1911 : brouillon autographe / Béla Bartók ; édition établie par László Vikárius. - Fakszimile kiadás. - [Zongorakivonat]. - Budapest : Balassi, 2006. - 50, [2] p. ; 34 cm + 1 db mell. (51 p.)
A mellékletben: Béla Bartók Le château de Barbe-Bleu, op. 11, 1911 Brouillon autographe de la partition pour piano et chant Commentare par László Vikárius. - Parution pour le 125éme anniversaire de la naissance de Béla Bartók. - L1édition en fac-similé a été établie à partir du manuscrit conservé sous la cote BA-N: 492 aux Archives Bartók, Institut de musicologie de l'Académie hongroise des sciences.
ISBN 963-506-689-9
opera - ének és zongorakivonat - hasonmás kiadás - színházi zene
[AN 2740302] MARC

ANSEL
UTF-896 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Duke Bluebeard's castle [nyomtatott kotta] : Opus 11 : 1911 : autograph draft / Béla Bartók ; edited by László Vikárius. - Fakszimile kiadás. - [Zongorakivonat]. - Budapest : Balassi, 2006. - 50, [2] p. ; 1 db mell. (51 p.)
A mellékletben László Vikárius: Commentary to Béla Bartók Duke Bluebeard's Castle, Op. 11 facsimile of the autograph draft. - Published in commemoration of the 125th anniversary of Béla Bartók's birth. - Facsimile edition of the manuscript BA-N: 492 (Bartók Archives of the Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences)
ISBN 963-506-689-9
opera - ének és zongorakivonat - hasonmás kiadás - színházi zene
[AN 2734878] MARC

ANSEL
UTF-897 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Este a székelyeknél [nyomtatott kotta] : hegedűre és zongorára = Ein Abend am Lande : für Violine und Klavier = An evening in the village : for violin and piano / Bartók ; für Violine und Klavier bearbeitet von Fülep Tibor. - 15. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 3 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-02524-6
Z. 2524 (EMB)
hegedű - zongora - zenei átirat - kamarazene - duó
[AN 2730799] MARC

ANSEL
UTF-898 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Herzog Blaubarts Burg [nyomtatott kotta] : Op. 11 : 1911 : Autographer Entwurf / Béla Bartók ; herausgegeben von László Vikárius. - Fakszimile kiadás. - [Zongorakivonat]. - Budapest : Balassi, 2006. - 50, [2] p. ; 34 cm + 1 db. mell. (51 p.)
A mellékletben László Vikárius: Erläuterungen zur Faksimileausgabe des autographen Entwurfs von Béla Bartók Herzog Blaubarts Burg, op. 11, 1911. - Herausgegeben von 125. Geburtstag Béla Bartóks. - Die Faksimile-Ausgabe entstand auf der Grundlage des Autographs mit der Signatur BA-N: 492, aufbewahrt im Bartók-Archiv des Musikwissenschaftlichen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
ISBN 963-506-689-9
ének és zongorakivonat - opera - színházi zene - hasonmás kiadás
[AN 2734184] MARC

ANSEL
UTF-899 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   A kékszakállú herceg vára [nyomtatott kotta] : opus 11 : 1911 : autográf fogalmazvány / Bartók Béla ; közreadja Vikárius László. - Fakszimile kiadás. - [Zongorakivonat]. - Budapest : Balassi, 2006. - [54] p. ; 34 cm + 1 mell. (51 p.)
A mellékletben: Vikárius László: Kommentár Bartók Béla A kékszakállú herceg vára, op. 11 zongorakivonatának autográf fogalmazványához. - Készült Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából. - A fakszimile kiadás az MTA Zenetudományi Intézet Bartók Archívumában őrzött BA-N: 492-es jelzetű kéziratról készült.
ISBN 963-506-689-9
opera - ének és zongorakivonat - színházi zene - hasonmás kiadás
[AN 2734203] MARC

ANSEL
UTF-8100 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Rumänischer Tanz [nyomtatott kotta] : für Orchester = Román tánc : zenekarra = Rumanian dance : for orchestra / Bartók Béla ; közreadja D. Dille. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 44 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40032-6
Z. 40032 (EMB)
zenei átirat - zenekari mű
[AN 2731417] MARC

ANSEL
UTF-8101 /2008.

Bartók Béla (1881-1945)
   Sonatine [nyomtatott kotta] : pour violon et piano = Szonatina : hegedűre és zongorára / Bartók Béla ; transcription par André Gertler. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 10 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-00433-3
Z. 433 (EMB)
hegedű - zongora - zenei átirat - kamarazene
787.1
[AN 2754144] MARC

ANSEL
UTF-8102 /2008.

Bertalotti, Angelo (1666-1747)
   Ötvenhat solfeggio [nyomtatott kotta] = Sechsundfünfzig-Solfeggien = Fifty-six solfeggi / Bertalotti ; közread. Forrai Miklós. - 24. bőv. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 95 p. ; 24 cm
ISMN M 080-00494-4
Z. 494 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2732688] MARC

ANSEL
UTF-8103 /2008.

   Blockflötenmusik 2 [nyomtatott kotta] : für Anfänger : (für Altblockflöte mit Klavierbegleitung) = Furulyamuzsika 2 : kezdők számára : (altfurulyára, zongorakísérettel) = Recorder music 2 : for beginners : (for treble recorder with piano accompaniment) / herausgegeben von Malina János, Tamar Bloch. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 31 p. ; 31 cm + 1 db furulya szólam
ISMN M 080-14095-6
Z. 14095 (EMB)
furulya - hangszeriskola - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2740318] MARC

ANSEL
UTF-8104 /2008.

Bujtás József (1947-)
   Meditation and variations [nyomtatott kotta] : for oboe and clarinet = Meditáció és változatok : oboára és klarinétra / Bujtás József. - [Szólamok]. - Dunaharaszti : Edition Brassimum, cop. 2006. - 11, 11 p. ; 30 cm
ISMN M 9005252-0-8
EBR 50 004 (Ed. Brassimum)
oboa - klarinét - kamarazene - duó
[AN 2751714] MARC

ANSEL
UTF-8105 /2008.

Bussy Gábor
   Akkordlexikon és az akkordtanulás módszertana [nyomtatott kotta] / Bussy Gábor. - [Szóló]. - Budapest : Impro zenei műhely, 2007. - 71 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-3454-0
gitár - könnyűzene - hangszeriskola
[AN 2751968] MARC

ANSEL
UTF-8

C

106 /2008.
Čajkovskij, Pëtr Ilʹic (1840-1893)
   Serenade für Streicher [nyomtatott kotta] : Op. 48 / P. I. Tschaikowsky ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 70 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40052-4
Z. 40052
vonósszenekari mű - szerenád
[AN 2731031]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2008.

   Children's songs from 23 countries [nyomtatott kotta] : for accordion = Kinderlieder aus 23 Ländern : für Akkordeon = Chansons d'enfants de 23 pays : pour accordéon = Gyermekdalok 23 országból : harmonikára / selected and arranged by Vas Gábor. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 26 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14597-5
Z. 14597 (EMB)
gyűjteményes zenemű - harmonika - zenei átirat - gyermekdal
[AN 2754300] MARC

ANSEL
UTF-8108 /2008.

Chopin, Frédéric François (1810-1849)
   Préludes [nyomtatott kotta] : pour piano seul / Chopin. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 55 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07174-8
Z. 7174 (EMB)
zongora - prelűd - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2754551] MARC

ANSEL
UTF-8109 /2008.

Csepei Tibor
   Basszusgitár iskola [nyomtatott kotta] : kezdők számára : A basszusgitárjáték alapjai = Bassgitarrenschule : für Anfänger : Grundlagen des Bassgitarrenspiels / Csepei Tibor. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 57 p. ; 24 cm
ISMN M 080-07424-4
Z. 7424 (EMB)
basszusgitár - hangszeriskola
[AN 2733340] MARC

ANSEL
UTF-8

D

110 /2008.
Dés László (1954-)
   Sose halunk meg [nyomtatott kotta] : zenés játék két részben / Dés László-Nemes István ; szövegkönyv Nógrádi Gábor ; társíró Koltai Róbert ; "Nagy utazás" dalszöveg Bereményi Géza. - [Zongorakivonat]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2007. - 83 p. ; 30 cm
Tart.: Nyitány ; Menjünk a szabadba ; Végre utazunk : (Vonat dal) ; Tuti tipp ; Piac dal ; A nők dicsérete ; Vállfát vegyenek! ; Van-e még? : (Teréz dala) ; Legyen úgy ; Deutsch bácsiék tangója ; Gyönyörű játék : (Nusi-Imi duett) ; Nagy utazás. - "Az egyik így, a másik úgy..." (szövegkezdet) ; "Hét vége jön, elég a rossz lakásból..." (szövegkezdet) ; "Ez tiszta tudomány, már megmondta a genetika..." (szövegkezdet) ; "Már utazunk, a vonat megtelt..." (szövegkezdet) ; "Ébred a képzelet, megkapod, elnyered..." (szövegkezdet) ; "Hajnalban kint vagyok a piacon..." (szövegkezdet) ; "Ezernyi bajt a vállfa megold..." (szövegkezdet) ; "Van-e fény, és van-e ragyogás?" (szövegkezdet) ; "Ugye tudtad, így nem érhet véget..." (szövegkezdet) ; "Még nem tudom, hogy mi történik velem..." (szövegkezdet) ; "Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál..." (szövegkezdet)
ISMN M 9005263-3-5
SMB No. 94 (Solo Music)
ének és zongorakivonat - musical - zenés színjáték
[AN 2750786]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2008.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa VI [nyomtatott kotta] : bevezetés a zeneirodalomba III : szolfézskönyv a zeneiskolák VI. osztálya számára / Dobszay László. - 18. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 111 p. ; 29 cm
ISMN M 080-06459-7
Z. 6459 (EMB)
szolfézskönyv - zenei tankönyv
[AN 2755961] MARC

ANSEL
UTF-8112 /2008.

   Duos für Violine und Violoncello 2 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Duets for violin and violoncello 2 : for beginners = Duók hegedűre és gordonkára 2 : kezdők számára / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Vigh Lajos. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 63 p. ; 31 cm
ISMN M 080-14062-8
Z. 14062 (EMB)
hegedű - cselló - duó - kamarazene - hangszeriskola
[AN 2740320] MARC

ANSEL
UTF-8

E

113 /2008.
   Énekelj az Úrnak [nyomtatott kotta] / szerkesztette Hardi Titusz. - 2. bővített, javított kiad. - [Szóló]. - Pannonhalma : Bencés Kiadó és Terjesztő Kft., cop. 1999. - 436 p. ; 30 cm
egyházi és vallásos zene - vokális zene kíséret nélkül - egyházi énekeskönyv
[AN 2750771]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2008.

   English renaissance songs [nyomtatott kotta] : for voice and guitar : originally for voice and lute = Angol reneszánsz dalok : énekhangra és gitárra : eredetileg énekhangra és lantra / transcribed and edited by Benkő Dániel. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 26 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07799-3
Z. 7799 (EMB)
vokális szóló kísérettel - gitár - gyűjteményes zenemű - zenei átirat
[AN 2754650] MARC

ANSEL
UTF-8

F

115 /2008.
Farkas Ferenc (1905-2000)
   Maskarák [nyomtatott kotta] : (Commedia dell'arte) : oboára, klarinétra és fagottra = Maschere : per oboe, clarinetto e fagotto / Farkas Ferenc. - 4. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2007. - 12 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-13127-5
Z. 13127 (EMB)
oboa - klarinét - fagott - kamarazene - trió
[AN 2754310]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2008.

   Flöten-ABC [nyomtatott kotta] : Übungen für Flöte von Anfang an, unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus aller Welt = Flute ABC : exercises for flute from the very beginning, using children's and folk songs from all over the world = Fuvola-ABC : gyakorlatok fuvolára a kezdet kezdetétől, a világ minden részéről származó gyermek- és népdalok felhasználásával / Bántai Vilmos, B. Sipos Éva. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 57 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14005-5
Z. 14005 (EMB)
fuvola - hangszeriskola
[AN 2730839] MARC

ANSEL
UTF-8117 /2008.

Friderici, Daniel (1584-1638)
   Ladilom [nyomtatott kotta] / Daniel Friderici ; közreadja Forrai Miklós ; szöveg Johann von Steinbach ; fordította Nádasdy Kálmán. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - [1] fol. ; 24 cm
"Immár a tavasz eljövén..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03959-5
Z. 3959 (EMB)
a cappella - egynemű kar - kórusmű
[AN 2733724] MARC

ANSEL
UTF-8

G

118 /2008.
Gariboldi, Giulio [Giuseppe] (1833-1905)
   Die ersten Übungen für Flöte [nyomtatott kotta] = The first exercises for the flute = Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak / Giuseppe Gariboldi ; herausgegeben von Bántai Vilmos. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 35 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN M 080-08519-6
Z. 8519 (EMB)
fuvola - hangszeriskola
[AN 2730794]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2008.

Gershwin, George (1898-1937)
   An American in Paris [nyomtatott kotta] = Egy amerikai Párizsban / George Gershwin ; közreadja Jancsovics Antal. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 122 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40120-0
Z. 40120 (E!MB)
programzene - szimfonikus költemény - zenekari mű
[AN 2731879] MARC

ANSEL
UTF-8120 /2008.

Gershwin, George (1898-1937)
   Concerto in F for piano and orchestra [nyomtatott kotta] / George Gershwin ; közreadta Jancsovics Antal. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 146 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40122-4
Z. 40122 (EMB)
zongora - szimfonikus zenekar - versenymű
[AN 2732557] MARC

ANSEL
UTF-8121 /2008.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Te lucis ante terminum [nyomtatott kotta] : hatszólamú vegyeskar Nagy Szent Gergely himnusza nyomán / Gyöngyösi Levente. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2008. - 4 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14641-5
Z. 14641 (EMB)
Gergely (pápa), I., Nagy Szent (540-604)
a cappella - vegyes kar - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 2750945] MARC

ANSEL
UTF-8

H

122 /2008.
Haydn, Joseph (1732-1809)
   Sei divertimenti [nyomtatott kotta] : per violino, viola e violoncello : No. I-III : parti / J. Haydn ; a cura di Zoltán Gárdonyi. - 11. kiad. - [Szólamok]. - Budapest : EMB, 2007. - 12, 12, 12 p. ; 29 cm
ISMN M 080-03055-4
Z. 3055 (EMB)
hegedű - brácsa - cselló - kamarazene - trió - divertimento
[AN 2750820]
MARC

ANSEL
UTF-8

I

123 /2008.
   Iskolai dalok könnyű zongorakísérettel [nyomtatott kotta] : 3. osztály / feldolgozás, harmonizálás, kíséretek: Juhász Gábor. - [Szóló]. - s.l. : Szerző, 2007. - 27 p. ; 30 cm
zeneoktatás - vokális zene - zongora - énektankönyv
[AN 2750275]
MARC

ANSEL
UTF-8

J

124 /2008.
   Jazz-zongora iskola [nyomtatott kotta] / Balassa P. Tamás, Lelkes Péter, Vécsey Ernő. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 88 p. ; 29 cm
ISMN M 080-02890-2
Z. 2890 (EMB)
zongora - dzsessz - hangszeriskola
[AN 2754698]
MARC

ANSEL
UTF-8

K

125 /2008.
Kabalevskij, Dmitrij Borisovič (1904-1987)
   Klavierstücke für Kinder [nyomtatott kotta] = Piano pieces for children = Zongoradarabok gyermekeknek = Pesni dlâ detej dlâ fortepʹâno / Dmitrij Kabalevskij. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 59 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13098-8
Z. 13098 (EMB)
zongora - hangszeroktatás - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2730776]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2008.

Karai József (1927-)
   Négy magyar tánc [nyomtatott kotta] : vonószenekarra = Four hungarian dances : four strings / Karai József. - [partitúra és szólamok]. - [Budapest] : FAM Zenei Kiadó, 2007. - 12 p. ; 30 cm + 10 db szólam
vonószenekar - kamarazene
[AN 2749546] MARC

ANSEL
UTF-8127 /2008.

Karai József (1927-)
   Szép a tavasz, szép a nyár [nyomtatott kotta] : erdélyi népdalok vegyeskarra / Karai. - [Partitúra]. - [Budapest] : FAM Zenei Kiadó, 2007. - 16 p. ; 30 cm
"Bújdosik az elmém a szerelem útján..." (szövegkezdet)
vegyes kar - a cappella - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 2749570] MARC

ANSEL
UTF-8128 /2008.

Káté István (1932-)
   Bemelegítő és mindkét kéz technikáját fejlesztő tanulmányok [nyomtatott kotta] : hegedűsöknek / Káté István. - [Szóló]. - Veszprém : Sempre Bt., 2007. - 48, [2] p. ; 30 cm
ISMN M 801650-49-8
hangszeroktatás - hegedű
[AN 2749528] MARC

ANSEL
UTF-8129 /2008.

   Keszthelyi gazdász énekeskönyv [nyomtatott kotta] / összeállították Dr. Szabó István, Dr. Burucs Zoltán, Szijj Ferenc. - 1. kiadás. - [Szóló]. - Keszthely : Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, 2006. - 154 p. : ill. ; 23 cm
ISMN M 801650-40-5
gyűjteményes zenemű - vokális zene kíséret nélkül
[AN 2732742] MARC

ANSEL
UTF-8130 /2008.

   Kis előadási darabok klarinétra és zongorára I [nyomtatott kotta] = Kleine Vortragsstücke für Klarinette und Klavier I. = Little concert pieces for clarinet and piano I. / közreadja Berkes Kálmán. - 18. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 42 p. ; 30 cm + 1 db klarinét szólam
ISMN M 080-02101-9
Z. 2101 (EMB)
gyűjteményes zenemű - klarinét - zongora - kamarazene
[AN 2752064] MARC

ANSEL
UTF-8131 /2008.

Kocsár Miklós (1933-)
   15 bagatelle per clarinetto solo [nyomtatott kotta] / Kocsár. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 11 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14614-9
Z. 14614 (EMB)
klarinét - szólóhangszerre írt zenemű - bagatell
[AN 2730871] MARC

ANSEL
UTF-8132 /2008.

Kocsár Miklós (1933-)
   Sub tuum praesidium [nyomtatott kotta] : nőikarra / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2006. - 7 p. ; 29 cm
ISMN M 080-14575-3
Z. 14575 (EMB)
a cappella - női kar - egyházi és vallásos zene - egyházi kórusmű - kórusmű
[AN 2750992] MARC

ANSEL
UTF-8133 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   333 olvasógyakorlat [nyomtatott kotta] : bevezető a magyar népzenébe / Kodály Zoltán. - 40. kottás-betűs kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 60 p. ; 17 cm
ISMN M 080-03741-6
Z. 3741 (EMB)
népzene - szolfézs
[AN 2730885] MARC

ANSEL
UTF-8134 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Esti dal [nyomtatott kotta] : egyneműkar / Kodály Zoltán. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2006. - [2] p. ; 24 cm
"Erdő mellett estvéledtem..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03248-0
Z. 3248 (EMB)
a cappella - egynemű kar - kórusmű
[AN 2733715] MARC

ANSEL
UTF-8135 /2008.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ötfokú zene II [nyomtatott kotta] : 100 kis induló / Kodály Zoltán. - 32. ritmizált, szolmizációval jelzett kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - [44] p. ; 17 cm
ISMN M 080-02810-0
Z. 2810 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2731054] MARC

ANSEL
UTF-8136 /2008.

Kovács Béla (1937-)
   Klarinétozni tanulok 1 [nyomtatott kotta] = Ich lerne Klarinette spielen 1. = I learn to play the clarinet 1. / Kovács Béla. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 79 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12282-2
Z. 12282 (EMB)
klarinét - hangszeriskola
[AN 2756122] MARC

ANSEL
UTF-8137 /2008.

Kovács Zoltán
   Jöjj be hozzám.. [nyomtatott kotta] : magyar népköltés alapján nőikarra / Kovács Zoltán. - [Partitúra]. - [Budapest] : FAM Zenei Kiadó, 2007. - 19 p. ; 30 cm
női kar - a cappella - kórusmű
[AN 2749882] MARC

ANSEL
UTF-8

L

138 /2008.
Liszt Ferenc (1811-1886)
   Liszt [nyomtatott kotta] : moderately difficult pieces / selected and edited by Péteri Judit ; Romance ; Bunte Reihe : No. 1, No. 13, No. 21 ; Consolations : No. 3 ; Petite valse favorite ; Liebesträume : No. 3 ; Grand galop chromatique : simplified version. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 36 p. ; 30 cm. - (Hits & rarities. zongorára)
ISMN M 080-14622-4
Z. 14622 (EMB)
zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű
[AN 2755327]
MARC

ANSEL
UTF-8

M

139 /2008.
   "Madárka, madárka" [nyomtatott kotta] : magyar népdalcsokor-gyűjtemény énekhangra, szólóhangszerre / szerkesztette Tóth Mihály. - [Szóló]. - Budaörs : Polifon Zeneműkiadó Bt., [2007]. - 36 p. ; 30 cm. - (Polifon reprint sorozat ; No. 27)
vokális zene kíséret nélkül - szólóhangszer - népdalgyűjtemény
[AN 2749931]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2008.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Die Entführung aus dem Serail [nyomtatott kotta] : excerps : for junior string orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart ; selected and transcribed by Soós András. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 28 p. ; 30 cm + 14 db vonós szólam. - (Opera hits. for junior string orchestra)
ISMN M 080-14621-7
Z. 14621 (EMB)
opera - zenei részlet - vonószenekar - zeneoktatás - zenei átirat
[AN 2755995] MARC

ANSEL
UTF-8141 /2008.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Sonatina [nyomtatott kotta] : per clarinetto e pianoforte / W. A. Mozart ; közreadja és átírta Kuszing János, Nagy Olivér. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 8 p. ; 30 cm + 1db klarinét szólam
ISMN M 080-08291-1
Z. 8291 (EMB)
klarinét - zongora - szonatina - zenei átirat - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 2754324] MARC

ANSEL
UTF-8

N

142 /2008.
Németh Gábor
   Kisdobiskola [nyomtatott kotta] : I. kötet / Németh Gábor. - [Szóló]. - s.l. : Magánkiadás, 2007. - 91 p. ; 30 cm + 1 db DVD melléklet
dob - ütőhangszer - hangszeriskola
[AN 2750776]
MARC

ANSEL
UTF-8

P

143 /2008.
Pejtsik Árpád (1935-)
   Violoncello-ABC [nyomtatott kotta] = Gordonka-ABC / Pejtsik Árpád. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 81 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN M 080-14177-9
Z. 14177 (EMB)
cselló - hangszeriskola
[AN 2756127]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2008.

Perényi Éva (1959-2006)
   Saxophone ABC 1 [nyomtatott kotta] = Szaxofon-ABC 1 = Saxophon-ABC 1 / Perényi Éva, Perényi Péter. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 57 p. ; 30 cm + 1 db mell. zg. kíséret
ISMN M 080-14289-9
Z. 14289 (EMB)
szaxofon - hangszeriskola
[AN 2756125] MARC

ANSEL
UTF-8

R

145 /2008.
Respighi, Ottorino (1879-1936)
   Antiche danze ed arie [nyomtatott kotta] / Ottorino Respighi ; libera transcrizione per orchestra giovanile di Árpád Pejtsik, Lajos Vigh. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 23 p. ; 30 cm + 22 db vonós szólam. - (Leggiero series)
Tart.: Siciliana ; Italiana ; Laura soave ; Arie di corte ; Balletto detto "Il Conte Orlando"
ISMN M 080-14629-3
Z. 14629 (EMB)
vonószenekar - zeneoktatás - zenei átirat - kamarazene
[AN 2751879]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2008.

Rudinszki István (1954-)
   Most nyílik az akácfa virága [nyomtatott kotta] : Rudinszki "Pista" nótáskönyve. - [Szóló]. - Kunszentmiklós : Szerző, 2005. - 60 p. ; 21 cm
vokális szóló - magyar nóta
[AN 2731372] MARC

ANSEL
UTF-8

S

147 /2008.
Schein, Johann Hermann (1586-1630)
   Suite [nyomtatott kotta] : from the "Banchetto Musicale" Collection : for brass quintet / Johann Hermann Schein ; arranged and ed. by Pál Makovetz. - [Partitúra és szólamok]. - Dunaharaszti : Edition Brassimum, cop. 2001. - 12 p. ; 30 cm + 8 db fúvós szólam
ISMN M 900525185
EB 59 004 (Ed. Brassimum)
fúvósegyüttes - fúvósötös - zenei átirat - kamarazene
[AN 2750815]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2008.

   Spanish renaissance songs [nyomtatott kotta] : for voice and guitar : originally for voice and vihuela = Spanyol reneszánsz dalok : énekhangra és gitárra : eredetileg énekhangra és vihuleára / transcribed and edited by Benkő Dániel. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 39 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12235-8
Z. 12235 (EMB)
vokális szóló kísérettel - gitár - gyűjteményes zenemű - zenei átirat
[AN 2754148] MARC

ANSEL
UTF-8149 /2008.

Szabó Sándor (1944-)
   The "Brassy" peasant returning from the work [nyomtatott kotta] : humorous variations for a piano piece by Robert Schumann : for brass quintet / Szabó Sándor. - [Partitúra és szólamok]. - Dunaharaszti : Edition Brassimum, cop. 2002. - 10 p. ; 30 cm + 8 db fúvós szólam
ISMN M 900525109
EBR 59 005 (Ed. Brassimum)
Schumann, Robert (1810-1856)
fúvósötös - fúvósegyüttes - zenei átirat - kamarazene - zenei variáció
[AN 2750791] MARC

ANSEL
UTF-8150 /2008.

   Száz népi játékdal [nyomtatott kotta] / közreadja Kerényi György. - [Szóló]. - Budaörs : Polifon Zeneműkiadó Bt., 2007. - 94 p. ; 24 cm. - (Polifon reprint sorozat ; 28)
Az 1944-ben, Budapest, Magyar Kórus kiadónál megjelent mű reprint je.
népi gyermekjáték - vokális zene kíséret nélkül - népdalgyűjtemény
[AN 2734157] MARC

ANSEL
UTF-8151 /2008.

   Szolfézs példatár I [nyomtatott kotta] : alsófok / szerkesztette J. Irsai Vera. - 29. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - VI, 129 p. ; 24 cm. - (Zeneóra. Szolfézs)
ISMN M 080-00927-7
Z. 927 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2733348] MARC

ANSEL
UTF-8152 /2008.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   A zenei írás-olvasás gyakorló füzetei [nyomtatott kotta] : 1. füzet : 1. - 30. leckéig. / Szőnyi Erzsébet. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2007. - 59 p. ; 20 cm
ISMN M 080-01953-5
Z. 1953 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 2731048] MARC

ANSEL
UTF-8

T

153 /2008.
Tóth Péter (1965-)
   Ave maris stella [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Tóth Péter. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2007. - 8 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14607-1
Z. 14607 (EMB)
a cappella - vegyes kar - egyházi és vallásos zene - kórusmű
[AN 2750825]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2008.

Tóth Péter
   Rapsodie [nyomtatott kotta] : per violino solo / Tóth Péter. - [Szóló]. - [Budapest] : FAM Zenei Kiadó, 2007. - 4 p. ; 30 cm
hegedű - szólóhangszerre írt zenemű - rapszódia
[AN 2749537] MARC

ANSEL
UTF-8155 /2008.

   Trios for brass [nyomtatott kotta] : 2 Trombe (Si♭) Trombone o Flicorno tenore (Si♭) = Trios für Blechbläser = Trios pour cuivres = Triók rézfúvókra / selected, transcribed and edited by Perényi Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 26 p. ; 30 cm + 4 db szólam. - (Musica da camera. for music schools)
ISMN M 080-14624-8
Z. 14624 (EMB)
gyűjteményes zenemű - rézfúvós hangszer - hangszeroktatás - trombita - harsona - szaxkürt - kamarazene - zenei átirat - trió
[AN 2755342] MARC

ANSEL
UTF-8156 /2008.

   Trios for violins [nyomtatott kotta] = Hegedűtriók = Violintrios = Trios pour violons / selected, transcribed and edited by Soós András. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2008. - 28 p. ; 30 cm + 3 db hg. szólam. - (Musica da camera. for music schools)
ISMN M 080-14623-1
Z. 14623 (EMB)
gyűjteményes zenemű - hegedű - zenei átirat - kamarazene - trió
[AN 2754517] MARC

ANSEL
UTF-8

V

157 /2008.
   Violinschule I [nyomtatott kotta] = Violin tutor I = Méthode de violon I = Hegedűiskola I / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008. - 48 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
hegedű - hangszeriskola
[AN 2756129]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2008.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   Le quattro stagioni [nyomtatott kotta] : L'autunno : Op. 8. No. 3 : RV 293 / Vivaldi ; Klavierauszug von Imre Sulyok ; Violinstimme eingerichtet von Vilmos Tátrai. - 21. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2008. - 23 p. ; 30 cm + 1db hg. szólam
ISMN M 080-04619-7
Z. 4619 (EMB)
hegedű - zenei részlet - versenymű - zongorakivonat - zenei átirat
[AN 2755954] MARC

ANSEL
UTF-8

Z

159 /2008.
   Zenéljünk együtt! [nyomtatott kotta] : örökzöld dallamok fúvós hangszerekre kísérettel / összeállította Hahner Róbert. - [Szóló]. - [Budapest] : FAM Zenei Kiadó, 2007. - 39 p. ; 30 cm + 1 db fúvós szólam
fúvós hangszer - zongora - gyűjteményes zenemű - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zenei átirat
[AN 2749897]
MARC

ANSEL
UTF-8