MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2005 - 4. évfolyam, 1-4. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 14:41:47
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


1 /2005.

   50 csárdás [nyomtatott kotta] : énekhangra (hegedűre) zongorakísérettel / összeállította és zongorakísérettel ellátta Farkas Ferenc ; hegedűszólam Mészáros Tivadar ; deutsche Worte von Ormay Imre ; Madár az ágon. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 52 p. ; 31 cm + 1 db hg. szólam
Tart.: Rózsabokorba' jöttem a világra ; Nékem olyan asszony kell ; Egy cica, két cica.. ; Kopogós a csizmám ; Szomorú fűz ága ; Hej! Bözsi, Bözsi, Bözsi! ; Esik eső majd lesz mező ; Utca, utca ; Nyisd ki babám az ajtót ; Zöldre van a rácsos kapu festve ; Lányok, lányok, lányok a faluba'.. ; Hej iharfa.. ; A csizmámon nincsen kéreg.. ; Nem loptam én életemben ; Édesanyám a kendőm ; A gőzkocsi hat kereke ; Vékony deszka kerítés ; Zsebkendőm négy sarka ; Lyuk, lyuk, lyuk ; Nem ütik a jogászt agyon ; Áll a malom, áll a vitorlája ; Söprik a pápai utcát ; Jó estét kívánok ; A faluban nincs több kislány ; Asszony, asszony, az akarok lenni ; Nádfedeles kis házikóm ; Cigány, cigány.. ; Ritka búza, ritka árpa.. ; Kis kutya, nagy kutya ; Magas a kaszárnya ; Ég a kunyhó, ropog a nád ; Jaj, be magas, jaj be magas ; Hej, zsidó lány .. ; Tíz pár csókot egy végből ; Süt a mama ; Én vagyok a petri gulyás ; Részeg vagyok rózsám, mint a csap ; Még azt mondják ez se szép, az se szép ; Szeretőt keresek ; Hej! az én szeretőm ; Tizenkettő, tizenhárom ; Haragszik az édesanyám ; Piros, piros, piros ; Nagy a feje, búsuljon a ló ; Csárdás kiskalapot veszek ; Ezt a kerek erdőt járom én ; Neheztel a pusztabíró ; Körül csillagos az ég ; Vörös bort ittam az este
ISMN M 080-02132-3
Z. 2132 (EMB)
784.3.067.26
[AN 2584145] MARC

ANSEL
UTF-82 /2005.

   99 magyar nóta [nyomtatott kotta] = 99 ungarische Lieder = 99 hungarian songs / Szerkesztette Dr. Károssy Csaba. - [Szóló, é.]. - Szombathely : Oskar Kiadó, 2005. - 103 p. ; 29 cm
Készült a Rózsavölgyi & Co., Budapest, 100 Magyar Nóta 1929. évi kiadása alapján. - A magyar nóták szövege angol és német nyelven is szerepel.
784.3.067.26
[AN 2558631] MARC

ANSEL
UTF-83 /2005.

   347 studies for trombone [nyomtatott kotta] = 347 Etüden für Posaune = 347 études pour trombone = 347 etűd harsonára / selected and edited by Perényi Éva, Perényi Péter. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 87 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14452-7
Z. 14452 (EMB)
788.2(052)
[AN 2578880] MARC

ANSEL
UTF-8

A

4 /2005.
Ádám Jenő (1896-1982)
   Die Meister des Liedes III [nyomtatott kotta] : Werke für alle Stimmgattungen von Brahms, Cornelius, Franz, Schumann, Grieg, Balakirev, Borodin, Dargomyschskij, Cui und Rimskij-Korsakov = The Masters of song III. : works for all species of voice by Brahms, Cornelius, Franz, Schumann, Grieg, Balakirev, Borodin, Dargomizhsky, Cui and Rimsky-Korsakov = A dal mesterei III. : Brahms, Cornelius, Franz, Schumann, Grieg, Balakirev, Borogyin, Dargomizsszkij, Kjui, Rimszkij-Korszakov művei minden hangfajra / für die ersten Unterrichtsjahre zusammengestellt und herausgegeben von Ádám Jenő. - 10. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 113 p. ; 29 cm
ISMN M 080-02262-7
Z. 2262 (EMB)
784.3
[AN 2597245]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2005.

   Alte Werke [nyomtatott kotta] : für zwei und drei Violoncellos = Early pieces : for two and three violoncellos = Régi művek : két és három gordonkára / herausgegeben von Pejtsik Árpád. - 16. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 51 p. ; 30 cm. - (Régi kamarazene)
ISMN M 080-07222-6
Z. 7222 (EMB)
785.72/.73 *** 787.3
[AN 2597629] MARC

ANSEL
UTF-86 /2005.

   Altfurulya kaleidoszkóp [nyomtatott kotta] : ABC : díszítéstanulmányok és -variációk / Perényi Éva, Perényi Péter. - [Szóló]. - Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2005. - 56 p. ; 30 cm
788.52
[AN 2579749] MARC

ANSEL
UTF-87 /2005.

   Altfurulya kaleidoszkóp [nyomtatott kotta] : ABC : duók / Perényi Éva, Perényi Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2005. - 52 p. ; 29 cm
788.52 *** 785.72
[AN 2579151] MARC

ANSEL
UTF-88 /2005.

Andersen, Joachim (1847-1909)
   24 Etüden für Flöte [nyomtatott kotta] : Op. 15 = 24 etűd fuvolára : Op. 15 = 24 studies for flute : Op. 15 / Joachim Andersen ; herausgegeben von Kovács Lóránt. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 53 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08520-2
Z. 8520 (EMB)
788.51(052)
[AN 2596916] MARC

ANSEL
UTF-89 /2005.

Antalffy-Zsiross Dezső (1885-1945)
   Válogatott orgonaművek [nyomtatott kotta] = Ausgewählte Orgelwerke = Selected organ works / Antalffy-Zsiross Dezső ; összeállította Koloss István. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 76 p. ; 31 cm
ISMN M 080-13122-0
Z. 13122 (EMB)
788.6
[AN 2584267] MARC

ANSEL
UTF-810 /2005.

   Ausgewählte Etüden für Flöte I [nyomtatott kotta] = Choix d'études pour flûte I = Selected studies for flute I = Válogatott etűdök fuvolára I / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 32. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 34 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08591-2
Z. 8591 (EMB)
788.51(052)
[AN 2578701] MARC

ANSEL
UTF-811 /2005.

   Ausgewählte Etüden für Flöte II [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute II = Válogatott etűdök fuvolára II = Choix d'études pour flûte II / herausg. von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 49 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08592-9
Z. 8592 (EMB)
788.51(052)
[AN 2598582] MARC

ANSEL
UTF-812 /2005.

   Ausgewählte Etüden für Flöte III [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute III = Choix d'études pour flûte III = Válogatott etűdök fuvolára III / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 60 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08593-6
Z. 8593 (EMB)
788.51(052)
[AN 2597224] MARC

ANSEL
UTF-813 /2005.

   Ausgewählte Etüden für Klavier II [nyomtatott kotta] = Selected studies for piano II = Válogatott etűdök zongorára II / herausgegeben von Teöke Marianne. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 24 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12006-4
Z. 12006 (EMB)
786.2(052)
[AN 2579693] MARC

ANSEL
UTF-814 /2005.

   Ausgewählte Etüden für Klavier III [nyomtatott kotta] = Selected studies for piano III = Válogatott etűdök zongorára III / herausgegeben von Teöke Marianne. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 43 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12007-1
Z. 12007 (EMB)
786.2(052)
[AN 2579698] MARC

ANSEL
UTF-815 /2005.

   Ausgewählte Etüden für Klavier V [nyomtatott kotta] = Selected studies for piano V = Válogatott etűdök zongorára V / herausgegeben von Teöke Marianne. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 49 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12009-5
Z. 12009 (EMB)
786.2(052)
[AN 2597460] MARC

ANSEL
UTF-8

B

16 /2005.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   24 könnyű zongoradarab [nyomtatott kotta] = 24 easy piano pieces = 24 leichte Klavierstücke / J. S. Bach ; válogatta Máriássy István ; közreadja és ujjrenddel ellátta Lakos Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Music, 2005. - 32 p. ; 31 cm. - (Piano step by step. Első lépések)
K 154 (Könemann)
786.2
[AN 2599987]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2005.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Flute concerto in A minor [nyomtatott kotta] = A-moll fuvolaverseny / J. S. Bach ; arrangement of the Violin concerto A minor (BWV 1041) and the Harpsichord concerto in G minor (BWV 1058) by Zoltán Gyöngyössy. - [Zongorakivonat]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2005. - 24 p. ; 31 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 801-65127-3
A-1096 (Akkord)
785.6:788.51
[AN 2584258] MARC

ANSEL
UTF-818 /2005.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Lautenwerke [nyomtatott kotta] = Lute works = Lantművek / Johann Sebastian Bach ; herausgegeben und für Gitarre übertragen von Sárközy Gergely. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 61 p. ; 30 cm. - (Musica per chitarra)
ISMN M 080-08309-3
Z. 8309 (EMB)
787.61/.62
[AN 2610017] MARC

ANSEL
UTF-819 /2005.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Sämtliche Orgelwerke 6 [nyomtatott kotta] = Complete organ works 6. / Johann Sebastian Bach ; herausgegeben von Zászkaliczky Tamás. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - XVI, 139 p. : ill. ; 31 cm
Tart.: Schübler-Choräle ; Achtzehn Choräle
ISMN M 080-12932-6
Z. 12932 (EMB)
786.6
[AN 2600323] MARC

ANSEL
UTF-820 /2005.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Suite No. 2 [nyomtatott kotta] : (h-Moll) : Klavierauszug / Johann Sebastian Bach ; herausgegeben von Máriássy István. - 5. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2005. - 26 p. ; 30 cm + 1db fuv. szólam
ISMN M 080-13185-5
Z. 13185 (EMB)
786.2
[AN 2558232] MARC

ANSEL
UTF-821 /2005.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Thirteen short and easy piano pieces [nyomtatott kotta] : from "Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach" = Dreizehn leichte kleine Klavierstücke : aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach = Tizenhárom könnyű kis zongoradarab : a "Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach" c. gyüjteményből / Johann Sebastian Bach ; eprovided with expression marks, fingering and commentaries for beginners by Bartók Béla. - 40. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 15 p. ; 30 cm
ISMN M 080-00030-4
Z. 30 (EMB)
786.2
[AN 2598037] MARC

ANSEL
UTF-822 /2005.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Vierstimmige Choralgesänge [nyomtatott kotta] = Four-part chorales = Négyszólamú korálfeldolgozások / Johann Sebastian Bach ; redigiert und herausgegeben von Sulyok Imre. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - [8], 199 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12136-8
Z. 12136 (EMB)
783.53 *** 784.087.68
[AN 2607946] MARC

ANSEL
UTF-823 /2005.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Das wohltemperierte Klavier I [nyomtatott kotta] : (BWV 846-869) / Johann Sebastian Bach ; herausgegeben von Lantos István. - 15. jav. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 123 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08015-3
Z. 8015 (EMB)
786.2
[AN 2598216] MARC

ANSEL
UTF-824 /2005.

Balázs Árpád (1937-)
   Tolnán keresztül [nyomtatott kotta] : öt könnyű egyneműkar Tolna megyei népdalokra / Balázs. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 6 p. ; 24 cm
Tart.: Jaj, de fúj a szél ; Kukorica, kukorica ; Vékony cérna, köménymag ; Elesett a tyúk ; Ez a bajor
ISMN M 080-08575-2
Z. 8575 (EMB)
784.087.68
[AN 2606725] MARC

ANSEL
UTF-825 /2005.

Balázs Oszkár (1936-)
   Ritmusgyakorlatok kezdőknek [nyomtatott kotta] : (kisdobiskola) / Balázs Oszkár, Zempléni László. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 37 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12253-2
Z. 12253 (EMB)
789.1(05)
[AN 2575562] MARC

ANSEL
UTF-826 /2005.

Bali János (1963-)
   A baroque ornamentation tutor [nyomtatott kotta] : for recorder = A barokk díszítés iskolája : furulyára = Schule der Barockornamentik : für Blockflöte = L'école de l'ornamentation baroque : pour flûte à bec / Bali János ; continuo realized by Nándori Judit. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 112 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-14409-1
Z. 14409 (EMB)
788.52
[AN 2575550] MARC

ANSEL
UTF-827 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : (Üdvözlégy, Mária) : egyneműkarra / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 29 cm
ISMN M 080-14360-5
Z. 14360 (EMB)
784.087.68
[AN 2577493] MARC

ANSEL
UTF-828 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Ave maris stella [nyomtatott kotta] : chorus mixtus : (Madonna-kép) / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - [4] p. ; 24 cm
ISMN M 080-13077-3
Z. 13077 (EMB)
784.087.68
[AN 2585132] MARC

ANSEL
UTF-829 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Első népdalrapszódia [nyomtatott kotta] : (Tilinkós) : négy táncdal vegyeskarra / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 24 cm
"Az én rácsos kapum, sárgára van festve..." (szövegkezdet)
784.087.68
[AN 2631196] MARC

ANSEL
UTF-830 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Hej, igazítsad! [nyomtatott kotta] : gyermekkar / Bárdos Lajos. - 17. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 24 cm
Címvált.: "Hej igazítsad jól a lábod..."mszövegkezdet
ISMN M 080-03480-4
Z. 3480 (EMB)
784.087.68
[AN 2570183] MARC

ANSEL
UTF-831 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Jeremiás próféta könyörgése [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos ; Balássy László fordítása. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 24 cm
"Szánj meg Uram, szánj bennünket..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-12214-3
Z. 12214 (EMB)
[AN 2569418] MARC

ANSEL
UTF-832 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Második népdalrapszódia [nyomtatott kotta] : [vegyeskar] / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 19 p. ; 24 cm
"Haj, valaki vár, haj valaki hív..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-07341-4
Z. 7341 (EMB)
784.087.68
[AN 2600573] MARC

ANSEL
UTF-833 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Missa quarta [nyomtatott kotta] : chorus mixtus et organum ad lib. / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 20 p. ; 24 cm
Az 1961 nyarán elhúnyt Mathia Károly motívumaira, amelyeket egy "Missa pentatonica" számára feljegyzett
ISMN M 080-13789-5
Z. 13789 (EMB)
783.22
[AN 2606544] MARC

ANSEL
UTF-834 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Musica sacra I [nyomtatott kotta] : vegyeskarra : 4. : énekek Jézusról és a szentekről / Bárdos Lajos ; közreadja Malina János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 81 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14292-9
Z. 14292 (EMB)
784.087.68
[AN 2576736] MARC

ANSEL
UTF-835 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Musica sacra II [nyomtatott kotta] : egyneműkarra : 2. : énekek Jézusról, Szűz Máriáról és a szentekről / Bárdos Lajos ; közreadja Malina János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 68 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14294-3
Z. 14294 (EMB)
784.087.68
[AN 2576738] MARC

ANSEL
UTF-836 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Szellő zúg [nyomtatott kotta] : egyneműkar / Bárdos Lajos ; [szöveg] Dr. Márkus Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 1 fol. : 24 cm
"Szellő zúg távol..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-05156-6
Z. 5156 (EMB)
784.087.68
[AN 2585122] MARC

ANSEL
UTF-837 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Tábortűznél [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos Lajos ; [vers] Dr. Márkus Miklós. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 2 p. ; 24 cm
"Szellő zúg távol..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03426-2
Z. 3426 (EMB)
784.087.68
[AN 2570414] MARC

ANSEL
UTF-838 /2005.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Tiszta forrás [nyomtatott kotta] : kórus-rapszódia Bartók Béla születésének centenáriumára / Bárdos ; Finta Éva, Jobbágy Károly, Rónay György és Szuly Gyula verssoraiból. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 15 p. ; 24 cm
Tart.: Ritmusból harmóniát : vegyeskar ; Aki elment : leánykar ; Concerto : férfikar. - "A ritmus leng a levegőben..." (szövegkezdet) ; "Ó! Estem hazámtól ollyan távol..." (szövegkezdet) ; "Aki elment messze, vissza sose térhet..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-12213-6
Z. 12213 (EMB)
784.087.68
[AN 2606675] MARC

ANSEL
UTF-839 /2005.

   Barokk táncok [nyomtatott kotta] : zongorára = Baroque dances : for piano = Barocktänze : für Klavier / összeállította és közreadja Lakos Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Music, 2005. - 63 p. ; 31 cm. - (Piano step by step)
K 165 (Könemann)
786.2
[AN 2599631] MARC

ANSEL
UTF-840 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   14 Bagatellen [nyomtatott kotta] : für Klavier : Op. 6 = 14 bagatelles : for piano : Op. 6 = 14 bagatell : zongorára : Op. 6 / Bartók Béla ; herausgegeben von Bartók Péter. - 33. új, jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 47 p. ; 30 cm
ISMN M 080-00934-5
Z. 934 (EMB)
786.2
[AN 2566598] MARC

ANSEL
UTF-841 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   15 magyar népdaI I [nyomtatott kotta] = 15 ungarische Volkslieder I. / Bartók Béla ; férfikarra átírta Németh-Samorinsky István ; átnézte a szerző ; németh szöveg Ormay Imre. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 11 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05919-7
Z. 5919 (EMB)
784.087.68
[AN 2570185] MARC

ANSEL
UTF-842 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   15 magyar népdaI II [nyomtatott kotta] = 15 ungarische Volkslieder II. / Bartók Béla ; férfikarra átírta Németh-Samorinsky István ; átnézte a szerző ; német szöveg Ormay Imre. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 11 p. ; 24 cm
ISMN M 080-5996-8
Z. 5996 (EMB)
784.087.68
[AN 2570196] MARC

ANSEL
UTF-843 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   15 magyar népdaI III [nyomtatott kotta] = 15 ungarische Volkslieder III. / bartók Béla ; férfikarra átírta Németh-Samorinsky István ; átnézte a szerző ; német szöveg Ormay Imre. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05997-5
Z. 5997 (EMB)
784.087.68
[AN 2570200] MARC

ANSEL
UTF-844 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Bolyongás [nyomtatott kotta] : egyneműkar / Bartók Béla. - 18. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 2 p. ; 24 cm
"Vad erdőben járok..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-00014-4
Z. 14 (EMB)
784.087.68
[AN 2570335] MARC

ANSEL
UTF-845 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   First term at the piano [nyomtatott kotta] : 18 easy, small piano pieces selected from the Piano tutor by Bartók-Reschofsky = Die erste Zeit am Klavier : 18 leichte, kleine Klavierstücke aus der Klavierschule von Bartók-Reschofsky / Béla Bartók. - 57. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 30 cm
ISMN M 080-00989-5
Z. 989 (EMB)
786.2
[AN 2575566] MARC

ANSEL
UTF-846 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Gyermekeknek [nyomtatott kotta] : I-II. füzet : apró darabok kezdő zongorázóknak (oktávfogás nélkül) : magyar gyermek- és népdalok felhasználásával / Bartók Béla ; közreadja Bartók Péter. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 54 p. ; 30 cm
Japán nyelvű kiadvány.
Z. 5454 (EMB)
786.2
[AN 2608298] MARC

ANSEL
UTF-847 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Gyermekeknek [nyomtatott kotta] : I-II. füzet : apró darabok kezdő zongorázóknak (oktávfogás nélkül) : magyar gyermek- és népdalok felhasználásával = Für Kinder : I-II. Hefte : kleine Klavierstücke für Anfänger (ohne Oktaven-Spannung) : mit Verwendung ungarischer Kinder- und Volkslieder / Bartók Béla ; közreadja Bartók Péter. - 60. új, javított kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 54 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05454-3
Z. 5454 (EMB)
786.2
[AN 2578901] MARC

ANSEL
UTF-848 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Három burleszk [nyomtatott kotta] : zongorára : Op. 8/c = Trois burlesques : pour piano : Op. 8/c / Bartók Béla. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 21 p. ; 30 cm
ISMN M 080-01763-0
Z. 1763 (EMB)
786.2
[AN 2597311] MARC

ANSEL
UTF-849 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Jószág-igéző [nyomtatott kotta] : egyneműkar / Bartók Béla. - 9. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 24 cm
"Gyűjtik a csordákat, csingilingi lánga..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-00017-5
Z. 17 (EMB)
784.087.68
[AN 2584933] MARC

ANSEL
UTF-850 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Lánycsúfoló [nyomtatott kotta] : egyneműkarra / Bartók Béla. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 24 cm
"Bálint Örzse belenéz a tükörbe..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-01759-3
Z. 1759 (EMB)
784.087.68
[AN 2585103] MARC

ANSEL
UTF-851 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Magyar képek [nyomtatott kotta] = Ungarische Bilder = Hungarian pictures / Bartók Béla. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 50 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40055-5
Z. 40055 (EMB)
785.1
[AN 2584899] MARC

ANSEL
UTF-852 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
Mikrokozmosz (zg.)
   Mikrokosmos 1 [nyomtatott kotta] : 153 progressive piano pieces : Nos. 1-36 / Béla Bartók. - 47. revid. kiad. / Bartók Péter. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 36 p. ; 30 cm
Az 1987-es revideált kotta kiadása
ISMN M 080-00125-7
Z. 125 (EMB)
786.2
[AN 2558643] MARC

ANSEL
UTF-853 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Sonatine [nyomtatott kotta] : pour violon et piano = Szonatina : hegedűre és zongorára / Bartók Béla ; transcription par André Gertler. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 10 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-00433-3
Z. 433 (EMB)
787.1
[AN 2597472] MARC

ANSEL
UTF-854 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Zehn leichte Klavierstücke [nyomtatott kotta] = Ten easy piano pieces = Tíz könnyű zongoradarab / Bartók Béla. - 50. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 30 cm
ISMN M 080-00300-8
Z. 300 (EMB)
786.2
[AN 2571354] MARC

ANSEL
UTF-855 /2005.

Bartók Béla (1881-1945)
   Zongorázó ifjúság I [nyomtatott kotta] : darabok a tanulás második és harmadik esztendejére = Jugend am Klavier I : Stücke für das 2. und 3. Jahr des Unterrichtes = Young people at the piano I : pieces for the 2nd and 3rd years of instruction / Bartók Béla. - 27. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 30 cm
ISMN M 080-00987-1
Z. 987 (EMB)
786.2
[AN 2608825] MARC

ANSEL
UTF-856 /2005.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   23 könnyű zongoradarab [nyomtatott kotta] = 23 easy piano pieces = 23 leichte Klavierstücke / Beethoven ; válogatta Máriássy István ; közreadja és ujjrenddel ellátta Lakos Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Musik, 2005. - 31 p. ; 31 cm. - (Piano step by step. Első lépések)
K 163 (Könemann)
786.2
[AN 2600062] MARC

ANSEL
UTF-857 /2005.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Klaviersonaten I [nyomtatott kotta] = Piano sonatas I = Zongoraszonáták I / Ludwig van Beethoven ; herausgegeben von Solymos Péter. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 239 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40086-9
Z. 40086 (EMB)
786.2
[AN 2584685] MARC

ANSEL
UTF-858 /2005.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Sinfonie Nr. 4 [nyomtatott kotta] : (B-dur) : Op. 60 / Ludwig van Beethoven ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 11. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 111 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
Z. 40011 (EMB)
785.1
[AN 2584918] MARC

ANSEL
UTF-859 /2005.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Sinfonie Nr. 7 [nyomtatott kotta] : (A-Dur) : Op. 92 / Ludwig van Beethoven ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 10. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 148 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40022-7
Z. 40022 (EMB)
785.1
[AN 2586729] MARC

ANSEL
UTF-860 /2005.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Zongoraszonáta [nyomtatott kotta] : "Mondschein" : Op. 27 No. 2 = Sonate für Klavier : "Mondschein" : Op. 27 No. 2 / Beethoven ; ujjrennddel, az ékesítések kivitelezésével, ... egyéb jelekkel ellátta Weiner Leó. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08151-8
Z. 8151 (EMB)
786.2
[AN 2597338] MARC

ANSEL
UTF-861 /2005.

Bertalotti, Angelo (1666-1747)
   Ötvenhat solfeggio [nyomtatott kotta] = Sechsundfünfzig-Solfeggien = Fifty-six solfeggi / Bertalotti ; közread. Forrai Miklós. - 23. bőv. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 95 p. ; 24 cm
ISMN M 080-00494-4
Z. 494 (EMB)
781.2(05)
[AN 2585696] MARC

ANSEL
UTF-862 /2005.

Bloch József (1862-1922)
   Doppelgriff-Schule für Violine II [nyomtatott kotta] : vom Anfang bis zur höchsten Ausbildung : Op. 50 = Double stop tutor for violin II : Op. 50 : from the beginning to the highest level of instruction = Kettősfogások iskolája hegedűre II : Op. 50 : a kezdő foktól a lemagasabb képzésig / Bloch József. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 70 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08000-9
Z. 8000 (EMB)
787.1(05)
[AN 2597355] MARC

ANSEL
UTF-863 /2005.

Bloch József (1862-1922)
   Hangsoriskola II [nyomtatott kotta] : Op. 5. : tört akkordokkal hegedűre : a kezdő foktól a legmagasabb kiképzésig elméleti és gyakorlati alapon = Tonleiterschule II : Op. 5. : mit zerlegten Akkorden für die Violine : vom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung auf theoretischer und praktischer Grundlage / Bloch József. - 25. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 55 p. ; 30 cm
787.1(05)
[AN 2579325] MARC

ANSEL
UTF-864 /2005.

Bloch József (1862-1922)
   Hangsoriskola II [nyomtatott kotta] : Op. 5. : tört akkordokkal hegedűre : a kezdő foktól a legmagasabb kiképzésig elméleti és gyakorlati alapon = Tonleiterschule II : Op. 5. : mit zerlegten Akkorden für die Violine : vom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung auf theoretischer und praktischer Grundlage / Bloch József. - 25. kiad. - [Szóló, hg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 55 p. ; 30 cm
ISMN M 080-01767-8
Z. 1767 (EMB)
787.1(05)
[AN 2608837] MARC

ANSEL
UTF-865 /2005.

Bloch József (1862-1922)
   Kettősfogások iskolája I [nyomtatott kotta] : hegedűre : Op. 50 = Doppelgriff-Schule I : für Violine : Op. 50 / Bloch József. - 21. kiad. - [Szóló, hg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 54 p. ; 30 cm
787.1(051)
[AN 2579323] MARC

ANSEL
UTF-866 /2005.

   Blockflötenmusik 1 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Recorder music 1 : for beginners = Musique pour flûte à bec 1 : pour les premiers pas = Furulyamuzsika 1 : kezdők számára / herausgegeben von Czidra László. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 31 p. ; 31 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-07888-4
Z. 7888 (EMB)
788.52
[AN 2584131] MARC

ANSEL
UTF-867 /2005.

Bojtár László (1926-1995)
   Tizenegy orgonadarab [nyomtatott kotta] = Eleven organ pieces = Elf Orgelstücke / Bojtár László. - [Szóló]. - Győr : Bojtár Zenei Bt, 2005. - 67 p. ; 30 cm
786.6
[AN 2581016] MARC

ANSEL
UTF-868 /2005.

   Bratschenmusik [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Musique d'alto : pour les premiers pas = Viola music : for beginners = Brácsamuzsika : kezdők számára / herausgegeben von Bartha Ferenc ; bearbeitet von Steven Loy. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 26 p. ; 31 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-14155-7
Z. 14155 (EMB)
787.2
[AN 2599346] MARC

ANSEL
UTF-869 /2005.

Bujtás József (1947-)
   Nocturnal inspirations [nyomtatott kotta] : about love and death : for clarinet and piano = Éjszakai sugallatok : a szerelemről és a halálról : klarinétra és zongorára / Bujtás József. - [Szóló]. - Dunaharaszti : Edition Brassimum, 2005. - 7 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 900-52528-4
EBR 50 003 (Ed. Brassimum)
788.6
[AN 2607512] MARC

ANSEL
UTF-8

C

70 /2005.
Čajkovskij, Pëtr Ilʹic (1840-1893)
   Casse-noisette [nyomtatott kotta] : Valse des Fleurs / P. I. Tchaikovsky ; transcription pour deux pianos par Zoltán Kocsis. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 24 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12816-9
Z. 12816 (EMB)
786.2 *** 785.72
[AN 2579722]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2005.

Čajkovskij, Pëtr Ilʹic (1840-1893)
   Gyermekalbum zongorára [nyomtatott kotta] : könnyű darabok gyermekeknek Schumann módjára : Op. 39 = Kinderalbum für Klavier : Sammlung leichter Stücke für Kinder à la Schumann : Op. 39 / Pjotr Iljics Csajkovszkij ; ujjrenddel ellátta Teöke Mariann. - Urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2005. - 43 p. ; 29 cm
ISMN M 801-65347-5
RÉT 047 (Rózsavölgyi & Tsa.)
786.2
[AN 2558427] MARC

ANSEL
UTF-872 /2005.

Čajkovskij, Pëtr Ilʹic (1840-1893)
   Jugend-Album [nyomtatott kotta] : für Klavier : Op. 39 / P. I. Tscaikowsky ; herausgegeben von Solymos Péter. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 35 p. ; 30 cm
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
Z. 6715 (EMB)
786.2
[AN 2577847] MARC

ANSEL
UTF-873 /2005.

   Canons classiques [nyomtatott kotta] : sans les textes : manuel de solfège = Classical canons : without text : handbook of solfeggio / sélection et ... Antal Molnár ; édition revue par László Agócsy. - 12. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2005. - XX, 98 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12581-6
Z 12581 (EMB)
784.960
[AN 2585660] MARC

ANSEL
UTF-874 /2005.

   Chamber music for violoncellos 1 [nyomtatott kotta] : for 4 violoncellos = Kammermusik für Violoncelli 1 = Musique de chambre pour violoncelles 1 = Kamarazene gordonkákra 1 / ed. by Pejtsik Árpád. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 30 cm + 4 db szólam
Tart.: Gagliarda del Principe di Venosa / Gesualdo. Hymn of the Cherubim / Tchaikovsky. Slow Hungarian Dance : (1794) / Kossovits. Elegy / De Swert
ISMN M 080-14306-3
Z. 14306 (EMB)
785.7 *** 787.3
[AN 2578061] MARC

ANSEL
UTF-875 /2005.

   Chamber music for violoncellos 4 [nyomtatott kotta] : for 3 violoncellos = Kammermusik für Violoncelli 4 = Musique de chambre pour violoncelles 4 = Kamarazene gordonkákra 4 / edited by Pejtsik Árpád. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 15 p. ; 30 cm + 3 db szólam
Tart.: Trio ; Chaconne ; Canon inversus ; Adagio ; Canzonetta ; Salut d'amour
ISMN M 080-14422-0
Z. 14422 (EMB)
787.3 *** 785.73
[AN 2558791] MARC

ANSEL
UTF-876 /2005.

   Chamber music for violoncellos 5 [nyomtatott kotta] : for 5 violoncellos = Kamarazene gordonkákra 5 = Kammermusik für Violoncelli 5 = Musique de chambre pour violoncelles 5 / edited by Pejtsik Árpád. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 15 p. ; 30 cm + 5 db szólam
Tart.: Trinklied / Schein. Minuetto / Boccherini. Adagio / Mozart
ISMN M 080-14447-3
Z. 14447 (EMB)
787.3 *** 785.7
[AN 2558800] MARC

ANSEL
UTF-877 /2005.

   Chamber music for violoncellos 6 [nyomtatott kotta] : for 3 violoncellos = Kammermusik für Violoncelli 6 = Musique de chambre pour violoncelles 6 = Kamarazene gordonkára 6 / edited by Pejtsik Árpád ; 5 Cassationsstücke / Haydn ; Wiener Deutsche / Schubert ; Trietto Scherzo / Telemann ; Menuett / Schubert ; Pastorale / Dotzauer. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 30 cm + 3 db gka. szólam
ISMN M 080-14446-6
Z. 14446 (EMB)
787.3 *** 785.73
[AN 2578073] MARC

ANSEL
UTF-878 /2005.

Chopin, Fryderyk (1810-1849)
   Leichte Meisterwerke für Klavier [nyomtatott kotta] = Easy masterpieces for piano = Kezdők zongoramuzsikája / Fryderyk Chopin ; ausgewählt und herausgegeben von Csurka Magda. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 28 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13348-4
Z. 13348 (EMB)
[AN 2580554] MARC

ANSEL
UTF-879 /2005.

Chopin, Fryderyk (1810-1849)
   Mazurkák [nyomtatott kotta] = Mazurken / Frédéric Chopin ; ujjrenddel ... ellátta Teöke Marianne. - Urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2005. - 173 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65354-3
RÉT 054 (Rózsavölgyi & Tsa.)
786.2
[AN 2607031] MARC

ANSEL
UTF-880 /2005.

Chopin, Fryderyk (1810-1849)
   Nocturnes [nyomtatott kotta] : pour piano seul / Frédéric Chopin ; édités par Kováts Gábor. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 108 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12057-6
Z. 12057 (EMB)
786.2
[AN 2610185] MARC

ANSEL
UTF-881 /2005.

Chopin, Fryderyk (1810-1849)
   Valses [nyomtatott kotta] : pour piano seul = Keringők : zongorára / Frédéric Chopin. - 26. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 79 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06787-1
Z. 6787 (EMB)
786.2
[AN 2571472] MARC

ANSEL
UTF-882 /2005.

   Clarinet quartets 1 [nyomtatott kotta] : for 4 clarinets (Si♭) or 3 clarinets and bass clarinet : for beginners = Klarinettenquertette 1. : für 4 Klarinetten (Si♭) oder 3 Klarinetten und Bassklatinette : für Anfänger = Quatuors pour clarinettes 1. : pour 4 clarinettes (Si♭) ou 3 clarinettes et clarinette basse : pour les premiers pas = Klarinétkvartettek 1. : 4 klarinétra (Si♭) vagy 3 klarinétra és basszusklarinétra : kezdők számára / transcribed and edited by Fricsovszky Ottó, Perényi Éva, Perényi Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 40 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-14442-8
Z. 14442 (EMB)
785.74(86)
[AN 2577352] MARC

ANSEL
UTF-883 /2005.

   Clarinet quartets 2 [nyomtatott kotta] : for 4 clarinets (Si♭) or 3 clarinets and bass clarinet : for beginners = Quatuors pour clarinettes 2. : pour 4 clarinettes (Si♭) ou 3 clarinettes et clarinette basse : pour les premiers pas = Klarinettenquertette 2. : für 4 Klarinetten (Si♭) oder 3 Klarinetten und Bassklatinette : für Anfänger = Klarinétkvartettek 2. : 4 klarinétra (Si♭) vagy 3 klarinétra és basszusklarinétra : kezdők számára / transcribed and edited by Fricsovszky Ottó, Perényi Éva, Perényi Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 40 p. ; 3 db szólam
ISMN M 080-14462-6
Z. 14462 (EMB)
785.74(86)
[AN 2571424] MARC

ANSEL
UTF-884 /2005.

Csapó Gyula (1955-)
   A desert march.. [nyomtatott kotta] : for piano / Csapó Gyula. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 34 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14430-5
Z. 14430 (EMB)
786.2
[AN 2571418] MARC

ANSEL
UTF-885 /2005.

Csapó Gyula (1955-)
   Sideways air on a black hole [nyomtatott kotta] : Konzertstück : for Clarinet in Si♭ = Oldal'zó ária, fekete lyukon / Csapó Gyula. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14471-8
Z. 14471 (EMB)
788.6
[AN 2608136] MARC

ANSEL
UTF-886 /2005.

Csapó Gyula (1955-)
   Sutræcitations [nyomtatott kotta] / Csapó Gyula. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 31 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
Tart.: For soprano or tenor voice and four players ; For mezzo-soprano or bariton voice and four players
ISMN M 080-14231-8
Z. 14231 (EMB)
784.3
[AN 2608114] MARC

ANSEL
UTF-887 /2005.

Csapó Gyula (1955-)
   Tundragobelin [nyomtatott kotta] : for clarinet, violin, cello and piano / Csapó Gyula. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 28 p. ; 30 cm + 3 db szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14347-6
Z. 14347 (EMB)
785.7
[AN 2571414] MARC

ANSEL
UTF-888 /2005.

Csupor László (1933-)
   Ujjgyakorlatok fuvolára [nyomtatott kotta] = Fingerübungen für Flöte / Csupor László. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 24 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07266-0
Z. 7266 (EMB)
788.51(051)
[AN 2596912] MARC

ANSEL
UTF-889 /2005.

Czerny, Carl
   Etüden für Klavier [nyomtatott kotta] : a zeneiskolák V-VI. osztálya és a továbbképző osztályok számára = Studies for piano = Etűdök zongorára / Czerny, Bertini ; zusammengestellt von Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy Aladárné. - 19. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 64 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02520-8
Z. 2520 (EMB)
786.2(052)
[AN 2571569] MARC

ANSEL
UTF-8

D

90 /2005.
Dancla, Charles (1817-1907)
   Studies for violin [nyomtatott kotta] : with accompaniment of a second violin : Op. 68 = Etüden für Violine : mit Begleitung einer zweiten Violine = Études pour violon : avec accompagnement d' un second violon = Etűdök hegedűre : második hegedű kíséretével / Charles Dancla ; ed. by Kállay Géza. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 23 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07918-8
Z. 7918 (EMB)
787.1(052)
[AN 2597229]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2005.

Daróci Bárdos Tamás (1931-)
   Üszküdárá [nyomtatott kotta] : vidám ballada : egyneműkarra / Daróci Bárdos Tamás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 29 cm
ISMN M 080-14281-3
Z. 14281 (EMB)
784.087.68
[AN 2609924] MARC

ANSEL
UTF-892 /2005.

Deák Bárdos György (1905-1991)
   Eli! Eli! [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Deák Bárdos György. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - [2] fol. ; 29 cm
ISMN M 080-14486-2
Z. 14486 (EMB)
784.087.68
[AN 2577486] MARC

ANSEL
UTF-893 /2005.

Debussy, Claude (1862-1918)
   Clair de lune [nyomtatott kotta] : for piano : from "Suite bergamasque" / Claude Debussy ; edited by Péter Solymos. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06030-8
Z. 6030 (EMB)
786.2
[AN 2571251] MARC

ANSEL
UTF-894 /2005.

Debussy, Claude (1862-1918)
   Deux arabesques [nyomtatott kotta] : pour piano / Claude Debussy ; edités par Péter Solymos. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 13 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06029-2
Z. 6029 (EMB)
786.2
[AN 2597320] MARC

ANSEL
UTF-895 /2005.

Debussy, Claude (1862-1918)
The little nigar (átdolg.)
   The little negro [nyomtatott kotta] : for flute or clarinet and piano = A kis néger : fuvolára vagy klarinétra és zongorára / Claude Debussy ; arranged by Olivér Nagy. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 30 cm + 1 db. szólam
ISMN M 080-07933-1
Z. 7933 (EMB)
788.5/.6
[AN 2608921] MARC

ANSEL
UTF-896 /2005.

Debussy, Claude (1862-1918)
The little nigar (zg.)
   The little negro [nyomtatott kotta] : for piano = A kis néger : zongorára / Claude Debussy. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07753-5
Z. 7753 (EMB)
786.2
[AN 2608286] MARC

ANSEL
UTF-897 /2005.

Demény Attila (1955-)
   Kamarazene [nyomtatott kotta] : Bagatellek szoprán hangra és cimbalomra = Chamber music : Bagatelles for soprano and cymbalo / Demény Attila ; Szőcs Géza versei nyomán. - [Partitúra]. - Budapest : Dunánál Kiadó, s.a. - 13 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65015-3
785.72
[AN 2579027] MARC

ANSEL
UTF-898 /2005.

Demény Attila (1955-)
   Zongoraművek [nyomtatott kotta] : Tíz zongoradarab : (1991-2001) = Piano works : Ten piano pieces : (1991-2001) / Demény Attila. - [Szóló]. - s. l. : Dunánál Kiadó, s. a. - 14 p. : 30 cm
ISMN M 801-65016-0
786.2
[AN 2578995] MARC

ANSEL
UTF-899 /2005.

Dés László (1954-)
   A dzsungel könyve [nyomtatott kotta] : a musical zenéje, dalai és versei zongoraletéttel / Dés László, Geszti Péter. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2005. - 83 p. : ill. ; 30 cm
Tart.: Farkas vagyok ; Fohász ; Beindul a Pofonofon ; Majmok dala ; Akela dala ; Válj kővé! ; Amíg őriz a szemed ; A mi emberünk ; Szavakat keresek ; Vadászok dala ; Száz a kérdés ; A tigris éjszakája ; Kegyelet egylet ; Beszél a szél. - "Folyam istene, légy kegyes úr ma!" (szövegkezdet) ; "Aki a csapaté lett, várja a csapat élet..." (szövegkezdet) ; "Először is, elő a régi elvvel!" (szövegkezdet) ; "Mentünk, de megjöttünk!" (szövegkezdet) ; "A tanúm a dzsungel, a nap és a hold..." (szövegkezdet) ; Gyere most keresek szavakat, jeleket..." (szövegkezdet) ; "Se szava se beszéde, se nyoma se személye..." (szövegkezdet) ; "Egy vár rá. Egy elmegy és kilesi..." (szövegkezdet) ; "Mit szólsz, ha a dzsungel nem ad se vizet, se vadat..." (szövegkezdet) ; "Fut a Hold és menekül a felhő..." (szövegkezdet) ; "Úgy fáj, hogy vele is így esett!" (szövegkezdet) ; "Itt vagyok mint egy százszor elhajított kő..." (szövegkezdet)
SMB No. 76 (Solo Music)
782.8
[AN 2609714] MARC

ANSEL
UTF-8100 /2005.

Dés László (1954-)
   Valahol Európában [nyomtatott kotta] : a musical zenéje, dalai és versei zongorakivonattal / Dés László, Nemes István. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2005. - 70 p. ; ill. ; 30 cm
Tart.: Veszélyben a haza ; Halotti ének : Fohász ; Nem szabad félni : Kuksi dala ; Tercett a staubról ; Gyerekjáték ; Ficsúr ; Verekedés ; Vándorlás ; Talán : Éva dala ; Fosztogatás ; Valahol Európában : Simon Péter dala ; Mi leszek, ha nagy leszek ; Orgia ; Nézz rám : Éva - Hosszú duett ; A zene ; A menet ; Miért van : Hosszú dala ; Nem szabad félni : Kuksi halála. - "Hűs szellő fú a réteken..." (szövegkezdet) ; "A por olvad az arcán..." (szövegkezdet) ; "Pincékben bújni, remegni..." (szövegkezdet) ; "A filmeken a Cary Grant a legjobb éttermekbe jár..." (szövegkezdet) ; "Apukám az eleje a legjobb!" (szövegkezdet) ; "Az az éj volt mindennek a vége..." (szövegkezdet) ; "Föld Anya, Ég Anya szólj, hogy hova megy az út..." (szövegkezdet) ; "Lángtenger felcsap az égre..." (szövegkezdet) ; "Egy téli reggel váratlan álltak elém..." (szövegkezdet) ; "Mind, aki jó volt, elment rég..." (szövegkezdet) ; "Tépd szét, tépd a közepét..." (szövegkezdet) ; "Mondjuk jobb idő lesz..." (szövegkezdet) ; "Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj..." (szövegkezdet) ; "Hipp-hopp, meghajlok, máris tapsolok..." (szövegkezdet) ; "Kiköptél minket, aztán kész..." (szövegkezdet) ; "Odakint most szörnyek járnak..." (szövegkezdet)
SMB No. 77 (Solo Music)
782.8
[AN 2609549] MARC

ANSEL
UTF-8101 /2005.

Diruta, Girolamo
   Il Transilvano [nyomtatott kotta] / Girolamo Diruta ; edited by Zászkaliczky Tamás, Pernye András, Barlay Ö. Szabolcs. - 3. kiad. - [Szóló, billentyűs hangszer]. - Budapest : EMB, 2005. - 114 p. ; 30 cm. - (Musica per la tastiera. Billentyűs muzsika a 16. és 17. századból ; 3.)
ISMN M 080-08608-7
Z. 8608 (EMB)
786
[AN 2579217] MARC

ANSEL
UTF-8102 /2005.

   Dobolj velem! [nyomtatott kotta] : Kisdobiskola I. / a gyakorlatokat készítette és összeállította Vasas József. - [Szóló]. - [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. - 40 p. ; 30 cm
789.1(05)
[AN 2557167] MARC

ANSEL
UTF-8103 /2005.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa IV [nyomtatott kotta] : bevezetés a zeneirodalomba I. / Dobszay László. - 30. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 106 p. ; 28 cm
ISMN M 080-06072-8
Z. 6072 (EMB)
781.2(05)
[AN 2579177] MARC

ANSEL
UTF-8104 /2005.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv a zeneiskolák 1. osztályának / Dobszay László. - 39. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 230 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05226-6
Z. 5226 (EMB)
781.2(05)
[AN 2585692] MARC

ANSEL
UTF-8105 /2005.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv a zeneiskolák 2. osztályának / Dobszay László. - 38. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 204 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05246-4
Z. 5246 (EMB)
781.2(05)
[AN 2585655] MARC

ANSEL
UTF-8106 /2005.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa VI [nyomtatott kotta] : bevezetés a zeneirodalomba III : szolfézskönyv a zeneiskolák VI. osztálya számára / Dobszay László. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 111 p. ; 29 cm
ISMN M 080-06459-7
Z. 6459 (EMB)
781.2(05)
[AN 2597264] MARC

ANSEL
UTF-8107 /2005.

Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Les exercices de doigts [nyomtatott kotta] : les plus importants pour une technique sûre de piano / Ernő Dohnányi. - 11. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 47 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06180-0
Z. 6180 (EMB)
786.2
[AN 2596983] MARC

ANSEL
UTF-8108 /2005.

Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Sonata op. 21 [nyomtatott kotta] / Dohnányi ; arrangement for flute and piano by Gergely Ittzés. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 40 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 801-65128-0
A-1097 (Akkord)
788.51
[AN 2577697] MARC

ANSEL
UTF-8109 /2005.

Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Streichquartett [nyomtatott kotta] : Nr. 3, a-moll : Op. 33 / Dohnányi Ernő. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 58 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40130-9
Z. 40130 (EMB)
785.74(7)
[AN 2556692] MARC

ANSEL
UTF-8110 /2005.

Donizetti, Gaetano (1797-1848)
   Miserere [nyomtatott kotta] : in Re minore a quattro voci con orchestra : zongorakivonat / Gaetano Donizetti ; közreadja Máriássy István. - 5. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2005. - 28 p. ; 27 cm. - (Musicotheca classica)
ISMN M 080-07798-6
Z. 7798 (EMB)
783.27
[AN 2609971] MARC

ANSEL
UTF-8111 /2005.

Dont, Jakob (1815-1888)
   Gradus ad Parnassum [nyomtatott kotta] : 1. füzet : harminc fokozatos gyakorlat hegedűre, második hegedű kíséretével : Op. 38 A/B / J. Dont ; metodikai magyarázatokkal és ujjrenddel ellátta Rados Dezső. - 28. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 21 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02214-6
Z. 2214 (EMB)
787.1(051)
[AN 2580391] MARC

ANSEL
UTF-8112 /2005.

Dowland, John (1562-1626)
   Három madrigál [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / John Dowland ; fordította Huszár Klára, Vargha Zsolt ; Búcsú ; Drága lányka ; A vándor dala. - 9. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 24 cm
"Búcsút intek drága táj..." (szövegkezdet) ; "Oly drága lányka hol van itt..." (szövegkezdet) ; "Olcsó az árum, szép hölgynek való!" (szövegkezdet)
ISMN M 080-03717-1
Z. 3717 (EMB)
784.087.68
[AN 2570330] MARC

ANSEL
UTF-8113 /2005.

Dubrovay László (1943-)
   Bánat és öröm [nyomtatott kotta] : szaxofonkvartettre = Sorrow and joy : for saxophone quartet / Dubrovay. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., op. 2005. - 24 p. ; 30 cm + 4 db szaxofon szólam
ISMN M 801-65131-0
A-1100 (Akkord)
785.74 *** 788.43
[AN 2641599] MARC

ANSEL
UTF-8114 /2005.

   Duettek [nyomtatott kotta] : női hangokra zongorakísérettel II. = Duette : für Frauenstimmen mit Klavierbegleitung II. = Duets : for female voices with piano accompaniment / összeállította Forrai Miklós. - 10. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 87 p. ; 30 cm
ISMN M 080-03155-1
Z. 3155 (EMB)
784.96(062)
[AN 2598320] MARC

ANSEL
UTF-8115 /2005.

   Duna, Tisza partja vár [nyomtatott kotta] : népdalok és nóták a Tiszáról, Dunáról / összeállította Vas Gábor. - [Szóló, é. - harmónia jelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és társa, 2005. - 35 p. ; 24 cm
ISMN M 801-65355-0
RÉT 055 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3.067.26
[AN 2586766] MARC

ANSEL
UTF-8116 /2005.

Dunstable John (1385-1453)
   Magnificat [nyomtatott kotta] : secundi toni : háromszólamú egyneműkarra / John Dunstable ; közreadja Perne András. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 29 cm
ISMN M 080-07010-9
Z. 7010 (EMB)
783.29 *** 784.087.68
[AN 2577398] MARC

ANSEL
UTF-8117 /2005.

   Duos für Violine und Violoncello 2 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Duets for violin and violoncello 2. : for beginners = Duók hegedűre és gordonkára 2. : kezdők számára / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Vigh Lajos. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 63 p. ; 31 cm
ISMN M 080-14062-8
Z. 14062 (EMB)
785.72 *** 787.1/.3
[AN 2581996] MARC

ANSEL
UTF-8118 /2005.

Durkó Péter (1972-)
   Kvintett 6 tételben [nyomtatott kotta] : rézfúvós ötösre = Quintet in 6 movements : for brass quintet / Durkó Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 16 p. ; 30 cm + 5 db fúvós szólam
ISMN M 801-65133-4
A-1101 (Akkord)
785.75
[AN 2607114] MARC

ANSEL
UTF-8119 /2005.

Durkó Zsolt (1934-1997)
   Résonances [nyomtatott kotta] : for clarinet, basset-horn and piano / Durkó Zsolt. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2005. - 27 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 801-65135-8
A-1102 (Akkord)
785.73
[AN 2641733] MARC

ANSEL
UTF-8

E

120 /2005.
Elgar, Edward
   Salut d'amour [nyomtatott kotta] : (Op. 12) : for violoncello and piano / Edward Elgar ; transcribed and edited by Pejtsik Árpád. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN M 080-13884-7
Z. 13884 (EMB)
787.3
[AN 2577996]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2005.

   Előadási darabok gyűjteménye [nyomtatott kotta] : nagy mesterek műveiből / hegedűre és zongorára átírta T. Zaharina. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 31 p. ; 29 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-01722-7
Z. 1722 (EMB)
787.1
[AN 2581046] MARC

ANSEL
UTF-8122 /2005.

   Énekiskola II [nyomtatott kotta] / Kerényi Miklós György, Kerényiné Kéri Margit. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 95 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-05662-2
Z. 5662 (EMB)
784.94
[AN 2577970] MARC

ANSEL
UTF-8123 /2005.

Erőss Béla (1887-1969)
   Minden piros-fehér rózsát neki vittem [nyomtatott kotta] : válogatás Erőss Béla nótáiból / szerkesztő Nógrádi Tóth István. - [szóló, é. - harmónia jelzéssel). - Budapest : Magyarnótaszerzők és Énekesek Országos Egyesülete, 2005. - 53 p. ; 21 cm
784.3.067.26
[AN 2605967] MARC

ANSEL
UTF-8

F

124 /2005.
   Fagottduók [nyomtatott kotta] = Fagottduos = Bassoon duos / közreadja Oromszegi Ottó. - 8. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 39 p. ; 29 cm
ISMN M 080-06792-5
Z. 6792 (EMB)
785.72 *** 788.8
[AN 2576329]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2005.

   Fagottmusik [nyomtatott kotta] : mit Klavierbegleitung = Music for bassoon : with piano accompaniment = Fagottmuzsika : zongorakísérettel / herausgegeben von Hara László. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 74 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN M 080-12352-2
Z. 12352 (EMB)
788.8
[AN 2579308] MARC

ANSEL
UTF-8126 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Ad musicam [nyomtatott kotta] : S.A.T.B. a capella / Ferenc Farkas ; Janus Pannonius soraira. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 6 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12487-1
Z. 12487 (EMB)
[AN 2585005] MARC

ANSEL
UTF-8127 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Alkony [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Farkas Ferenc ; [vers] Petőfi Sándor. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 24 cm
"Olyan a nap, mint a hervadt rózsa..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-13061-2
Z. 13061 (EMB)
784.087.68
[AN 2570321] MARC

ANSEL
UTF-8128 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Antiche danze ungheresi del XVII secolo [nyomtatott kotta] : per quartetto di clarinetti = Early hungarian dances from the 17th century : for clarinet quartet = Régi magyar táncok a 17. századból : négy klarinétra / Farkas Ferenc. - 6. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 30 cm + 4 db klar. szólam
ISMN M 080-13420-7
Z. 13420 (EMB)
785.74(86)
[AN 2577791] MARC

ANSEL
UTF-8129 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Ballade [nyomtatott kotta] : gordonkára és zongorára / Farkas Ferenc. - 3. jubileumi kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 20 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam
ISMN M 080-05296-9
Z. 5296 (EMB)
787.3
[AN 2558754] MARC

ANSEL
UTF-8130 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Correspondances [nyomtatott kotta] : nyolc darab zongorára / Farkas Ferenc. - 2. jubileumi kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12097-2
Z. 12097 (EMB)
786.2
[AN 2558749] MARC

ANSEL
UTF-8131 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Musica serena [nyomtatott kotta] : per archi / Farkas Ferenc. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 30 cm + 18 db vonós szólam. - (Leggiero series)
ISMN M 080-14450-3
Z. 14450 (EMB)
785.16
[AN 2568507] MARC

ANSEL
UTF-8132 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Notturno [nyomtatott kotta] : per violino, viola e violoncello : Op. 2 / Farkas Ferenc. - Jubileumi kiadás. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 20 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-14465-7
Z. 14465 (EMB)
785.73(7)
[AN 2558723] MARC

ANSEL
UTF-8133 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Régi magyar táncok a XVII. századból [nyomtatott kotta] = Danses hongroises du 17 ème siècle / Farkas Ferenc ; hárfára átírta Liana Pasquali. - 4. kiad. - [Szóló, hárfa]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 28 cm
ISMN M 080-08627-8
Z. 8627 (EMB)
787.5
[AN 2609091] MARC

ANSEL
UTF-8134 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Régi nóta, régi tánc [nyomtatott kotta] : két kis zongoradarab = Alte Weise, alter Tanz : zwei kleine Klavierstücke / Farkas Ferenc. - 3. jubileumi kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - [2] fol. ; 30 cm
ISMN M 080-02202-3
Z. 2202 (EMB)
786.2
[AN 2558729] MARC

ANSEL
UTF-8135 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Rézfúvószene [nyomtatott kotta] : 1982 : (3 trombe, 2 tromboni e tuba) = Musica per ottoni : 1982 : (3 trombe, 2 tromboni e tuba). - 2. jubileumi kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 30 cm + 6 db szólam
ISMN M 080-12765-0
Z. 12765 (EMB)
785.76 *** 788.1/.48
[AN 2558760] MARC

ANSEL
UTF-8136 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Tavasz... nyár... ősz... tél.. [nyomtatott kotta] : négy könnyű vegyeskar / Farkas Ferenc ; Weöres Sándor, Takáts Gyula, Berda József verseire. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 24 cm
ISMN M 080-04069-0
Z. 4069 (EMB)
784.087.68
[AN 2600877] MARC

ANSEL
UTF-8137 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Trio [nyomtatott kotta] : per violino, violoncello e pianoforte / Farkas Ferenc. - 2. jubileumi kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 24 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-12094-1
Z. 12094 (EMB)
785.73(62)
[AN 2558788] MARC

ANSEL
UTF-8138 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Vallon szerenád [nyomtatott kotta] : (Vallon népdal) : vegyeskar / Farkas Ferenc ; Dalos László verse ; Hajnal nóta : (Francia trubadúr dallam) : vegyeskar / Weöres Sándor verse. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 24 cm
"Te drága fülemülém..." (szövegkezdet) ; "Fény-uszállyal száll a hajnal..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-07199-1
Z. 7199 (EMB)
784.087.68
[AN 2569381] MARC

ANSEL
UTF-8139 /2005.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Zöld a kökény [nyomtatott kotta] : húsz népdal énekhangra zongorakísérettel / Farkas Ferenc. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 24 p. ; 30 cm
Tart.: Esett a hó ; Az őcsényi kertek alatt ; Fekete föld termi a jó búzát ; Zöld a kökény ; Fehér László : (ballada) ; Elmegyek, elmegyek ; Kerek utca szegelet ; Megizentem a szeretőm anyjának ; Kis kertemben uborka ; Gyere ki szívem ; Mihály bíró ; Veres az ég ; Táncnóta ; Láttad-e ; Tisza partján ; Egyszer két lányok ; Megérett a kökény ; Bereg Náni ; Az lászlai új majorban ; Friss. - "Mikor kend is, Laci bátyám..." (szövegkezdet) ; "Széles a Duna, keskeny a partja..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-01581-0
Z. 1581 (EMB)
784.3
[AN 2571524] MARC

ANSEL
UTF-8140 /2005.

Fauré, Gabriel (1845-1924)
   Fantaisie [nyomtatott kotta] : Op. 79 : pour flûte et piano / Gabriel Fauré ; edited by Jeney Zoltán. - 12. kiad. - [Szóló, fuv.]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-07675-0
Z. 7675 (EMB)
788.51
[AN 2588398] MARC

ANSEL
UTF-8141 /2005.

Fauré, Gabriel (1845-1924)
   Sicilienne [nyomtatott kotta] : pour flute et piano : Op. 78 / Gabriel Fauré ; transcrite par Pálfalvi József ; la partie de flute est édiée par Jeney Zoltán. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 30 cm + 1 db. szólam
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
Z. 7583 (EMB)
788.51
[AN 2577837] MARC

ANSEL
UTF-8142 /2005.

Fauré, Gabriel (1845-1924)
   Sicilienne [nyomtatott kotta] : pour flute et piano : Op. 78 / Gabriel Fauré ; transcrite par Pálfalvi József ; la partie de flute est édiée par Jeney Zoltán. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 30 cm + 1 db. szólam
ISMN M 080-07583-8
Z. 7583 (EMB)
788.51
[AN 2577804] MARC

ANSEL
UTF-8143 /2005.

Fekete Gyula (1962-)
   Bú kél velem [nyomtatott kotta] / Fekete Gyula ; Kölcsey Ferenc verseire. - [Partitúra]. - Budapest : EMI Zeneműkiadó Magyarország, cop. 2005. - 6 p. ; 30 cm. - (A mi zenénk. Magyar kórusművek)
"Bú jár velem, bú kél velem..." (szövegkezdet)
ISMN M 550-30001-9
EMPH 0506 (EMI)
784.087.68
[AN 2641298] MARC

ANSEL
UTF-8144 /2005.

   Flöten-ABC [nyomtatott kotta] : Übungen für Flöte von Anfang an, unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus aller Welt = Flute ABC : exercises for flute from the very beginning, using children's and folk songs from all over the world = Fuvola-ABC : gyakorlatok fuvolára a kezdet kezdetétől, a világ minden részéről származó gyermek- és népdalok felhasználásával / Bántai Vilmos, B. Sipos Éva. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 57 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14005-5
Z. 14005 (EMB)
788.51(05)
[AN 2578356] MARC

ANSEL
UTF-8145 /2005.

   Flötenduos für Anfänger 1 [nyomtatott kotta] = Flute duos for beginners 1 = Fuvoladuók kezdők számára 1 / herausgegeben von Csupor László. - 15. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 42 p. : ill. ; 31 cm
ISMN M 080-08498-4
Z. 8498 (EMB)
785.72 *** 788.51
[AN 2581990] MARC

ANSEL
UTF-8146 /2005.

   Flötenmusik für Anfänger 1 [nyomtatott kotta] = Flute music for beginners 1 = Fuvolamuzsika kezdők számára 1 / herausgegeben von Kovács Imre, Bántai Vilmos. - 18. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 31 p. ; 31 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-06587-7
Z. 6587 (EMB)
788.51
[AN 2581980] MARC

ANSEL
UTF-8

G

147 /2005.
Gariboldi, Giulio [Giuseppe] (1833-1905)
   30 easy and progressive studies for flute [nyomtatott kotta] = 30 etűd fuvolára kezdőknek és haladóknak / Giulio Gariboldi. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 32 p. ; 30 cm
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
788.51(052)
[AN 2566788]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2005.

Gariboldi, Giulio [Giuseppe] (1833-1905)
   30 easy and progressive studies for flute [nyomtatott kotta] = 30 etűd fuvolára kezdőknek és haladóknak / Giulio Gariboldi. - 36. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 32 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08007-8
Z. 8007 (EMB)
788.51(052)
[AN 2577987] MARC

ANSEL
UTF-8149 /2005.

Gariboldi, Giulio [Giuseppe] (1833-1905)
   Die ersten Übungen für Flöte [nyomtatott kotta] = The first exercises for the flute = Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak / Giuseppe Gariboldi ; herausgegeben von Bántai Vilmos. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 35 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08519-6
Z. 8519 (EMB)
788.51(051)
[AN 2598579] MARC

ANSEL
UTF-8150 /2005.

Gát József (1913-1967)
   Kottaolvasás [nyomtatott kotta] : gyakorló füzet / Gát József. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 24 cm
ISMN M 080-00518-7
Z. 518 (EMB)
781.2
[AN 2585570] MARC

ANSEL
UTF-8151 /2005.

Gaviniés, Peter
   24 matinées [nyomtatott kotta] : Etüden für Violine / Peter Gaviniés ; bearbeitet und herausgegeben von Hubay Jenő. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 57 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08081-8
Z. 8081 (EMB)
787.1(052)
[AN 2580384] MARC

ANSEL
UTF-8152 /2005.

   Gitáriskola I [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule I. = Guitar tutor I. / [összeáll.] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 13. bővített kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 55 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08418-2
Z. 8418 (EMB)
787.61(05)
[AN 2577991] MARC

ANSEL
UTF-8153 /2005.

   Gitarrenmusik 2 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Guitar music 2 : for beginners = Gitármuzsika 2 : kezdők számára / herausgegeben von László Vereczkey. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 27 p. : ill. ; 31 cm
787.61
[AN 2581054] MARC

ANSEL
UTF-8154 /2005.

   Gitarrenschule III [nyomtatott kotta] = Gitáriskola III. = Guitar tutor III. / [összeáll.] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 67 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12281-5
Z. 12281 (EMB)
787.61(05)
[AN 2571477] MARC

ANSEL
UTF-8155 /2005.

Gonda János (1932-)
   A rögtönzés világa [nyomtatott kotta] : 2. kötet : a jazzimprovizáció elmélete és gyakorlata / Gonda János. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 124 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14112-0
Z. 14112 (EMB)
786.2
[AN 2585790] MARC

ANSEL
UTF-8156 /2005.

Gonda János (1932-)
   A rögtönzés világa [nyomtatott kotta] : 3. kötet : zongoradarabok improvizációs és kompozíciós lehetőségekkel / Gonda János. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 130 p. ; 30 cm + 1 db CD mell.
A CD melléklet a HKCD 54.953 jelzeten található.
ISMN M 080-14113-7
Z. 14113 (EMB)
786.2
[AN 2596636] MARC

ANSEL
UTF-8157 /2005.

Grieg, Edvard (1843-1907)
   15 könnyű zongoradarab [nyomtatott kotta] = 15 easy piano pieces = 15 leichte Klavierstücke / Grieg ; válogatta Máriássy István ; közreadja és ujjrenddel ellátta Lakos Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Music, 2005. - 31 p. ; 31 cm. - (Piano step by step. Első lépések)
K 164 (Könemann)
786.2
[AN 2600202] MARC

ANSEL
UTF-8158 /2005.

Grieg, Edvard (1843-1907)
   Fourteen easy pieces [nyomtatott kotta] : for children's string orchestra (first position) = Quatorze pièces légères : pour orchestre à cordes d'enfants (première position) = Vierzehn leichte Stücke : für Kinderstreichorchester (erste Lage) = Tizennégy könnyű darab : gyermek-vonószenekarra (első fekvés) / Edvard Grieg ; selected and arranged by Zempléni László. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 26 p. ; 30 cm + 11 db vonós szólam. - (Leggierissimo series)
ISMN M 080-14411-4
Z. 14411 (EMB)
785.160
[AN 2577190] MARC

ANSEL
UTF-8159 /2005.

   A gyermek Mozart [nyomtatott kotta] : kis zongoradarabok gyűjteménye = Kleine Klavierstücke aus Mozarts Kinderjahren = Short piano pieces from Mozart's childhood / összeállította, ujjrenddel, jegyzetekkel, frazírozó- és előadási jelekkel ellátta Lajos Hernádi. - 41. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 23 p. ; 30 cm
ISMN M 080-00051-9
Z. 51 (EMB)
786.2
[AN 2596967] MARC

ANSEL
UTF-8160 /2005.

Gyöngyösi Levente (1975-)
   Assumpta est Maria [nyomtatott kotta] / Gyöngyösi Levente. - [Partitúra]. - Budapest : EMI Zeneműkiadó Magyarország, cop. 2005. - 21 p. ; 30 cm. - (A mi zenénk. Magyar kórusművek)
ISMN M 550-30002-6
EMPH 0505 (EMI)
784.087.68
[AN 2641307] MARC

ANSEL
UTF-8

H

161 /2005.
Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
   Ballet music [nyomtatott kotta] : for descant recorder (or flute or oboe or violin) with harpsichord or piano accompaniment = Ballettmusik : für Sopranblockflöte (oder Flöte oder Oboe oder Violine) mit Cembalo- oder Klavierbegleitung = Musique de ballet : pour flûte à bec soprano (ou flûte ou hautbois ou violon) avec accompagnement de clavecin ou piano = Balettzenék : szopránfurulyára (vagy fuvolára vagy oboára vagy hegedűre) csembaló- vagy zongorakísérettel / Georg Friedrich Händel ; arranged by Bali János, Kecskeméti László ; continuo realization by Nándori Judit. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 47 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-14408-4
Z. 14408 (EMB)
788.52
[AN 2599107]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2005.

   Hangversenydarabok fuvolára és zongorára [nyomtatott kotta] / átírta Szebenyi János, Nagy Olivér. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 44 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-06958-5
Z. 6958 (EMB)
788.51
[AN 2597997] MARC

ANSEL
UTF-8163 /2005.

Hanon, Charles Louis (1819-1900)
   Der Klaviervirtuose [nyomtatott kotta] : Fingerübungen = A zongoravirtuóz : ujjgyakorlatok / Charles Louis Hanon. - 25. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 99 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07783-2
Z. 7783 (EMB)
786.2(051) *** 786.2
[AN 2579148] MARC

ANSEL
UTF-8164 /2005.

   Harmonikaiskola I [nyomtatott kotta] : kezdők számára = Akkordeonschule I. : für Anfänger / (összeáll.) Bogár István, Várhelyi Antal. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 67 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05441-3
Z. 5441 (EMB)
786.8(05)
[AN 2597097] MARC

ANSEL
UTF-8165 /2005.

   Harsonaduók [nyomtatott kotta] = Trombone duos = Posaunenduos / közreadja Perlaki József ; (átír. Bogár István, Horusitzky Zoltán, Oromszegi Ottó, Perlaki József). - 9. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 31 p. ; 29 cm
ISMN M 080-06910-3
Z. 6910 (EMB)
785.72
[AN 2576330] MARC

ANSEL
UTF-8166 /2005.

Haydn, Joseph (1732-1809)
   32 könnyű zongoradarab [nyomtatott kotta] = 32 easy piano pieces = 32 leichte Klavierstücke / Haydn ; válogatta Máriássy István ; közreadja és ujjrenddel ellátta Lakos Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Music, 2005. - 32 p. ; 31 cm. - (Piano step by step. Első lépések)
K 161 (Könemann)
786.2
[AN 2600205] MARC

ANSEL
UTF-8167 /2005.

   Hegedűiskola I [nyomtatott kotta] : az alsófok I. osztálya számára = Violinschule I : für die I. klasse der Unterstufe / Dénes László, Kállay Géza, Lányi Margit, Mező Imre. - 31. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 54 p. ; 30 cm + 1 db. zg. kíséret
ISMN M 080-05235-8
Z. 5235 (EMB)
787.1(05)
[AN 2559438] MARC

ANSEL
UTF-8168 /2005.

   Hegedűiskola III-IV [nyomtatott kotta] = Violinschule III-IV / [összeáll.] Dénes László, Lányi Margit, Mező Imre, Skultéty Antalné. - 19. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 116 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05245-7
Z. 5245 (EMB)
787.1(05)
[AN 2559463] MARC

ANSEL
UTF-8169 /2005.

Hollós Máté (1954-)
   Cǎra luma phírav [nyomtatott kotta] : for bass flute or clarinet, piano and CD = Járom a világot : basszusfuvolára vagy klarinétra, zongorára és CD-re / Hollós Máté. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 7 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 801-65139-6
A-1103 (Akkord)
785.7
[AN 2607460] MARC

ANSEL
UTF-8170 /2005.

Hollós Máté (1954-)
   Lullaby [nyomtatott kotta] / Hollós ; Dekker, Thomas ; Song. - [Karpartitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 7 p. ; 29 cm
ISMN M 801-65148-8
A-K 126 (Akkord)
784.087.68
[AN 2609939] MARC

ANSEL
UTF-8171 /2005.

Horváth Balázs (1976-)
   Kvintett három előadóra [nyomtatott kotta] : B-klarinétra v. basszusklarinétra, csellóra és zongorára = Quintet for three performers : for clarinet (Si♭) or bass clarinet, cello and piano / Horváth Balázs. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 35 p. ; 30 cm + 2 db szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14387-2
Z. 14387 (EMB)
785.75
[AN 2608273] MARC

ANSEL
UTF-8172 /2005.

Horváth Balázs (1976-)
   Szimmetria - aszimmetria [nyomtatott kotta] : fuvolára, mélyhegedűre és hárfára = Symmetry - asymmetry : for flute, viola and harp / Horváth Balázs. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 32 p. ; 30 cm + 2 db szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14396-4
Z. 14396 (EMB)
785.73
[AN 2571489] MARC

ANSEL
UTF-8173 /2005.

Horváth Jenő (1915-1973)
   Szép esténk lesz [nyomtatott kotta] : Horváth Jenő dalai. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2005. - 55 p. : ill. ; 29 cm
Tart.: Köszönöm azt ; A foxim ; Álltam a hídon ; Mister Bill : (Pingvin fox) ; A gyöngyhalász ; Én nem fogok utánad járni ; De kár a sok veszekedés ; Még néhány perc és éjfélt üt az óra ; Ma este nem gondoltam rád ; Most látom csak, mennyire szeretlek.. ; Szép esténk lesz ; Tiéd ez a hajnali perc ; Te vagy a fény az éjszakában ; Te több vagy nekem ; Tizenhat éves volt ; Gyere, ülj kedves mellém ; Öregszel, Józsi ; Don Pedro ; Baracknyílás idején ; Szerelmi ABC-ben ; Fekete hajú kis gimnazista voltál ; Nem mondhatom el ; Próbáljuk meg újra. - "Óránként megszólal már egy zenélő óra" (szövegkezdet) ; "A tenger felett bíborban úszik a fény" (szövegkezdet) ; "Úgy tűnik nékem, hogy álom volt..." (szövegkezdet) ; "Boldogságom mellett elszaladtam én is..." (szövegkezdet) ; "Májusban kinn, hogyha ragyog az ég..." (szövegkezdet) ; "Hát ide jutott a mi nagy szerelmünk..." (szövegkezdet) ; "Kis babák se tudnak rögtön járni..." (szövegkezdet) ; "Halk szellő suhan fenn a lombok tetején..." (szövegkezdet)
RÉT 011 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3.085
[AN 2566621] MARC

ANSEL
UTF-8174 /2005.

Huszár Lajos (1948-)
   Két madrigál [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Huszár Lajos ; Weöres Sándor verseire. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 24 cm
Ez a mű 1982-ben díjat nyert a Kodály Zoltán emlékére rendezett kóruspályázaton. - "Szállni, szállni, messze szállni..." (szövegkezdet) ; "Ha nap süt a rétre..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-12344-7
Z. 12344 (EMB)
784.087.68
[AN 2570287] MARC

ANSEL
UTF-8

I

175 /2005.
Ibert, Jacques (1890-1962)
   A kis zebu bölcsődala [nyomtatott kotta] : nőikar = La berceuse du petit zébu / Jacques Ibert ; vers Nino ; fordította Kistétényi Melinda ; közreadja Tóth Mihály. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 24 cm
"Jól aludj, kicsiny zebu..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-06798-7
Z. 6798 (EMB)
784.087.68
[AN 2606484]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2005.

   Italian dances 1610-1660 [nyomtatott kotta] : for one and two melody instruments and continuo = Italienische Tänze 1610-1660 : für ein und zwei Melodieinstrumente und Basso continuo = Danses italiennes 1610-1660 : pour un et deux instruments mélodiques et basse continue = Olasz táncok 1610-1660 : egy és két dallamhangszerre és continuóra / selected, edited and with continuo realization completed by Bali János. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 54 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-14309-4
Z. 14309 (EMB)
785.7
[AN 2609827] MARC

ANSEL
UTF-8

J

177 /2005.
Jannequin, Clément (1475?-1560)
   Sok csoda közt [nyomtatott kotta] : vegyeskarra = Si Dieu vouloit / Clément Jannequin ; [ford.] Kerényi György. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 24 cm
ISMN M 080-14491-6
Z. 14491 (EMB)
[AN 2585021]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2005.

Járdányi Pál (1920-1966)
   Árva madár [nyomtatott kotta] : népdal : vegyeskarra / Járdányi Pál. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 24 cm
"Bujdosik az árva madár..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-01636-7
Z. 1636 (EMB)
784.087.68
[AN 2570180] MARC

ANSEL
UTF-8179 /2005.

Járdányi Pál (1920-1966)
   Concertino [nyomtatott kotta] : per violino e orchestra d'archi : riduzione per violino e pianoforte / Járdányi Pál. - 3. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2005. - 20 p. ; 29 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-07653-8
Z. 7653 (EMB)
785.6:787.1
[AN 2609094] MARC

ANSEL
UTF-8180 /2005.

Járdányi Pál (1920-1966)
   Concertino [nyomtatott kotta] : per violino e pianoforte / Járdányi Pál. - 17. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2005. - 13 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-00997-0
Z. 997 (EMB)
785.6:787.1
[AN 2558715] MARC

ANSEL
UTF-8181 /2005.

   Jazz-zongora iskola [nyomtatott kotta] / Balassa P. Tamás, Lelkes Péter, Vécsey Ernő. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 88 p. ; 29 cm
ISMN M 080-02890-2
Z. 2890 (EMB)
785.161.085.3 *** 786.2(05)
[AN 2576716] MARC

ANSEL
UTF-8182 /2005.

Jeney Zoltán (1915-1981)
   Fuvolaiskola I [nyomtatott kotta] = Flötenschule I. / Jeney Zoltán. - 39. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 92 p. [2] t. ; 30 cm
ISMN M 080-05457-4
Z. 5457 (EMB)
788.51(05)
[AN 2597235] MARC

ANSEL
UTF-8183 /2005.

Joplin, Scott (1868-1917)
   Ragtimes for piano I [nyomtatott kotta] / Scott Joplin ; edited by Ádám Fellegi. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 83 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12655-4
Z. 12655 (EMB)
786.2
[AN 2579019] MARC

ANSEL
UTF-8184 /2005.

József Andrásné
   Zenei előképző [nyomtatott kotta] : olvasókönyv / József Andrásné, Szmrecsányi Magda. - 33. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 62 p. : ill. ; 24 cm
ISMN M 080-05725-4
Z. 5725 (EMB)
781.2(05)
[AN 2585294] MARC

ANSEL
UTF-8

K

185 /2005.
   Kammermusik für Anfänger 1 [nyomtatott kotta] : für zwei Melodieninstrumente und Bass, mit Continuo = Chamber music for beginners 1. : for two melodic instruments and bass, with continuo = Musique de chambre pour les premiers pas 1. : pour deux instruments mélodiques et basse = Kamarazene kezdők számára 1. : két dallamhangszerre és basszusra, continuóval / herausgegeben von Máriássy István. - 19. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 19 p. ; 31 cm + 8 db. szólam
ISMN M 080-06915-8
Z. 6915 (EMB)
785.7
[AN 2600336]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2005.

Karai József (1927-)
   Két gyermekkar [nyomtatott kotta] / Karai József ; vers Weöres Sándor. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 24 cm
Tart.: Tavaszköszöntő ; Nyári este. - "Sándor napján megszakad a tél..." (szövegkezdet) ; "Árnyak sora ül a réten..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-03611-2
Z. 3611 (EMB)
784.087.68
[AN 2606718] MARC

ANSEL
UTF-8187 /2005.

Kayser, Heinrich Ernst
   36 Etüden für Violine [nyomtatott kotta] : Op. 20 = 36 gyakorlat hegedűre : Op. 20 = 36 studies for violin : Op. 20 / Heinrich Ernst Kayser ; bearbeitet von Sándor Frigyes. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 65 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14196-0
Z. 14196 (EMB)
787.1(052)
[AN 2578568] MARC

ANSEL
UTF-8188 /2005.

Kelemen Imre (1931-)
   Partitúrajáték [nyomtatott kotta] : I. kötet / Kelemen Imre. - [Partitúra]. - [Eger] : Líceum Kiadó, 2005. - 133 p. ; 30 cm
Tart.: Partitúrák violin- és basszuskulcsban
786
[AN 2568513] MARC

ANSEL
UTF-8189 /2005.

   Keyboard Schule [nyomtatott kotta] / Kovács Gábor. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 107 p. ; 29 cm + 1 db CD mell.
A CD melléklet a HKCD 54.952 jelzeten található.
ISMN M 080-14175-5
Z. 14175 (EMB)
786
[AN 2587135] MARC

ANSEL
UTF-8190 /2005.

   Kinderhände - Meisterwerke [nyomtatott kotta] : Ausschnitte aus beliebten Opern, symphonischen und Kammermusikwerken sowie Liedern in leichter Klavierübertragung = Little hands - masterpieces : excerpts of popular operas, symphonic works, chamber music pieces and songs in easy piano arrangements = Kis kezek - nagy mesterek : népszerű operák, szimfónikus és kamaraművek, dalok részletei könnyű zongoraátiratban. - 25. átdolg. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 63 p. ; 28 cm
786.2
[AN 2597013] MARC

ANSEL
UTF-8191 /2005.

Király László (1954-)
   4 zongoradarab [nyomtatott kotta] : 1999 = 4 pieces for piano : 1999 / Király László. - [Szóló]. - Budapest : Editio Bernardus, 2005. - 9 p. ; 30 cm
A lemezszám és ISMN-szám a kotta elején és végén nem egyezik.
ISMN M 500-52582-6
EdbR KiL 004 (Editio Bernardus)
786.2
[AN 2577715] MARC

ANSEL
UTF-8192 /2005.

   Klarinétiskola I [nyomtatott kotta] = Klarinettenschule I / Balassa György, Berkes Kálmán. - 29. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 96 p.,[2] t. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-05503-8
Z. 5503 (EMB)
788.6(05)
[AN 2598103] MARC

ANSEL
UTF-8193 /2005.

   Klasszikus kánonok [nyomtatott kotta] : szöveg nélkül : segédkönyv a szolfézs tanításhoz / összeállította ... Molnár Antal ; ... sajtó alá rendezte Agócsy László. - 20. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2005. - XXII, 98 p. ; 24 cm
ISMN M 080-01943-6
Z. 1943 (EMB)
784.960
[AN 2585672] MARC

ANSEL
UTF-8194 /2005.

Kocsár Miklós (1933-)
   Adoramus te [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 28 cm
ISMN M 080-14342-1
Z. 14342 (EMB)
784.087.68
[AN 2609934] MARC

ANSEL
UTF-8195 /2005.

Kocsár Miklós (1933-)
   Cantate Domino [nyomtatott kotta] : per coro a voci pari / Kocsár Miklós. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 14 p. ; 28 cm
"Cantate Domino canticum novum..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-14319-3
Z. 14319 (EMB)
784.087.68
[AN 2571193] MARC

ANSEL
UTF-8196 /2005.

Kocsár Miklós (1933-)
   Csodafiú-szarvas [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kocsár ; Nagy László versére. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 29 cm
"Tavasz kerekedik, bimbó tüzesedik..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-08991-0
Z. 8991 (EMB)
784.087.68
[AN 2609927] MARC

ANSEL
UTF-8197 /2005.

Kocsár Miklós (1933-)
   Hang-köz-játékok [nyomtatott kotta] : zongoradarabok kezdőknek = Intervall-Spiele : Klavierstücke für Anfänger = Games with intervals : piano pieces for beginners = Jeux d'intervalles : pièces pour piano pour débutants / Kocsár Miklós. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 27 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14448-0
Z. 14448 (EMB)
786.2
[AN 2558243] MARC

ANSEL
UTF-8198 /2005.

Kocsár Miklós (1933-)
   Két karácsonyi motetta [nyomtatott kotta] : egyneműkarra / Kocsár Miklós. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 19 p. ; 27 cm
Tart.: O magnum mysterium ; Hodie Christus natus est
ISMN M 080-14366-7
Z. 14366 (EMB)
784.087.68
[AN 2571247] MARC

ANSEL
UTF-8199 /2005.

Kocsár Miklós (1933-)
   Liliom-dal [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Kocsár ; Nagy László verse. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 24 cm
"Télen sírtál te vékony liliom..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-13076-6
Z. 13076 (EMB)
784.087.68
[AN 2570421] MARC

ANSEL
UTF-8200 /2005.

Kocsár Miklós (1933-)
   Magnificat [nyomtatott kotta] : für gemischten Chor und Orgel / Kocsár Miklós. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 36 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14194-6
Z. 14194 (EMB)
784.087.68 *** 783.29
[AN 2571205] MARC

ANSEL
UTF-8201 /2005.

Kocsár Miklós (1933-)
   Mégis mondom Damion! [nyomtatott kotta] : öntőimádság Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből : vegyeskar / Kocsár Miklós. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 15 p. ; 24 cm
"Egy csöpp véribű'..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-13440-5
Z. 13440 (EMB)
784.087.68
[AN 2569314] MARC

ANSEL
UTF-8202 /2005.

Kocsár Miklós (1933-)
   Six choruses for female choir to poems by C. Sandburg [nyomtatott kotta] / Kocsár. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 19 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12294-5
Z. 12294 (EMB)
784.087.68
[AN 2600873] MARC

ANSEL
UTF-8203 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   A 114. genfi zsoltár [nyomtatott kotta] : vegyeskar orgonakísérettel = Psaume CXIV. / Kodály Zoltán ; Szenczi Molnár Albert fordítása. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 28 cm
"Hogy Izrael jött Egyiptomból..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-02668-7
Z. 2668 (EMB)
784.087.68
[AN 2570525] MARC

ANSEL
UTF-8204 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   333 olvasógyakorlat [nyomtatott kotta] : bevezető a magyar népzenébe / Kodály Zoltán. - 39. kottás-betűs kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 60 p. ; 17 cm
ISMN M 080-03741-6
Z. 3741 (EMB)
781.2(05)
[AN 2584689] MARC

ANSEL
UTF-8205 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Chöre für Kinder- und Frauenstimmen [nyomtatott kotta] = Choral works for children's and female voices = Gyermek és nőikarok / Kodály Zoltán. - 13. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 266 p. ; 24 cm
ISMN M 080-06724-6
Z. 6724 (EMB)
784.087.68
[AN 2570341] MARC

ANSEL
UTF-8206 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Epigrammák [nyomtatott kotta] / Kodály Zoltán ; orgonára alkalmazta Trajtler Gábor. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 15 p. ; 28 cm
ISMN M 080-06086-5
Z. 6086 (EMB)
786.6
[AN 2576018] MARC

ANSEL
UTF-8207 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Epigrammák [nyomtatott kotta] : 2 énekhangra vagy 2 hangszerre zongorakísérettel = Epigramme : für 2 Singstimmen oder 2 Instrumente mit Klavierbegleitung / Kodály Zoltán. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 20 p. ; 29 cm
ISMN M 080-04553-4
Z. 4553 (EMB)
784.96(062) *** 785.72
[AN 2579655] MARC

ANSEL
UTF-8208 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Esti dal [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kodály Zoltán. - 20. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - [1] fol. ; 29cm
"Erdő mellett estvéledtem..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-02975-6
Z. 2975 (EMB)
784.087.68
[AN 2577512] MARC

ANSEL
UTF-8209 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Fifteen duos [nyomtatott kotta] : for two violoncellos = Fünfzehn Duos : für zwei Violoncellos = Tizenöt duó : két gordonkára / Kodály Zoltán ; selected and transcribed for violoncello from the "33 two-part exercises" Jákó Jenő. - 10. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 13 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07426-8
Z. 7426 (EMB)
785.72 *** 787.3
[AN 2597454] MARC

ANSEL
UTF-8210 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   I. vonósnégyes [nyomtatott kotta] : Op. 2 = String quartet No. 1 : Op. 2 = Streichquartett Nr. 1 : Op. 2 / Kodály Zoltán. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 51 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40124-8
Z. 40124 (EMB)
785.74(7)
[AN 2584502] MARC

ANSEL
UTF-8211 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Jézus és a kufárok [nyomtatott kotta] : (Ján., 2. 13) : vegyeskar / Kodály Zoltán. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 24 cm
"Elközelge húsvét..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-12222-8
Z. 12222 (EMB)
784.087.68
[AN 2570284] MARC

ANSEL
UTF-8212 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Karácsonyi pásztortánc [nyomtatott kotta] : peregi népének után : gyermekkar / Kodály Zoltán ; Volly István gyűjtéséből. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 3 p. ; 24 cm
"Bárcsak régen fölébredtem volna!" (szövegkezdet)
ISMN M 080-12789-6
Z. 12789 (EMB)
784.087.68
[AN 2600553] MARC

ANSEL
UTF-8213 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Männerchöre [nyomtatott kotta] = Choruses for male voices = Férfikarok / Kodály Zoltán. - 5. kiad. / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 112 p. ; 24 cm
ISMN M 080-06726-0
Z. 6726 (EMB)
784.087.68
[AN 2570518] MARC

ANSEL
UTF-8214 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Norvég leányok [nyomtatott kotta] / Kodály Zoltán ; [vers] Weöres Sándor. - 4. kiad. - [Partitúra, vegyeskar]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 29 cm
"A balholmi leányok, leányok..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-07921-8
Z. 7921 (EMB)
784.087.68
[AN 2577505] MARC

ANSEL
UTF-8215 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ötfokú zene I [nyomtatott kotta] : 100 magyar népdal / Kodály Zoltán. - 43. ritmizált, szolmizációval jelzett kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 35 p. ; 16 cm
781.2(05)
[AN 2584498] MARC

ANSEL
UTF-8216 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Pünkösdölő [nyomtatott kotta] : gyermek- vagy nőikar / Kodály Zoltán. - 6 kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 24 cm
"A pünkösdnek jeles napján..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-04658-6
Z. 4658 (EMB)
784.087.68
[AN 2584927] MARC

ANSEL
UTF-8217 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Sík Sándor Te Deuma [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Kodály Zoltán. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 24 cm
"Téged Isten dícsérlek..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-14490-9
Z. 14490 (EMB)
784.087.68
[AN 2585284] MARC

ANSEL
UTF-8218 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Táncnóta [nyomtatott kotta] : népdal után : gyermek- vagy nőikar / Kodály Zoltán. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 29 cm
"Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-04659-3
Z. 4659 (EMB)
784.087.68
[AN 2598747] MARC

ANSEL
UTF-8219 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Táncnóta [nyomtatott kotta] : népdal után : gyermek- vagy nőikar / Kodály Zoltán. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 29 cm
"Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-04659-3
Z. 4659 (EMB)
784.087.68
[AN 2577497] MARC

ANSEL
UTF-8220 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Túrót eszik a cigány [nyomtatott kotta] : két népdal vegyeskarra / Kodály Zoltán. - 11. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 24 cm
ISMN M 080-03603-7
Z. 3603 (EMB)
784.087.68
[AN 2585272] MARC

ANSEL
UTF-8221 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Vejnemöjnën muzsikál [nyomtatott kotta] : Kalevala, 44. ének : nőikarra és zongorára / Kodály Zoltán ; Vikár Béla fordítása. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 24 cm
"Játszott Vejnemöjnën ujja..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-12430-7
Z. 12430 (EMB)
784.087.68
[AN 2570294] MARC

ANSEL
UTF-8222 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Villő [nyomtatott kotta] : Zoborvidéki böjti szokás : gyermekkar / Kodály Zoltán. - 9. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 6 p. ; 24 cm
"Ez ki háza, ki háza?" (szövegkezdet)
ISMN M 080-02982-4
Z. 2982 (EMB)
784.087.68
[AN 2570281] MARC

ANSEL
UTF-8223 /2005.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Zöld erdőben [nyomtatott kotta] : népdal : nőikar / Kodály Zoltán. - 12. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 2 p. ; 24 cm
"Zöld erdőben, sík mezőben..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-02979-4
Z. 2979 (EMB)
784.087.68
[AN 2570324] MARC

ANSEL
UTF-8224 /2005.

Köhler, Ernesto (1849-1907)
   Etüden für Flöte [nyomtatott kotta] : Op. 33, No. 1. = Studies for flute : Op. 33, No. 1 / Ernesto Köhler ; herausgegeben von Pröhle Henrik. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 18 p. ; 30 cm
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
Z. 8513 (EMB)
788.51(052)
[AN 2577842] MARC

ANSEL
UTF-8225 /2005.

Köhler, Ernesto (1849-1907)
   Etüden für Flöte [nyomtatott kotta] : Op. 33, No. 1. = Etűdök fuvolára : Op. 33, No. 1 = Studies for flute : Op. 33, No. 1 / Ernesto Köhler ; herausgegeben von Pröhle Henrik. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 18 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08513-4
Z. 8513 (EMB)
788.51(052)
[AN 2578883] MARC

ANSEL
UTF-8226 /2005.

Köhler, Ernesto (1849-1907)
   Etüden für Flöte [nyomtatott kotta] : Op. 33, No. 2 = Studies for flute : Op. 33, No.2 = Etűdök fuvolára : Op. 33, No. 2 / E. Köhler ; herausg. von Pröhle Henrik. - 13. kiad. - Budapest : EMB, 2005. - 19 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08514-1
Z. 8514 (EMB)
788.51(052)
[AN 2578890] MARC

ANSEL
UTF-8227 /2005.

Kondor Ádám (1964-)
   Chanson d'Hastières [nyomtatott kotta] : pour soprano, cymbalum et cor / Kondor Ádám ; Dobó Judit fordítása. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 15 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14431-2
Z. 14431 (EMB)
785.7
[AN 2575786] MARC

ANSEL
UTF-8228 /2005.

Kondor Ádám (1964-)
   Joyance-for Saint Julius Hydrophilos [nyomtatott kotta] : for piccolo /flute, harp and string trio : based on sentences from the last chapter of James Joyce Finnegans Wake / Kondor Ádám. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 14 p. ; 30 cm + 4 db szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14433-6
Z. 14433 (EMB)
785.7
[AN 2575793] MARC

ANSEL
UTF-8229 /2005.

Kondor Ádám (1964-)
   Old bockhampton tunes [nyomtatott kotta] : for female voice and violin / Kondor Ádám ; on poems by Thomas Hardy. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 20 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14432-9
Z. 14432 (EMB)
785.7
[AN 2575770] MARC

ANSEL
UTF-8230 /2005.

Kondor Ádám (1964-)
   Positions [nyomtatott kotta] : for baritone and clarinet / Kondor Ádám ; on poems by Albert Ehrenstein and Anonymus. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 7, 7 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14436-7
Z. 14436 (EMB)
785.7
[AN 2575892] MARC

ANSEL
UTF-8231 /2005.

Kondor Ádám (1964-)
   Tayil [nyomtatott kotta] : férfihangra (narrátorra) és nyolc hangszerre / Kondor Ádám. - 6. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 30 p. ; 30 cm + 7 db szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14483-1
Z 14483 (EMB)
785.7
[AN 2608151] MARC

ANSEL
UTF-8232 /2005.

   Könnyű előadási darabok gordonkára és zongorára [nyomtatott kotta] = Leichte Vortragsstücke für Violoncello und Klavier = Easy concert pieces for violoncello and piano / átnézte Pejtsik Árpád. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 27 p. ; 30 cm + 1db gka. szólam
ISMN M 080-08295-9
Z. 8295 (EMB)
787.3
[AN 2599099] MARC

ANSEL
UTF-8233 /2005.

   Könnyű polifónia [nyomtatott kotta] : zongorára = Leichte Polyphonie : für Klavier = Easy polyphony : for piano / összállította és közreadja Lakos Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Music, 2005. - 63 p. ; 31 cm. - (Piano step by step)
K 200 (Könemann)
786.2
[AN 2599629] MARC

ANSEL
UTF-8234 /2005.

   Könnyű zongoraetűdök [nyomtatott kotta] = Easy piano studies = Leichte Klavieretüden / összeállította és közreadja Lakos Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Music, 2005. - 63 p. ; 31 cm. - (Piano step by step)
K 181 (Könemann)
786.2
[AN 2599693] MARC

ANSEL
UTF-8235 /2005.

Kovács Béla (1937-)
   Klarinétozni tanulok 1 [nyomtatott kotta] = Ich lerne Klarinette spielen 1. = I learn to play the clarinet 1. / Kovács Béla. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 79 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12282-2
Z. 12282 (EMB)
788.6
[AN 2597199] MARC

ANSEL
UTF-8236 /2005.

Kurtág György (1926-)
   ...concertante.. [nyomtatott kotta] : per violino solo, viola sola e orchestra : Op. 42 / Kurtág György. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 53 p. ; 42 cm
ISMN M 080-14392-6
Z. 14392 (EMB)
785.6:787.1:787.2
[AN 2586722] MARC

ANSEL
UTF-8237 /2005.

Kurtág György (1926-)
   Omaggio a Luigi Nono [nyomtatott kotta] : per coro a capella : Op. 16 / Kurtág György ; [vers] Anna Ahmatova, Rimma Dalos. - 3. jav. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 17 p. ; 31 cm
ISMN M 080-12037-8
Z. 12037 (EMB)
784.087.68
[AN 2583966] MARC

ANSEL
UTF-8238 /2005.

Kurtág György (1926-)
   Signs, games and messages [nyomtatott kotta] : for string trio = Jelek, játékok és üzenetek : vonóstrióra = Zeichen, Spiele und Botschaften : für Streichtrio / Kurtág György. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 29 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14223-3
Z. 14223 (EMB)
785.73(7)
[AN 2607981] MARC

ANSEL
UTF-8239 /2005.

Kurtág György (1926-)
   Signs, games and messages [nyomtatott kotta] : for viola = Zeichen, Spiele und Botschaften : für Viola = Jelek, játékok és üzenetek : mélyhegedűre / Kurtág György. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 31 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14221-9
Z. 14221 (EMB)
787.2
[AN 2607973] MARC

ANSEL
UTF-8240 /2005.

Kurtág György (1926-)
   Signs, games and messages [nyomtatott kotta] : for violin = Jelek, játékok és üzenetek : hegedűre = Zeichen, Spiele und Botschaften : für Violine / Kurtág György. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 27 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14220-2
Z. 14220 (EMB)
787.1
[AN 2607963] MARC

ANSEL
UTF-8241 /2005.

   Kürtduók [nyomtatott kotta] = Horn duos / összeállította Medveczky András. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 39 p. ; 29 cm
ISMN M 080-07117-5
Z. 7117 (EMB)
785.72 *** 788.4
[AN 2579435] MARC

ANSEL
UTF-8

L

242 /2005.
Lajtai Lajos (1899-1966)
   A régi mániám [nyomtatott kotta] : Lajtai Lajos slágerei / Lajtai Lajos ; összeállította Vas Gábor ; Van egy kis viskóm Pomázon. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2005. - 35 p. ; 24 cm
Tart.: A régi mániám ; Máshol is ragyognak csillagok ; Jöjjön ki Óbudára ; Dal a Ligetről ; Én édes Katinkám ; A babám budakeszi ; Én nem szeretek mást, csak téged ; Hétre ma várom a Nemzetinél ; Legyen a Horváth kertben Budán ; Hol van az a nyár ; Ne hullasson könnyet ; Hát értse végre meg ; Mondd, hogy lehet az ; Ma este, bébi ; Hétpettyes katicabogár ; Egy szál piros rózsa ; Csak maga, csak maga ; Nekem egy rendes kis nő kell ; Szervusz, te vén Lizsé ; Pincér, fizetek ; Az én mamám ; A Nagykörút ; Jöjj vissza csókos, ifjú nyár ; Kis kávéház ; Mit tudom én, van-e szív még a szíve helyén ; A szívem a tiéd, Budapest ; Egy édes kis kocsma. - "Egy szimpla konflis nem imponál..." (szövegkezdet) ; "Külhonban járt a sanzonett..." (szövegkezdet) ; "Ezeregy kis nótát írtak a Ligetről..." (szövegkezdet) ; "Megsúgom mit fog látni kis babám..." (szövegkezdet) ; "Szilveszter éjjelén esett a hó..." (szövegkezdet) ; "Olyan szép minden mondat..." (szövegkezdet) ; "Mindig a Nemzeti előtt..." (szövegkezdet) ; "Van egy édes kis zug Budán..." (szövegkezdet) ; "Ott, ahol a rezes banda szól..." (szövegkezdet) ; "Szívemben száz gyönyörű emlék..." (szövegkezdet) ; "Búcsúzunk szépen..." (szövegkezdet) ; "Bódultan hallgatom forró dalát..." (szövegkezdet) ; "Délben a Hangli előtt..." (szövegkezdet) ; "Hogyha a lapokat nézi..." (szövegkezdet) ; "Elmúlt már az ifjúság..." (szövegkezdet) ; "Tudom én régen, van a környéken egy kis ház..." (szövegkezdet) ; "Agyő, ti régi lányok, kicsi lokál..." (szövegkezdet) ; "Nincs szebb mint egy pesti kávéház..." (szövegkezdet) ; "Amikor az alkony leszáll..." (szövegkezdet) ; "Süt a hold, mint rég..." (szövegkezdet) ; "Szeret-e szívvel, szeret-e tűzzel?" (szövegkezdet) ; "Színes volt életem, jártam sok szép helyen..." (szövegkezdet) ; "Aki sose járt a vén Bécsben még..." (szövegkezdet)
ISMN M 801-65353-6
RÉT 053 (Rózsavölgyi &Tsa.)
784.3.085
[AN 2585577]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2005.

Láng István (1933-)
   Canto per flauto solo [nyomtatott kotta] / Láng. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 9 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65143-3
A-1105 (Akkord)
788.51
[AN 2607364] MARC

ANSEL
UTF-8244 /2005.

Lassus, Orlandus de (1532-1594)
   A visszhang [nyomtatott kotta] : kettős vegyeskar / Orlando di Lasso ; Bárdos Lajos fordítása. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 24 cm
"Hej! Haj! Mily pompás visszhang!" (szövegkezdet)
ISMN M 080-00625-2
Z. 625 (EMB)
784.087.68
[AN 2569276] MARC

ANSEL
UTF-8245 /2005.

Legányné Hegyi Erzsébet (1927-)
   Bach példatár I [nyomtatott kotta] : idézetek J. S. Bach kantátáiból = Collection of Bach examples I. : quotations from J. S. Bach's cantatas = Bach-Beispielsammlung I. : Zitate aus J. S. Bachs Kantaten / Legányné Hegyi Erzsébet. - 18. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 112, [8] p. ; 29 cm
ISMN M 080-05665-3
Z. 5665 (EMB)
781.2(05)
[AN 2597275] MARC

ANSEL
UTF-8246 /2005.

   A legszebb Strauss keringők [nyomtatott kotta] : zongorára. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 81 p. ; 30 cm
Tart.: Művészélet : op. 316 ; Kék Duna : op. 314 ; Mesék a bécsi erdőből : op. 325 ; Bor, dal, asszony : op. 333 ; Denevér keringő : (Te és te) : op. 367 ; Bécsi vér : op. 354 ; Ó szép május : op. 375 ; Déli rózsák : op. 388 ; Tavaszi hangok : op. 410 ; Cigánybáró keringő : (Kincskeringő) : op. 418
ISMN M 080-00054-0
Z. 54 (EMB)
786.2
[AN 2579398] MARC

ANSEL
UTF-8247 /2005.

   Leichte Vortragsstücke für Flöte [nyomtatott kotta] : mit Klavierbegleitung = Easy performance pieces for flute : with piano accompaniment = Könnyű előadási darabok fuvolára : zongorakisérettel / közreadja Bántai Vilmos, Sipos Éva. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 19 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam.
ISMN M 080-08959-0
Z. 8959 (EMB)
788.51
[AN 2598846] MARC

ANSEL
UTF-8248 /2005.

Lendvay Kamilló (1928-)
   Napraforgó [nyomtatott kotta] : gyermekkar zongorakísérettel / Lendvay Kamilló ; [vers] Kövesdy János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 24 cm
"Májusi nap tüze ránk mosolyog..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-06533-4
Z. 6533 (EMB)
784.087.68
[AN 2606533] MARC

ANSEL
UTF-8249 /2005.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Freie Bearbeitungen [nyomtatott kotta] : XIII. = Free arrangements : XIII / Liszt Ferenc ; herausgegeben von Péter Bozó, Adrienne Kaczmarczyk. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - XXXIX, 159 p. : ill. ; 30 cm. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie II. Freie Bearbeitungen und Transkriptionen für Klavier zu zwei Händen ; 13)
ISMN M 080-30031-2
Z. A 12402 (EMB)
[AN 2599149] MARC

ANSEL
UTF-8250 /2005.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Freie Bearbeitungen [nyomtatott kotta] : XIII. = Free arrangements : XIII / Franz Liszt ; herausgegeben von Péter Bozó, Adrienne Kaczmarczyk. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - XXXIX, 149 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie II. ; 13)
ISMN M 080-12402-4
Z. B 12402 (EMB)
[AN 2599131] MARC

ANSEL
UTF-8251 /2005.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Motetták [nyomtatott kotta] : vegyeskarra : részben a capella, részben énekszólókkal, orgona és zongorakísérettel = Motetten : für gemischten Chor = Motets : for mixed voices / Liszt Ferenc ; közreadja Mátyás János. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 60 p. ; 27 cm
ISMN M 080-13273-9
Z. 13273 (EMB)
783.4 *** 784.087.68
[AN 2578527] MARC

ANSEL
UTF-8252 /2005.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Technikai tanulmányok III [nyomtatott kotta] = Technische Studien III = Technical studies III / Liszt Ferenc ; herausgegeben von Mező Imre. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - XXXVI, 92 p. : ill. ; 30 cm. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Supplement-Bände zu den Werken für Klavier zu zwei Händen ; 3)
ISMN M 080-30043-5
Z. A 12268 (EMB)
786.2
[AN 2607919] MARC

ANSEL
UTF-8253 /2005.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Technikai tanulmányok III [nyomtatott kotta] = Technische Studien III = Technical studies III / Liszt Ferenc ; herausgegeben von Mező Imre. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - XXXVI, 92 p. : ill. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Supplement ; 3)
ISMN M 080-12268-6
Z. B 12268 (EMB)
786.2
[AN 2607836] MARC

ANSEL
UTF-8254 /2005.

Lőrincz László (1953-)
   Blockflöten-ABC [nyomtatott kotta] : für C-Sopranblockflöte = Recorder-ABC : for C descant recorder = Furulya-ABC : C-szopránfurulyára / Lőrincz László, Paragi Jenő. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 67 p., [2] t. ; 30 cm + mell.
A mellékletben a zongorakíséret.
ISMN M 080-14090-1
Z. 14090 (EMB)
788.52(05)
[AN 2578361] MARC

ANSEL
UTF-8

M

255 /2005.
Madarász Iván (1949-)
   Sheol [nyomtatott kotta] : for flute string quartet and harp = Seol : fuvolára vonósnégyesre és hárfára / Madarász. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 28 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65137-2
A-1104 (Akkord)
785.7
[AN 2607120]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2005.

Marcello, Benedetto (1686-1739)
   Sonata [nyomtatott kotta] : in re minore : (Op. 2 No. 2) : per flauto e chitarra / Benedetto Marcello ; herausgegeben von Benkő Dániel. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 30 cm + 1 fuv. szólam. - (Régi kamarazene)
ISMN M 080-14443-5
Z. 14443 (EMB)
788.51
[AN 2571479] MARC

ANSEL
UTF-8257 /2005.

Massenet, Jules (1842-1912)
   Thaïs [nyomtatott kotta] : (Méditation) : for violoncello and piano / Massenet ; edited by Árpád Pejtsik. - 4. kiad. - [Szóló, gka.]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN M 080-13635-5
Z. 13635 (EMB)
787.3
[AN 2598727] MARC

ANSEL
UTF-8258 /2005.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
   Lied ohne Worte [nyomtatott kotta] : (Op. 109) : for violoncello and piano / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; edited by Pejtsik Árpád. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 6 p. ; 30 + 1 db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN M 080-13582-2
Z. 13582 (EMB)
787.3
[AN 2578001] MARC

ANSEL
UTF-8259 /2005.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
   Violinkonzert e-Moll [nyomtatott kotta] : Op. 64 : Klavierauszug / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; előadási jelekkel ellátta Hubay Jenő. - 11. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2005. - 35 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-07044-4
Z. 7044 (EMB)
785.6:787.1
[AN 2597369] MARC

ANSEL
UTF-8260 /2005.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   25 könnyű zongoradarab [nyomtatott kotta] = 25 easy piano pieces = 25 leichte Klavierstücke / Mozart ; válogatta Máriássy István ; közreadja és ujjrenddel ellátta Lakos Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Music, 2005. - 32 p. ; 31 cm. - (Piano step by step. Első lépések)
K 162 (Könemann)
786.2
[AN 2600211] MARC

ANSEL
UTF-8261 /2005.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Rondo D-dur für Flöte und Klavier [nyomtatott kotta] : nach K. 373 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Übertragen von Henrik Pröhle und József Gábor. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-08521-9
Z. 8521 (EMB)
788.51
[AN 2597709] MARC

ANSEL
UTF-8262 /2005.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Six viennese sonatinas [nyomtatott kotta] : for piano = Sechs wiener Sonatinen : für Klavier = Hat bécsi szonatina : zongorára / Wolfgang Amadeus Mozart ; edited by Solymos Péter. - 34. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 34 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02395-2
Z. 2395 (EMB)
786.2
[AN 2578534] MARC

ANSEL
UTF-8263 /2005.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Sixteen easy pieces [nyomtatott kotta] : for children's string orchestra (first position) = Seize pièces légères : pour orchestre à cordes d'enfants (première position) = Sechzehn leichte Stücke : für Kinderstreichorchester (erste Lage) = Tizenhat könnyű darab : gyermek-vonószenekarra (első fekvés) / Wolfgang Amadeus Mozart ; selected and arranged by Soós András. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 28 p. ; 30 cm + 11 db vonós szólam. - (Leggierissimo series)
ISMN M 080-14444-2
Z. 14444 (EMB)
785.160
[AN 2576311] MARC

ANSEL
UTF-8264 /2005.

Munkácsi Sándor
   Bárhangulatban [nyomtatott kotta] : zenés koktél énekeseknek zongorakísérettel / Munkácsi Sándor, Bradányi Iván. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2005. - 60 p. ; 30 cm
Tart.: Meddig kell, várjalak még? ; Mit adhat még az élet? ; Ez az út nem visz feléd ; Neked épp úgy kell a szerelem ; Szívem a tiéd ; Ez az első éjszakám nélküled ; Ő vagy én ; Köszönök mindent ; Akinek a szíve nem fájt még ; A kéklő tengeren ; A véletlenen múlott ; Ezt az éjszakát még veled töltöm én ; Vasárnapi apuka ; Mondd, hogy képzeled ezt ; Soha nem adom fel ; Félbe tépted az álmot ; Micsoda érzés ; Keresem a lényeget ; Egy szó elég ; Nincs vége még ; Senki másért nem adnálak téged én ; Hirtelen azon az estén. - "Hogyha engem százszor elűzöl a háztól..." (szövegkezdet) ; "Késő már, jön az éj..." (szövegkezdet) ; "Én már csak rólad álmodom..." (szövegkezdet) ; "Már régóta nem kérdezem..." (szövegkezdet) ; "Mindenkitől félek, féltelek..." (szövegkezdet) ; "Van, aki otthon zokog és sír..." (szövegkezdet) ; "Fekete percek szállnak..." (szövegkezdet) ; "Még új a szerelem..." (szövegkezdet) ; "Az érzéseknek iszonyatos határt szab..." (szövegkezdet) ; "Pont egy éve ismerlek már..." (szövegkezdet) ; "Csak én tudom mennyit érsz velem..." (szövegkezdet) ; "Szikra gyúl a testemen..." (szövegkezdet) ; "Olyan rossz volt nálad nélkül..." (szövegkezdet) ; "Meghalok én, ha te elhagysz..." (szövegkezdet) ; "Ültettem egy fát..." (szövegkezdet) ; "Mi volt velem, nem tudom..." (szövegkezdet)
SMB No. 75 (Solo Music)
784.3.085
[AN 2609779] MARC

ANSEL
UTF-8

N

265 /2005.
Nagy Imre Erik
   Utazás ragtime-tól furulyáig [nyomtatott kotta] : zenei miniatűrök furulyára és szintetizátorra / Nagy Imre Erik. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2005. - 64 p. : ill. ; 30 cm + 1 db CD mell.
A CD melléklet HKCD 54.950 jelzeten található.
ISMN M 801-65356-7
RÉT 056 (Rózsavölgyi & Tsa.)
788.52
[AN 2598840]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2005.

Nagy Olivér (1912-2000)
   Partitúraolvasás, partitúrajáték [nyomtatott kotta] / Nagy Olivér. - Javított és bővített kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 422 p. ; 24 cm
ISBN 963-330-735-X
781.6
[AN 2586881] MARC

ANSEL
UTF-8267 /2005.

Nagy Tibor
   A kölyök [nyomtatott kotta] : a musical zenéje és versei zongorakivonattal / Nagy Tibor, Bradányi Iván, Pozsgai Zsolt. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2005. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Tart.: Dal Hollywoodról ; Kisfiam ; Az utcanép dala ; Apa lettem ; Hogyan kell élni? ; Soha már ; Szépséges Madame Foyer ; Ábrándozás ; Nyújtsd a két kezedet ; Jacky - Lucy duett ; Mi ketten ; Nyitány : Járjunk táncot ; Ted, a kapitány ; Ezentúl. - "Mi vagyunk az utcanép, nélkülünk nincs utcakép..." (szövegkezdet) ; "Csuda csoda történt. Apa lettem!" (szövegkezdet) ; "Akad sok állat, kik jobbak nálad..." (szövegkezdet) ; "Eddig is éltem adtam és kértem..." (szövegkezdet) ; "Minden nap öröm nap..." (szövegkezdet)
SMB No. 73 (Solo Music)
782.8
[AN 2609726] MARC

ANSEL
UTF-8268 /2005.

Németh Rudolf (1929-)
   Szolfézs antológia [nyomtatott kotta] / Németh Rudolf, Nógrádi László, Puster János. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 118 p. ; 28 cm
ISMN M 080-12428-4
Z. 12428 (EMB)
781.2(05)
[AN 2578646] MARC

ANSEL
UTF-8269 /2005.

   Népszerű dallamok gitárra [nyomtatott kotta] = Beliebte Melodien für Gitarre = Favorite melodies for guitar / közreadja Szabó István. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2005. - 35 p. ; 29 cm
ISMN M 801-65352-9
RÉT 052 (Rózsavölgyi & Tsa.)
787.61
[AN 2580378] MARC

ANSEL
UTF-8270 /2005.

Nógrádi Péter (1952-)
   Divertimento [nyomtatott kotta] : for clarinet, horn and piano / Nógrádi Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 12 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 801-65138-9
A-1111 (Akkord)
785.73
[AN 2607373] MARC

ANSEL
UTF-8271 /2005.

Nógrádi Tóth István (1939-)
   A szabolcsi Tisza-parton [nyomtatott kotta] : válogatás Nógrádi Tóth István dalaiból. - [Szóló, é. - harmónia jelzéssel]. - s.l. : NT Bt., s.a. - 16 p. ; 21 cm
784.3.067.26
[AN 2605979] MARC

ANSEL
UTF-8

O

272 /2005.
Obrecht, Jacob
   Missa "L'homme armé" [nyomtatott kotta] : for mixed choir (S, A, T, B) : a capella / Jacob Obrecht ; edited by Gábor Darvas. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 43 p. ; 24 cm. - (Missae super L'homme armé)
ISMN M 080-06439-9
Z. 6439 (EMB)
783.22
[AN 2600889]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2005.

Ockeghem, Johannes
   Missa "caput" [nyomtatott kotta] : vegyeskarra a capella / Johannes Ockeghem ; közreadja Darvas Gábor. - 8. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 30 p. ; 29 cm
ISMN M 080-05802-2
Z. 5802 (EMB)
783.22 *** 784.087.68
[AN 2577682] MARC

ANSEL
UTF-8274 /2005.

   Olvasókönyv szolmizálóknak [nyomtatott kotta] : J. S. Bach műveiből / összeállította Agócsy László ; Horváth Mihály. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 32 p. ; 16 cm
ISMN M 080-01899-6
Z. 1899 (EMB)
781.2(05)
[AN 2605951] MARC

ANSEL
UTF-8

P

275 /2005.
Papp Lajos (1935-)
   Klavier-ABC 1 [nyomtatott kotta] : Klavierschule für Anfänger für Einzel- oder Gruppenunterricht, unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus Europa = Piano-ABC 1 : piano tutor for beginners - individuals or groups - using european children's and folk songs = Zongora-ABC 1 : zongoraiskola kezdőknek, egyéni vagy csoportos oktatásra, európai gyermek- és népdalok felhasználásával / Papp Lajos. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 33 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14019-2
Z. 14019 (EMB)
786.2(05)
[AN 2578363]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2005.

Papp Lajos (1935-)
   Klavier-ABC 2 [nyomtatott kotta] : Klavierschule für Anfänger unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus Európa = Zongora-ABC 2 : zongoraiskola kezdőknek európai gyermek- és népdalok felhasználásával = Piano ABC 2 : piano tutor for beginners using european children's and folk songs / Papp Lajos. - 6. átdolg. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 76 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14064-2
Z. 14064 (EMB)
786.2(05) *** 786.2
[AN 2599343] MARC

ANSEL
UTF-8277 /2005.

Papp Lajos (1935-)
   Meseképek [nyomtatott kotta] : zongorára kezdőknek = Märchenbilder : für Klavier für Anfänger = Story scenes : for piano for beginners / Papp Lajos. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 15 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13217-3
Z. 13217 (EMB)
786.2
[AN 2598044] MARC

ANSEL
UTF-8278 /2005.

Pejtsik Árpád (1935-)
   Kammermusikschule für Streicher III [nyomtatott kotta] : Das klassische Trio = A vonós kamarazene iskolája III : A klasszikus trió = Chamber music method for strings III : The classical trio / Pejtsik Árpád. - 3. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 62 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN M 080-13550-1
785.73(7)
[AN 2609821] MARC

ANSEL
UTF-8279 /2005.

Perényi Éva (1959-)
   Saxophone ABC 1 [nyomtatott kotta] = Szaxofon-ABC 1 = Saxophon-ABC 1 / Perényi Éva, Perényi Péter. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 57 p. ; 30 cm + 1 db mell. zg. kíséret
ISMN M 080-14289-9
Z. 14289 (EMB)
788.43(05)
[AN 2578680] MARC

ANSEL
UTF-8280 /2005.

Pertis Jenő (1939-)
   I. hegedű-zongora szonáta [nyomtatott kotta] = Sonata for violin and piano No. 1 / Pertis Jenő. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2005. - 27 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
A címlapon hibás ISMN szám szerepel.
ISMN M 801-65134-1
A-1108 (Akkord)
787.1
[AN 2598742] MARC

ANSEL
UTF-8281 /2005.

Petrovics Emil (1930-)
   Játszik a szél [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Petrovics Emil ; [vers] Németh Tibor. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 24 cm.
ISMN M 080-04529-9
Z. 4529 (EMB)
784.087.68
[AN 2570406] MARC

ANSEL
UTF-8282 /2005.

Petrovics Emil (1930-)
   Triangulum [nyomtatott kotta] : három tanulmány vegyeskarra / Petrovics ; Németh Tibor verseire ; Tavasz-köszöntő ; Anna ; Ördög-tánc. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 20 p. ; 24 cm
"Sisakos, deli rügyvitézek..." (szövegkezdet) ; "Anna édes, nem feledlek..." (szövegkezdet) ; Lobogó ördög járja a táncát..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-04531-2
Z. 4531 (EMB)
784.087.68
[AN 2570165] MARC

ANSEL
UTF-8283 /2005.

Pintér József
   12 egyneműkar [nyomtatott kotta] : gyermek- és női hangokra / Pintér József. - [Partitúra]. - Kaposvár : Szerzői kiadás, 2005. - 40 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65021-4
784.087.68
[AN 2608799] MARC

ANSEL
UTF-8284 /2005.

Pócs Katalin (1963-)
   Visszaemlékezés [nyomtatott kotta] : gordonkára = Remembrance : for cello / Pócs Katalin. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 4 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65140-2
A-1110 (Akkord)
787.3
[AN 2607125] MARC

ANSEL
UTF-8285 /2005.

Popper, David (1843-1913)
   Berühmte Vortragsstücke [nyomtatott kotta] : für Violoncello und Klavier 2. = Popular concert pieces : for violoncello and piano 2. = Népszerű előadási darabok : gordonkára és zongorára 2. / David Popper ; közread. Pejtsik Árpád. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 32 p. ; 30 cm + 1 db. gka. szólam
ISMN M 080-12944-9
Z. 12944 (EMB)
787.3
[AN 2598099] MARC

ANSEL
UTF-8286 /2005.

Puskás Tibor
   Gitáriskola [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule / Puskás Tibor ; Papp Lajos, Patachich Iván, Szokolay Sándor műveinek felhasználásával. - 25. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 59 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05675-2
Z. 5675 (EMB)
787.61(05)
[AN 2597214] MARC

ANSEL
UTF-8

R

287 /2005.
   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Piano 1. / compiled and edited by Sármai József. - 4. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 72 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14207-3
Z. 14207 (EMB)
786.2
[AN 2599339]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2005.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Piano 1. / compiled and edited by Sármai József. - 4. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 72 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14207-3
Z. 14207 (EMB)
786.2
[AN 2578366] MARC

ANSEL
UTF-8289 /2005.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Guitar / compiled and edited by Nagy Erzsébet. - [Szóló, gitár]. - Budapest : EMB, 2005. - 90 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14445-9
Z. 14445 (EMB)
787.61
[AN 2576085] MARC

ANSEL
UTF-8290 /2005.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Piano 2 / compiled and edited by Sármai József. - 4. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 95 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14208-0
Z. 14208 (EMB)
786.2
[AN 2599342] MARC

ANSEL
UTF-8291 /2005.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Piano 2 / compiled and edited by Sármai József. - 4. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 95 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14208-0
Z. 14208 (EMB)
786.2
[AN 2578371] MARC

ANSEL
UTF-8292 /2005.

Rieding, Oscar
   Concertino [nyomtatott kotta] : D-Dur (Op. 5) : für Violine mit Klavierbegleitung / Oscar Rieding. - 15. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2005. - 19 p. ; 29 cm
ISMN M 080-02521-5
Z. 2521 (EMB)
785.6:787.1
[AN 2576322] MARC

ANSEL
UTF-8293 /2005.

Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andreevič (1844-1908)
   Hummelflug [nyomtatott kotta] : aus der Oper "Das Märchen vom Zaren Saltan" = The flight of the bumble-bee : from the opera "The tale of tsar Saltan" = A dongó : a "Rege Szaltán cárról" c. operából / N. A. Rimskij-Korsakow ; für Klavier übertragen von S. Rachmaninow. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. - 30 cm
ISMN M 080-00643-6
Z. 643 (EMB)
786.2
[AN 2578912] MARC

ANSEL
UTF-8294 /2005.

   Ritmusjáték és jazzdobolás II [nyomtatott kotta] : alap- és középfokú ismeretek / készítette és összeállította Nesztor Iván. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 48 p. : ill. ; 29 cm + 2 db CD mell.
A CD melléklet a HKCD 54.951/1-2 jelzeten található.
ISMN M 080-08969-9
Z. 8969 (EMB)
789.1(05)
[AN 2587093] MARC

ANSEL
UTF-8295 /2005.

Rózsa Pál (1946-)
   4 trió utójátékkal [nyomtatott kotta] : 2 klarinétra és fagottra : Op. 422 = 4 trios with a postlude : for 2 clarinets and bassoon : Op. 422 / Rózsa Pál. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 19 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 801-65136-5
A-1109 (Akkord)
785.73
[AN 2607483] MARC

ANSEL
UTF-8296 /2005.

Rózsavölgyi Márk (1789-1848)
   Magyar táncok [nyomtatott kotta] : vonósnégyesre / Rózsavölgyi Márk ; (az Országos Széchényi Könyvtár Zenei Gyűjteményéből vál. és közread. Réti Zoltán ; vonásnemekkel ell. Szenthelyi Miklós. - [Szólamok]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2005. - 11, 7, 7, 7 p. ; 29 cm
ISMN M 801-65316-1
RÉT 016/a (Rózsavölgyi & Tsa.)
785.74(7)
[AN 2566604] MARC

ANSEL
UTF-8

S

297 /2005.
Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
   Danse macabre [nyomtatott kotta] : Op. 40 / Camille Saint-Saëns ; hegedűre és zongorára átírta C. Saint-Saëns. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-07752-8
Z. 7752 (EMB)
787.1
[AN 2571522]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2005.

Sarasate, Pablo de (1844-1908)
   Spanische Tänze [nyomtatott kotta] : für Violine mit Klavierbegleitung : No. 6. Zapateado : Op. 23. No. 2. = Spanish dances : for violin with piano accompaniment : No. 6. Zapateado : Op. 23. No. 2. = Spanyol táncok : hegedűre zongorakísérettel : No. 6. Zapateado : Op. 23. No. 2. / Pablo de Sarasate ; herausgegeben von Szenthelyi Miklós. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 10 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-12772-8
Z. 12772 (EMB)
[AN 2579659] MARC

ANSEL
UTF-8299 /2005.

Sári József (1935-)
   ...es ist vollendet.. [nyomtatott kotta] : for brass quintett / Sári. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2005. - 15 p. ; 30 cm + 5 db fúvós szólam
ISMN M 801-65122-8
A-1091 (Akkord)
785.75
[AN 2581036] MARC

ANSEL
UTF-8300 /2005.

Scarlatti, Domenico (1685-1757)
   200 sonate per clavicembalo (pianoforte) [nyomtatott kotta] : I : (No. 1-50) / Domenico Scarlatti ; herausgegeben von Balla György. - 14. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 183 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07817-4
Z. 7817 (EMB)
786.1/.2
[AN 2598226] MARC

ANSEL
UTF-8301 /2005.

Scarlatti, Domenico (1685-1757)
   200 sonate per clavicembalo (pianoforte) [nyomtatott kotta] : IV. : (No. 151-200) / Domenico Scarlatti ; herausgegeben Balla György. - 10. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 186 p. + 30 cm
ISMN M 080-08666-7
Z. 8666 (EMB)
786.1/.2
[AN 2598316] MARC

ANSEL
UTF-8302 /2005.

   Schlagzeugmusik für Anfänger [nyomtatott kotta] : (für Melodienisntrumente) = Percussion music for beginners : (for melodic instruments) = Ütős-muzsika kezdőknek : (dallamjátszó hangszerekre) / ausgewählt, bearbeitet und herausgegeben von Zempléni László. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 31 p. ; 31 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-13379-8
Z. 13379 (EMB)
789.6
[AN 2584465] MARC

ANSEL
UTF-8303 /2005.

Schmitt, Aloys (1788-1866)
   Gyakorlatok zongorára [nyomtatott kotta] : Op. 16 = Klavierübungen : Op. 16 = Exercises for piano : Op. 16 / Aloys Schmitt ; közreadja Kováts Gábor. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 28 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12869-5
Z. 12869 (EMB)
786.2(051)
[AN 2598843] MARC

ANSEL
UTF-8304 /2005.

Schubert, Franz (1797-1828)
   Leichte Meisterwerke für Klavier [nyomtatott kotta] = Easy masterpieces for piano = Kezdők zongoramuzsikája / Schubert ; ausgewählt und herausgegeben von Csurka Magda. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 32 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13212-8
Z. 13212 (EMB)
786.2
[AN 2580541] MARC

ANSEL
UTF-8305 /2005.

Schumann, Robert (1810-1856)
   Drei Romanzen [nyomtatott kotta] : für Oboe oder Flöte und Klavier : Op. 94 = Három románc : oboára vagy fuvolára és zongorára : Op. 94 = Three romances : for oboe or flute and piano : Op. 94 / Robert Schumann ; herausgegeben von Kovács Lóránt. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-12841-1
Z. 12841 (EMB)
788.51/.7
[AN 2579416] MARC

ANSEL
UTF-8306 /2005.

Sellner, Joseph (1787-1843)
   Etüden für Oboe [nyomtatott kotta] = Studies for oboe = Oboaetűdök / Joseph Sellner ; válogatta és közreadja Pongrácz Péter. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 36 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12002-6
Z. 12002 (EMB)
788.7(052)
[AN 2579713] MARC

ANSEL
UTF-8307 /2005.

Senfl, Ludwig (1490?-1543)
   Fű, fa [nyomtatott kotta] : vegyeskarra = Laub, Gras und Blüch... / Ludwig Senfl ; [ford.] Kerényi György. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 4 p. ; 24 cm
ISMN M 080-14492-3
Z. 14492 (EMB)
784.087.68
[AN 2585026] MARC

ANSEL
UTF-8308 /2005.

Serei Zsolt (1954-)
   L'ombre sur les structures pliées [nyomtatott kotta] : (Hommage à Pierre Boulez) : pour deux clarinette et cinq à cordes / Serei Zsolt. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 28 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14394-0
Z. 14394 (EMB)
785.7
[AN 2598050] MARC

ANSEL
UTF-8309 /2005.

Simonffy Kálmán (1832-1888)
   Simonffy Kálmán válogatott dalszerzeményei [nyomtatott kotta]. - Reprint kiadás. - [Szóló, é.]. - Budaörs : Polifon Zeneműkiadó Bt., [2005]. - 43 p. ; 30 cm. - (Musica Antiqua Hungarica ; No. 8)
A kiadvány eredetije 1863-ban jelent meg.
784.3.067.26
[AN 2566366] MARC

ANSEL
UTF-8310 /2005.

Somló Klára (1925-)
   Studienwerke für Violoncello [nyomtatott kotta] : mit Verwendung der Werke von Kummer, Lee, Dotzauer, u.a. = Studies for violoncello : using works by Kummer, Lee, Dotzauer and others = Tanulmányok gordonkára : Kummer, Lee, Dotzauer és mások műveinek felhasználásával / Somló Klára. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 62 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02138-5
Z. 2138 (EMB)
787.3(051)
[AN 2597117] MARC

ANSEL
UTF-8311 /2005.

Soós András (1954-)
   Elfelejtett melódiák No. 1 [nyomtatott kotta] : búcsú a csoporttól : zongorára = Forgotten melodies No. 1 : farewell to the group : for piano / Soós András. - [Szóló]. - Budapest : Kortárs Zeneműhely, 2005. - 8 p. ; 30 cm
KZM 01 (Kortárs Zeneműhely)
786.2
[AN 2558440] MARC

ANSEL
UTF-8312 /2005.

Soós András (1954-)
   Elfelejtett melódiák No. 1 [nyomtatott kotta] : búcsú a csoporttól : zongorára = Forgotten melodies No. 1 : farewell to the group : for piano / Soós András. - [Szóló]. - Budapest : Kortárs Zeneműhely, 2005. - 8 p. ; 30 cm
KZM 01 (Kortárs Zeneműhely)
786.2
[AN 2571520] MARC

ANSEL
UTF-8313 /2005.

Soós András (1954-)
   Open dialogue [nyomtatott kotta] : 3. változat - hegedűre, gordonkára és preparált zongorára. - [Partitúra]. - Budapest : Kortárs Zeneműhely, 2005. - 12 p. ; 30 cm
CHA 01 (Kortárs Zeneműhely)
785.73
[AN 2608786] MARC

ANSEL
UTF-8314 /2005.

Soproni József (1930-)
   Jegyzetlapok I-II [nyomtatott kotta] : zongorára = Note pages I-II : for piano / Soproni József. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 42 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14457-2
Z 14457 (EMB)
786.2
[AN 2571519] MARC

ANSEL
UTF-8315 /2005.

Soproni József (1930-)
   Jegyzetlapok III-IV [nyomtatott kotta] : zongorára = Note pages III-IV : for piano / Soproni József. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 40 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14458-9
Z. 14458 (EMB)
786.2
[AN 2571556] MARC

ANSEL
UTF-8316 /2005.

Strauss, Johann (jun.) (1825-1899)
   Album [nyomtatott kotta] : hegedűre és zongorára / Johann Strauss. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 63 p. ; 30 cm + 1db hg. szólam
Tart.: Bécsi vér : op. 354 ; Bor, asszony, ének : op. 333 ; Déli rózsák : op. 388 ; Kék Duna : op. 314 ; Mesél a bécsi erdő : op. 325 ; Tavaszi hangok : op. 410 ; Tere-fere polka : op. 214
ISMN M 080-03481-1
Z. 3481 (EMB)
787.1
[AN 2579318] MARC

ANSEL
UTF-8317 /2005.

Sugár Miklós (1952-)
   Réminiscences [nyomtatott kotta] : klarinétra, gordonkára és zongorára / Sugár Miklós. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2005. - 23 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 801-65130-3
A-1099 (Akkord)
785.73
[AN 2645430] MARC

ANSEL
UTF-8318 /2005.

Sugár Rezső (1919-1988)
   Öt egyneműkar [nyomtatott kotta] = Cinq chœurs pour voix égales = Five choruses for equal voices = Fünf Chöre für gleichen Stimmen / Sugár Rezső. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 12 p. ; 27 cm
Tart.: Marasztalás ; Álmodozás ; Márciusi szél ; Szüret után ; Ősz. - "Ó ne vidd el két szemeddel a napsugarat!" (szövegkezdet) ; "Haj, szántottam, szántottam két tüzes sárkánnyal..." (szövegkezdet) ; "Fújj, szél, fújj..." (szövegkezdet) ; "Kürtös pogácsa, füstölt szalonna..." (szövegkezdet) ; "Megjött az ősz, tovatünt a nyár..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-14470-1
Z. 14470 (EMB)
784.087.68
[AN 2608288] MARC

ANSEL
UTF-8319 /2005.

Sugár Rezső (1919-1988)
   Tizenöt vegyeskar [nyomtatott kotta] = Fifteen choruses for mixed voices = Fünfzehn Chöre für gemischte Stimmen = Quinze chœurs pour voix mixtes / Sugár Rezső. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 52 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14469-5
Z. 14469 (EMB)
784.087.68
[AN 2608781] MARC

ANSEL
UTF-8320 /2005.

Sulyok Imre (1912-)
   Korálelőjátékok [nyomtatott kotta]. - [Szóló]. - Budapest : Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója, 2005. - 51 p. ; 31 cm
ISMN M 801-65017-7
786.6
[AN 2600332] MARC

ANSEL
UTF-8321 /2005.

Szabó Csaba (1936-2003)
   Szonáta rézfúvós ötösre és magnetofonra [nyomtatott kotta] / Szabó Csaba. - [Partitúra és szólamok]. - s.l. : Cellissimo Bt., 2005. - 44 p. ; 30 cm + 5 db fúvós szólam
Az M 801-650-19-1 ISMN szám a kiadó másik kiadványán már szerepel.
785.7
[AN 2588389] MARC

ANSEL
UTF-8322 /2005.

Szabó Csaba (1936-2003)
   Töredékek Babits Mihály verseire [nyomtatott kotta] : szopránhangra, brácsára és zongorára = Fragments on the poems of Mihály Babits : for soprano, viola and piano / Szabó Csaba. - [Partitúra]. - s.l. : Cellissimo Bt., 2005. - 28 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65019-1
784.3
[AN 2558456] MARC

ANSEL
UTF-8323 /2005.

Szelényi István (1904-1972)
   24 leichte kleine Vortragsstücke I [nyomtatott kotta] : für Violine mit Klavierbegleitung in der I-III. Lage = 24 easy little concert pieces I : for violin with piano accompaniment in the I-III. position = 24 könnyű kis előadási darab I : hegedűre, zongorakísérettel az I-III. fekvésben / Szelényi István ; Violinstimme revidiert von Sándor Frigyes. - 19. kiad. - [Szóló, hg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 22 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-02648-9
Z. 2648 (EMB)
787.1
[AN 2598010] MARC

ANSEL
UTF-8324 /2005.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Gitarrenübungen und Stücke V [nyomtatott kotta] = Guitar exercises and pieces V = Gitárgyakorlatok és darabok V / Szendrey-Karper László. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 32 p. ; 29 cm
ISMN M 080-12121-4
Z. 12121 (EMB)
787.61
[AN 2579700] MARC

ANSEL
UTF-8325 /2005.

Szervánszky Endre (1911-1977)
   Karácsonyi dalok [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Szervánszky. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 11 p. ; 24 cm
"Ne féljetek pásztorok, pásztorok..." (szövegkezdet) ; "Ez éjfélben Betlehemben..." (szövegkezdet) ; "Megy a juhász lefelé, lefelé..." (szövegkezdet) ; "Nosza juhászok..." (szövegkezdet) ; "Induljunk, ballagjunk..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-12644-8
Z. 12644 (EMB)
784.087.68
[AN 2606656] MARC

ANSEL
UTF-8326 /2005.

Szervánszky Endre (1911-1977)
   Kicsapott a folyó [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Szervánszky Endre ; Petőfi Sándor verse. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 24 cm
ISMN M 080-01956-6
Z. 1956 (EMB)
784.087.68
[AN 2606744] MARC

ANSEL
UTF-8327 /2005.

Szigeti István (1952-)
   Gesztusok [nyomtatott kotta] : 2 klarinétra és fagottra = Gestures : for 2 clarinets and bassoon / Szigeti. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2005. - 11 p. ; 30 cm + 2 db. szólam
ISMN M 801-65132-7
A-1107 (Akkord)
785.73
[AN 2641654] MARC

ANSEL
UTF-8328 /2005.

Szilágyi Pálma (1953-)
   Kürtiskola I [nyomtatott kotta] = Hornschule I = Horn tutor I / Szilágyi Pálma, Kökényessy Miklós. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 71 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN M 080-13369-9
Z. 13369 (EMB)
788.4(05)
[AN 2580571] MARC

ANSEL
UTF-8329 /2005.

   Szól a nóta színe-java 1 [nyomtatott kotta] : 40 magyar nóta : ének-és hegedűszólam zongorakísérettel, harmóniajelzéssel / válogatta Vas Gábor ; hegedűszólam Déki Lakatos Sándor. - 3. kiadás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 43 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-50274-7
Z. 50274 (EMB)
784.3.067.26
[AN 2557209] MARC

ANSEL
UTF-8330 /2005.

   Szolfézs példatár I [nyomtatott kotta] : alsófok / szerkesztette J. Irsai Vera. - 28. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - VI, 129 p. ; 24 cm
ISMN M 080-00927-7
Z. 927 (EMB)
781.2(05)
[AN 2586773] MARC

ANSEL
UTF-8331 /2005.

   Szonatinák 1 [nyomtatott kotta] : zongorára = Sonatinas 1 : for piano = Sonatinen 1 : für Klavier / válogatta Lakos Ágnes ; közreadja Kemenes András. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Music, 2005. - 63 p. ; 31 cm. - (Piano step by step)
K 245 (Könemann)
786.2
[AN 2599706] MARC

ANSEL
UTF-8332 /2005.

   Szonatinák 2 [nyomtatott kotta] : zongorára = Sonatinas 2 : for piano = Sonatinen 2 : für Klavier / válogatta Lakos Ágnes ; közreadja Kemenes András. - [Szóló]. - Budapest : Könemann Music, 2005. - 63 p. ; 31 cm. - (Piano step by step)
K 283 (Könemann)
786.2
[AN 2599925] MARC

ANSEL
UTF-8333 /2005.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Aria e rondeau [nyomtatott kotta] : for clarinet with piano accompaniment / Szőnyi Erzsébet. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 30 cm + 1 db klar. szólam
ISMN M 080-14466-4
Z. 14466 (EMB)
788.6
[AN 2578055] MARC

ANSEL
UTF-8334 /2005.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Biciniumok II [nyomtatott kotta] : amerikai és kanadai népdalok / Szőnyi Erzsébet ; magyar szöveg Lukin László. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 28 p. ; 24 cm
ISMN M 080-06649-2
Z. 6649 (EMB)
784.087.68
[AN 2606435] MARC

ANSEL
UTF-8335 /2005.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Biciniumok V [nyomtatott kotta] : perui népdalok / Szőnyi Erzsébet ; magyar szöveg Lukin László. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 31 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12373-7
Z. 12373 (EMB)
784.087.68
[AN 2606442] MARC

ANSEL
UTF-8

T

336 /2005.
Tallér Zsófia (1970-)
   Odi et amo [nyomtatott kotta] / Tallér Zsófia ; Catullus verseire. - [Partitúra]. - Budapest : EMI Zeneműkiadó Magyarország, cop. 2005. - 21 p. ; 30 cm. - (A mi zenénk. Magyar kórusművek)
ISMN M 550-30000-2
EMPH 0504 (EMI)
784.087.68
[AN 2641205]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2005.

   Tänze der Barockzeit [nyomtatott kotta] : für Blockflöte (oder ein anderes Melodie-Instrument) und Klavier = Dances of the baroque era : for recorder (or other melodic instrument) and piano = Barokk táncok : furulyára (vagy más dallamhangszerre) és zongorára / herausgegeben von Nagy Olivér. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 48 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-13100-8
Z.13100 (EMB)
788.52
[AN 2609815] MARC

ANSEL
UTF-8338 /2005.

Telemann, Georg Philipp (1681-1757)
   Sei sonatine [nyomtatott kotta] : per violino e cembalo o pianoforte (violoncello ad lib.) / Georg Philipp Telemann ; herausgegeben und Continuo-Aussetzung von Kalmár László ; die Violinstimme eingerichtet von Pallagi János. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 31 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-12055-2
Z. 12055 (EMB)
787.1
[AN 2579255] MARC

ANSEL
UTF-8339 /2005.

Telemann, Georg Philipp (1681-1757)
   Sonata in Fa maggiore [nyomtatott kotta] : per tromba e pianoforte / Telemann ; arranged by Varasdy Frigyes, Orbán György. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 30 cm + 1 db tr. szólam
ISMN M 080-13270-8
Z. 13270 (EMB)
788.1
[AN 2579683] MARC

ANSEL
UTF-8340 /2005.

Telemann, Georg Philipp (1681-1757)
   Sonata in mi minore per fagotto [nyomtatott kotta] / Georg Philipp Telemann ; herausgegeben von Oromszegi Ottó. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 15 p. ; 29 cm + 1 db. fagott szólam
Az ISMN szám hibásan van megadva.
ISMN M 080-05454-3
Z. 5354 (EMB)
788.8
[AN 2579432] MARC

ANSEL
UTF-8341 /2005.

Togobickij, Viktor (1952-1999)
   Children pamphlet [nyomtatott kotta] : for piano = Gyermekfüzet : zongorára / Togobitsky. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 35 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65145-7
A-1106 (Akkord)
786.2
[AN 2607109] MARC

ANSEL
UTF-8342 /2005.

Togobickij, Viktor (1952-1999)
   From an old diary [nyomtatott kotta] : for two violins / Togobitsky. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - 23, 23 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65124-2
A-1093 (Akkord)
785.72 *** 787.1
[AN 2559021] MARC

ANSEL
UTF-8343 /2005.

Tóth Péter (1965-)
   Magas hegyről foly le a víz [nyomtatott kotta] / Tóth Péter. - [Karpartitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2005. - 4 p. ; 29 cm
ISMN M 801-65147-1
A-K 125 (Akkord)
784.087.68
[AN 2609961] MARC

ANSEL
UTF-8344 /2005.

Türk, Daniel Gottlob
   Kinderjahre [nyomtatott kotta] : Klavierstücke für Anfänger = Childhood : piano pieces for beginners = Gyermekévek : zongoradarabok kezdők számára / Daniel Gottlob Türk ; herausgegeben von Sármai József, Héra András. - 2. kiadás. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2005. - 43 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13463-4
Z. 13463 (EMB)
786.2
[AN 2557173] MARC

ANSEL
UTF-8

U

345 /2005.
   Üdvözlégy Oltáriszentség! [nyomtatott kotta]. - [Szóló, é.]. - Eger : Főegyházmegyei Hatóság, 2005. - 56 p. ; 21 cm
783.6
[AN 2601036]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2005.

   Az ujjcintányér technikája [nyomtatott kotta] : arab táncritmusok : oktatóanyag az ujjcintányér játékának elsajátításához / írta és összeállította Keönch László Farkas. - [Szóló]. - Budapest : Szerzői kiadás, 2005. - 21 p. ; 30 cm + 1 CD
A CD melléklet a HKCD 55.056 jelzeten található.
ISMN M 801-65022-1
789.2(05)
[AN 2607507] MARC

ANSEL
UTF-8

V

347 /2005.
Vajda János (1949-)
   Ave maris stella [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Vajda. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 24 cm
A mű Debrecen város felkérésére készült.
ISMN M 080-08980-4
Z. 8980 (EMB)
784.087.68
[AN 2585290]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2005.

Vajda János (1949-)
   Hallgass a zenére [nyomtatott kotta] = Mark the music / Vajda János ; Shakespeare, Shelley, Burns verseire. - [Partitúra]. - Budapes : EMI Zeneműkiadó Magyarország, cop. 2005. - 45 p. ; 30 cm. - (A mi zenénk. Magyar kórusművek)
ISMN M 550-30003-3
EMPH 0503 (EMI)
784.087.68
[AN 2641180] MARC

ANSEL
UTF-8349 /2005.

   Váraljai füzetek I [nyomtatott kotta] : népdalgyűjtemény / szerkesztette Nikodémusz József, Kolozsvári Zoltán. - [Szóló, é.]. - Váralja : Községi Önkormányzat Váralja, 2005. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISMN M 801-65020-7
784.4
[AN 2586756] MARC

ANSEL
UTF-8350 /2005.

Verdi, Giuseppe (1813-1901)
   Otello [nyomtatott kotta] : Tűzkórus : vegyeskar zongorakísérettel / Verdi ; közreadja Nagy Ferenc. - 2. kiad. - [Karpartitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 19 p. ; 24 cm
"Diadal lángja, lobog a máglya!" ( szövegkezdet)
ISMN M 080-12843-5
Z. 12843 (EMB)
784.21
[AN 2569910] MARC

ANSEL
UTF-8351 /2005.

Vidovszky László (1944-)
   German dances [nyomtatott kotta] : for string quartet : 1989, revised version 2003 = Danses allemandes = Danze tedesche / Vidovszky László. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 20 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-13890-8
Z. 13890 (EMB)
785.74(7)
[AN 2597600] MARC

ANSEL
UTF-8352 /2005.

Vidovszky László (1944-)
   Soft errors [nyomtatott kotta] : kamaraegyüttesre / Vidovszky László. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2005. - 16 p. ; 30 cm + 6 db szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-13838-0
Z. 13838 (EMB)
785.7
[AN 2608160] MARC

ANSEL
UTF-8353 /2005.

Vidovszky László (1944-)
   Zwölf Streichquartette [nyomtatott kotta] / Vidovszky László. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 46 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14318-6
Z. 14318 (EMB)
785.74(7)
[AN 2597615] MARC

ANSEL
UTF-8354 /2005.

   Violinmusik 1 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Violin music 1 : for beginners = Musique de violon 1 : pour les premiers pas = Hegedűmuzsika 1 : kezdők számára / herausgegeben von Lenkei Gabriella. - 25. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 35 p. ; 31 cm + 1 db. mell.
ISMN M 080-06311-8
Z. 6311 (EMB)
787.1
[AN 2581061] MARC

ANSEL
UTF-8355 /2005.

   Violinschule I [nyomtatott kotta] = Violin tutor I / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 48 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN M 080-08064-1
Z. 8064 (EMB)
787.1(05)
[AN 2577966] MARC

ANSEL
UTF-8356 /2005.

   Violinschule IV/a [nyomtatott kotta] = Violin tutor IV/a / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Rényi Albert, Szervánszky Endre. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 58 p. ; 30 cm
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
Z. 8067 (EMB)
787.1(05)
[AN 2577971] MARC

ANSEL
UTF-8357 /2005.

   Violinschule IV/a [nyomtatott kotta] = Méthode de violon IV/a = Violin tutor IV/a / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Rényi Albert, Szervánszky Endre. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 58 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08067-2
Z. 8067 (EMB)
787.1(05)
[AN 2558860] MARC

ANSEL
UTF-8358 /2005.

   Violoncello duos 2 [nyomtatott kotta] : for beginners = Violoncelloduos 2 : für Anfänger = Duos pour violoncelle 2 : pour les premiers pas = Gordonkaduók 2 : kezdők számára / edited by Pejtsik Árpád. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2005. - 67 p. ; 31 cm
ISMN M 080-14201-1
Z. 14201 (EMB)
785.72
[AN 2599360] MARC

ANSEL
UTF-8359 /2005.

   Violoncellomusik 2 [nyomtatott kotta] : für Anfänger : leichte Vortragsstücke in erster Lage = Violoncello music 2 : for beginners : easy concert pieces in first position = Musique de violoncelle 2 : pour les premiers pas : morceaux faciles de concert dans la première position = Gordonkamuzsika 2 : kezdők számára : könnyű előadási darabok első fekvésben / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Lengyel Endre. - 19. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 43 p. ; 31 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-06748-2
Z. 6748 (EMB)
787.3
[AN 2599388] MARC

ANSEL
UTF-8

W

360 /2005.
Wagner, Richard (1813-1883)
   Tristan und Isolde [nyomtatott kotta] : Einleitung / Richard Wagner ; für Klavier bearbeitet von Zoltán Kocsis. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 8 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08526-4
Z. 8526 (EMB)
786.2
[AN 2579740]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2005.

Weiner Leó (1885-1960)
   Peregi verbunk [nyomtatott kotta] : hegedűre vagy violára vagy klarinétra zongorakísérettel : Op. 40 = Ungarischer Tanz : für Violine oder Viola oder Klarinette mit Klavierbegleitung : Op. 40 = Hungarian dance : for violin or viola or clarinet with piano accompaniment : Op. 40 / Weiner Leó. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 7 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-00460-9
Z. 460 (EMB)
787.1
[AN 2571349] MARC

ANSEL
UTF-8

Z

362 /2005.
   Zenei előképző [nyomtatott kotta] : munkafüzet a Zenei előképző I. olvasókönyv anyagához / József Andrásné, Szmrecsányi Magda. - 35. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 56 p. ; 17 cm
ISMN M 080-06102-2
Z. 6102 (EMB)
781.2(05)
[AN 2585298]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2005.

   Zongoraiskola 1 [nyomtatott kotta] : kezdőknek = Klavierschule 1 : für Anfänger / szerkesztették Fantóné Kassai Mária, Hernádi Lajosné, Komjáthy Aladárné etc. - 42. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2005. - 61 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05229-7
Z. 5229 (EMB)
786.2(05)
[AN 2577984] MARC

ANSEL
UTF-8