MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 3. évfolyam, 1-4. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 14:39:51
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


1 /2004.

   34 english airs [nyomtatott kotta] : for treble recorder (or flute or violin) and basso continuo (harpsichord or piano, violoncello or viol or bassoon ad lib.) = 34 airs anglais : pour flute à bec alto (ou flute ou violon) et basse continue (clavecin ou pianoforte, violoncelle ou viole ou basson ad lib.) = 34 englische Airs : für Altblockflöte (oder Flöte oder Violine) und Basso continuo (Cembalo oder Klavier, Violoncello oder Gambe oder Fagott ad lib.) = 34 angol air : altfurulyára (vagy fuvolára vagy hegedűre) és basso continuóra (csembaló vagy zongora, gordonka vagy viola da gamba vagy fagott ad lib.) / from the collections of George Bingham selected and edited by Bali János. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 56 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-14187-8
Z. 14187 (EMB)
788.52
[AN 2532110] MARC

ANSEL
UTF-82 /2004.

   111 népi táncdal [nyomtatott kotta] / összeállította Rajeczky Benjamin és Gönyey Sándor. - 9. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2004. - 125 p. ; 14 cm
ISMN M 080-00668-9
Z. 668 (EMB)
784.4
[AN 2556689] MARC

ANSEL
UTF-8

A

3 /2004.
   Accordion music for beginners [nyomtatott kotta] = Akkordeonmusik für Anfänger = Musique d'accordéon pour les premiers pas = Harmonikamuzsika kezdők számára / arranged and edited by Ernyei László. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 58 p. ; 31 cm
ISMN M 080-14373-5
Z. 14373 (EMB)
786.8(05)
[AN 2552757]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2004.

Aguado, Dionisio
   New guitar method [nyomtatott kotta] / Aguado ; edited by Brian Jeffery ; translated by Louise Bigwood. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Edition, 2004. - XIX, 179 p. ; 30 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 0011
787.61
[AN 2576797] MARC

ANSEL
UTF-85 /2004.

   Anyák napi köszöntők [nyomtatott kotta] : iskolai, óvodai kézikönyv pedagógusok számára / összeállította Némethné Dávid Irén. - [Szóló, é.]. - Miskolc : Bíbor Kiadó, [2004]. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 963-9103-86-1
784.67
[AN 2586617] MARC

ANSEL
UTF-86 /2004.

   Ausgewählte Etüden für Flöte I [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute I = Válogatott etűdök fuvolára I / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 34 p. ; 30 cm
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
Z. 8591 (EMB)
788.51(052)
[AN 2545401] MARC

ANSEL
UTF-87 /2004.

   Ausgewählte Etüden für Flöte I [nyomtatott kotta] = Choix d'études pour flûte I = Selected studies for flute I = Válogatott etűdök fuvolára I / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 31. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 34 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08591-2
Z. 8591 (EMB)
788.51(052)
[AN 2532487] MARC

ANSEL
UTF-88 /2004.

   Ausgewählte Etüden für Flöte II [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute II = Válogatott etűdök fuvolára II = Choix d'études pour flûte II / herausg. von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 20. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 49 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08592-9
Z. 8592 (EMB)
788.51(052)
[AN 2533752] MARC

ANSEL
UTF-89 /2004.

   Ausgewählte Etüden für Klavier I [nyomtatott kotta] = Válogatott etűdök zongorára I = Selected studies for piano I / herausgegeben von Teöke Marianne. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004
ISMN M 080-12005-7
Z. 12005 (EMB)
786.2(052)
[AN 2549816] MARC

ANSEL
UTF-810 /2004.

   Ausgewählte Etüden für Posaune I [nyomtatott kotta] = Selected studies for trombone I = Válogatott etűdök harsonára I / ausgewählt und herausgegeben von Makovetz Pál. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 49 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14143-4
Z. 14143 (EMB)
788.2(052)
[AN 2523649] MARC

ANSEL
UTF-8

B

11 /2004.
Bach, Johann Christoph (1735-1782)
   Concerto per fagotto e orchestra in Si b maggiore [nyomtatott kotta] : riduzione per pianoforte / Johann Christian Bach ; herausgegeben von Fodor Ákos. - 6. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2004. - 40 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-08544-8
Z. 8544 (EMB)
785.6:788.8
[AN 2534308]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2004.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   6 partite per il clavicembalo [nyomtatott kotta] : (BWV 825-830) / Johann Sebastian Bach ; ujjrenddel ellátta és közreadja Pertis Zsuzsa. - 11. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 123 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08636-0
Z. 8636 (EMB)
786.1
[AN 2533796] MARC

ANSEL
UTF-813 /2004.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   388 vierstimmige Choralgesänge [nyomtatott kotta] = 388 four-part chorales = 388 négyszólamú korál / Johann Sebastian Bach ; zusammengestellt und herausgegeben von Dobra János. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 239 p. ; 20 cm
ISMN M 080-40101-9
Z. 40101 (EMB)
783.53 *** 784.087.68
[AN 2542641] MARC

ANSEL
UTF-814 /2004.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Englische Suiten [nyomtatott kotta] : BWV 806-811 = Angol szvitek : BWV 806-811 / Johann Sebastian Bach ; herausgegeben von Zászkaliczky Tamás ; Fingersatz von Pertis Zsuzsa. - 15. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 99 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07212-7
Z. 7212 (EMB)
786.1/.2
[AN 2567723] MARC

ANSEL
UTF-815 /2004.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Sämtliche Orgelwerke 1 [nyomtatott kotta] : Praeludien und Fugen I = Complete organ works 1. : preludes and fugues I / Jaohann Sebastian Bach ; herausgegeben von Zászkaliczky Tamás. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XVI, 107 p. ; 31 cm
Tart.: Praeludium et Fuga in C : BWV 547 ; Praeludium et Fuga in C : BWV 545a ; Praeludium et Fuga in d : BWV 549a ; Praeludium et Fuga in c : BWV 546 ; Praeludium et Fuga in c : BWV 549 ; Praeludium et Fuga in D : BWV 532 ; Praeludium et Fuga [con Largo] in C : BWV 545 ; Praeludium et Fuga in C : BWV 566a ; Praeludium et Fuga in d : BWV 539 ; [Praeludium et] Fuga in D : BWV 532a/II ; Praeludium et Fuga in Es : BWV 552 ; Praeludium et Fuga in E : BWV 566
ISMN M 080-12927-2
Z. 12927 (EMB)
786.6
[AN 2552934] MARC

ANSEL
UTF-816 /2004.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Sonate e Partite [nyomtatott kotta] : per violino solo : BWV 1001-1006 / Johann Sebastian Bach ; herausgegeben von Devich Sándor. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 67 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08665-0
Z. 8665 (EMB)
787.1
[AN 2567183] MARC

ANSEL
UTF-817 /2004.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Das wohltemperierte Klavier II [nyomtatott kotta] : 48 preludium és fuga / J. S. Bach ; fokozatos összeállításban, ujjrenddel, előadási jelekkel és jegyzetekkel ellátta Bartók Béla. - 19. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2004. - 143, [3] p. ; 30 cm
ISMN M 080-04476-6
Z. 4476 (EMB)
786.2
[AN 2561994] MARC

ANSEL
UTF-818 /2004.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Das wohltemperierte Klavier II [nyomtatott kotta] : (BWV 870-893) / Johann Sebastian Bach ; herausgegeben von Lantos István. - 10. urtext, javított kiadás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 147 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08016-0
Z. 8016 (EMB)
786.2
[AN 2533778] MARC

ANSEL
UTF-819 /2004.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Zweistimmige Inventionen [nyomtatott kotta] : BWV 772-786 = Two-part inventions = Kétszólamú invenciók / Johann Sebastian Bach ; Fingersatz und Verzierung von Solymos Péter. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 31 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06912-7
Z. 6912 (EMB)
786.2
[AN 2523488] MARC

ANSEL
UTF-820 /2004.

Balassa Sándor (1935-)
   Bánatomtól szabadulnék [nyomtatott kotta] : Op. 42 : nőikar / Balassa Sándor. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - [4] p. ; 24 cm
Címvált.: "Árva már az őszi határ..."mszövegkezdet
ISMN M 080-13645-4
Z. 13645 (EMB)
784.087.68
[AN 2527044] MARC

ANSEL
UTF-821 /2004.

Balassa Sándor (1935-)
   Párosító hegedűduók [nyomtatott kotta] : Op. 79 = Duos for two violins : Op. 79 = Duette für zwei Violinen : Op. 79 / Balassa Sándor. - [Partitúra]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2004. - 19 p. ; 30 cm
SMB No. 71 (Solo Music)
785.72 *** 787.1
[AN 2543764] MARC

ANSEL
UTF-822 /2004.

Balassa Sándor (1935-)
   Szonatina hárfára [nyomtatott kotta] : Op. 47 = Sonate für Harfe : Op. 47 = Sonata for harp : Op. 47 / Balassa Sándor. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2004. - 11 p. ; 30 cm
SMB No. 72 (Solo Music)
787.5
[AN 2543767] MARC

ANSEL
UTF-823 /2004.

Balassa Sándor (1935-)
   Az utolsó pásztor [nyomtatott kotta] : gordonkára : Op. 30. = The last shepherd : for violoncello : Op. 30 / Balassa Sándor. - [3. kiad.]. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - [3] fol. ; 30 cm
ISMN M 080-08806-7
Z. 8806 (EMB)
787.3
[AN 2523437] MARC

ANSEL
UTF-824 /2004.

Balázs Oszkár (1936-)
   Technical studies for three drums [nyomtatott kotta] = Technische Übungen für drei Trommel = Technikai gyakorlatok három dobra / Balázs Oszkár. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 32 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12240-2
Z. 12240 (EMB)
789.1(051)
[AN 2526954] MARC

ANSEL
UTF-825 /2004.

Bali János (1963-)
   Furulyaiskola II [nyomtatott kotta] : szopránfurulya 2. / Bali János. - 4. jav. kiadás. - [Szóló]. - Budapest : Veres Péter Gimnázium, 2004. - 43 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-04-8007-7
788.52(05)
[AN 2544147] MARC

ANSEL
UTF-826 /2004.

   Baptista gyülekezeti énekeskönyv [nyomtatott kotta] / szerkesztette az Énekeskönyv-bizottság. - 2. kiad. - [Szóló]. - [Budapest] : Magyarországi Baptista Egyház, 2004. - [600] p. ; 24 cm
ISMN M 801-65006-1
783.6
[AN 2585635] MARC

ANSEL
UTF-827 /2004.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Ave maris stella [nyomtatott kotta] : chorus mixtus : (Madonna-kép) / Bárdos Lajos. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - [4] p. ; 24 cm
ISMN M 080-13077-3
Z. 13077 (EMB)
784.087.68
[AN 2527055] MARC

ANSEL
UTF-828 /2004.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Hej, igazítsad! [nyomtatott kotta] : gyermekkar / Bárdos Lajos. - 16. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 4 p. ; 24 cm
Címvált.: "Hej igazítsad jól a lábod..."mszövegkezdet
Z. 3480 (EMB)
784.087.68
[AN 2524000] MARC

ANSEL
UTF-829 /2004.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Libera me [nyomtatott kotta] : Visio de Judicio Ultimo : per coro misto / Bárdos. - 9. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 8 p. ; 24 cm
ISMN M 080-08331-4
Z. 8331 (EMB)
784.087.68
[AN 2527006] MARC

ANSEL
UTF-830 /2004.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Missa tertia [nyomtatott kotta] : for mixed choir and organ / Bárdos. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 15 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12951-7
Z. 12951 (EMB)
783.22
[AN 2543309] MARC

ANSEL
UTF-831 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Cipósütés [nyomtatott kotta] : [gyermekkar] / Bartók Béla. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 5 p. ; 24 cm
"Kertem alatt, kertem alatt..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-01932-0
Z. 1932 (EMB)
784.087.68
[AN 2527030] MARC

ANSEL
UTF-832 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Gyermekeknek [nyomtatott kotta] : III-IV. füzet : apró darabok kezdő zongorázóknak (oktávfogás nélkül) : szlovák gyermek- és népdalok felhasználásával = Für Kinder : III-IV. Hefte : Kleine Klavierstücke für Anfänger (ohne Oktaven-Spannung) : mit Verwendung slowakischer Kinder- und Volkslieder / Bartók Béla ; közreadja Bartók Péter. - 34. új, javított kiadás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 55 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05455-0
Z. 5455 (EMB)
786.2
[AN 2544395] MARC

ANSEL
UTF-833 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Három csíkmegyei népdal [nyomtatott kotta] : fuvolára és zongorára / Bartók Béla ; átír. Szebenyi János. - 20. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - [2] p. ; 30 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-02142-2
Z. 2142 (EMB)
788.51
[AN 2530767] MARC

ANSEL
UTF-834 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Három csíkmegyei népdal [nyomtatott kotta] : oboára és zongorára = Drei Volkslieder aus dem Komitat Csík : für Oboe und Klavier = Three folksongs from the county of Csík : for oboe and piano / Bartók Béla ; átírta Szeszler Tibor. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - [2] p. ; 30 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-02467-6
Z. 2467 (EMB)
788.7
[AN 2530728] MARC

ANSEL
UTF-835 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Ne láttalak volna [nyomtatott kotta] : egyneműkar / Bartók Béla. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - [1] fol. ; 24 cm
"Isten adta volna, ne láttalak volna..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-05774-2
Z. 5774 (EMB)
784.087.68
[AN 2527025] MARC

ANSEL
UTF-836 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Párnás táncdal [nyomtatott kotta] : nőikar / Bartók Béla. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - [6] p. ; 24 cm
"Puszta malomba cserfa gerenda..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-01935-1
Z. 1935 (EMB)
784.087.68
[AN 2527020] MARC

ANSEL
UTF-837 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Quintetto [nyomtatott kotta] : per 2 violini, viola, violoncello e pianoforte / Bartók ; a cura di Denijs Dille. - 5. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 172 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN M 080-06338-5
Z. 6338 (EMB)
785.75(62)
[AN 2529992] MARC

ANSEL
UTF-838 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Sonatine [nyomtatott kotta] : für Klarinette und Klavier = Sonatina : for clarinet and piano = Szonatina : klarinétra és zongorára / Bartók Béla ; bearbeitet von Balassa György. - 18. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 12 p. ; 30 cm + 1 db klar. szólam
ISMN M 080-01920-7
Z. 1920 (EMB)
788.6
[AN 2520628] MARC

ANSEL
UTF-839 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Sonatine [nyomtatott kotta] : für Klavier = Sonatina : for piano = Szonatina : zongorára / Bartók Béla. - 61. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 9 p. ; 30 cm
ISMN M 080-00117-2
Z. 117 (EMB)
786.2
[AN 2544995] MARC

ANSEL
UTF-840 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Sonatine [nyomtatott kotta] : für Klavier / Bartók Béla. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 9 p. ; 30 cm
Japán nyelvű kiadvány.
ISMN M 080-30201-9
Z. 117 (EMB)
786.2
[AN 2545386] MARC

ANSEL
UTF-841 /2004.

Bartók Béla (1881-1945)
   Tíz magyar dal [nyomtatott kotta] : énekhangra és zongorára : (1906) = Ten hungarian songs : for voice and piano : (1906) / Bartók Béla. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 27 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14377-3
Z. 14377 (EMB)
784.3
[AN 2532785] MARC

ANSEL
UTF-842 /2004.

   Bartók és Kodály művei [nyomtatott kotta] : fuvolákra és zongorára = Werke von Bartók und Kodály : für Flöten und Klavier = Works by Bartók and Kodály : for flutes and piano / átírta Bántai Vilmos, B. Sipos Éva. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 23 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-07958-4
Z. 7958 (EMB)
788.51
[AN 2549378] MARC

ANSEL
UTF-843 /2004.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Easy dances [nyomtatott kotta] = Leichte Tänze = Könnyű táncok / Ludwig van Beethoven ; arranged for junior string orchestra by Nagy Olivér. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 18 p. ; 30 cm + 15 db vonós szólam. - (Leggiero series)
ISMN M 080-14368-1
Z. 14368 (EMB)
785.16
[AN 2533905] MARC

ANSEL
UTF-844 /2004.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Klaviersonate cis-moll [nyomtatott kotta] : Op. 27 Nr. 2 : Mondschein / Ludwig van Beethoven. - Urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : Music Trade, 2004. - 16 p. ; 31 cm. - (Világhírű előadási darabok ; 8.)
786.2
[AN 2552846] MARC

ANSEL
UTF-845 /2004.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Sinfonie Nr. 6 [nyomtatott kotta] : (F-Dur) : Op. 68 : "Sinfonia pastorale" / Ludwig van Beethoven ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 12. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 160 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40020-3
Z. 40020 (EMB)
785.1
[AN 2526774] MARC

ANSEL
UTF-846 /2004.

   Beliebte Vortragstücke für Flöte = Popular performance pieces for flute = Népszerű előadási darabok fuvolára / vál. és közread. Kovács Lóránt. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 52 p. ; 30 cm + 1 db fuvola szólam
ISMN M 080-12654-7
Z. 12654 (EMB)
788.51
[AN 2533722] MARC

ANSEL
UTF-847 /2004.

Béres János (1930-)
   Furulyaiskola 1 [nyomtatott kotta] / Béres János. - 39. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 61 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05406-2
Z. 5406 (EMB)
788.52(05)
[AN 2523958] MARC

ANSEL
UTF-848 /2004.

Bihari János (1764-1827)
   Primatiális magyar [nyomtatott kotta] : hegedű-zongora / Bihari János ; arr. Zsadányi Armand. - [Szóló]. - Budapest : Neuma Zenemű Bt., [2004]. - 9 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
787.1
[AN 2527947] MARC

ANSEL
UTF-849 /2004.

   Bilderbuch für Gitarrenspieler [nyomtatott kotta] = Picture book for guitar players = Gitáros képeskönyv / [összeáll.] Fodor Ferenc, Marnitz Zsuzsanna, Vass Valéria ; [ill.] Dargay Attila. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 20, [4] p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-13198-5
Z. 13198 (EMB)
787.61
[AN 2533695] MARC

ANSEL
UTF-850 /2004.

   Bízom benned [nyomtatott kotta] / Gável testvérek. - [Szóló, é. - gitárakkord jelzéssel]. - Budapest : Múzik Bt., 2004. - 94 p. ; 24 cm
A kottán téves ISMN szám: 801-65015-3
ISMN M 801-65015-8
784.3.085
[AN 2542803] MARC

ANSEL
UTF-851 /2004.

Bloch József (1862-1922)
   Hangsoriskola I [nyomtatott kotta] : Op. 5. : tört akkordokkal hegedűre : a kezdő foktól a legmagasabb kiképzésig elméleti és gyakorlati alapon = Tonleiterschule I : Op. 5. : mit zerlegten Akkorden für die Violine : vom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung auf theoretischer und praktischer Grundlage / Bloch József. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 53 p. ; 30 cm
ISMN M 080-01766-1
Z. 1766 (EMB)
787.1(051)
[AN 2527850] MARC

ANSEL
UTF-852 /2004.

Bognár Rezső (1920-)
   Tanuljunk zenét [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv felnőttek számára / Bognár Rezső, Soltész Erzsébet. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2002. - 110 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05688-2
Z. 5688 (EMB)
781.2(05)
[AN 1074738] MARC

ANSEL
UTF-8

C

53 /2004.
Čajkovskij, Pëtr Ilʹic (1840-1893)
   Chanson triste [nyomtatott kotta] / P. I. Tschaikowsky ; übertragen von Weiner Leo ; Humoresque. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 18 p. ; 30 cm + 18 db vonós szólam. - (Leggiero series)
ISMN M 080-14190-8
Z. 14190 (EMB)
785.16
[AN 2520638]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2004.

Čajkovskij, Pëtr Ilʹic (1840-1893)
   Nocturne [nyomtatott kotta] : (Op. 19, No. 4) : pour violoncelle et piano / Petr Ilitch Tchaïkovski ; herausgegeben von Pejtsik Árpád. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 4 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam. - (Moments Musicaux. Series for violoncello)
ISMN M 080-13593-8
Z. 13593 (EMB)
787.3
[AN 2532482] MARC

ANSEL
UTF-855 /2004.

Čajkovskij, Pëtr Ilʹic (1840-1893)
   Thirteen easy pieces [nyomtatott kotta] : for children's string orchestra (first position) = Dreizehn leichte Stücke : für Kinderstreichorchester (erste Lage) = Treize pièces légères : pour orchestre à cordes d'enfants première position) = Tizenhárom könnyű darab : gyermek-vonószenekarra (első fekvés) / Pyotr Il'yich Tchaikovsky ; selected and arranged by Zempléni László. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 26 p. ; 30 cm + 11 db vonós szólam. - (Leggierissimo series)
ISMN M 080-14407-7
Z. 14407 (EMB)
785.160
[AN 2568305] MARC

ANSEL
UTF-856 /2004.

   Canons classiques [nyomtatott kotta] : sans les textes : manuel de solfège = Classical canons : without text : handbook of solfeggio / sélection et ... Antal Molnár ; édition revue par László Agócsy. - 11. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2004. - XX, 98 p. ; 24 cm
784.960
[AN 2543002] MARC

ANSEL
UTF-857 /2004.

   Chamber music for violoncellos 2 [nyomtatott kotta] : for 4 violoncellos = Kammermusik für Violoncelli 2 = Musique de chambre pour violoncelles 2 = Kamarazene gordonkákra 2 / ed. by Pejtsik Árpád. Evening Hymn / Tchaikovsky. Romance / Goltermann. Kanon und Gigue / Pachelbel. Sarabande / Bach. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004
ISMN M 080-14324-7
Z. 14324 (EMB)
785.7 *** 787.3
[AN 2545420] MARC

ANSEL
UTF-858 /2004.

   Chamber music for violoncellos 3 [nyomtatott kotta] : for 4 violoncellos = Kammermusik für Violoncelli 3 = Musique de chambre pour violoncelles 3 = Kamarazene gordonkákra 3 / edited by Pejtsik Árpád. Quartettino / Boccherini. Gavotte in old style / Grieg. Elegie / J. Werner. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 16 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN M 080-14403-9
Z. 14403 (EMB)
785.74 *** 787.3
[AN 2520817] MARC

ANSEL
UTF-859 /2004.

Chopin, Fryderyk (1810-1849)
   Keringők [nyomtatott kotta] = Walzer / Frédéric Chopin ; ujjrenddel ellátta Teöke Marianne. - Urtext kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 100 p. ; 29 cm
RÉT 031 (Rózsavölgyi & Tsa.)
786.2
[AN 2521411] MARC

ANSEL
UTF-860 /2004.

Chopin, Fryderyk (1810-1849)
   Keringők [nyomtatott kotta] = Walzer / Frédéric Chopin ; ujjrenddel ellátta Teöke Marianne. - Urtext kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 100 p. ; 29 cm
RÉT 031 (Rózsavölgyi & Tsa.)
786.2
[AN 2523538] MARC

ANSEL
UTF-861 /2004.

   Chorwerke von Béla Bartók [nyomtatott kotta] : für Kinder- und Frauenchor = Choral works by Béla Bartók : for children's and female voices = Bartók Béla kórusművei : gyermek- és nőikarok / Béla Bartók ; herausg. von Szabó Miklós. - 24. jav. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 86 p. ; 24 cm
ISMN M 080-01103-4
Z. 1103 (EMB)
784.087.68
[AN 2542784] MARC

ANSEL
UTF-862 /2004.

Corelli, Arcangelo 1653-1713
   Concerti grossi [nyomtatott kotta] : Op. 6. : excerpts : for youth string orchestra / Arcangelo Corelli ; selected and arranged by Soós András ; continuo realization by Mezei János. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 23 p. ; 30 cm + 16 db vonós szólam. - (Leggiero series)
ISMN M 080-14404-6
Z. 14404 (EMB)
785.16
[AN 2523726] MARC

ANSEL
UTF-863 /2004.

Csapó Gyula (1955-)
   Phrag Mental Friezes [nyomtatott kotta] : for clarinet (and bass clarinet), violin, cello, piano and three woodblocks (one player) / Csapó Gyula. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 28 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN M 080-14280-6
Z. 14280 (EMB)
785.75
[AN 2530015] MARC

ANSEL
UTF-864 /2004.

   Csendül a nóta 6 [nyomtatott kotta] : régi és új magyarnóták. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Magyarnótaszerzők és Énekesek Országos Egyesülete, 2004. - 84 p. ; 24 cm
784.3.067.26
[AN 2606433] MARC

ANSEL
UTF-865 /2004.

Csepei Tibor
   Basszusgitár iskola [nyomtatott kotta] : kezdők számára : A basszusgitárjáték alapjai = Bassgitarrenschule : für Anfänger : Grundlagen des Bassgitarrenspiels / Csepei Tibor. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 57 p. ; 24 cm
ISMN M 080-07424-4
Z. 7424 (EMB)
787.61(05)
[AN 2526967] MARC

ANSEL
UTF-866 /2004.

   Csinibaba című film dalai [nyomtatott kotta] / szerkesztette Szigeti Károly. - [Szóló, é.-harmóniajelzéssel]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, cop. 1997. - 19 p. ; 30 cm
SMB No. 40 (Solo Music)
782.094
[AN 2534461] MARC

ANSEL
UTF-867 /2004.

Czidra László (1940-2001)
   Baroque studies [nyomtatott kotta] : for descant recorder or another melodic instrument (flute, oboe or violin) = Barocketüden : für Sopranblockflöte oder ein anderes Melodieinstrument (Flöte, Oboe oder Violine) = Études baroques : pour flûte à bec soprano ou autre instrument mélodique (flûte, hautbois ou violon) = Barokk etűdök : szopránfurulyára vagy más dallamhangszerre (fuvolára, oboára vagy hegedűre) / Czidra. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 79 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14254-7
Z. 14254 (EMB)
[AN 2548920] MARC

ANSEL
UTF-868 /2004.

Czidra László (1940-2001)
   Treble recorder ABC 1 [nyomtatott kotta] = Altblockflöten-ABC 1. = Altfurulya-ABC 1. / Czidra László. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - [1] t. 89 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14188-5
Z. 14188 (EMB)
788.52(05)
[AN 2543938] MARC

ANSEL
UTF-8

D

69 /2004.
   Daloló állatok [nyomtatott kotta] / összeállította Forrai Katalin ; a rajzokat készítő gyerekek Borbély Ramóna et. al. - 2. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2004. - 46 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-330-736-8
Z. 60360 (EMB)
784.67
[AN 2543016]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2004.

Debussy, Claude (1862-1918)
   Syrinx [nyomtatott kotta] : pour flûte seule / Debussy ; arrangé par Szebenyi János, Nagy Olivér ; En bateau : pour flûte et piano. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 8 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-08290-4
Z. 8290 (EMB)
788.51
[AN 2532185] MARC

ANSEL
UTF-871 /2004.

Devienne, François (1759-1803)
   8e concerto [nyomtatott kotta] : pour flûte et orchestre en sol majeur / François Devienne ; edité par János Szebenyi ; reduction pour flûte et piano par Oliver Nagy. - 12. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2004. - 40 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-04722-4
Z. 4722 (EMB)
785.6:788.51
[AN 2552049] MARC

ANSEL
UTF-872 /2004.

Diabelli, Antonio (1781-1858)
   28 melodische Übungsstücke [nyomtatott kotta] : im Umfange von 5 Tönen für Klavier zu 4 Händen : Op. 149 = 28 dallamos gyakorlat : 5 hang terjedelemben zongorára, 4 kézre : Op. 149 = 28 melodic studies : within the range of a fifth for piano duet : Op. 149 / Antonio Diabelli ; közreadja Chován Kálmán. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 39 p. ; 30 cm
Hollandia számára készült kiadvány.
Z. 12412 (EMB)
786.24
[AN 2545400] MARC

ANSEL
UTF-873 /2004.

   Diákdalok [nyomtatott kotta] : Ország-világ dalai / összeállította Reviczky Béla (idegen nyelvű dalok) ; Szabó István (magyar nyelvű énekek). - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 80 p. ; 24 cm
ISMN M 801-65345-1
RÉT 045 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3
[AN 2542737] MARC

ANSEL
UTF-874 /2004.

   Dicséretek [nyomtatott kotta] : énekeskönyv. - [Szóló]. - Budapest : Magyarországi Metodista Egyház, 2004. - 1071 p. ; 20 cm
783.6
[AN 2601046] MARC

ANSEL
UTF-875 /2004.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv a zeneiskolák 1. osztályának / Dobszay László. - 38. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 230 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05226-6
Z. 5226 (EMB)
781.2(05)
[AN 2543313] MARC

ANSEL
UTF-876 /2004.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv a zeneiskolák 3. osztályának / Dobszay László. - 37. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 195 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05247-1
Z. 5247 (EMB)
781.2(05)
[AN 2556861] MARC

ANSEL
UTF-877 /2004.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv a zeneiskolák 3. osztályának / Dobszay László. - 36. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 195 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05247-1
Z. 5247 (EMB)
781.2(05)
[AN 2523952] MARC

ANSEL
UTF-878 /2004.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa V [nyomtatott kotta] : bevezetés a zeneirodalomba II : szolfézskönyv a zeneiskolák V. osztálya számára / Dobszay László. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 87 p. ; 28 cm
ISMN M 080-06458-0
Z. 6458 (EMB)
781.2(05)
[AN 2544386] MARC

ANSEL
UTF-879 /2004.

Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Die wichtigsten Fingerübungen [nyomtatott kotta] : zur Erlangung einer sicheren Klaviertechnik = Essential finger exercises : for obtaining a sure piano technique = A legfontosabb ujjgyakorlatok : a biztos zongoratechnika elsajátítására / Dohnányi Ernő. - 41. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 49 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02652-6
Z. 2652 (EMB)
786.2(051)
[AN 2533158] MARC

ANSEL
UTF-880 /2004.

Dont, Jakob (1815-1888)
   Gradus ad Parnassum, [nyomtatott kotta] : Heft II. : Dreissig fortschreitende Übungen für die Violine mit Begleitung einer zweiten Violine : Op. 38/ A/B / J. Dont ; mit methodischen Erläuterungen und Fingersätzen versehen von Rados Dezső. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 23 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02215-3
Z. 2215 (EMB)
787.1(051)
[AN 2510395] MARC

ANSEL
UTF-881 /2004.

Dubrovay László (1943-)
   Valse triste et très vite [nyomtatott kotta] : for trumpet and harp or piano / Dubrovay. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - 16, 16 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 801-65116-4
A-1085 (Akkord)
785.72
[AN 2559048] MARC

ANSEL
UTF-882 /2004.

   Duos für Violine und Viola [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Duets for violin and viola : for beginners = Duók hegedűre és mélyhegedűre : kezdőknek / zusammengestellt und bearbeitet von Vigh Lajos. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 44 p. ; 31 cm
ISMN M 080-13430-6
Z. 13430 (EMB)
785.72 *** 787.1/.2
[AN 2526658] MARC

ANSEL
UTF-883 /2004.

   Duos für Violine und Violoncello 1 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Duets for violin and violoncello 1. : for beginners = Duók hegedűre és gordonkára 1. : kezdők számára / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Vigh Lajos. - 17. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 47 p. ; 31 cm
ISMN M 080-08733-6
Z. 8733 (EMB)
785.72 *** 787.1/.3
[AN 2526648] MARC

ANSEL
UTF-884 /2004.

Durkó Péter (1972-)
   Monologue [nyomtatott kotta] : for trombone = Monológ : harsonára / Durkó Péter. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2004. - 3 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65114-3
A-1083 (Akkord)
788.2
[AN 2544490] MARC

ANSEL
UTF-885 /2004.

Durkó Zsolt (1934-1997)
   Flautocapriccio [nyomtatott kotta] / Durkó Zsolt. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - [3] fol ; 30 cm
ISMN M 801-65115-0
A-1084 (Akkord)
788.51
[AN 2559027] MARC

ANSEL
UTF-8

E

86 /2004.
   Egyedem begyedem [nyomtatott kotta] : gyermekdalok, magyardalok[!] / kezdő zongorázók számára átírta Falk Géza ; rajzolta Madaras László. - 5. reprint kiad. - [Szóló, zg.]. - s.l. : Polifon Bt., s.a. - 54 p. : ill. ; 30 cm
A Budapest, Rózsavölgyi és Társa, (cop. 1935.) által kiadott kotta reprintje.
786.2
[AN 2500692]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2004.

   Elindultam szép hazámbúl [nyomtatott kotta] : a legszebb magyar népdalok zongora- vagy gitárkísérettel / válogatta és feldolgozta Máriássy István ; gitárakkord jelzéssel ellátta Szabó István. - [Szóló, é.]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 71 p. ; 27 cm
ISMN M 801-65336-9
RÉT 036 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.4
[AN 2529089] MARC

ANSEL
UTF-888 /2004.

   Énekeljünk, muzsikáljunk! [nyomtatott kotta] : (Szolfézs példatár) / szerkesztette Agócsy László, J. Irsai Vera. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 147 p. ; 29 cm
ISMN M 080-02828-5
Z. 2828 (EMB)
781.2(05)
[AN 2523816] MARC

ANSEL
UTF-889 /2004.

   Énekgyűjtemény gyermekeknek [nyomtatott kotta]. - [Szóló, é.]. - Budapest : Bibliaiskolák Közössége, 2004. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISMN M 801-65009-2
784.67
[AN 2542637] MARC

ANSEL
UTF-890 /2004.

   English Children' Songs [nyomtatott kotta] : 20 favourite english action songs / Toby Frey. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Küsnacht : MusicVision, 2004. - 23 p. ; 30 cm
Bérnyomás
784.67
[AN 2528049] MARC

ANSEL
UTF-891 /2004.

   English romantic songs and ballads [nyomtatott kotta] : of the early 19 th century : with guitar accompaniments of the period / selected and edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - 51 p. ; 30 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás
Tecla 0041
784.3
[AN 2577184] MARC

ANSEL
UTF-892 /2004.

Eördögh János (1906-)
   Technikai és olvasógyakorlatok fuvolára [nyomtatott kotta] = Technische und Leseübungen für Flöte / Eördögh János. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 23 p. ; 30 cm
ISMN M 080-01801-9
Z. 1801 (EMB)
788.51(051)
[AN 2528072] MARC

ANSEL
UTF-893 /2004.

Erkel Ferenc (1810-1893)
   Himnusz [nyomtatott kotta] : különféle énekkarokra / Erkel Ferenc ; vers Kölcsey Ferenc. Szózat / Egressi Béni ; Vörösmarty Mihály. - [Partitúra]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 10 p. ; 23 cm
RÉT 040 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.087.68
[AN 2523964] MARC

ANSEL
UTF-894 /2004.

   Die ersten Bach-Studien [nyomtatott kotta] : für Klavier = The very first Bach studies : for piano = Az első Bach-tanulmányok : zongorára / zusammengestellt und herausgegeben von Teöke Marianne. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 43 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08865-4
Z. 8865 (EMB)
786.2
[AN 2544390] MARC

ANSEL
UTF-895 /2004.

   Európa köszöntése [nyomtatott kotta] : két részlet Beethoven 9. szimfóniájának IV. tételéből : hegedű-zongora = Greeting Europe : two fragments from movement IV. in Beethoven's Symphony : violin-piano = Europas Begrüssung : zwei Skizzen aus dem IV. Satz in Beethovens 9. Sinfonie : Violin - Piano / arr. G. Puits-Branchy. - [Szóló]. - Budapest : Neuma Zenemű Bt., 2004. - 8 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 900-52602-1
EN 057 (Neuma)
[AN 2527920] MARC

ANSEL
UTF-896 /2004.

   Európai dallamok gitárra [nyomtatott kotta] : (Kájoni-kódex, 1642) = European dance melodies for guitar : (Codex Kájoni, 1642) / közreadja Szabó István. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004
ISMN M 801-65344-4
RÉT 044 (Rózsavölgyi & Tsa.)
787.61
[AN 2544926] MARC

ANSEL
UTF-8

F

97 /2004.
Farkas Ferenc (1905-2000)
   Antiche danze ungheresi del XVII secolo [nyomtatott kotta] : per quintetto a fiati = Early hungarian dances from the 17th century : for wind quintet = Régi magyar táncok a 17. századból : fúvósötösre / Farkas Ferenc. - 4. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 11 p. ; 30 cm + 5 db szólam
ISMN M 080-14056-7
Z. 14056 (EMB)
785.75(8)
[AN 2545162]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2004.

   Fiatalság öröme [nyomtatott kotta] : klasszikus és modern művek, előadási darabok, opera részletek, táncok és dalok : a modern zongoratechnika követelményeinek megfelelően átírva, előadási jelekkel és ujjrenddel ellátva / Közreadó Hutira Albin. - Reprint kiadás. - [Szóló, zg.]. - Budapest : Polifon Bt., [2004]
A Budapest, Rózsavölgyi és Társa Kiadónál megjelent (cop. 1947) kotta reprintje.
R. és T. 6940
786.2
[AN 2519571] MARC

ANSEL
UTF-899 /2004.

   Flöten-ABC [nyomtatott kotta] : Übungen für Flöte von Anfang an, unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus aller Welt = Flute ABC : exercises for flute from the very beginning, using children's and folk songs from all over the world = Fuvola-ABC : gyakorlatok fuvolára a kezdet kezdetétől, a világ minden részéről származó gyermek- és népdalok felhasználásával / Bántai Vilmos, B. Sipos Éva. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 57 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14005-5
Z. 14005 (EMB)
788.51(05)
[AN 2523700] MARC

ANSEL
UTF-8100 /2004.

   Flötenmusik für Anfänger 2 [nyomtatott kotta] = Flute music for beginners 2 = Fuvolamuzsika kezdők számára 2 / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Imre. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 32 p. ; 31 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-08732-9
Z. 8732 (EMB)
788.51
[AN 2552720] MARC

ANSEL
UTF-8101 /2004.

   French baroque duets [nyomtatott kotta] : for two treble recorders = Französische Barockduette : für zwei Altblockflöten = Francia barokk duettek : két altfurulyára = Duettos baroques français : pour deux flûtes à bec alto / selected and ed. by Bali János. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 65 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14376-6
Z. 14376 (EMB)
785.72 *** 788.52
[AN 2545180] MARC

ANSEL
UTF-8

G

102 /2004.
Gárdián Gábor (1957-)
   Gordonkaiskola II/2 [nyomtatott kotta] : a játéktechnika fejlesztése = Cello tutorial II/2. : developing the playing technique / Gárdián Gábor ; alkotótárs Borgulya András ; illusztrálta Ádám László. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa. - 120 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 801-65335-2
RÉT 035 (Rózsavölgyi & Tsa.)
787.3(05)
[AN 2543516]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2004.

Gárdián Gábor (1957-)
   Gordonkaiskola II/2 [nyomtatott kotta] : [zongorakíséret] = Cello tutorial II/2. / Gárdián. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 96 p. ; 30 cm
RÉT 035a (Rózsavölgyi & Tsa.)
[AN 2543531] MARC

ANSEL
UTF-8104 /2004.

Gárdonyi Zoltán (1906-1986)
   Vidám zene [nyomtatott kotta] : 2 és 3 furulyára / Gárdonyi Zoltán ; közreadja Hutira Albin. - Reprint kiadás. - [Partitúra]. - Budaörs : Polifon Zeneműkiadó Bt., 2004. - 14 p. ; 25 cm
A Magyar Kórus, Budapest 1944 (M. K. 5719) kiadás reprintje.
M. K. 5719 (Magyar Kórus)
785.72/.73 *** 788.52
[AN 2543068] MARC

ANSEL
UTF-8105 /2004.

Gariboldi, Giulio [Giuseppe] (1833-1905)
   30 easy and progressive studies for flute [nyomtatott kotta] = 30 etűd fuvolára kezdőknek és haladóknak / Giulio Gariboldi. - 35. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 32 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08007-8
Z. 8007 (EMB)
788.51(052)
[AN 2543958] MARC

ANSEL
UTF-8106 /2004.

Geszler György (1913-1998)
   24 prelude and fuges for piano [nyomtatott kotta] / Geszler ; közreadja Richard Wedgewood. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Music, cop. 2002. - 236 p. ; 30 cm
ISMN M 900-52532-1
A-1063 (Akkord)
786.2
[AN 1086053] MARC

ANSEL
UTF-8107 /2004.

Geszler György (1913-1998)
   Piano works [nyomtatott kotta] / Geszler ; edited by Fatima Geszler. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., 2004. - 28 p. ; 30 cm
Tart.: Two machine etudes ; Interval etudes
ISMN M 801-65113-6
A-1082 (Akkord)
786.2
[AN 2544379] MARC

ANSEL
UTF-8108 /2004.

   Gitáriskola I [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule I. = Guitar tutor I. / [összeáll.] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 13. bővített kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 51 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08418-2
Z. 8418 (EMB)
787.61(05)
[AN 2530709] MARC

ANSEL
UTF-8109 /2004.

   Gitáriskola IV [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule IV. = Guitar tutor IV. / [összeállította] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 79 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12735-3
Z. 12735 (EMB)
787.61(05)
[AN 2545174] MARC

ANSEL
UTF-8110 /2004.

   Gitáros album [nyomtatott kotta] / [összeáll.] Fogarasi Béla. - [Szóló]. - Balassagyarmat : Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, 2004. - 39 p. ; 30 cm
787.61
[AN 2523636] MARC

ANSEL
UTF-8111 /2004.

Giuliani, Mauro (1780-1840)
   The complete works [nyomtatott kotta] : Sechs Lieder for voice and guitar or piano : op.89 / Mauro Giuliani ; in facsimiles of the original editions edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - 15 p. ; 30 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás
Tecla 583
784.3
[AN 2577177] MARC

ANSEL
UTF-8112 /2004.

Giuliani, Mauro (1780-1840)
   The complete works [nyomtatott kotta] : Sei ariette for voice and guitar or piano : op. 95 / Mauro Giuliani ; in facsimiles of the original editions edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - 27 p. ; 30 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 589
784.3
[AN 2576960] MARC

ANSEL
UTF-8113 /2004.

Giuliani, Mauro (1780-1840)
   The complete works [nyomtatott kotta] : Sei cavatine for voice and guitar or piano : op. 39 / Mauro Giuliani ; in facsimiles of the original editions edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - 23 p. ; 30 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás
Tecla 527
784.3
[AN 2577075] MARC

ANSEL
UTF-8114 /2004.

Giuliani, Mauro (1780-1840)
   The complete works vol. 23 [nyomtatott kotta] : three operatic overtures arranged for two guitars / Mauro Giuliani ; in facsimiles of the original editions edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szólamok]. - London : Tecla Editions, 2004. - 21, 15 p. ; 30 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 0823
785.72
[AN 2576966] MARC

ANSEL
UTF-8115 /2004.

Giuliani, Mauro (1780-1840)
   The complete works vol. 26 [nyomtatott kotta] : Concerto for guitar and orchestra : op. 30 : arranged for guitar and string quartet / Mauro Giuliani ; in facsimiles of the original editions edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szólamok]. - London : Tecla Editions, 2004. - 11, 9, 7, 7, 7 p. ; 30 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 0826
785.6:787.61
[AN 2576983] MARC

ANSEL
UTF-8116 /2004.

Giuliani, Mauro (1780-1840)
   The complete works vol. 35-1 [nyomtatott kotta] : works for violin, flute, violoncello, and guitar : this volume contains the introduction and notes and the parts for violin, flute, and violoncello / Mauro Giuliani ; in facsimiles of the original editions, with notes and prefaces by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szólamok]. - London : Tecla Editions, 2004. - 79 p. ; 30 cm
Tart.: Serenade : Op. 19 : for violin, violoncello, and guitar ; Variations : Op. 24a : for violin and guitar ; Duo concertant : Op. 25 : for violin and guitar ; Gran duetto concertante : Op. 52 : for flute or violin and guitar ; Six variations : Op. 63 : for violin and guitar ; Pièces faciles et agréables : Op. 74 : for flute or violin and guitar ; Zwölf Ländler samt Coda : Op. 75 : for flute or violin and guitar ; Pot-pourri on themes from Rossini's Tancredi : Op. 76 : for flute or violin and guitar ; Duettino facile : Op. 77 : for flute or violin and guitar. - London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 0835-1
785.72
[AN 2576908] MARC

ANSEL
UTF-8117 /2004.

Giuliani, Mauro (1780-1840)
   The complete works vol. 35-2 [nyomtatott kotta] : works for violin, flute, violoncello, and guitar : this volume contains the guitar parts / Mauro Giuliani ; in facsimiles of the original editions, with notes and prefaces by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szólam, gitár]. - London : Tecla Editions, 2004. - 95 p. ; 30 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 0835-2
787.61
[AN 2576954] MARC

ANSEL
UTF-8118 /2004.

Gonda János (1932-)
   A rögtönzés világa [nyomtatott kotta] : 1. kötet : rögtönzés és komponálás a zene alapelemeivel. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 59 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14111-3
Z. 14111 (EMB)
781.65
[AN 2545884] MARC

ANSEL
UTF-8119 /2004.

Grieg, Edvard (1843-1907)
   Lyrische Stücke [nyomtatott kotta] : vier Stücke / Edvard Grieg ; für Streichorchester bearbeitet und herausgegeben von Papp Sándor. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 9 p. ; 30 cm + 22 db vonós szólam. - (Leggiero series)
ISMN M 080-14275-2
Z. 14275 (EMB)
785.16
[AN 2520654] MARC

ANSEL
UTF-8

H

120 /2004.
Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
   3 sonate [nyomtatott kotta] : per flauto, pianoforte e violoncello ad lib. : ("Hallenser Sonaten") / G. F. Händel ; herausgegeben von Bántai Vilmos, Máriássy István. - 7. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 24 p. ; 30 cm + 2 db szólam. - (Régi kamarazene)
ISMN M 080-07217-2
Z. 7217 (EMB)
785.73
[AN 2518831]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2004.

Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
   Fifteen easy pieces [nyomtatott kotta] : for children's string orchestra (first position) = Fünfzehn leichte Stücke : für Kinderstreichorchester (erste Lage) = Quinze pièces légères : pour orchestre à cordes d'enfants (première position) = Tizenöt könnyű darab : gyermek-vonószenekarra (első fekvés) / Georg Friedrich Händel ; selected and arranged by Soós András. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 20 p. ; 30 cm + 11 db vonós szólam. - (Leggierissimo series)
ISMN M 080-14375-9
Z. 14375 (EMB)
785.160
[AN 2520449] MARC

ANSEL
UTF-8122 /2004.

Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
   Sonate [nyomtatott kotta] : per flauto dolce e basso continuo II. / Georg Friedrich Händel ; herausgegeben von Malina János. - 3. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 50 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-13405-4
Z. 13405 (EMB)
788.52
[AN 2533811] MARC

ANSEL
UTF-8123 /2004.

   Hangoljátok szíveteket [nyomtatott kotta]. - 2. kiadás. - [Szóló, é.]. - s. l. : A Krisztusban Hívő Nazarénusok Magyarországi Gyülekezetei, 2004. - 590 p. ; 24 cm
783.6
[AN 2556697] MARC

ANSEL
UTF-8124 /2004.

Haydn, Joseph (1732-1809)
   Sei divertimenti [nyomtatott kotta] : per violino, viola e violoncello : No. IV-VI. : parti / J. Haydn ; a cura di Zoltán Gárdonyi. - 10. kiad. - [Szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 16, 16, 16 p. ; 28 cm
ISMN M 080-03057-8
Z. 3057 (EMB)
785.73(7)
[AN 2551118] MARC

ANSEL
UTF-8125 /2004.

Haydn, Michael (1737-1806)
   Concerto per il flauto traverso [nyomtatott kotta] : (1766) / Michael Haydn ; fuvolára és zongorára kadenciákkal közreadja Vécsey Jenő. - 14. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2004. - 25 p. ; 30 cm + 1 db. fuv. szólam
ISMN M 080-02297-9
Z. 2297 (EMB)
785.6:788.51
[AN 2549119] MARC

ANSEL
UTF-8126 /2004.

   Hegedűiskola II [nyomtatott kotta] : az alsófok II. osztálya számára = Violinschule II = Violin tutor II / Dénes László, Lányi Margit, Mező Imre, Skultéty Antalné. - 25. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 73 p. ; 30 cm + 1 db zg. szólam
ISMN M 080-05244-0
Z. 5244 (EMB)
787.1(05)
[AN 2545393] MARC

ANSEL
UTF-8127 /2004.

Hidas Frigyes (1928-2007)
   Vidám zene [nyomtatott kotta] : fúvószenekarra = Merry music : for wind band / Hidas Frigyes. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 32 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12431-4
Z. 12431 (EMB)
785.12
[AN 2549813] MARC

ANSEL
UTF-8128 /2004.

Hollós Máté (1954-)
   Canto nostalgico per violoncello [nyomtatott kotta] / Hollós. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - 7 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65117-7
A-1086 (Akkord)
787.3
[AN 2559213] MARC

ANSEL
UTF-8129 /2004.

   Homok a szélben [nyomtatott kotta] : Balázs Fecó dalai napjainkig : kottás, fotós album / összeállította Balázs Fecó, Szigeti Károly. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2004. - 104 p. : ill. ; 30 cm
A kiadói lemezszám megegyezik egy másik kottáéval.
SMB No. 70 (Solo Music)
784.3.085
[AN 2557153] MARC

ANSEL
UTF-8130 /2004.

Hubay Jenő (1858-1937)
   Barcarolle [nyomtatott kotta] : Op. 49. No. 5. : hegedű - zongora / Hubay Jenő. - [Szóló]. - Budapest : Neuma Zenemű Bt., [2004]. - 5 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 900-52595-6
EN 064 (Neuma)
787.1
[AN 2527963] MARC

ANSEL
UTF-8131 /2004.

Hubay Jenő (1858-1937)
   Nocturne [nyomtatott kotta] : Op. 42. : hegedű, zongora / Hubay Jenő. - [Szóló]. - Budapest : Neuma Zenemű Bt., [2004]. - 8 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 900-52593-2
EN 062 (Neuma)
787.1
[AN 2528032] MARC

ANSEL
UTF-8132 /2004.

Hubay Jenő (1858-1937)
   Preghiera [nyomtatott kotta] : Op. 121. Nr. 1. : hegedű - zongora / Hubay Jenő. - [Szóló]. - Budapest : Neuma Zenemű Bt., [2004]. - 7 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 900-52596-3
EN 065 (Neuma)
787.1
[AN 2528037] MARC

ANSEL
UTF-8133 /2004.

Hubay Jenő (1858-1937)
   Seguidillas [nyomtatott kotta] : Op. 121. Nr. 2. : hegedű - zongora / Hubay Jenő. - [Szóló]. - Budapest : Neuma Zenemű Bt., [2004]. - 15 p. ; 30 cm + 1db hg. szólam
ISMN M 900-52597-0
EN 066 (Neuma)
787.1
[AN 2527965] MARC

ANSEL
UTF-8134 /2004.

Hubay Jenő (1858-1937)
   Walzer-Paraphrase [nyomtatott kotta] : Op. 105. : hegedű - zongora / Hubay Jenő. - [Szóló]. - Budapest : Neuma Zenemű Bt., [2004]. - 15 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 900-52592-5
EN 061 (Neuma)
[AN 2528039] MARC

ANSEL
UTF-8

J

135 /2004.
Járdányi Pál (1920-1966)
   Sonatina [nyomtatott kotta] : per flauto e pianoforte / Járdányi Pál. - 30. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 11 p. ; 28 cm
ISMN M 080-01371-7
Z. 1371 (EMB)
788.51
[AN 2518760]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2004.

   Jeles napok dalai [nyomtatott kotta] / közreadja Kerényi György ; ill. Márk Tivadar. - 7. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2004. - 125 p. : ill. ; 2004
ISMN M 080-02337-2
Z. 2337 (EMB)
784.4
[AN 2542735] MARC

ANSEL
UTF-8137 /2004.

Jeney Zoltán (1915-1981)
   Fuvolaiskola I [nyomtatott kotta] = Flötenschule I. / Jeney Zoltán. - 38. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 92 p. [2] t. ; 30 cm
ISMN M 080-05457-4
Z. 5457 (EMB)
788.51(05)
[AN 2523710] MARC

ANSEL
UTF-8138 /2004.

Josquin des Prés (1440?-1521)
   Missa sexti toni [nyomtatott kotta] : for mixed choir (S,A,T,B) : a capella / Josquin des Prés ; edited by Gábor Darvas. - 10. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 51 p. ; 25 cm. - (Missae super L'homme armé)
ISMN M 080-06440-5
Z. 6440 (EMB)
783.22
[AN 2543307] MARC

ANSEL
UTF-8139 /2004.

József Andrásné
   Zenei előképző [nyomtatott kotta] : olvasókönyv / József Andrásné, Szmrecsányi Magda. - 32. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 62 p. : ill. ; 24 cm
ISMN M 080-05725-4
Z. 5725 (EMB)
781.2(05)
[AN 2526790] MARC

ANSEL
UTF-8

K

140 /2004.
Kadosa Pál (1903-1983)
   55 kis zongoradarab [nyomtatott kotta] = 55 kleine Klavierstücke = 55 small piano pieces / Kadosa Pál. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 51 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14440-4
Z. 14440 (EMB)
786.2
[AN 2543864]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2004.

Kelemen Imre (1931-)
   Partitúrajáték [nyomtatott kotta] : II. kötet / Kelemen Imre. - [Partitúra]. - [Eger] : Líceum Kiadó, 2004. - 158 p. ; 30 cm
Tart.: Partitúrák C-kulcsokban ; Ritkán használt kulcsok ; Barokk concerto- és szvittételek, vonós kamarazene ; Transzponáló hangszerek, fúvós kamarazene
786
[AN 2568519] MARC

ANSEL
UTF-8142 /2004.

   Kétszólamú reneszánsz kórustételek [nyomtatott kotta] : egyneműkarra / közreadja Soós András. - [Partitúra]. - Budapest : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2004. - 51 p. ; 23 cm. - (Egyházzenei füzetek. III. sorozat, Egyházi kórusművek ; 12.)
784.087.68
[AN 2601050] MARC

ANSEL
UTF-8143 /2004.

Király László (1954-)
   ...Luceat ei.. [nyomtatott kotta] : ("Lux aeterna luceat eis, domine") : for violin & piano : (2002) / Király László. - [Szóló]. - Budapest : Editio Bernardus, cop. 2004. - 9 p. ; 30 cm
EdbR KiL 006 (Editio Bernardus)
787.1
[AN 2580370] MARC

ANSEL
UTF-8144 /2004.

Király László (1954-)
   Veronikának [nyomtatott kotta] : divertimento 5 tételben fuvolára és zongorára : 2003 = For Veronika : divertimento in 5 movements for piano and flute : 2003 / Király László. - [Szóló]. - Budapest : Editio Bernardus, cop. 2004. - 19 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 900-52582-6
EdbR KiL 002 (Editio Bernardus)
788.51
[AN 2568527] MARC

ANSEL
UTF-8145 /2004.

   Kis előadási darabok hegedűre és zongorára [nyomtatott kotta] = Small concert pieces for violin and piano = Kleine Vortragsstücke für Violine und Klavier / közreadja Dénes László, Mező Imre. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 34 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-04303-5
Z. 4303 (EMB)
787.1
[AN 2551647] MARC

ANSEL
UTF-8146 /2004.

   Kleine Vortragsstücke für Flöte [nyomtatott kotta] : mit Klavierbegleitung = Small performance pieces for flute : with piano accompaniment = Kis előadási darabok fuvolára : zongorakísérettel / [összeáll.] Bántai Vilmos, Kovács Imre. - 20. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 19 p. ; 29 cm
ISMN M 080-02791-2
Z. 2791 (EMB)
788.51
[AN 2532776] MARC

ANSEL
UTF-8147 /2004.

Kocsár Miklós (1933-)
   Adoramus te [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kocsár Miklós. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 4 p. ; 28 cm
ISMN M 080-14342-1
Z. 14342 (EMB)
784.087.68
[AN 2519377] MARC

ANSEL
UTF-8148 /2004.

Kocsár Miklós (1933-)
   Libera me [nyomtatott kotta] : per coro femminile / Kocsár Miklós. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 12 p. ; 28 cm
"Libera me Domine..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-14237-0
Z. 14237 (EMB)
784.087.68
[AN 2551630] MARC

ANSEL
UTF-8149 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   44 kétszólamú énekgyakorlat [nyomtatott kotta] : felső szólam = 44 zweistimmige Singübungen : obere Stimme / Kodály Zoltán. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 57 p. ; 17 cm
ISMN M 080-30503-4
Z. 1820a (EMB)
781.2(05)
[AN 2526758] MARC

ANSEL
UTF-8150 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   77 kétszólamú énekgyakorlat [nyomtatott kotta] = 77 zweistimmige Singenübungen / Kodály Zoltán. - 15. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 69 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05676-9
Z. 5676 (EMB)
781.2(05)
[AN 2543279] MARC

ANSEL
UTF-8151 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   333 olvasógyakorlat [nyomtatott kotta] : bevezető a magyar népzenébe / Kodály Zoltán. - 38. kottás-betűs kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 60 p. ; 17 cm
ISMN M 080-03741-6
Z. 3741 (EMB)
781.2(05)
[AN 2542718] MARC

ANSEL
UTF-8152 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Adagio [nyomtatott kotta] : hegedűre és zongorára, gordonkára és zongorára, mélyhegedűre és zongorára, nagybőgőre és zongorára / Kodály Zoltán. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 7 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-00768-6
Z. 768 (EMB)
787.1/.4
[AN 2551736] MARC

ANSEL
UTF-8153 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Egyetem, begyetem [nyomtatott kotta] : népi szöveg : gyermek- vagy nőikar / Kodály Zoltán. - 10. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 4 p. ; 29 cm
ISMN M 080-04657-9
Z. 4657 (EMB)
784.087.68
[AN 2645608] MARC

ANSEL
UTF-8154 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Epigrammák [nyomtatott kotta] : énekre vagy hangszerre zongorakísérettel = Epigramme : für eine Singstimme oder ein Instrument mit Klavierbegleitung / Kodály Zoltán. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 14 p. ; 28 cm
ISMN M 080-01814-9
Z. 1814 (EMB)
784.3
[AN 2551596] MARC

ANSEL
UTF-8155 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Epigramme [nyomtatott kotta] : sieben Sätze aus der Reihe für Kontrabass und Klavier = Epigrams : seven movements from the series for double bass and piano = Epigrammák : a sorozat 7 tétele nagybőgőre és zongorára / Kodály Zoltán ; közreadta, ujjrenddel, vonásnemekkel és előadási jelekkel ellátta Montag Lajos. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 11 p. ; 30 cm + 1 db bőgő szólam
ISMN M 080-13174-9
Z. 13174 (EMB)
787.4
[AN 2518785] MARC

ANSEL
UTF-8156 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Gemischte Chöre [nyomtatott kotta] = Choruses for mixed voices = Vegyeskarok / Kodály Zoltán ; ez a kiadás Bárdos Lajos közreműködésével készült. - 11. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 283 p. ; 24 cm
ISMN M 080-06725-3
Z. 6725 (EMB)
784.087.68
[AN 2526798] MARC

ANSEL
UTF-8157 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Huszt [nyomtatott kotta] : férfikar / Kodály Zoltán ; Kölcsey Ferenc verse. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2002. - [2] fol. ; 24 cm
"Bús düledékeiden..." (szövegkezdet)
ISMN M 080-05475-8
Z. 5475 (EMB)
784.087.68
[AN 1077781] MARC

ANSEL
UTF-8158 /2004.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Miserere [nyomtatott kotta] : kettős kórusra / Kodály Zoltán ; közreadja Sulyok Imre. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 23 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14166-3
Z. 14166 (EMB)
784.087.68
[AN 2532390] MARC

ANSEL
UTF-8159 /2004.

Kósa Gábor (1950-)
   Sonata for marimba [nyomtatott kotta] / Kósa Gábor. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2004. - 23 p. ; 30 cm
Borítócím: Szonáta marimbára
ISMN M 801-65112-9
A-1081 (Akkord)
789.6
[AN 2532796] MARC

ANSEL
UTF-8160 /2004.

Kovács Béla (1937-)
   Klarinétozni tanulok 1 [nyomtatott kotta] = Ich lerne Klarinette spielen 1. = I learn to play the clarinet 1. / Kovács Béla. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 79 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12282-2
Z. 12282 (EMB)
788.6
[AN 2532670] MARC

ANSEL
UTF-8161 /2004.

Kreutzer, Rodolphe (1766-1831)
   Etüden oder Capricen [nyomtatott kotta] : 42 gyakorlat hegedűre / Rodolphe Kreutzer ; bearbeitet von Sándor Frigyes. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 81 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02560-4
Z. 2560 (EMB)
787.1(052)
[AN 2562001] MARC

ANSEL
UTF-8162 /2004.

Kurtág György (1926-)
   Hommage à Mihály András [nyomtatott kotta] : 12 Mikroludien für Streichquartett : Op. 13 / Kurtág György. - 6. revideált kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 15 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08716-9
Z. 8716 (EMB)
785.74(7)
[AN 2551846] MARC

ANSEL
UTF-8163 /2004.

Kurtág György (1926-)
   Játékok I [nyomtatott kotta] : zongorára = Games I : for piano = Spiele I : für Klavier / Kurtág György. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - [70] p. ; 30 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-08377-2
Z. 8377 (EMB)
786.2
[AN 2530675] MARC

ANSEL
UTF-8164 /2004.

Kurtág György (1926-)
   Játékok II [nyomtatott kotta] : zongorára = Spiele II : für Klavier = Games II : for piano / Kurtág György. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 43 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08378-9
Z. 8378 (EMB)
786.2
[AN 2523748] MARC

ANSEL
UTF-8165 /2004.

Kurtág György (1926-)
   Kafka-Fragmente [nyomtatott kotta] : für Sopran und Violine : Op. 24. / Kurtág György. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 79 p. ; 30 cm + 2 db mell.
ISMN M 080-13505-1
Z. 13505 (EMB)
784.3
[AN 2523227] MARC

ANSEL
UTF-8

L

166 /2004.
Láng István (1933-)
   Ist es möglich ohne B-A-C-H [nyomtatott kotta] : Fantasie für Cembalo / Láng. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Kiadó Kft., cop. 2004. - 7 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65118-1
A-1087 (Akkord)
786.1
[AN 2559072]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2004.

Legány Dénes (1965-2000)
   Air [nyomtatott kotta] : for flute, oboe, saxophone, piano and cello. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - 12 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN M 801-65119-8
A-1088 (Akkord)
785.75
[AN 2559067] MARC

ANSEL
UTF-8168 /2004.

Legányné Hegyi Erzsébet (1927-)
   Bach pédatár II [nyomtatott kotta] : idézetek J. S. Bach kantátáiból = Bach-Beispielsammlung II. : Zitate aus J. S. Bachs Kantaten = Collection of Bach examples II. : quotations from J. S. Bach's cantatas / Legányné Hegyi Erzsébet ; lektorálta Forrai Miklós. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMBc2004. - 134 p. ; 29 cm
ISMN M 080-05666-0
Z. 5666 (EMB)
781.2(05)
[AN 2558621] MARC

ANSEL
UTF-8169 /2004.

   Leichte Klaviermusik aus der Zeit der Romantik [nyomtatott kotta] = Easy piano music from the period of romanticism = Könnyű zongoramuzsika a romantika korából / herausgegeben von Héra András, Sármai József. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 52 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12409-3
Z. 12409 (EMB)
786.2
[AN 2527839] MARC

ANSEL
UTF-8170 /2004.

   Leichte Sonatinen für Klavier [nyomtatott kotta] = Easy piano sonatinas = Könnyű szonatinák zongorára / zusammengestellt, mit Dynamik... F. Kassai Mária, Hernádi Lajosné, Hajdu Miklósné, Komjáthy Aladárné. - 34. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 89 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02719-6
Z. 2719 (EMB)
786.2
[AN 2543876] MARC

ANSEL
UTF-8171 /2004.

Lendvay Kamilló (1928-)
   24 duos [nyomtatott kotta] = 24 duó : két hegedűre vagy hegedűre és brácsára / Lendvay. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2004. - 27, 27 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65110-5
A-1079 (Akkord)
785.72
[AN 2532658] MARC

ANSEL
UTF-8172 /2004.

Lendvay Kamilló (1928-)
   Fifthmusic for violoncello solo [nyomtatott kotta] / Lendvay. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 7 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08957-6
Z. 8957 (EMB)
787.3
[AN 2523263] MARC

ANSEL
UTF-8173 /2004.

   Let's play together 3 [nyomtatott kotta] : pieces for piano duet by classical and romantic composers = Jouons ensemble 3 : morceaux à quatre mains des compositeurs classiques et romantiques = Spielen wir zusammen 3 : Stücke klassischer und romantischer Komponisten für Klavier zu vier Händen = Muzsikáljunk együtt 3 : klasszikus és romantikus szerzők négykezes zongoradarabjai / edited by Szávai Magda, Veszprémi Lili. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 91 p. ; 30 cm
ISMN M 080-03743-0
Z. 3743 (EMB)
786.24
[AN 2566778] MARC

ANSEL
UTF-8174 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Ausgewählte Orgelwerke 2 [nyomtatott kotta] = Selected organ works 2 = Ouvres choisies pour orgue 2 = Válogatott orgonaművek 2 / Liszt Ferenc ; auf Grund der ersten Ausgaben herausgegeben von Gergely Ferenc. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 93 p. ; 31 cm
ISMN M 080-02992-3
Z. 2992 (EMB)
786.6
[AN 2526631] MARC

ANSEL
UTF-8175 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Concerto for piano and orchestra in E flat major [nyomtatott kotta] : Op. posth. : reduction for 2 pianos / Liszt Ferenc ; first edition edited by Jay Rosenblatt. - 2. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2004. - 58 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13619-5
Z. 13619 (EMB)
785.6:786.2
[AN 2559676] MARC

ANSEL
UTF-8176 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Einzelne Charakterstücke II [nyomtatott kotta] = Individual charakter pieces II / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező ; Fingersatz revidiert von Kornél Zempléni. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XVIII, 101 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 12)
Tart.: Stabat Mater ; Vexilla Regis prodeunt ; Urbi et orbi ; Ave Maria : (aus den neun Kirchenchorgesängen) ; Un portrait en musique ; Epithalam ; Impromptu ; Carrousel de Madame P-N ; Recueillement ; Sancta Dorothea ; Toccata ; Schlaflos! ; Resignazione : (1. Fassung) ; Ave Maria : (IV) ; In festo transfigurationis Domini ; Romance oubliée ; Wiegenlied ; Trübe Wolken ; Die Trauer-Gondel Nr. 1 ; R. W. - Venezia ; Am Grabe Richard Wagners ; Die Trauer-Gondel Nr. 2 ; Trauervorspiel und Trauermarsch ; En rêve ; Unstern!
ISMN M 080-06217-3
Z. B 6217 (EMB)
786.2
[AN 2552318] MARC

ANSEL
UTF-8177 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Freie Bearbeitungen [nyomtatott kotta] : II. = Free arrangements : II / Franz Liszt ; herausgegeben von Adrienne Kaczmarczyk, Imre Sulyok. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XXXI, 237 p. ; 30 cm. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie II. Freie Bearbeitungen und Transkriptionen für Klavier zu zwei Händen ; 2.)
ISMN M 080-30020-6
Z. A 8767 (EMB)
786.2
[AN 2542458] MARC

ANSEL
UTF-8178 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Freie Bearbeitungen [nyomtatott kotta] : II. = Free arrangements : II / Franz Liszt ; herausgegeben von Adrienne Kaczmarczyk, Imre Sulyok. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XXXI, 221 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie II. ; 2.)
ISMN M 080-08767-1
Z. B 8767 (EMB)
786.2
[AN 2541011] MARC

ANSEL
UTF-8179 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Freie Bearbeitungen [nyomtatott kotta] : VII. = Free arrangements : VII / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XVIII, 113 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie II. ; 7.)
ISMN M 080-12396-6
Z. B 12396 (EMB)
786.2
[AN 2541020] MARC

ANSEL
UTF-8180 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Freie Bearbeitungen [nyomtatott kotta] : XI. = Free arrangements : XI / Franz Liszt ; herausgegeben von Adrienne Kaczmarczyk, Imre Sulyok. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XXXVI, 152 p. ; 30 cm. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie II. Freie Bearbeitungen und Transkriptionen für Klavier zu zwei Händen ; 11.)
ISMN M 080-30029-9
Z. A 12400 (EMB)
786.2
[AN 2567743] MARC

ANSEL
UTF-8181 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Freie Bearbeitungen [nyomtatott kotta] : XI. = Free arrangements : XI / Franz Liszt ; herausgegeben von Adrienne Kaczmarczyk, Imre Sulyok. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XXXVI, 142 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie II. ; 11)
ISMN M 080-12400-0
Z. B 12400 (EMB)
786.2
[AN 2568242] MARC

ANSEL
UTF-8182 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Klavierkonzert No. 1 Es-Dur [nyomtatott kotta] : R. 455 : Ausgabe für zwei Klaviere = I, esz-dúr zongoraverseny : R. 455 : kétzongorás letét = Piano concerto No. 1 E flat major : R. 455 : reduction for two pianos / Liszt Ferenc ; herausgegeben und Klavierauszug revidiert von Rados Ferenc. - 2. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2004. - 52 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13643-0
Z. 13643 (EMB)
785.6:786.2
[AN 2559536] MARC

ANSEL
UTF-8183 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Klavier-Versionen eigener Werke II [nyomtatott kotta] = Piano versions of his own works II. / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 3. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2004. - XVI, 194 p. ; 30 cm. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Serie I., Werke für Klavier zu zwei Händen ; 16.)
Tart.: Zwei Orchestersätze aus dem Oratorium Christus ; Ungarischer Marsch ; Ungarischer Sturmmarsch : (Neue Bearbeitung 1876) ; Totentanz ; Le triomphe funèbre du Tasse ; Drei Stücke aus der Legende der heiligen Elisabeth ; Aus der Ungarischen Krönungsmesse ; Szózat und Ungarischer Hymnus ; Ave maris stella ; Gaudeamus igitur : (Humoreske) ; Gretchen : (Aus Faust-Symphonie) ; Ungarischer Sturmmarsch : (1. Fassung)
ISMN M 080-30016-9
Z. A 8859 (EMB)
786.2
[AN 2542432] MARC

ANSEL
UTF-8184 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Klavier-Versionen eigener Werke II [nyomtatott kotta] = Piano versions of his own works II. / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 3. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2004. - XVI, 175 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 16.)
Tart.: Zwei Orchestersätze aus dem Oratorium Christus ; Ungarischer Marsch ; Ungarischer Sturmmarsch : (Neue Bearbeitung 1876) ; Totentanz ; Le triomphe funèbre du Tasse ; Drei Stücke aus der Legende der heiligen Elisabeth ; Aus der Ungarischen Krönungsmesse ; Szózat und Ungarischer Hymnus ; Ave maris stella ; Gaudeamus igitur : (Humoreske) ; Gretchen : (Aus Faust-Symphonie) ; Ungarischer Sturmmarsch : (1. Fassung)
ISMN M 080-08859-3
ISMN R. 188
Z. B 8859 (EMB)
786.2
[AN 2542128] MARC

ANSEL
UTF-8185 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Klavier-Versionen eigener Werke III [nyomtatott kotta] = Piano versions of his own works III. / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XX, 151 p. ; 30 cm. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Serie I., Werke für Klavier zu zwei Händen ; 17.)
Tart.: Festpolonaise ; Der blinde Sänger ; Salve Polonia ; San Francesco : preludio per il Cantico del Sol, di San Franceso d'Assisi ; Deux polonaises ; O Roma nobilis ; A magyarok istene ; Cantico di San Francesco ; 2. Mephisto-Walzer ; Von der Wiege bis zum Grabe ; Die Zelle in Nonnenwerth : (4. Fassung) ; Magyar király-dal ; In domum Domini ibimus ; Feuille d'album No. 2 ; A magyarok istene : (Klavier-Transcription für die linke Hand)
ISMN M 080-30017-6
Z. A 8860 (EMB)
786.2
[AN 2552436] MARC

ANSEL
UTF-8186 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Klavier-Versionen eigener Werke III [nyomtatott kotta] = Piano versions of his own works III. / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XX, 138 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 17.)
Tart.: Festpolonaise ; Der blinde Sänger ; Salve Polonia ; San Francesco : preludio per il Cantico del Sol, di San Franceso d'Assisi ; Deux polonaises ; O Roma nobilis ; A magyarok istene ; Cantico di San Francesco ; 2. Mephisto-Walzer ; Von der Wiege bis zum Grabe ; Die Zelle in Nonnenwerth : (4. Fassung) ; Magyar király-dal ; In domum Domini ibimus ; Feuille d'album No. 2 ; A magyarok istene : (Klavier-Transcription für die linke Hand)
ISMN M 080-08860-9
Z. B 8860 (EMB)
786.2
[AN 2552060] MARC

ANSEL
UTF-8187 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Transkriptionen III [nyomtatott kotta] : Symphonies de Beethoven Nos 8-9 = Transcriptions III. / Franz Liszt ; herausgegeben Zoltán Farkas, Imre Mező, Imre Sulyok, Katalin Szerző. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XXIV, 155 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie II. ; 18)
Tart.: Symphonie No 5 : (2. Fassung) ; Symphonie Pastorale : (No 6 - 3. Fassung) ; Symphonie No 7 : (2. Fassung)
ISMN M 080-13355-2
Z. B 13355 (EMB)
786.2
[AN 2552363] MARC

ANSEL
UTF-8188 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Transkriptionen IV [nyomtatott kotta] : Symphonies de Beethoven Nos 8-9 = Transcriptions IV. / Franz Liszt ; herausgegeben von Zoltán Farkas, Géza Gémesi, Imre Mező, Imre Sulyok. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XXIV, 125 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie II.)
Tart.: Symphonie No 8 ; Symphonie No 9
ISMN M 080-13356-9
Z. B 13356 (EMB)
786.2
[AN 2552414] MARC

ANSEL
UTF-8189 /2004.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Verschiedene zyklische Werke I [nyomtatott kotta] = Various cyclical works I / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - XX, 164 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 9.)
Tart.: Huit variations ; Apparitions ; Harmonies poétiques et réligieuses ; Consolations : Six pensées poétiques ; 1re Ballade : Le chant du croisé ; Invocation : (1. Fassung) ; 2e Ballade ; Harmonies poétiques et religieuses : (1. Fassung) ; Hymne du Matin ; Hymne de la Nuit ; Klavierstück As-Dur Nr. 2
ISMN M 080-08011-5
Z. B 8011 (EMB)
786.2
[AN 2552152] MARC

ANSEL
UTF-8190 /2004.

Lőrincz László (1953-)
   Blockflöten-ABC [nyomtatott kotta] : für C-Sopranblockflöte = Recorder-ABC : for C descant recorder = Furulya-ABC : C-szopránfurulyára / Lőrincz László, Paragi Jenő. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 67 p., [2] t. ; 30 cm + mell.
A mellékletben a zongorakíséret.
ISMN M 080-14090-1
Z. 14090 (EMB)
788.52(05)
[AN 2543947] MARC

ANSEL
UTF-8

M

191 /2004.
Madarász Iván (1949-)
   Three stories for oboe and piano [nyomtatott kotta] = Három történet oboára és zongorára / Madarász. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - 11, 11 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65120-4
A-1089 (Akkord)
785.72
[AN 2559215]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2004.

Marcello, Benedetto (1686-1739)
   12 sonate per flauto e basso continuo [nyomtatott kotta] : Op. 2 : parte prima (No. 1-6) / Benedetto Marcello ; herausgegeben und Continuo-Aussetzung von Máriássy István. - 4. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 47 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-13476-4
Z. 13476 (EMB)
788.51
[AN 2567731] MARC

ANSEL
UTF-8193 /2004.

Márkus Alfréd (1888-1946)
   Oly jól csúszik ez a banánhéj [nyomtatott kotta] : Márkus Alfréd válogatott slágerei. - [Szóló, é.]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 51 p. ; 30 cm
Tart.: Stux, maga vérbeli párizsi lett / [szöveg] Harmath Imre ; Ha majd a tavasz / [szöveg] Márai Lajos ; Meseautóban / [szöveg] Harmath Imre ; Én gazdag leszek megint / [szöveg] Halász Rudolf ; Kicsi lány / [szöveg] Békeffi István és Vitéz Miklós ; Lesz még a ridikülbe' / [szöveg] Harmath Imre ; Nevet a Róth / [szöveg] Weiner István ; Feketeszárú cseresznye / [szöveg] Harmath Imre, Szilágyi László ; Jókedvem van, barátom / [szöveg] Harsányi Zsolt ; Legyen esze / [szöveg] Harmath Imre ; Ma este, babám, a Fasorba megyünk / [szöveg] Garai Imre ; Halló! Ha ló nincs, a szamár is jó / [szöveg] Harmath Imre ; Oly jó ez a vasárnap / [szöveg] Weiner István ; Lieb mich, szívem / [szöveg] Harmath Imre ; A bankban nincsen betétem / [szöveg] Békeffi István, Vadnay László ; Ali Baba / [szöveg] Weiner István ; Csiki-csiki-csikk / [szöveg] Harmath Imre ; Amerika / [szöveg] Martos Ferenc ; Oly jól csúszik ez a banánhéj / [szöveg] Békessfi István, Vadnay László ; Tenyeremen hordom / [szöveg] Harmath Imre. - Címvált.: "Dolgozni minek is..." : [szövegkezdet] ; "Ma Budapesten az áll az Estben..." : [szövegkezdet] ; "Remélem, hogy rám ismert a mélyen tisztelt ház..." : [szövegkezdet] ; "Rég volt, rég, hogy a mindenség csak te voltál..." : [szövegkezdet] ; "Ma ragyog a világ..." : [szövegkezdet] ; "November, december, ilyenkor csöndesebb az ember..." : [szövegkezdet] ; "Falu végén kurta kocsma, ott is nagy a bú..." : [szövegkezdet] ; "Tudj' az Isten, hogy miért lettem ilyen röhögős..." : [szövegkezdet] ; "Nem hiszek a szavadnak..." : [szövegkezdet] ; "Nézd, teneked megsúgom..." : [szövegkezdet] ; "Csudaszép a kék dunánál..." : [szövegkezdet] ; "Nincsen jobb a világon..." : [szövegkezdet] ; "Tudom még békében..." : [szövegkezdet] ; "Roppant szimpla a lényem, nincsen semmi igényem..." : [szövegkezdet] ; "Nézd az Ali Babát..." : [szövegkezdet] ; "Édes Ollykám, nézz most ide rám..." : [szövegkezdet] ; "Szép Amerika kék tavaiba úszkálunk..." : [szövegkezdet] ; "Ott ahol a banán, vígan terem a fán..." : [szövegkezdet] ; "Most már megismerem..." : [szövegkezdet]
ISMN M 801-65339-0
RÉT 039 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3.085
[AN 2543538] MARC

ANSEL
UTF-8194 /2004.

Mazas, Féréol Jacques (1782-1849)
   Études brillantes II [nyomtatott kotta] : Op. 36. / F. J. Mazas ; az új kiadást összeállította Országh Tivadar. - 18 p., 30 cm. - [Szóló, hg.]. - Budapest : EMB, 2004. - 51 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02245-0
Z. 2245 (EMB)
787.1(052)
[AN 2523480] MARC

ANSEL
UTF-8195 /2004.

   Die Meister der vokalen Kammermusik [nyomtatott kotta] : (Duette, ein Terzett und ein Quartett mit Klavierbegleitung und Originaltext) = The masters of vocal chamber music : (Duets, a trio and a quertet with piano-accompaniment and original words) = A kamaraének mesterei : (Duettek, tercett és kvartett zongorakísérettel, eredeti és magyar szöveggel) / zusammengestellt und herausgegeben von Füzesséry Tibor ; Halld a fanfár hangját / H. Purcell ; Te drága, te kedves / H. Purcell ; Egy vén folyónak lányai / H. Purcell ; Ha újra látom / Fr. Schubert ; Jesse ágán nyílt virág / J. S. Bach ; Fény és szerelem : (Szerenád) / Fr. Schubert ; Úgy kínoz, mar egy kérdés / J. Haydn ; Édes férjem, Slukk és Hukk! / W. A. Mozart ; Én édes párom / W. A. Mozart ; A lagzipecsenye / Fr. Schubert ; Ave Maria / C. Saint-Saëns ; Iszogatók / G. Donizetti ; Nézd, a finom, úri dáma / J. Offenbach ; Pénze van bőven / B. Smetana ; Epigrammák : (No. 3, 4, 7, 8) / Kodály Z. ; Liza és Polina duettje / P. I. Csajkovszkij ; Elmúlt a vész / Sugár R. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 132 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14058-1
Z. 14058 (EMB)
784.96
[AN 2534262] MARC

ANSEL
UTF-8196 /2004.

   Die Meister des Liedes I [nyomtatott kotta] : Werke für alle Stimmgattungen alter italienischer, französischer, deutscher Meister sowie von J. Haydn und W. A. Mozart = The Masters of song I. : works for all species of voice by early Italian, French, German masters and by J. Haydn and W. A. Mozart = A dal mesterei I. : régi olasz, francia, német mesterek, valamint J. Haydn és W. A. Mozart művei minden hangfajra / für die ersten Unterrichtsjahre zusammengestellt und herausgegeben von Ádám Jenő. - 15. jav. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2004. - 110 p. ; 29 cm
Eredeti és magyar szöveggel.
ISMN M 080-01751-7
Z. 1751 (EMB)
784.3
[AN 2520729] MARC

ANSEL
UTF-8197 /2004.

Mohácsy Albert
   Magyar népzenei dallamgyűjtemény [nyomtatott kotta] : bőgőmelléklet : Dél-Dunántúl, Mezőség, Kalotaszeg, Szatmár, Kis-Szamos völgye / Mohácsy Albert. - [Szóló]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2004. - 136 p. : ill. ; 31 cm. - (Népzenei füzetek, hangszeres népzenei példatár)
ISMN M 900-52576-5
785.161.031.4 *** 787.4
[AN 2552837] MARC

ANSEL
UTF-8198 /2004.

Montag Lajos (1906-)
   Nagybőgőiskola II [nyomtatott kotta] = Kontrabass-Schule II = Double-bass method II / Montag Lajos. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 138 p. ; 29 cm
ISMN M 080-01884-2
Z. 1884 (EMB)
787.4(05)
[AN 2545922] MARC

ANSEL
UTF-8199 /2004.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Eine kleine Nachtmusik [nyomtatott kotta] : (KV 525) / Wolfgang Amadeus Mozart ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 12. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 28 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40021-0
Z. 40021 (EMB)
785.16
[AN 1081411] MARC

ANSEL
UTF-8200 /2004.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Requiem [nyomtatott kotta] : für 4 Solisten, gemischten Chor und Orchester : K.V. 626 = Requiem : for 4 soloists, mixed voices and orchestra : K.V. 626 = Requiem : 4 szólóhangra, vegyeskarra és zenekarra : K.V. 626 / W. A. Mozart ; vollendet von F. X. Süssmayr ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 11. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 203 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40040-1
Z. 40040 (EMB)
783.29
[AN 1081394] MARC

ANSEL
UTF-8201 /2004.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Sinfonie g-Moll [nyomtatott kotta] : K.V. 550 / W. A. Mozart ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 12. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 60 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40013-5
Z. 40013 (EMB)
785.1
[AN 2542720] MARC

ANSEL
UTF-8202 /2004.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
   Szonáták zongorára I [nyomtatott kotta] = Sonaten für Klavier I / W. A. Mozart ; átnézte és ujjrenddel ellátta Bartók Béla. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 151 p. ; 30 cm
ISMN M 080-03996-0
Z. 3996 (EMB)
786.2
[AN 2558603] MARC

ANSEL
UTF-8203 /2004.

   Musik für Viola I [nyomtatott kotta] : von Bach bis Stamitz = Music for viola I. : from Bach to Stamitz = Brácsamuzsika I. : Bachtól Stamitzig / redigiert und herausgegeben von Szeredi S. Gusztáv. - 6. kiadás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 54 p. ; 30 cm + 1 db. szólam
ISMN M 080-12846-6
Z. 12846 (EMB)
787.2
[AN 2557017] MARC

ANSEL
UTF-8

N

204 /2004.
Nagy Zsolt
   Magyar népzenei dallamgyűjtemény [nyomtatott kotta] : brácsamelléklet : Dél-Dunántúl, Mezőség, Kalotaszeg, Szatmár, Kis-Szamos völgye / Nagy Zsolt ; a szöveg- és dallamanyagot lektorálta valamint a négyhúros brácsaszólamokat kidolgozta Árendás Péter. - [Szóló]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2004. - 131 p. : ill. ; 31 cm. - (Népzenei füzetek, hangszeres népzenei példatár)
ISMN M 900-52575-8
785.161.031.4 *** 787.2
[AN 2552784]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2004.

   Nefelejcs [nyomtatott kotta] : 98 magyar népdal / saját gyűjtéseiből közreadja Mathia Károly dr. - 12. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2004. - 160 p. ; 14 cm
ISMN M 080-01721-0
Z. 1721 (EMB)
784.4
[AN 2556559] MARC

ANSEL
UTF-8206 /2004.

Neukirchner, V.
   23 Fagottübungen (Mittelstufe) [nyomtatott kotta] = 23 bassoon exercises (intermediate) = 23 középfokú fagottgyakorlat / V. Neukirchner ; herausgegeben von Rudas Imre. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 42 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02218-4
Z. 2218 (EMB)
788.8(051)
[AN 2551745] MARC

ANSEL
UTF-8207 /2004.

   Nincsen már nékem szép szeretőm.. [nyomtatott kotta] : kilencedik nótáskönyvünk / (szerkesztő Dr. Bánfalvi József). - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Szeged : Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete, 2004. - 68 p. ; 21 cm
784.3.067.26
[AN 2526909] MARC

ANSEL
UTF-8208 /2004.

Nógrádi Péter (1952-)
   Évszakok [nyomtatott kotta] : kamaraegyüttesre : (1987) = Seasons : for chamber ensemble / Nógrádi Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Edition Simonffy, [2004]. - 32 p. ; 30 cm
785.7
[AN 2521426] MARC

ANSEL
UTF-8

O

209 /2004.
   Oh happy day [nyomtatott kotta] : spirituálék és gospelek / vál. és közread. Reviczky Béla. - [Szóló, é.-harmóniajelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi & Társa, 2004. - 47 p. ; 23 cm
ISMN M 801-65301-7
RÉT 001 (Rózsavölgyi & Tsa.)
783.65 *** 784.3.085
[AN 2542764]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2004.

   Opernduette für Sopran und Mezzosopran [nyomtatott kotta] = Operatic duets for soprano and mezzosoprano = Operakettősök szoprán és mezzoszoprán hangra / ausgewählt von Szekeres Ferenc. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - [72] p. ; 30 cm
Tart.: Il giuramento / Saverio Mercadante. La prophète / Giavomo Meyerbeer. Gioconda / Amilcare Ponchielli. Anna Bolena / Gaetano Donizetti. Norma / Vincenzo Bellini
ISMN M 080-13116-9
Z. 13116 (EMB)
784.21 *** 784.96(062)
[AN 2530228] MARC

ANSEL
UTF-8211 /2004.

   Örökzöld dallamok zongorára könnyedén [nyomtatott kotta] : dalgyűjtemény kezdő zongoristák számára. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2004. - 23 p. ; 30 cm
SMB No. 70 (Solo Music)
786.2
[AN 2523497] MARC

ANSEL
UTF-8212 /2004.

Országh Tivadar (1901-1963)
   Brácsaiskola [nyomtatott kotta] = Bratschenschule / Országh Tivadar ; szerzőtársak Temesváry János, Lukács Pál. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 89 p. ; 29 cm
ISMN M 080-01070-9
Z. 1070 (EMB)
787.2(05)
[AN 2549820] MARC

ANSEL
UTF-8

P

213 /2004.
Papp Lajos (1935-)
   Die fröhlichen Flötisten [nyomtatott kotta] : 55 leichte Duos für Sopranblockflöten = The merry pipers : 55 easy duets for descant recorders = Les flûtistes joyeux : 55 duos faciles pour flûtes à bec soprano = Vidám furulyások : 55 könnyű duó szopránfurulyára / Papp Lajos. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 36 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14191-5
Z. 14191 (EMB)
785.72 *** 788.52
[AN 2533967]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2004.

Papp Lajos (1935-)
   Klavier-ABC 1 [nyomtatott kotta] : Klavierschule für Anfänger für Einzel- oder Gruppenunterricht, unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus Europa = Piano-ABC 1 : piano tutor for beginners - individuals or groups - using european children's and folk songs = Zongora-ABC 1 : zongoraiskola kezdőknek, egyéni vagy csoportos oktatásra, európai gyermek- és népdalok felhasználásával / Papp Lajos. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 33 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14019-2
Z. 14019 (EMB)
786.2(05)
[AN 2549063] MARC

ANSEL
UTF-8215 /2004.

Papp Lajos (1935-)
   Klavier-ABC 2 [nyomtatott kotta] : Klavierschule für Anfänger unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus Európa = Zongora-ABC 2 : zongoraiskola kezdőknek európai gyermek- és népdalok felhasználásával = Piano ABC 2 : piano tutor for beginners using european children's and folk songs / Papp Lajos. - 5. átdolg. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 76 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14064-2
Z. 14064 (EMB)
786.2(05)
[AN 2549029] MARC

ANSEL
UTF-8216 /2004.

Papp Lajos (1935-)
   Klavier-ABC 2 [nyomtatott kotta] : Klavierschule für Anfänger unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus Európa = Zongora-ABC 2 : zongoraiskola kezdőknek európai gyermek- és népdalok felhasználásával = Piano ABC 2 : piano tutor for beginners using european children's and folk songs / Papp Lajos. - 6. átdolg. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 76 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14064-2
Z. 14064 (EMB)
786.2(05)
[AN 2578365] MARC

ANSEL
UTF-8217 /2004.

Papp Lajos (1935-)
   Lovagi játékok [nyomtatott kotta] : gyermek-vonószenekarra (első fekvés) = Knight's games : for children's string orchestra (first position) = Ritterspiele : für Kinderstreichorchester (erste Lage) = Jeux de chevalerie : pour orchestre à cordes d'enfants (première position) / Papp Lajos. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2004. - 10 p. ; 30 cm + 11 db vonós szólam. - (Leggierissimo series)
ISMN M 080-14401-5
Z. 14401 (EMB)
785.160
[AN 2520618] MARC

ANSEL
UTF-8218 /2004.

   Pásztorok, pásztorok [nyomtatott kotta] : karácsonyi énekkülönlegességek / válogatta és közreadja Reviczky Béla. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 47 p. ; 24 cm
RÉT 014 (Rózsavölgyi & Tsa.)
783.651.2
[AN 2556862] MARC

ANSEL
UTF-8219 /2004.

Pertis Jenő (1939-)
   Duos for violin and viola [nyomtatott kotta] = Duók hegedűre és brácsára / Pertis. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - 23, 23 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65121-1
A-1090 (Akkord)
785.72 *** 787.1/.2
[AN 2559210] MARC

ANSEL
UTF-8220 /2004.

Pertis Jenő (1939-)
   Hat aforizma [nyomtatott kotta] : zongorára, négy kézre = Six aphorisms : for piano duet / Pertis. - [Partitúra]. - Budapest : Akaprint Nyomdaipari Kft., [2004]. - 10 p. ; 30 cm
ISBN 963-212-582-7
786.24
[AN 2521530] MARC

ANSEL
UTF-8221 /2004.

Pertis Jenő (1939-)
   Négy etüd [nyomtatott kotta] : zongorára, négy kézre = Four etudes : for piano duet / Pertis. - [Partitúra]. - Budapest : Akaprint Nyomdaipari Kft., [2004]. - 17 p. ; 30 cm
ISBN  963-212-583-5
786.24
[AN 2521519] MARC

ANSEL
UTF-8222 /2004.

Pető Gábor Zsolt
   Válogatott gitárdarabok [nyomtatott kotta] = Selected guitar pieces = Ausgewählte Gitarrenstücke / Pető Gábor Zsolt. - [Szóló]. - Budapest : Szerzői kiadás, 2004. - 9 p. ; 29 cm
ISMN M 801-65013-9
787.61
[AN 2562018] MARC

ANSEL
UTF-8223 /2004.

Planki, Laszlo
   Keyboard iskola 1. köt [nyomtatott kotta] = Keyboard-Schule 1. Band / Planki Laszlo, Endl László. - 4. kiad. - [Szóló]. - Agárd : Planki Zeneiskola Bt., [2004]. - 51 p. ; 30 cm
786
[AN 2585799] MARC

ANSEL
UTF-8224 /2004.

Pleyel, Ignaz (1757-1831)
   Duos pour 2 violons I [nyomtatott kotta] : Six petits duos : Op. 8 / Ignaz Pleyel ; revus et doigtés par Bloch József. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 31 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12165-8
Z. 12165 (EMB)
785.72 *** 787.1
[AN 2530083] MARC

ANSEL
UTF-8225 /2004.

Presser Gábor (1948-)
   Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról [nyomtatott kotta] / Presser Gábor ; [szöveg] Adamis Anna. - Második kiadás. - [Szóló, é. -gitárakkord jelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 47 p. ; 30 cm
Tart.: Menni kéne ; Valaki mondja meg ; Arra születtem ; Ringasd el magad ; Nem akarom látni ; A fák is siratják ; Add, hogy még egyszer ; Eszter keresése ; Vinnélek, vinnélek ; Arra született. - "Ha nem bírod már elviselni, azt amiben vagy..." ([szövegkezdet]) ; "Madarak jönnek, madarak jönnek..." ([szövegkezdet]) ; "Tovább él a nap, amikor megláttam..." ([szövegkezdet]) ; "Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet..." ([szövegkezdet]) ; "Kiáltottam a sötétben százszor a neved..." ([szövegkezdet])
ISMN M 801-65302-4
RÉT 002 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3.085
[AN 2544108] MARC

ANSEL
UTF-8226 /2004.

Presser Gábor (1948-)
   A padlás [nyomtatott kotta] / Presser Gábor ; [szöveg] Sztevanovity Dusán. - [Szóló, é.- gitárakkordjelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 63 p. : ill. ; 30 cm
RÉT 003 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3.085
[AN 2555115] MARC

ANSEL
UTF-8227 /2004.

   Die progressive Romantik [nyomtatott kotta] = Progressive romanticism = Forradalmi romantika / herausgegeben von Kováts Gábor. - 5. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2004. - 43 p. ; 30 cm. - (300 Jahre Klaviermusik)
ISMN M 080-08477-9
Z. 8477 (EMB)
786.2
[AN 2561568] MARC

ANSEL
UTF-8228 /2004.

Puskás Tibor
   Gitáriskola [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule / Puskás Tibor ; Papp Lajos, Patachich Iván, Szokolay Sándor műveinek felhasználásával. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 59 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05675-2
Z. 5675 (EMB)
787.61(05)
[AN 2543888] MARC

ANSEL
UTF-8

R

229 /2004.
Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič (1873-1943)
   Vocalise [nyomtatott kotta] : Op. 34. No. 14 / Serge Rachmaninoff ; transcription pour piano par Zoltán Kocsis. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 4 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12001-9
Z. 12001 (EMB)
786.2
[AN 2549394]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2004.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Clarinet / compiled and edited by Perényi Éva, Perényi Péter. - [Szóló, klar.]. - Budapest : EMB, 2004. - 65 p. ; 30 cm + mell.
ISMN M 080-14406-0
Z. 14406 (EMB)
788.6
[AN 2544919] MARC

ANSEL
UTF-8231 /2004.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Vibraphone, marimba / compiled and edited by Zempléni László. - [Szóló, vibrafon, marimba]. - Budapest : EMB, 2004. - 64 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-14402-2
Z. 14402 (EMB)
789.6
[AN 2517491] MARC

ANSEL
UTF-8232 /2004.

Reschofsky Sándor (1887-1972)
   Lánc, lánc, eszterlánc [nyomtatott kotta] : magyar gyermekdalok kezdő zongoristák számára : fokozódó nehézségi sorrendben / Reschofsky Sándor. - 19. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 64 p. : ill. ; 29 cm
ISMN M 080-00346-6
Z. 346 (EMB)
786.2
[AN 2561592] MARC

ANSEL
UTF-8233 /2004.

   Ritmusjáték és jazzdobolás I [nyomtatott kotta] : alap- és középfokú ismeretek / készítette és összeállította Nesztor Iván. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 52 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-08968-2
Z. 8968 (EMB)
789.1(05)
[AN 2544121] MARC

ANSEL
UTF-8234 /2004.

   Ritmusjáték és jazzdobolás III [nyomtatott kotta] : alap- és középfokú ismeretek / készítette és összeállította Nesztor Iván. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 36 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-08970-5
Z. 8970 (EMB)
789.1(05)
[AN 2544132] MARC

ANSEL
UTF-8235 /2004.

   Rock ritmusok két lábdobbal l [nyomtatott kotta] / [összeáll.] Korompay Zsolt. - [Szóló]. - Budapest : Szerzői kiad., 2004. - 76 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65012-2
789.1
[AN 2523509] MARC

ANSEL
UTF-8236 /2004.

   Romantikus zongoradarabok 2 [nyomtatott kotta] : kicsiknek és nagyoknak = Klavierstücke aus der Romantik 2. : für Kleine und Grosse = Piano pieces from the romantic era 2. : for players of all the ages / összeállította Teöke Marianne. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 80 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65333-2
RÉT 033 (Rózsavölgyi & Tsa.)
786.2
[AN 2532379] MARC

ANSEL
UTF-8

S

237 /2004.
Salamon Beáta (1964-)
   Magyar népzenei dallamgyűjtemény [nyomtatott kotta] : hegedűtanításhoz : Dél-Dunántúl (Sárköz, Somogy), Mezőség (Szék, Magyarpalatka), Kalotaszeg, Szatmár, Kis-Szamos völgye (Bonchida) / Salamon Beáta. - [Szóló]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2004. - 119 p. : ill. ; 32 cm. - (Népzenei füzetek, hangszeres népzenei példatár)
Hangzó melléklete a HKCD 54.010 jelzeten
ISMN M 900-52574-1
785.161.031.4 *** 787.1
[AN 2526649]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2004.

Sarasate, Pablo de (1844-1908)
   Spanische Tänze [nyomtatott kotta] : für Violine mit Klavierbegleitung : No. 2. Habanera : Op. 21. No. 2. = Spanyol táncok : hegedűre zongorakísérettel : No. 2. Habanera : Op. 21. No. 2. = Spanish dances : for violin with piano accompaniment : No. 2. Habanera : Op. 21. No. 2. / Pablo de Sarasate ; herausgegeben von Szenthelyi Miklós. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 10 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-12768-1
Z. 12768 (EMB)
787.1
[AN 2545415] MARC

ANSEL
UTF-8239 /2004.

Sarasate, Pablo de (1844-1908)
   Spanische Tänze [nyomtatott kotta] : für Violine mit Klavierbegleitung : No. 3. Romanza Andaluza : Op. 22. No. 1. = Spanish dances : for violin with piano accompaniment : No. 3. Romanza Andaluza : Op. 22 No. 1 = Spanyol táncok : hegedűre zongorakísérettel : No. 3. Romanza Andaluza : Op. 22 No. 1 / Pablo de Sarasate ; herausgegeben von Szenthelyi Miklós. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 8 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-12769-8
Z. 12769 (EMB)
787.1
[AN 2549279] MARC

ANSEL
UTF-8240 /2004.

Satie, Erik
   Kinderstücke für Klavier [nyomtatott kotta] = Children's pieces for piano = Gyermekdarabok zongorára / Erik Satie ; ...illusztrációkat készítette Rogán Miklós. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 23 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-12526-7
Z. 12526 (EMB)
[AN 2566592] MARC

ANSEL
UTF-8241 /2004.

Scarlatti, Domenico (1685-1757)
   200 sonate per clavicembalo (pianoforte) [nyomtatott kotta] : II : (No. 51-100) / Domenico Scarlatti ; herausgegeben von Balla György. - 10. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2002. - 165 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08268-3
Z. 8268 (EMB)
786.1/.2
[AN 2501909] MARC

ANSEL
UTF-8242 /2004.

Scarlatti, Domenico (1685-1757)
   200 sonate per clavicembalo (pianoforte) [nyomtatott kotta] : III : (No. 101-150) / Domenico Scarlatti ; herausgegeben von Balla György. - 10. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 165 p. ; 30cm
ISMN M 080-08480-9
Z. 8480 (EMB)
786.1/.2
[AN 2567173] MARC

ANSEL
UTF-8243 /2004.

Schumann, Robert (1810-1856)
   Album für die Jugend [nyomtatott kotta] : für Klavier : Op. 68 = Album for the youth : for piano : Op. 68 = Ifjúsági album : zongorára : Op. 68 / Robert Schumann ; herausg. Solymos Péter. - 35. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 59 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02345-7
Z. 2345 (EMB)
786.2
[AN 2543872] MARC

ANSEL
UTF-8244 /2004.

Schumann, Robert (1810-1856)
   Ifjúsági album zongorára [nyomtatott kotta] : Op. 68 = Album für die Jugend für Klavier : Op. 68 / Robert Schumann ; ujjrenddel ellátta Teöke Marianne. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 67 p. ; 29 cm
ISMN M 801-65342-0
RÉT 042 (Rózsavölgyi & Tsa.)
786.2
[AN 2544461] MARC

ANSEL
UTF-8245 /2004.

Seress Rezső (1899-1968)
   Szeressük egymást, gyerekek [nyomtatott kotta] : Seress Rezső slágerei / Seress Rezső ; összeállította Vas Gábor. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 24 p. ; 24 cm
Tart.: Szeressük egymást, gyerekek ; Az utolsó konflis majd Pestről ; Csak inni, inni! ; Egyszer fent és egyszer lent a kerék ; Engem még nem szeretett senki ; Életemben csak két nőt szerettem ; Én úgy szeretek részeg lenni ; Nem az a fontos, az ember hány éves ; Szervusz, te vén kujon ; Maga az első bűnös asszony ; Öreg fiú, mire vársz? ; Nézem, hogy ül a Fáni a padon ; Hiába van palotád Budán ; Fizetek, főúr ; Mindenki asszonya lett ; Csak átutazó vagyok itt a földön ; Ki volt az az asszony ; Ha minden véget ér ; Még egy éjszaka ; Ha néha visszaűznek téged ; Csendes ember lettem ; Szomorú vasárnap. - "Vén kocsis a vén lovát..." (szövegkezdet) ; "Kegyetlen volt hozzám az élet..." (szövegkezdet) ; "Van egy kerék, úgy hívják..." (szövegkezdet) ; "Hold az égen, csönd az éjben..." (szövegkezdet) ; "De szép így az élet, az ember ha részeg..." (szövegkezdet) ; "Rég, mikor még nagyobb téma volt a szerelem..." (szövegkezdet) ; "Nekem is voltak álmaim..." (szövegkezdet) ; "Nem felejtem el sohasem azt a szép időt..." (szövegkezdet) ; "Csillogó szép csodás világ..." (szövegkezdet) ; "Óbudán a legszebb lány a Fáni..." (szövegkezdet) ; "Elmúltak a régi szép idők..." (szövegkezdet) ; "Nem rég még büszkén karöltve jártam..." (szövegkezdet) ; "Egy őszi éjszakán, az élet vonatán..." (szövegkezdet) ; "Szép a csillagos ég..." (szövegkezdet) ; "Hazug álmok koldus rongya..." (szövegkezdet) ; "Nézem a szádat, és nem érzek vágyat..." (szövegkezdet) ; "Az élet egy színes álmodás..." (szövegkezdet)
RÉT 017 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3.085
[AN 2556874] MARC

ANSEL
UTF-8246 /2004.

   Skálaiskola fuvolára II [nyomtatott kotta] : középfok = Tonleiterschule für Flöte II. : Mittelstufe / [közread.] Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 124 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08625-4
Z. 8625 (EMB)
788.51(05)
[AN 2549793] MARC

ANSEL
UTF-8247 /2004.

   Slágermix 4 [nyomtatott kotta] / összeállította és szerkesztette Ludvig József. - [Szóló, é.-gitárakkord és harmónia jelzéssel]. - Miskolc : Koncert 1234 Kft., [2004]. - 150 p. : ill. ; 30 cm
784.3.085
[AN 2519507] MARC

ANSEL
UTF-8248 /2004.

Smetana, Bedřich (1824-1884)
   Má Vlast [nyomtatott kotta] : II. Vltava = Hazám : II. Moldva = Mein Vaterland : II. Die Moldau / Bedřich Smetana ; herausgegeben von Jancsovics Antal. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2004. - 96 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40076-0
Z. 40076 (EMB)
785.1
[AN 2524322] MARC

ANSEL
UTF-8249 /2004.

   Songs for voice and guitar [nyomtatott kotta] : an anthology of songs from the 19th century with authentic guitar accompaniments from the period / selected and edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - 92 p. ; 30 cm
Tecla 0044
784.3
[AN 2576810] MARC

ANSEL
UTF-8250 /2004.

Sor, Fernando (1778-1839)
   The new complete works for guitar [nyomtatott kotta] : volume 1. : Guitar solos: Op. 1-9 / Fernando Sor ; edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - XVI, 63 p. ; 31 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás. - Vászonkötésben.
Tecla 1101
787.61
[AN 2582176] MARC

ANSEL
UTF-8251 /2004.

Sor, Fernando (1778-1839)
   The new complete works for guitar [nyomtatott kotta] : volume 2. : Guitar solos: Op. 10 - 16 and works without opus number / Fernando Sor ; edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - XIII, 97 p. ; 31 cm
London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás. - Vászonkötésben.
Tecla 1102
787.61
[AN 2582318] MARC

ANSEL
UTF-8252 /2004.

Sor, Fernando (1778-1839)
   The new complete works for guitar [nyomtatott kotta] : volume 4. : Guitar solos: Op. 26-32 / Frenando Sor ; edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - IX, 68 p. ; 31 cm
Vászonkötésben. - London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 1104
787.61
[AN 2583853] MARC

ANSEL
UTF-8253 /2004.

Sor, Fernando (1778-1839)
   The new complete works for guitar [nyomtatott kotta] : volume 6. : Guitar solos: Op. 44-52 / Fernando Sor ; edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - XI, 64 p. ; 31 cm
London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás. - Vászonkötésben.
Tecla 1106
787.61
[AN 2583869] MARC

ANSEL
UTF-8254 /2004.

Sor, Fernando (1778-1839)
   The new complete works for guitar [nyomtatott kotta] : volume 7. : Guitar solos: Op. 54-60 and appendix Meditación / Fernando Sor ; edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2004. - XIII, 63 p. ; 31 cm
Tart.: Meditación. - Vászonkötésben. - London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 1107
787.61
[AN 2583876] MARC

ANSEL
UTF-8255 /2004.

Sor, Fernando (1778-1839)
   The new complete works for guitar [nyomtatott kotta] : volume 8. : Guitar duets: Op. 34-53 / Fernando Sor ; edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Partitúra]. - London : Tecla Ed., 2004. - X, 82 p. ; 31 cm
Vászonkötésben. - London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 1108
787.61 *** 785.72
[AN 2583882] MARC

ANSEL
UTF-8256 /2004.

Sor, Fernando (1778-1839)
   The new complete works for guitar [nyomtatott kotta] : volume 8. : Guitar duets: Op. 54 bis-63 and the Bolero a Duo / Fernando Sor ; edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Partitúra]. - London : Tecla Editions, 2004. - X, 85 p. ; 31 cm
Tart.: Bolero a Duo. - Vászonkötésben. - London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 1109
785.72 *** 787.61
[AN 2583886] MARC

ANSEL
UTF-8257 /2004.

Sor, Fernando (1778-1839)
   The new complete works for guitar [nyomtatott kotta] : volume 11. : Guitar duets : all the guitar 2 parts / Fernando Sor ; edited by Brian Jeffery. - 2. kiad. - [Partitúra]. - London : Tecla Editions, 2004. - 80 p. ; 31 cm
Vászonkötésben. - London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 1111
785.72 *** 787.61
[AN 2583959] MARC

ANSEL
UTF-8258 /2004.

Stamitz, Karl (1745-1801)
   Concerto No. 4 [nyomtatott kotta] : per clarinetto e violino (o due clarinetti e orchestra) : Riduzione per pianoforte / Karl Stamitz ; a cura di György Balassa. - 10. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2004. - 34 p. ; 30 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-06046-9
Z. 6046 (EMB)
785.6:788.6:787.1
[AN 2527837] MARC

ANSEL
UTF-8259 /2004.

Strauss, Johann (jun.) (1825-1899)
   Walzer-Welt [nyomtatott kotta] : die zehn bekanntesten Walzer für Klavier zu zwei Händen = 10 legismertebb keringő zongorára / Johann Strauss. - [Szóló]. - Budapest : Polifon Zeneműkiadó Bt., 2004. - 81 p. ; 30 cm
Tart.: An der schönen blauen Donau : Op. 314 ; Du und Du : Op. 367 ; Frühlingsstimmen : Op. 410 ; Künstlerleben : Op. 316 ; Geschichten aus dem Wiener Wald : Op. 325 ; O schöner Mai : Op. 375 ; Rosen aus dem Süden : Op. 388 ; Schatz-Walzer : Op. 418 ; Wein, Weib und Gesang : Op. 333 ; Wiener Blut : Op. 354. - A Budapest, Rózsavölgyi és Társa, (R. & Co. 6732). kiadás reprintje.
786.2
[AN 2544519] MARC

ANSEL
UTF-8260 /2004.

Sugár Rezső (1919-1988)
   Concertino [nyomtatott kotta] : für Violine und Klavier / Sugár Rezső. - 12. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2004. - 10 p. ; 28 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-03235-0
Z. 3235 (EMB)
785.6:787.1
[AN 2549076] MARC

ANSEL
UTF-8261 /2004.

   Süss fel, nap [nyomtatott kotta] : gyermekdalok szólóhangszerre a hangszeres előképző számára / összeállította Sipos Antal. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - [1] t, 47 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65343-7
RÉT 043 (Rózsavölgyi & Tsa.)
781.2(05)
[AN 2543879] MARC

ANSEL
UTF-8262 /2004.

   Százszínű csokor [nyomtatott kotta] : népek dalainak feldolgozásai énekhangra, zongorakísérettel / közread. Kerényi Miklós György. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 117 p. ; 28 cm
ISMN M 080-05040-8
Z. 5040 (EMB)
784.3
[AN 2551137] MARC

ANSEL
UTF-8263 /2004.

Szelényi István (1904-1972)
   Négy dal [nyomtatott kotta] : Petőfi Sándor verseire / Szelényi István. - Reprint kiadás. - [Szóló]. - Budapest : Polifon Zeneműkiadó Bt., 2004. - 14 p. ; 29 cm
Tart.: Te vagy, te vagy barna kislyány.. ; Csuklyában jár.. ; Hull a levél ; Gyere lovam.. - A Budapest, Rózsavölgyi és Társa, cop. 1948. (R. és T. 7121) kiadott kotta reprintje.
784.3
[AN 2544482] MARC

ANSEL
UTF-8264 /2004.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Gitarrenübungen und Stücke I [nyomtatott kotta] = Guitar exercises and pieces I = Gitárgyakorlatok és darabok I / Szendrey-Karper László. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 28 p. ; 28 cm
ISMN M 080-08729-9
Z. 8729 (EMB)
787.61(051)
[AN 2529075] MARC

ANSEL
UTF-8265 /2004.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Gitarrenübungen und Stücke III [nyomtatott kotta] = Guitar exercises and pieces III = Gitárgyakorlatok és darabok III / Szendrey-Karper László. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 28 p. ; 29 cm
ISMN M 080-12040-8
Z. 12040 (EMB)
787.61(051)
[AN 2523643] MARC

ANSEL
UTF-8266 /2004.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Gitarrenübungen und Stücke IV [nyomtatott kotta] = Guitar exercises and pieces IV = Gitárgyakorlatok és darabok IV / Szendrey-Karper László. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 39 p. ; 29 cm
ISMN M 080-12120-7
Z. 12120 (EMB)
787.61(051)
[AN 2529078] MARC

ANSEL
UTF-8267 /2004.

   Szép régi énekek [nyomtatott kotta] / szerkesztette és közreadja Csányi Tamás. - [Szóló, é.]. - Budapest : Ciszterci Szent Imre plébánia, cop. 2004. - 103 p. ; 30 cm
783.6
[AN 2579167] MARC

ANSEL
UTF-8268 /2004.

   Szerdahelyi kertek alatt [nyomtatott kotta] : Kaposszerdahelyi népdalok / [gyűjtötte] Pintér József, Pintérné Drenda Ibolya. - [Szóló, é.]. - Kaposvár : Szerzői kiad., 2004. - 36 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 801-65008-5
784.4
[AN 2523624] MARC

ANSEL
UTF-8269 /2004.

   Szerelemből szeretet lesz [nyomtatott kotta] : nyolcadik nótáskönyvünk / szerkesztő Dr. Bánfalvi József. - [Szóló, é.]. - Szeged : Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete, 2004. - 68 p. ; 22 cm
784.3.067.26
[AN 2526813] MARC

ANSEL
UTF-8270 /2004.

Szigeti István (1952-)
   Why not? [nyomtatott kotta] : for flute, cello and piano / Szigeti. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - 16 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 801-65123-5
A-1092 (Akkord)
785.73
[AN 2558999] MARC

ANSEL
UTF-8271 /2004.

   Szól a nóta színe-java 5 [nyomtatott kotta] : 49 magyar nóta : ének- és hegedűszólam zongorakísérettel, harmóniajelzéssel / Válogatta Vas Gábor ; hegedűszólam Mészáros Tivadar. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 60 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-50284-6
Z. 50284 (EMB)
784.3.067.26
[AN 2553037] MARC

ANSEL
UTF-8272 /2004.

   Szolfézs példatár I [nyomtatott kotta] : alsófok / szerkesztette J. Irsai Vera. - 27. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - VI, 129 p. ; 24 cm
ISMN M 080-00927-7
Z. 927 (EMB)
781.2(05)
[AN 2543330] MARC

ANSEL
UTF-8273 /2004.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   A zenei írás-olvasás gyakorló füzetei [nyomtatott kotta] : 1. füzet : 1. - 30. leckéig. / Szőnyi Erzsébet. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 59 p. ; 20 cm
ISMN M 080-01953-5
Z. 1953 (EMB)
781.2(05)
[AN 2542651] MARC

ANSEL
UTF-8274 /2004.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   A zenei írás-olvasás gyakorló füzetei [nyomtatott kotta] : 3. füzet : 47. - 57. leckéig / Szőnyi Erzsébet. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 62 p. ; 20 cm
ISMN M 080-02064-7
Z. 2064 (EMB)
781.2(05)
[AN 2542722] MARC

ANSEL
UTF-8

T

275 /2004.
   Táncdalok zongorára [nyomtatott kotta] : táncdalválogatás zongorakísérettel / összeállította Szigeti Károly. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2004. - 35 p. ; 31 cm
SMB No. 47 (Solo Music)
784.3.085
[AN 2556141]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2004.

Telemann, Georg Philipp (1681-1757)
   B-dúr szonáta [nyomtatott kotta] : két altfurulyára, fuvolára (hegedűre) / G. Ph. Telemann ; közreadja Perényi Éva, Perényi Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2004. - 63 p. ; 29 cm
Tart.: Hat szonáta : Op. 2 : (1727)
ISBN 963-9316-86-5
785.72 *** 788.52
[AN 2544933] MARC

ANSEL
UTF-8277 /2004.

   Tiszán innen, Dunán túl [nyomtatott kotta] : 150 magyar népdal / szerk. Borsy István, Rossa Ernő ; átn. Járdányi Pál. - 37. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2004. - 156, [4] p. ; 14 cm
ISMN M 080-00459-3
Z. 459 (EMB)
784.4
[AN 2526756] MARC

ANSEL
UTF-8278 /2004.

Törzsök Béla (1916-)
   Zenehallgatás az óvodában [nyomtatott kotta] : dallamgyűjtemény óvodák számára / Törzsök Béla. - 11. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2004. - 275 p. ; 24 cm
ISBN 963-330-737-6
Z. 60058 (EMB)
[AN 2543040] MARC

ANSEL
UTF-8279 /2004.

Tóth Péter (1965-)
   Cyrano de Bergerac utolsó levele [nyomtatott kotta] : gordonkára = The last letter of Cyrano de Bergerac : for cello solo / Tóth Péter. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - 4 p. ; 30 cm
A kottában a kiadói szám tévesen A-1096.
ISMN M 801-65129-7
A-1098 (Akkord)
787.3
[AN 2598772] MARC

ANSEL
UTF-8280 /2004.

   Trios for two violins and violoncello [nyomtatott kotta] : for beginners = Trios für zwei Violinen und Violoncello : für Anfänger = Trios pour deux violons et violoncelle : pour les premiers pas = Triók két hegedűre és gordonkára : kezdők számára / transcribed and edited by Soós András. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2003. - 42 p. ; 31 cm + 3 db szólam
ISMN M 080-14369-8
Z. 14369 (EMB)
785.73 *** 787.1/.3
[AN 2526458] MARC

ANSEL
UTF-8281 /2004.

   Trombitaiskola I [nyomtatott kotta] = Trumpet tutor I = Trompetenschule I / Varasdy Frigyes, Nagyiván Éva, Sztán István. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 62 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12485-7
Z. 12485 (EMB)
788.1(05)
[AN 2543893] MARC

ANSEL
UTF-8282 /2004.

   Trombitaiskola II [nyomtatott kotta] = Trompetenschule II = Trumpet tutor II / Varasdy Frigyes, Nagyiván Éva, Sztán István. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 48 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12657-8
Z. 12657 (EMB)
788.1(05)
[AN 2530230] MARC

ANSEL
UTF-8

V

283 /2004.
Vántus István (1935-1992)
   Suite for violin [nyomtatott kotta] = Szvit hegedűre / Vántus. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó Kft., cop. 2004. - 7 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65126-6
A-1095 (Akkord)
787.1
[AN 2558993]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2004.

   Verbunkosok gitárra a 19. század első feléből [nyomtatott kotta] = Dances in hungarian style for guitar from the first half of 19th century / Közreadja Szabó István. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2004. - 35 p. ; 29 cm
ISMN M 801-65349-9
RÉT 049 (Rózsavölgyi & Tsa.)
787.61
[AN 2551132] MARC

ANSEL
UTF-8285 /2004.

Vigdorovits Sándor
   Ütőhangszerek iskolája [nyomtatott kotta] : kezdők és haladók részére = Schule für Schlaginsrumente : für Anfänger / Vigdorovits Sándor. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 124 p. 1 t. ; 30 cm
ISMN M 080-01824-8
Z. 1824 (EMB)
789(05)
[AN 2549049] MARC

ANSEL
UTF-8286 /2004.

   Violinschule II [nyomtatott kotta] = Violin tutor II / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 75 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08065-8
Z. 8065 (EMB)
787.1(05)
[AN 2530533] MARC

ANSEL
UTF-8287 /2004.

   Violinschule III [nyomtatott kotta] = Violin tutor III / [összeáll.] Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 86 p. ; 30 cm + 1 db szólam, zg. kíséret
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
Z. 8066 (EMB)
787.1(05)
[AN 2530546] MARC

ANSEL
UTF-8288 /2004.

   Violinschule IV/b [nyomtatott kotta] = Violin tutor IV/b = Méthode de violon IV/b = Hegedűiskola IV/b / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Rényi Albert, Szervánszky Endre. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 63 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08068-9
Z. 8068 (EMB)
787.1(05)
[AN 2545930] MARC

ANSEL
UTF-8289 /2004.

   Violinschule V [nyomtatott kotta] = Violin tutor V = Méthode de violon V = Hegedűiskola V / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 95 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08069-6
Z. 8069 (EMB)
787.1(05)
[AN 2545404] MARC

ANSEL
UTF-8290 /2004.

   Violoncellomusik 3 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Violoncello music 3 : for beginners = Gordonkamuzsika 3 : kezdők számára / herausgegeben und bearbeitet von Pejtsik Árpád. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 52 p. ; 31 cm ; 1 db mell.
ISMN M 080-14037-6
Z. 14037 (EMB)
787.3
[AN 2552865] MARC

ANSEL
UTF-8291 /2004.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   9 Sonate [nyomtatott kotta] : per violoncello e basso continuo / Antonio Vivaldi ; herausg. von Pejtsik Árpád ; Continuo-Aussetzung von Máriássy István. - 6. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 64 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-13439-9
Z. 13439 (EMB)
787.3
[AN 2557024] MARC

ANSEL
UTF-8292 /2004.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   Concerto in Do maggiore [nyomtatott kotta] : per violoncello, archi e cembalo : RV 399 : riduzione per violoncello e pianoforte / Antonio Vivaldi ; herausgegeben von Máriássy István, Pejtsik Árpád. - 8. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2004. - 12 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam
ISMN M 080-08941-5
Z. 8941 (EMB)
785.6:787.3
[AN 2532070] MARC

ANSEL
UTF-8293 /2004.

   Volksliedbearbeitungen für Bläser Kirchenmusik [nyomtatott kotta] : Band 1 / bearbeitet und componiert Rudolf Tiberius Tannenbaum. - [Partitúra]. - Budapest : Landesrat der deutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen in Ungarn, 2004. - 111 p. ; 31 cm
785.13
[AN 2600351] MARC

ANSEL
UTF-8

W

294 /2004.
Wieniawski, Henryk (1835-1880)
   Mazurka [nyomtatott kotta] : für Violine mit Klavierbegleitung : Op. 19 No. 2 / Henryk Wieniawski ; revidiert und mit Fingersatz versehen von Bloch József. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 5 p. ; 30 cm + 1 db. hg. szólam
ISMN M 080-08003-0
Z. 8003 (EMB)
787.1
[AN 2549780]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2004.

Wohlfahrt Frank
   60 Etüden für Violine [nyomtatott kotta] : Op. 45. = 60 studies for violin : Op. 45 = 60 gyakorlat hegedűre : Op. 45 / F. Wohlfahrt ; bearbeitet von Sándor Frigyes. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 51 p. ; 30 cm
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
Z. 3797 (EMB)
787.1(052)
[AN 2533743] MARC

ANSEL
UTF-8296 /2004.

Wunderlich, Heinz (1919-)
   Fuga Variata [nyomtatott kotta] : per organo : Fantasie in Form einer Variationsfuge / Heinz Wunderlich. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 20 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13942-4
Z. 13942 (EMB)
786.6
[AN 2545875] MARC

ANSEL
UTF-8

Z

297 /2004.
   Zenediktálás [nyomtatott kotta] : alsófok : segédkönyv a szolfézstanárok számára / szerkesztette József Andrásné, Rácz Ilona. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 168 p. ; 24 cm
ISMN M 080-02829-2
Z. 2829 (EMB)
781.2(05)
[AN 2543360]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2004.

   Zenei előképző [nyomtatott kotta] : munkafüzet a Zenei előképző I. olvasókönyv anyagához / József Andrásné, Szmrecsányi Magda. - 34. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - 56 p. ; 17 cm
ISMN M 080-06102-2
Z. 6102 (EMB)
781.2(05)
[AN 2526998] MARC

ANSEL
UTF-8299 /2004.

   Zenei olvasókönyv [nyomtatott kotta] : (szolfézs példatár) / szerk. Agócsy László ; J. Irsai vera. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004. - X, 157 p. ; 17 cm
Előzm.: Szolfézs példatár : alsófok III. kötet
ISMN M 080-01916-0
Z. 1916 (EMB)
781.2(05)
[AN 2542780] MARC

ANSEL
UTF-8300 /2004.

   Zongoraiskola 2 [nyomtatott kotta] = Klavierschule 2 / szerkesztették Komjáthy Aladárné, Hernádi zsuzsa, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária. - 35. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2004
ISMN M 080-05242-6
Z. 5242 (EMB)
786.2
[AN 2530558] MARC

ANSEL
UTF-8