MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 2. évfolyam, 1-4. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 14:23:07
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


1 /2003.

   9 sonate facili del barocco italiano [nyomtatott kotta] : per violoncello e basso continuo o due violoncelli / herausgegeben von Pejtsik Árpád ; Continuo-Aussetzung von Vigh Lajos. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 19 p. ; 30 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-14110-6
Z. 14110 (EMB)
787.1/.3 *** 785.73 *** 786.1
[AN 2500436] MARC

ANSEL
UTF-82 /2003.

   50 magyar népdal gitárra [nyomtatott kotta] / hangszertechnikai jelzésekkel ellátta Szendrey-Karper László. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 20 p. ; 29 cm
ISMN M 080-07329-2
Z. 7329 (EMB)
787.61
[AN 2502456] MARC

ANSEL
UTF-83 /2003.

   222 studies for saxophone [nyomtatott kotta] = 222 Etüden für Saxophon = 222 études pour saxophone = 222 etűd szaxofonra / selected and edited by Perényi Éva, Perényi Péter. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 83 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14371-1
Z. 14371 (EMB)
788.43(052)
[AN 2518099] MARC

ANSEL
UTF-8

A

4 /2003.
   Alte Tänze für Kinder [nyomtatott kotta] : für Klavier = Early dances for children : for piano = Régi táncok gyermekeknek : zongorára / herausgegeben von Fantóné Kassai Mária, Hernádi Lajosné, Hajdu Anna etc. - 25. kiad. - [szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 58 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02629-8
Z. 2629 (EMB)
786.2
[AN 2510209]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2003.

   Ausgewählte Etüden für Flöte I [nyomtatott kotta] = Choix d'études pour flûte I = Selected studies for flute I = Válogatott etűdök fuvolára I / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 29. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 34 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08591-2
Z. 8591 (EMB)
788.51(052)
[AN 1086417] MARC

ANSEL
UTF-86 /2003.

   Ausgewählte Etüden für Flöte I [nyomtatott kotta] = Choix d'études pour flûte I = Selected studies for flute I = Válogatott etűdök fuvolára I / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 30. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 34 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08591-2
Z. 8591 (EMB)
788.51(052)
[AN 2510460] MARC

ANSEL
UTF-87 /2003.

   Ausgewählte Etüden für Flöte II [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute II = Válogatott etűdök fuvolára II = Choix d'études pour flûte II / herausg. von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 19. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 49 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08592-9
Z. 8592 (EMB)
788.51(052)
[AN 2503615] MARC

ANSEL
UTF-88 /2003.

   Ausgewählte Etüden für Flöte III [nyomtatott kotta] = Selected studies for flute III = Choix d'études pour flûte III = Válogatott etűdök fuvolára III / herausgegeben von Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 60 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08593-6
Z. 8593 (EMB)
788.51(052)
[AN 2503112] MARC

ANSEL
UTF-8

B

9 /2003.
Bach, Johann Christoph (1735-1782)
   Sonata per flauto e cembalo (pianoforte) [nyomtatott kotta] / Johann Christian Bach ; herausgegeben von Orbán György. - 5. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 15 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-08977-4
Z. 8977 (EMB)
788.51
[AN 2516108]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2003.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   18 kleine Präludien [nyomtatott kotta] : für Klavier = 18 little preludes : for piano = 18 kis prelúdium : zongorára / J. S. Bach ; herausgegeben von Hernádi Lajos. - 30. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 23 p. ; 30 cm
ISMN M 080-01879-8
Z. 1879 (EMB)
786.2
[AN 2519905] MARC

ANSEL
UTF-811 /2003.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Französische Suiten [nyomtatott kotta] : BWV 812 - 817 = Francia szvitek : BWV 812 - 817 / Johann Sebastian Bach ; herausgegeben von Zászkaliczky Tamás ; Fingersatz von Pertis Zsuzsa. - 12. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 57 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07190-8
Z. 7190 (EMB)
786.1/.2
[AN 2510438] MARC

ANSEL
UTF-812 /2003.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Goldberg-Variationen [nyomtatott kotta] : Ausschnitte / Johann Sebastian Bach ; bearbeitet von Vigh Lajos. - 3. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2003. - 7 p. ; 30 cm + 14 db vonós szólam. - (Leggiero series)
ISMN M 080-13785-7
Z. 13785 (EMB)
785.16
[AN 2508283] MARC

ANSEL
UTF-813 /2003.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Háromszólamú invenciók [nyomtatott kotta] = Dreistimmige Inventionen / Johann Sebastian Bach ; közreadja Fonó Erzsébet. - [Szóló, zg.]. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa., 2003. - 35 p. ; 29 cm
RÉT 026 (Rózsavölgyi & Tsa.)
786.2
[AN 2501857] MARC

ANSEL
UTF-814 /2003.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Nyolc kis prelúdium és fúga orgonára [nyomtatott kotta] : regisztrálással, frazeálási és artikulációs jelekkel, tempójelzésekkel. = Acht kleine Präludien und Fugen für Orgel : mit Registrierung, Phrasierungs-, und Artikulationszeichen, sowie Tempo-Angaben = Eight small preludes and fugues for organ with registration, marks of phrasing and articulation and indications of tempo / Johann Sebastian Bach ; közreadta Zalánfy Aladár. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapes : EMB, 2003. - 43 p. ; 30 cm
ISMN M 080-03098-1
Z. 3098 (EMB)
786.6
[AN 2503054] MARC

ANSEL
UTF-815 /2003.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
   Partita d-moll für Violoncello [nyomtatott kotta] : Transcription der Partita für Soloflöte a-moll, BWV 1013 / Johann Sebastian Bach ; bearbeitet und praktisch eingerichtet von Rezső Pertorini. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 9 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14065-9
Z. 14065 (EMB)
787.3
[AN 2519704] MARC

ANSEL
UTF-816 /2003.

   Baptista gyülekezeti énekeskönyv [nyomtatott kotta] / szerkesztette az Énekeskönyv-bizottság. - Első kiad. - [Szóló]. - [Budapest] : Magyarországi Baptista Egyház, 2003. - [600] p. ; 24 cm
783.25
[AN 2586625] MARC

ANSEL
UTF-817 /2003.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Cantemus! [nyomtatott kotta] : egyneműkar / Bárdos Lajos. - 8. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 7 p. ; 24 cm
Készült Debrecen Város Tanácsának felkérésére
ISMN M 080-08540-0
Z. 8540 (EMB)
784.087.68
[AN 1081418] MARC

ANSEL
UTF-818 /2003.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Cantemus [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos. - 12. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 7 p. ; 24 cm
Készült Debrecen Város Tanácsának felkérésére.
ISMN M 080-08539-4
Z. 8539 (EMB)
784.087.68
[AN 1074775] MARC

ANSEL
UTF-819 /2003.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Libera me [nyomtatott kotta] : Visio de Judicio Ultimo : per coro misto / Bárdos. - 8. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 8 p. ; 24 cm
ISMN M 080-08331-4
Z. 8331 (EMB)
784.087.68
[AN 1074823] MARC

ANSEL
UTF-820 /2003.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Missa tertia [nyomtatott kotta] : for mixed choir and organ / Bárdos. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 15 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12951-7
Z. 12951 (EMB)
783.22 *** 784.087.68
[AN 1074825] MARC

ANSEL
UTF-821 /2003.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Musica sacra III [nyomtatott kotta] : kánonok, összkarok / Bárdos Lajos ; közreadja Malina János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 50 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14295-0
Z. 14295 (EMB)
784.087.68
[AN 2502325] MARC

ANSEL
UTF-822 /2003.

   Baroque dances [nyomtatott kotta] : for two descant recorders (or oboe or violin) = Barocktänze : für zwei Sopranblockflöten ( oder Oboe oder Violine) = Barokk táncok : két szopránfurulyára (vagy oboára vagy hegedűre) = Danses baroques : pour deux flûtes à bec soprano (ou hautbois ou violon) / [közreadja] Czidra László. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 80 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14283-7
Z. 14283 (EMB)
785.72 *** 788.52
[AN 2509997] MARC

ANSEL
UTF-823 /2003.

   Baroque dances [nyomtatott kotta] : for two treble recorders (or flute or violin) = Danses baroques : pour deux flûtes à bec alto (ou flûte ou violon) = Barocktänze : für zwei Altblockflöten ( oder Flöte oder Violine) = Barokk táncok : két altfurulyára (vagy fuvolára vagy hegedűre) / [közreadja] Czidra László. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 82 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14276-9
Z. 14276 (EMB)
785.72 *** 788.52
[AN 2510013] MARC

ANSEL
UTF-824 /2003.

Bartók Béla (1881-1945)
   Ein Abend am Lande [nyomtatott kotta] : für Klarinette und Klavier = Este a székelyeknél : klarinétra és zongorára = An evening in the village : for clarinet and piano = Slovak peasant's dance = Tót legények tánca / Bartók Béla ; bearbeitet von Váczi Károly ; Tanz der Slowaken. - 28. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 7 p. ; 30 cm + 1 db klar. szólam
ISMN M 080-02267-2
Z. 2267 (EMB)
788.6
[AN 2516136] MARC

ANSEL
UTF-825 /2003.

Bartók Béla (1881-1945)
   Este a székelyeknél [nyomtatott kotta] : hárfára = Ein Abend am Lande = An evening in the village / Bartók Béla ; átírta Járdányi Pál. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 4 p. ; 28 cm
ISMN M 080-04706-4
Z. 4706 (EMB)
787.5
[AN 2516882] MARC

ANSEL
UTF-826 /2003.

Bartók Béla (1881-1945)
   Este a székelyeknél [nyomtatott kotta] : mélyhegedűre és zongorára = An evening in the village = Slovak peasant's dance = Ein Abend am Lande = Tanz der Slowaken / Bartók Béla ; átírta Váczi Károly ; Tót legények tánca. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 7 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05453-6
Z. 5453 (EMB)
787.2
[AN 2503168] MARC

ANSEL
UTF-827 /2003.

Bartók Béla (1881-1945)
   Gyermekeknek [nyomtatott kotta] : I-II. füzet : apró darabok kezdő zongorázóknak (oktávfogás nélkül) : magyar gyermek- és népdalok felhasználásával = Für Kinder : I-II. Hefte : kleine Klavierstücke für Anfänger (ohne Oktaven-Spannung) : mit Verwendung ungarischer Kinder- und Volkslieder / Bartók Béla ; közreadja Bartók Péter. - 59. új, javított kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 54 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05454-3
Z. 5454 (EMB)
786.2
[AN 2520338] MARC

ANSEL
UTF-828 /2003.

Bartók Béla (1881-1945)
   Gyermekeknek [nyomtatott kotta] : III-IV. füzet : apró darabok kezdő zongorázóknak (oktávfogás nélkül) : szlovák gyermek- és népdalok felhasználásával / Bartók Béla ; közreadja Bartók Péter. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 44 p. ; 30 cm
Japán nyelvű kiadás.
Z. 5455 (EMB)
786.2
[AN 2544456] MARC

ANSEL
UTF-829 /2003.

Bartók Béla (1881-1945)
   Három csíkmegyei népdal [nyomtatott kotta] : zongorára = Three folksongs from the county Csík : for piano = Drei Volkslieder aus dem Komitat Csík : für Klavier / Bartók Béla ; átnézte Wilheim András. - 12. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 4 p. ; 30 cm
ISMN M 080-01764-7
Z. 1764 (EMB)
786.2
[AN 2517631] MARC

ANSEL
UTF-830 /2003.

Bartók Béla (1881-1945)
Mikrokozmosz (zg.)
   Mikrokosmos 1 [nyomtatott kotta] : 153 progressive piano pieces : Nos. 1-36 / Béla Bartók. - 46. rev. kiad. / Bartók Péter. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2003. - 36 p. ; 30 cm
Az 1987-es revideált kotta kiadása
ISMN M 080-00125-7
Z. 125 (EMB)
786.2
[AN 2510960] MARC

ANSEL
UTF-831 /2003.

Bartók Béla (1881-1945)
   Sonatine [nyomtatott kotta] : für Klavier = Sonatina : for piano = Szonatina : zongorára / Bartók Béla. - 60. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2002. - 9 p. ; 30 cm
ISMN M 080-00117-2
Z. 117 (EMB)
786.2
[AN 2510220] MARC

ANSEL
UTF-832 /2003.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Bagatell (zg.) (WoO 59.) (a moll)
   Für Elise [nyomtatott kotta] : für Klavier / Beethoven. - 42. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 4 p. ; 28 cm
ISMN M 080-00671-9
Z. 671 (EMB)
786.2
[AN 2503775] MARC

ANSEL
UTF-833 /2003.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Zehn variierte Themen für Flöte und Klavier I [nyomtatott kotta] : Op. 107. = Tíz variált téma fuvolára és zongorára I. : Op. 107 / Ludwig van Beethoven ; herausgegeben von Jeney Zoltán. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 44 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-06331-6
Z. 6331 (EMB)
788.51
[AN 2510224] MARC

ANSEL
UTF-834 /2003.

Berki Géza
   Könnyen játszható gitárakkordok a tánczenekarban [nyomtatott kotta] : kezdők számára = Leicht spielbare Gitarrenakkorde in der Tanzkapelle / Berki Géza. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 26 p. : 24 cm
ISMN M 080-05385-0
Z. 5385 (EMB)
787.61 *** 785.161.085
[AN 1074941] MARC

ANSEL
UTF-835 /2003.

   Best of communism [nyomtatott kotta] : egy évszázad mozgalmi dalai / összeáll. Reviczky Béla. - [Szóló, é. -gitárakkord jelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2003. - 72 p. ; 24 cm
RÉT 028 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.7
[AN 1074830] MARC

ANSEL
UTF-836 /2003.

   Bicinia sacra [nyomtatott kotta] / átdolg. és közead. Dobszay László. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke - Magyar Egyházzenei Társaság, 2003. - 97 p. ; 23 cm. - (Egyházzenei füzetek. III. sorozat, Egyházi kórusművek ; 13.)
783.6
[AN 2500094] MARC

ANSEL
UTF-837 /2003.

Bloch József (1862-1922)
   Ujjgyakorlatok hegedűre [nyomtatott kotta] : Op. 16. = Finger exercises for violin : Op. 16. = Fingerübungen für Violine : Op. 16. / Bloch József. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 12 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02441-6
Z. 2441 (EMB)
787.1(051)
[AN 2516174] MARC

ANSEL
UTF-8

C

38 /2003.
Čajkovskij, Pëtr Ilʹic (1840-1893)
   Album pour enfants [nyomtatott kotta] : pour piano : Op. 39. = Ifjúsági album : zongorára : Op. 39 = Jugendalbum : für Klavier : Op. 39 = Album for the youth : for piano : Op. 39 / Petr Ilitch Tchaïkovski ; Édité par Solymos Péter. - 31. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 35 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06715-4
Z. 6715 (EMB)
786.2
[AN 2506366]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2003.

   Canons classiques [nyomtatott kotta] : sans les textes : manuel de solfège = Classical canons : without text : handbook of solfeggio / sélection et ... Antal Molnár ; édition revue par László Agócsy. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - XX, 98 p. ; 24 cm
ISMN M 080-12581-6
Z 12581 (EMB)
784.94
[AN 1083544] MARC

ANSEL
UTF-840 /2003.

   Cifra palota [nyomtatott kotta] : 100 magyar gyerekdal zongora- vagy gitárkísérettel / válogatta és feldolgozta Máriássy István ; az illusztrációkat készítette Zászkaliczky Ágnes ; gitárakkord-jelzéssel ellátta Szabó István. - [Szóló, é. - gitárakkord jelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2003. - 96 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-86238-1-0
RÉT 027 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.67
[AN 2586628] MARC

ANSEL
UTF-841 /2003.

   Clarinet duos [nyomtatott kotta] : for beginners = Klarinettenduos : für Anfänger = Duos pour clarinette : pour les premiers pas = Klarinétduók : kezdők számára / edited by Máriássy István, Puskás Dezső. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 34 p. ; 31 cm
ISMN M 080-08499-1
Z. 8499 (EMB)
785.72 *** 788.6
[AN 2526170] MARC

ANSEL
UTF-842 /2003.

Clementi, Muzio (1752-1832)
   6 Sonatinen für Klavier [nyomtatott kotta] : Op. 36 / Muzio Clementi ; herausgegeben von Gábor Kováts. - [Szóló]. - Budapest : EMB, cop. 1982. - 38 p. ; 30 cm
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
Z. 13065 (EMB)
786.2
[AN 1074992] MARC

ANSEL
UTF-843 /2003.

Corelli, Arcangelo 1653-1713
   12 sonate per violino e basso continuo [nyomtatott kotta] : Op. 5. : parte seconda (No. 7-12.) / Arcangelo Corelli ; herausgegeben von Homolya István, Devich Sándor. - 4. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 53 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam
ISMN M 080-12265-5
Z. 12265 (EMB)
787.1
[AN 2517475] MARC

ANSEL
UTF-844 /2003.

   Cronica [nyomtatott kotta] : Tinódi Lantos Sebestyén válogatott krónikás énekei tenor hangra és gitárra / feldolgozta Farkas Ferenc ; közreadta Fodor Ferenc. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music, 2003. - 7 p. ; 30 cm
SMB No. 67 (Solo Music)
784.3
[AN 2500873] MARC

ANSEL
UTF-845 /2003.

Csemiczky Miklós (1954-)
   Missa brevis [nyomtatott kotta] : gyermekkarra / Csemiczky Miklós. - [Partitúra]. - s.l. : s.n., cop. 2003. - 18 p. ; 30 cm
783.22 *** 784.087.68
[AN 2598062] MARC

ANSEL
UTF-846 /2003.

Csepei Tibor
   Basszusgitár iskola II [nyomtatott kotta] = Bassgitarrenschule II / Csepei Tibor. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 55 p. ; 24 cm
ISMN M 080-07449-7
Z. 7449 (EMB)
787.61(05)
[AN 1083534] MARC

ANSEL
UTF-847 /2003.

Csepei Tibor
   Jazz-gitár iskola I [nyomtatott kotta] = Schlaggitarrenschule I. / Csepei Tibor. - 11. átdolg. kiadás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 53 p. ; 28 cm
ISMN M 080-07485-5
Z. 7485 (EMB)
787.61(05) *** 785.161.085.3
[AN 2515925] MARC

ANSEL
UTF-848 /2003.

Csepei Tibor
   Kleines Akkordlexikon füt Gitarre [nyomtatott kotta] : 5000 Akkorde mit 1420 Abbildungen = A short lexicon of chords for the guitar : 5000 chords in 1420 charts = Gitárakkord kislexikon : 5000 akkord 1420 ábrával / Csepei Tibor. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 55 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06641-6
Z. 6641 (EMB)
787.61(05)
[AN 2501504] MARC

ANSEL
UTF-849 /2003.

   Csipkefa bimbója [nyomtatott kotta] : népi dalos gyermekjátékok / rajzba foglalta Vida Mária. - Reprint kiadás / szerk. Hutira Albin ; közread. Várhelyi Márton. - [Szóló, é.]. - [s.l.] : Polifon Zeneműkiadó BT, [s.a.]. - 23 p. : ill. ; 25 cm
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet által kiadott füzet reprintje
784.4
[AN 1072673] MARC

ANSEL
UTF-850 /2003.

Czerny, Carl
   Leichte technische Etüden [nyomtatott kotta] = Easy technical studies = Könnyű technikai gyakorlatok / Carl Czerny ; szerk. Fantóné Kassai Mária, Hajdu Anna, Hernády Lajosné, Komjáthy Aladárné. - 35. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2003. - 46 p. ; 30 cm
ISMN M 080-02398-3
Z. 2398 (EMB)
786.2(051)
[AN 2510413] MARC

ANSEL
UTF-851 /2003.

Czerny, Carl
Die Schule der Geläufigkeit (zg.) (Op. 299.)
   The school of velocity [nyomtatott kotta] : Op. 299 : Vol. 1. = L'école de la vélocité : Op. 299 : 1-er cahier / Czerny ; fingering, expression marks and notes by Árpád Szendy. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 27 p. ; 30 cm
Címvált.: A kézügyesség iskolája
ISMN M 080-13078-0
Z. 13078 (EMB)
786.2(051)
[AN 2500407] MARC

ANSEL
UTF-852 /2003.

Cziffra György (1921-1994)
   Deux études de concert pour piano [nyomtatott kotta] = Két koncertetűd zongorára / Cziffra György. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 24 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13253-1
Z. 13253 (EMB)
786.2
[AN 2520146] MARC

ANSEL
UTF-8

D

53 /2003.
   Daloló, muzsikáló cserkészek [nyomtatott kotta] : [dalok, kórusművek] / szerk. Ivasivka Mátyás. - [Szóló, partitúra]. - Pécs : "Tízes Cserkész", 2003. - 42 p. : ill. ; 21 cm
784
[AN 1081158]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2003.

Dávid Gyula (1913-1977)
   Brácsaverseny [nyomtatott kotta] : brácsa - zongorakivonat = Konzert für Viola und Orchester : ausgabe für Viola und Klavier = Concerto for viola and orchestra : arrangement for viola and piano / Dávid Gyula ; ujjrenddel és vonásnemekkel ell. Lukács Pál. - 11. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2003. - 34 p. ; 30 cm + 1 db brácsa szólam
ISMN M 080-00627-6
Z. 627 (EMB)
785.6:787.2
[AN 2510268] MARC

ANSEL
UTF-855 /2003.

Devienne, François (1759-1803)
   Achtzehn kleine Flötenduette [nyomtatott kotta] = Tizennyolc kis fuvoladuó / François Devienne ; herausgegeben von Kalmár László. - 22. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 19 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05652-3
Z. 5652 (EMB)
785.72 *** 788.51
[AN 2506357] MARC

ANSEL
UTF-856 /2003.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa IV [nyomtatott kotta] : bevezetés a zeneirodalomba I. / Dobszay László. - 28. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 106 p. ; 28 cm
ISMN M 080-06072-8
Z. 6072 (EMB)
781.2(05)
[AN 2515939] MARC

ANSEL
UTF-857 /2003.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa [nyomtatott kotta] : szolfézskönyv a zeneiskolák 1. osztályának / Dobszay László. - 37. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2002. - 230 p. ; 24 cm
ISMN M 080-05226-6
Z. 5226 (EMB)
781.2(05)
[AN 1072929] MARC

ANSEL
UTF-858 /2003.

Dobszay László (1935-)
   A hangok világa VI [nyomtatott kotta] : bevezetés a zeneirodalomba III : szolfézskönyv a zeneiskolák VI. osztálya számára / Dobszay László. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 111 p. ; 29 cm
ISMN M 080-06459-7
Z. 6459 (EMB)
781.2(05)
[AN 2510290] MARC

ANSEL
UTF-859 /2003.

Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Ruralia Hungarica [nyomtatott kotta] : Op. 32/c : három darab hegedűre és zongorára / Dohnányi Ernő. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 23 p. ; 28 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-02654-0
Z. 2654 (EMB)
785.72 *** 787.1
[AN 2517047] MARC

ANSEL
UTF-860 /2003.

Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Sechs Konzertetüden [nyomtatott kotta] : für Klavier : Op. 28. / Dohnányi Ernő. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 48 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14393-3
Z. 14393 (EMB)
786.2
[AN 2501517] MARC

ANSEL
UTF-861 /2003.

   Duets for clarinet (si-b) and bassoon (or violoncello) [nyomtatott kotta] : for beginners = Duos für Klarinette (Si-b) und Fagott (oder Violoncello) : für Anfänger = Duos pour clarinette (si -b) et basson (ou violoncelle) : pour les premiers pas = Duók klarinétra (si-b) és fagottra (vagy gordonkára) : kezdők számára / transcribed and edited by Perényi Éva, Perényi Péter. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 76 p. ; 31 cm
ISMN M 080-14361-2
Z. 14361 (EMB)
785.72 *** 788.6/.8
[AN 2526141] MARC

ANSEL
UTF-862 /2003.

Dufay, Guillaume (1400-1474)
   15 himnusz [nyomtatott kotta] / Guillaume Dufay ; közreadja Szendrei Janka. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke - Magyar Egyházzenei Társaság, 2003. - 37 p. ; 30 cm. - (Egyházzenei füzetek. III. sorozat, Egyházi kórusművek ; 6.)
783.24
[AN 2500082] MARC

ANSEL
UTF-863 /2003.

Durkó Péter (1972-)
   Nature music [nyomtatott kotta] : for female choir = Természetzene : nőikarra / Durkó Péter. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 14 p. ; 30 cm
A Nemzetközi Kodály Társaság megrendelésére készült mű.
ISMN M 801-65101-3
A-1070 (Akkord)
784.087.68
[AN 2523071] MARC

ANSEL
UTF-864 /2003.

Durkó Péter (1972-)
   Vonósnégyes [nyomtatott kotta] = String quartet / Durkó Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, cop. 2003. - 15 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN M 801-65103-7
A-1072 (Akkord)
785.74(7)
[AN 2532829] MARC

ANSEL
UTF-865 /2003.

Durkó Zsolt (1934-1997)
   Quartina per pianoforte [nyomtatott kotta] / Durkó Zsolt. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 12 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65102-0
A-1071 (Akkord)
786.2
[AN 2523044] MARC

ANSEL
UTF-866 /2003.

Dvořák, Antonín (1841-1904)
Szimfónia (zk.) (nr. 9, Op. 95.) (e moll)
   Symphony No. 9 [nyomtatott kotta] : Op. 95 : "Z nového světa" / Antonín Dvořák ; Herausgegeben von Jancsovics Antal. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 78 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
Címvált.: Újvilág szimfónia
ISMN M 080-40080-7
Z. 40080 (EMB)
785.1
[AN 1085035] MARC

ANSEL
UTF-8

E

67 /2003.
   Énekeljetek az Úrnak, mert ő jó! [nyomtatott kotta] : Énekeskönyv / szerkesztő Alföldy-Boruss Csilla. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség, 2003. - 245 p. ; 21 cm
783.5
[AN 2542714]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2003.

   Énekeljetek az Úrnak, mert ő jó! [nyomtatott kotta] : Énekeskönyv / szerkesztő Alföldy-Boruss Csilla. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség, 2003. - 245 p. ; 21 cm
783.5
[AN 2586614] MARC

ANSEL
UTF-869 /2003.

   Éneklő furulya [nyomtatott kotta] / összeáll. Fábián Éva, Juhász Zoltán. - [Szóló]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2003. - 42 p. ; 20 cm + 1 db CD mell.
A CD melléklet a HKCD 53.777 jelzeten található.
788.52 *** 785.161.031.4
[AN 2524392] MARC

ANSEL
UTF-870 /2003.

Eötvös Péter (1944-)
   Windsequenzen [nyomtatott kotta] : für Flöte und Ensemble : (1975/2002) / Péter Eötvös. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 39 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12954-8
Z 12954 (EMB)
785.7
[AN 2518828] MARC

ANSEL
UTF-871 /2003.

   Die ersten Bach-Studien [nyomtatott kotta] : für Klavier = The very first Bach studies : for piano = Az első Bach-tanulmányok : zongorára / zusammengestellt und herausgegeben von Teöke Marianne. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 43 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08865-4
Z. 8865 (EMB)
786.2
[AN 2518000] MARC

ANSEL
UTF-8

F

72 /2003.
   Famous opera duets [nyomtatott kotta] : for soprano and tenor, with piano accompaniment = Berühmte Opernduette : für Sopran und Tenor, mit Klavierbegleitung = Fameux duos d'opera : pour soprano et ténor, avec accompagnement de piano = Híres operakettősök : szoprán és tenor hangra, zongorakísérettel / compiled by Varga Pál. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 80 p. ; 29 cm
Tart.: Die Entführung aus dem Serail / Mozart, W. A. ; Fidelio / Beethoven, L. van ; Don Pasquale / Donizetti, G. ; Rigoletto / Verdi, G. ; Traviata / Verdi, G. ; Aida / Verdi, G. ; Carmen / Bizet, G. ; Bánk bán / Erkel F. - Magyar és eredeti szöveggel.
ISMN M 080-03545-0
Z. 3545 (EMB)
784.21 *** 784.96(062)
[AN 2503792]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2003.

Fauré, Gabriel (1845-1924)
   Berceuse [nyomtatott kotta] : Op. 16. : für Flöte (Oboe oder Klarinette) und Klavier / Gabriel Fauré ; bearbeitet und herausgegeben von Jeney Zoltán. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 4 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-07674-4
Z. 7674 (EMB)
788.51/.7
[AN 2509961] MARC

ANSEL
UTF-874 /2003.

Fényes Szabolcs (1912-1986)
   Álmaimban valahol [nyomtatott kotta] : Fényes Szabolcs slágerei. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2003. - 55 p. ; 29 cm
Tart.: Fehér sziklák ; Fehér akácok ; Álmaimban valahol ; Jaj, a Sári ; Nemcsak a húszéveseké a világ ; Egy esős vasárnap délután ; Küldök néked egy nápolyi dalt ; Oda vagyok magáért ; Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni ; My sweetheart ; Van-e szerelmesebb vallomás ; Valami kis szerelem ; Túl szép ; Összecsendül két pohár ; Csak félig lenne meg ; Szeretni bolondulásig ; Aki melletted él ; Melletted nincsenek hétköznapok ; Te szeress legalább ; Itt a luxusvonat ; Mindenkinek van egy álma ; Várlak még ; Haccáré - haccacáré ; Csoda kell. - "Márikám"-at énekeltem tegnap még a Hangliba'... (szövegkezdet) ; "Minden ami szép, minden a tiéd..." (szövegkezdet) ; "Váljunk el vidáman barátom..." (szövegkezdet) ; "Milliók fogják énekelni ezt a dalomat..." (szövegkezdet) ; "Pihenni tért gyönyörű Nápoly..." (szövegkezdet) ; "Nem jártunk ketten együtt a kertben..." (szövegkezdet) ; "Nos tisztelt csürhe, viszkiben elmerülve..." (szövegkezdet) ; "Maga ott kérem, a nézőtéren, könyörgök, nézzen rám..." (szövegkezdet) ; "Dolgaimból hazafelé siettem..." (szövegkezdet) ; "Oda nézz, a szemafor szabadot jelez..." (szövegkezdet) ; "Aki megért, senki sincs talán..." (szövegkezdet)
RÉT 012 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3.085
[AN 2554333] MARC

ANSEL
UTF-875 /2003.

   Flötenvirtuosen der Romantik II [nyomtatott kotta] = Romantic flute virtuosos II = Romantikus fuvolavirtuózok II / herausgegeben von Kovács Lóránt. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 67 p. ; 30 cm + 1 db. fuv. szólam. - (300 Jahre Flötenmusik)
ISMN M 080-13539-6
Z. 13539 (EMB)
788.51
[AN 2508260] MARC

ANSEL
UTF-876 /2003.

   French baroque duets [nyomtatott kotta] : for two treble recorders = Französische Barockduette : für zwei Altblockflöten = Francia barokk duettek : két altfurulyára = Duettos baroques français : pour deux flûtes à bec alto / selected and ed. by Bali János. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 65 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14376-6
Z. 14376 (EMB)
785.72 *** 788.52
[AN 1086566] MARC

ANSEL
UTF-877 /2003.

Fries Károly, de (1897-1950)
   Hófehér gyöngyvirág [nyomtatott kotta] : de Fries Károly válogatott dalai. - [Szóló, é.]. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa., 2003. - 63 p. ; 30 cm
Tart.: Hófehér gyöngyvirág ; Egy édes, húsz éves ; Száz piros rózsa ; Egy hangulat ; A ruha afő ; Egyszer láttam a tengert ; Honvágy : (Idegenben keserűbb a sírás) ; Magával mennyi baj van ; Május van ; Ne szólj ; Oly könnyű ; Őszi fekete fellegek ; Szeretlek téged halálosan ; Szeretnék egy új szívet ; Valahol Oroszországban ; Van a Dunán egy kis ladik ; Volt egy édes kiskutyám ; Csak egy nap a világ ; Viszontlátásra, hadnagy úr! ; Csetneki csikós ; Kis Mariska ; Hazudik a nő ; Peches ember ne menjen a jégre ; Virágoskert az én szívem ; Egy rendes férj ; Ne törődj semmivel. - "Tudom, hogy szeretsz, nem tagadtad ezt..." (szövegkezdet) ; "A vén Tabánban még a múlt dalol..." (szövegkezdet) ; "Emlékszik az első bálra még...?" (szövegkezdet) ; "Élni, sajnos szerelem nélkül nem lehet..." (szövegkezdet) ; "A ruha a fő, és benne a nő..." (szövegkezdet) ; "Mit ön kíván, az túl merész..." (szövegkezdet) ; "Szereztem egy feleséget, aranyos a hölgy!" (szövegkezdet) ; "A zöld fák alól száz madár dalol..." (szövegkezdet) ; "Vártam, reménytelenül vártam én terád..." (szövegkezdet) ; "Vártalak, már olyan régen vártalak..." (szövegkezdet) ; "Hidd el drágám, minden férfi diktátor..." (szövegkezdet) ; "Künn Páris szélén egy kis caféchantantból..." (szövegkezdet) ; "Szívem csókos szerelmek bolondja volt..." (szövegkezdet) ; "Üzenet jött messze földről, halványzőld szín tábori levél..." (szövegkezdet) ; "Újpest mellett, srégen visavis, van egy rakás weekend lakás..." (szövegkezdet) ; "Azt mondják a jó eb hasznos házilény..." (szövegkezdet) ; "Az állomáson messze útra indulásra kész..." (szövegkezdet) ; "Most, amikor szép szerelmet vallok itten teneked..." (szövegkezdet) ; "Most elmondok titokban itt Önöknek egy kis dolgot..." (szövegkezdet) ; "Egy jósnő egyszer megjósolta nekem..." (szövegkezdet) ; "Éva azt hazudta, hogy ő tiltott almát nem evett..." (szövegkezdet) ; "Nyílnak a kertben a nyári csodák..." (szövegkezdet) ; "Vége a komédiának, kiürült a cirkusz..." (szövegkezdet) ; "Mikor egy házasság már öt-hat éves: hűvös mint az ősz..." (szövegkezdet)
RÉT 029 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3.085
[AN 2502512] MARC

ANSEL
UTF-878 /2003.

Friss Antal (1897-1973)
   Violoncello-Schule I [nyomtatott kotta] : erste Lage = Gordonkaiskola I : első (szűk) fekvés = Violoncello tutor I : first position / Friss Antal. - 19. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 67 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05224-2
Z. 5224 (EMB)
787.3(05)
[AN 2510464] MARC

ANSEL
UTF-8

G

79 /2003.
Gárdián Gábor (1957-)
   Gordonkaiskola II/1 [nyomtatott kotta] : a fekvésjáték alapjai = Cello tutorial II/1. : the basics of playing in various positions / Gárdián Gábor ; ill. Ádám László. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa., 2003. - 47 p. : ill. ; 30 cm
RÉT 034 (Rózsavölgyi & Tsa.)
787.3(05)
[AN 2515619]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2003.

Gárdián Gábor (1957-)
   Gordonkaiskola II/1 [nyomtatott kotta] : [zongorakiséret] = Cello tutorial II/1. / Gárdián Gábor. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa., 2003. - 40 p. ; 30 cm
RÉT 034a (Rózsavölgyi és Tsa.)
[AN 2515647] MARC

ANSEL
UTF-881 /2003.

Gárdonyi Zoltán (1906-1986)
   Zöld erdőben, zöld mezőben [nyomtatott kotta] : magyar népdalok zongorára négy kézre / Gárdonyi Zoltán ; közreadja Gárdonyi Zsolt. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa., 2003. - 55 p. ; 30 cm
RÉT 030 (Rózsavölgyi &Tsa.)
786.24
[AN 2501500] MARC

ANSEL
UTF-882 /2003.

Gariboldi, Giulio [Giuseppe] (1833-1905)
   Die ersten Übungen für Flöte [nyomtatott kotta] = The first exercises for the flute = Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak / Giuseppe Gariboldi ; herausgegeben von Bántai Vilmos. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 35 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08519-6
Z. 8519 (EMB)
788.51(051)
[AN 2508192] MARC

ANSEL
UTF-883 /2003.

   Gitáriskola I [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule I. = Guitar tutor I. / [összeáll.] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 51 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08418-2
Z. 8418 (EMB)
787.61(05)
[AN 2503117] MARC

ANSEL
UTF-884 /2003.

   Gitáriskola II [nyomtatott kotta] = Guitar tutor II. = Gitarrenschule II. / [összeáll.] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 44 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12280-8
Z. 12280 (EMB)
787.61(05)
[AN 2520846] MARC

ANSEL
UTF-885 /2003.

   Gitarrenschule III [nyomtatott kotta] = Gitáriskola III. = Guitar tutor III. / [összeáll.] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 67 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12281-5
Z. 12281 (EMB)
787.61(05)
[AN 2510257] MARC

ANSEL
UTF-886 /2003.

   Gitarrenschule V [nyomtatott kotta] = Guitar tutor V. = Gitáriskola V. / [összeáll.] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 87 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12891-6
Z. 12891 (EMB)
787.61(05)
[AN 2523841] MARC

ANSEL
UTF-887 /2003.

   Gordonkaiskola III [nyomtatott kotta] = Violoncello tutor III / [szerk.] Friss Antal. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 87 p. ; 30 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-05241-9
Z. 5241 (EMB)
787.3(05)
[AN 2510238] MARC

ANSEL
UTF-888 /2003.

   Gradus - Triók [nyomtatott kotta] : furulyákra, vagy egyéb dallamhangszerekre / összeáll. Markovich Judit. - [Partitúra]. - Budapest : Eötvös József Könyvkiad., 2003. - 258 p. ; 30 cm
ISBN 963-9316-69-5
785.73 *** 788.52
[AN 2519357] MARC

ANSEL
UTF-889 /2003.

   Gregorián példatár [nyomtatott kotta] : egyházzene tanszakok számára : kézirat gyanánt / közreadja Dobszay László. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke - Magyar Egyházzenei Társaság, 2003. - 122 p. ; 28 cm. - (Egyházzenei füzetek. II. sorozat, Gregorián műfajok ; 5.)
783.51
[AN 1086826] MARC

ANSEL
UTF-8

H

90 /2003.
Hajdú Mihály (1909-1990)
   Magyar gyermekdalok [nyomtatott kotta] : két gordonkára = Hungarian children's songs : for two violoncellos = Ungarische Kinderlieder : für zwei Violoncelli / Hajdu Mihály ; vonásnemmel és ujjrenddel ellátta Mező László ; [ill.] Reich Károly. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 23 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-07014-7
Z. 7014 (EMB)
785.72 *** 787.3
[AN 2523859]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2003.

Halmos László (1909-1997)
   Jubilate Deo [nyomtatott kotta] : motetták és offertóriumok / Halmos László ; közreadja Hoffmann László. - [Partitúra]. - Győr : Arrabona Cantat, 2003. - 52 p. ; 29 cm
ISMN M 801-65007-8
783.23 *** 783.4 *** 784.087.68
[AN 2518133] MARC

ANSEL
UTF-892 /2003.

Hara László (1943-1993)
   Fagottiskola I [nyomtatott kotta] = Fagottschule I / Hara László. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 91 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05405-5
Z. 5405 (EMB)
788.8(05)
[AN 2521324] MARC

ANSEL
UTF-893 /2003.

   Harmonikaiskola II [nyomtatott kotta] = Akkordeonschule II. / [összeáll.] Bogár István, Várhelyi Antal. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 71 p. ; 30 cm
ISMN M 080-06386-6
Z. 6386 (EMB)
786.8(05)
[AN 2519866] MARC

ANSEL
UTF-894 /2003.

   A hegedű száraz fája [nyomtatott kotta] : Gyerekdalok, magyardalok : 25 kis előadási mű az I. fekvés keretén belül / feldolgozta és zongorakisérettel ellátta Falk Géza ; a címlapot ... rajzolta Madaras László. - Reprint kiad. - [Szóló, hg.]. - Budapest : Polifon Zeneműkiadó, [2003]. - 28 p. : ill. ; 31 cm + 1 db mell.
A Budapest, 1936. Rózsavölgyi és Társa Zeneműkiadónál megjelent kotta változatlan utánnyomása.
787.1
[AN 2525198] MARC

ANSEL
UTF-895 /2003.

   Hegedűiskola I [nyomtatott kotta] : az alsófok I. osztálya számára = Violinschule I : für die I. klasse der Unterstufe / Dénes László, Kállay Géza, Lányi Margit, Mező Imre. - 30. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 54 p. ; 30 cm + 1 db. zg. kíséret
ISMN M 080-05235-8
Z. 5235 (EMB)
787.1(05)
[AN 2510975] MARC

ANSEL
UTF-896 /2003.

   Hegedűiskola II [nyomtatott kotta] : az alsófok II. osztálya számára = Violinschule II = Violin tutor II / Dénes László, Lányi Margit, Mező Imre, Skultéty Antalné. - 24. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 73 p. ; 30 cm + 1 db zg. szólam
ISMN M 080-05244-0
Z. 5244 (EMB)
787.1(05)
[AN 2517665] MARC

ANSEL
UTF-897 /2003.

   Hegedűiskola III-IV [nyomtatott kotta] = Violinschule III-IV / [összeáll.] Dénes László, Lányi Margit, Mező Imre, Skultéty Antalné. - 18. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 116 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05245-7
Z. 5245 (EMB)
787.1(05)
[AN 2520126] MARC

ANSEL
UTF-898 /2003.

Hidas Frigyes (1928-2007)
   Rapszódia basszusharsonára és fúvószenekarra [nyomtatott kotta] : zongorakivonat / Hidas Frigyes. - 3. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2003. - 15 p. ; 30 cm + 1 db harsona szólam. - (Fúvószenekar ; 26.)
ISMN M 080-12478-9
Z. 12478 (EMB)
788.2
[AN 2503637] MARC

ANSEL
UTF-899 /2003.

Hollós Máté (1954-)
   Búcsú Aasétól [nyomtatott kotta] : gitárra = Farewell to Aase : for guitar / Hollós. - [Szóló]. - Budapest : Akkord, 2003. - 4 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65111-2
A-1080 (Akkord)
787.61
[AN 2520387] MARC

ANSEL
UTF-8100 /2003.

Hollós Máté (1954-)
   A nemlét küszöbén [nyomtatott kotta] : klarinétra és hegedűre = On the edge of non-existence : for clarinet and violin / Hollós. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 5 p. ; 30 cm + 1 db. mell.
ISMN M 900-52539-0
A-1068 (Akkord)
785.72
[AN 2523211] MARC

ANSEL
UTF-8101 /2003.

   Horn music [nyomtatott kotta] : for beginners = Hornmusik : für Anfänger = Musique de cor : pour les premiers pas = Kürtmuzsika : kezdők számára / ed. by Ónozó János, Kovács Mátyás. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 39 p. ; 31 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-06902-8
Z. 6902 (EMB)
788.4
[AN 2525749] MARC

ANSEL
UTF-8102 /2003.

   Hullámzó Balaton tetején [nyomtatott kotta] : dalok a magyar tengerről : ének- és hegedűszólam zongorakísérettel, harmóniajelzéssel / válogatta Gábor Vas ; hegedűszólam Tivadar Mészáros. - [Szóló, é. - hg., zg., harmóniajelzéssel]. - Budapest : EMB, 2003. - 38 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
Tart.: A Balaton aranyhídja ; A Balaton nyárfás partját ; Alkony szállt a Balatonra ; A Balaton tükre felett ; Sír a kislány a Balaton partján ; A keszthelyi kikötőnél ; A keszthelyi főutcán ; Zúg a vihar a Bakonyba' ; Badacsonyi kéknyelű ; Balatoni hajóslegény ; Balatoni kis csárdákban ; Badacsonyi nyárfás parton ; Badacsonyi öreg nyárfák ; Balaton keringő ; Balaton tetején ; Balaton közepe ; Balatonnak édes vize ; Befagyott már a Balaton ; Csillogó, szép a Balaton ; Kék Balaton ; Csopak, Somló, Badacsony ; Hullámzó Balaton tetején ; Kékvízű, szép tó ; Kigyúlt egy csillag a Balatonon ; Kizöldült az öreg Bakony ; Kékvizű Balaton ; Öreg halász vén csónakján ; Csuka, potyka, kecsege ; Elragadta galambomat a Balaton tőlem ; Ringató, kék Balaton ; Ránk borul a csöndes alkony ; Súgd meg, Balaton ; Széles a Balaton vize ; Tüzes ború Badacsony ; Szép az őszi Balaton-part ; Tihany partját csókolja a Balaton
ISMN M 080-50282-2
Z. 50282 (EMB)
784.3.067.26
[AN 2502776] MARC

ANSEL
UTF-8

I

103 /2003.
   I wish it were for flute! [nyomtatott kotta] : arrangement of well-known works and other pieces = Wenn es das für Flöte gäbe! : bearbeitungen bekannter Werke und andere Stücke = Bárcsak volna fuvolám! : Ismert művek átirata és más darabok / ed. by Gyula Csetényi. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, [2003]. - 26 p. ; 31 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 900-52534-5
A-1019 (Akkord)
788.51
[AN 2525007]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2003.

   Ír és skót dallamok [nyomtatott kotta] : furulyára (szoprán, alt stb.) vagy más dallamhangszerre (fuvola, oboa, hegedű stb.) zongorakíséretekkel, gitárakkordjelzésekkel 2 hangnemben = Irische und Schottische Melodien : für Blockflöte (Sopran, Alt usw.) oder andere Melodieninstrumente (Querflöte, Oboe, Violine usw.) mit Klavierbegleitungen und Akkordsymbolen (für Gitarre) in 2 Tonarten = Irish and scottish tunes : for recorder (descant, treble etc.) or other Melodyinstruments (flute, oboe, violin etc.) with piano accompaniments and with chord symbols (for guitar) in 2 keys / feldolgozta és közreadja Perényi Éva, Perényi Péter. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2003. - 24 p. ; 30 cm + 2 db szólam
788.52
[AN 2520344] MARC

ANSEL
UTF-8105 /2003.

   Italian renaissance songs [nyomtatott kotta] : for voice and guitar : originally for voice and lute = Olasz reneszánsz dalok : énekhangra és gitárra, : eredetileg énekhangra és lantra / transcribed and edited by Benkő Dániel. - 7. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2003. - 32 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08787-9
Z. 8787 (EMB)
784.3
[AN 2503027] MARC

ANSEL
UTF-8

J

106 /2003.
Janequin, Clement (1485-1560)
   A csata avagy a Marigano-i ütközet [nyomtatott kotta] = La guerre à Marignan 1515 / Janequin ; közreadja Szekeres Ferenc. - 2. kiad. - [Partitúra, vegyeskar]. - Budapest : EMB, 2003. - [24] p. ; 24 cm
ISMN M 080-13340-8
Z. 13340 (EMB)
784.087.68
[AN 1083519]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2003.

   Játszani is engedd... 2 [nyomtatott kotta] : előadási darabok kezdőknek zongorára = Lasst sie auch spielen... 2 : Auffürungsstücke zur Klavier für Anfänger = Let them play... 2 : pieces for piano performance for beginners / összeállította Teöke Marianne. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi & Tsa., 2003. - 64 p. ; 30 cm
RÉT 007 (Rózsavölgyi & Tsa.)
786.2
[AN 2501286] MARC

ANSEL
UTF-8108 /2003.

Jeney Zoltán (1915-1981)
   Soliloquium No. 1 [nyomtatott kotta] : per flauto solo / Jeney Zoltán. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 8 p. ; 31cm
ISMN M 080-06153-4
Z. 6153 (EMB)
788.51
[AN 2526475] MARC

ANSEL
UTF-8109 /2003.

József Andrásné
   Zenei előképző [nyomtatott kotta] : olvasókönyv / József Andrásné, Szmrecsányi Magda. - 31. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 62 p. : ill. ; 24 cm
ISMN M 080-05725-4
Z. 5725 (EMB)
781.2(05)
[AN 1074841] MARC

ANSEL
UTF-8

K

110 /2003.
Kabalevskij, Dmitrij Borisovič
   Klavierstücke für Kinder [nyomtatott kotta] = Piano pieces for children = Zongoradarabok gyermekeknek / Dmitrij Kabalevskij. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 59 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13098-8
Z. 13098 (EMB)
786.2
[AN 1086766]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2003.

   Kedvelt melódiák [nyomtatott kotta] : oboára és zongorára = Beliebte Melodien : für Oboe und Klavier ; átdolgozta Csánky Emilia. - [Szóló]. - Budapest : Polifon Zeneműkiadó, 2003. - 15 p. ; 31 cm + 1db mell.
Tart.: Largo / Händel, G. F. ; Ave Maria / Gounod, C. F. ; Air / Bach, J.S. ; Tavaszi dal / Mendelssohn, F. ; A lenhajú lány / Debussy, C.A. ; Dal szöveg nélkül / Mendelssohn, F.
0011 (Polifon)
788.7
[AN 2524843] MARC

ANSEL
UTF-8112 /2003.

Kerényi Sándor (1933-)
   22 etüd oboára [nyomtatott kotta] / Kerényi Sándor. - [Szóló]. - Budapest : Flaccus Kiadó, 2003. - 39 p. ; 30 cm
788.7(052)
[AN 2516386] MARC

ANSEL
UTF-8113 /2003.

Király László (1954-)
   Magyar népdalok két klarinétra [nyomtatott kotta] = Ungarische Volkslieder für zwei Klarinetten = Hungarian folk songs for two clarinets / Király László. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 7 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08876-0
Z. 8876 (EMB)
785.72 *** 788.6
[AN 2515660] MARC

ANSEL
UTF-8114 /2003.

Király László (1954-)
   Melankolikus szerenád [nyomtatott kotta] : for 4 violoncellos or cello ensemble = Melancolic serenade / Király László. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Editio Bernardus, cop. 2003. - 8 p. ; 30 cm + 4 db szólam
Megjelent CD-n: Cellomania, Hungaroton, HCD 32108
ISMN M 900-52580-2
EdbR KiL 001 (Editio Bernardus)
785.7 *** 787.3
[AN 2569266] MARC

ANSEL
UTF-8115 /2003.

Kistétényi Melinda (1926-1999)
   Sonata per trombone solo [nyomtatott kotta] / Kistétényi Melinda. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 4 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65109-9
A-1078 (Akkord)
788.2
[AN 2521572] MARC

ANSEL
UTF-8116 /2003.

   Klassische Quartettmusik [nyomtatott kotta] : für Anfänger : (erste Lage) = Classical quartet music : for beginners : (first position) = Klasszikus kvartettmuzsika : kezdők számára : (első fekvés) / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Vigh Lajos. - 3. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2003. - 32 p. ; 31 cm + 5 db vonós szólam
ISMN M 080-14109-0
Z. 14109 (EMB)
785.74(7)
[AN 2526446] MARC

ANSEL
UTF-8117 /2003.

Kocsár Miklós (1933-)
   Missa tertia [nyomtatott kotta] : for mixed voices / Kocsár Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 38 p. ; 29 cm
ISMN M 080-14399-5
Z. 14399 (EMB)
783.22 *** 784.087.68
[AN 2519371] MARC

ANSEL
UTF-8118 /2003.

Kocsár Miklós (1933-)
   Sonata per violino solo [nyomtatott kotta] : (1961-1991) / Kocsár Miklós. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 12 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14153-3
Z. 14153 (EMB)
787.1
[AN 2500853] MARC

ANSEL
UTF-8119 /2003.

Kocsár Miklós (1933-)
   Változatok szólógordonkára [nyomtatott kotta] = Varianti per violoncello solo / Kocsár Miklós. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 10 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-13920-2
Z. 13920 (EMB)
787.3
[AN 2519806] MARC

ANSEL
UTF-8120 /2003.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   66 zweistimmige Singenübungen [nyomtatott kotta] = 66 kétszólamú énekgyakorlat / Kodály Zoltán. - 19. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 55 p. ; 24 cm
ISMN M 080-04204-5
Z. 4204 (EMB)
781.2(05)
[AN 1074931] MARC

ANSEL
UTF-8121 /2003.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   333 olvasógyakorlat [nyomtatott kotta] : bevezető a magyar népzenébe / Kodály Zoltán. - 37. kottás-betűs kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2003. - 60 p. ; 17 cm
ISMN M 080-03741-6
Z. 3741 (EMB)
781.2(05)
[AN 1081148] MARC

ANSEL
UTF-8122 /2003.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] : női karra és orgonára / Kodály Zoltán ; közreadja Sulyok Imre. - 4. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 7 p. ; 27 cm
ISMN M 080-14165-6
Z. 14165 (EMB)
784.087.68
[AN 2516393] MARC

ANSEL
UTF-8123 /2003.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Bicinia hungarica [nyomtatott kotta] : bevezető a kétszólamú éneklésbe : harmadik füzet / Kodály Zoltán ; átnézte Wilheim András. - 10. revid. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 33 p. ; 24 cm
ISMN M 080-06336-1
Z. 6336 (EMB)
781.2(05)
[AN 1074916] MARC

ANSEL
UTF-8124 /2003.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Kilenc zongoradarab [nyomtatott kotta] : Op. 3. = Nine piano pieces : Op. 3 = Neun Klavierstücke : Op. 3 / Kodály Zoltán. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 24 p. ; 30 cm
ISMN M 080-01177-5
Z. 1177 (EMB)
786.2
[AN 2510207] MARC

ANSEL
UTF-8125 /2003.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ötfokú zene I [nyomtatott kotta] : 100 magyar népdal / Kodály Zoltán. - 42. ritmizált, szolmizációval jelzett kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2003. - 35 p. ; 16 cm
ISMN M 080-02809-4
Z. 2809 (EMB)
781.2(05)
[AN 1081134] MARC

ANSEL
UTF-8126 /2003.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat [nyomtatott kotta] / Kodály. - 27. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 16 p. ; 24 cm
ISMN M 080-03653-2
Z. 3653 (EMB)
781.2(05)
[AN 1083527] MARC

ANSEL
UTF-8127 /2003.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Zehn Trios [nyomtatott kotta] : für drei Violoncelli = Ten trios : for three violoncellos = Tíz trió : három gordonkára / Kodály Zoltán ; Transkription aus "Tricinia" von Jákó Jenő. - 7. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 15 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07710-8
Z. 7710 (EMB)
785.73 *** 787.3
[AN 2510608] MARC

ANSEL
UTF-8128 /2003.

Köhler, Ernesto (1849-1907)
   Etüden für Flöte [nyomtatott kotta] : Op. 33, No. 1. = Etűdök fuvolára : Op. 33, No. 1 = Studies for flute : Op. 33, No. 1 / Ernesto Köhler ; herausgegeben von Pröhle Henrik. - 14. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 18 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08513-4
Z. 8513 (EMB)
788.51(052)
[AN 2503109] MARC

ANSEL
UTF-8129 /2003.

Köhler, Ernesto (1849-1907)
   Virtuóz etűdök fuvolára III [nyomtatott kotta] : Op. 75. = Virtuose Etüden für Flöte III. : Op. 75 = Virtuoso studies for flute III. : Op. 75 / Ernesto Köhler ; közreadja Pröhle Henrik. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 31 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08518-9
Z. 8518 (EMB)
788.51(052)
[AN 2520806] MARC

ANSEL
UTF-8130 /2003.

Kovács Béla (1937-)
   Klarinétozni tanulok 2 [nyomtatott kotta] = Ich lerne Klarinette spielen 2. = I learn to play the clarinet 2. / Kovács Béla. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 94 p. ; 30 cm
ISMN M 080-13291-3
Z. 13291 (EMB)
788.6(05)
[AN 2520437] MARC

ANSEL
UTF-8131 /2003.

Kovács Béla (1937-)
   Mindennapos skálagyakorlatok klarinétra [nyomtatott kotta] = Tägliche Tonleiterübungen für Klarinette = Everyday scale exercises for clarinet / Kovács Béla. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 97 p. ; 30 cm
ISMN M 080-08852-4
Z. 8852 (EMB)
788.6(051)
[AN 2520030] MARC

ANSEL
UTF-8132 /2003.

Kovács Péter
   Keyboardiskola kezdőknek [nyomtatott kotta] / Kovács Péter. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music, 2003. - 50 p. : ill. ; 2003
SMB No. 24 (Solo Music)
786
[AN 2507775] MARC

ANSEL
UTF-8133 /2003.

   Közkedvelt zongoramuzsika [nyomtatott kotta] = Popular piano music = Beliebte Klaviermusik / lektorálta Papp Gábor. - [Szóló]. - Miskolc : Koncert 1234 Kft., 2003. - 66 p. ; 30 cm
786.2
[AN 2503346] MARC

ANSEL
UTF-8134 /2003.

Kurtág György (1926-)
   Hommage à R. Sch [nyomtatott kotta] : für Klarinette (auch grosse Trommel), Bratsche und Klavier : Op. 15/d / Kurtág György. - 3. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2003. - 17 p. ; 30 cm + 2 db sazólam
ISMN M 080-13809-0
Z. 13809 (EMB)
785.73
[AN 2510941] MARC

ANSEL
UTF-8135 /2003.

Kurtág György (1926-)
   Játékok V [nyomtatott kotta] : zongorára : Naplójegyzetek, személyes üzenetek = Spiele V : Tagebucheintragungen, persönliche Botschaften = Games V : for piano : Diary entries, personal messages / Kurtág György. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 46 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14002-4
Z. 14002 (EMB)
786.2
[AN 2510967] MARC

ANSEL
UTF-8136 /2003.

Kurtág György (1926-)
   Játékok VII [nyomtatott kotta] : zongorára : Naplójegyzetek, személyes üzenetek = Spiele VII : Tagebucheintragungen, persönliche Botschaften = Games VII : for piano : Diary entries, personal messages / Kurtág György. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 55 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14069-7
Z. 14069 (EMB)
786.2
[AN 1086555] MARC

ANSEL
UTF-8137 /2003.

Kurtág György (1926-)
   Stele [nyomtatott kotta] : Op. 33 / György Kurtág. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 40 p. ; 41 cm
ISMN M 080-14060-4
Z. 14060 (EMB)
785.1
[AN 2526452] MARC

ANSEL
UTF-8

L

138 /2003.
   Latin-amerikai dallamok [nyomtatott kotta] : énekre, gitárra, zongorára, keyboardra és egyéb hangszerekre. - [Szóló, é. - gitárakkordjelzéssel]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2003. - 35 p. ; 31 cm
SMB No. 69 (Solo Music)
[AN 2556541]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2003.

Lee, Sebastian (1805-1887)
   Negyven könnyű gyakorlat gordonkára az első fekvésben [nyomtatott kotta] : Op. 70 = Forty easy studies for violoncello in the first position : Op. 70 = Vierzig leichte Etüden für Violoncello in der ersten Lage : Op. 70 / Sebastian Lee ; közreadja Pejtsik Árpád. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 31 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12195-5
Z. 12195 (EMB)
787.3(052)
[AN 2520067] MARC

ANSEL
UTF-8140 /2003.

Legány Dénes (1965-2000)
   Trio sonata [nyomtatott kotta] : for flute, violoncello and piano = Triószonáta : fuvolára, gordonkára és zongorára / Legány. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 16 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN M 900-52536-9
A-1065 (Akkord)
785.73
[AN 2521543] MARC

ANSEL
UTF-8141 /2003.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Freie Bearbeitungen [nyomtatott kotta] : XV. = Free arrangements : XV / Franz Liszt ; herausgegeben von István Kassai, Imre Sulyok. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - XXVI, 143 p. ; 30 cm. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie II. Freie Bearbeitungen und Transkriptionen für Klavier zu zwei Händen ; 15.)
ISMN M 080-30033-6
Z. A 12404 (EMB)
786.2
[AN 2542621] MARC

ANSEL
UTF-8142 /2003.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Freie Bearbeitungen [nyomtatott kotta] : XV. = Free arrangements : XV / Franz Liszt ; herausgegeben von István Kassai, Imre Sulyok. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - XXVI, 133 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie II. ; 15.)
ISMN M 080-12404-8
Z. B 12404 (EMB)
786.2
[AN 2541046] MARC

ANSEL
UTF-8143 /2003.

Lőrincz László (1953-)
   Blockflöten-ABC [nyomtatott kotta] : für C-Sopranblockflöte = Recorder-ABC : for C descant recorder = Furulya-ABC : C-szopránfurulyára / Lőrincz László, Paragi Jenő. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 67 p., [2] t. ; 30 cm + mell.
A mellékletben a zongorakíséret.
ISMN M 080-14090-1
Z. 14090 (EMB)
788.52(05)
[AN 2520721] MARC

ANSEL
UTF-8

M

144 /2003.
Madarász Iván (1949-)
   Dialogue [nyomtatott kotta] : for trombone and piano = Párbeszéd : harsonára és zongorára / Madarász. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, cop. 2003. - 4 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 801-65104-4
A-1073 (Akkord)
[AN 2533140]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2003.

Madarász Iván (1949-)
   Fürzogy [nyomtatott kotta] : for flute / Madarász. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, cop. 2003. - 7 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65107-5
A-1076 (Akkord)
788.51
[AN 2533152] MARC

ANSEL
UTF-8146 /2003.

   Magyar muzsika harmonikára [nyomtatott kotta] = Ungarische Musik für Akkordeon = Hungarian music for accordion / összeállította és harmonikára átírta Vas Gábor. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 38 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14372-8
Z. 14372 (EMB)
786.8
[AN 2523825] MARC

ANSEL
UTF-8147 /2003.

Marcello, Benedetto (1686-1739)
   6 sonate per violoncello e basso continuo [nyomtatott kotta] / Benedetto Marcello ; herausgegeben von Máriássy István, Pejtsik Árpád. - 2. urtext kiad. - [Szóló, gka.]. - Budapest : EMB, 2003. - 40 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam
ISMN M 080-13547-1
Z. 13547 (EMB)
787.3
[AN 2516101] MARC

ANSEL
UTF-8148 /2003.

   Megálltak a bárányfelhők.. [nyomtatott kotta] : Molnár Mikus Magdolna magyarnótái I-II / [szöveg] Molnár Mikus Magdolna ; szerk. Kikli Tivadar. - [Szóló, é.]. - Szeged : Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-Magyarországi Egyesülete, 2003. - 29, 30 p. ; 21 cm
784.3.067.26
[AN 2524305] MARC

ANSEL
UTF-8149 /2003.

   "Megkondult a félegyházi nagyharang" [nyomtatott kotta] : 61 népdal Tarjányi Ágoston zenetanár gyűjtéséből. - [Szóló, é.]. - Kiskunfélegyháza : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, 2003. - 68 p. ; 21 cm
784.4
[AN 2542646] MARC

ANSEL
UTF-8150 /2003.

   Meister der Klaviersonatine [nyomtatott kotta] = Masters of the piano sonatina = A zongora-szonatina mesterei / herausgegeben von Csurka Magda. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 63 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14412-1
Z. 14412 (EMB)
786.2
[AN 2519855] MARC

ANSEL
UTF-8151 /2003.

   Die Meister des Liedes II [nyomtatott kotta] : Werke für alle Stimmgattungen alter englischer Meister sowie von Beethoven, Weber, Schubert und Mendelssohn = The masters of songs II. : works for all species of voice by early English masters and by Beethoven, Weber, Schubert and Mendelssohn = A dal mesterei II. : régi angol mesterek, valamint Beethoven, Weber, Schubert és Mendelssohn művei minden hangfajra / herausgegeben von Ádám Jenő. - 13. jav. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2003. - 133 p. ; 29 cm
Eredeti és magyar szöveggel.
ISMN M 080-02110-1
Z. 2110 (EMB)
784.3
[AN 2501881] MARC

ANSEL
UTF-8152 /2003.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
   Lieder ohne Worte [nyomtatott kotta] : für Klavier / Felix Mendelssohn ; revidiert von Kováts Gábor. - 26. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 148 p. ; 30 cm
ISMN M 080-07354-4
Z. 7354 (EMB)
786.2
[AN 2503045] MARC

ANSEL
UTF-8153 /2003.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847)
Versenymű (hg., zk.) (Op. 64.) (e moll)
   Violinkonzert [nyomtatott kotta] : (e-Moll) : Op. 64 / Felix Mendelssohn-Bartholdy ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 5. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 108 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40049-4
Z. 40049 (EMB)
785.6:787.1
[AN 1081410] MARC

ANSEL
UTF-8154 /2003.

   Millió rózsaszál [nyomtatott kotta] : válogatás Csongrádi Kata legszebb dalaiból / összeállította S. Nagy István, Szigeti Károly. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Solo Music, 2003. - 23 p. ; 27 cm
SMB No. 68 (Solo Music)
784.3.085
[AN 2500885] MARC

ANSEL
UTF-8155 /2003.

   Millió rózsaszál [nyomtatott kotta] : válogatás Csongrádi Kata legszebb dalaiból / összeállította S. Nagy István, Szigeti Károly. - [Szóló, é. - harmóniajelzéssel]. - Budapest : Solo Music, 2003. - 23 p. ; 27 cm
A dalokat részletesen lásd a Z 314.299 jelzetű kottánál.
SMB No. 68 (Solo Music)
784.3.085
[AN 2502364] MARC

ANSEL
UTF-8156 /2003.

Mosonyi Mihály (1815-1870)
   Zongoraátiratok [nyomtatott kotta] = Transcriptions for piano = Klaviertranscriptionen / Mosonyi Mihály ; közreadja Kassai István. - [Szóló]. - Budapest : Akkord, 2003. - 76 p. ; 30 cm
Tart.: Szabad gondolatok ; Újévi ajándék ; 4 albumlap ; 4 rapszódia ; Magyar zene
ISMN M 900-52543-7
A 1047 (Akkord)
786.2
[AN 2507808] MARC

ANSEL
UTF-8157 /2003.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Szimfónia (zk.) (KV543) (Esz dúr)
   Sinfonie Es-Dur [nyomtatott kotta] : K.V. 543 / W. A. Mozart ; herausgegeben von Darvas Gábor. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 72 p. ; 20 cm. - (EMB study scores)
ISMN M 080-40018-8
Z. 40018 (EMB)
785.1
[AN 1081383] MARC

ANSEL
UTF-8158 /2003.

Munia Zoltán (1960-)
   Oboaiskola [nyomtatott kotta] : gyakorlatok, etűdök, darabok gyűjteménye a zeneiskolák alapfokú osztályai számára / szerk. Munia Zoltán. - [Szóló]. - Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2003. - 132 p. ; 29 cm
ISBN 963-9316-90-3 fűzött : ár nélkül
ISBN 963-9316-81-4
788.7(05)
[AN 2519518] MARC

ANSEL
UTF-8159 /2003.

Munia Zoltán (1960-)
   Oboaiskola [nyomtatott kotta] : zongorakiséret / szerk. Munia Zoltán. - [Szóló]. - Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2003. - 91 p. ; 29 cm
ISBN 963-9316-82-2
788.7(05)
[AN 2519523] MARC

ANSEL
UTF-8160 /2003.

   Music für Violine 2 [nyomtatott kotta] = Music for violin 2. = Musique pour violon 2. = Hegedűmuzsika 2. / herausgegeben von Lenkei Gabriella. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 43 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-06749-9
Z. 6749 (EMB)
787.1
[AN 2515899] MARC

ANSEL
UTF-8161 /2003.

Muszty Bea (1950-)
   Új gitáriskola [nyomtatott kotta] / összeáll. Muszty Bea, Dobay András. - [Szóló, é. - gitárakkord jelzéssel]. - [Budapest] : Muszty-Dobay Bt., [2003]. - 155 p. : ill. ; 33 cm
787.61(05) *** 784.3.085
[AN 2525329] MARC

ANSEL
UTF-8

N

162 /2003.
   Nagybőgőiskola I [nyomtatott kotta] = Kontrabass-Schule I = Double bass method I / [összeáll.] Montag Lajos. - 21. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 102 p., [1] t. ; 28 cm
ISMN M 080-01811-8
Z. 1811 (EMB)
787.4(05)
[AN 2506314]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2003.

   Négyszólamú motetták vegyeskarra [nyomtatott kotta] : latin nyelven / közreadja és jegyzetekkel ellátta Köteles György ; a teológiai jegyzeteket írta Füzes Ádám ; kottagrafika Gelencsér Ágnes. - [Partitúra]. - Budapest : Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet és Országos Magyar Cecília Egyesület, 2003. - 274 p. ; 29 cm
ISBN 963-8243-35-X
783.4
[AN 2599175] MARC

ANSEL
UTF-8

P

164 /2003.
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)
   Himnuszok [nyomtatott kotta] / G. P. Palestrina ; közreadja Soós András. - 2. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke - Magyar Egyházzenei Társaság, 2003. - 52 p. ; 30 cm. - (Egyházzenei füzetek. III. sorozat, Egyházi kórusművek ; 8.)
783.24
[AN 2500090]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2003.

Papp Lajos (1935-)
   Aquarium [nyomtatott kotta] : 11 Klavierstücke : für Fortgeschrittene = Aquarium : 11 piano pieces : for advanced students = Aquarium : 11 zongoradarab : haladóknak / Papp Lajos. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 19 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14022-2
Z. 14022 (EMB)
786.2
[AN 2517691] MARC

ANSEL
UTF-8166 /2003.

Papp Lajos (1935-)
   Klavier-ABC 1 [nyomtatott kotta] : Klavierschule für Anfänger für Einzel- oder Gruppenunterricht, unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus Europa = Piano-ABC 1 : piano tutor for beginners - individuals or groups - using european children's and folk songs = Zongora-ABC 1 : zongoraiskola kezdőknek, egyéni vagy csoportos oktatásra, európai gyermek- és népdalok felhasználásával / Papp Lajos. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 33 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14019-2
Z. 14019 (EMB)
786.2(05)
[AN 2517987] MARC

ANSEL
UTF-8167 /2003.

Papp Lajos (1935-)
   Vidám trombitások [nyomtatott kotta] : öt trió trombitákra = Merry trumpeters : five trumpet trios = Lustige Trompeter : fünf Trios für Trompeten = Les trompettistes joyeux : cinq trios pour trompettes / Papp Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 12 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14363-6
Z. 14363 (EMB)
785.73 *** 788.1
[AN 2500131] MARC

ANSEL
UTF-8168 /2003.

Petrovics Emil (1930-)
   Concerto per flauto e orchestra [nyomtatott kotta] / Petrovics Emil ; fuvolára és zongorára átírta Sulyok Imre. - 4. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2003. - 42 p. ; 28 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-05094-1
Z. 5094 (EMB)
785.6:788.51
[AN 2519083] MARC

ANSEL
UTF-8169 /2003.

Piaf, Edith (1915-1963)
   Nem bánok semmit sem [nyomtatott kotta] : válogatás Edith Piaf legszebb dalaiból. - [Szóló, é. - gitárakkord jelzéssel]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, [2003]. - 63 p. : ill. ; 31 cm
SMB No. 65 (Solo Music)
784.3.085
[AN 2555129] MARC

ANSEL
UTF-8170 /2003.

Pintér József
   Karácsonyi kórusok [nyomtatott kotta] : gyermek- és nőikarra / Pintér József. - [Partitúra]. - Kaposvár : Szerzői kiadás, 2003. - 28 p. ; 30 cm
"Ó, jertek zengjünk glóriát..." (szövegkezdet) ; "Ó gyönyörű szép, titokzatos éj !" (szövegkezdet) ; "Szülte a Szűz szent fiát ..." (szövegkezdet) ; "Kedves álmot..." (szövegkezdet) ; "Üdvözlégy kis Jézuska..." (szövegkezdet) ; "Betlehem kis falucskában..." (szövegkezdet) ; "A kis Jézus megszületett..." (szövegkezdet) ; "Betlehem, Betlehem a te határidba..." (szövegkezdet) ; "Hull a hó is, fúj a szél is..." (szövegkezdet) ; "Ó, lágyan lebbenő..." (szövegkezdet) ; "Éjmélyéből messze zengő..." (szövegkezdet) ; "Oly szép a téli jégvilág..." (szövegkezdet) ; "Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok..." (szövegkezdet) ; "Drága ünnep..." (szövegkezdet) ; "Minden ember örvendjen..." (szövegkezdet) ; "Midőn a szűz bepólyálja gyermekét..." (szövegkezdet) ; "Vígan zengjetek citorák[!]..." (szövegkezdet) ; "Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő..." (szövegkezdet) ; "A karácsony, a karácsony..." (szövegkezdet) ; "Jöjjetek Jézust dícsérni..." (szövegkezdet)
ISMN M 801-65004-7
784.087.68
[AN 2515876] MARC

ANSEL
UTF-8171 /2003.

Pleyel, Ignaz (1757-1831)
   Duos pour 2 violons II [nyomtatott kotta] : Six petits duos : Op. 48 / Ignaz Pleyel ; revue et doigté par Bloch József. - 6. kiad. - [Partitura]. - Budapest : EMB, 2003. - 31 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12166-5
Z. 12166 (EMB)
785.72 *** 787.1
[AN 2506115] MARC

ANSEL
UTF-8172 /2003.

Pócs Katalin (1963-)
   Négy klarinétetűd [nyomtatott kotta] = Four etudes for clarinet / Pócs Katalin. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 9 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65105-1
A-1074 (Akkord)
788.6
[AN 2523084] MARC

ANSEL
UTF-8173 /2003.

Pöhnl, Reinhold
   Styles & Patterns [nyomtatott kotta] : die Praxis der Yamaha-Begleitautomatik / Reinhold Pöhnl. - [Szóló]. - Bergkirchen : PPVMedien, cop. 2003. - 99 p. ; 30 cm
A Bergkirchen, PPVMedien kiadónak készült bérnyomás.
786
[AN 2510283] MARC

ANSEL
UTF-8174 /2003.

Ponce, Manuel Maria (1882-1948)
   Twenty=four preludes for guitar [nyomtatott kotta] / Manuel M. Ponce ; ed. by Miquel Alcázar from the original manuscripts. - revised edition. - [Szóló]. - London : Tecla Editions, 2003. - 24 p. ; 30 cm
Bérnyomás
0023 (Tecla)
787.61
[AN 1073528] MARC

ANSEL
UTF-8175 /2003.

Popper, David (1843-1913)
   Berühmte Vortragsstücke [nyomtatott kotta] : für Violoncello und Klavier 1. = Népszerű előadási darabok : gordonkára és zongorára 1. = Popular concert pieces : for violoncello and piano 1. / David Popper ; közread. Pejtsik Árpád. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 27 p. ; 30 cm + 1 db. gka. szólam
ISMN M 080-12943-2
Z. 12943 (EMB)
787.3
[AN 2516834] MARC

ANSEL
UTF-8176 /2003.

Puskás Tibor
   Gitáriskola [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule / Puskás Tibor ; Papp Lajos, Patachich Iván, Szokolay Sándor műveinek felhasználásával. - 23. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 59 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05675-2
Z. 5675 (EMB)
787.61(05)
[AN 2510389] MARC

ANSEL
UTF-8

Q

177 /2003.
Quantz, Johann Joachim (1697-1773)
   5 sonate [nyomtatott kotta] : per flauto traverso e basso continuo / Johann Joachim Quantz ; ed. by Csalog Benedek ; continuo realization by Papp Rita. - Urtext kiad. - [Szóló, fuv.]. - Budapest : EMB, 2003. - 51 p. ; 30 cm + 2db szólam
ISMN M 080-14362-9
Z. 14362 (EMB)
788.51
[AN 2502090]
MARC

ANSEL
UTF-8

R

178 /2003.
Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič (1873-1943)
Vocalises (é., zg.) (Op. 34. No. 14) (átirat)
   Vocalise [nyomtatott kotta] : Op. 34. No. 14 / Serge Rachmaninoff ; transcription pour clarinette et piano par Zoltán Kocsis. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 8 p. ; 30 cm + 1 db mell.
ISMN M 080-12484-0
Z. 12484 (EMB)
788.6
[AN 2500662]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2003.

   Régi magyar dalok gitárkísérettel [nyomtatott kotta] = Old Hungarian songs with guitar accompaniment / feldolgozta Benkő Dániel, Szunyogh Balázs ; english words by László T. András. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2003. - 41 p. ; 30 cm
Tart.: A Kájoni- és a Vietorisz-kódex dallamaiból ; Melodiáriumok diákdalaiból ; Históriás énekek
ISMN M 080-14378-0
Z. 14378 (EMB)
784.3
[AN 2502635] MARC

ANSEL
UTF-8180 /2003.

   Renaissance Tänze [nyomtatott kotta] : aus "Danserye" von T. Susato : für Flöte (Blockflöte) und Gitarre = Renaissance dances : from the "Danserye" by T. Susato : for flute (recorder) and guitar = Reneszánsz táncok : T. Susato: "Danserye" című gyűjteményéből : fuvolára (blockflötére) és gitárra / bearbeitet von Benkő Dániel. - 7. kiad. - [Szóló, fuv.]. - Budapest : EMB, 2003. - 24 p. ; 30 cm. - (Régi kamarazene)
Tart.: Danserye
ISMN M 080-12045-3
Z. 12045 (EMB)
788.51/52
[AN 2507977] MARC

ANSEL
UTF-8181 /2003.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Piano 1. / compiled and edited by Sármai József. - 3. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2003. - 72 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14207-3
Z. 14207 (EMB)
786.2
[AN 2510582] MARC

ANSEL
UTF-8182 /2003.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Double bass / compiled and edited by Kovács Attila Ferenc, Kubina Péter. - [Szóló, nagybőgő]. - Budapest : EMB, 2003. - 60 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14370-4
Z. 14370 (EMB)
787.4
[AN 2510591] MARC

ANSEL
UTF-8183 /2003.

   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Piano 2 / compiled and edited by Sármai József. - 3. kiad. - [Szóló, zg.]. - Budapest : EMB, 2003. - 95 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14208-0
Z. 14208 (EMB)
786.2
[AN 2521370] MARC

ANSEL
UTF-8184 /2003.

   Romantic piano trios [nyomtatott kotta] : for beginners : (first position) = Romantische Klaviertrios : für Anfänger : (erste Lage) = Trios Romantiques avec piano : pour les premiers pas : (première position) = Romantikus zongoratriók : kezdők számára : (első fekvés) / transcribed and edited by Pejtsik Árpád, Zempléni László. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2003. - 51 p. ; 31 cm + 2 db szólam
ISMN M 080-14339-1
Z. 14339 (EMB)
785.73(62)
[AN 2526278] MARC

ANSEL
UTF-8185 /2003.

   Romantikus zongoradarabok 1 [nyomtatott kotta] : kicsiknek és nagyoknak = Piano pieces from the romantic era 1. : for players of all the ages = Klavierstücke aus der Romantik 1. : für Kleine und Grosse / összeállította Teöke Marianne. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi & Társa, 2003. - 52 p. ; 29 cm
RÉT 032 (Rózsavölgy & Tsa.)
786.2
[AN 2510983] MARC

ANSEL
UTF-8186 /2003.

   Romantisches Album [nyomtatott kotta] : für Flöte mit Klavierbegleitung = Romantic album : for flute with piano accompaniment = Romantikus album : fuvolára zongorakísérettel / herausgegeben von Bántai Vilmos, Sipos Éva. - 5. kiad. - [Szóló, fuv.]. - Budapest : EMB, 2003. - 27 p. ; 30 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-12350-8
Z. 12350 (EMB)
788.51
[AN 2506147] MARC

ANSEL
UTF-8187 /2003.

   Rozmaring [nyomtatott kotta] : 91 magyar népdal / gyüjtötte és közreadja Kiss Lajos. - 14. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2003. - 127 p. ; 14 cm
ISMN M 080-00871-3
Z. 871 (EMB)
784.4
[AN 1081113] MARC

ANSEL
UTF-8

S

188 /2003.
Sándor Frigyes (1905-1979)
   Hegedűiskola I [nyomtatott kotta] = Méthode de violon I / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 48 p. ; 30 cm + 1 db. mell.
ISMN M 080-12602-8
Z. 12602 (EMB)
787.1(05)
[AN 2516408]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2003.

Sári József (1935-)
   A kilenc törpe [nyomtatott kotta] : zongorára = The nine dwarves : for piano / Sári. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 8 p. ; 30 cm
ISMN M 801-65100-6
A-1069 (Akkord)
786.2
[AN 2523194] MARC

ANSEL
UTF-8190 /2003.

Sári József (1935-)
   Nászzene [nyomtatott kotta] : két fuvolára vagy két klarinétra = Nuptial music : for two flutes or two clarinets / Sári. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 9 p. ; 30 cm + 1 db. mell.
ISMN M 801-65106-8
A-1075 (Akkord)
785.72 *** 788.51 *** 788.6
[AN 2523202] MARC

ANSEL
UTF-8191 /2003.

Sellner, Joseph (1787-1843)
   Etüden für Oboe [nyomtatott kotta] = Studies for oboe = Oboaetűdök / Joseph Sellner ; válogatta és közreadja Pongrácz Péter. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 36 p. ; 30 cm
ISMN M 080-12002-6
Z. 12002 (EMB)
788.7(052)
[AN 2503210] MARC

ANSEL
UTF-8192 /2003.

   Skálaiskola fuvolára I [nyomtatott kotta] : alsófok : kiegészítő Jeney Zoltán Fuvolaiskolájához = Tonleiterschule für Flöte I. : Unterstufe / [szerk.] Bántai Vilmos, Kovács Gábor. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 49 p., [2] t. ; 30 cm
ISMN M 080-08233-1
Z. 8233 (EMB)
788.51(05)
[AN 2517054] MARC

ANSEL
UTF-8193 /2003.

   Slágermix 3 [nyomtatott kotta] / összeállította és szerkesztette Ludvig József. - [Szóló, é.-gitárakkord és harmónia jelzéssel]. - Miskolc : Koncert 1234 Kft, cop. 2003. - 165 p. ; 30 cm
784.3.085
[AN 2509971] MARC

ANSEL
UTF-8194 /2003.

   Sonaten der Barockzeit I [nyomtatott kotta] : für Fagott und Klavier = Baroque sonatas I. : for bassoon and piano = Barokk szonáták I. : fagottra és zongorára / übertragen und herausgegeben von Hara László (jun.), Nagy Olivér. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 39 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-12196-2
Z. 12196 (EMB)
785.73
[AN 2520117] MARC

ANSEL
UTF-8195 /2003.

Soós András (1954-)
   Egyházi kórusművek [nyomtatott kotta] = Sacred choral music / Soós András. - [Partitúra]. - Budapest : Reneszánsz Zenei Alapítvány, 2003. - 36 p. ; 30 cm
Tart.: Ave Maria (1986) : vegyeskarra vagy szóló hangokra (ad lib. orgonával) ; Kyrie - Agnus Dei - Kyrie (1995) : nőikarra vagy vegyeskarra, vagy női- és vegyeskarra ; Agnus Dei (1998) : vegyeskarra vagy szóló hangokra ; Iste Confessor (1996) : vegyeskarra vagy szóló hangokra ; Lucis Creator optime (1998) : vegyeskarra vagy szóló hangokra ; O lux, beata Trinitas (1998) : vegyeskarra vagy szóló hangokra ; Magnificat sexti toni (1995) : vegyeskarra
RZA 01 (Reneszánsz Zenei A.)
783.6 *** 784.087.68
[AN 2521335] MARC

ANSEL
UTF-8196 /2003.

Sor, Fernando (1778-1839)
   Method for the spanish guitar [nyomtatott kotta] / Fernando Sor ; [közread.] Brian Jeffery. - 2. reprint kiad. - [Szóló]. - London : Tecla Ed., 2003. - 48, 42 p. ; 31 cm
A London, Tecla Ed. számára készült bérnyomás.
Tecla 0390
787.61(05)
[AN 2526331] MARC

ANSEL
UTF-8197 /2003.

   Studies for clarinet [nyomtatott kotta] = Études pour clarinette = Etüden für Klarinette = Klarinét-etűdök / selected and edited by Perényi Éva. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 88 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14300-1
Z. 14300 (EMB)
788.6(052)
[AN 2519561] MARC

ANSEL
UTF-8198 /2003.

Szabó Csaba (1936-2003)
   Szent Márton mise [nyomtatott kotta] : gregorián énekek és középkori többszólamú tételek felhasználásával kétszólamú fiúkarra, kontratenor alt és kontratenor basszus hangra, hegedűre, orgonára és ütőhangszerekre / Szabó Csaba. - [Partitúra]. - Budapest : Rózsavölgyi & Társa, 2003. - 87 p. ; 29 cm. - (Rózsavölgyi partitúrák)
RÉT 037 (Rózsavölgyi & Tsa.)
783.22
[AN 2517536] MARC

ANSEL
UTF-8199 /2003.

   Szél hozott, szél visz el [nyomtatott kotta] : Gyermekdalok / összeállította Vas Gábor és Szigeti Károly. - [Szóló, é. - gitárakkord jelzéssel]. - Budapest : Solo Music Zeneműkiadó, 2003. - 23 p. : ill. ; 26 cm. - (Régi slágerek ma is divatban ; 15.)
A borítón a lemezszám tévesen SMB No. 31.
SMB No. 34 (Solo Music)
784.67
[AN 2540439] MARC

ANSEL
UTF-8200 /2003.

Szendrei Imre
   Preludiumok [nyomtatott kotta] : orgonára vagy harmoniumra / Szendrei Imre ; közread. Hutira Albin. - Reprint kiad. - [Szóló]. - [Budapest] : Polifon Bt., 2003. - 34 p. ; 23 cm. - (Musica Antiqua Hungarica ; 6.)
. - Az eredeti kiadás megjelenési adatai:: Budapest : Magyar Kórus, 1935.
786.6/.7
[AN 1085711] MARC

ANSEL
UTF-8201 /2003.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Gitarrenübungen und Stücke II [nyomtatott kotta] = Gitárgyakorlatok és darabok II = Guitar exercises and pieces II / Szendrey-Karper László. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 19 p. ; 28 cm
ISMN M 080-12039-2
Z. 12039 (EMB)
787.61(051)
[AN 2510403] MARC

ANSEL
UTF-8202 /2003.

Szervánszky Endre (1911-1977)
   Versenymű fuvolára és zenekarra [nyomtatott kotta] = Concerto for flute and orchestra = Konzert für Flöte und Orchester / Szervánszky Endre ; kadencia és zongorakivonat Kovács György. - 5. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2003. - 63 p. ; 28 cm + 1 db fuv. szólam
ISMN M 080-01959-7
Z. 1959 (EMB)
785.6:788.51
[AN 2519308] MARC

ANSEL
UTF-8203 /2003.

   Szolfézs példatár II [nyomtatott kotta] : alsófok / szerk. J. Irsai Vera. - 19. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 132 p. ; 17 cm
ISMN M 080-01846-0
Z. 1846 (EMB)
781.2(05)
[AN 1083513] MARC

ANSEL
UTF-8204 /2003.

Szőllősy András (1921-)
   Addio per violino principale e 9 archi [nyomtatott kotta] / Szőllősy András. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 16 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14352-0
Z. 14352 (EMB)
785.7
[AN 2500860] MARC

ANSEL
UTF-8205 /2003.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Hárfás kvintett [nyomtatott kotta] = Quintet for harp and string quartet / Szőnyi. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 38 p. ; 30 cm + 5 db szólam
A borítócím tévesen Hárfás kvartett.
ISMN M 900-52537-6
A-1066 (Akkord)
785.75
[AN 2521563] MARC

ANSEL
UTF-8

T

206 /2003.
Tihanyi László (1956-)
   Summer music [nyomtatott kotta] : for six instruments / Tihanyi László. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 25 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14042-0
Z. 14042 (EMB)
785.7
[AN 2500485]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2003.

Tihanyi László (1956-)
   A szelek csendje [nyomtatott kotta] = Silence of the winds / Tihanyi László. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 30 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN M 080-14053-6
Z. 14053 (EMB)
785.7
[AN 2518817] MARC

ANSEL
UTF-8208 /2003.

Togobickij, Viktor (1952-1999)
   Kis szvit fuvolára (vagy furulyára) és gitárra [nyomtatott kotta] = Little suite for flute (or recorder) and guitar / Togobitsky. - [Partitúra]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 12 p. ; 30 cm + mell.
ISMN M 900-52538-3
A-1067 (Akkord)
785.72 *** 788.51 *** 787.61
[AN 2523112] MARC

ANSEL
UTF-8

V

209 /2003.
Váczi Gyula
   Tonleiterstudien für Klarinette [nyomtatott kotta] = Hangsortanulmányok klarinétra / Váczi Gyula. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 107 p. ; 29 cm
ISMN M 080-01855-2
Z. 1855 (EMB)
788.6(05)
[AN 2519589]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2003.

Vajda János (1949-)
   Just for you [nyomtatott kotta] : for violoncello / Vajda. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 4 p. ; 31 cm
ISMN M 080-13063-6
Z. 13063 (EMB)
787.3
[AN 2526471] MARC

ANSEL
UTF-8211 /2003.

Vajda János (1949-)
   Változatok [nyomtatott kotta] : vegyeskarra és szimfónikus zenekarra : Szilágyi Domokos verseire : zongorakivonat / Vajda János. - [Zongorakivonat]. - Miskolc : Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, cop. 2003. - 33 p. ; 30 cm
784.087.68
[AN 2510416] MARC

ANSEL
UTF-8212 /2003.

Vántus István (1935-1992)
   Parabola [nyomtatott kotta] : csellóra és zongorára / Vántus. - [Szóló]. - Budapest : Akkord Zenei Kiadó, 2003. - 7 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN M 801-65108-2
A-1077 (Akkord)
787.3
[AN 2521585] MARC

ANSEL
UTF-8213 /2003.

   Viola [nyomtatott kotta] : 93 magyar népdal / szerk. Hajdu Mihály, Halász Kálmán. - 12. kiad. - [Szóló, é.]. - Budapest : EMB, 2003. - 111 p. ; 14 cm
ISMN M 080-01085-3
Z. 1085 (EMB)
784.4
[AN 1081119] MARC

ANSEL
UTF-8214 /2003.

   Violin-ABC [nyomtatott kotta] : Violinschule für Anfänger unter Verwendung von Kinder- und Volsliedern aus aller Welt = Violin ABC : Violin tutor for beginners using children's and folksongs from all over the world = Hegedű-ABC : hegedűiskola kezdőknek, a világ minden tájáról származó gyermek- és népdalok felhasználásával / [összeáll.] Dénes László, Szászné Réger Judit, Németh Rudolf ; Z. Réti Kamilla rajzaival. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 97 p. : ill. ; 30 cm
ISMN M 080-14098-7
Z. 14098 (EMB)
787.1(05)
[AN 2517943] MARC

ANSEL
UTF-8215 /2003.

   Violinduos [nyomtatott kotta] = Violin duos = Hegedűduók / herausgegeben von Pejtsik Árpád ; mit instrumental-technischen Zeichen versehen von Szász József. - 14. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 35 p. ; 30 cm. - (Régi kamarazene)
ISMN M 080-07917-1
Z. 7917 (EMB)
785.72
[AN 2503739] MARC

ANSEL
UTF-8216 /2003.

   Violinschule I [nyomtatott kotta] = Violin tutor I / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 48 p. ; 30 cm + 1 db mell.
A Broekmans & van Poppel (Amsterdam) cég számára készített kiadás változat.
787.1(05)
[AN 2520803] MARC

ANSEL
UTF-8217 /2003.

   Violinschule I [nyomtatott kotta] = Violin tutor I / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 48 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN M 080-08064-1
Z. 8064 (EMB)
787.1(05)
[AN 2520423] MARC

ANSEL
UTF-8218 /2003.

   Violinschule III [nyomtatott kotta] = Violin tutor III = Méthode de violon III = Hegedűiskola III / [összeáll.] Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 86 p. ; 30 cm + 1 db szólam, zg. kíséret
ISMN M 080-08066-5
Z. 8066 (EMB)
787.1(05)
[AN 2506302] MARC

ANSEL
UTF-8219 /2003.

   Violoncellomusik 2 [nyomtatott kotta] : für Anfänger : leichte Vortragsstücke in erster Lage = Violoncello music 2 : for beginners : easy concert pieces in first position = Musique de violoncelle 2 : pour les premiers pas : morceaux faciles de concert dans la première position = Gordonkamuzsika 2 : kezdők számára : könnyű előadási darabok első fekvésben / herausgegeben von Pejtsik Árpád, Lengyel Endre. - 18. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 43 p. ; 31 cm + 1 db szólam
ISMN M 080-06748-2
Z. 6748 (EMB)
787.3
[AN 2526463] MARC

ANSEL
UTF-8220 /2003.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   Concerto in Do maggiore [nyomtatott kotta] : per 2 trombe, archi e cembalo : RV 537 / Antonio Vivaldi ; bearbeitung für 2 Trompeten und Klavier von Galambos János, Nagy Olivér. - 15. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2003. - 24 p. ; 28 cm
ISMN M 080-03768-3
Z. 3768 (EMB)
785.6:788.1
[AN 2503595] MARC

ANSEL
UTF-8221 /2003.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   Hegedű koncert a-moll [nyomtatott kotta] : Op. 3. Nr. 6. / A. Vivaldi. Piano music / Ludvig J. - [Zongorakivonat]. - Miskolc : Koncert 1234 Kft., [2003]. - 12 p. ; 31 cm + 1 db hg. szólam
785.6:787.1
[AN 2526347] MARC

ANSEL
UTF-8

W

222 /2003.
Wieniawski, Henryk (1835-1880)
   Légende [nyomtatott kotta] : für Violine mit Klavierbegleitung : Op. 17 / Henryk Wieniawski ; revidiert und mit Fingersatz versehen von Bloch József. - 10. kiad. - [Szóló, hg. - zg.]. - Budapest : EMB, 2003. - 11 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN M 080-08004-7
Z. 8004 (EMB)
787.1
[AN 2516618]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2003.

Wohlfahrt Frank
   60 Etüden für Violine [nyomtatott kotta] : Op. 45. = 60 studies for violin : Op. 45 = 60 gyakorlat hegedűre : Op. 45 / F. Wohlfahrt ; bearbeitet von Sándor Frigyes. - 37. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 51 p. ; 30 cm
ISMN M 080-03797-3
Z. 3797 (EMB)
787.1(051)
[AN 2507963] MARC

ANSEL
UTF-8224 /2003.

Wolf Péter (1947-)
   Ave Maria [nyomtatott kotta] / Wolf Péter ; vers Fülöp Kálmán. - [Partitúra, karpartitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 12 p. ; 28 cm
ISMN M 080-50285-3
Z. 50285 (EMB)
784.3 *** 784.087.68
[AN 2519335] MARC

ANSEL
UTF-8225 /2003.

Wunderlich, Heinz (1919-)
   Emotion und Fuge [nyomtatott kotta] : per augmentationem et diminutionem : über ein gegebenes Thema von J. N. David (1940) : per organo / Heinz Wunderlich. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 14 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14364-3
Z. 14364 (EMB)
David, Johann Nepomuk
786.6
[AN 2510086] MARC

ANSEL
UTF-8226 /2003.

Wunderlich, Heinz (1919-)
   Graduale [nyomtatott kotta] : für Solo, kleinen Chor und Orgel. : Psalm 34 / Heinz Wunderlich. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2003. - 8 p. ; 30 cm
ISMN M 080-14365-0
Z. 14365 (EMB)
783.23
[AN 2510169] MARC

ANSEL
UTF-8

Z

227 /2003.
Zalánfy Aladár (1887-1959)
   Az orgonajáték művészete [nyomtatott kotta] : (Orgonaiskola) : II. rész: pedáliskola. / Zalánfy Aladár. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 152 p. ; 29 cm
Z. 2783 (EMB)
786.6(05)
[AN 2516892]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2003.

   Zenei előképző [nyomtatott kotta] : munkafüzet a Zenei előképző I. olvasókönyv anyagához / József Andrásné, Szmrecsányi Magda. - 33. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 56 p. ; 17 cm
ISMN M 080-06102-2
Z. 6102 (EMB)
781.2(05)
[AN 1081414] MARC

ANSEL
UTF-8229 /2003.

Zerkovitz Béla (1881-1948)
   Minden csak komédia [nyomtatott kotta] : Zerkovitz Béla válogatott dalai 2. / Zerkovitz Béla ; Párisban huncut a lány ; Uncili, smuncili. - [Szóló, é. - harmónia jelzéssel]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2003. - 47 p. ; 30 cm
Tart.: Akiknek a szívük fáj : (Sorrentói levél) ; Asszony, asszony, csókos asszony ; Rég volt, rég volt ; Ez a föld az enyém : (Az estharang) ; De jó volna egy nő ; Éccaka, éccaka ; Kató, szívem szép Katája ; Irigylem a kannibál nőt! ; Manuéla ; Mit látok, mit látok ; Mondja, kedves Bimsensteinné ; Zimberi-zombori tánc ; Most, amikor minden virág nyílik ; Hol vannak a régi, csókos pesti éjszakák ; Engem többé ne tegezz ; Én és a holdvilág ; Deborah ; Bözsi, ne sírjon : (Levél a legszebb leányhoz) ; Minden csak komédia. - "Páris beleőrült máris..." (szövegkezdet) ; "Írtam ezt a levelemet estefelé hétkor..." ( szövegkezdet) ; "Szép leány volt a Gizus..." (szövegkezdet) ; "Tarka, fényes kávéhézban prímás voltam én..." (szövegkezdet) ; "Más években, tetszik tudni..." (szövegkezdet) ; "Mert a papának jól megy a boltja..." (szövegkezdet) ; "Spanyol az anyja, spanyol az apja..." (szövegkezdet) ; "Ó, mennyi, mennyi gond..." (szövegkezdet) ; "Hosszú volt a legénybúcsú..." (szövegkezdet) ; "Régi boldog szép nyár..." (szövegkezdet) ; "Sláger lesz e dal, amit most kegyed hall..." (szövegkezdet) ; "Mikor minden kapu zárul..." ( szövegkezdet) ; "Tévedés, e nőcske, akit minden ember bámul..." (szövegkezdet) ; "Szegény, szegény apró legény..." (szövegkezdet) ; "Azt mondják, hogy nincsenek már boszorkányok..." (szövegkezdet) ; "A papír előttem, s a toll a kezembe'..." (szövegkezdet) ; "Menjünk be a plasztikonba, menjünk drágám..." (szövegkezdet)
RÉT 019 (Rózsavölgyi & Tsa.)
784.3.085
[AN 2555931] MARC

ANSEL
UTF-8230 /2003.

   Zongoraiskola 1 [nyomtatott kotta] : kezdőknek = Klavierschule 1 : für Anfänger / szerkesztették Fantóné Kassai Mária, Hernádi Lajosné, Komjáthy Aladárné etc. - 40. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003. - 61 p. ; 30 cm
ISMN M 080-05229-7
Z. 5229 (EMB)
786.2
[AN 2510981] MARC

ANSEL
UTF-8231 /2003.

   Zongoraiskola 2 [nyomtatott kotta] = Klavierschule 2 / szerkesztették Komjáthy Aladárné, Hernádi zsuzsa, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária. - 34. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2003
ISMN M 080-05242-6
Z. 5242 (EMB)
786.2(05)
[AN 2503628] MARC

ANSEL
UTF-8