MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/11/25 11:43:22
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
12264 /2019.
Nász János (1956-)
   Képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítások Komárom-Esztergom megyében, 1986-2000 : sajtóbibliográfia / [szerk., összeáll.] Nász János ; [kiad. a József Attila Megyei és Városi Könyvtár]. - Tatabánya : József A. M. és Vár. Kvt., 2018. - 343 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. jan. 1.
ISBN 978-963-7631-84-9 fűzött
Komárom-Esztergom megye - kiállítás - képzőművészet - iparművészet - fotóművészet - szakbibliográfia
061.4(439.115)"198/200":016 *** 73/76(439)"198/200" *** 745(439)"198/200" *** 77.04(439)"198/200"
[AN 3765184]
MARC

ANSEL
UTF-812265 /2019.
Raffay Ernő (1948-)
   Harcoló szabadkőművesség : küzdelem a katolikus egyház ellen / Raffay Ernő. - 2. kiad. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 304 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 295-296.
ISBN 978-615-5374-30-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - szabadkőművesség - századforduló
061.236.61(439)"189/190"
[AN 3769676]
MARC

ANSEL
UTF-812266 /2019.
Raffay Ernő (1948-)
   Politizáló szabadkőművesség : Jászi Oszkár és a Martinovics páholy államellenes tevékenysége, 1906-1912 / Raffay Ernő. - 2. kiad. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 384 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 377-378.
ISBN 978-615-5374-31-9 kötött : 4990,- Ft
Jászi Oszkár (1875-1957)
Magyarország - politikatörténet - szabadkőművesség - politikus - századforduló
061.236.61(439)"190/191" *** 32(439)(092)Jászi_O. *** 323(439)"190/191"
[AN 3769672]
MARC

ANSEL
UTF-812267 /2019.
Raffay Ernő (1948-)
   Szabadkőművesek Trianon előtt / Raffay Ernő. - 5. kiad. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 287 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-22-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - szabadkőművesség - 19. század - századforduló - történeti feldolgozás
061.236.61(439)"18/191"
[AN 3769668]
MARC

ANSEL
UTF-812268 /2019.
   A tápiószelei génbank története, feladatai és gyűjteményei / [kiad. a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ]. - Tápiószele : Nemz. Biodiverzitás- és Génmegőrzési Közp., cop. 2019. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5919-8 fűzött
Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (Tápiószele)
Magyarország - Tápiószele - növénygenetika - növénynemesítés - génforrás - kutatóintézet
061.6(439-2Tápiószele)(091) *** 631.52 *** 631.963.3(439)
[AN 3765980]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12269 /2019.
Simon Melinda
   Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon, 1901-1920 = Hungarian printers' and publishers' devices, 1901-1920 / Simon Melinda ; [közread. az Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : OSZK, cop. 2019. - 252 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-697-0 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - embléma - könyvkiadás - nyomda - 20. század - katalógus
003.65(439)"19" *** 655.1 *** 655.41 *** 017
[AN 3765355]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

12270 /2019.
Dévényi Tibor (1947-)
   Dévényi Tibi bácsi : mikrofon a húslevesben : Retró sztorik #1 / összeáll. Lukács Gabriella. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 199, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9866-39-3 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - híres ember - televíziózás - újságíró - 20. század - 21. század - memoár
791.9.097(439)(092)Dévényi_T.(0:82-94) *** 070(439)(092)Dévényi_T.(0:82-94)
[AN 3765359]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

12271 /2019.
Benedict, Marie (1969-)
The only woman in the room (magyar)
   Hedy Lamarr, az egyetlen nő / Marie Benedict ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-597-9 fűzött : 3699,- Ft
Lamarr, Hedy (1914-2000)
Ausztria - feltaláló - 20. század - rakétafegyver - amerikai angol irodalom - életrajzi regény
001.894(436)(092)Lamarr,_H.(0:82-31) *** 623.419(0:82-31) *** 820-312.6(73)=945.11
[AN 3765455]
MARC

ANSEL
UTF-812272 /2019.
Gyurgyák János (1956-)
   A tudományos írás alapjai : útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és disszertáció íróknak / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2019. - 206 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-276-349-1 fűzött : 2480,- Ft
szellemi munka - tudományos módszertan - útmutató
001.81
[AN 3766240]
MARC

ANSEL
UTF-812273 /2019.
Huntington, Samuel P. (1927-2008)
The clash of civilizations and the remaking of world order (magyar)
   A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; [ford. Puszta Dóra, ... Gázsity Mila, ... Gecsényi Györgyi] ; [szerk. Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 1998. - 646 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9572-2 kötött : 4599,- Ft
civilizáció - társadalmi változás - külpolitika
008 *** 304 *** 327
[AN 3770249]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12274 /2019.
Maat, S.
   A szerelem ezotériája / S. Maat. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-20-4 fűzött : 3100,- Ft
ezoterika - szerelem
133.25 *** 392.6
[AN 3765855]
MARC

ANSEL
UTF-812275 /2019.
Marahovskaâ, Nonna
Lečenie kodami (magyar)
   Gyógyítás kódokkal / Nonna Marakhovskaya, Valeria Ruzieva. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2019]. - 79, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81257-1-0 fűzött
számmisztika - ezoterika
133.5:51 *** 133.25
[AN 3765614]
MARC

ANSEL
UTF-812276 /2019.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Three steps to awakening (magyar)
   3 lépésre a felébredéstől / Osho ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 241 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-529-970-6 kötött : 4490,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3765356]
MARC

ANSEL
UTF-812277 /2019.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Za predelami vidimogo mira (magyar)
   A látható világ határain túl avagy A legújabb információk a lélek fejlődéséről / Larisza Alekszandrovna Szeklitova, Ludmila Leonovna Sztrelnikova. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 279 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81257-0-3 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3765584]
MARC

ANSEL
UTF-812278 /2019.
St. Germain, Maureen J. (1951-)
Waking up in 5D (magyar)
   Ébredés az ötödik dimenzióban : a multidimenzionális átváltozás gyakorlati útmutatója / Maureen J. St. Germain. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 288 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-93-2 kötött : 5500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3766553]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12279 /2019.
   A fenntarthatóság intézményei Magyarországon / [fel. szerk. Bartus Gábor] ; [közread. a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács]. - Budapest : NFFT, cop. 2019. - 38 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - intézményrendszer - környezeti politika
504.03(439) *** 35.07(439)
[AN 3765508]
MARC

ANSEL
UTF-812280 /2019.
   A fenntarthatóság témaköre a felsőoktatásban : a Magyar Tudományos Akadémia és az Unesco Magyar Nemzeti Bizottság az ELTE Humánökológiai mesterszak közreműködésével, 2018. november 19-én rendezett tudományos tanácskozásának dokumentumai / szerk. Lányi András és Kajner Péter. - Budapest : Unesco M. Nemz. Biz., 2019. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7364-10-5 fűzött
fenntartható fejlődés
504.03
[AN 3765529]
MARC

ANSEL
UTF-812281 /2019.
   Igazságügy és természetvédelem : XII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Műhelytalálkozó : 2019. április 4-5., Kecskemét : program és összefoglalók / szerk. Mizsei Edvárd ; [rend., közread. a] Magyar Biológiai Társaság, Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Tagozata, MTA Ökológiai Kutatóközpont. - [Budapest] : MBT : MISZK Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Tagozata ; [Tihany] : MTA ÖKK, 2019. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - természetvédelem - igazságügy - környezetvédelmi jog - konferencia-kiadvány
504.06(439) *** 351.87 *** 349.6(439) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3766932]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

12282 /2019.
Márki-Zay János (1943-)
   Tegyük láthatóvá a láthatatlant! : kísérletek szívószálmodellel / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2019. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Harmónia ; 5-6-7.)
ISBN 978-963-89645-8-8 fűzött
kísérlet - fizika
53.03
[AN 3766177]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

12283 /2019.
The fearsome world of dinosaurs (magyar)
   A dinoszauruszok félelmetes világa : könyv és játék egyben: készíts színes őslényparkot! / [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5755-57-6 kötött : 4800,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5
[AN 3766056]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

12284 /2019.
Arany László
   Az Apolló-holdcsalás : az elmúlt évezred legnagyobb átverése / Arany László. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 339, [29] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 337-339.
ISBN 978-615-5647-94-9 kötött : 6500,- Ft
Hold - Egyesült Államok - űrhajózás - űrkutatás
523.34 *** 629.78(73)"196/197"
[AN 3766549]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12285 /2019.
The amazing world of animals (magyar)
   Az állatok csodálatos világa : könyv és játék egyben: készíts színes állatkertet! / [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5755-58-3 kötött : 4800,- Ft
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 3766052]
MARC

ANSEL
UTF-812286 /2019.
Bagoly Ilona
   Támadás és védekezés : [vadászfegyverek, életmentő trükkök] / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 62, [1] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Állatlesen
ISBN 978-963-487-078-4 kötött
vadon élő állat - létért folytatott küzdelem - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 575.824
[AN 3770273]
MARC

ANSEL
UTF-812287 /2019.
Braun, Christina
Bienen (magyar)
   Méhek / Christina Braun ; [ill. Ruth Koch] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-556-9 kötött : 1995,- Ft
méh - méhészet - gyermekkönyv
595.799(02.053.2) *** 638.1(02.053.2)
[AN 3765332]
MARC

ANSEL
UTF-812288 /2019.
Bright, Michael
Darwin's tree of life (magyar)
   Az élet fája : Charles Darwin elméletéről gyerekeknek / Michael Bright, Margaux Carpentier ; [ford. Boczán Bea]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 48, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-403-643-2 kötött : 3490,- Ft
törzsfejlődés - gyermekkönyv
575.8(02.053.2)
[AN 3766053]
MARC

ANSEL
UTF-812289 /2019.
Hecker, Frank (1963-)
Tierspuren lebensgross (magyar)
   Állatnyomok életnagyságban : [65 vadon élő állat nyomképe] / Frank Hecker ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2019. - 110, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5723-23-0 fűzött : 1980,- Ft
állat - etológia - állathatározó
59(083.71) *** 591.5
[AN 3766441]
MARC

ANSEL
UTF-812290 /2019.
Woodward, John (1954-)
Animal! (magyar)
   A tudás enciklopédiája : állatok : [az állatok birodalma, ahogy még sosem láttad] / írta John Woodward ; [ford. Merkl Ottó]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 288 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-304-777-4 kötött : 6200,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3765610]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12291 /2019.
Alexander, Jack (1902-1975)
The Jack Alexander article about A. A. (magyar)
   A Jack Alexander újságcikk... az A. A.-ról / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete]. - [Budapest] : Felépülők Egészségügyi Anonim Egyes., 2019. - 33 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80371-2-9 fűzött
alkoholizmus
613.81
[AN 3765312]
MARC

ANSEL
UTF-812292 /2019.
Bailey, Ellen
All about me (magyar)
   Ez vagyok én : a gondolataim, a stílusom, az életem / [írta Ellen Bailey] ; [ill. Nellie Ryan] ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 127 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-403-610-4 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5
[AN 3765118]
MARC

ANSEL
UTF-812293 /2019.
Bridges in Life Sciences Annual Scientific Conference (14.) (2019) (Bratislava)
   Recoop 14th Bridges in Life Sciences and 2nd Recoop - KFSD International Student Conference 2019 : Bratislava Slovak Republic, April 10-14, 2019. - [Debrecen] : Recoop HST Assoc., [2019]. - 208 p. : ill., színes ; 30 cm
Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-615-6006-00-4 fűzött
orvostudomány - biológia - konferencia-kiadvány
61 *** 57 *** 061.3(437.6-2Pozsony)
[AN 3755952]
MARC

ANSEL
UTF-812294 /2019.
Byrne, Rhonda (1951-)
How the secret changed my life (magyar)
   A titok, ami megváltoztatta az életem : hétköznapi emberek sikertörténetei / Rhonda Byrne ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 270 p. : ill. ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-559-3 kötött : 4990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3770503]
MARC

ANSEL
UTF-812295 /2019.
Campbell, T. Colin (1934-)
The China study (magyar)
   Kína-tanulmány : megdöbbentő felismerések a táplálkozással, az egészség és az egészséges testsúly megőrzésével kapcsolatban / T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell. - 2. frissített, bőv. kiad. - Budapest : Park, 2019, cop. 2018. - 588 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 505-565.
ISBN 978-963-355-401-2 fűzött : 5900,- Ft
egészséges életmód - táplálkozástudomány
613 *** 613.2
[AN 3769593]
MARC

ANSEL
UTF-812296 /2019.
Családorvos Kutatók Országos Szervezete. Kongresszus (18.) (2019) (Hajdúszoboszló)
   Családorvos Kutatók Országos Szervezete XVIII. Kongresszusa : 2019. február 28 - március 2., ... Hajdúszoboszló ... / szervező Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék. - [Pécs] : Csakosz, [2019]. - 39 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
háziorvosi ellátás - konferencia-kiadvány
616-08 *** 614.23 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3766835]
MARC

ANSEL
UTF-812297 /2019.
Domján László (1953-)
   Kérdezz - felelek a tudatalattival : agykontrolltanfolyamot végzetteknek / Domján László. - Budapest : Agykontroll, [2019]. - 31 p. ; 17 cm
Kártyákkal és rézingával
ISBN 978-963-7491-65-8 kötött : 4990,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3765237]
MARC

ANSEL
UTF-812298 /2019.
Eisenberg, Joyce
Stuff every grandmother should know (magyar)
   Mindent tudó nagymama / Joyce Eisenberg és Ellen Scolnic ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : Corvina, 2019. - 159 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-13-6572-6 kötött : 1990,- Ft
nagyszülő - nő - öregkor higiénéje - családi nevelés
613.865-055.2-055.52 *** 613.98-055.2 *** 37.018.1
[AN 3765407]
MARC

ANSEL
UTF-812299 /2019.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen (magyar)
   Mégis mondj igent az életre! : logoterápia dióhéjban / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai Varga Éva és Dippold Ádám]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2016. - 243, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-554-9 fűzött : 2990,- Ft
Ausztria - holokauszt - logoterápia - pszichiáter - 20. század - memoár
615.851.135 *** 159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94) *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3770203]
MARC

ANSEL
UTF-812300 /2019.
Guiliano, Mireille (1946-)
French women don't get facelifts (magyar)
   A francia nők nem ráncosodnak : az érett nők titkos praktikái / Mireille Guiliano ; [ford. Gellért Marcell]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2014. - 367, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-317-7 kötött : 3490,- Ft
- életvezetés
613.865-055.2
[AN 3769513]
MARC

ANSEL
UTF-812301 /2019.
Guiliano, Mireille (1946-)
French women don't get fat (magyar)
   A francia nők nem híznak : a boldog táplálkozás titkai / Mireille Guiliano ; [ford. Csáki Judit] ; [rajz. Almási Zétény]. - 8. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2006. - 289 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9471-97-9 kötött : 3490,- Ft
táplálkozástudomány - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3769520]
MARC

ANSEL
UTF-812302 /2019.
   A gyógyulás és a rekreáció lehetősége a karcagi gyógyvízben és a nagykunsági régióban / szerk. Sandra Sándor. - Budapest : San-Ergonómia Kft., 2019. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80816-2-7 fűzött
Karcag - Nagykunság - balneológia - gyógyfürdő - rekreáció
615.838(439-2Karcag) *** 796.035(439Nagykunság)
[AN 3766145]
MARC

ANSEL
UTF-812303 /2019.
Hering Zoltán József
   Lelki aikido [elektronikus dok.] / Hering Zoltán József. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ad Librum : Könyv Guru, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155898. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5803-43-7)
életvezetés - személyiségfejlesztés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.923.2
[AN 3769917]
MARC

ANSEL
UTF-812304 /2019.
Jenes Gyula
   Kamaszkorom legszebb emlékei [elektronikus dok.] : a bontakozó szexualitás évei / Julius Dreamer. - Szöveg (epub : 731 KB). - [Budapest] : Könyv Guru, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155910. - Műkődési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-57-4)
magyar irodalom - nemi élet - serdülőkor - elbeszélés - elektronikus dokumentum
613.88-053.6(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3770033]
MARC

ANSEL
UTF-812305 /2019.
Kay, Adam (1980-)
This is going to hurt (magyar)
   Ez fájni fog : egy fiatal orvos naplója / Adam Kay ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-906-3 fűzött : 3699,- Ft
Nagy-Britannia - orvos - 21. század - napló
61(410)(092)Kay,_A.(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3767049]
MARC

ANSEL
UTF-812306 /2019.
Knipp, James
Stuff every grandfather should know (magyar)
   Mindent tudó nagypapa / James Knipp ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : Corvina, 2019. - 159 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-13-6573-3 kötött : 1990,- Ft
nagyszülő - férfi - családi nevelés - öregkor higiénéje
613.865-055.52 *** 613.98-055.2 *** 37.018.1
[AN 3765408]
MARC

ANSEL
UTF-812307 /2019.
Magyar Hypertonia Társaság
   Magyar Hypertonia Társaság szakmai irányelve : a hypertoniabetegség ellátásának irányelvei : rövidített változat / szerk. Farsang Csaba [et al.]. - 11. mód., jav., kieg. kiad. - [Budapest] : Magyar Hypertonia Társ., 2018. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
magas vérnyomás - gyógyítás
616.12-008.331.1-085
[AN 3765998]
MARC

ANSEL
UTF-812308 /2019.
McKittrick, Martha
The type 2 diabetic cookbook and action plan (magyar)
   2-es típusú cukorbetegség : receptkönyv és akcióterv : három hónapos bevezető terápia és útmutató a minőségi élethez 2-es típusú cukorbetegséggel / Martha McKittrick, Michelle Anderson. - Pécs : Alexandra, 2019. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Uzsoki Eszter. - Bibliogr.: p. 206-208.
ISBN 978-963-447-450-0 fűzött : 4500,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3766588]
MARC

ANSEL
UTF-812309 /2019.
Mesés gerinctúra (angol)
   The amazing spinal trip / [ed. by] Brigitta Szilágyi, Edit L. Molnár, Melinda Járomi ; [drawings were made by Angéla Trencsák] ; [transl. Angéla Trencsák, Mark James Miller]. - Pécs : [Magánkiad.] ; [s.l.] : New Generation Publ., 2019. - [6], 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 4-5.
Fűzött
ISBN 978-1-78955-587-5
gyógytorna - hát - gerinc
615.825-053.5 *** 616.711
[AN 3766146]
MARC

ANSEL
UTF-812310 /2019.
Mészáros Ádám
   Hogyan lehetünk boldogabbak a párkapcsolatunkban? / Mészáros Ádám ; [közread. a] Párkapcsolati Coaching és Mediációs Intézet. - Budapest : Párkapcsolati Coaching és Mediációs Int., 2019. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80739-3-6 fűzött
mentálhigiénia - párkapcsolat - boldogság
613.865 *** 316.47 *** 159.942
[AN 3766153]
MARC

ANSEL
UTF-812311 /2019.
Mischel, Walter (1930-)
The marshmallow test (magyar)
   Pillecukorteszt [elektronikus dok.] : hogyan fejlesszük önuralmunkat? / Walter Mischel ; ford. Hegedűs Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155979. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-814-6
személyiségfejlesztés - siker - akarat - elektronikus dokumentum
159.947.3 *** 159.923.2
[AN 3770954]
MARC

ANSEL
UTF-812312 /2019.
Morter, Sue
The energy codes (magyar)
   Energia kódok : 7 lépés a testi-lelki gyógyulásért és egy jobb életért / Sue Morter ; [ford. Gáspár Éva]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 373 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-955-3 kötött : 4490,- Ft
öngyógyítás - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3766556]
MARC

ANSEL
UTF-812313 /2019.
Mosley, Michael (1957-)
The clever guts diet (magyar)
   Okos belek : az egészséges bélflórához vezető étrend / Michael Mosley ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, 2019, cop. 2018. - 275 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-406-608-8 kötött : 3500,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3769538]
MARC

ANSEL
UTF-812314 /2019.
Németh Csaba (1975-)
   Dr. Németh Jenő orvos emlékezete / Németh Csaba. - [Tápiógyörgye] : Németh Cs., 2019. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-615-00-5719-4 kötött
Németh Jenő (1894-1950)
Németh család
Magyarország - orvos - családtörténet - századforduló - 20. század
61(439)(092)Németh_J. *** 929.52(439)Németh
[AN 3765938]
MARC

ANSEL
UTF-812315 /2019.
Parajdi István
   Oroszlánfalka : ébredés / Parajdi István. - Budapest : BIT-Hungary Kft., 2018. - 128 p. ; 19 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-00-3064-7 kötött
életvezetés - siker
613.865
[AN 3765913]
MARC

ANSEL
UTF-812316 /2019.
Pátkai István (1941-)
   Pátkai István visszaemlékezései / szerk. Osvai László. - Esztergom : Pulmo-Bel Kft., [2019]-. - 24 cm
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Pátkai_I.(0:82-94)
[AN 3765264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., "Elindultam szép hazámból...". - [2019]. - 282 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4205-3 fűzött
Magyarország - Afrika - Ázsia - orvos - helyismeret - 20. század - 21. század - memoár
908.6(0:82-94) *** 908.5(0:82-94) *** 61(439)(092)Pátkai_I.(0:82-94)
[AN 3765516] MARC

ANSEL
UTF-812317 /2019.
Piquard, Jean-Claude (1952-)
La fabuleuse histoire du clitoris (magyar)
   A klitorisz csodálatos története / Jean-Claude Piquard ; [ford. Szilágyi Gyula]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 204, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-198.
ISBN 978-615-5715-68-6 kötött : 3490,- Ft
nemi élet - nemi szerv - nő - művelődéstörténet
613.88-055.2 *** 618.1 *** 612.6 *** 930.85-055.2
[AN 3765388]
MARC

ANSEL
UTF-812318 /2019.
Robb, Alice
Why we dream (magyar)
   Miért álmodunk? : a tudatos álmodás sorsformáló módszere / Alice Robb ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-283.
ISBN 978-963-433-187-2 fűzött : 3699,- Ft
lélektan - álom - alvás
613.79 *** 159.963.3
[AN 3766547]
MARC

ANSEL
UTF-812319 /2019.
Robinson, Marnia (1954-)
Cupid's poisoned arrow (magyar)
   Cupido mérgezett nyila : [a megszokástól a harmóniáig a szexuális kapcsolatokban] / Marnia Robinson ; [ford. Habony Gábor]. - Budapest : Gemini, 2019. - 461, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-470-097-5 fűzött : 4295,- Ft
nemi élet - nemek lélektana
613.88 *** 159.922.1
[AN 3765201]
MARC

ANSEL
UTF-812320 /2019.
Sárvári György (1960-)
   Intuitív út : az ugrás szabadsága / Sárvári György. - Budapest : Akad. K., cop. 2019. - 239 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9954-2 kötött : 6090,- Ft
mentálhigiénia - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3766671]
MARC

ANSEL
UTF-812321 /2019.
Scofield, Michael
   Perfect self control : kulcs a végleges lefogyáshoz, egészséghez és a hosszú élethez / Michael Scofield. - [Székesfehérvár] : Kanyó M., cop. 2019. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5565-7 fűzött
egészséges táplálkozás - étrend - diéta
613.2
[AN 3765873]
MARC

ANSEL
UTF-812322 /2019.
Singer Magdolna (1952-)
   Asszonyok álmában síró babák [elektronikus dok.] : történetek a gyászról / Singer Magdolna ; ill. Szulyovszky Sarolta. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019. - 285 p. : ill. ; 22 cm
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-828-3
szülés - anyaság - gyászolás - elektronikus dokumentum
618.4 *** 316.37-055.52-055.2 *** 159.942
[AN 3770064]
MARC

ANSEL
UTF-812323 /2019.
Sommer, Karla S. (1970-)
100 Dinge die ein Mädchen wissen muss (magyar)
   100 dolog, amit egy lánynak tudnia kell / [írta Karla S. Sommer] ; [ill. Oliver Bieber és Marika Schepers] ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - 223 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-324-659-7 kötött : 1990,- Ft
lány - mentálhigiénia - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3766237]
MARC

ANSEL
UTF-812324 /2019.
Sonninen, Lotta (1975-)
Pieni pahan mielen kirja (magyar)
   Nagy sérelmeink kiskönyve : #életem / írta Lotta Sonninen ; ill. Piia Aho ; [... ford. Karáth Tamás]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-46-3 fűzött : 2499,- Ft
mentálhigiénia - példatár
613.865(076)
[AN 3766907]
MARC

ANSEL
UTF-812325 /2019.
Spiegelman, Erica
The rewired life (magyar)
   Élet... újratervezés : praktikus életvezetés munkafüzettel / Erica Spiegelman ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 278, [1] p. ; 21 cm + mell. (89 p.)
ISBN 978-963-507-009-1 kötött : 4990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3766229]
MARC

ANSEL
UTF-812326 /2019.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Kamaszkor körül / Vekerdy Tamás ; [... ill. Réber László]. - 10. kiad. - Budapest : Holnap, 2019. - 168, [3] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2700,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-346-794-7)
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 3770662]
MARC

ANSEL
UTF-812327 /2019.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   47. - 2019. - 339, [2] p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-50-9 fűzött
[AN 3765990] MARC

ANSEL
UTF-812328 /2019.
Vincze János (1941-)
   A keringő készülék biofizikája = Biophysics of the circulatory apparatus / Vincze János. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2018. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 8.)
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-615-5719-16-5 fűzött
vér - biofizika
612.1 *** 577.3
[AN 3765901]
MARC

ANSEL
UTF-812329 /2019.
Vincze János (1941-)
   A légző készülék biofizikája = Biophysics of respiratory apparatus / Vincze János. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2018. - 320 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 4.)
Bibliogr.: p. 311-312.
ISBN 978-615-5719-00-4 fűzött
légzés - biofizika
612.2 *** 577.3
[AN 3765897]
MARC

ANSEL
UTF-812330 /2019.
William, Anthony (1990-)
Medical medium liver rescue (magyar)
   Egészséges májműködés : gyógyító médium / Anthony William ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 493 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-529-951-5 kötött : 6990,- Ft
természetgyógyászat - máj - emésztés - egészséges táplálkozás
615.89 *** 616.36 *** 612.3 *** 613.2
[AN 3765429]
MARC

ANSEL
UTF-812331 /2019.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Existential psychotherapy (magyar)
   Egzisztenciális pszichoterápia / Irvin D. Yalom ; [ford. Adorján Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 596 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-643-6 kötött : 7490,- Ft
pszichoterápia
615.851 *** 159.964.26Frankl,_V.
[AN 3769587]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12332 /2019.
Sallai Gyula (1945-)
   Az okosváros-koncepció és az internettechnológia / Sallai Gyula. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 102 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Okosváros-technológiák, ISSN 2631-1259 ; 1.)
Bibliogr.: p. 89-102.
ISBN 978-615-5945-02-1 fűzött
internet - technológia - városfejlesztés - innováció
681.324Internet *** 330.341.1 *** 911.375
[AN 3765766]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

12333 /2019.
Országos Víziközmű Konferencia (22.) (2019) (Bükfürdő)
   Országos Víziközmű Konferencia : Bükfürdő, 2019. június 5-6. / [rend., közread. a] Mavíz. - [Budapest] : Mavíz, [2019]. - 96, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
vízellátás - konferencia-kiadvány
628.1/.3 *** 061.3(439-2Bükfürdő)
[AN 3765265]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12334 /2019.
Ladwig, Sandra
Der Flughafen (magyar)
   Mindent tudok a repülésről! / Sandra Ladwig története ; Sebastian Coenen illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 5.)
ISBN 978-963-403-684-5 fűzött : 790,- Ft
repülőgép - repülőtér - gyermekkönyv - képeskönyv
629.73(02.053.2) *** 656.71(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3765335]
MARC

ANSEL
UTF-812335 /2019.
Wittmann, Monika (1968-)
Grosse Fahrzeuge im Alltag (magyar)
   Különleges munkagépek / Monika Wittmann története ; Alexander Steffensmeier illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 6.)
ISBN 978-963-403-685-2 fűzött : 790,- Ft
munkagép - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3765341]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12336 /2019.
Bálint György (1919-)
   Bálint gazda, a százéves kertész / Bálint György, Bánó András. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 222, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-345-8 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - agrármérnök - 20. század - 21. század - memoár
63(439)(092)Bálint_Gy.(0:82-94)
[AN 3766632]
MARC

ANSEL
UTF-812337 /2019.
Benkő B. László
   Vásárhelyi pálinka, bor, sör / Benkő B. László. - Hódmezővásárhely : Benkő B. L., cop. 2019. - 248 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241.
ISBN 978-615-00-5808-5 fűzött
Hódmezővásárhely - pálinkafőzés - szőlészet - borászat - söripar - történeti feldolgozás
663.5(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 663.2(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 634.8(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 663.4(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3765661]
MARC

ANSEL
UTF-812338 /2019.
Braun, Christina
Pferde und Ponys (magyar)
   Lovak és pónik / Christina Braun ; [ill. Annelie Stenzel] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-557-6 kötött : 1995,- Ft
- póniló - lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 636.16(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3765333]
MARC

ANSEL
UTF-812339 /2019.
   Gyógynövény-támogatási politikák Szlovákia és Magyarország határ menti régióiban / [közread. a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás]. - [Tatabánya] : Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, 2018. - 288 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 283-288.
ISBN 978-615-00-4211-4 fűzött
Magyarország - Szlovákia - növénytermesztés - gyógynövény - mezőgazdasági politika - állami támogatás - határ menti kapcsolat - 21. század
633.88(439)"200/201" *** 633.88(437.6)"200/201" *** 338.43(439)"200/201" *** 338.43(437.6)"200/201" *** 338.246.027(439)"200/201" *** 338.246.027(437.6)"200/201"
[AN 3765950]
MARC

ANSEL
UTF-812340 /2019.
   A kertművészet, a tájépítészet és a képzőművészet kapcsolata : ünnepi konferencia Balogh András születésének 100. évfordulóján / [szerk. Herczeg Ágnes, Szikra Éva] ; [közread. az] Ormos Imre Alapítvány. - Budapest : Ormos I. Alapítvány, 2019. - 45 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. márc. 19-én rendezték
ISBN 978-615-00-5855-9 fűzött
kertépítés - tájalakítás - képzőművészet - konferencia-kiadvány
712.3/.7 *** 73/76 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3765525]
MARC

ANSEL
UTF-812341 /2019.
Raupach, Melissa
Regrow your veggies (magyar)
   Neveljünk új növényt a konyhai maradékokból! / Melissa Raupach, Felix Lill ; [a rajzokat Johanna Seibel kész.] ; [ford. Dobay Orsolya]. - [Budapest] : Sziget, 2019. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5723-25-4 fűzött : 2500,- Ft
konyhakertészet - amatőr kertészkedés
635.1/.8
[AN 3766449]
MARC

ANSEL
UTF-812342 /2019.
Szőlő-bor Kutatás-fejlesztési Kíválósági Konferencia (2019) (Eger)
   Szőlő-bor Kutatás-fejlesztési Kiválósági Konferencia : Eger, 2019. február 13. / [szerk. Kövér Csilla, Szalontai Helga, Váczy Kálmán Zoltán] ; [rend., közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Eger : EKE, 2019. - 61 p. ; 30 cm
Az előadásösszefoglalók magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-087-4 fűzött
Magyarország - szőlőtermesztés - borászat - konferencia-kiadvány
634.8(439) *** 663.2(439) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3765872]
MARC

ANSEL
UTF-812343 /2019.
Vass Krisztián (1975-)
   Föld és zöld : népi agrárpolitika, nemzeti környezetügy, 2010-2018 / Vass Krisztián. - Budapest : [Herman O. Int.], 2019. - 164 p. ; 19 cm
Közread. a Herman Ottó Intézet
ISBN 978-963-309-092-3 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági politika - környezeti politika - környezetvédelem - 21. század
338.43(439)"201" *** 329.63(439)"201" *** 504.03(439)"201"
[AN 3765286]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12344 /2019.
Aïnouz, Alexis Gabriel (1982-)
Just a French guy cooking (magyar)
   Így főz egy francia srác : egyszerű receptek és konyhai trükkök újoncoknak / Alexis Gabriel Aïnouz ; a fényképeket kész. Dan Jones ; [ford. Kúnos Linda]. - Budapest : Corvina, [2019]. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6582-5 kötött : 5490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3765616]
MARC

ANSEL
UTF-812345 /2019.
   Algyő ízei : kedvenc receptjeink / [szerk.] Kneip Ferencné, Némethné Vida Zsuzsanna ; [közread. a] Szőke Tisza Nyugdíjas Klub. - Algyő : Szőke Tisza Nyugdíjas Klub, 2019. - 168 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-5750-7 fűzött
Algyő - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Algyő)(083.12)
[AN 3765715]
MARC

ANSEL
UTF-812346 /2019.
   Csólyospálos ízei : receptkönyv / [szerk. Bangóné Pap Krisztina] ; [kiad. Csólyospálos Község Önkormányzata]. - Csólyospálos : Önkormányzat, 2019. - 114, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-8038-1 fűzött
Csólyospálos - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Csólyospálos)(083.12)
[AN 3765721]
MARC

ANSEL
UTF-812347 /2019.
Ducasse, Alain (1956-)
Grand livre de cuisine d'Alain Ducasse : desserts et pâtisserie (magyar)
   Alain Ducasse konyhaművészete : desszertek és cukrászat / Frédéric Robert. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2009. - 583 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Hanthy Kinga
ISBN 978-963-297-109-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3770287]
MARC

ANSEL
UTF-812348 /2019.
   Gasztrojáték : kortárs ételfotó és -styling : időszaki kiállítás, 2019. március 21 - 2019. május 5. = Foodplay : contemporary food photography and styling : temporary exhibition, March 21 - May 12, 2019 / kurátor ... Flanek Péter ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - Budapest : MKVM, 2019. - [75] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5021-23-7 fűzött
fotóművészet - 21. század - gasztronómia - kiállítási katalógus
641.5 *** 77.04(100)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3766821]
MARC

ANSEL
UTF-812349 /2019.
   Könnyű nyári tészták. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 664.69
[AN 3766608]
MARC

ANSEL
UTF-812350 /2019.
Lalbaltry, Juliette
Gâteaux kids (magyar)
   Torták gyerekeknek : 40 szuperkönnyű recept, garantált siker! / Juliette Lalbaltry ; Delphine Constantini fotóival ; [ford. Horányi Krisztina]. - Budapest : Corvina, 2019. - 92, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-13-6577-1 fűzött : 3500,- Ft
sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3765622]
MARC

ANSEL
UTF-812351 /2019.
   Vitamindús nyár. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3766628]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12352 /2019.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
The problem of rebirth (magyar)
   Reinkarnáció : az újjászületés problematikája / Sri Aurobindo ; [ford. Berki Éva]. - [Budapest] : Danvantara, 2019. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9858-32-9 kötött : 3990,- Ft
lélekvándorlás
129.4
[AN 3766281]
MARC

ANSEL
UTF-812353 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Der Zusammenhang des Menschen mit dem Kosmos (magyar)
   Az ember kozmikus erői / Rudolf Steiner. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 113 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5984-22-8 fűzött : 1850,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3765860]
MARC

ANSEL
UTF-812354 /2019.
Stemman, Roy (1942-)
The big book of reincarnation (magyar)
   A reinkarnáció nagykönyve / Roy Stemman ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 329, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-53-9 fűzött : 3490,- Ft
lélekvándorlás
129.4
[AN 3766296]
MARC

ANSEL
UTF-812355 /2019.
Szendrődi Miklós (1915-1956)
   Bölcselet és világnézet : értékelméleti alapvetés / Szendrődi Miklós jegyzeteit feldolgozta és sajtó alá rend. Szendrődi Győző. - Pécs : Institutio Kvk., 2019. - 633 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 631-633.
ISBN 978-963-467-046-9 kötött : 7900,- Ft
ismeretelmélet - lételmélet - társadalomfilozófia
111 *** 165 *** 141.7 *** 1(439)Szendrődi_J.
[AN 3765931]
MARC

ANSEL
UTF-812356 /2019.
Turek, Frank (1961-)
Stealing from God (magyar)
   Lopott érvek : az ateizmus téveszméje / Frank Turek ; [ford. Surjányi Dávid]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 330, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 289-330.
ISBN 978-615-5526-94-7 fűzött : 3490,- Ft
ateizmus - vallásfilozófia
141.45 *** 211.5
[AN 3767026]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12357 /2019.
Ács Pálné
   Tahiti : segítség az I. thesszalonikai levél tanulmányozásához / Ács Pálné. - [Gyula] : [Ács P.-né], 2019. - 119 : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5411-7 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.81.07
[AN 3765406]
MARC

ANSEL
UTF-812358 /2019.
Bunyitay Vince (1837-1915)
   Szent-László király emlékezete : szentté avattatása hétszázados évfordulójának váradi ünneplése alkalmával / közrebocsátja Bunyitay Vince. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 87 p. : ill. ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Bunyitay V., 1892. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-66-8 fűzött : 2500,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - szent - uralkodó - kultusz - 11. század - hasonmás kiadás
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I. *** 094/099.07
[AN 3765947]
MARC

ANSEL
UTF-812359 /2019.
Cymbala, Jim (1943-)
You were made for me (magyar)
   Többre lettél teremtve : az élet, amit élsz, az élet, amit Isten akar, hogy élj / Jim Cymbala és Dean Merrill ; [ford. Ádámkó Erzsébet]. - Budapest : Szegletkő, 2019. - 233 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5115-4 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3766737]
MARC

ANSEL
UTF-812360 /2019.
Drábik László (1944-)
   Elmélkedések Istenről / Drábik László ; [kiad. Kezdj El Élni Alapítvány]. - Budapest ; Kecskemét : Kezdj El Élni Alapítvány, 2019. - 75 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6010-00-1 kötött
isten - hit
231 *** 234.2
[AN 3765785]
MARC

ANSEL
UTF-812361 /2019.
Ferenc (pápa) (1936-)
Christus vivit (magyar)
   Ferenc pápa Christus vivit kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítása a fiatalokhoz és Isten egész népéhez, 2019. március 25 / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 155 p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 54.)
Borítócím: Christus vivit : Ferenc pápa Krisztus él kezdetű apostoli buzdítása. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-824-2 fűzött : 1800,- Ft
krisztológia - elmélkedés
232 *** 242
[AN 3765315]
MARC

ANSEL
UTF-812362 /2019.
François de Sales (1567-1622)
Introduction à la vie dévote (magyar)
   Filótea, vagyis A jámborság útja / Szalézi Szent Ferenc ; ford. Platz Bonifác. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 251 p. ; 21 cm. - (A lelki élet mesterei, ISSN 0237-5877)
ISBN 978-963-361-598-0 kötött : 2400,- Ft
katolikus egyház - lelkigyakorlat
242 *** 282
[AN 3770174]
MARC

ANSEL
UTF-812363 /2019.
Gyenis András (1901-1965)
   A pálos rend múltjából / Gyenis András. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 89 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-615-5797-72-9 fűzött : 2100,- Ft
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - egyháztörténet
271.791(439)(091)
[AN 3765843]
MARC

ANSEL
UTF-812364 /2019.
   A győri Könnyező Szűzanya búcsúja : liturgikus füzet / [főszerk. Kálmán Imre] ; [kiad. a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő]. - [Győr] : Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő, [2019]. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4765-2 fűzött
zarándoklat - egyházi szertartás
248.153.8(439-2Győr) *** 264
[AN 3766790]
MARC

ANSEL
UTF-812365 /2019.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The Holy Spirit and his gifts study course (magyar)
   A Szent Szellem és ajándékai : bibliatanulmány / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2019. - 164, [1] p. ; 27 cm
ISBN 978-615-5989-01-8 fűzött : 3800,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 289 *** 22.07
[AN 3765308]
MARC

ANSEL
UTF-812366 /2019.
   The Hellenistic and Judaic background to the New Testament : 29th International Biblical Conference Szeged, 27-29 August, 2018 / [ed. by György Benyik]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 528 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-400-7 fűzött
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - hellenisztika - judaisztika - konferencia-kiadvány
225.01 *** 008(38)"-03/00" *** 871(091)"-03/00" *** 875(091)"-03/00" *** 296(33)(091) *** 892.4(091)"-03/00" *** 008(33)"-03/00" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3765560]
MARC

ANSEL
UTF-812367 /2019.
Holford, Karen (1962-)
My quiet time with Jesus (magyar)
   Jézussal töltött csendes perceim : imanaptár és napló / Karen Holford és Linda Koh ; [ford. Mihalec Attila]. - Budapest : Advent K., [2018]. - [60] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-93-9 fűzött
lelkigyakorlat - gyermekkönyv
248.121(02.053.2)
[AN 3765151]
MARC

ANSEL
UTF-812368 /2019.
Jankó János (1868-1902)
   Adatok a samán vallás megismeréséhez / Jankó János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-68-2 fűzött : 1850,- Ft
néprajz - ősvallás - sámánizmus - urál-altaji népek
291.612 *** 398.49(=941/=945) *** 299.4
[AN 3766039]
MARC

ANSEL
UTF-812369 /2019.
Kinga nővér (1973-2009)
   Nem hátráltam meg : Urunk színeváltozásáról nevezett Kinga nővér OCD naplójából. - 4. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 272 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Gerinccím: Urunk színeváltozásáról nevezett Kinga nővér OCD naplójából
ISBN 978-615-5120-16-9 fűzött : 2500,- Ft
Kinga nővér (1973-2009)
Magyarország - apáca - memoár
271.971(439)(092)Kinga_nővér(0:82-94)
[AN 3770428]
MARC

ANSEL
UTF-812370 /2019.
Klemm Nándor (1919-2010)
   Így történt : Csépe Klára és Hasznos-Falloskút története : [Csépe Klára néni naplójával] / [írta és szerk. Klemm Nándor, Dér József és Sipos Gyula] ; [... kiad. ... Szeretet Földje Szolgálat]. - Törökbálint : Szeretet Földje, 2019. - 132 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81273-1-8 fűzött
Sánta Lászlóné Csépe Klára (1913-1985)
Fallóskút - Magyarország - zarándoklat - Szűz Mária megjelenése - csoda - hívő - 20. század - napló
232.931.7(439-2Fallóskút) *** 248.214(439-2Fallóskút) *** 248(439)(092)(0:82-94)
[AN 3765583]
MARC

ANSEL
UTF-812371 /2019.
MacDonald, William (1917-2007)
Born to win (magyar)
   Győzelemre születtél! / William MacDonald ; [ford. Oroszlány Krisztina] ; [kiad. a Jó Hír Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, 2019. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5299-11-7 fűzött
messiás - zsidó vallás - kereszténység
296.124 *** 232.1
[AN 3766202]
MARC

ANSEL
UTF-812372 /2019.
Mānava dharmaśāstra (magyar, szankszrit)
   Mánava dharmasásztra : Manu törvényei / [ford. Németh Orsolya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 561 p. ; 21 cm
keretcím: Kelet kincsei. - A törvények eredeti szanszkrit nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-507-048-0 kötött
védizmus - vallási törvénygyűjtemény
294.118
[AN 3766642]
MARC

ANSEL
UTF-812373 /2019.
Matei, Daniel N. (1940-)
The secret of prayer (magyar)
   Az imában rejlő titok / Daniel N. Matei ; [ford. Koncz Ilona] ; [közread. az MPE Debreceni Élet Gyülekezete]. - 2. átd. kiad. - Debrecen : MPE Debreceni Élet Gyülekezet, [2019], cop. 2006. - 197, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [201-202].
ISBN 963-86853-2-8 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3770306]
MARC

ANSEL
UTF-812374 /2019.
   Molnár János Énekös könyvecköje : bátyai kéziratos kántor- és zarándokkönyv / [... szerk. Romsics Imre] ; [... ford. Szarvas Vivien] ; [... az utószót írta ... Horváth Sándor]. - Kalocsa : Viski K. Múz. : Horvát Önkormányzat, 2019. - 184 p. : ill. ; 25 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 20.)
Az eredeti, horvát nyelvű kézirat fotómásolatával. - Magyar és horvát nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88362-8-1 kötött
katolikus egyház - kézirat - énekeskönyv
264-17 *** 282 *** 09
[AN 3765857]
MARC

ANSEL
UTF-812375 /2019.
Napoleoni, Loretta (1955-)
The Islamist phoenix (magyar)
   Az iszlamista főnix [elektronikus dok.] : az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet újrafelosztása / Loretta Napoleoni ; ford. Nagy Marcell. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-810-8
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - terrorszervezet - iszlám fundamentalizmus - 21. század - elektronikus dokumentum
297 *** 323.285(5-011)"200/201"
[AN 3770062]
MARC

ANSEL
UTF-812376 /2019.
Oros László (1952-)
   Leskó Mihály : adalékok a felsőszeli ágostai hitvallású evangélikus lelkész, Pozsony megye esperesének életéhez és a protestáns pátens történetéhez / Oros László ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Bibliotheca Pro Patria. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Felsőszeli : Bibliotheca Pro Patria, 2019. - 173, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-615-5750-50-2 kötött
Leskó Mihály (1808-1879)
Magyarország - Pozsony vármegye - protestáns lelkész - evangélikus egyház - egyháztörténet - 19. század
284.1(439)(092)Leskó_M. *** 284.1(439.22-35Pozsony)"18"
[AN 3766865]
MARC

ANSEL
UTF-812377 /2019.
   Pálosok : Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae / [főszerk. Kovács Adrienn] ; [szerk. Sudár Annamária és Szentirmay Tamás] ; [kiad. a Magyar Pálos Rend]. - 4. jav., bőv. kiad. - [Pécs] : M. Pálos Rend, 2019. - 39, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80094-4-7 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - egyháztörténet
271.791(439)(091)
[AN 3770328]
MARC

ANSEL
UTF-812378 /2019.
   Pasztoráció : húsvét, az élet ünnepe / [szerk. Bodó Sára] ; [közread.] a Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Pasztorációs Int., 2019. - 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81225-0-4 fűzött
húsvét - elmélkedés
264-041.6 *** 242
[AN 3766919]
MARC

ANSEL
UTF-812379 /2019.
Sievers, Ernst
Leben im Geist Seminar (magyar)
   Élet a lélekben szeminárium : lelkigyakorlatos munkafüzet / Ernst Sievers ; [ford. Czellár Katalin és Hertei Annamária]. - 10. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 14.)
Fűzött : 500,- Ft
ISBN 963-7878-0012
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3770770]
MARC

ANSEL
UTF-812380 /2019.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A stigmatizált Galgóczy Erzsébet versei magyarázatokkal / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2019. - 47 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80711-8-5 fűzött
Galgóczy Erzsébet (1905-1962)
Magyarország - stigmatizáció - vallásos irodalom - 20. század - hívő - vers
248(439)(092)Galgóczy_E. *** 244(0:82-14)
[AN 3765589]
MARC

ANSEL
UTF-812381 /2019.
   Szeretet földje : imafüzet / [szerk. Sipos Gyula]. - Törökbálint : Sipos Gy., 2019. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80711-9-2 fűzött
imakönyv
243
[AN 3765582]
MARC

ANSEL
UTF-812382 /2019.
   Szerezz okosságot! : 630 bibliai idézet magyarul és németül nyelvtanulóknak = Erwirb dir Einsicht! : 630 biblische Zitate für Sprachlerner in Ungarisch und Deutsch / [összeáll. Dobóczi Anna, Tóth Zsófia]. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-203-2 fűzött : 2490,- Ft
Biblia
idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3766077]
MARC

ANSEL
UTF-812383 /2019.
Vonsik Imre
   Köszöntünk Szentkút Csillaga : 1-5 : búcsúsok kottás énekeskönyve / Vonsik Imre ; [kiad. Ferences Rendtartomány Ferences Rendház]. - Mátraverebély : Ferences Rendház, 2009 [!2019]. - 268, [8] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-7387-7 fűzött
Mátraverebély - zarándoklat - vallásos ének
245 *** 248.153.8(439-2Mátraverebély)
[AN 3770750]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12384 /2019.
Bedő Imre
   A megbízható férfi : a férfi - nő szövetség megalapozása és megtartása / Bedő Imre. - Budapest : FK Management Kft., 2018. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3708-0 fűzött
férfi szerep - férfi - nemek lélektana - mentálhigiénia - család - párkapcsolat
316.37-055.1 *** 159.922.1-055.1 *** 613.865-055.1 *** 316.356.2 *** 316.472.4
[AN 3765530]
MARC

ANSEL
UTF-812385 /2019.
Bergström, Bo
Essentials of visual communication (magyar)
   Bevezetés a vizuális kommunikációba / Bo Bergström ; [ford. Jámbor Noémi Katalin ..., Jutai Péter ..., Kovács Balázs ...]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2009. - 240 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-509-054-9 fűzött : 9990,- Ft
vizuális kommunikáció - vizuális kultúra - kultúraszociológia
316.772.2 *** 7.017 *** 659.13 *** 316.7
[AN 3770182]
MARC

ANSEL
UTF-812386 /2019.
   Bevezetés a szociológiába / szerk. Kiss Zoltán László. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 579 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-91-8 fűzött
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 3765722]
MARC

ANSEL
UTF-812387 /2019.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Antalfalvai járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2019. - [1], 51 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-615-6045-00-3 kötött
Antalfalvi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.992(439-37Antalfalva)"188/191"(083.41) *** 312.952(439-37Antalfalva)"188/191"(083.41)
[AN 3770343]
MARC

ANSEL
UTF-812388 /2019.
Harangozóné Tordi Mária
   Szülőföldem, a Teleki szőlők : visszaemlékezés a bácsalmási tanyavilágra / Harangozóné Tordi Mária. - [Bátya] : Bátyai Savanyító Kft., 2019. - 169 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-615-00-5250-2 fűzött
Bácsalmás - tanya - helytörténet - memoár
316.334.55(439-2Bácsalmás)(0:82-94) *** 943.9-2Bácsalmás *** 711.438(439-2Bácsalmás)
[AN 3765331]
MARC

ANSEL
UTF-812389 /2019.
Kovács Tamás
   Statisztika I : példatár / Kovács Tamás, Lovasné Avató Judit, Szobonya Réka ; szerk. Sándorné Kriszt Éva ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : EKE OFI, 2018, cop. 2013. - 413 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-7308-2 fűzött : 3200,- Ft
statisztika - példatár
311(075.8)(076)
[AN 3770283]
MARC

ANSEL
UTF-812390 /2019.
Lencsés Gyula
   Angolok a Bakonyban : az Institute of Sociology 1937-es dudari falukutatásának története és dokumentumai / Lencsés Gyula. - Budapest : Gondolat ; Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2019. - 684 p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD-R. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
Bibliogr.: p. 661-675. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-618-1 kötött : 4500,- Ft
Dudar - falukutatás - faluszociológia - szociográfia - 20. század - elektronikus dokumentum - történelmi forrás
316.334.55(439-2Dudar)"1937"(093) *** 308(439-2Dudar)
[AN 3765604]
MARC

ANSEL
UTF-812391 /2019.
Pallósiné Toldi Márta (1949-)
   Életképek : Zonta Club Szombathely, 1991-2018 = Club-life / [írta P. Toldi Márta]. - Szombathely : Zonta Club, 2019. - [16] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött
Zonta Club Szombathely
Szombathely - társadalmi szervezet - női egyenjogúság - történeti feldolgozás
316.37-055.2 *** 061.2(439-2Szombathely)(091) *** 342.726-055.2
[AN 3766956]
MARC

ANSEL
UTF-812392 /2019.
Pease, Barbara
The definitive book of body language (magyar)
   A testbeszéd enciklopédiája / Barbara és Allan Pease ; [ford. Nemes Anna]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 358, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-349.
ISBN 978-963-355-648-1 kötött : 5500,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3769551]
MARC

ANSEL
UTF-812393 /2019.
Sándorné Kriszt Éva (1956-)
   Statisztika I / Sándorné Kriszt Éva, Csesznák Anita, Ország Gáborné ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : EKE OFI, 2018, cop. 2013. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7297-9 fűzött : 2500,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 3770154]
MARC

ANSEL
UTF-812394 /2019.
Schilling Péter (1977-)
   Karmikus kapcsolatok : a kilenc karmikus lecke, amit megtanítunk egymásnak a kapcsolatainkban / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2019]. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-11-9 fűzött : 5990,- Ft
interperszonális kapcsolat - ezoterika
316.472.4 *** 133.25
[AN 3767051]
MARC

ANSEL
UTF-812395 /2019.
Schilling Péter (1977-)
   Karmikus számmisztika : az emberi kapcsolatok kilenc karmikus leckéinek titka a születési dátumodban / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2019]. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-12-6 fűzött : 5990,- Ft
interperszonális kapcsolat - ezoterika
316.472.4 *** 133.25
[AN 3767053]
MARC

ANSEL
UTF-812396 /2019.
Tárkányi Sándor (1971-)
   Elfeledett soproniak : arcok, sorsok, áldozatok : fejezetek a soproni zsidóság történetéből = Forgotten Sopronians : faces, fates, victims : chapters from the history of the Jewry of Sopron / Tárkányi Sándor & Tárkányi Eszter ; [kiad. az Elfeledett Soproniak Alapítvány]. - Sopron : Elfeledett Soproniak Alapítvány, 2019. - 454, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5108-6 fűzött : 4450,- Ft : 14,85 EUR
Sopron - zsidóság - helytörténet - holokauszt - családtörténet - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Sopron)"18/19" *** 943.9-2Sopron"18/19" *** 323.12(=924)(439-2Sopron)"1939/1945" *** 929.52(=924)(439-2Sopron)"18/19"
[AN 3770862]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12397 /2019.
   Állatszimbólumtár A - Z / szerk. Vígh Éva. - Budapest : Balassi, [2019]. - 398 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-398.
ISBN 978-963-456-049-4 kötött : 5400,- Ft
jelkép - állat - folklór - szaklexikon
398 *** 59 *** 003.62:030
[AN 3765437]
MARC

ANSEL
UTF-812398 /2019.
   Az aranyszőrű bárány : magyar népmesék. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3766636]
MARC

ANSEL
UTF-812399 /2019.
   Az égig érő paszuly : magyar népmesék. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3766637]
MARC

ANSEL
UTF-812400 /2019.
Györffy István (1884-1939)
   A matyókról / írta szigeti Győrffy István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 26 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szeged : Városi Ny. és Kvk. Rt., 1929, a Szegedi Alföldkutató Bizottság könyvtára IV. Szakosztály közleményei 1. tagjaként. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-71-2 fűzött : 1250,- Ft
matyók - magyar néprajz - hasonmás kiadás
39(=945.11matyók) *** 094/099.07
[AN 3766047]
MARC

ANSEL
UTF-812401 /2019.
   Health and life in Ancient Egypt - mummies in focus : Aegyptus et Pannonia 6. : conference, Budapest 27-30th August : program and abstracts / [ed. Hungarian - Egyptian Friendship Society Ancient Egyptian Committee]. - [Budapest] : Hungarian - Egyptian Friendship Soc. Ancient Egyptian Comm., 2019. - 24 p. ; 31 cm + 2 mell.
Mappában
ISBN 978-615-00-6095-8 fűzött
ókori Egyiptom - múmia - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
393.3 *** 930.85(32) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3766220]
MARC

ANSEL
UTF-812402 /2019.
Kormány Margit (1935-)
   Ünnepek, jeles napok / Kormány Margit. - [Penyige] : [Kormány M.], 2019. - 59 p. ; 21 cm
A címoldalon és a borítófedélen számozási adatként: 7.
ISBN 978-615-00-5307-3 fűzött
naptári szokás - népszokás - keresztény ünnep
394.2 *** 398.33
[AN 3765180]
MARC

ANSEL
UTF-812403 /2019.
   Magyar népmesék : olvasókönyv / [szerk. Horváthné Sipter Judit] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-084-5 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3766672]
MARC

ANSEL
UTF-812404 /2019.
   Az Óperencián túl, a Kárpátokon innen : népmesePontok Magyarországon a Családok évében / [összeáll. Vas Éva] ; [közread. ] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2018. - [32] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-5927-02-7 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - múzeumpedagógia - drámapedagógia - népmese
398.21(=945.11) *** 069.12(439) *** 371.383.1
[AN 3766518]
MARC

ANSEL
UTF-812405 /2019.
Pintér Sándor (1841-1915)
   A palócokról : népismertető tanulmány / írta Pintér Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 96 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Aigner L., 1880. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-67-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar néprajz - palócok - hasonmás kiadás
39(=945.11)(439Palócföld) *** 094/099.07
[AN 3766044]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12406 /2019.
Aldous, Richard (1967-)
Reagan and Thatcher (magyar)
   Reagan és Thatcher : egy különleges kapcsolat / Richard Aldous ; [ford. Horváth Mónika] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 324, [1] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-44-0 kötött : 3500,- Ft
Reagan, Ronald (1911-2004)
Thatcher, Margaret (1925-2013)
Egyesült Államok - Nagy-Britannia - külpolitika - államfő - 20. század
327(73)"198/199" *** 327(410)"198/199" *** 32(73)(092)Reagan,_R. *** 32(410)(092)Thatcher,_M.
[AN 3765189]
MARC

ANSEL
UTF-812407 /2019.
Antal Attila (1985-)
   Kivételes állapotban : a modern politikai rendszerek biopolitikája / Antal Attila. - Budapest : Napvilág, 2019. - 172 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-172.
ISBN 978-963-338-440-4 fűzött : 2400,- Ft
politológia - biopolitika - rendkívüli állapot
32.001 *** 314.15 *** 342.76
[AN 3765162]
MARC

ANSEL
UTF-812408 /2019.
Fábri Ferenc
   Kilenc év Orbanisztánban : válogatott jegyzetek és morgolódások / Fábri Ferenc ; Tordai Bence előszavával. - Budapest : Új Helikon Bt., 2019. - 224 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-80734-6-2 fűzött
Magyarország - belpolitika - 21. század - magyar irodalom - publicisztika
323(439)"201"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3765196]
MARC

ANSEL
UTF-812409 /2019.
Földi Pál (1938-)
   A hódító iszlám és a terror : Mohamedtől - Sorosig : [2 kötet egyben] / Földi Pál. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 312 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-95-6 fűzött : 4500,- Ft
világpolitika - terrorizmus - iszlám - iszlám fundamentalizmus - radikalizmus - migráció - 21. század
327(100)"201" *** 323.285(100)"201" *** 297 *** 325.14(4)"200/201"
[AN 3765461]
MARC

ANSEL
UTF-812410 /2019.
   Hibrid rezsimek : a politikatudomány X-aktái / Böcskei Balázs, Szabó Andrea szerkesztésében ; [közread. az] MTA TK Politikatudományi Intézet. - [Budapest] : MTA TK PTI : Napvilág, 2019. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-441-1 fűzött : 2400,- Ft
politológia - politikatörténet - politikai rendszer - ezredforduló
32.001 *** 32(100)"199/201" *** 321(100)"199/201"
[AN 3765342]
MARC

ANSEL
UTF-812411 /2019.
   A rendszerváltásról, 1987-1990 / [szerk. Ripp Zoltán]. - Budapest : Napvilág, 2019. - 260 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 247-253.
ISBN 978-963-338-217-2 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - rendszerváltás
323(439)"1987/1990" *** 943.9"1987/1990"
[AN 3765205]
MARC

ANSEL
UTF-812412 /2019.
Tamasi Mihály (1931-)
   Szeged politikai élete 1945-48 között : a koalíció veresége, a demokratikus ellenzék győzelme az 1947-es a választáson / Tamasi Mihály. - Szeged : Szerző, 2019. - 164 p. : ill. ; 21 cm. - (Várostörténeti tanulmányok ; 3.)
ISBN 978-615-00-5419-3 fűzött
Szeged - belpolitika - helytörténet - 1945 utáni időszak
323(439-2Szeged)"194" *** 943.9-2Szeged"194"
[AN 3766174]
MARC

ANSEL
UTF-812413 /2019.
Weiss, Michael
ISIS: inside the army of terror (magyar)
   Iszlám Állam [elektronikus dok.] : a terror hadserege belülről / Michael Weiss, Hassan Hassan ; ford. Nagy Marcell ..., Takács Zoltán ... - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-809-2
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - terrorszervezet - iszlám fundamentalizmus - 21. század - elektronikus dokumentum
323.285(5-011)"200/201" *** 297
[AN 3770943]
MARC

ANSEL
UTF-812414 /2019.
Zinn, Howard (1922-2010)
Disobedience and democracy (magyar)
   Engedetlenség és demokrácia : kilenc téveszme a törvényről és a rendről / Howard Zinn ; [ford. Piróth Attila]. - Budapest : Napvilág ; Bègles : Théâtre le Levain, 2019. - 111 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-963-338-332-2 fűzött : 1900,- Ft
Egyesült Államok - civil társadalom - polgári engedetlenség - ellenállási mozgalom - engedelmesség-megtagadás - szabadságjog - politikai filozófia
323.22 *** 321.01 *** 342.7 *** 323.21(73)
[AN 3765236]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12415 /2019.
Bálint Csanád (1943-)
   The Avars, Byzantium and Italy : a study in chorology and cultural history / Csanád Bálint. - Budapest : Inst. of Archaeology Research Centre for the Humanities HAS, 2019. - 372 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 31.)
Bibliogr.: p. 289-372.
ISBN 978-615-5766-23-7 kötött
Magyarország - Bizánci Birodalom - régészet - avarok - avar-kor - művelődéstörténet
904(369.2) *** 936.92 *** 904(495.02) *** 930.85(495.02) *** 930.8(=943) *** 904(439)
[AN 3765324]
MARC

ANSEL
UTF-812416 /2019.
Bizoni Károly (178?-1862)
   Magyarok ázsiai emléke / Bizoni Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - [8], 50, 104 p. ; 21 cm
Tart.: Magyar szók tüköre, melly a' tiszta magyar nyelvnek ázsiai gyök-er-ét kitárja..Þ; Szótár, vagy: Ázsiai utazás helyett, több ezred esztendők alatti történet-irók nyomán, Ázsia öszves bejárásának, és kivált a' magyar nyelv ázsiai sajátságainak tanulságos rajza. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Beimel, 1845
ISBN 978-615-5797-65-1 fűzött : 2900,- Ft
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet - hasonmás kiadás
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 094/099.07
[AN 3765848]
MARC

ANSEL
UTF-812417 /2019.
Dóczi Jusztina (1942-)
   Évgyűrűk a nagymágocsi életfában / írta és szerk. Dóczi Jusztina ; [kiad. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata]. - Nagymágocs : Önkormányzat, 2018. - 287 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4287-9 fűzött
Nagymágocs - helytörténet
943.9-2Nagymágocs
[AN 3766180]
MARC

ANSEL
UTF-812418 /2019.
Dudás József
   Zsáka öröksége.. / Dudás József. - [Zsáka] : Magánkiad., 2019. - 327 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5429-2 fűzött
Zsáka - helytörténet - helyismeret
943.9-2Zsáka *** 908.439-2Zsáka
[AN 3766158]
MARC

ANSEL
UTF-812419 /2019.
Erdődy Gyula (1956-)
   Összetartozva : Botykapeterd község története / Erdődy Gyula ; [közread.] Botykapeterd Község Önkormányzata. - Botykapeterd : Önkormányzat, 2019. - 140 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5163-5 fűzött
Botykapeterd - helytörténet
943.9-2Botykapeterd
[AN 3765976]
MARC

ANSEL
UTF-812420 /2019.
Font Márta (1952-)
   Az Árpád-ház évszázadai : az első szent királytól az utolsó aranyágacskáig, 1038-1301 / írta Font Márta. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [144].
ISBN 978-963-09-9697-6 kötött : 3990,- Ft
Árpád-ház
magyar történelem - Árpád-kor - uralkodócsalád
943.9"10/13" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 3766607]
MARC

ANSEL
UTF-812421 /2019.
   Források Komárom megye 1956-os múltjából / szerk. Horváth Attila, Tóth-Péter Veronika, Wencz Balázs. - Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2019. - 379, [6] p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei, ISSN 2559-8082 ; 25.)
Bibliogr.: p. 355-356.
ISBN 978-963-7234-30-9 kötött
Komárom-Esztergom megye - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.911.5(093)
[AN 3765850]
MARC

ANSEL
UTF-812422 /2019.
Gyárfás István Tihamér (1863-1916)
   Pannonia őskeresztény emlékei : régészeti tanulmány / írta Gyárfás István Tihamér. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 102, [2] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin Ny., 1889. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-70-5 fűzött : 2300,- Ft
Pannonia - régészet - őskereszténység - római birodalom kora - hasonmás kiadás
904(398.6) *** 281(398.6) *** 094/099.07
[AN 3766037]
MARC

ANSEL
UTF-812423 /2019.
Hattyuffy Dezső
   A hazai vármegyék és városok czimerei : külön nyomat az "Erdélyi Muzeum" 1881-ki évfolyamából / írta Hattyuffy Dezső. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 86 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvár : Erdélyi Múz., 1881. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-69-9 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - vármegye - város - címer - hasonmás kiadás
929.6(439-35) *** 929.6(439-2) *** 094/099.07
[AN 3766031]
MARC

ANSEL
UTF-812424 /2019.
Hetényi István (1920-2007)
   Párhuzamok : a II. világháború kitörésének (1939. szeptember 1.) 80. évfordulója emlékére / Hetényi István, Bublik Ottó, Király Ferenc ; [... összeáll., szerk. ... Szili Istvánné] ; [kiad. Ercsi Város Önkormányzata]. - Ercsi : Önkormányzat, 2019. - 328, [1] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-81339-0-6 fűzött
Ercsi - helytörténet - második világháború - magyar irodalom - vers - memoár
943.9-2Ercsi"193/194"(0:82-94) *** 894.511-14
[AN 3765603]
MARC

ANSEL
UTF-812425 /2019.
   Hódmezővásárhely története / főszerk. Nagy István. - Hódmezővásárhely : [Vár. Tcs.], 1984-. - 25 cm
Közread. a hódmezővásárhelyi Városi Tanács, neve 1990-től Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. - A 2. kötettől főszerk. Szabó Ferenc
ISBN 963-03-1549-1
Hódmezővásárhely - helytörténet
943.9-2Hódmezővásárhely
[AN 77515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1., A forradalmak időszakától a tanácsrendszer létrejöttéig, 1918-1950 / szerk. Makó Imre, Marjanucz László. - 2019. - 912 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
Kötött
[AN 3766190] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2., A forradalmak időszakától a tanácsrendszer létrejöttéig, 1918-1950 / szerk. Makó Imre, Marjanucz László ; [a mutatót kész. Kovács István]. - 2019. - p. 917-1742. : ill., részben színes + térk.
Bibliogr.
Kötött
[AN 3766193] MARC

ANSEL
UTF-812426 /2019.
Horthy Miklós (1868-1957)
   Emlékirataim / Horthy Miklós ; [a jegyzeteket ... Bern Andrea írta]. - Budapest : Európa, 2019. - 445, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-027-8 kötött : 4599,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - 20. század - magyar történelem - Horthy-korszak - memoár
943.9(092)Horthy_M.(0:82-94) *** 943.9"191/194"(093)
[AN 3770356]
MARC

ANSEL
UTF-812427 /2019.
Horváth Tünde (1971-)
   Strázsa-dombi mesék : főnöki rezidencia a bronzkori Hatvan területén / Horváth Tünde ; Farkas Csilla, Guba Szilvia és Prohászka Péter közrem. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 239 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 13.)
Bibliogr.: p. 188-201.
ISBN 978-963-9987-44-9 kötött : 4600,- Ft
Hatvan - régészet - régész - bronzkorszak
903(439-2Hatvan)"637"
[AN 3765275]
MARC

ANSEL
UTF-812428 /2019.
Juhász Péter (1970-)
   Anonymus [elektronikus dok.] : fikció és realitás : az Álmos-ág honfoglalása / Juhász Péter. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155869. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-97-1
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
Magyarország - történetíró - 12. század - 13. század - magyar történelem - Árpád-kor - latin irodalom története - krónika - elektronikus dokumentum
930.1(439)(092)Anonymus *** 871(439)(091)-94"11/12" *** 943.9"08/12"
[AN 3769770]
MARC

ANSEL
UTF-812429 /2019.
Katkó-Bagi Éva
   Regélő Szeged / Katkó-Bagi Éva. - Szeged : Katkó-Bagi É., 2019. - 49 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi hétköznapok füzetei, ISSN 2631-1631 ; 2.)
Bibliogr.: p. 7.
ISBN 978-615-00-5517-6 fűzött
Szeged - helyismeret - helytörténet - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
943.9-2Szeged(0:82-34)(02.053.2) *** 908.439-2Szeged(0:82-34)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3765718]
MARC

ANSEL
UTF-812430 /2019.
Kmeth Jolán (1940-)
   A kiskunhalasi Kmet' család / Kmeth Jolán. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2019. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 45.)
Bibliogr.: p. 307-308.
ISBN 978-615-5282-21-8 fűzött
Kiskunhalas - helytörténet - családtörténet - memoár
943.9-2Kiskunhalas(0:82-94) *** 929.52(439)
[AN 3765662]
MARC

ANSEL
UTF-812431 /2019.
Kovács László (1942-|)
   Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11-12. századi falusi temetője / Kovács László ; mtársak Balázs János [et al.]. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz. ; Budapest : MTA BTK Régészeti Int. : MNM : Martin Opitz K., 2019. - 776 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm + CD-R. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 12.)
Bibliogr.: p. 519-548. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-46-3 kötött : 5900,- Ft
Magyarhomorog - régészet - temető - Árpád-kor - elektronikus dokumentum
904(439-2Magyarhomorog)"09/11" *** 718(439-2Magyarhomorog)"09/11"
[AN 3765293]
MARC

ANSEL
UTF-812432 /2019.
Lenkey Tibor (1948-)
   Som község története / Lenkey Tibor. - Som : Lenkey T., 2019. - 187 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-615-00-5882-5 kötött
Som (Somogy megye) - helytörténet
943.9-2Som
[AN 3765688]
MARC

ANSEL
UTF-812433 /2019.
   Mithras Aquincumban : játékos kiállítási vezető 11-16 éves korú fiataloknak / [... összeáll. Lovászi Ilona] ; [ill. Lajtos Tamás, Fodor Zsolt ..., Kurdi István] ; [közread. a Budapesti Történeti Múzeum]. - Budapest : BTM, 2018. - 20 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5341-61-8 fűzött
Aquincum - Budapest - régészet - szentély - római birodalom kora - perzsa vallás - kiállításvezető - foglalkoztatókönyv
904(398.6-2Aquincum) *** 904(439-2Bp.) *** 726.12(398.6-2Aquincum) *** 295.21(398.6) *** 069(439-2Bp.) *** 087.5
[AN 3766832]
MARC

ANSEL
UTF-812434 /2019.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   A Leg-Erdővidékibb falu : Nagybacon az évszázadok sodrában : monográfia helyett / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest ; [Kulcs] : Kultúr-Kör, cop. 2019. - [2], 252 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 948-615-81254-0-6)
Nagybacon - helytörténet
943.921-2Nagybacon *** 949.84-2Nagybacon
[AN 3770804]
MARC

ANSEL
UTF-812435 /2019.
Nemere István (1944-)
Magyarország története (angol) (részlet)
   History of Hungary : a chronicle of 989 years : from the age of enlightenment until the age of global conflicts / István Nemere ; [transl. by Christopher Claris]. - Budapest : E. Macko, 2019. - 596 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: Vol. 3
ISBN 978-615-00-5638-8 fűzött
magyar történelem - 18. század - 19. század - 20. század
943.9"17/19"
[AN 3765611]
MARC

ANSEL
UTF-812436 /2019.
Németh Péter
   Somogyvámos története / Németh Péter. - Somogyvámos : Polgármesteri Hiv., 2019. - 112 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-615-00-5598-5 fűzött
Somogyvámos - helytörténet
943.9-2Somogyvámos
[AN 3765698]
MARC

ANSEL
UTF-812437 /2019.
Pál-Kutas Dénesné
   Örökségem Tardona / [Pál-Kutas Dénesné]. - Átd., bőv. kiad. - Tardona : Pál-Kutas D., 2019. - 130 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 978-615-00-4307-4 fűzött
Tardona - helytörténet - helyismeret
943.9-2Tardona *** 908.439-2Tardona
[AN 3765469]
MARC

ANSEL
UTF-812438 /2019.
Pető Ákos
   Régészeti növénytan: leletek, módszerek és értelmezés : archaeobotanikai kézikönyv / írta és szerk. Pető Ákos és Kenéz Árpád ; Gyulai Ferenc [et al.] közrem. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2018. - 201 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Régészet és természettudományok, ISSN 2559-9577 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-21-3 fűzött
régészet - növénytan
902 *** 581
[AN 3765327]
MARC

ANSEL
UTF-812439 /2019.
Pusztai Ferenc
   Miről hallgat az öreg platán? : Letenye krónikája / Pusztai Ferenc. - [Letenye] : Mura Grafika, 2019. - 280 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5555-8 kötött
Letenye - helytörténet - helyismeret
943.9-2Letenye *** 908.439-2Letenye
[AN 3765320]
MARC

ANSEL
UTF-812440 /2019.
Romsics Ignác (1951-)
   Bethlen István : politikai életrajz / Romsics Ignác. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 551 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-898-8 kötött : 3999,- Ft
Bethlen István (1874-1946)
Magyarország - politikus - 20. század
943.9"192/194" *** 32(439)(092)Bethlen_I.
[AN 3770506]
MARC

ANSEL
UTF-812441 /2019.
Steinbach Zsolt (1965-)
   Tolna : bárka az idő hullámain / [írta Steinbach Zsolt]. - Tolna : [Önkormányzat], [2019]. - 118 p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
Közread. Tolna Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-615-00-5715-6 kötött
Tolna - helytörténet - helyismeret
943.9-2Tolna *** 908.439-2Tolna
[AN 3765623]
MARC

ANSEL
UTF-812442 /2019.
Szántó Erika (1941-)
   Az élet íze - hetvenen túl : Szántó Erika beszélgetései. - [Budapest] : Saxum, 2019. - 282, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-278-1 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - életútinterjú
929(439)(047.53)
[AN 3765360]
MARC

ANSEL
UTF-812443 /2019.
   Tabán (p)anno : tények és vallomások a szolnoki Tabánról / [szerk. Kaposvári Gyöngyi] ; [közread. a] Damjanich János Múzeum. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2019. - 165 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-96-2 kötött
Szolnok - helytörténet
943.9-2Szolnok
[AN 3765147]
MARC

ANSEL
UTF-812444 /2019.
   Történelem és emlékezet : a Déri Múzeum konferenciája, 2019. március 29. - [Debrecen] : Déri Múz., [2019]. - 8 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalók
Fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - konferencia-kiadvány
943.9"1848/1849" *** 061.3(439-2Debrecen) *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3766916]
MARC

ANSEL
UTF-812445 /2019.
Völgyes Ferenc (1922-1986)
   Harasztifalu története I / Völgyes Ferenc ... - Harasztifalu : Harasztifalu Szt. László Egyes., 2019. - 247 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Völgyes Ferenc munkái)
ISBN 978-615-00-5523-7 kötött
Harasztifalu - helytörténet
943.9-2Harasztifalu
[AN 3765278]
MARC

ANSEL
UTF-812446 /2019.
   Volt egyszer egy kastély : a füzesgyarmati kastély és birtokosainak története / szerk. Incze László. - Füzesgyarmat : Önkormányzat, 2019. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Gyarmati krónikás ; 2019/1.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-81296-0-2 fűzött
Wenckheim család
Blanckenstein család
Magyarország - Füzesgyarmat - helytörténet - kastély - családtörténet
943.9-2Füzesgyarmat *** 728.82(439-2Füzesgyarmat)(091) *** 929.52(439)Wenckheim *** 929.52(439)Blanckenstein
[AN 3765615]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12447 /2019.
   Balatonszepezd / [a fotókat Katona Zita kész.] ; [Nagy Attila ... képei] ; [a képaláírásokat Tóth Gábor Ákos, Sándor András és Sebestyén László írták] ; [kiad. Balatonszepezd Község Önkormányzata]. - Balatonszepezd : Önkormányzat, [2019]. - 56 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Balatonszepezd - helyismeret
908.439-2Balatonszepezd
[AN 3765498]
MARC

ANSEL
UTF-812448 /2019.
Bartha Dénes (1956-)
   Selmec, téged soha nem feledtünk! / Bartha Dénes, Oroszi Sándor. - Sopron : Soproni Egy. K., 2019. - 395, [3] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 371-386.
ISBN 978-963-334-329-6 kötött
Selmecbánya - helyismeret - helytörténet
908.437.6-2Selmecbánya *** 943.922-2Selmecbánya
[AN 3765648]
MARC

ANSEL
UTF-812449 /2019.
Kancsár J. Zsolt (1974-)
   Motorozás a mediterrán szigetvilágban : Korzika, Szicília, Málta / Kancsár J. Zsolt. - [Szekszárd] : [Kancsár J. Zs..], 2019. - 184 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5180-2 kötött
Korzika - Szicília - Málta - motorkerékpár - útikönyv
914.494.5(036) *** 914.508.2(036) *** 914.582(036) *** 629.118.6
[AN 3765598]
MARC

ANSEL
UTF-812450 /2019.
Kucza Péter
   Nagykáta anno III., 1936-1950 : képes helytörténetünk befejező része / Kucza Péter ; Nagykáta Város Önkormányzatának kiadása. - Nagykáta : Önkormányzat, 2019. - 104 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-4959-5 kötött
Nagykáta - helyismeret - helytörténet
908.439-2Nagykáta *** 943.9-2Nagykáta
[AN 3765629]
MARC

ANSEL
UTF-812451 /2019.
Novák Attila (1967-)
   Magyar emlékek Izraelben / Novák Attila, Shiri Zsuzsa ; Danziger Dániel fotóival ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 270 p. : ill., részben színes ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-615-5559-53-2 fűzött : 4990,- Ft
Izrael - helyismeret - művelődéstörténet - magyarság
908.569.4 *** 930.85(=945.11)(569.4)
[AN 3765441]
MARC

ANSEL
UTF-812452 /2019.
Papp Elek (1965-)
   Nagykőrös : Papp Elek fotográfiái : Elek Papp's photographs / [kiad. Nagykőrös Város Önkormányzata]. - Nagykőrös : Önkormányzat, 2019. - 109, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-5929-7 kötött : 3500,- Ft
Nagykőrös - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagykőrös(084.12) *** 77.04(439)(092)Papp_E.
[AN 3766716]
MARC

ANSEL
UTF-812453 /2019.
Tittel Kinga
   A Várnegyed titkai / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - Budapest : Kolibri, 2019. - 165 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesélő zsebkönyvek)
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-437-510-4 fűzött : 2499,- Ft
Budapest. 1. kerület - helyismeret - útikönyv
914.39-2Bp.I.(036) *** 908.439-2Bp.I.
[AN 3767090]
MARC

ANSEL
UTF-812454 /2019.
   Verona és a Garda-tó / [... szerk. Juszt Róbert]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81302-4-0 fűzött
Verona (Olaszország) - Garda-tó - útikönyv
914.5(285.2Garda-tó)(036) *** 914.5-2Verona(036)
[AN 3770907]
MARC

ANSEL
UTF-812455 /2019.
Vigh Julianna (1943-)
   Közös örökségünk, a Felsőváros : Székesfehérvár / a múlt századokból a jelenbe kalauzol Vigh Julianna. - [Székesfehérvár] : Juhász S., 2020[!2019]. - 87 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-615-00-5753-8 fűzött
Székesfehérvár - helyismeret - helytörténet - helyi társadalom - 20. század
908.439-2Székesfehérvár *** 943.9-2Székesfehérvár(093) *** 929(439-2Székesfehérvár)"19"
[AN 3765638]
MARC

ANSEL
UTF-812456 /2019.
Wonke Rezső
   Peru, Tibet, Selyemút / Wonke Rezső. - [Budapest] : Robert's Design Stúdió, 2019. - 61, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ebook extra plusz. Magyar kortárs művészek ; 2.)
ISBN 978-615-81312-4-7 kötött
Peru - Tibet - Ázsia - Magyarország - fényképész - helyismeret - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.515(084.12) *** 908.85(084.12) *** 908.5(084.12) *** 77.04(439)(092)Wonke_R.
[AN 3766213]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12457 /2019.
Balla József (1975-)
   A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ-, illetve közbiztonság alakulására / Balla József. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 187 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Dissertationes doctorales, ISSN 2676-9476)
Bibliogr.: p. 165-173.
ISBN 978-615-6020-50-5 fűzött
biztonságpolitika - közbiztonság - biometria
351.78 *** 355.02 *** 57.087.1
[AN 3765730]
MARC

ANSEL
UTF-812458 /2019.
   Civilisztika II : dologi jog, felelősségtan / szerk. Barzó Tímea, Papp Tekla. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 470 p. ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.: p. 461-468.
ISBN 978-615-5920-06-6 fűzött
Magyarország - dologi jog - polgári jog - felelősség - kártérítés - egyetemi tankönyv
347.2(439)(075.8) *** 347.447(439)(075.8) *** 347.51(439)(075.8)
[AN 3765789]
MARC

ANSEL
UTF-812459 /2019.
Eger, Edith Eva (1928-)
The choice (magyar)
   A döntés / Edith Eva Eger ; [ford. Farkas Nóra]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 420, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-705-8 fűzött : 3799,- Ft
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3770162]
MARC

ANSEL
UTF-812460 /2019.
   Egyetemes államtörténet I / szerk. Jakab Éva és Pókecz Kovács Attila. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 359 p. ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-90-8 fűzött
államszervezet - egyetemi tankönyv
342.5(100)(091)(075.8)
[AN 3765765]
MARC

ANSEL
UTF-812461 /2019.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán] ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - 23. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : EKE OFI, 2019, cop. 2016. - XXXIX, 719 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-8332-6 kötött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3770511]
MARC

ANSEL
UTF-812462 /2019.
Gates, Melinda (1964-)
The moment of lift (magyar)
   A nő helye : [változtassuk meg a világot a nők erejével!] / Melinda Gates ; [ford. Getto Katalin]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2019. - 298 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-621-1 kötött : 3999,- Ft
nők a társadalomban - nemi diszkrimináció - esélyegyenlőség - nő
342.726-055.2 *** 316.37-055.2(100)
[AN 3766861]
MARC

ANSEL
UTF-812463 /2019.
   I. Mátyás és az igazságszolgáltatás : az Országos Bírósági Hivatal tudományos konferenciája / [... szerk. Peres Zsuzsanna, Révész T. Mihály]. - Budapest : Orsz. Bírósági Hiv., 2019. - 165, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Tudományos művek / Országos Bírósági Hivatal, ISSN 2676-8836)
A Budapesten, 2018. jún. 18-án és Visegrádon, 2018. jún. 19-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80486-9-9 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - jogtörténet - igazságszolgáltatás - uralkodó - 15. század
34(439)"14" *** 347.97/.99(439)"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I.
[AN 3765436]
MARC

ANSEL
UTF-812464 /2019.
Izsó István
   A bányahatóság története Magyarországon / Izsó István ; [közread. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat]. - Budapest : MBFSZ, 2019. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 122-129.
ISBN 978-963-671-318-8 fűzött
Magyarország - bányászat - iparjog - történeti feldolgozás
351.823.3(439)(091) *** 347.249(439)
[AN 3765909]
MARC

ANSEL
UTF-812465 /2019.
Kiss Barnabás (1954-)
   Alkotmányjogi alapismeretek : Magyarország alkotmányos intézményeinek vázlata / Kiss Barnabás. - 5. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2019. - 168 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Lezárva: 2019. jún. 15.
ISBN 978-615-5300-25-7 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3770740]
MARC

ANSEL
UTF-812466 /2019.
Kovács Kálmán (1957-)
   Okos városok és az okos közszolgáltatás és városfejlesztés / Kovács Kálmán. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 75 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Okosváros-technológiák, ISSN 2631-1259 ; 2.)
Bibliogr.: p. 73-75.
ISBN 978-615-5920-98-1 fűzött
közszolgáltatás - elektronikus ügyintézés - információs társadalom - városfejlesztés
35 *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 911.375
[AN 3765769]
MARC

ANSEL
UTF-812467 /2019.
   A közigazgatási hatósági eljárásjog jogintézményei / szerk. Patyi András. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 638 p. ; 20 cm. - (Institutiones administrationis ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-86-8 fűzött
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás
342.924(439)
[AN 3765687]
MARC

ANSEL
UTF-812468 /2019.
Közszervezési és Közigazgatástani Műhelyfórum (1.) (2016) (Budapest)
   Első Közszervezési és Közigazgatástani Műhelyfórum, 2016 / [szerk. Tózsa István]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 154 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-87-2 fűzött
közigazgatás - közigazgatási szerv - igazgatástan
35 *** 35.075 *** 35.001
[AN 3765684]
MARC

ANSEL
UTF-812469 /2019.
   Kriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatában : tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére / [szerk. Bárd Petra, Borbíró Andrea, Gönczöl Katalin] ; [... kiad. az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara ...]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 426 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-106-2 kötött
kriminalisztika - kriminológia - büntetőjog - emlékkönyv
343.9 *** 343
[AN 3765340]
MARC

ANSEL
UTF-812470 /2019.
Lábady Tamás (1944-2017)
   A magánjog általános tana / Lábady Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019, cop. 2018. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-750-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - magánjog - jogtörténet
347 *** 347(439)(091)
[AN 3770366]
MARC

ANSEL
UTF-812471 /2019.
Megyeri-Pálffi Zoltán (1982-)
   Epizódok a Pestvidéki Királyi Törvényszék történetéből, 1872-1944 = Episodes from the history of the Royal Pest Environs Regional Court / Megyeri-Pálffi Zoltán ; [kiad. a Budapest Környéki Törvényszék]. - Budapest : Budapest Környéki Törvényszék, 2019. - 120 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 978-615-00-5354-7 fűzött
Pestvidéki Királyi Törvényszék
Budapest - bíróság - középület - építészettörténet - 19. század - 20. század
347.992(439-2Bp.)"187/194" *** 347.97/.99(439-2Bp.)"187/194" *** 725.15(439-2Bp)
[AN 3765655]
MARC

ANSEL
UTF-812472 /2019.
Štenpien, Erik
   A közigazgatási bíráskodás története Csehszlovákiában 1918-1939 között / Erik Štenpien. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 79 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 75-79.
ISBN 978-615-6020-14-7 fűzött
Csehszlovákia - közigazgatás - közigazgatási bíróság - eljárásjog - két világháború közötti időszak - történeti feldolgozás
342.565.4(437)"191/193" *** 35(437)(091) *** 351.95(437)
[AN 3765679]
MARC

ANSEL
UTF-812473 /2019.
Szemenyei Márton
   Számítógépes látás a közigazgatásban : alapfeladatok és alkalmazások / Szemenyei Márton. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 85 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Okosváros-technológiák, ISSN 2631-1259 ; 4.)
Bibliogr.: p. 83-85.
ISBN 978-615-5945-36-6 fűzött
közigazgatás - informatika
35 *** 681.3.004.14
[AN 3765773]
MARC

ANSEL
UTF-812474 /2019.
Szűcs Gábor (1970-)
   Az okos város kameraképeinek elemzése / Szűcs Gábor, Sallai Gyula. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Okosváros-technológiák, ISSN 2631-1259 ; 3.)
Bibliogr.: p. 75-79.
ISBN 978-615-5945-00-7 fűzött
közszolgáltatás - mesterséges intelligencia - alakfelismerés
35 *** 165.0.001.572 *** 611.92
[AN 3765771]
MARC

ANSEL
UTF-812475 /2019.
   Társasági jogi lexikon / szerk. Dúl János [et al.]. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 339 p. ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Lezárva: 2018. jan. 31. - Bibliogr.: p. 327-339.
ISBN 978-615-5920-12-7 fűzött
Magyarország - társasági jog - szaklexikon
347.72(439):030
[AN 3765772]
MARC

ANSEL
UTF-812476 /2019.
Tátrai Tünde (1974-)
   Központosított közbeszerzés és fejlődési lehetőségei, különös tekintettel az e-közbeszerzésre / Tátrai Tünde. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 66 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 978-615-5945-32-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - közbeszerzés - elektronikus ügyintézés
351.712.2(439) *** 351.712.2(4-62) *** 681.3.004.14
[AN 3765736]
MARC

ANSEL
UTF-812477 /2019.
   A védelmi igazgatás működésének gyakorlati tapasztalatai napjaink kihívásainak tükrében / szerk. Hornyacsek Júlia. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-66-3 fűzött
Magyarország - honvédelem - katonai igazgatás - 21. század
351.86(439)"201" *** 351.78(439)"20"
[AN 3765695]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

12478 /2019.
Bencsik Péter (1971-)
   Kelet és Nyugat között : államhatárok, úti okmányok, határátlépés Magyarországon és Csehszlovákiában, 1945-1989 / Bencsik Péter. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 439 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 389-407.
ISBN 978-963-416-176-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Csehszlovákia - határőrség - idegenrendészet - utazás - 20. század - útlevél
355.457.1(439)"194/198" *** 355.457.1(437)"194/198" *** 351.756(439)"194/198" *** 351.756(437)"194/198" *** 351.755.61(439)"194/198" *** 351.755.61(437)"194/198"
[AN 3765659]
MARC

ANSEL
UTF-812479 /2019.
   Huszonhatos hadiemlékkönyv / szerk. Miklós Tamás, Négyesi Lajos. - Esztergom : Helischer J. Vár. Kvt., 2019. - 236, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Városunk, múltunk, ISSN 2416-2132 ; 6.)
ISBN 978-615-80621-3-8 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 26. Gyalogezred
Esztergom - katonai egység története - gyalogság - első világháború
355.486(439-2Esztergom)"1914/1918" *** 356.112(439-2Esztergom)"1914/1918"
[AN 3765225]
MARC

ANSEL
UTF-812480 /2019.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   Az igazi Nagybaczoni Nagy Vilmos : pályavázlat, kérdőjelekkel / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest ; [Kulcs] : Kultúr-Kör, cop. 2019. - [2], 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-153.
Fűzött
 (hibás ISBN 948-615-81254-2-0)
Nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976)
Magyarország - tábornok - 20. század
355(439)(092)Nagybaczoni_Nagy_V.
[AN 3770800]
MARC

ANSEL
UTF-812481 /2019.
Porkoláb Imre
   Szolgálj, hogy vezethess! [elektronikus dok.] : amit egy elit katonától tanulhatunk az üzleti életben / Porkoláb Imre. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-815-3
Nagy-Britannia - kiképzés - katonatiszt - vezetés - memoár - elektronikus dokumentum
355.233(410)(0:82-94) *** 65.012.4
[AN 3770925]
MARC

ANSEL
UTF-812482 /2019.
Sommer, Erich (1912-2005)
Luftwaffe eagle (magyar)
   Luftwaffe sas / Erich Sommer ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Európa, 2019. - 406, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-034-6 kötött : 4999,- Ft
Németország - légierő - pilóta - hadtörténet - haditechnika - második világháború - memoár
623.746(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 358.4(430)(092)Sommer,_E.(0:82-94) *** 355.48(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3766504]
MARC

ANSEL
UTF-812483 /2019.
   A védelmi igazgatás rendszere és a honvédelmi igazgatással való kapcsolatának elméleti és gyakorlati összefüggései / szerk. Hornyacsek Júlia. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 152 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-67-0 fűzött
Magyarország - honvédelem - katonai igazgatás - katasztrófavédelem - 21. század
355.58(439)"201" *** 351.86(439)"201" *** 351.78(439)"201"
[AN 3765693]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

12484 /2019.
Baaij, Marc
Mapping a winning strategy (magyar)
   A nyerő stratégia feltérképezése : sikeres stratégia fejlesztése és végrehajtása turbulens piaci környezetben / Marc Baaij és Patrick Reinmoeller ; [ford. Kovalszky Zsolt]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 242 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 231-238.
ISBN 978-615-5884-43-6 fűzött : 3499,- Ft
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
65.012.2 *** 65.012.4
[AN 3765517]
MARC

ANSEL
UTF-812485 /2019.
Blanchard, Kenneth (1939-)
The new one minute manager (magyar)
   Egyperces menedzsment [elektronikus dok.] / Ken Blanchard, Spencer Johnson ; ford. Weisz Böbe. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-807-8
vezetés - munkalélektan - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 65.013
[AN 3770050]
MARC

ANSEL
UTF-812486 /2019.
Hayward, Simon
The agile leader (magyar)
   Az agilis vezető : hogyan hozzunk létre agilis vállalkozást a digitális korban? / Simon Hayward ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 227 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-44-3 fűzött : 3499,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3765514]
MARC

ANSEL
UTF-812487 /2019.
Team of teams (magyar)
   Csapatok csapata [elektronikus dok.] : szervezeti együttműködés és elköteleződés felsőfokon / Stanley McChrystal [et al.] ; ford. Gondos László. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-479-7
Egyesült Államok - vezetéstudomány - vállalatirányítás - közösségi szellem - katonatiszt - memoár - elektronikus dokumentum
65.013 *** 316.45 *** 65.012.4 *** 355(73)(092)(0:82-94)
[AN 3770971]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

12488 /2019.
   5. logisztika a Dél-Alföldön [elektronikus dok.] : lektorált tudományos konferenciakiadvány : A Logisztika Napja 2019. április 11., ... Szarvas / szerk. Bodnár Károly ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Logisztikai Munkabizottság, Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Békés Megyei Kormányhivatal. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Csongrád : Agro-Assistance Kft., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155339. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-5186-4
Alföld - logisztika - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658.286(439.14) *** 338.43(439.14) *** 658.78 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3765531]
MARC

ANSEL
UTF-812489 /2019.
   5. Logisztika a Dél-Alföldön : lektorált tudományos konferenciakiadvány : A Logisztika Napja, 2019. április 11., ... Szarvas / [szerk. Bodnár Károly, Privóczki Zoltán István] ; [rend. a] Magyar Tudományos Akadéma Szegedi Akadémiai Bizottság Logisztikai Munkabizottság, Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Békés Megyei Kormányhivatal. - Csongrád : Agro-Assistance Kft., [2019]. - 77 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5704-0 fűzött
Dél-alföldi régió - logisztika - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
658.78(439Dél-Alföld) *** 658.286(439.14) *** 338.43(439.14) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3766182]
MARC

ANSEL
UTF-812490 /2019.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   Kisadózók abc-je, 2019 : [tévhitek, buktatók, megoldások] / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. - [Kecskemét] : Adónavigátor Tanácsadó Kft., [2019]. - 239 p. ; 23 cm
Lezárva: 2019. jan 5.
ISBN 978-615-80211-4-2 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - adóügy - kisvállalkozás - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.722(439)
[AN 3765869]
MARC

ANSEL
UTF-812491 /2019.
Fazekas, Steven
How to survive America? (magyar)
   Hogyan éljük túl Amerikát? : útmutató bevándorlóknak és bárkinek, aki Amerikában szeretne élni / Steven Fazekas ; [ford. Kovács Viktória]. - Budapest : Kornétás, cop. 2019. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5937-09-5 fűzött : 3000,- Ft
Egyesült Államok - külföldi munkavállalás - bevándorló - társadalmi beilleszkedés
331.556.46(73)(=945.11) *** 323.14(=945.11)(73) *** 316.4.052(=00)(73)
[AN 3766096]
MARC

ANSEL
UTF-812492 /2019.
Knight, Phil (1938-)
Shoe dog : young readers edition (magyar)
   A Nike-sztori [elektronikus dok.] : a legendás márka alapítójának önéletrajza : ifjúsági változat / Phil Knight ; ... ford. Tulics Mónika. - Szöveg (epub. : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155965. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-480-3
Knight, Phil (1938-)
Nike Inc. (Beaverton, Oreg)
Egyesült Államok - vállalkozó - cipőipar - sportszer - vállalat - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
658.1(73)(092)Knight,_P.(0:82-94) *** 685.6 *** 685.34 *** 061.5(73)Nike
[AN 3770835]
MARC

ANSEL
UTF-812493 /2019.
Kövesi Klimsch Péter
   A bankok hiteltrükkjének leleplezése és összefüggése J. F. Kennedy kivégzésével / írta és összeáll. Kövesi Klimsch Péter. - [Budapest] : Kövesi Klimsch P., cop. 2019. - 390 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 389.
ISBN 978-615-00-5656-2 fűzött
Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)
Egyesült Államok - pénzügy - bankügy - hitelügy - államfő - 20. század - gyilkosság
336.7(100)(091) *** 973(092)Kennedy,_J._F. *** 343.611(73)"1963" *** 336.77(089.3)
[AN 3765266]
MARC

ANSEL
UTF-812494 /2019.
Levitt, Steven D.
When to rob a bank (magyar)
   Mikor raboljunk bankot? [elektronikus dok.] : ...és még 131 agyament ötlet / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; ford. Dedinszky Zsófia. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-666-1
gazdaságtan - kultúraszociológia - problémamegoldás - elektronikus dokumentum
330.1 *** 316.7 *** 167.7
[AN 3770961]
MARC

ANSEL
UTF-812495 /2019.
Nyíri Zoltán
   Építs brandet FacebookOn! : ötlettár az internetes kommunikációhoz cégeknek, vállalkozóknak, értékesítőknek / Nyíri Zoltán, Vicsai Gábor. - [Szeged] : Személyiségkalauz Kft., 2018. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3432-4 fűzött : 4900,- Ft
vállalkozásismeret - internet
658.1 *** 681.3.004.14
[AN 3765862]
MARC

ANSEL
UTF-812496 /2019.
Patai Mihály (1953-)
Magyarország a változó világban (angol)
   Hungary in a changing world / Mihály Patai, László Parragh, Csaba Lentner ; [... transl. by Zsuzsanna Boronkay-Roe, András Farkas and Zsuzsanna Tóth]. - Budapest : Éghajlat Publ., 2019. - 200, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
Riporter Kovács Lajos Péter
ISBN 978-963-9862-96-8 kötött
gazdasági helyzet - világgazdaság - közgazdász - bankár - rendszerváltás - ezredforduló - kerekasztal-beszélgetés
338.1(439)"198/201" *** 339.9 *** 330(439)(092)(047.53)
[AN 3765449]
MARC

ANSEL
UTF-812497 /2019.
   A sportturizmus gazdasági és társadalmi kérdései Magyarországon / [szerk. Szabó Tünde, Bánhidi Miklós, Szőts Gábor]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2018. - 234 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 17.)
A "Magyar sporttudományi szemle" című időszaki kiadvány 2018. évi különszáma. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5187-13-1 fűzött
Magyarország - turizmus - sport - finanszírozás - sportesemény - ágazati gazdaságpolitika - társadalmi hatás - gazdasági hatás - 21. század
338.48(439)"201" *** 796.078(439)"201" *** 338.23(439)"201" *** 316.4.063 *** 330 *** 796.332(439)"201"
[AN 3765921]
MARC

ANSEL
UTF-812498 /2019.
   Trendek és töréspontok / szerk. Szanyi Miklós és Török Ádám. - Budapest : Akad. K., cop. 2019. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-353-4 fűzött : 5500,- Ft
gazdasági ciklus - gazdasági fejlődés - világgazdaság - világkereskedelem - 21. század
330.34 *** 330.33 *** 339.9(100)"200/201" *** 339.5(100)"200/201"
[AN 3766713]
MARC

ANSEL
UTF-812499 /2019.
Yates, Brock (1933-2016)
Enzo Ferrari (magyar)
   Enzo Ferrari : a birodalom, és ami mögötte van / Brock Yates ; [ford. Babits Péter]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2017. - 523, [13] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-636-9 kötött : 4999,- Ft
Ferrari, Enzo (1898-1988)
Ferrari S. p. A. (Modena)
Olaszország - gyáros - autósport - sportoló - gyártörténet - autógyártás - személygépkocsi - sportkocsi - 20. század
658.1(45)(092)Ferrari,_E. *** 796.71(45)(092)Ferrari,_E. *** 629.114.6(45) *** 629.114.82(45)
[AN 3770194]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

12500 /2019.
   Droghasználat, agyműködés, viselkedés / szerk. Szappanos József. - [Szolnok] : SZKTT HSZK, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-615-80287-4-5 fűzött
kábítószerfüggés - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - agykutatás
364.272 *** 612.82
[AN 3765871]
MARC

ANSEL
UTF-812501 /2019.
Füstös Mónika
   A skandináv családtámogatási modell jó gyakorlatainak feltérképezése : kutatási jelentés / Füstös Mónika, Sáfrány Réka ; [... kiad. Ampók Alapítvány ...]. - [Budapest] : Ampók Alapítvány, 2018. - 99 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1718-1 fűzött
Norvégia - Magyarország - családpolitika - családi juttatás
369.013.6(481) *** 331.226(481) *** 369.013.6(439) *** 331.226(439)
[AN 3765185]
MARC

ANSEL
UTF-812502 /2019.
   Vendégkönyv, 2008-2018 : Misszió Egészségügyi Központ Rehabilitációs Osztály, Veresegyház / [írta és összeáll. Andrássy Ilona]. - Budapest : Kornétás, cop. 2019. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5937-08-8 fűzött
Misszió Egészségügyi Központ (Veresegyház). Rehabilitációs Osztály
Veresegyház - kórház - egészségügyi rehabilitáció
364.444.046.6(439-2Veresegyház) *** 616-036.868 *** 364.048.6
[AN 3765977]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

12503 /2019.
   Állampolgári kalauz enyingi fiatalok számára. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2018. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-0139-0)
állampolgári ismeret
372.83
[AN 3766921]
MARC

ANSEL
UTF-812504 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Rémes szokások : Rém jó könyvek 7. szint / Bosnyák, Knézics, Dudás. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-373-1 fűzött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.41/.45 *** 087.5(084.1)
[AN 3766683]
MARC

ANSEL
UTF-812505 /2019.
Fehér Éva
   Szerepjáték, mese-játék a dramatikus interaktív mesélés és történetmondás bemutatása az óvodai irodalmi nevelésben [elektronikus dok.] : szakmai összefoglaló pedagógusoknak és pedagógus jelölteknek : módszertani kézikönyv nem csak óvodapedagógusoknak / Fehér Éva, Szatmáriné Márton Tímea. - Szöveg (pdf : 2,6 MB). - Kecskemét : [Fehér É.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155877. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6001-00-9
óvodai nevelés - drámapedagógia - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.3(072) *** 371.383.1(072)
[AN 3769804]
MARC

ANSEL
UTF-812506 /2019.
   A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban / szerk. Sárkány Péter, Schwendtner Tibor. - Eger : Líceum K., 2018. - 240 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-086-7 fűzött
pedagógia - neveléstörténet
37(100)(091) *** 37
[AN 3765991]
MARC

ANSEL
UTF-812507 /2019.
   In search of excellence in higher education / [ed. Gergely Kováts, Zoltán Rónay] ; [publ. by the] Center for International Higher Education Studies Corvinus University of Budapest. - [Budapest] : CIHES Corvinus Univ. of Budapest, 2019. - 294 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-779-7 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - felsőoktatás - minőségbiztosítás - 21. század
378(4-11)"201" *** 65.018(4-11)"201"
[AN 3766019]
MARC

ANSEL
UTF-812508 /2019.
   Iskola a határon / szerk. Toma Kornélia, Bednarik László, Podlovics Éva Lívia. - Eger : Líceum K., 2018. - 264 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230-0435 ; 27.)
A Sárospatakon 2017-ben szervezett, kiemelt rendezvények szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-68-0 fűzött
Sárospatak - pedagógusképzés - pedagógiai lélektan - didaktika - tanítóképző - oktatástörténet
371.13 *** 37.015.3 *** 371.3 *** 378.637(439-2Sárospatak)(091)
[AN 3765915]
MARC

ANSEL
UTF-812509 /2019.
Kardos Ferenc
   Van kiút / Kardos Ferenc ; [közread. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2019. - 41 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-7123-61-0 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - gyermekvédelem - magyar irodalom - memoár
376.6 *** 894.511-94 *** 364.65-053.2/.6(439)(0:82-94)
[AN 3765263]
MARC

ANSEL
UTF-812510 /2019.
Kovács Ágnes
   Beszédépítő : beszédészlelést és beszédértést fejlesztő program középső csoportos óvodások számára, kép és hanganyaggal / Kovács Ágnes. - [Ajka] : Top-Gradus Kft., [2019]. - 68, [1] p. : ill. ; 30 cm + 73 mell.
Internetes hozzáféréssel. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [69].
ISBN 978-615-00-6080-4 fűzött
logopédia - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
376.36(072) *** 372.3(072)
[AN 3766186]
MARC

ANSEL
UTF-812511 /2019.
Magyary Gyula
   Emelt szintű informatika érettségi : programozás C++ és C# nyelveken : objektumorientált programozás és a Windows alkalmazások készítésének alapjai / Magyary Gyula. - [Budapest] : Univerzum Kv. : Metropolis Media, 2019. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9866-46-1 fűzött : 3790,- Ft
programozás - érettségi vizsga
372.868.13(079.1)
[AN 3766819]
MARC

ANSEL
UTF-812512 /2019.
Sasváry Zoltán (1934-)
   A bányagéptan hazai oktatásának története kezdetektől a XXI. századig / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : S. Sasváry Z., 2018. - [2], 83 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80012-8-1 fűzött
Magyarország - szakképzés - bányászat - történeti feldolgozás
373.6(439)(091) *** 622
[AN 3766059]
MARC

ANSEL
UTF-812513 /2019.
   A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, Varjasi József Gyula] ; [kiad. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2019. - 180 p. : ill. ; 21 cm
A Szegeden, 2018. okt. 8-9-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásaival. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-11-0 fűzött
zenepedagógia
37.036
[AN 3765561]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12514 /2019.
Csillag Péter (1983-)
   Ady stoplisban : klasszikus magyar írók a futballról / Csillag Péter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 246, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5418-24-2 kötött : 3490,- Ft
labdarúgás - magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - publicisztika
796.332(0:82-92) *** 894.511(092)"19" *** 894.511-92
[AN 3765365]
MARC

ANSEL
UTF-812515 /2019.
Hodgkinson, Mark
Fedegraphica (magyar)
   Federer : egy zseni infografikus életrajza / Mark Hodgkinson ; [ford. Pál Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 272 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 272.
ISBN 978-963-09-9482-8 fűzött : 5900,- Ft
Federer, Roger (1981-)
Svájc - sportoló - tenisz - 21. század
796.342(494)(092)Federer,_R.
[AN 3765979]
MARC

ANSEL
UTF-812516 /2019.
Levy, Joel (1971-)
Boost your brain (magyar)
   Fejleszd az agyad! : több mint 300 technika, rejtvény és feladat / Joel Levy ; [ill. Keith Hagan] ; [ford. Mersdorf Anna]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-791-0 fűzött : 3900,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 3765608]
MARC

ANSEL
UTF-812517 /2019.
   A magyar élsport versenyképessége : az egyéni és csapatsportágakban működő gazdasági ösztönzők tükrében / [szerk. Sterbenz Tamás, Csurilla Gergely, Szőts Gábor]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2019. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5187-14-8 fűzött
Magyarország - teljesítménysport - finanszírozás - állami támogatás - versenyképesség - 21. század - statisztikai adatközlés
796.078(439)"200/201"(083.41) *** 338.246.027(439)"200/201"(083.41) *** 339.137.2(439)"200/201" *** 796.034.6(439)"200/201"(083.41)
[AN 3765926]
MARC

ANSEL
UTF-812518 /2019.
   Magyarország legszebb kerékpáros túraútvonalai : [túrázók nagykönyve] / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 543 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-704-7 kötött : 6499,- Ft
Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
796.57(439)(036) *** 914.39(036)
[AN 3765317]
MARC

ANSEL
UTF-812519 /2019.
   Négy Város Labdarúgó Torna krónikája : [1980-2019] / főszerk. Horváth Gábor ; kiad. Barcs Város Önkormányzata. - [Barcs] : Önkormányzat, 2019. - 130 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5413-1 fűzött
Négy Város Labdarúgó Torna
Barcs - Celldömölk - Körmend - Lenti - sporttörténet - sportesemény - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332.093(439-2Celldömölk)"198/201" *** 796.332.093(439-2Barcs)"198/201" *** 796.332.093(439-2Körmend)"198/201" *** 796.332.093(439-2Lenti)"198/201"
[AN 3765473]
MARC

ANSEL
UTF-812520 /2019.
Petrus Márta (1984-)
   Húsz perc játék a boldog gyermekért : játéktár 0-7 éveseknek és szüleiknek / [Petrus Márta]. - 3. kiad. - [Érd] : [Petrus M.], 2019. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Játszani jó! : elfoglalt szülők játéktára : mindennapi játékok a boldog gyermekekért!
ISBN 978-615-00-0508-9 fűzött
gyermekjáték - játék szabadban
793/794(02.053.2) *** 796.1
[AN 3770738]
MARC

ANSEL
UTF-812521 /2019.
Philippe, Jean (1965-)
Les deux vies de Zidane (magyar)
   Zidane : egy ember két élete / Jean Philippe, Patrick Fort ; [ford. Várhalmi Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-482-1 kötött : 4399,- Ft
Zidane, Zinédine (1972-)
Franciaország - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(44)(092)Zidane,_Z.
[AN 3766669]
MARC

ANSEL
UTF-812522 /2019.
Révai Gábor (1947-)
   Balatoni horgásztörténetek / Révai Gábor. - [Balatongyörök] : Révai G., 2019. - 102, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5401-8 fűzött : 1990,- Ft
horgászat - memoár
799.1(0:82-94)
[AN 3765537]
MARC

ANSEL
UTF-812523 /2019.
Wills, Bryan
Racing rules companion, 2017-2020 (magyar)
   Versenyszabályok 2017-2020 : kisokos / Bryan Wills ; [ford. Náray Vilmos]. - [Érd] : Náray-NRV Kft. ; [Budapest] : SailingBooks.hu, [2019]. - 23 p. : ill., színes ; 8x23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-4836-9 fűzött : 3000,- Ft
vitorlázás - versenyszabály
797.14.063
[AN 3765213]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12524 /2019.
   100 kortársad képzőművészete : XL. Nyári Tárlat : 2019. május 24 - július 14. = Contemporaries: 100 artists and artworks : 40th Summer Exhibition : 24 May - 14 July 2019 / [szerk. Herczeg Tamás, Nátyi Róbert] ; [... rend. és az előszót írta Nátyi Róbert] ; [közread. a Szegedi Szabadtéri Játékok]. - [Szeged] : Szegedi Szabadtéri Játékok, 2019. - 123 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80923-4-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3765186]
MARC

ANSEL
UTF-812525 /2019.
Albertus László István (1980-)
   Négy templom - négy történet / Albertus László ; [kiad. Mezőkovácsházi Városi Könyvtár]. - Mezőkovácsháza : Mezőkovácsházi Vár. Kvt., 2019. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-615-00-5840-5 fűzött
Mezőkovácsháza - templom - építés - történeti feldolgozás
726.54(439-2Mezőkovácsháza)(091)
[AN 3765734]
MARC

ANSEL
UTF-812526 /2019.
Atlasz Gábor (1966-)
   Fény és árnyék = Light and shadow / Atlasz Gábor ; [szöveg] Wehner Tibor. - Budapest : Atlasz G., 2019. - [82] p. : ill., részben színes ; 28 cm
borító- és gerinccím: Atlasz Gábor
ISBN 978-615-00-4813-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Atlasz_G.
[AN 3765229]
MARC

ANSEL
UTF-812527 /2019.
Balla Dóra (1970-)
   Grafika, 1850-2000 / Balla Dóra ... ; [kiad. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem]. - [Budapest] : Mome, 2019. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5134-23-4 kötött
alkalmazott grafika - történeti feldolgozás
766(100)(091)
[AN 3765533]
MARC

ANSEL
UTF-812528 /2019.
Balla Péter Barnabás (1975-)
   Pálosok a nagyvilágban : fehérbarátok az öt kontinensen / [szerzők Balla Péter Barnabás, Mihály Margit] ; [kiad. Magyar Pálos Rend]. - 2. bőv. kiad. - [Pécs] : M. Pálos Rend, 2019. - 132 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80094-3-0 kötött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - kolostor - templom - egyháztörténet - pálosok
726.54(100) *** 271.791(439)(091) *** 726.7(100) *** 271.791(100)(091)
[AN 3769731]
MARC

ANSEL
UTF-812529 /2019.
   Folyók, tavak, tengerek : az éltető víz : víz-motívumok a 19. századi nemzetközi és magyar festészetben : a Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása = Rivers, lakes, seas : vitalizing water : water motifs in 19th century European and Hungarian paintings : joint exhibition by the Vaszary Gallery and the Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery / [... rend. ... Plesznivy Edit]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., 2019. - 66, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Balatonfüreden, 2019. jún. 15 - nov. 17. között rendezték
Fűzött
Magyarország - művészeti motívum - víz - művészettörténet - 19. század - kiállítási katalógus
7.04 *** 556 *** 75(439)"18" *** 75(100)"18" *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3765554]
MARC

ANSEL
UTF-812530 /2019.
Fotóművészeti Konferencia (2018) (Budapest)
   Fotóművészeti Konferencia : 2018. október 2-3. - Budapest : MMA, 2019. - 185 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-56-3 fűzött
Magyarország - fotóművészet - fotótörténet
77.04 *** 77.04(439)(091)
[AN 3766211]
MARC

ANSEL
UTF-812531 /2019.
   Friss hajtás : 28. Debreceni Tavaszi Tárlat / [... rend. Velényi Rudolf]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., 2019. - [77] p. : ill., színes ; 17 cm
A kiállítást 2019. márc. 18 - ápr. 11. között rendezték
ISBN 978-963-89358-8-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3766930]
MARC

ANSEL
UTF-812532 /2019.
   Galeria art nouveau : Palatul Culturii Tîrgu Mureş, 11-31 Octombrie 2018 : Kultúr Palota, Marosvásárhely, 2018. október 11-31. / [a kiállítást rend. ... Vörös András] ; [szerk. ... Halmos Klára] ; [kiad. ... Kapost Art Egyesület]. - [Kaposvár] : Kapos Art Egyes., [2018]. - [28] p. : ill., színes ; 23 cm
A bevezető magyar, román és angol nyelven
ISBN 978-963-86656-6-9 fűzött
Kaposvár - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Kaposvár)"201" *** 061.4(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 3766489]
MARC

ANSEL
UTF-812533 /2019.
Garajszki József (1934-)
   Garajszki József képző- és iparművész. - [Budapest] : Robert's Design Stúdió, 2019. - 61 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Ebook extra plusz. Magyar kortárs művészek ; 3.)
ISBN 978-615-81312-0-9 kötött
Magyarország - képzőművész - iparművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Garajszki_J. *** 745(439)(092)Garajszki_J.
[AN 3766215]
MARC

ANSEL
UTF-812534 /2019.
King, Ross (1962-)
Mad enchantment (magyar)
   Dühödt ámulat : Claude Monet és a Vízililiomok / Ross King ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, [2019], cop. 2017. - 455, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 434-438.
ISBN 978-963-355-322-0 kötött : 4990,- Ft
Monet, Claude (1840-1926)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 3769549]
MARC

ANSEL
UTF-812535 /2019.
Kissné Mikes Éva (1935-)
   "Agyagcsodák álmodója" : Badár Balázs túri műfazekas mester és családja a művészet útján / Kiss Imréné Mikes Éva. - Mezőtúr : [Önkormányzat], 2019. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mezőtúri helytörténeti füzetek, ISSN 0134-0727 ; 26.)
Bibliogr.: p. 196-199.
ISBN 978-963-88706-6-7 fűzött
Badár Balázs (1855-1939)
Badár család
Magyarország - fazekas - népi kerámia - családtörténet - 19. század - 20. század
738(439)(092)Badár_B. *** 929.52(439)Badár
[AN 3766120]
MARC

ANSEL
UTF-812536 /2019.
   Lajos utca 163 : Óbuda zsinagógája és annak közössége / [szerk. Negyela László Márk] ; [... kiad. a Jakab és Komor tér 6. Egyesület ...]. - Budapest : Re:Publikáció : JKT06, 2019. - 99 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4955-7 fűzött
Budapest. 3. kerület - zsinagóga - zsidóság
726.3(439-2Bp.III.) *** 316.347(=924)(439-2Bp.III.)
[AN 3765732]
MARC

ANSEL
UTF-812537 /2019.
   Mánia : csendes stratégiák : 2019. 04. 07 - 06. 23. = Mania : quiet strategies : 2019. 04. 07 - 06. 23. / [a kiállítás kurátora ..., szerk. ... Simon Andrea] ; [közread. a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ]. - Debrecen : Modem, [2019]. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3766928]
MARC

ANSEL
UTF-812538 /2019.
Marien, Mary Warner
Photography (magyar)
   A fotográfia nagykönyve : a fényképezés kultúrtörténete / Mary Warner Marien ; ford. Gyárfás Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Typotex, [2019], cop. 2011. - 575 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-059-4 fűzött : 11900,- Ft
fotótörténet - művelődéstörténet
77.01(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3769736]
MARC

ANSEL
UTF-812539 /2019.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   Erdővidék ékköve: a nagybaconi református templom : egyháztörténeti bevezetővel / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 2. kiad. - Budapest ; [Kulcs] : Kultúr-Kör, cop. 2019. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 51.
Fűzött
 (hibás ISBN 948-615-81254-1-3)
Nagybacon - templom - református egyház - egyháztörténet
726.54(498.4-2Nagybacon) *** 284.2(498.4-2Nagybacon)(091)
[AN 3770795]
MARC

ANSEL
UTF-812540 /2019.
Nothof Éva (1961-)
   A Nagyboldogasszony-templom Madaras / Nothof Éva. - Madaras : [Önkormányzat], 2019. - 211 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. Madaras Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-615-00-5741-5 kötött
Madaras (Bács-Kiskun megye) - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Madaras)(091)
[AN 3765889]
MARC

ANSEL
UTF-812541 /2019.
Nyul Imre
   A debreceni Sétakert / Nyul Imre. - Debrecen : Magánkiad., 2019. - 197 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-138.
ISBN 978-615-00-4257-2 fűzött
Debrecen - helytörténet - helyismeret - épület
72(439-2Debrecen) *** 943.9-2Debrecen *** 908.439-2Debrecen
[AN 3765563]
MARC

ANSEL
UTF-812542 /2019.
   Orvos sírok az esztergomi Belvárosi temetőben / [... szerk. Osvai László]. - Esztergom : Pulmo-Bel Kft., 2018. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (Kolos füzetek, ISSN 2064-2792)
Fűzött
Magyarország - Esztergom - orvos - temetkezési hely
726.82(439-2Esztergom) *** 61(439)(092)
[AN 3765272]
MARC

ANSEL
UTF-812543 /2019.
Papageorgiu Andrea (1980-)
   Hajnal előtt a legnagyobb a sötétség : Papageorgiu Andrea festőművész kiállításának katalógusa : 2019. március 29 - május 12., Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely / [szerk. Miklós Péter, ... Képiró Ágnes ...] ; [a kísérőtanulmány szerzője Nátyi Róbert ...] ; [... kiad. ... a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp., 2019. - 83 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7379-60-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Papageorgiu_A. *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3766974]
MARC

ANSEL
UTF-812544 /2019.
Peternák Miklós (1956-)
A felejtés emlékei (angol)
   Memories of forgetting : photo, model 2. : the exhibition of the Library, Archives and Art Collection of the Hungarian University of Fine Arts and the Doctoral School : 06 February - 25 March 2018 / [written by, curator Peternák Mikós]. - [Budapest] : MKE, [2018]. - 14 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Budapesten rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-75-7 fűzött
Magyarország - fotóművészet - fotótörténet - művészeti gyűjtemény - egyetem - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"18/19" *** 378.67(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3766824]
MARC

ANSEL
UTF-812545 /2019.
Rozsnyai József (1977-)
   A magyar építészet rövid története / Rozsnyai József, Szakács Béla Zsolt. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2019. - 319 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 291-297.
ISBN 978-963-349-114-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - építészettörténet
72(439)(091)
[AN 3770658]
MARC

ANSEL
UTF-812546 /2019.
Somogyi György (1944-)
   A salföldi pálos kolostorrom : fölfedezett örökségünk = The ruined monastery of Salföld : our hidden heritage / Somogyi György ; [ford. Solymosi Amanda]. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - 56 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48.
Fűzött
Salföld - kolostor
726.7(439-2Salföld)
[AN 3765158]
MARC

ANSEL
UTF-812547 /2019.
Szakolczay Lajos (1941-)
   Határon túli magyar képzőművészet / Szakolczay Lajos. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 13, [11] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Kárpát-medence - képzőművészet - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
73/76(=945.11)(4-191)"19/201"
[AN 3767110]
MARC

ANSEL
UTF-812548 /2019.
   Szatmár-beregi építészeti, tájegységi, arculati kézikönyv / [... kiad. Art Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.]. - Nyíregyháza : Art Vital Kft., 2019. - 130 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4996-0 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - arculattervezés - városarculat - településszerkezet - építészet
711.4(439.161) *** 72(439.161) *** 911.372(439.161)
[AN 3765191]
MARC

ANSEL
UTF-812549 /2019.
Szunyoghy András (1946-)
   A perspektíva / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 48 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Leonardo rajziskola ; 4.)
ISBN 978-963-09-9782-9 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-09-9588-7 fűzött : 1490,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - perspektíva
741.02 *** 7.017.9
[AN 3766720]
MARC

ANSEL
UTF-812550 /2019.
Tóth Rózsa (1942-)
   A Szegedi Havas Boldogasszony-templom / Tóth Rózsa ; [közread. a] Szegedi Örmény Önkormányzat, Dél-magyarországi Örmény Kulturális Egyesület. - Szeged : Örmény Önkormányzat : Dél-mo.-i Örmény Kult. Egyes., 2019. - [27] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [27].
ISBN 978-615-00-3934-3 fűzött
Magyarország - Szeged - grafikus - 20. század - 21. század - templom - katolikus egyház - album
761(439)(092)Tóth_R. *** 282(439-2Szeged) *** 726.54(439-2Szeged)(084.1)
[AN 3765591]
MARC

ANSEL
UTF-812551 /2019.
   Az Úr építi : szakrális terek építése és felújítása : Óbudai zsinagóga, 2019.május 29. / [szerk. Negyela László Márk]. - Budapest : Re:Publikáció, 2019. - 35 p. : ill., ; 15x21 cm
Előadásösszefoglalók
ISBN 978-615-00-5285-4 fűzött
Magyarország - templom - zsinagóga - felújítás - konferencia-kiadvány
726.54(439) *** 72.025.4(439) *** 726.3(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3765790]
MARC

ANSEL
UTF-812552 /2019.
Varga Papi László (1946-)
   Ős-új templom Szegeden / Varga Papi László. - Szeged : [Varga L.], 2019. - 46 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5825-2 fűzött
Szeged - zsinagóga - zsidó vallás - zsidóság
726.3(439-2Szeged) *** 296 *** 008(=924) *** 316.347(=924)
[AN 3765819]
MARC

ANSEL
UTF-812553 /2019.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (65.) (2018) (Hódmezővásárhely)
   65. Vásárhelyi Őszi Tárlat : [Alföldi Galéria ..., Hódmezővásárhely, 2018. 10. 7 - 12. 2.] = 65. Autumn Exhibition of Vásárhely / [... rendezője Pogány Gábor]. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai J. Múz.], 2018. - 139 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
ISBN 978-963-7379-56-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3766976]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12554 /2019.
Cross, Charles R.
Heavier than heaven (magyar)
   A mennyeknél súlyosabb : Kurt Cobain életrajza / Charles R. Cross ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : Cser K., 2019. - 408 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-583-7 kötött : 4495,- Ft
Cobain, Kurt (1967-1994)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század
78.067.26.036.7(73)(092)Cobain,_K.
[AN 3770668]
MARC

ANSEL
UTF-812555 /2019.
Isserlis, Steven (1958-)
Why Beethoven threw the stew (magyar)
   Miért csapott Beethoven a lecsóba? : történetek híres zeneszerzőkről / Steven Isserlis ; [Adam Stower rajzai nyomán az illusztrációkat kész. Lanczinger Mátyás] ; [ford. Nemes Krisztián]. - 2. utánny. - Budapest : Rózsavölgyi, [2019], cop. 2014. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5062-26-1 fűzött : 1990,- Ft
zenetörténet - zeneszerző - életrajz - ifjúsági könyv
78.071.1(100)(092)(02.053.2)
[AN 3770665]
MARC

ANSEL
UTF-812556 /2019.
   Kicsi vagyok én.. : gyermekdalok. - [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., [2018]. - [32] p. : ill., színes, részben kotta ; 20 cm
Fűzött
gyermekdal
784.67(02.053.2)
[AN 3770930]
MARC

ANSEL
UTF-812557 /2019.
Kobzos Kiss Tamás (1950-2015)
   Dúdolj verset : Kobzos Kiss Tamás emlékezete / szerk. Csörsz Rumen István, Szerényi Béla ; [közread. a] Magyar Hangszermíves Céh. - [Jav. kiad.]. - Budapest : M. Hangszermíves Céh, 2018. - 148 p. : ill. ; 21x21 cm + CD, DVD
Az életrajz angol nyelven is
ISBN 978-615-00-2098-3 kötött : 6000,- Ft
Kobzos Kiss Tamás (1950-2015)
Magyarország - zenész - énekművész - 20. század - 21. század - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
78.071.2(439)(092)Kobzos_Kiss_T.
[AN 3770191]
MARC

ANSEL
UTF-812558 /2019.
Smith, Sean (1955-)
Ed Sheeran (magyar)
   Ed Sheeran / Sean Smith ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 351 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347.
ISBN 978-615-5955-38-9 fűzött : 3990,- Ft
Sheeran, Ed (1991-)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Sheeran,_E.
[AN 3766463]
MARC

ANSEL
UTF-812559 /2019.
Wellmer, Albrecht (1933-2018)
Versuch über Musik und Sprache (magyar)
   Esszé a zenéről és a nyelvről / Albrecht Wellmer ; [ford. Csobó Péter György]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2019. - 400 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80533-9-6 kötött : 4990,- Ft
zeneesztétika
78.01
[AN 3765337]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12560 /2019.
Erdélyi Tibor (1932-)
   Két boldog ember : életünk Uszkától - Japánig, Amerikától - Ausztráliáig / Erdélyi Tibor ; [kiad. Erdélyi Tibor Életmű, Népművészeti és Kulturális Alapítvány]. - Budapest : Erdélyi T. Életmű, Népműv. és Kult. Alapítvány, 2019. - 144 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-5805-4 kötött
Magyarország - táncművész - koreográfus - néptánc - faszobrász - fafaragás - 20. század - 21. század - memoár
793.31.02(439)(092)Erdélyi_T.(0:82-94) *** 745.51(439)(092)Erdélyi_T.(0:82-94)
[AN 3765594]
MARC

ANSEL
UTF-812561 /2019.
   A világ legfrissebb lenyomata : 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : Budapest, 2018. november 6-11., [Kecskemét, 2018. november 17-18., Pécs, 2018. november 15-18., Szeged, 2018. november 22-25.] = The latest imprint of the world : International Human Rights Documentary Film Festival / [szerk. ... Oksana Sarkisova, Enikő Gyureskó, Fanni Somlyai] ; [... kiad. a ... Verzió Film Alapítvány ...]. - Budapest : Verzió Film Alapítvány, 2018. - 98 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-3604-5 fűzött
Budapest - filmművészet - emberi jog - filmfesztivál - dokumentumfilm - 21. század
791.43-92(100)"201" *** 342.7 *** 061.7(439-2Bp.)"2018"
[AN 3765199]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12562 /2019.
   Bebetonozó szeminárium : szenvedő szerkezet / [közread. a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2019]. - 11 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5770-18-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11 *** 802.0-5
[AN 3765176]
MARC

ANSEL
UTF-812563 /2019.
Brennan, Brian
Don't get me wrong (magyar)
   Don't get me wrong : 1000 szófordulat és kifejezés, ami igazán angollá tesz / Brian Brennan, Rosa Plana ; [ford. Nagy Dóra]. - Budapest : Raabe Klett, 2019. - 286 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5824-83-8 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3761623]
MARC

ANSEL
UTF-812564 /2019.
Fekete Gábor
   Életre való angol : a tiltott angol / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2017]-. - 21 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3734684]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2018]. - 193 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-5519-16-1 fűzött
[AN 3765513] MARC

ANSEL
UTF-812565 /2019.
Hahn, Romy
Pons Sprachrätsel Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons német nyelvi fejtörők : nyelvtan, szókincs, országismeret kezdőknek és haladóknak : [A1-B2 szint] / írta Romy Hahn. - Budapest : Klett, 2019. - 127 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5824-41-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3766842]
MARC

ANSEL
UTF-812566 /2019.
   Hangony völgyi tanyák és helynevek / [szerk. Kovács László] ; [kiad. a Hangony Jövője Egyesület]. - [Hangony] : Hangony Jövője Egyes., cop. 2019. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-00-5920-4 fűzött
Hangony - földrajzi név - magyar nyelv - helyismeret
809.451.1-311(439-2Hangony) *** 908.439-2Hangony
[AN 3765565]
MARC

ANSEL
UTF-812567 /2019.
Kabdebó Oszkár
   Pesti jassz-szótár / összeáll. és bevezetéssel ell. Kabdebó Oszkár ; [utószó Balázsi József Attila]. - Repr. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 70, [1] p. ; 21 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 14.)
Eredeti kiadása: Mezőtúr : Török, 1917. - Bibliogr.: p. 69-[71].
ISBN 978-963-409-179-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - szlengszótár - hasonmás kiadás
809.451.1-086.2-318 *** 094/099.07
[AN 3766084]
MARC

ANSEL
UTF-812568 /2019.
Kovács Magdolna
   DExam írásbeli felkészítő könyv : középfok, B2 / Kovács Magdolna, Vad Kálmánné ; [közread. a] Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont. - 2. átd., bőv. kiad. - Debrecen : DE Idegennyelvi Közp. DExam Vizsgaközp., 2019. - 151 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-490-122-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 3770776]
MARC

ANSEL
UTF-812569 /2019.
   Lerne Deutsch mit Geschichten! : Kompetenzstufe A1 = Tanulj németül történetekkel! : A1 nyelvi szint / [ford. Herman Helga]. - Budapest : Roland, [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
Internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5627-97-2 kötött : 2390,- Ft
német nyelv - gyermekkönyv - nyelvkönyv
803.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3767061]
MARC

ANSEL
UTF-812570 /2019.
   Magyar - angol képes, matricás gyerekszótár. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 48 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5679-87-2 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3766828]
MARC

ANSEL
UTF-812571 /2019.
   Magyar - német képes, matricás gyerekszótár. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 48 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5679-88-9 fűzött : 1490,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=30=945.11(02.053.2)
[AN 3766830]
MARC

ANSEL
UTF-812572 /2019.
Margitay Petra
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : A1-1 / [szerzők Margitay Petra, Dunay Péter] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2019]. - 15 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 0.
ISBN 978-615-5770-20-3 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3765166]
MARC

ANSEL
UTF-812573 /2019.
Margitay Petra
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : C1-1 / [szerzők Margitay Petra, Dunay Péter] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2019]. - 27 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 13.
ISBN 978-615-5770-21-0 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény - példatár
802.0-318=945.11 *** 802.0(076)=945.11
[AN 3765120]
MARC

ANSEL
UTF-812574 /2019.
Margitay Petra
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : C1-2 / [szerzők Margitay Petra, Dunay Péter] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2019]. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 14.
ISBN 978-615-5770-22-7 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény - példatár
802.0-318=945.11 *** 802.0(076)=945.11
[AN 3765173]
MARC

ANSEL
UTF-812575 /2019.
Margitay Petra
   SpeakEZ : még soha nem volt ilyen könnyű angolul beszélni : C1-3 / [szerzők Margitay Petra, Dunay Péter] ; [graf. Barna Gergely] ; [kiad. ... a Speak! Nyelviskola]. - Budapest : Speak! Nyelvisk., [2019]. - 27 p. : ill. ; 15x21 cm
Számozási adatként: 15.
ISBN 978-615-5770-23-4 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény - példatár
802.0-318=945.11 *** 802.0(076)=945.11
[AN 3765175]
MARC

ANSEL
UTF-812576 /2019.
   A nagy szókincsrablás : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-486-353-3 fűzött : 999,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). A nagy szókincsrablás
magyar nyelv - szókincs - helyesírás - példatár - gyermekkönyv
809.451.1-3(02.053.2)(076) *** 809.451.1-1(02.053.2)(076)
[AN 3766581]
MARC

ANSEL
UTF-812577 /2019.
Pons Sprachrätsel Englisch (magyar)
   Pons angol nyelvi fejtörők : nyelvtan, szókincs, országismeret kezdőknek és haladóknak : [A1-B2 szint]. - Budapest : Klett, 2019. - 127 p. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5824-40-1 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3766844]
MARC

ANSEL
UTF-812578 /2019.
Vida Enikő
   Allons-y plus 2 : cahier d'exercices : munkafüzet : A2 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 186 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-94-6 fűzött : 3290,- Ft
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3765271]
MARC

ANSEL
UTF-812579 /2019.
Vida Enikő
   Allons-y plus 2 : méthode de français : francia kurzuskönyv : A2 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 183 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-93-9 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3765269]
MARC

ANSEL
UTF-812580 /2019.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben : tanulmányok / Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5750-46-5 fűzött
Muravidék - határon túli magyarság - magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvhasználat - nemzettudat
809.451.1-06(497.12) *** 809.451.1-087(497.12) *** 316.63(=945.11)(497.12)
[AN 3766849]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12581 /2019.
Di Robilant, Andrea (1957-)
Autunno a Venezia (magyar)
   Ősz Velencében : Ernest Hemingway utolsó szerelme / Andrea Di Robilant ; [ford. Getto Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 447, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 409-438.
ISBN 978-963-433-551-1 fűzött : 3699,- Ft
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Ivancich, Adriana (1930-1983)
Egyesült Államok - Olaszország - író - angol irodalom - híres ember - nő - 20. század
820(73)(092)Hemingway,_E. *** 929(45)Ivancich,_A.
[AN 3766543]
MARC

ANSEL
UTF-812582 /2019.
   Nyelv, poétika, kogníció : elmélet és módszer a poétikai kutatásban : a 2016. május 11-én az Eszterházy Károly Főiskolán megrendezett műhelykonferencia anyaga / szerk. Domonkosi Ágnes, Simon Gábor. - Eger : Líceum K., 2018. - 225 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-496-023-2 fűzött
műfajelmélet - verstan - költészet - kognitív nyelvészet
82.01-14 *** 800.1 *** 165.194
[AN 3765887]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12583 /2019.
Pap Gábor (1939-)
   Parasitus színre lép : Bornemissza Péter Magyar Elektrája / Pap Gábor. - Budapest : Hatodik Elem K., cop. 2019. - 271 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban, ISSN 1418-9453)
Bibliogr.: p. 264-267.
ISBN 978-615-00-5582-4 kötött
Bornemisza Péter (1535-1584). Tragoedia magyar nyelven, az Sophocles Electrájából
Magyarország - író - magyar irodalom - 16. század - ezoterika - dráma
894.511(092)Bornemisza_P. *** 894.511-2 *** 133.25
[AN 3765941]
MARC

ANSEL
UTF-812584 /2019.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Egy keresztyén prédikátortúl, S.T.D.P.P. az kassai nevezetes tanítóhoz, Alvinczi Péter uramhoz íratott öt szép levél, 1609 ; Egy tudakozó prédikátor nevével íratott öt levél, 1613 / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Horváth Csaba Péter. - Budapest : Universitas, 2019. - 528 p. ; 24 cm. - (Pázmány Péter művei ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-76-8 kötött : 2730,- Ft
Magyarország - író - érsek - katolikus egyház - 17. század - magyar irodalom - vallásos irodalom - vitairat - kritikai kiadás
894.511(092)Pázmány_P. *** 282(439)(092)Pázmány_P. *** 894.511-97
[AN 3764602]
MARC

ANSEL
UTF-812585 /2019.
Raffay Ernő (1948-)
   Ady Endre és a Nyugat : sosem hallott titkos történetek / Raffay Ernő. - 2. kiad. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 312 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 299-305.
ISBN 978-615-5374-32-6 kötött : 3990,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - irodalmi élet - szabadkőművesség - századforduló
894.511(092)Ady_E. *** 894.511(091)"190/191" *** 061.236.61(439)"189/191"
[AN 3769598]
MARC

ANSEL
UTF-812586 /2019.
Raffay Ernő (1948-)
   Ady Endre és a szabadkőművesség / Raffay Ernő. - 3. kiad. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019-. - 23 cm
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - szabadkőművesség - 20. század - századforduló
894.511(092)Ady_E. *** 061.236.61(439)"189/190"
[AN 3769602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., Szabadkőműves béklyóban, 1899-1905. - 2019. - 270 p.
Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-615-5374-29-6 kötött : 3990,- Ft
[AN 3769608] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szabadkőműves zsoldban, 1905-1908. - 2019. - 319 p.
Bibliogr.: p. 309-311.
ISBN 978-615-5374-28-9 kötött : 3990,- Ft
[AN 3769612] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12587 /2019.
Abnett, Dan (1965-)
Avengers: everybody want to rule the world (magyar)
   Bosszúállók : mindenki uralni akarja a világot / Dan Abnett ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 322, [1] p. ; 21 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 3.)
ISBN 978-963-497-513-7 kötött : 2995,- Ft
ISBN 978-963-497-514-4 fűzött : 1995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3767041]
MARC

ANSEL
UTF-812588 /2019.
Abnett, Dan (1965-)
Prospero burns (magyar)
   Prospero lángokban : a Farkasok elszabadulnak / Dan Abnett ; [ford. Molnár Orsolya Rita]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, [2019]. - 444 p. ; 21 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-88129-4-0 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3767060]
MARC

ANSEL
UTF-812589 /2019.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Be with me (magyar)
   Be with me : légy mellettem / J. L. Armentrout ; [ford. Császár László]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 524, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-556-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3770148]
MARC

ANSEL
UTF-812590 /2019.
Awad, Mona (1978-)
Bunny (magyar)
   Nyuszika / Mona Awad ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-920-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3767048]
MARC

ANSEL
UTF-812591 /2019.
Baggot, Mandy
Single for the summer (magyar)
   Szingliként a nyárba / Mandy Baggot ; [ford. Tordai Éva]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-055-9 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3765435]
MARC

ANSEL
UTF-812592 /2019.
Banks, Maya (1964-)
Softly at sunrise (magyar)
   Napkeltekor, lágyan / Maya Banks ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-14-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3765367]
MARC

ANSEL
UTF-812593 /2019.
Banks, Rosie
Midnight maze (magyar)
   Éjféli útvesztő / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 112, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 12.)
ISBN 978-963-403-096-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3769585]
MARC

ANSEL
UTF-812594 /2019.
Banks, Rosie
Starlight adventure (magyar)
   Csillagfényes kaland / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2017. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-415-5 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3769581]
MARC

ANSEL
UTF-812595 /2019.
Barreau, Nicolas
Das Lächeln der Frauen (magyar)
   A nő mosolya / Nicolas Barreau ; [ford. Szántó Judit] ; [a sanzonrészleteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2019. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-647-4 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3769531]
MARC

ANSEL
UTF-812596 /2019.
Beckett, Samuel (1906-1989)
Watt (magyar)
   Watt / Samuel Beckett ; [ford. és az utószót írta Dragomán György]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2019. - 356, [1] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 12.)
ISBN 978-963-14-3961-8 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3769565]
MARC

ANSEL
UTF-812597 /2019.
Berry, Flynn
A double life (magyar)
   Hiába futsz [elektronikus dok.] / Flynn Berry ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-32-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3769867]
MARC

ANSEL
UTF-812598 /2019.
Bond, Gwenda
Suspicious minds (magyar)
   Gyanakvó elmék / Gwenda Bond ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 367 p. ; 20 cm
keretcím: Stranger things
ISBN 978-963-266-672-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3765462]
MARC

ANSEL
UTF-812599 /2019.
Bond, Michael (1926-2017)
More about Paddington (magyar)
   Paddington folytatja [elektronikus dok.] / Michael Bond ; [... ford. Tandori Dezső] ; Pokorny Lia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (3 h 2 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9856-7 : 3400,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3765817]
MARC

ANSEL
UTF-812600 /2019.
Boschwitz, Ulrich Alexander (1915-1942)
Der Reisende (magyar)
   Az utazó / Ulrich Alexander Boschwitz ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 280, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-822-5 fűzött : 3499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3766232]
MARC

ANSEL
UTF-812601 /2019.
Bourne, Holly
How hard can love be? (magyar)
   Mennyire nehéz a szerelem? / Holly Bourne ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 442, [2] p. ; 22 cm
keretcím: Spinster Club
ISBN 978-963-403-712-5 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)
[AN 3766851]
MARC

ANSEL
UTF-812602 /2019.
Brennan, Allison (1969-)
Poisonous (magyar)
   Halálos zaklatás / Allison Brennan ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2019. - 459 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683). (Maxine Revere-sorozat ; 3.)
ISBN 978-615-5652-43-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3765483]
MARC

ANSEL
UTF-812603 /2019.
Brown, Sandra (1948-)
Mirror image (magyar)
   Szenvedélyes hasonmás / Sandra Brown ; [ford. Barta Réka]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 342, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-417-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3770347]
MARC

ANSEL
UTF-812604 /2019.
Camus, Albert (1913-1960)
La peste (magyar)
   A pestis / Albert Camus ; [ford. ... Vargyas Zoltán]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-866-9 fűzött : 3699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3770431]
MARC

ANSEL
UTF-812605 /2019.
Carlan, Audrey
Body (magyar)
   Test / Audrey Carlan ; [ford. Farkas Melinda]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 462 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-582-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3765368]
MARC

ANSEL
UTF-812606 /2019.
Carlan, Audrey
Mind (magyar)
   Elme / Audrey Carlan ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Libri, 2019. - 370, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-584-9 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3766562]
MARC

ANSEL
UTF-812607 /2019.
Carlan, Audrey
Soul (magyar)
   Lélek / Audrey Carlan ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Libri, 2019. - 327, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-586-3 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3766564]
MARC

ANSEL
UTF-812608 /2019.
Castillo, Linda (1960-)
A gathering of secrets (magyar)
   Égető titkok / Linda Castillo ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 302, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-271-3 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3765434]
MARC

ANSEL
UTF-812609 /2019.
Center, Katherine (1972-)
How to walk away (magyar)
   Egy lépésre a boldogságtól / Katherine Center ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - [Budakalász] : Pioneer Books, 2019. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-37-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3765496]
MARC

ANSEL
UTF-812610 /2019.
Chase, Emma
Royally endowed (magyar)
   Felséged szolgálatában : Uralkodj magadon! / Emma Chase ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-16-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3765504]
MARC

ANSEL
UTF-812611 /2019.
Child, Lee (1954-)
A wanted man (magyar)
   Összeesküvés / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 356, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-313-0 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3770718]
MARC

ANSEL
UTF-812612 /2019.
Childs, Tera Lynn
Fins are forever (magyar)
   Fins are forever : hableány mindörökké / Tera Lynn Childs ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 230, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-513-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3765454]
MARC

ANSEL
UTF-812613 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
   Karácsonyi krimik / Agatha Christie. - Budapest : Európa, 2019. - 387, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Hercule Poirot karácsonyaÞ; Karácsonyi kalandÞ; A karácsonyi puding eseteÞ; Karácsonyi tragédia. - Egys. cím: Christmas adventure ; Hercule Poirot's Christmas ; The adventure of the Christmas pudding ; A Christmas tragedy
ISBN 978-963-405-557-0 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 3770276]
MARC

ANSEL
UTF-812614 /2019.
Cline, Ernest (1972-)
Ready player one (magyar)
   Ready player one / Ernest Cline ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2012. - 457 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-573-3 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3770767]
MARC

ANSEL
UTF-812615 /2019.
Collins, Suzanne
Catching fire (magyar)
   Futótűz / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2010. - 308, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-668-6 kötött : 3780,- : 12,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3769705]
MARC

ANSEL
UTF-812616 /2019.
Collins, Suzanne
The hunger games (magyar)
   Az éhezők viadala / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2009. - 305 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-667-9 kötött : 3780,- Ft : 12,20 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3769693]
MARC

ANSEL
UTF-812617 /2019.
Collins, Suzanne
Mockingjay (magyar)
   A kiválasztott / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2011. - 338 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-669-3 kötött : 3780,- Ft : 12,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3769700]
MARC

ANSEL
UTF-812618 /2019.
Cooper, Emma
The songs of us (magyar)
   Dalban mondom el.. / Emma Cooper ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-287-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3765506]
MARC

ANSEL
UTF-812619 /2019.
Dahl, Roald (1916-1990)
The BFG (magyar)
   A barátságos óriás / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival ; [ford. Nagy Sándor]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2016. - 286, [3] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Szofi és Habó" címmel is
ISBN 978-963-437-389-6 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3770923]
MARC

ANSEL
UTF-812620 /2019.
Daud, Somaiya
Mirage (magyar)
   Mirage : a tökéletes hasonmás / Somaiya Daud ; [ford. Abrudán Katalin]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 335 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-045-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3766854]
MARC

ANSEL
UTF-812621 /2019.
Dick, Philip K. (1928-1982)
   Lenn a sivár Földön / Philip K. Dick. - [Budapest] : Agave Kv., [2019], cop. 2005. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-583-2 fűzött : 3780,- Ft : 12,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3770855]
MARC

ANSEL
UTF-812622 /2019.
Ennis-Hill, Jessica (1986-)
The unicorn's foal (magyar)
   Az unikornis csikója / Jessica Ennis-Hill és Elen Caldecott ; Erica-Jane Waters rajz. ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : DAS Kv., 2019. - 128, [12] p. : ill. ; 20 cm. - (A varázslatos karkötő ; 4.)
ISBN 978-615-5716-23-2 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3767028]
MARC

ANSEL
UTF-812623 /2019.
Evans, Katy
Remy (magyar)
   Remy / Katy Evans ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 302, [2] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-635-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3765347]
MARC

ANSEL
UTF-812624 /2019.
Eveleigh, Victoria
Katy's pony surprise (magyar)
   Karamella titka : Pónibarátság 3. / Victoria Eveleigh ; ill. Chris Eveleigh ; [ford. Kamper Gergely]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 142, [1] p. : ill. ; 20 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766684]
MARC

ANSEL
UTF-812625 /2019.
Fazekas, Steven
Earth 101: the hidden planet (magyar)
   A 101. Föld: a rejtett bolygó : politikai sci-fi a 22. századból / Steven Fazekas. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 158, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5937-05-7 fűzött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3766109]
MARC

ANSEL
UTF-812626 /2019.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia del nouvo cognome (magyar)
   Az új név története : ifjúkor : [Nápolyi regények 2.] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - Budapest : Park, [2019], cop. 2017. - 488, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-336-7 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3769548]
MARC

ANSEL
UTF-812627 /2019.
Flessner, Bernd (1957-)
Gefährliche Reise zum Mars (magyar)
   Veszélyes utazás a Marsra / Bernd Flessner, Peter Schilling, Stefan Lohr ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 58, [7] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ifjabb Tom kapitány ; 5.)
ISBN 978-963-294-518-7 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3765405]
MARC

ANSEL
UTF-812628 /2019.
Frank, Dorothea Benton (1951-)
The last original wife (magyar)
   Első feleségek klubja / Dorothea Benton Frank ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-38-3 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3766456]
MARC

ANSEL
UTF-812629 /2019.
Funnell, Pippa (1968-)
Autumn glory (magyar)
   Gesztenye : új remények / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 88, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-689-0 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3767019]
MARC

ANSEL
UTF-812630 /2019.
Gibney, Patricia (1962-)
No safe place (magyar)
   Nincs menedék : Lottie Parker negyedik könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - Budapest : Libri, 2019. - 525, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-574-0 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3766531]
MARC

ANSEL
UTF-812631 /2019.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2035 (magyar)
   Metró 2035 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2015. - 482, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-261-6 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3770772]
MARC

ANSEL
UTF-812632 /2019.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2015. - 266, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-838-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3770198]
MARC

ANSEL
UTF-812633 /2019.
Guymer, David
Gotrek & Felix : city of the Damned (magyar)
   Gotrek és Felix : kárhozottak városa / David Guymer ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2019. - 443 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-9940-76-5 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3765783]
MARC

ANSEL
UTF-812634 /2019.
Hagerup, Klaus (1946-2018)
Jenta som ville redde bøkene (magyar)
   A kislány, aki meg akarta menteni a könyveket / Klaus Hagerup ; ill. Lisa Aisato ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2019. - [56] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-002-0 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766667]
MARC

ANSEL
UTF-812635 /2019.
Halle, Karina
The offer (magyar)
   Egy lépéssel közelebb [elektronikus dok.] / Karina Halle ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-19-9
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3769799]
MARC

ANSEL
UTF-812636 /2019.
Hannah, Sophie (1971-)
The mystery of three quarters (magyar)
   A háromnegyed rejtélye : Agatha Christie : [az új Hercule Poirot-rejtély] / Sophie Hannah ; [ford. Merényi Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 350, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-109-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3765456]
MARC

ANSEL
UTF-812637 /2019.
Harris, Neil Patrick (1973-)
The magic misfits : the second story (magyar)
   A bájos kis bűvész / [írta Neil Patrick Harris] ; [ill. Lissy Marlin, Kyle Hilton] ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 286 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-499-044-4 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3767039]
MARC

ANSEL
UTF-812638 /2019.
Higgins, Kristan (1965-)
The perfect match (magyar)
   Zöld út a szerelemhez : Kék Gém Pincészet 2. / Kristan Higgins ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 367 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-267-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3765431]
MARC

ANSEL
UTF-812639 /2019.
Hobb, Robin (1952-)
The golden Fool (magyar)
   Az arany Bolond : a Borostyánférfi-ciklus második része / Robin Hobb ; [ford. Gubó Luca]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 2 db : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-297-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3765486]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 557, [2] p.
ISBN 978-963-395-295-5 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3765489] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 528, [3] p.
ISBN 978-963-395-296-2 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3765492] MARC

ANSEL
UTF-812640 /2019.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Brave new world revisited (magyar)
   Visszatérés a Szép új világhoz / Aldous Huxley ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2019. - 153, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-646-4 kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-266-020-2)
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 3770265]
MARC

ANSEL
UTF-812641 /2019.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
Et dukkehjem (magyar)
   Babaház (Nóra) / Henrik Ibsen ; Kúnos László fordítása. - Budapest : Magvető, 2019. - 141 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-3863-5 fűzött : 1299,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 3766488]
MARC

ANSEL
UTF-812642 /2019.
Jackson, A. L.
If forever comes (magyar)
   Örökké veled [elektronikus dok.] : Nem engedlek 3. / A. L. Jackson ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-82-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3769646]
MARC

ANSEL
UTF-812643 /2019.
Jackson, A. L.
Lost to you (magyar)
   Elvesznék benned [elektronikus dok.] : Nem engedlek 1. / A. L. Jackson ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-80-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3769875]
MARC

ANSEL
UTF-812644 /2019.
James, E. L. (1963-)
The Mister (magyar)
   Mister / E L James ; [ford. Weisz Böbe és Szilágyiné Márton Andrea]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 589 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-618-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3765501]
MARC

ANSEL
UTF-812645 /2019.
James, Peter (1948-)
Need you dead (magyar)
   Meg kell halnod / Peter James ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 379 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3766235]
MARC

ANSEL
UTF-812646 /2019.
Jeffries, Sabrina (1958-)
How the scoundrel seduces (magyar)
   Csalfa csábító : A herceg emberei 3. / Sabrina Jeffries ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 325 p. : ill. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-305-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3765432]
MARC

ANSEL
UTF-812647 /2019.
Johnston, E. K.
Queen's shadow (magyar)
   A királynő árnyéka / E. K. Johnston ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 315 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-527-4 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3765198]
MARC

ANSEL
UTF-812648 /2019.
Keeland, Vi
Ego maniac (magyar)
   Egomániás [elektronikus dok.] / Vi Keeland ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-14-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3769878]
MARC

ANSEL
UTF-812649 /2019.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Die Vermessung der Welt (magyar)
   A világ fölmérése / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2006. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2544-4 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3769529]
MARC

ANSEL
UTF-812650 /2019.
King, Stephen (1947-)
End of watch (magyar)
   Agykontroll / Stephen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2016. - 507, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-104-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3770484]
MARC

ANSEL
UTF-812651 /2019.
King, Stephen (1947-)
The green mile (magyar)
   A halálsoron / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 1997. - 506, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-169-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3770159]
MARC

ANSEL
UTF-812652 /2019.
Korczak, Janusz (1878-1942)
Józki, Jaśki i Franki (magyar)
   A wilhelmówkai fiúk : Józek, Jasiek, Franek és a többiek / Janusz Korczak ; [... ford. Pászt Patricia] ; [ill. ... Tóth Lili] ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : M. Ped. Társ., 2019. - 149, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7123-59-7 fűzött
lengyel irodalom - pedagógiai lélektan - táborozás - memoár
884-94=945.11 *** 37.015.3 *** 379.835(0:82-94)
[AN 3765262]
MARC

ANSEL
UTF-812653 /2019.
Kristof, Agota (1935-2011)
   Trilógia / Agota Kristof ; [ford. Bognár Róbert és Takács M. József]. - Budapest : Magvető, 2019. - 544, [3] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 11.)
Tart.: A nagy füzetÞ; A bizonyítékÞ; A harmadik hazugság. - Egys. cím: La preuve ; La grand cahier ; Le troisième mensonge
ISBN 978-963-14-3835-2 fűzött : 2499,- Ft
svájci francia irodalom - regény
840-31(494)=945.11
[AN 3769561]
MARC

ANSEL
UTF-812654 /2019.
Laing, Ronald David (1927-1989)
Wisdom, madness and folly (magyar)
   Bölcsek, balgák, bolondok [elektronikus dok.] : egy pszichiáter útja / R. D. Laing ; ford. Tandori Dezső ..., Tandori Ágnes. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-830-6
Laing, Ronald David (1927-1989)
Egyesült Államok - pszichiáter - pszichoanalízis - amerikai angol irodalom - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(73)=945.11 *** 159.9(73)(092)Laing,_R._D. *** 159.964.26
[AN 3770839]
MARC

ANSEL
UTF-812655 /2019.
Larsson, Åsa (1966-)
Pestan (magyar)
   A pestis / Åsa Larsson és Ingela Korsell ; ill. Henrik Jonsson ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2019. - 220, [7] p. : ill. ; 22 cm. - (Pax ; 7.)
ISBN 978-963-504-035-3 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3766648]
MARC

ANSEL
UTF-812656 /2019.
Laurie, Hugh (1959-)
The gun seller (magyar)
   A balek / Hugh Laurie ; [ford. Ördögh Bálint]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 461 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-680-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3770486]
MARC

ANSEL
UTF-812657 /2019.
L'Engle, Madeleine (1918-2007)
A wind in the door (magyar)
   Szélvarázs / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-607-5 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3769721]
MARC

ANSEL
UTF-812658 /2019.
Liu Cixin (1963-)
Heian senlin (magyar)
   A sötét erdő : A háromtest-trilógia 3/2 / Cixin Liu ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2018. - 653, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-880-9 fűzött : 3999,- Ft
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3770490]
MARC

ANSEL
UTF-812659 /2019.
Marías, Javier (1951-)
Berta Isla (magyar)
   Berta Isla / Javier Marías ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 585 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-729-7 fűzött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3766859]
MARC

ANSEL
UTF-812660 /2019.
Marshall, Laura
Three little lies (magyar)
   Három apró hazugság / Laura Marshall ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-62-8 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3765366]
MARC

ANSEL
UTF-812661 /2019.
Martinez, Aly
Retrieval (magyar)
   Érted mindent : [Összekötve 1.] / Aly Martinez ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 260, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-20-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3766858]
MARC

ANSEL
UTF-812662 /2019.
Martinez, Aly
The truth about lies (magyar)
   Hazug valóság [elektronikus dok.] : Cora és Penn 1. / Aly Martinez ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-53-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3769864]
MARC

ANSEL
UTF-812663 /2019.
McKinty, Adrian (1968-)
The chain (magyar)
   A lánc / Adrian McKinty ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 367 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5955-10-5 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3765363]
MARC

ANSEL
UTF-812664 /2019.
Meadows, Daisy
Lucy Longwhiskers gets lost (magyar)
   Tapsifül rejtélyes eltűnése / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 105, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 1.)
ISBN 978-963-403-103-1 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3769579]
MARC

ANSEL
UTF-812665 /2019.
Meadows, Daisy
Rosie Gigglepip's lucky escape (magyar)
   Rozi mentőakciója / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2017. - 102, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 8.)
ISBN 978-963-403-320-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3769573]
MARC

ANSEL
UTF-812666 /2019.
Michaelides, Alex (1977-)
The silent patient (magyar)
   Néma tanú / Alex Michaelides ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 350, [2] p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-038-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3766868]
MARC

ANSEL
UTF-812667 /2019.
Michaels, Corinne
We own tonight (magyar)
   Miénk az éjszaka / Corinne Michaels ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-74-8 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3765925]
MARC

ANSEL
UTF-812668 /2019.
Morton, Kate (1976-)
The clockmaker's daughter (magyar)
   Az órásmester lánya / Kate Morton ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 445 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-658-7 kötött : 4490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3765457]
MARC

ANSEL
UTF-812669 /2019.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon goes to the fair (magyar)
   Holdas Hanna a vidámparkban / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 111, [8] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-486-216-1 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3765490]
MARC

ANSEL
UTF-812670 /2019.
Neuhaus, Nele (1967-)
Elena : Ihr grösster Sieg (magyar)
   Elena : a legnagyobb diadal / Nele Neuhaus ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 289 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-688-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3767055]
MARC

ANSEL
UTF-812671 /2019.
Olsen, Rena
With you always (magyar)
   Veled, mindörökké / Rena Olsen ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-40-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3766460]
MARC

ANSEL
UTF-812672 /2019.
Paige, Laurelin (1974-)
Find me (magyar)
   Találj rám! : Találkozások 2. rész / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 408, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-488-0 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3766866]
MARC

ANSEL
UTF-812673 /2019.
Paige, Laurelin (1974-)
Fixed forever (magyar)
   Fixed forever : örökké őrizlek / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Libri, 2019. - 364, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-487-3 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3766864]
MARC

ANSEL
UTF-812674 /2019.
Parker, Natalie C.
Seafire (magyar)
   Seafire : lángoló tenger / Natalie C. Parker ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 414, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-047-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3766853]
MARC

ANSEL
UTF-812675 /2019.
Patterson, James (1947-)
Max Einstein : the genius experiment (magyar)
   Max Einstein : a zsenikísérlet / James Patterson és Chris Grabenstein ; Beverly Johnson illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2019. - 285 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-447-471-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3766646]
MARC

ANSEL
UTF-812676 /2019.
Pratchett, Terry (1948-2015)
Moving pictures (magyar)
   Mozgó képek : történet a korongvilágról / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 499 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-282-5 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3765494]
MARC

ANSEL
UTF-812677 /2019.
Redfield, James
The tenth insight (magyar)
   A tizedik felismerés : őrizni a látomást : A mennyei prófécia hőseinek újabb kalandjai / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-50-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770254]
MARC

ANSEL
UTF-812678 /2019.
Ringland, Holly
The lost flowers of Alice Hart (magyar)
   Szirmokba zárt szavak : olykor a szív a virágok nyelvén szól / Holly Ringland ; [ford. Diósi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 379, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-467-8 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3765430]
MARC

ANSEL
UTF-812679 /2019.
Rivers, Francine (1947-)
Redeeming love (magyar)
   Megváltó szeretet / Francine Rivers ; [ford. Pheby Krisztina]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2013. - 517 p. ; 21 cm
Megj. "Megváltó szerelem" címmel is
ISBN 978-963-288-146-1 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3769558]
MARC

ANSEL
UTF-812680 /2019.
Rix, Megan (1962-)
The hero pup (magyar)
   Folti, a hős : egy kiskutya, aki segít a bajban / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2016. - 287, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-269-4 fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3770151]
MARC

ANSEL
UTF-812681 /2019.
Rix, Megan (1962-)
The runaways (magyar)
   Colin, a bátor : két barát kalandos útja hazafelé / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2018. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-554-1 fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3769727]
MARC

ANSEL
UTF-812682 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Dark in death (magyar)
   Halálos sötét / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 385 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-538-2 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3765392]
MARC

ANSEL
UTF-812683 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
From the heart (magyar)
   A szív útjai / Nora Roberts ; [ford. Tukacs Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Gold Book, [2019]. - 542 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-544-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3770368]
MARC

ANSEL
UTF-812684 /2019.
Rosny, J. H. (aîné) (1856-1940)
Les conquérants du feu (magyar)
   A tűz meghódítása [elektronikus dok.] / Joseph Henri Rosny ; ford. Laky Margit. - Szöveg (epub : 3.2 MB) (mobi : 4.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155696. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-903-5 (epub)
ISBN 978-963-474-904-2 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3768692]
MARC

ANSEL
UTF-812685 /2019.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
La sombra del viento (magyar)
   A szél árnyéka ; Tűzrózsa / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Vajdics Anikó, Berta Ádám]. - Budapest : Európa, 2019. - 618, [3] p. ; 21 cm
Egys. cím: La sombra del viento ; Rosa de fuego
ISBN 978-963-405-949-3 kötött : 4599,- Ft
spanyol irodalom - regény - elbeszélés
860-32=945.11 *** 860-31=945.11
[AN 3770481]
MARC

ANSEL
UTF-812686 /2019.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Dublin (magyar)
   Dublin : az alapítás : bölcs druidák és dicsőséges hercegek, ősi klánok és dühös istenek / Edward Rutherfurd ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 543 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-456-2 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3770365]
MARC

ANSEL
UTF-812687 /2019.
Rutherfurd, Edward (1948-)
The forest (magyar)
   Az erdő : Anglia ezer éve egy hatalmas, csodálatos erdőség és lakói sorsába foglalva / Edward Rutherfurd ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2001. - 669, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-455-5 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-31=945.11
[AN 3770361]
MARC

ANSEL
UTF-812688 /2019.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Ireland (magyar)
   Írország ébredése : hősök a történelem színpadán / Edward Rutherfurd ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2007. - 783 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-475-3 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3770363]
MARC

ANSEL
UTF-812689 /2019.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful forever (magyar)
   Szeretni mindenáron / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-79-3 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3766860]
MARC

ANSEL
UTF-812690 /2019.
Ryan, Lexi
Unbreak me (magyar)
   Gyógyíts meg! : unbreak me / Lexi Ryan ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - Pécs : Pioneer Books, 2019. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-48-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3765466]
MARC

ANSEL
UTF-812691 /2019.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
The catcher in the rye (magyar)
   Rozsban a fogó / J. D. Salinger ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2015. - 306, [1] p. ; 19 cm
Megj. "Zabhegyező" címmel is
ISBN 978-963-405-085-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770281]
MARC

ANSEL
UTF-812692 /2019.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O codex 632 (magyar)
   A 632-es kódex / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 461 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6876-8 kötött : 3990,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3770501]
MARC

ANSEL
UTF-812693 /2019.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O último segredo (magyar)
   A végső titok / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 418, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7489-9 kötött : 3990,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3770509]
MARC

ANSEL
UTF-812694 /2019.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Caesar, und die Bande vom Kapitol (magyar)
   Caesar és bandája : római történetek újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner. - Budapest : Kolibri, 2019. - 169, [6] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Rácz Kata
ISBN 978-963-437-478-7 kötött : 2699,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - római mitológia - gyermekkönyv
830-93=945.11 *** 398.221(37)(02.053.2)
[AN 3767030]
MARC

ANSEL
UTF-812695 /2019.
Sedgwick, Marcus (1968-)
Lunatics and luck (magyar)
   Bolondok és balszerencse / Marcus Sedgwick ; [Pete Williamson illusztrációival] ; [ford. Nagy Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 243, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Hollócsőr históriák ; 3.)
ISBN 978-963-486-213-0 fűzött : 2199,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766686]
MARC

ANSEL
UTF-812696 /2019.
Shan, Darren (1972-)
Cirque du Freak (magyar)
   Rémségek cirkusza : Darren Shan regényes története, első könyv / Darren Shan ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2019. - 193 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-5822-15-5 kötött
írországi angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3765777]
MARC

ANSEL
UTF-812697 /2019.
Shen, L. J.
Sparrow (magyar)
   Sparrow / L. J. Shen. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 395, [4] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Ford. Komáromy Rudolf
ISBN 978-963-457-450-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3765344]
MARC

ANSEL
UTF-812698 /2019.
Shepard, Sara (1977-)
Pretty little liars : flawless (magyar)
   Pretty little liars : hazug csajok társasága : hibátlanok / Sara Shepard. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 300, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Miks-Rédai Viktória
ISBN 978-963-457-112-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3770145]
MARC

ANSEL
UTF-812699 /2019.
St John, Lauren (1966-)
Fire storm (magyar)
   Tűzvihar : Az egydolláros ló 3. / Lauren St John ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 280, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-376-2 fűzött : 2499,- Ft
Zimbabwe - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(689.1)=945.11
[AN 3766627]
MARC

ANSEL
UTF-812700 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Matters of the heart (magyar)
   Veszélyes szerelem / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 326, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-402-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3770350]
MARC

ANSEL
UTF-812701 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Rogue (magyar)
   Az igazi / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 312, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-403-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3770353]
MARC

ANSEL
UTF-812702 /2019.
Tavares, Gonçalo M. (1970-)
Livro da dança (magyar)
   Tánckönyv : [egy mozgáspoétika tervezete] / Gonçalo M. Tavares ; ford. Urbán Bálint. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 131, [5] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-039-6 fűzött : 2000,- Ft
portugál irodalom - vers
869.0-14=945.11
[AN 3767057]
MARC

ANSEL
UTF-812703 /2019.
Taylor, Kathryn
Wo mein Herz dich findet (magyar)
   Ahol a szívem rád talál / Kathryn Taylor ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 316, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9778-2 fűzött : 3200,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3765495]
MARC

ANSEL
UTF-812704 /2019.
Thomas, Bev
A good enough mother (magyar)
   A jó anya / Bev Thomas ; [ford. Lévai Márta]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 402, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-425-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3766539]
MARC

ANSEL
UTF-812705 /2019.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The book of lost tales (magyar)
   Elveszett mesék könyve / J. R. R. Tolkien ; [ford. Tandori Dezső] ; [a versbetéteket ford. Ürmössy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Helikon, 2019-. - 20 cm
angol irodalom - regény - elbeszélés
820-32=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3769739]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2019. - 459, [2] p. : ill. - (Középfölde históriája ; 1.)
ISBN 978-963-227-855-1 fűzött : 3499,- Ft
[AN 3769740] MARC

ANSEL
UTF-812706 /2019.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Smertʹ Ivana Ilʹiča (magyar)
   Ivan Iljics halála [elektronikus dok.] / Lev Tolsztoj ; Jordán Tamás előadásában ; [ford. Szőllősy Klára]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2019. - 1 CD (3 h 1 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-1738-9
orosz irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
882-32=945.11
[AN 3765806]
MARC

ANSEL
UTF-812707 /2019.
Van Dyken, Rachel (1985-)
The matchmaker's playbook (magyar)
   The matchmaker's playbook : a csábítás szabályai : Szárnysegéd Bt. I. / Rachel Van Dyken ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 341, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-343-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3770150]
MARC

ANSEL
UTF-812708 /2019.
Wallace, Kathryn
Absolutely smashing it (magyar)
   Vannak tökéletes anyák, csak nekik még nem született gyerekük / Kathryn Wallace ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 381, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-52-1 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3766857]
MARC

ANSEL
UTF-812709 /2019.
Whittemore, Jo (1977-)
Girls who code : lights, music, code! (magyar)
   Kód, csajok, satöbbi : partikód: fényeket fel! / Jo Whittemore ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 176, [1] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-437-494-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3767036]
MARC

ANSEL
UTF-812710 /2019.
Yan Lianke (1958-)
Shou huo (magyar)
   Lenin csókjai / Yan Lianke ; [ford. Nagy Mariann]. - [Budapest] : Méry Ratio, 2019. - 413 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-5700-57-6 kötött : 5900,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3765515]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12711 /2019.
   1150 apeva. - [Badacsonytördemic] : VPM, 2019. - 202, [2] p. ; 21 cm. - (Hajnal könyvek, ISSN 1587-2912 ; 9.)
Fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3765974]
MARC

ANSEL
UTF-812712 /2019.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre válogatott versei. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 599 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok, ISSN 2676-9344)
ISBN 978-963-09-9727-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765491]
MARC

ANSEL
UTF-812713 /2019.
Balla Zsófia (1949-)
   Ahogyan élek [elektronikus dok.] : Balla Zsófia versei / Molnár Piroska, Bíró Kriszta és a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (1 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9908-3 : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3765813]
MARC

ANSEL
UTF-812714 /2019.
Balog Dávid
   Szívem érted fáj / Balog Dávid. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 154 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3765572]
MARC

ANSEL
UTF-812715 /2019.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. kv., Vihartépte zászlaink. - cop. 2019. - 613, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 572-583.
ISBN 978-963-426-537-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3765468] MARC

ANSEL
UTF-812716 /2019.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3674875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A mennydörgés kapuja. - 8. kiad. - [2019], cop. 2011. - 579 p.
Bibliogr.: p. 548-565.
ISBN 978-963-426-203-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3770760] MARC

ANSEL
UTF-812717 /2019.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A hadak villáma. - 8. kiad. - [2019], cop. 2010. - 422 p.
Bibliogr.: p. 396-410.
ISBN 978-963-426-182-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3770755] MARC

ANSEL
UTF-812718 /2019.
Bartis Attila (1968-)
   A vége / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2015. - 599 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3340-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3770170]
MARC

ANSEL
UTF-812719 /2019.
Becz Pál, S. (1899-1972)
   Minden akarok lenni [elektronikus dok.] : a költő-író életművének keresztmetszete két részben / S. Becz Pál ; szöveggond. Becz Miklós ; vál. és szerk. Olach Zoltán. - Szöveg (epub : 455 KB). - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155860. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-615-81188-3-5
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3769679]
MARC

ANSEL
UTF-812720 /2019.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Addig se iszik / Bödőcs Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2019, cop. 2018. - 208, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-317-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3770732]
MARC

ANSEL
UTF-812721 /2019.
Borvári László
   Szárszónak is egy a vége / Borvári László. - [Budapest] : [Borvári L.], [2019]. - [2], 111, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6000-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765815]
MARC

ANSEL
UTF-812722 /2019.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Lúzer rádió, Kehida! IV : az Angyalrablás hadművelet / Böszörményi Gyula ; [graf. ... Szőnyi Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 347, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-845-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3769729]
MARC

ANSEL
UTF-812723 /2019.
Bradányi Iván (1930-)
   Az éremnek a másik oldala : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2019. - 215, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-05-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3766155]
MARC

ANSEL
UTF-812724 /2019.
Cole, Sienna
   Az álmok útján [elektronikus dok.] : novella / Sienna Cole. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-96-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3769908]
MARC

ANSEL
UTF-812725 /2019.
Csáth Géza (1887-1919)
   A varázsló halála [elektronikus dok.] / Csáth Géza. - Szöveg (epub : 772 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155836. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-498-3 (epub)
ISBN 978-963-453-513-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3769256]
MARC

ANSEL
UTF-812726 /2019.
Cselényi Béla (1955-)
   Órajáték bronzapával : versek / Cselényi Béla. - Budapest : Tipp Cult, 2019. - 224 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-70-2 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3765626]
MARC

ANSEL
UTF-812727 /2019.
Csizmadia Éva (1924-2018)
   Ne légy fény, ha nem ragyogsz! : Pinczési Judit irodalmi hagyatéka / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 166, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-93-6 kötött : 2500,- Ft
Pinczési Judit (1947-1982)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - összegyűjtött művek
894.511-821 *** 894.511(092)Pinczési_J.
[AN 3765971]
MARC

ANSEL
UTF-812728 /2019.
Csürkéné Tóth Dóra
   Csodálatos unikornisok : mesés olvasókönyv / [írta Csürkéné Tóth Dóra] ; [ill. Dráviczki Péter, Kerékgyártó Lajos]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-083-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3766675]
MARC

ANSEL
UTF-812729 /2019.
Csürkéné Tóth Dóra
   Ferka és a csodamasinák : [mesés olvasókönyv] / [írta Csürkéné Tóth Dóra és Zima Szabolcs] ; [versek Kulcsár Miklós] ; [ill. Véghseő Béla, Mart Tamás, Wacha Zoltán]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 62, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-082-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3766676]
MARC

ANSEL
UTF-812730 /2019.
Diószegi Judit
   Erdőváros meséi 3 : Roboföldi ismerősök / Diószegi Judit ; rajz. Koncsek János ; kiad. Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. - [Budapest] : NBT, [2018]. - 70 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3765992]
MARC

ANSEL
UTF-812731 /2019.
Dumas, Dee
   Piszkos múlt : novella / Dee Dumas. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-09-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3765930]
MARC

ANSEL
UTF-812732 /2019.
Dumas, Dee
   Piszkos titkok [elektronikus dok.] : Szerelem vihara 2. / Dee Dumas. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155883. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-27-4
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3769850]
MARC

ANSEL
UTF-812733 /2019.
Ékes László (1950-)
   Szól a harmonika / Ékes László ; [... tusrajzok, iniciálék Gyenis Marianna és Kalauz Judit]. - Szekszárd : Ékes L., 2019. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5342-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3765628]
MARC

ANSEL
UTF-812734 /2019.
Fabbro, Giuditta
   A kezdet : Bérgyilkosság olasz módra 1. rész / Giuditta Fabbro. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5956-18-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3766178]
MARC

ANSEL
UTF-812735 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Rose regénye / Fábián Janka. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019. - 556, [3] p. ; 22 cm
Tart.: A német lányÞ; A francia nő
ISBN 978-963-433-344-9 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3769553]
MARC

ANSEL
UTF-812736 /2019.
Fejős Éva (1967-)
   Csajok 2 / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2019. - 305, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-47-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 3766238]
MARC

ANSEL
UTF-812737 /2019.
Ferger Annamária (1994-)
   Néma utazás [elektronikus dok.] / Ferger Annamária. - Szöveg (epub : 963 KB) (mobi : 1.3 MB) (pdf : 1.8 MB). - Isaszeg : EkönyvBazár, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155881. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-81164-8-0 (epub)
ISBN 978-615-81164-9-7 (mobi)
ISBN 978-615-81164-7-3 (pdf)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3769834]
MARC

ANSEL
UTF-812738 /2019.
Foglár Gábor (1989-)
   Ítéletidő [elektronikus dok.] / Foglár Gábor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Könyv Guru, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-53-6)
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(437.6)
[AN 3770044]
MARC

ANSEL
UTF-812739 /2019.
Fonyódi Tibor (1965-)
   A Korona hatalma / [Harrison Fawcett]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Tuan, cop. 2019. - 635 p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-94-9 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3766869]
MARC

ANSEL
UTF-812740 /2019.
Fóris Mária
   Boldogasszony ajándékja : égi-igékből font mesekoszorú / Fóris Mária. - [Gödöllő] : [Magánkiad.], 2018. - 163, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1392-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3766041]
MARC

ANSEL
UTF-812741 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (angol)
   Eclipse of the crescent moon : [a tale of the siege of Eger, 1552] / by Géza Gárdonyi ; [transl. and with an introd. by George F. Cushing] ; [... graphics by Győző Vida]. - 9. ed. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 1991. - XVII, 560, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6154-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3770178]
MARC

ANSEL
UTF-812742 /2019.
Gerőcs Hilda
   Lélekbűnösök 2 : életrajztöredék, avagy "Nem mondhatom el senkinek elmondom hát mindenkinek" / Gerőcs Hilda. - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2019. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5731-50-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - betegápolás - házi gondozás - memoár
894.511-94 *** 649.8(0:82-94) *** 616-083
[AN 3765569]
MARC

ANSEL
UTF-812743 /2019.
Gerőcs Hilda
   Lelkem gyöngyei : állatsorsok, életrajztöredék / Gerőcs Hilda. - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2019. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5731-56-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kutya - állat-ember kapcsolat - memoár
894.511-94 *** 636.7(0:82-94) *** 591.557.2(0:82-94)
[AN 3765567]
MARC

ANSEL
UTF-812744 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Pokoli fizetség [elektronikus dok.] : novella / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-46-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3769877]
MARC

ANSEL
UTF-812745 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Pokoli fizetség : novella / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 30 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-45-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3765929]
MARC

ANSEL
UTF-812746 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Végzetes csábító : Csábító-sorozat 3. / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-69-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3765502]
MARC

ANSEL
UTF-812747 /2019.
Halmai Tamás (1975-)
   Terapion életei : versek / Halmai Tamás. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2019. - 109, [4] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-72-6 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765725]
MARC

ANSEL
UTF-812748 /2019.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Karnevál / Hamvas Béla ; [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Palkovics Tibor és Várhegyi Miklós]. - 3. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Medio, 2018. - 7 db ; 19 cm
Közös tokban
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3765343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 154 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9240-70-4 fűzött
[AN 3765345] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 211 p.
ISBN 978-963-9240-71-1 fűzött
[AN 3765346] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 217 p.
ISBN 978-963-9240-72-8 fűzött
[AN 3765348] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 184 p.
ISBN 978-963-9240-73-5 fűzött
[AN 3765352] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 172 p.
ISBN 978-963-9240-74-2 fűzött
[AN 3765354] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 137 p.
ISBN 978-963-9240-75-9 fűzött
[AN 3765357] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 194 p.
ISBN 978-963-9240-76-6 fűzött
[AN 3765358] MARC

ANSEL
UTF-812749 /2019.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Krízis és katarzis : esszék, tanulmányok, előadások, hozzászólások II. : 1936-1939 / Hamvas Béla ; [szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Palkovics Tibor] ; [a szövegeket gond. Palkovics Tibor és Várhegyi Miklós]. - [Budapest] : Medio, cop. 2019. - 440 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9240-77-3 kötött
magyar irodalom - filozófia - esszé
894.511-4 *** 1
[AN 3765369]
MARC

ANSEL
UTF-812750 /2019.
Hartay Csaba (1977-)
   Köszönöm a befogadást! / Hartay Csaba. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 219, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-927-8 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3766414]
MARC

ANSEL
UTF-812751 /2019.
Hekl Krisztina (1976-)
   A legjobb sehol / Hekl Krisztina. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2019. - 122 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 5.)
ISBN 978-963-9781-75-7 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3765651]
MARC

ANSEL
UTF-812752 /2019.
Horvát Gábor (1987-)
   Végzetcsárdás / Horvát Gábor. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2018. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3676-2 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3765782]
MARC

ANSEL
UTF-812753 /2019.
Horváth Ödön (1938-)
   Korunk önéletrajza / Horváth Ödön ; [... Fülöp Péter fotográfiáinak felhasználásával ...] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019. - 230, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-53-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3766862]
MARC

ANSEL
UTF-812754 /2019.
Ivády Orsolya
   Sabrina [elektronikus dok.] / Ivády Orsolya. - Szöveg (pdf : 2.2 MB) (epub : 264 KB) (mobi : 520 KB). - Debrecen : Ágenda, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155858. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-24-0 (pdf)
ISBN 978-615-6051-25-7 (epub)
ISBN 978-615-6051-26-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3769664]
MARC

ANSEL
UTF-812755 /2019.
Jensen, Tanila
   Viveca : a félelem árnyai / Tanila Jensen. - Bakháza : Newline K., 2019. - 322 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-13-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3766171]
MARC

ANSEL
UTF-812756 /2019.
Jóna Dávid (1968-)
   Költőpénz / Jóna Dávid. - Budapest : Tipp Cult, 2019. - 183, [3] p. ; 21 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-73-3 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765627]
MARC

ANSEL
UTF-812757 /2019.
Juhász Attila (1961-)
   Valóság és a mese az élet mozgató szelleme II. kötet : lélek-vesztőkkel az ég tengerén : Juhász Attila versei. - [Tokod] : Juhász A., 2019. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5736-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765200]
MARC

ANSEL
UTF-812758 /2019.
Keresi Magda
   A kis farkas : mama mese / Keresi Magdolna. - [Komló] : Rotari Nyip. Kft., [2019]. - [12] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-88196-6-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3766017]
MARC

ANSEL
UTF-812759 /2019.
Keszi Csaba
   Három perce még éltem [elektronikus dok.] / Keszi Csaba. - Szöveg (epub : 516 KB). - [Budapest] : Könyv Guru, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-34-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3769977]
MARC

ANSEL
UTF-812760 /2019.
Kósáné Oláh Júlia
   Együtt dobbanó szívek : a gyermekáldástól az ifjúvá válásig / Kósáné Oláh Julianna. - [Nyíregyháza] : Kósáné Oláh J., 2019. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5380-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3765329]
MARC

ANSEL
UTF-812761 /2019.
Kósáné Oláh Júlia
   Együtt dobbanó szívek : a gyermekáldástól az ifjúvá válásig : képmelléklettel / Kósáné Oláh Julianna. - [Nyíregyháza] : Kósáné Oláh J., 2019. - 107 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5379-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3765325]
MARC

ANSEL
UTF-812762 /2019.
Kovács Gábor (1958-)
   Lépcsők Perszepoliszban / Kovács Gábor. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., cop. 2019. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5487-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765666]
MARC

ANSEL
UTF-812763 /2019.
Kovács György (1932-)
   Magány / Kovács György. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2019. - 145 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4678-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765787]
MARC

ANSEL
UTF-812764 /2019.
Kovács Gyula
   A legbelsőbb fegyver [elektronikus dok.] / Kovács Gyula. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Könyv Guru, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-47-5)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3769993]
MARC

ANSEL
UTF-812765 /2019.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   A két testvér és más mesék / Kürti Kovács Sándor ; [ill. Carlos Busquets]. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3766629]
MARC

ANSEL
UTF-812766 /2019.
László Ibolya (1929-)
   A sors keze Kárpátalján [elektronikus dok.] / László Ibolya. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Ad Librum : Könyv Guru, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-41-3)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3769983]
MARC

ANSEL
UTF-812767 /2019.
Ludányi Bettina (1994-)
   Nyomodban [elektronikus dok.] / Ludányi Bettina. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-61-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3769775]
MARC

ANSEL
UTF-812768 /2019.
Major Gabriella
   Tollászkodás [elektronikus dok.] : kis játék betűkkel / Mirejla Boglaar. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ad Librum : Könyv Guru, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-55-0)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3770018]
MARC

ANSEL
UTF-812769 /2019.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Az Emberek Országa : Kalaallit Nunaat / Mészöly Ágnes, Molnár T. Eszter. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2019. - 470, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-456-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3766536]
MARC

ANSEL
UTF-812770 /2019.
Muzsai Anikó
   Szertelen szösszenetek / Muzsai Anikó. - [Cered] : Magánkiad., 2019. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5790-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3765480]
MARC

ANSEL
UTF-812771 /2019.
Nagy Eszter (1984-)
   Életünk harcai / Nagy Eszter. - Bakháza : Newline K., 2019. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-12-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3766169]
MARC

ANSEL
UTF-812772 /2019.
Nagy Zsuka (1977-)
   Tornacipők a stégen : versbeszédek, tárlatnyitók / Nagy Zsuka ; [... ill. Fekete József]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2019. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (Tiszta szívvel füzetek, ISSN 0231-2808 ; 1.)
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3769842]
MARC

ANSEL
UTF-812773 /2019.
Nagy-Szergő Gergely (1987-)
   Bemetszés : versek / Nagy-Szergő Gergely. Kimetszés : versek / Vincze Erika. - Budapest : Tipp Cult, 2019. - 74, 74, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 49.)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9781-71-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765607]
MARC

ANSEL
UTF-812774 /2019.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah : regény / Náray Tamás. - 4. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 739 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-216-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3770496]
MARC

ANSEL
UTF-812775 /2019.
Németh Beatrix
   Új nekem még a világ : babaversek 0-2 éves korig / Németh Beatrix ; Kóródi Róbert illusztrációival. - Budapest : Németh B., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-3847-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3765890]
MARC

ANSEL
UTF-812776 /2019.
Oberfrank Lajos
   Létezés / Oberfrank Lajos. - [Pécs] : Oberfrank L., [2019]. - 76 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-5853-5 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3765558]
MARC

ANSEL
UTF-812777 /2019.
Oravecz Imre (1943-)
   A hopik könyve / Oravecz Imre. - Budapest : Magvető, 2019. - 178, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3834-5 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3770290]
MARC

ANSEL
UTF-812778 /2019.
Örkény István (1912-1979)
   Tóték [elektronikus dok.] / Örkény István ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (3 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9622-8 : 3400,- Ft
magyar irodalom - dráma - hangoskönyv
894.511-2
[AN 3765811]
MARC

ANSEL
UTF-812779 /2019.
Ötvös László (1930-)
   Éji fény sötétben : új versek, 2016-2018 / Ötvös László ; [... díszítik Békési Sándor ..., M. Ötvös Tünde]. - Karcag ; Nyíregyháza : Kulimár J., 2019. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 26.)
ISBN 978-615-5916-05-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3766156]
MARC

ANSEL
UTF-812780 /2019.
Pál-Kutas Orsolya, Sz (1974-)
   Apró-percek : versek / Sz. Pál-Kutas Orsolya. - Tardona : [Pál-Kutas O.], cop. 2019. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5451-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3765478]
MARC

ANSEL
UTF-812781 /2019.
Papp Márió (1948-)
   Az oroszlánok elfogadása / Papp Márió. - [Budapest] : Flaccus, 2019. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5278-58-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765446]
MARC

ANSEL
UTF-812782 /2019.
Péntek Róbert (1996-)
   Bujdos-óra : mindenségmedence versekben / Péntek Róbert ; Sipos Eszter rajz. ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019. - 171, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-51-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3766850]
MARC

ANSEL
UTF-812783 /2019.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   A rózsaszín ruha / Péterfy-Novák Éva. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 164, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-258-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3769526]
MARC

ANSEL
UTF-812784 /2019.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor válogatott versei. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 615 p. ; 20 cm. - (Életreszóló olvasmányok, ISSN 2676-9344)
ISBN 978-963-09-9728-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765493]
MARC

ANSEL
UTF-812785 /2019.
Püspöky István (1950-2018)
   Tékozló magány : vers és rajz / Püspöky István. - Budapest : Árgyélus K., 2019. - 111 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89431-5-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Püspöky_I.
[AN 3765165]
MARC

ANSEL
UTF-812786 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A drótnélküli gyilkosság / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2019. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-423-5 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3770319]
MARC

ANSEL
UTF-812787 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2019. - 1 CD (6 h 22 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-0-7
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3765801]
MARC

ANSEL
UTF-812788 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elsikkasztott pénztáros / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2019. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-424-2 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3770323]
MARC

ANSEL
UTF-812789 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2019. - 1 CD (5 h 8 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-1-4
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3765804]
MARC

ANSEL
UTF-812790 /2019.
Sanara, Illyana (1977-)
   Álommester / Illyana Sanara. - Bakháza : Newline K., 2019. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-11-9 fűzött : 3780,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3766172]
MARC

ANSEL
UTF-812791 /2019.
Sebestyén Mária D.
   A fények útján / D. Sebestyén Mária. - [Tata] : Sebetyén M., 2019. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5637-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765182]
MARC

ANSEL
UTF-812792 /2019.
Smith, J. K.
   Csak a tested érdekel [elektronikus dok.] : könyörgöm ments meg! / J. K. Smith. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-86-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3769879]
MARC

ANSEL
UTF-812793 /2019.
Surman László (1973-)
   Akarom, élj! / Surman László ; [kiad. Cigány Módszertani és Kutató Központ]. - Békés : Cigány Módszt. és Kut. Közp., 2019. - 96 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80116-4-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765528]
MARC

ANSEL
UTF-812794 /2019.
Szabó Ildikó Angéla
   Éjjeli ellető / Szabó Ildikó Angéla. - [Budapest] : Saxum, 2019. - 253, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [255].
ISBN 978-963-248-276-7 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3765477]
MARC

ANSEL
UTF-812795 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Liber Mortis : naplók 1982. május 25 - 1990. február 27. / Szabó Magda ; [sajtó alá rend. Tasi Géza]. - Budapest : Jaffa, 2019. - 522, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-963-475-215-8 kötött : 4199,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3770728]
MARC

ANSEL
UTF-812796 /2019.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   Koppány, a lázadó vezér / Cs. Szabó Sándor. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2019. - 372 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-533-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3766511]
MARC

ANSEL
UTF-812797 /2019.
Szabó Szilvia
   A változó / Szabó Szilvia ; [kiad. Richárd Rádió Non-Profit Médiaszolgáltató Egyesület]. - Nagyszentjános : Richárd Rádió Non-Profit Médiaszolgáltató Egyes., cop. 2019. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5737-8 kötött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3765204]
MARC

ANSEL
UTF-812798 /2019.
Székelyhidi Zsolt (1973-)
   Színült / Székelyhidi Zsolt. - Budapest : Tipp Cult, 2019. - 130, [4] p. ; 21 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-74-0 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765618]
MARC

ANSEL
UTF-812799 /2019.
Szekeres Mária (1948-)
   Felsejlő fohászok / Szekeres Mária ; Varga György képeivel ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019. - 83, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-56-4 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 244
[AN 3766863]
MARC

ANSEL
UTF-812800 /2019.
Szelle Ákos
   Sebek a falon [elektronikus dok.] / Szelle Ákos. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155647. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-688-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3768383]
MARC

ANSEL
UTF-812801 /2019.
Szerencsés Dániel (1983-)
   A 13. emelet / Szerencsés Dániel. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-45-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3766484]
MARC

ANSEL
UTF-812802 /2019.
Tavaszi Zoltán
   Sorozatvicc [elektronikus dok.] / Tavaszi Zoltán. - Szöveg (epub : 197 KB). - Budapest : Magánkiad., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-6213-6
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3769671]
MARC

ANSEL
UTF-812803 /2019.
Thorraxa, Khiara
   Új remény kezdete : Galactic relations 1. / Khiara Thorraxa, Bob Taylor. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-17-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3766226]
MARC

ANSEL
UTF-812804 /2019.
Tölgyesi Lívia
   Barátom Pötyi / Tölgyesi Lívia ; [... megfestette ... Nagy Boglárka]. - [Budapest] : Nyom6, 2019. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Olvastató könyvek
ISBN 978-615-81184-0-8 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - varrás - gyermekkönyv - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 646.21(02.053.2) *** 087.5
[AN 3765747]
MARC

ANSEL
UTF-812805 /2019.
Tölgyesi Lívia
   Bükki bűbájosok / Tölgyesi Lívia ; [ill. Nagy Boglárka]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Nyom6, 2019. - 328 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81184-1-5 kötött : 3650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3765753]
MARC

ANSEL
UTF-812806 /2019.
Tomor Anita (1982-)
   Most már együtt álmodunk / Tomor Anita. - Budapest : Pyrus K., 2019. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5749-08-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3765510]
MARC

ANSEL
UTF-812807 /2019.
Varga József (1930-)
   Gondolatszilánkok : különféle műfajok / Varga József ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019. - 203, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-54-0 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - magyar nyelv - nyelvészet - válogatott művek
894.511-821(497.12) *** 809.451.1
[AN 3766847]
MARC

ANSEL
UTF-812808 /2019.
Végh József
   Majdnem költő : Végh József versei. - [Nyíregyháza] : Magánkiad., 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-4995-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765322]
MARC

ANSEL
UTF-812809 /2019.
Versényi Anna
   Elejtett példányok / Versényi Anna. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - [Budapest] : Ad Librum : Könyv Guru, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5803-39-0)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3769963]
MARC

ANSEL
UTF-812810 /2019.
Vígh Erika
   A valóság rései [elektronikus dok.] : novellák, egypercesek, versek / Vígh Erika. - Szöveg (pdf : 2 MB) (epub : 223 KB) (mobi : 287 KB). - Debrecen : Ágenda K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155316. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-22-6 (epub)
ISBN 978-615-6051-21-9 (pdf)
ISBN 978-615-6051-23-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3765252]
MARC

ANSEL
UTF-812811 /2019.
Vörös István (1964-)
   A szabadság első éjszakája / Vörös István. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 400, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-75-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3765512]
MARC

ANSEL
UTF-812812 /2019.
Wéber Anikó (1988-)
   Visszhangország : az elveszett tárgyak földje / Wéber Anikó ; Biró Eszter illusztrációival. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 124, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-495-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3766640]
MARC

ANSEL
UTF-812813 /2019.
Zakály Viktória (1985-)
   Szikra / Zakály Viki. - [Budapest] : Libri, 2019. - 358, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-522-1 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3765453]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12814 /2019.
Berg Judit (1974-)
   A lengemesék állatai / Berg Judit. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Lenge mini
ISBN 978-963-324-156-1 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766094]
MARC

ANSEL
UTF-812815 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék számokban / Berg Judit. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Lenge mini
ISBN 978-963-324-155-4 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766102]
MARC

ANSEL
UTF-812816 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék színekben / Berg Judit. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Lenge mini
ISBN 978-963-324-154-7 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766103]
MARC

ANSEL
UTF-812817 /2019.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Herbst-Wimmelbuch (magyar)
   Őszi böngésző : képkereső szófejtő / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Nagy Antal]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-476-030-6 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766048]
MARC

ANSEL
UTF-812818 /2019.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Winter-Wimmelbuch (magyar)
   Téli böngésző : képkereső szófejtő / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Nagy Antal]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-476-031-3 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766045]
MARC

ANSEL
UTF-812819 /2019.
Deák Mária
   Mese az elveszett wifiről / írta Deák Mária. - [Mogyorósbánya] : [Deák M.], [2019]. - 17 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-4708-9 fűzött
képeskönyv
087.5
[AN 3766815]
MARC

ANSEL
UTF-812820 /2019.
Dewdney, Anna (1965-2016)
Llama llama loves to read (magyar)
   Lám, a láma jár az iskolába / Anna Dewdney ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., 2019. - 31 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5781-47-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766681]
MARC

ANSEL
UTF-812821 /2019.
Dewdney, Anna (1965-2016)
Llama llama misses mama (magyar)
   Lám, a láma és a mamája / Anna Dewdney ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., 2019. - 31 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5781-48-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766682]
MARC

ANSEL
UTF-812822 /2019.
   Az első órám / Disney ; [ford. Magyari-Ésik Zsófia]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Mickey egér és barátai ; keretcím: Disney junior. - Figuratív alakú. - Játékórával
ISBN 978-963-403-671-5 kötött : 4590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766076]
MARC

ANSEL
UTF-812823 /2019.
Ferrero, Elisabetta
Magnet-Spiel-Buch Fahrzeuge (magyar)
   Járművek : mágneskönyv : játékos közlekedés 16 mágnessel / [ill. Elisabetta Ferrero] ; [ford. Erdélyi Mónika]. - Budapest : Centrál Kiadói Csop., 2019. - Lapozó (4 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-324-649-8 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3766126]
MARC

ANSEL
UTF-812824 /2019.
Ferrero, Elisabetta
Magnet-Spiel-Buch Prizessinnen (magyar)
   Hercegnők : mágneskönyv : játék és mese 16 mágnessel / [ill. Elisabetta Ferrero] ; [ford. Erdélyi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (4 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-324-648-1 kötött : 2790,- Ft
ISBN 978-963-324-648-1 ötött : 2790,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3766123]
MARC

ANSEL
UTF-812825 /2019.
Garton, Sam
Otter goes to school (magyar)
   Vidra Vili iskolába megy / Sam Garton ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., 2019. - 32 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5781-49-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766680]
MARC

ANSEL
UTF-812826 /2019.
   Hova bújtak? : a fiúk / Disney. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Kihúzható képekkel
ISBN 978-963-403-662-3 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766064]
MARC

ANSEL
UTF-812827 /2019.
   Hova bújtak? : a lányok / Disney. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Kihúzható képekkel
ISBN 978-963-403-661-6 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766067]
MARC

ANSEL
UTF-812828 /2019.
   Képes ABC gyerekeknek : vidám versekkel / [ill. K. V. Kolyagin]. - [Érd] : Elektra, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5679-74-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv - olvasókönyv
087.5(084.1) *** 372.416.2
[AN 3765351]
MARC

ANSEL
UTF-812829 /2019.
Keresi Magda
   Kerek az erdő és a mező : kiszámoló / Keresi Magdolna. - Komló : Rotari Nyip. Kft., [2019]. - [10] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-88196-7-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3765988]
MARC

ANSEL
UTF-812830 /2019.
   Kíváncsi Kutyus : csipogó fürdőkönyv. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-483-046-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767154]
MARC

ANSEL
UTF-812831 /2019.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Nagymama naplója : unokáimnak / [V. Kulcsár Ildikó] ; [ill. Jenei Dorottya]. - Budapest : Central Kv., 2018. - [71] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-341-109-4 kötött : 2900,- Ft
ajándékkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3765217]
MARC

ANSEL
UTF-812832 /2019.
Megyeri Annamária
   Állatkölykök / rajz. Megyeri Annamária. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-324-614-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766111]
MARC

ANSEL
UTF-812833 /2019.
Megyeri Annamária
   Budapest / [ill. by Annamária Megyeri]. - Budapest : Central Publ. Group, 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-324-624-5 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766118]
MARC

ANSEL
UTF-812834 /2019.
Megyeri Annamária
   Ki hol lakik? / rajz. Megyeri Annamária. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-324-623-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766116]
MARC

ANSEL
UTF-812835 /2019.
Misslin, Sylvie (1963-)
Hou! Hou! Prince charmant? (magyar)
   Hahó, krirályfi! Merre vagy? : [interaktív mesekönyv] / Sylvie Misslin, Amandine Piu ; [ford. Gulyás Adrienn]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - [38] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-476-028-3 kötött : 3400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766062]
MARC

ANSEL
UTF-812836 /2019.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondd ki szépen / Montágh Imre ; [Kass János illusztrációival]. - 11. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2019. - 56, [1] p. : ill., színes ; 16x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-349-123-2 fűzött : 2500,- Ft
logopédia - gyermekkönyv
087.5 *** 376.36
[AN 3770714]
MARC

ANSEL
UTF-812837 /2019.
Pető Zdenkó
   Mancsra mancs : Fiete születésnapja : kalandok a Nyíregyházi Állatparkból / [szerző Pető Zdenkó] ; [ill. és rajz. Ferenczi Csaba]. - Nyíregyháza : Alfabrand Kft., cop. 2019. - 33 p. : ill., színes ; 18x24 cm
ISBN 978-615-00-5465-0 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3765339]
MARC

ANSEL
UTF-812838 /2019.
Taplin, Sam
Are you there little bunny? (magyar)
   Hova bújtál, kisnyuszi? / [írta Sam Taplin] ; [rajz. Emily Dove]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Kukucs-könyvek
ISBN 978-963-324-625-2 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3766105]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12839 /2019.
Aaron, Jason (1973-)
Thor, god of thunder (magyar)
   Thor, a mennydörgés istene / írta Jason Aaron ; rajz. ... Esad Ribic ; [ford. Lunczer Gábor]. - [Budapest] : Fumax, 2019. - [271] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-105-7 kötött : 6995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3765268]
MARC

ANSEL
UTF-812840 /2019.
The amazing Spider-man (magyar)
   A hihetetlen Pókember : polgárháború. - 2. kiad. - Budapest : Kingpin, 2019. - [230] p. : ill., színes ; 24 cm
fűzött : 3950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3766677]
MARC

ANSEL
UTF-812841 /2019.
Bendis, Brian Michael (1967-)
Sam and Twitch (magyar)
   Sam és Twitch : teljes gyűjtemény / [szöveg Brian Michael Bendis]. - Fertőd : Infinity, [2019]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3766230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - [2019]. - [328] p.
Ford. Kóbor Róbert
ISBN 978-615-5982-04-0 kötött : 7000,- Ft
[AN 3766234] MARC

ANSEL
UTF-812842 /2019.
Davis, Jim (1945-)
Garfield's sunday finest (magyar)
   Garfield nagyban 2 : legjobb poénjaim 1992-től 2013-ig / írta és rajz. Jim Davis ; [ford. Benes Attila ..., Boronyák Rita]. - [Budapest] : Drize K., [2019]. - 127 p. : ill., színes ; 23x29 cm. - (Garfield könyvek ; 14.)
ISBN 978-615-5425-55-4 fűzött : 3950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3765230]
MARC

ANSEL
UTF-812843 /2019.
Ewington, Andi
Freeway fighter (magyar)
   Az országút harcosa / írta Andi Ewington ; ceruza- és tusrajz Simon Coleby ; Ian Livingstone ... alapján ; [ford. Kóbor Róbert]. - [Szolnok] : Univerzál Kaméleon Bt., 2019. - [104] p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-5488-9 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3765294]
MARC

ANSEL
UTF-812844 /2019.
Gillen, Kieron (1975-)
Hope dies (magyar)
   Múló remény / írta Kieron Gillen ; rajz. Salvador Larroca ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [182] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 9. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-535-9 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3767012]
MARC

ANSEL
UTF-812845 /2019.
Gillen, Kieron (1975-)
Remastered (magyar)
   Újratöltve / írta Kieron Gillen és Si Spurrier ; rajz. Emilio Laiso ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [132] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Star Wars : Doktor Aphra
ISBN 978-963-497-536-6 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3767148]
MARC

ANSEL
UTF-812846 /2019.
Houser, Jody
Stranger things : the other side (magyar)
   Stranger things : a túloldalon / írta Jody houser ; rajz. Stefano Martino ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 92 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-497-532-8 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3767145]
MARC

ANSEL
UTF-812847 /2019.
László Zoltán
   Az őrangyal / [írta László Zoltán] ; [rajz. Szebeni Péter]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - [8] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3765805]
MARC

ANSEL
UTF-812848 /2019.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
A 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., 87-92. rész / [Galamb Zoltán, Benes Attila ford.]. - [2019]. - [160] p.
ISBN 978-615-5982-02-6 kötött : 3500,- Ft
[AN 3766219] MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., 93-98. rész / [Benes Attila, Galamb Zoltán ford.]. - [2019]. - [160] p.
ISBN 978-615-5982-03-3 kötött : 3500,- Ft
[AN 3766228] MARC

ANSEL
UTF-812849 /2019.
O'Malley, Bryan Lee
Seconds (magyar)
   Repeta / Bryan Lee O'Malley ; ford. ... Tót Barbara ... - Budapest : Fumax, 2019. - 323, [5] p. ; bill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-470-106-4 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3765310]
MARC

ANSEL
UTF-812850 /2019.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (18.) (2018) (Pécs)
   XVIII. és XIX. Országos Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Rab Virág [et al.] ; [rend., közread. a] PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2019. - 260 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciákat Pécsett, 2018. ápr. 9-10-én és 2019. ápr. 4-5-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-427-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3765854]
MARC

ANSEL
UTF-812851 /2019.
   Talentum in scientia : hallgatói kutatómunka a Soproni Egyetemen / szerk. Koloszár László. - Sopron : Soproni Egy. K., 2019. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-332-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3765682]
MARC

ANSEL
UTF-812852 /2019.
   Ünnepi tanulmánykötet a 65 éves Prof. Dr. Tózsa István tiszteletére = Liber amicorum in honorem Stephanus Tózsa aetatis sueae LXV. / szerk. és a szövegeket gond. Budai Balázs Benjámin. - Budapest : Panem, 2019. - 228 p. : ill. ; 25 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-545-536-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
082
[AN 3765880]
MARC

ANSEL
UTF-8