MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/07/10 16:13:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7741 /2019.
   Tűz : szenvedély : válogatás a Poly-Art alkotóközösség tűz témára beküldött műveiből. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2019]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2019/1.)
ISBN 978-615-81204-0-1 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - elbeszélés - antológia
06.063(439) *** 894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3753887]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7742 /2019.
   Book power in communication, sociology and technology / ed. by Angela Repanovici, Manolis Koukourakis, Tereza Khecyoyan. - Budapest : Trivent Publ., 2018. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophy, communication, media sciences, ISSN 2498-4884)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80996-4-6 fűzött
könyv - könyvkultúra - információs társadalom
002 *** 09 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3753806]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2019.
   Szimbólumok, jelek, mítoszok / [... megszerkesztése Kása Ákos Simon munkája]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 102 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5984-11-2 fűzött : 2300,- Ft
jelkép - mitológia
003.62 *** 133
[AN 3758858]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7744 /2019.
   Comunicare, cultură şi societate: de la teorie la practică : culegere de studii : volumul II / ed. Maria Sinaci şi Cristian Măduţa. - Budapest : Trivent Publ., 2018. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80996-6-0 fűzött
kultúra - társadalom - kommunikáció - 21. század
008(100)"20" *** 316.3(100)"20" *** 316.77(100)"20"
[AN 3753816]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2019.
Szabó László
   A sárember kora 2. avagy Ne kelljen a sajátod, mindig csak a másé! / Szabó László. - [S.l.] : [Szabó L.], cop. 2019. - 730 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6929-1 fűzött
kultúra - civilizáció - magyarság - vitairat
008(0:82-92) *** 323.1(=945.11)(0:82-92)
[AN 3753966]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7746 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditation (magyar)
   Meditáció : az ember tökéletessége Isten elégedettségére / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2006 [!2019]. - 314 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86752-9-3 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3758594]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2019.
Dubravszky László (1905-1999)
   A tradicionális asztrológia tankönyve / Dubravszky László, Eörssy János. - 3. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 381, [39] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-291-385-8 kötött : 3000,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3758905]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2019.
Faust, Johannes
Der Schlüssel von dem Zwange der Höllen oder die Beschwörungen und Prozesse des Doctor Johannis Faustae, von der öfters practicirten göttlichen Zauber-Kunst ex Originalibus (magyar)
   Dr. Johannes Faust titkos varázskönyve a pokol leigázásáról / [ford. Slíz Ottó]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2019]. - 99 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5032-24-0 fűzött : 1650,- Ft
okkultizmus - gonosz szellem
133 *** 159.961.25
[AN 3758853]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2019.
Gulyásné Szalai Gabriella
   Az evangéliumok küszöbén / lejegyezte Gulyásné Szalai Gabriella Anna. - [Budaörs] : Magánkiad., 2019. - 280 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon számozási adatként: 3. köt.
ISBN 978-615-00-4733-1 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3753886]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2019.
Lobsang Rampa, T. (1910-1981)
You forever (magyar)
   Utazás az asztrálvilágba : metafizikai tanfolyam 22 leckében / Lobsang T. Rampa ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-13-6 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3758806]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2019.
Scorbin, Leo
Lenormand (magyar)
   A Lenormand-kártya gyakorlata / Leo Scorbin ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Pythia, [2019]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-17-4 fűzött : 2100,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 3758856]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2019.
Stibal, Vianna
Advanced ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing haladóknak : a mindenség erejének kiaknázása / Vianna Stibal ; [ford. Bozai Zsuzsa, Dobrosi Orsolya, Pordány Katalin]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2015. - 266 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-121-2 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3758865]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2019.
Stibal, Vianna
ThetaHealing : diseases & disorders (magyar)
   ThetaHealing : betegségek és rendellenességek / Vianna Stibal. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2015. - 465 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-401-5 fűzött : 3990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3758863]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2019.
Száraz György (1978-)
Beszélgetés a kristálykoponyákkal (új kiadása)
   A kiválasztottak titkos tudása : a lelkekbe és az ereklyékbe rejtett információk / Száraz György. - 3. átd., bőv. kiad. - [Fót] : Nolem Isie Kft., 2019. - 366 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5125-3 kötött
okkultizmus
133
[AN 3758817]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7755 /2019.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
The Feynman lectures on physics (magyar)
   A Feynman-előadások fizikából / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands. - Budapest : Typotex, [2017]-. - ill. ; 24 cm
Ford. Bozóky György, B. Gombosi Éva, Nagy Elemér. - Megj. "Mai fizika" címmel is
fizika
53
[AN 3725820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2019. - 487 p.
ISBN 978-963-493-007-5 kötött : 6900,- Ft
[AN 3754033] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7756 /2019.
Gienger, Michael
Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek katalógusa : 430 kristály A-tól Z-ig / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2007. - 91 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-16-3 fűzött : 1450,- Ft
kristály - természetgyógyászat
548 *** 615.89
[AN 3758811]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7757 /2019.
Hamilton, David
Family foraging (magyar)
   Ehető vadnövényeink : útmutató a gyűjtéshez, receptek a felhasználáshoz / David Hamilton ; Jason Ingram fényképeivel ; [ford. Jánossy László]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-757-6 kötött : 3900,- Ft
vadon termő növény - növényhatározó - szakácskönyv
582(083.71) *** 631.963.2(083.71) *** 641.55(083.12)
[AN 3753874]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2019.
Ottosson, Stellan (1944-)
Darwin (magyar)
   Darwin : az óvatos forradalmár / Stellan Ottosson ; Nils Uddenberg előszavával. - [Budapest] : Typotex, cop. 2019. - 321 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Harrach Ágnes. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-022-8 fűzött : 4900,- Ft
Darwin, Charles (1809-1882)
Nagy-Britannia - evolucionizmus - törzsfejlődés - 19. század
57(410)(092)Darwin,_Ch. *** 575.8
[AN 3753988]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7759 /2019.
   Az antimicrobás kezelés alapelvei, 2019 / [szerk.] Rókusz László, Szalka András, Makara Mihály. - 4. kiad. - Budapest : Eos Kft., 2018. - X, 343 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3665-6 fűzött
antibiotikum - gyógyszeralkalmazás - fertőző betegség
615.281 *** 616-08 *** 616.9
[AN 3758746]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2019.
Avar Judit (1953-)
   A csizmaszári bolha : egy keleti vándor vallomásai : Dr. Balog Chuluuntsetseg élete / Avar Judit ; [ ... az illusztrációkat Nagy Kincső kész.]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2019. - 236, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5479-53-3 kötött : 3000,- Ft
Balog Chuluuntsetseg (1953-)
Magyarország - magyar irodalom - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(=942)(092)Balog_Ch.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3753973]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2019.
Bagdy Emőke (1941-)
   Lélekderűnk tükre, a nevetés [elektronikus dok.] / Bagdy Emőke ; a szerző előadásában. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9518-4 : 1990,- Ft
nevetés - auditív dokumentum
159.942.32
[AN 3752556]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2019.
Bishop, Beata
   Életút : kis kalauz a nagy kalandhoz / Beata Bishop ; [közread. az] Egészségforrás Alapítvány. - Budapest : Egészségforrás Alapítvány, 2019. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7440-12-0 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3753817]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2019.
Chopra, Deepak (1946-)
The seven spiritual laws of yoga (magyar)
   A jóga hét törvénye : a test, az elme és a szellem egybefonódása / Deepak Chopra, David Simon ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-336-0 kötött : 3490,- Ft
jóga
159.962.7 *** 615.851.86
[AN 3758942]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2019.
Clay, Catrine
Labyrinths (magyar)
   Útvesztők [elektronikus dok.] : Emma és Carl Gustav Jung kapcsolata és a pszichoanalízis korai évei / Catrine Clay ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : HVG Kv., [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-799-6
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Jung, Emma (1882-1955)
Svájc - pszichoanalízis - pszichológus - 20. század - elektronikus dokumentum
159.964.2(494)(092)Jung,_C._G. *** 159.964.2(494)(092)Jung,_E.
[AN 3759002]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2019.
Csáti Hidvégi Tamás (1960-)
   Ez az egy életem van! Kihozom magamból a legjobbat? / Csáti Hidvégi Tamás és Hidvégi Anita. - [Ivánc] : [Csáti T.], [2019]. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4659-4 fűzött : 3000,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3754064]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2019.
Darabosné Tim Irma
   Traumatológiai fizioterápia : tankönyv / Darabosné Tim Irma, Ober Ágnes ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2019-. - 24 cm
traumatológia - fizioterápia - egyetemi tankönyv
617(075.8) *** 615.82(075.8)
[AN 3758642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Súlyos károsodás veszélyével járó sérülések és szövődményeik fizioterápiája. - 2019, cop. 2012. - 480 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-9129-75-7 fűzött
[AN 3758644] MARC

ANSEL
UTF-87767 /2019.
Davis, Elizabeth (1950-)
The circle of life (magyar)
   Életkör : a női lét 13 archetípusa / Elizabeth Davis, Carol Leonard ; [ford. Szécsi Noémi]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 295 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-149-6 fűzött : 3490,- Ft
- nemek lélektana - mentálhigiénia - ezoterika
159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2 *** 133.25
[AN 3758744]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2019.
Duprée, Ulrich Emil (1962-)
Ho'oponopono (magyar)
   Ho'oponopono : a hawaii megbocsátó szertartás / Ulrich Emil Duprée ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2013. - 83 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-27-9 fűzött : 1400,- Ft
mentálhigiénia - konfliktuskezelés - önismeret
613.865 *** 316.48
[AN 3758814]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2019.
Farkas Gyöngyi Karolina
   Érzelmeink nyomában : játékos hangulathatározó / [szerzők Farkas Gyöngyi Karolina, Faragó Melinda] ; [kiad. Symbo Alapítvány]. - Budapest : Symbo Alapítvány, 2018. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3464-5 fűzött : 2490,- Ft
érzelem - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
159.942(02.053.2) *** 087.5
[AN 3753878]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2019.
Fazekas Marianna (1953-)
   Egészségügy-politika [elektronikus dok.] / Fazekas Marianna ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központ. - Szöveg (pdf : 534 KB). - Budapest : NKE VTKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. febr. 27. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150189. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-00-2
Magyarország - közegészségügy - egészségpolitika - tankönyv - elektronikus dokumentum
614(439)(078) *** 364.444(439)(078)
[AN 3718386]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2019.
Husemann, Friedwart
Equisetum, die Niere und der Planet Venus (magyar)
   Mezei zsurló, a vese és a Vénusz bolygó / [... ford. ... Hassmann Péter]. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2018. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1945-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-965-00-1945-1)
homeopátia - természetgyógyászat - zsurló - ezoterika
615.015.32 *** 615.89:615.322 *** 582.37 *** 133.25
[AN 3753828]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2019.
Ibrahim, Marawa
The girl guide (magyar)
   Én, te, nő : [50 tuti tipp, hogy szeresd a tested!] / Marawa Ibrahim ; Sinem Erkas illusztrációival ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, [2018]. - 214, [9] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-294-393-0 fűzött : 3890,- Ft
lány - serdülőkor - mentálhigiénia - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3736257]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2019.
Jelínek, Vladimír (1967-)
Abeceda detoxikace lidského těla dle metody C.I.C. (magyar)
   Az emberi szervezet méregtelenítésének ábécéje : C. I. C. módszer / Vladimír Jelínek ; [ford. Bódis Silvia]. - Átd. kiad. - Budapest : Joalis Hungary Kft., cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
méregtelenítés
613.24
[AN 3753860]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2019.
Késmárki László (1968-)
   Nadi-jóga : a gyógyító prána / Késmárki László. - 4. bőv. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2019. - 256 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 247.
ISBN 978-963-89752-5-6 fűzött : 4200,- Ft
jóga - ezoterika
615.851.86 *** 133.25
[AN 3758866]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2019.
Kovács Patrik
   (Van) kiút a pokolból / Kovács Patrik. - [Tamási] : Kovács P., 2019. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4850-5 fűzött
rákbetegség - gyógyulás - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3753825]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2019.
Kutyifa Anikó
   Napi felhő : autizmus, közösvilág, felfedezés, szerintem / Kutyifa Anikó ; [Kutyifa Ágnes grafikáival]. - Budapest : Luther, 2019. - 169 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 166-169.
ISBN 978-963-380-150-5 fűzött : 1850,- Ft
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3753733]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2019.
Mireisz László (1950-)
   Jógama : a hét világ jógája : [avagy a tradicionális jóga a modern korban] / Mireisz László ; [a fotókat kész. Fáy Nóra]. - [Nagykovácsi] : Harmadik Évezred K., 2019, cop. 2003. - 203 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Paradigma könyvek
ISBN 978-615-80075-3-5 fűzött : 3500,- Ft
jóga
613.71 *** 294.527 *** 133
[AN 3758656]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2019.
Padma, Ananda
   Csakrajóga, csakra pszichológia : egészség, vitalitás, kisugárzás / Ananda Padma ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2019]. - 115 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "The Chakra-yoga" c. mű alapján kész.
ISBN 978-615-5984-12-9 fűzött : 1650,- Ft
ezoterika - csakra - jóga
615.89 *** 615.851.86 *** 133.25
[AN 3758784]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2019.
Pál Nóra
   Kea - Nestor notabilis, Új-Zéland alpesi papagája : egy homeopátiás szer születése : szerkészítés, gyógyszervizsgálat, materia medica / Pál Nóra. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2018. - 148 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-148.
ISBN 978-615-00-1947-5 fűzött
homeopátia - papagáj
615.015.32 *** 636.68
[AN 3753857]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2019.
Rosenthal, Amy Krouse (1965-2017)
Dear girl (magyar)
   Drága nagylány! / Amy Krouse Rosenthal és Paris Rosenthal ; Holly Hatam rajz. ; Szabó T. Anna ford. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - [40] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-341-294-7 kötött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - lány - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3753726]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2019.
Sallai Zoltán
   Re-form buddhizmus / Wu Ming ; [a fotókat Sallai Zoltán kész.]. - Budapest : Damaru Kvk., 2019. - 203 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88497-8-6 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - buddhizmus
613.865 *** 294.3
[AN 3753728]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2019.
Schuster Barbara
   Gerincferdülés : és ami mögötte van / Schuster Barbara. - 2. kiad. - [Veszprém] : Kalliopé, 2019, cop. 2014. - 304 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 300-304.
ISBN 978-615-5378-04-1 fűzött : 900,- Ft
gerincferdülés - gyógyítás - mentálhigiénia
616.711-007.5 *** 613.865
[AN 3758592]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2019.
Végh-Fodor Mónika
   Mesetréning [elektronikus dok.] : 31 napos önismereti program / Végh-Fodor Mónika. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Expert Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5758-18-8
meseterápia - mentálhigiénia - önismeret - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.923 *** 615.851.82
[AN 3718237]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2019.
Walter, Johanna
   Ha hozzám érsz : [a stresszoldás titkai] / Johanna Walter. - 4. jav. kiad. - Szentendre : Cephalion, [2019]. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9688-18-6 fűzött : 3900,- Ft
kineziológia - stressz - memoár
612.06 *** 615.827(0:82-94)
[AN 3758587]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2019.
Who's in your room? (magyar)
   Ki van a szobádban? : hogyan teheted a lehető legjobbá az életedet? / Ivan Misner [et al.]. - Pécs : Institutio Kvk., 2019. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-467-042-1 fűzött : 3000,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3754121]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7786 /2019.
Gépészeti Szakmakultúra Konferencia (4.) (2019) (Budapest)
   IV. Gépészeti Szakmakultúra Konferencia [elektronikus dok.] : 2019. január 31. / [rend., közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület. - Szöveg. - Budapest : GTE, [2019]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9058-41-5
gépészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3752616]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2019.
   A jövő mérnökeinek prezentációi, 2018 [elektronikus dok.] : Géptervezők és Termékfejlesztők XXXIV. Szemináriuma / szerk. Bihari Zoltán ; [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézet. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Miskolc : ME Gép- és Terméktervezési Int., 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Miskolcon, 2018. nov. 8-9-én tartott konferencián a Jövő mérnökeinek prezentációi c. szekcióban elhagzott előadások. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153979. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-184-1
géptervezés - innováció - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.01 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Miskolc) *** 378.184
[AN 3752611]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2019.
Tóth László (1946-)
   Képzelt beszélgetésem professzorommal, Lévai Imrével / Tóth László. - [Újlengyel] : Market Place Solutions Kft., 2019. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4560-3 fűzött
Lévai Imre (1924-2012)
Magyarország - gépészmérnök - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló
62(439)(092)Lévai_I. *** 37(439)(092)Lévai_I.
[AN 3753701]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2019.
Vándori András (1930-)
   Számvetés : [egy bányamérnök naplója] / Vándori András ; [kiad. a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület]. - Pécs : Bányászok Érdekvédelmi Kult. Egyes., 2018. - 114 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-2303-8 kötött
Magyarország - mérnök - bányászat - 20. század - 21. század - memoár
622(439)(092)Vándori_A.(0:82-94)
[AN 3753713]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7790 /2019.
Fehér Krisztián
   Direct2D [elektronikus dok.] : DirectX programozás egyszerűen / Fehér Krisztián. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : BBS-Info, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153989. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5477-62-1
számítógépes grafika - képfeldolgozás - programozás - szoftver - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Direct2D
[AN 3750329]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2019.
Koncz Balázs
   Hogyan válj jól fizetett C# programozóvá? [elektronikus dok.] / Koncz Balázs. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Budapest : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153983. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-70-6
programnyelv - elektronikus dokumentum
519.682C#
[AN 3750304]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2019.
   Technológia jog, robotjog, cyberjog / szerk. Klein Tamás, Tóth András. - Utánny. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 331 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. júl. 18. - A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.: p. 321-331.
ISBN 978-963-295-750-0 fűzött
digitális technika - internet - technikai kultúra - információs társadalom - jogtudomány - jogalkalmazás
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 340.132
[AN 3759121]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7793 /2019.
Bódis László (1942-)
   Barangolásaim / Bódis László. - [Budapest] : Agrofórum, 2018. - 432 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3800-1 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - 21. század - publicisztika
63(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3753959]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2019.
   Galambtartási 1x1 / [szerk.] Bárány István ; [közread. az Agro-World Egyesület]. - Bőv. kiad. - Eger : Agro-World Egyes., 2019. - 100 p., IV t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4368-5 fűzött
Magyarország - galambtenyésztés - állattartás
636.596(439)
[AN 3753864]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2019.
Lantos Tamás
   Alkalmazkadó gyümölcsészet : elvi útmutató természetszerű gyümölcsösök műveléséhez / Lantos Tamás ; [közread. az] Ormánság Alapítvány. - Markóc : Ormánság Alapítvány, 2018. - 86 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1238-4 fűzött
gyümölcstermesztés - tájökológia
634.1 *** 504.54
[AN 3753709]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2019.
Szále László (1943-)
   Társas időutazás : egy vállalkozás elbeszélt története / [Szále László] ; [közread. az] ITH-Hungary. - Budapest : ITH-Hungary, 2019. - 332 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4585-6 kötött
ITH-Hungary Kft. (Budapest)
Budapest - testülettörténet - vállalat - turizmus - rendezvényszervezés
338.43 *** 640.41 *** 649.9 *** 658.1.012.63 *** 061.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3753787]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7797 /2019.
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
The illustrated A brief history of time (magyar)
   Az idő rövid története / Stephen Hawking ; [... ford. Molnár István és Egri Győző]. - [Budapest] : Akkord, [2019], cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-252-121-3 kötött : 5990,- Ft
kozmológia - idő
115 *** 524.8
[AN 3758868]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Schöpfung der Welt und des Menschen (magyar)
   A világ és az ember teremtése ; A földi élet és a csillagok hatása : 14 előadás, Dornach, 1924. június 30 - 1924. szeptember 24. : munkás-előadások 8. / Rudolf Steiner ; [ford. Dömötör Krisztina]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2019. - 256 p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Die Schöpfung der Welt und des Menschen ; Erdenleben und Sternenwirken
ISBN 978-615-5906-07-7 fűzött : 3000,- Ft
antropozófia - filozófia - előadóbeszéd
1(436)Steiner,_R.(042) *** 141.333(042)
[AN 3753980]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2019.
Zimányi Ágnes (1955-)
   Az abszolútum jelentősége és ismeretének eredete Pauler Ákos bölcseletében / Zimányi Ágnes. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2019. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 306-319. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9981-84-3 fűzött : 2690,- Ft
Pauler Ákos (1876-1933)
Magyarország - filozófus - századforduló - 20. század
1(439)(092)Pauler_Á.
[AN 3754140]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7800 /2019.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2019. - 1351, [8] p., [4] t. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-376-8 fűzött
22.04=945.11
[AN 3758725]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2019.
Ignatius de Loyola (1491-1556)
Exercicios espirituales (magyar)
   Lelkigyakorlatok / Loyolai Szent Ignác ; [Hitter József ... fordítása alapján ...] ; [... átdolgozásában közrem. Arendtné Salacz Nadine, Laczkó Zsuzsanna, Lukács János] ; [közread. a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2019. - 193 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-442-017-0 kötött : 3200,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3759119]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2019.
   "Imáitokba ajánljuk magunkat" : a magyar jezsuiták levelei Kínából, 1923-1954 / szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Vámos Péter ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : Jezsuita K. : MTA BTK, 2018. - 823 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-416-143-1 kötött : 4200,- Ft
Kína - jezsuiták - misszionárius - misszió - levelezés - 20. század
271.5(=945.11)(510)(044) *** 266.2(510)"192/195"
[AN 3754039]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2019.
Jones, Dorothy
   Korona-lak / Dorothy Jones ; [ford. Királyné Ficsor Lilla] ; [illusztrációkat kész. Pálfi Györgyi] ; [kiad. a '4H' ... és az Örömhír Alapítvány]. - 3. kiad. - Clevedon : 4H ; Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2019. - 64 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-1-999798-86-4
Fűzött
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3759160]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2019.
Lipódi Ildikó
   Jöjj, beszélgessünk! : tizenkét szentségimádási elmélkedés gyermekeknek / Lipódi Ildikó ; [... ill. Fábián Zita]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 75, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-785-7 kötött : 2400,- Ft
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3758716]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2019.
Mallász Gitta (1907-1992)
   Az angyal válaszol : dokumentum / lejegyezte Mallász Gitta ; [sajtó alá rend. és ... ford. ... Kardos Gyöngyi Margit]. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 479 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-86-2 fűzött : 3300,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3758752]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2019.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Engem Isten nagyon szeret / Miklya Luzsányi Mónika ; Horváth Mónika rajz. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2019, cop. 2014. - 44, [4] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5141-51-5 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3758660]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2019.
Mills, Joshua S.
Moving in glory realms (magyar)
   A dicsőség dimenzióinak feltárása : otthonosan mozoghatsz Isten jelenlétében / Joshua Mills ; [Bill Johnson előszavával] ; [ford. Országh György]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - 219 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-81045-7-9 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3753715]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2019.
Nagy Tibor
   Uram, ha akarod.. : csendes percek a próbatételek napjaiban / Nagy Tibor. - Budapest : Kálvin, 2019. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-558-291-4 fűzött : 150,- Ft
imakönyv
243
[AN 3758659]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2019.
   Pap bácsi, kösd be a cipőmet! : történetek, anekdoták Szent II. János Pál pápáról / [összeáll. ... ford. Koncz Éva]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2019. - 86, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-86-7 fűzött : 1190,- Ft
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3754108]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2019.
   'Set me as a seal upon thy heart.' : constructions of female sanctity in Late Antiquity, the Middle Ages, and the Early Modern Period / ed. by Andrea-Bianka Znorovszky. - Budapest : Trivent Publ., 2018. - 156 p. : ill., színes ; 21 cm. - (History and art, ISSN 2631-0562 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80996-8-4 fűzött
Európa - hagiológia - szent - keresztény művészet - művészettörténet - középkor
235.3 *** 7.046.3 *** 73/76(4)"04/14"
[AN 3753812]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2019.
   Zsoltárokat imádkozni : módszertani gyűjtemény Franz Kett egységes-értelemorientált pedagógiája alapján / [... szerk. Sipos Edit] ; [ford. Blandl Borbála]. - 2. jav. kiad. - Pécs : META Egyes., 2019. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Franz Kett pedagógiai könyvek, ISSN 2676-8240 ; 3.)
ISBN 978-615-81278-3-7 fűzött
vallásoktatás - imádkozás - tanári segédkönyv
268(072) *** 248.143
[AN 3758610]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7812 /2019.
   25 tehetséges ember története. - [Budapest] : KRQ Kommunikációs Kft., 2018. - 53 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - testi fogyatékos - rokkant - életrajz
316.37-056.26(439)(092) *** 364.65-056.26(439)(092)
[AN 3754004]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2019.
Bokor Izabella (1969-)
   A nő [elektronikus dok.] : ismerd meg az internetes társkeresés titkait / Bokor Izabella. - Szöveg (epub : 494 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
társkeresés - internet - memoár - elektronikus dokumentum
316.472.4(0:82-94) *** 681.324Internet
[AN 3718214]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2019.
   Demográfiai változások, változó gazdasági kihívások [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, 2018. november 8. : tanulmánykötet = Demographic changes, changing economic challenges : international scientific conference - joint event of the Hungarian Science Festival : publications / szerk. ... Resperger Richárd ; [rend., közread. a] Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-313-5
demográfia - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
314 *** 330 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3752601]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2019.
   Emlékkönyv Losonczi Ágnes 90. születésnapjára / [szerk. Izsák Éva, Tibori Tímea]. - [S.l.] : Boróka & Tuba Publ., 2018. - 87 p. : ill. ; 23 cm
Kötött
Losonczi Ágnes (1928-)
Magyarország - szociológus - 20. század - 21. század - emlékkönyv
316(439)(092)Losonczi_Á.
[AN 3754052]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2019.
Fintor Gábor
   Implementáció és tanulói attitűdök [elektronikus dok.] : a mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban / Fintor Gábor. - Szöveg (pdf : 7 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154603. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-95-7
Észak-Alföld - testnevelés - tantárgy - közoktatás - életmód - gyermek - ifjúság - 21. század - szociológiai vizsgálat - elektronikus dokumentum
316.728-053.5/.6(439.14)"201" *** 372.879.6 *** 796.01
[AN 3759118]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2019.
Géra Eleonóra Erzsébet (1977-)
   Házasság Budán : családtörténetek a török kiűzése után újjászülető (fő)városból, 1686-1726 / Géra Eleonóra. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 291 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149 ; 3.)
Bibliogr.: p. 248-259.
ISBN 978-963-416-164-6 kötött : 3590,- Ft
Magyarország - Buda - társadalomtörténet - helytörténet - művelődéstörténet - hétköznapi élet - nőtörténet - 17. század - 18. század
316.37-055.2(439)"16/17" *** 943.9-2Bp."16/17" *** 930.85(439-2Bp.)"16/17" *** 316.32(439)"16/17"
[AN 3754091]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2019.
Labov, Jessie
   Transatlantic Central Europe : contesting geography and redefining culture beyond the nation / Jessie Labov. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2019. - XV, 213 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-210.
ISBN 978-615-5053-29-0 kötött
Cross currents
Közép-Európa - Egyesült Államok - kulturális identitás - reprezentáció - irodalomtörténet - emigráns irodalom - folyóirat - 20. század
316.63(4-11) *** 82(4-11)(091)"19" *** 050(73)Cross_Currents
[AN 3753764]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2019.
Rust, Serena (1955-)
Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt (magyar)
   Erőszakmentes kommunikáció : amikor a zsiráf a sakállal táncol / Serena Rust ; [ill. Stefan Stutz] ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2014. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-291-217-2 fűzött : 1700,- Ft
társadalmi kommunikáció - erőszakmentesség - tolerancia
316.647.5 *** 316.77
[AN 3758850]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7820 /2019.
Danesi, Marcel (1946-)
The history of the kiss (magyar)
   A csók története : a populáris kultúra születése / Marcel Danesi. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 209 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Zsuppán András. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-946-9 fűzött : 2900,- Ft
szerelem - populáris kultúra - művelődéstörténet
392.6 *** 930.85(100) *** 316.7(100)
[AN 3754099]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7821 /2019.
Antal Attila (1985-)
   Orbán bárkája : az autoriter állam és a kapitalizmus szövetsége / Antal Attila. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 134 p. : ill. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 978-615-5761-55-3 fűzött : 2400,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - világpolitika - újkonzervativizmus - populizmus - belpolitika - miniszterelnök - 21. század
32(439)(092)Orbán_V. *** 327(100)"20" *** 329populizmus *** 329.11
[AN 3754090]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2019.
   Európa határokkal, határok nélkül? : mobilitás, legalitás, illegalitás : tudományos konferencia : Budapest, 2018. szeptember 19. / [szerk., a tartalmi összefoglalókat és a kísérőtanulmányt írta Teke András] ; [kiad. a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata]. - [Budapest] : M. Rendészettud. Társ. Migrációs Tag., [2018]. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80567-5-5 fűzött
Európai Unió - migráció - migrációs politika - konferencia-kiadvány
325.1(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3753716]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2019.
Hautzinger Zoltán (1973-)
   A migráció és a külföldiek büntetőjogi megjelenése / Hautzinger Zoltán. - [Pécs] : AndAnn, 2018. - 242 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-242.
ISBN 978-963-89224-3-4 kötött
Magyarország - migráció - menekültügy - idegenrendészet - büntetőjog
325.14(439) *** 351.756(439) *** 343(439)
[AN 3753727]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2019.
Kazharski, Aliaksei (1985-)
   Eurasian integration and the Russian world : regionalism as an identitary enterprise / Aliaksei Kazharski. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019. - XV, 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-206.
ISBN 978-963-386-285-8 kötött
Oroszország - Eurázsia - külpolitika - geopolitika - regionalizmus - nemzettudat - 21. század
327(47)"200/201" *** 332.14(4/5) *** 316.63(47)
[AN 3753759]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2019.
   Követési távolság [elektronikus dok.] : Európa a magyar nyilvánosság öt szegmensében / [közread. a] Méltányosság Politikaelemző Központ. - Szöveg (epub : 258 KB). - Budapest : Méltányosság Politikaelemző Közp., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154545. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80187-2-2
Magyarország - Európai Unió - európai integráció - politikai szociológia - politikatörténet - párt - közvélemény - attitűd - 21. század - elektronikus dokumentum
327(439)"200/201" *** 316.334.3(439)"200/201" *** 316.65(439)"200/201" *** 32(439)"200/201" *** 316.64(439)"200/201"
[AN 3758689]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2019.
Schmidt Mária (1953-)
   Új világ született, 1918-1923 : esszé / Schmidt Mária ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 155 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 148-153.
ISBN 978-615-5118-77-7 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - nemzetközi kapcsolat - forradalmak kora - két világháború közötti időszak - 20. század
327(100)"191/192" *** 943.9"191/192"
[AN 3753851]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7827 /2019.
   1918-1919-ről / [szerk. Egry Gábor]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Napvilág, 2019. - 179 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 165-170.
ISBN 978-963-9697-82-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság
943.9"1918/1919"
[AN 3758815]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2019.
Bölsche, Wilhelm (1861-1939)
Der Mensch der Vorzeit (magyar)
   Az ősember [elektronikus dok.] / Wilhelm Bölsche ; ford. Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 663 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Tart.: A harmadkor és a diluvium ősembereÞ; A cölöpkorszak ősembere ; Der Mensch in der Tertiärzeit und im Diluvium ; Der Mensch der Pfahlbauzeit. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153661. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-601-0 (epub)
ISBN 978-963-474-602-7 (mobi)
ősembertan - ősrégészet - elektronikus dokumentum
903 *** 572.1/.4
[AN 3748417]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2019.
Dobszay Tamás (1962-)
   Kossuth Lajos / Dobszay Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 61, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. [62].
ISBN 978-963-09-9038-7 kötött : 1790,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - történelmi személy - politikus - 19. század
943.9(092)Kossuth_L. *** 32(439)(092)Kossuth_L.
[AN 3753731]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2019.
   Életsorsok : magyar máltai lovagok voltak / szerk. Legeza László ; [a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének kiadványa]. - Budapest : M. Máltai Lovagok Szövets., 2019. - 495 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81197-0-2 kötött
Magyarország - lovagrend - életrajz
929.711(439)(092) *** 271.024(439)(092)
[AN 3753762]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2019.
Hassmann Péter
   Cherchez la femme! = Keresd a nőt! / Hassmann Péter. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2018. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-615-00-1946-8 fűzött
- művelődéstörténet
930.85-055.2
[AN 3753831]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2019.
Horváth Zoltán (1931-2012)
   A dualizmus kori Sopron gazdasági élete a vagyonos polgárság családtörténetének tükrében, 1858-1911 / Horváth Zoltán. - [Budapest] : Typotex, cop. 2018. - 600 p. : ill. ; 25 cm + mell. (91 p. ; 21 cm)
melléklet címe: Leszármazási-rokonsági táblák és családfák gyűjteménye. - Bibliogr.: p. 580-590.
ISBN 978-963-279-962-9 kötött
Sopron - családtörténet - társadalomtörténet - polgárság - gazdaságtörténet - helytörténet - 19. század - századforduló
929.52(439-2Sopron)"185/191" *** 316.343.62(439-2Sopron)"185/191" *** 338(091)(439-2Sopron)"185/191" *** 943.9-2Sopron"185/191"
[AN 3753900]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2019.
Kitowicz, Jędrzej (1728-1804)
Opis obyczajów za panowania Augusta III (angol) (részlet)
   Customs and culture in Poland under the last Saxon king / ... by Jędrzej Kitowicz ... ; transl. and with a pref. and comment. by Oscar E. Swan. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019. - [8], 396 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-275-9 kötött
Ágost Frigyes (Lengyelország: király), III. (1696-1763)
Lengyelország - hétköznapi élet - művelődéstörténet - társadalomtörténet - 18. század
930.85(438)"17" *** 316.32(438)"17"
[AN 3753783]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2019.
Nagy Antal (1934-)
   Szülőföldem, Hajdúböszörmény [elektronikus dok.] : egy szabadhajdú emlékírásai / Nagy Antal. - Szöveg (epub : 28 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Hajdúböszörmény - helytörténet - memoár - elektronikus dokumentum
943.9-2Hajdúböszörmény(0:82-94)
[AN 3718243]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2019.
Nagy János
   Mozaikok Harc község múltjából : Nagy János helytörténeti kutatásai / [kiad. Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete]. - [Harc] : Falunk Értékőrző Közhasznú Egyes., [2019]. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-00-4891-8 fűzött
helytörténet - helyismeret - Harc
943.9-2Harc *** 908.439-2Harc
[AN 3753835]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2019.
Nemere István (1944-)
Magyarország története (eszperantó) (részlet)
   Historio de Hungario : kroniko de 989 jaroj : de la epoko de la familio Hunyadi ĝis la ora epoko de Transilvanio / István Nemere ; [trad. Jozefo Horvath]. - Budapeŝto : E. Macko, 2019. - 477 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: Parto 2a
ISBN 978-615-00-4825-3 fűzött
magyar történelem - Hunyadiak kora - 15. század - 16. század - 17. század
943.9"14/16"
[AN 3753941]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2019.
Record breakers! (magyar)
   Szenzációs rekordok : [leggyorsabb, legnagyobb, legerősebb] / [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2019. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-304-759-0 kötött : 4200,- Ft
művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 3753943]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2019.
   Stubborn structures : reconceptualizing post-communist regimes / ed. by Bálint Magyar ; with an introd. by Henry E. Hale. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019. - XII, 675 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-214-8 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - politikatörténet - politikai szociológia - posztszocialista ország - korrupció - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - esettanulmány
940-11"199/201" *** 32(4-11)"199/201" *** 316.334.3(4-11)"199/201" *** 329.15(4-11) *** 343.352(4-11)
[AN 3753785]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2019.
Szalai Attila (1950-)
   Lengyel földön : emlékek, naplók 1976-1990 / Szalai Attila. - Budapest : M. Napló, 2018. - 883 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5721-54-0 kötött : 4000,- Ft
Lengyelország - történelem - belpolitika - 20. század - napló
943.8"1976/1990"(0:82-94) *** 323(438)"1976/1990"(0:82-94)
[AN 3753960]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2019.
   Szerb székesegyház a Tabánban : az eltűnt Rácváros emlékezete : 2018. november 9 - 2019. március 31. : kiállítási katalógus / [kurátor Csáki Tamás] ; [... szerk. Csáki Tamás, Golub Xénia] ; [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum, Matica Srpska Képtára, Szerb Egyházi Múzeum. - Budapest : BTM ; [Novi Sad] : Matica Srpska Képtár ; [Szentendre] : Szerb Egyh. Múz., 2019. - 373, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Bibliogr.: p. 358-360. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5341-62-5 kötött
Tabán (Budapest) - magyarországi szerbek - művelődéstörténet - templom - szerb ortodox egyház - helytörténet - 18. század - 19. század - ikon - kiállítási katalógus
930.85(439-2Bp.Tabán)(=861)"17/18" *** 726.54(439-2Bp.Tabán) *** 281.961 *** 75.046.3 *** 943.9-2Bp.Tabán *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3753770]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2019.
Tamáska Péter (1942-)
   Mi, trianonidák / Tamáska Péter. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 183 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 978-615-5084-61-4 kötött : 2520,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 19. század - 20. század - publicisztika
943.9"18/19(0:82-92)
[AN 3754138]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2019.
Weiszhár Attila (1967-)
   Az első birodalom : császárok, királyok, választófejedelmek / Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 468 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-5084-59-1 kötött : 5670,- Ft
Európa - Német-római Birodalom - történelem - uralkodó
943.0-89"08/18" *** 943.0-89"08/18"(092) *** 940"08/18"(092)
[AN 3753990]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7843 /2019.
Bognár Zoltán
   Szabadnak született : Dunaföldvár város három évtizede, 1989-2019 / [szerzők Bognár Zoltán ..., L. Mészáros Irma és Lukácsi Pál] ; [kiad. Dunaföldvár Város Önkormányzata]. - Dunaföldvár : Önkormányzat, 2019. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 978-615-00-4584-9 kötött
Dunaföldvár - helyismeret - helytörténet - 20. század - 21. század
908.439-2Dunaföldvár *** 943.9-2Dunaföldvár
[AN 3753979]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2019.
Bötig, Klaus (1948-)
Rhodos (magyar)
   Rodosz / [szöveg] Klaus Bötig ... ; [ford. Almássy Ágnes]. - Budapest : Corvina, cop. 2019. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6579-5 fűzött : 2490,- Ft
Ródosz - útikönyv
914.996(036)
[AN 3759088]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2019.
Bötig, Klaus (1948-)
Zypern (magyar)
   Ciprus : észak és dél / [szerző Klaus Bötig] ; Christiane Sternberg ... társszerzője ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2019. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6590-0 fűzött : 2490,- Ft
Ciprus - útikönyv
915.643(036)
[AN 3759092]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2019.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány Dél-Baranya! : Harkány, Mohács, Siklós / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 61 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Utazik a család)
ISBN 978-963-403-630-2 kötött : 1990,- Ft
Baranya megye - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
908.439.127(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3753735]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2019.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   Algériától Új-Zélandig : a világ különleges országai, szigetei, városai : utazási esszék 5 földrész, 45 helyszínéről, 9000 színes képpel / Fenyvesi Csaba. - Pécs : Kódex, 2018. - 498 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-615-5290-14-5 fűzött : 4990,- Ft
helyismeret - útleírás - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.100(0:82-992) *** 908.100(084.12)
[AN 3753710]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2019.
Ladányi András (1945-)
   Kilenc nap Kárpátalján / Ladányi András ; [kiad. a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület]. - Nyíregyháza : KMKE, 2019. - 358, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81180-0-2 kötött
Kárpátalja - helyismeret - határon túli magyarság - interjú
908.477.87 *** 316.347(=945.11)(477.87)(047.53)
[AN 3753820]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2019.
Molnár Krisztián
   Egy szelet Csepel / [írta és szerk. Molnár Krisztián]. - Budapest : Csepeli Városkép Kft., 2019. - 295 p. : ill., részben színes ; 25 cm + térk.
3D szemüveggel. - Bibliogr.: p. 294.
ISBN 978-615-00-3155-2 fűzött
Budapest. 21. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XXI.
[AN 3754172]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2019.
Tarnai Katalin (1952-)
   Ízes Arács : édesanyáink konyhájának finomságaiból / Tarnai Katalin. - 2. kiad. - Balatonfüred : Arácsért Alapítvány, 2019. - 111 p. ; 24 cm. - (Az Arácsért Alapítvány kiadványai, ISSN 2631-0953 ; 1.)
ISBN 978-615-00-4914-4 fűzött
Balatonarács - ételspecialitás - helyismeret - szakácskönyv
908.439-2Balatonarács *** 641.568(439-2Balatonarács)(083.12)
[AN 3758847]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2019.
   Veresegyház : a húszéves város / [szerk. Baranyó Csaba]. - [Veresegyház] : BACSA Bt., 2019. - 50 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-4568-9 fűzött
Veresegyház - helyismeret - album
908.439-2Veresegyház(084.1)
[AN 3753856]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7852 /2019.
   Alkotmányjog : alapjogok / szerk. Schanda Balázs, Balogh Zsolt. - 3. kiad. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 382 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-353-6 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3758602]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2019.
Boleratzky Lóránd (1920-2019)
   Egyházjog - a lelki egyház szolgálatában : válogatott egyházjogi tanulmányok / Boleratzky Lóránd. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-66-7 fűzött
egyházjog
348(100)
[AN 3753867]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2019.
Fehér Krisztián
   Hackertechnikák [elektronikus dok.] : útmutató valódi hacker módszerek biztonságos kipróbálásához / Fehér Krisztián. - Szöveg (pdf : 11.5 MB). - Budapest : BBS-Info, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153934. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-65-2
hacker - adatbiztonság - számítógép-hálózat - elektronikus dokumentum
343.721 *** 659.2.012.8 *** 681.3.004.14
[AN 3750094]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2019.
Ipolyi Arnold (1823-1886)
   A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása / ... írta Ipolyi Arnold. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - XIV, [2], 233 p. : ill. ; 30 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1886
ISBN 978-615-5797-56-9 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - állami jelkép - hasonmás kiadás
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 094/099.07
[AN 3758808]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2019.
   Iustitia meghallgat : tanulmányok a "jog és irodalom" köréből / szerk. Bodnár Kriszta, Fekete Balázs ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet. - Budapest : MTA TK JTI, 2018. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-418-023-4 fűzött
jogtudomány - irodalomtudomány - interdiszciplináris módszer - műelemzés
34 *** 82.01
[AN 3754007]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2019.
Magyar Elemér
   Kezdő bűnözők kézikönyve [elektronikus dok.] / Magyar Elemér. - Szöveg (epub : 6.7 MB). - [Budapest] : [BBS-Info], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153958. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9425-95-8
bűnöző - kriminológia - útmutató - elektronikus dokumentum
343.97(036)(089.3)
[AN 3750156]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2019.
   Polgári eljárásjog II / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 376 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. márc. 1. - A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-728-9 fűzött
Magyarország - polgári eljárásjog
347.9(439)
[AN 3759129]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7859 /2019.
Braun Róbert (1966-)
   Corporate stakeholder democracy : politicizing corporate social responsibility / Robert Braun ; [... transl. Borka Richter]. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2019. - [10], 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-339.
ISBN 978-963-386-292-6 kötött
üzletpolitika - vállalati felelősség - érdekegyeztetés - gazdaságszociológia - politikai szociológia
65.011.1 *** 65.012.412 *** 331.105 *** 316.344.2/.3
[AN 3753776]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2019.
Meier, Daniel (1963-)
Wege zur erfolgreichen Teamentwicklung (magyar)
   Teamcoaching : csapatok megoldásközpontú támogatása a gyakorlatban / Daniel Meier ; [rajzok Daniela Kienzler] ; [ford. Hajdú Andrea és Hankovszky Tamás]. - 3. kiad. - Budapest : SolutionSurfers Mo., cop. 2018. - 169 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-08-5781-9 fűzött : 4800,- Ft
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3758750]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7861 /2019.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Megint utat tévesztünk? : gazdaságunk állapotáról, kockázatairól és kilátásairól / Bod Péter Ákos. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-615-5900-30-3 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - gazdasági helyzet - 21. század
338.1(439)"20"
[AN 3754092]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2019.
Malter György (1973-)
   Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban : lehetőségek és döntések a magyar piacon / Walter György. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Alinea, cop. 2019. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-227.
ISBN 978-615-5669-34-7 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - üzemgazdaságtan - finanszírozás
658.14(439)
[AN 3758657]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2019.
Sólyomi Dávid (1982-)
   Osztalékból szabadon : [építs generációkon átívelő gazdagságot egyszerű lépések sorozatával!] / Sólyomi Dávid. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2015. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-189.
ISBN 978-963-291-264-6 fűzött : 2800,- Ft
pénzügy - életvezetés - siker
336.7 *** 613.865
[AN 3758849]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2019.
Szőnyi Gábor
   Csoportok és csoportozók / Szőnyi Gábor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2019. - 576 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 557-571.
ISBN 978-963-226-724-1 kötött : 6800,- Ft
csoportelmélet - csoportszociológia - csoportterápia
331.103.244 *** 316.45 *** 615.851.6 *** 159.922.27
[AN 3759063]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7865 /2019.
Romvári Orsolya
   A CSOK és az Áfa közérthetően tervezőknek és kivitelezőknek : mit kell tudni a CSOK-ról és a hozzá kapcsolódó áfakedvezményekről tervezőként, kivitelezőként? / írta Romvári Orsolya, Sipos Anna. - 3. mód. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2018]. - 80 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5830-10-5 fűzött
Magyarország - állami támogatás - lakásvásárlás - 21. század - útmutató
365.28(439)(036) *** 338.246.027(439)(036)
[AN 3758574]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7866 /2019.
Almási Erzsébet
   Tanult iskolázatlanok : könyv az intézményen kívüli tanulásról, az otthonoktatásról / Almási Erzsébet. - [Győr] : [Almási E.], cop. 2018. - VII, 254 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3859-9 fűzött
Magyarország - egyéni oktatás - oktatási módszer - oktatásügy - 21. század
371.311.1 *** 371.39 *** 37.014(439)"201"
[AN 3753937]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2019.
   Alsós tanítói kézikönyv a környezetismeret tantárgy tanításához [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex alapprogram / szerk. Homoki Erika ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf: 15.4 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154550. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-049-2
környezetismeret - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.48(072)
[AN 3758706]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2019.
   Alsós tanítói kézikönyv a magyar irodalom tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Toma Kornélia, Csizmarikné Tóth Titanilla ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf: 2.4 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154549. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-033-1
irodalom - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.889.451.1(072)
[AN 3758704]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2019.
   Alsós tanítói kézikönyv a matematika tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Ládiné Szabó Tünde Julianna, Wiersumné Gyöngyösi Erika ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154542. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-029-4
számolás - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.47(072)
[AN 3758686]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2019.
   Alsós tanítói kézikönyv a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Víg Noémi, Varga Katalin ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf : 9.6 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154543. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-053-9
környezeti nevelés - szociális kompetencia - alapfokú oktatás - elektronikus dokumentum
37.033(072) *** 37.035(072)
[AN 3758687]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2019.
   Alsós tanítói kézikönyv a testnevelés tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Tordai Vince, Vinczéné Sós Tünde ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf: 4.4 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154548. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-035-5
testnevelés - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.879.6(072)
[AN 3758702]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2019.
   Alsós tanítói kézikönyv a vizuális kultúra tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Sulyokné Stark Krisztina ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf: 1.3 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154547. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-055-3
művészeti nevelés - vizuális kultúra - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.036(072) *** 7.017(072)
[AN 3758698]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2019.
   Alsós tanítói kézikönyv az ének-zene tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Kalló Zsolt, Lénártné Földes Katalin ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf: 6.2 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154551. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-047-8
zeneoktatás - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.036(072) *** 372.878(072)
[AN 3758708]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2019.
   Alsós tanítói kézikönyv az erkölcstan tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Tóthné Huszár Katalin ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154539. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-051-5
erkölcs - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.034(072)
[AN 3758679]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2019.
   Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia [elektronikus dok.] / szerk. K. Nagy Emese. - Szöveg (pdf : 15 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154584. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-88-8
individuálpedagógia - módszertan - elektronikus dokumentum
37.013.41 *** 371.3
[AN 3758867]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2019.
   Felsős tanári kézikönyv a földrajz tantárgy tanításához [elektronikus dok.] / szerk. Sándorné Halász Erzsébet, Sütő László, Homoki Erika ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf: 7.4 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154552. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-063-8
földrajz - tantárgy - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.891(072)
[AN 3758711]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2019.
Hadházy Lajos (1908-1992)
   "Volt egyszer egy iskola" : a Kálvineum Nyíregyházi Református Tanítónőképző-intézete, 1928-1948, a Nyíregyházi Állami Kiss Ferenc Tanítónőképző-intézet és Leánylíceum, 1948-1949 / Hadházy Lajos ; [... gond., ... jegyzetekkel ell. és a bevezetést írta Kissné Rusvai Julianna és Vincze Tamás] ; [közread. a] "Leánykálvineum Református Tanítóképző Emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért" Alapítvány. - Nyíregyháza : "Leánykálvineum Református Tanítóképző Emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért" Alapítvány, 2019. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81200-0-5 fűzött
Nyíregyházi Állami Kiss Ferenc Tanítónőképző-intézet és Leánylíceum
Nyíregyháza - iskolatörténet - tanítóképző - pedagógusképzés - egyházi iskola
378.637(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3753823]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2019.
Katona M. István
   A kultúra szolgálatában : a Honvéd Kulturális Központ története, 1979-2019 / Katona M. István. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 139 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 132-134.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-327-676-1)
Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ (Budapest)
Budapest. 14. kerület - művelődési ház - palota - honvédség
374.07(439-2Bp.)(091) *** 728.82(439-2Bp.) *** 355/359(439)"199/201"
[AN 3754060]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2019.
   A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében [elektronikus dok.] : program és absztraktkötet / szerk. Döbör András és Juhász Valéria ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága. - Szöveg (pdf : 525 KB). - Szeged : Szegedi Egy. K. JGYF K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Szegeden 2018. nov. 22-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154546. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5946-05-9
szociális kompetencia - képességfejlesztés - munkaerőpiac - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37.035 *** 061.3(439-2Szeged) *** 331.5
[AN 3758693]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2019.
   Pécsi Apáczai, 1979-2019 : 40 év : Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1. sz. Általános Iskolája / [összeáll. Metzgerné Sallai Zsuzsanna] ; [kiad. a Naprakész Alapítvány]. - [Pécs] : Naprakész Alapítvány, 2019. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1791-4 fűzött
Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola. 1. sz. Általános Iskola
Pécs - általános iskola
373.3(439-2Pécs)
[AN 3753911]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2019.
   Ybl 140 : a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar jubileumi értesítője az iskola alapításának 140. évfordulója alkalmából. - Budapest : SZIE YMÉK, [2018]. - 152 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-269-793-2 fűzött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Ybl Miklós Építéstudományi Kar (Budapest)
Budapest - építészet - iskolatörténet - szakiskola - egyetem - századforduló - 20. század - 21. század
373.62(439-2Bp.)(091) *** 378.672(439-2Bp.).096"201"
[AN 3754134]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7882 /2019.
Bailey, David
The Magical Magyars (magyar)
   Az Aranycsapat története / David Bailey ; [ford. Illés Róbert]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 534, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 519-531.
ISBN 978-963-479-347-2 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - 20. század - Rákosi-korszak
796.332(439)"195"
[AN 3759098]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2019.
Dénes Tamás (1963-)
   A magyar labdarúgó-bajnokságok története / [szerző Dénes Tamás] ; [kiad. Magyar Labdarúgó Szövetség]. - [Budapest] : MLSZ, [2018]. - 3 db : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5532-11-5 kötött
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - sportesemény
796.332.093(439)(091) *** 796.332(439)(092)
[AN 3752333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 1901-1944. - 335 p.
ISBN 978-615-5532-12-2
[AN 3752336] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 1945-1981. - 319 p.
ISBN 978-615-5532-13-9
[AN 3752337] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., 1981-2018. - 319 p.
ISBN 978-615-5532-14-6
[AN 3752338] MARC

ANSEL
UTF-87884 /2019.
Ilosvay Ferenc (1914-1990)
   Tizenkét ösvény : egy vadászév regénye / Ilosvay Ferenc. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 319, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-421-6 kötött : 2900,- Ft
Ausztria - magyar irodalom - író - 20. század - vadászkaland
799.2(439)(0:82-94) *** 894.511(436)(092)Ilosvay_F.
[AN 3759084]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2019.
Trifoni, Jasmina (1966-)
The world's 100 best adventure trips (magyar)
   A világ legszebb túraútvonalai : [túrázók nagykönyve] : [nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy kiránduláshoz tudni érdemes] / [írta Jasmina Trifoni] ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2018]. - 304 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 294-298.
ISBN 978-963-635-659-0 kötött : 5999,- Ft
gyalogtúra - helyismeret
796.51(100) *** 908.100
[AN 3753705]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7886 /2019.
   1971 : párhuzamos különidők : a Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár és a tranzit.hu közös kiállítása : 2018. október 13 - 2019. március 24. ... - [Budapest] : BTM Kiscelli Múz. : tranzit.hu, cop. 2019. - 328 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 161.)
Bibliogr.: p. 316-318.
ISBN 978-615-5341-63-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - kulturális politika - Kádár-korszak - kiállításvezető
73/76(439)"196/197" *** 008:323(439)"195/198" *** 069(439-2Bp.)
[AN 3753932]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2019.
Csiky Tibor (1932-1989)
   Harmonia structuralis : párhuzamos mozdulatok Csiky Tibor és Hencze Tamás művészetében : parallel gestures in the art of Tibor Csiky and Tamás Hencze : 2019. március 23 - május 19. ... / [kurátor] Hajdu István ; [közreaad. a Paksi Képtár]. - Paks : Paksi Képtár, 2019. - 102, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5769-16-0 fűzött
Magyarország - szobrász - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Csiky_T. *** 75(439)(092)Hencze_T. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3754156]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2019.
Fajcsák Györgyi (1965-)
   Pagodák, napernyők, Buddhák : Chinoiserie falfestmények Eszterházán / Fajcsák Györgyi. - Fertőd-Eszterháza : EKKF, cop. 2019. - 239 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Árkádia könyvek, ISSN 1788-991X)
Bibliogr.: p. 207-213.
ISBN 978-615-80539-5-2 kötött
Fertőd - Eszterháza - Európa - Kína - művészettörténet - kastély - kulturális hatás - ázsiai művészet - ikonográfia - 17. század - 18. század - falfestmény
728.82(439-2Fertőd) *** 7.032.11 *** 008(=951)(4)"16/17" *** 75.052(439-2Fertőd)"17"
[AN 3753809]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2019.
Géczy Nóra (1977-)
   Design : tér- és formakultúra : gondolatok térről, tárgyról, emberről / Géczy Nóra. - Budapest : Scolar, 2019. - 254 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841). (A design kézikönyvei, ISSN 2060-7989)
Bibliogr.: p. 238-243.
ISBN 978-963-244-975-3 kötött : 7499,- Ft
formatervezés - anyagi kultúra
745.05 *** 658.512.2
[AN 3753744]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2019.
Kőhegyi Orsolya
   A herendi porcelán / [szöveg Kőhegyi Orsolya]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2019, cop. 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9439-95-5 fűzött
Herendi Porcelánmanufaktúra
porcelánművészet - porcelán - védjegy - iparvállalat
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 003.65 *** 061.5(439-2Herend)
[AN 3758579]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2019.
   Prokop Péter 100 : emlékezések könyve / [szerk. Erdei Kvasznay Éva, Feledy Balázs, Prokopp Mária] ; [közread.] Csepel Önkormányzata. - Budapest : Csepel Önkormányzata, 2019. - 172 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-3910-7 kötött
Prokop Péter (1919-2003)
Magyarország - festőművész - katolikus pap - író - 20. század
75(439)(092)Prokop_P. *** 894.511(092)Prokop_P. *** 282(439)(092)Prokop_P.
[AN 3754125]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7892 /2019.
Pribojszki Mátyás (1974-)
   Herfli suli : szájharmonika iskola kezdőknek / írta és szerk. Pribojszki Mátyás. - [Békéscsaba] : Pribojszki M., [2019]. - 58, [1] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-430-608-5 fűzött
szájharmonika - tankönyv
788.93(078)
[AN 3758649]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2019.
Sárosi Bálint (1925-)
   Dudások, cigányzenészek : a hangszeres magyar népzenei hagyomány / Sárosi Bálint. - 3. jav. kiad. - Budapest : Nap K., 2019. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
Bibliogr.: p. 125-135.
ISBN 978-963-332-081-5 kötött : 2900,- Ft
népzenekutatás - magyar néprajz - népzene - hangszeres zene
78.031.4(=945.11)
[AN 3753922]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7894 /2019.
Csiszár Mirella
   Színháztörténet nagyítóval : források a magyar színjátszás történetének tanulmányozásához, 1920-1949 / Csiszár Mirella, Gajdó Tamás ; [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet]. - [Budapest] : PIM : OSZMI, 2018. - 591 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-41-9 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - színháztörténet - két világháború közötti időszak - második világháború - történelmi forrás
792(439)"192/194"(093)
[AN 3753967]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7895 /2019.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol középfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Rády Annamária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2012. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9247-5 fűzött : 3450,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3759120]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2019.
Kriza János (1811-1875)
   Erdélyi tájszótár / Kriza János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-54-5 fűzött : 2300,- Ft
Erdély - magyar nyelv - nyelvjárás - szótár - frazeológiai gyűjtemény
809.451.1-087(439.21) *** 398.9(=945.11)(439.21) *** 809.451.1-321.1
[AN 3758803]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2019.
Perge Gabriella
   Rezeptive Mehrsprachigkeit : eine Studie zur Untersuchung der Entwicklung der individuellen Mehrsprachigkeit im institutionellen Fremdsprachenunterricht in Ungarn / von Gabriella Perge. - Budapest : Eötvös-József-Coll., 2018. - 258 p. : ill. ; 21 cm. - (Cathedra magistrorum. Sonderreihe B, Monographien, ISSN 2676-8380 ; 1.)
Bibliogr.: p. 214-248.
ISBN 978-615-5897-15-3 fűzött
Magyarország - többnyelvűség - nyelvhasználat - nyelvoktatás - 21. század
800.73(439)"201" *** 82.03(439)"201" *** 372.880(439)"200/201"
[AN 3750393]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2019.
Somfai Melinda
   Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : 5 Testsätze, Tipps zur Aufgabenlösung : ... Deutsch Stufe C1 / aut. Somfai Melinda. - 2. überarb. Aufl. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2019. - 180 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-19-0 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 3758575]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2019.
Szemerkényi Ágnes (1943-)
   Szólások és közmondások / Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Osiris, 2019. - 1461 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-337-8 kötött : 6980,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás - közmondás
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 3759102]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7900 /2019.
Monostori Imre (1945-)
   Levélhozta és más történetek / Monostori Imre. - Budapest : Kortárs ; Tata : Új Forrás, 2019. - 365 p. ; 24 cm. - (Kortárs levelezés, ISSN 2061-2435). (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 61.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-046-0 fűzött : 4000,- Ft
Monostori Imre (1945-)
Új Forrás, ISSN 0133-5332
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom - folyóirat - 20. század - 21. század - memoár
82.01(439)(092)Monostori_I.(0:82-94) *** 050(439)Új_forrás
[AN 3753974]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7901 /2019.
Baán Tibor (1946-)
   A középpont felé : beszélgetőkönyv / Baán Tibor, Cs. Kovács Márta. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Írók Alapítványa, cop. 2019. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5479-52-6 kötött : 2000,- Ft
irodalomesztétika - magyar irodalom története - dialógus
894.511(091)(047.53) *** 82.01(047.53)
[AN 3754095]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2019.
Raffay Ernő (1948-)
   Ady Endre kultúrharcai : a kereszténység megtámadása Európában és a Magyar Királyságban : [újabb titkos történetek] / Raffay Ernő. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 331 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 317-324.
ISBN 978-615-5374-27-2 kötött : 3990,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - belpolitika - katolikus egyház - 19. század - 20. század
894.511(092)Ady_E. *** 323(439)"18/19" *** 282(439)"18/19"
[AN 3754034]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7903 /2019.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Flaskepost fra P (magyar)
   Palackposta / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2019. - 444, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-120-2 fűzött : 3690,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3758913]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2019.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Kvinden i buret (magyar)
   Nyomtalanul / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Animus, 2019. - 299 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-521-7 fűzött : 3290,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3758920]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2019.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Marco effekten (magyar)
   Hajtóvadászat / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019. - 459 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-239-1 fűzött : 3790,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3758919]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2019.
Alarcón, Pedro Antonio, de (1833-1891)
El niño de la bola (magyar)
   A földgolyó [elektronikus dok.] / Pedro Antonio de Alarcon ; ford. Fáy J. Béla. - Szöveg (epub : 799 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Venegas Manuel" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154537. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-700-0 (epub)
ISBN 978-963-474-701-7 (mobi)
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3758675]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2019.
Ashcraft, Tami Oldham (1960-)
Red sky in mourning (magyar)
   Sodródás : igaz történet szerelemről, veszteségről és túlélésről az óceánon / Tami Oldham Ashcraft, Susea McGearhart ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 284 p. : ill. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-660-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3753687]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2019.
Auster, Paul (1947-)
The New York trilogy (magyar)
   New York trilógia / Paul Auster ; [ford. Vághy László]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 399 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: ÜvegvárosÞ; KísértetekÞ; A bezárt szoba ; City of glass ; Ghosts ; The locked room
ISBN 978-615-5759-42-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3758980]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2019.
Bang, Herman (1857-1912)
Son Altesse (magyar)
   Őfensége [elektronikus dok.] / Hermann Bang ; ford. Holló Márton. - Szöveg (epub : 228 KB) (mobi : 610 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150262. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-290-6 (epub)
ISBN 978-963-474-291-3 (mobi)
dán irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3718736]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2019.
Baum, Lyman Frank (1856-1919)
The wizard of Oz (magyar)
   Oz, a nagy varázsló / L. Frank Baum ; [ford. Szöllősy Klára]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2019. - 165, [2] p. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-432-101-9 kötött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3758598]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2019.
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Une mort très douce (magyar)
   Szelíd halál / Simone de Beauvoir ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-143-4 fűzött : 3150,- Ft
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 3753714]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2019.
Bergstrom, Scott
The greed (magyar)
   Kapzsiság [elektronikus dok.] : Kegyetlenül 2. / Scott Bergstrom. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Farkas Melinda. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154573. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-451-4
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3758819]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2019.
Bond, Michael (1926-2017)
A bear called Paddington (magyar)
   A medve, akit Paddingtonnak hívnak [elektronikus dok.] : [a legsötétebb Peruból jött medve igaz története] / Michael Bond ; [Tandori Dezső fordításának felhasználásával átd. Till Katalin] ; Pokorny Lia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (3 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9337-1 : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3752542]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2019.
Brown, Sandra (1948-)
Above and beyond (magyar)
   Eltévedt levelek / Sandra Brown ; [ford. Várnai Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-409-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758820]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2019.
Brown, Sandra (1948-)
Honour bound (magyar)
   A tisztesség parancsa / Sandra Brown ; [ford. Várnai Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-408-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758821]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2019.
Child, Lee (1954-)
The hard way (magyar)
   Rögös út / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 346, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-806-7 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3759018]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2019.
Child, Lee (1954-)
One shot (magyar)
   Csak egy lövés / Lee Child ; [ford. Erdélyi András]. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-283-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3759013]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2019.
Child, Lee (1954-)
The visitor (magyar)
   A titokzatos látogató / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-265-2 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3759020]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
The seven dials mystery (magyar)
   A hét számlap rejtélye / Agatha Christie ; [ford. Kada Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 311, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-262-8 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3759039]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2019.
Collodi, Carlo (1826-1890)
Le avventure di Pinocchio (magyar) (átd.)
   Pinokkió kalandjai / Carlo Collodi ; [ford. és átd. Rónay György]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2019. - 182, [1] p. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-432-100-2 kötött : 2590,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3758596]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2019.
Crawford, Francis Marion (1854-1909)
Saracinesca (magyar)
   Küzdelmes szerelem [elektronikus dok.] = Saracinesca / F. Marion Crawford ; ford. Pogány Kázmér. - Szöveg (epub : 984 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-474-294-4 (epub)
ISBN 978-963-474-295-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3718739]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2019.
Dickens, Charles (1812-1870)
David Copperfield (magyar)
   Copperfield Dávid ifjúsága [elektronikus dok.] / Charles Dickens ; a magyar ifjúság számára átd., ford. Tábori Kornél. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-296-8 (epub)
ISBN 978-963-474-297-5 (mobi)
angol irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3723747]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2019.
Durrell, Gerald (1925-1995)
Golden bats and pink pigeons (szemelv.) (magyar)
   Az elvarázsolt világ [elektronikus dok.] / Gerald Durrell ; [... ford. Romhányi Török Gábor] ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9517-7 : 2990,- Ft
Madagaszkár - fauna - vadbefogás - angol irodalom - útleírás - hangoskönyv
820-992=945.11 *** 591.611(698.2)(0:82-992) *** 591.9(698.2)(0:82-992)
[AN 3752503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (66 min)
[AN 3752507] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (66 min)
[AN 3752508] MARC

ANSEL
UTF-87924 /2019.
Elvestad, Kristoffer Svendsen (1884-1934)
Manden som vilde plyndre Kristiania (magyar)
   Aki egy várost kirabolt [elektronikus dok.] / Sven Elvestad ; ford. Szatmári Jenő. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-300-2 (epub)
ISBN 978-963-474-301-9 (mobi)
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3718392]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2019.
Fforde, Katie (1952-)
A perfect proposal (magyar)
   Tökéletes ajánlat / Katie Fforde ; [ford. Nagy Henriette]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-157-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3758970]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2019.
Gier, Kerstin (1966-)
Wolkenschloss (magyar)
   Fellegszálló / Kerstin Gier ; [ford. Németh Odette]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző, 2019. - 365 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-516-0 fűzött : 3299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3759010]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2019.
Goncourt, Edmond de (1822-1896)
Renée Mauperin (magyar)
   Mauperin Renée [elektronikus dok.] / Edmond Goncourt és Jules de Goncourt ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 769 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150785. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-254-8 (mobi)
ISBN 978-963-474-253-1 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3723324]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2019.
Gregory, Daryl (1965-)
Spoonbenders (magyar)
   Kanálhajlítók [elektronikus dok.] : a káprázatos Telemachus család tündöklése és bukása / Daryl Gregory. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tóth Attila. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3759023]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2019.
Günther, Agnes (1863-1911)
Die Heilige und ihr Narr (magyar)
   A szent meg a rajongója [elektronikus dok.] / Agnes Günther ; ford. Tábori Piroska. - Szöveg (epub : 888 KB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150732. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-302-6 (epub)
ISBN 978-963-474-303-3 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3723076]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2019.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
Nocturne (magyar)
   Noktürn [elektronikus dok.] ; Csellisták / Kazuo Ishiguro ; Schmied Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (2 h 45 min) ; 12 cm
Egys. cím: Nocturne ; Cellists. - Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Polyák Béla. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9461-3 : 2990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
820-32=945.11
[AN 3752569]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2019.
Jokers wild (magyar)
   A fekete lap napja [elektronikus dok.] : wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; ford. Novák Gábor. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154593. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-531-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3759019]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2019.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 15. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2011. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3758742]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2019.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Ruhm (magyar)
   Hírnév [elektronikus dok.] : regény kilenc történetben / Daniel Kehlmann ; [... ford. Fodor Zsuzsa] ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (5 h 8 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9336-4 : 2990,- Ft
német irodalom - regény - hangoskönyv
830-31=945.11
[AN 3752551]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2019.
Knoll, Jessica (1983-)
The favourite sister (magyar)
   Kedvenc nővér [elektronikus dok.] / Jessica Knoll ; ford. Megyeri Kata. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154577. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-492-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3758838]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
Isprinsessan (magyar)
   Jéghercegnő / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2019. - 271 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-317-6 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3758984]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
Lejontämjaren (magyar)
   Az idomár / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2016. - 335 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-488-3 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3758986]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2019.
London, Jack (1876-1916)
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-316-3 (epub)
ISBN 978-963-474-317-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3718390]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2019.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   H. P. Lovecraft összes művei / [vál. és szerk. Kornya Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 3 db ; 25 cm
A 2. kötetet szerk. Galamb Zoltán, Kornya Zsolt és Tézsla Ervin, a 3. kötetet szerk. Tézsla Ervin és Galamb Zoltán. - borító- és gerinccím: Howard Phillips Lovecraft összes művei
ISBN 963-9393-41-X kötött
amerikai angol irodalom - összegyűjtött művek
820-1/-9(73)=945.11
[AN 3758927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 414, [2] p.
ISBN 963-9393-42-8
[AN 3758936] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 569, [3] p.
ISBN 963-497-010-9
[AN 3759057] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 549, [4] p.
ISBN 963-497-061-3
[AN 3759061] MARC

ANSEL
UTF-87939 /2019.
Lowry, Lois (1937-)
Gathering blue (magyar)
   Valahol, messze / Lois Lowry ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-315-2 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3758981]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2019.
Lowry, Lois (1937-)
Messenger (magyar)
   Hírvivő / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-314-5 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3758976]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2019.
Lowry, Lois (1937-)
Son (magyar)
   A fiú / Lois Lowry ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2013. - 302, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-106-6 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3758979]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2019.
Lowry, Lois (1937-)
A summer to die (magyar)
   Nyáron történt / Lois Lowry ; [ill. Jenni Oliver] ; [ford. Ilyés Emese]. - Budapest : Animus, 2019. - 156, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-466-1 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3758974]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2019.
Mason, Carol
The secrets of married women (magyar)
   Férjezett asszonyok titkai / Carol Mason ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 307, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-653-8 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3753681]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2019.
Mayle, Peter (1939-)
A year in Provence (magyar)
   Egy év Provence-ban / Peter Mayle ; [ford. Füzéki Eszter]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-57-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3758972]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2019.
McEwan, Ian (1948-)
On Chesil Beach (magyar)
   A Chesil-parton / Ian McEwan ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Scolar, 2019. - 147, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-962-3 kötött : 3750,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3753740]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2019.
Melville, Herman (1819-1891)
Moby Dick or The whale (magyar)
   Dráma a tengeren [elektronikus dok.] : Moby Dick / Herman Melville ; ford. Braun Soma. - Szöveg (epub : 954 KB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150731. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-320-0 (epub)
ISBN 978-963-474-321-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3723071]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Hodejegerne (magyar)
   Fejvadászok / Jo Nesbø ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2019. - 287 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-055-7 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3758982]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Rødstrupe (magyar)
   Vörösbegy / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2019. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-268-1 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3758983]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2019.
Orczy Emma (1865-1947)
Pimpernel and Rosemary (magyar)
   Pimpernel Erdélyben [elektronikus dok.] / Orczy Emma ; ford. Pogány Kázmér. - Szöveg (epub : 628 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154540. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-732-1 (epub)
ISBN 978-963-474-733-8 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3758682]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2019.
Paige, Laurelin (1974-)
Free me (magyar)
   Szabadíts meg! [elektronikus dok.] : Találkozások 1. rész / Laurelin Paige ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-440-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758688]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2019.
Paige, Laurelin (1974-)
Free me (magyar)
   Szabadíts meg! : Találkozások 1. rész / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 416, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-085-1 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3753723]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2019.
Pessl, Marisha
Neverworld wake (magyar)
   Örök ébredés = Neverworld wake / Marisha Pessl ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Libri, 2019. - 382, [1] p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-433-493-4 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3753719]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2019.
Pessl, Marisha
Neverworld wake (magyar)
   Örök ébredés [elektronikus dok.] = Neverworld wake / Marisha Pessl ; ford. Weisz Böbe. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-433-494-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3759082]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2019.
Redfield, James
The celestine prophecy (magyar)
   A mennyei prófécia : itt az idő, hogy felismerd a véletlenekben rejlő lehetőségeket! / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - [Új, bőv. kiad.]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-578-349-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3758724]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2019. - 365, [2] p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-456-2 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3759064]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2019.
Söderberg, Alexander (1970-)
Den gode vargen (magyar)
   A jó farkas [elektronikus dok.] : a Brinkmann-trilógia befejező része / Alexander Söderberg. - Szöveg (epub : 936 KB). - [Budapest] : Libri, [2019], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tótfalusi István. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-530-6
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3759069]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Mirror image (magyar)
   Tükörkép / Danielle Steel ; [ford. Roby Tiallac]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 358, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-398-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758721]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
The wedding (magyar)
   Az esküvő / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-397-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758722]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2019.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Narn i chîn Húrin (magyar)
   Narn i chîn Húrin : Húrin gyermekeinek legendája / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ill. Alan Lee ; [ford. Gálvölgyi Judit] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2008. - 281, [5] p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Húrin gyermekei
ISBN 978-963-14-3853-6 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3758741]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2019.
Tyce, Harriet
Blood orange (magyar)
   Vérnarancs / Harriet Tyce ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-17-5 fűzött : 3899,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3753246]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2019.
Verne, Jules (1828-1905)
Vingt mille lieues sous les mers (magyar)
   Utazás a tenger alatt [elektronikus dok.] / Jules verne ; ford. Szász Károly. - Szöveg (epub : 3.6 MB) (mobi : 4.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Húszezer mérföld a tenger alatt" és "Nemo kapitány" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-328-6 (epub)
ISBN 978-963-474-329-3 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági irodalom - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3723735]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2019.
Verona, Guido da (1881-1939)
Donna che inventò l'amore (magyar)
   Aki a szerelmet kitalálta [elektronikus dok.] / Guido da Verona ; ford. Honti Rezső. - Szöveg (epub : 844 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-279-1 (epub)
ISBN 978-963-474-280-7 (mobi)
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3723259]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2019.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The calendar (magyar)
   A versenyparipa [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150730. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-330-9 (epub)
ISBN 978-963-474-331-6 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3723060]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2019.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Sternstunden der Menschheit (részlet) (magyar)
   A nagy pillanat [elektronikus dok.] : történelmi miniatűrök / Stefan Zweig ; ford. Sebesi Ernő. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Csillagórák" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150729. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-334-7 (epub)
ISBN 978-963-474-335-4 (mobi)
osztrák irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-321.6(436)=945.11
[AN 3723054]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7965 /2019.
Albert Zsolt
   Felfelé könnyebb / Albert Zsolt ; [... ill. Albert László]. - [Pécs] : Kódex Ny., [2018]. - 204 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5290-15-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753746]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2019.
   Aranytoll : válogatás a Poly-Art díjas szerzők műveiből. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2019. - 69 p. ; 15 cm. - (Poly-Art zsebkönyvek, ISSN 1416-1125)
Fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3753865]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2019.
Bandi András
   Kis herceg, a barátom / Bandi András ; [... ill. Szigeti Szabó János]. - [Pécs] : Bandi A., 2018. - 77 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4096-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3753666]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2019.
Baráth Viktória (1989-)
   A főnök nagy napja [elektronikus dok.] : novella / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154554. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-79-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3758720]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2019.
Baráth Viktória (1989-)
   A jófiú [elektronikus dok.] : novella / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154587. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5929-01-4)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3758938]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2019.
Bikácsy Gergely (1941-)
   Eichmann-csokoládé / Bikácsy Gergely. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2019. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5480-58-4 fűzött : 1944,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3754145]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2019.
Bodnár Szilárd
   Fakönyv : emlékedre / Bodnár Szilárd. - Kaposvár ; [Pécs] : Kódex, 2018. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5290-17-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3753664]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2019.
Bogáthyné Magyar Alexandra
   Tündérország leánya / Bogáthyné Magyar Alexandra ; a pasztellképeket festette D. Szabó Margit. - [Pécs] : Bogáthyné Magyar A., [2018]. - [31] p. : ill., színes ; 30 cm
Rovásírással is
ISBN 978-615-00-1824-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - rovásírás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3753706]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2019.
Csender Levente (1977-)
   A különleges Meditittimó kalandjai : mesék / Csender Levente ; Szalontai Enikő illusztrációival ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2018. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5641-20-6 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3754068]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2019.
Csender Levente (1977-)
   A különleges Meditittimó kalandjai : mesék / Csender Levente ; Szalontai Enikő illusztrációival ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5641-25-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3754069]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2019.
Czimbula Novák Ibolya (1947-)
   A tehetség virágai : versben, prózában / Czimbula Novák Ibolya. - Nyíregyháza : Nyírvidék Média Kft., 2019. - 157, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4443-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - írás - vers
894.511-3 *** 894.511-14
[AN 3753845]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2019.
Egressy Zoltán (1967-)
   Júlialepke [elektronikus dok.] / Egressy Zoltán ; Ónodi Eszter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (3 h 23 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9450-7 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3752568]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2019.
Egri Zsanna (1961-)
Megégett szív (új kiadása)
   Sámson [elektronikus dok.] / Egri Zsanna. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 809 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154589. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5752-72-8 (epub)
ISBN 978-615-5752-71-1 (pdf)
ISBN 978-615-5752-73-5 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3758996]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2019.
Fésüs Éva (1926-2019)
   A Kerekerdő titkai [elektronikus dok.] / Fésűs Éva ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9459-0 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3752583]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2019.
Főző Péter (1975-)
   Atroposz ollója, avagy Életregény versekkel, naplórészletekkel, tanmesékkel, fotókkal, találmányokkal, tényekkel... / Főző Péter. - Budapest : [Rózsadomb Contact Kft.], 2018. - 222 p. : ill., részben színes ; 30 cm + DVD
ISBN 978-615-00-4217-6 fűzött : 5000,- Ft
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3753875]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2019.
Galgóczi Dóra (1974-)
   A nő millió arca [elektronikus dok.] / Galgóczy Dóra ; Huszárik Kata előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9451-4 : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3752561]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2019.
Gyetvai Alexandra (1982-)
   A búza útja : kis barátok nagy küldetésben / [szerző Gyetvai Alexandra] ; [ill. Péterszegi László]. - Gödöllő : NAIK, 2018. - 47 p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (NAIK könyvek, ISSN 2630-9467)
ISBN 978-615-5748-12-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3753739]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2019.
H. Csöppike
   Téli örömök, 2015-16 / H. Csöppike ; [graf. Marsi Csaba]. - Pécs : Szerző, 2018. - 69, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3559-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753674]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2019.
Háy János (1960-)
   Háy come Beck [elektronikus dok.]. - Hangzó anyag. - [Pécs] : Zajzajzaj Kft., cop. 2018. - 1 CD (1 h) ; 12 cm + 13 mell.
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Dobozban
ISBN 978-615-00-3345-7
magyar irodalom - válogatott művek - hangoskönyv - auditív dokumentum
894.511-821
[AN 3754046]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2019.
   (I)gazság. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2019. - 108 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3753866]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2019.
Jász István (1943-)
   Ingyen wifi [elektronikus dok.] : tragikomédia / Jász István. - Szöveg (pdf : 800 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154538. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-365-554-2
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3758677]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2019.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Lélektől lélekig [elektronikus dok.] : Juhász Gyula és Tóth Árpád válogatott versei / Hegedűs D. Géza előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9187-2 : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3752517]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 3 min)
[AN 3752520] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 1 min)
[AN 3752522] MARC

ANSEL
UTF-87987 /2019.
Juhász Veronika
   Első verses füzetem / Juhász Veronika. - Budapest : Szerző, 2019. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4461-3 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753729]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2019.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   A bicikliző tigris [elektronikus dok.] / Karinthy Ferenc ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9463-7 : 2990,- Ft
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3752510]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 10 min)
[AN 3752513] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 10 min)
[AN 3752514] MARC

ANSEL
UTF-87989 /2019.
Kerényi B. Eszter
   Tündérkert / írta Kerényi B. Eszter ; rajz. Hódi Rezső. - 2. kiad. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2019, cop. 2013. - 30, [5] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Gödöllői múzeumpedagógiai füzetek, ISSN 2062-8471 ; 2.)
ISBN 978-963-87880-7-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - szecesszió - múzeumi kiadvány - mese
894.511-34(02.053.2) *** 7.035.93(439) *** 069(439-2Gödöllő)
[AN 3758653]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2019.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kosztolányi Dezső összes versei / [a szöveget gond. és az utószót írta Réz Pál]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2019. - 796 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-276-319-4 kötött : 4480,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3759112]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Három a magyar igazság [elektronikus dok.] : hajmeresztő történetek / Lackfi János ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9462-0 : 2990,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - hangoskönyv - tárcanovella
894.511-7 *** 894.511-43
[AN 3752498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (59 min)
[AN 3752500] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (59 min)
[AN 3752501] MARC

ANSEL
UTF-87992 /2019.
Lelovics Zoltán (1974-)
   Szűrt realizmus : [válogatott versek, 2014-2018] / Lelovics Zoltán. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 61, [4] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-4763-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753863]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2019.
Lövey-Varga Éva (1975-)
   Emlékvirágok [elektronikus dok.] : verseskötet saját grafikákkal és fotókkal : válogatások megjelent verseimből / Lövey-Varga Éva (Bíborvirág). - Szöveg. - Szeged : Lövey-Varga É., cop. 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A belső forrásokon a megjelnés éve: 2018
 (hibás ISBN 978-615-00-3431-7)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3752623]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   Egy polgár naplóiból [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; Bálint András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9448-4 : 2990,- Ft
magyar irodalom - napló - hangoskönyv
894.511-94
[AN 3752527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (46 min)
[AN 3752532] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (46 min)
[AN 3752533] MARC

ANSEL
UTF-87995 /2019.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 52. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-798-4 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3759021]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2019.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka [elektronikus dok.] : [a Burok-völgy árnyai] / Nyulász Péter ; Für Anikó előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (10 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9449-1 : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3752565]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
A láthatatlan légió (olasz)
   La legione invisibile / Rejtő Jenő ; [trad. Adriano Olivari]. - [Budapest] : Olivari, A., cop. 2019. - 216 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80964-3-0 fűzött
ISBN 978-1-72342-945-3
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3753838]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2019.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Reményik Sándor összes verse / [sajtó alá rend. Dávid Gyula]. - 4. utánny. - Budapest : Kálvin : Luther ; Kolozsvár : Polis, 2019, cop. 2005. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-558-207-5 kötött
ISBN 978-963-9979-56-7
ISBN 978-973-8341-45-6
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3758729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 678 p.
ISBN 978-963-558-208-2
ISBN 978-963-9979-57-4
ISBN 978-973-8341-46-3
[AN 3758732] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 512 p.
ISBN 978-963-558-209-9
ISBN 978-963-9979-58-1
ISBN 978-973-8341-47-0
[AN 3758734] MARC

ANSEL
UTF-87999 /2019.
Rozsályi Annamária (1956-)
   Csillagjegyek : 12 novella / Rozsályi Annamária. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-68-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3754070]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2019.
Rutkai Bori (1973-)
   Űrdöngölők / Rutkai Bori. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2018. - 41, [2] p. : ill., színes ; 24x24 cm + CD
A mellékletben szereplő zenekar a Rutkai Bori Banda
ISBN 978-963-437-157-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - gyermekdal - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3759164]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2019.
Silingi Terézia (1938-)
   Ómama nyaklánca : [igaz családregény] / Silingi Terézia. - 3. jav., bőv. kiad. - [Páty] : Zimber Kv. : Szilvia és Tsa Kft., [2018]. - 870 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80720-5-2 kötött : 4990,- Ft
Zimber család
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3758664]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Angyal és más novellák [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; Molnár Piroska előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9447-7 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3752534]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 8 min)
[AN 3752538] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 7 min)
[AN 3752539] MARC

ANSEL
UTF-88003 /2019.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Életpecsétek / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2018. - 311 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5290-16-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3753660]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2019.
Szántai Zsolt (1966-)
   Kilenc pecsét : próféták vére / Simon Bright ; [!ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-661-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3753693]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2019.
Szigyártó Sándor (1923-2000)
   Színművek / Szigyártó Sándor ; [szerk. Bányai Ferenc] ; [közread. az] Új Magyar Művészetért Alapítvány. - Budapest : Új M. Művészetért Alapítvány, 2019. - 2 db : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4664-8 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 3753754]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 493 p.
[AN 3753756] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 455 p.
[AN 3753758] MARC

ANSEL
UTF-88006 /2019.
Szvoren Edina (1974-)
   Verseim : tizenhárom történet / Szvoren Edina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 206, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3663-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3759032]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2019.
Tolnai Sándor
   Családi Golgoták / Tolnai Sándor. - [Nyíregyháza] : Tolnai S., [2019]. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4775-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753813]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2019.
Tompa Mihály (1817-1868)
   Szuhay Mátyás : [elbeszélő költemény] / Tompa Mihály ; [a bevezetést írta ... Imolay Lenkey István] ; [az illusztrációkat Nőt Béla ... kész.]. - Mohács : Imolay Lenkey I., 2018. - 35 p. : ill. ; 10x10 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-1383-1)
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3753725]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2019.
Tompa Mihály (1817-1868)
   Szuhay Mátyás : [elbeszélő költemény] / Tompa Mihály ; [a bevezetést írta ... Imolay Lenkey István] ; [az illusztrációkat Németh Andrea ... kész.]. - Mohács : Imolay Lenkey I., 2018. - 35 p. : ill. ; 10x10 cm
ISBN 978-615-00-1383-1 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3753721]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2019.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Tündérvölgy [elektronikus dok.] : Vörösmarty Mihály válogatott romantikus költeményei / Hegedűs D. Géza előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9186-5 : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3752523]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3752525] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 3752526] MARC

ANSEL
UTF-88011 /2019.
Wessely Gábor (1957-)
   Vissza a sajtóba / Wessely Gábor ; [ill. Szatmári Juhos László]. - [Tolna] : Geográf, 2019. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Egyszínű füzetek : sárga ; 21.)
ISBN 978-615-80250-6-5 fűzött : 2555,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3754061]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2019.
Zentai László (1950-)
   Lemosott idő : összegyűjtött versek, 1967-2018 / Zentai László ; [ill. Horváth Luca]. - Budapest : Civil Flotta K., 2019. - 282 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-4197-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753818]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2019.
Zsuffa Tünde
   Hírek rabjai : regény / Zsuffa Tünde. - Budapest : Gemma Kvk., 2018. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80998-1-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3754150]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8014 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - 10. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-014-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3759132]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon pancsol / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony Kv., 2019, cop. 2018. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-379-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3759130]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8016 /2019.
Manfredi, Gianfranco (1948-)
Magico vento 1 (magyar)
   Suttogó szél : [Fort Ghost] / [írta Gianfranco Manfredi] ; [rajz. José Ortiz] ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2019]. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Maximum Bonelli, ISSN 2631-0295 ; 2.)
ISBN 978-615-80725-6-4 fűzött : 2200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3753683]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2019.
Pádár Ádám (1988-)
   Céltalan / Pádár Ádám, Szebeni Péter. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, 2019. - [103] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5891-06-9 fűzött : 3500,- Ft : 12 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3753695]
MARC

ANSEL
UTF-8