MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/03/27 15:25:26
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
3560 /2019.
   Fotókiállítás az 1956-os forradalom emlékére : Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára, Székesfehérvár, ... 2018. október 19 - 2018. november 9. / a katalógust összeáll. Czetz Balázs, Szabó Károly. - Székesfehérvár : MNL Fejér M. Lvt., 2018. - [28] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-7233-47-0 fűzött
Magyarország - 1956-os forradalom - fotóművészet - magyar történelem - kiállítási katalógus
061.4(439-2Székesfehérvár) *** 943.9"1956" *** 77.04(439)"1956"
[AN 3742619]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3561 /2019.
   Nyújtódi-kódex, MDXXVI-MDXXVIII. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint., 2018. - [376] p. ; 22 cm + mell. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Kész. a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban őrzött kézirat alapján. - Fakszimile kiad. - Díszdobozban
ISBN 978-615-5639-18-0 b.
Magyarország - magyar nyelv - 16. század - kódex - nyelvemlék - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 091.14(439)"15" *** 091.14Székelyudvarhelyi *** 809.451.1-8"15"
[AN 3742590]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3562 /2019.
Morva Péter
   Muzsikáló Gyermekrádió : elfeledett történet : a Magyar Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának története és komolyzenei nevelőmunkájának pedagógiai elemzése / Morva Péter ; [kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2018. - 413 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 365-382.
ISBN 978-963-7123-56-6 fűzött
Magyar Rádió (Budapest). Ifjúsági- és Gyermekosztály
Magyarország - rádiószervezet - művelődéspolitika - gyermeknevelés - művészeti nevelés - 20. század - rádióműsorszám
791.9.096(439)(091) *** 654.19(439) *** 008:323(439)"19" *** 37.036-053.2
[AN 3742730]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3563 /2019.
Csányi Vilmos (1935-)
   A globális elme : elmélkedések a világról / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2018. - 229 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-462-0 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - tudomány - biológia - szociálpszichológia - etológia - szociálantropológia - tudós - 20. század - 21. század - interjú
001 *** 57 *** 316.6 *** 591.5 *** 316.7 *** 591.5(439)(092)Csányi_V.(047.53)
[AN 3742436]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2019.
Gupta, Gauri Shankar
Unraveling mysteries of life (magyar)
   Az élet rejtélyei : ősi bölcsesség és modern tudomány / Gauri Shankar Gupta ; [ford. Dienes István és Dienes-Nagy Erika]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 400 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 399-400.
ISBN 978-963-09-9276-3 fűzött : 3990,- Ft
tudományfilozófia - védizmus - hinduizmus - élet
001 *** 294.5 *** 294.11 *** 128
[AN 3742182]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2019.
Isaacson, Walter (1952-)
The innovators (magyar)
   Innovátorok [elektronikus dok.] : hogyan indította el egy csapat hacker, zseni és geek a digitális forradalmat? / Walter Isaacson ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-747-7
technikatörténet - infokommunikáció - számítástechnika - tudós - innováció - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
001.894 *** 681.3(100)(091)(092)
[AN 3747910]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3566 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Okkultizmus és miszticizmus / Sri Chinmoy. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2018. - 129 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-62-0 fűzött : 1400,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3748399]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
On wings of silver dreams (magyar)
   Ezüst álmok szárnyán : kérdések és válaszok az álmok spirituális értelmére / Sri Chinmoy. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2018. - 121 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-63-7 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika - álmoskönyv
133.25 *** 398.7
[AN 3748390]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen (magyar)
   Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben : kilenc előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1917. november 6. és 25. között tartott St. Gallenben, Zürichben és Dornachban / [ford. Drahos Sándor]. - Budapest : Genius, cop. 2018. - 238 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-99-1 fűzött : 2500,- Ft
okkultizmus - antropozófia - előadóbeszéd
133.25(042) *** 141.333(042)
[AN 3741789]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3569 /2019.
Faraway, Lara
Leopard rescue (magyar)
   A leopárd-mentőakció : igaz történet / írta Sara Starbuck ; [ford. Szakács Szilvia]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 77 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Born free
ISBN 978-963-304-583-1 fűzött : 1900,- Ft
állatvédelem - leopárd - memoár
504.74.06(0:82-94) *** 599.742.7
[AN 3742203]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2019.
French, Jess
Bear rescue (magyar)
   A medve-mentőakció : igaz történet / írta Jess French ; [ford. Szakács Szilvia]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 89, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Born free
ISBN 978-963-304-584-8 fűzött : 1900,- Ft
állatvédelem - medve - memoár
504.74.06(0:82-94) *** 599.742.2
[AN 3742207]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2019.
Hetesi Zsolt (1979-)
   Ember és természet [elektronikus dok.] : kiút a zsákutcából / Hetesi Zsolt, Kiss Tibor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152076. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-25-5
emberi ökológia - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
504.03 *** 504.75
[AN 3732509]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2019.
Müller Nándor
   Négy évszak a Vértesben és a Gerecsében / [... tervezte és szerk. Müller Nándor] ; [a tájegységek bev. szöv. Csonka Péter és Kléber Antal írta]. - [Magyaregregy] : [Müller Bt.], cop. 2018. - 166 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-88415-9-9 kötött
Vértes (hegység) - Gerecse - természeti környezet - fényképalbum
502.4(439)(234.373.2)(084.12) *** 502.4(439)(234.373.23)(084.12) *** 77.04(439)(092)Müller_N.
[AN 3742803]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2019.
Workshop on Energy and Environment (24.) (2018) (Gödöllő)
   24th Workshop on Energy and Environment : December 6-7, 2018, Gödöllő ... : book of abstracts / [org., publ. by the] Szent István University Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szt. István Univ. Dep. of Physics and Process Control, [2018]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-787-1 fűzött
környezet-gazdaságtan - energetika - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3742626]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3574 /2019.
Antal Ákos
   A mérnöki optika oktatása a Műegyetemen / Antal Ákos ; [közread. a] Magyar Optikus Ipartestület. - [Budapest] : MOI, 2018. - 236, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-615-00-2821-7 fűzött
Budapest - mérnökképzés - fénytan - történeti feldolgozás
535 *** 378.662(439-2Bp.)(091)
[AN 3743103]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2019.
Symposium of AER (28.) (2018) (Olomouc)
   Proceedings of the twenty-eighth Symposium of AER : Olomouc, Chech[!] Republic, 8-12 October, 2018 / [publ. by the] Atomic Energy Research. - Budapest : AER, [2018]. - 2 db (878 p.) : ill. ; 21 cm
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(437.1-2Olomouc)
[AN 3742659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 508 p., [8] fol.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7351-30-3 fűzött
[AN 3742697] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 509-878., [18] fol.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7351-31-0 fűzött
[AN 3742919] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3576 /2019.
Molnárné Krisch Enikő
   Poly(aspartic acid) hydrogels and composites for the encapsulation of bioactive compounds : PhD thesis / prep. by Enikő Molnárné Kirsch ; [publ. by the] Soft Matters Group Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BUTE Dep. of Physical Chemistry and Materials Science Soft Matters Group, 2018. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-313-303-3 fűzött
polimerizátum - gél - kompozit anyag - nanotechnológia - bioaktív anyag - klinikai farmakológia - gyógyszeralkalmazás
541.64 *** 678.5 *** 615.03 *** 62-181.48
[AN 3742691]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3577 /2019.
Bálló Attila (1968-)
   Csillagok, csillagok.. [elektronikus dok.] / Bálló Attila. - Szöveg (mobi : 2.7 MB). - [Székesfehérvár] : [Bálló A.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151161. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81003-1-1
csillag - elektronikus dokumentum
524.3-5
[AN 3726944]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2019.
Bálló Attila (1968-)
   A fekete lyukak titkai [elektronikus dok.] / Bálló Attila. - Szöveg (mobi : 3.1 MB). - [Székesfehérvár] : [Bálló A.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151165. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-2074-7
fekete lyuk - elektronikus dokumentum
524.882
[AN 3726965]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2019.
Bálló Attila (1968-)
   Holdunk titkos története [elektronikus dok.] / Bálló Attila. - Szöveg (mobi : 2.2 MB). - [Székesfehérvár] : [Bálló A.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151166. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-2063-1
Hold - elektronikus dokumentum
523.34
[AN 3726973]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2019.
Bálló Attila (1968-)
   Az Univerzum építőkövei [elektronikus dok.] / Bálló Attila. - Szöveg (mobi : 2.1 MB). - [Székesfehérvár] : [Bálló A.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151164. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81003-0-4
világegyetem - elektronikus dokumentum
524.8
[AN 3726960]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3581 /2019.
Rutherford, Adam (1975-)
A brief history of everyone who ever lived (magyar)
   Minden ember (rövid) története : a génjeinkben rejlő válasz a legfontosabb kérdésekre / Adam Rutherford ; [ford. Sóskuthy György]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2018. - 371 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-107-7 kötött : 4990,- Ft
humángenetika - művelődéstörténet - törzsfejlődés
575.113 *** 930.85(100) *** 575.8 *** 572.1/.4
[AN 3742438]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2019.
Trujillo, Eduardo
Observe les bestioles (magyar)
   Keresd meg a különleges állatokat! / [írta Eduardo Trujillo] ; [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-483-029-0 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3742068]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3583 /2019.
Achor, Shawn (1978-)
The happiness advantage (magyar)
   A boldogság mint versenyelőny [elektronikus dok.] : hogyan legyünk sikeresek a munkában a pozitív pszichológia eszközeivel? / Shawn Achor ; ford. Frank Orsolya. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-745-3
életvezetés - siker - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3747891]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2019.
D'Souza, Steven
Not doing (magyar)
   A nemcselekvés [elektronikus dok.] : hogyan legyünk eredményesek kevesebb erőfeszítéssel? / Steven D'Souza, Diana Renner ; ford. Andó Éva. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-750-7
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3747911]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2019.
Dubbers, Marjolein
Het energieke vrouwen voedingskompas (magyar)
   Hormonkontroll : a természetes egyensúly titka : változtass az étrendeden! Változtass a hormonjaidon! Változtass az életeden! / Marjolein Dubbers ; [ford. Rádai Andrea]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2018. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-277.
ISBN 978-963-244-856-5 kötött : 4999,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - hormon - ételrecept
613.24 *** 612.018 *** 641.561(083.12)
[AN 3748119]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2019.
Erikson, Thomas (1965-)
Omgiven av idioter (magyar)
   Idiótákkal körülvéve : hogyan értsük meg azokat, akiket lehetetlen megérteni? / Thomas Erikson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Central Kv., [2018]. - 296 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-324-602-3 fűzött : 3980,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés - konfliktuskezelés - interperszonális kommunikáció
159.923 *** 316.48 *** 316.472.4
[AN 3742168]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2019.
Ferenczi Klaudia
   Az élet mint végtelen lehetőség / Ferenczi Klaudia. - [Győr] : Magánkiad., 2018. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3561-1 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3742864]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2019.
Furka István (1935-)
   Visszapillantó / Furka István. - Utánny. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2018, cop. 2017. - 166 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-318-753-1 fűzött
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Furka:I.(0:82-94)
[AN 3741991]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2019.
Goleman, Daniel (1946-)
Altered traits (magyar)
   A meditáció tudománya [elektronikus dok.] : hogyan hat az elmélyülés az elménkre és a testünkre? / Daniel Goleman, Richard J. Davidson ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153619. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-659-3
meditáció - elektronikus dokumentum
615.851.86
[AN 3748007]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2019.
Holénia Gyula (1870-1937)
   "Hazámat gyászolom" : "Ne ugass magyarul!" : Dr. Holénia Gyula emlékei / [szerk.] Szekrényessy Attila. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0177-7 fűzött
Holénia Gyula (1870-1937)
Magyarország - Felvidék - orvos - határon túli magyarság - 19. század - 20. század - memoár
61(437.6)(=945.11)(092)Holénia_Gy.(0:82-94) *** 61(439)(092)Holénia_Gy.(0:82-94)
[AN 3742592]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2019.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2019. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1600,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3748358]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2019.
International Functional Electrical Stimulation Society. Annual conference (22.) (2018) (Nottwil)
   22. Annual Conference of the International Functional Electrical Stimulation Society : 28-31 August 2018, Nottwil, Switzerland : program book. - [Budapest] : Asszisztencia Congress Bureau, [2018]. - 180 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
Fűzött
gyógytorna - egészségügyi rehabilitáció - izom - konferencia-kiadvány
615.825 *** 364.048.6 *** 616-009.1 *** 061.3(494-2Nottwil)
[AN 3741839]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2019.
Juhász Ferenc
   Showtime : hogyan készítsd el vágyott életed forgatókönyvét? / Juhász Ferenc. - Budapest : Juhász F., 2018. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2493-6 kötött : 4950,- Ft
életvezetés - példatár
613.865(076)
[AN 3742444]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2019.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Symbole der Wandlung (magyar)
   Az átalakulás szimbólumai : egy skizofréniás eset előzményeinek elemzése / C. G. Jung ; [ford. Sára Balázs]. - Budapest : Scolar, 2018. - 607 p. : ill. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 5.)
Bibliogr.: p. 545-561.
ISBN 978-963-244-904-3 kötött : 8799,- Ft
pszichoanalízis - kóros lelkiállapot
159.964.26 *** 159.97
[AN 3742579]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2019.
Kasza Tamás (1974-)
   Nyerd vissza önmagad! : hogyan számolj le azokkal a talánjaiddal az életedben, amelyek megállítanak? / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., [2018], cop. 2016. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80301-2-0 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3747749]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2019.
   Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFITr) alkalmazásához / szerzők Kaj Mónika [et al.] ; főszerk. Csányi Tamás ; a Magyar Diáksport Szövetség kiadványa. - Utánny. - Budapest : MDSZ, 2018. - 109 p. : ill., főként színes ; 31 cm + CD, DVD
melléklet címe: Oktatófilm a NETFITr alkalmazásához : Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt ; melléklet címe: Hanganyag a NETFITr alkalmazásához : Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt ; keretcím: MDSZ - testnevelés módszertani könyvek. - Bibliogr.: p. 67-72.
ISBN 978-963-08-8654-3 kötött
ISBN 978-963-08-8705-2 (mell.)
testnevelés - egészséges életmód - teszt - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum - tanári segédkönyv
613.24 *** 372.879.6(072)
[AN 3747336]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2019.
Koczok Márta
Képzeld, pszichológusnál jártam! (angol)
   Guess what! I went to see a psychologist! [elektronikus dok.] / written by Márta Koczok ; ... transl. Gyula Kozma ; ill. Gőcze-Hargitai Mónika. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - [Budapest] : Árkomed Kft., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151300. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1693-1
gyermeklélektan - félelem - stresszkezelés - relaxáció - pszichoterápia - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 159.942-053.2(02.053.2) *** 612.06(02.053.2) *** 615.825 *** 615.851
[AN 3727622]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2019.
Koczok Márta
   Képzeld, pszichológusnál jártam! [elektronikus dok.] / írta Koczok Márta ; ill. Hargitai Mónika. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - [Budapest] : Árkomed Kft., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151299. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1691-7
gyermeklélektan - félelem - stresszkezelés - relaxáció - pszichoterápia - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 612.06(02.053.2) *** 615.851 *** 615.825 *** 159.942-053.2(02.053.2)
[AN 3727618]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2019.
Kuglics Gábor (1976-)
   A Püspökmolnári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 130 éve / Kuglics Gábor. - [Püspökmolnári] : Kuglics G., 2018. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3860-5 fűzött
Püspökmolnári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Püspökmolnári - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Püspökmolnári)(091)
[AN 3741753]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2019.
Lénárt Évi
   Az élet tükre / Lénárt Évi. - Budapest ; [Tápiószőlős] : [Lénárt É.], 2018. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3965-7 fűzött : 2900,- Ft
parapszichológia - ezoterika
159.961 *** 133.9
[AN 3742586]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2019.
Magyar Hypertonia Társaság. Kongresszus (26.) (2018) (Siófok)
   Magyar Hypertonia Társaság XXVI. Továbbképző Kongresszusa : ESH-HSH Joint Symposium : 2018. szeptember 20-22. : program. - Budapest : Expert-Quality Kft., [2018]. - 52 p. ; 23 cm
Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-615-00-2781-4 fűzött
magas vérnyomás - konferencia-kiadvány
616.12-008.331.1 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3742983]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2019.
   Mellékhatások: elkerülni vagy átvészelni a tüneteket : áttekintés az onkológiai kezelésekkel járó mellékhatásokról és azok mérséklésének lehetőségeiről / [szerk. B. Papp László, Deli Mónika]. - 2. kiad. - Budapest : Gyógyulj Velünk Egyes., [2018]. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Füzetek betegtársainknak, ISSN 2064-7433 ; 4.)
Bibliogr.: p. 38-39.
Fűzött
rákbetegség - gyógyítás - mentálhigiénia
616-006-085 *** 613.865
[AN 3748357]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2019.
Orvos-Tóth Noémi
   Egy nárcisztikus hálójában [elektronikus dok.] : felépülés egy érzelmileg bántalmazó kapcsolatból / Orvos-Tóth Noémi. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153600. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-751-4
pszichoterápia - párkapcsolat - nárcizmus - elektronikus dokumentum
615.851 *** 316.472.4 *** 616.89-008.444.5
[AN 3747907]
MARC

ANSEL
UTF-83604 /2019.
Rétallérné Görbe Éva
   Az eredményes tanulás praktikái : gyorsolvasással, hatékonyabban / Rétallérné Görbe Éva, Farkas Károly, Gyurik László. - Budapest : Partner Audit Consulting Szolg. Kft., 2018. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 978-615-00-3921-3 fűzött
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - gyorsolvasás
159.946 *** 371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 3741737]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2019.
Robbins basic pathology (magyar)
   A patológia alapjai / Robbins [et al.]. - 10. kiad. - Budapest : Medicina, 2019. - XII, 938 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-682-4 kötött : 19800,- Ft
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3747138]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2019.
Stibal, Vianna
Seven planes of existence (magyar)
   A létezés hét síkja : a ThetaHealing filozófiája / Vianna Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2016. - 242 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-278-3 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3747409]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2019.
Tetrahand World Congress (2018) (Nottwil)
   Tetrahand World Congress : 28-31 August 2018, Nottwil, Switzerland : program book. - [Budapest] : Asszisztencia Congress Bureau, [2018]. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
Fűzött
bénulás - végtag - konferencia-kiadvány
611.97/.98-009.11 *** 061.3(494-2Nottwil)
[AN 3741831]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2019.
   The (Web)sites of memory: cultural heritage in the digital age / [ed. by Donald E. Morse, Zsófia O. Réti, Miklós Takács]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Loci memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-752-4 fűzött
Magyarország - kollektív emlékezet - kulturális identitás - kulturális örökség
159.953 *** 008(439) *** 316.7(439)
[AN 3742097]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2019.
William, Anthony (1990-)
Medical medium (magyar)
   Gyógyító médium : a krónikus és gyógyíthatatlan betegségek mögött rejlő titkok / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-544-9 kötött : 3990,- Ft
természetgyógyászat - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 615.89 *** 159.923.2
[AN 3747537]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3610 /2019.
Energy atlas (magyar)
   Energia atlasz : tények a megújuló energiaforrásokról Európában / [... főszerk. Rebecca Bertram ..., Radostina Primova ...] ; [... ford. Harmath Péter, Gyulai Éva] ; [közread. a Heinrich Böll Stiftung, Magyar Természetvédők Szövetsége]. - Budapest : MTVSZ, 2018. - 56 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-9802-08-7 fűzött
Európa - energiapolitika - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - 21. század - statisztikai adatközlés
620.9(4)"201"(083.41) *** 504.03(4)
[AN 3742901]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3611 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2018 [elektronikus dok.] : biblia / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 44.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153711. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-04-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3748771]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2018 [elektronikus dok.] : képszerkesztés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153713. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-02-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3748774]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2018 [elektronikus dok.] : kreatívoktól a testreszabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153712. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-03-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3748773]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   InDesign CC: Adobe Creative Cloud [elektronikus dok.] : biblia / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 38.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153691. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-24-4
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3748716]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   InDesign CC: Adobe Creative Cloud [elektronikus dok.] : haladóknak / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153692. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-23-7
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3748720]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   InDesign CC: Adobe Creative Cloud [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 28.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153696. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-22-0
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 3748734]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2019.
Radnai Tamás
   Egy internetes történet / Radnai Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-58-0 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - vállalkozás - tartalomszolgáltatás - ezredforduló - 21. század - memoár
681.324Internet *** 658.1(439)"199/201"(0:82-94)
[AN 3742904]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3618 /2019.
Kiss Zoltán
   Collection of publications in electronics, 2019 / Zoltán Kiss. - [Budapest] : Endrich, [2018]. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3472-0 kötött
elektronika
621.37/.39
[AN 3742243]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3619 /2019.
Alagút- és Mélyépítő Szakmai Nap (2018) (Budapest)
   Alagút- és Mélyépítő Szakmai Nap 2018 : 2018. november 7., ... Budapest : programfüzet és összefoglalók / a Magyar Alagútépítő Egyesület szervezésében. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2018. - 32 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-06-5 fűzött
alagútépítés - konferencia-kiadvány
624.19 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3742550]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2019.
   Digitális-építőipar 2018 : 2018. november 27-28., ... Kecskemét. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2018. - 48 p. ; 21 cm
Program és előadáskivonatok
ISBN 978-615-5831-07-2 fűzött
építőipar - digitális technika - konferencia-kiadvány
69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3742543]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2019.
   Geotechnika 2018 : ... Velence ..., 2018. október 8-10. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2018. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-05-8 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3742553]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2019.
Patziger Miklós (1978-)
Közepes és kis szennyvíztisztító telepek hatékony üzemeltetése (angol)
   Efficient operation of medium and small sized wastewater treatment plants : technological basics / Miklós Patziger ; [publ. by the Hungarian Water Utility Association]. - Budapest : Mavíz, 2018. - 126 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-615-81109-0-7 fűzött
szennyvíztisztítás
628.3
[AN 3742046]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2019.
Patziger Miklós (1978-)
   Közepes és kis szennyvíztisztító telepek hatékony üzemeltetése : technológiai ismeretek / Patziger Miklós ; [közread. a Magyar Víziközmű Szövetség, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék]. - Budapest : Mavíz : BME VKKT, 2018. - 131 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 978-963-87507-9-2 fűzött
szennyvíztisztítás
628.3
[AN 3742039]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3624 /2019.
Graham, Ian (1953-)
Space machines (magyar)
   Építs űrgépeket : interaktív könyv az űreszközökről / [írta Ian Graham] ; [ill. Carles Ballesteros] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 23 p. : ill., színes ; 24x27 cm
Közös tokban összeszerelhető modellekkel
ISBN 978-963-483-004-7 kötött
űrhajózás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
629.78(02.053.2) *** 087.5
[AN 3742011]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2019.
Ocskay Zoltán
   Régi, szép Pannóniák : restaurálatlan, eredeti állapotú motorkerékpárok / [Ocskay Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Oldtimer Média, 2018. - 215 p. : ill., főként színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-87582-1-7 kötött
Magyarország - motorkerékpár
629.118.6(439)
[AN 3747823]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2019.
Trujillo, Eduardo
Busca en las grandes máquinas (magyar)
   Keresd meg a munkagépeket! / [írta Eduardo Trujillo] ; [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-483-030-6 kötött
munkagép - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3742063]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3627 /2019.
Czigány Ildikó (1961-)
   Aki rám néz : társállatkönyv / Czigány Ildikó. - [Budapest] : Papirusz Book, 2018. - 103 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-88-8 fűzött : 2200,- Ft
hobbiállat - állattartás - állat-ember kapcsolat - interjú
636.045(047.53)
[AN 3743099]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2019.
   A Debreceni Bölcs Férfiak Sörtársasága : nyomtatványok az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában / [összeáll. Kovács Ilona, Szikla Gergő]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2018. - VI, 52, [5] p. : ill. ; 21 cm + 5 mell. - (Hajdú-bihari levéltári füzetek, ISSN 2061-7267 ; 8.)
ISBN 978-963-7238-59-8 fűzött
Debreceni Bölcs Férfiak Sörtársasága
Debrecen - sör - egyesület - antológia - történelmi forrás
663.4(0:82-822) *** 061.2(439-2Debrecen)(093)
[AN 3742876]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2019.
Guillebeau, Chris (1978-)
Side hustle (magyar)
   Egy kis mellékes : az ötlettől a bevételig 27 nap alatt / Chris Guillebeau ; [ford. Gyárfás Veronika]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2018. - 247, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5336-21-8 kötött : 4200,- Ft
vállalkozásismeret - mellékfoglalkozás
338.432.5 *** 658.1
[AN 3742169]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2019.
Johnson-Bennett, Pam (1954-)
Think like a cat (magyar)
   Gondolkodj macskául : mindent, amit a macskáról tudni kell / Pam Johnson-Bennett ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 575 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-341-8 fűzött : 3999,- Ft
macska - állattartás - etológia
636.8 *** 591.5
[AN 3742133]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2019.
Möller, Kai (1964-)
Destillatio (magyar)
   A tradicionális lepárlás művészete : pálinkafőzés, lepárlás, illóolajok és további témák... / Kai Möller & Szetei Dóra. - [Budapest] : [Copper Age Kft.], [2018]. - 146 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-615-00-3448-5 fűzött
pálinkafőzés
663.5
[AN 3742440]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2019.
Young, Rosamund
The secret life of cows (magyar)
   A tehenek titkos élete / Rosamund Young ; [ill. ... Anna Koska] ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-406-617-0 kötött : 2990,- Ft
szarvasmarha - etológia
636.2 *** 599.735.3 *** 591.5
[AN 3742136]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3633 /2019.
Baloghné Kele Judit
   A legfinomabb csokis desszertek / [szerző és fotók Baloghné Kele Judit]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80534-3-3 fűzött
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 3747778]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2019.
Bernáth József (1982-)
   Édes emlékek anyukámtól / Bernáth József ; [fotó Szendeff Lőrinc]. - [Budapest] : Book K., 2018. - 245, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-42-9 kötött : 5490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3742334]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2019.
   Gasztronómiai kirándulás a Parkerdőnél / [... szerk. Szedlacsek Rozália, Szekeres Szilvia] ; [közread. a] Pilisi Parkerdő Zrt. - Visegrád : Pilisi Parkerdő Zrt., 2018. - 119 p. : ill., színes ; 22x27 cm
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3741754]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2019.
Harrer, Karl
   Harrer desszertkönyv : így süt egy cukrászcsalád otthon = Harrer Dessertbuch : so bäckt eine Konditorfamilie zu Hause / [ételfotók ... Terei-Vigh Krisztina]. - Sopron : Harrer Chocolat Kft., 2018. - 166, [14] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-3602-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3742077]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2019.
Komp Károlyné Metzger Mária (1944-)
   Amiről a fakanál mesél.. : múltbéli és mai ételekről, főzésről, konyhai trükkökről nem csak konyhatündéreknek / Komp Károlyné Metzger Mária ; [fényképek Fuzik Adél, Komp Míra]. - [Pilisszentiván] : Pilisszentiváni Helytörténeti Egyes., 2018. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Elődök nyomában..., ISSN 2560-1105)
ISBN 978-615-00-3019-7 kötött
Pilisszentiván - ételspecialitás - étkezési szokás - memoár - szakácskönyv
641.568(439-2Pilisszentiván)(083.12) *** 392.8(=00)(439-2Pilisszentiván)(0:82-94)
[AN 3742547]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2019.
Kun Péter
   Gourmet csárda : ételek a múlt tiszteletére, a jövő nemzedéknek : [36 év, 36 recept] / [írta és szerk. Kun Péter és Schelb Zsolt] ; [fotó Gyarmati Csaba]. - [Komló] : Jeló Kft., [2018]. - 77, [2] p. : ill., színes ; 23x28 cm
ISBN 978-615-00-2944-3 kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3742786]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2019.
Márk Szonja
   Kekszek / Márk Szonja. - [Budapest] : Boook K., 2018. - 116, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5417-45-0 kötött : 3990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3742163]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2019.
Ötvös Zsuzsanna
   Kreatív desszertiskola : 25 különleges desszert, 35 alaprecept, végtelen lehetőség / Ötvös Zsuzsanna ; [fotók Kaunitz Tamás]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 214 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-433-463-7 kötött : 6499,- Ft
sütemény - konyhatechnika - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3742346]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2019.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : villámgyors vacsorák / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., cop. 2018. - 155 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-324-611-5 fűzött : 3900,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3742342]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3642 /2019.
Bowles, Samuel (1939-)
The moral economy (magyar)
   Az etikus gazdaság : miért nem helyettesíthetik a jó ösztönzők a jó állampolgárokat / Samuel Bowles ; [ford. Milán Endre]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 276 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-272.
ISBN 978-615-5884-15-3 fűzött : 1999,- Ft
szociáletika
172
[AN 3742187]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2019.
Kewashii Takeya
   Nincsen semmi! ...és az már valami : Wilber parafrázisok / Kewashii Takeya (Dúzs Miklós). - Budapest : Dúzs M., 2018. - 335 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-321.
ISBN 978-615-00-3312-9 fűzött
világnézet - buddhizmus
140.8 *** 294.3
[AN 3742936]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2019.
Korcsog Balázs (1976-)
   Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja és az Antropozófiai Társaság sorsa : az 1935-ös kizárások háttere és máig ható következményei / írta, összeáll. és ford. Korcsog Balázs. - Budapest : Novalis, 2018. - 84 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3849-0 fűzött
Wegman, Ita (1876-1943)
Vreede, Elisabeth (1879-1943)
Hollandia - antropozófia - 20. század - életrajz
141.333 *** 929(492)Vreede,_E. *** 929(492)Wegman,_I.
[AN 3742477]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2019.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert (magyar)
   Bálványok alkonya : [avagy hogyan filozofálunk kalapáccsal] / Friedrich Nietzsche ; [ford. és a jegyzeteket írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 125 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 9.)
ISBN 978-963-227-469-0 fűzött : 999,- Ft
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3748056]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Anthroposophie (magyar)
   Az antropozófia összefoglalása huszonegy év távlatából : egyben útmutatás a világ előtti képviseletéhez : az 1924. január 19. és február 10. között Dornachban tartott kilenc előadás : ÖK 234. / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Rent Kft., cop. 2018. - 141 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5806-03-2 fűzött
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3741786]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3647 /2019.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás [elektronikus dok.] / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153520. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-36-0
elektronikus dokumentum
22.04=945.11
[AN 3747278]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2019.
Bock, Emil (1895-1959)
Die drei Jahre (magyar)
   A három év / Emil Bock ; [ford. Esze Gáborné]. - Budapest : Genius, 2018. - 470 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-93-9 fűzött
krisztológia - okkultizmus - antropozófia
232.96 *** 141.333 *** 133.25
[AN 3741793]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2019.
Borda Lajos (1950-)
   Verbális öszvér / Borda Lajos. - Zebegény : Borda L., 2018. - 27 p. ; 21 cm. - (Zebegényi zabszem ; 6.)
Fűzött
Magyarország - kereszténység - zsidóság - vitairat
23/28 *** 316.347(=924)(439)
[AN 3742531]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2019.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The Dalai Lama's little book of mysticism (magyar)
   Buddhizmus és miszticizmus : a tanítások esszenciája / Őszentsége a XIV. Dalai Láma ; előszó Robert Thurman ; szerk. Renuka Singh ; [ford. Békési József]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 173 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-963-406-729-0 kötött : 3490,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3742146]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2019.
   Csütörtöki biztatások : egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon. - Budapest : KRE HTK, 2018. - 242 p. ; 24 cm. - (Ex cathedra, ISSN 2062-7068 ; 3.)
ISBN 978-963-9808-88-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3742716]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2019.
Ferenc (pápa) (1936-)
A come amore, B come bambino (magyar)
   A mint ajándék, B mint barátság / Ferenc pápa ; [ill. Alessandro Sanna] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Scolar, 2018. - 123, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-244-943-2 kötött : 2999,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)(02.053.2)
[AN 3742211]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2019.
Kánya Péter
   Szentek csodás történetei II / [rajz. Kánya Péter] ; [a ... történetek Diós István ... művéből ...]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2018]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-56910-7-2 fűzött : 390,- Ft
szent - gyermekkönyv - kifestőkönyv
235.3(092)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3742254]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2019.
   A keresztség ünnepe / szerk. Szabó Lajos. - [Budapest] : Luther, 2019. - 157 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2006-3 fűzött : 1250,- Ft
keresztség
265.1
[AN 3748406]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2019.
Laozi (Kr. e. 6. sz)
Dao de jing (magyar)
   Tao te king : az Út és Erény könyve / Lao-ce ; Weöres Sándor fordításában. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 95, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 27.)
Megj. "Lao-ce életbölcselete" címmel is
ISBN 978-963-479-246-8 fűzött : 1499,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 1(510)Lao_zi *** 895.1-96=945.11 *** 895.1-15=945.11
[AN 3747955]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2019.
Lázár Gyula (1938-)
   Református templomok Baranyában / szöveg és fotók Lázár Gy. Levente. - 2. jav., bőv. kiad. - Pécs : Pro Pannonia, 2018. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 154.
ISBN 978-615-5553-44-8 kötött : 4500,- Ft
Baranya megye - templom - református egyház - album
284.2 *** 726.54(439.127)(084.1)
[AN 3748013]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2019.
Leleszi Balázs Károly (1958-)
   A megtartó oltalmában : biblikus-lírikus-meditációs önéletrajz / Leleszi Balázs Károly. - 2. kiad. - [Budapest] : [Tiszta Forrás Alapítvány], 2019, cop. 2017. - 87 p. ; 21 cm
Közread. Tiszta Forrás Alapítvány
ISBN 978-615-00-1233-9 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3747667]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2019.
Meyer, Joyce (1943-)
Living a life you love (magyar)
   Élj úgy, hogy élvezd! : éld meg a Szent Szellem követésében rejlő kalandot! / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Lulla]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2018. - XIII, 194, [6] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81045-3-1 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3742212]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2019.
   "A mi reformata szent ekklésiánk" : református hétköznapok Bihar vármegyében, 1689-1849 : szemelvénygyűjtemény / szerk. és a bev. tanulmányt írta Szálkai Tamás. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2018. - 185 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 45.)
Bibliogr.: p. 176-178.
ISBN 978-963-7238-58-1 fűzött
Bihar vármegye - református egyház - 17. század - 18. század - 19. század - történelmi forrás
284.2(439.173)"16/18"(093)
[AN 3742890]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2019.
Nemes Ödön (1926-2011)
   Életünk alapjai Istenben : [Ima és élet 1.] / Nemes Ödön. - Budapest : Jezsuita K., [2018]. - 230 p. ; 22 cm
keretcím: Jezsuita könyvek
ISBN 978-963-442-013-2 kötött : 3200,- Ft
lelkigyakorlat
271.5 *** 248.121
[AN 3747481]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2019.
Sándor Anikó
   El Camino : az út, ami hazavisz / Sándor Anikó. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-129-8 kötött : 3490,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - útleírás
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3747381]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2019.
Székely László (1894-1991)
   Győrvári krónika : Dr. Székely László apátplébános elbeszélésében. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-41-7 kötött : 3490,- Ft
Győrvár - egyháztörténet - katolikus egyház - helytörténet - népi vallásosság
282(439-2Győrvár)(091) *** 943.9-2Győrvár *** 398.3(=945.11)(439-2Győrvár)
[AN 3741887]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2019.
Szentgyörgyvölgyi Péter (1942-)
   Ünnepek és jeles napok : Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter előadás-sorozata a Belvárosi Polgári Szalonban. - Szentendre : [Szentgyörgyvölgyi P.], 2018. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 978-615-80859-1-5 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - naptári szokás - néprajz
23/28 *** 398.33(=945.11)
[AN 3742695]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2019.
Szigeti Kovács Viktor
   Az ég madarai / Szigeti Kovács Viktor ; Makovecz-Nagy Szilvia rajz. - Budapest : Corvina, 2018. - [76] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-13-6557-3 kötött
mesebeli lény - madár - mitológia
291.13(100) *** 398.4(100)
[AN 3741856]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2019.
Tóth-Simon Károly
   Zarándok-imák / Tóth-Simon Károly ; [... ill. Maczek József ...] ; [közread. a] Golgota Keresztény Gyülekezet. - Miskolc ; [Budapest] : Golgota Keresztény Gyülekezet, 2018. - [2], 168 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87036-9-9 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - ima
243 *** 244
[AN 3742941]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2019.
   Az úrvacsora szentsége / szerk. Szabó Lajos. - [Budapest] : Luther, 2019. - 156 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-380-121-5 fűzött : 1250,- Ft
úrvacsora - vallásos irodalom
265.3 *** 244
[AN 3748404]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2019.
Wangyal, Tenzin (1959-)
   A hat világ gyakorlata a bön hagyományban / Tenzin Wangyal Rinpocse ; [közread. a] Ligmincha Magyarország. - Budapest : Ligmincha Mo., 2018. - 17 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515) *** 615.851.86
[AN 3741843]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2019.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Maranatha (magyar)
   Maranatha : jövel Uram, Jézus! / Ellen G. White ; [ford. Egervári Dezső, Sonnleitner Károly]. - 2. kiad. - Budapest : BIK Kvk., 2018. - 411 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5260-66-7 fűzött
vallásos irodalom - kalendárium
244 *** 050.9
[AN 3748355]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3669 /2019.
Ábrahám Vera
   Orthodox zsidók Szegeden : a Szegedi Orthodox Zsidó Imaegylet története / Ábrahám Vera, Urbancsok Zsolt. - Szeged : Szegedi Zsidó Hitközség Dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2018. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi judaisztikai közlemények, ISSN 2559-8759 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80620-5-3 fűzött
Szegedi Orthodox Izraelita Imaegyesület
Szeged - zsidóság - ortodox judaizmus - történelmi forrás
316.347(=924)(439-2Szeged)(093)
[AN 3742976]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2019.
Cioban, Florin (1975-)
   Perspective antropologice contemporane : cultură, literatură, educaţie = Kortárs antropológiai perspektívák : kultúra, irodalom, oktatás / Florin Cioban ; [trad. ... Tibor Hergyán]. - Gyula : Cronica, 2018. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7713-5 fűzött
Magyarország - magyarországi románok - néprajz - kulturális antropológia - román irodalom története - nemzetiségi oktatás
316.347(=590)(439) *** 39(=590)(439) *** 859.0(091) *** 376.7(=590)(439) *** 316.7
[AN 3741742]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2019.
Dobszay Károly
   A társadalomfejlődés matematikai modellrendszerei / Dobszay Károly. - Budapest : NDP K., 2018. - 116 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Tart.: Németh László pedagógiai öröksége - pedagógiai integráció és szegregációÞ; A társadalomfejlődés matematikai módszertana. - Főcím a borítófedélről
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5719-36-3)
társadalmi változás - matematikai modell
316.43 *** 519.86
[AN 3741743]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2019.
   Édesanyámnak / [szerk. Csürkéné Tóth Dóra] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019, cop. 2014. - 42, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5370-21-2 kötött
magyar irodalom - anya - vers - antológia
316.37-055.52-055.2(0:82-14) *** 894.511-14(082)
[AN 3748453]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2019.
Farkasné Gasparics Emese (1957-)
   Helyi társadalmi folyamatok [elektronikus dok.] : a Helyi társadalmi folyamatok fejlesztéspolitikája című tantárgy egyetemi tankönyve / Farkasné Gasparics Emese, Ritecz György, Sallai János. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153511. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-20-2
Magyarország - helyi társadalom - nemzetiség - migráció - 21. század - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
316.334.55/.56(075.8) *** 316.347(=00)(439)"201" *** 325.25(100)"201"
[AN 3747211]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2019.
Kovács Gábor (1959-)
   Két part között mindörökké? / Kovács Gábor ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2018. - 318 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-310.
ISBN 978-615-5419-30-0 fűzött : 3500,- Ft
kultúrafilozófia - demokrácia - eszmetörténet
316.75 *** 130.2 *** 321.7 *** 141.7
[AN 3742442]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2019.
   Magyar zsidó történelem - másképp [elektronikus dok.] : jeruzsálemi antológia / szerk. Michael K. Silber. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 707 KB). - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő K., 2008 [!2019]. - (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-23-2
Magyarország - zsidóság - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(439) *** 323.1(=924)(439)
[AN 3747896]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2019.
   Margón kívül : magyar ifjúságkutatás 2016 : tanulmánykötet / szerk. Nagy Ádám ; [kiad. Excenter Kutatóközpont]. - [Szente] : Excenter Kutatóközp., [2018]. - 408 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1792-1 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6/.8(439)"201"(083.41)
[AN 3742344]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2019.
Nagy Kálmán
   A szerb betelepülés és a szerb megszállás (1918-1921) rövid története Mohácson / Nagy Kálmán, Lőrincz Árpád. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2018. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 166-175.
ISBN 978-615-5847-42-4 fűzött : 2490,- Ft
Mohács - Szerbia - magyarországi szerbek - helytörténet - megszállás - két világháború közötti időszak
316.347(=861)(439-2Mohács) *** 943.9-2Mohács"1918/1921" *** 341.324(497.11)"1918/1921"
[AN 3741817]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2019.
   "Társadalmi kérdések, teológiai reflexiók" : nemzetközi tudományos konferencia / [szerk. Lévai Attila]. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye, 2018. - 115 p. ; 21 cm. - (A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara tanulmányai, ISSN 2064-4523)
A konferenciát Kassán, 2016. nov. 14-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80164-4-5 fűzött
társadalmi helyzet - szociálteológia - református egyház - konferencia-kiadvány
316.6 *** 21 *** 261.6 *** 284.2 *** 061.3(437.6-2Kassa)
[AN 3742676]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3679 /2019.
   Esti mesék a boldogságról / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Móra, 2019. - 115, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-817-2 kötött : 3499,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3747008]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2019.
   Esti mesék a szeretetről / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Móra, 2019, cop. 2018. - 100, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-041-9 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3747022]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2019.
   Esti mesék fiúknak / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 99, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-472-3 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3747011]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2019.
Neuschaefer, Katharina
Die schönsten Sagen aus aller Welt (magyar)
   A világ legszebb mondái / Katharina Neuschaefer ; Bölecz Lilla illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - 205, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-476-020-7 kötött : 3990,- Ft
mitológia - monda - gyermekkönyv
398.221(=00)(02.053.2) *** 291.13(02.053.2)
[AN 3742378]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2019.
Rátkai Tímea (1975-)
   Esküvő lépésről-lépésre, 2019 / Rátkai Tímea. - 13. aktualizált kiad. - [Budapest] : Exclusive Event Bt., cop. 2019. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2735-7 kötött : 3490,- Ft
esküvő
392.5
[AN 3747275]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2019.
Sándor Ildikó
   Kerekecske, kutacska : újabb ölbeli játékok / Sándor Ildikó ; [... ill. Porkoláb Zsófia] ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2018. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-615-5927-01-0 fűzött
mondóka - gyermekdal
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3741811]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3685 /2019.
Csikós András
   Relations sans frontières : [B2, C1] / Csikós András, Joó András. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 199 p. ; 28 cm. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-34-2 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - nemzetközi kapcsolat - szaknyelv
327 *** 804.0(079.1)=945.11
[AN 3747841]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2019.
Illés György (1950-)
   Az orosz titok : feljegyzéseim a felbolydult Moszkvában / Illés György. - Budapest : SzépKönyvek K., cop. 2018. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3477-5 fűzött : 2990,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - belpolitika - külpolitika - történelem - 1980-as évek - 1990-es évek - memoár
323(47)"198/199"(0:82-94) *** 327(47)"198/199"(0:82-94) *** 947"198/199"(0:82-94)
[AN 3742966]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2019.
Kaplan, Robert D. (1952-)
The return of Marco Polo's world (magyar)
   Marco Polo világa visszatér : háború, stratégia és amerikai érdekek a huszonegyedik században / Robert D. Kaplan ; [ford. Thoroczkay-Szabó Mária]. - Budapest : Phallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 272 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-14-6 fűzött : 1999,- Ft
Egyesült Államok - Ázsia - világpolitika - geopolitika - 21. század
327(100)"20" *** 327(73)"20" *** 338.2(5)"200/201" *** 338.2(100)"200/201"
[AN 3742220]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2019.
Kozári Monika (1960-)
   Andrássy Gyula / Kozári Monika. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9035-6 kötött : 1790,- Ft
Andrássy Gyula (1823-1890)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 19. század - kiegyezés kora - ifjúsági könyv
32(439)(092)Andrássy_Gy.(02.053.2) *** 943.9"186/187"(02.053.2)
[AN 3742343]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2019.
   Migráció a kora középkortól napjainkig / [szerk. Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 496 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-776-8 kötött : 7900,- Ft
Európa - migráció - világtörténelem
325.14(100)"04/201" *** 930.9"04/201" *** 325.14(4)"04/201" *** 94"04/201"
[AN 3741892]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2019.
Nagy Levente (1958-)
   A többség (ki)választása / Nagy Levente. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 322 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 310-322.
ISBN 978-963-318-758-6 fűzött
arányosság - politológia - választási rendszer
324 *** 32.001 *** 342.8
[AN 3742019]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2019.
Németh István
   A globális hidegháború : béke az atombomba árnyékában / Németh István. - [Budapest] : [Németh I.] ; Chicago : Atlantis-Centaur, 2018. - 824 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 819-824.
Fűzött
ISBN 1-930902-09-3
világpolitika - világtörténelem - hidegháború
327.54(100)"194/198" *** 94"194/198" *** 355.40(100)"194/198"
[AN 3742870]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2019.
Németh István
   A globális hidegháború : béke az atombomba árnyékában : dokumentumok / Németh István. - [Budapest] : [Németh I.] ; Chicago : Atlantis-Centaur, 2018. - 581 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80875-1-3 fűzött
világpolitika - világtörténelem - hidegháború - történelmi forrás
327.54(100)"194/198"(093) *** 94"194/198"(093) *** 355.40(100)"194/198"(093)
[AN 3742875]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2019.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai : egy sztálinista diktátor börtönben, jólétben és száműzetésben / Ungváry Krisztián, Meruk József. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 335 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299-306.
ISBN 978-963-475-103-8 kötött : 3990,- Ft
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - politikus - 20. század - történelmi forrás
32(439)(092)Rákosi_M.(093)
[AN 3747546]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2019.
Varela, David Ruiz
En camino hacia la hospitalidad (magyar)
   A befogadás útján : módszertani útmutató általános és középiskolai oktatók részére / [szerző David Ruiz Varela] ; [ford. Bliszkóné Vágó Noémi Lujza] ; [a m. átdolgozást a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya kész. ...]. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2018. - 33 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5881-02-2 fűzött
migráció - tolerancia - társadalmi integráció - módszertan - tanári segédkönyv
325.1(100)"201"(072) *** 316.647.5(072) *** 316.4.052(072) *** 37.025(072)
[AN 3742289]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3695 /2019.
   Arheovest VI : in memoriam Marian Gumă : interdisciplinaritate în arheologie : Timişoara, 24 noiembrie 2018 / [ed. Sorin Forţiu] ; [publ.] Asociaţia Arheo Vest. - Szeged : JATEPress, 2018. - 2 db (886 p.) : ill. ; 24 cm + DVD
Váltakozva román és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva román és angol nyelven
ISBN 978-963-315-386-4 fűzött
Románia - régészet - elektronikus dokumentum
903/904(498)
[AN 3742418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 536 p.
ISBN 978-963-315-384-0
[AN 3742420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. [12], 553-886.
ISBN 978-963-315-385-7
[AN 3742421] MARC

ANSEL
UTF-83696 /2019.
Bublik Ottó (1922-2014)
   Hármaskönyv Ercsiről / Bublik Ottó. - [Ercsi] : Szili. I.-né, 2018. - 154, [1] p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1990
ISBN 978-615-00-2797-5 fűzött
Ercsi - helytörténet - helyismeret
943.9-2Ercsi *** 908.439-2Ercsi
[AN 3742606]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2019.
Csoma Attila
   Dunakeszi képeslapokon / Csoma Attila ; [közread. a] VOKE József Attila Művelődési Központ. - Dunakeszi : VOKE József A. Művel. Közp., 2018. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3707-3 kötött
Dunakeszi - helytörténet - helyismeret - album - képes levelezőlap
943.9-2Dunakeszi(084.1) *** 908.439-2Dunakeszi(084.1) *** 769.5(439-2Dunakeszi)
[AN 3742779]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2019.
Domonkos László (1951-)
   A visszalövés módszertanához / Domonkos László ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2018. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89943-5-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - ezredforduló - 21. század
943.9"198/201" *** 930.85(439)"198/201"
[AN 3741738]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2019.
Hahner Péter (1954-)
   Hatalmasok gyermekkora : 23 történelmi személyiség ifjúsága / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2018. - 298, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-606-1 kötött : 3980,- Ft
világtörténelem - uralkodó - politikus - történelmi személy - gyermekkor - életrajz
930.9(092)
[AN 3742231]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2019.
   Időkapszula : Mezőnagymihály, 1332-2018 / [szerk. Ilku Imre] ; [... kiad. a Mi Falunkért Közalapítvány]. - [Mezőnagymihály] : Mi Falunkért Közalapítvány, 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3399-0 kötött
Mezőnagymihály - helytörténet - helyismeret
943.9-2Mezőnagymihály *** 908.439-2Mezőnagymihály
[AN 3742771]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2019.
Juhász Dániel
   Történelmi cikkek, tanulmányok / Juhász Dániel. - Eger : Magánkiad., 2018. - 186, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4024-0 fűzött
világtörténelem - magyar történelem
93/99 *** 943.9
[AN 3742709]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2019.
   Középkortörténeti tanulmányok 10 : a X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 7-9.) előadásai / szerk. Szanka Brigitta [et al.] ; [közread. a] Szegedi Középkorász Műhely. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2018. - 379 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-376-5 fűzött
Európa - Bizánci Birodalom - Belső-Ázsia - magyar történelem - magyar őstörténet - történelem - középkor
94"10/15 *** 930.8(=945.11)"08/09" *** 943.9"09/15"
[AN 3742460]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2019.
   Magyarok és lengyelek a 19. században : egy 1944-ben betiltott könyv / ... összeáll. Bevilaqua Borsody Béla és Tábori Kornél ; szerk., jegyzetekkel ell. és sajtó alá rend. Mitrovits Miklós. - [Budapest] : MTA BTK TTI : Mo. Bem J. Lengyel Kult. Egyes., 2018. - 255 p. : ill. ; 22 cm. - (Bibliotheca Hungaro-Polonica, ISSN 2631-0414 ; 1.)
Bibliogr.: p. 247-252.
ISBN 978-963-416-144-8 fűzött : 2800,- Ft
Lengyelország - Magyarország - történelem - kapcsolattörténet - 19. század - magyar történelem
943.9"18" *** 943.8"18" *** 930.85(439)"18" *** 930.85(438)"18"
[AN 3742119]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2019.
Marton Veronika
   Nimród, a hun-magyarok őse / Marton Veronika. - Utánny. - Győr : Matrona, 2018. - 177 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.: p. 169-173.
ISBN 978-963-88846-4-0 fűzött
emberszármazástan - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 572.1/.4(089.3)
[AN 3748067]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2019.
   Négy sávon : a Munkácsy Mihály Múzeum régészeti kutatásai az M44 nyomvonalán / [szerk. Ando György, Bácsmegi Gábor]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2018. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 6.)
Bibliogr.: p. 147-157.
ISBN 978-615-5811-02-9 kötött
Békés megye - régészet - lelet
903/904(439.175)
[AN 3742020]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2019.
Polgári Szilvia
   Beszélgetések : vágatlanul = Conversations : uncut version / Polgári Szilvia. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2018. - 185 p. : ill. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 18.)
ISBN 978-615-80462-5-1 fűzött
Magyarország - híres ember - magyar történelem - politikatörténet - 20. század - 21. század - interjú
929(439)"201"(047.53) *** 943.9"19/201"(047.53) *** 32(439)"19/201"(047.53)
[AN 3742214]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2019.
Sípos Ferenc
   A Vállaji Sípos család irataiból / Sípos Ferenc. - Debrecen : [Sípos F.], 2010-. - 24 cm
ISBN 963-06-0059-5
Sípos család, vállaji
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Sípos(093)
[AN 3301144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2018. - p. 361-420. - (Családtörténeti füzetek, ISSN 1217-3185 ; 12.)
Bibliogr.: p. 418-419.
ISBN 978-615-00-2474-5 fűzött
[AN 3742811] MARC

ANSEL
UTF-83708 /2019.
Szávai Géza (1950-)
   Székely Jeruzsálem : esszéregény az identitásról / Szávai Géza. - 6. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2018. - 411, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5500-42-8 kötött : 4200,- Ft
Bözödújfalu - Erdély - szombatosok - helytörténet
949.84-2Bözödújfalu *** 286.4(439.21) *** 286.4(498.4)
[AN 3747698]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2019.
Székely Ferenc (1951-)
   A sas visszatér : születésnapi beszélgetések / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 143, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-66-8 fűzött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - életútinterjú - 20. század - 21. század
929(498.4)(=945.11)(047.53)
[AN 3742826]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3710 /2019.
   Balatonkiliti ; [kiad. a Kilitiért Egyesület]. - Siófok-Kiliti : Kilitiért Egyes., 2018. - 79 p. : ill., részben színes ; 17x25 cm
ISBN 978-963-88872-1-4 kötött
Balatonkiliti - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Balatonkiliti(084.12)
[AN 3741855]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2019.
   Budapest : English / [Engl. text Péter Magyarics] ; [photos Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2018, cop. 2017. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-54-7 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3747754]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2019.
Gilder, William Henry (1838-1900)
Ice-pack and tundra (magyar)
   A Jeannette pusztulása [elektronikus dok.] : a hajótöröttek felkutatása és utazás Szibérián keresztül / William H. Gilder ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (mobi : 3.6 MB) (epub : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151581. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-355-2 (mobi)
ISBN 978-963-474-354-5 (epub)
Arktisz - Szibéria - felfedező utazás - hajótörés - 19. század - memoár - elektronikus dokumentum
910.4(98)(0:82-94) *** 656.61.08(57)"188"(0:82-94)
[AN 3729163]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2019.
Gyarmati István (1953-)
   Közös titkaink : [Budapest, Pozsony, Prága, Varsó] = Our shared secrets : [Bratislava, Budapest, Prague, Warsaw] / Gyarmati István ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2018. - [107] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5118-73-9 kötött : 4000,- Ft
Budapest - Pozsony - Prága - Varsó - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 908.437.6-2Pozsony(084.12) *** 908.437.1-2Praha(084.12) *** 908.438-2Warszawa(084.12) *** 77.04(439)(092)Gyarmati_I.
[AN 3741706]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2019.
Seldeneck, Lucia Jay von
111 Orte in Berlin, die man gesehen haben muss (magyar)
   111 különleges hely : Berlin / Lucia Jay von Seldeneck, Carolin Huder, Verena Eidel ; [ford. Draskóczy Piroska ..., Sólyom-Leskó Annamária ...]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 230, [10] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9318-0 fűzött : 3990,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 3742190]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2019.
Száraz György (1930-1987)
   Budapest / Száraz György, Száraz Miklós György ; [fotó] Lettner Kriszta. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 175, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-227-981-7 kötött : 7999,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Lettner_K.
[AN 3742338]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2019.
Száraz Miklós György (1958-)
   Terézvárosi anziksz / [szöveg Száraz Miklós György] ; [közread.] Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata ... - Budapest : Budapest VI. Ker. Önkormányzat ; Szentendre : Urbis Kvk., 2018. - 124 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5289-37-8 kötött : 4000,- Ft
Budapest. 6. kerület - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Bp.VI. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3742746]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2019.
Székely Ferenc (1951-)
   Tegye szerdára! : erdélyi humoros történetek és irodalmi anekdoták / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-62-0 fűzött : 2400,- Ft
Erdély - helyismeret - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - anekdota
908.498.4(0:82-36) *** 316.347(=945.11)(498.4)(0:82-36) *** 894.511-36(498)
[AN 3742839]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2019.
   Szentesi anekdoták 3 : [történetek, érdekes emlékképek a város múltjából] / [szerk. Vágvölgyi Zoltán] ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár]. - Szentes : Vár. Kvt., 2018. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-167.
ISBN 978-615-80757-3-2 fűzött
Szentes - helyismeret - anekdota
908.439-2Szentes(0:82-36)
[AN 3742701]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2019.
Szili Istvánné Viczkó Tímea (1947-)
   Rácok Ercsiben / Szili Istvánné. - [Ercsi] : Szili I.-né, 2018. - 234, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-2731-9 fűzött
Ercsi - magyarországi szerbek - népszokás - helyismeret
908.439-2Ercsi *** 316.347(=861)(439-2Ercsi) *** 398.3(=861)(439-2Ercsi)
[AN 3741720]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2019.
Szlovák Sándor
   Mezőkövesdi utcák, terek névadói / Szlovák Sándor ; [... Mezőkövesd Város Önkományzata kiad.]. - Mezőkövesd : Önkormányzat, 2018. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-2945-0 fűzött
Mezőkövesd - helyismeret - utcanév
908.439-2Mezőkövesd *** 809.451.1-311.154(439-2Mezőkövesd)
[AN 3742756]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3721 /2019.
   5 éves a Büntető Törvénykönyv / szerk. Domokos Andrea. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 75, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 23.)
A Budapesten, 2017. máj. 22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-86-7 fűzött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog
343(439)
[AN 3742001]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2019.
Almásy Gyula
   Közigazgatási szervezési alapismeretek [elektronikus dok.] : a Közigazgatási szervezési alapismeretek című tantárgy egyetemi tankönyve / Almásy Gyula, Csuth Sándor. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153503. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-94-0
közigazgatás - szervezés - szervezéstechnika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
35(075.8) *** 65.01(075.8)
[AN 3747193]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2019.
Békesi Nóra
   A közigazgatási bíráskodás alapjai [elektronikus dok.] / Balogh-Békési Nóra, Pollák Kitti, Vértesy László ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Lezárva: 2018. jan. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152272. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-06-4
Magyarország - közigazgatási bíróság - eljárásjog - elektronikus dokumentum
351.95(439)(078) *** 342.565(439)(078) *** 347.998.85(439)(078)
[AN 3734115]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2019.
   Büntetőeljárási jog : a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény : hatályos: 2018. július 2. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 329 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. aug. 27.
ISBN 978-963-413-206-6 fűzött : 1490,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3742058]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2019.
   Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai / szerk. Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 217 p. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 22.)
Lezárva: 2018. jan. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-85-0 fűzött
jog - jogalkalmazás - etika - információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra
34 *** 681.3.004.14 *** 340.132 *** 316.77 *** 17
[AN 3741997]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2019.
   Eljárásjogi kodifikáció - nemzetközi hatások : tanulmánykötet / szerk. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Szabó Krisztián. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 133 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. jún. 20.
ISBN 978-963-413-204-2 fűzött
Európai Unió - Magyarország - perrendtartás - jogharmonizáció
347.9(439) *** 343.1(439) *** 352.077(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3742047]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2019.
   Az Európai Unió jogának alapjai / szerk. Szabó Marcel [et al.]. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 611 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-348-2 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - egyetemi tankönyv
34(4-62)(075.8)
[AN 3742762]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2019.
Farkasné Gasparics Emese (1957-)
   Önkormányzati gazdálkodás [elektronikus dok.] : az Önkormányzati gazdaságfejlesztési politika és gyakorlat című tantárgy egyetemi tankönyve / Farkasné Gasparics Emese. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153506. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-00-4
Magyarország - helyi önkormányzat - pénzügy - gazdálkodás - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
352.073.5(439)(075.8)
[AN 3747202]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2019.
   A fizetésképtelenség aktuális jogi problémái nemzetközi kitekintéssel / szerk. Barta Judit. - Budapest ; Miskolc : Patrocinium, 2018. - 330 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-224-0 fűzött
Magyarország - Európa - gazdasági jog - felszámolás
347.736(439)(094) *** 347.736(4)(094)
[AN 3741886]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2019.
Garai Kálmán
   A magyar katonai repülőkiképzés kezdetei : a magyar királyi légierő délolasz repülő tanfolyama (D. R. T.), 1938-1940 / Garai Kálmán. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 231, [24] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2659-6 fűzött
Magyarország - légierő - hadtörténet - katonai repülőgép - Horthy-korszak - kiképzés
358.4(439)"190/194" *** 623.746(439)"190/194"
[AN 3741714]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2019.
Gáspár Mátyás (1949-)
   Önkormányzati szervezetfejlesztés [elektronikus dok.] : lépések egy új lokalizmus felé az önkormányzatiság újrafelfedezésével : az Önkormányzati szervezetfejlesztés és fejlesztéspolitikai keretei I. című tantárgy egyetemi tankönyve / Gáspár Mátyás, Tevanné Südi Annamária. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153510. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-02-8
helyi önkormányzat - szervezetfejlesztés - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
352(439)(075.8) *** 65.014(075.8)
[AN 3747209]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2019.
   A gazdálkodással összefüggő bűncselekmények büntetőjogi értékelése konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Domokos Andrea ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 127 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. okt. 13-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-97-3 fűzött
Magyarország - gazdasági bűnözés - büntetőjog
343.53(439)
[AN 3741994]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2019.
Hamza Gábor (1949-)
   Alkotmányjogi és európai jogi tanulmányok = Studies on constitutional law and European law / Hamza Gábor. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 310 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol, spanyol, olasz, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-413-220-2 fűzött : 2900,- Ft
Európai Unió - Magyarország - alkotmányjog - európai integráció - jogrendszer
342(439) *** 341.17(4-62)
[AN 3742031]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2019.
   A jövő közigazgatás-tudománya : a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola doktoranduszainak jubileumi tanulmánykötete / szerk. Méhes Tamás, Téglási András. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-77-6 fűzött
közigazgatás
35
[AN 3742785]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2019.
Kiss Anna (1961-)
   A sértett szerepe a büntetőeljárásban / Kiss Anna ; [kiad. Országos Kriminológiai Intézet]. - Budapest : Okri, 2018. - 299 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 287-299. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7373-24-4 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - áldozat
343.122(439)
[AN 3742393]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2019.
Kovács Róbert
   Önkormányzatok jogállása [elektronikus dok.] : az Önkormányzatok jogállása és a helyi közszolgáltatások szervezése című tantárgy egyetemi tankönyve / Kovács Róbert, Bekényi József, Kónya László Ferenc. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153498. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-98-8
Magyarország - helyi önkormányzat - közszolgáltatás - önkormányzati igazgatás - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
352(439)(075.8) *** 351(439)(075.8) *** 338.465(439)(075.8)
[AN 3747184]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2019.
Maczó Ferenc
   Az utolsó magyar királykoronázás : IV. Károly király és Zita királyné koronázási ünnepsége Budapesten 1916. december végén / Maczó Ferenc ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 159 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 978-963-416-146-2 kötött : 3000,- Ft
Károly (Magyarország: király), IV. (1887-1922)
Zita (Magyarország: királyné) (1892-1989)
Magyarország - koronázás - uralkodó - történelmi személy - századforduló
342.511.2(439)"1916" *** 943.9"191" *** 943.9(092)Károly,_IV. *** 394.43(439)"1916" *** 929(439)Zita
[AN 3747351]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2019.
Méhes Tamás
   A Polgári törvénykönyv vázlata [elektronikus dok.] / Méhes Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151149. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5870-08-8
Magyarország - polgári jog - törvény - tankönyv - elektronikus dokumentum
347(439)(094)(078)
[AN 3726807]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2019.
   Studia in honorem József Szalma / szerk. Boóc Ádám, Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 524 p. : ill., színes ; 25 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 12.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Szalma József műveinek bibliográfiája: p. 27-98.
ISBN 978-963-9808-98-0 kötött
jogtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34 *** 012Szalma_J.
[AN 3741872]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2019.
Szalai András
   Alkotmánytani és jogi alapismeretek [elektronikus dok.] : az Alkotmánytani és jogi alapismeretek című tantárgy egyetemi tankönyve / Szalai András, Erdős Csaba. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153500. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-92-6
Magyarország - államelmélet - alkotmány - alkotmányjog - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
342.4(439)(075.8) *** 321.01(075.8) *** 342(439)(075.8)
[AN 3747185]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2019.
Szunai Mária
   Vagyonmérleg a házassági vagyonjog gyakorlatában : [kézikönyv] / Szunai Mária. - [Debrecen] : Justitia Jogikönyv Kft., cop. 2018. - 224 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 222-224.
ISBN 978-615-00-3468-3 kötött : 19880,- Ft
Magyarország - vagyonjog - házasság - útmutató
347.626(439)(094)(036)
[AN 3742064]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2019.
   Technológiai kihívások az egyes jogterületeken / szerk. Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 236 p. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 25.)
Lezárva: 2018. nov. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-99-7 fűzött
jog - jogalkalmazás - információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra
34 *** 340.132 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3742009]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2019.
Tóth J. Zoltán (1978-)
   Alkotmánybíráskodás és népszuverenitás / Tóth J. Zoltán, Ouk Varinic. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 226 p. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-87-4 fűzött
Magyarország - alkotmánybíróság - államhatalmi ágak megosztása - 21. század
342.565.2(439)"201" *** 328(439)"201"
[AN 3742036]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3744 /2019.
Bene János (1955-)
   Vértes, a huszárok Doberdója / [szerző Bene János, Szebenyi István]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-27-1 kötött : 3490,- Ft
Vértes (hegység) - Magyarország - katonai egység története - huszár - lovasság - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1945" *** 357.133(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3741876]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2019.
   Kiképzés a békéért : MH Béketámogató Kiképző Központ = Training for peace : HDF Peace Support Training Centre / [a szöveget összeáll. ... Drót László]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-581-8 fűzött
Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ (Szolnok)
Szolnok - kiképzés - békefenntartó erő - laktanya - fényképalbum
355.233(439-2Szolnok)(084.12) *** 355.357(439)(084.12) *** 355.541
[AN 3742099]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2019.
Miklós Tamás, P.
   Balatonfüred az I. világháborúban, 1914-1918 : kronológia, adattár, bibliográfia, szemelvénygyűjtemény : Balatonarács és Balatonfüred I. világháború alatti hátországi életéből / [írta és összeáll. P. Miklós Tamás és Tóth-Bencze Tamás]. - Balatonfüred : Balatonfüredi Vár. Helytört. Gyűjt. : Balatonfüred Kult. Közgyűjt. Fenntartó Nonprofit Kft., 2018. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény kiadványai, ISSN 2631-0929 ; 1.)
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-89829-8-8 fűzött
Balatonfüred - helytörténet - hősi halott - katona - első világháború - névtár
355.293(439-2Balatonfüred)"1914/1918" *** 355(439-2Balatonfüred)"1914/1918" *** 050.8 *** 943.9-2Balatonfüred
[AN 3742401]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2019.
Somogyi Győző (1942-)
   The army of the Rákóczi war of independence, 1703-1711 = A Rákóczi-szabadságharc hadserege, 1703-1711 / Győző Somogyi ; [szakford. Soós Zsolt]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: A millennium in the military = Egy ezredév hadban
ISBN 978-963-327-779-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - egyenruha - katonai felszerelés - Rákóczi-szabadságharc
355.14(439)"170/171" *** 355.66(439)"170/171"
[AN 3741878]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3748 /2019.
Allen, David (1945-)
Getting things done (magyar)
   Hatékonyságnövelés stresszmentesen [elektronikus dok.] : GTD : az időmenedzsment új módszertana / David Allen ; ford. Németh Ádám. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Intézz el mindent!" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-726-2
időmenedzsment - vállalatirányítás - elektronikus dokumentum
65.013 *** 159.937.53 *** 613.865
[AN 3747980]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2019.
The catalyst effect (magyar)
   Az ösztönző magatartás hatalma : 12 készség és viselkedésminta az egyéni- és csapathatékonyság növelése érdekében / Jerry Toomer [et al.] ; [ford. Major Réka Ágnes]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 244 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 227-237.
ISBN 978-615-5884-11-5 fűzött : 1999,- Ft
vezetés - munkalélektan - csoportmunka - támogatás
65.012.4 *** 65.013 *** 331.103.244
[AN 3742090]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2019.
   Coaching alapok és irányzatok / szerk. Kelló Éva. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2014. - 403 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9530-8 fűzött : 6500,- Ft
coaching - vezetés
659.2 *** 65.012.4
[AN 3748241]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2019.
   A GDPR magyarázata / szerzők Jóri András [et al.]. - Budapest : HVG ORAC, 2018. - 611 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. nov. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-429-4 fűzött : 9800,- Ft
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás - útmutató
659.2.012.8(4-62)(094)(036) *** 659.2.012.8(439)(094)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3741813]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3752 /2019.
Bernard Balázs
   Az ingatlanértékesítés mesterfogásai nem csak tulajdonosoknak! : [szakmai iránytű az ingatlanértékesítésben] / [Bernard Balázs]. - Budapest : Micro Invent Kft., 2018. - [8], 145 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 978-615-00-2991-7 fűzött : 4800,- Ft
ingatlanközvetítés - útmutató
332.7(036)
[AN 3741752]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2019.
Buskó Tibor László (1975-)
   Közigazgatási urbanisztika / Buskó Tibor László, Jószai Attila. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 168 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Pro publico bono. - Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-615-5889-49-3 fűzött
Magyarország - településfejlesztés - önkormányzati igazgatás - urbanisztika - 21. század
332.1(439)"201" *** 711.1(439)"201" *** 352(439)"201" *** 911.375(439)"201"
[AN 3742773]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2019.
Cserép Péter
   Öngondoskodás! A legfélreértettebb kifejezés! ...avagy A nagy különbség a gondolkodásmódok között, amelyek a gazdagok, a középosztálybeliek vagy a szegények közé juttatnak : alapok / Cserép Péter. - [Esztergom] : Cserép P., 2018. - 86, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3701-1 fűzött
pénzügy - tőkebefektetés - megtakarítás
336.76 *** 658.152
[AN 3742908]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2019.
Diósi Pál (1942-2018)
   Forgattuk az idegent / Diósi Pál ; [közread. az] ISZT Alapítvány. - [Budapest] : ISZT Alapítvány, cop. 2018. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2366-3 fűzött
Magyarország - vállalkozó - idegenforgalom - 1990-es évek - interjú
658.1(439)"199"(047.53) *** 338.48(439)"199"
[AN 3742347]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2019.
Ferguson, Niall (1964-)
The ascent of money (magyar)
   A pénz felemelkedése : a világ pénzügyi történelme / Niall Ferguson ; [ford. Nagy Márta]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2016. - 420 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-656-1 kötött : 4450,- Ft
gazdaságtörténet - pénzügy - művelődéstörténet
338(091)(100) *** 336.7(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3748198]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2019.
   "Gazdasági és társadalmi útkeresés" [elektronikus dok.] : XIII. KHEOPS Nemzetközi Tudományos Konferencia : fiatal kutatók tudományos fóruma : Mór, 2018. november 14. : előadáskötet / ... szerk. ... Svéhlik Csaba ; [rend., közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - Szöveg. - [Mór] : Kheops Automobil-Kut. Int., 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89779-7-7
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Mór)
[AN 3740408]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2019.
   A magyar kockázatkezelési kutatások legújabb eredményei : PRMIA Hungary Chapter éves konferenciája, 2018 : 2018. október 17., Budapest ... : tanulmánykötet / [szerk. Dömötör Barbara, Keresztúri Judit Lilla] ; [közread. a] Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE Gazdálkodástudományi Intézet. - Budapest : BCE, 2018. - 89 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-723-0 fűzött
kockázat - kockázatbecslés
330.131.7 *** 65.012.8
[AN 3742754]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2019.
Miskolczi Bodnárné Harsányi Gyöngyi (1956-)
   Értékpapírok és befektetési ügyletek joga / Harsányi Gyöngyi. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 218 p. ; 21 cm. - (Magister kötetek, ISSN 2498-5430)
Lezárva: 2018. szept. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-413-232-5 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - pénzpiac - tőkebefektetés - tőzsde - jogi szabályozás - értékpapír
336.76(439)(094)
[AN 3741988]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2019.
   Pénzügytan : egyetemi tankönyv / [szerk. Kürthy Gábor] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Tanszék. - 2. átd. kiad. - Budapest : BCE Pénzügy Tansz., 2019. - 150 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-503-756-8 fűzött
pénzügy - számvitel - egyetemi tankönyv
336.7(075.8) *** 657(075.8)
[AN 3747317]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2019.
Piroska Gyula
   Egy hajóban evezünk avagy Üzenet a főnöködtől / Piroska Gyula ; [... ill. Temesi Péter]. - 5. kiad. - Budapest : Seminar Consulting Kft., [2018], cop. 2011. - 47 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-2636-5 fűzött
munkalélektan
331.101 *** 65.013 *** 159.9
[AN 3747709]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2019.
Romvári Orsolya
   A CSOK és az Áfa közérthetően tervezőknek és kivitelezőknek : mit kell tudni a CSOK-ról és a hozzá kapcsolódó Áfa kedvezményekről tervezőként, kivitelezőként? / írta Romvári Orsolya, Sipos Anna. - 2. mód. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2018]. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2018. febr. 14.
ISBN 978-615-5830-03-7 fűzött
Magyarország - állami támogatás - lakásvásárlás - 21. század - útmutató
338.246.027(439)(036) *** 365.28(439)(036)
[AN 3747304]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2019.
Sándorné Új Éva
   A költségvetési szervek dologi kiadásainak adó- és számviteli elszámolásai / [szerzők Sándorné Új Éva, Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2018. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
Bibliogr.: p. 139-144.
ISBN 978-963-638-557-6 fűzött
Magyarország - költségvetési szervezet - adózás - számvitel - útmutató
336.61(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3742684]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3764 /2019.
   Emmaus 25 / [közread. az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon]. - Nyíregyháza : Emmaus Evangélikus Szeretetotthon, 2018. - 77 p. : ill., színes ; 16 cm
Emmaus Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - nyugdíjasotthon - egyházi intézmény
364.442.046.6(439-2Nyíregyháza)
[AN 3742733]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2019.
   Vademecum : a Biztos Kezdet Gyerekházak számára / [szerk. Mayer József] ; [kiad. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság]. - Budapest : Szociális és Gyermekvédelmi Főig., 2018. - 106 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2539-1 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - gyermek - mélyszegénység - közösségfejlesztés - 21. század
364.65-053.2(439)"201" *** 316.37-058.38(439)"201" *** 316.45(439)"201"
[AN 3742614]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3766 /2019.
   Album Gymnasii Udvarhely anno Domini MDCLXXXIX. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint., 2018. - [676] p. ; 36 cm + mell. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Kész. az Arhivele Naţionale ale României Filiale Miercurea Ciuc gyűjteményében található kézirat alapján. - Fakszimile kiad. - Díszdobozban
ISBN 978-615-5639-17-3 kötött
Gymnasium Regium (Székelyudvarhely)
Székelyudvarhely - gimnázium - 17. század - 18. század - névjegyzék - hasonmás kiadás
373.54(439.2-2Székelyudvarhely)"168/183" *** 050.8 *** 094/099.07
[AN 3742435]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2019.
Antal Miklós (1951-)
   Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, 1921-2018 : az oktatás, a nevelés és a tudomány szolgálatában a Debreceni Egyetemen / Antal Miklós ; [közread. a Debreceni Egyetem]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., cop. 2018. - 44 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-318-755-5 fűzött
Debreceni Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Debrecen - tanszék - egyetem - anatómia - szövettan
378.661(439-2Debrecen).096 *** 061.6(439-2Debrecen) *** 611
[AN 3742096]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2019.
Balogh Katalin Gabriella
   Hetedhét tervezés : tematikus tervek gyűjteménye / Balogh Katalin Gabriella ; [ill. Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2018]. - 96 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
ISBN 978-615-5581-67-0 fűzött
óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3741848]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2019.
   Dokumentumok a völcseji iskola és a Hegy történetéből / [összeáll. Békési István] ; [kiad. Völcsej Község Önkormányzata]. - Völcsej : Önkormányzat, 2018. - 92 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-615-00-3677-9 fűzött
Római Katholikus Elemi Népiskola (Völcsej)
Völcsej - iskolatörténet - általános iskola - egyházi iskola - szőlőtermesztés - borászat - történelmi forrás
373.3(439-2Völcsej)(091)(093) *** 634.8(439-2Völcsej)(093) *** 663.2(439-2Völcsej)(093)
[AN 3742594]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2019.
   Esélyt a múzeummal : hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel / szerk. Dabi-Farkas Rita. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2018. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5123-63-4 fűzött
Magyarország - múzeumpedagógia - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás
376(439) *** 069.12(439) *** 37.025
[AN 3742576]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2019.
   A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium sportélete, 1948-1990 között : egykori diákok visszaemlékezései alapján / [szerk. Gulyás István]. - Gyönk : Tolnai L. Gimn., 2018. - 64 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3343-3 fűzött
Tolnai Lajos Német Kéttannyelvű Gimnázium (Gyönk)
Gyönk - gimnázium - iskolatörténet - testnevelés - sporttörténet - 20. század - memoár
373.54(439-2Gyönk)"1948/1990"(0:82-94)(082) *** 372.879.6 *** 796(439-2Gyönk)"1948/1990"(0:82-94)(082)
[AN 3742812]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2019.
   Az idő a mienk : emlékkönyv az inárcsi versmondásról / szerk. Maczák Ibolya ; [... képanyagát összeáll. Illés Csaba, Maczák Ibolya] ; [kiad. a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár]. - Inárcs : Zrumeczky D. Művel. Ház és Kvt., 2018. - 174 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-3372-3 fűzött
Inárcs - szavalóverseny - interjú
371.383(439-2Inárcs)(047.53) *** 82.085.22
[AN 3742433]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2019.
International Conference for Theory and Practice in Education (10.) (2018) (Budapest)
   10th International Conference for Theory and Practice in Education : 15-17 December 2018, Budapest ... : program, abstracts / [org., publ. by the] Association of Educational Sciences. - Budapest : Assoc. of Educational Sciences, 2018. - 45 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5840-01-2 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3743002]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2019.
Kendrella Ágnes (1975-)
   Színezd újra! : jeles napok az óvodában : rendezvény-, program- és tevékenységtervek / Kendrella Ágnes ; [festményeket festette Dóczi Gabriella] ; [ill. Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2018]. - 128 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-615-5581-68-7 fűzött
óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3741850]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2019.
   Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban / Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 311 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-754-8 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - lemorzsolódás - 21. század
378(439)"201" *** 371.212.73
[AN 3742016]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2019.
Márkus Mihály (1943-)
   Flóris Benő, a tatai református iskola rektora, 1826(?)-1908 / Márkus Mihály. - Tata : Tatai Református Egyházközség, 2018. - 36 p. ; 20 cm. - (Tatai református egyháztörténeti füzetek)
ISBN 978-615-00-3820-9 fűzött
Flóris Benő (1825-1908)
Tata - pedagógus - 19. század
37(439)(092)Flóris_B.
[AN 3742494]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2019.
   Pedagógiai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára / Belényesi Emese [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem [Államtudományi és Közigazgatási Kar]. - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5870-72-9)
pályaorientáció - pedagógia
37.048.43 *** 37
[AN 3742750]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2019.
   Pedagógiai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára [elektronikus dok.] / Belényesi Emese [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152018. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-72-9
pályaorientáció - pedagógia - elektronikus dokumentum
37.048.43 *** 37
[AN 3732118]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2019.
   Practice and theory in pedagogy / ed. by Tibor János Karlovitz ; [publ. by the] ... Association of Educational Sciences. - Budapest : Assoc. of Educational Sciences, 2018. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5840-03-6 fűzött
pedagógia
37(082)
[AN 3742996]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2019.
Robinson, Ken (1950-)
Creative schools (magyar)
   Kreatív iskolák [elektronikus dok.] : az oktatás alulról szerveződő forradalmi átalakítása / Ken Robinson, Lou Aronica ; ford. Bányász Réka. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153623. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-736-1
közoktatás - oktatási reform - oktatási módszer - elektronikus dokumentum
37.014 *** 371.321 *** 371.3
[AN 3748027]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2019.
Tóth Eszter
   Irány a gimi : tippek és stratégiák a sikeres matekfelvételihez / Tóth Eszter. - Budapest ; Biatorbágy : Tudásdoboz Bt., 2018. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3613-7 fűzött
matematika - tantárgy - felvételi vizsga - alapfokú oktatás - példatár
372.851(075.2)(079.1)
[AN 3742076]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2019.
Tough, Paul (1967-)
Helping children succeed (magyar)
   Adjunk esélyt a gyerekeknek! [elektronikus dok.] : hogyan segítsünk a hátrányból indulóknak? / Paul Tough ; ford. Szalai Virág. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-733-0
gyermeklélektan - családi nevelés - iskolai nevelés - hátrányos helyzetű - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 37.018.2 *** 376.6 *** 159.922.7
[AN 3747908]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2019.
Urbán Ádám (1976-)
   Esély : Aszódi Javítóintézet = Chance : Juvenile Detention Center Aszód / Urbán Ádám. - [Budapest] : Urbán Á., 2018. - 107, [2] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Számozott példány: 300
ISBN 978-615-00-3761-5 kötött
Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
Aszód - nevelőintézet - fényképalbum
376.58(439-2Aszód)(084.12)
[AN 3741700]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3784 /2019.
Elekes Enikő
   Edzés & étkezési napló / Elekes Enikő. - Budapest : Scolar, 2018. - 111 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-951-7 fűzött : 3999,- Ft
edzés - egészséges életmód - példatár
796.015(076) *** 613.71
[AN 3742153]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2019.
   A komfortzónán is túl.. : a táborozás pedagógiája, szociológiája és kulturális antropológiája / [szerk. Nagy Ádám] ; [kiad. a Neumann János Egyetem Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Társaság]. - [Kecskemét] : Neumann J. Egyetem Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely : Ifjúságszakmai Társ., cop. 2018. - 248 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5817-05-2 fűzött
táborozás - pedagógia - szociológia - kulturális antropológia - szociálpedagógia
379.835 *** 371.217.3 *** 37.013.42 *** 316.7
[AN 3742446]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2019.
Marczinka Zoltán (1962-)
Playing handball (magyar)
   Kézilabdázás : egy átfogó tanulmány a játékról / Marczinka Zoltán. - 3. aktualizált kiad. - [Budapest] : Kék Európa, 2018, cop. 1994. - 392 p., [8] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 391.
ISBN 978-615-80560-4-5 fűzött
kézilabda
796.322
[AN 3748026]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2019.
Moore, Billy
A prayer before dawn (magyar)
   A kíméletlen : rémálom Thaiföldön / Billy Moore ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-141-0 fűzött : 3490,- Ft
Nagy-Britannia - Thaiföld - ökölvívás - sportoló - börtön - 20. század - 21. század - memoár
796.83(410)(092)Moore,_B.(0:82-94) *** 343.261(593)"20"
[AN 3741710]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2019.
Müller Nándor
   Barangolások a Vértesben és a Gerecsében : [séták, kirándulások, bakancsos és körtúrák] / [... írta, tervezte és szerk. Müller Nándor]. - [Magyaregregy] : [Müller és Tsa. Bt.], [2018]. - 157 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-88415-8-2 fűzött
Vértes (hegység) - Gerecse - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439)(234.373.2)(036) *** 796.51(439)(234.373.23)(036)
[AN 3742798]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2019.
Radványi Benedek (1987-)
   Aranypengék : olimpiai győzelem 2018 / Radványi Benedek, Kovács Erika ; szerk. Harle Tamás. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, cop. 2018. - 285, [2] p., [7] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80560-6-9 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - olimpikon - gyorskorcsolyázás - 21. század - riport
796.914(439)(092)(047.53)
[AN 3742472]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2019.
Solymosi László (1941-)
   Sakkozzunk gyerekek! / Solymosi László. - [Dunakeszi] : Solymosi L., 2018. - [2], 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0923-0 fűzött
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3747197]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2019.
Szabó Tímea
   Sportsorsok 2 : 21 interjú magyar sportolókkal / [riporter] Szabó Tímea ; [az élő rádióbeszélgetéseket párbeszédbe rend. és ... szerk. Harle Tamás]. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, cop. 2018. - 264 p., [14] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80560-5-2 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - sportoló - 20. század - 21. század - interjú - rádióműsorszám
796(439)(092)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3748447]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2019.
Walker, Sam
The captain class (magyar)
   Legendás kapitányok : a sporttörténelem sikereinek titka / Sam Walker ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : Hamu és Gyémánt : Partvonal, cop. 2018. - 336 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 326-332.
ISBN 978-615-5783-38-8 fűzött : 3990,- Ft
sporttörténet - sportoló - siker
796(100)(092)
[AN 3742478]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3793 /2019.
Barta Judit (1969-)
   A tervezői tevékenység komplex bemutatása, valamint az építészeti, műszaki alkotások és terveik szerzői jogvédelme / Barta Judit. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 515 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. aug. 31. - Bibliogr.: p. 480-505.
ISBN 978-963-413-219-6 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - szerzői jog - jogvédelem - építészeti terv
72.011 *** 347.77/.78(439) *** 347.9(439)
[AN 3742002]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2019.
Butak András (1948-)
   Karcolt vonalak : Art9 Galéria, Budapest, 2018. november 13 - december 1. = Scratched lines / [Butak András]. - Budapest : Butak A., 2018. - [30] p. : ill. ; 17x23 cm
Borítócím: Butak András
ISBN 978-615-00-3573-4 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Butak_A.
[AN 3742270]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2019.
   Engineering structures of the Visegrad countries = A visegrádi országok mérnöki építményei = Obiekty inżynierskie wyszehradzkiej czwórki = Inžinierske stavby vyšehrádskej štvorky = Inženýrské stavby visegrádské čtyřky / [fel.szerk. ... Holló Csaba] ; [kiad. ... Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara]. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén M. Mérnöki Kamara, [2018]. - 297 p. : ill., színes ; 31 cm
Számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-00-3758-5 kötött
építmény - építőipari tervezés - Visegrádi államok - 21. század
721(4-191)"200/201"
[AN 3742814]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2019.
   Fazekas Lajos (1918-1998) emlékkiállítás, 2018. november 10 - december 3 / [szerk. Fazekasné Sutus Lenke] ; [kiad. Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány Kuratóriuma]. - [Nádudvar] : Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány, 2018. - 47 p. : ill. ; 21x21 cm
Borítócím: Fazekas Lajos 100. - Összefoglalás angol, német és lengyel nyelven
ISBN 978-615-00-3495-9 fűzött
Fazekas Lajos (1918-1998)
Magyarország - népi kerámia - fazekas - 20. század - kiállítási katalógus
738.031.4(439)(092)Fazekas_L. *** 061.4(439-2Nádudvar)
[AN 3741909]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2019.
   A Feszty-körkép és története / Gál László [et al.] ; [kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark]. - [Ópusztaszer] : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark, [2018]. - 95, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 87-88. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-2192-8 kötött
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - panorámakép
75.044(439) *** 75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.053(439)
[AN 3741844]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2019.
   A geometria peremén : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2018. június 13 - szeptember 2.] = On the edge of geometry : [Vasarely Museum, Budapest, 13 June - 2 September 2018] / [a kiállítás kurátora ..., a katalógus szerkesztője ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2018. - 39 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 32.
ISBN 978-615-80659-6-2 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3742558]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2019.
Isaacson, Walter (1952-)
Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci : [a zseni közelről] / Walter Isaacson ; [ford. Falcsik Mari]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 714, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 631-640.
ISBN 978-963-479-034-1 kötött : 6999,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - képzőművész - tudós - 15. század - 16. század
73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 3742181]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2019.
Kárpáti Zoltán
Leonardo da Vinci és a budapesti Lovas (angol)
   Leonardo da Vinci and the Budapest Horse and Rider : a brief history of an attribution / Zoltán Kárpáti ; [transl. Steve Kane] ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Mus. of Fine Arts, cop. 2018. - 82, [4] p. : ill., színes ; 32 cm
A Budapesten, 2018. okt. 30 - 2019. jan. 6. között rendezett kiállítás katalógusával. - Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-615-5304-88-0 kötött
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - képzőművész - 15. század - 16. század - szobrászat - kiállítási katalógus
73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3742051]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2019.
Kárpáti Zoltán
   Leonardo da Vinci és a budapesti Lovas : egy attribúció rövid története / Kárpáti Zoltán ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2018. - 82, [4] p. : ill., színes ; 32 cm
A Budapesten, 2018. okt. 30 - 2019. jan. 6. között rendezett kiállítás katalógusával. - Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-615-5304-87-3 kötött
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - képzőművész - szobrászat - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3742044]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2019.
Kecskés András (1968-)
   Töredékek : Kecskés András munkái = Fragments / [... kiad. a Magyar Festők Társasága]. - Budapest : M. Festők Társ., 2018. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5074-15-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kecskés_A.
[AN 3742277]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2019.
Kertész László
   Kortárs műgyűjtés : kézikönyv : művészetszeretőknek, műtárgyvásárlóknak, gyűjtőknek és befektetőknek / Kertész László ; [közread. a Kortárs Műgyűjtő Akadémia]. - Budapest : Kortárs Műgyűjtő Akad., 2018. - 292 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3039-5 kötött : 12900,- Ft
műgyűjtés
7.074
[AN 3741851]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2019.
   A konkrét művészet poétikái : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2018. június 13 - szeptember 2.] = Poetiken des Konkreten : [Vasarely Museum, Budapest, 13 June - 2 September 2018] : [Rittergalerie, Klagenfurt, 20 September - 3 November 2018] / [a kiállítás kurátora ... Pia Jardí] ; [a katalógust szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület ..., Rittergalerie ... - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes. ; Klagenfurt : Rittergalerie, 2018. - 52, [1] p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 31.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-807659-5-5)
Magyarország - Ausztria - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(436)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018" *** 061.4(436-2Klagenfurt)
[AN 3742562]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2019.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Makovecz - templomok / [... a Makovecz Imre Alapítvány gondozásában jelent meg]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Makovecz I. Alapítvány, 2018. - 330, [7] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Fűzött : 7900,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - építész - 20. század - ezredforduló - templom
72(439)(092)Makovecz_I. *** 726.54(4-191)
[AN 3748024]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2019.
Mayer Erzsébet (1951-)
   A keresztbe tett idő : irodalmi és művészeti tanulmányok / Mayer Erzsébet ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2018. - 152 p., VIII t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5750-26-7 fűzött
művészetesztétika - irodalomesztétika - magyar irodalom története - világirodalom története
7.01 *** 82.01 *** 894.511(091) *** 82(091)
[AN 3742573]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2019.
Méhész Tímea
   Egy ékszerdoboz titkai / Méhész Tímea ; [szöveg Kovács Gabi, Méhész Tímea] ; [ill. Szabó Ágnes, Szörényi Emese]. - Budapest : [Méhész T.], 2018. - 151 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-2420-2 kötött
ékszer - ötvösség
739.2
[AN 3742611]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2019.
Méhész Tímea
   Egy ékszerdoboz titkai / Méhész Tímea ; [szöveg Kovács Gabi, Méhész Tímea] ; [ill. Szabó Ágnes, Szörényi Emese]. - Budapest : [Méhész T.], 2018. - 151 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Ezüstözött élmetszéssel, díszdobozban
ISBN 978-615-00-2420-2 kötött
ékszer - ötvösség
739.2
[AN 3742600]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2019.
   Műemlékek Sóstógyógyfürdőn / [összeáll. Margócsy József, Labossa Gusztáv]. - 2. jav. kiad. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Városvédő Egyes., 2018. - 15, [1] p. : ill. ; 17 cm. - (Mesélő Nyíregyháza ; 19.)
ISBN 978-615-5879-00-5 fűzött
Magyarország - Sóstó (Nyíregyháza) - műemlék - helyismeret
72.025.3(439-2Sóstó) *** 908.439-2Sóstó
[AN 3742945]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2019.
Nádas Alexandra (1974-)
   Nádas Alexandra. - [Gyermely] : [Nádas A.], 2018. - 110, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-615-00-2390-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nádas_A.
[AN 3742126]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2019.
Oláh László
   Katonai Emlékpark - Nemzeti Emlékhely, Pákozd = Military Memorial Park - National Memorial Site, Pákozd / [írta és szerk. ... Oláh László] ; [kész. ... a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete ... kiadásában]. - [Székesfehérvár] : Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv. ; [Pákozd] : Katonai Emlékpark N. Kft., 2019. - 55 p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-88412-7-8 fűzött
Pákozd - emlékpark - csata - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
725.945(439-2Pákozd) *** 355.48(439-2Pákozd)"1848"
[AN 3748429]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2019.
Sipka László (1937-)
Az élet öröme (angol)
   The joy of life : Hungary - through the lens of a Hungarian / László Sipka ; [transl. Ágnes Szunyogh]. - Budapest : Sipka, L., 2018. - 63 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-00-3094-4 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Sipka_L.
[AN 3743034]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2019.
Sipka László (1937-)
   Az élet öröme : fényképes könyv / Sipka László. - Budapest : Sipka L., 2018. - 65 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-00-1466-1 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Sipka_L.
[AN 3743026]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2019.
   Sziget : Vízivárosi Galéria, 2018. november 6-27. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2018]. - 51 p. : ill., színes ; 23 cm
A kiállítást Budapesten tartották
ISBN 978-615-5074-20-2 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3742265]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2019.
Tamasi Mihály (1931-)
   Erdei Ferenc 1965-ös, Komócsin Mihály 1973-as írása a tanyakérdésről : vitám Komócsinnal a mezőgazdasági szakszövetkezetek szerepéről / Tamasi Mihály. - Szeged : Szerző, 2018. - 75 p. ; 21 cm. - (Várostörténeti tanulmányok ; 2.)
ISBN 978-615-00-2833-0 fűzött
Erdei Ferenc (1910-1971). Történelmi lecke a tanyákról
Komócsin Mihály (1925-2016). Gondolatok a tanyavilág helyzetéről és jövőjéről
Magyarország - tanya - agrártörténet - mezőgazdaság - 20. század - tudományos vita
711.438(439.14) *** 911.373.3(188.2)(439.14) *** 308(439.14-28) *** 338.43(439)"20"
[AN 3742072]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2019.
Tumpek Zoltán
   Sorsdöntő találkozás : készen vagy, Miska? : Szamossy Elek festőművész és Munkácsy Mihály találkozása / Tumpek Zoltán. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39-43.
ISBN 978-615-5359-65-1 fűzött : 1300,- Ft
Szamossy Elek (1826-1888)
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 75(439)(092)Szamossy_E.
[AN 3742843]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2019.
   Utazás : Eötvös 10 Kulturális Színtér, 2018. szeptember 6 - október 28. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2018]. - 23 p. : ill., színes ; 23 cm
A kiállítást Budapesten tartották
ISBN 978-615-5074-14-1 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3742284]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2019.
Várady Róbert (1950-)
   Kizökkent idő : Várady Róbert új képei = Time out of joint / [... kiad. a Magyar Festők Társasága]. - Budapest : M. Festők Társ., 2018. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5074-16-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Várady_R.
[AN 3742282]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2019.
Vásárhelyi Tímea
   Vásárhelyi Tímea képei / [... kiad. a Magyar Festők Társasága]. - Budapest : M. Festők Társ., 2018. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
A képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-615-5074-17-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Várhelyi_T.
[AN 3742271]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2019.
Veres Ágota (1972-)
   Átjárók : Ikon-sorozat : Veres Ágota képei = Passages : Icon-series / [... kiad. a Magyar Festők Társasága]. - Budapest : M. Festők Társ., 2018. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5074-18-9 fűzött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
75(477.87)(=945.11)(092)Veres_Á.
[AN 3742264]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2019.
Wrobel-Jandó Péter (1955-)
   Látható és láthatatlan : Wrobel Péter képei = Visible and invisible / [... kiad. a Magyar Festők Társasága]. - Budapest : M. Festők Társ., 2018. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5074-19-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Wrobel_P.
[AN 3742281]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3822 /2019.
Bálint Csaba
   Miklóska Lajos élete és munkássága / Bálint Csaba. - Budapest : Bálint Cs., 2018. - 187, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2223-9 fűzött : 2590,- Ft
Miklóska Lajos (1948-)
Beatrice (együttes)
Magyarország - zenész - basszusgitár - rockzenekar - 20. század - 21. század - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)Miklóska_L.(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)Beatrice(047.53)
[AN 3742574]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2019.
   Dalok szájharmonikára / sajtó alá rend., jegyzetekkel ell., a bevezetőt és az utószót írta Kovács Imre Attila ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : BSÖ Alapítvány, 2018. - 204 p. : ill. ; 25 cm
A dalszövegeket gyűjt. Juhász Nagy Vilmos. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80781-4-6 fűzött
daloskönyv
784.4
[AN 3742197]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2019.
   Esztendőre vagy kettőre.. : interaktív gyermekkönyv, ajándék CD-vel! / [ill. Elek Lívia, Eszes Hajnalka, Tényi Katalin] ; [fotók Nagy Attila] ; [közread. a] Palmetta. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub ; [Tarhos] : Palmetta A M. Kultúráért Egyes., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
A mellékletben közrem. a Palmetta Zenekar
ISBN 978-615-5581-78-6 kötött
gyermekdal - foglalkoztatókönyv - auditív dokumentum
784.67(02.053.2) *** 087.5
[AN 3742121]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2019.
Molnár Ágnes
   Csiporka és Bíborka Zenevárosban avagy Mesés zeneelmélet, hangszerismeret nem csak gyerekeknek / Molnár Ágnes. - [Budapest] : Garbo, cop. 2018. - 136 p. : ill. ; 17x23 cm + CD
ISBN 978-615-5696-55-8 fűzött
hangszer - zeneelmélet - gyermekkönyv - auditív dokumentum
681.8(02.053.2) *** 78.01(02.053.2)
[AN 3742792]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3826 /2019.
Bardot, Brigitte (1934-)
Larmes de combat (magyar)
   A küzdelem könnyei / Brigitte Bardot, Anne-Cécile Huprelle ; [ford. Marádi Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 269, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9325-8 fűzött : 3400,- Ft
Bardot, Brigitte (1934-)
Franciaország - színész - 20. század - 21. század - memoár
791.44.071.2(44)(092)Bardot,_B.(0:82-94)
[AN 3742164]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3827 /2019.
   25 év - 25 tanulmány : fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből, 1993-2018 = 25 años - 25 ensayos : capítulos de la historia del Departamento de Estudios Hispánicos, 1993-2018. - Szeged : JATEPress, 2018. - 317 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-382-6 fűzött
hispanológia
806.0 *** 860 *** 316.7(=60)
[AN 3742351]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2019.
   Angol alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : B1 / [a feladatokat kész. Dezsényi István, Salánki Ágnes] ; [közread. az] ... ELTE Origó Nyelvi Centrum. - 3. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2019, cop. 2018. - 166 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9918-4 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3748244]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2019.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Francia - magyar kisszótár / Bárdosi Vilmos. - Budapest : Akad. K., 2019. - [16], 687 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-203-2 kötött : 3850,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 3748035]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2019.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar kisszótár / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2019. - XVI, 688 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-206-3 kötött : 3950,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 3748038]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2019.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar szótár / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2019. - [14], 1086 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-454-208-7 kötött : 11450,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 3748043]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2019.
Horváthné Lovas Márta
   Német nyelvtan : elmélet és gyakorlat / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2018]. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-963-85779-6-2 fűzött : 1800,- Ft
ISBN 963-85779-6-7
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3747936]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2019.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz kisszótár / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2019. - XVI, 672 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-207-0 kötött : 3950,- Ft
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 3748039]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2019.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz szótár / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2019. - [14], 1115 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-209-4 kötött : 11450,- Ft
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 3747764]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2019.
Konrád Miklós (1967-)
   Magyar - francia kisszótár / Konrád Miklós. - Budapest : Akad. K., 2019. - [16], 649, [15] p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-204-9 kötött : 3850,- Ft
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 3748037]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2019.
Kormány Margit (1935-)
   A penyigei szótár / Kormány Margit. - [Penyige] : [Kormány M.], 2018. - 71 p. ; 21 cm
A címoldalon és a borítófedélen számozási adatként: 6.
ISBN 978-615-00-2928-3 fűzött
Penyige - tájszótár - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439-2Penyige)
[AN 3742524]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2019.
   Német alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : B1 / [a feladatokat kész. Sz. Egerszegi Erzsébet, Óvári Valéria] ; [közread. az] ... ELTE Origó Nyelvi Centrum. - 2. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2019, cop. 2018. - 155 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9919-1 fűzött : 3250,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3748254]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2019.
Patkós Éva
   Èkonomika.ru : tematikus gyakorlókönyv a közép- és felsőfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [B2, C1] / Patkós Éva, Petuhova Tatjána. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 218 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-50-2 fűzött : 3500,- Ft
orosz nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
808.2(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3747851]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2019.
   Prospettive culturali fra intersezioni, sviluppi e svolte disciplinari in Italia e in Ungheria : convegno organizzato dal Dipartimento d'italianistica della Facolta di lettere dell'Università Eötvös Loránd Budapest con collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Budapest : [Budapest], 3-4 maggio 2017 / a cura di Ilona Fried ; [pubbl.] Ponte Alapítvány ... - Budapest : Ponte Alapítvány : ELTE BTK Olasz Nyelv és Irod. Tansz., 2018. - 404, [4] p. : ill. ; 21 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2099-0 fűzött
Magyarország - Olaszország - olasz nyelv - olasz irodalom - kultúra - kulturális kapcsolat - italika
805.0 *** 850 *** 316.7(439) *** 316.7(45)
[AN 3742272]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2019.
Say István (1950-)
   Bevezetés az izsor nyelv ismereteibe / Say István. - Sióagárd ; Kaposvár : Magánkiad., 2018. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2110-2 fűzött
inkeri nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=945.424 *** 809.454.24
[AN 3743108]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2019.
Simoncsics Péter (1946-)
   On negation in Uralic / Péter Simoncsics. - [Pomáz] : [Simoncsics P.], 2018. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1371-8 fűzött
nyelvészet - mondattan - uráli nyelvek
809.44/.45-56
[AN 3741822]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2019.
   UPRT 2017 [elektronikus dok.] : empirical studies in English applied linguistics / ed. by Magdolna Lehmann [et al.] ; publ. by Lingua Franca Csoport. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Pécs : Lingua Franca Csop., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2017. jún. 23-án "University of Pécs Round Table" címmel tartott konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153683. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-307-1
nyelvészet - nyelvoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
80 *** 372.880 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3748653]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3843 /2019.
Sacks, Oliver (1933-2015)
On the move (magyar)
   Mozgásban [elektronikus dok.] : egy élet / Oliver Sacks ; ford. Ízing Róbert. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153618. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-671-5
Sacks, Oliver (1933-2015)
Egyesült Államok - orvos - író - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
820(73)(092)Sacks,_O.(0:82-94) *** 61(73)(092)Sacks,_O.(0:82-94)
[AN 3747990]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3844 /2019.
Boka László (1974-)
   Peremek és középpontok : tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról / Boka László. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 309 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-027-2 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 3742084]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2019.
   "Dallammá alakítjuk a dilemmákat" : tanulmányok, ismertetések, interjúk, levelek, e-mailek Báger Gusztáv költészetéről / [sajtó alá rend. Sipos Lajos]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2018. - 379 p ; 25 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5618-21-5 kötött : 2900,- Ft
Báger Gusztáv (1938-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Báger_G.
[AN 3742545]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2019.
Kenyeres Zoltán (1939-)
Ady Endre (új kiadása)
   Ady / Kenyeres Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-220.
ISBN 978-615-5743-66-5 fűzött : 2500,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Ady_E.
[AN 3748034]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2019.
Kimmel István (1950-)
   Havi Magyar Fórum irodalmi, társadalmi, kulturális és politikai folyóiratban 2015 szeptemberétől 2018. július-augusztusig (4 év) számaiban megjelent írásaim és esszéim / Kimmel István. - [Érd] : Kimmel I., 2018. - 203 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4017-2 fűzött
magyar irodalom története - 20. század - magyar történelem - publicisztika
894.511(091)"19"(0:82-92) *** 943.9(0:82-92)
[AN 3742615]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2019.
   Néha olyan jól beszélek : Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából / [szerk. és a szövegeket gond. Deák-Takács Szilvia]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2018. - 35 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 29.)
ISBN 978-615-80383-8-6 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Magyarország - író - magyar irodalom - 19. század - antológia
894.511(092)Tompa_M.(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3743042]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2019.
Tandori Dezső (1938-2019)
   Nincs beszédülés / Tandori Dezső. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2018. - 211 p. : ill. ; 26 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-23-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - író - grafikus - 20. század - 21. század
894.511(092)Tandori_D. *** 741(439)(092)Tandori_D.
[AN 3742605]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2019.
Turczi István (1957-)
   Falánk idő : fantázia és fúga, avagy beszélgetések Turczi Istvánnal / [... szerk., a szövegeket gond. Berka Attila]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2018. - 174 p. : ill. ; 21x24 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 28.)
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 978-615-80383-7-9 fűzött : 2490,- Ft
Turczi István (1957-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Turczi_I.(047.53)
[AN 3743037]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3851 /2019.
Berry, Flynn
Under the Harrow (magyar)
   A nővérem nevében [elektronikus dok.] / Flynn Berry ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153717. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-45-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3748782]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2019.
Camp, Candace (1949-)
Swept away (magyar)
   Szerelem a gyanú árnyékában / Candace Camp ; [... ford. Szalontai Éva]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2018. - 208 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 6.)
ISBN 978-963-448-505-6 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3747163]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2019.
Child, Lauren (1967-)
Clarice Bean : spells trouble (magyar)
   Clarice Bean : helyesíráspara / Lauren Child ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Csimota, 2018. - 186, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-35-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3741804]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
At Bertram's Hotel (magyar)
   A Bertram Szálló [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Bart István. - Szöveg (epub : 936 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153595. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-281-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3747897]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2019.
Cuentos fabulosos (magyar)
   Mesék szárnyán / [... vál. Cella Ruiz] ; [ill. Pilar Campos] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 187 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-987-3 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3742018]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2019.
Cuentos fabulosos (magyar)
   Mesék szárnyán / [... vál. Cella Ruiz] ; [ill. Pilar Campos] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 187 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-988-0 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3742021]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2019.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Flow my tears, the policeman said (magyar)
   Csordulj, könnyem, mondta a rendőr / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán] ; [a ... verset Imreh András ford.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2006. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-544-3 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3748422]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2019.
   Esti mesék lányoknak / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 98, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-473-0 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3747018]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2019.
Follett, Ken (1949-)
Fall of giants (magyar)
   A titánok bukása : Évszázad-trilógia 1. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 968, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-770-2 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3747973]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2019.
Follett, Ken (1949-)
Winter of the world (magyar)
   A megfagyott világ : Évszázad-trilógia 2. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 930 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-771-9 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3747981]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2019.
Gatti, Alessandro (1975-)
La nave degli addii (magyar)
   A búcsú hajója / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 239, [4] p. : ill. ; 21 cm
Baccalario, Pierdomenico alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-562-6 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3742341]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2019.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Rasskazy o rodine (magyar)
   Orosz népellenes mesék [elektronikus dok.] / Dmitry Glukhovsky ; ford. Abonyi Réka és M. Nagy Miklós ... - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153628. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-287-1
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3748041]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2019.
Heyking, Elisabeth von (1861-1925)
Liebe, Diplomatie und Holzhäuser (magyar)
   Szerelem, diplomácia, faházak [elektronikus dok.] / Elisabeth von Heyking ; ford. N. Sebestyén Irén. - Szöveg (mobi : 2.5 MB) (epub : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151293. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-309-5 (mobi)
ISBN 978-963-474-308-8 (epub)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3727569]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2019.
Kingsbury, Karen (1963-)
Sunset (magyar)
   Napnyugta : a család szeretetének ereje és a megváltás gyógyító csodája : a Baxter család története : Napkelte-sorozat 4. kötet / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2018. - [12], 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81045-5-5 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3742180]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2019.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : dog days (magyar)
   Egy ropi naplója : kutya egy idő / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 221, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-245-532-7 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3747528]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2019.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : double down (magyar)
   Egy ropi naplója : dupla para / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 11
ISBN 978-963-399-734-5 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3747531]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2019.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Rodrick rules (magyar)
   Egy ropi naplója : Rodrick a király / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 11. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-245-190-9 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3747526]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2019.
Kiremitçi, Tuna (1973-)
Selanik'te Sonbahar (magyar)
   Ősz Szalonikiben : regény / Tuna Kiremitçi ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Joshua Kv., 2018. - 258, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-21-4 kötött : 3400,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3741086]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2019.
Kwan, Kevin
China rich girlfriend (magyar)
   Kőgazdag barátnő / Kevin Kwan ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 431 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-09-9328-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3742170]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2019.
Landsberger, Artur (1876-1933)
Lu, die Kokotte (magyar)
   Lu, a kokott [elektronikus dok.] / Arthur Landsberger ; ford. Vécsey Leó. - Szöveg (epub : 655 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153487. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-511-2 (epub)
ISBN 978-963-474-512-9 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3747089]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2019.
Lem, Stanisław (1921-2006)
Głos Pana (magyar)
   Az Úr hangja [elektronikus dok.] / Stanisław Lem ; ford. Murányi Beatrix. - Szöveg (epub : 844 KB). - [Budapest] : Helikon, [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153572. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-274-1
lengyel irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
884-312.9=945.11
[AN 3747644]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2019.
London, Jack (1876-1916)
Martin Eden (magyar)
   Martin Eden [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153721. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-623-2 (epub)
ISBN 978-963-474-624-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3748789]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2019.
Löns, Hermann (1866-1914)
Der Wehrwolf (magyar)
   Az ordas [elektronikus dok.] / Hermann Löns ; ford. Türóczi József. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151286. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-319-4 (mobi)
ISBN 978-963-474-318-7 (epub)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3727552]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2019.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of mist and fury (magyar)
   A court of mist and fury : köd és harag udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 750, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-094-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3747676]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2019.
Machiavelli, Niccolò (1469-1527)
Il principe (magyar)
   A fejedelem / Machiavelli ; [ford. ... Lutter Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 150 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 4.)
ISBN 978-963-227-540-6 fűzött : 999,- Ft
olasz irodalom - államelmélet
850-96=945.11 *** 321.01
[AN 3748046]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
Les hommes protégés (magyar)
   Védett férfiak [elektronikus dok.] / Robert Merle ; ford. Réz Ádám. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Helikon, [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153588. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-277-2
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3747869]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2019.
Pearl, Alexa (1967-)
The big secret (magyar)
   A nagy titok / írta Alexa Pearl ; rajz. Paco Sordo ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 102, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Szandi meséi ; 1.)
ISBN 978-963-483-032-0 fűzött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3741936]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2019.
Pearl, Alexa (1967-)
Journey beyond the trees (magyar)
   Mi rejtőzik a fák mögött? / írta Alexa Pearl ; rajz. Paco Sordo ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 104 p. : ill. ; 18 cm. - (Szandi meséi ; 2.)
ISBN 978-963-483-033-7 fűzött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3741938]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2019.
Plâckovskij, Mihail (1935-1991)
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [rajz.] Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Réz András]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 77, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-887-5 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3748162]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2019.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   Az aranybogár / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály és Pásztor Árpád]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 112, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 10.)
ISBN 978-963-479-243-7 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3747946]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2019.
Reizin, P. Z.
Happiness for humans (magyar)
   Szerelem gombnyomásra / P. Z. Reizin ; [ford. Nádor Zsófia]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-975-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3742131]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Affaire royale (magyar)
   A múlt nyomában / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 303 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-434-9 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3747581]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 623 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-324-458-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3747672]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2019.
Rylance, Ulrike (1968-)
Penny Pepper : Tatort Winterwald (magyar)
   Bors Bori : a karácsonyfarablás / [Ulrike Rylance] ; ill. Lisa Hänsch ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - 143 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-476-017-7 fűzött : 2800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 3742339]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2019.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 105 p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 5.)
ISBN 978-963-227-609-0 fűzött : 999,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3748052]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2019.
Sparks, Nicholas (1965-)
Every breath (magyar)
   Minden szívdobbanással / Nicholas Sparks ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-209-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3742191]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2019.
Stevens, Chevy (1973-)
That night (magyar)
   Aznap éjjel [elektronikus dok.] : a gyilkos köztünk jár / Chevy Stevens ; ford. Schwartz Marianna. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-62-5
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(71)=945.11
[AN 3747882]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2019.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-767-0 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3748164]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2019.
Thorpe, Nick (1960-)
The Danube (magyar)
   A Duna : utazás a Fekete-tengertől a Fekete-erdőig / Nick Thorpe ; [ford. Gebula Judit]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2015. - 357 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-349.
ISBN 978-963-244-598-4 kötött : 3950,- Ft
Duna - Közép-Európa - helyismeret - angol irodalom - útleírás
820-992=945.11 *** 908.4-11(282.243.7)(0:82-992)
[AN 3748195]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2019.
Tóth Sándor (1939-)
   Elfelejtett harmóniák : versek és műfordítások / Tóth Sándor. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-64-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14 *** 894.511-14.032
[AN 3742834]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2019.
Weil, Jiří (1900-1959)
Moskva-hranice (magyar)
   Moszkva, a határ / Jiří Weil ; ford. Varga György. - Budapest : Park, cop. 2018. - 393, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-400-5 kötött : 3450,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3742234]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3892 /2019.
   Ablak a napra : válogatás a Napkorong Irodalmi Klub szerzőinek alkotásaiból / [szerk. Krassóy Iván Istvánné Helen Bereg]. - [Budapest] : Napkorong Irod. Klub, 2018. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3736-3 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3741934]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2019.
Ábrahám Zsuzsanna
   Fertő-parti mesék 2 : Bodzaborda (soproni boszorkánylegenda) : a soproni Boszorkány Meseösvény = Tales from around Lake Fertő 2 : Elderberry Rib (a witch's tale from Sopron) : the Witch Tale Trail of Sopron = Märchen aus der Gegend des Neusiedler Sees 2 : Holunderrippe (eine Hexenlegende aus Ödenburg) : der Hexen-Märchenpfad von Ödenburg / [írta ... Zsuzsanna Ábrahám] ; [rajz. ... Evelin Dankó] ; [ford. ... Csilla Dorogman]. - Budapest : Garbo, 2018. - 51 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5696-50-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - többnyelvű dokumentum
894.511-34.02(02.053.2)=20=30
[AN 3742800]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Aranyalbum : Arany János versei az Arany János gyermekrajz pályázat résztvevőinek rajzaival / [... szerk. Rózsássy Barbara] ; [közread. az] Arany János Alapítvány. - Budapest : Arany J. Alapítvány, 2019. - 65, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-8432-05-6 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - pályázat - vers - gyermekrajz
894.511-14 *** 741.071-053.2 *** 06.063(439)
[AN 3745075]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2019.
Balázs Ágnes (1967-)
   Mesélő ABC / Balázs Ágnes ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 46, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-9863-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3748111]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2019.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A Csillagösvény hídja. - 9. kiad. - [2019], cop. 2009. - 420 p.
Bibliogr.: p. 410-420.
ISBN 978-963-426-155-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747503] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A holló háborúja. - 7. kiad. - [2019], cop. 2013. - 577 p. : ill.
Bibliogr.: p. 527-545.
ISBN 978-963-426-256-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747506] MARC

ANSEL
UTF-83897 /2019.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A Hajnalcsillag fénye. - 13. kiad. - [2019], cop. 2008. - 381 p.
ISBN 978-963-426-525-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747413] MARC

ANSEL
UTF-83898 /2019.
Barabás Zoltán
   Tépett szárnyak / Barabás Zoltán. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-3893-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742916]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Kv., 2018-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721091]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Nádtenger télen. - 2019, cop. 2016. - 119 p.
ISBN 978-963-341-215-2 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3748158] MARC

ANSEL
UTF-83900 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Rumini kapitány / Berg Judit ; Kálmán Anna rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 307, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-138-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3748188]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Tündér biciklin / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 7. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-410-411-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3748129]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Tündérnaptár / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 6. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-410-413-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3748140]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Tündérváros / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 7. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 46, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-410-412-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3748133]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Tündérzene / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-410-380-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3748142]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2019.
Berka Attila (1976-)
   Három fő [elektronikus dok.] : szövegelés a Spanyolnátha szerkesztőinek SPN-könyveiből / [szerzők Berka Attila, Székelyhidi Zsolt, Vass Tibor] ; [szerk. Vass Nóra]. - Hangoskönyv. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2018. - 1 DVD ; 12 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 30.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-80383-9-3
magyar irodalom - válogatott művek - hangoskönyv
894.511-821
[AN 3740444]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2019.
Berka Attila (1976-)
   A világ legjobb akciófilmje [elektronikus dok.] : Berka Attila, Székelyhidi Zsolt, Vass Tibor művei = The best action movie in the world / [szerk. Vass Nóra] ; [ford. Gyukics Gábor]. - Hangoskönyv. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2018. - 1 DVD ; 12 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 32.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5861-01-7
magyar irodalom - válogatott művek - kétnyelvű dokumentum - hangoskönyv
894.511-822.02=20
[AN 3740426]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2019.
Berkes József (1946-)
   Történeteim / Berkes József ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2018. - 116, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-31-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3742457]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2019.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királyfi születik / Boldizsár Ildikó ; [ill.] Szegedi Katalin. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - [34] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9869-52-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3747992]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2019.
Borbás Edina
   Kék Macska [elektronikus dok.] / Borbás Edina. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-08-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3747884]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2019.
Borza Zoltán (1990-)
   Életem lapjai / Borza Zoltán. - 2. kiad. - [Mezőszilas] : Borza Z., 2018, cop. 2017. - 68, [2] p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként:. 1.
ISBN 978-615-00-2769-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3742913]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2019.
Borza Zoltán (1990-)
   Életem lapjai II : egyszer fent, egyszer lent / Borza Zoltán. - [Mezőszilas] : Borza Z., 2018, cop. 2017. - 78, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2770-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3742921]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2019.
Bradányi Iván (1930-)
   Állítólag társaslények vagyunk : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2018]. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-00-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3742984]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár, 2018-2019. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3736842]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 5. utánny. - 2019. - 472, [1] p.
ISBN 978-615-5596-60-5 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3747167] MARC

ANSEL
UTF-83914 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője / Borsa Brown. - 6. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-13-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3747690]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ölelésében / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 486, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-17-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3747689]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2019.
Budai Lotti
   A nyugati szerető [elektronikus dok.] : A szamuráj lánya 1. / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153578. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-03-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3747786]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2019.
Chladek Tibor
   Nagyszombat / Chladek Tibor ; [... ill. Varga Vivien Anna]. - [Hernád] : Magánkiad., 2018. - 65, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2461-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3742847]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2019.
Császár János (1928-)
   Elbeszélések és versek az Alföldtől a Balatonig : változások kora / Császár János. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2018. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5847-29-5 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3741857]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2019.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Égbőlpottyant esti mesék / [Döbrentey Ildikó] ; Kovács Orsolya rajz. - 6. kiad. - Budapest ; [Héreg] : Ekhó XXI., 2018. - 110, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7448-65-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3747147]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2019.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Égbőlpottyant új mesék / [Döbrentey Ildikó] ; Kovács Orsolya rajz. - 6. kiad. - Budapest ; [Héreg] : Ekhó XXI., 2018. - 113, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7448-66-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3747151]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2019.
Downy, Georgie
   Árnyjáték [elektronikus dok.] / Georgie Downy. - Szöveg (epub : 735 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-468-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3727158]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2019.
Duma László
   Vissza2padlógáz / Duma László. - Budapest : Kalliopé, 2018. - 214 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5378-24-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3742740]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2019.
   Elveszett alvókák / ill. Megyeri Annamária. - Budakeszi : Betűtészta, cop. 2018. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5587-32-0 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742322]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2019.
Erdei Zsuzsanna
   Változó idők [elektronikus dok.] : kisregény / Erdei Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3 MB) (pdf : 957 KB). - [Isaszeg] : EkönyvBazár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151503. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-80994-2-4 (epub)
ISBN 978-615-80994-0-0 (pdf)
ISBN 978-615-80994-1-7 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3728760]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2019.
   Esti tündérmesék / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Móra, 2019. - 123, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-415-367-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3747132]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2019.
Fábián Ádám Zoltán (1973-)
   Aurora borealis [elektronikus dok.] : versek / Fábián Ádám Zoltán. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3730831]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2019.
Fábry Béla (1953-)
   Út, Erény : Lao-ce Tao te king című művének haiku-átirata Tőkei Ferenc prózafordítása és Wöres Sándor műfordítása alapján / Fábry Béla. - Fót : Fábry B., 2018. - 104 p. ; 21 cm
Számozott példány: 50
ISBN 978-615-00-4073-8 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3742527]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2019.
Fecske László (1982-)
   A korán ébredő csiga / Fecske László ; ill. Kőhalmi Adél. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5847-21-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3741897]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2019.
Fülöp Beáta (1971-)
   A barista : [kávékülönlegességek és különleges kávés édességek receptjeivel, nem csak a kávé szerelmeseinek!] / N. Fülöp Beáta. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - [4], 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-08-3 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742735]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2019.
Gábor György (1954-)
   Nem félsz book / Gábor György. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2018. - 236, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-32-2 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3742892]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2019.
Galambos Bernadett (1965-)
   Lics-locs : vizes manóságok Vas megyéből / Galambos Berni ; ill. Gyürki Edit Picur. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5847-28-8 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3741902]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2019.
Gergely Ferenc (1932-)
   Kántor fia, a bitang : egy tanár emlékeiből / Gergely Ferenc. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 376, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 350-376.
ISBN 978-615-00-2798-2 fűzött
Gergely Ferenc (1932-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3742866]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2019.
Giovannini Kornél (1940-)
   Intelmek, tanácsok : Útmutató Színpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-63-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3742903]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   A sötétség fogságában / Anne L. Green. - 2. bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 520 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-87-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3747568]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2019.
Gulyás Katalin (1928-2009)
   Gyérezüst csillagok : Gulyás Katalin válogatott versei / [szerk. Berente Terézia, Gyóni Borbála, Gyóni Ilona] ; [kiad. Kocsér Község Önkormányzata]. - Kocsér : Önkormányzat, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2924-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3742564]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2019.
Gyuris Tibor (1974-)
   Árnyéklovag / Gyuris Tibor. - [Nyíregyháza] : [Gyuris T.], [2018]-. - 24 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3742631]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1-4 epizód. - cop. 2018. - 325 p. : ill., színes
Fűzött
[AN 3742632] MARC

ANSEL
UTF-83937 /2019.
Hábel György (1922-2016)
   Egy dolgos élet : Hábel György írásai / [szerk. Koncz Magdolna]. - Budapest : [s.n.], 2018. - 244 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3742802]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2019.
   Hajszálerek és gyökerek : délvidéki költők. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 62 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5898-04-4 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(497.11)(082)
[AN 3742428]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2019.
Harsányi Lajos (1883-1959)
   A szent asszony : Magyarországi Szent Erzsébet életregénye / Harsányi Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 162, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-767-2 fűzött : 1600,- Ft
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3747944]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2019.
Hel Enai Dawn
   Sunderon : az ördög vére / Hel Enai Dawn. - [Sárkeresztes] : Magánkiad., 2018. - 427, [2] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-00-3438-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3742905]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2019.
Hencsei Kálmán
   Magyar rege, ősi rege / Hencsei Kálmán. - [Budapest] : Verasztó L., 2018. - 64, [1] p. : ill. ; 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3742424]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2019.
Horváth Nikoletta (1989-)
   LéleKöltő / Horváth Nikoletta. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 173, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5847-40-0 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3741896]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2019.
Hrotsvitha von Gandersheim (935?-975?)
Passio sanctarum virginum Agapis, Chioniae et Hirenae (magyar, latin)
   Három körösztyén leány : az első magyar nyelvű dráma / közread. Dömötör Adrienne ; [a latin szöveget átírta, ford., és a ... jegyzeteket írta Szentgyörgyi Rudolf]. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Szerző Hrotsvitha von Ganderscheim. - Az eredeti latin nyelvű kézirat és a Sándor-kódexben található magyar nyelvű műfordítás fotómásolatával és betűhív átiratával. - Bibliogr.: p. 122-125. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-456-023-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - középkori latin irodalom - műfajtörténet - magyar irodalom története - 16. század - dráma
894.511-2 *** 871-2 *** 894.511(091)-2"15"
[AN 3742086]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2019.
Hut, Paul
   Az ork [elektronikus dok.] / Paul Hut. - Szöveg (epub : 721 KB). - [Kecskemét] : Szerző, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149398. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80643-5-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3713074]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2019.
Igor Csaba, T.
   A tengeralattjáró utasai : misztikus történet, egyben figyelmeztetés az embernek / T. Igor Csaba. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 171, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3185-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742891]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2019.
Kellner Dénes
   Egy polgár szemével : Kellner Dénes versei. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4048-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3742860]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2019.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-614-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3748126]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2019.
Köszler Nóra (1982-)
   Kiválasztott / Köszler Nóra ; [ill. Reha-Korcsog Erzsébet]. - [Budapest] : Garbo, cop. 2018. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-53-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3742837]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2019.
Kovalovszki Zoltán
   Makaramuki és a Beszélő Szék kalandjai 3 : Sápadtváros / Kovalovszki Zoltán ; [ill. Szert-Szabó Dorottya]. - [Nagykovácsi] : Magánkiad., 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-0752-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742300]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2019.
Kovalovszki Zoltán
   Makaramuki és a Beszélő Szék kalandjai 4 : nyári emlékek / Kovalovszki Zoltán ; [ill. Szert-Szabó Dorottya]. - [Nagykovácsi] : Magánkiad., 2018. - 54, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-3346-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742303]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2019.
Kristóf, Mandy
   Lebilincselő történetek / Mandy Kristóf. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80846-3-5 fűzött : 2970,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3741984]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2019.
Kristóf, Mandy
   Lélekmelegítő : novellák és rövid történetek / Mandy Kristóf. - [Budapest] : Szerző, cop. 2018. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80846-1-1 fűzött : 2970,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3742079]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2019.
Kristóf, Mandy
   Végzetes átváltozás : Yperpérán legendája / Mandy Kristóf. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80846-2-8 fűzött : 2970,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3741987]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2019.
Kulcsár László
   Mindent látó lélek / Kulcsár László ; [... ill. Kopcsándi Dzsenifer és Szalai Adrienn kész.]. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2018. - 72 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5847-35-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3741825]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2019.
Ladisla, Helena
   Újratalálkozás az Adriánál / Helena Ladisla ; ill. Batta Szivia ... - [Tök] : Magánkiad., 2018. - 396, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1312-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742836]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2019.
Ladisla, Helena
   Újratalálkozás az Adriánál [elektronikus dok.] / Helena Ladisla ; ill. Batta Szilvia ... - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Tök] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2378-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3732915]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2019.
Ladisla, Helena
   Villámok Endréd felett / Helena Ladisla ; graf. Batta Szilvia. - [Tök] : Magánkiad., 2018. - 223, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3702-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742854]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2019.
Lakatos Levente (1986-)
   Simlis [elektronikus dok.] : egy történet Szigor világából / Lakatos Levente. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153579. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-536-8
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3747790]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2019.
   Légyott : első felvonás [elektronikus dok.] : válogatás a Spanyolnátha és a Bartók Plusz Operfesztivál közös projektjének 2012-2017 között született műveiből, a Spanyolnátha Könyvek sorozatban megjelent Légyott-antológiákból / [szerk. Vass Nóra]. - Hangoskönyv. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2018. - 1 DVD ; 12 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 31.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5861-00-0
magyar irodalom - antológia - hangoskönyv
894.511-822
[AN 3740432]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2019.
Ludányi Bettina (1994-)
   Meghasadt valóság [elektronikus dok.] / Ludányi Bettina. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153562. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-61-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3747491]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2019.
   M. R. J : Mindenkiben Rejtőzködő Jézus : indián nevű makadár magyarjaink : támadás regény. - [Budaörs] : Dalos I. A., 2018. - [2], 57 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-3833-9 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3742555]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 174 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 20.)
ISBN 978-963-479-245-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3747947]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2019.
Meitert Lilla
   Életem versekben / Meitert Lilla. - [Budapest] : [Tazó Kft.], [2018]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2897-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3743286]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2019.
Miller, Marilyn
   Hozzád tartozva / Marilyn Miller. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - [4], 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-10-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3742719]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2019.
Miskolczi-Bodnár Péter (1992-)
   A színt valló halott ; Francia kettős / Miskolczi B. Péter. - Miskolc : Magánkiad., 2018. - 506 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3994-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3741884]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2019.
Murányi László (1937-)
   Kiáltó sorok : 365 kiáltás Magyarországért / Murányi László. - [Dabas] : [Önkormányzat], [2018]. - 215 p. ; 18 cm
Közread. Dabas Önkormányzata
ISBN 978-615-00-3387-7 kötött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3742437]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2019.
Nacsa Imre
   Az enyingi fuvar : igaz történet / Nacsa Imre. - [Budapest] : Nacsa L., 2018. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2768-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3742910]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2019.
Nagy János
   Színes mező : jókedvű gyermekversek / Nagy János ; [a rajzokat kész. Varga Attiláné] ; [kiad. a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár]. - [Zalakaros] : Zalakarosi Közösségi Ház és Kvt., 2018. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-3612-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3742840]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2019.
Nagy Róbert
   Csillaghattyú / Nagy Róbert. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2018. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-34-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3741821]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2019.
Nagyfalusi Éva (1974-)
   Befogadlak, elfogadlak, elengedlek : élet Csaba testvér dévai nagycsaládjában / Nagyfalusi Éva. - Déva : Nagyfalusi É., 2018. - 263 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-2898-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3741751]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2019.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah öröksége / Náray Tamás. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 765 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-504-7 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3747669]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2019.
Némedi Zoltán
   Vadászunokák : versek, elbeszélések vadászatról, természetről, családról, barátokról, érzelmekről / Némedi Zoltán. - [Székesfehérvár] : Némedi Z., [2018]. - 392 p. : 22 cm
ISBN 978-615-00-3384-6 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 978-615-00-3385-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3742528]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2019.
Nemere István (1944-)
   Nem alszik a város : kalandregény / Henry Hemilton. - Szentendre : Urbis, 2018. - 238, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-28-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742633]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2019.
Pásztohy Panka (1977-)
   Halló, mama! / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 34, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-423-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742209]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2019.
Pásztor Andrea
   A platánfa álma / Pásztor Andrea ; Nagy-Bán Kitti illusztrációival ; kiad. a Kecskeméti Televízió. - [Kecskemét] : Kecskeméti Televízió, [2018]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9947-36-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742427]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2019.
Perjési István
   Ránctalanító : amikor én még kissrác voltam / Perjesi István ; [ill. Kiss Tamás] ; [közread. a] Feltétel Nélkül Alapítvány. - Budapest : Feltétel Nélkül Alapítvány, 2018. - 103 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3536-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3741827]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2019.
Pernyész Dóra
   Bence és Bonifác / írta és rajz. Pernyész Dóra. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 117, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5600-61-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3741905]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2019.
Pertik László
   A veszélyes autogram / Pertik László. - Budapest : Garbo, 2018. - 470, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-60-6 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742833]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2019.
Pintér Lajos
   Ëccé 1 / Pintér Lajos (Moh Olivér). - [Üllés] : Szerző, 2018. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2210-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3742239]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2019.
   Plázafoglyok / Csurgó Csaba [et al.]. - Budakeszi : Betűtészta, 2018. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-31-3 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742223]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2019.
Pődör György (1948-)
   Szétmosott írásjelek / Pődör György ; [... ill. Wéber Zsóka]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-30-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3741880]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2019.
Pribojszky Mátyás (1931-2014)
   Shalmyra / Pribojszky Mátyás ; [a szöveggond. Petrozsényi Eszter és Ruda Gábor] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2018. - 287, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-35-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3742459]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2019.
Rippl Renáta (1974-)
   Panka balerina lesz / Rippl Renáta ; a szerző illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 50, [3] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Balettmesék
ISBN 978-963-403-564-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742332]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2019.
Salyámosy Éva
   Ülke, Bülke és Fütyülke, a három testvér / Salyámosy Éva. - Budapest : Szerző, 2018. - 182 p. : ill. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 15.)
ISBN 978-615-00-3796-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3742569]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2019.
Simon Pál (1924-2006)
   Lila kankalinok : korrajz, egy falusi parasztember természet-, haza-, igazság- és emberszeretete, valamint perlekedése a világgal / [Simon Pál]. - Kecskemét : Simon J., [2018]. - 624 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5720-22-2 kötött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3741799]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2019.
Somogyi Tímea
   Dínópohár : terápiás mesekönyv fejlesztőfüzettel / Somogyi Tímea ; [közread. a] Családcentrum Alapítvány. - [Budapest] : Családcentrum Alapítvány, [2018]. - 239 p. : ill., színes ; 23 cm + mell. ([24] p. : ill.)
ISBN 978-615-00-2298-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - családterápia - kommunikáció - képességfejlesztés - mese - példatár
894.511-34(02.053.2) *** 615.851 *** 316.356.2 *** 316.77 *** 37.025(076)
[AN 3742110]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2019.
Stiglincz Milán
   Mazsi, a kócos tündér / Stiglincz Milán ; Kismarty-Lechner Zita rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 61, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-402-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742383]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2019.
   Szabad-e bejönni ide betlehemmel? : Kaláka zenéskönyv / Herbszt László illusztrációival ; [a karácsonyi hagyományokról szóló szövegeket írta Rappai Zsuzsa]. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 60, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-415-839-4 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsonyi szokás - vers - népdal - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 82-14=945.11 *** 783.651.2 *** 398.88
[AN 3742389]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2019.
Szabados Melinda
   Kilincscica és az ovi csodálatos világa / írta Szabados Melinda ; rajz. Aros Éva. - [Pócsmegyer] : Leviter, cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-80761-3-5 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742202]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2019.
Szávai Géza (1950-)
   Aletta bárkája : regény / Szávai Géza. - 3. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2018. - 283, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5500-54-1 kötött : 2730,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3747703]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2019.
Szávai Géza (1950-)
   Burgum Bélus, Piroska és a farkas : mesterdetektív-regény gyerekeknek / Szávai Géza. - 2. kiad. - Budapest : Pont, 2018, cop. 2010. - 13, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Háry János akadémia sorozat, ISSN 2416-0245)
ISBN 978-615-5500-49-7 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3747159]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2019.
Szénási Szimonetta
   Ábrissal az élet / Szénási Szimonetta, Béry-Januskó Flóra. - [Tatabánya] : [Béry-Januskó F.], [2018]. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3788-2 fűzött
izomsorvadás - örökölt betegség - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 616.74-007.23(0:82-94)
[AN 3742597]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2019.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon-legenda / Szerb Antal. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 323 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 34.)
ISBN 978-963-479-244-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3747956]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2019.
Szili József (1901-1968)
   Önéletrajz-töredék : pályák, megállók, állomások / Szili József ; [szöveggondozás és jegyzetek Szili József, Szili Sándor]. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 275 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 3000,- Ft
Szili József (1901-1968)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3742692]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2019.
   Szívlapát : kortárs versek / Dániel András rajz. ; [vál. és szerk. Péczely Dóra]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2019. - 253, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-410-289-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3747518]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2019.
Szőcs Zoltán (1951-)
   Filozopterkedéseim : egy idejétmúlt szerző anakronisztikus gondolatai / Szőcs Zoltán. - Budapest : Szerző, 2019. - 248, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2871-2 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3741721]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2019.
   "Te haza, ne nyugtalankodj..." : versek Erdélyből / [szerk. Boros Erika és Szijártó István]. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 62 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5898-05-1 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(498)(082)
[AN 3742430]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2019.
   Tél : zúzmaravirág : válogatás a Poly-Art alkotóközösség tél témára beküldött műveiből. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2018]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2018/4.)
ISBN 978-615-80699-9-1 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439)
[AN 3741718]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2019.
Teply Tamás (1947-)
   Egy (majd)nem tökéletes bankrablás egy (tök)életlen kutya szemével / Teply Tamás. - Budapest : Novella, [2018]. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-9886-37-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - képregény
894.511-31 *** 087.6:084.11
[AN 3742267]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 130 p.
[AN 3742273] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 108 p. : ill., színes
Ill. Zeke János
[AN 3742275] MARC

ANSEL
UTF-84000 /2019.
Tompa Andrea (1971-)
   Fejtől s lábtól : kettő orvos Erdélyben / Tompa Andrea. - 7. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2018. - 541, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-916-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3747277]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2019.
Tóth Anikó Dóra
   Puszimanók : mesék a szép álmokért / Tóth Anikó Dóra ; Nemes Takách Kata rajz. - [Budapest] : Tóth A. D., 2018. - 52 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3218-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742326]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2019.
   Túl a korlátokon / [szerk. Kopcsándiné Zuzsa]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 79, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5847-51-6 fűzött
magyar irodalom - fogyatékos - hátrányos helyzetű - antológia
894.511-822 *** 364.65-056.2/.3
[AN 3741854]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2019.
   Tűnt rétek pipacsai / [kiad. Szülőfalunkért Egyesület Pereszteg]. - Pereszteg : Szülőfalunkért Egyes. Pereszteg, 2018. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3787-5 fűzött
Pereszteg - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Pereszteg)
[AN 3742422]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Három szülinapi torta / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 68, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-426-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742329]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Titkos vacsora : családi mesék / Vadadi Adrienn ; Kálmán Anna rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 54, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-422-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742206]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2019.
Vass Virág (1969-)
   Az örökké rövid története / Vass Virág. - Budapest : Central Kv., 2018. - 486, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-599-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742337]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2019.
Vég Csaba
   Tabula smaragdina és az Egy nyelve : regény / Vég Csaba. - Budapest : Logos 2000, 2018. - 324 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 978-963-87743-6-1 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3742571]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2019.
Velencei Rita
   Levendulaméz [elektronikus dok.] : novellák nőkről, férfiakról meg az életről / Velencei Rita. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 916 KB). - [Debrecen] : EZ-könyv, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153681. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5752-35-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3748636]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2019.
Virág László (1956-)
   (H)arcok / Virág László. - [Budapest] : Novella, [2018]. - 286 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-38-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3741739]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2019.
Werner Nikolett (1994-)
   Leo Gekkó és a Padló világ / Werner Nikolett ; Fülöp Orsolya ill. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-60-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3742807]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2019.
Wieland Ágnes (1952-)
   A titkosügynök három esküvője / Wieland Ágnes. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 155 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5900-32-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3742227]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4012 /2019.
Barder, Gemma
My first treasury of animal stories (magyar)
   Állatkölyök a barátom : [11 állatos mese] / [írta Gemma Barder] ; [ill. Ela Jazrabek, Robert Dunn és Emma Foster] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-483-003-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3741943]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2019.
Birthday magic (magyar)
   Szülinapi varázslat. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2018. - [16] p. : ill., színes ; 18x18 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Laik Eszter. - keretcím: Ben & Holly's little kingdom
ISBN 978-615-5701-15-3 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3741916]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2019.
Chown, Xanna
My first treasury of bedtime stories (magyar)
   Álommanó a barátom : [tizenegy esti mese] / [írta Xanna Chown] ; [ill. Sarah Conner, Jacqueline East és Lauren Mendez] ; [ford. Bíró Ivett]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-483-002-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3741942]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2019.
Inaraja, Javier
La bella durmiente (magyar)
   Csipkerózsika / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-980-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3741787]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2019.
Inaraja, Javier
Los tres cerditos (magyar)
   A három kismalac / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-978-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3741806]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2019.
Mr. Elf takes a holiday (magyar)
   Kobold papa nyaralni megy. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2018. - [16] p. : ill., színes ; 18x18 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
Ford. Laik Eszter. - keretcím: Ben & Holly's little kingdom
ISBN 978-615-5701-14-6 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3741907]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2019.
Pego y juego con princesas de cuento (magyar)
   Mesék hercegnői : varázslatos foglalkoztatófüzet 200 matricával. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 96 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-483-014-6 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3742038]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2019.
Sváb József (1963-)
   Szentek csodás történetei I / [rajz. Sváb József] ; [a ... történetek Diós István ... művéből ...]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2018]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-56910-6-5 fűzött : 390,- Ft
szent - gyermekkönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 235.3(092)(02.053.2)
[AN 3742252]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4020 /2019.
   Dunántúli mandulafa 2017 : válogatás kutató diákok munkáiból / szerk. Bencéné Fekete Andrea, Belovári Anita ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium. - Kaposvár : KE Roma Szakkollégium, 2018. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-53-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3742958]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2019.
Miller, Frank (1957-)
Sin City (magyar)
   Sin City / Frank Miller. - [Budapest] : Fumax, 2018-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3747960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nehéz búcsú / [ford. Varga Péter]. - 2018, cop. 2005. - 200, [8] p.
ISBN 978-963-470-033-3 fűzött : 3495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3747961] MARC

ANSEL
UTF-8