MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/03/06 09:45:55
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
2143 /2019.
   Enciklopédia gyerekeknek : amit a világról tudni kell / [írta és szerk. Dönsz Judit, Kész Barnabás, Márián Katalin]. - 2. bőv. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019, cop. 2003. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9325-54-8 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3744363]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2144 /2019.
Jones, Dan (1981-)
The Templars (magyar)
   A templomosok : Isten szent harcosainak felemelkedése és bukása / Dan Jones ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - XIII, 487 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-470.
ISBN 978-963-09-9326-5 kötött : 5990,- Ft
Ordo Militiae Crucis Templi
templomosok - művelődéstörténet - középkor
061.236.64 *** 929.712 *** 930.85(100)"11/13"
[AN 3739259]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2019.
   A legüldözöttebb vallás - keresztényüldözés és keresztényellenesség napjainkban [elektronikus dok.] : Keresztény Civil Szervezetek 16. Országos Fóruma : a ... 2017. november 10-én elhangzott előadások szerkesztett változata / kiad. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség. - Szöveg. - Budapest : MKDSZ, [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80127-7-5
Közel-Kelet - kereszténység - vallásüldözés - 21. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2017" *** 23/28(5-011)"20" *** 272(5-011)"20"
[AN 3737172]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2019.
Tamus István (1953-)
   Tamus : 65 év képekben. - Debrecen : Tamus I., 2018. - 85, [3] p. : ill., főként színes ; 27 cm
A Debrecenben, 2018. okt. 12 - nov. 17. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-2948-1 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 75(439)(092)Tamus_I. *** 76(439)(092)Tamus_I.
[AN 3739720]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2019.
Váli István Frigyes
   Faleronei Művésztelep 2017 : építész workshopok / Váli István Frigyes ; [ford. Ordasi Zsuzsanna]. - Budakalász : VIF Műterem Bt., 2018. - 57, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és olasz nyelven
ISBN 978-615-5874-00-0 fűzött
Falerone - művésztelep - építészet
061.28(45-2Falerone) *** 72(45-2Falerone)
[AN 3740216]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2148 /2019.
   Hetvenkedők : hetven könyves játék egy gyermekkönyvtárból / Kosztolányi-Németh Marianna [et al.] ; [ill. Kosztolányi-Németh Marianna] ; [közread. a] Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár. - Szeged : Somogyi K. Vár. és M. Kvt., 2018. - 100 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-659-030-7 fűzött
olvasáspedagógia - könyvtárpedagógia - gyermekfoglalkozás
028.6 *** 371.385.1 *** 371.382
[AN 3739764]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2019.
   Olvasás, élmény, könyvtár : egy könyvtárostanári konferencia lenyomata / szerk. Dömsödy Andrea, Németh Szilvia. - Budapest : KTE, 2018. - 181 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 10.)
A Szegeden, 2018. márc. 8-án "Szóra-késztető - kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom könyvtárostanári szemmel" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88046-8-6 fűzött
iskolai könyvtár - könyvtárügy - olvasáspedagógia
021 *** 027.8(439) *** 371.385.1
[AN 3737661]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2150 /2019.
Murányi Gábor (1954-)
   A sajtó szövedéke : huszadik századi laphistóriák / Murányi Gábor. - Pécs : Kronosz, 2018. - 405 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-029-2 kötött : 4350,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - 20. század
070(439)"19"
[AN 3740082]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2151 /2019.
Csányi Vilmos (1935-)
   A globális elme [elektronikus dok.] : elmélkedések a világról / Csányi Vilmos. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153181. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-324-1
Magyarország - tudomány - biológia - szociálpszichológia - etológia - szociálantropológia - tudós - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
001 *** 57 *** 316.6 *** 591.5 *** 316.7 *** 591.5(439)(092)Csányi_V.(047.53)
[AN 3744050]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2019.
   Esti beszélgetés 2 : magyar gyógyszerészkutatók portréi / [szerk. Takácsné Novák Krisztina] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottsága, Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért ; [kiad. a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság]. - Budapest : MGYT, 2018. - 196 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86986-6-7 kötött
Magyarország - kutatás - gyógyszerészet
001.891(439)(092) *** 615
[AN 3738982]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2019.
   Az idő szemiotikája / szerk. Balázs Géza, Minya Károly és Pölcz Ádám. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2018. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 43-44.). (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 16.)
Az Egerben, 2017. szept. 29 - okt. 1. között rendezett konferencia szerkesztett, válogatott anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5597-08-4 fűzött : 2800,- Ft
idő - szemiotika - kultúratörténet
008(100) *** 115 *** 003.62
[AN 3738713]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2019.
Nemes József (1959-)
   Musits Zsigmond / Nemes József. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 240 p. : ill. ; 20 cm. - (Vas vármegye műszaki nagyjai ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-39-4 kötött : 2890,- Ft
Musits Zsigmond (1849-1913)
Magyarország - feltaláló - telefon - vezeték nélküli híradástechnika - 19. század - 20. század
001.894(439)(092)Musits_Zs. *** 621.395.7(439) *** 621.396.218
[AN 3739518]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2019.
   Útmutató a közművelődési szakterület megújult jogszabályi környezetének alkalmazásához / [kiad. az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Budapest : NMI Művel. Int. Nonprofit Közhasznú Kft., 2018. - 245 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-651-507-2 fűzött
Magyarország - művelődésügy - jogalkalmazás - 21. század - útmutató
008(439)"201" *** 340.132.6(036)
[AN 3739734]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2019.
   Útmutató a közművelődési szakterület megújult jogszabályi környezetének alkalmazásához / [kiad. az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : NMI Művel. Int. Nonprofit Közhasznú Kft., 2018. - 248 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-651-508-9 fűzött
Magyarország - művelődésügy - jogalkalmazás - 21. század - útmutató
008(439)"201" *** 340.132.6(036)
[AN 3743399]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2157 /2019.
Bittner, H. G.
   Az asztrológia mítosza : a csillagbölcselet vallása / H. G. Bittner ; [szerk., összeáll., ford. és a szöveget gond. Kássa Lászlóné]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5342-95-0 fűzött : 2300,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3744247]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2019.
Hancock, Graham (1950-)
Magicians of the Gods (magyar)
   Az istenek mágusai : egy elveszett civilizáció nyomában / Graham Hancock ; [ford. Németh Luca]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 517 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-248-3 kötött : 5999,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3739463]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2019.
Mohácsi Gyula Károly (1948-)
   Forráspont : lelkületünk II. / Mohácsi Gyula Károly. - [Debrecen] : Mohácsi Gy. K., 2018. - 104 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-615-00-3528-4 fűzött
ezoterika - dialógus
133.25(0:82-83)
[AN 3739998]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2019.
Nekrasov, Anatolij
   Egregórák : kapcsolat az őrangyalokkal / [Anatolij Nekrasov] ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Pythia : Hermit, [2019], cop. 2002. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-56-8 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3744259]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2019.
Nemere István (1944-)
   Rejtélyes elődök 2 [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 5 MB) (pdf : 2.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152689. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-347-4 (epub)
ISBN 978-963-453-348-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-349-8 (pdf)
rejtély - elektronikus dokumentum
001.94
[AN 3740331]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2019.
Nemere István (1944-)
   Varázslók titkai / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2018. - 60, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-30-4 fűzött
mágia - varázslás
133.4
[AN 3738720]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2019.
Villoldo, Alberto (1949-)
Courageous dreaming (magyar)
   Álmodj bátran! : hogyan álmodják életre a világot a sámánok? / Alberto Villoldo ; [ford. Erdő Orsolya]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 185 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-351-3 fűzött : 2690,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3739001]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2164 /2019.
Erdős László
   A Villányi-hegység élővilága : kalauz természetbarátoknak / Erdős László ; [kiad. MTA Ökológiai Kutatóközpont ...]. - [Szombathely] : B.K.L. K. ; [Tihany] : MTA ÖKK, 2018. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-118.
ISBN 978-615-5725-11-1 fűzött : 3200,- Ft
Villányi-hegység - természeti környezet
502(439)(234.373Villányi-hegység)
[AN 3738207]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2019.
   Fedezze fel a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzetet! / [szerk. Kővári Anita, Sz. Mosoni Dóra] ; [kiad. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2018. - 34, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5241-21-5 fűzött
Gödöllői-dombság - Gödöllői-dombvidék tájvédelmi körzet - természeti környezet
502.4(439Gödöllői-dombvidék_Tájvédelmi_Körzet) *** 502(439)(234.373.31Gödöllői-dombság)
[AN 3738700]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2019.
Mészáros Ernő (1935-)
   A földi légkör története : az atomoktól a különleges gázkeverékig / Mészáros Ernő. - Budapest : Akad. K., 2018. - 141, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 978-963-454-313-8 fűzött : 4200,- Ft
Naprendszer (földi) - légkörtan
504.3 *** 551.51 *** 523-852
[AN 3740051]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2019.
Natuur (magyar)
   A természet : matricás album : növények és állatok / [ford. Gergály Anikó]. - Budapest : Kolibri, cop. 2018. - 16 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : 1699,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
502(02.053.2) *** 087.5
[AN 3739160]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2168 /2019.
International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (6.) (2018) (Debrecen)
   6th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering [elektronikus dok.] : ISCAME 2018 : 11-13 October, 2018 Debrecen ... : conference proceedings : book of extended abstracts / ed. by Tamás Mankovits ; [org. by the] Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering University of Debrecen and Working Commission in Mechanical Engineering Specialized Committee in Engineering Regional Committee in Debrecen Hungarian Academy of Science. - Szöveg (pdf : 20.3 MB). - Debrecen : Dep. of Mechanical Engineering Fac. of Engineering Univ. of Debrecen, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152985. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-051-1
mechanika - mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
531/534 *** 621 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3742544]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2169 /2019.
   Díszdiplomás emlékkönyv : 2018. szeptember 28. / [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar ...]. - [Szeged] : SZTE TTIK, [2018]. - 185 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - vegyész - matematikus - pedagógus - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
54(439)(092) *** 37(439)(092) *** 51(439)(092)
[AN 3738552]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2019.
Elválasztástudományi Vándorgyűlés (2018) (Tapolca)
   Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2018 : Tapolca, november 8-10. : végleges program, előadás- és poszterkivonatok / [rend., közread.] a Magyar Elválasztástudományi Társaság. - Pécs : M. Elválasztástudományi Társ., 2018. - 130 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-49-9 fűzött
kromatográfia - biokémiai technika - konferencia-kiadvány
543.544 *** 577.1 *** 061.3(439-2Tapolca)
[AN 3738918]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2171 /2019.
   Catchment processes in regional hydrology: field experiments and modelling in Carpathians Basins : HydroCarpath International Conference : Vienna, Austria, Bratislava, Slovakia, Sopron ..., 12 November 2018 : abstracts of the conference / ed. by Péter Kalicz [et al.] ; [org. by the Working Committee of Environmental Sciences Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences Veszprém]. - [Sopron] : [Univ. of Sopron Press], cop. 2018. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-334-199-5 fűzött
Kárpát-medence - hidrológia - konferencia-kiadvány
556(4-191) *** 061.3(4-191)
[AN 3738300]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2019.
   Dinoszauruszok : [ismerjük meg a világ leghihetetlenebb dinoszauruszait!] / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : IQ Press, cop. 2018. - 117 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-963-86101-5-7 fűzött : 1990,- Ft
dinosaurus - paleontológia
568.19
[AN 3739038]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2173 /2019.
Talbot, Michael (1953-1992)
The holografic universe (magyar)
   Holografikus univerzum / Michael Talbot ; [ford. Szücskarcsi, Szücs Zsac]. - [Budapest] : EzVan K., 2018. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9865-10-5 fűzött : 4800,- Ft
világegyetem - kozmológia - holográfia
524.8 *** 535.41:778.38
[AN 3743395]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2019.
Vasné Tana Judit
   Az egri líceumi csillagvizsgáló története / Vasné Tana Judit ; [közread.] Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány. - Eger : Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány, 2018. - 36 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-615-00-3027-2 fűzött
Eger - csillagvizsgáló
520.1(439-2Eger)
[AN 3739800]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2175 /2019.
   Egyszer volt, gomba volt.. : gyerekek írták, gyerekek rajzolták / [szerk. Gécziné Nagy Mária, Géczi István] ; [közread. a] Zempléni Gombász Egyesület. - Sátoraljaújhely : Zempléni Gombász Egyes., 2018. - 128 p. : ill., színes ; 31 cm + 9 mell.
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-615-00-2771-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gomba - mese - gyermekkönyv
582.28(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3739849]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2019.
Erdei László (1945-)
   Kóborlásaim az élet ösvényein : egy növénybiológus vándorlása Törteltől Törtelig a nagyvilágon keresztül / Erdei László. - Budapest : Személyes Történelem, 2018. - 301, [3] p., [59] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5758-22-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - biológus - 20. század - 21. század - helyismeret - memoár - útleírás
57(439)(092)Erdei_L.(0:82-94) *** 908.100(0:82-992)
[AN 3739023]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2019.
   FEBS3+ From molecules to living systems : [2-5 September 2018, Siófok ...] : final programme & book of abstracts / [ed.-in-chief Dávis[!Dávid] Szüts, László Buday] ; orgs. Hungarian Biochemical Society etc. - Budapest : Diamond Congress Ltd., 2018. - 272, [1] p. : ill. ; 24 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-5270-47-5 fűzött
biokémia - konferencia-kiadvány
577.1 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3738951]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2019.
Kovács Zsolt
   Több, mint akvárium : Tisza-tavi Ökocentrum / [Kovács Zsolt]. - [Poroszló] : Poroszlói-Szolgáltató Kft., 2018. - 83, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-2263-5 kötött
Tisza-tavi Ökocentrum (Poroszló)
Poroszló - Tisza-tó - állatkert - vízi élet - fauna
59.006(439-2Poroszló) *** 591.541(439)(285.2Tisza-tó) *** 581.9(439)(285.2Tisza-tó)
[AN 3739398]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2019.
Kriebeldiertjes (magyar)
   A természet : matricás album : rovarok, pókok és más apróságok / [ford. Gergály Anikó]. - Budapest : Kolibri, cop. 2018. - 16 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : 1699,- Ft
ízeltlábú - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
595.2(02.053.2) *** 087.5
[AN 3739164]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2019.
Quigley, Andrea
Bees (magyar)
   Méhek : [Ismerd meg! Készítsd el! Próbáld ki!] / [írta] Andrea Quigley ; [ill.] Pau Morgan ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 63, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Kerek világ
ISBN 978-963-294-507-1 fűzött : 2790,- Ft
méh - méhészet - gyermekkönyv - képeskönyv
595.799(02.053.2) *** 638.1(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3738414]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2019.
Vogels (magyar)
   A természet : matricás album : madarak / [ford. Gergály Anikó]. - Budapest : Kolibri, cop. 2018. - 16 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : 1699,- Ft
madár - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
598.2(02.053.2) *** 087.5
[AN 3739167]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2019.
Waal, Frans de (1948-)
Are we smart enough to know how smart animals are? (magyar)
   Elég okosak vagyunk, hogy megértsük, milyen okosak az állatok? / Frans de Waal ; [ford. Mátics Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 383 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-352.
ISBN 978-963-447-233-9 fűzött : 3999,- Ft
etológia - intelligencia - biopszichológia
591.5 *** 612.821.3 *** 159.929
[AN 3738875]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2019.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : [mit éreznek, hogyan kommunikálnak?] : [egy rejtett világ felfedezése] / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-520-0 fűzött : 2950,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 581.9 *** 630*1 *** 504.03
[AN 3744010]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2019.
Zoogdieren (magyar)
   A természet : matricás album : emlősök / [ford. Gergály Anikó]. - Budapest : Kolibri, cop. 2018. - 16 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : 1699,- Ft
emlős - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
599(02.053.2) *** 087.5
[AN 3739153]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2185 /2019.
   Biokonyha : egészséges és bio alapanyagok, modern konyha, bio-módszerek, gluténmentes és alakbarát receptek / [főszerk. Perényi József] ; [szerk. Dobos Éva] ; [receptek Perényi Anita Gréta]. - Budapest : Ezermester 2000 Kft., 2018. - 129 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 1980,- Ft
egészséges táplálkozás - ételrecept
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3738313]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2019.
Brown, Brené (1965-)
Braving the wilderness (magyar)
   Bátran a vadonban [elektronikus dok.] : hogyan tapasztaljuk meg a valódi összetartozást és álljunk ki önmagunkért / Brené Brown ; ford. Kovács Viktória. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Bookline, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153174. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-514-6
mentálhigiénia - önismeret - interperszonális kapcsolat - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.922.27 *** 316.472.4
[AN 3744019]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2019.
Church, Gene (1950-)
No man's blood (magyar)
   Vér nélkül / Gene Church ; [ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Gondolat, 2018. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-888-8 fűzött : 2400,- Ft
Lapin, Ron (1941-1995)
Egyesült Államok - orvos - amerikai angol irodalom - 20. század - dokumentumregény
61(73)(092)Lapin,_R.(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3738978]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2019.
Csorba Dávid
   Négy fal között szabadon : egy Duchenne-szindrómás fiú őszinte vallomásai / Csorba Dávid. - [Budapest] : [Csorba D.], cop. 2018. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2794-4 fűzött
izomsorvadás - magyar irodalom - memoár
616.74-007.23(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3738408]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2019.
Deida, David (1958-)
Dear lover (magyar)
   Drága szerelmem : [útmutató nőknek - férfiakról, szexről és a szerelem mélységeiről] / David Deida ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-366-7 fűzött : 2690,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia - mentálhigiénia - nő
613.88-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 3738998]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2019.
   Az életgyakorlat-alapú alprogram koncepciója : [Tanulni élmény! Komplex Alapprogram] / szerzők Czövek Andrea et al. - Eger : Líceum K., 2018. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-118.
ISBN 978-963-496-015-7 fűzött
iskolai nevelés - életvezetés - módszertan
613.865 *** 371.3
[AN 3738851]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2019.
Feldmár András (1940-)
   Credo [elektronikus dok.] / Feldmár András. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152956. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-616-6
pszichoanalízis - pszichoterápia - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
615.851 *** 894.511-94 *** 159.964.2
[AN 3742391]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2019.
Feldmár András (1940-)
   Kapcsolatok könyve [elektronikus dok.] : újabb útmutató tévelygőknek / Feldmár András, Büky Dorottya. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152988. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-729-3
mentálhigiénia - lélektan - interperszonális kapcsolat - elektronikus dokumentum
613.865(047.53) *** 159.9(047.53) *** 316.472.4(047.53)
[AN 3742556]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2019.
Feller Adrienne
   Aromareneszánsz : otthoni gyógyítás francia aromaterápiával / Feller Adrienne, Tobai Ágota. - 3. kiad. - Budapest : EssenceArt, 2018, cop. 2013. - 237 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-89855-5-2 kötött
aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54
[AN 3744046]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2019.
Happiness (magyar)
   Boldogság / [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (Harvard Business Review pszichológiasorozat ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-836-5 kötött : 2490,- Ft
boldogság - siker - életvezetés
159.942 *** 613.865
[AN 3739199]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2019.
Juhász Lajos (1956-)
   Gyógynövények úton, útfélen / Juhász Lajos, Zsigrai György. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2018]. - 79 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [80].
ISBN 978-615-5765-51-3 kötött
Magyarország - gyógynövény
615.322 *** 633.88(439)
[AN 3739929]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2019.
Kapitány-Fövény Máté (1986-)
   Függőben : az alkoholizmus lélektana / Kapitány-Fövény Máté. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 124 p. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-304-721-7 fűzött : 2500,- Ft
alkoholizmus - pszichoterápia
613.81 *** 615.851
[AN 3738335]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2019.
Kovács Gábor (1971-)
   Egészségügyi jogi kézikönyv / [szerzők Kovács Gábor ..., Nogel Mónika] ; Kovács Gábor szerk. ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2018. - 282, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [283-284].
ISBN 978-615-5776-23-6 fűzött
Magyarország - közegészségügy - jogi szabályozás
614(439)(094) *** 364(439)(094)
[AN 3743412]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2019.
Lukács Liza (1975-)
   Lenyelt vágyak [elektronikus dok.] / Lukács Liza. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-626-5
pszichoterápia - táplálkozási zavar - elektronikus dokumentum
615.851 *** 616.89-008.441.42 *** 616.89-008.441.12
[AN 3742311]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2019.
Make pain disappear (magyar)
   Hatékony fájdalomcsillapítás : bevált módszerek a hát- és fejfájás, az ízületi és egyéb típusú fájdalmak ellen / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Tarsago, cop. 2019. - 320 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-417-1 kötött
egészséges életmód - öngyógyítás - fájdalomcsillapító
613 *** 615.89
[AN 3744041]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2019.
Malkin, Craig
Rethinking narcissism (magyar)
   A nárcizmus pszichológiája [elektronikus dok.] : hogyan ismerjük fel és kezeljük az önimádókat? / Craig Malkin ; ford. Turóczi Attila. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-631-9
személyiség-lélektan - önérzet - nárcizmus - elektronikus dokumentum
159.923.2 *** 616.89-008.444.5
[AN 3742533]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2019.
Maximize your potential (magyar)
   Hozzuk ki a legtöbbet önmagunkból! [elektronikus dok.] : szakértelem, kockázatvállalás, karrierépítés / szerk. Jocelyn K. Glei ; előszó Scott Belsky ; ford. Dankó Zsolt. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: 99U. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152984. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-718-7
életvezetés - karrier - elektronikus dokumentum
613.865 *** 331.103.2
[AN 3742539]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2019.
McDonagh, Barry
Dare (magyar)
   Merj : új, gyors és hatékony módszer a szorongás és a pánik leküzdéséhez / Barry McDonagh ; [ford. Heinisch Mónika]. - [S.l.] : Publio, [2018]. - 240 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 978-963-443-453-5 kötött : 3990,- Ft
életvezetés - stresszkezelés - pánik
613.865 *** 612.06 *** 616.891.6
[AN 3738844]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2019.
Meiners, Cheri J. (1957-)
Be positive! (magyar)
   Csak pozitívan! / Cheri J. Meiners ; Elizabeth Allen illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Almafa K., cop. 2018. - 35 p. : ill., színes ; 22x26 cm
keretcím: Képes vagyok rá!
ISBN 978-963-12-7924-5 kötött
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3743883]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2019.
Mocsonoky Anna
   Autista a gyermekem [elektronikus dok.] : 13 személyes élettörténet küzdelemről és elfogadásról / Mocsonoky Anna. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152979. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-731-6
autizmus - memoár - elektronikus dokumentum
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3742534]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2019.
Morley, Charlie
Dreaming through darkness (magyar)
   Álmodj fényt a sötétségbe! : alakítsd át az árnyék láthatatlan erejét az ébredés energiájává / Charlie Morley ; [ford. Pordány Katalin]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-352-0 fűzött : 2990,- Ft
álom - tudatosság - ezoterika
159.963.3 *** 133.25
[AN 3738991]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2019.
Nógrádi Csilla
   A fattyú [elektronikus dok.] / Nógrádi Csilla. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152975. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
pszichoterápia - rákbetegség - elektronikus dokumentum
616-006 *** 615.851
[AN 3742522]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2019.
Palmer, Amanda (1976-)
The art of asking (magyar)
   A kérés művészete [elektronikus dok.] : hogyan tanuljunk meg segítséget kérni és elfogadni / Amanda Palmer ; ford. Garamvölgyi Andrea. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152953. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-607-4
Palmer, Amanda (1976-)
Egyesült Államok - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)(092)Palmer,_A.(0:82-94) *** 159.923.2(0:82-94)
[AN 3742374]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2019.
Popper Péter (1933-2010)
   Lélekrágcsálók : válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból ; [szerk. Gutman Bea]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., [2018], cop. 2010. - 269 p. ; 21 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89026-2-7)
lélektan
159.9
[AN 3743447]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2019.
Rippel Ferenc (1971-)
   Cél a 100 év! / Rippel Ferenc, Szabados Pál. - [Budapest] : Testszervíz Kv., 2018. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201.
ISBN 978-615-00-3153-8 fűzött
egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613 *** 613.2
[AN 3738398]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2019.
Shinn, Florence Scovel (1871-1940)
The power of the spoken word (magyar)
   A szavaid ereje : gyógyító gondolatok, megerősítések az egészség, a boldogság, a siker eléréséhez / Florence Scovel Shinn ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5342-92-9 fűzött : 1700,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3744286]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2019.
Singer Magdolna (1952-)
   Szextörténetek [elektronikus dok.] : a szvingerező, a hű feleség, a szexuálterapeuta és még tizenkilencen a szexről / Singer Magdolna. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-737-8
nemi élet - szexuális magatartás - elektronikus dokumentum
613.88 *** 392.6
[AN 3742536]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2019.
Sulya Zsuzsanna
   Hogyan tartsd meg a férjedet? / Sulya Zsuzsanna. - [Pilisvörösvár] : Sulya Zs., 2018. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3598-7 fűzött : 3290,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3740134]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2019.
   Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2018. évi Tudományos Diákköri Konferenciája : Szeged, 2018. november 14-16. / [... szerkesztői Tolnai József, Peták Ferenc, ifj. Rakonczay Zoltán]. - Szeged : SZTE, [2018]. - 241 p. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: SZTE ÁOK, FOK, GYTK, ETSZK 2018. évi TDK Konferenciája. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-625-6 fűzött
orvostudomány - alkalmazott élettudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3739886]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2019.
Szigeti Ildikó
   Pszichobiznisz : a segítők hálójában / Szigeti Ildikó. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5900-38-9 fűzött : 3490,- Ft
pszichoterápia - lélektan
615.851 *** 159.9
[AN 3739226]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2019.
Thrash, Agatha (1931-)
Nutrition for vegetarians (magyar)
   Vegetáriánus táplálkozás / Agatha M. Thrash, Calvin L. Thrash ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., 2018. - 384 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-65-0 fűzött
vegetáriánus étrend
613.261 *** 641.564
[AN 3738912]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2019.
Tóth Gábor (1974-)
   Kiút az allergiából : étel- és légzőszervi allergiák, ételintoleranciák, táplálkozás, életmód / Tóth Gábor. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet Életmód Bt., 2018. - 359, [9] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 359-[368].
ISBN 978-615-5918-00-1 kötött : 2950,- Ft
allergia - egészséges életmód - egészséges táplálkozás
616-056.43 *** 613 *** 613.2
[AN 3739516]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2019.
Urbán L. Tamás (1976-)
   Sokkal többre születtél : ez a könyv nem csak motiváció, hanem kulcs egy teljesen új élethez / Urbán L. Tamás. - Orosháza : Ébredés Misszió, 2018. - 154, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5681-12-7 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3738427]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2019.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   44. - 2018. - 294 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-35-6 fűzött
[AN 3739793] MARC

ANSEL
UTF-82219 /2019.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 4 db : ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3733071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Zavarok, terápiák, stressz, stratégiák. - 2. kiad. - 2018. - 223 p.
Bibliogr.: p. 205-223.
ISBN 978-963-433-198-8 kötött : 4499,- Ft
[AN 3743342] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2220 /2019.
Andó Mátyás
   Gépipari tűrések, illesztések / Andó Mátyás. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Gépész Tuning Kft., 2018. - 109 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3279-5 fűzött
tűréstechnika - készülékszerkesztés
621.753.1/.2
[AN 3744094]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2019.
Essad, Bey (1905-1942)
Flüssiges Gold (magyar)
   Olaj [elektronikus dok.] / Kurban Said (Essad Bey). - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150549. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-310-1 (epub)
ISBN 978-963-474-311-8 (mobi)
kőolajbányászat - kőolaj-feldolgozás - ipartörténet - elektronikus dokumentum
622.323(100)(091) *** 665.6/.7(100)(091)
[AN 3721104]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2019.
Fretland VanVoorst, Jenny (1972-)
Robots (magyar)
   Robotok : [Ismerd meg! Készítsd el! Próbáld ki!] / [írta] Jenny Fretland VanVoorst ; [ill.] Pau Morgan ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 63, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Kerek világ
ISBN 978-963-294-508-8 fűzött : 2790,- Ft
robot - gyermekkönyv - képeskönyv
621.865.8(02.053.2) *** 007.52(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3738415]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2019.
Munkácsy Béla (1968-)
   Az energiafordulat lehetősége Magyarországon [elektronikus dok.] : a 100%-ban megújuló energiára alapozott energiatervezés hazai alkalmazása / szerzők Munkácsy Béla, Soha Tamás, Csontos Csaba ; [közread. a] CEEweb for Biodiversity. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : CEEweb for Biodiversity, 2017 [!2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153030. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87218-8-4
Magyarország - energiapolitika - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
620.9(439) *** 504.03
[AN 3742784]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2224 /2019.
Detrekői Ákos (1939-2012)
   Térinformatika [elektronikus dok.] : elmélet és alkalmazások / Detrekői Ákos, Szabó György. - Szöveg (pdf : 15.6 MB). - [Budapest] : Typotex, [2018], cop. 2013. - (Az informatika alkalmazásai, ISSN 1787-6044)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153192. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-016-7
térinformatika - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2 *** 911
[AN 3744091]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2019.
   Informatikai kisokos : bevezetés a számítástechnika világába / [szerk. Bódi Gabriella, Király László, Kovács-Jantek Viktória] ; [kiad. a Határok Nélkül Alapítvány ...]. - Sopron : Határok Nélkül Alapítvány, 2018. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
informatika - számítástechnika
681.3
[AN 3738988]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel PHOTO-PAINT 2018 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153238. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-73-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint *** 681.3.019
[AN 3744358]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2019.
Szeder Réka
   Puncsapuk [elektronikus dok.] : sugar daddy történetek nőkről, pénzről és bizniszről / Szeder Réka. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Ad Librum, 2018. - (Ad Librum riportkönyvek, ISSN 2630-8053)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153007. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-28-7)
Magyarország - szexuális kapcsolat - társkeresés - internet - interjú - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 316.472.4(439)(047.53)
[AN 3742685]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2228 /2019.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Hungary by night : így mulat a magyar elit / Kordos Szabolcs. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-12-3 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - elit - vendéglátás - szórakozás - 21. század - riport
640.43(439)"201"(0:82-92) *** 316.344.42(439)"201"(0:82-92) *** 394.011(439)"201"(0:82-92)
[AN 3739583]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2229 /2019.
Magó Károly
   Szolnok repüléstörténete 1945-ig / Magó Károly. - Szolnok : RepTár Szolnok Nkft., 2018. - 359 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9947-2 kötött
Szolnok - repüléstörténet - légierő - légi harc - második világháború - sportrepülés
656.7(439-2Szolnok)(091) *** 358.4(439-2Szolnok)(091) *** 797.55(439-2Szolnok)(091) *** 355.489(439-2Szolnok)"1944/1945"
[AN 3739231]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2019.
Trains (magyar)
   Vonatok : a vasúti közlekedés története / [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 160 p. : ill., részben színes ; 32 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
ISBN 978-963-09-9360-9 fűzött : 1990,- Ft
mozdony - vasúti közlekedés - közlekedéstörténet
629.424 *** 656.2(100)(091)
[AN 3739405]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2231 /2019.
   Avasi kilátás / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2018. - 31 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 5.)
ISBN 978-615-00-2783-8 fűzött
Avas (Miskolc) - Miskolc - helytörténet - helyismeret
663.2(439)(234.373.4Avas) *** 943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc
[AN 3739040]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2019.
   A bogyósok termesztése / [közread. a] Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ. - Gödöllő : NAIK, 2018. - 288 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-288.
ISBN 978-615-5748-10-3 kötött
bogyós gyümölcs - gyümölcstermesztés
634.7
[AN 3738198]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2019.
Cserdi András
   A Mohács-szigeti mintagyümölcsös története, 1935-1944 / Cserdi András. - [Mohács] : [Cserdi A.], [2018]. - 28 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2796-8 fűzött
Mohács - gyümölcsös - történeti feldolgozás
634.1(439-2Mohács)(091)
[AN 3739113]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2019.
   Élelmiszeripari alapfogalmak / [fel. szerk. Szűcs Viktória]. - Budapest : NAK, 2018. - 2 db : ill., színes ; 23 cm. - (Élelmiszeripari kézikönyv, ISSN 2631-0864 ; 1.)
Bibliogr.
élelmiszeripar
663/664
[AN 3738383]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 145 p.
ISBN 978-615-5307-44-7 fűzött
[AN 3738385] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 102 p.
ISBN 978-615-5307-45-4 fűzött
[AN 3738387] MARC

ANSEL
UTF-82235 /2019.
Horváth József (1977-)
   Vihar előtt, vihar után : a parasztgazdaságok fejlődése, az átalakítás nehéz évei Orosházán, 1930-1960 / Horváth József, Horváth József ; [kiad. Orosháza és Térsége Gazdakör]. - Orosháza : Orosháza és Térsége Gazdakör, 2018. - VIII, 399 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 398-399.
ISBN 978-615-00-3202-3 fűzött
Magyarország - Orosháza - parasztság - paraszti gazdálkodás - agrártörténet - társadalomtörténet - 20. század
338.43(439)"194/195" *** 631.115.11(439)"193/195" *** 316.343.64(439-2Orosháza)"193/195"
[AN 3740242]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2019.
Johnson-Bennett, Pam (1954-)
Think like a cat (magyar)
   Gondolkodj macskául [elektronikus dok.] : minden, amit a macskáról tudni kell / Pam Johnson-Bennett ; ford. Abody Rita. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153182. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-542-9
macska - állattartás - etológia - elektronikus dokumentum
636.8 *** 591.5
[AN 3744059]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2019.
Karay Zoltán
   Út a problémamentes kutyához : [a leggyakoribb viselkedésproblémák kezelése házilag] / Karay Zoltán. - [Budapest] : Karay Z., 2018. - 161, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3131-6 kötött
kutyatartás
636.7
[AN 3738657]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2019.
Paul, Volker H.
Raps (magyar)
   Repce : betegségek, kártevők, gyomnövények / Volker H. Paul ; [ford. Daniel Theodor Holländer]. - Lepsény : RAPOOL Hungária Kft., cop. 2018. - 162 p. : ill., színes ; 25 cm. - (RAPOOL tudástár-sorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0957-5 fűzött
növénytermesztés - repce
633.853.494
[AN 3738612]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2019.
   Ez sör! : a sernevelőtől a sörgyárig : a magyarországi sörgyártás és fogyasztás története = That's beer! : from the home brewer all the way to the beer factory : a history of beer brewery and consumption in Hungary / [szerk. Török Róbert ; [...kiad. ... Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - Budapest : MKVM, 2018. - 215, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5021-18-3 fűzött
Magyarország - sör - söripar - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
663.4 *** 663.4(439)(091) *** 930.85
[AN 3738789]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2019.
Zsiros András
   Víziszárnyasok [elektronikus dok.] : kacsák, ludak, récék tenyésztése / Zsiros András. - Szöveg (epub : 8.4 MB). - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153006. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-26-3)
állattenyésztés - lúdalakú - elektronikus dokumentum
636.598
[AN 3742682]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2241 /2019.
   Ázsiai kalandok : [válogatás a Stahl magazin legjobb receptjeiből + 50 meglepetés] : [100 recept] / [szerk. Nagy Julianna] ; [ételfotók ... Körmendi Imre, Bohus Csaba ...]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 115, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5733-96-3 kötött : 3990,- Ft
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 3738526]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2019.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Hunok és magyarok konyhája : a hun áldozati ételektől a honfoglalás kori magyar fejedelmi konyháig / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2018. - 197, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-302-238-2 fűzött : 2500,- Ft
ételspecialitás - magyarság - hunok - honfoglalás - honfoglalás előtti kor - szakácskönyv
641.568(=945.11)(083.12) *** 641.568(369.1)(083.12)
[AN 3743422]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2019.
   Csokis csábítások : [válogatás a Stahl magazin legjobb receptjeiből + 50 meglepetés] : [100 recept] / [szerk. Nagy Julianna] ; [ételfotók ... Körmendi Imre, Vogel Diana, Gallai Beatrix ...]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 115, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5733-90-1 kötött : 3990,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 3738509]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2019.
   Eredeti torockói ételek / [fényképezte] Klotz Miklós ; [kiad. Miró Fotóművészeti Alapítvány]. - Balatonboglár : Miró Fotóműv. Alapítvány, [2018]. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87991-1-1 fűzött
Torockó - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4-2Torockó)(083.12)
[AN 3740182]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2019.
   Értékek, érzések, élmények, étkek : MenDan Magic Spa & Wellness Hotel 20 éves / [fényképezte Klotz Miklós] ; [kiad. Miró Fotóművészeti Alapítvány]. - Balatonboglár : Miró Fotóműv. Alapítvány, 2018. - 55, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-87991-4-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3740176]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2019.
   Fenséges tél. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3739069]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2019.
Hargitai György (1963-)
   Szüreti bográcsoló : válogatott kiadás az elmúlt évek szüreti főzőversenyeinek legjobbjaiból : Csömöri receptek 10. / Hargitai György ; [... Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Ház közös kiadásában ...]. - Csömör : Önkormányzat : Petőfi S. Művel. Ház., 2018. - 54 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3739748]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2019.
   Házias ételek könyve : olvasóink legjobb receptjeiből / [fotó Szász András, Melczer Zsolt]. - Budapest : Mediaworks, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-80850-3-8 kötött : 990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3739552]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2019.
Horváth Alexandra
   Hangulatfüggő / Horváth Alexandra ; [fotók ... Török-Bognár Renáta]. - Budapest : Bonex Press, 2018. - 265 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3298-6 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3739703]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2019.
   Ínyenc szárnyasok : [válogatás a Stahl magazin legjobb receptjeiből + 50 meglepetés] : [100 recept] / [szerk. Nagy Julianna]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 115, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5733-93-2 kötött : 3990,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3738529]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2019.
   Ízletes tavasz. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 31, [1] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3739166]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2019.
   Kelenföldi asztalok körül : 90 év - 180 recept : visszaemlékezések, családi és gyülekezeti történetek, étel- és süteményreceptek / [szerkesztők Bence Judit és Simonné Bencskó Katalin] ; [közread. a] Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség. - Budapest : Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközs., 2018. - 205, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3411-9 kötött
Budapest. 11. kerület - evangélikus egyház - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 284.1(439-2Bp.XI.)
[AN 3738662]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2019.
Kis-Varga Judit
   Csak a süti, csak a puffin : sütni menő, sütizni jó! / Kis-Varga Judit. - [Balatonfüred] : Festa Bt., 2018. - 183 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-3377-8 kötött : 5790,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3739300]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2019.
Mautner Zsófia (1974-)
   Egy év a konyhámban : ezernyi öröm, száz életre szóló recept / Mautner Zsófi. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 250, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5759-90-1 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3739428]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2019.
Tanács Attila (1970-)
   Főzzünk együtt allergénmentesen! : mindenmentes főzősuli / Tanács Attila. - [Budapest] : Printpix, 2018. - 197, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-3485-0 kötött
diéta - allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-056.43
[AN 3739984]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2019.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 10. kiad. - [Budaörs] : Csipet K., 2015 [!2018]. - 187 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 5500,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3743874]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2257 /2019.
   Az idegen / szerk. Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Budapest : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2018. - 453 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 16.)
A Szegeden, 2017. máj. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5727-01-6 fűzött : 2500,- Ft
filozófiatörténet - erkölcsfilozófia - társadalomfilozófia - elidegenedés
1(100)(091) *** 17 *** 141.7
[AN 3739894]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2019.
Kant, Immanuel (1724-1804)
Kritik der reinen Vernunft (magyar)
   A tiszta ész kritikája / Immanuel Kant ; [ford. Kis János]. - Jav. kiad. - Budapest : Atlantisz, 2018. - 745 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379). (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
ISBN 963-9165-71-9 kötött : 4895,- Ft
ISBN 978-963-9165-71-7
filozófia
1(430)Kant,_I.
[AN 3743903]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2019.
Primavesi, Oliver (1961-)
Aristoteles (magyar)
   Arisztotelész / Oliver Primavesi, Christof Rapp ; [ford. Steiger Kornél]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2018. - 148 p., [1] t.fol. : ill., térk. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.: p. 141-148.
ISBN 978-963-9777-52-1 kötött : 2690,- Ft
Aristotelīs (Kr. e. 384-Kr. e. 322)
ókori Görögország - filozófus - 4. század (Kr. e.)
1(38)(092)Aristotelīs
[AN 3738848]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2260 /2019.
Abdel-Samad, Hamed (1972-)
Mohamed (magyar)
   Mohamed [elektronikus dok.] : egy leszámolás / Hamed Abdel-Szamad ; a Korán-idézeteket Simon Róbert ford. ... - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : [Book and Walk], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
Mohamed (próféta) (570?-632)
iszlám - vallásalapító - próféta - 7. század - vitairat - elektronikus dokumentum
297(092)Mohamed *** 297
[AN 3741133]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2019.
   Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek 150 éve, 1868-2018 / szerk. Deák Viktória Hedvig, Zágorhidi Czigány Balázs. - Budapest : Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja ; Vasvár : Domonkos Rendtörténeti Gyűjt., 2018. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar domonkos rendtörténet, ISSN 2560-1229 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3236-8 fűzött
Congregatio Apostolica Sororum III. Ordinis Sancti Dominici de Sancta Margarita a Hungaria
Magyarország - dominikánus apácák - történeti feldolgozás
271.972(439)(091)
[AN 3739635]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2019.
   Comenius és a reformáció / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kováts Dániel ..., Toma Kornélia]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2018. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 20.)
Bibliogr.
Fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Csehország - reformáció - pedagógus - 17. század
284 *** 37(437.1)(092)Komenský,_J._A.
[AN 3739695]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2019.
   A csodatévő tölgy őrzői : trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról / [... szerk. ..., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta ... Bednárik János]. - Budakeszi : Budakeszi Helytört. Egyes., 2018. - 155 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Budakeszi helytörténeti tanulmányok, ISSN 2560-0672 ; 4.)
Bibliogr.: p. 154-155. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-1991-8 fűzött
Makkosmária - trinitáriusok - kegyhely - csoda - 18. század - történelmi forrás
232.931.7 *** 271.67(439-2Makkosmária)"17"(093)
[AN 3739980]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2019.
Cziglányi Zsolt (1960-)
   Az Ószövetség története / Cziglányi Zsolt ; [kiad. a META Egyesület]. - 2. jav. kiad. - Pécs : META Egyes., 2018. - 463 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-463.
ISBN 978-615-81155-0-6 fűzött : 4950,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás
221.01
[AN 3743310]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2019.
DeMoss, Nancy Leigh (1958-)
Lies women believe and the truth that sets them free (magyar)
   Hazugságok, amiket a nők elhisznek és az igazság, ami megszabadítja őket / Nancy Leigh DeMoss ; [ford. Jákó Rita] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 304 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 301-304.
ISBN 978-963-9390-64-5 fűzött
- önismeret - életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 613.865-055.2
[AN 3743852]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2019.
Didon, Henri (1840-1900)
Jésus-Christ (magyar)
   Jézus élete [elektronikus dok.] / Henri Didon ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Jézus Krisztus" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-348-4 (epub)
ISBN 978-963-474-349-1 (mobi)
Jézus
krisztológia - elektronikus dokumentum
232.9
[AN 3737497]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2019.
Dillow, Linda (1943-)
Creative counterpart (magyar)
   A társ : feleségek könyve / Linda Dillow ; [ford. Kovácsné Sz. Ildikó] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 265, [10] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-04-6032-3 fűzött
házasság - vallásos irodalom
265.5 *** 173.1
[AN 3743841]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2019.
   A felszabadítás teológiái / szerk. Erős Máté [et al.]. - Budapest : Wesley J. Lelkészképző Főisk. : Mo.-i Teológusnők Ökumenikus Egyes., 2018. - 158, [1] p. ; 24 cm. - (Széljegyzet könyvek, ISSN 1787-0186)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5048-43-2 fűzött
teológia - szociális érzékenység - szociálteológia - kereszténység
261.6 *** 21
[AN 3739606]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2019.
   Folyamatosság és változás : egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században : a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán, 2017. augusztus 30-31-én rendezett konferencia előadásai / szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, 2018. - 291, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 32.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-2691-6 kötött
Veszprémi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - hitélet - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3738923]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2019.
Francesco d'Assisi (1181-1226)
   Assisi Szent Ferenc írásai / [a korábbi fordításokat jav. és jegyzetekkel ell. Berhidai Piusz, Hidász Ferenc]. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2018. - 266 p. ; 21 cm. - (Ferences források magyarul, ISSN 2559-8260 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5273-14-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3739497]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2019.
Francesco d'Assisi (1181-1226)
Saint Francis of Assisi: his essential wisdom (magyar)
   Assisi Szent Ferenc bölcsességei / [szerk.] Carol Kelly-Gangi ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 161, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-379-0 kötött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3739568]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Glückseligkeit (magyar)
   Isteni boldogság : a teljes élethez vezető nyolcágú út / Anselm Grün ; [ford. Krizsanyik Róbert]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 185, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
boldogság - vallásos irodalom
244
[AN 3738800]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2019.
Hanula Gergely (1974-)
   Chrysostomos Szentírás-magyarázata : a Szentírás értelmezése a János evangéliumáról elmondott homíliákban / Hanula Gergely. - Budapest : Kálvin, 2018. - 236 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223-233.
ISBN 978-963-558-406-2 fűzött : 2000,- Ft
Johannes Chrysostomus (347 k.-407)
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
Római Birodalom - patrológia - 4. század - 5. század - bibliamagyarázat
276(092)Johannes_Chrysostomus *** 226.5.07
[AN 3738584]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2019.
Hemmerle, Klaus (1929-1994)
Zur Krippe durch die Hintertür (magyar)
   A jászolhoz a hátsó ajtón át / Klaus Hemmerle ; szerk. Wolfgang Bader ; [ill. Roberto Cipollone] ; [ford. Sudár Balázs] ; [közread. az] Új Város. - [Budapest] : Új Város, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80849-7-0 kötött : 3200,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3739650]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2019.
   Heti lélekemelő plusz : példák, történetek, hasznos gondolatok 52 hétre : támasz a mindennapok küzdelmeihez : 3. kötet / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2018. - 128 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80277-9-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3743379]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2019.
Horváth Barna (1936-2009)
   Irodalom a templomban : református egyházi ünnepségek műsorai / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2018. - 370, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80772-3-1 fűzött
keresztény ünnep - református egyház - rendezvény
264-041 *** 284.2 *** 061.7
[AN 3738802]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2019.
   Jeruzsálem, a Szent város : [konferenciakötet] / [szerk. ... Várnai Jakab]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2018. - 207 p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 32.)
A Budapesten, 2017. nov. 18-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-458-8 fűzött : 1900,- Ft
Jeruzsálem - bibliakutatás - helyismeret - franciskánusok
22.01 *** 908.569.4-2Yerushalayim *** 271.3(569.4-2Yerushalayim)
[AN 3738683]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2019.
Keller, Timothy (1950-)
Counterfeit Gods (magyar)
   Bálványaink : ismert és rejtőzködő istenek / Timothy Keller ; [ford. Gulyás Melinda]. - Utánny. - Budapest : Harmat ; Kolozsvár : Koinónia, 2018, cop. 2015. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 202-203.
ISBN 978-963-288-249-9 fűzött : 3200,- Ft : 49 RON
erkölcsteológia - vallásos irodalom
241 *** 244
[AN 3743837]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2019.
Keresztes Szilárd (1932-)
   Az én Bibliám : homíliák: a lélek mélységei / Keresztes Szilárd. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 387 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-761-0 kötött : 3200,- Ft
homília - elmélkedés
252 *** 242
[AN 3739278]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2019.
Király Kelemen (1893-1978)
   Naplóm, 1944-1947 / Király Kelemen ; [szerk. Sági György] ; [közread. a] Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2018. - 482 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5273-15-5 kötött
Magyarország - szerzetes - franciskánusok - 20. század - magyar irodalom - napló
271.3(439)(092)Király_K.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3739520]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2019.
Körösztös György
   Megtervezett világvége / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 26.)
ISBN 978-615-5647-80-2 fűzött : 1399,- Ft
világvége - rejtély
236 *** 001.94
[AN 3739364]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2019.
Kovács Eleonóra (1970-)
   "Mi úgymond mennyei polgárok vagyunk..." : válogatás a magyarországi protestantizmus történeti emlékeiből a Magyar Nemzeti Levéltárban = "Our citizenship is in heaven..." : a selection of historical records about Hungarian protestantism from the collections of the National Archives of Hungary / [szerk. és írta Kovács Eleonóra] ; [... ford. Szabó Dorottya] ; [közread. a Magyar Nemzeti Levéltár]. - [Budapest] : MNL, 2018. - 163 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 158-163.
ISBN 978-963-631-268-8 fűzött
Magyarország - reformáció - protestantizmus - történelmi forrás
284(439)(093)
[AN 3738932]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2019.
Kovács Krisztián (1977-)
   Vallomások a templomkertből : imádságok, meditációk, áldások / Kovács Krisztián ; [ill. Lugosi Borbála] ; [közread. a] Berettyóújfalu-szentmártoni Református Egyházközség. - Berettyóújfalu : Berettyóújfalu-szentmártoni Református Egyházközség, 2018. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3042-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3739597]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2019.
Ladocsi Gáspár (1952-)
   Keresztényüldözés a Római Birodalomban / Ladocsi Gáspár. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 220, [15] p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 216-220.
ISBN 978-963-277-753-5 fűzött : 2400,- Ft
Római Birodalom - kereszténység - vallásüldözés - őskereszténység
272(37) *** 23/28(37) *** 281(37)"01/04"
[AN 3738900]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2019.
Lustiger, Jean-Marie (1926-2007)
Devenez dignes de la condition humaine (magyar)
   Emberhez méltón / Jean-Marie Lustiger ; [ford. Szávai János]. - Budapest : MMSZ, 2018. - 161, [2] p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-615-80624-7-3 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
kereszténység - keresztény egyház
261 *** 23/28
[AN 3743822]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2019.
Mandula József (1931-)
   Remény, az mindig van! : igaz történetek / Mandula József ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest ; [Verőce] : Szerző, 2018. - 39 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-2628-2 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3738573]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2019.
McDowell, Josh (1939-)
Children demand a verdict (magyar)
   Kérdezz bátran : Istenről, hitről, vallásról, Bibliáról... / Josh McDowell, Kevin Johnson ; [ford. Cs. Szabó Sándor]. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2018, cop. 2006. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86814-4-6 fűzött
kereszténység - gyermekkönyv
23/28(02.053.2)
[AN 3743433]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2019.
Nagy Károly (1932-)
   Élt egyszer egy Jézus : kirándulás a zsidó-keresztény ókorba / Nagy Károly. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 287 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285-287.
ISBN 978-615-5693-45-8 fűzött : 3490,- Ft
krisztológia
232
[AN 3739396]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2019.
Napthali, Sarah (1967-)
Buddhism for mothers of young children (magyar)
   Buddhizmus kisgyerekes anyáknak [elektronikus dok.] : éld meg harmóniában a káoszt! / Sarah Napthali ; ford. Székely Ágnes. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152987. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-524-4
anyaság - életvezetés - buddhizmus - elektronikus dokumentum
294.3 *** 613.865-055.2-055.52
[AN 3742554]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2019.
Nemere István (1944-)
   A Vatikán titkai / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2018. - 47, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-29-8 fűzött
Vatikán - pápaság - katolikus egyház
262.13 *** 282
[AN 3738717]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2019.
Pajor András (1958-)
   Karácsonyi családi tűzhely / Pajor András ; [kiad. a Keresztény Kulturális Akadémia]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2018. - 128 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-3746-2 fűzött
imádkozás - karácsony - vallásos irodalom
248.143 *** 398.332.416 *** 244
[AN 3743003]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2019.
Seper haḃahiyr (magyar)
   Báhir könyve : tiszta fény / [... ford., az előszót írta Uri Asaf] ; [magyarázatokkal és jegyzetekkel ell. Uri Asaf és Kozma Emese] ; [... a kísérő tanulmányt írta Kozma Emese]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2018. - 127, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [129-130].
ISBN 978-963-9777-56-9 kötött
misztika - zsidó vallás
296.65 *** 296.1
[AN 3738865]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2019.
Siba Balázs (1976-)
   Pasztorálteológia : a református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében / Siba Balázs. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 232 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297). (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 11.)
Bibliogr.: p. 207-226.
ISBN 978-963-414-474-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - pasztorális teológia - 21. század
253(439)"201"
[AN 3738674]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2019.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   "Az Írás ívó eszközről beszél..." II : XVI-XVII. századi tölcséres poharak a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református egyházközségekben / P. Szalay Emőke. - Debrecen : M. Református Egyh. Zsinata Gyűjt. Tcs., 2018. - 140 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 38.)
Bibliogr.: p. 134-139.
ISBN 978-615-80133-8-3 fűzött
Kárpát-medence - templomi berendezés - keresztény művészet - református egyház
247 *** 7.046.3 *** 284.2(4-191)
[AN 3739645]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2019.
   Tilmann atya : P. Tilmann Beller, 1938-2012. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2018. - 126 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5149-89-4 fűzött
Beller, Tilmann (1938-2012)
Németország - katolikus pap - 20. század - 21. század - kereszténység - egyesület
267(436-2Schönstatt) *** 282(430)(092)Beller,_T.
[AN 3738629]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2019.
   Az utolsó vacsora : eucharisztikus kézikönyv lelki gondolatokkal, elmélkedésekkel, gyakorlati tanácsokkal, vallomásokkal, történetekkel, imádságokkal / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80277-8-6 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3738503]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2019.
Varga Zsigmond József (1918-1997)
   Az efézusi levél / ford. és magyarázta Varga Zsigmond József ; [... szerk. Baráth Béla Levente] ; [a szöveget gond. Balog Margit] ; [kiad. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem]. - 2. kiad. - Debrecen : DRHE, 2018. - 146 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-615-5853-08-1 kötött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.5.07
[AN 3739602]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2019.
Vörös Éva
   Otthon-próbálgatások : esszék, riportázsok, meditációk / [Vörös Éva]. - Budapest ; [Debrecen] : TKK, [2018]. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-596-970-8 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 3739503]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2019.
Vujicic, Nick (1982-)
Be the hands and feet (magyar)
   Jézus keze és lába : Isten végtelen szeretetének megélése / Nick Vujicic ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Studium Plusz, 2018. - 318, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5054-73-0 kötött : 3699,- Ft
hit - életvezetés
211 *** 613.865
[AN 3739055]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2019.
White, Michael (1959-)
Rebuilt (magyar)
   Újraépítve : egy katolikus plébánia története : ébresszük fel a hívőket, érjük el az elveszetteket, legyen fontos az egyház / Michael White, Tom Corcoran ; [Benkőné Berta Zsófia és Koszoru Péter]. - [Budapest] : [Család, Ifjúság és Bioetika Int. Alapítvány], cop. 2018. - 310, [1] p. ; 24 cm
Közread. Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány. - Bibliogr.: p. 303-310.
ISBN 978-615-81043-0-2 kötött : 2990,- Ft
katolikus egyház - lelki gondozás - hitélet
282 *** 253 *** 248.3 *** 291.4
[AN 3738769]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2301 /2019.
   Család, érték, nevelés / szerk. Karikó Sándor. - Szeged : SZEK JGYFK, 2018. - 240, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5455-95-7 fűzött
család - családszociológia - családi nevelés
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3738569]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2019.
   Az egyház társadalma, a társadalom egyháza : egyház és társadalom Közép- és Kelet-Európában a 20. században / [... szerk. Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán]. - Pécs : META Egyes., 2018. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 4.). (Posticum kötetek, ISSN 2631-1038 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81155-2-0 fűzött
Magyarország - Románia - társadalomtörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - ortodox egyház - állam és egyház viszonya - 19. század - 20. század
316.32(439)"18/19" *** 316.32(498)"19" *** 282(439)"18/19" *** 282(498)"19" *** 281.9(439)"19" *** 322(439)"18/19" *** 322(498)"19"
[AN 3743317]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2019.
   Emancipáció : integráció vagy asszimiláció : tanulmányok az emancipációs törvény 150. évfordulója alkalmából / szerk. Molnár Judit ; [közread. a] ... Szegedi Zsidó Hitközség. - Pécs : Kronosz ; Szeged : Szegedi Zsidó Hitközs., 2018. - 200, [1] p. : ill. ; 20 cm
A Szegeden, 2017. nov. 27-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-467-033-9 fűzött
Magyarország - zsidóság - egyenjogúság - magyar történelem - kisebbségi politika - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439)"18/19" *** 342.724(=924)(439)"18/19" *** 323.15(=924)(439)"18/19"
[AN 3740053]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2019.
Farkasné Gasparics Emese (1957-)
   Helyi társadalmi folyamatok : a Helyi társadalmi folyamatok fejlesztéspolitikája című tantárgy egyetemi tankönyve / Farkasné Gasparics Emese, Ritecz György, Sallai János. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 129 p. : ill. ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. 125-129.
ISBN 978-615-5889-19-6 fűzött
Magyarország - helyi társadalom - nemzetiség - migráció - 21. század - egyetemi tankönyv
316.334.55/.56(075.8) *** 316.347(=00)(439)"201" *** 325.25(100)"201"
[AN 3738756]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2019.
Ferenczy Klára (1944-)
   A bécsi Szent István Egylet története = Die Geschichte des Wiener Sankt Stephan Vereins / [írta és szerk. Ferenczy Klára]. - [Szigliget] : Gálffy I., 2018. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3360-0 fűzött
Szent István Egylet
Ausztria - határon túli magyarság - testülettörténet - egyesület
316.347(=945.11)(436) *** 061.2(436)Szent_István_Egylet
[AN 3738926]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2019.
Géczi János (1954-)
   Fotóregény / Géczi János, Molnár László ; [közread. a] Művészetek Háza. - Veszprém : Művészetek Háza, 2018. - 105 p. : ill. ; 42 cm
ISBN 978-615-5762-05-5 fűzött
Veszprém - családi élet - 1980-as évek - szociofotó - fényképalbum
316.356.2(439-2Veszprém)"198"(084.12) *** 308(439-2Veszprém)"198"(084.12) *** 77.04(439)(092)Molnár_L.
[AN 3739042]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2019.
Kuráth Gabriella (1964-)
   A hallgatói kompetenciák elemzése és fejlesztési javaslatok [elektronikus dok.] : a Pécsi Tudományegyetem DPR eredményei és gyakorlata / szerző Kuráth Gabriella ; kiad. Pécsi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Pécs : PTE, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151100. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-214-2
Pécs - egyetem - diplomás - képességfejlesztés - munkaerőpiac - követéses vizsgálat - 21. század - elektronikus dokumentum
316.37-057.85(439-2Pécs)"20" *** 331.5-053.81(439)"20" *** 378.4(439-2Pécs) *** 37.025
[AN 3726420]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2019.
Mari, Daniela (1946-)
A spasso con i centenari, ovvero L'arte di invecchiare bene (magyar)
   Az aktív időskor művészete avagy Séta százévesekkel / Daniela Mari ; [ford. Kárpáti Zsuzsa]. - Budapest : Corvina, 2018. - 133 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-133.
ISBN 978-963-13-6530-6 fűzött : 2990,- Ft
idős - öregkor higiénéje
316.37-053.9 *** 613.98
[AN 3738366]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2019.
   A nagy háború hatása a mindennapok kultúrájának változására / szerk. Glässer Norbert, Mód László. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop. : Solymossy S. Egyes. : Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2018. - 568 p. : ill. ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 35.)
A Szegeden, 2015. nov. 26-27-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-601-0 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - művelődéstörténet - hadtörténet - magyar történelem - első világháború
316.32(439)"1914/1918" *** 930.85(439)"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918" *** 943.9"1914/1918"
[AN 3739902]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2019.
Oláh Attila
   És volt nála egy balta is.. [elektronikus dok.] / Oláh Attila. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018. - (Feldmár-történetek, ISSN 2498-4558)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-624-1
Magyarország - börtönszocializáció - büntetésvégrehajtási rehabilitáció - meseterápia - memoár - elektronikus dokumentum
316.65-058.57(439)(0:82-94) *** 615.851.82
[AN 3742518]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2019.
Orosz Andrea
   Az üzleti memo : segédanyag az LCCI nyelvvizsgára / Orosz Andrea. - Budapest : Expert Books, 2018. - 61 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-615-5758-20-1 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - levelezés - kommunikáció - vizsgakövetelmény
316.77 *** 651.7 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3739027]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2019.
Šarīf, Manal al- (1979-)
Daring to drive (magyar)
   Merj vezetni! : egy szaúdi nő harca az egyenlőségért a férfiak királyságában / Manal al-Sharif ; [ford. Szalai Virág]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 352 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-725-5 fűzött : 3500,- Ft
Szaúd-Arábia - nők a társadalomban - női egyenjogúság - nők elleni erőszak - iszlám - memoár
316.37-055.2(532)(0:82-94) *** 343.54-055.2(532)(0:82-94) *** 297 *** 342.726-055.2(532)(0:82-94)
[AN 3739268]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2313 /2019.
Bartha Júlia (1955-)
   Keleti örökség a Nagykunság népi kultúrájában / Bartha Júlia ; [kiad. a Nagykun Hagyományőrző Társulás]. - Kisújszállás : Nagykun Hagyományőrző Társulás, 2018. - 204 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 183-201. - Összefoglalás török és angol nyelven
ISBN 978-615-81039-0-9 kötött
Nagykunság - magyar néprajz - népi kultúra - kunok
39(=945.11)(439Nagykunság) *** 39(=943.46)(439) *** 930.8(=943.46)
[AN 3739658]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2019.
   Csigabiga, gyere ki! : első mondókás könyvem / [szerk. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-166-5 kötött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3738625]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2019.
   Divat, kultúra, történelem : divattörténeti tanulmányok / szerk. F. Dózsa Katalin, Szatmári Judit Anna, Szentesi Réka. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-271. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-981-2 kötött
divattörténet - művelődéstörténet
391(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3738775]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2019.
   Hetet egy csapásra : magyar népmesék. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3739068]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2019.
   Humor: az egyetlen megmentőm! : ez nem vicc! : 1. rész / [Kovács A. László szerk.]. - [Csömör] : Discovery Bliss, cop. 2018. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80508-4-5 fűzött : 1300,- Ft
vicc
398.94
[AN 3738291]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2019.
   Humor: az egyetlen megmentőm! : ez nem vicc! : 1. rész / [Kovács A. László szerk.]. - 2. kiad. - [Csömör] : Discovery Bliss, cop. 2018. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80508-4-5 fűzött : 1300,- Ft
vicc
398.94
[AN 3738292]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2019.
Katona Erzsébet (1929-)
   Emberek és népek a Volga-vidéken : Gerhard Friedrich Müller a cseremiszekről, csuvasokról és votjákokról, 1733 / Katona Erzsébet, Klima László, Maticsák Sándor. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz. : Debreceni Egy. K., 2018. - 166 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 71.)
Bibliogr.: p. 141-164. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-010-8 kötött
Oroszország - néprajz - történelem - marik - csuvasok - udmurtok - felfedező utazás - 18. század
39(=945.21) *** 39(=943.44) *** 39(=945.33) *** 930.8(=945.33) *** 930.8(=945.21) *** 930.8(=943.44) *** 910.4(47)"17"
[AN 3739595]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2019.
   Mesék a felnőtté válásról / [vál.] Boldizsár Ildikó. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 404, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 403-[405].
ISBN 978-963-676-697-9 kötött : 3499,- Ft
meseterápia - fejlődéslélektan - népmese
398.21(100) *** 159.922 *** 615.851.82
[AN 3743996]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2019.
Vutkovich Sándor (1869-1938)
   A párbaj [elektronikus dok.] / ifj. Vutkovich Sándor. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-012-4 (epub)
ISBN 978-963-474-013-1 (mobi)
művelődéstörténet - párbaj - elektronikus dokumentum
394.84 *** 930.85(100)
[AN 3741729]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2322 /2019.
Acemoglu, Daron (1967-)
Why nations fail (magyar)
   Miért buknak el a nemzetek? [elektronikus dok.] : a hatalom, a jólét és a szegénység eredete / Daron Acemoglu, James A. Robinson ; ford. Garamvölgyi Andrea. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-613-5
politikatörténet - gazdaságtörténet - szegénység - gazdagság - elektronikus dokumentum
32(100)(091) *** 338(091)(100) *** 316.344.233 *** 336.74
[AN 3742537]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2019.
Andrássy Gyula (1860-1929)
   A világháború problémái / ifj. gróf Andrássy Gyula ; [az angol, francia és német részleteket ford. Hevesi Judit, Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 324, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-14-0 kötött : 3490,- Ft
Európa - első világháború - diplomáciatörténet - külpolitika - történelem - magyar történelem - háború oka
327(4)"191" *** 943.9"1914/1918" *** 94"1914/1918" *** 355.013
[AN 3738901]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2019.
Bíró Nagy András (1982-)
   Demokrácia és a magyar társadalom / [szerzők Bíró-Nagy András ..., Laki Gergely] ; [kiad. Friedrich-Ebert-Stiftung, Policy Solutions]. - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung : Policy Solutions, 2018. - 81 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-81071-0-5 fűzött
Magyarország - demokrácia - közvélemény-kutatás - statisztikai adatközlés - ezredforduló - 21. század
321.72(439)"199/201"(083.41)
[AN 3738571]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2019.
Boros Tamás (1981-)
   Akik mindenkiben csalódtak : nemszavazók Magyarországon, 2018 / [szerzők Boros Tamás, Laki Gergely] ; [kiad. a Friedrich-Ebert-Stiftung, Policy Solutions]. - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung : Policy Solutions, 2018. - 57 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81071-1-2 fűzött
Magyarország - választói magatartás - országgyűlési választás - passzivitás - elégedetlenség - 21. század - statisztikai adatközlés
323.22 *** 324(439)"201"(083.41) *** 316.621(439)"201"(083.41)
[AN 3738528]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2019.
   Diplomata írók, író diplomaták / szerk. Bárány Attila, Pusztai Gábor. - Debrecen : MTA-DE Lendület "Mo. a középkori Európában" Kutatócsop., 2018. - 146 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 6.)
A Debrecenben, 2017. okt. 20-án azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-894-2 fűzött
Magyarország - diplomata - diplomáciatörténet - műfajelmélet - memoár
327(439)(092)(0:82-94) *** 327(100)(092)(0:82-94) *** 82.01-94
[AN 3739651]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2019.
Dobson, William J. (1973-)
The dictator's learning curve (magyar)
   Diktatúra 2.0 [elektronikus dok.] : a 21. századi zsarnokok természetrajza / William J. Dobson ; ford. Hegedűs Péter ..., Nagy Marcell ..., Takács Zoltán ... - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : HVG Kvk., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152958. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-728-6
diktatúra - politikus - világtörténelem - 21. század - elektronikus dokumentum
321.6 *** 321.6(100)(092) *** 930.9"200/201"
[AN 3742402]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2019.
   Európai közjog és politika / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney Petra. - 4. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 807 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-755-5 kötött
Európai Unió - jogrendszer - európai integráció
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3744436]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2019.
Földes András (1971-)
   Mit tegyünk, ha fegyvert fognak ránk? [elektronikus dok.] : útikönyv a felfordult világhoz / Földes András. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153187. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-513-9
Európa - Közel-Kelet - menekült - bevándorlás - riport - 21. század - elektronikus dokumentum
325.14(4)"201"(0:82-92) *** 325.25(5-011)"201"(0:82-92)
[AN 3744083]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2019.
Földes András (1971-)
   Mit tegyünk, ha fegyvert fognak ránk? : útikönyv a felfordult világhoz / Földes András. - [Budapest] : Libri, 2018. - 270 p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-433-394-4 kötött : 3999,- Ft
Európa - Közel-Kelet - menekült - bevándorlás - riport - 21. század
325.14(4)"201"(0:82-92) *** 325.25(5-011)"201"(0:82-92)
[AN 3739262]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2019.
Gálszécsy András (1933-)
   A birkahodálytól a parlamentig : életinterjú / Gálszécsy András ; az interjút ... Várkonyi Benedek kész. ; szerk. Gyarmati György ; [a névmutatót összeáll. Erőss Zsolt ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2018. - 307 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-467-035-3 kötött : 3950,- Ft
Gálszécsy András (1933-)
Magyarország - politikus - jogász - 20. század - 21. század - életútinterjú
32(439)(092)Gálszécsy_A.(047.53) *** 34(439)(092)Gálszécsy_A.(047.53)
[AN 3740087]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2019.
   Helyi közpolitika : a helyi közpolitika fejlesztése az önkormányzatok működésében / Kaiser Tamás [et al.]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-89-6 fűzött
Magyarország - közpolitika - helyi önkormányzat - tankönyv
32.001(078) *** 352(439)(078)
[AN 3738768]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2019.
   A holokauszt sátoraljaújhelyi áldozatai / [Mnashe S. Davidovits ... alapján összeáll. Juhász István] ; [kiad. a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Sátoraljaújhely : Zempléni RVA, [2018]. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Magyar, angol és héber nyelven
ISBN 978-615-00-3205-4 fűzött
Sátoraljaújhely - holokauszt - névtár
323.12(=924)(439-2Sátpraljaújhely)"1939/1945" *** 050.8
[AN 3739678]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2019.
Icke, David (1952-)
Everything you need to know, but have never been told (magyar)
   Minden, amit tudnod kell, de sosem mondták el / David Icke. - [Budapest] : EzVan K., 2018. - 224 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3347-1 fűzött : 4800,- Ft
okkultizmus - összeesküvés
327.88 *** 133
[AN 3738578]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2019.
Isikoff, Michael
Russian roulette (magyar)
   Orosz rulett : Putyin Amerika ellen vívott háborúja és Donald Trump megválasztásának titkos története / Michael Isikoff, David Corn. - Pécs : Alexandra, 2018. - 383 p. ; 22 cm
Ford. Stemler Miklós. - Bibliogr.: p. 345-365.
ISBN 978-963-447-211-7 kötött : 4500,- Ft
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Trump, Donald (1946-)
Egyesült Államok - Oroszország - elnökválasztás - választási kampány - titkosszolgálat - közvélemény-alakítás - beavatkozás más állam belügyeibe - 21. század
327.84(47)"201" *** 32.019.5 *** 341.233 *** 324(73)"2016"
[AN 3738743]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2019.
Kocsisné Csízy Katalin (1969-)
   Az ideális vezető politikus alakja a görög-római hagyományban / Csízy Katalin. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 269 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 247-258.
ISBN 978-963-414-422-9 fűzött : 2990,- Ft
ókori Görögország - Római Birodalom - államelmélet - művelődéstörténet - kereszténység
321.01(37/38) *** 930.85(37/38) *** 930.85(4) *** 23/28
[AN 3738675]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2019.
Lee Hyeonseo (1980-)
The girl with seven names (magyar)
   A lány hét névvel : szökésem Észak-Koreából / Hyeonseo Lee és David John ; [ford. Todero Anna]. - 8. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2015. - 403 p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-378-4 kötött : 3990,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - állami terror - ezredforduló - memoár
323.282(519.3)"198/200"(0:82-94)
[AN 3743330]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2019.
Li Guangyao (1923-2015)
One man's view of the world (magyar)
   A világ, ahogy én látom / Li Kuan Ju ; [ford. Forgács Ildikó] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2018. - 294, [1] p., [48] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5559-43-3 kötött : 4500,- Ft
Szingapúr - politikus - miniszterelnök - 20. század - 21. század - világpolitika - világgazdaság - interjú
327(100) *** 339.9(100) *** 32(592.3)(092)Li_G.(047.53)
[AN 3739424]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2019.
Puskás Lajos (1901-1982)
   Szamosújvári börtönnapló, 1947 / Puskás Lajos ; [szerk. Kondorosy Szabolcs]. - Budapest : Országút Társ., 2018. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Országút könyvek, ISSN 2630-9580 ; 3.)
ISBN 978-615-80948-2-5 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - határon túli magyarság - állami terror - 1945 utáni időszak - napló
323.282(498)"1947"(0:82-94) *** 894.511-94(498) *** 316.347(=945.11)(498)"194"(0:82-94)
[AN 3738915]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2019.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai : egy sztálinista diktátor börtönben, jólétben és száműzetésben / Ungváry Krisztián, Meruk József. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 331 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299-306.
ISBN 978-963-475-103-8 kötött : 3990,- Ft
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - politikus - 20. század - történelmi forrás
32(439)(092)Rákosi_M.(093)
[AN 3735483]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2341 /2019.
Aczél Endre (1944-2018)
   Acélsodrony / Aczél Endre. - [Budapest] : Park, [2010]-. - 22 cm
Az 5. köt. társszerzője Török Péter
ISBN 978-963-530-896-5
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
943.9"196/198" *** 930.85(439)"196/198"
[AN 2934487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]/2., '50 : ötvenes évek, 1955-1957 / [a képanyagot vál. Rédei Ferenc]. - 2018. - 272 p., [48] t. : ill.
ISBN 978-963-355-087-8 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelem - művelődéstörténet - 1950-es évek
930.9"195" *** 930.85(439)"195" *** 930.85(100)"195" *** 943.9"1956" *** 943.9"1955/1957"
[AN 3739511] MARC

ANSEL
UTF-82342 /2019.
   Atilla kódex / szerk. Kozsdi Tamás. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 854, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5647-72-7 kötött : 9980,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3739361]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2019.
Bán Imre (1905-1990)
   Bán Imre gyöngyösi tudományos munkássága / vál., szerk. és az előszót írta Fülöp Lajos és Lisztóczky László. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2018. - 284, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Mozaikok Gyöngyös művelődéstörténetéből, ISSN 2630-9092)
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 978-963-88229-6-3 kötött
Gyöngyös - művelődéstörténet
930.85(439-2Gyöngyös)
[AN 3739594]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2019.
Baráthosi-Balogh Benedek (1870-1945)
   Baráthosi összes turáni könyve : [Baráthosi életműve, 18 kötet]. - Egyesített kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5647-74-1 kötött : 16990,- Ft
Ázsia - őstörténet - urál-altaji népek - magyar őstörténet - útleírás
930.8(=941/=945) *** 930.8(=945.11) *** 908.5(0:82-992)
[AN 3739304]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 748 p.
[AN 3739308] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 756 p.
[AN 3739310] MARC

ANSEL
UTF-82345 /2019.
Baráthosi-Balogh Benedek (1870-1945)
   Hun utódok, elpusztult hunos véreink / Baráthosi-Balogh Benedek. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5242-90-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar őstörténet - nemzettörténelem - besenyők - kunok - avarok - hunok
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.8(=00)(36)
[AN 3744274]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2019.
Bereznai Tamás (1936-)
   Ősökről az utódoknak : fejezetek egy "európai család" életéből a XIX-XX. században Magyarországon / Bereznai (Beczner) Tamás. - Budapest : Szerző, 2018. - 267 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 978-615-00-3306-8 kötött
Bereznai család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Bereznai
[AN 3738490]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2019.
Bódán Zsolt (1975-)
   Polgári életmód - polgári mentalitás : a gyulai Ladics család élete a 19-20. század fordulóján / Bódán Zsolt. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2018. - 208 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gyulai füzetek, ISSN 0865-8641 ; 19.)
Bibliogr. - Bibliogr.: p. 195-208.
ISBN 978-963-7239-77-9 kötött
Ladics család
Gyula - családtörténet - helyismeret - hétköznapi élet - 19. század - 20. század
929.52(439)Ladics *** 908.439-2Gyula"18/19"
[AN 3739433]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2019.
Buzády Tibor (1934-)
   Lázár Lovagrend : a jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend magyarországi története / Buzády Tibor. - Budapest : Nóra, [2018]. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-89831-3-8 kötött : 3200,- Ft
Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani
Magyarország - lovagrend - történeti feldolgozás
929.71(439)(091) *** 929.71(439)Szent_Lázár_Lovagrend(091)
[AN 3739005]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2019.
Edwards Károlyi, Sophie (1926-)
Memories, mysteries and Magyars (magyar)
   Emlékek és rejtélyek : a Károlyi család 25 nemzedékének története / Sophie Edwards Károlyi ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 303 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-566-264-5 kötött : 5990,- Ft
Károlyi család
családtörténet
929.52(439)Károlyi *** 929.52(=945.11)(100)Károlyi
[AN 3739274]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2019.
   Élet a hátországban a nagy háború idején / [vál. és szerk. Domokos Anna, Palkóné Jády Melitta] ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2018. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-9510-25-8 fűzött
Veszprém - helytörténet - első világháború
943.9-2Veszprém"1914/1918"
[AN 3738939]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2019.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
21 lessons for the 21st century (magyar)
   21 lecke a 21. századra / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2018. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-595-8 kötött : 4490,- Ft
világtörténelem - civilizáció - prognosztika - ember - világgazdaság - geopolitika - 21. század
930.9"20" *** 008(100)"20" *** 008.2 *** 599.9 *** 339.97 *** 327(100)"20"
[AN 3739248]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2019.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
21 lessons for the 21st century (magyar)
   21 lecke a 21. századra [elektronikus dok.] / Yuval Noah Harari ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151867. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-596-5
világgazdaság - geopolitika - civilizáció - ember - prognosztika - 21. század - elektronikus dokumentum
930.9"20" *** 008(100)"20" *** 008.2 *** 599.9 *** 339.97 *** 327(100)"20"
[AN 3731160]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2019.
   Határtalan magyarok : 100 jó arc, akiket nem árt, ha ismersz / [szerk. Göndör Ádám, Szobota István] ; [graf. Balázs Krisztina]. - Budapest : Hetek Kv., 2015-2018. - 4 db : ill., részben színes ; 24 cm
A 4. köteten az alcím "100 arc, akit nem árt, ha ismersz". - A 3. kötetet szerk. Benkő Gyula, Göndör Ádám, Szobota István, a 4. kötetet Benkő Gyula és Morvay Péter
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század - életrajzgyűjtemény
929(439)"18/19" *** 929(=945.11)(100)"18/19" *** 930.85(439)(092)
[AN 3629402]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A negyedik 25 + 5. - 2018. - 131 p.
ISBN 978-615-80118-8-4 fűzött : 1790,- Ft
[AN 3739607] MARC

ANSEL
UTF-82354 /2019.
Havas-Horváth István
   Latin nyelvű föliratok Egerben / Havas-Horváth István, Fehér Balázs ; [kiad. Érseki Vagyonkezelő Központ]. - [Eger] : Érseki Vagyonkezelő Közp., 2018. - 204 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-86719-8-1 fűzött
Eger - epigráfia - latin nyelv - helyismeret
930.271(439-2Eger) *** 930.271=71 *** 908.439-2Eger
[AN 3739744]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2019.
Hawes, James (1960-)
The shortest history of Germany (magyar)
   Németország legrövidebb története / James Hawes ; [ill. és térk. James Nunn] ; [ford. Mátics Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 270 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-447-257-5 fűzött : 2999,- Ft
Németország - történelem
943.0
[AN 3738898]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2019.
Hegyi Sándor Ferenc
   Szentgál és a nagy háború : a fennmaradt levéltári iratok és az anyakönyvi feljegyzések felhasználásával / írta és szerk. Hegyi Sándor Ferenc ; [kiad. Szentgál Község Önkormányzata]. - Szentgál : Önkormányzat, 2018. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-615-00-3583-3 fűzött
Szentgál - helytörténet - első világháború - történelmi forrás
943.9-2Szentgál"1914/1918"(093)
[AN 3739000]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2019.
Juhász István (1944-)
   Csókás története, 1504-2018 / Juhász István. - Karácsond : Juhász I., 2018. - 83 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 978-963-12-9728-7 fűzött
Csókástanya (Karácsond) - helytörténet
943.9-2Csókástanya
[AN 3739012]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2019.
Koszorús László (1948-)
   Tordai krónika II / Koszorús László. - Bihartorda : [Koszorús L.], 2018. - 287, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3220-7 fűzött
Bihartorda - helytörténet
943.9-2Bihartorda
[AN 3739688]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2019.
Kovács András
   1848-1849 : a magyar szabadságharc képes atlasza / [írta és szerk. Kovács András]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9949-12-6 kötött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849"
[AN 3744361]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2019.
   Ma is tanultam valamit 3 / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente Haralamposz, Merényi Dániel, Szarvas]. - [Budapest] : Index.hu, 2018. - 274, [6] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [276-280].
ISBN 978-615-80591-3-8 kötött : 4880,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3739400]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2019.
Magyari Imre, D. (1955-)
   Hatvan plusz : beszélgetések, monológok / D. Magyari Imre. - Budapest : Kalligram, 2018. - 510, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-080-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - híres ember - magyar irodalom - ezredforduló - 21. század - interjú - publicisztika
929(439)(047.53) *** 894.511-92
[AN 3739682]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2019.
   Magyarország a második világháborúban / [szerk. Papp Gábor, Győrffy Iván, Litván Dániel]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - 146 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5755-52-1 kötött : 4990,- Ft
Európa - Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - történelem - második világháború
943.9"1939/1945" *** 355.48(439)"1939/1945" *** 94"1939/1945"
[AN 3739441]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2019.
   Mesés Avas / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2018. - 31 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 6.)
ISBN 978-615-00-3660-1 fűzött
Miskolc - Avas (Miskolc) - helytörténet - helyismeret - borászat - album
943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc(084.12) *** 663.2(439)(234.373.4Avas)
[AN 3740013]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2019.
Nemere István (1944-)
   Nők a trónon [elektronikus dok.] / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről
történelem - uralkodó - uralkodócsalád - nő - elektronikus dokumentum
929-055.2(100)
[AN 3741411]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.4 MB) (pdf : 1.9 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152831. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-342-9 (mobi)
ISBN 978-963-453-341-2 (epub)
ISBN 978-963-453-343-6 (pdf)
[AN 3741414] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (epub : 993 KB) (mobi : 2.5 MB) (pdf : 1.3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-344-3 (epub)
ISBN 978-963-453-345-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-346-7 (pdf)
[AN 3741416] MARC

ANSEL
UTF-82365 /2019.
Ploutarhos (46?-120)
Bioi parallēloi (magyar) (részlet)
   Caesar élete [elektronikus dok.] / Plutarkhosz ; ford. Sárosi Gyula. - Szöveg (epub : 583 KB) (mobi : 980 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-577-8 (epub)
ISBN 978-963-474-578-5 (mobi)
Caesar, Caius Iulius (Kr. e. 100-Kr. e. 44)
Római Birodalom - uralkodó - ókori görög irodalom - 1. század (Kr. e.) - életrajz - elektronikus dokumentum
937(092)Caesar,_Caius_Iulius *** 875-94=945.11
[AN 3741459]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2019.
Pomsel, Brunhilde (1911-2017)
Ein deutsches Leben (magyar)
   Goebbels titkárnője voltam / Brunhilde Pomsel, Thore D. Hansen ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2018. - 274, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-929-5 kötött : 3999,- Ft
Pomsel, Brunhilde (1911-2017)
Németország - titkárnő - német irodalom - történelem - 1930-as évek - második világháború - 20. század - memoár
943.0"193/194"(0:82-94) *** 651.44(430)(092)Pomsel,_B.(0:82-94)
[AN 3738827]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2019.
Romsics Ignác (1951-)
   A nagy háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak [elektronikus dok.] : válogatott tanulmányok / Romsics Ignác. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-252-9
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - magyar történelem - forradalmak kora - első világháború - elektronikus dokumentum
943.9"191" *** 943.6/.9"1918"
[AN 3743679]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2019.
   Sárospatak 50 éve újra város = Sárospatak has been a town again for 50 years / [szerk. ... Csörnök Mariann, Sikora Attila] ; [kiad. ... Sárospatak Város Önkormányzata]. - [Sárospatak] : Önkormányzat, [2018]. - 143 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
ISBN 978-615-00-2822-4 kötött
Sárospatak - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Sárospatak(084.12) *** 908.439-2Sárospatak(084.12)
[AN 3740016]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2019.
   Széchenyi és Zala : tudományos emlékülés Széchenyi István gróf születésének 225. évfordulója tiszteletére / [szerk. Kiss Gábor] ; [kiad. a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár]. - Zalaegerszeg : Deák F. M. és Vár. Kvt., 2018. - 105, [2] p. : ill. ; 24 cm
A Zalaegerszegen, 2016. szept. 14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7267-36-9 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - Zala vármegye - történelmi személy - helytörténet - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.912.1"18"
[AN 3739943]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2019.
Thierry, Amédée (1797-1873)
Histoire d'Attila et de ses successeurs (magyar)
   Attila : Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig : I. rész, Attila történelme / írta Thierry Amadé ; ford. Szabó Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - XVI, 214 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Ráth M., 1865. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-33-0 fűzött : 2500,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
hunok - nemzettörténelem - uralkodó - 5. század - hasonmás kiadás
936.91(092)Attila *** 936.91 *** 094/099.07
[AN 3744503]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2019.
   Történeti, néprajzi közelítések a gömöri Berzétéhez / szerk. Deáky Zita és Smid Bernadett ; [kiad. Berzéte Község Önkormányzata és az ELTE BTK Néprajzi Intézete]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Berzéte] : Önkormányzat ; Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2018. - 295, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-943-0 fűzött
Berzéte - helytörténet - magyar néprajz - határon túli magyarság
943.76-2Berzéte *** 39(=945.11)(437.6-2Berzéte)
[AN 3744072]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2019.
   Újfehértó története / [szerk. Buczkó József] ; [kiad. Újfehértó Város Képviselő-testülete]. - 2. bőv. kiad. - Újfehértó : Képviselő-test., 2018. - 528 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1178-3 kötött
Újfehértó - helyismeret - helytörténet
943.9-2Újfehértó *** 908.439-2Újfehértó
[AN 3743414]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2373 /2019.
   Agyagosszergényi értékvilág 1 / [... kiad. ... a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2018. - 37, [2] p. : ill., főként színes ; 15x22 cm
ISBN 978-615-80582-7-8 fűzött
Agyagosszergény - helyismeret - kulturális érték
908.439-2Agyagosszergény *** 316.7(439-2Agyagosszergény)
[AN 3738297]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2019.
Berges, Philipp
Wunder der Erde (magyar)
   A Föld csodái [elektronikus dok.] / Philipp Berges ; ford. Házsongárdy Gábor. - Szöveg (epub : 541 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149251. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-183-1 (epub)
ISBN 978-963-474-184-8 (mobi)
Ázsia - Amerika - Óceánia - útleírás - elektronikus dokumentum
908.5(0:82-992) *** 908.7/.8(0:82-992) *** 908.9(0:82-992)
[AN 3711650]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2019.
   Biatorbágyi korképek : múlt és jelen / szerk. és a régi képek időpárhuzamait fényképezte Horváth Imre. - Biatorbágy : Krónikás Bt., 2018. - 120 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-2720-3 kötött
Biatorbágy - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Biatorbágy(084.12)
[AN 3738557]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2019.
Fucskár Ágnes
   Budapest : történelem, építészet, kultúra, gasztronómia / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2015. - 176 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-447-242-1 kötött : 5999,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3739394]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2019.
Kaiser Ottó (1953-)
   A Kárpát-medence 1000 csodája / Kaiser Ottó ; [szöveg Bánhidy Vajk]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 471, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-447-054-0 kötött : 12999,- Ft
Kárpát-medence - helyismeret - művelődéstörténet - építészet - fényképalbum
908.4-191(084.12) *** 72(4-191)(084.12) *** 930.85(4-191) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3739392]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2019.
Kaiser Ottó (1953-)
A Kárpát-medence 1000 csodája (angol)
   1000 wonders of the Carpathian Basin / Ottó Kaiser ; [text Vajk Bánhidy]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 471, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-447-284-1 kötött : 12999,- Ft
Kárpát-medence - helyismeret - művelődéstörténet - építészet - fényképalbum
908.4-191(084.12) *** 72(4-191)(084.12) *** 930.85(4-191) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3739393]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2019.
   Kisvárosi ikonok : makói életképek a Homonnai fényképészcsalád szemével : kiállítás a József Attila Múzeum Homonnai Gyűjteményéből : Makó, 2018. június 23-tól 2018. augsztus 15-ig / [szerk. Forgó Géza]. - Makó : József A. Vár. Kvt. és Múz., 2018. - 59 p. : ill. ; 21x21 cm. - (A József Attila Múzeum kiállítási katalógusai, ISSN 2630-8843 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80149-7-7 fűzött
Homonnai család
Makó - Magyarország - helyismeret - családtörténet - fényképész - 20. század - portré - kiállítási katalógus
908.439-2Makó(084.12) *** 77.041.5 *** 929.52(439)Homonnai *** 061.4(439-2Makó)
[AN 3738275]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2019.
Magyar Földrajzi Konferencia (9.) (2018) (Debrecen)
   IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói / szerk. Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István ; [... kiad. MTA DTB Földtudományi Szakbizottság]. - Debrecen : MTA DTB Földtud. Szakbiz., 2018. - 175 p. ; 24 cm
A Debrecenben, 2018. nov. 9-11. között rendezett konferencia előadáskivonatai
ISBN 978-963-508-896-6 fűzött
földrajz - konferencia-kiadvány
91 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3739637]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2019.
Márkusné Vörös Hajnalka
   Jeruzsálemhegy / írta és szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt. : Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör, 2018. - 367, 128 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Veszprémi kaleidoszkóp, ISSN 2064-2830 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-51-0 fűzött
Veszprém - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Veszprém *** 930.85(439-2Veszprém)
[AN 3738906]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2019.
Ozsváthné Csegezi Monika
   Sanctus Mychael-től Szeged-Szentmihályig : a város melletti falu története és építészeti értékei / Ozsváthné Csegezi Monika ; [kiad. a Szentmihályért Egyesület]. - Utánny. - Szeged : Szentmihályért Egyes., 2018. - 171 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A címoldalon és a verzón a 2002-es kiadás adataival
Fűzött
Szeged - helyismeret
908.439-2Szeged
[AN 3743435]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2019.
   Sárvár 50 / [szerk. Pajor András] ; [kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2018. - [67] p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-80366-3-4 kötött
Sárvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sárvár(084.12)
[AN 3739949]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2019.
Yu Hua (1960-)
Shi ge cihui li de Zhongguo (magyar)
   Kína tíz szóban / Jü Hua ; [ford. Zombory Klára]. - Budapest : Magvető, 2018. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3756-0 kötött : 3299,- Ft
Kína - kínai irodalom - történelem - országismeret - 20. század - ezredforduló
908.510 *** 895.1-94=945.11 *** 951.0"19/200"(0:82-94)
[AN 3739188]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2385 /2019.
Almásy Gyula
   Közigazgatási szervezési alapismeretek : a Közigazgatási szervezési alapismeretek című tantárgy egyetemi tankönyve / Almásy Gyula, Csuth Sándor. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-615-5877-93-3 fűzött
közigazgatás - szervezés - szervezéstechnika - egyetemi tankönyv
35(075.8) *** 65.01(075.8)
[AN 3738761]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2019.
Buday-Sántha Andrea
   Kommunikációs jog : a kommunikációs jog és "hálómodellje" / Buday-Sántha Andrea. - Budapest : Fakultás K., 2018. - 327 p. : ill. ; 25 cm + 5 mell.
Bibliogr.: p. 270-283. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5848-07-0 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - szólásszabadság - infokommunikációs jog
34:791.9.096/.097(439)(094) *** 342.727(439)
[AN 3740072]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2019.
Comey, James (1960-)
A higher loyalty (magyar)
   Magasabb rendű hűség : az FBI leváltott igazgatójának döbbenetes vallomása Trump Amerikájáról / James Comey ; [ford. Berki Éva]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 318, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-210-0 kötött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - bűnüldöző szervezet - vezető alkalmazott - politikatörténet - 21. század - memoár
351.746.1(73)"201"(0:82-94) *** 32(73)"201" *** 351.746.1(73)(092)Comey,_J.(0:82-94)
[AN 3738744]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2019.
Farkas Ákos (1954-)
   A büntetőeljárás / Farkas Ákos, Róth Erika. - 4. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 643 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. szept. 30. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108827. - Bibliogr.: p. 631-643.
ISBN 978-963-295-776-0 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv - digitalizált dokumentum
343.1(439)(075.8)
[AN 3744439]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2019.
Farkasné Gasparics Emese (1957-)
   Önkormányzati gazdálkodás : az Önkormányzati gazdaságfejlesztési politika és gyakorlat című tantárgy egyetemi tankönyve / Farkasné Gasparics Emese. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 116, [1] p. ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. [117].
ISBN 978-615-5877-99-5 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - pénzügy - gazdálkodás - egyetemi tankönyv
352.073.5(439)(075.8)
[AN 3738752]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2019.
Fazekas Judit (1957-)
   Kötelmi jog : általános rész / Fazekas Judit, Menyhárt Ádám, Kőhidi Ákos. - 2. átd. kiad. - Budapest : Gondolat, 2018. - 312 p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. jan. 1. - Bibliogr.: p. 311-312.
ISBN 978-963-693-901-4 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 3743445]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2019.
Gál Judit, P.
   Gyilkosokkal szemtől-szemben : [megtörtént krimik] / P. Gál Judit. - [Budapest] : Babusz Bt., [2018]. - 358 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3100-2 fűzött : 3390,- Ft
Magyarország - híres bűneset - gyilkosság - bűnöző - nyomozó - bíró - ezredforduló - 21. század - interjú
343.611(439)"199/201" *** 343.919(439)(092)(047.53) *** 347.962(439)(092)(047.53) *** 351.74(439)(092)(047.53)
[AN 3738402]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2019.
Holakovszki István
   A közbeszerzési eljárás lefolytatásának gyakorlata ajánlattevői oldalon [elektronikus dok.] / Holakovszki István, Horváth Kornél Viktor, Lukács Tibor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151883. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5870-47-7
Magyarország - közbeszerzés - eljárásjog - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)
[AN 3731219]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2019.
International Conference on Nations Under Genocide (1.) (2017) (Budapest)
   The First International Conference on Nations Under Genocide : 19-21 April 2017, Budapest / [ed. by István Ötvös, Zsuzsanna Keresztfalvi] ; [org. by the] Pázmány Péter Catholic University, Salahaddin University Erbil. - Budapest : St Stephen's Soc., 2018. - 335 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-758-0 kötött : 4200,- Ft
népirtás - világtörténelem - 20. század - 21. század - konferencia-kiadvány
341.485(100)"19/20" *** 930.9"19/20" *** 323.12(=00)(100)"19/20" *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3739781]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2019.
Ivancsics Imre (1938-)
   Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban / Ivancsics Imre, Fábián Adrián. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2018. - 204, [3] p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-65-3 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - hatóság - egyetemi tankönyv
352.077(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8)
[AN 3743735]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2019.
Kovács Róbert
   Önkormányzatok jogállása : az Önkormányzatok jogállása és a helyi közszolgáltatások szervezése című tantárgy egyetemi tankönyve / Kovács Róbert, Bekényi József, Kónya László Ferenc. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 146 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-615-5877-97-1 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - közszolgáltatás - önkormányzati igazgatás - egyetemi tankönyv
352(439)(075.8) *** 351(439)(075.8) *** 338.465(439)(075.8)
[AN 3738748]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2019.
Leszkoven László (1971-)
   Szerződésszegés a polgári jogban / Leszkoven László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 428 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. máj. 2. - Bibliogr.: p. 423-428.
ISBN 978-963-295-690-9 fűzött
Magyarország - szerződés - kötelmi jog
347.4(439)
[AN 3744055]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2019.
Mészáros Ádám Zoltán (1987-)
   Szükség törvényt bont? [elektronikus dok.] : az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban / Mészáros Ádám Zoltán. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ad Librum, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149238. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5758-09-6
Magyarország - végszükség - büntetőjog - elektronikus dokumentum
343.226(439) *** 343.226(100)
[AN 3711539]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2019.
   Nemzetközi jog / szerk. Kende Tamás [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 927 p. : ill., főként térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-738-8 kötött
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 3744442]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2019.
Oborni Teréz (1960-)
   Erdélyi országgyűlések a 16-17. században / Oborni Teréz. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 421 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094)
Bibliogr.: p. 391-412.
ISBN 978-615-5674-59-4 kötött
Erdély - jogtörténet - országgyűlés - politikatörténet
342(439.21)(091) *** 342.53(439.21)"15/16" *** 328(439.21)"15/16"
[AN 3739295]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2019.
   Polgári eljárásjog I / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 367 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-753-1 fűzött
Magyarország - polgári eljárásjog
347.9(439)
[AN 3744432]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2019.
   Tanulmánykötet a kereskedelmi választottbíróságról = Collection of essays of the commercial arbitral court / szerk. Bodzási Balázs. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 240 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. jún. 5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-62-9 fűzött
Magyarország - kamara - kereskedelem - választottbíróság - működési szabályzat
347.918(439)(094) *** 334.788(439)(094)
[AN 3740208]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2019.
Verebics János (1958-|)
   Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerződések : adalékok a magyar gazdasági jog 1945-1981 közötti fejlődéstörténetéhez / Verebics János. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-336.
ISBN 978-615-5710-60-5 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - gazdaságpolitika - 1945 utáni időszak - Kádár-korszak
347.7(439)"1945/1981" *** 338.2(439)"1945/1*981"
[AN 3738484]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2403 /2019.
Biczó Zalán (1974-)
   A győri olasz hadifoglyok emlékezete / Biczó Zalán. - Győr : [Biczó Z.], 2018. - 90 p. : ill. ; 22 cm
A bev. olasz nyelven is. - Bibliogr.: p. 77-82.
ISBN 978-615-00-3248-1 fűzött
Olaszország - Győr - hősi halott - katonasír
355.293(45) *** 726.825(439-2Győr)
[AN 3738216]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2019.
Di Giovanni, Janine (1961-)
The morning they came for us (magyar)
   A reggel, amikor eljöttek értünk [elektronikus dok.] : egy újságírónő feljegyzései Szíriából / Janine di Giovanni ; ford. Nagy Marcell. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-635-7
Szíria - polgárháború - 21. század - riport - elektronikus dokumentum
355.426(569.1)"201"(0:82-92)
[AN 3742532]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2019.
Domonkos László (1951-)
   A Héjjas-nyárfa árnyékában / Domonkos László. - Budapest : Kairosz, 2018. - 305, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 307-315.
Héjjas Iván (1890-1950)
Magyarország - katonatiszt - politikus - fehérterror - határkérdés - Horthy-korszak - 20. század - életrajz
355(439)(092)Héjjas_I. *** 32(439)(092)Héjjas_I. *** 943.9"191/193" *** 323.282(439)"1919/192"
[AN 3730974]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2019.
Gazdag Ferenc (1946-)
   A biztonsági tanulmányok alapjai / Gazdag Ferenc, Remek Éva. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.: p. 271-279.
ISBN 978-615-5845-87-1 fűzött
biztonságpolitika - egyetemi tankönyv
355.02(075.8)
[AN 3743023]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2019.
Hegedűs János (1858-1923)
   Kiss Ernő altábornagy, "a bánsági nábob" / Hegedüs János, Vendrei (Aschermann) Ferenc ; szerk. Hermann Róbert. - [Budapest] : Line Design, 2018. - 318 p. : ill. ; 24 cm. - (Aradi vértanúk sorozat ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-008-8 fűzött : 3400,- Ft
Kiss Ernő (1799-1849)
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
355(439)(092)Kiss_E. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3739584]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2019.
Hernády Zsolt
   "Ha legyőznek is bennünket, de bírni soha nem fognak" : Schweidel József tábornok élete / Hernády Zsolt. - [Budapest] : Line Design, 2018. - 341 p. : ill. ; 24 cm. - (Aradi vértanúk sorozat ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-005-7 fűzött : 3400,- Ft
Schweidel József (1796-1849)
Magyarország - katonatiszt - tábornok - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355(439)(092)Schweidel_J. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3739579]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2019.
Kovács Ferenc
   Vásárhelyiek a nagy háborúban / Kovács Ferenc, Bihari László. - Hódmezővásárhely : Magánkiad., 2018. - 88 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3266-5 fűzött
Hódmezővásárhely - katona - hősi halott - első világháború - fényképalbum
355(439-2Hódmezővásárhely)(092)"1914/1918"(084.12) *** 355.293(439-2Hódmezővásárhely)(092)"1914/1918"(084.12)
[AN 3739808]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2019.
Story of the First World War (magyar)
   Az első világháború története / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2018. - 175 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-40-3 fűzött : 1990,- Ft
Európa - hadtörténet - történelem - első világháború
355.48(4)"1914/1918" *** 94"1914/1918"
[AN 3738232]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2019.
Szűcs Mihály, Sz (1889-1953)
   Huszárként a világháborúban, 1914-1918 / Sz. Szűcs Mihály ; [szerk., a szöveget gond., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Makó Imre]. - Hódmezővásárhely : Makó I., 2018. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-615-00-3538-3 fűzött
Magyarország - hadtörténet - magyar irodalom - első világháború - memoár
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3740054]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2019.
Wood, Ian Michael
History of the Totenkopf's Panther-Abteilung (magyar)
   Halálfejes párducok : a 3. "Totenkopf" SS-páncéloshadosztály Panther-osztályának története / Ian Michael Wood ; [ford. Barnaky Péter]. - Keszthely : PeKo Publ., 2018. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-615-80072-8-3 kötött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Totenkopf (3.)
Németország - hadtörténet - páncélos fegyvernem - katonai egység története - második világháború
355.48(430)"1942/1945" *** 358.119(430)"1942/1945"
[AN 3739456]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2413 /2019.
Persovits József (1951-)
   A könyvnyomtatás mestere : Gutenberg jubileumi emlékkönyv / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2018. - 77, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Nyomdász könyvtár)
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-615-80481-3-2 fűzött : 1950,- Ft
Gutenberg, Johannes (1397?-1468)
Németország - nyomdász - nyomdászattörténet - 15. század
655.1(430)(092)Gutenberg,_J. *** 655.1(091)
[AN 3739730]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2019.
Schmidt, Eric (1955-)
Google : how Google works (magyar)
   Google [elektronikus dok.] : így vezetünk mi / Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg és Alan Eagle ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-606-7
Egyesült Államok - vezetés - vállalat - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 061.5(73)Google
[AN 3742535]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2019.
Tomka János (1952-)
   Mit hagyunk magunk után? [elektronikus dok.] : A Biblia és a menedzsment III. / Tomka János, Bőgel György. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Harmat, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153032. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-441-7
Biblia
vezetéstudomány - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 22
[AN 3742808]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2416 /2019.
Aries, Paul (1959-)
Les fils de McDo (magyar)
   A McDonald's gyermekei : a világ McDonaldizálódása / Paul Aries ; ford. Hatala Ágnes. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 251 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-435-9 fűzött : 2990,- Ft
McDonald's Corporation (Oak Brook, Il)
multinacionális vállalat - vendéglátás - globalizáció - kultúraszociológia - vállalatirányítás
334.726(100) *** 640.43/.44 *** 65.011.1 *** 316.7(100) *** 339.9(100)
[AN 3743285]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2019.
Belfort, Jordan (1962-)
Way of the wolf (magyar)
   A Wall Street farkasának értékesítési módszere [elektronikus dok.] : meggyőzés és befolyásolás mesterfokon / Jordan Belfort ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-735-4
eladás - üzleti élet - kommunikáció - elektronikus dokumentum
658.85 *** 65.013 *** 316.77
[AN 3742538]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2019.
Berger, Jonah
Contagious (magyar)
   Ragályos! [elektronikus dok.] : hogyan terjed a siker / Jonah Berger ; ford. Morvay Krisztina. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152950. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-609-8
marketing - siker - reklám - lélektan - fogyasztói magatartás - elektronikus dokumentum
658.8 *** 659.1.013 *** 366.1
[AN 3742319]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2019.
Csaba László (1954-)
   Válság, gazdaság, világ : adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez, 1988-2018 / Csaba László. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2018. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-13-5 kötött : 3990,- Ft
Közép-Európa - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - 20. század - ezredforduló
338(091)(4-11)"198/201" *** 338.2(4-11)"198-201"
[AN 3739229]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2019.
Demeter Gábor (1980-)
   A modernizációtól az expanziós törekvésekig, a liberalizmustól a turanizmusig : a balkáni behatolás gazdasági és ideológiai alapjai / Demeter Gábor. - Sofia : Inst. za Istoricheski Izsledvane BAN ; Budapest : MTA BTK Történettud. Int., 2018. - 164 p. : ill. ; 21 cm. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission, ISSN 2535-0757 ; 5.)
Bibliogr.: p. 154-162.
ISBN 978-954-2903-32-1
ISBN 978-963-416-128-8 fűzött
Balkán - Magyarország - gazdasági kapcsolat - gazdaságpolitika - geopolitika - 19. század - századforduló
339.9(439)(497)"187/181" *** 338.2(439)"187/181" *** 327(439)"187/191"
[AN 3739489]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2019.
   Diagnózis és terápia : adópolitikai alternatívák : Hungarian tax developments : az Adózás Európában - XII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok / [szerk. Mihályi Andrea Ágnes] ; [kiadó Penta Unió Zrt. ..., Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete]. - Budapest : Penta Unió : Moklasz, 2018. - 112 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. jún. 7-8-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5249-67-9 fűzött
Európa - adózás - 21. század
336.2(4)"201"
[AN 3738434]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2019.
Elekes Andrea
   Nemzetközi gazdaságtan / Elekes Andrea. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-615-5889-69-1 fűzött
külgazdaság - világkereskedelem
339.5 *** 339.9
[AN 3738772]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2019.
Farkas Alexandra
   A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása / Farkas Alexandra. - 3. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 263 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 2.)
Lezárva: 2018. okt. 4.
ISBN 978-963-295-745-6 fűzött
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - külkereskedelem - számla - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036) *** 339.5(439)
[AN 3744051]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2019.
   Földön-vízen-levegőben, a szállítás biztonsága / összeáll. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Továbbképző Központjának szakértői munkaközössége Galló Sándor vezetésével ; [... kiad. Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége]. - Budapest : MGYOSZ, 2018. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2018. máj. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81037-0-1 fűzött
munkavédelem - szállítmányozás
331.45 *** 656
[AN 3738604]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2019.
   Földön-vízen-levegőben, egészségvédelem a szállításban / összeáll. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Továbbképző Központjának szakértői munkaközössége Bereczki Edit vezetésével ; [... kiad. Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége]. - Budapest : MGYOSZ, 2018. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2018. máj. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89163-9-6 fűzött
munkaegészségügy - szállítmányozás
331.47 *** 656
[AN 3738594]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2019.
   A gazdasági jog és az adójog aktuális kérdései 2018-ban : gazdasági jogi kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen / szerk. Bodzási Balázs. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 314 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-63-6 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - adójog - 21. század
336.2(439)"201" *** 347.7(439)"201"
[AN 3740041]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2019.
Horváth Alexandra
   Élet Ausztriában : a könyv, ami segít neked is álmaidat megvalósítani / Horváth Alexandra. - [Agyagosszergény] : Horváth A., 2018. - 176, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2941-2 fűzött
Ausztria - külföldi munkavállalás
331.556.46(436)
[AN 3738983]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2019.
Jani Dániel
   Marketing stratégia [elektronikus dok.] : út a sikeres hirdetésekhez / Jani Dániel ; ill. Eugenia Vescheva. - Szöveg (epub : 1 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153099. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-513-6
marketing - elektronikus dokumentum
658.8
[AN 3743210]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2019.
Kovács Zsolt Milán
   Számháború : a pénzügyileg művelt vállalkozók 7 versenyelőnye : főkönyvolvasás könnyedén / Kovács Zsolt Milán. - Budapest : Főkönyvguru Könyvelőiroda, 2018. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9116-2 fűzött : 6890,- Ft
számvitel - vállalkozásismeret
657 *** 658.1
[AN 3738524]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2019.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Mátrai Konferenciája és Találkozója (2017) (Gyöngyös)
   Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Mátrai Konferenciája és Találkozója [elektronikus dok.] : 2017. december 13., Gyöngyös : konferenciakötet / [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztálya. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : DOSZ Közgazdaságtud. Oszt., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152555. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-782-6
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3738858]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2019.
Miller, Lowell
The single best investment (magyar)
   A létező legbiztosabb befektetés : építs vagyont osztalékból! / Lowell Miller ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., 2018. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5698-01-9 kötött : 4990,- Ft
pénzpiac - tőkebefektetés - osztalék - részvény
336.76 *** 658.152 *** 331.24
[AN 3739429]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2019.
Nyíri Zoltán
   Miért pont te? : sikeres magyar hálózatépítők gondolatai / [riporter] Nyíri Zoltán ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Személyiségkalauz Kft., [2018], cop. 2011. - 118, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (MLM az életem)
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89451-0-5)
hálózati értékesítés
658.846 *** 65.013
[AN 3743382]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2019.
Rosling, Hans (1948-)
Factfulness (magyar)
   Tények [elektronikus dok.] : tíz ok, amiért tévesen ítéljük meg a világot, avagy miért állnak jobban a dolgok, mint gondolnánk / Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund ; ford. Sóskuthy György. - Szöveg (epub : 18.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-516-0
globális probléma - társadalmi változás - közvélemény - prognosztika - elektronikus dokumentum
339.9 *** 316.42(100) *** 316.653 *** 311 *** 008.2 *** 504
[AN 3744026]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2019.
Rosling, Hans (1948-)
Factfulness (magyar)
   Tények : tíz ok, amiért tévesen ítéljük meg a világot, avagy miért állnak jobban a dolgok, mint gondolnánk / Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund ; [ford. Sóskuthy György]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-293.
ISBN 978-963-310-958-8 kötött : 3999,- Ft
globális probléma - társadalmi változás - közvélemény - prognosztika
339.9 *** 316.42(100) *** 316.653 *** 311 *** 008.2 *** 504
[AN 3738759]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2019.
Stone, Brad
The everything store (magyar)
   Minden eladó [elektronikus dok.] : Jeff Bezos és az Amazon kora / Brad Stone ; ford. Dufka Hajnalka. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-532-9
Bezos, Jeffrey (1964-)
Amazon.com Inc. (Seattle, Wash)
Egyesült Államok - vállalkozó - elektronikus kereskedelem - könyvkereskedelem - vállalat - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
658.1(73)(092)Bezos,_J. *** 061.5(73)Amazon.com *** 658.8 *** 681.324Internet *** 655.4/.5(73)"199/201"
[AN 3742565]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2019.
Tanács István
   Majd a matek eldönti : Magyar József és a Hungerit / Tanács István. - [Szentes] : [Családi Négyes Kft.], [2018]. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2638-1 kötött
Magyar József (1944-)
Magyarország - Szentes - vállalkozó - húsipar - 20. század - 21. század
658.1(439)(092)Magyar_J. *** 637.5(439-2Szentes)
[AN 3738513]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2019.
   Tradition, Gegenwart, Zukunft : 25 Jahre Deutsch - Ungarische Industrie- und Handelskammer = Hagyomány, jelen, jövő : 25 éves a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara / [chefred. ... Dirk Wölfer]. - Budapest : DUIHK, 2018. - 147 p. : ill., színes ; 20x28 cm
Kötött
Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Magyarország - Németország - kereskedelmi kamara - iparkamara - testülettörténet - gazdasági együttműködés - ezredforduló
339.92(439)"199/200" *** 339.92(430)"199/201" *** 334.788(439)"199/201" *** 334.788(430)"199/201"
[AN 3738225]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2019.
Tuza Csilla (1968-)
   Állami céhszabályozás Magyarországon III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatt = Zunftregulierung in Ungarn während der Regierungszeit von Karl III. und Maria Theresia / Tuza Csilla. - Budapest : Line Design, 2018. - 296 p. ; 24 cm. - (Rerum fides, ISSN 2631-0767 ; 1.)
Bibliogr.: p. 282-288.
ISBN 978-963-480-002-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - céh - kézműipar - gazdaságtörténet - ipartörténet - 18. század
334.782(439)"17" *** 334.712(439)"17"
[AN 3739667]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2019.
Vance, Ashlee (1977-)
Elon Musk (magyar)
   Elon Musk [elektronikus dok.] : Tesla, SpaceX és a fantasztikus jövő feltalálása / Ashlee Vance ; ford. Weisz Böbe, ... Dufka Hajnalka ... - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152952. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-634-0
Musk, Elon (1971-)
Egyesült Államok - feltaláló - vállalkozó - technológia - innováció - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
658.1(73)(092)Musk,_E. *** 330.341.1(100)"199/20"
[AN 3742372]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2019.
Veress Attila
   Számvitel menedzsereknek és informatikusoknak / [szerzők Veress Attila, Borzán Anita, Kardos Barbara]. - Budapest : Saldo, 2018. - 283 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-556-9 fűzött : 5600,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3738542]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2019.
   Az Y modell : 12 magyar fiatal vállalkozó útja a siker felé : MentorTribe. - [Budapest] : [Majsai R.], cop. 2018. - [10], 209 p. : ill., színes ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-81108-0-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - vállalkozó - siker - 21. század - memoár
658.1(439)(092)(0:82-94)
[AN 3738617]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2442 /2019.
Milánovics Danica (1954-)
   Fészekmesék : 25 éves a Fészek Gyermekvédő Egyesület / Milánovics Danica. - [Százhalombatta] : Szerző, 2018. - 92, [7] p. : ill. ; 17 cm. - (Zseb-útinaplók ; 4.)
ISBN 978-615-00-3548-2 fűzött : 1000,- Ft
Fészek Gyermekvédő Egyesület
Magyarország - gyermekvédelem - nevelőszülő - egyesület - ezredforduló - 21. század - memoár
364.65-053.2/.6(439)"199/201" *** 061.2(439)"199/201" *** 364.65-058.866(439)(0:82-94)
[AN 3738706]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2019.
   Rendszer és váltás : a szociális törvény első 25 éve / szerk. Kovács Ibolya és Lakner Zoltán Lehel. - Budapest : L'Harmattan : Szoszak, 2018. - (Szemle könyvek, ISSN 2559-933X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-476-2 fűzött : 2500,- Ft
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Magyarország - szociálpolitika - szociális ellátás - szociális jog - ezredforduló - 21. század
364(439)"199/201" *** 364(439)(094)
[AN 3738682]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2019.
   Válási mediáció a gyerekek szempontjából / szerk. Rúzs Molnár Krisztina. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2018. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 21.)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-615-5411-72-4 fűzött
Magyarország - válás - gyermek - családjog - mediáció
364.286 *** 347.627(439) *** 347.63(439) *** 347.925
[AN 3738562]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2445 /2019.
Aldort, Naomi
Raising our children, raising ourselves (magyar)
   Gyermekeink kibontakozása, önmagunk kibontakozása : hogyan változtassuk a reakciók és küzdelmek színterét a szabadság, a tetterő és öröm forrásává a gyermek-szülő kapcsolatban? / Naomi Aldort ; [ford. Rémán Izabella]. - [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság : Workshop Humán Kft., 2018. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2927-6 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3738590]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2019.
   A Borsszem Jankótól Bolognáig : neveléstudományi tanulmányok / szerk. Fehérvári Anikó. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2018. - 249 p. : ill. ; 23 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2631-0155)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-472-4 fűzött : 2990,- Ft
Európa - neveléstörténet - századforduló - 20. század - közoktatás - felsőoktatás
37(4)"198/195" *** 37.014 *** 378
[AN 3738696]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2019.
   Centrumban a jövőd : Berettyóújfalui Szakképzési Centrum. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2018]. - 95 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5765-54-4 kötött
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
Hajdú-Bihar megye - Berettyóújfalu - szakképzés - szakgimnázium - szakközépiskola
373.6(439-2Berettyóújfalu) *** 373.6(439.165)
[AN 3739547]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2019.
Cseh Béla
   A "göndör" : egy diáktanya megszületésének története / írta és szerk. Cseh Béla. - [Baja] : Gyakorlós Egyes., 2018. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyakorlós füzetek, ISSN 1787-6036 ; 6.)
Fűzött
Baja - Sükösd - ifjúsági tábor - általános iskola - 20. század - történeti feldolgozás - történelmi forrás
373.3(439-2Baja) *** 379.835(439-2Sükösd)(091)(093)
[AN 3740077]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2019.
   A digitális alapú alprogram koncepciója : [Tanulni élmény! Komplex Alapprogram] / szerzők Czirfusz Dóra et al. ; szerk. Komló Csaba, Racskó Réka. - Eger : Líceum K., 2018. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-84.
ISBN 978-963-496-013-3 fűzött
iskolai nevelés - infokommunikáció - technikai kultúra - módszertan
371.3 *** 681.3 *** 681.3.004.14
[AN 3738883]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2019.
   Early childhood education, families and communities : 28th EECERA Annual Conference : Budapest ..., 28th-31st August 2018 : abstract book / [publ. by the] ... KulturÁsz Cultural Association ... - [Debrecen] : KulturÁsz Cultural Assoc., [2018]. - 273 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-80226-6-8 fűzött
óvodapedagógia - családi nevelés - konferencia-kiadvány
372.3 *** 37.018.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3739960]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2019.
Egresi Erika
   Beszédindító : tél / Egresi Erika ; ill. Burány Ivett. - [Budapest] : Navigant Bt., [2018]. - 112 p. : ill., részben színes ; 22x29 cm
ISBN 978-615-00-3678-6 kötött : 3490,- Ft
logopédia - nyelvelsajátítás - fejlesztő játék - példatár
376.36(076) *** 372.46(076) *** 159.946.3 *** 371.382
[AN 3740223]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2019.
   Fordított osztályterem a gyakorlatban : módszertani megújulás a szakképzésben / [... kiad. iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.]. - [Gödöllő] : iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközp. Kft., 2018. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 112-116.
ISBN 978-615-81083-0-0 fűzött
tanulás - oktatás - tanári segédkönyv
371.322(072)
[AN 3739743]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2019.
   A gyógypedagógia kincsestára : VII. "Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira" : regionális szakmai konferencia : Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet, 2018. november 12., Szeged : [program és absztrakt kötet] / [szerk. Tóthné Aszalai Anett]. - [Szeged] : SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Int., [2018]. - 23 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5455-99-5 fűzött
gyógypedagógia - konferencia-kiadvány
376.2/.4 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3739881]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2019.
   Iskolába készülök : minden, amit az iskolára való felkészülésről tudni kell / [szerk. Csürkéné Tóth Dóra]. - Debrecen : Graph-Art, 2018, cop. 2016. - 151 p. ; 24 cm. - (Szülői tudástár, ISSN 2498-7417)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5563-81-2 fűzött
iskolaérettség - iskolakezdés - gyermeklélektan - képességfejlesztés - családi nevelés
372.367 *** 37.018.1 *** 372.4 *** 159.922.7 *** 37.025
[AN 3743016]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2019.
   Jubileumi emlékiratok / [fel. szerk. Radnóti Miklós] ; [közread. a] Bajai Eötvös József Általános Iskola ; [... kiad. a Gyakorlós Egyesület]. - [Baja] : Gyakorlós Egyes., 2018. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3723-3 fűzött
Bajai Eötvös József Általános Iskola
Baja - általános iskola
373.3(439-2Baja)
[AN 3740100]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2019.
   A korszerű természettudományos nevelés szolgálatában : az Öveges József Tanáregylet által szervezett országos magyar nyelvű konferencia : 2018. április 13., Budapest : konferenciakötet / [szerk. Leibinger Jánosné és Endrédi Józsefné]. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, 2018. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Öveges könyvek, ISSN 1789-932X ; 13.)
ISBN 978-963-88874-7-4 fűzött
Magyarország - természettudomány - közoktatás - didaktika - konferencia-kiadvány
37.014(439) *** 372.85(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3739899]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2019.
The leader in me (magyar)
   A 7 szokás a családunkban : ötletek szülők számára a 7 szokás otthoni alkalmazására / [ford. Bessenyei Brigitta]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2014. - 18 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-288-223-9 fűzött : 599,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.356.2
[AN 3743742]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2019.
   Levélregény : Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, 2018 / [szerk. Horváthné Káldi Anna]. - Budapest : Szt. Gellért Katolikus Ált. Isk. és Gimn., 2018. - 194 p. : ill. ; 23x24 cm
Fűzött
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - iskolatörténet - egyházi iskola - általános iskola - gimnázium - levelezés
373.3(439-2Bp.)(091)(044) *** 373.54(439-2Bp.)(091)(044)
[AN 3739969]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2019.
   A logikaalapú alprogram koncepciója : [Tanulni élmény! Komplex Alapprogram] / szerk. Oláhné Téglási Ilona ; szerzők Arató Ferenc [et al.]. - Eger : Líceum K., 2018. - 67 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64-67.
ISBN 978-963-496-017-1 fűzött
iskolai nevelés - gondolkodásfejlesztés - módszertan
371.3 *** 159.955
[AN 3738886]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2019.
   A művészetalapú alprogram koncepciója : [Tanulni élmény! Komplex Alapprogram] / szerzők Boldizsárné Kovács Gizella et al. ; szerk. Mező Ferenc. - Eger : Líceum K., 2018. - 64 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 60-64.
ISBN 978-963-496-019-5 fűzött
iskolai nevelés - művészeti nevelés - kreativitás - módszertan
371.3 *** 37.036 *** 37.026.9
[AN 3738805]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2019.
   Az oktatás gazdagsága : tanulmányok Polónyi István tiszteletére / Tóth Dorina Anna szerk. - Debrecen : CHERD-H, 2018. - 180 p. : ill ; 24 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80077-9-5 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - oktatás-gazdaságtan - 21. század - emlékkönyv
37.014.5(439)"201" *** 37.015.6(439)"200/201"
[AN 3739727]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2019.
Szögi László (1948-)
   A szatmárnémeti R. K. Bölcsészeti Líceum és a Püspöki Szeminárium hallgatói, 1804-1852 / Szögi László. - Budapest : [ELTE] ; Szatmárnémeti : Profundis, 2018. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás román nyelven
ISBN 978-963-284-967-6 kötött
ISBN 978-973-1979-57-1
Római Katolikus Bölcsészeti Líceum (Szatmárnémeti)
Szatmárnémeti Püspöki Szeminárium
Szatmárnémeti - felsőoktatás - egyházi iskola - 19. század - egyetemi hallgató - hallgatói névjegyzék
378.18(439.21-2Szatmárnémeti)(035.5) *** 378.62(439.21-2Szatmárnémeti)"180/185"
[AN 3738284]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2019.
   Tanulni élmény! Komplex Alapprogram : intézményi tájékoztató kiadvány / [kiad. Eszterházy Károly Egyetem]. - Eger : Líceum K. : EKE, 2018. - 34 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
iskolai nevelés - módszertan
371.3
[AN 3738888]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2019.
   A testmozgásalapú alprogram koncepciója : [Tanulni élmény! Komplex Alapprogram] / szerzők Barati Krisztina et al. ; szerk. Csáki István, Révész László. - Eger : Líceum K., 2018. - 65 p. : ill., szÍnes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 60-65.
ISBN 978-963-496-021-8 fűzött
iskolai nevelés - testkultúra - mozgásfejlesztés - egészségnevelés - módszertan
371.3 *** 613.71 *** 614 *** 796.012
[AN 3738878]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2465 /2019.
Bársony István (1855-1928)
   Erdei hajtás / Bársony István ; [vál. és szerk. Horváth József]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 202, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-374-5 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3739565]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2019.
Bérces János (1962-)
   Amit a solymászvizsgán tudni kell / Bérces János, Rytkó Roland ; [... kiad. az Országos Magyar Vadászkamara]. - Budapest : Orsz. M. Vadászkamara, 2018. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-89493-5-6 fűzött
solymászat - sólyom
799.2 *** 639.1.081.323 *** 598.914
[AN 3739367]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2019.
Dedekam, Ivar
Illustrerte seil- & riggtrim (magyar)
   Élesedj és gyorsulj! : a vitorla és a rudazat beállítása / Ivar Dedekam ; [ford. Rutai István, Kovács Sára]. - 4. jav. kiad. - Balatonakarattya : Kovikv., 2018, cop. 2011. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-391-9 fűzött
vitorlázás
797.14
[AN 3742982]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2019.
Futó János (1959-)
   Túrajavaslatok : a természet élménye a Balaton mellékén és a Bakonyban / [írta Futó János] ; [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2019. - 176 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-88693-2-6 fűzött
Bakony - Balaton-mellék - természetjárás - gyalogtúra - természeti környezet
796.5(439)(234.373.1) *** 796.5(439Balaton-mellék) *** 502.4(439)(234.373.1) *** 502.4(439Balaton-mellék)
[AN 3742993]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2019.
Honigstein, Raphael (1973-)
Klopp - bring the noise (magyar)
   Jürgen Klopp - hadd szóljon! : a világ legszenvedélyesebb futballtrénerének lenyűgöző sztorija / Raphael Honigstein ; [... ford. Balla Judit]. - Budapest : G-Adam Stúdió, cop. 2018. - 271 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80495-2-8 fűzött : 3990,- Ft
Klopp, Jürgen (1967-)
Németország - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332.071.4(430)(092)Klopp,_J.
[AN 3738341]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2019.
Hotakainen, Kari (1957-)
Tuntematon Kimi Räikkönen (magyar)
   Az ismeretlen Kimi Räikkönen / Kari Hotakainen ; [ford. Bába Laura]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 240, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-151-5 kötött : 4299,- Ft
Räikkönen, Kimi (1979-)
Finnország - autósport - sportoló - ezredforduló - 21. század
796.71(480)(092)Räikkönen,_K.
[AN 3739254]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2019.
Janssen, Benno
Die Fischerprüfung (magyar)
   A horgászat kézikönyve / Benno Janssen, Rainer Karremann ; [ford. Ormai Erika]. - [Budapest] : Saxum, 2018. - 173 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-248-274-3 kötött : 3200,- Ft
horgászat
799.1
[AN 3739235]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2019.
Kondor Boglárka
   Mindig csak előre! / Kondor Bogi. - [Budapest] : Kondor B., 2018. - 167, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3186-6 fűzött
futás - memoár
796.422(0:82-94)
[AN 3738631]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2019.
   Lélekvetés [elektronikus dok.] / összeáll., vál. és szerk. Aradi Bence és Lindner Lídia Klára ; ... szerk. Mészáros Mercedes ; [közread. a] Váltó-sáv Alapítvány. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : Váltó-sáv Alapítvány, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153005. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3478-2
Magyarország - elítélt - pályázat - amatőr művészet - magyar irodalom - képzőművészet - 21. század - antológia - elektronikus dokumentum
379.825 *** 894.511-822 *** 06.063(439) *** 316.37-058.56(439) *** 73/76(439)"20"
[AN 3742678]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2019.
   Mesterművek : a nevelőedzők legkiválóbbjai : 40 portré / [szerk. Bruckner Gábor, Mura László]. - [Budapest] : MediaBook, 2018. - 89 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - edző - 21. század - interjú
796.071.4(439)(092)(047.53)
[AN 3739451]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2019.
Papp György (1946-)
   Rátok hagyott örömeim : vadásznovellák / Papp György. - 2. bőv. kiad. - Budapest : R. Média Kft., 2018. - 150, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81145-0-9 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32)
[AN 3742947]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2019.
   Top 50 : a világ legjobb futballistái, 2018 / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-487-004-3 fűzött
labdarúgó - 21. század
796.332(100)(092)"201"
[AN 3739850]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2019.
Wass Albert (1908-1998)
   Wass Albert vadászatai és erdélyi ételreceptjei / [ill. Schell József Antal]. - Pomáz : Kráter, 2018. - 212 p. : ill. ; 20 cm. - (Wass Albert életműve ; 43.)
ISBN 978-963-298-221-2 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vadászkaland - ételrecept
799.2(0:82-94) *** 641.55(083.12)
[AN 3738293]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2478 /2019.
   25 év, 25 nap, 25 esemény : 3 helyszín, 50 képzőművész, 99 alkotás : válogatás az NKA Képzőművészeti Kollégiuma által támogatott művészek munkáiból / [szerk. Cs. Tóth János] ; [kiad. a Semsey Andor Múzeum ...]. - [Balmazújváros] : Semsey A. Múz., [2018]. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-2704-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Balmazújváros)
[AN 3739384]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2019.
   100 éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1918-2018 / [szerk. Závodi Szilvia]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2018. - 239 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7097-92-8 kötött
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Budapest - múzeum
069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum
[AN 3739872]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2019.
100 éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1918-2018 (angol)
   100 years of the Hungarian Military History Institute and Museum, 1918-2018 / [ed. by Gergely Pál Sallay]. - Budapest : MoD Military History Inst. and Mus., 2018. - 239 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7097-93-5 kötött
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Budapest - múzeum
069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum
[AN 3739875]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2019.
100 éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1918-2018 (német)
   Das Institut und Museum für Militärgeschichte ist 100 Jahre alt, 1918-2018 / [Red. Márton Forgács] ; [Übers. Csilla Tuza]. - Budapest : Inst. und Mus. für Militärgeschichte des Landesverteidigungsministeriums, 2018. - 239 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7097-94-2 kötött
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Budapest - múzeum
069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum
[AN 3739877]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2019.
Alföldi Fazekas Triennálé (14.) (2018) (Mezőtúr)
   XIV. Alföldi Fazekas Triennálé : fazekaspályázat és kiállítás Mezőtúr, 2018 / [... rend. Nagy-Pölös Andrea és Pusztai Zsolt]. - [Mezőtúr] : [Mezőtúri Közművel. és Sport KN Kft.], [2018]. - 40 p. : ill., színes ; 15x15 cm
Közread. a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
ISBN 978-615-00-2249-9 fűzött
Alföld - népi kerámia - magyar néprajz - fazekasság - kiállítási katalógus
738.3.031.4(439) *** 39(=945.11)(439.14) *** 061.4(439-2Karcag)
[AN 3739374]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2019.
   Artisti nella città : Facade 2018 : convegno italo-ungherese = Artists in the city / [a cura di István Váli] ; [pubbl.] ... Falerone Art Colony. - Budakalász : VIF Műterem Bt., 2018. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Faleronéban, 2018. ápr. 6-án rendezett konferencia előadásai. - Váltakozva olasz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5874-01-7 fűzött
építészet - képzőművészet - városépítés - konferencia-kiadvány
73/76 *** 72 *** 061.3(45-2Falerone) *** 711.4
[AN 3740196]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2019.
Bay Miklós
   Thorma János : Nagybánya és Kiskunhalas : a Bay Gyűjtemény Nagybányai művészet és a Thorma Galéria Thorma János festészete : kiállítások a kiskunhalasi múzeumban / Bay Miklós, N. Kovács Zita, Szakál Aurél. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, cop. 2018. - 159 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Halasi albumok, ISSN 1786-965X ; 19.)
Bibliogr.: p. 149. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5282-18-8 kötött
Thorma János (1870-1937)
Magyarország - Nagybánya - Kiskunhalas - festőművész - művésztelep - 19. század - 20. század - magángyűjtemény - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
75(439)(092)Thorma_J. *** 061.28(439.21-2Nagybánya) *** 069.017(439)Bay *** 73/76(439)"19" *** 069(439-2Kiskunhalas)
[AN 3738265]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2019.
Ekler Dezső (1953-)
   Tértörténetek : válogatott írások / Ekler Dezső ; [közread. a] ... Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, 2018. - 216, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89350-8-3 fűzött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Ekler_D.
[AN 3738685]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2019.
Gonda Zoltán (1943-)
   Életem mezsgyéjén / Gonda Zoltán. - Debrecen : Magánkiad., 2018. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A képaláírások, a bev. és az életrajz angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-615-00-1687-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gonda_Z.
[AN 3740009]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2019.
   Hauszmann Alajos / vál. és szerk. Gerle János. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2018. - 269 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-963-349-237-6 kötött : 9900,- Ft
Hauszmann Alajos (1847-1926)
Magyarország - építész - 19. század - 20. század
72(439)(092)Hauszmann_A.
[AN 3742974]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2019.
Molnár Katalin, H.
   Lamping József, 1881-1939 : a század eleji Kaposvár építésze / H. Molnár Katalin ; [... kiad. a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár]. - Kaposvár : Takáts Gy. M. és Vár Kvt., 2018. - 179 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 978-963-9286-14-6 kötött
Lamping József (1881-1939)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Lamping_J.
[AN 3739956]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2019.
Országos Akvarell Triennálé (3.) (2018) (Eger)
   III. Országos Akvarell Triennálé : csillagfény nélkül, vízszint, párhuzamosan : Eger, 2018. július 14 - szeptember 30. / [... rendezője ... H. Szilasi Ágota] ; [rend. Dobó István Vármúzeum, Magyar Vízfestők Társasága]. - [Eger] : Dobó I. Vármúz., [2018]. - 299, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7223-56-3 fűzött
Magyarország - festészet - akvarell - kiállítási katalógus
75.021.322(439) *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3739736]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2019.
   Párhuzamosok találkozása : a magyar népi kerámia emlékei két magángyűjteményben = The encounter of parallels : the souvenirs of the Hungarian folk ceramics in two private collections / [szöveg és kiállításrendezés ... Magyari Márta, Kiss Beatrix, P. Szászfalvi Márta] ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2018. - 55 p. : ill., színes ; 25 cm
A Debrecenben, 2018. aug. 18 - dec. 31. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5560-21-7 fűzött
Magyarország - népi kerámia - kiállítási katalógus
738.031.4(439) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3739686]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2019.
Péntek Orsolya (1974-)
   A magyar fotó, 1840-1989 / Péntek Orsolya. - Budapest : Látóhatár K., 2018. - 343 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
ISBN 978-615-5444-08-1 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - fotóművészet - fényképész - 19. század - 20. század
77.04(439)"1840/1989" *** 77.04(439)(092)"18/19"
[AN 3738262]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2019.
   Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon [elektronikus dok.] : tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére / szerk. Fata Ildikó, Gajzágó Éva Judit, Schuchmann Júlia. - Szöveg (pdf : 9.2 MB). - Budapest : TPF, 2018. - (Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227 ; 14.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149231. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80727-2-4
Magyarország - területfejlesztés - regionális gazdaság - gazdaságtan - elektronikus dokumentum
711.1(439) *** 330 *** 332.1
[AN 3711482]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2019.
Szabadság híd (angol)
   Liberty bridge : new urban horizons : [16th International Architecture Exhibition ..., catalogue of the exhibition at the Hungarian Pavilion] : [Venice ..., 26 May - 25 November 2018] / [curators ... Anna Göttler, Júlia Oravecz, Éva Tornyánszki] ; [... ed. Géza Boros] ; [... transl. Gabriella Körmendi] ; [publ. by the] Ludwig Museum Museum of Contemporary Art. - Budapest : Ludwig Mus. Mus. of Contemporary Art, [2018]. - 149 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9537-65-1 fűzött
Magyarország - építészet - köztér - pályázat - 21. század - kiállítási katalógus
72(439)"201" *** 712.254(439-2Bp.) *** 06.063(439) *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3739721]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2019.
   Szabadság híd : új horizontok a városban : [a 16. Velencei Nemzetközi Építészeti Kiállítás ... Magyar Pavilonjában rendezett kiállítás katalógusa] : [Velence ..., 2018. május 26 - november 25.] / [kurátor ... Göttler Anna, Oravecz Júlia, Tornyánszki Éva] ; [... szerk. Boros Géza] ; [közread. a] Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz. Kortárs Műv. Múz., [2018]. - 149 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9537-64-4 fűzött
Magyarország - építészet - köztér - pályázat - 21. század - kiállítási katalógus
72(439)"201" *** 712.254(439-2Bp.) *** 06.063(439) *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3739713]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2019.
Szabó Ernő, P. (1952-2018)
   Olajos György / P. Szabó Ernő ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2018. - 120 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80545-8-4 kötött : 2500,- Ft
Olajos György (1953-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Olajos_Gy.
[AN 3739493]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2019.
Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé (17.) (2018)
   XVII. Táblaképfestészeti Biennálé : 2018. június 7 - 2018. július 7. = 17th Panel Painting Biennial of Szeged : 7 June - 7 July 2018 / [... rend. Nátyi Róbert] ; [szerk. Herczeg Tamás, Nátyi Róbert] ; [rend., közread. a Szegedi Szabadtéri Játékok]. - [Szeged] : Szegedi Szabadtéri Játékok, 2018. - 98, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80923-2-6 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3739140]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2019.
   Szigorúan ellenőrzött nyomatok : a magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között / [... szerk. Pataki Gábor] ; [mtársak. Madarász Györgyi, Révész Emese]. - [Miskolc] : HOM - Miskolci Galéria, 2018. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar sokszorosított grafika száz éve, ISSN 1417-801X ; 5.). (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 50.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5525-26-1 fűzött
Magyarország - grafika - 20. század
76(439)"194/196"
[AN 3739694]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2019.
Tobreluts, Olʹga (1970-)
   Tobreluts : mitológia újratöltve : mythology reloaded : ... Debrecen, 2017.11.26 - 2018.02.25. / [kurátor ... Kónya Ábel] ; [közread. a Déri Múzeum]. - [Debrecen] : Déri Múz., cop. 2018. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5560-22-4 kötött
Oroszország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(47)(092)Tobreluts,_O. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3739673]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2019.
Trom Kata
   Tér-lélek-tan : otthonod titkos üzenete / Trom Kata. - [Budapest] : Zazie Books, cop. 2018. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5684-02-9 fűzött : 3300,- Ft
lakberendezés - otthoni környezet - mentálhigiénia
747 *** 643/645 *** 613.865
[AN 3744015]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2019.
Türk Péter (1943-2015)
   Minden nem látszik : [Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum, 2018. április 20 - június 24.] = All is not visible : [Ludwig Museum Museum of Contemporary Art, 20 April - 24 June 2018] / Türk Péter ; [a kiállítás kurátora ... Százados László]. - Budapest : Ludwig Múz., 2018. - 413 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-68-2 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Türk_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3739766]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2019.
Udvary Ildikó, D. (1958-)
   Rényi Krisztina / D. Udvary Ildikó ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2018. - 112 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81065-0-4 kötött : 2500,- Ft
Rényi Krisztina (1956-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Rényi_K.
[AN 3739491]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2019.
Váli István Frigyes
Faleronei Művésztelep, 2006-2016 (olasz)
   Colonia Artistica Falerone, 2006-2016 / István Frigyes Váli. - Budakalász : VIF Műterem Bt., 2018. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5874-02-4 fűzött
Falerone Art Colony
Magyarország - Falerone - rajzművészet - festészet - 21. század - művésztelep - látkép
741(439)"200/201" *** 75(439)"200/201" *** 7.047 *** 061.28(45-2Falerone)
[AN 3740141]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2019.
Wehner Tibor (1948-)
   Drozsnyik István / Wehner Tibor ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80545-9-1 kötött : 2500,- Ft
Drozsnyik István (1951-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Drozsnyik_I.
[AN 3739567]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2019.
   Westkunst - Ostkunst : válogatás a gyűjteményből : the collection on display / [... szerk. ... Dékei Kriszta, Kálmán Borbála] ; [közread. a] Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz. Kortárs Műv. Múz., 2018. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9537-63-7 fűzött
Ludwig Múzeum (Budapest)
Budapest - Magyarország - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény - 20. század - 21. század
73/76(100)"19/201" *** 73/76(439)"19/201" *** 069(439-2Bp.)Ludwig_Múzeum
[AN 3739751]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2505 /2019.
Csaba Adrienn
   Judy : szemtől szemben / Csaba Adrienn. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Molnár B., cop. 2018. - 236 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3966-4 kötött : 3990,- Ft
Judy (1974-)
Magyarország - dalénekes - baleset - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Judy(0:82-94) *** 614.86(0:82-94)
[AN 3743892]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2019.
Erdős László
   Életünk lapjai : Korda György, Balázs Klári : 1 pakli, 52 lap, 100 év / Erdős László. - [Újlengyel] : SZS Kult. K., cop. 2018. - 183, [4] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80950-1-3 kötött
Korda György (1939-)
Balázs Klári (1952-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Korda_Gy.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Balázs_K.(0:82-94)
[AN 3739402]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2019.
Jeszenszky Iván (1945-)
Az igazi Callas (német)
   Callas : ein Monodrama / I. v. Jeszenszky. - Budapest : Alterra, 2018. - 38 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9785-22-9)
Callas, Maria (1923-1977)
Egyesült Államok - operaénekes - 20. század
784.071.2(73)(=875)(092)Callas,_M. *** 782.1
[AN 3738723]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2019.
Lányi György (1957-)
   "Meséld el, Gyurkedli...!" : történeteim a Téka együttesben eltöltött negyven év időszakából / Lányi György. - Budapest : Lányi Gy., 2018. - 286 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-615-00-0360-3 kötött
Téka (együttes)
Magyarország - népzenész - zenekar - népzene - 20. század - 21. század - memoár - hangoskönyv
78.031.4.071(439)Téka(0:82-94) *** 787.1.031.4(439)(092)Lányi_Gy.(0:82-94)
[AN 3739129]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2019.
Szabó Márta, É (1943-)
   Akinek a madarak is Chopint énekelnek : Érdi Tamás története / É. Szabó Márta. - Budapest : Corvina, 2018. - 312 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-13-6533-7 fűzött : 3990,- Ft
Érdi Tamás (1979-)
komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század - memoár
786.2.071.2(439)(092)Érdi_T.(0:82-94)
[AN 3738345]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2019.
Török Ádám (1948-)
   Emlékutazás : Török Ádám - 70 év lenyomata / [riporter] Ócsag Andrea. - Budapest : Szerző, 2018. - 223, [6] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3375-4 fűzött
Török Ádám (1948-)
Magyarország - zenész - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Török_Á.(0:82-94)
[AN 3738708]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2511 /2019.
Cai Wanliu
   Bruce Lee, a Sárkány, aki az égbolton átsuhan.. / Cai Wanliu ; [ford. Yu-Barta Erika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9321-0 fűzött : 2990,- Ft
Lee, Bruce (1940-1973)
Hongkong - kungfu - sportoló - filmszínész - 20. század
791.43.071.2(512.317)(092)Lee,_B. *** 796.855(512.317)(092)Lee,_B.
[AN 3739236]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2019.
Hofi Géza (1936-2002)
   Hofi megmondja : részletek Hofi Géza műsoraiból / [vál. és az előszót írta Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2018. - 133 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6535-1 kötött : 2490,- Ft
humor - kabaré
792.73
[AN 3738924]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2019.
Keleti Éva (1931-)
   Irén, te édes! : in memoriam Psota Irén : Keleti Éva fotóival / [szerk. Soóky Andrea] ; [az interjúkat kész. Huszár Orsolya és Malik Andrea]. - [Budapest] : Balassi, [2018]. - 181 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-456-032-6 fűzött : 4000,- Ft
Psota Irén (1929-2016)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(439)(092)Psota_I.(0:82-94) *** 792.028(439)(092)Psota_I.(0:82-94)
[AN 3740109]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2019.
Lénárt András (1984-)
   A spanyol film a Franco-diktatúrában : ideológia, propaganda és filmpolitika / Lénárt András. - 2. bőv. kiad. - Szeged : JATEPress, 2018. - 256 p. ; 24 cm
Filmogr.: p. 225-230. - Bibliogr.: p. 232-256.
ISBN 978-963-315-387-1 fűzött
Spanyolország - filmművészet - belpolitika - kulturális politika - 20. század
791.43(460)"193/197" *** 323(460)"193/197" *** 008:323(460)"193/197"
[AN 3744194]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2019.
Lovász-Horváth Nikolett
   Vastapsfelelősök : a kulisszák mesterei a színház titkairól / Lovász-Horváth Nikolett. - [Budapest] : Ad Librum, 2018. - 181, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Ad Librum riportkönyvek, ISSN 2630-8053)
ISBN 978-615-5758-16-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - színháztechnika - színháztörténet - 20. század - 21. század - anekdota
792.02 *** 792.02(0:82-36) *** 792(439)"19/20"(0:82-36)
[AN 3739010]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2019.
Lynch, David (1946-)
Room to dream (magyar)
   Aminek álmodom / David Lynch és Kristine McKenna ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 640 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 635-636. - Filmogr.: p. 607-633.
ISBN 978-963-293-813-4 kötött : 4999,- Ft
Lynch, David (1946-)
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(73)(092)Lynch,_D.(0:82-94)
[AN 3738934]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2019.
Stone, Alex
Fooling Houdini (magyar)
   Szedjük rá Houdinit! [elektronikus dok.] : bűvészek, illuzionisták és az elme rejtett hatalma / Alex Stone ; ford. Morvay Krisztina. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152990. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-682-1
bűvészkedés - elektronikus dokumentum
792.734
[AN 3742560]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2019.
   Színházi politika # politikai színház / szerk. Antal Klaudia, Pandur Petra, P. Müller Péter. - Pécs : Kronosz, 2018. - 303, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-034-6 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - színháztörténet - színházművészet - 19. század - 20. század - kulturális politika
792.01 *** 792.091(100) *** 792(439)"19" *** 323:008(439)"18/19"
[AN 3740064]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2519 /2019.
   95 Situationen mit Lösungsbeispielen : [érettségizőknek, nyelvvizsgázóknak és német nyelvterületen tanulóknak/dolgozóknak] / Péntek Bernadett [et al.]. - Győr : Nordwest 2002, 2018. - 235 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5711-05-3 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3738204]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2019.
Bálint Péter (1958-)
   "Azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok" : példázatok és folklórszövegek hermeneutikája / Bálint Péter, Bálint Zsuzsa. - Debrecen : Didakt, 2018. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-46-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
hermeneutika - mesekutatás - népi vallásosság - magyar néprajz
801.73 *** 398.21.001 *** 398.3(=945.11)
[AN 3739625]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2019.
Beke József (1934-)
   Bánk bán szótár : Katona József Bánk bán című drámájának szókészlete / Beke József ; szerk. Balázs Géza ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége ... - 2. bőv. kiad. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Inter, 2019. - 375 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5735-07-3 kötött : 3000,- Ft
Katona József (1791-1830). Bánk bán
Magyarország - író - 19. század - szókincs - szótár
809.451.1-3 *** 894.511(092)Katona_J.
[AN 3742960]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2019.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 14. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-229-1 kötött : 2900,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=60=945.11
[AN 3743972]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2019.
Davies, Helen
   Kezdők török nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] ... Greif Péter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 120, [1] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-222-2 kötött : 2900,- Ft
török nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.323.19=943.5=945.11
[AN 3743975]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2019.
   Diáknyelv - diákszótár : egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái : válogatás a 2018. évi anyanyelvi pályázat legjobb munkáiból / szerk. Balázs Géza, Minya Károly ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége ... - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Inter, 2018. - 178 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5735-08-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar nyelv - diáknyelv - diákélet
809.451.1-086.5 *** 371.89(439)
[AN 3738712]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2019.
Dombi Judit (1985-)
   English grammar in context / Dombi Judit, Fekete Tamás. - Budapest : Fakultás K., 2018. - VIII, 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5848-08-7 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(078)(076)=945.11
[AN 3737174]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2019.
   Egy- és többértelműség a nyelvben / szerk. Gecső Tamás, Szabó Mihály. - Székesfehérvár : KJE ; Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 205.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-409-174-5 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - szemantika
80 *** 801.541.2
[AN 3738660]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2019.
Eőry Vilma (1949-)
   Magyar szókincsbővítő diákszótár : 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata / Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára ; [ill. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 58.)
ISBN 978-963-409-170-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3738788]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2019.
Galac Ádám
   Tematikus francia szókincsfejlesztés : 12 témakör gyakorlatokkal és megoldókulccsal / írta és szerk. Galac Ádám és Mosa Diána ; ill. Horváth Janka Júlia ; [közread. az] Eötvös József Collegium. - Budapest : Eötvös J. Collegium, 2018. - 319 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5897-10-8 fűzött
szókincs - francia nyelv - példatár
804.0-3(076)=945.11
[AN 3738780]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2019.
Kovács Magdolna
   DExam szóbeli felkészítő könyv : középfok, B2 / Kovács Magdolna és Vad Kálmánné ; [közread. a] Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont. - Debrecen : DE Idegennyelvi Közp. DExam Vizsgaközp., 2018. - 148 p. : ill. ; 30 cm + CD
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-490-039-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3739449]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2019.
Mitchel, Larry A.
Student's vocabulary for biblical hebrew and aramaic (magyar)
   Bibliai héber és arámi diákszótár : gyakorisági sorrendben jelentéssel, kiejtéssel, szómutatóval / Larry A. Mitchel ; [ford. Grüll Tiborné] ; [közread. a] Szent Pál Akadémia. - 2. kiad. - [Budapest] : Szt. Pál Akad., 2018. - 208 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4974-2 fűzött
Biblia
héber nyelv - arámi nyelv - magyar nyelv - többnyelvű szótár
801.323=924=945.11 *** 801.323=922.12=945.11
[AN 3743857]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2019.
Szabó Péter
   LanguageCert C1 : exam preparation guide. - [Budapest] : Akad. K., cop. 2018. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Szabó Péter, Pásztiné Fritz Adrienn
ISBN 978-963-05-9920-7 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3740048]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2019.
   A színek és a színnevek világa : fizikai, kultúr- és művészettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről : 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv színneveivel / szerk. Székely Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 294, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 206.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-184-4 fűzött : 3990,- Ft
összehasonlító nyelvészet - magyar nyelv - szóalkotás - nyelvtörténet - szín
801.52 *** 801.54 *** 809.451.1-54 *** 7.017.4
[AN 3738659]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2533 /2019.
   Beszédnemek - nemek beszéde : retorika a reformációtól napjainkig / [szerk. Hujber Szabolcs, Pölcz Ádám]. - Budapest : MNYKNT : ELTE Tanító- és Óvóképző Kar M. Nyelvi és Irod. Tansz., 2018. - 226 p. : ill. ; 24 cm. - (A régi új retorika, ISSN 1589-0961)
A 17. és 18. Kossuth-szónokverseny és a Budapesten, 2016. nov. 11-12-én és 2017. nov. 10-11-én tartott konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80475-1-7 fűzött : 2200,- Ft
retorika - szónoklásverseny - konferencia-kiadvány
82.085 *** 378.147.84 *** 061.3(439-2Bp.)"2016" *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3738709]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2019.
   A Fordítás Arcai 2017 [elektronikus dok.] : A Fordítás Arcai 11 című konferencia előadásaiból / szerk. Vermes Albert. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Egerben, 2017. november 23-án tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150006. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-69-7
műfordítás - elektronikus dokumentum
82.07
[AN 3717315]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2019.
Žantovský, Michael (1949-)
Havel (magyar)
   Havel: egy élet [elektronikus dok.] / Michael Žantovský ; ford. Hegedűs Péter. - Szöveg (epub : 5 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152986. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-727-9
Havel, Václav (1936-2011)
Csehország - író - politikus - államfő - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
885.0(092)Havel,_V. *** 32(437.1)(092)Havel,_V.
[AN 3742551]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2536 /2019.
Arany János (1817-1882)
   "Tisztelőd s barátod" : Arany János levelezése Madách Imrével / összeáll. és írta Praznovszky Mihály. - Veszprém ; [Nemesvámos] : Zöld Kalamáris Bt., 2018. - 144 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 13.
ISBN 978-963-88050-1-0 kötött
Arany János (1817-1882)
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Arany_J.(044) *** 894.511(092)Madách_I.(044)
[AN 3738941]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2019.
Büky László (1941-)
   Lírai én a tárgyi és szellemi világban : Füst Milán költői nyelvének szemiotikai, szövegtani és stilisztikai háttere / Büky László. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2018. - 184 p. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 45.)
Bibliogr.: p. 176-182.
ISBN 978-615-5597-09-1 fűzött : 2500,- Ft
Füst Milán (1888-1967)
Magyarország - író - szemiotika - szövegtan - stilisztika - 20. század
894.511(092)Füst_M. *** 003.62 *** 82.08 *** 801.73
[AN 3738725]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2019.
   Hamvas 120 : tanulmánykötet Hamvas Béla tiszteletére / [szerk. Farkas Szilárd, Szemes Péter, Zóka Péter] ; [közread. a] TIT Stúdió Egyesület. - [Budapest] : TIT Stúdió Egyes., 2018. - 125 p. ; 21 cm
A Kaposváron, 2017. szept. 8-9-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-412-462-7 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - filozófus - 20. század
894.511(092)Hamvas_B. *** 1(439)(092)Hamvas_B.
[AN 3740003]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2539 /2019.
   30 angol - magyar mese a természetről. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: I [love] English. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5913-00-6 kötött : 1890,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3738257]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2019.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Den nionde graven (magyar)
   A kilencedik [elektronikus dok.] / Stefan Ahnhem ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2018, cop. 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152946. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-594-1
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3742279]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2019.
Albert, Melissa
The Hazel Wood (magyar)
   Hazel Wood : Mogyoró-liget / Melissa Albert ; [ford. Uzsoki Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 366, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-237-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3738874]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2019.
Ali, Tariq (1943-)
Shadows of the pomegranate tree (magyar)
   A gránátalmafa árnyékában / Tariq Ali ; [ford. Pintér Károly]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 270, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9308-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3739257]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2019.
Andre, Bella
Kissing under the mistletoe (magyar)
   Csók a fagyöngy alatt / Bella Andre ; [ford. Puszta Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9329-6 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3739249]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2019.
Archer, Jeffrey (1940-)
Tell tale (magyar)
   Árulkodó nyomok / Jeffrey Archer ; [ford. Geiler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, 2018. - 297, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-205-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3738482]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2019.
Atwood, Margaret (1939-)
Alias Grace (magyar)
   Alias Grace / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 767 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-706-8 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3743998]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2019.
Atwood, Margaret (1939-)
The handmaid's tale (magyar)
   A szolgálólány meséje / Margaret Atwood ; [ford. Mohácsi Enikő]. - 8. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 487, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-705-1 kötött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3743051]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2019.
Babkoǔ, Igar (1964-)
Karaleǔstva Belarusʹ (magyar)
   A Fehérorosz Királyság : romokból olvasni / Ihar Babkou. - Budapest : Örökség Kultúrpol. Int., 2018. - 184 p. ; 21 cm. - (Nyugat-eurázsiai idő, ISSN 2498-6860)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80156-7-7 fűzött : 1990,- Ft
Fehéroroszország - belorusz irodalom - kultúra - kultúrafilozófia - 21. század - esszé
882.6-4=945.11 *** 008(476) *** 130.2
[AN 3740086]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2019.
Backman, Fredrik (1981-)
Ditt livs affär (magyar)
   Életed üzlete / Fredrik Backman ; ford. Bándi Eszter ; [ill. ... Ella Laytham]. - Budapest : Animus, 2018. - 77, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-324-608-5 kötött : 2690,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3739242]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2019.
Baldwin, James (1924-1987)
If Beale Street could talk (magyar)
   Ha a Beale utca mesélni tudna / James Baldwin ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2018. - 193, [4] p. ; 21 cm
Megj. "Ha a néger utca beszélni tudna" címmel is
ISBN 978-963-14-3761-4 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3739209]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2019.
Banks, Rosie
Snowflake sisters (magyar)
   Hópihe lányok / Rosie Banks ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 193, [15] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők)
ISBN 978-963-403-563-3 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738322]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2019.
Barbusse, Henri (1873-1935)
   A csoda és más elbeszélések [elektronikus dok.] / Henri Barbusse ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (mobi : 872 KB) (epub : 483 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149227. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-180-0 (mobi)
ISBN 978-963-474-179-4 (epub)
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=945.11
[AN 3711406]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2019.
Bates, Marni (1989-)
Dial Em for mayhem (magyar)
   Zűrzavar a vonal végén / Marni Bates ; [ford. Chovanecz-Molnár Éva]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 255 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-486-043-3 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739034]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2019.
Beck, Lily Adams (1862?-1931)
The way of stars (magyar)
   A csillagok útja [elektronikus dok.] / L. Adams Beck ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153070. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-563-1 (epub)
ISBN 978-963-474-564-8 (mobi)
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(71)=945.11
[AN 3743089]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2019.
Bellairs, John (1938-1991)
The house with a clock in its walls (magyar)
   A végzet órája / John Bellairs ; [ford. Popovics Ferenc]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 206, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-668-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739251]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2019.
Belsham, Alison
The tatoo thief (magyar)
   A tetoválás tolvaj [elektronikus dok.] / Alison Belsham ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152759. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-52-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3741100]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2019.
Bennett, Jenn (1978-)
Starry eyes (magyar)
   Ragyogó szemek / Jenn Bennett ; [ford. Balogh-Auer Zita]. - Budakalász ; [Budapest] : L&L, 2018. - 427, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-565-346-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739221]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2019.
Bjørnson, Bjørnstjerne (1832-1910)
Mary (magyar)
   Mary [elektronikus dok.] / Bjørnsterne Bjørnson ; ford. Pogány Elza. - Szöveg (epub : 951 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-442-9 (epub)
ISBN 978-963-474-443-6 (mobi)
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3742714]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2019.
Bonetti, Mathilde (1971-)
Avventura allo zooparco (magyar)
   Kaland az állatparkban / Mathilde Bonetti ; Linda Cavallini illusztrációival ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 142, [1] p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Martina naplója ; 5.)
ISBN 978-963-457-306-7 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3739459]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2019.
Bonnier, Jonas (1963-)
Helikopterrånet (magyar)
   Svédcsavar [elektronikus dok.] / Jonas Bonnier ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 906 KB). - [Budapest] : Animus, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151836. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-581-1
svéd irodalom - dokumentumregény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3730994]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2019.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : brotherhood (magyar)
   Assassin's creed : testvériség / Oliver Bowden ; [ford. Németh Vladimir és Barta Tamás]. - 6. utánny. - Budapest : Fumax, 2018, cop. 2011. - 476, [4] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-9861-35-0 fűzött : 4295,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3743448]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2019.
Brandon, John Gordon (1879-1941)
Nighthawks! (magyar)
   Kokaincsempészek [elektronikus dok.] / John G. Brandon ; ford. Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 3.1 MB) (mobi : 3.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152760. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-579-2 (epub)
ISBN 978-963-474-580-8 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3741016]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2019.
Brown, Sandra (1948-)
Sting (magyar)
   A csapda / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-355-6 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738838]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2019.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Factotum (magyar)
   Tótumfaktum / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-045-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3743917]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2019.
Candlish, Louise
Our house (magyar)
   Mi házunk [elektronikus dok.] / Louise Candlish ; ford. Alföldi Zsófia. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152771. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-21-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3741172]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2019.
Carlson, Melody (1956-)
The Christmas cat (magyar)
   A karácsonyi macska / Melody Carlson ; [ford. Maróti Katalin Lívia]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-387-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3738792]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2019.
Cartwright, Sierra (1963-)
Boss (magyar)
   Megfeszítve [elektronikus dok.] : a Donovan-dinasztia 3. / Sierra Cartwright ; ford. Hoppán Eszter. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153039. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-441-5
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-993=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3742923]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
Endless night (magyar)
   Örök éj [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Molnár Katalin ; a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 862 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Megj. "Végtelen éjszaka" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152973. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-225-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3742515]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mirror crack'd from side to side (magyar)
   A kristálytükör meghasadt [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Veres Júlia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153071. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-226-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3743092]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mystery of the blue train (magyar)
   A titokzatos kék vonat [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Békés András. - Szöveg (epub : 879 KB) (mobi : 2.4 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152967. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-479-224-6 (epub)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3742471]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
Sleeping murder (magyar)
   Szunnyadó gyilkosság [elektronikus dok.] : Miss Marple utolsó esete / Agatha Christie ; ford. Katona Ágnes. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-223-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3742376]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2019.
Cleese, John Marwood (1939-)
So, anyway... (magyar)
   Na, szóval.. [elektronikus dok.] / John Cleese ; ford. Izing Róbert. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152961. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-637-1
Cleese, John Marwood (1939-)
Nagy-Britannia - filmszínész - humorista - 20. század - ezredforduló - angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
820-94=945.11 *** 792.73(410)(092)Cleese,_J._M.(0:82-94) *** 791.43.071.2(410)(092)Cleese,_J._M.(0:82-94)
[AN 3742455]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2019.
Cole, Courtney
If you stay (magyar)
   Ha velem maradsz [elektronikus dok.] : Megtört lelkek 1. / Courtney Cole ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-436-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3742975]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2019.
Dabos, Christelle (1980-)
Les disparus du Clairdelune (magyar)
   Rejtélyes eltűnések a holdvilágban : A tükörjáró 2. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 659, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-327-8 fűzött : 3799,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3738308]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2019.
Dashner, James (1972-)
The game of lives (magyar)
   Életre-halálra : a Halandósági elv sorozat harmadik kötete / James Dashner ; [ford. Ruzsa Kata]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 315, [4] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-586-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739063]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2019.
Dewdney, Anna (1965-2016)
Llama llama red pajama (magyar)
   Lám, a láma piros pizsamában / Anna Dewdney ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2018]. - 30 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5781-32-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
820-13(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3739419]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2019.
Doehnert, Rodica
Das Sacher (magyar)
   Hotel Sacher / Rodica Doehnert ; [ford. Farkas Tünde]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 385 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-365-4 kötött : 3699,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3738765]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2019.
Doehnert, Rodica
Das Sacher (magyar)
   Hotel Sacher [elektronikus dok.] / Rodica Doehnert ; ford. Farkas Tünde. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153179. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-515-3
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3744044]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2019.
Dr. Seuss (1904-1991)
How the Grinch stole Christmas (magyar)
   A Grincs / Dr. Seuss. - Budapest : Kolibri, 2018. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Ford. Tandori Dezső. - Megj. "Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt" címmel is
ISBN 978-963-437-285-1 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
820-13(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3739546]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2019.
Duval, Marie (1963-)
C'est Noël! (magyar)
   Karácsonyi meglepetés / [szöveg Marie Duval és Alain Jost] ; [ill. Carlos Busquets]. - [Pécs] : Könyvescéh Kft., 2018. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-447-285-8 fűzött
francia irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - képeskönyv - mese
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3739065]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2019.
Edwards, Mark (1970-)
Follow you home (magyar)
   Nyomodban vagyok / Mark Edwards. - Pécs : Alexandra, 2018. - 383 p. ; 21 cm
Ford. Horváth Beatrix
ISBN 978-963-447-271-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3739314]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2019.
Eich, Günter (1907-1972)
   Katharina és más elbeszélések / Günter Eich ; [vál., szerk. és az utószót írta Fülöp József] ; [ill. Suba Eszter]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-414-390-1 fűzött : 2200,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3738681]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2019.
Elliot, Kendra
A merciful death (magyar)
   Kegyes halál / Kendra Elliot ; [ford. Békési Napsugár]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 366, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-500-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3739339]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2019.
Epikuros (Kr. e. 341-Kr. e. 271)
   Epikurosz levelei [elektronikus dok.] / ford. Kövendi Dénes, Sárosi Gyula. - Szöveg (epub : 286 KB) (mobi : 675 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-195-4 (epub)
ISBN 978-963-474-196-1 (mobi)
ókori görög irodalom - filozófia - elektronikus dokumentum
875-96=945.11 *** 1(38)Epikuros
[AN 3717491]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2019.
Federer, Heinrich (1866-1928)
Jungfer Therese (magyar)
   Teréz kisasszony [elektronikus dok.] / Henrik Federer ; ford. Pogány Kázmér. - Szöveg (epub : 751 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149372. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-197-8 (epub)
ISBN 978-963-474-198-5 (mobi)
svájci német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(494)=945.11
[AN 3712811]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2019.
Fforde, Katie (1952-)
The Christmas stocking and other stories (magyar)
   Karácsonyi meglepetés és más történetek [elektronikus dok.] / Katie Fforde. - Szöveg (epub : 984 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. H. Prikler Renáta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153180. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-543-6
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3744047]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2019.
Fitzgerald, Helen (1966-)
The cry (magyar)
   Dózis [elektronikus dok.] / Helen Fitzgerald ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153177. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-508-5
ausztrál irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(94)=945.11
[AN 3744039]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2019.
Forstchen, William R. (1950-)
One second after (magyar)
   Egy másodperccel később / William R. Forstchen ; [ford. Nagy Ambrus]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-96-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738316]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2019.
French, Tana (1973-)
The trespasser (magyar)
   A vétkes [elektronikus dok.] / Tana French ; ford. Vraukó Tamás. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152721. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-44-0
írországi angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(417)=945.11
[AN 3740797]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2019.
Galsworthy, John (1867-1933)
   Az ezüst kanál és két intermezzo [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Kiss Dezső, Házsongrády Gábor. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Tart.: Néma vallomásÞ; Az ezüst kanálÞ; Elsuhanó árnyak. - Egys. cím: A silent wooing ; The silver spoon ; Passers by. - Főcím a címképernyőről. - A "Néma vallomás" megj. "Csendes vallomás", az "Elsuhanó árnyak" megj. "Röpke találkozás" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152637. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-503-7 (epub)
ISBN 978-963-474-504-4 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3740015]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2019.
Gjellerup, Karl (1857-1919)
En arkadisk legende (magyar)
   Árkádiai legenda [elektronikus dok.] / Karl Gjellerup ; ford. Balassa József. - Szöveg (epub : 236 KB) (mobi : 584 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149113. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-139-8 (epub)
ISBN 978-963-474-140-4 (mobi)
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3710274]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2019.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Olga di carta: il viaggio strordinario (magyar)
   Olga, a papírlány : a különleges utazás / Elisabetta Gnone ; papírkivágások Linda Toigo ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 298, [5] p., [8] t. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-120-1 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - meseregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3739043]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2019.
Gorʹkij, Maksim (1868-1936)
Foma Gordeev (magyar)
   Gorgyejev Foma [elektronikus dok.] / Makszim Gorkij ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 578 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Aki az életet keresi..." címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149375. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-201-2 (epub)
ISBN 978-963-474-202-9 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3712899]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2019.
Gowar, Imogen Hermes
The mermaid and Mrs Hancock (magyar)
   A hableány és Mrs. Hancock : história három részben / Imogen Hermes Gowar ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 494 p. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5759-68-0 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3739580]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2019.
Guymer, David
The last son of Dorn (magyar)
   Dorn utolsó fia : A bestia felemelkedése tizedik könyv / David Guymer ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, [2018]. - 284 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 10. - keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-85-7 kötött : 3690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3740137]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2019.
Haig, Matt (1975-)
A boy called Christmas (magyar)
   A fiú, akit Karácsonynak hívnak / Matt Haig ; Chris Mould illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018. - 269 p. : ill ; 22 cm
ISBN 978-615-5591-55-6 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3742940]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2019.
Haig, Matt (1975-)
Father Christmas and me (magyar)
   Karácsony apó és a csokitojás / Matt Haig ; Chris Mould illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 306, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-437-135-9 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3739340]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2019.
Haig, Matt (1975-)
The girl who saved Christmas (magyar)
   A lány, aki megmenti a karácsonyt / Matt Haig ; Chris Mould illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2017. - 336, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5591-56-3 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3742943]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2019.
Hamilton, Karen
The perfect girlfriend (magyar)
   A tökéletes barátnő / Karen Hamilton ; [ford. Békési Napsugár]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-520-7 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3739312]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2019.
Han, Jenny (1980-)
Always and forever, Lara Jean (magyar)
   Örökkön örökké: Lara Jane : [A fiúknak, akiket valaha szerettem sorozat befejező kötete] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 331, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-404-0 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-457-403-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739201]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2019.
Han Kang (1970-)
Sonyoni onda (magyar)
   Nemes teremtmények / Han Kang ; [ford. Kiss Marcell]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-719-8 kötött : 2999,- Ft
koreai irodalom - regény
895.7-31=945.11
[AN 3739586]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2019.
Hendricks, Greer
The wife between us (magyar)
   ...és én téged el nem hagylak / Greer Hendricks & Sarah Pekkanen ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 479 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-269-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738881]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2019.
Iles, Greg (1960-)
Mississippi blood (magyar)
   Mississippi vér / Greg Iles ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, 2018. - 645, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-452-183-9 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738424]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2019.
Isaac, Catherine
You, me, everything (magyar)
   Te, én, minden [elektronikus dok.] / Catherine Isaac. - Szöveg (epub : 947 KB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Lévai Márta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152756. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-94-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3741013]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2019.
Jenoff, Pam (1950-)
The orphan's tale (magyar)
   Az ismeretlen gyermek [elektronikus dok.] / Pam Jenoff ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2018. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-586-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3730912]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2019.
Jensen, Jens Henrik (1963-)
De hængte hunde (magyar)
   Oxen : akasztott kutyák / Jens Henrik Jensen ; [ford. Soós Anita]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9310-4 fűzött : 3990,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3739256]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2019.
Katsu, Alma (1959-)
The hunger (magyar)
   Éhség / Alma Katsu ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 359 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-471-2 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3738282]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2019.
Keeland, Vi
Beautiful mistake (magyar)
   Órákon át kívánlak [elektronikus dok.] / Vi Keeland ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-29-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3741015]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2019.
Keeland, Vi
Stuck-up suit (magyar)
   Nagyképű öltönyös / Vi Keeland, Penelope Ward ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 364 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-498-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3739141]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2019.
Kielland, Alexander Lange (1849-1906)
Gift (magyar)
   Méreg [elektronikus dok.] / Alexander Kielland ; ford. Ritoók Emma. - Szöveg (epub : 837 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152181. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-398-9 (epub)
ISBN 978-963-474-399-6 (mobi)
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3733315]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2019.
Kleist, Heinrich von (1777-1811)
Michael Kohlhaas (magyar)
   Kohlhaas Mihály [elektronikus dok.] / Heinrich von Kleist ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-549-5 (epub)
ISBN 978-963-474-550-1 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3743344]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2019.
Koestler, Arthur (1905-1983)
The age of longing (magyar)
   A vágyakozás kora / Arthur Koestler ; [ford. Makovecz Benjamin]. - [Budapest] : Joshua Kv., 2018. - 490, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-15-3 kötött : 4600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3738845]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2019.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
The other lady vanishes (magyar)
   A lány, aki kámforrá vált / Amanda Quick ; [ford. Bánki Bálint]. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 317, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-354-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738834]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2019.
La Plante, Lynda (1943-)
Widows (magyar)
   Nyughatatlan özvegyek / Lynda La Plante ; [ford. Tarr Bori, Kovács Teréz Orsolya, Dezséry-Szük Dorottya]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2018. - 349 p. ; 20 cm. - (Lélekvesztő könyvek, ISSN 2498-8928)
ISBN 978-963-438-039-9 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3739024]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2019.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Herr Arnes penningar (magyar)
   Arne úr kincse [elektronikus dok.] / Selma Lagerlöf. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153149. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-551-8 (epub)
ISBN 978-963-474-552-5 (mobi)
svéd irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3743543]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2019.
Lane, Soraya
Wives of war (magyar)
   A háború jegyesei / Soraya M. Lane ; [ford. Oroszlán Anikó]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-274-2 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3739311]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2019.
Lawrence, Christopher (1956-)
Symphony of seduction (magyar)
   A csábítás szimfóniája : nagy zeneszerzők, nagyszerű szerelmek / Christopher Lawrence ; [ford. Kelenhegyi Andor]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2018. - 271 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-50624-1-4 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - zeneszerző - életrajzi elbeszélés
820-322.6(94)=945.11 *** 78.071.1(100)(092)(0.82-32)
[AN 3738323]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2019.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
813 (magyar)
   Az aranyszemű asszony [elektronikus dok.] / Maurice Leblanc ; ford. Szini Gyula. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Megj. "813" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153067. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-963-398-585-3*) (epub)
 (hibás ISBN 978-963-398-586-0*) (mobi)
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3743065]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2019.
Lesueur, Daniel (1854-1921)
Calvaire de femme. 4., Nemesis (magyar)
   Nemezis [elektronikus dok.] / Daniel Lesueur ; ford. Havas József. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153087. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-543-3 (epub)
ISBN 978-963-474-546-4 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3743164]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2019.
Lippman, Laura (1959-)
Sunburn (magyar)
   Leégve / Laura Lippman ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-482-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3739299]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2019.
MacDonald, George (1824-1905)
The light princess (magyar)
   A súlytalan királylány / George MacDonald ; ford. Pásztor Péter ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Veresegyház : Encián, 2018. - 84, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80080-1-3 kötött : 3700,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3738249]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2019.
Maise, Ella
To love Jason Thorn (magyar)
   Imádlak Jason Thorn [elektronikus dok.] / Ella Maise ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152765. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-71-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3741127]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2019.
Maistre Pierre Pathelin (magyar)
   Pathelin mester [elektronikus dok.] / ismeretlen szerző ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 333 KB) (mobi : 626 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Pathelin Péter prókátor" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-223-4 (epub)
ISBN 978-963-474-224-1 (mobi)
francia irodalom - bohózat - elektronikus dokumentum
840-22=945.11
[AN 3711460]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2019.
Malerman, Josh (1975-)
Bird box (magyar)
   Madarak a dobozban / Josh Malerman ; [ford. Rusznyák Csaba]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Fumax, 2018. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-051-7 kötött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3743332]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2019.
Mankell, Henning (1948-2015)
Mördare utan ansikte (magyar)
   Arctalan gyilkosok [elektronikus dok.] / Henning Mankell ; ford. Tótfalusi István. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A gyilkosnak nincs arca" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152683. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-25-4
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3740301]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2019.
Mantel, Hilary (1952-)
The assassination of Margaret Thatcher and other stories (magyar)
   Margaret Thatcher meggyilkolása és más történetek [elektronikus dok.] / Hilary Mantel ; ford. Borbás Mária ... Falvay Dóra ... Todero Anna. - Szöveg (epub : 817 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-498-9
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3731232]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2019.
Martin, Charles (1969-)
Send down the rain (magyar)
   Áldó eső / Charles Martin ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : General Press, 2018. - 274, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-197-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3738405]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2019.
Martinez, Michael J.
The Venusian gambit (magyar)
   Vénuszi játszma : [Daedalus 3.] / Michael J. Martinez ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2018. - 372 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-86-0 fűzött : 3680,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739530]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2019.
Matthews, Carole (1960-)
The chocolate lovers' wedding (magyar)
   A csokiimádók esküvője / Carole Matthews ; [ford. Szilágyi Ágnes]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 361, [3] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-625-9 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3739060]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2019.
Matthews, Jason (1951-)
The Kremlin's candidate (magyar)
   A Kreml jelöltje : [a Vörös veréb-trilógia 3. része] / Jason Matthews ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 474 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-532-0 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738281]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2019.
McNeill, Graham (1971-)
Fulgrim (magyar)
   Fulgrim : az árulás víziója / Graham McNeill ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - 2. kiad. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2018. - 460 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-87-1 fűzött : 3990,- Ft : 12,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3743416]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2019.
Meadows, Daisy
Maisie Dappletrot saves the day (magyar)
   Bibi, a nap hőse / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 170, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-561-9 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3738332]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2019.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
Smertʹ bogov (magyar)
   Az istenek halála [elektronikus dok.] ; Julian apostata : Krisztus és Antikrisztus trilógia I. / Dimitrij Merezskovszkij ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Egys. cím: Smertʹ bogov ; Ûlian Otstupnik. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-462-7 (epub)
ISBN 978-963-474-463-4 (mobi)
orosz irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
882-311.6=945.11
[AN 3742057]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
Les hommes protégés (magyar)
   Védett férfiak / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 517 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-090-7 kötött : 3799,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3743040]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2019.
   Mesevarázs : Andersen, Hauff és Perrault klasszikus meséivel. - Budapest : TKK, [2018]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-64-3 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3739386]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2019.
Michaels, Corinne
One last time (magyar)
   Még egyszer, kérlek [elektronikus dok.] / Corinne Michaels ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-39-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3743191]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2019.
Monterroso, Augusto (1921-2003)
La oveja negra y demás fábulas (magyar)
   A fekete bárány és más mesék / Augusto Monterroso ; [szerk., ford. és az utószót írta Fülöp József] ; [ill. Suba Eszter]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-414-391-8 fűzött : 1500,- Ft
Guatemala - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(728.1)=945.11
[AN 3738679]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2019.
Moser, Erwin (1954-2017)
Katzenkönig Mauzenberger (magyar)
   A macskakirály születésnapja : egy fejezet Macskaország történetéből / Erwin Moser ; a szerző rajz. ; ford. Nádori Lídia. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 243, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-572-5 kötött : 2990,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3739380]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2019.
Murakami Haruki (1949-)
1Q84 (magyar)
   1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2016-2018. - 3 db ; 21 cm
A 2. kötetet ford. Erdős György, Nagy Anita, a 3. kötetet ford. Nagy Anita
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3630092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - 2018, cop. 2012. - 568, [1] p.
ISBN 978-963-9973-62-6 kötött : 3990,- Ft
[AN 3744366] MARC

ANSEL
UTF-82639 /2019.
Murakami Haruki (1949-)
Fushigi na toshokan (magyar)
   Különös könyvtár / Murakami Haruki ; Chip Kidd illusztrációival ; [ford. Mayer Ingrid]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - [115] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5724-66-4 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3739349]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2019.
Neuhaus, Nele (1967-)
Wer Wind sät (magyar)
   Aki szelet vet.. / Nele Neuhaus ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, 2018. - 493, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-199-0 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3738302]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2019.
Ng, Celeste (1980-)
Little fires everywhere (magyar)
   Kis tüzek mindenütt / Celeste Ng ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Európa, 2018. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-947-9 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3739196]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2019.
Nordqvist, Sven (1946-)
När Findus var liten och försvann (magyar)
   Amikor Findusz kicsi volt és eltűnt / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2018. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-211-9 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3744027]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2019.
Nordqvist, Sven (1946-)
Pettson tältar (magyar)
   Pettson sátorozik / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2018. - [24] p : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-212-6 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3744030]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2019.
Norton, Sheila
Charlie the kitten who saved a life (magyar)
   Charlie : a macska, aki életet mentett / Sheila Norton ; [ford. Császár László]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 253, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-393-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3739696]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2019.
Nugent, Liz (1967-)
Unraveling Oliver (magyar)
   Mit tettél, Oliver? / Liz Nugent ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, 2018. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-02-5 fűzött : 3990,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3738337]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2019.
Ondaatje, Michael (1943-)
Warlight (magyar)
   A háború fényei / Michael Ondaatje ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-82-6 kötött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3739342]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2019.
Park, Barbara (1947-2013)
Junie B. Jones and some sneaky peeky spying (magyar)
   Furfangos Fruzsi Bé kukucskálva kémkedik / Barbara Park ; [ill. Denise Brunkus] ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 69, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-457-276-3 kötött : 2199,- Ft
ISBN 978-963-457-275-6 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738213]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2019.
Park, Barbara (1947-2013)
Junie B. Jones and the yucky blucky fruitcake (magyar)
   Furfangos Fruzsi Bé és a süteménynyeremény / Barbara Park ; [ill. Denise Brunkus] ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 76, [3] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-457-280-0 kötött : 2199,- Ft
ISBN 978-963-457-279-4 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738215]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2019.
Picoult, Jodi (1966-)
A spark of light (magyar)
   Életszikra / Jodi Picoult ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 366 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-831-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3738338]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2019.
Potter, Alexandra (1970-)
Me and Mr. Darcy (magyar)
   Én és Mr. Darcy / Alexandra Potter ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 349, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-395-0 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3738798]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2019.
Ransmayr, Christoph (1954-)
Cox oder Der Lauf der Zeit (magyar)
   Cox vagy Az idő múlása [elektronikus dok.] : regény / Christoph Ransmayr ; ford. Adamik Lajos. - Szöveg (epub : 937 KB). - Budapest : Kalligram, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-092-5
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3741551]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2019.
Rath, Hans (1965-)
Und Gott sprach: der Teufel ist auch nur ein Mensch! (magyar)
   Az ördög is csak ember [elektronikus dok.] / Hans Rath ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 820 KB). - [Budapest] : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153100. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-613-9
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3743219]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2019.
Rath, Hans (1965-)
Und Gott sprach: Wir müssen reden! (magyar)
   Kell egy pszichológus, mondta Isten / Hans Rath ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2016. - 238, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-425-8 kötött : 3290.- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3744430]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2019.
Reeve, Philip (1966-)
Railhead (magyar)
   Csillagvonatok : Railhead I. / Philip Reeve ; [ford. Ajkay Örkény]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-360-3 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3739062]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2019.
   Régi olasz novellák [elektronikus dok.] / ford. Honti Rezső. - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről
olasz irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
850-32(082)=945.11
[AN 3717258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nyargaló holttest. - Szöveg (epub : 490 KB) (mobi : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149995. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-221-0 (epub)
ISBN 978-963-474-222-7 (mobi)
[AN 3717277] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Romeo és Giulietta. - Szöveg (epub : 508 KB) (mobi : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149996. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-227-2 (epub)
ISBN 978-963-474-228-9 (mobi)
[AN 3717283] MARC

ANSEL
UTF-82656 /2019.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Der Weg zurück (magyar)
   Győztesek és legyőzöttek / Erich Maria Remarque ; [ford. Benedek Marcell]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 270 p. ; 22 cm
Megj. "És azután..." címmel is
ISBN 978-963-447-063-2 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3738871]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2019.
Rider, Catherine
Kiss me in Paris (magyar)
   Csók Párizsban / Catherine Rider ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 253 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-576-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738331]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 677 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-9884-76-2 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3743460]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2014. - 287 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-453-1 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3744189]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2019.
Russell, Rachel Renée (1965-)
The misadventures of Max Crumbly : middle school mayhem (magyar)
   Egy puding naplója : sulibajok / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 234, [6] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-457-466-8 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739189]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2019.
Rutherfurd, Edward (1948-)
London (magyar)
   London : az ezerarcú, nyüzsgő város / Edward Rutherfurd ; [ford. Pete Klára]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 990 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-260-5 fűzött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3738742]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2019.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Russka (magyar)
   Ruszka : egy vad, megzabolázhatatlan nép és egy határtalan birodalom története / Edward Rutherfurd ; [ford. Pete Klára]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 861, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-259-9 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3738741]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2019.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful lies (magyar)
   Szeress és hazudj / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-76-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3739237]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2019.
Sager, Riley
The last time I lied (magyar)
   Akarsz velem játszani? / Riley Sager ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-99-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738343]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2019.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O Reino do Meio (magyar)
   A középső birodalom / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Pál Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 571 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9330-2 kötött : 3990,- Ft
portugál irodalom - történelmi regény
869.0-311.6=945.11
[AN 3739260]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2019.
Scarrow, Simon (1962-)
Playing with death (magyar)
   Játék a halállal / Simon Scarrow és Lee Francis ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-501-6 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3739335]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2019.
Schanz, Frida (1859-1944)
   Tizenkét elbeszélés [elektronikus dok.] / Frida Schanz ; ford. Győry Ilona. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149404. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-256-2 (mobi)
ISBN 978-963-474-255-5 (epub)
német irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-32=945.11
[AN 3713121]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2019.
Schwab, Victoria (1987-)
Our dark duet (magyar)
   Egy sötét duett : Verity szörnyei / Victoria Schwab ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Budapest : Fumax, 2018. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-041-8 jfűzött : 3795,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739283]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2019.
Scieszka, Jon (1954-)
Frank Einstein and the BrainTurbo (magyar)
   Frank Einstein és az Agyturbó / Jon Scieszka ; a rajzokat kész. Brian Biggs ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 185, [3] p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-399-907-3 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738209]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2019.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
The Doomsday conspiracy (magyar)
   Ítéletnap / Sidney Sheldon ; [ford. Csillag Zsuzsa]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 482, [1] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-665-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3743451]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2019.
Shukri, Laila
Perska zazdrość (magyar)
   Perzsa féltékenység / Laila Shukri ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9380-7 fűzött : 3800,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3739244]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2019.
Snorri Kristjánsson (1974-)
Blood will follow (magyar)
   A vér szava : Vikingek végnapjai 2. könyv / Snorri Kristjansson ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 318 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-471-2 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3739331]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2019.
Soes, Jelmer
Lichaam van licht (magyar)
   Restart / Jelmer Soes ; ford. Rádai Andrea. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2018. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-435-3 fűzött : 2690,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3738367]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2019.
St Aubyn, Edward (1960-)
Some hope (magyar)
   Patrick Melrose / Edward St Aubyn ; [ford. Csonka Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018-. - 21 cm
ISBN 978-963-676-831-7
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3744001]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Nincs baj ; Baj van ; Van remény. - 2018. - 517 p.
Egys. cím: Bad news ; Some hope
ISBN 978-963-676-711-2 kötött : 3999,- Ft
[AN 3744005] MARC

ANSEL
UTF-82675 /2019.
Steadman, Catherine (1987-)
Something in the water (magyar)
   Zavaros vizek / Catherine Steadman ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-78-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3738333]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2019.
Strawser, Jessica
Almost missed you (magyar)
   Majdnem elveszítettelek / Jessica Strawser ; [ford. Csikai Zsuzsa]. - Budakalász : Pioneer Books, 2018. - 302, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-36-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3739059]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2019.
Streatfeild, Noel (1895-1986)
Movie shoes (magyar)
   Filmek és cipők / Noel Streatfeild ; [ford. Németi Anita] ; [... ill. Rippl Renáta]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 408, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-570-1 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3739338]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2019.
Swallow, James
The flight of the Eisenstein (magyar)
   Az Eisenstein útja : az eretnekség napvilágra kerül / James Swallow ; [ford. Szente Mihály]. - [Budapest] : Tuan, [2018]. - 426 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-86-4 fűzött : 3990,- Ft : 12,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3738787]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2019.
Téczely, Margaret T.
Where are you Romeo? (magyar)
   Hol vagy, Rómeó? : szórakoztató olvasmány, amely igyekszik eligazodást nyújtani napjaink virtuális ismerkedési világában : Margaret T. Téczely igaz történetei alapján / [ford. Ács Eleonóra]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2018. - 148 p. ; 21 cm
Fűzött : 2350,- Ft
amerikai angol irodalom - társkeresés - párkapcsolat - memoár
820-94(73)=945.11 *** 316.472.4(0:82-94)
[AN 3738656]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2019.
Teller, Danielle
All the ever afters (magyar)
   És boldogan éltek.. / Danielle Teller ; [ford. Stier Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-243-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3739303]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2019.
Tucker, K. A. (1978-)
One tiny lie (magyar)
   One tiny lie : egyetlen kis hazugság / K. A. Tucker ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 381, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-206-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-457-205-3 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3739145]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2019.
Tudor, C. J.
The chalk man (magyar)
   A krétaember [elektronikus dok.] / C. J. Tudor ; ford. Loósz Vera. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152684. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-78-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3740311]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2019.
Twain, Mark (1835-1910)
The American claimant (magyar)
   Az amerikai örökös [elektronikus dok.] / Mark Twain ; ford. Győry Ilona. - Szöveg (epub : 589 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149397. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-172-5 (epub)
ISBN 978-963-474-173-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3713066]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2019.
Twain, Mark (1835-1910)
Tom Sawyer abroad (magyar)
   Tom Sawyer léghajón [elektronikus dok.] / Mark Twain ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-424-5 (epub)
ISBN 978-963-474-425-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3733338]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2019.
Twain, Mark (1835-1910)
Tom Sawyer, detective (magyar)
   Tom Sawyer mint detektív [elektronikus dok.] / Mark Twain ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 935 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-426-9 (epub)
ISBN 978-963-474-427-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730928]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2019.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Cat's cradle (magyar)
   Macskabölcső / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket ford. Orbán Ottó]. - 6. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2018, cop. 2017. - 341, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-408-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3743918]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2019.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Happy birthday, Wanda June (magyar)
   Boldog születésnapot, Wanda June! / Kurt Vonnegut ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Szántó György Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 260 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-014-3 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - dráma
820-2(73)=945.11
[AN 3739252]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2019.
Wassermann, Jakob (1873-1934)
Ulrike Woytich (magyar)
   Ulrike Woytich [elektronikus dok.] / Jakob Wassermann ; ford. Tábori Pál. - Szöveg (epub : 604 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153040. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-428-3 (epub)
ISBN 978-963-474-429-0 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3742926]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2019.
Webb, Holly (1976-)
The puppy who was left behind (magyar)
   A menekülő kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 108, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-462-0 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-457-550-4 fűzött : 1399,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3738212]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2019.
Wilke, Jutta (1963-)
Roofer (magyar)
   Roofer / Jutta Wilke ; [ford. Pálfy Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 232, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-263-6 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3739345]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2019.
Wingate, Lisa
Before we were yours (magyar)
   Elrabolt életek / Lisa Wingate ; [ford. Getto Katalin]. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 454, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-265-7 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3743060]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2019.
Zola, Émile (1840-1902)
Les trois villes. Lourdes (magyar)
   Három város : Lourdes [elektronikus dok.] / Émile Zola ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 3.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153112. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-544-0 (epub)
ISBN 978-963-474-545-7 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3743257]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2693 /2019.
Ákody Zsuzsanna
   Lélekrablók / Ákody Zsuzsa. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-67-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3739395]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2019.
Al Ghaoui Hesna (1978-)
   Holli, a hős : mese arról, hogyan félj bátran / írta és rajz. Al Ghaoui Hesna. - 2. kiad. - Budapest : Bookline : Kolibri, 2018. - 69, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-437-346-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3743045]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2019.
   Álmok útján : Csongrád megyei kortárs írók antológiája a "Családok éve" jegyében 3., 2018 / [szerk. Fehér József, Vass József] ; [kiad. a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör és az Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irodalmi Köre]. - Hódmezővásárhely : Kárász J. Irod. Kör ; Óföldeák : Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irod. Köre, 2018. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2830-9 fűzött
Csongrád megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.181)
[AN 3738294]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2019.
   Ámor és Psyché XXI : poet antológia, 2018 : válogatás a poet.hu erotikus verseiből / [szerk. Bogdán Mária és Kovács Ági] ; [közread. a DéeMKá Alapítvány]. - [Szeged] : Dél-alföldi Művészeti Kapocs Alapítvány, 2018. - 92 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-993(082)
[AN 3738534]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2019.
Bächer Iván (1957-2013)
   Rötúr / Bächer Iván. - Budapest : Göncöl, 2018. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9183-93-3 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3743337]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2019.
Bakos László (1958-)
   Hamvadó pogány tüzek : alkonyodik Nána felett / Bakos László. - [S.l.] : Publio, 2018. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-523-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3738842]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2019.
Bálint Endre
   A programozó könyve [elektronikus dok.] : regény / Bálint Endre. - Szöveg (epub : 344 KB). - [Budapest] : [Tükörvilág Kv.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152680. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81053-7-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3740277]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2019.
Barát István Zsolt (1974-)
   Könnyek : válogatott versek, 1988-2018 / Barát István Zsolt. - [Budapest] : Barát I. Zs., 2018. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-3430-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3739891]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2019.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság nyomában [elektronikus dok.] : Igazság I. / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-07-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3742731]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2019.
Barcs János (1927-)
   Ez volt az ifjúságom : novellák, elbeszélések / Barcs János. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2018. - 173 p. : ill. ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 23.)
ISBN 978-615-5916-03-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3738296]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2019.
Bauer Barbara
   Még látlak odafenn / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-114-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3739356]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2019.
Benedek Elek (1859-1929)
   Két gazdag ifjú története és más elbeszélések [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (epub : 612 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153138. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-553-2 (epub)
ISBN 978-963-474-554-9 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-32
[AN 3743444]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2019.
Benedek Elek (1859-1929)
   A király nyulai és más mesék / Benedek Elek. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Katica könyvek, ISSN 2631-0082)
ISBN 978-615-5679-55-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739155]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2019.
Berry, Dorita
   Jamaica receptre / Dorita Berry. - [Mór] : Istvánfalvi D., 2018. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3462-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3740084]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2019.
Biró Lajos (1880-1948)
   A Molitor-ház [elektronikus dok.] / Bíró Lajos. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-581-5 (epub)
ISBN 978-963-474-582-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3744113]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2019.
Birtalan Ferenc (1945-2018)
   Tócsatükör [elektronikus dok.] : válogatott és új versek, 2013-2018 / Birtalan Ferenc. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152686. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5419-32-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3740320]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2019.
Bódi Péter (1991-)
   Engedetlenek : regény / Bódi Péter. - Budapest : Kalligram, 2018. - 199 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-070-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738863]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2019.
Bónizs Róbert (1973-)
   Toldi / Bónizs Róbert. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-. - 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3658523]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Fekete halál. - cop. 2018. - 336 p.
Bibliogr.: p. 328-330.
ISBN 978-963-426-518-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3739306] MARC

ANSEL
UTF-82711 /2019.
Borbás Edina
   Kék Macska / Borbás Edina. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 346, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-07-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3740162]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2019.
Cooper, Carrie
   Kétségekbe zárva [elektronikus dok.] : Marionettjátszma 1. / Carrie Cooper. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153226. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-73-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3744223]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2019.
Csabai Márk (1985-)
   A magányos farkas [elektronikus dok.] : hazatérés az alvilágból / Csabai Márk. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153044. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-52-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3742935]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2019.
Csabai Márk (1985-)
   Nem mondhatsz nemet! / Csabai Márk. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 299, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-74-8 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3740143]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2019.
Cselenyák Imre (1957-)
   A sivatag hercegnője / Cselenyák Imre. - Bőv., átd. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 316, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-529-0 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3743456]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2019.
Csikász Lajos (1964-)
   A félhold alkonya / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-. - ill. ; 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3653060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Arany és vér. - cop. 2018. - 316 p.
ISBN 978-963-426-516-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3739341] MARC

ANSEL
UTF-82717 /2019.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Lélekajándék / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár : Csitáry-Hock T., 2018. - 211 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81057-0-5 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3739889]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2019.
Csorba János István
   Vakri : ...és legyen meg az én akaratom, amiképpen... azonképpen... / Bojár Cassino. - [Gödöllő] : [Csorba J. I.], [2018]. - 306 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2939-9 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3739017]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2019.
Czinkos Éva (1962-)
   Delírium [elektronikus dok.] : sci-fi krimi regény / Eve Rigel ; kiad. a Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 938 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152783. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-14-1 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3741213]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2019.
Dálnoki-Miklós Viktória
   Én, Regina Beatrix : Aragóniai Beatrix magyar királyné életregénye / Dálnoki-Miklós Viktória. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 719 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5693-47-2 kötött : 5490,- Ft
Beatrix (Magyarország: királyné) (1457-1508)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3739599]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2019.
Devecsery László (1949-)
   Holdárnyék : időtlenül / Devecsery László ; Wéber Zsóka illusztrációival. - Budapest : Croatica, 2018. - 115 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5615-85-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3740014]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2019.
Downy, Georgie
   Vágy és becsület [elektronikus dok.] / Georgie Downy. - Szöveg (epub : 719 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152761. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-582-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3741101]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2019.
Dragomán György (1973-)
   Rendszerújra : szabadulástörténetek / Dragomán György. - Budapest : Magvető, 2018. - 257, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3778-2 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3738905]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2019.
Dylen, Sue
   Enzo és Tilda : [A római szerető 2. kötete] / Sue Dylen. - Budapest : Mybook : [Veresegyház] : [Magánkiad.], 2018. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3449-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3740000]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2019.
   Dzsungeldzsem : szórakoztató mesegyűjtemény olvasás és helyesírás gyakorlásához / szerk. Lovász Andrea ; [ill. Kismarty-Lechner Zita]. - Szentendre : Cerkabella, 2018. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9820-88-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - írás- és olvasástanítás - antológia
894.511-822(02.053.2) *** 372.41(076)
[AN 3744023]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2019.
Eszes Rita (1981-)
   Rókatündér / Eszes Rita. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 290, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-531-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739197]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Lotti öröksége / Fábián Janka. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 406, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-333-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3743924]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Rose regénye / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 556, [3] p. ; 22 cm
Tart.: A német lányÞ; A francia nő
ISBN 978-963-433-344-9 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3743922]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   A rózsalugas [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-544-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3744028]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2019.
Farkas Márta (1943-)
   Sószobor : regény / Farkas Márta. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5568-65-7 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738974]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2019.
Farkas Pál (1952-)
   Miért sírnak a fák : verses kötet / R. Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)művelődési Társaság. - [Dunavarsány] : [Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ.], 2018. - 133, [9] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5645-05-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3738702]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2019.
Farkas Pál (1952-)
   Nyüszítő viszonyok : novelláskötet / Ruva Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődés Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2018. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5645-06-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3738715]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2019.
Farkasházy Tivadar (1945-)
   Pacsirta a Dunán avagy 400 ezer orosz óra / Farkasházy Tivadar ; [Marabu rajz.]. - [Budapest] : Hócipő Kft., cop. 2018. - 324, [12] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80877-1-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3739313]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2019.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Arany kutyafej / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Metaform Műv. Alapítvány, 2018. - 111 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 15.)
Fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3738701]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2019.
Fáy András (1786-1864)
   Állatmesék / Fáy András. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Katica könyvek, ISSN 2631-0082)
ISBN 978-615-5679-57-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739158]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2019.
Fekete Gábor
   Dorka kalandjai / Fekete Gábor ; [az illusztrációkat kész. Pálinkás Tímea]. - Budapest : Garbo, 2018. - 54, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-54-1 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3738583]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2019.
Fekete Vince (1965-)
   Szárnyvonal / Fekete Vince. - Budapest : Magvető, 2018. - 98, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 21.)
ISBN 978-963-14-3747-8 kötött : 1999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3738841]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2019.
G. S. Anna
   Ének az esőfelhőn [elektronikus dok.] : tükörkép / G. S. Anna. - Szöveg (epub : 906 KB) (pdf : 1.3 MB). - [S.l.] : [Magánkiad.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149259. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1266-7 (pdf)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3711940]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2019.
Galiotti Csaba (1947-)
   A fény ferde fonalán / Galiotti Csaba. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5753-15-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3739004]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az a hatalmas harmadik [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 623 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153081. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-353-5 (epub)
ISBN 978-963-453-354-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3743138]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Bibi [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 666 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153035. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-357-3 (epub)
ISBN 978-963-453-358-0 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3742852]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Bojgás az világba mög más mindönféle vagyis E za nyótzadik könyvem, de úgy is vagyok én mán evvel mint akinek a nyótzadik gyermöke születik, hogy aszondi ez lögyön a zutósó [elektronikus dok.] / írtam én magam az salyát kezemmel Göre Gábor. - Szöveg (epub : 593 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153037. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-359-7 (epub)
ISBN 978-963-453-360-3 (mobi)
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3742855]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Boldog halál szekerén [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 667 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153052. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-361-0 (epub)
ISBN 978-963-453-362-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3742985]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egérvadászat és más mesék / Gárdonyi Géza. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Katica könyvek, ISSN 2631-0082)
ISBN 978-615-5679-58-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739157]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az én falum [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 778 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153079. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-355-9 (epub)
ISBN 978-963-453-356-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3743132]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2019.
Gerőcs Péter (1985-)
   Árvaképek : regény / Gerőcs Péter. - Budapest : Kalligram, 2018. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-075-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738859]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2019.
Goldwind, George
   Szicíliai szerelem [elektronikus dok.] / George Goldwind. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (pdf : 825 KB) (mobi : 3.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-080-8 (epub)
ISBN 978-963-387-081-5 (pdf)
ISBN 978-963-387-082-2 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3743236]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2019.
Gulácsy Irén (1894-1945)
   A kállói kapitány [elektronikus dok.] / Gulácsy Irén. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-557-0 (epub)
ISBN 978-963-474-558-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3743396]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2019.
Gyöngyösi András (1954-)
   Vágóhíd / Gyöngyösi András. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-66-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738931]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2019.
Habarics Kitty, B.
   Ella, a csodakornis [elektronikus dok.] : a nagy sárkánykaland / B. Habarics Kitty. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [Pécel] : HK Publ., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5801-08-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3737837]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2019.
Habos László (1963-)
   A hetedik / Habos László. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2018. - 100 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Poly-Art zsebkönyvek, ISSN 1416-1125)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3739162]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2019.
Halloway János
   Mókusmese : felnőtteknek, akik sajnos már felnőttek / Halloway János. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 193, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-62-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738977]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2019.
Halmai Tamás (1975-)
   Versmeditációk : Fodor Ákos-olvasókönyv / Halmai Tamás. - Budapest : Inter, 2018. - 92 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 6.)
ISBN 978-615-5556-12-8 fűzött : 1000,- Ft
Fodor Ákos (1945-2015)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - esszé - vers - haiku
894.511-14 *** 894.511-4 *** 894.511(092)Fodor_Á.
[AN 3738707]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2019.
HerCzog, David W.
   A magyar Jezabel [elektronikus dok.] / David W. Herczog. - Szöveg (pdf : 1.5 MB) (epub : 59.3 MB). - Komárom : St. E. Kvk., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153003. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81084-2-3 (epub)
ISBN 978-615-81084-1-6 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3742668]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2019.
Holloway, Vivien (1991-)
   Forgandó szerencse / Vivien Holloway. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2018. - 191 p. ; 21 cm. - (Winie Langton történetek ; 6.)
ISBN 978-615-5632-85-3 fűzött : 2280,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3739664]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2019.
Horák Andrea Kankalin
   Csillagokba írva [elektronikus dok.] : válogatott versek és prózák / Horák Andrea Kankalin. - Szöveg (epub : 424 KB). - [Budapest] : Netlíra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152781. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-24-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3741209]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2019.
Iványi Viktória Cintia
   A Kristályhegyen túl / Cynthia V. Diamond. - Veszprém : Kiara, cop. 2018. - [1], 84 p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-87664-8-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739016]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2019.
Iványi Viktória Cintia
   A szeretet hatalma / Cynthia V. Diamond. - Veszprém : Kiara, cop. 2018. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-87664-9-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739019]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2019.
Iványi Viktória Cintia
   Tündértitkok / Cynthia V. Diamond. - Veszprém : Kiara, cop. 2018. - [1], 58 p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-87664-7-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - tündér - mese - gyermekkönyv
894.511-31(02.053.2) *** 398.433(02.053.2)
[AN 3739014]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2019.
Józsa István
   Múltmerengő / Józsa István. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-31-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3739488]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2019.
Kálmánchey Albert
   Nem mese ez / Kálmánchey Albert. - Debrecen : Magánkiad., 2018. - 186 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3442-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3739642]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2019.
Kapa Mátyás (1975-)
   Maradj meg magyarnak : [Balassagyarmat regénye] / Kapa Mátyás. - [Budapest] : Historycum, 2018. - 313, [6] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 312-313.
ISBN 978-615-5816-04-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3739482]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2019.
Kay, Martin
   Eastern / Martin Kay ; ill. Megyeri Manó. - Budapest : Twister, 2018. - 396 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5631-67-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3738324]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2019.
Kellei György (1947-)
   Hallgat a sötétség : regény / Kellei György. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-59-7 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3738628]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2019.
Kellner Dénes
   Rezdülések : Kellner Dénes versei. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3173-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3738587]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2019.
Kemény Zsófi (1994-)
   Értetek teszem : Budapest vérben / Kemény Zsófi, Kondor Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2018. - 524, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-421-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3739234]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2019.
Kemény Zsófi (1994-)
   Értetek teszem [elektronikus dok.] : Budapest vérben / Kemény Zsófi, Kondor Vilmos. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-541-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3744064]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2019.
Kenyeres Zoltán (1939-)
   Harmadik csöngetés : visszahumanizálási kísérletek, 2010-2018 / Kenyeres Zoltán. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 469 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-14-5 kötött : 4500,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - esszé - irodalomkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"19/201"(0:82-95)
[AN 3739022]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2019.
   Kerekerdő meséi : a bikák legnagyobbika : 19 állatmese / [La Fontanie és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-237-206-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3739537]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2019.
   Kerekerdő meséi : a lóvá tett macskák : 19 állatmese / [La Fontanie és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-237-203-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3739538]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2019.
   Kerekerdő meséi : az ebül járt kutya : 19 állatmese / [La Fontanie és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-237-205-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3739473]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2019.
   Kerekerdő meséi : egy eszes kecske : 19 állatmese / [La Fontanie és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-237-204-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3739468]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2019.
Kertész Erzsi (1975-)
   Labirintó / Kertész Erzsi ; Orosz Annabella illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2018. - 134, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5808-11-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3743910]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2019.
Király Márk (1995-)
   Útmutató a rövid és boldog élethez [elektronikus dok.] / Király Márk. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152776. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-62-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3741188]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2019.
Koleszár Péter
   Peregrin, a jövő társadalma [elektronikus dok.] / Koleszár Péter. - Szöveg (epub : 716 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3731136]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2019.
Körmendiné Mészáros Natália (1971-)
   Meseváros / írta Körmendiné M. Natália ; rajz. Körmendi Bianka. - [Szabadhídvég] : [Körmendiné Mészáros N.], 2018. - 52, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3240-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3740247]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2019.
Körmendiné Mészáros Natália (1971-)
   Meseváros 2 : verses színezőkönyv. - [Szabadhídvég] : [Körmendiné Mészáros N.], 2018. - 52, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3789-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3740248]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2019.
Kossuth Lajos (1802-1894)
   Legyen tehát harc : Kossuth Lajos füveskönyve / [vál., szerk. Praznovszky Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 181, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-360-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3739661]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2019.
Kovács Gáborján (1966-)
   Szél nélküli erdőben : részletek az ószirmi kódexből / Kovács Gáborján. - Gerecse : Új Forrás K., 2018. - 238, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 59.)
ISBN 978-963-7983-27-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3739895]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2019.
Kozsdi Tamás (1976-)
   A megtalált kapcsolat : spirituális regény / Kozsdi Tamás. - Budapest : Angyali Menedék K., 2018. - 580, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-73-4 kötött : 7990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3739357]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2019.
Kristóf, Mandy
   Az el nem lopott gyémánt [elektronikus dok.] : A kaméleon-gyémánt nyomában I. / Mandy Kristóf. - Szöveg (pdf : 9 MB). - [Budapest] : Szerző, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152679. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81139-4-6
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3740273]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2019.
Kristóf, Mandy
   Lebilincselő történetek [elektronikus dok.] / Mandy Kristóf. - Szöveg (pdf : 7 MB). - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152671. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81139-7-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3740167]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2019.
Kristóf, Mandy
   Lélekmelegítő [elektronikus dok.] : novellák és rövid történetek / Mandy Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.7 MB). - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152674. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81139-5-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3740251]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2019.
Kristóf, Mandy
   Végzetes átváltozás [elektronikus dok.] : Yperpérán legendája / Mandy Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - [Budapest] : Szerző, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152672. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81139-6-0
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3740207]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2019.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A víg ember bús meséi [elektronikus dok.] : elbeszélések / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 880 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-559-4 (epub)
ISBN 978-963-474-560-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3743453]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2019.
Kun Mia
   A pillangó útja [elektronikus dok.] / Kun Mia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Ad Librum, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-20-8
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3726282]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2019.
Kuruc Attila
   Árnyak könyve [elektronikus dok.] / Kuruc Attila. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ad Librum, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153008. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-37-6)
magyar irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3742694]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2019.
L. I. Lázár (1970-)
   Rejtőző kavicsok 1 / L. I. Lázár. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 215 p. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5803-27-7)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739532]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2019.
L. I. Lázár (1970-)
   Rejtőző kavicsok 2 / L. I. Lázár. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-29-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739536]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Levágott fül [elektronikus dok.] : regény / Lackfi János. - Szöveg (epub : 956 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151097. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-215-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3726413]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2019.
Leiner Laura (1985-)
   Bábel / Leiner Laura. - 3. kiad. - [Budapest] : L&L, 2016 [!2018]. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-05-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3743836]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2019.
Leiner Laura (1985-)
   Maradj velem : [Iskolák versenye második kötet] / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2018. - 462, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-565-343-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3738919]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2019.
Lengyel Balázs (1918-2007)
   Volt egy gólyám / Lengyel Balázs ; [ill. Balajti Adrienn] ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2019. - 76, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3861-2 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3743297]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2019.
Lőrincz L. László (1939-)
   Óriások / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, 2018. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5781-28-5 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3739056]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 244, [1] p.
ISBN 978-615-5781-26-1
[AN 3739057] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 275 p.
ISBN 978-615-5781-27-8
[AN 3739058] MARC

ANSEL
UTF-82795 /2019.
Madár Noémi
   Nyolcpecsétes boldogság / Madár Noémi. - [Vértesacsa] : Madár N., 2018. - 701, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2123-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738630]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2019.
Mátrai Tamás
   K'eyush / Mátrai Tamás ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Budapest] : Mátrai T., 2018. - 234, [5] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-0031-20-0 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739446]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2019.
   Mátyás király és az aranycsináló : Krúdy Gyula [et al.] elbeszélései / [vál., szerk. Kisbán Gyula]. - [Budapest] : Fiesta, 2018. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 4390,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9258-40-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738808]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2019.
Mécs Anna (1988-)
   Gyerekzár : n_v_ll_k / Mécs Anna. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 141, [2] p. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-804-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3743036]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2019.
Mesterházy Balázs (1974-)
   Gesztenye placc : novellaregény / Mesterházy Balázs. - Budapest : Kalligram, 2018. - 230, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-071-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738862]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2019.
Mészáros László
   Évgyűrűk : évek és évtizedek gondolatok tükrében : válogatott aforizmák / Mészáros László. - [Rajka] : Magánkiad., 2018. - 220, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2563-6 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3738641]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2019.
Mogyorósi Vivien (1996-)
   Miután meghaltatok nélkülem [elektronikus dok.] / Mogyorósi Vivien. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153004. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-25-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3742673]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2019.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A didergő király és más mesék / Móra Ferenc. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Katica könyvek, ISSN 2631-0082)
ISBN 978-615-5679-56-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739151]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2019.
Müller Ferenc
   Levelek gyermekeimnek, unokáimnak, 1944-1956 / Müller Ferenc. - [Budapest] : Publicitas Art Media, 2018. - 71 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-81086-0-7 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
894.511-94 *** 943.9"1944/1956"(0?82-94)
[AN 3738401]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2019.
Nagy Károly (1909-1942)
   A kaszás őrvezető [elektronikus dok.] / Charles Lorre ; [!]ford. Nagy Károly. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-408-5 (epub)
ISBN 978-963-474-409-2 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3742745]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2019.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 8. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2014. - 789 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-710-2 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3743319]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2019.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah öröksége [elektronikus dok.] / Náray Tamás. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-546-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3744042]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2019.
Nemere István (1944-)
   Spirál gyilkosságok [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.3 MB) (pdf : 2.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152688. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-350-4 (epub)
ISBN 978-963-453-351-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-352-8 (pdf)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3740324]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2019.
Németh Norbert
   A tükör mögöttem : verseskötet / Németh Norbert ; [kiad. Richárd Rádió Non-Profit Médiaszolgáltató Egyesület]. - Nagyszentjános : Richárd Rádió Non-Profit Médiaszolgáltató Egyes., cop. 2018. - [48] fol. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3056-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3739989]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2019.
   Népmesék az állatokról / [ill. Juhász Fruzsina, Nyíró[!Nyírő] Erzsébet]. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3743033]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2019.
Neszlár Sándor (1980-)
   Egy ács nevelt fiának lenni / Neszlár Sándor. - Budapest : Magvető, 2018. - 115, [26] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-3751-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3738914]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2019.
Novák László
   Egyszemélyes kotyogó / Novák László Csekó. - Budapest : Garbo, 2018. - 115 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5696-52-7 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3738624]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2019.
Olgyay Dávid
   Mint akit tetten értek / Olgyay Dávid. - Budapest : MyBook, 2018. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3293-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3739118]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2019.
Oratius Maximilian
   Dobbanások könyvek, 2008-2012 / Oratius Maximilian. - [Rákóczifalva] : [Magánkiad.], [2018]. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3855-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3739992]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2019.
Örkény István (1912-1979)
   Kisregények / Örkény ; [szerk. Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 253, [2] p. ; 19 cm. - (Örkény István művei)
Tart.: GlóriaÞ; Macskajáték
ISBN 978-963-479-112-6 kötött : 3599,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3739255]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2019.
   Örömtajték bánathullámon : kőbányai írók, költők antológiája / [szerk. Oszvald György] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., 2018. - 175 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89481-7-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3740012]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2019.
Paul, Suzanne (1987-)
   A világ titokzatos meséi [elektronikus dok.] / Suzanne Paul. - Szöveg (epub : 649 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-568-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3743117]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2019.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [rajz. Sarlós Endre]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 92, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-447-295-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3743809]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2019.
Pilhál György
   Maroknyi föld / Pilhál György. - [Maglód] : [Pilhál Gy.], [2018]. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3429-4 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3739986]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2019.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Gyermekkorom / Polcz Alaine. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 196, [1] p. ; 19 cm. - (Polcz Alaine művei ; 17.)
ISBN 978-963-676-741-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3743815]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2019.
Raines, Riley E.
   Hecate, az engedetlen : [Trizanton pilótái 2.] / Riley E. Raines. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2018. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-84-6 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3739526]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A boszorkánymester [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 263 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153223. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-30-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3744217]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-330-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3739467]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   El a pokolból! [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 144 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-08-7
magyar irodalom - kalandregény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3744215]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fekete kapitány [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 171 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-31-5
magyar irodalom - humor - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3744184]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Jó üzlet a halál [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 186 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-14-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3744240]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Legény a talpán [elektronikus dok.] : egy vén tengerész fecsegése / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 129 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153215. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-32-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3744183]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (Gibson Lavery). - Szöveg (epub : 239 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-17-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3744234]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 294 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153213. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-34-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3744178]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (Gibson Lavery). - Szöveg (epub : 238 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153219. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-25-4
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3744210]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (Gibson Lavery). - Szöveg (epub : 245 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-19-3
magyar irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3744232]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (Gibson Lavery). - Szöveg (epub : 308 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153228. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-20-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3744230]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Trópusi pokol [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153200. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-35-3
magyar irodalom - humor - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3744130]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az úr a pokolban is úr [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 125 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-22-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3744246]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vér és mahagóni [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 104 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-23-0
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3744213]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2018. - 1 CD (5 h 44 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-2912-2
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3736589]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vikend a pokolban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 179 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153221. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-24-7
magyar irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3744214]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2019.
Révay Géza
   Pereputty / Révay Géza. - [Budapest] : Attisz, [2018]. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87086-6-3 kötött : 3480,- Ft
Kanada - magyar irodalom - memoár
894.511-94(71)
[AN 3738929]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2019.
Röhrig Géza (1967-)
   Angyalvakond / Röhrig Géza ; [kiad. Menhely Alapítvány]. - [Budapest] : Menhely Alapítvány, cop. 2018. - 97, [2] p. ; 23 cm. - (Fedél nélkül könyvek ; 5.)
ISBN 978-615-80999-1-2 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3739815]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2019.
   Róka koma : magyar népmesék. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739172]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2019.
Sassné Szalay Gyöngyike (1948-)
   Fohászok / Sassné Szalay Gyöngyi ; [kiad. a Szalay Alapítvány]. - Püspökladány ; [Debrecen] : Szalay Alapítvány, 2018. - 88 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-615-80825-1-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3739513]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2019.
Savanya István (1958-)
   Hazavisznek csillagok / Savanya István ; [kiad. a Pomázi Zoltán Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Pomázi Z. Műv. Alapítvány, 2018. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3453-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3738705]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2019.
Simó Tibor (1980-)
   Szív és lélek [elektronikus dok.] / Simó Tibor. - Szöveg (epub : 533 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3730922]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2019.
Skyn, Andrea
   Boldogan bűnhődni [elektronikus dok.] : repülj, mint a madár / Andrea Skyn. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Ad Librum, 2018
Számozási adatként: 1. r. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-35-2)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3743277]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2019.
Skyn, Andrea
   Boldogan bűnhődni : repülj, mint a madár / Andrea Skyn. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 319 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. r.
ISBN 978-615-5803-35-2 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3739677]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2019.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Az elsodort falu [elektronikus dok.] / Szabó Dezső. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 4.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152957. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-535-8 (epub)
ISBN 978-963-474-536-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3742396]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2019.
Szabó Elvira
   Patchwork [elektronikus dok.] : Felhő blogja : fiktív blogregény / írta Szabó Elvira. - Szöveg (epub : 17.7 MB). - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152634. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4160-5
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3739963]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Csigaház / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2018. - 162, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-963-475-134-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3739359]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2019.
Szalay Tamás
   Mátyás, az igazságos / [szöveg Szalay Tamás] ; [ill. Bosnyák Mihály]. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - [31] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739175]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2019.
Szálinger Balázs (1978-)
   361° / Szálinger Balázs. - Budapest : Magvető, 2018. - 70, [4] p. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 20.)
ISBN 978-963-14-3775-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3738910]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2019.
   A székely asszony és az ördög : magyar népmesék. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739067]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2019.
Szendi Nóra (1988-)
   Természetes lustaság : regény / Szendi Nóra. - Budapest : Kalligram, 2018. - 349 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-069-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738840]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2019.
Szendrey Máté
   Függőkert / Szendrey Máté. - [Ózd] : [Szendrey M.], 2018. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2667-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3739795]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2019.
Szentesi Éva (1985-)
   Pedig olyan szépen éltek / Szentesi Éva. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-361-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3744008]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2019.
Szentkúti Márta
   Adventi út : mesék az első vasárnaptól karácsonyig / Szentkúti Márta ; [ill. ... Szentkúti Ferenc]. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2018. - 121, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
ISBN 978-615-80222-6-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3740189]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2019.
Szepes Mária (1908-2007)
   A végtelenbe nyíló Rákóczi udvar / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 228 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
melléklet címe: Izanagi, az élet fája
ISBN 978-963-529-773-3 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - memoár - misztériumjáték - hangoskönyv
894.511-94 *** 894.511(092)Szepes_M.(0:82-94) *** 894.511-291.1
[AN 3739377]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2019.
Szilágyi Ferenc (1925-)
   Visszanézek életemre.. / Szilágyi Ferenc ; sajtó alá rend., a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Magyar Zoltán. - Budapest : EFI, 2018. - 296 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Documentatio epica, ISSN 2560-1989 ; 1.)
Bibliogr.: p. 254-256.
ISBN 978-615-5197-05-5 fűzött
Szilágyi Ferenc (1925-)
Erdély - Szilágysámson - határon túli magyar irodalom - helytörténet - memoár
894.511-94(498.4) *** 949.84-2Szilágysámson(0:82-94)
[AN 3738218]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2019.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Fény a hegyek között / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2018. - 459 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-32-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738309]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2019.
Szluha Gyula Antal (1961-)
   Lukács evangéliuma versben / versbe szőtte ... Szluha Gyula Antal. - [Baja] : [Szluha Gy. A.], [2018]. - 210 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Lukács evangéliuma : átirat versben
ISBN 978-615-00-3379-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-141 *** 244(0:82-14)
[AN 3738867]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2019.
Szőcs Henriette (1973-)
   A brigadéros szeretője / Szőcs Henriette. - Hédervár : Publio, cop. 2018. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-216-6 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738836]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2019.
Szöllősi Mátyás (1984-)
   Simon Péter / Szöllősi Mátyás. - Budapest : Európa, 2018. - 250, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-928-8 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738830]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2019.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Jézus, az ember fia / Szunyogh Szabolcs ; Takáts Márton rajz. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 227, [2] p. ; ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5900-40-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - Krisztus élete - regény
894.511-31 *** 232.9(0:82-31)
[AN 3739238]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2019.
Ta Bich Thuy Kitty
   A varázsecset és az elvarázsolt festmények / Kitty Bich Thuy Ta. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2018. - 242 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-83-9 fűzött : 3280,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3739644]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2019.
Tar Sándor (1941-2005)
   Vén Ede : a vagy.hu online újságban megjelent írások, 2003-2005 / Tar Sándor ; [szerk. Porcsin Zsolt] ; [fotók Szilágyi Lenke] ; [közread. az] Együtt Debrecenért Egyesület. - [Debrecen] : Együtt Debrecenért Egyes., 2018. - 122, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3272-6 fűzött
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-43
[AN 3739507]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2019.
Tátrai S. Miklós (1953-)
   Rejtélyek, emlékek, szerelmek : [novellák II.] / Tátrai S. Miklós. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3669-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3743385]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2019.
Téti István
   Anton és a karácsonyi csoda / Téti István ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Hello Body Kft., cop. 2018. - 57 p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-00-3401-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739830]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2019.
Téti István
   Anton és a pöttöm hősök / Téti István ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Hello Body Kft., cop. 2018. - 52, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-00-2698-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739827]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2019.
Téti István
   Manfréd és Anton : téli szünet / Téti István ; Szabó Celestin rajz. - Budapest : Hello Body Kft., cop. 2018. - 128, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-00-3400-3 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739832]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2019.
Tompa Andrea (1971-)
   Omerta : hallgatások könyve / Tompa Andrea. - 6. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 623, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-918-5 fűzött : 4299,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3743013]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2019.
Tóth Marianna
   Szen'mártoni Kerekerdő / Tóth Marianna ; [az illusztrációkat kész. Bihari Borka ..., Bihari Gerda]. - Budapest : Garbo, 2018. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5696-56-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738613]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2019.
Utasi Hajnalka (1974-)
   Karácsony meseországban / [Utasi Hajnalka] ; [vendégszerző Utasi Abigél Kincső] ; [ill. ... Farkas Edit és Kerekné Mihalik Judit]. - Jászberény : Akrouf Design Kft., 2018. - 24 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-3337-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3739971]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2019.
Vámos Miklós (1950-)
   Legközelebb majd sikerül / Vámos Miklós. - 2. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 399 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-822-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3743831]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2019.
Vámos Miklós (1950-)
   Legközelebb majd sikerül / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 399 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-822-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738904]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2019.
Vámosné Vigyázó Lilly (1923-)
   Morzsák : töredékes visszaemlékezések a 20. századra / Vámosné Vigyázó Lilly. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2018. - 693 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-414-410-6 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3738672]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2019.
Varga Beáta (1975-)
   Calderon avagy Hullajelölt kerestetik / On Sai. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 285 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-985-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3742930]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2019.
Varga Piroska
   Katica Kata kalandjai / Varga Piroska ; rajz. Szemethy Anikó. - Pilisvörösvár : Épker 2000 Kft., [2018]. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3151-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738911]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2019.
Varsányi József
   Tádé világgá megy : [hangos képeskönyv] / Varsányi József ; [ill. Varsányi Ferenc]. - Budaörs : Amtak Bt., 2018. - 31, [2] p. : ill., színes ; 25 cm + CD
ISBN 978-615-80477-9-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3738220]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2019.
Vass Virág (1969-)
   Az örökké rövid története [elektronikus dok.] / Vass Virág. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Central Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-643-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3743095]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2019.
Vass Virág (1969-)
   Sohanő [elektronikus dok.] / Vass Virág. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Central Kv., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153083. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-642-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3743148]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2019.
Völgyi Viktória
   Szellemfények [elektronikus dok.] / Völgyi Viktória. - Szöveg (epub : 795 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151863. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-555-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3731149]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2019.
Webb, Alynne
   Az utolsó / Alynne Webb. - Budapest : Twister, 2018. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5631-63-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3738388]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2019.
Winter, Abby
   Tiltott szenvedély / Abby Winter. - Budapest : MyBook, 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2923-8 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3739021]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2019.
Zsludovné Klesics Tünde
   Családi (hu)morzsák / Zs. Klesics Tünde. - Budapest : Harmat, 2018. - 143 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-444-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - családi élet - humoreszk - publicisztika
894.511-7 *** 894.511-92 *** 316.356.2(0:82-7) *** 316.356.2(0:82-92)
[AN 3738642]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2883 /2019.
   A baba első könyve : vizuális élmény a babák látásfejlődéséhez / [szerk., ill. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-237-175-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3739731]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2019.
Dancz Vera
   Secrets from the chest : exploring objects from the Jewish Museum and Archives of Budapest / [auth. Vera Dancz and Robert Zebulon Erdős]. - Budapest : Hung. Jewish Museum and Arch., 2018. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87083-8-0 fűzött
zsidó vallás - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 296 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3739469]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2019.
Dronsfield, Paul
Speedy train (magyar)
   Kék vonat / [ill. Paul Dronsfield]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x20 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-403-530-5 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738677]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2019.
Dronsfield, Paul
Whizzy fire engine (magyar)
   Piros tűzoltóautó / [ill. Paul Dronsfield]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x20 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-403-529-9 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738676]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2019.
   Hová mész te kis nyulacska? / [szerk. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-165-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738622]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2019.
Kunnas, Mauri (1950-)
Joulupukki (magyar)
   Mikulás, avagy Hiteles beszámoló a lappföldi Mikulásról és manóiról / írta és rajz. Mauri Kunnas és Tarja Kunnas ; ford. Kovács Ottilia. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 12018. - 41, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-437-295-0 kötött : 2999,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3739542]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-10-9 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3742978]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-09-3 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3742980]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2019.
   Megy a vonat.. : számolóka / [szerk. ... Nagy Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-174-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738697]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2019.
Noa, Sandra (1978-)
Am Wasser (magyar)
   A vízparton / [szöveg Sandra Noa] ; [ill. Hans-Günther Döring] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-509-5 kötött : 2950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738417]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2019.
Stiefenhofer, Martin (1962-)
Müllabfuhr (magyar)
   Kukáskönyv / [szöveg Martin Stiefenhofer] ; [ill. Irmgard Paule] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-510-1 kötött : 2950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738419]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2019.
Szabó Zsolt (1978-)
   Dinós számolóka / [szöveg Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-176-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738699]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2019.
Szabó Zsolt (1978-)
   Kicsi traki / [szöveg Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-168-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738623]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2019.
Szabó Zsolt (1978-)
   Séta a farmon : szókincsfejlesztő / [szöveg Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-177-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738698]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2019.
Szabó Zsolt (1978-)
   Vidám farm / [szöveg Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-167-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738620]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2019.
Taube, Anna (1976-)
Ich will mehr, sagt der Bär (magyar)
   Éhes vagyok! / [szöveg Anna Taube] ; [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-532-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738671]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2019.
Taube, Anna (1976-)
Komm hearaus kleine Maus! (magyar)
   Gyere elő kisegér! / [szöveg Anna Taube] ; [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-533-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738670]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2019.
Wandrey, Guido (1959-)
Mummy, is that you? (magyar)
   Anya, hol vagy? / [ill. Guido Wandrey]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-499-5 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738658]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2019.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Im Zoo (magyar)
   Állatkert / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Stéffie Becker] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-511-8 kötött : 2950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738418]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2902 /2019.
   A 15 éves PEME XVII. PhD konferenciájának előadásai [elektronikus dok.] : Budapest, 2018. november 15. / szerk. Koncz István, Szova Ilona ; kiad. a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. - Szöveg (pdf : 11.4 MB). - Budapest : PEME, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152863. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5709-05-0
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3741656]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2019.
Davis, Jim (1945-)
   Hálaadás napi rémálom : [Garfield-poénok az 1995-96. évből] / Jim Davis ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Drize K., [2018]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 143.)
ISBN 978-615-5425-48-6 fűzött : 1050,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3740073]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2019.
Hellspawn (magyar)
   Hellspawn : pokolivadék-gyűjtemény / [Spawn alkotója Todd McFarlane] ; [ford. Kóbor Róbert]. - [Felsőpakony] : Infinity, [2018]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3722122]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2018]. - [208] p.
ISBN 978-615-80847-5-8 kötött : 4000,- Ft
[AN 3740126] MARC

ANSEL
UTF-82905 /2019.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
A 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., 51-56. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2018]. - [160] p.
ISBN 978-615-80847-6-5 kötött : 3290,- Ft
[AN 3740112] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., 57-62. rész / [Galamb Zoltán, Benes Attila ford.]. - [2018]. - [160] p.
ISBN 978-615-80847-7-2 kötött : 3290,- Ft
[AN 3740117] MARC

ANSEL
UTF-82906 /2019.
Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (9.) (2015)
   A IX. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia kiadványa : Nyíregyháza, 2015. november 27. / [szerk. Verdes Miklós] ; [rend. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2018. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-75-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3738221]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2019.
   PEME XVI. PhD konferencia [elektronikus dok.] : a 15 éves PEME XVI. PhD konferenciájának előadásai : Budapest, 2018. április 11. / szerk. Koncz István, Szova Ilona ; kiad. a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. - Szöveg (pdf : 11.9 MB). - Budapest : PEME, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152861. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5709-03-6
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3741648]
MARC

ANSEL
UTF-8