MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/09/17 14:28:46
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9785 /2008.
   A Lipcse-jelenség : [2008. március 28 - május 18.] : [Tilo Baumgärtel, Viktoria Binschtok, Henriette Grahnert, Matthias Hoch, Katharina Immekus, Martin Kobe, Oliver Kossack, Ulf Puder, Neo Rauch, Ricarda Roggan, Christoph Ruckhäberle, David Schnell, Annette Schröter, Tilo Schulz, Matthias Weischer] = The Leipzig phenomenon / [kurátorok ... Készman József, Nagy Edina] ; [rend., közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2008. - [20] p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
Lipcse (Németország) - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2008" *** 75(430-2Leipzig)
[AN 2756932]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9786 /2008.
   "Apró cseppekből lesz a zápor" : Bakonyi Géza emlékkönyv / szerk. Hegyi Ádám és Simon Melinda. - Szeged : SZEK JGYF K., 2008. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Habent sua fata libelli, ISSN 1788-2869 ; 4.)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7356-77-3 fűzött
könyvtártudomány - könyvtörténet - művelődéstörténet - könyvritkaság - emlékkönyv
02 *** 09 *** 930.85
[AN 2759027]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2008.
Bánfalvi Lászlóné (1953-)
   Az ózdi könyvtárkultúra története / Bánfalvi Lászlóné ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2007-. - 24 cm
Ózd - városi könyvtár - olvasókör - ipartestület - történeti feldolgozás
027.9(439-2Ózd) *** 334.782(439-2Ózd) *** 027.52(439-2Ózd)
[AN 2688973]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1949-ig. - 2007. - 187 p. : ill., részben színes. - (Borsodi kalászolás, ISSN 1787-7202 ; 4.)
Bibliogr.: p. 124-128.
ISBN 978-963-9645-03-5 fűzött
Ózd - városi könyvtár - olvasókör - ipartestület - 19. század - 20. század
027.9(439-2Ózd)"188/194" *** 334.782(439-2Ózd)"188/194" *** 027.52(439-2Ózd)"188/194"
[AN 2688983] MARC

ANSEL
UTF-89788 /2008.
Hajnal István (1892-1956)
L'enseignement de l'écriture aux universités médiévales (magyar)
   Írásoktatás a középkori egyetemeken / Hajnal István ; [bev. tanulmány Z. Karvalics László] ; [ford. Mezei Mónika]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 280, [16] p. : ill. ; 25 cm. - (Az információtörténelem klasszikusai, ISSN 1789-7270)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9567-38-2 kötött : 3490,- Ft
Európa - írástörténet - írástanítás - egyetem - középkor
003.34(4)"10/15" *** 930.272(4)"10/15" *** 372.45(4)"10/15" *** 378.4(4)"10/15"
[AN 2758886]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2008.
Jankovics Marcell (1941-)
   3+1 : a négy évszak szimbolikája : fejezetek A számok könyvéből / Jankovics Marcell. - [Debrecen] : Csokonai, 2008. - 273, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 963-260-212-9 kötött : 3200,- Ft
művelődéstörténet - néprajz - jelkép - szám - évszak
003.62"321/324" *** 930.85 *** 119 *** 39
[AN 2757740]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2008.
   Könyvtár és társadalom vonzásában : köszöntőkönyv dr. Tóth Gyula 70. születésnapjára / [szerk. Czövek Zoltán, Koltay Tibor és Pálvölgyi Mihály]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 220 p. ; 25 cm. - (Tanulmányok a Könyvtár- és Információtudományi Tanszék műhelyéből, ISSN 1789-9036 ; 1.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9882-03-4 fűzött
könyvtáros - egyetemi tanár - könyvtártudomány - iskolai könyvtár - emlékkönyv
02(439)(092)Tóth_Gy. *** 37(439)(092)Tóth_Gy. *** 02 *** 027.8(439)
[AN 2754633]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9791 /2008.
Szekfű András (1941-)
   A cápa utolsó tangója : médiaszociológiai tanulmányok a félkemény diktatúrában / Szekfü András. - Budapest : Gondolat, 2008. - 305 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-089-9 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - Kádár-korszak
791.9.096/.097(439)
[AN 2757030]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2008.
Wisinger István (1943-)
   A televízió háborúba megy : fejezetek a televíziós újságírás és a társadalmi konfliktusok párhuzamos történetéből / Wisinger István. - [Budapest] : PrintXBudavár : Médiakutató Alapítvány, 2008. - 298 p. ; 20 cm. - (Antenna könyvek, ISSN 1788-5094)
Bibliogr.: p. 284-297.
ISBN 978-963-87524-6-8 fűzött : 1990,- Ft
újságírás - televíziós műsorszám
791.9.097 *** 654.197 *** 070
[AN 2755696]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9793 /2008.
Livraga Rizzi, Jorge A. (1930-)
Las máquinas de Leonardo (magyar)
   Leonardo gépezetei / Jorge A. Livraga ; [ford. Sztanek Péter]. - [Budapest] : Új Akropolisz, cop.2008. - 29 p. : ill. ; 15 cm. - (Fortuna füzetek, ISSN 1789-9214)
ISBN 978-963-85860-8-7 fűzött : 380,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - feltaláló - 15. század - 16. század
001.894(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2757676]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2008.
Radnóti László
   Pardon, tévedés! : [tévhitek, tévtanok helyesen] / Radnóti László. - Budapest : Creo, 2008. - 323 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87861-0-4 fűzött
művelődéstörténet - tudományos tévedés
001.98 *** 930.85(100)
[AN 2755289]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9795 /2008.
   2012, az idő közel.. / [... szerk. Lőrincz Gabriella, Ulbing István, Zelei Pál]. - [Budapest] : Pilis-Print, cop. 2008. - 449 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9788-06-0 kötött
ezoterika - világvége
133 *** 236
[AN 2757873]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2008.
Buess, Lynn
Numerology (magyar)
   Párkapcsolati számmisztika / Lynn Buess ; [ford. Pintérné Fekete Rózsa]. - Budapet : Mandala-Veda, cop. 2007. - 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-246-008-6 fűzött : 2790,- Ft
számmisztika - párkapcsolat - önismeret
133 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 2757734]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2008.
Pinchbeck, Daniel
2012: the return of Quetzalcoatl (magyar)
   2012: a Tollaskígyó visszatérése / Daniel Pinchbeck ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 431, [2] p. ; 24 cm
2012: a Tollaskígyó visszatér : egy titokzatos civilizáció elképzelései a közeljövőnkről (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 424-[432].
ISBN 978-963-528-876-2 kötött : 4490,- Ft
prófécia - maják - civilizáció
133.3(399.7)(=972.6) *** 008
[AN 2759226]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2008.
Rhasoda Varga Margit (1957-)
   Dimenziókapu : kézikönyv az angyalmeditációkhoz és a spirituális fejlődéshez / Rhasoda Varga Margit ; [... festményeket kész. Kurta András]. - Budapest : Pi-mezon Bt., 2008. - 287 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2917-1 fűzött
ezoterika
133
[AN 2756815]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2008.
Walsch, Neale Donald
Home with God (magyar)
   Istennel az öröklétben / Neale Donald Walsch ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 372 p. ; 21 cm. - (The Secret, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-528-978-3 kötött : 3690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2759260]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9800 /2008.
Antalicz Csaba
   Pálfája tanösvény, Nagykőrős / [írta Antalicz Csaba és Papp Beáta] ; [rajz Kókay Szabolcs, Zsoldos Márton]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2008. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 9.)
ISBN 978-963-87687-5-9 fűzött
Nagykőrös - természeti környezet - tanösvény
502(439-2Nagykőrös) *** 502.4(439-2Nagykőrös)
[AN 2756806]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2008.
Élet a folyók között (szlovák)
   Život medzi riekami : monografia krajinného manažmentu Medzibodrožia / [... zost. Jozef Terek, Endre Dobos] ; [vydav. Univerzita Miskolc]. - Miskolc : Univ. Miskolc, 2008. - 206 p., XXIV t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4265-1 fűzött
Bodrogköz - tájökológia - természeti környezet - társadalom - ezredforduló
502.4(439Bodrogköz) *** 504.54(439Bodrogköz) *** 316(439Bodrogköz)"199/200"
[AN 2757670]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2008.
   Felfedező utak a III. kerületben : ismerjük meg természeti értékeinket! / [kiad. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata]. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 2008-. - 21 cm
Budapest. 3. kerület - természetjárás - helyismeret
502(439-2Bp.III.) *** 796.5(439-2Bp.III.) *** 908.439-2Bp.III.
[AN 2756516]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Óbudai séták / [írta Somlói Viktória]. - 2008. - 26 p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-06-4948-3 fűzött
Budapest. 3. kerület - természetjárás - helyismeret
502(439-2Bp.III.) *** 796.5(439-2Bp.III.) *** 908.439-2Bp.III.
[AN 2756522] MARC

ANSEL
UTF-89803 /2008.
Gyulai Iván (1952-)
   Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről / írta Gyulai Iván ; [kiad. a Magyar Természetvédők Szövetsége]. - Budapest : MTVSZ, 2008. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9802-03-2 fűzött
fenntartható fejlődés
504.03
[AN 2757327]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2008.
Hudák Katalin
   Határjárás : eltűnő örökség?! : túravezető füzet / az ismertetőket írta Hudák Katalin és Barati Sándor ; [közread. az] Ökológiai Intézet Alapítvány. - Miskolc : Ökológiai Int. Alapítvány, 2007. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Gömörszőlős - természeti környezet - gyalogtúra
502(439-2Gömörszőlős) *** 796.51
[AN 2759397]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2008.
   A hulladékok kezelése és környezeti hatásai : lakossági tájékoztató füzet / [összeáll. Máté Mónika]. - Győr : NYME Apáczai Csere J. Kar, 2008. - 32 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezetünk és a hulladék, ISSN 1789-901X ; 1.)
Bibliogr.: p. 31-32.
Fűzött
Magyarország - hulladékgazdálkodás - útmutató
504.064.4 *** 628.4(439)(036)
[AN 2756553]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2008.
   Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei / ... szerk. Ekéné Zamárdi Ilona ; Szendrei Ákos közrem. - Debrecen : DE Hatvani István Szakkollégium, 2008. - 123 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (DE Hatvani István Szakkollégium kiadványai, ISSN 1789-5707 ; 3.). (Érmelléki kalauz, ISSN 1789-7726 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-105-4 fűzött (hibás ISBN 978-473-105-4)
Érmellék - természeti környezet
502(498.4Érmellék)
[AN 2757608]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2008.
Tóthné Szita Klára (1946-)
   Életciklus-elemzés, életciklus hatásértékelés / Tóthné Szita Klára ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2008. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-185.
ISBN 978-963-661-838-4 * fűzött (hibás ISBN 978-663-661-838-4)
környezet-gazdaságtan - környezetszennyezés
504.05 *** 504.03
[AN 2759070]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9808 /2008.
Kurusa Árpád (1961-)
   Euklidészi geometria / Kurusa Árpád. - [Szeged] : Polygon, 2008. - [2], IV, 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.: p. 299-300.
Fűzött
euklideszi geometria - egyetemi tankönyv
514.12(075.8)
[AN 2755411]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2008.
Rimán János
   Matematikai analízis / Rimán János. - 4. jav. kiad. - Eger : EKF Líceum K., 2007-. - 23 cm
ISBN 978-963-7752-55-1
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2693053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2008. - 82 p.
ISBN 978-9417-78-6 fűzött
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2759571] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9810 /2008.
Somlai János (1952-)
   Esetek, sugárbalesetek / Somlai János ; [közread. a] Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet. - Veszprém : Radioökológiai Tisztaságért Társ. Szerv., 2008. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-963-06-4366-5 kötött
radioaktív sugárzás - röntgensugárzás - baleset
621.039.5 *** 537.531 *** 614.8(100)
[AN 2758847]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9811 /2008.
Hungarian - Singaporean Workshop on Drug Discovery and Biomaterials (1.) (2008) (Budapest)
   1st Hungarian - Singaporean Workshop on Drug Discovery and Biomaterials : Hungarian Academy of Sciences Budapest : March 10-11, 2008 : proceedings / org., [publ.] by the Hungarian Chemical Society. - [Budapest] : [Hung. Chemical Society], [2008]. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9319-75-2 fűzött
szerves kémia - gyógyszerészet - konferenciakiadvány
547 *** 615 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2756527]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2008.
Vegyészkonferencia (2008) (Hajdúszoboszló)
   Vegyészkonferencia : szerves és gyógyszerkémia : 2008. június 19-21., Hajdúszoboszló : program és összefoglalók / [rend., közread. az] MKE. - [Budapest] : MKE, [2008]. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9319-76-9 fűzött
gyógyszeripar - gyógyszerkémia - szerves kémia - konferenciakiadvány
547 *** 615.011.5 *** 661.12 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2756538]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9813 /2008.
Clima (magyar)
   Klíma / [ford. Nagyné Kasza Gabriella]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - (Természettudományi enciklopédia ; 5.). (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
ISBN 978-963-09-5657-4 kötött : 1490,- Ft
éghajlattan
551.58
[AN 2756425]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2008.
   Dr. Peja Győző emlékkönyv : a Szerencsen 2007. november 16-án megtartott emlékkonferencia előadásai / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a ... Bocskai István Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2007. - 397, [2] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7336-73-7 kötött
Peja Győző (1907-1983)
Magyarország - geográfus - pedagógus - geológia - 20. század - emlékkönyv - konferenciakiadvány
55(439) *** 37(439)(092)Peja_Gy. *** 55(439)(092)Peja_Gy. *** 061.3(439-2Szerencs)
[AN 2757749]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2008.
The Reader's Digest children's atlas of the world (magyar)
   Képes világatlasz gyermekeknek / [.... szerk. Polgár Anita] ; [ford. Tompa Péter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 128 p. : ill., színes, főként térk. ; 35 cm
ISBN 978-963-9707-48-1 kötött
földrajz - földrajzi atlasz - gyermekkönyv
911.2(100)(02.053.2) *** 912(100)(02.053.2)
[AN 2757356]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9816 /2008.
Burnham, Robert
The Reader's Digest children's atlas of the Universe (magyar)
   A világegyetem képes atlasza gyermekeknek / írta Robert Burnham ; [szerk. Polgár Anita] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 128 p. : ill., színes, főként térk. ; 35 cm
ISBN 978-963-9707-49-8 kötött
világegyetem - csillagászat - gyermekkönyv
524.8(02.053.2) *** 52(02.053.2)
[AN 2757369]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2008.
Nagyváradi László (1960-)
   Tájékozódás, térképészet, távérzékelés / Nagyváradi László ; [... ill. Pirkhoffer Ervin]. - [Pécs] : Bornus Ny., 2007. - 139 p. : ill., részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-963-06-3724-4 kötött
kartográfia - földrajz
528.9 *** 91
[AN 2757057]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9818 /2008.
Boda László (1929-)
   A programozott evolúció : az ember megjelenéséig / Boda László. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2008. - 198 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-236-080-5 fűzött : 2200,- Ft
törzsfejlődés - genetika - evolucionizmus
575.86 *** 575 *** 141.155
[AN 2756963]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2008.
Plantas (magyar)
   Növények és gombák / [ford. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Természettudományi enciklopédia ; 6.)
ISBN 978-963-09-5658-1 kötött : 1490,- Ft
növény - gomba - fényképalbum
58(084.12) *** 582.28(084.12)
[AN 2757733]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2008.
Szabóky Csaba
   A lepkészet története Magyarországon / írta Szabóky Csaba. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 415 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 281-403.
ISBN 978-963-06-4330-6 kötött
Magyarország - rovartan - zoológus - lepke
59(439)(092) *** 595.78(439)
[AN 2759867]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2008.
   Vegetation and fauna of Tisza river basin / ed. by László Gallé. - Szeged : Tisza Research Group : Dep. of Ecology Univ. of Szeged, 2005-. - 24 cm
Tisza (folyó) - flóra - fauna
581.9(439)(282.243.742) *** 591.9(439)(282.243.742)
[AN 2587770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 132 p. - (Tiscia monograph series, ISSN 1418-0448 ; 8.)
Bibliogr.
Fűzött
Tisza (folyó) - flóra - fauna
581.9(439)(282.243.742) *** 591.9(439)(282.243.742)
[AN 2755731] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9822 /2008.
1001 home remedies (magyar)
   1001 otthoni gyógyír : megbízható gyógymódok hétköznapi betegségekre / [szerk. Rácz Ildikó] ; [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 448 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9707-25-2 kötött
természetgyógyászat - öngyógyítás
615.89:615.322
[AN 2757352]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2008.
   Az álom alagútján : a DREAM-terápia / szerk. Árkovits Amaryl, Osváth Péter. - Budapest : Pro Die, cop. 2008. - 304 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87348-6-0 fűzött : 2800,- Ft
Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely
álom - pszichoterápia
615.851 *** 159.963
[AN 2758156]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2008.
   Az antimicrobás kezelés alapelvei, 2008 / [szerk.] Rókusz László, Szalka András, Makara Mihály. - 3. kiad. - Budapest : Eos Kft., 2007. - 311 p. ; 18 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9740-08-2)
antibiotikum - gyógyszeralkalmazás - fertőző betegség
615.281 *** 616-08 *** 616.9
[AN 2758533]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2008.
Bartsch, Katharina
   Az örömszerzés titkai : orális szex avagy mit élvez és mit érez a nő és a férfi igazán? / [Katharina Bartsch]. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda Kft., cop. 2008. - 62 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-86645-7-0 fűzött : 1990,- Ft
orális szex
613.88
[AN 2758538]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2008.
Bernard-Marty, Chantal
Trastuzumab (magyar)
   Trastuzumab / Chantal Bernard-Marty, Evandro de Azambuja, Martine J. Piccart-Gebhart ; [ford. ... Nagykálnai Tamás]. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed onkológiai szakkönyvek, ISSN 1789-9222)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-81-8 fűzött
mellrák - rákellenes szer - gyógyszeralkalmazás
618.19-006 *** 615.277.3
[AN 2759673]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2008.
   Breast pathology : technology transfer in diagnostic pathology : 3rd Central European regional meeting : 14-16 May 2008, Visegrad, ... / [ed.-in-chief Schaff Zsuzsa] ; org. by the Hungarian Division of the International Academy of Pathology ; [publ. Semmelweis University 2nd Department of Pathology]. - Budapest : Semmelweis Univ. 2nd Dep. of Pathology, 2008. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
mellrák - kórtan
618.19-006
[AN 2755842]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2008.
The complete book of massage and aromatherapy (magyar)
   A masszázs és az aromaterápia nagykönyve / [ford. Hedvig Olga, Kis Gábor]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2008. - 512 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9707-56-6 kötött
masszázs - illóolaj - természetgyógyászat
615.82 *** 615.89 *** 665.52/.54
[AN 2757845]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2008.
Domokos Gabriella
   Hatodik érzék a köbön : gyere velem az agykontrollsikerek birodalmába! / [Domokos Gabriella]. - [Budapest] : Domokos S.-né, [2008]. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-4245-3 fűzött
életvezetés - agykontroll
613.865
[AN 2757838]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2008.
Donáth Tibor (1926-)
   Fogorvosi anatómia : odontológia / Donáth Tibor. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 124 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-963-9656-67-3 kötött : 5000,- Ft
fogászat - anatómia - egyetemi tankönyv
616.314(075.8)
[AN 2759047]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2008.
   Emlékkönyv : Kovács Bálint professzor, a Pécsi Szemklinika igazgatója, 1988-2008 / írták barátai és tanítványai ; szerk. Kuhn Ferenc, Pámer Zsuzsanna ; [kiad. PTE ÁOK Szemészeti Klinika]. - [Pécs] : PTE ÁOK Szemészeti Klinika, [2008]. - 110 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5226-1 fűzött
szemészet - emlékkönyv
617.7
[AN 2757183]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2008.
   Gerosztomatológia az időskor fogászata / szerk. Fejérdy Pál, Nagy Gábor, Orosz Mihály. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 204 p. : ill. főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9656-54-3 kötött : 7100,- Ft
fogászat - öreg - egyetemi tankönyv
616.31-053.9(075.8)
[AN 2757225]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2008.
Gucci, Patrizia
Charme (magyar)
   Csábítás : egy (majdnem) ellenállhatatlan csábítónő naplója / Patrizia Gucci ; [ford. Faragó Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 202, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-127-3 kötött : 2999,- Ft
életvezetés - nő - egyedülálló személy - olasz irodalom - memoár
613.865-055.2 *** 316.37-058.832-055.2 *** 850-94=945.11
[AN 2759200]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2008.
Gucci, Patrizia
Single (magyar)
   Szingli / Patrizia Gucci ; [ford. Kalotai Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 194, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-126-6 kötött : 2999,- Ft
életvezetés - nő - egyedülálló személy - olasz irodalom - memoár
613.865-055.2 *** 316.37-058.832-055.2 *** 850-94=945.11
[AN 2759199]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2008.
   Gyakorlati diabetológia : a diabetes gondozás vezérfonala / szerk. Winkler Gábor, Baranyi Éva. - [Budapest] : Melania, 2008. - 386 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9740-09-9 fűzött
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2758229]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2008.
   Gyulladásos bélbetegségek : újdonságok a szemléletben / szerk. Fehér János és Kovács Ágota. - Budapest : Intermedicons Kft., 2007. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2518-0 fűzött
bélbetegség - gyulladás
616.34-002
[AN 2759094]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2008.
Hajdu Ferenc (1939-)
   Kurse der Histologie / Ferenc Hajdu, György Somogyi ; [Hrsg.] Anatomisches, Histologisches und Embryologisches Institut. - 2. Aufl. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9656-64-2 fűzött
szövettan - egyetemi tankönyv
611.018(075.8)
[AN 2759050]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2008.
Hajduska Marianna
   Krízislélektan / Hajduska Marianna. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 193 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-463-982-4 kötött : 2500,- Ft
lelkiállapot - pszichoterápia
159.942 *** 615.851
[AN 2759553]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2008.
Hernádi Zsuzsa
   Elfojtott hangok : a Szegheő-módszer kálváriája / Hernádi Zsuzsa. - Budapest : Kairosz, 2008. - 169 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 169-[170].
ISBN 978-963-662-153-7 fűzött : 2400,- Ft
Szegheő Miklós (1925-1990)
Magyarország - hangterápia - értágító - találmány - 20. század
615.837 *** 615.225 *** 001.894 *** 929(439)(092)Szegheő_M.
[AN 2755274]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2008.
   Intézeti ellátást igénylő baleseti sérültek rehabilitációja / szerk. Vén Ildikó. - [Budapest] : ORFMMT, 2007. - 140 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Rehabilitációs füzetek, ISSN 2060-0615)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2976-8 fűzött
orvosi rehabilitáció - traumatológia
616-036.82 *** 617 *** 615.851.3 *** 364.048.6
[AN 2758874]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2008.
   Intimitás, áttétel, viszontáttétel : a terápiás kapcsolat különböző vonatkozásai a pszichoanalitikus szemlélet tükrében / [szerk. Bokor Judit, Mészáros Viktória]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2008. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-11-6 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 2755925]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2008.
   A jövő élelmiszerei és az egészség / [szerk. Nagy János, Schmidt János, Jávor András] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. - Debrecen : DE AMTC, 2008. - 203 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9732-36-0 kötött
táplálkozástudomány - élelmezés-egészségügy
614.31 *** 613.2 *** 663/664
[AN 2758884]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2008.
Kopp, Wolfgang
Essen Sie sich schlank! (magyar)
   Egye magát karcsúra! : búcsú a jo-jo effektustól : karcsún és egészségesen anyagcserehelyes táplálkozással / Wolfgang Kopp, Brigitte Kopp-Begusch ; [ford. Tokaji-Szabó Katalin]. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 218 p. ; 14x23 cm
ISBN 978-963-9656-15-4 fűzött : 2480,- Ft
táplálkozástudomány - fogyókúra
613.2 *** 613.24
[AN 2757235]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2008.
Kubinyi Tamara
   Félelem - szellem : betegség megfejtése / Kubinyi Tamara. - [S.l.] : Kubinyi T., 2008. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5035-9 fűzött
magyar irodalom - depresszió - memoár
616.895.4(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2758286]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2008.
Lakatos Katalin
   Az állapot és mozgásvizsgálat : [vizsgálatok 5 éves kor felett] / Lakatos Katalin ; [kiad. a BHRG Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : BHRG Alapítvány, cop. 2008. - 107 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 103-107.
Fűzött (hibás ISBN 963-03-9547-9)
fizikai képesség - gyermek - gyermekpszichiátria - fejlődéslélektan
616.89-053.2 *** 796.012.1-053.2 *** 159.922.7
[AN 2755835]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2008.
Livraga Rizzi, Jorge A. (1930-)
El misterioso arte de vencer (magyar)
   A győzelem művészete / Jorge A. Livraga ; [ford. Horváth Ferenc]. - Budapest : Új Akropolisz, cop. 2008. - 25 p. ; 15 cm. - (Fortuna füzetek, ISSN 1789-9214)
ISBN 978-963-87605-4-8 fűzött : 380,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2757684]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2008.
   MabThera : rituximab : rebuilding lives : alkalmazási előírás / [közread. a] Roche. - [Budaörs] : Roche, [2008]. - 31 p. ; 30 cm
Fűzött
gyógyszeralkalmazás - rákellenes szer - nyirokrendszeri betegség
616-006.44 *** 615.277.3
[AN 2757567]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2008.
   A Magyar Gasztroenterológiai Társaság 50 éves története / szerk. Szalay Ferenc, Rácz István, Hunyady Béla ; [a Magyar Gasztroenterológiai Társaság kiadványa az 50. nagygyűlés alkalmából]. - Budapest : M. Gasztroenterológiai Társ., 2008. - 266 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
Kötött
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Magyarország - gasztroenterológia - egyesületi évkönyv
616.32/.38(439) *** 061.2(439)(058)
[AN 2755956]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2008.
Magyar Higiénikusok Társasága. Vándorgyűlés (37.) (2007) (Siófok)
   Magyar Higiénikusok Társasága XXXVII. vándorgyűlése : Siófok, 2007. október 2-4. : program, összefoglalók. - [Budapest] : [M. Higiénikusok Társ.], [2007]. - 123 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferenciakiadvány
614(439) *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2756671]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2008.
Mauri, Angela Maria
Oligoelementi (magyar)
   Ásványi anyagok és nyomelemek az egészség szolgálatában / Angela Maria Mauri ; [ford. Füzesiné Széll Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 126 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 10.)
ISBN 978-963-09-5732-8 kötött : 995,- Ft
egészséges táplálkozás - nyomelem - ásvány - vitamin
613.2 *** 612.392.6 *** 577.16
[AN 2757151]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2008.
McTaggart, Lynne
The field (magyar)
   Az energiamező : kutatás a világegyetem titkos erői után / Lynne McTaggart ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Horizone Kft., cop. 2008. - 267 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-267.
ISBN 978-963-06-4223-1 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 963-06-4223-9
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 2757929]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2008.
Molnár Gábor
   Beavatások a tanúságba : életfilozófiai tanulmány a boldogság megteremtéséhez / Molnár Gábor. - [Hajdúhadház] : Szerző, 2008. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4890-5 kötött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2757541]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2008.
Nagy Beáta (1961-)
   Pszichoterápia és rehabilitáció a gyermekellátásban a speciális szükségletű gyermekekkel végzett vizsgálatok tükrében / Nagy Beáta. - Debrecen : Didakt, 2007. - 125 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p.115-120.
ISBN 978-963-87120-6-6 fűzött : 2280,- Ft
pszichoterápia - gyermekgyógyászat - testi fogyatékos
615.851-053.2 *** 364.65-056.26
[AN 2759042]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2008.
   Népegészségügyi orvostan / szerk. Ember István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 856 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Natura delectans, ISSN 1418-1304). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 807-820.
ISBN 978-963-7296-59-8 kötött
közegészségügy - egyetemi tankönyv
614(075.8)
[AN 2757214]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2008.
PhD Tudományos Napok (10.) (2008) (Budapest)
   PhD Tudományos Napok, 2008 : 2008. április 10-11. : [Semmelweis Egyetem Doktori Iskola]. - [Budapest] : [SE Doktori Isk.], [2008]. - 185 p. ; 24 cm
Fűzött
orvostudomány - konferenciakiadvány
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2758450]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2008.
Plečko, Drago (1951-)
Misterij zvani Braco (magyar)
   Braco : a csend mögötti erő / Drago Plečko ; [ford. Szabó Judit]. - [Budapest] : Pilis-Print Kft., cop. 2008. - 174 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-9788-05-3 kötött
Braco (1967-)
Horvátország - természetgyógyász - ezoterika - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
615.89(497.13)(092)Braco
[AN 2757936]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2008.
Sadler, Thomas W.
Langman's medical embryology (magyar)
   Langman orvosi embriológia / T. W. Sadler ; ... rajzokat kész. Jill Leland ; [ford. Lévai Géza]. - 10. kiad. - Budapest : Medicina, 2008. - 398 p. : ill., részben színes ; 26 cm + CD-ROM
Langman embriomedia (melléklet címe)
ISBN 978-963-226-135-5 fűzött : 9700,- Ft
embriológia - fejlődési rendellenesség - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
611.013(075.8) *** 616-007(075.8) *** 612.64(075.8)
[AN 2757421]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2008.
   SHIOL könyv, 2007 = SHIOL szemészeti konferencia, 2007 / [szerk. Bíró Zsolt és Szalczer Lajos] ; [rend., közread. a] Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság. - [Pécs] : Macmaestro Kft., [2008]. - 166 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4510-2 kötött
szemészet - szürkehályog - konferenciakiadvány
616.7 *** 617.741-004.1 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2759469]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2008.
Szabó Mária (1959-)
   Gyógyító természet : növényben, zöldségben, gyümölcsben / Szabó Mária. - [Budapest] : Cheiron, cop. 2008. - 141 p. ; 19 cm
Kötött : 2800,- Ft
egészséges táplálkozás - természetgyógyászat - táplálkozástudomány - növényi eredetű élelmiszer
613.26 *** 615.89:615.322
[AN 2757721]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2008.
   A székesfehérvári királyi bazilika embertani leletei, 1848-2002 / szerk. Éry Kinga. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 575 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Ecclesia beatae Mariae Virginis Albaeregalis ; 1.)
Bibliogr.: p. 188-193. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-733-6 kötött : 6000,- Ft
Székesfehérvár - embertan - régészet - bazilika
572 *** 904(439-2Székesfehérvár) *** 726.54(439-2Székesfehérvár)
[AN 2759746]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9861 /2008.
Nemzetközi Hegesztési Konferencia (12.) (2008) (Budapest)
   XII. Nemzetközi Hegesztési Konferencia : 2008. május 15-16., Budapest : program és tartalmi kivonat / [szerk. Kiss Gergely] ; [rend., közread. a] BMF. - [Budapest] : BMF, 2008. - [24] p. ; 22 cm
Váltakozva angol, magyar és német nyelven
ISBN 978-963-7154-71-3 fűzött
hegesztés - konferenciakiadvány
621.791 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2756981]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2008.
Pilkhoffer Mónika (1973-)
   Bányászat és építészet Pécsett a 19-20. században / Pilkhoffer Mónika. - [Pécs] : Pro Pannonia : Pécsi Bányásztört. Alapítvány, 2008. - 245 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 233-237. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9498-98-3 kötött : 3500,- Ft
Pécs - építészet - bányászat - történeti feldolgozás
622(439-2Pécs)(091) *** 72(439-2Pécs)
[AN 2759254]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9863 /2008.
   Automata and Formal Languages : 12th International Conference, AFL 2008 : Balatonfüred ..., May 27-30, 2008 : proceedings / Erzsébet Csuhaj-Varjú, Zoltán Ésik eds. ; [org., publ. by the] Computer and Automation Researches Institute Hungarian Academy of Sciences. - [Budapest] : Computer and Automation Res. Inst. HAS, 2008. - 354 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-311-367-7 fűzött
nyelvészet - matematikai nyelvészet - programnyelv - konferenciakiadvány
519.682 *** 800.1 *** 519.76
[AN 2755452]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2008.
Gál Tamás
   Rendszerfelügyelet rendszergazdáknak / Gál Tamás, Szabó Levente, Szerényi László. - Bicske : Szak K., 2007. - XV, 414 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-9131-98-9 fűzött : 6500,- Ft
rendszerfelügyelet - operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows *** 681.324
[AN 2758846]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2008.
Networkshop (2008) (Dunaújváros)
   Networkshop 2008 [elektronikus dok.] : Dunaújvárosi Főiskola ..., 2008. március 17-19. / [rend., közread. a] Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. - Multimédia. - [Budapest] : NIIF Int., 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző. - Az előadáskivonatok magyar és angol nyelven
informatika - internet - tartalomszolgáltatás - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2759922]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2008.
Stanek, William R.
Microsoft Exchange Server 2007 : administrator's pocket consultant (magyar)
   Microsoft Exchange Server 2007 : a rendszergazda zsebkönyve / William R. Stanek. - Bicske : Szak K., 2008. - 782 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9863-02-6 fűzött : 9500,- Ft
szoftver - csoportmunka
519.688Exchange_Server *** 331.103.244
[AN 2758823]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2008.
Stanek, William R.
Windows Server 2008 : administrator's pocket consultant (magyar)
   Windows Server 2008 : a rendszergazda zsebkönyve / William R. Stanek. - Bicske : Szak K., 2008. - XXX, 920 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9131-99-6 fűzött : 9800,- Ft
operációs rendszer - számítógép-hálózat
681.324.066Windows_Server
[AN 2758815]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2008.
Sütő János
   SPAMtelenül : minden a spamről / Sütő János. - Bicske : Szak K., 2008. - 276 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9863-00-2 fűzött : 5500,- Ft
internet - kéretlen levél
681.324Internet *** 659.132.4
[AN 2758224]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2008.
Sziray József (1945-)
   Szoftver rendszerek minőségbiztosítása / Sziray József. - Győr : Novadat, 2008. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 978-963-06-4778-6 fűzött
szoftver - minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
519.688(075.8) *** 681.3.06(075.8) *** 65.018(075.8)
[AN 2755212]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2008.
   Szoftverfejlesztés Java EE platformon / Balogh Péter [et al.]. - Bicske : Szak K., 2007. - 452 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Alkalmazott informatika sorozat, ISSN 1785-363X)
ISBN 978-963-9131-97-2 fűzött : 6500,- Ft
programozás - Java - elektronikus dokumentum
519.682Java
[AN 2758772]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9871 /2008.
   Audiofil-varázs. - Budapest : Rádióvilág Kft., 2005-. - 29 cm
hangtechnika
681.84
[AN 2617148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 128 p. : ill., részben színes. - (Hobby elektronika füzetek, ISSN 0865-7343 ; 4.)
Szerzők Ágoston Lajos, Nagy Attila
Fűzött
hangtechnika - erősítő
681.84 *** 621.375
[AN 2758084] MARC

ANSEL
UTF-89872 /2008.
Forstner Bertalan
   Bevezetés a mobilprogramozásba : gyors prototípusfejlesztés Python és Java nyelven / Forstner Bertalan, Ekler Péter, Kelényi Imre. - Bicske : Szak K., 2008. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkalmazott informatika sorozat, ISSN 1785-363X)
ISBN 978-963-9863-01-9 fűzött : 4800,- Ft
mobil hírközlő rendszer - programnyelv
621.396.218 *** 519.682Java *** 519.682Python
[AN 2758780]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2008.
   Táguló televízió : interaktív műsorok és szolgáltatások. - [Budapest] : PrintXBudavár : Médiakutató Alapítvány, 2008. - 181 p. ; 20 cm. - (Antenna könyvek, ISSN 1788-5094)
Bibliogr.: p. 175-181.
ISBN 978-963-87524-7-5 fűzött : 1990,- Ft
televíziótechnika - digitális híradástechnika - műsorszórás
621.397.743.037.37 *** 621.397.13 *** 791.9.097
[AN 2755702]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9874 /2008.
Csókos Varga Györgyi (1926-)
   Festékeskönyv / Csókos-Varga Györgyi ; [a ... fotókat kész. Nagy Fülöp]. - [Budapest] : Glia Kft., 2008. - 264 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4052-7 kötött
színezés - természetes anyag - magyar néprajz
667.272/.276 *** 39(=945.11)
[AN 2759176]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9875 /2008.
   Környezetkímélő hulladékkezelés a háztartásokban : lakossági tájékoztató füzet / [összeáll. Máté Mónika]. - Győr : NYME Apáczai Csere J. Kar, 2008. - 43 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezetünk és a hulladék, ISSN 1789-901X ; 2.)
Bibliogr.: p. 42-43.
Fűzött
Magyarország - hulladékfeldolgozás
628.477 *** 504.064.4 *** 628.4(439)
[AN 2756541]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2008.
Öllős Géza (1928-)
   Vízminőség-változás a vízelosztó rendszerben / Öllős Géza. - [Budapest] : Közdok, [2008]. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-340.
ISBN 978-963-552-412-9 kötött
vízkezelés - vízvédelem
628.16
[AN 2755227]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9877 /2008.
Horváth András (1941-)
   Űrkorszak / Horváth András, Szabó Attila. - Budapest : Ekren, 2008. - 255 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87565-4-1 kötött : 5490,- Ft
űrkutatás - űrhajózás - történeti feldolgozás
629.78(100)(091)
[AN 2759203]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2008.
   "HunFila 2008" : 81. Bélyegnapi Nemzetközi Bélyegkiállítás a reneszánsz évében : Budapest, 2008. május 16-18., Magyar Bélyeggyűjtő Szövetség Székháza ... / szerk. Tóth Csaba Kornél. - [Budapest] : [Mabéosz], [2008]. - 24 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Rend., közread. a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége
Fűzött
Magyarország - bélyeggyűjtés - reneszánsz - kiállítási katalógus
656.835.91(100) *** 930.85(439)"14" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2758840]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2008.
Kern, Alexander
Fahrradreparaturen (magyar)
   Kerékpárjavítás / Alexander Kern ; [fotók Markus Hederer] ; [ford. Novotnyné Kabdebó Klára]. - Budapest : Cser K., 2008. - 99 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9759-82-4 fűzött : 2995,- Ft
kerékpár - javítás
629.118.3.083
[AN 2755742]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2008.
Kramer Tamás (1974-)
   A televíziózás vége, vagy Egy alternatív jövő kezdete? : cikkek, tanulmányok / [Kramer Tamás]. - [Budapest] : PrintXBudavár : Médiakutató Alapítvány, 2008. - 60 p. ; 20 cm. - (Antenna könyvek, ISSN 1788-5094)
Bibliogr.: p. 60.
ISBN 978-963-87524-5-1 fűzött : 1990,- Ft
televíziótechnika - digitális híradástechnika - internet
654.197 *** 621.397.743.037.37 *** 681.324Internet
[AN 2755692]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2008.
March Peter R.
Wright to fly (magyar)
   A repülés története : a Wright fivérektől a Concorde-ig / összeáll. Peter R. March ; [ford. Fazekas András]. - Budapest : Zrínyi K., cop. 2008. - 213 p. : ill., színes ; 22x29 cm
ISBN 978-963-327-456-9 kötött : 5990,- Ft
repüléstörténet - festészet - ábrázolás
629.73(100)(091) *** 75.04 *** 75(100)"19"
[AN 2757306]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2008.
Trebbin Ágost
   A pécsi villamosvasút és autóbusz-közlekedés, 1913-1964 / Trebbin Ágost, Lehmann Ferenc. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2007. - 319 p. : ill. ; 20 cm. - (Pécsi krónika, ISSN 1788-3490)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87420-2-5 fűzött
ISBN 963-87420-2-X
Pécs - tömegközlekedés - közúti villamosvasút - autóbuszközlekedés - 20. század
656.072(439-2Pécs)(091) *** 656.346(439-2Pécs)"191/196" *** 656.132(439-2Pécs)"191/196"
[AN 2759477]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9883 /2008.
   Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a tejágazatban c. interaktív konferencia / szerk. Kovács Krisztián. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 164 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, ISSN 1588-8665 ; 12.)
A konferenciát 2007. márc. 8-án Debrecenben tartották. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - tejipar - ágazati gazdaságpolitika - konferenciakiadvány
338.43(439) *** 637.1(439) *** 338.23(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2759214]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2008.
   Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a zöldség termékpályán c. interaktív konferencia / szerk. Felföldi János, Szabó Erika. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 88 p. : ill. ; 23 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, ISSN 1588-8665 ; 16.)
A konferenciát 2007. febr. 22-én Debrecenben tartották. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - zöldségtermesztés - ágazati gazdaságpolitika - mezőgazdaság - konferenciakiadvány
338.43(439) *** 338.23(439)"200" *** 635(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2759208]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2008.
   Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása az alma ágazatban c. interaktív konferencia / szerk. Felföldi János. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 120 p. : ill. ; 23 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, ISSN 1588-8665 ; 15.)
A konferenciát 2007. febr. 23-án Debrecenben tartották
Fűzött
Magyarország - almatermesztés - mezőgazdaság - ágazati gazdaságpolitika - konferenciakiadvány
634.11(439) *** 338.43(439) *** 338.23(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2759210]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2008.
   Állatorvosi genetika és állattenyésztés : egyetemi tankönyv / szerk. és szerző Zöldág László ; társszerzők Seregi János, Gáspárdy András, Maróti-Agóts Ákos ; [közread. a] Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar ... Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet Állattenyésztési és Genetikai Osztály. - Budapest : SZIE Állatorvos-tudományi Kar, 2008. - 376 p., [12] t. : ill., főként színes ; 24 cm + CD
A képzőművészeti mellékletben "Hippokréné, hippománia, hippográfia" címmel válogatás Kőnig Róbert grafikáiból
ISBN 978-963-269-010-0 fűzött
állatorvostan - állatgenetika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
619(075.8) *** 636.082(075.8)
[AN 2758751]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2008.
Állatorvosi Szakasszisztensi Konferencia (2007) (Budapest)
   Állatorvosi Szakasszisztensi Konferencia : Budapest, SZIE ÁOTK ... 2007. április 22. / [rend., közread. a] Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete Kisállat Szekció. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes. Kisállat Szekció, [2007]. - [26] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
állatorvostan - konferenciakiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2758665]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2008.
Állatorvosi Szakasszisztensi Konferencia (2008) (Budapest)
   Állatorvosi Szakasszisztensi Konferencia : Budapest, SZIE ÁOTK, 2008. április 6. / [rend., közread. a] Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2008]. - [47] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
állatorvostan - konferenciakiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2758613]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2008.
Autumn (magyar)
   Ősz / [szerk. Barbara Haynes et al.] ; [ford. Dróth Júlia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Négy évszak a kertben)
ISBN 978-963-9707-50-4 kötött
amatőr kertészkedés - ősz
634
[AN 2757294]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2008.
Bálint György (1919-)
   Szívügyünk a kert / Bálint György. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 110 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-31-3 kötött : 1900,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 2756693]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2008.
Balsay Endre
   Fejezetek a Kapuvár környéki erdők történetéből / Balsay Endre. - Kapuvár : [s.n.], 2008. - 343 p., XL t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Kapuvár - természeti környezet - erdészet
630(439-2Kapuvár) *** 502.4(439-2Kapuvár)
[AN 2755815]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2008.
Jekkel Gabriella (1979-)
   100 kérdés 100 felelet amit a hobbinyúl-tartásról tudni kell.. / Jekkel Gabriella. - Budapest : Agroinform, 2007. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-502-879-5 fűzött
kisállattenyésztés - nyúl
636.92
[AN 2755769]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2008.
   Joint international conference on long-term experiments, agricultural research and natural resources : Debrecen-Nyírlugos, 31st May - 1st June, 2007 / [ed. István Láng, János Lazányi, Nicolae Csép] ; [org. by Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of Hungarian Academy of Sciences etc.] ; [publ. by University of Debrecen Centre of Agricultural Sciences, University of Oradea]. - Debrecen : Univ. of Debrecen Centre of Agricultural Sciences ; Oradea : Univ. of Oradea, [2007]. - 608 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-473-054-4 fűzött
ISBN 978-973-759-298-9
Magyarország - Közép-Európa - mezőgazdaság - konferenciakiadvány
63(439) *** 63(4-11) *** 061.3(439-2Debrecen) *** 061.3(439-2Nyírlugos)
[AN 2756564]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2008.
Kovács Teréz (1949-)
   Gazdaportrék / Kovács Teréz. - Budapest : Agroinform, 2008. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 126-[128].
ISBN 978-963-502-885-6 fűzött
Magyarország - kisgazdaság - 20. század - ezredforduló
631.115.11(439)"195/"200"
[AN 2756507]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2008.
Lehel József
   Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések állatokban / Lehel József, Vetter János. - Budapest : A/3 Nyomdaip. és Kiadói Szolgáltató Kft., 2008. - 358 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 297-300.
ISBN 978-963-06-4044-2 fűzött
állattoxikológia - takarmányozás - mérgező növény - egyetemi tankönyv
619:615.9(075.8) *** 636.086.78(075.8) *** 632.523(075.8)
[AN 2758746]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2008.
Lógyógyászati Kongresszus (15.) (2007) (Sümeg)
   XV. Lógyógyászati Kongresszus : Sümeg, 2007. november 30 - december 1. : [kongresszusi összefoglaló] / Kutasi Orsolya ... szerkesztője ; [rend., közread. a] Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesülete. - [Budapest] : M. Lógyógyász Állatorvosok Egyes., [2007]. - 96 p. : ill. ; 30 cm
Társrendező a Magyar Állatorvosi Kamara. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - ló - konferenciakiadvány
619 *** 636.1 *** 061.3(439-2Sümeg)
[AN 2758622]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2008.
Magyar Buiatrikus Kongresszus (18.) (2007) (Siófok)
   A Magyar Buiatrikus Társaság 18. Nemzetközi Kongresszusa : 2007. október 10-13., Siófok ... : előadások = 18th International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics : 10-13 October 2007 : proceedings / szerk. ... Szenci Ottó, Brydl Endre. - Siófok : [M. Buiatrikusok Társ.], 2007. - [10], 203 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: 18. Magyar Buiatrikus Kongresszus. - Bibliogr.
Fűzött
szarvasmarha-tenyésztés - állategészségügy - állatbetegség - konferenciakiadvány
636.2 *** 614.9 *** 619 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2758835]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2008.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (16.) (2007) (Budapest)
   HSAVA tavaszi, kétnapos 16. országos konferencia : Budapest, SZIE ÁOTK ... 2007. április 21-22. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2007]. - 108 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - konferenciakiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2758649]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2008.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (17.) (2007) (Budapest)
   HSAVA őszi, kétnapos 17. országos konferencia : Budapest, SZIE ÁOTK ... 2007. szeptember 22-23. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2007]. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
állatorvostan - konferenciakiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2758657]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2008.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (18.) (2008) (Budapest)
   HSAVA tavaszi, kétnapos 18. országos konferencia : Budapest, SZIE ÁOTK ... 2008. április 5-6. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2008]. - 95 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - konferenciakiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2758599]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2008.
   Meggyültetvények létesítése és termesztéstechnológiája / szerk. Nyéki József, Soltész Miklós, Szabó Tibor ; [kiad. a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Kutatási és Fejlesztési Intézet]. - Debrecen : DE AMTC Kut. és Fejleszt. Int., 2008. - 95 p., [3] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-9732-37-7 fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés - meggy - ezredforduló
634.233 *** 338.43(439)"200"
[AN 2757686]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2008.
   A Pannon minőségű búza nemesítése és termesztése / szerk. Bedő Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2008. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-881-8 fűzött
Magyarország - búzatermesztés - növénynemesítés
633.11(439) *** 631.52
[AN 2755461]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2008.
   "Passion für Wildtiere heisst Fürsorge für Menschen" : Bericht 54. CIC Generalversammlung : 2-5. Mai 2007, Belgrad ... / [Hrsg.] Internationaler Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd, [CIC Administrativbüro]. - Budakeszi : CIC Administrativbüro, [2008]. - 48 p. ; 30 cm
Fűzött
vadgazdálkodás - vadászat - konferenciakiadvány
639.1 *** 799.2 *** 061.3(497.11-2Beograd)
[AN 2759352]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2008.
   Restructuring market relations in food and agriculture of Central and Eastern Europe: impacts upon small farmers / Csaba Csaki [et al.] ed. - Budapest : Agroinform, 2008. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-883-2 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - mezőgazdaság - kisvállalkozás - szövetkezet - ezredforduló
633(4-11) *** 334.72.012.64(4-11)"199/200" *** 334.73(4-11)
[AN 2755484]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2008.
Surányi Béla
   A magyar paraszti gazdálkodás biológiai öröksége a Kárpát-medencében, 1700-1950 : ökológiai feltételek és történelmi hagyományok / [szerző Surányi Béla] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. - Debrecen : DE AMTC, 2008. - 291 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-291.
ISBN 978-963-9732-25-4 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - paraszti gazdálkodás - tájökológia - történeti feldolgozás
338.43(439)"17/19" *** 63(439)"17/19" *** 316.343.64(439)"17/19" *** 504.54(439)
[AN 2758864]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2008.
   A tápanyag-gazdálkodás gépei / [szerk.] Csizmazia Zoltán. - Gödöllő : FVM MGI, 2007. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (MGI könyvek, ISSN 1589-794X ; 5.)
Bibliogr.: p. 133-137.
ISBN 978-963-513-201-0 kötött
agrotechnika - műtrágya - szóróberendezés
631.333
[AN 2759232]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2008.
Winter (magyar)
   Tél / [szerk. Barbara Haynes, Jackie Matthews, Norma MacMillan] ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Négy évszak a kertben)
ISBN 978-963-9707-51-1 kötött
amatőr kertészkedés - tél
634
[AN 2757793]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2008.
Woynarovich Elek (1915-)
   Balatoni körhinta : küzdelem a Balaton halaiért és halászatáért / Woynarovich Elek. - Budapest : Agroinform, 2007. - 172 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-502-878-8 fűzött
Balaton - halászat - horgászat
639.2(439)(285.2Balaton) *** 799.1(439)(285.2Balaton)
[AN 2755480]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9909 /2008.
Daiber, Claudia
Grillen (magyar)
   Grillezés a kertben és a konyhában : húsok, halak, zöldségek, pácok, zöldségkrémek, szószok... / Claudia Daiber ; [ford. Böszörményi Péter és Mészáros Tünde]. - Budapest : Cser K., 2008. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7418-92-1 kötött : 3495,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2755811]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2008.
Dr. Oetker: Kühlschrank Torten (magyar)
   Torták sütés nélkül - Dr. Oetker / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-47-1 kötött : 1800,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2756492]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2008.
Eat well, live well (magyar)
   A Reader's Digest konyhája / [szerk. Takácsi-Nagy Klára] ; [ford. Sárközy Judit]. - [Budapest] : Reader's Digest, [2007]-. - ill., színes ; 25 cm
A 3. kötetet ford. Janáky István
ISBN 978-963-9707-40-5
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2699887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Piték és lepények. - cop. 2007. - 160 p.
ISBN 978-963-9707-29-0 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2758419] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Sütemények és kenyérfélék. - cop. 2007. - 160 p.
ISBN 978-963-9707-28-3 kötött
kenyér - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.852(083.12)
[AN 2758423] MARC

ANSEL
UTF-89912 /2008.
   Egzotikus konyha / [receptek Halmos Monika et al.] ; [fotók ... Sédi Gábor]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 91, [4] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mesteri ízek mindenkinek, ISSN 2060-0364)
ISBN 978-963-251-018-7 kötött
Távol-Kelet - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5-012)(083.12)
[AN 2756132]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2008.
Halmos Mónika
   Sütemények könyve / [receptek Halmos Mónika, Nagy Elvira, Ovádi Lajosné Irénke] ; [fotók ... Sédi Gábor]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008-. - ill., színes ; 20 cm. - (Mesteri ízek mindenkinek, ISSN 2060-0364)
A 2. köt. szerzői Halmos Mónika, Nagy Elvira
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2756135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 95 p.
ISBN 978-963-251-030-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2756170] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 95 p.
ISBN 978-963-251-031-6 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2756175] MARC

ANSEL
UTF-89914 /2008.
   Húsételek könyve / [receptek Halmos Monika et al.] ; [fotók ... Sédi Gábor]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mesteri ízek mindenkinek, ISSN 2060-0364)
ISBN 978-963-251-019-4 kötött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2756121]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2008.
   Jégkrémdesszertek 2 / [fotó Willingstorffer András]. - [Budapest] : Merhávia, [2007]. - 77 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9172-83-8 kötött
sütemény - fagylalt - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2759033]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2008.
Korpádi Péter
   Palacsinták : a legjobb sós és édes receptek / [szöveg] Korpádi Péter ; [fotó] Patyi Árpád. - Pécs : Alexandra, 2008. - 109, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-132-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2756674]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2008.
Lajos Mari (1943-)
99 könnyű húsétel 33 színes ételfotóval (új kiadása)
   99 csirke- és pulykaétel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Átd. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-28-3 kötött : 2200,- Ft
csirke - pulyka - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2759302]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2008.
Lesvici J. Judit (1918-)
   Női ágon : százhatvan év családi történetei receptekkel fűszerezve / Lesvici J. Judit. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5176-9 fűzött
Magyarország - családtörténet - szakácskönyv - memoár
641.55(083.12) *** 929.52(439)(0:82-94)
[AN 2756917]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2008.
Pedrotti, Walter
La piccola bibbia della cucina vegetariana (magyar)
   Vegetáriánus konyha : frisset, ízleteset kreatívan / Walter Pedrotti és Paolo Pigozzi ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 9.)
ISBN 978-963-09-5731-1 kötött : 995,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2755277]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2008.
Ries, Wolfgang
Kinder-Partyfood (magyar)
   Játékos falatok gyerekzsúrra / Wolfgang Ries ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9759-93-0 fűzött : 2495,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2) *** 641.55(083.12)
[AN 2755794]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9921 /2008.
   A gyűlölet / szerk. Laczkó Sándor, Dékány András. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány : M. Filozófiai Társ., 2008. - 316 p. ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 6.)
A Szegeden, 2007. máj. 11-12-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4174-6 fűzött : 2500,- Ft
filozófia - gyűlölet - konferenciakiadvány
177 *** 159.942 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2756660]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2008.
   Negatív küldetés : esszék Vajda Mihály filozófiájáról / szerk. Boros János, Heller Ágnes. - Pécs : Brambauer, cop. 2008. - 177 p. ; 21 cm + DVD. - (Kortárs magyar filozófusok, ISSN 1786-6766)
A mellékletet szerk. András Ferenc és Boros János. - A Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola keretében 2005. máj. 9-én rendezett konferencián elhangzottak szerkesztett anyaga. - Vajda Mihály (melléklet címe). - Bibliogr.
ISBN 978-963-86833-4-2 fűzött
Vajda Mihály (1935-)
Magyarország - filozófus - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum - konferenciakiadvány
1(439)(092)Vajda_M. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2757282]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2008.
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper Earl of (1671-1713)
Sensus communis (magyar)
   Sensus communis : esszé a szellem és a jó kedély szabadságáról : levél egy barátjához / Lord Sheftesbury (Anthony Ashley Cooper) ; [ford. Harkányi András] ; [... a jegyzeteket és az utószót írta Szécsényi Endre] ; [az ógörög és latin hivatkozásokat gond. Kárpáti András]. - Budapest : Atlantisz, 2008. - 211 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9165-97-7 kötött : 2895,- Ft
Anglia - erkölcsfilozófia - filozófus - 17. század - 18. század
17 *** 1(410)Shaftesbury,_A. *** 1(410)(092)Shaftesbury,_A.
[AN 2759234]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9924 /2008.
   Amerika teológusa : bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába / szerk. Fabiny Tibor és Tóth Sára ; [közread. a] Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerület, Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke, Hermeneutikai Kutatóközpont. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyházker. : KGRE Angol Nelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke : Hermeneutikai Kutatóközp., 2008. - 184 p. ; 24 cm
A 2007. máj. 2-án a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott "Jonathan Edwards európai bemutatkozása" c. konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86168-9-0 fűzött : 1200,- Ft
Edwards, Jonathan (1703-1758)
Egyesült Államok - teológus - református egyház - 18. század - konferenciakiadvány
284.2(73)(092)Edwards,_J. *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2758236]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2008.
Balla Péter (1962-)
   Az újszövetségi iratok története : bevezetéstani alternatívák / Balla Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Károli Egy. K., 2008. - 323 p. ; 20 cm. - (Ars docendi, ISSN 2060-0585 ; 2.)
Bibliogr.: p. 295-321.
ISBN 978-963-9808-06-5 fűzött : 1490,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás
225.01
[AN 2758407]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2008.
Basa Katalin
   Jézussal az öröm útján / Basa Katalin rajz. - Budapest : Új Ember, 2008. - 27 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-61-5 fűzött
krisztológia - gyermekkönyv
232(02.053.2)
[AN 2758269]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2008.
Brückner Ákos (1933-)
   Feketén fehéren / Brückner Ákos Előd. - [Budapest] : [Budai Ciszterci Szt. Imre Egyházközség], 2008. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Budai Ciszterci Szent Imre Egyházközség
ISBN 978-963-06-5052-6 fűzött
Budapest. 11. kerület - vallásos irodalom - fotóművészet - ezredforduló - egyesület
244 *** 77.04(439-2Bp.XI)"200" *** 061.2(439-2Bp.XI.)
[AN 2755853]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2008.
Crews, Joe
Heaven: is it for real? (magyar)
   Jövendő lakhelyünk, a menny / Joe Crews ; [ford. Brucknerné Komáromi Tünde]. - Budapest : Advent Irod. Műhely : Felfedezések Alapítvány, [2008]. - 39 p. ; 14 cm. - (Felfedezések füzetek, ISSN 1789-5839)
ISBN 978-963-87707-4-5 fűzött
mennyország - vallásos irodalom
291.23 *** 244
[AN 2758858]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2008.
Csorba Dávid (1975-)
   "A' sovány lelket meg-szépíteni" : debreceni prédikátorok, 1657-1711 / Csorba Dávid. - Debrecen : Hernád, 2008. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 5.)
Bibliogr.: p. 263-306.
ISBN 978-963-86546-8-7 fűzött (hibás ISBN 987-963-86546-8-7)
Magyarország - Debrecen - reformáció - prédikátor - református egyház - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - prédikáció
284.2(439)"16/17"(092) *** 284.2(439-2Debrecen)"16/17" *** 252(439)"16/17" *** 930.85(439)"16/17"
[AN 2759275]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2008.
Dér Katalin (1949-)
   A zsoltárok világa / Dér Katalin. - Budapest : Mária Rádió K., 2008. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4519-5 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat - zsoltár
223.2.07
[AN 2758305]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2008.
   A domonkos rend Magyarországon / szerk. Illés Pál Attila és Zágorhidi Czigány Balázs. - Piliscsaba : PPKE BTK ; Budapest : METEM ; Vasvár : DRGY, 2007. - 573 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 3.)
A Piliscsabán, 2003. okt. 27-28-án "A domonkos rend kultúrateremtő szerepe az újkorban" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9662-21-6 fűzött
Ordo Fratrum Praedicatorum. Provincia Hungariae
Magyarország - dominikánusok - konferenciakiadvány - történeti feldolgozás
271.2(439)(091) *** 061.3(439-2Vasvár) *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2755868]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2008.
Erdő Péter (1952-)
   Boldog, aki imádkozik [elektronikus dok.] : keresztút Magyarországért Erdő Péter bíborossal. - Hangoskönyv. - Balassagyarmat : Rebeka és Panni Kvk., 2008. - 1 CD (51 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
szenvedéstörténet - imakönyv - hangoskönyv
248.159.23 *** 243
[AN 2757129]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2008.
   Ezüstjubileum : 25 éves a Magyar Schönstatt-család, 1983-2008 / szerk. Csermák, Endrédy, Gógány, Ther család ; [közread. a] Magyar Schönstatt-család. - Óbudavár : M. Schönstatt-család, 2008. - 64 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87480-4-1 kötött
Magyarország - katolikus egyház - egyesület - történeti feldolgozás
282(439) *** 061.2(439)(091)
[AN 2758836]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2008.
Giglinger, Fritz (1935-)
Franziskus-Kalender (magyar) (bőv. kiad.)
   Szent Ferenc kalendárium / [írta Fritz Giglinger] ; [ford., m. vonatkozású részekkel bőv., szerk. Németh Marietta] ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat. - Budapest : MMSZ, 2007. - [396] p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87358-3-6 fűzött
híres ember - szent - vallásos irodalom - kalendárium
244 *** 235.3 *** 929(100) *** 050.9
[AN 2758805]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2008.
Goldziher Ignác (1850-1921)
Vorlesungen über den Islam (magyar)
   Előadások az iszlámról / Goldziher Ignác ; [ford. Kőrös László] ; [... bibliográfiai adatokkal kieg. Németh Pál]. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 338 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-330.
ISBN 978-963-86762-7-6 fűzött : 3500,- Ft
iszlám
297
[AN 2755214]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2008.
Gumbel, Nicky
Why Jesus? (magyar)
   Miért Jézus? / Nicky Gumbel ; [ill. Charlie Mackesy] ; [kiad. Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : Alpha Keresztény Ismterj. Alapítvány, 2008. - 23 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87142-6-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2757667]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2008.
Gyulay Endre (1930-)
   Fény és árnyék a hit útjában / Gyulay Endre. - Kecskemét : Korda, 2008. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-71-9 fűzött : 1300,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2755970]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2008.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The ministry gifts (magyar)
   A szolgálati ajándékok / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyh., 2008. - 146 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin művei magyar nyelven ; 26.)
ISBN 978-963-7303-20-3 fűzött
lelkipásztorkodás
25
[AN 2756126]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2008.
Hāshimī Muḥammad 'Alī
   A muszlim személyisége : a Korán és a Szunna megfogalmazása szerint / írta Muhammad Ali al-Hashimi ; [ford. Abdul-Fattah Munif] ; [közread. a] Magyarországi Muszlimok Egyháza. - Budapest : Mo. Muszlimok Egyháza, cop. 2007. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87469-4-8 fűzött
iszlám
297
[AN 2759666]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2008.
   Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? : Vorträge aus Anlass der Eröffnung des Karl Barth-Forschungsinstitutes an der Theologischen Universität Debrecen am 29. Juni 2007 = Időszerű-e még Karl Barth teológiája? : a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézetének megnyitóján 2007. június 29-én elhangzott előadások / Fazakas Sándor, Ferencz Árpád Hrsg. ... - Debrecen : DRHE Karl Barth Kutint., 2008. - 101 p. ; 21 cm. - (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézet kiadványai, ISSN 1789-0721 ; 2.)
Váltakozva angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Barth, Karl (1886-1968)
Kelet-közép Európai Karl Barth Kutatóintézet (Debrecen)
Svájc - Debrecen - református egyház - teológus - teológia - kutatóintézet - 20. század - konferenciakiadvány
284.2(494)(092)Barth_K. *** 23/28 *** 284.2 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 061.6(439-2Debrecen)
[AN 2758337]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2008.
Iványi Béla (1878-1964)
   Pázmány Péter és a Batthyányak / Iványi Béla, Fazekas István, Koltai András. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 112 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 111-[113].
ISBN 978-963-361-990-2 kötött : 1600,- Ft
Pázmány Péter (1570-1637)
Batthyány család
Magyarország - bíboros - családtörténet - levelezés - 17. század
282(439)(092)Pázmány_P.(044) *** 929.52(439)Batthyány(044)
[AN 2755396]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2008.
Kovács János István
   A hatvani prépostság története / Kovács János István ; [kiad. a Pálhidy Mihály Hagyományőrző Polgári Egyesület]. - Hatvan : Pálhidy M. Hagyományőrző Polg. Egyes., 2008. - 266 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-85986-5-3)
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium. Hatvani Prépostság
Hatvan - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-2Hatvan)(091)
[AN 2756293]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2008.
Kránitz Mihály (1959-)
   Órigenész, a hit nagymestere : a III. századi alexandriai egyházi író bemutatása / Kránitz Mihály. - Budapest : Kairosz, 2008. - 276 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-030-1 fűzött : 3000,- Ft
Origenēs (185-254)
patrológia - 3. század - lelkiismeret
276(092)Origenēs *** 241.2 *** 17.024.1
[AN 2755305]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2008.
Leben - was sonst (magyar)
   Az élet teljessége : bevezetés az Újszövetség olvasásába / vál., bevezetővel ell. és közread. Ludger Hohn-Morisch ; [ford. Rosdy Pál]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 177 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 978-963-9674-63-9 fűzött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség
kereszténység - bibliamagyarázat
225.07 *** 23/28
[AN 2758329]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2008.
Morcaldi, Cleonice (1904-1987)
La mia vita vicino a padre Pio (magyar)
   Életem Pio atya közelében : lelki napló / Cleonice Morcaldi ; [ford. Tekulics Judit]. - [Budapest] : Etalon, 2008. - 351 p. : ill. ; 20 cm. - (Sugárzó életek könyvsorozat, ISSN 1789-5626 ; 3.)
ISBN 978-963-06-4733-5 kötött
Morcaldi, Cleonice (1904-1987)
Forgione, Francesco (1887-1968)
szent - 20. század - vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94) *** 235.3(092)Forgione,_F.(0:82-94)
[AN 2755432]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2008.
Nemes Ödön (1926-)
   Szabadon, örömmel, szeretettel / Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kriszta. - Budapest : Harmat, 2008. - 146 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9564-94-7 kötött
Nemes Ödön (1926-)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - 20. század - ezredforduló - interjú
271.5(439)(092)Nemes_Ö.(047.53)
[AN 2755350]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2008.
Pajor András (1958-)
   Körkérdések : a keresztény erkölcs jegyében / Pajor András. - Kecskemét : Korda, 2008. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-70-2 fűzött : 950,- Ft
vallásos irodalom - vallásoktatás
244 *** 268
[AN 2756016]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2008.
Pilipkó Erzsébet (1963-)
   Identitás és hit / Pilipkó Erzsébet. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007-. - 20 cm
Kárpátalja - görög katolikus egyház - egyháztörténet
281.5.018.2(439.23)(091) *** 281.5.018.2(477.87)(091)
[AN 2755863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai : tanulmánygyűjtemény. - 2007. - 116 p. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 174.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-12-7 fűzött
Kárpátalja - görög katolikus egyház - egyháztörténet
281.5.018.2(439.23)(091) *** 281.5.018.2(477.87)(091)
[AN 2755865] MARC

ANSEL
UTF-89949 /2008.
Rónay Tamás
   Forgószél a Vatikánban : XXIII. János életútja / Rónay Tamás. - Budapest : Vigilia, 2008. - 275 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 266-273.
ISBN 978-963-7964-95-4 fűzött : 2700,- Ft
János (pápa), XXIII. (1881-1963)
pápa - 20. század - életrajz
262.13(092)János,_XXIII.
[AN 2755986]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2008.
Sanders, Jim
Imádságok a Biblia alapján (szlovák)
   Modlitby na základe Biblie / Jim Sanders ; [vyd. Cirkev Kristovej Lásky]. - Budapest : Cirkev Kristovej Lásky, 2008. - 2 db ; 21 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 2756226]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 129 p.
ISBN 978-963-7303-21-0
imakönyv
243
[AN 2756237] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 154 p.
ISBN 978-963-7303-22-7
imakönyv
243
[AN 2756239] MARC

ANSEL
UTF-89951 /2008.
Sarkadi Nagy Pál (1917-2000)
A tanítványok (német)
   Die Jünger / Pál Sarkadi Nagy ; [Übers. ... Magdolna Markó]. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött
Biblia. Újszövetség
apostol
232.953 *** 281.2
[AN 2758880]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2008.
Schmatovich János (1942-)
   Papok és bölcsek az Ószövetségben : történeti és teológiai nézőpontok / Schmatovich János. - Győr : Kat. Hittud. Főisk., 2008. - 299 p. ; 21 cm. - (Studia theologica Jaurinensia, ISSN 1788-0319)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4881-03 kötött
Biblia. Ószövetség
papság - Ószövetség - bibliamagyarázat
221.07 *** 262.14
[AN 2755641]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2008.
Sinkó Ferenc (1912-1990)
   Egy "öreg palóc" lourdes-i utazása : Párizs - Lourdes - Nevers, 1983. május 2-18. / Sinkó Ferenc. - Budapest : Új Ember, 2008. - 76 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9674-60-8 fűzött
Lourdes - zarándoklat - útleírás
248.153.8(44-2Lourdes) *** 894.511-992
[AN 2758215]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2008.
Stosiek, Nurit
Dass Altag nicht alltäglich wird (magyar)
   Hogy a mindennapok ne legyenek hétköznapiak : a valódi élet íze : női lelki nap, 2007 / Nurit Stosiek, Veronika Riechel, Gertraud Evanzin ; [ford. Vissiné Berényi Edit] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2007. - 72 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87480-2-7 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 2758529]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2008.
Szabó Károly
   Református egyházközségi adattár / Szabó Károly. - Körösszegapáti ; Debrecen : Kapitális Kft., 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-06-4803-5
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - egyházközség - történelmi forrás
284.2(439-2)(093)
[AN 2757745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Zsáka. - 2008. - 152 p. : ill.
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-963-06-4777-9 kötött
Zsákai Református Egyházközség
Zsáka - egyháztörténet - református egyház - egyházközség - történelmi forrás
284.2(439-2Zsáka)(091)(093.2)
[AN 2757748] MARC

ANSEL
UTF-89956 /2008.
Szarka Gyula (1889-1974)
   A váci püspökség gazdálkodása a török hódítás korában, 1526-1686 / Szarka Gyula ; a bev. tanulmányt írta és a kéziratot gond. Molnár Antal ; [szerk. és a mutatót kész. Horváth M. Ferenc]. - Vác : Vác Város Lvt., 2008. - 521 p. : ill. ; 24 cm + térk. - (Váci történelmi tár, ISSN 1416-2113 ; 5.)
Bibliogr.: p. 48-54.
ISBN 978-963-87737-0-8 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházmegye - gazdaságtörténet - agrártörténet - török hódoltság
282(439-03Váci_Egyházmegye)"15/16" *** 338(091)(439)"15/16" *** 63(439)"15/16"
[AN 2759628]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2008.
Szőkéné Bakay Beatrix
   EvÉlet - lelki segély : a lelkipásztor válaszol : válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásaiból / Szőkéné Bakay Beatrix. - Budapest : Evangélikus Missziói Közp. : Mo. Evangélikus Egyh. Missziói Biz., 2008. - 87 p. ; 20 cm. - (Élő víz füzetek, ISSN 1789-7378 ; 2.)
ISBN 978-963-87825-0-2 fűzött
lelki gondozás
253
[AN 2757921]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2008.
Szűcs Ferenc (1942-)
   Hitvallásismeret / Szűcs Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Károli Egy. K., 2007. - 158 p. ; 20 cm. - (Ars docendi, ISSN 2060-0585 ; 1.)
ISBN 978-963-9808-02-7 fűzött : 1000,- Ft
hitvallás - református egyház
238.2 *** 284.2
[AN 2759665]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2008.
   A Szűzanya vérrel könnyező győri képének tisztelete napjainkban / összeáll. Hetény János ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. - 103 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 65. - Összefoglalás horvát és angol nyelven
ISBN 978-963-9662-27-8 fűzött
Győr - Mária-ünnep - zarándoklat - kegykép
232.931.8(439-2Győr) *** 248.153.8(439-2Győr)
[AN 2755205]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2008.
   Városmisszió, 2007 : emlékfüzet / [szerk. Bókay László, Papp Tamás] ; [fotó Bodnár Zita et al.]. - Budapest : Új Ember K., 2008. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9674-58-5 fűzött : 450,- Ft
Magyarország - Budapest - katolikus egyház - misszió - fesztivál - ezredforduló
282(439)"200" *** 266(439)"200" *** 061.7(439-2Bp.)"2007"
[AN 2757927]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2008.
   Weg der Ehepaare / [Übers. Róbert und Rita Gódány] ; [Hrsg.] Familienakademie Óbudavár. - Óbudavár : Familienakademie Óbudavár, 2007. - 67 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87480-3-4 fűzött
házasság - csoportterápia
265.5 *** 615.851.6
[AN 2757969]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9962 /2008.
   30 rokov vo výskumných táboroch : jubilejné spomienky na prácu v teréne / zost. Eva Krekovičová, Ondrej Krupa, Juraj Ando ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 500
ISBN 978-963-87342-6-6 fűzött
Magyarország - magyarországi szlovákok - nemzetiség - néprajz - konferencia
316.347(=854)(439) *** 39(=854)(439) *** 061.3(439)
[AN 2757741]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2008.
   40 éves a Nyugdíjas Agrárszakemberek Klubja / [szerk. Fehér Dezső]. - Budapest : [Nyugdíjas Agrárszakemberek Klubja], 2007. - 55 p. ; 25 cm
Fűzött
Nyugdíjas Agrárszakemberek Klubja
Magyarország - agrármérnök - nyugdíjas - klub - évkönyv
316.37-057.75(439) *** 63(439) *** 061.2(439)(058)
[AN 2758912]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2008.
   Ami rejtve van s ami látható : tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára / szerk. Császár Melinda, Rosta Gergely. - Budapest : Loisir Kvk. ; Piliscsaba : PPKE BTK Szociológiai Int., 2008. - 519 p. : ill. ; 21 cm. - (Pázmány társadalomtudomány, ISSN 1787-2960 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87583-7-8 fűzött
szociológia - kultúra - emlékkönyv - személyi bibliográfia
316 *** 316.7 *** 012Gereben_F.
[AN 2757177]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2008.
Aszódi Csaba András
   A hajdani Ecser : Ecser és az ecseriek képes története az 1860-as évektől a 20. század közepéig = Starodávny Ečer : Ečer a príbehy Ečeranov v obrazoch od 1860-tých rokov do polovice 20. storočia / Aszódi Csaba András, Harazin Piroska ; [közread. az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör ...]. - Ecser : Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör : DZL K., 2007. - 152 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-3685-8 kötött
Ecser - szociográfia - magyarországi szlovákok - nemzetiség - fényképalbum
308(439-2Ecser)(084.12) *** 316.347(=854)(439-2Ecser)(084.12)
[AN 2755784]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2008.
   Atelier-iskola : tanulmányok Granasztói György tiszteletére / [szerk. Czoch Gábor, Kelemen Judit, Sonkoly Gábor]. - Budapest : Atelier, 2008. - 536 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-463-978-7 kötött
történettudomány - társadalomtudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
30 *** 930.1 *** 32.001 *** 012Granasztói_Gy.
[AN 2758807]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2008.
Czakó Andrea
   Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomát szerzők körében : 2008. május / [kész. Czakó Andrea, Forgó Melinda, Salát Magdolna] ; [közread. az] ELTE Oktatási Igazgatóság - Minőségbiztosítási Iroda, ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ. - Budapest : ELTE, cop. 2008. - 45, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-284-001-7 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - diplomás - pályaválasztás - statisztikai adatközlés
316.37-057.85(439)(083.41) *** 331.54(439) *** 331.5(439)"200"(083.41)
[AN 2759065]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2008.
   Erdély orvosi szemmel a 18-19. században : történeti-néprajzi források / szerk. Deáky Zita. - Budapest : Györffy I. Néprajzi Egyes., 2008. - 269 p. : ill. ; 20 cm. - (A Néprajzi látóhatár kiskönyvtára, ISSN 1217-4769 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és román nyelven
ISBN 978-963-06-4464-8 fűzött
Erdély - közegészségügy - néprajz - 18. század - 19. század - történelmi forrás
312.6(439.21)"17/18" *** 943.921"17/18"(093) *** 39(=00)(439.21)"17/18"
[AN 2758129]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2008.
Erdélyi Tibor (1964-)
   Miért ne nősülj??? / Erdélyi Tibor. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2008. - 154 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9813-06-9 fűzött : 1650,- Ft
párkapcsolat - házasság - humor
316.472.4(0:82-7) *** 392.6(0:82-7)
[AN 2757967]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2008.
Fliegauf Gergely
   Fogva tartott gondolatok / Fliegauf Gergely, Ránki Sára. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 181 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-015-7 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - börtön - szociálpszichológia
316.37-058.56 *** 343.81(439) *** 316.6
[AN 2756866]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2008.
Fodor István
   Válságkommunikáció / Fodor István. - [Budapest] : Minerva, [2008]. - 96 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-87106-3-5 fűzött : 1400,- Ft
kommunikáció - válságmenedzselés - rendőrség - politikai feszültség
316.77 *** 351.74 *** 323.26
[AN 2759570]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2008.
Frojimovics Kinga (1971-)
   Neológ (kongresszusi) és status quo ante rabbik Magyarországon 1869-től napjainkig : archontológia, az anyahitközségek rendjében / Frojimovics Kinga. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutatóközp., 2008. - 222 p. ; 24 cm. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 19.)
A függelékben "A neológ (kongresszusi) rabbik irodalmi munkássága" c. bibliogr.: p. 138-212., összeáll. Kónya Judit. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-517-0 fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 978-963-508-517-6)
Magyarország - zsidóság - rabbi - 19. század - 20. század - bibliográfia
316.347(=924)(439)"189/194" *** 296(439)(092)"186/200" *** 013
[AN 2759686]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2008.
Horváth Júlia Borbála
   Újnőkorszak : intermentalitás a XX. század második felétől Magyarországon / Horváth Júlia Borbála. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 197 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 193-197.
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-968-236-082-9)
Magyarország - nők a társadalomban - feminizmus - szociálpszichológia - ezredforduló - interjú
316.37-055.2(439)"200"(047.53) *** 396 *** 316.66
[AN 2757085]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2008.
Kasuba István
   Slováci v Čorváši = Szlovákok Csorváson / Štefan Kašuba ; [vydav. Spolok Čorvášských Slovákov]. - Csorvás : Spolok Čorvášských Slovákov, 2007. - 44 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3934-7 fűzött
Csorvás - nemzetiség - magyarországi szlovákok
316.347(=854)(439-2Csorvás)
[AN 2759088]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2008.
Kovács András (1947-)
   A másik szeme : zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon / Kovács András. - Budapest : Gondolat, 2008. - 318 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-101-8 fűzött : 3450,- Ft
Magyarország - zsidóság - antiszemitizmus - 1945 utáni időszak - ezredforduló
316.347(=924)(439)"194/200" *** 323.12(=924)(439)"194/200"
[AN 2756814]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2008.
   Nemzeti érzés és európai identitás / Örkény Antal [et al.]. - [Budapest] : Arktisz : Balassi, cop. 2007. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 978-963-506-752-7 fűzött : 2400,- Ft
Európa - Európai Unió - Magyarország - identitás - nemzetállam - nemzetkép - nacionalizmus - magyarság - ezredforduló
316.63(=945.11) *** 316.63(4-62) *** 316.65 *** 316.356.4
[AN 2758834]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2008.
   Szarvasünők : interjúkötet / [szerk. Subáné Dombóvári Erika, Marosi Edit] ; [közread. a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium]. - Debrecen : Boldog Terézia Kat. Egy. Feminine Studies Szakkollégium, 2008. - 279 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4750-2 kötött
Magyarország - nő - híres ember - interjú
316.37-055.2(439)(047.53) *** 929-055.2(439)(047.53)
[AN 2758849]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2008.
   Szavak és képek között : médiatörténet, kommunikációtörténet, információtörténet : tanulmánykötet / szerk. Z. Karvalics László, Kiss Károly. - [Budapest] : Infonia : Gondolat, 2008. - 250 p. ; 20 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 978-963-693-124-7 fűzött : 2800,- Ft
médiatörténet - kommunikációtudomány - művelődéstörténet
316.77(100)(091) *** 659.2 *** 930.85(100)
[AN 2757606]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2008.
Tóth Judit (1962-)
   Kézikönyv a határon túli magyarokat érintő jogszabályi rendelkezésekről / [szerzők. Tóth Judit, Ugróczky Mária] ; [közread.] Az Országgyűlés Hivatala]. - [Budapest] : Az Országgyűlés Hiv., 2008. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9848-09-2 fűzött
határon túli magyarság - állami támogatás - jogszabálygyűjtemény
316.347(=945.11)(4-11)(094) *** 323.15(=945.11)(4-11)(094) *** 338.246.027
[AN 2759561]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2008.
Veres Emese-Gyöngyvér (1966-)
   "Mikor Oláhország háborut izene..." : a barcasági csángók kálváriája / Veres Emese-Gyöngyvér. - Budapest : Barca, 2008. - 504 p., [2] tfol. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Barcasági könyvek, ISSN 1589-4312 ; 2.)
Bibliogr. - Tartalomjegyzék német és román nyelven
ISBN 978-963-06-4576-8 fűzött : 3290,- Ft
Barcaság - helytörténet - első világháború - hadtörténet - csángók
316.347(=945.11csángók)(498.4) *** 943.921-35Brassó"1914/1918" *** 355.48(439.21)"1914/1918"
[AN 2759542]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2008.
Via
   Webszerelem : egy internetes társkeresés krónikája / Via. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 294 p. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9736-56-6)
társkeresés - internet - magyar irodalom - memoár
316.37-058.832(0:82-94) *** 316.472.4(0:82-94) *** 681.324Internet *** 894.511-94
[AN 2757537]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9982 /2008.
   "Álom esett a szememre" : portrék, népdalcsokrok, népmesék / szerk. Gregorich Ferenc ; [közread. az] Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör. - Ostffyasszonyfa : Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör, 2007. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3509-7 fűzött
magyar néprajz - népzene - népdal
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 2758554]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2008.
   Anna Liszkova énekei : Schmidt Éva gyűjtéséből / szerk. Lázár Katalin és Sipos Mária. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int. : MTA Zenetud. Int., 2008. - 137 p. : ill., kotta ; 24 cm + CD. - (Schmidt Éva könyvtár ; 4.)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-9074-45-3 fűzött
néprajz - hantik - manysik - népdal - auditív dokumentum
398.8(=945.12/.13)(571.1/.5) *** 784.4(=945.12/.13)(571.1/.5)
[AN 2756296]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2008.
Antoni Judit (1951-)
   "Ablakok Pápua Új-Guineára" : az északnyugati part, a Sepik-vidék és a felföld népeinek kultúrája : Emese Molnár-Bagley gyűjteménye / Antoni Judit ; [... ford. Szentes Róbert]. - [Gödöllő] : Gödöllői Vár. Múz., 2008. - 139 p. : ill., részben színes, részben térkép ; 24 cm. - (Távoli világok emberközelben, ISSN 1788-5973 ; 2.)
A borítón párhuzamos címként: "Windows on Papua New Guinea". - Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-87880-0-9 fűzött
Pápua Új-Guinea - néprajz - múzeumi katalógus
39(954) *** 069(439-2Gödöllő)(036)
[AN 2756327]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2008.
Bagu Balázs (1932-)
   Hosszú lábú gólya.. : bátyúi gyermekjátékok / Bagu Balázs. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 148 p. : ill., részben kotta ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 161.)
ISBN 978-963-87501-9-8 fűzött
Bátyú - Kárpátalja - magyar néprajz - határon túli magyarság - gyermekjáték - népi játék
394.3-053.2(=945.11)(477.87-2Bátyú)
[AN 2755760]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2008.
Benkő Mihály (1940-)
   Magyar-kipcsakok / Benkő Mihály ; [a bev. írta Babakumar Khinayat]. - Budapest : Timp, 2008. - 126, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-9614-46-8 kötött : 3800,- Ft
Nyugat-Szibéria - magyarságkutatás - magyar néprajz - néprajz - magyarság - kazahok
39(=943.42) *** 930.8(=945.11)(571.1) *** 39(=945.11)(571.1)
[AN 2756817]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2008.
Hámor Vilmos (1949-)
   Mosolyszür/net hámorgásokkal itt-ott : vidám, gondűző, búfeledtető, elgondolkodtató és szíveket megérintő történetek Hámor Vilmos gyűjtéséből. - [Győr] : Hámor V., cop. 2008. - 256, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4189-0 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - vicc - aforizma
398.94 *** 894.511-84
[AN 2756210]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2008.
Knefély Klára
   Od dvora do dvora : iz folklornog blaga Bunjevaca i Šokaca u Mađarskoj / Klára Szekeres. - Budimpešta : Croatica, 2007. - 120 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-9734-07-4 fűzött
Magyarország - folklór - bunyevácok - sokácok - auditív dokumentum
398(=862)(439)
[AN 2756557]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2008.
   Kongózás, muzsákolás, gubázás Kárpátalján / összeáll. Fedák Anita. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 165.)
ISBN 978-963-9814-03-5 fűzött
Kárpátalja - magyar néprajz - határon túli magyarság
39(=945.11)(477.87)
[AN 2755749]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2008.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Kenyér és bor / [fényképezte] Kútvölgyi Mihály ; [írták Ambrus Lajos, ... Kútvölgyi Mihály, ... Roszik Péter]. - Budapest : Timp, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 30 cm + mell. - (Napsütötte ízek, bioételek, ISSN 2060-050X)
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-9614-48-2 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - étkezési szokás - kenyér - bor - album
392.8(=945.11) *** 664.66 *** 663.2(439) *** 77.04(439)(092)Kútvölgyi_M.
[AN 2757624]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2008.
Péter Katalin (1937-)
   Házasság a régi Magyarországon : 16-17. század / Péter Katalin. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2008. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző-zsebkönyvtár, ISSN 1789-0306)
ISBN 978-963-236-091-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - házasság - szerelem - párkapcsolat - 16. század - 17. század
392.6(439)"15/16" *** 265.5 *** 392.5(439)"15/16" *** 316.472.4(439)"15/16"
[AN 2756811]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2008.
   A vas verem : bányászmesék = Die Eiserne Höhle : Märchen der Bergleute / [... szerk. ... és az előszót ford. Bors Istvánné] ; [kiad. a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola]. - Budapest : Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk., 2007. - 58 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1333-0 fűzött
Baranya megye - magyarországi németek - német irodalom - népmese - gyermekkönyv - kétnyelvű dokumentum
398.21(=30)(439.127) *** 830-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 2759882]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2008.
Zubánics László (1971-)
   Boszorkányok pedig nincsenek?! : a kárpátaljai néphit és a történelmi valóság találkozása / Zubánics László, Vargáné Katona Mária. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 176.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-14-1 fűzött
Nagydobrony - Kárpátalja - néphit - határon túli magyarság
398.3(=945.11)(477.87-2Nagydobrony)
[AN 2755847]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9994 /2008.
Eckhardt Tibor (1888-1972)
Tibor Eckhardt in his own words (magyar)
   Visszaemlékezések, 1941-1943 / Eckhardt Tibor ; [ford. Strausz Péter] ; [szerk. Kádár Lynn Katalin]. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 528 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-108-6 fűzött : 4000,- Ft
Eckhardt Tibor (1888-1972)
Magyarország - politikus - emigráns - világtörténelem - világpolitika - 20. század - második világháború - memoár
325.252(=945.11)(73)(092)Eckhardt_T.(0:82-94) *** 327(100)"1941/1943"(0:82-94) *** 930.9"1941/1943"(0:82-94) *** 32(439)(092)Eckhardt_T.(0:82-94)
[AN 2756869]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2008.
Gergely Ferenc (1932-)
   KISZ : a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség története, 1957-1989 / Gergely Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-346-835-7 fűzött : 2900,- Ft
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség
Magyarország - ifjúsági mozgalom - belpolitika - 20. század
323(439)"1957/1989" *** 329.78(439)KISZ"1957/1989"
[AN 2759728]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2008.
Gombos József (1955-)
   Két évszázad finn politikatörténete, 1809-2006 / Gombos József. - Szeged : SZEK JGYF K., 2008. - 194 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 978-963-7356-79-7 fűzött
Finnország - politikatörténet - belpolitika - 19. század - 20. század
32(480)"1809/2006" *** 323(480)"1809/2006"
[AN 2758995]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2008.
Hajnal Virág (1979-)
   Közelből is távol : magyar világok a Vajdaságban / Hajnal Virág, Papp Richárd ; [kiad. a ... Vajdasági Magyar Művelődési Intézet]. - Budapest : Timp ; Zenta : Vajdasági M. Műv. Int., 2008. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9614-47-5 kötött : 2700,- Ft (hibás ISBN 978-963961447-8)
Vajdaság - határon túli magyarság - kulturális antropológia
323.1(=945.11)(497.11) *** 316.7(=945.11)(497.11)
[AN 2757009]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2008.
Hanák Gábor (1944-)
   A Nagy Imre miniszterelnök és társai ellen indított per írott, képi és hangzó forrásainak digitalizálása / Hanák Gábor, Szabó Csaba ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2008. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 25-27.
ISBN 963-631-184-6 fűzött
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - 1956-os forradalom - politikus - per - miniszterelnök - digitalizált dokumentum - történelmi forrás
32(439)(092)Nagy_I. *** 34.096(439)"1958"(093) *** 681.327.004.14
[AN 2755401]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2008.
Harrach Péter (1947-)
   Akkor is a mi hazánk / Harrach Péter. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2008]. - 173, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-06-1 fűzött
Magyarország - politikus - szociálpolitika - egyházügy - ezredforduló - publicisztika - országgyűlési beszéd - memoár
32(439)(092)Harrach_P.(0:82-92) *** 261.7(439)"199/200" *** 364(439)"199/200"
[AN 2759551]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2008.
   Hírlevelek, 2007 : válogatás a Magyar Külügyi Intézet hírleveleiből / [a tanulmányokat vál. és sajtó alá rend. Kiss J. László és Deák András György]. - Budapest : M. Külügyi Int., cop. 2008. - 146 p. : ill. ; 28 cm. - (Külpolitikai tanulmányok, ISSN 1789-4891 ; 4.)
Bibliogr.
Fűzött
világpolitika - ezredforduló
327(100)"200"
[AN 2755467]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2008.
Horváth Zoltán (1961-)
   Az Európai Unió szerződéses reformja : az Unió Lisszabon után / Horváth Zoltán, Ódor Bálint. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 761 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 423-426.
ISBN 978-963-258-028-9 kötött
Európai Unió - jog - foglalkoztatáspolitika - gazdaság
327.39(4-62) *** 34(4-62) *** 331.5(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2759716]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2008.
   Kisebbségi magyar közösségek a 20. században / szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László ; [közread. az] ... MTA Kisebbségkutató Intézet. - Budapest : Gondolat : MTA Kisebbségkut. Int., 2008. - 508 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 449-469.
ISBN 978-963-693-082-0 kötött : 4000,- Ft
Közép-Európa - történelem - magyar történelem - határon túli magyarság - kisebbség - külpolitika - 20. század
323.15(=945.11)(4-11)"19" *** 940-11"19" *** 943.9"19" *** 316.347(=00)(4-11)"19" *** 327(439)"19"
[AN 2758451]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2008.
Kovács Gábor (1959-)
   Az utolsó kísértés, változatok a hatalomra : politikai eszmetörténeti tanulmányok / Kovács Gábor. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2008. - 249 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 235-248.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9363-63-2)
államelmélet - hatalom
321.01
[AN 2756889]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2008.
Lukács Tamás (1950-)
   Add, hogy lássak.. / Lukács Tamás. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2008]. - 164, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-11-5 fűzött
Magyarország - politikus - rendszerváltás - ezredforduló - országgyűlési beszéd
32(439)(092)Lukács_T.(042.5) *** 323(439)"199/200"(042.5)
[AN 2759552]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2008.
Nay, Catherine
Un pouvoir nommé désir (magyar)
   Sarkozy, avagy A vágy hatalma : politikusi életrajz / Catherine Nay ; [ford. Csabai Tamás]. - [Felsőörs] : Aeternitas, cop. 2007. - 280 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9780-01-9 kötött : 3450,- Ft
Sarkozy, Nicolas (1955-)
Franciaország - politikus - államfő - 20. század - ezredforduló - életrajz
32(44)(092)Sarkozy,_N.
[AN 2758432]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2008.
   Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában / szerk. Szarka László [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 422 p. ; 23 cm. - (Tér és terep, ISSN 1588-8525 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-074-5 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - nemzet - nemzetiség - magyarság - határon túli magyarság
323.1(=945.11) *** 323.1(4-11) *** 323.15(=945.11) *** 323.15(4-11)
[AN 2757267]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2008.
   Permanent or circular migration? : policy choices to address demographic decline and labour shortages in Europe / ed. Elmar Hönekopp, Heikki Mattila ; [publ. by the International Organization for Migration Regional Mission for Central and South-Eastern Europe]. - Budapest : IOM, 2008. - 338 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-92-9068-444-2 fűzött
Európa - migráció - munkanélküliség - munkaerőmozgás - demográfia - ezredforduló
325.1(4)"200" *** 331.55(4)"200" *** 314(4)
[AN 2755451]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2008.
Pethő Sándor (1962-)
   Arcana imperii : a sacrum és a politicum kapcsolatának történetéhez / Pethő Sándor. - Budapest : KGRE Hittud. Kar, 2007. - 309 p. ; 20 cm. - (Studium, ISSN 1788-3482 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-01-0 fűzött : 1790,- Ft
politikai filozófia - vallástudomány - ókori Görögország
32.001 *** 291 *** 321.01(38)
[AN 2757950]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2008.
Rawls, John (1921-2002)
The law of peoples (magyar)
   A népek joga : visszatérés a közös gondolkodás eszméjéhez / John Rawls ; [ford., kiegészítő jegyzetekkel, mutatóval és utószóval ell. Krokovay Zsolt]. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 220 p. ; 23 cm. - (Oxfordi tanulmányok a filozófia köréből, ISSN 1788-4942)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-039-3 fűzött : 2200,- Ft
államelmélet - demokrácia - politikai filozófia - jogelmélet
321.01 *** 321.7 *** 32.001 *** 340.12
[AN 2757622]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2008.
Šutaj, Štefan
   Magyarok Csehszlovákiában 1945-1948 között : tanulmányok a beneši dekrétumokról, a csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről / Štefan Šutaj ; Szarka László utószavával ; [ford. Császári Éva, Veres Tímea]. - Budapest : Lucidus, 2008. - 291 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-49-7 fűzött : 2800,- Ft
Csehszlovákia - határon túli magyarság - nemzetiségi tisztogatás - felvidéki magyarság - kitelepítés - 1945 utáni időszak
323.12(=945.11)(437.6)"1945/1948" *** 325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948"
[AN 2759217]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2008.
Weidel, Christiana
   Civil Europe, civil Austria = Zivilgesellschaft in Europe, Zivilgesellschaft in Österreich / Christiana Weidel ; [publ. by European House]. - [Budapest] : European House, 2008. - 52, 52 p. : ill., színes ; 24 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-87909-1-0 fűzött
Ausztria - civil társadalom
323.21(436)
[AN 2757801]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10012 /2008.
Bakonyi István (1952-)
   Mesterek és tanítványok : kodolányis interjúk / Bakonyi István ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, [2008]. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9558-79-3 fűzött
Székesfehérvár - híres ember - főiskola - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53) *** 378.6(439-2Székesfehérvár)
[AN 2756315]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2008.
Bárány Éva (1942-)
   Szkíták, etruszkok, magyarok / Bárány Éva. - Budapest : Uránusz, 2008. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Uránusz könyvek, ISSN 1418-3005 ; 23.)
ISBN 978-963-9599-70-3 fűzött
magyarságkutatás - etruszk nyelv - szkíták
939.51(089.3) *** 809.199.4(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 937.5(089.3)
[AN 2756912]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2008.
Bencsik Gábor (1954-)
   Vármegyék könyve : millenniumi körkép Magyarországról / Bencsik Gábor. - Budapest : M. Mercurius, [2008]-. - 33 cm
ISBN 978-963-86469-9-6
Magyarország - helyismeret - helytörténet - vármegye - századforduló
943.9-35"190" *** 908.439-35"190"
[AN 2757759]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2008. - 304 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-9872-00-4 kötött : 6400,- Ft
Magyarország - helyismeret - helytörténet - századforduló - vármegye
908.439-35"190" *** 943.9-35"190"
[AN 2757764] MARC

ANSEL
UTF-810015 /2008.
Birnbaum, Marianna D. (1934-)
The long journey of Gracia Mendes (magyar)
   Gracia Mendes hosszú útja / Marianna D. Birnbaum ; [ford. Gyepes Judit]. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 188 p. : ill. ; 22 cm. - (Mikrotörténelem, ISSN 1789-0098 ; 2.)
Bibliogr.: p. 153-170.
ISBN 978-963-236-105-5 fűzött : 2200,- Ft
Nasi, Gracia (151?-1569)
Európa - híres ember - zsidóság - antiszemitizmus - 16. század
929(469)Nasi,_G. *** 316.347(=924)(4)"15" *** 323.12(=924)(4)"15"
[AN 2757067]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2008.
Budaörser Heimatbuch (német, magyar)
   Szülőföldünk Budaörs = Budaörser Heimatbuch / [összeáll.] Riedl Ferenc ; [ford. Gajdos-Frank Katalin]. A mai Budaörs / [kép és szöveg Frank János] ; [kiad. Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Budaörs : Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata, 2008. - 199, 208 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az 1952-ben Stuttgartban, az Unsere Post által kiadott "Budaörser Heimatbuch" reprintjével. - Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-06-2757-3 kötött
Budaörs - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Budaörs *** 316.347(=30)(439-2Budaörs)
[AN 2756735]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2008.
Cartledge, Bryan (1931-)
The will to survive (magyar)
   Megmaradni.. : a magyar történelem egy angol szemével / Bryan Cartledge ; [... ford. Bánki Vera]. - Budapest : Officina, cop. 2008. - 604 p., [48] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 573-584.
ISBN 978-963-9705-41-8 * kötött : 7500,- Ft (hibás ISBN 978-963-94705-41-8)
magyar történelem
943.9
[AN 2759388]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2008.
Collard, Gilbert
Assasaint (magyar)
   Jacques Fesch, a szent gyilkos : a jobb lator története a XX. században / Gilbert Collard ; [ford. Vezin Andrea]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-62-2 fűzött : 2400,- Ft
Fesch, Jacques (1930-1957)
Franciaország - híres ember - gyilkosság - megtérés - 20. század
929(44)Fesch,_J. *** 343.611(44) *** 248.152
[AN 2758095]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2008.
Czellahó László
   Élő történelem / írta Czellahó László. - Drégelypalánk : [Magánkiad.], 2008. - 460 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Drégelypalánk - helytörténet - helyismeret - életrajz
943.9-2Drégelypalánk *** 908.439-2Drégelypalánk(092)
[AN 2759381]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2008.
Flemmer, Walter
Das alte China (magyar)
   Az ősi Kína / írta Walter Flemmer ; ill. Jörn Hennig és Frank Kliemt ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 103.)
ISBN 978-963-9657-89-2 kötött : 2570,- Ft
Kína - művelődéstörténet - történelem
930.85(315) *** 951
[AN 2758730]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2008.
Gál Vilmos (1972-)
   Világkiállító magyarok, 1851-2000 / Gál Vilmos ; [a szerző mtársa ... Striczki Teréz]. - Budapest : Holnap, 2008. - 273, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 256-260. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-346-821-0 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - világkiállítás - ipartörténet - album - történeti feldolgozás
930.85(439)"18/19" *** 930.85(100)"18/19" *** 62(100)"18/19" *** 62(439)"18/19" *** 725.91(100) *** 061.4(100)"18/19"
[AN 2759400]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2008.
Gaulle, Philippe de (1921-)
De Gaulle, mon père (magyar)
   Apám, De Gaulle : beszélgetések Michel Tauriackal / Philippe de Gaulle ; [ford. Boros Krisztina]. - Budapest : Európa, 2008. - 840 p. : ill. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
ISBN 978-963-07-8499-3 kötött : 4900,- Ft
Gaulle, Charles de (1890-1970)
történelem - politikus - 20. század - interjú
944"19"(047.53) *** 32(44)(092)Gaulle,_Ch._de
[AN 2759246]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2008.
Hunnivári Zoltán
   Magyar atom : ükunokája volt Szent István Árpádnak? / Hunnivári Zoltán. - Budapest ; [Fertőszentmiklós] : [Soproni Anzsu Kft.], 2008. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87864-0-1 kötött : 3000,- Ft
magyarságkutatás - rejtély - naptár
930.8(=945.11) *** 001.94 *** 529
[AN 2759711]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2008.
   "Hűséggel szeretnők ezt az örökséget hordozni" : az 1956-os forradalom eseményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében : szöveggyűjtemény középiskolák számára / [szerk. Bede Katalin]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2007. - 312 p. : ill. ; 25 cm. - (Borsodi kalászolás, ISSN 1787-7202 ; 3.)
Bibliogr.: p. 293-300.
ISBN 978-963-9645-02-8 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - helytörténet - 1956-os forradalom - cikkgyűjtemény
943.913.4"1956"(045)
[AN 2756603]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2008.
Kapronczay Károly (1941-)
   A Semmelweis család története / Kapronczay Károly. - Budapest : Semmelweis, cop. 2008. - 79 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-9879-06-5 kötött : 6000,- Ft
Semmelweis család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Semmelweis
[AN 2756345]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2008.
Kulcsár Kálmán (1928-)
   India, az útkereső birodalom / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Akad. K., 2008. - 258, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8604-7 kötött : 3990,- Ft
India - történelem
954.0
[AN 2758383]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2008.
Lénárd Ödön (1911-2003)
   Történelemszemlélet / Lénárd Ödön. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 65.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-28-5 fűzött
történetfilozófia - kereszténység
930.1 *** 23
[AN 2755825]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2008.
Livraga Rizzi, Jorge A. (1930-)
El último triunfo del Emperador (magyar)
   A császár utolsó diadala : Marcus Aurelius emlékére / Jorge A. Livraga ; [ford. Sztanek Péter]. - Budapest : Új Akropolisz, cop. 2008. - 29 p. : ill. ; 15 cm. - (Fortuna füzetek, ISSN 1789-9214)
ISBN 978-963-87605-3-1 fűzött : 380,- Ft
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) (121-180)
Római Birodalom - uralkodó - 2. század
937(092)Marcus_Aurelius
[AN 2757674]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2008.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   A legek nemzete / [Mátyás Szabolcs]. - Debrecen : Mátyás Sz., 2008. - 119 p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-06-4423-5 kötött
ISBN 963-06-4423-1
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)
[AN 2758204]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2008.
   Meghasadt múlt : fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből / [szerk. Kollai István] ; [közread. a] Terra Recognita Alapítvány. - Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2008. - 254 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228-247 p.
ISBN 978-963-06-4956-8 fűzött
Szlovákia - magyar történelem - történelem - szlovákok - nemzettörténelem
943.76 *** 943.9 *** 930.8(=854)
[AN 2755897]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2008.
   Mit, miért, hogyan? [elektronikus dok.] : kalandozás a történelemben : [ismeretterjesztő hangoskönyv] / Skrapits Erik és Székely Olivér előadásában. - Hangoskönyv. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., 2007. - 1 CD (37 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Közrem. Zachár Panna. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar történelem - művelődéstörténet - auditív dokumentum
943.9 *** 930.85(100)
[AN 2756512]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2008.
   Művek lexikona / [főszerk. Szlávik Tamás] ; [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2008-. - 3 db : ill., részben színes ; 27 cm
Gerinccím: Magyar nagylexikon. Művek lexikona
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-6611-7)
Magyarország - művelődéstörténet - lexikon
930.85(100):030 *** 930.85(439):030
[AN 2734071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Hi - Pin. - 2008. - 953 p.
ISBN 978-963-9257-34-4
Magyarország - művelődéstörténet - lexikon
930.85(100):030 *** 930.85(439):030
[AN 2755300] MARC

ANSEL
UTF-810033 /2008.
Nótári Tamás (1976-)
   Show trials and lawsuits in early-medieval Bavaria / Tamás Nótári. - Budapest : Research Group for Legal History of the HAS at the Dep. of Hung. Legal History Eötvös L. Univ., 2008. - 101 p. ; 20 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 53.)
Bibliogr.: p. 82-98.
Fűzött
Bajorország - Közép-Európa - kora középkor - történelem - jogtörténet - egyháztörténet
943.3"07/08" *** 34(433)"07" *** 282(4-11)"07/08"
[AN 2757392]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2008.
Orosz Magdolna (1951-)
   "Progresszív egyetemes poézis" : romantikus ellentételezések és utópiák / Orosz Magdolna. - Budapest : Gondolat, 2007. - 227 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 4.)
Bibliogr.: p. 207-227.
ISBN 978-963-693-072-1 fűzött
Németország - német irodalom története - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
930.85(430)"177/183" *** 830(091)"177/183"
[AN 2758410]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2008.
Pálffy István (1933-)
   The first thousand years : a brief family history as told for his grandchildren / by Stephen Pálffy. - [Budapest] : Balassi, cop. 2008. - XVI, 252 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-506-769-5 kötött
Pálffy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Pálffy
[AN 2759055]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2008.
Rákosi Marianna
   Anderle Ádám: publikációk jegyzéke, 1967-2007 : lista de publicaciones / [összeáll. Rákosi Marianna]. - Szeged : [s.n.], 2008. - 53 p. ; 25 cm
Fűzött
Anderle Ádám (1943-)
Magyarország - történész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
930.1(439)(092)Anderle_Á.:016 *** 012Anderle_Á.
[AN 2756765]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2008.
   Revolution I love you : 1968 in art, politics and philosophy = Forradalom szeretlek : 1968 a művészetben, a politikában és a filozófiában = Revolution I love you : to 1968 stīn technī, tīn politikī kai tī filosofia / ed. by ... Maja and Reuben Fowkes ; [publ. by the] MIRIAD Manchester University, ... CACT Thessaloniki, ... Trafó. - [Manchester] : MIRIAD Manchester Univ. ; [Thessaloniki] : CACT Thessaloniki ; Budapest : Trafó, 2008. - 260 p. : ill. ; 22 cm
Kész. a budapesti Trafó Galériában 2008. szept. 12-én megnyitott kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-1-905476-34-3
Európa - történelem - politika - képzőművészet - kiállítási katalógus
94"1968" *** 73/76(4) *** 32(4)"1968" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2759557]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2008.
Rowley, Trevor (1942-)
The Normans (magyar)
   A normannok / Trevor Rowley ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 180 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 978-963-7054-53-2 fűzött : 1995,- Ft
Európa - történelem - normannok - középkor
936.8 *** 940"09/12"
[AN 2759213]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2008.
Sáry István (1933-)
   "A városszépítő" / Sáry István. - [Győr] : Vár. Lvt., 2008. - 307 p., [10] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Életutak, ISSN 2060-0445 ; 1.)
Bibliogr.: p. 283-291.
ISBN 978-963-7228-28-5 kötött
Győr - helytörténet - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9-2Győr *** 012Sáry_I.
[AN 2757218]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2008.
Schafnitzl, Lioba
Fahnen und Flaggen (magyar)
   Zászlók és lobogók / írta Lioba Schafnitzl és Harry D. Schurdel ; ill. Nicolai Smirnov és Ralf Stelter ; [ford. Frenkel Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 48 p., [1] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 102.)
ISBN 978-963-9657-87-8 kötött : 2570,- Ft
zászló
929.9(100)
[AN 2758701]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2008.
Suba György (1936-)
   Megmozdulások Kiskőrösön, 1956 : megemlékezések Nagy Imre kivégzésének 50. évfordulójáról / Suba György. - Kiskőrös : Suba Gy., 2008. - 187 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-963-06-5180-6 fűzött
Kiskőrös - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Kiskőrös"1956"
[AN 2756403]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2008.
Szarvas István
   Kérdeztem, válaszoltak : válogatás a Hetedhéthatárban 10 év alatt megjelent interjúkból / Szarvas István. - Pécs : Héthatár Bt., [2008]. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek, ISSN 1585-1990 ; 11.)
Fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2756877]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2008.
Tóth József
   Davaj, davaj! / Tóth József ; [közread.] Zsámbok Község Önkormányzata. - Zsámbok : Önkormányzat, 2008. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-06-5103-5 fűzött
Pest megye - Zsámbok - helytörténet - hadtörténet - második világháború
943.9-2Zsámbok"194" *** 355.48(439.153)"194/195"
[AN 2759167]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2008.
Troyat, Henri (1911-2007)
Terribles tsarines (magyar)
   Rettenetes cárnők / Henri Troyat ; [ford. Berecz Ágoston]. - Budapest : Európa, 2008. - 238, [8] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8518-1 kötött : 2600,- Ft
Katalin (Oroszország: cárnő), I. (1684-1727)
Anna Ivanovna (Oroszország: cárnő) (1693-1740)
Anna Leopoldovna (Oroszország: kormányzónő) (1718-1746)
Erzsébet (Oroszország: cárnő), I. (1709-1761)
Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy (1729-1796)
Oroszország - uralkodó - nő - 18. század - történelem
947-055.2"17"(092) *** 947"17"
[AN 2759209]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2008.
Vofkori György (1938-)
   Csíkszereda és Csíksomlyó képes története / Vofkori György. - Békéscsaba : Typografika, 2007. - 360 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 350-355.
ISBN 978-963-86937-7-8 kötött
Csíkszereda - Csíksomlyó - helytörténet - fényképalbum
943.921-2Csíksomlyó(084.12) *** 949.84-2Csíkszereda(084.12) *** 943.921-2Csíkszereda(084.12) *** 949.84-2Csíksomylyó(084.12)
[AN 2756397]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2008.
Wright, Ed
A left-handed history of the world (magyar)
   Balkezesek a világtörténelemben / Ed Wright ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - [Budapest] : Népszabadság Zrt., cop. 2008. - 251 p. : ill. ; 24 cm. - (Népszabadság könyvek)
Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 978-963-9709-71-3 fűzött : 2990,- Ft
híres ember - balkezesség
929-056.173(100) *** 159.943.75
[AN 2759271]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10047 /2008.
   800 Jahr Feier Oberhausen-Rheinhausen / [Hrsg. Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen]. - Budapest : Agroinform, 2008. - 104 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-502-880-1 kötött
Oberhausen-Rheinhausen - helyismeret - fényképalbum
908.430-2Oberhausen-Rheinhausen(084.12)
[AN 2755491]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2008.
   Balti országok : útikönyv : [Helsinki és Szentpétervár] / [szerk. Marton Jenő, Pátzelt Hajnal, Rhédey Rita]. - Budapest : Hibernia, 2008. - 204 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-7617-43-0 fűzött
Észtország - Lettország - Litvánia - Baltikum - útikönyv
914.74(036)
[AN 2759657]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2008.
Barabás Ferenc (1954-)
   Bath fényei / [fotó & design Barabás Ferenc]. - Békéscsaba : M. Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társ., 2007. - 13, [83] p. : ill., színes ; 8 cm. - (Typo-go útikönyvek, ISSN 1419-9742)
Bibliofil kiad. - A bev. magyar és angol nyelven
Kötött (hibás ISBN 978-963-86937-9-2)
Bath - helyismeret - fényképalbum - miniatűr dokumentum
908.410-2Bath(084.12) *** 099.1
[AN 2756534]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2008.
Barabás Ferenc (1954-)
   Heidelberg : fények és hangulatok / fotók Barabás Ferenc. - [Békéscsaba] : Typografika Kft. : Tevan A. Gimn. és Nyomdaip. Szakközépisk. : M. Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társ. : [2008]. - 12, [50] p. : ill., színes ; 8 cm. - (Typo-go útikönyvek, ISSN 1419-9742)
Bibliofil kiad.
Kötött
Heidelberg - helyismeret - fényképalbum - miniatűr dokumentum
908.430-2Heidelberg(084.12) *** 099.1
[AN 2756088]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2008.
Bausenhardt, Hans
Sizilien, Liparische Inseln (magyar)
   Szicília, Lipari-szigetek / [szöveg Hans Bausenhardt]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5705-9 fűzött : 1990,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2759658]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2008.
Buzás Balázs
   Hawaii-szigetek : vulkánok, strandok, szörf / [szöveg Buzás Balázs]. - [Budapest] : Merhavia, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-9172-81-4 fűzött
Hawaii-szigetek - útikönyv
919.69(036)
[AN 2758841]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2008.
Eötvös Károly (1842-1916)
   A balatoni utazás vége / Eötvös Károly ; [az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Vitis Aureus, 2007. - 235 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3298-0 kötött
Dunántúl - helyismeret - magyar irodalom - művelődéstörténet - 19. század - memoár
908.439(285.2Balaton)(0:82-36) *** 908.439.11(0:82-94) *** 894.511-94 *** 930.85(439)"18"
[AN 2758793]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2008.
Fehér György
   Bolgár tengerpart : útikönyv / [Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2008]. - 82 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2008. ápr.
ISBN 978-963-7617-30-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7617-35-5)
Bulgária - Fekete-tenger - útikönyv
914.972(262.5)(036)
[AN 2756381]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2008.
Fehér György
   Kvarner-öböl : útikönyv / [Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2008]. - 84 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2008. ápr.
ISBN 978-963-7617-35-5 fűzött
Adriai-tenger - horvát tengerpart - útikönyv
914.971.3(262.3)(036)
[AN 2756329]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2008.
   Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból / Vidéki Imre szerk. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 311 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-311.
ISBN 978-963-463-988-6 fűzött : 3600,- Ft
társadalomföldrajz - közlekedési földrajz - iparföldrajz - egyetemi tankönyv
911.3(100)(075.8) *** 656 *** 338.45
[AN 2759554]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2008.
Francz Magdolna
   Otthonunk, Magyarország / írta Francz Magdolna, Ősz Gábor, Rabi Éva ; ill. Temesi Péter és Romvári János. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 49 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 100.)
ISBN 978-963-9657-70-0 kötött : 2570,- Ft
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet
908.439 *** 930.85(439)
[AN 2758686]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2008.
   Geographical studies on the University of West Hungary / [ed.-in-chief Márton Veress, Tamás Csapó] ; [ed. Zsolt Kocsis]. - Szombathely : Univ. of West Hungary Fac. of Sciences, 2008. - 199 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9438-96-5 fűzött
földrajz
91
[AN 2757052]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2008.
   Hajdúböszörmény - Siilinjärvi, 1987-2007 / [... ford. Ulla Nissi, Elsa Matilainen, Pekka Lappalainen, Pályi Zoltán, Kiss Antal] ; [közread. a Suomi - Unkari seuran Siilinjärven osasto ... és a Magyar - Finn Baráti Társaság Hajdúböszörményi Csoportja]. - [Hajdúböszörmény] : Magyar - Finn Baráti Társ. Hajdúböszörményi Csop. ; [Siilinjärvi] : Suomi - Unkari seura Siilinjärven osasto, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 22x31 cm
Magyar és finn nyelven
ISBN 978-963-06-3226-3 kötött
ISBN 978-952-92-3254-3
Hajdúböszörmény - Siilinjärvi - testvérváros - helyismeret
908.439-2Hajdúböszörmény *** 908.480-2Siilinjärvi *** 327.33(439-2Hajdúböszörmény) *** 327.33(480-2Siilinjärvi)
[AN 2756156]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2008.
Hrdlička, Miroslav
Černá Hora (magyar)
   Montenegró : útikönyv = Crna Gora / [szöveg Miroslav Hrdlička, Jiři Martinek]. - Budapest : Hibernia, [2008]. - 83 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2008. ápr.
ISBN 978-963-7617-39-3 fűzött
Montenegró - útikönyv
914.971.6(036)
[AN 2756334]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2008.
   Iváncsa község vendégváró és bemutatkozó kiadványa / [... szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
ISBN 978-963-03-5022-8 fűzött
ISBN 963-03-5022-X
Iváncsa - helyismeret
908.439-2Iváncsa
[AN 2758124]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2008.
Mihály Zoltán
   Kárpát-koszorú : Csángóföldtől Őrvidékig / Mihály Zoltán, Csontos János. - Pomáz : Kráter, 2008. - 102, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9735-66-8 kötött : 3500,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439.2(084.12) *** 908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Mihály_Z.
[AN 2759564]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2008.
Molnár Gábor (1908-1980)
   Kalandok a braziliai őserdőben / Molnár Gábor ; [kiad. a "Bakonytól az Amazóniáig" Molnár Gábor Társaság]. - Repr. kiad. - [Ajka] : "Bakonytól az Amazóniáig" Molnár G. Társ., [2008]. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1940
ISBN 978-963-06-4990-2 kötött
Molnár Gábor (1908-1980)
Brazília - vadászat - útleírás - hasonmás kiadás
910.4(81) *** 799.2(81) *** 094/099.07
[AN 2757284]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2008.
Nagy Norbert
   Budapest : English, Deutsch, italiano, français, español, magyar / [fotó ... Nagy Norbert ..., Bori Zsolt ..., Hajni István ...] ; [szöveg ... Kolozsvári Ildikó]. - Budaörs : CasteloArt, 2008. - 59, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 12x18 cm
ISBN 978-963-06-4866-0 fűzött : 1490,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2756270]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2008.
   Párizs : saját idegenvezetővel / magyar hangja Varga Kata ; [a kötetet és a hangfelvétel szövegét összeáll. és szerk. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 64 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm + CD-ROM. - (Hangos útikönyv - kedvenc városom, ISSN 1789-4727)
ISBN 978-963-09-5791-5 fűzött : 3400,- Ft
Párizs - útikönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
914.4-2Paris(036)
[AN 2756710]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2008.
   Perkáta község múltidéző kiadványa / [... szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 20 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-5023-5)
 (hibás ISBN 963-03-523-8)
Perkáta - helyismeret
908.439-2Perkáta
[AN 2756686]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2008.
Rékasi Attila (1974-)
   Derecske : a város, ahol jó élni / Rékasi Attila ; [városismertetőt írta Berényi Zsolt] ; [a történeti szövegeket írta Farkasvölgyi Győző] ; [kiad. Derecske Város Önkormányzata]. - Derecske : Önkormányzat, 2007. - 120 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-06-3238-6 kötött (hibás ISBN 963-06-3238-6)
Derecske - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Derecske(084.12)
[AN 2758861]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2008.
   "Séta a faluvárosban" : Berettyóújfalu egykor és ma / [szerk. és az ismert. szöveget írta K. Sándor Mária] ; Bihari Múzeumért Alapítvány kiadása. - Berettyóújfalu : Bihari Múzeumért Alapítvány, 2008. - 51 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 50-51. - Összefoglalás angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-06-4963-6 kötött
Berettyóújfalu - helyismeret - album
908.439-2Berettyóújfalu(084.1)
[AN 2758041]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2008.
Szeredi István
   Lipari-szigetek : Aiolosz birodalma / [szöveg Szeredi István] ; [fotó Buzás Balázs, ... Serfőző Zoltán, ... Tassy Márk]. - [Budapest] : Merhavia, cop. 2007. - 119 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-9172-82-1 fűzött
Lipari-szigetek - útikönyv
914.58(036)
[AN 2758844]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2008.
Trebbin Ágost
   Pécsi színek és hangulatok 2 / Trebbin Ágost. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2007. - 227 p. : ill. ; 20 cm. - (Pécsi krónika, ISSN 1788-3490)
ISBN 978-963-87420-1-8 fűzött
ISBN 963-87420-1-1
Pécs - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Pécs *** 930.85(439-2Pécs)
[AN 2759481]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2008.
   Túrkevei idegenforgalmi kalauz / [szerk. Szántóné Simon Edit, Sallai R. Benedek] ; [Kész. ... a Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a Herman Ottó Természetvédelmi Kör közös kiadványaként]. - Túrkeve : Herman O. Természetvédő Kör : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2008. - 24 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-87011-5-3)
Túrkeve - ökoturizmus - útikönyv
914.39-2Túrkeve(036) *** 504.06(439-2Túrkeve)
[AN 2757347]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2008.
Verrasztó Gábor (1964-)
   A molnár, aki Lipót volt : budai históriák / Verrasztó Gábor ; [fotók Dobos Szilvia et al.] ; [közread. a] Budai Liberális Klub Alapítvány. - Budapest : Budai Liberális Klub Alapítvány, cop. 2008. - 68 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5194-3 fűzött : 1290,- Ft
Buda - helyismeret - művelődéstörténet - album
908.439-2Bp.(084.1) *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 2757866]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2008.
Virágh Sándor
   Sárospatak református kincsestára [elektronikus dok.] / [szöveg Virágh Sándor] ; [fotók Ekhardt Júlia] ; [kiad. Sárospataki Református Egyházközség]. - Interaktív multimédia. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Egyházközs., cop. 2007. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: médialejátszó
ISBN 978-963-06-2174-8 műanyag tokban
Sárospatak - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.439-2Sárospatak
[AN 2756250]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2008.
   Zichyújfalu község vendégváró és bemutatkozó kiadványa / [... szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 16 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
Fűzött (hibás ISBN 963-06-5023-8)
Zichyújfalu - helyismeret
908.439-2Zichyújfalu
[AN 2756691]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10075 /2008.
Becchi, Paolo
   Juristische Aufklärung, deutscher Idealismus und das Problem der Legitimation der Strafe / Paolo Becchi. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2008. - 33 p. ; 20 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 56.)
Bibliogr.
Fűzött
büntetőjog - jogfilozófia - jogtudomány
343 *** 340.12
[AN 2757747]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2008.
   Egyek falukönyve, 1786-1860 / közread. és szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2008. - 264 p. : ill. ; 30 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 39.)
ISBN 978-963-7238-36-9 fűzött : 1200,- Ft
Egyek - helytörténet - 18. század - 19. század - önkormányzat - jegyzőkönyv - történelmi forrás
352(439-2Egyek)"1786/1860"(093.2) *** 943.9-2Egyek"1786/1860"(093.2)
[AN 2759619]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2008.
   Engedélyezési és egyéb eljárások szabályai iratmintákkal : telepengedélyezés, működési engedély, közterület-használat, vásár- és piactartás, valamint falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység / [szerk. Németh Gábor] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2008. - [2], 325 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. máj. 14.
ISBN 978-963-9789-13-5 fűzött
Magyarország - ügyvitel - helyi önkormányzat - iratminta - engedély
35.078.169.85(439)(083.76) *** 352.077(439)(036)
[AN 2755219]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2008.
   Az európai büntetőjog kézikönyve / szerk. Kondorosi Ferenc, Ligeti Katalin. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 882, [2] p. ; 25 cm
Lezárva: 2008. márc. 30. - Bibliogr.: p. 837-860.
ISBN 978-963-9722-31-6 kötött : 8820,- Ft
Európai Unió - büntetőjog - jogharmonizáció
343(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 2757834]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2008.
Francia Viktória
   Kockázatmenedzsment a közszférában / [szerzők Francia Viktória, Ivacs Balázs]. - Budapest : Saldo, 2008. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-264-3 fűzött
Magyarország - kockázatmenedzsment - költségvetési szervezet
35.072.6(439) *** 65.012.8
[AN 2759198]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2008.
Hack Péter (1959-)
   A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége / Hack Péter. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 382 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-374.
ISBN 978-963-9722-45-3 kötött : 4830,- Ft
Magyarország - büntetőjog - büntetőbíróság - ügyészség
343(439) *** 347.97/.99(439) *** 347.963(439)
[AN 2757727]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2008.
Hirte, Markus
   "Non iuris neccessitate sed importunitate petentis" : Innozenz III. als Richter und Schlichter im Umfeld der Besetzung des Erzbistums Esztergom / Markus Hirte. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2008. - 28 p. ; 20 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 55.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - katolikus egyház - egyházjog - 11. század - 12. század - 13. század
348.1/.7(439)"10/12"
[AN 2757578]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2008.
   "Az igazságszolgáltatás reformjának tíz éve" címmel megtartott nyílt nap : 2007. május 17. / [szerk. Kubovicsné Borbély Anett, Virányi András] ; [rend., közread.] az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága. - Budapest : Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Biz., 2008. - 60, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-05-4 fűzött
Magyarország - igazságszolgáltatás - ezredforduló - konferenciakiadvány
347.9(439)"1997/2007" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2756632]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2008.
Jerouschek, Günter
   "Wer Menschenblut vergiesst, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden" : Überlegungen zu peinlicher Strafe, Fehde und Busse im mosaischen Recht / Günter Jerouschek. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2008. - 16 p. ; 20 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 54.)
Bibliogr.
Fűzött
büntetőjog - egyházjog - katolikus egyház - ókori Izrael - középkor
343(33) *** 348.1/.7(4) *** 343(4)"05/12"
[AN 2757564]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2008.
Juhász-Tóth Angéla
   Európai uniós ügyek az Országgyűlésben : a csatlakozás óta eltelt időszak tapasztalatai / Juhász-Tóth Angéla ; [kiad.] Az Országgyűlés Hivatala. - Budapest : Az Országgyűlés Hiv., 2008. - 124 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-124.
ISBN 978-963-9848-12-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - törvényhozás - jogharmonizáció
340.134(439) *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 2759555]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2008.
   A magyar - magyar együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének európai uniós csatlakozása után : a KMKF plenáris ülése által elfogadott előterjesztés / [szerk. Ódor Bálint] ; [kiad. Az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Az Országgyűlés Hiv., 2008. - 26 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-04-7 fűzött
Kárpát-medence - Európai Unió - integráció - határon túli magyarság - társadalmi kapcsolat - érdekérvényesítés
341.17(4-62) *** 327.39(4-62) *** 327(=945.11)(4-62) *** 316.47(=945.11)(4-62) *** 316.47(=945.11)(4-191)
[AN 2759662]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2008.
Nothoff Ingrid
   Én vagyok a móri mészáros? : [Nagy László eredeti naplójával] / Nothoff Ingrid. - [Veresegyház] : GBT Press, cop. 2008. - 222 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5304-6 fűzött : 2990,- Ft
Nagy László (1971-2007)
Mór - Magyarország - gyilkosság - jogeset - ezredforduló
343.611(439)"200" *** 34.096(439)"200"
[AN 2759659]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2008.
   Der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867 / [Hrsg. von Barna Mezey]. - Budapest : Rechtsgeshichliche Forschungspruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2008. - 141 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 52.)
Bibliogr.
Fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - államjog - kiegyezés kora
342(439)"1867" *** 342(436/439)
[AN 2757251]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2008.
Szathmári Pap Károly (1812-1887)
   Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka / közzéteszi Murádin Jenő ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. - 192 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-29-2 fűzött
Szathmári Pap Károly (1812-1887)
Magyarország - képviselő - grafikus - 19. század - portré
342.534(439.21)"1841/1843"(092)(084.1) *** 76(439)(092)Szathmári_Pap_K. *** 76.041.5
[AN 2755887]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2008.
   Szerződés- és megállapodás minták közoktatási intézmények részére / [szerk. Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2008. - [2], 331 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. máj. 22.
ISBN 978-963-9789-14-2 fűzött
Magyarország - iratminta - oktatási intézmény
347.4(439)(083.76) *** 37(439)
[AN 2755229]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2008.
Szigeti Magdolna
   Die verfassungsrechtlichen der politischen Wende in Ungarn / Magdolna Szigeti. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2008. - 18 p. ; 20 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 57.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtörténet - alkotmány - magyar történelem - rendszerváltás
342.4(439)(091) *** 943.9"198"
[AN 2757756]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2008.
Vékás Lajos (1939-)
   Parerga : dolgozatok az új polgári törvénykönyv tervezetéhez / Vékás Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 327 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. ápr. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-021-0 fűzött : 5600,- Ft
Magyarország - polgári jog - törvénytervezet - ezredforduló
347(439)"200" *** 340.134
[AN 2759660]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10092 /2008.
Hardy Kálmán (1892-1980)
   Az Adriától Amerikáig : Hardy Kálmán altárbornagy emlékiratai / [közread. a ... Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : Kairosz : HM Hadtört. Int. és Múz., 2008. - 655 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-121-6 fűzött : 5200,- Ft
Hardy Kálmán (1892-1980)
Magyarország - katonatiszt - 20. század - Horthy-korszak - memoár
355(439)(092)Hardy_K.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2755330]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2008.
Hermann Róbert (1963-)
   A Drávától a Lajtáig : tanulmányok az 1848. nyári és őszi dunántúli hadi események történetéhez / Hermann Róbert. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 293 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-758-9 fűzött : 2800,- Ft
Dunántúl - hadtörténet - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439.11)"1848" *** 943.911"1848"
[AN 2759077]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10094 /2008.
   Az információs társadalom korai magyar irodalma : szemelvénygyűjtemény / szerk. Juhász Lilla, Bodansky György. - Budapest : Gondolat : Infonia, 2007. - 593 p. ; 20 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-005-9 fűzött : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-693-005-9)
információs társadalom
659.2 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 2759026]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2008.
Az információs társadalom (magyar)
   Information society : from theory to political practice : coursebook / [ed. ... by Róbert Pintér] ; [transl. by Attila Kincsei et al.]. - Budapest : Gondolat : Új Mandátum, 2008. - 245 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-237.
ISBN 978-963-693-123-0 fűzött (hibás ISBN 978-963-693-623-0)
információs társadalom
659.2 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 2758839]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2008.
Kresalek Péter (1970-)
   Ellenőrzési alapismeretek / Kresalek Péter, Merétey-Vida Zsolt. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-194.
ISBN 978-963-394-737-1 fűzött : 2800,- Ft
ellenőrzés - gazdasági ellenőrzés - egyetemi tankönyv
65.012.7(075.8) *** 336.126(075.8)
[AN 2756600]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10097 /2008.
   5S - a minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása [elektronikus dok.] / [kiad. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet]. - Szöveg, képek és hang. - [Miskolc] : Bay Z. Alkalmazott Kut. Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Int., cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása (cvált.). - Működési követelmények: Win 98; PIII.; VGA felbontás; hangkártya; Acrobat Reader
ISBN 978-963-87052-7-3
munkahely-kialakítás - elektronikus dokumentum
331.4
[AN 2759928]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2008.
   5S - a minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása : kézikönyv : [oktatási segédlet] / [közread. a] Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet. - [Miskolc] : Bay Z. Alkalmazott Kut. Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Int., 2007. - 176 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87052-8-0 fűzött
munkahely-kialakítás
331.4
[AN 2759079]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2008.
   "20. századi magyar gazdaság és társadalom" : Győr, 2007. november 8. : konferenciakötet / szerk. Honvári János ; [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. - Győr : Széchenyi I. Egy. Kautz Gy. Gazdaságtud. Kar, 2008. - 491 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-38-1 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - társadalomtörténet - 20. század - konferenciakiadvány
338.1(439)"19" *** 316.32(439)"19" *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2755945]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2008.
   Agrárgazdaság, vidékfejlesztés, agrárinformatika : nemzetközi konferencia : [AVA 3] : [Debrecen 2007. március 20-21.] = International conference on agricultural economics, rural development and informatics / [szerk. Nábrádi András, Lazányi János, Herdon Miklós] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. - Debrecen : DE ATC AVK, 2007. - 468 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87118-7-8 fűzött
területfejlesztés - mezőgazdaság - informatika - konferenciakiadvány
332.1 *** 338.43 *** 659.2 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2755937]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2008.
Bárczy Péter
   Közgazdaságtan és versenyjog : alapfogalmak és gyakorlat / Bárczy Péter, Váradi Balázs, Vincze János. - Budapest : Arsenicum, 2008. - 207, [5] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [208].
ISBN 978-963-06-5134-9 fűzött
Európai Unió - gazdaságtan - versenyjog - gazdasági verseny
330 *** 347.7(4-62) *** 339.137.2(4-62)
[AN 2758380]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2008.
Belyó Pál (1949-)
   A "rejtett gazdaság" természetrajza / [szerző Belyó Pál]. - [Budapest] : Saldo, 2008. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-254. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-638-263-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - feketegazdaság - ezredforduló
339.194(439)"200" *** 343.53(439) *** 336.2.043(439)
[AN 2759204]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2008.
   A biztonság és az új világrend. - Budapest : Emberi Jogok M. Központja Közalapítvány, cop. 2008. - 125 p. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87037-8-1 fűzött
globalizáció - társadalmi változás - emberi jog
339.9(100) *** 316.42(100) *** 342.7(100)
[AN 2759556]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2008.
   A civil Kanizsa / [szerk. Nagy Csaba]. - Nagykanizsa : Értékközvetítő Kanizsa Alapítvány, 2008. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Értékközvetítő füzetek, ISSN 1789-4085 ; 2.)
ISBN 978-963-06-5033-5 fűzött
Nagykanizsa - társadalmi szervezet - nonprofit szervezet - ezredforduló
334.012.46(439-2Nagykanizsa)"200" *** 061.2(439-2Nagykanizsa)"200"
[AN 2755233]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2008.
Dankó László (1928-)
   A nemzetközi kereskedelem technikája / Dankó László ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2008. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-963-661-835-3 fűzött
külkereskedelem - egyetemi tankönyv
339.5(075.8)
[AN 2759075]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2008.
Darvas Zsolt (1970-)
   Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák / Darvas Zsolt és Szapáry György. - Budapest : Argenta Zrt., 2008. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Argenta tanulmányok, ISSN 1788-5604 ; 2008/1.)
Bibliogr.: p. 74-79.
Fűzött
Európai Unió - integráció - euró - ezredforduló - statisztikai adatközlés
336.744(4-62) *** 339.923(4-62)"199/200"(083.41)
[AN 2758200]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2008.
Fonyódi Szabolcs
   Globális nevelés az iskolán belül és kívül : oktatási segédanyag a globalizációról pedagógusoknak = Curricular and extra-curricular global education / Fonyódi Szabolcs ; [közread. a Zöld-Híd Alapítvány]. - [Pécs] : Zöld-Híd Alapítvány, 2008. - 18 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17.
Fűzött
globalizáció - projekt módszer - tanári segédkönyv
339.9(072) *** 371.3(072)
[AN 2759695]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2008.
Gansch, Christian (1960-)
Vom solo zur Sinfonie (magyar)
   Szólótól a szimfóniáig : amit a vállalatok a zenekaroktól tanulhatnak / Christian Gansch ; [ford. Bali Zsófia]. - Győr : Lexecon, cop. 2007. - 197 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3247-8 fűzött : 2600,- Ft
vállalatvezetés - együttműködés
658.1.012.4 *** 658.1.012.6
[AN 2755278]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2008.
   A határon átívelő együttműködés perspektívái - a munkaerőpiac az Európai Unió határán = Perspektivy transkordonnogo spivrobitnidžtva - rinok robočoï sili na prikordonnī Evropejs'kogo soûzu = The prospects of cross-border cooperation - labour market on the frontier of the European Union / [szerk. Láczay Magdolna, Balogh Zoltán] ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási Szak. - [Nyíregyháza] : NYF Gazd. és Társadalomtud. Főisk. Kar, 2008. - 207 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A 2008. márc. 29-én Nyíregyházán rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7336-87-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - munkaerőpiac - konferenciakiadvány
339.923(4-62) *** 332.1(4-62) *** 331.5(4-62) *** 331.5(439) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2757699]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2008.
   Határon átívelő együttműködés perspektívái - gazdasági és kulturális szakmai együttműködés a[az] V. korridor nyomvonalán = Perspektivy transkordonnogo spivrobitnidžtva - ekonomične ta kul'turne spivrobitnidžtvo v ramkah V koridoru = The prospects of cross-border cooperation - economic and cultural co-operation on the route of corridor V / [szerk. Láczay Magdolna, Egri Imre] ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási Szak. - [Nyíregyháza] : NYF Gazd. és Társadalomtud. Főisk. Kar, 2008. - 97 p. : ill. ; 24 cm
A 2008. ápr. 25-én Nyíregyházán rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Közép-Európa - Európai Unió - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - konferenciakiadvány
332.1(4-11) *** 332.1(4-62) *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2757671]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2008.
International Congress on Public and Nonprofit Marketing (7.) (2008) (Szeged)
   VII. International Congress on Public and Nonprofit Marketing : conference proceedings : Szeged, 2008 = VII Congreso Internacional de Marketing Público y No Lucrativo / [org. by Faculty of Economics and Business Administration of the University of Szeged, AIMPN]. - Szeged : Fac. of Economics and Business Administration of the Univ. of Szeged, cop. 2008. - 40 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-482-873-0 fűzött
marketing - nonprofit szervezet - konferenciakiadvány
658.8 *** 334.012.46 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2756110]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2008.
International Congress on Public and Nonprofit Marketing (7.) (2008) (Szeged)
   VII. International Congress on Public and Nonprofit Marketing [elektronikus dok.] : conference proceedings : Szeged, 2008 = VII Congreso Internacional de Marketing Público y No Lucrativo / [org. by Faculty of Economics and Business Administration of the University of Szeged, AIMPN]. - Szöveg. - Szeged : Fac. of Economics and Business Administration of the Univ. of Szeged, cop. 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Acrobat Reader
 (hibás ISBN 978-963-482-873-0)
marketing - nonprofit szervezet - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
658.8 *** 334.012.46 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2756144]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2008.
Katus László (1927-)
   Sokszólamú történelem : Katus László válogatott tanulmányai és cikkei / [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Történelem Tanszékcsoport]. - Pécs : PTE BTK Tört. Tanszékcsop., 2008. - 461 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-225-7 kötött
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - nemzetiségi kérdés - gazdasági helyzet - 18. század - 19. század - 20. század
338.1(436/439)"179/191" *** 323.1(439)"179/191" *** 943.9"179/191" *** 338.1(439)"179/191"
[AN 2759343]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2008.
Kovács Ferenc
   Ingatlan az adóztatásban, 2008 / Kovács Ferenc. - Budapest : Kompkonzult, 2008. - 162 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-65-5 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - ingatlan - adóügy - útmutató
336.211(439)(036)
[AN 2756730]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2008.
   Magyar - ukrán határrégió : együttműködés az Európai Unió külső határán / szerk. Baranyi Béla ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Debrecen : MTA RKK, 2008. - 207 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9052-90-1 fűzött
Európai Unió - Magyarország - Ukrajna - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - társadalomföldrajz - munkaerőpiac
332.1(477) *** 332.1(439) *** 331.5(477) *** 339.923(4-62)
[AN 2759032]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2008.
Mi is az ökoturizmus? (angol)
   What is eco-tourism? : ecotourism guidelines for local stakeholders in the Gömör - Torna Region / Béla Berecz [et al.] ; [transl. by Enikő Artim] ; [publ. by Aggtelek National Park Directorate]. - Budapest ; Jósvafő ; Tornakápolna : Aggtelek Nat. Park Directorate, 2008. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87082-4-3)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - ökoturizmus
338.48(439.134) *** 504.06
[AN 2755321]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2008.
   Mi is az ökoturizmus? : az ökoturizmus irányelvei helyi szereplők számára Gömör és Torna vidékén / Berecz Béla [et al.] ; [közread. az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest ; Jósvavő ; Tornakápolna : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2008. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87082-4-3 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - ökoturizmus
338.48(439.134) *** 504.06
[AN 2755302]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2008.
   Mi is az ökoturizmus? [elektronikus dok.] : az ökoturizmus irányelvei helyi szereplők számára Gömör és Torna vidékén = What is eco-tourism? : ecotourism guidelines for local stakeholders in the Gömör - Torna Region = Čo je ekoturizmus? : smernice ekoturizmu pre regionálnych účastníkov regiónu Gemer - Turňa / Berecz Béla [et al.] ; [kiad.] Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. - Szöveg és képek. - Budapest ; Jósvavő ; Tornakápolna : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Az angol nyelvű részt ford. Artim Enikő. - Működési követelmények: Acrobat Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-87082-4-3)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - ökoturizmus - elektronikus dokumentum
338.48(439.134) *** 504.06
[AN 2756197]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2008.
Mi is az ökoturizmus? (szlovák)
   Čo je ekoturizmus? : smernice ekoturizmu pre regionálnych účastníkov regiónu Gemer - Turňa / Béla Berecz [et al.] ; [vydalo Riaditel'stvo Aggtelského národného parku]. - Budapest ; Jósvafő ; Tornakápolna : Riad. Aggtelského národného parku, 2008. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87082-4-3)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - ökoturizmus
338.48(439.134) *** 504.06
[AN 2755395]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2008.
Nagy László (1926-)
   Ötven év a KGST-ben, ötven év az EU-ban : hasonlóságok és különbségek az Európai Unió és a KGST döntéshozatali rendszerében, valamint az együttműködés szervezésében és végrehajtásában / Nagy László. - Budapest : Agroinform, 2007. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 978-963-502-884-9 fűzött (hibás ISBN 978-963-50-884-9)
Sovet èkonomičeskoj vzaimopomoŝi
Európai Unió - gazdasági unió - nemzetközi szervezet
339.923(47-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2755425]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2008.
   Nonprofit szervezetek kézikönyve / szerk. Barna Zsófia ; [közread. a] DARTKE. - Szeged : DARTKE, 2008. - 64 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87886-0-3 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - útmutató
334.012.46(439)(036)
[AN 2757583]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2008.
   Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának "Fenntartható fejlődés: a XXI. század globális kihívása" címmel rendezett fóruma : 2007. november 15. / [szerk. Szalóki Gyula]. - Budapest : Országgyűlés Környezetvédelmi Biz., 2008. - 371 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-03-0 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - 21. század - konferenciakiadvány
330.34(100)"201" *** 330.34(439)"201" *** 504.06 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2756642]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2008.
Papp-Váry Árpád Ferenc (1976-)
   Marketing a gyakorlatban : a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola tankönyve / Papp-Váry Árpád. - Budapest : Századvég : BKF, 2008. - 321 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p.317-320.
ISBN 978-963-7340-67-3 fűzött
marketing - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2755792]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2008.
   Példatár a gazdasági informatika alapjaihoz / Benkőné Deák Ibolya [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 232 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-735-7 fűzött : 2400,- Ft
gazdasági informatika - példatár - egyetemi tankönyv
330.47(076)(075.8) *** 681.3(076)(075.8)
[AN 2756656]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2008.
Polomik Tünde
   Bérszámfejtés : [a 2008-as szabályok szerint!] / Polomik Tünde, Lakatos László Péter. - Celldömölk : Apáczai, 2008. - 183 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-465-088-1 fűzött
Magyarország - bér - számvitel - tankönyv
331.2(439)(078) *** 657(439)(078)
[AN 2756772]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2008.
   Segély helyett munkát : kalauz a szociális szövetkezetekhez / [szerk. Tóth János, Trencsényi Imre] ; [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság. - Budapest : M. Népfőisk. Társ., 2008. - 48 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 46-48.
ISBN 978-963-86375-9-8 fűzött
Magyarország - szövetkezet - szociális foglalkoztatás - útmutató
334.73(439)(036) *** 331.582.22(439)
[AN 2756935]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2008.
Sikos T. Tamás (1953-)
   Határmentiség és fejlődési térpályák : a regionális együttműködés lehetőségeinek vizsgálata településmarketing eszközrendszerével a magyar-szlovák határ déli oldalán / Sikos T. Tamás, Tiner Tibor ; [közread. a] Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. - Tatabánya : MÜTF, 2008. - 203 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188-190.
ISBN 978-963-8445-33-9 fűzött
Szlovákia - Komárom-Esztergom megye - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
332.1(439.115) *** 332.1(437.6)
[AN 2759215]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2008.
   A számvitel időszerű kérdései, 2008 : a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez : vállalkozási szakterület / Paróczai Péterné [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 469 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 469.
ISBN 978-963-394-741-8 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - számvitel - tankönyv
657(439)(078)
[AN 2759889]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2008.
   A turizmus szerepe a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában : a Nyíregyházán 2008. május 22-23-án megtartott konferencia előadásai / szerk. Hanusz Árpád ; [rend., kiad. Nyíregyháza Város és a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézet. - Nyíregyháza : Nyíregyháza Város : Nyíregyházi Főiskola TTK Turizmus- és Földrajztudományi Int., 2008. - 169, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7336-97-3 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - turizmus - konferenciakiadvány
338.48(439.161) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2757877]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10130 /2008.
   Az esélyteremtés új útjai: kortárs és sorstárs segítéssel szerzett tapasztalataink / szerk. Rácz József. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 178 p. : ill. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 9.)
Bibliogr.: p. 172-178.
ISBN 978-963-236-086-7 fűzött : 2000,- Ft
lelki segély - kábítószer-fogyasztás - ifjúság
364.442.8 *** 364.465 *** 613.83 *** 364.272 *** 364.65-053.2/.6
[AN 2757110]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2008.
   Forrásközpontok jubileumi kiadványa : készült a regionális forrásközpontok megalakulásának 15. évfordulójára / [fel. szerk. Benedek László] ; [... kiad. Térfél Alapítvány]. - Budapest : Térfél Alapítvány, 2008. - 265 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5257-5 fűzött
Magyarország - szociálpolitika - intézményrendszer - rendszerváltás - ezredforduló
364(439)"199/200" *** 061.2(439)
[AN 2758765]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2008.
   Gyakorlati megfontolások és kutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához / szerk. Münnich Ákos. - [Debrecen] : Didakt, 2007. - 433 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87120-4-2 fűzött : 2980,- Ft
szociális rehabilitáció - testi fogyatékos - munkaerő-rehabilitáció
364.65-056.26 *** 316.37-056.26 *** 364.046.6(439)(083.41) *** 331.582.2
[AN 2759219]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2008.
   Jogok és kötelezettségek, feladatok és hatáskörök a szociális ellátórendszerben / [szerk. Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2008. - [2], 261 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. ápr. 21.
ISBN 978-963-9789-12-8 fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
364(439)(094)(036)
[AN 2755286]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2008.
Mózsik Gyula (1938-)
   A Pécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikájának tíz éve, 1993-2003 = Ten years period of the First Department of Medicine at Pécs University, Hungary, 1993-2003 / Mózsik Gyula, Pár Alajos, Vas Viktória. - [Pécs] : PTE I. sz. Belgyógyászati Klinika, cop. 2007. - 360 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. és az életrajzok angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 93-355.
ISBN 978-963-7178-53-5 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Belgyógyászati Klinika (1.)
Pécs - kórház - belgyógyászat - egyetem - ezredforduló - bibliográfia
364.444.046.6(439-2Pécs)"199/200" *** 378.661(439-2Pécs).096 *** 013 *** 616
[AN 2759512]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2008.
Papp Zoltán (1942-)
   Semmelweis Ignác és Kézmárszky Tivadar nyomdokain.. : a Baross utcai Női Klinika krónikája 1990 és 2007 között : válogatás másfél évtized írásaiból / Papp Zoltán. - Budapest : White Golden Book, 2008. - 376 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9476-12-9 fűzött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (1.)
Budapest - Magyarország - kórház - nőgyógyászat - orvos - 20. század - 21. század - évkönyv - memoár
364.444.046.6(439-2Bp.)(058) *** 618 *** 61(439)(092) *** 61(439)(092)Papp_Z.(0:82-94)
[AN 2759832]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2008.
Schmidt Pál (1937-)
   Az Irgalmasok pécsi kórházának históriája / Schmidt Pál, Süle Tamás. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2007. - 297 p. : ill. ; 20 cm. - (Pécsi krónika, ISSN 1788-3490)
Bibliogr.: p. 271-274.
ISBN 978-963-87420-3-2 fűzött (hibás ISBN 963-874-203-2)
Pécsi Orvostudományi Egyetem. Sebészeti Klinika (2.)
Pécs - kórház - irgalmasok - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Pécs)(091) *** 378.661(439-2Pécs).096(091) *** 271.44(439-2Pécs)
[AN 2759478]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2008.
   A szociális és munkaügyi integrált szolgáltatásnyújtás módszertani segédlete [elektronikus dok.] : a társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával című HEFOP 2.2.2 központi program "B" komponense keretében megvalósult modellprojektek tapasztalatai alapján / szerk. Majzik Katalin ; írták Bajka Gábor [et al.] ; kiad. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. - Szöveg és képek. - Budapest : SZMI, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
Magyarország - szociális szolgáltatás - munkaerő-gazdálkodás - hátrányos helyzetű - elektronikus dokumentum
364(439) *** 331.5(439)
[AN 2759934]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2008.
Tomka Béla (1962-)
   A jóléti állam Európában és Magyarországon / Tomka Béla. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 115 p. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 109-115.
ISBN 978-963-13-5733-2 fűzött : 1990,- Ft
Európa - Magyarország - szociálpolitika - szociális helyzet - 20. század - ezredforduló
364(439)"19/200" *** 364(4)"19/200" *** 304(439)"19/200" *** 304(4)"19/200"
[AN 2759241]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10139 /2008.
   Arra születtem.. / [szerk. Vadkertiné Kőrössy Anna, Vadkerti András]. - [Sárospatak] : Vadkertiné K. A., [2008]. - 297 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Vadkertiné Kőrössy Anna (1948-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Vadkertiné_Kőrössy_A.(0:82-94)
[AN 2756391]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2008.
Beck Ferencné
   Feladatsorok a konduktív nevelésben / Beck Ferencné. - Budapest : MPANNI, 2008. - 146 p. : ill. ; 24 cm. - (A kognitív pedagógia könyvtára, ISSN 2060-033X ; 1.)
ISBN 978-963-87821-0-6 fűzött
konduktív pedagógia - példatár
376.22:615.825(076)
[AN 2755924]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2008.
   A Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola évkönyve az iskola fennállásának 60. évfordulójára, 1947-2007 / [szerkbiz. Bali Ildikó, Boldizsár Vilmos]. - Budapest : Berzeviczy G. Közgazd. és Két Tanítási Nyelvű Külker. Szakközépisk., [2007]. - 132 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - gazdaságtan - külkereskedelem - iskolai évkönyv
373.6:33(439-2Bp.)(058) *** 373.6:339.5(439-2Bp.)(058)
[AN 2759706]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2008.
   Centenáriumi emlékkönyv a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola fennállásának 100. évfordulójára : [1908-2008] / [összeáll. és szerk. Jakab Szilvia, Winkler Hedvig]. - Budapest : Agroinform, 2008. - 202 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-502-886-3 kötött
Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - kereskedelem - iskolai évkönyv
373.6:658.6(439-2Bp.)(058)
[AN 2756302]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2008.
   A csorvási állami oktatás 100 éve : jubileumi emlékkönyv / [szerk. Szabó Lászlóné]. - Csorvás : [Ált. Művel. Közp.], 2007. - 131 p. : ill. ; 25 cm
Közread. az Általános Művelődési Központ
ISBN 978-963-06-3583-7 fűzött
Általános Művelődési Központ Általános Iskolája (Csorvás)
Csorvás - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Csorvás)(091)
[AN 2756895]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2008.
Dátán Attila
   Tan-tan : tanulásmódszertani segédlet szülőknek és gyerekeknek / Dátán Attila. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2008. - 50 p. ; 21 cm. - (Móra-füzetek ; 1.)
ISBN 978-963-06-4655-0 fűzött
tanulás - családi nevelés
371.322 *** 37.018.1
[AN 2757418]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2008.
Donáth Péter (1948-)
   A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868-1958 / Donáth Péter. - Budapest : Trezor, 2008. - XXX, 830 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 682-805. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8144-25-6 fűzött : 4830,- Ft
Nagykőrösi Tanítóképző Intézet
Nagykőrös - Magyarország - pedagógusképzés - nemzetiség - 19. század - 20. század
371.13(439)"186/195" *** 371.13(=00)(439)"186/195" *** 376.7(=00)(439) *** 377.8(439-2Nagykőrös)"191/195"
[AN 2758590]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2008.
Donáth Péter (1948-)
   Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945-1960 / Donáth Péter. - Budapest : Trezor, 2008. - XXVIII, 558 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 445-536. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8144-26-3 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - pedagógusképzés - 1945 utáni időszak - 20. század
37.014.5(439)"194/196" *** 371.13(439)"194/196"
[AN 2758594]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2008.
   Drámapedagógiai műhelygyakorlatok / [... szerkesztője Kaposi László]. - Budapest : Educatio, 2008. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
ISBN 978-963-9795-30-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
drámapedagógia - tanári segédkönyv
371.383.1(072)
[AN 2755810]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 67 p. - (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 11.)
ISBN 978-963-9795-19-8
drámapedagógia - tanári segédkönyv
371.383.1(072)
[AN 2755816] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 60 p. - (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 12.)
ISBN 978-963-9795-20-4
drámapedagógia - tanári segédkönyv
371.383.1(072)
[AN 2755821] MARC

ANSEL
UTF-810148 /2008.
   Esélyt adunk : jó gyakorlatok a felnőttképzésben / [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság. - [Budapest] : M. Népfőisk. Társ., 2008. - 244 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-87884-0-5 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - ezredforduló
374.7(4-62)"200" *** 374.7(439)"200" *** 37.013.83
[AN 2757104]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2008.
   Európában jártunk : szakiskolai fejlesztési program / [... szerzői Benedek Anna et al.] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - Budapest : NSZFI, 2007. - 144 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Európa - szakképzés - ezredforduló
377(4)
[AN 2755293]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2008.
   A fejlesztő iskola jelene, jövője : Szombathely, 2008. május 16. / szervező Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány ; [rend., közread.] "Aranyhíd" Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola. - Szombathely : "Aranyhíd" Nevelési-Oktatási Integrációs Közp. Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény, Óvoda, Ált. Isk. és Speciális Szakisk., 2008. - 135 p. ; 21 cm
Fűzött
gyógypedagógia - módszertan - testi fogyatékos - konferenciakiadvány
376.2/.4 *** 364.65-056.26 *** 371.3 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2754576]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2008.
   Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ kialakítása az ELTE-n a ROP-3.3.1-05/1.-2005-03-0001/35 sz. pályázat keretében : modellprojekt : zárótanulmány / [szerk. Karsai Szilvia]. - Budapest : ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Közp., 2008. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-06-5170-7 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ
Budapest - diákegyesület - pályaválasztás - karrier - egyetem
378.183(439-2Bp.) *** 331.54 *** 378.4(439-2Bp.) *** 613.865
[AN 2759071]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2008.
Harsányiné Séllyei Ágnes
   Elemzés az Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma "Oktatás, kutatás, gazdálkodás" területen végzett tevékenységéről a rendelkezésre álló mutatószámok alapján, 2004-2006 / kész. Harsányiné Séllyei Ágnes, Vincze Szilvia. - Debrecen : DE AMTC Gazd. Ig., 2008. - 109 p. : ill., színes ; 24 cm. - (AMTC elemzések, ISSN 2060-0887 ; 1.)
Fűzött
Debreceni Egyetem. Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma
Debrecen - Magyarország - felsőoktatás - egyetem - oktatási reform - agrártudomány - műszaki tudomány - ezredforduló - statisztikai adatközlés
378.663(439-2Debrecen)"200"(083.41) *** 378.662(439-2Debrecen)"200"(083.41) *** 378.014.3(439)"200"
[AN 2760585]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2008.
   Hatékony tanulómegismerés / [... szerk. Torda Ágnes]. - Budapest : Educatio, 2008. - 127 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 4.)
ISBN 978-963-9795-17-4 fűzött
pedagógus-tanuló kapcsolat - hátrányos helyzetű
37.064.2 *** 364.65-053.2/.6
[AN 2755786]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2008.
   Improving elearning practices in SMEs : proceedings of the SIMPEL final conference : Brussels, 14. 04. 2008 / [ed. Ileana Hamburg, Doris Beer, Thorsten Busse]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2008]. - 200 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-22-1 kötött
e-learning - internet - konferenciakiadvány
371.333 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 061.3(493-2Bruxelles)
[AN 2756916]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2008.
   Játék - mozdulat - tánc / szerk. Sándor Ildikó. - Budapest : Hagyományok Háza, 2008. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Hogyan tanítok - módszertani füzetek)
Tart.: Népi játék, mozdulattípus, néptánc módszertan / Czinóber Klára. Az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése magyar népi játékokkal / Wirkerné Vasvári Éva. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7363-30-6 fűzött (hibás ISBN 963-7363-30-6)
óvodai nevelés - mozgásos játék - néptánc - módszertan - népi játék - mondóka - tanári segédkönyv
372.363(072) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 371.3
[AN 2755765]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2008.
   Kompetencia, fejlesztés, érték : elméleti és gyakorlati megközelítések / szerk. Györgyiné Koncz Judit. - Budapest : Károli Egy. K., 2008. - 193 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8711-3-0)
didaktika - módszertan
371.3 *** 37.02
[AN 2758976]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2008.
   Korszerű módszerek, sikeres emberek : AVS-technikával támogatott fejlesztő eljárások : pedagógiai és módszertani konferencia / [szerk. Petrus György] ; [... kiad. az Általános Művelődési Központ]. - Csorvás : Ált. Művel. Közp., 2008. - 119 p. : ill. ; 25 cm
A Csorváson 2007. nov. 30 - dec. 1. között azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4712-0 fűzött
gyógypedagógia - fénykezelés - hangterápia - stressz - konferenciakiadvány
376.4/.5 *** 615.831 *** 615.837 *** 061.3(439-2Csorvás)
[AN 2756879]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2008.
Kovács György (1928-)
   Játékpedagógiai ismeretek / Kovács György, Bakosi Éva. - 2., jav. kiad. - Debrecen : Kovácsné Bakosi É., 2007. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 254-258.
ISBN 963-460-912-0 fűzött
pedagógia - nevelés - játék
371.382 *** 373.213.82
[AN 2758856]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2008.
   A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola évkönyve az iskola fennállásának 125. évfordulójára / Tóth Györgyi ... főszerk. - Budapest : Agroinform, 2008. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-502-868-9 fűzött
Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - faipar - iskolai évkönyv
3736:674(439-2Bp.)(058)
[AN 2756561]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2008.
   Kreativitási gyakorlatok, fafej, indigo : Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége, 1975-1986 / összeáll. Hornyik Sándor és Szőke Annamária ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, ... 2B Alapítvány, Erdély Miklós Alapítvány. - Budapest : MTA Művészettört. Kutint. [etc.], 2008. - 532 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 491-496. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9567-81-8 fűzött : 4800,- Ft
ISBN 978-963-7381-92-8
Erdély Miklós (1928-1986)
Magyarország - pedagógus - képzőművész - művészeti nevelés - módszertan - 20. század
37(439)(092)Erdély_M. *** 73/76(439)(092)Erdély_M. *** 37.036 *** 371.3
[AN 2759021]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2008.
Lehrbild und Lehrerbildung (magyar)
   Tanárkép és tanárképzés : a tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon / szerk. Óhidy Anna, Ewald Terhart, Zsolnai József ; [... ford. Langerné Buchwald Judit] ; [közread. a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont]. - Pápa : PE BTK Neveléstudományi Int. Ped. Oktató- és Kutatóközp., 2008. - 330 p. : ill. ; 24 cm
A 2006. márc. 31-én, az Universität Bielefeld által rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-35-8 fűzött
Magyarország - Németország - pedagógusképzés - oktatásügy - ezredforduló - konferenciakiadvány
371.13(430)"200" *** 371.13(439)"200" *** 37.014(439)"200" *** 37.014(430)"200" *** 061.3(430-2Bielefeld)
[AN 2758824]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2008.
   Nevetésre nevelünk : nevelési segédlet szülőknek és gyerekeknek / szerk. Dátán Attila. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2008. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Móra-füzetek ; 2.)
ISBN 978-963-06-4920-9 fűzött
családi nevelés - tanulás
37.018.1 *** 371.322
[AN 2757530]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2008.
   Összefoglalók és előadásvázlatok a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó VII. konferenciájáról : 2007. március 28. / [szerk. Dibáczi Ambrus Enikő, Vizin Gabriella]. - Budapest : XVIII. Ker. Nevelési Tanácsadó, [2008]. - 38 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
nevelési tanácsadás - gyermeklélektan - konferenciakiadvány
37.018.26 *** 159.922.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2755562]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2008.
   Papp Géza emlékezete / [szerk. Papp Gézáné] ; [közread. a] Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület. - Debrecen : Karácsony S. Ped. Egyes., 2008. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4256-9 kötött
Papp Géza (1928-2000)
Debrecen - Magyarország - pedagógus - 20. század - pedagógia - emlékkönyv - memoár
37(439)(092)Papp_G.(0:82-94) *** 37
[AN 2758139]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2008.
Pedagógiai Értékelési Konferencia (6.) (2008) (Szeged)
   VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2008. április 11-12 : PÉK 2008 : program, tartalmi összefoglalók / szerk. Csíkos Csaba ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola]. - Szeged : SZTE Neveléstud. Doktori Isk., 2008. - 101 p. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-482-866-2 fűzött
iskolai értékelés - konferenciakiadvány
371.26 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2755938]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2008.
   Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban / szerk. Biró Zsuzsanna Hanna, Pap K. Tünde. - Budapest : Gondolat, 2007. - 228 p. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X ; [8.])
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-055-4 fűzött : 2490,- Ft
neveléstörténet
37(100)(091)
[AN 2760019]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2008.
Ritók Nóra, L. (1960-)
   Projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában : egy sikeres példa: Európa-projekt Berettyóújfalun / L. Ritók Nóra. - Budapest : Educatio, 2008. - 74 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 7.)
ISBN 978-963-9795-21-1 fűzött
Berettyóújfalu - pedagógia - projekt módszer - hátrányos helyzetű
371.314.6 *** 37(439-2Berettyóújfalu) *** 364.65-053.2/.6
[AN 2755800]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2008.
Simándi Irén (1965-)
   A Magvető parasztfiataljai, 1948-1950 / Simándi Irén. - Budapest : Gondolat, 2007. - 321 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 315-317.
ISBN 978-963-693-030-1 fűzött : 2250,- Ft
Egységes Parasztifjúság Országos Szövetsége
Magyarország - ifjúságpolitika - ifjúsági szervezet - parasztság - 1945 utáni időszak
374.3 *** 379.82 *** 316.343.64-053.2/.6(439)"1948/1950" *** 061.213(439)(091)
[AN 2759059]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10169 /2008.
Bán István (1942-)
   Medve 3 / Bán István. - Budapest : Opár Bt., 2008. - 280 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (X-trém sportjaim ; 9.)
ISBN 978-963-87811-0-9 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2759233]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2008.
Bán István (1942-)
   Szarvasbőgés / Bán István. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Opár Bt., 2007. - 324 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (X-trém sportjaim ; 8.)
ISBN 978-963-06-3554-7 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2759229]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2008.
Bornemisza Péter
   Varázslatos vadászatok / Bornemisza Péter. - [Budapest] : Lagon-Finagro Kft., [2008]. - 224 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-4992-6 kötött
ISBN 963-06-4992-6
vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2757719]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2008.
Bradley, John
Richtig Golf (magyar)
   Golf / John Bradley, Alexander Kölbing ; [ford. Tóth Péter]. - Budapest : Cser K., 2008. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-9759-83-1 fűzött : 2995,- Ft
golf
796.352
[AN 2755778]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2008.
Csik Ferenc
   Akikért tízezrek szurkoltak! : miért estünk ki? : 5 év a labdarugó NB I-ben / Csik Ferenc, Donát Tamás ; [kiad. Veszprém Megyei Sporttanács] ; [fotó Zwicker Tamás ...]. - [Veszprém] : Veszprém M. Sporttanács, 2008. - 271 p. : ill. részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4101-2 kötött
Veszprémi Torna és Futball Club
Veszprém - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Veszprém) *** 061.2(439-2Veszprém)
[AN 2756637]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2008.
   Az első virág megörökítése gyöngyökből : lépésről lépésre / [fel. szerk. Katona Flórián]. - [Esztergom] : [Katona F.], 2007-. - ill., részben színes ; 21 cm
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2699852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2007. - [22] p.
ISBN 978-963-06-3278-2 fűzött : 699,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2756812] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 2007. - [24] p.
ISBN 978-963-06-3279-9 fűzött : 699,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2758378] MARC

ANSEL
UTF-810175 /2008.
Fábián Béla (1937-)
   Senior úszás a világ körül, 1988-2007 / Fábián Béla. - [Budapest] : [Újbuda Szenior Úszó Klub], 2008. - 214 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5117-2 fűzött
Fábián Béla (1937-)
Magyarország - sportoló - úszás - 20. század - ezredforduló - amatőr sport - memoár
797.21(439)(092)Fábián_B.(0:82-94)
[AN 2758399]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2008.
   Gyalogos Balaton körtúra Aligától - Aligáig : a Balaton körtúra útvonalának leírása, térképe és igazolófüzete / [... átd. Kovács Ferenc] ; [kiad. MÁV Zrt. Vezérigazgatóság SC Természetbarát Szakosztály]. - Budapest : MÁV Zrt. Vezérigazgatóság SC Természetbarát Szakoszt., 2008. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Balaton - gyalogtúra - természetjárás - útmutató
796.5(439)(285.2Balaton)(036)
[AN 2756977]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2008.
Hamilton, Lewis (1985-)
My story (magyar)
   Az én történetem / Lewis Hamilton ; [ford. Cseke Tünde]. - [Budapest] : Ringier, 2008. - 191 p., [32] t. ; 22 cm
ISBN 978-963-7714-31-3 kötött : 2990,- Ft
Hamilton, Lewis (1985-)
Nagy-Britannia - sportoló - autósport - 20. század - 21. század - memoár
796.71(410)(092)Hamilton,_L.(0:820-94)
[AN 2759194]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2008.
Hencsei Pál (1939-)
   Magyar öttusázók az olimpiai játékokon / Hencsei Pál, Ivanics Tibor ; [közread. a Magyar Öttusa Szövetség]. - Budapest : M. Öttusa Szövets., 2008. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-104.
ISBN 978-963-06-5133-2 fűzött
Magyarország - öttusa - olimpia - sporttörténet - 20. század - ezredforduló
796.093.645.1(439)"192/200" *** 796.032(100)(091)
[AN 2758302]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2008.
Lemhényiné Tass Olga (1929-)
   Gimnasztika, művészi torna, mozdulatművészet a testi, lelki, szellemi egészségért / Lemhényiné Tass Olga ; [az ábrákat rajz. Kőszeghy Csilla] ; [fotók Ament Gellért és Botár Gergely]. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 160 p. : ill. ; 30 cm + CD
A tudatos mozgás művészete (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-9656-14-7 fűzött : 5700,- Ft
művészi torna
796.412
[AN 2758985]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2008.
Magyar László (1943-)
   75 éves asztaltársaság : a ceglédi asztalitenisz története, 1931-2006 / Magyar László, Péter Aladár ; [kiad. a Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány]. - Cegléd : Ceglédi Sporttört. Alapítvány, 2007. - 208 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3085-6 kötött
Cegléd - asztalitenisz - sportegyesület - sporttörténet
796.386 *** 061.2(439-2Cegléd)(091)
[AN 2756307]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2008.
Martos Csilla
   A négy őselem szimbólumai : tűz, víz, levegő, föld / Martos Csilla, Vincze Eszter. - Budapest : Cser K., 2008. - 31 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 72.)
ISBN 978-963-9759-88-6 fűzött : 795,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2755717]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2008.
Polgár László (1946-)
Nevelj zsenit! (új kiadása)
   Nevelhetsz zsenit.. : Farkas Endre interjúi / Polgár László. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 231 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-09-5822-6 kötött : 2600,- Ft
Polgár László (1946-)
Magyarország - híres ember - sakk - tehetséggondozás - zsenialitás - 20. század - interjú
794.1(439)(092)Polgár_L.(047.53) *** 376.545 *** 159.924.7
[AN 2756478]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2008.
   "Protéger la nature, c'est protéger les hommes" : actes de la 54e Assemblée générale du CIC : 2-5 mai 2007, Belgrade ... / [par] Conseil International de la chasse et la conservation du gibier, [CIC Bureau Administratif]. - Budakeszi : CIC Bureau Administratif, [2008]. - 48 p. ; 30 cm
Fűzött
vadgazdálkodás - vadászat - konferenciakiadvány
799.2 *** 639.1 *** 061.3(497.11-2Beograd)
[AN 2759391]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2008.
Szabó Ibolya
   Gyöngyszövés / Szabó Ibolya. - Budapest : Cser K., 2008. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 74.)
ISBN 978-963-9759-91-6 fűzött : 795,- Ft
gyöngyfűzés - szövés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2755723]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2008.
Täubner, Armin
Kindergeburtstag mit Spiel & Spass (magyar)
   Gyerekzsúrok / Armin Täubner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 73.)
ISBN 978-963-9759-90-9 fűzött : 795,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2755719]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2008.
Vasvári Zoltán
   Bolond, aki nem kártyázik! : a kártyajáték a hagyományos közösségek életében a XX. században / Vasvári Zoltán. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 254 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 238-251.
ISBN 978-963-9680-18-0 fűzött : 2850,- Ft
Magyarország - kártyajáték - 20. század - művelődéstörténet
794.4(439)"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 2758417]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2008.
Végh Zoltán
   Horgászat Norvégiában : Senja, 2005. július 24-30. / [írta Végh Zoltán] ; [fotó Tóth Mihály, Ollé Tibor, Végh Tamás]. - Békéscsaba : Typografika Kft., 2007. - 7, [77] p. : ill., színes ; 9 cm. - (Typo-go útikönyvek, ISSN 1419-9742)
Bibliofil kiad.
Kötött (hibás ISBN 978-963-9792-01-2)
Norvégia - horgászat - fényképalbum - miniatűr dokumentum
799.1(481)(084.12) *** 099.1
[AN 2756577]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10188 /2008.
   100 éves a rákospalotai MÁV-telep / [szerk. Mojzes Ildikó] ; [kiad. a Rákospalotai Múzeum]. - [Budapest] : Rákospalotai Múz., 2007. - 59 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-3470-0 fűzött
Budapest. 15. kerület - lakótelep - helyismeret - történeti feldolgozás
711.582(439-2Bp.XV.)(091) *** 908.439-2Bp.XV.
[AN 2759597]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2008.
Alföldi László (1948-)
   Alföldi László / [szöveg Somhegyi Zoltán, Urbán Gyula]. - Budaörs : Alföldi L., 2008. - [24] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-06-5068-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Alföldi_L.
[AN 2759718]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2008.
   Balaton környéki alkotások / [a könyv szervezője ... Tóth Ferenc] ; [ford. Tóth Ferencné] ; [fotó ... Szeiler Gábor]. - Keszthely : [Tóth F.], 2008. - 83 p. : ill., színes ; 34 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Kunstwerke in der Balatongegend = Works of art in the Balaton-vicinity. - Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-4975-9 kötött
Magyarország - Balaton - képzőművészet - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"19/200" *** 73/76(439)(285.2Balaton)(092)
[AN 2756680]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2008.
Balog Gáborné
   Kenderföldről hozott értékeink / Balog Gáborné. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2008. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 37.)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 978-963-86729-5-7 fűzött
Békés - szövés - magyar néprajz
746.1(439-2Békés) *** 39(=945.11)(439-2Békés)
[AN 2757398]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2008.
Barabás Ferenc (1954-)
   Az aradi Szabadság-szobor / [fotó ... Barabás Ferenc] ; [részleteket közlünk Murádin Jenő ... könyvéből]. - Békéscsaba : M. Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társ. : Typografika Kft., [2007]. - 64, [8] p. : ill., színes ; 9 cm. - (Typo-go útikönyvek, ISSN 1419-9742)
Bibliofil kiad.
ISBN 963-86574-4-8 kötött
Arad - szobor - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - miniatűr dokumentum
73.027.1(498.4-2Arad) *** 943.9"1848/1849" *** 099.1
[AN 2756138]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2008.
Barabás Zsófi (1980-)
   A Berlin sorozat = The Berlin series = Die Berliner Serie / Barabás Zsófi ; [szöveg ... Földényi F. László] ; [ford. ... Sellei Iván, Harmath Anikó]. - [Budapest] : [Barabás Zs.], cop. 2008. - 73 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4941-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Barabás_Zs.
[AN 2756151]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2008.
Barakonyi Szabolcs (1976-)
   Tébánya : [2008. április 29 - június 26.] / Barakonyi Szabolcs ; [kurátor ... Bordács Andrea]. - Budapest : [Ernst Múz. Dorottya Galéria], [2008]. - [12] p. : ill., színes ; 16 cm
A kiállítást Budapesten, az Ernst Múzeum Dorottya Galériában rendezték. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - Tatabánya - fényképész - ezredforduló - életkép - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Barakonyi_Sz. *** 77.041.7 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2756906]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2008.
Berta Katalin
   Kézi karcolású tojások / Berta Katalin. - Zengővárkony : Míves Tojás Gyűjtemény Múzeumi Int. : Míves-Kézmíves Kht., 2008. - 27 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A hímes tojásról mindenkinek, ISSN 2060-0410)
ISBN 978-963-06-4927-8 fűzött
Törökkoppány - tojásfestés - magyar néprajz - húsvéti szokás
745.55 *** 398.332.12(=945.11)(439-2Törökkoppány)
[AN 2757173]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2008.
Bourke-White, Margaret (1904-1971)
   Magyarország, 1938 : egy amerikai szemével : Margaret Bourke-White fotói Szerencsés Károly esszéivel / szerk. Kádár Lynn Katalin. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 107 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-236-005-8 kötött : 3000,- Ft
Bourke-White, Margaret (1904-1971)
Egyesült Államok - Magyarország - politikus - helyismeret - magyar irodalom - fényképész - 20. század - Horthy-korszak - sajtófotó - portré - esszé
77.044(439)"1938" *** 929(439)"19"(084.12) *** 943.9 *** 894.511-4 *** 7.704(73)(092)Bourke-White,_M.
[AN 2757637]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2008.
Dimitrijević, Braco (1948-)
   Braco Dimitrijević retrospektív kiállítása : MNAC - Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti, 2008. április 30 - június 4. : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2008. június 20 - szeptember 14. = Retrospective exhibition of Braco Dimitrijević : MNAC - National Museum of Contemporary Art, Bucharest, 30 April - 4 June 2008 : Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 20 June - 14 September 2008 / Kopeczky Róna kurátor. - [Budapest] : Lumú, 2008. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A borítón és a gerincen címadatként: "Louvre is my studio, street is my museum"
ISBN 978-963-9537-18-7 fűzött
Franciaország - képzőművész - 20. század - 21. század - bosnyákok - kiállítási katalógus
73/76(44)(=1.497.15)(092)Dimitrijević,_B. *** 061.4(498-2Bucureşti) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2756697]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2008.
El Kazovszkij (1950-2008)
   El Kazovszkij kegyetlen testszínháza = El Kazovszkij's cruel theatre of the body / [szerk. ... Uhl Gabriella] ; [ford. Novák György]. - Budapest : Jaffa, 2008. - 218 p. : ill., részben színes ; 28 cm + DVD
Bibliogr.: p. 216-218.
ISBN 978-963-9604-52-0 fűzött : 4990,- Ft
El Kazovszkij (1950-2008)
Magyarország - festőművész - installációs művészet - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
75(439)(092)El_Kazovszkij *** 73/76(439)(092)El_Kazovszkij
[AN 2759698]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2008.
Fogarasi, Andreas (1977-)
   Információ : [2008. május 17 - június 29.] / Andreas Fogarasi ; [szöveg, szerk. Páldi Lívia]. - Budapest : [Ernst Múzeum], [2008]. - [20] p. : ill., színes ; 16 cm
A kiállítást Budapesten, az Ernst Múzeumban tartották. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Ausztria - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(436)(=945.11)(092)Fogarasi,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2756926]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2008.
   François Morellet / [szerk. Prosek Zoltán, Maurer Dóra] ; [közread. a] Paksi Képtár, Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Paks : Paksi Képtár ; Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2008. - 71 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Megj. a 2008. szept. 11 - nov. 16. között Pakson rendezett kiállítás alkalmából. - Gerinccím: Morellet. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 978-963-87881-0-8 kötött
Morellet, François (1926-)
Franciaország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(44)(092)Morellet,_F.
[AN 2757038]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2008.
Havassy Péter
   A gyulai vár / [írta Havassy Péter] ; [fotó ... Barabás Ferenc, ... Lehoczky Péter]. - Békéscsaba : M. Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társ. ; Gyula : Corvin J. Múz., 2007. - 96, [4] p. : ill., színes ; 8 cm. - (Typo-go útikönyvek, ISSN 1419-9742)
Bibliofil kiad.
Kötött : 978-963-9792-02-9
Gyula - vár - miniatűr dokumentum
728.81(439-2Gyula) *** 099.1
[AN 2756124]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2008.
   Hódmezővásárhely képzőművészete Tornyaitól napjainkig / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. Nagy Imre] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Hódmezővásárhely : Polgármesteri Hiv., 2008. - 196 p. : ill., színes ; 33 cm
A vallauris-i Jean Marais Múzeumban, 2008. jún. 11 - júl. 12. között rendezett cserekiállítás katalógusa. - A bev. francia nyelven is
ISBN 978-963-87742-2-4 kötött
Hódmezővásárhely - képzőművészet - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Hódmezővásárhely)"186/200" *** 061.4(44-2Vallauris)
[AN 2755901]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2008.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Meredeken a csillagokon túlra / Magdalena Hodonyi Ickler. - [Debrecen] : [Hodonyi, M.], 2008. - 69 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
ISBN 978-963-06-4659-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Hodonyi_M. *** 894.511-994
[AN 2755578]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2008.
How to decorate (magyar)
   Lakásdekoráció mindenkinek / [szerk. Takácsi-Nagy Klára] ; [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9707-55-9 kötött
lakásművészet - lakberendezés
747 *** 643/645
[AN 2757355]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2008.
Ilyés Gábor
   "Beszél a márvány" : Nyíregyháza szobrai és emléktáblái / Ilyés Gábor. - Nyíregyháza : Ilyés G., 2008. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 344-345.
ISBN 978-963-06-5159-2 kötött
Nyíregyháza - szobor - emlékmű - emléktábla - helyismeret
73.027.1(439-2Nyíregyháza) *** 725.945(439-2Nyíregyháza) *** 908.439-2Nyíregyháza
[AN 2757683]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2008.
Jószay Zsolt (1951-)
   Jószay : válogatott munkák : selected works, 1973-2007. - Miskolc : Jószay Zs., [2008]. - [70] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-3119-8 fűzött
Jószay Zsolt (1951-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Jószay_Zs.
[AN 2759054]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2008.
Kavecsánszki Gyula
   Kavecsánszki Gyula kiállítása : Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, 2008. március 27 - április 27. / [a bev. tanulmányt írta ... Petneki Áron] ; [... rend. ... Kavecsánszki Gyula]. - [Miskolc] : MG, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 31.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87581-4-9 fűzött
ISBN 963-87581-4-7
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kavecsánszki_Gy. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2757941]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2008.
Koleszár Krisztián
   Tanácsok hagyományos porták értékőrző megújításához Gömör és Torna vidékén / Koleszár Krisztián, Nagy Dezső ; [közread. az] Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány. - Miskolc : Ökológiai Int. a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2007. - 44 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-06-3080-1 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - népi építészet - magyar néprajz - restaurálás
72.031.4(439.134) *** 39(=945.11)(439.134) *** 72.025.4
[AN 2759416]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2008.
   Kontakt : 16. Esztergomi Fotográfiai Biennálé : Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeuma, Rondella Galéria ..., Esztergom, május 30 - június 29. : Kolta Galéria ..., Budapest, október 2 - november 9. / [kiállításrend. Turányi Sándor ..., Katkó Tamás ...] ; [rend. Bajor Ágost Művelődési Ház etc.]. - [Esztergom] : [Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.], 2008. - 91 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5155-4 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 2756322]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2008.
   Köztéri szakrális kisépítmények / szerk. Grynaeus Tamás. - Szeged ; Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. - 365 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-870-9 fűzött
Magyarország - emlékmű - kereszt - magyar néprajz
725.945(439) *** 726.825.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 2756892]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2008.
   Kukucskálóablakok. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2008]. - 139 p. : ill. ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
Fotók Faragó István
ISBN 978-963-87126-9-1 fűzött : 1450,- Ft
Budapest - ablakszerkezet - kapu
725.961(439-2Bp.) *** 692.82(439-2Bp.) *** 645.3
[AN 2756259]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2008.
   Lélek és test : Kertésztől Mapplethorpe-ig, a fotográfia legnagyobb mestereinek szemével : [kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, Budapest, 2008. június 6 - augusztus 24.] = Soul and body : Kertész to Mapplethorpe, through the eyes of the greatest masters of photography : [exhibition in the Museum of Fine Arts Budapest, 6 June - 24 August 2008] / írta és szerk. [a kiállítást rend.] Baki Péter. - [Budapest] : Szépműv. Múz., 2008. - 491 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-52-7 kötött
fotóművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(100)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2759910]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2008.
Livraga Rizzi, Jorge A. (1930-)
Interpretación esotérica de "La Primavera" (magyar)
   "A Tavasz" ezoterikus értelmezése / Jorge A. Livraga ; [ford. Deák Szilvia]. - [Budapest] : Új Akropolisz, 2008. - 21 p. : ill. ; 15 cm. - (Fortuna füzetek, ISSN 1789-9214)
ISBN 978-963-87605-2-4 fűzött : 380,- Ft
Botticelli, Sandro (1445-1510). La primavera
Itália - festőművész - 15. század - 16. század - műelemzés
75(45)(092)Botticelli,_S.
[AN 2757669]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2008.
   Magyarország 1000 éves történelme érméken és emlékérméken / [szerk. Dobál Miklós] ; [kiad. Gyöngyös Város Önkormányzata]. - Gyöngyös : Önkormányzat, 2007. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - numizmatika - magyar történelem - papírpénz - fémpénz
737(439) *** 943.9
[AN 2757184]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2008.
Máriás József (1940-)
   Nyíregyháza templomai, kápolnái, imaházai = Churches, chapels and houses of prayer in Nyíregyháza / [írta ... Máriás József] ; [fotó ... Fodor András] ; [ford. ... Vraukó Tamás]. - Nyíregyháza : Kelet Press, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-85241-5-7 kötött
Nyíregyháza - templom - kápolna - zsinagóga
726.5(439-2Nyíregyháza) *** 726.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2755360]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2008.
Marosi Ernő (1940-)
   A gótika Magyarországon / Marosi Ernő. - Budapest : Corvina, 2008. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-963-13-5732-5 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - művészettörténet - gótika
7.033.5(439) *** 7(439)"11/15"
[AN 2759667]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2008.
Miskolci Grafikai Triennálé (24.) (2008)
   XXIV. Miskolci Grafikai Triennálé : Miskolci Galéria, Városi Művészeti Múzeum, 2008. június 7 - augusztus 31. = 24th Triennal Exhibition of Graphic art Miskolc / [... főrendezője ... Dobrik István] ; [rend. Dévényi István] ; [a katalógust szerk. ... Dobrik István, Madarász Györgyi]. - [Miskolc] : MG, [2008]. - 175 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 32.)
ISBN 978-963-87581-5-6 kötött
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2758464]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2008.
   "A múlt a jövendő tükre" : a százesztendős nagyharsányi Kossuth-szobor újraavatása / szerk. Bencs János. - Siklós : Hírérték Kommunikációs Ügynökség és K., 2008. - 56 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5120-2 kötött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Nagyharsány - Magyarország - szobor - emlékhely - politikus - 19. század - fényképalbum
73.027.1(439-2Nagyharsány)(084.12) *** 943.9(092)Kossuth_L. *** 725.945(100)
[AN 2759410]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2008.
   Művészet és a természet a határon átnyúló kapcsolatok szolgálatában : a kötegyáni Öko-park, Öko-tó és kopjafagyűjtemény / [szerk. Drimba Boglárka, Torzsa Ibolya] ; [kiad. a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület és Kötegyán Község Önkormányzata]. - Kötegyán : Kötegyáni Baráti Kör Egyes. : Önkormányzat, [2007]. - 16 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2868-6 fűzött
Kötegyán - képzőművészet - fafaragás - természeti környezet - művésztelep - ezredforduló
73/76(4-11)"200" *** 73.023.1 *** 502.4(439-2Kötegyán) *** 061.28(439-2Kötegyán)
[AN 2756860]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2008.
   Múzeumi kalauz : a Janus Pannonius Múzeum és a Kanizsai Dorottya Múzeum - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - gyűjteményei / [szerk. Vándor Andrea]. - Pécs : Baranya M. Múz. Ig., 2008. - 138 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9873-01-8 fűzött
Janus Pannonius Múzeum (Pécs)
Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács)
Magyarország - Baranya megye - képzőművészet - régészet - magyar néprajz - természettudomány - múzeumi kiadvány
73/76(439) *** 903/904(439) *** 39(=945.11) *** 5(439) *** 069(439.127)(036)
[AN 2759476]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2008.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   Mű, művészek, befogadás : képzőművészet és szociológia / S. Nagy Katalin. - Budapest : Gondolat, 2007. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-140.
ISBN 978-963-693-027-1 * fűzött : 1950,- Ft (hibás ISBN 7978-963-396-027-1)
művészetszociológia - disszertáció
7.01 *** 316.7
[AN 2758982]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2008.
   Pécsi értékőrző : építészeti örökségünk védelmében / [... elkészítésében részt vettek Bagoly Attila et al.] ; [kiad. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Pécs] : Önkormányzat, [2008]. - 77 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4770-0 fűzött
Pécs - építészet - helyismeret
72(439-2Pécs) *** 908.439-2Pécs
[AN 2759499]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2008.
Pongrácz Éva Zsuzsanna
   Falaink : gyermekfestmények a betonon / Pongrácz Éva Zsuzsanna. - Pécs ; [Budapest] : Kijárat, 2008. - 126 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Fűzött
Magyarország - amatőr művészet - környezeti nevelés - művészeti nevelés - ezredforduló - falfirka - memoár
75.052(439)"200"(0:82-94) *** 379.825-053.6 *** 37.033(0:82-94) *** 37.036(0:82-94)
[AN 2759377]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2008.
   Reneszánsz életérzés a kortárs magyar fotóművészetben / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2008. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-651-468-6)
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04 *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Sárospatak)
[AN 2759460]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2008.
Ritók Lajos (1968-)
   Ritók Lajos grafikai gyűjteménye : best collection. - [Debrecen] : Ritók L., cop. 2008. - 80 p. : ill. ; 30 cm
A képaláírások magyar, francia, angol, német és román nyelven
ISBN 978-963-06-4398-6 kötött
Erdély - grafikus - határon túli magyarság - grafika - 20. század - 21. század - portré
76(498)(=945.11)(092)Ritók_L. *** 76.041.5
[AN 2758898]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2008.
Scotti, Rita A.
Basilica (magyar)
   A Szent Péter-székesegyház : pompa és botrány: így épült a Vatikán jelképe / Rita A. Scotti ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2008]. - 335 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 323-327.
ISBN 978-963-643-066-5 kötött : 3500,- Ft
Vatikán - székesegyház - építészettörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - pápaság - 16. század - 17. század - reneszánsz
726.6(456.31) *** 262.13"15/16" *** 282"15/16"
[AN 2759205]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2008.
Szilágyi Lenke (1959-)
   Single lens / Szilágyi Lenke ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2007. - 298 p. : ill., részben színes ; 11x15 cm
Lugosi Lugó László utószavával
ISBN 978-963-9800-02-1 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Szilágyi_L.
[AN 2757055]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2008.
Tóth Csaba (1940-)
   Óvd az életet! / Tóth Csaba. - Debrecen : Urolseb Bt., 2007. - 72 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-2910-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép - fényképalbum
77.047 *** 77.04(439)(092)Tóth_Cs.
[AN 2760577]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2008.
Turay Balázs (1973-)
   Kínai lakoma = The Chinese feast / Turay Balázs. - [Budapest] : Turay B., 2008. - [28] t.fol., [4] p. : ill. ; 29 cm
Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5272-8 fűzött
fotóművészet - emberábrázolás
77.041 *** 77.04(439)(092)Turay_B.
[AN 2759836]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2008.
Turcsányi Ildikó, S.
   A békési vár : városunk jelentősége a középkorban / S. Turcsányi Ildikó. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz, 2008. - 96 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 38.)
Bibliogr.: p. 69-73.
ISBN 978-963-86729-6-4 fűzött
Békés - helytörténet - vár - középkor
728.81(439-2Békés)"9/14" *** 943.9-2Békés"9/14"
[AN 2757393]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2008.
Vámosi Katalin
   Zugor Sándor, 1923-2002 : a színek bűvöletében Budapesten, Rómában, Sárospatakon és New Yorkban / Vámosi Katalin. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., [2008]. - 132 p. : ill., főként színes ; 22x24 cm. - (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 50.)
Az életrajz angol nyelven is
ISBN 963-7061-47-9 kötött
Zugor Sándor (1923-2002)
Egyesült Államok - festőművész - grafikus - 20. század - ezredforduló - külföldön élő magyar személyiség
75(73)(=945.11)(092)Zugor_S. *** 76(73)(=945.11)(092)Zugor_S.
[AN 2758672]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2008.
Vasarely, Victor (1908-1997)
   Vasarely : Victor Vasarely kiállítása : Móra Ferenc Múzeum, Szeged ... / [... rend. Sárkány József]. - Szeged : Móra Múz., 2008. - 43 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A kiállítást 2008. febr. 15 - márc. 31. között tartották
ISBN 978-963-9804-14-2 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2755733]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2008.
Vásárhelyi, Alice (1921-1996)
   Alice Vasarhelyi, 1921-1996. - Budapest : [Vásárhelyi P.-né], 2008. - [100] p. : ill., színes ; 20 cm
Megj. a Budapesten, 2008. máj. 9 - jún. 7. között a Hegyvidék Galéria "Világokon át" c. kiállítása alkalmából. - A szerző életrajza és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-06-4958-2 fűzött
Egyesült Államok - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(=945.11)(73)(092)Vásárhelyi_A.
[AN 2757751]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2008.
   VIII. Tamási Művészkert, 2008 / [kiad. Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium, Városi Művelődési Központ]. - Tamási : Vályi P. Szakképző Isk. és Koll. : Vár. Művel. Közp., 2008. - [16] p. : ill., színes ; 17x21 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - művésztelep
75(439)"200" *** 061.28(439)Művészkert_Tamási
[AN 2756713]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10235 /2008.
   100 éves a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar : jubileumi évkönyv, 1907-2007 / [kiad. a Távközlési Zenei Alapítvány]. - [Budapest] : Távközlési Zenei Alapítvány, 2007. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar
Magyarország - szimfonikus zenekar - történeti feldolgozás - cikkgyűjtemény
785.11.071(439)(091)(045)
[AN 2759581]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2008.
Albert Mária
   Bartók Vonósnégyes / Albert Mária. - Budapest : Klasszikus és Jazz Nonprofit Kft., cop. 2008. - 119 p. : ill. ; 22 cm. - (Gramofon könyvek, ISSN 2060-0453)
ISBN 978-963-86157-3-2 kötött
Bartók Vonósnégyes
Magyarország - 20. század - vonósnégyes - memoár
787.1/.4 *** 785.74(439)(0:82-94)
[AN 2757915]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2008.
   "Csak tiszta szívek énekelnek! Szany énekel" : a szanyi Szent Imre Daloskör története, 1928-2008 / [szerk. Magyar Zoltánné]. - Győr : Palatia, 2008. - 128 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7692-18-5 fűzött
Szanyi Szent Imre Daloskör
Szany - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Szany)(091)
[AN 2755758]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2008.
   Mokányos : mikor megyek hazafelé... : gyimesi és moldvai népzene : când mă duc acasă... : muzică populară din Ghimeş şi Moldova : when I'm goin' home... : folk music from Gyimes and Moldva / [kiadványszerk. ... Kovács András] ; [... szöveg ... Németh László]. - [Terény] : Mokányos Bt., 2007. - 63 p. : ill., színes ; 14 cm + CD
ISBN 978-963-06-4641-3 kötött
Mokányos (együttes)
moldvai csángók - gyimesi csángók - magyar népzene - auditív dokumentum
78.031.4(=945.11)(498) *** 398.8(=945.11)(498.3) *** 398.8(=945.11)(498.4Gyimes)
[AN 2755184]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2008.
   A néprajzkutató Kodály Zoltán : egy kiállítás képei és dokumentumai / szerk. Pávai István ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2008. - 104 p. : ill. ; 24 cm
A kiállítást Budapesten 2007. szept. 13 - 2008. febr. 7. között tartották. - Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 978-963-7363-33-7 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zenetudós - 20. század - népzenekutatás - magyar népzene - életrajz - kiállítási katalógus
78.072.2(439)(092)Kodály_Z. *** 78.031.4(=945.11) *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2759841]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2008.
Pataky Attila (1951-)
   Bor, szex, rock & roll... és lélek / Pataky Attila ; [lejegyezte Imredy Péter]. - [Budapest] : P. Management Kft., 2007. - 319 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3463-2 kötött : 4990,- Ft
Pataky Attila (1951-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Pataky_A.(0:82-94)
[AN 2758179]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2008.
Retkes Attila (1972-)
   Liszt Ferenc Kamarazenekar / Retkes Attila. - Budapest : Klasszikus és Jazz Nonprofit Kft., cop. 2008. - 144 p. : ill. ; 22 cm. - (Gramofon könyvek, ISSN 2060-0453)
ISBN 978-963-86157-4-9 kötött : 2290,- Ft
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Magyarország - kamarazenekar - 20. század - ezredforduló - publicisztika - interjú
785.7(439)(0:82-92)
[AN 2757910]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10242 /2008.
Berkes Ildikó (1949-)
   A kelet-európai filmművészet / Berkes Ildikó, Nemes Károly. - Budapest : Uránusz, 2007. - 216 p. : ill. ; 21 cm. - (Uránusz könyvek, ISSN 1418-3005 ; 22.)
Bibliogr. - Filmogr.
ISBN 978-963-9599-67-3 fűzött
Közép-Európa - filmművészet - 20. század
791.43(4-191)
[AN 2757026]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2008.
Buñuel, Luis (1900-1984)
   Forgatókönyvek / Buñuel. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006-. - 22 cm
spanyol irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(460)(092)Buñuel,_L. *** 860-293.7=945.11
[AN 2721574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Egy szobalány naplójától a Tristanáig / [ford. Imrei Andrea]. - cop. 2008. - 339 p. : ill.
Tart.: Egy szobalány naplója. A Tejút. Tristana. - Egys. cím: El diario de una camarera ; La Vía Láctea ; Tristana
ISBN 978-963-236-114-7 fűzött : 3400,- Ft
spanyol irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(460)(092)Buñuel,_L. *** 860-293.7=945.11
[AN 2757094] MARC

ANSEL
UTF-810244 /2008.
Lábán Rudolf (1879-1958)
Choreographie (magyar)
   Koreográfia / Lábán Rudolf ; [ford. Nagy Borbála]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2008. - 123 p. : ill. ; 23 cm. - (Tánctörténet, ISSN 1789-4743 ; 3.)
ISBN 978-963-236-102-4 fűzött
táncművészet - koreográfia
793.3.02
[AN 2757161]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2008.
Sirató Ildikó (1966-)
   Nemzeti színházak Európában : a nemzeti színház intézménytípusa - összehasonlító színháztörténeti vizsgálatok / Sirató Ildikó. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 139 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia theatralica, ISSN 1789-9621 ; 2.)
Bibliogr.: p. 131-138.
ISBN 978-963-9438-88-0 fűzött : 1980,- Ft : 8 EUR
Európa - színháztörténet
792(4)(091)
[AN 2754608]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10246 /2008.
Bucin, Mihaela
   Limba, cultura, istoria şi civilizaţia Română / [szerzők Mihaela Bucin, Ştefan Gencărău, Alexandru Simon] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Román Nyelv és Irodalom Tanszék. - Szeged : SZTE JGYF K., 2008. - 327 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7356-78-0 fűzött
Románia - román nyelv - kultúra - történelem
805.90 *** 316.7(498) *** 949.8
[AN 2759037]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2008.
Budai László (1934-)
   Élő angol nyelvtan : tesztkönyv / Budai László, Budai Andrea. - Budapest : Osiris, 2008. - 207 p. ; 24 cm. - (Osiris nyelvkönyvek)
ISBN 978-963-389-973-1 fűzött : 2280,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 2756762]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2008.
Chai Hong Bing
   Utazásaink során előforduló magyar, angol, kínai kifejezések : international travel phrase : guoji luxing duan yu / Chai Hong Bing. - [Budapest] : [Wanshida Kft.], [2008]. - 114 p. ; 15 cm + CD
ISBN 978-963-06-5104-2 fűzött : 2900,- Ft
kínai nyelv - magyar nyelv - angol nyelv - útiszótár - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 809.51(078)=945.11 *** 801.323=951=20=945.11
[AN 2759169]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2008.
   GWC 2008 : the Fourth Global WordNet Conference : Szeged ..., January 22-25, 2008 : proceedings / A. Tanács [et al.] eds. ; [org., publ. by the University of Szeged Department of Informatics]. - [Szeged] : Univ. of Szeged, cop. 2007. - VIII, 546 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-854-9 fűzött
alkalmazott nyelvészet - informatika - konferenciakiadvány
80 *** 681.3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2755287]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2008.
Hartai Gabriella
   Be a good listener : a listening practice book : [közép- és felsőfok, közös európai referenciakeret szerint B2, ill. C1] / Hartai Gabriella. - [Budapest] : Aula, 2008. - 92 p. ; 28 cm + 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-44-4 fűzött
angol nyelv - gazdaság - nyelvvizsga - szaknyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2757240]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2008.
Holló Krisztina
   Tanuljunk angolul! : könnyen, egyszerűen és gyorsan! : [szórakoztató példák és feladatok kezdőknek] / Holló Krisztina. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 p. ; 20 cm
Közrem. Erdész Fanni. - Borítócím: An easy, fast and quick way to learn English!
ISBN 978-963-9685-72-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2756767]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2008.
Homolya Katalin
   Topic by topic : szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [középfok - közös európai referenciakeret szerint B2] / Homolya Katalin, Robert Thiessen. - [Budapest] : Aula, 2008. - 190 p. ; 28 cm + 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-52-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2757054]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2008.
Kiss László (1952-)
   Angol - magyar kéziszótár / Kiss László. - Budapest : Líra, 2008. - 839 p. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-7414-33-6)
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2759428]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2008.
Kiss László (1952-)
   Magyar - angol kéziszótár / Kiss László. - Budapest : Líra, 2008. - 891 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7414-33-6 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2759433]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2008.
   Let's eat! = Jó étvágyat! : angol nyelvleckék Disneyvel. - Debrecen : TTK, 2005. - 32 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Disney's magic English)
ISBN 963-596-392-0 fűzött : 450,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2758019]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2008.
Loczka András
   Crucigramas : para aprender inglés : nivel 1 : [500 palabras] / [red. Edit Villányi, Krisztina Babos] ; [il. Péter Vívó]. - Budapest : Strucc Books, 2008. - 33, [28] p : ill., színes ; 23 cm
Szerzők: Loczka András, Nyitrai Roland
ISBN 978-963-9532-42-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - rejtvény
802.0(078)=60 *** 793.7
[AN 2756820]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2008.
Magyar Miklós (1938-)
   Éco-langue : tematikus gyakorlókönyv a francia közép- és felsőfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgára : [közép- és felsőfok, közös európai referenciakeret szerint B2, ill. C1] / Magyar Miklós. - [Budapest] : Aula, 2008. - 140 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-45-1 fűzött
francia nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2757245]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2008.
Mekis Zsuzsanna
   Übungsbuch zur Vorbereitung für die Fachsprachenprüfung in Tourismus, Hotellerie und Gastronomie Mittelstufe = Feladatgyűjtemény az idegenforgalmi és vendéglátó-ipari főiskolai hallgatók német szaknyelvi vizsgájára felkészítő tankönyvhöz : középfok / Mekis Zsuzsanna. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 124 p. ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-19-6035-8 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - idegenforgalom - vendéglátóipar - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 640.4 *** 338.48
[AN 2757272]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2008.
Nyitrai Tamás (1952-)
   Parole, parole, parole : tematikus olasz szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Nyitrai Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5729-7 fűzött
olasz nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
805.0(079.1)=945.11
[AN 2757305]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2008.
Soproni András (1941-)
   Orosz kulturális szótár / Soproni András. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 573 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-13-5559-8 kötött : 3990,- Ft
Oroszország - orosz nyelv - magyar nyelv - művelődéstörténet - lexikon - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11 *** 930.85(47):030
[AN 2756726]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10261 /2008.
   Different perspectives on Canada from inside and outside: multidisciplinary approaches / ed. by Judit Molnár. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 262 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-111-5 fűzött
Kanada - angol nyelvű irodalom története - kultúra - 19. század - 20. század - ezredforduló
820(71)(091)"19/200" *** 316.7(71)"18/200"
[AN 2756487]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2008.
Fodor András (1929-1997)
   Fodor András és Tüskés Tibor levelezése / [sajtó alá rend., a jegyzeteket kész. és a névmutatót összeáll. Tüskés Anna]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2008-. - 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Fodor András (1929-1997)
Tüskés Tibor (1930-)
Magyarország - író - kritikus - levelezés - 20. század - irodalmi élet
82.01(439)(092)Tüskés_T.(044) *** 894.511(092)Fodor_A.(044)
[AN 2759504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1959-1966. - 2008. - 463 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9498-94-5 kötött : 3450,- Ft
Magyarország - író - kritikus - irodalmi élet - Kádár-korszak - 20. század - levelezés
894.511(092)Fodor_A.(044) *** 82.01(092)Tüskés_T.(044) *** 894.511(091)"195/196"(093)
[AN 2759510] MARC

ANSEL
UTF-810263 /2008.
Lederer, Marianne
La traduction aujourd'hui : le modèle interprétatif (magyar)
   A fordítás ma : az interpretatív modell / Marianne Lederer ; [ford. Csizmadia Dominika ..., Keresztély Kata ...]. - [Budapest] : Equinter, cop. 2008. - 269 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 259-264.
ISBN 978-963-86891-4-6 fűzött
műfordítás - fordítás
82.03
[AN 2758803]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2008.
Lőrincz Julianna, N. (1950-)
   Kultúrák párbeszéde / Lőrincz Julianna. - Eger : EKF Líceum K., 2007. - 221 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 10.)
Bibliogr.: p. 156-169. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
Fűzött
elmélet - stilisztika - fordítás
82.03 *** 82.08
[AN 2759573]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2008.
Matuschek, Oliver
Stefan Zweig (magyar)
   Stefan Zweig : három élet - egy életrajz / Oliver Matuschek ; [ford. Haynal Katalin] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2008. - 497 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 456-483.
ISBN 978-963-07-8520-4 kötött : 3200,- Ft
Zweig, Stefan (1881-1942)
Ausztria - író - 20. század - életrajz
830(436)(092)Zweig,_S.
[AN 2756654]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2008.
Menyhért Anna (1969-)
   Elmondani az elmondhatatlant : trauma és irodalom / Menyhért Anna. - Budapest : Anonymus : Ráció, 2008. - 237, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7280-11-5 fűzött : 2800,- Ft
irodalompszichológia - lelki trauma - szociálpszichológia - diktatúra - 20. század - műelemzés
82.01 *** 316.6 *** 159.9 *** 321.6
[AN 2757362]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2008.
Milosevits Péter (1952-)
   Dans, juče, prekjuče : skice i eseji o našoj književnosti u Mađarskoj / Petar Milošević. - Budimpešta : Univerzitet "Lorand Etveš" Slavistička katedra, 2008. - 192 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-996-1 fűzött
szerb irodalom története - horvát irodalom története - magyarországi szerbek - magyarországi horvátok
886.1(439)(091) *** 886.2(439)(091)
[AN 2759920]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2008.
Parrott, Jeremy
   Arthur Morrison : a bibliography of first editions / by Jeremy Parrott. - Szeged : Kakapo Press, 2007. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3240-9 fűzött
Morrison, Arthur (1863-1945)
Nagy-Britannia - író - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
820(092)Morrison,_A.:016 *** 012Morrison,_A.
[AN 2757822]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10269 /2008.
Andor Csaba (1950-)
   Madách-tanulmányok / Andor Csaba. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2008. - 172, [3] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 59.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-60-0 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Madách_I.
[AN 2757116]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2008.
   Emléklapok Babits Mihály fotóiból és kézirataiból / [szerk. Lovas Csilla]. - Szekszárd : Wosinsky Mór M. Múz., cop. 2008. - 18 p. : ill. ; 21 cm. - (Szekszárdi füzetek, ISSN 1789-8927 ; 1.)
ISBN 978-963-7209-26-0 fűzött
Babits család
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - családtörténet - 19. század - 20. század - fényképalbum
894.511(092)Babits_M.(084.12) *** 929.52(439)Babits(084.12)
[AN 2756742]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2008.
Hagymás István (1955-)
   A mitikus József Attila : szinkronicitások József Attila életében és életművében / Hagymás István ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2007. - 394 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 391-[395].
ISBN 978-963-87493-2-1 fűzött : 3300,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 2756695]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2008.
Lakner Lajos (1962-)
   Kölcsey Ferenc Emlékház, Álmosd / [a kiállítást rend., a vezetőt írta és szerk. Lakner Lajos] ; [a ház történetét írta Angyal László] ; [közread. a] Debreceni Irodalmi Múzeum. - Debrecen : DIM, 2007. - 55 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Magyarország - Álmosd - emlékház - író - helyismeret - 19. század
894.511(092)Kölcsey_F. *** 069(439-2Álmosd) *** 908.439-2Álmosd
[AN 2756571]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2008.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Nem trappolok tovább : naplójegyzetek, 2006-2007 / Polcz Alaine ; [vál. és összeáll. Ablonczy Anna]. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 206, [2] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 9.)
ISBN 978-963-676-442-5 fűzött : 2500,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - napló
894.511(092)Polcz_A.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2759418]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2008.
Szajbély Mihály (1952-)
   Intermediális randevúk a 19. században / Szajbély Mihály. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2008. - 118 p. ; 23 cm. - (Thienemann-előadások, ISSN 1788-0556 ; 3.). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-95-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom története - fotóművészet - filmművészet - 19. század - irodalmi hatás - műelemzés
894.511(091)"18" *** 77.04 *** 791.43
[AN 2759466]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2008.
Szelestei N. László (1947-)
   Rekatolizáció és barokk áhitat / Szelestei N. László. - Budapest : METEM : 2008. - 193 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 64.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-26-1 fűzött
magyar irodalom története - keresztény irodalom - barokk - 16. század - 17. század - 18. század
894.511(091)"15/17"
[AN 2744399]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2008.
Varró János (1927-2004)
   Erdélyi sorsvallató : egy erdélyi 56-os utolsó vallomása / [Varró János] ; [köt. gond. Ábrahám Sándorné, M. Kovács Emma, Sipos Zsolt]. - Kecskemét : Korda, 2008. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9554-69-6 fűzött : 1800,- Ft
Varró János (1927-2004)
Erdély - határon túli magyar irodalom - író - határon túli magyarság - magyar történelem - 1956-os forradalom - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511(498)(092)Varró_J.(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94(498)
[AN 2756038]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2008.
Visy Beatrix
   A Macskakő nyolcadik élete : műfaj, narráció, emlékezet Lengyel Péter prózájában / Visy Beatrix. - Budapest : Fekete Sas, 2007. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 112-116.
ISBN 978-963-9680-15-9 fűzött : 1100,- Ft
Lengyel Péter (1939-)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Lengyel_P.
[AN 2758384]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10278 /2008.
Anderson, Catherine
Annie's song (magyar)
   A lélek dala / Catherine Anderson ; [ford. Ilyés Emese, Sárossy-Beck Anita]. - Budapest : General Press, [2008]. - 341 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-035-1 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2757106]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2008.
Andruhovič, Ûríj (1960-)
Moskoviada (magyar)
   Moszkoviáda : rémregény / Jurij Andruhovics ; [ford. Körner Gábor] ; [előszó Konrád György]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 255 p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 978-963-9610-79-8 kötött : 2190,- Ft
ukrán irodalom - regény
883-31=945.11
[AN 2758441]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2008.
Arya, Usharbudh (1933-)
Bhísma (magyar)
   Bhísma : bevezetés a Mahábháratába : Bhísma: a himnuszok királya című imájával : halottaskönyv : Szvámí Véda Bháratí verseivel és a halálról szóló írásaival / Szvámi Véda Bhárati ; [ford. Mezősi Anna] ; [kiad. a] Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület. - Miskolc : Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyes., 2008. - 137 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4728-1 fűzött
Mahābhārata
szanszkrit irodalom - hinduizmus - vers
891.22-14=945.11 *** 294.526.82
[AN 2757070]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2008.
   A babák mind angyalok / [összeáll. Madarász Gyöngyvér, Dávid Ildikó] ; [ford. Judit Colbert, Géczi Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 94 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-026-2 kötött
csecsemő - világirodalom - idézetgyűjtemény - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-053.3(0:82-84)
[AN 2755726]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2008.
Bari Károly (1952-)
   Hárfarozs : műfordítások a kortárs külföldi költészetből / Bari Károly. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2008. - 231 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9114-94-4 fűzött : 1900,- Ft
világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2755324]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2008.
Bata János (1963-)
   Beim Schein der Kometen : eine Auswahl der österreichischen Dichtung aus dem XX. Jahrhundert = Üstökösök fényénél : válogatás a XX. század osztrák költészetéből / [Hrsg. ..., Übers. ... Bata János] ; [Hrsg.:] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Aracs Társadalmi Szervezet. - 2. verb., erw. Aufl. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Szabadka : Aracs Társ. Szerv., 2007. - 269 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87493-3-8 fűzött
osztrák irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers - antológia
830-14(082).02(436)=945.11
[AN 2756653]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2008.
Becker, Tom
Darkside (magyar)
   Darkside : [ne kapcsold le a lámpát!] / Tom Becker ; [ford. Balogh Bea]. - Budapest : Replica K., 2008. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4533-1 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2756499]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2008.
Card, Orson Scott (1951-)
Heartfire (magyar)
   Fáklya / Orson Scott Card ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Kalandor, 2008. - 343 p. ; 21 cm. - (Teremtő Alvin meséi)
ISBN 978-963-9557-46-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2759197]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2008.
Child, Lee
Bad luck and trouble (magyar)
   A baj nem jár egyedül / Lee Child ; [ford. Uram Tamás]. Iris és Ruby / Rosie Thomas ; [ford. Szabó Olimpia]. Az erdő / Harlan Coben ; [ford. Hodinka László]. Morgan Hill angyalai / Donna VanLiere ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Bad luck and trouble. Iris & Ruby. The woods. The angels of Morgan Hill
ISBN 978-963-9707-68-9 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 2758408]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2008.
Child, Maureen
Expecting Lonergan's baby (magyar)
   A vándorút vége / Maureen Child ; [... ford. Mészáros Éva]. Mozgó célpont / Cathleen Galitz ; [... ford. Marosi Orsolya]. Álompár / Kristi Gold ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 27.)
Egys. cím: Expecting Lonergan's baby. Only skin deep. Fit for a sheikh
ISBN 978-963-537-833-3 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2758806]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
The clocks (magyar)
   Az órák / Agatha Christie ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2008. - 341 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8516-7 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2756701]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2008.
Cioran, Emil (1911-1995)
La tentation d'exister (magyar)
   A létezés kísértése / E. M. Cioran ; [ford. Fázsy Anikó]. - Budapest : Nagyvilág, 2008. - 184, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9175-34-1 fűzött : 2600,- Ft
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 2756861]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2008.
Cooper, Jilly
The man who made husbands jealous (magyar)
   A férjszelídítő / Jilly Cooper ; [ford. Lőrincz Józsefné és Perlényi-Chapman Eszter]. - Budapest : Jaffa, 2008. - 507 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-56-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2757215]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2008.
Crile, George
Charlie Wilson's war (magyar)
   Charlie Wilson háborúja / George Crile ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Ekren, 2008. - 600 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87565-7-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2756459]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2008.
Dietrich, William
Napoleon's pyramids (magyar)
   Napóleon piramisai / William Dietrich ; [ford. Valló Gábor]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 451 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-050-4 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2759206]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2008.
D'Lacey, Joseph
Meat (magyar)
   Hús / Joseph D'Lacey ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 426 p. ; 20 cm. - (Bloody good books, ISSN 2060-0097)
ISBN 978-963-254-132-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - horror - regény
820-312.4=945.11
[AN 2759202]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2008.
Duarte, Judy
Their secret son (magyar)
   A lánglovag / Judy Duarte ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 210.)
ISBN 978-963-537-837-1 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2758946]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2008.
Fellows, Julian
Snobs (magyar)
   Sznob / Julian Fellows ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-136-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2757126]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2008.
Field, Sandra
His one-night mistress (magyar)
   A pillangó álarca / Sandra Field ; [... ford. Huszár Ágnes]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 417.)
ISBN 978-963-537-835-7 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2758940]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2008.
Fournel, Paul (1947-)
Les athlètes dans leur tête (magyar)
   Játék - a sportolók fejével : novellák / Paul Fournel ; [ford. Herman Zita et al.]. - [Felsőörs] : Aeternitas, cop. 2008. - 97, [4] p. ; 21 cm. - (L'intérieur, ISSN 1787-3711 ; 5.)
ISBN 978-963-9780-04-0 kötött : 1650,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 2758297]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2008.
Gordon, Abigail
The nurse's child (magyar)
   Anyai szív / Abigail Gordon ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 348.)
ISBN 978-963-537-829-6 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON (hibás ISBN 978-963-537-829-9)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2759038]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2008.
Grisham, John (1955-)
The broker (magyar)
   A manipulátor / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. Varázslatos óra / Kristin Hannah ; [ford. Szabó Olimpia]. Marley és mi / John Grogan ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 414 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek. Extra kiadás, ISSN 1789-8323)
Egys. cím: The broker. Magic hour. Marley & me
ISBN 978-963-9707-71-9 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 2758457]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2008.
Hamilton, Diana
The Italian's price (magyar)
   Káprázat / Diana Hamilton ; [... ford. Spangel Márta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 405.)
ISBN 978-963-537-831-9 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2758945]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2008.
Hardy, Kate
Her celebrity surgeon (magyar)
   Fehér köpeny, kék vér / Kate Hardy ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 350.)
ISBN 978-963-537-839-5 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9.9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2758984]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2008.
Hargitai, Peter (1947-)
Millie (magyar)
   Millie / Hargitai Péter ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Nagyvilág, 2008. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9175-37-2 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2756870]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2008.
   Hazug, mint egy melltartó : 777 idézet a francia nyelvű kultúra világából = Menteur comme un soutien-gorge / [vál., ford. és szerk. Takács M. József] ; [az illusztrációkat kész. Egyel]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2008. - 223 p. : ill. ; 19 cm. - (Tanuljon vidáman nyelveket)
ISBN 978-963-266-018-9 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
840-84(082).02=945.11
[AN 2757386]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2008.
Herczegné Csorba Aranka
   Szókincsfejlesztő kifejezések / Herczegné Csorba Aranka. - [Budapest] : Európai Tudásközpont Kft., 2008. - 375 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3888-3 kötött
világirodalom - aforizma - antológia
82-84(082)=945.11
[AN 2756839]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2008.
Huguenin, Jean-René (1936-1962)
Journal (magyar)
   Napló / Jean-René Huguenin ; François Mauriac előszavával ; [ford. F. Joannovics Mária]. - Csongrád : Tilia K., 2008. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4692-5 kötött : 2520,- Ft
Huguenin, Jean-René (1936-1962)
francia irodalom - napló
840-94=945.11
[AN 2755168]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2008.
James, Julia
Baby of shame (magyar)
   Ismeretlen szeretők / Julia James ; [... ford. Schneider Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 418.)
ISBN 978-963-537-836-4 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2759040]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2008.
James, Peter (1948-)
Not dead enough (magyar)
   A bosszú játéka / Peter James ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2008]. - 423 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-023-8 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2759201]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2008.
Kelleher, Tracy
It's all about Eve (magyar)
   Ingerlő fehérneműk / Tracy Kelleher ; [... ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 224.)
ISBN 978-963-537-830-2 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2758954]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2008.
Kemp, Paul S.
The twilight war (magyar)
   Az alkonyháború / Paul S. Kemp ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2007-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2669821]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Árnyékvihar. - 344 p.
ISBN 978-963-9679-74-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2755704] MARC

ANSEL
UTF-810310 /2008.
Kennedy, Douglas (1955-)
Temptation (magyar)
   Kísértés / Douglas Kennedy ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Athenaeum : Pannonica, 2008. - 338 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-45-1 kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2756532]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2008.
   A közeli más : írások Délkelet-Európából / szerk. Richard Swartz ; [ford. Csordás Gábor, Gállos Orsolya, Szondi György]. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 324, [4] p. ; 21 cm
Kész. a "Der andere nebenan" c. kiad. alapján
ISBN 978-963-676-448-7 fűzött : 2900,- Ft
Dél-Európa - európai irodalom - elbeszélés - esszé - antológia
82-32(4-12)=945.11 *** 82-4(4-12)=945.11
[AN 2759379]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2008.
Krantz, Judith
Mistral's daughter (magyar)
   Örökölt szerelem / Judith Krantz ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : General Press, [2008], cop. 1982. - 687 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-049-8 kötött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2759207]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2008.
Lungu, Dan (1969-)
Sînt o babă comunistă! (magyar)
   Egy komcsi nyanya vagyok! : regény / Dan Lungu ; [ford. Koszta Gabriella]. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 235 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-676-436-4 fűzött : 1900,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2759369]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2008.
Macomber, Debbie
311 Pelican Court (magyar)
   Pelikán köz 311 / Debbie Macomber ; [... ford. Hanny Norbert]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2008. - 383 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-926-2 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2759365]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2008.
Masini, Beatrice (1962-)
La scuola di Londra (magyar)
   A londoni tánciskola / Beatrice Masini ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Móra, 2008. - 122, [3] : ill. ; 20 cm. - (Rózsaszín balettcipő ; 5.)
ISBN 978-963-11-8495-2 fűzött : 1390,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2756611]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2008.
McKillip, Patricia A.
   Boszorkányerdő / Patricia A. McKillip ; [ford. Kleinheincz Csilla, Körmendi Ágnes]. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 457 p. ; 20 cm. - (A képzelet mesterei, ISSN 1787-6176)
Tart.: Vadág erdeiben ; Óföld elfeledett vadjai. - Egys. cím: In the forests of Serre ; The forgotten beasts of Eld
ISBN 978-963-9679-87-0 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2755753]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2008.
Meek, James (1962-)
The people's act of love (magyar)
   A szeretet hírmondói / James Meek ; [ford. Bárány Borbála] ; [a verseket ford. Tóth Gusztáv]. - Budapest : Ekren, 2008. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87565-8-9 fűzött : 2950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2756468]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2008.
Michael, Carmen
Chasing bohemia (magyar)
   Bohémélet : egy felejthetetlen év Rio de Janeiróban / Carmen Michael ; [ford. Bartók Ágnes]. - Budapest : Jaffa, 2008. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-55-1 fűzött : 2940,- Ft
Brazília - ausztrál irodalom - szociográfia - helyismeret - memoár
820-94(94)=945.11 *** 308(81)(0:82-94) *** 908.81(0:82-94)
[AN 2759577]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2008.
Moorcock, Michael (1939-)
The city in the autumn stars (magyar)
   Város az őszi csillagok alatt : a második von Bek történet ; Felipe Sagittarius és a gyönyörök kertje : a harmadik von Bek történet / Michael Moorcock ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 477 p. ; 18 cm. - (Moorcock-sorozat)
Egys. cím: The city in the autumn stars ; The pleasure garden of Felipe Sagittarius
ISBN 978-963-9679-75-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2755915]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2008.
Mortimer, Carole
Prince's pleasure (magyar)
   Vezércikk helyett / Carole Mortimer ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 406.)
ISBN 978-963-537-832-6 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON (hibás ISBN 978-963-537-832-9)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2758801]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2008.
Nordqvist, Sven
Var är min syster? (magyar)
   Hová tűnt a testvérem? / Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, cop. 2008. - [32] p. : ill., színes ; 29x35 cm
ISBN 978-963-643-058-0 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.7-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2755953]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2008.
   Összekötni két életet / [összeáll. Madarász Gyöngyvér, Dávid Ildikó] ; [ford. Judit Colbert, Géczi Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 94 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-025-5 kötött
világirodalom - házasság - idézetgyűjtemény - aforizma
82-84=945.11 *** 392.5(0:82-84)
[AN 2755715]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2008.
   Párviadal Oostendéért : modern flamand-holland elbeszélések / [vál. és szerk. Gera Judit]. - Budapest : Nagyvilág, 2008. - 408, [5] ; 20 cm. - (Nagyvilág könyvek, ISSN 1416-8073)
Fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 978-963-9175-36-5)
flamand irodalom - holland irodalom - elbeszélés - antológia
839.32-32(082)=945.11 *** 839.31-32(082)=945.11
[AN 2756821]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2008.
Prassinos, Gisèle (1920-)
Le visage effleuré de peine (magyar)
   A szenvedő arc : regény / Gisèle Prassinos ; [ford. Füzesi Piroska]. - [Felsőörs] : Aeternitas, cop. 2008. - 138, [3] p. ; 21 cm. - (L'intérieur, ISSN 1787-3711 ; 4.)
ISBN 978-963-9780-03-3 kötött : 1850,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2758273]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2008.
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822)
   A defence of poetry and a letter to Lord Ellenborough / by Percy Bysshe Shelley. - [Békéscsaba] : Hung. Miniature & Bibliophil Book Soc., [2008]. - 72 p. ; 8 cm
Bibliofil kiad.
Kötött
angol irodalom - esszé - miniatűr dokumentum
820-4 *** 099.1
[AN 2756663]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2008.
Smedman, Lisa
Storm of the dead (magyar)
   A holtak serege : A vezeklő papnő sorozat második kötete / Lisa Smedman ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 351 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 978-963-9679-94-8 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2755700]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2008.
Streit, Jakob (1910-)
Louis Braille (magyar)
   Louis Braille : a vakírás feltalálójának élete / Jakob Streit ; [ford. Petricsák Judit] ; [az illusztrációkat kész. Kőhalmi Ákos]. - Budapest : Öregmalom, 2008. - 105 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5064-9 kötött : 1990,- Ft
Braille, Louis (1809-1852)
Franciaország - német irodalom - gyermekirodalom - pedagógus - vak - 19. század - életrajzi regény
830-312.6(02.053.2)=945.11 *** 364.65-056.262(0:82-31) *** 37(44)Braille,_L.(0:82-31)
[AN 2759843]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2008.
Tavares, Gonçalo M. (1970-)
Jerusalém (magyar)
   Jeruzsálem / Gonçalo M. Tavares ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Nagyvilág, 2008. - 167 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9175-36-5 fűzött : 2400,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2756269]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2008.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Narn i chîn Húrin (magyar)
   Narn i chîn Húrin : Húrin gyermekeinek legendája / J. R. R. Tolkein ; szerk. Christopher Tolkein ; ill. Alan Lee ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2008. - 251 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8522-8 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2757384]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Vingt mille lieues sous les mers (magyar)
   Nemo kapitány : tenger alatt a világ körül : regény / Verne Gyula ; ford. Kilényi Mária. - Budapest : Népszabadság, 2008. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-66-9
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2759427]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 223 p. - (Verne Gyula-sorozat ; 6/16.)
ISBN 978-963-9709-67-6 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2759430] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 247 p. - (Verne Gyula-sorozat ; 7/16.)
ISBN 978-963-9709-68-3 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2759434] MARC

ANSEL
UTF-810331 /2008.
Webber, Meredith
The children's medical heart surgeon (magyar)
   Holdsugár a tengeren / Meredith Webber ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-7066 ; 351.)
ISBN 978-963-537-840-1 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2759003]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2008.
Weis, Margaret
The war of souls (magyar)
   A lelkek háborúja / Margaret Weis, Tracy Hickman. - Budapest : Delta Vision, [2007]-. - 18 cm
Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2664527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az elveszett csillag sárkányai / [ford. Seemann Gábor]. - cop. 2008. - 574 p.
ISBN 978-963-9679-69-6 fűzött : 2550,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2755906] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A lenyugvó hold sárkányai / [ford. Seemann Gábor]. - cop. 2008. - 601 p.
ISBN 978-963-9679-85-6 fűzött : 2550,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2755929] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10333 /2008.
Ambrus András (1925-)
   A mindenható markában / Ambrus András. - Pomáz : Kráter, 2008. - 145, [15] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9735-50-7 kötött : 2200,- Ft
Ambrus András (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2755981]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2008.
Andresin József
   Lélekcsapdák / Andresin József ; graf. Kiss Adél. - [Szeged] : [Andresin J.], [2008]. - 71 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-06-5113-4 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2757957]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2008.
Babits Mihály (1883-1941)
   Levelek Iris koszorujából / Babits Mihály. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2008. - 96 p. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1923
ISBN 978-963-9556-50-8 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9556-50)
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 2756361]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2008.
Bagi Iván (1976-)
   Kiszorított élet / Bagi Iván. - Budapest : Masszi, 2008. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9851-02-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2757859]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2008.
Bán Csaba (1969-)
   Égi tünemény : blogregény / Bán Csaba. - Budapest : Naphegy K., 2008. - 291 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9869-00-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - internet - memoár
894.511-94 *** 681.324
[AN 2755196]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2008.
Barok Eszter (1981-)
   Csak a madarak / Barok Eszter, Illés Emese. - Budapest : Prae.hu, 2008. - 217, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87733-3-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2757364]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2008.
Beney Zsuzsa (1930-2006)
   Összegyűjtött versek / Beney Zsuzsa ; szerk. Daróczi Anikó. - Budapest : Gondolat, 2008. - 3 db : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-107-0 kötött : 6000,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek - vers
894.511-821
[AN 2758409]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hulló idő. - 569, [22] p.
ISBN 978-963-693-099-8
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2758412] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csönd és hallgatás között. - 254 p.
ISBN 978-963-693-105-6
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 2758413] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Életem élete. - 121, [2] p.
ISBN 978-963-693-106-3
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2758415] MARC

ANSEL
UTF-810340 /2008.
Benkő László (1952-)
   A fehér boszorkány / Marta Rovira. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 284 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-259-017-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2755235]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2008.
Benkő László (1952-)
   Korzika napsugara : [romantikus regény] / Clara Dubois. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 249 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-9720-76-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2755231]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2008.
Berényi Andrea
   Békatörténet, avagy Leveli Béla és a többiek / Berényi Andrea ; ill. Gyurkó Noémi. - Budapest : Membrane Kft., 2008. - 84 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-4106-7 kötött : 2700,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2757919]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2008.
Béres Tamás (1979-)
   Csücskök : esszék, történetek, 2001-2007 / Béres Tamás ; [ill., fotók Olajos Tamás]. - Nyíregyháza : Krúdy Kvk., 2008. - 161 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9891-00-5 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - hírlapi tárca
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 2757853]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2008.
   A Bessenyei Irodalmi Társaság 20. éves jubileumi évkönyve, 2007 / szerk. Csermely Tibor. - [Nyíregyháza] : Bessenyei Irod. Társ. Elnöksége, 2008. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bessenyei almanach, ISSN 1788-7607)
Fűzött
Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság
Nyíregyháza - egyesület - irodalmi élet - magyar irodalom - vers - memoár - antológia
894.511-822 *** 061.2(439)Bessenyei_Irodalmi_Társaság
[AN 2757883]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2008.
Birtalan Győző (1925-)
   Emberekről és állatokról / Birtalan Győző. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 93 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-5296-4 fűzött
magyar irodalom - tanköltemény - vers
894.511-15 *** 894.511-14
[AN 2759360]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2008.
Bodosi György (1925-)
   Egy csillag születése : jelenések Szent Katalin életéből = La nascita di una stella : apparizioni dalla vita di Caterina da Siena / Bodosi György ; [kiad. Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2008. - 48 p. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87107-6-5 fűzött
Caterina da Siena (1347-1380)
magyar irodalom - szent - 14. század - dráma - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-2.02=50 *** 235.3(092)Caterina_da_Siena(0:82-2)
[AN 2756597]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2008.
Bókay János (1892-1961)
   Hősnő / Bókay János. - [Budapest] : Szabad Tér, [2007]. - 267 p. : ill. ; 22 cm. - (Szabad Tér könyvek, ISSN 2060-0909)
ISBN 978-963-87061-8-8 kötött (hibás ISBN 963-87061-8-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2758653]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2008.
Bokros János (1938-1989)
   Mesék mezején : [gyermekversek] / Bokros János ; [az illusztrációkat Kovács Veronika kész.] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2008. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9830-05-9 fűzött : 1660,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2756308]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2008.
Brunner, Helwig (1967-)
   Helwig Brunner - Szabó T. Anna : Gedichte zweisprachig - versek két nyelven. - Wien ; Budapest : Kortina, 2008. - 158 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Dichterpaare ; 3.)
Ford. Buda György, Szabó T. Anna
Kötött : 23 EUR
ISBN 978-3-9502315-2-6
magyar irodalom - osztrák irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers - hangoskönyv
894.511-14.02=30 *** 830-14.02(436)=945.11
[AN 2758014]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2008.
Csehné Miklósvári Magdolna
   Az én kis mesekönyvem / [a Grimm-testvérek, Andersen és La Fontaine meséit átd. Csehné Miklósvári Magdolna] ; [rajz. Jenkovszky Iván]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008-. - 20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2755776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 96 p. : ill., színes
ISBN 978-963-251-027-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2755834] MARC

ANSEL
UTF-810351 /2008.
Csernok Attila (1929-)
   A komáromi pontonhíd / Csernok Attila. - Budapest : Csernok A., 2008. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4700-7 kötött : 3200,- Ft
Csernok Attila (1929-)
magyar irodalom - magyar történelem - memoár
894.511-94 *** 943.9
[AN 2758414]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2008.
Csók Márta
   Félig nyitott ajtó / Csók Márta. - [Budapest] : [Csók M.], [2008]. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4748-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2755455]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2008.
Darányi Sándor (1951-)
   Aszterión háza : versek / Darányi Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 188, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7486-92-0 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759125]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2008.
Demeter Sándor (1932-)
   A napfény felé : versek / Demeter Sándor ; [ill. Sárosi Attila]. - Nyíregyháza : Demeter S., 2008. - 181, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4400-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2757320]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2008.
Erdélyi Margit
   Börtönbe zárt szerelem / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., 2008. - 298 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9720-81-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2755275]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2008.
Fábos Eszter (1955-)
   Egy dal az élet : Fábos Eszter versei. - [Berzence] : Fábos E., 2007. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2757503]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2008.
Fazekas Imre Pál
   Édesem & globálhazám / Fazekas Imre Pál. - Dunaújváros : Fazekas I. P., cop. 2007. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1719-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2758896]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2008.
Fehér Gyula
   Bharata Maia : India után minden más / Fehér Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 141 p., [64] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-5759-5 kötött : 2800,- Ft
India - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.540(0:82-992)
[AN 2756723]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2008.
Fekete Szabolcs (1991-)
   Képzelet és valóság : versek / Fekete Szabolcs. - Budapest : Uránusz, 2008. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-73-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2756922]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2008.
Flamming, Susanne
   Sosem vagy egyedül! / Susanne Flamming. - Budapest : Euromédia, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 15. = 2008/2.)
Fűzött : 325,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2755447]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2008.
Földes Lászlóné Rézmovits Gizella (1938-)
   Az emberség nevében : válogatott elbeszélések / Földes Lászlóné Rézmovits Gizella ; [... graf. ... Balku László]. - Debrecen : Földes L., 2008. - 202 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5215-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2755720]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2008.
Füst Milán (1888-1967)
   Füst Milán összes versei / [sajtó alá rend., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Zsoldos Sándor] ; [a kísérő tanulmányt írta Bodnár György]. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 295 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9680-23-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2758447]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2008.
Gecser Erzsébet
   Barangolás : gyermekversek 6-14 éveseknek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2008. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-71-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2756910]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2008.
Géczy Dorina (1975-)
   Kalóz kapitány : képes verseskönyv gyerekeknek, kifestővel / Géczy Dorina. - [Pécs] : Géczy D., cop. 2008. - 39, [6] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-5022-9 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - kifestőkönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2757117]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2008.
Göde Lajos (1882-1976)
   Göde Lajos versei / [... szerk., az életrajzot és az utószót írta, a jegyzeteket, a névmutatót és a bibliográfiát összeáll. Diószeghyné Szépe Katalin]. - Budapest : [Diószeghyné Szépe K.], 2007. - 318 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 978-963-06-3995-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2755718]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2008.
Györgypál Katalin (1949-)
   Kincseim, morzsáim, emlékeim : a Berg-, a Fodor-, a Kovács- és az Eckert-családról : Berg Lili versei, Dr. Eckert Lászlóné sz. Kovács Ilona naplója, Dr. Eckert Irma levélrészletei, Györgypál László felvételei / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2008. - 310 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9599-74-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2756781]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2008.
Györgypál Katalin (1949-)
   Szóvarázs : versek / Györgypál Katalin ; [... ill. Szabados István]. - Budapest : Uránusz, 2007. - 178 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-69-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2757167]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2008.
Halasi Zoltán (1954-)
   Halasi Zoltán - Lisa Mayer : Gedichte zweisprachig - versek két nyelven. - Wien ; Budapest : Kortina, 2008. - 158 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Dichterpaare ; 4.)
Ford. Buda György, Halasi Zoltán
Kötött : 23 EUR
ISBN 978-3-9502315-3-3
magyar irodalom - osztrák irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers - hangoskönyv
894.511-14.02=30 *** 830-14.02(436)=945.11
[AN 2757990]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2008.
Halász Margit (1964-)
   Bergengóc balladák / Halász Margit. - [Budapest] : Ab Ovo, 2008. - 171, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9378-64-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2755807]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2008.
Halászi Aladár (1940-)
   Csillagruhámba öltözöm! / Halászi Aladár ; [graf. Dézsy Attila]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2007. - 156 p. : ill. ; 21 cm. - (Borsodi kalászolás, ISSN 1787-7202 ; 5.)
A szerző műfordításaival
ISBN 978-963-9645-04-2 * fűzött : 978-963-9654-04-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2756616]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2008.
Hartay Csaba (1977-)
   Nyúlzug / Hartay Csaba ; [a Podmaniczky Művészeti Alapítvány kiadása]. - [Szeged] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2008. - 175, [7] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4429-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2758761]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2008.
Honvári Erzsébet (1936-)
   A szeretet szolgálatában : válogatott és új versek, prózák / Honvári Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2007. - 101 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-66-6 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2756896]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2008.
Horváth Loránd (1930-)
   Vásárhelytől Torontóig : világot járt szívem vallomásai : válogatott versek / Horváth Loránd. - Budapest : Opár Bt., 2007. - 366 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3489-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759043]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2008.
Ivaskovics József (1950-)
   Aranyág : megzenésített versek kicsiknek és nagyoknak / Ivaskovics József. - Ungvár ; Budapest : Intermix : Credo Alapítvány, 2007. - 78, [2] p. : ill., részben kotta ; 24 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 168.)
ISBN 978-963-9814-06-6 fűzött
Kárpátalja - magyar irodalom - zeneszerző - határon túli magyarság - dal - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 78.071.1(477.87)(=945.11)(092)Ivaskovics_J.
[AN 2755856]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2008.
Jolsvai András (1953-)
   Ma még csak szerda : regény / Jolsvai András. - [Budapest] : Ab Ovo, 2008. - 176, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9378-65-0 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2755973]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2008.
Juhász Sándor (1938-)
   A küzdelem ára : novellák, esszék és prózaversek / Juhász Sándor. - Budapest : Uránusz, 2007. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-68-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers - esszé
894.511-32 *** 894.511-14 *** 894.511-4
[AN 2757006]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2008.
Juhász Sándor (1938-)
   A mélység ajtaja : versek / Juhász Sándor ; [ill. Enyedi Sándor]. - Budapest : Uránusz, 2007. - 158 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-58-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2757160]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2008.
Kalla Éva (1955-)
   Az álomadás / Kalla Éva ; Szentandrássy István karaktervázlataival. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 56 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-236-107-9 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - cigányság - folklór - mese
894.511-34 *** 398(=914.99)(439)
[AN 2757632]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2008.
   Egy katona meg a lánya : két emlékirat. - Budapest : Fekete Sas, 2007. - 414 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Takarodó / Futaky János. Távol, mégis közel / Futaky Hajna
ISBN 978-963-9680-16-6 kötött : 2490,- Ft
Futaky János (1898-1984)
Futaky Hajna
Magyarország - magyar irodalom - katonatiszt - híres ember - századforduló - 20. század - memoár
894.511-94 *** 929(439)Futaky_H.(0:82-94) *** 355(439)(092)Futaky_J.(0:82-94)
[AN 2758855]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2008.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Happy birthday! : variációk egy témára : monodrámák. - Budapest : M. Napló, 2008. - 110 p. ; 19 cm
Tart.: A vád ; Happy birthday!
ISBN 978-963-9603-78-3 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2757034]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2008.
Kepes Károly
   Imatöredékek a XX. századból / Kepes Károly ; [Váczy Jépont Tamás rajz.]. - [Hatvan] : [Magánkiad.], cop. 2007. - 139, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5299-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759141]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2008.
   Kiolvasó : gyermekantológia : versek és mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak / [vál. és szerk. Györgypál Katalin]. - Budapest : Uránusz, 2007. - 156 p. : ill. ; 21 cm. - (Kláris könyvek, ISSN 1416-8162 ; 12.)
ISBN 978-963-9599-61-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2756929]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2008.
Király Benedek Lőrinc (1951-)
   Tündérsziget : a Tisza-parti kalandok folytatódnak / Király Benedek Lőrinc. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 140 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 169.)
ISBN 978-963-9814-07-4 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(477.87)
[AN 2755766]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2008.
Kopper László (1942-)
   Biokrácia, avagy Az igazi Bobrowski / Joe Kemenes. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9656-55-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2757232]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2008.
Koschel, Christine (1936-)
   Christine Koschel - Székely Magda : Gedichte zweisprachig - versek két nyelven. - Wien ; Budapest : Kortina, 2007. - 160 p. : ill. ; 20 cm + CD. - (Dichterpaare ; 2.)
Ford. Buda György, Halasi Zoltán
Kötött : 23 EUR
ISBN 978-3-9502315-1-9
magyar irodalom - német irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14.02=30 *** 830-14.02=945.11
[AN 2749288]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2008.
Kovács Gábor (1970-)
   Az önvaló dicsérete : esszék / Kovács Gábor. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 92 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 178.)
Bibliogr.
ISBN 963-8352-98-1 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - esszé
894.511-4(477.87)
[AN 2755787]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2008.
Kupcsik Lidi (1981-)
   a k a : versek / Kupcsik Lidi. - Miskolc : Szoba K., 2008. - 49, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87676-4-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759355]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2008.
Losonczi Léna (1943-)
   A Kármeltől a Hórebig / Losonczi Léna. - Budapest : Uránusz, 2007. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-62-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2756907]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2008.
   Madártávlat : könyvtárosok irodalmi antológiája / [szerk. Mezey László Miklós] ; [kiad. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete]. - Budapest ; Gödöllő : M. Kvtárosok Egyes., 2008. - 126 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4481-5 fűzött
ISBN 963-06-4481-5
Magyarország - magyar irodalom - könyvtáros - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 02(439)"200"
[AN 2755728]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2008.
Mandrik Erzsébet (1931-)
   A pokol tornácain / Mandrik Erzsébet. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 123 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 172.)
ISBN 978-963-9814-10-3 fűzött
Mandrik Erzsébet (1931-)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6(477.87)
[AN 2755777]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2008.
Márton Gábor
   Élők, holtak vallomása : anekdoták Endrődről / Márton Gábor. - Gyomaendrőd : Endrődi Tájház és Helytört. Gyűjt., 2008. - 113 p. ; 21 cm. - (Gyomaendrődi múzeumi közlemények, ISSN 2060-0348 ; 1.)
ISBN 978-963-06-4308-5 fűzött
Gyomaendrőd - magyar irodalom - helytörténet - szociográfia - anekdota
894.511-36 *** 943.9-2Gyomaendrőd(0:82-36) *** 308(439-2Gyomaendrőd)
[AN 2756719]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2008.
Matkovich Ilona
   Óriásszekrény / Matkovich Ilona. - Budapest : Göncöl, cop. 2008. - 184, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9183-51-3 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2755734]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2008.
   Megírország, 2007 : diákalkotók szépírói pályázata / szerk. Petz György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 151 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-19-6292-5 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 2756784]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2008.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Családáradás : beszély / Mészöly Miklós. - Pécs : Jelenkor, 2008, cop. 1995. - 149, [2] p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-676-432-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-31
[AN 2759426]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2008.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Az istálló : elbeszélések / Mészöly Miklós. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 165, [2] p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-676-441-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2759435]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2008.
Mezey Katalin (1943-)
   Mezey Katalin válogatott versei / Vasy Géza válogatása. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2008. - 213 p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9603-73-8 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2756455]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös ; A két koldusdiák / Mikszáth Kálmán. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 213, [5] p. ; 20 cm. - (Klasszikusok mindenkinek, ISSN 1789-5227)
ISBN 978-963-9720-53-4 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2755276]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2008.
   Mint a gyöngyhalász : antológia / [szerk. ... Kulimár János]. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2008. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4727-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festészet - ezredforduló - vers - antológia
894.511-14(082) *** 75(439)"200"
[AN 2756495]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2008.
Mód Ervin
   Ember ha szomjas / Mód Ervin. - [Szekszárd] : Kerényi, 2007. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8242-40-2 fűzött
ISBN 963-8242-40-X
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2757575]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2008.
Nagy Edith
   Valahonnan jöttem / bozsoki Nagy Edith. - Budapest : Almandin Books, 2008. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87711-8-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2755215]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2008.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   Messze még az alkonyat : versesregény-variáció / Nagy Zoltán Mihály. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 156 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 179.)
ISBN 978-963-87501-1-2 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - verses regény
894.511-13(477.87)
[AN 2755813]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2008.
   Napkeltétől napnyugtáig : oktatói és hallgatói antológia / [fel. szerk. Bogdán Attila] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr : NYME Apáczai Csere J. Kar, 2008. - 135, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7287-19-0 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2755333]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2008.
Nehéz Ferenc (1912-1978)
   Két harangszó ölelkezett.. : elbeszélések / Nehéz Ferenc ; [szerk. Szutor Ágnes.]. - Pomáz : Kráter, 2008. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-65-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2756364]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2008.
Níedermayer Anna
   Epi-zoo-dok : történetek régen és mostanában / Níedermayer Anna. - Budapest : Uránusz, 2007. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-63-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2756997]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2008.
Nyilas Atilla (1965-)
   Az Egynek álmai : álmoskönyv / Nyilas Atilla. - Miskolc : Szoba K., 2008. - 153 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-87676-5-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759483]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2008.
   "Őrizem a szemedet" : őszülő költők szerelmes versei / összeáll. és az előszót írta Havas Katalin. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 191 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 978-963-9680-22-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 82-14=945.11
[AN 2759420]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2008.
Orosz István (1951-)
   Körzővel rajzolt víz / Orosz István. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2008. - 141 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-236-074-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2757065]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2008.
   Óvodai népmesék [elektronikus dok.] / Szekeres Nóra előadásában. - Hangoskönyv. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., 2007. - 1 CD (41 min) ; 12 cm. - (Hangos mesekönyv sorozat)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
 (hibás ISBN 978-963-9798-20-5)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2756536]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2008.
Paizs Tibor (1946-)
   Erdélyi prikulicsok : egy honfoglaló garabonciás álomlátása / Paizs Tibor. - Budapest : Timp, 2008. - 175 p. ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 11.)
ISBN 978-963-9614-44-4 kötött : 2400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - helytörténet - esszé
894.511-4(498) *** 943.921(0:82-4) *** 949.84(0:82-4)
[AN 2756796]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2008.
Pákolicz Mihály
   Pomázi porból : lírai arcképcsarnok nemcsak pomáziaknak / Pákolicz Mihály ; [illusztrációk Papp Zsóka munkái]. - Budapest : Agroinform, 2008. - 122 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-502-887-0 fűzött
Pomáz - magyar irodalom - helyismeret - vers - memoár
894.511-14 *** 908.439-2Pomáz(0:82-94)
[AN 2758760]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2008.
Papp Árpád (1937-)
   Metszéspontok = Points of intersection = Presečni točki = Points d'intersection = Sīmeia diastagrōsis = Punkty przecięcia = Kull naha diehla fl-ohra = Schnittpunkte = Punti d'intersezione / Papp Árpád ; [közread. a] Magyar Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társasága. - Békéscsaba : M. Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társ. : Typografika Kft., cop. 2007. - 112 p. : ill. ; 29 cm
Bibliofil kiad. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-86937-8-5 velúr
magyar irodalom - vers - többnyelvű dokumentum - bibliofil kiadvány
894.511-14=00 *** 094.3
[AN 2756291]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2008.
Petelei István (1852-1910)
   Petelei István összes novellái : szerzői kötetek / sajtó alá rend. Török Zsuzsa. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 2 db (662 p.) ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 13.)
ISBN 978-963-473-095-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2756758]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 296 p.
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2756768] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 299-662.
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2756771] MARC

ANSEL
UTF-810413 /2008.
Pósa Zoltán (1948-)
   Olvasó : versek / Pósa Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2007. - 106, [4] p. : ill. ; 19 cm
Számozott példány: 50
ISBN 978-963-7486-90-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759120]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2008.
Rogers, Lilian
   Rendezd át a szívemet! / Lilian Rogers. - Budapest : Euromédia, cop. 2008. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 16. = 2008/3.)
Fűzött : 325,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2759579]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2008.
Sánta Ferenc (1927-2008)
   Farkasok a küszöbön : válogatott elbeszélések / Sánta Ferenc ; [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2008. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-21-2 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2757737]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2008.
Schein Gábor (1969-)
   Bolondok tornya / Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 61, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-676-446-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - verses elbeszélés
894.511-131
[AN 2759372]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2008.
Siklósi Horváth Klára (1939-)
   Sárkányok úsznak / Siklósi Horváth Klára, Kurcsis László. - Budapest : Orpheusz Kv., 2008. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9764-12-5 kötött
magyar irodalom - haiku - karcolat
894.511-193 *** 894.511-43
[AN 2756204]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2008.
Simon Balázs (1966-2001)
   A másik mondat : elbeszélések / Simon Balázs ; [sajtó alá rend. G. István László, Hajdu Péter, Murányi Yvett]. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 221, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-422-7 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2759368]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2008.
Szabó Gergely (1983-)
   Elég üres / Szabó Gergely. - Budapest : Timp, 2008. - 301 p. ; 21 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 12.)
ISBN 978-963-9614-45-1 fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 978-963-9614-45-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2756797]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2008.
Szepsy Eleonóra (1939-)
   Hitem szerint / Szepsy Eleonóra. - Szeged : [Szepsy E.], 2007. - 100 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3634-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2755618]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2008.
Szilágyi Ákos (1950-)
   Kisbab és a negyven rabló / Szilágyi Ákos ; Nagy Eszter rajz. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - LXIII p. : ill., színes ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9651-66-1 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - hangoskönyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 2755885]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2008.
Szívós István
   Levelek Biharból / Szívós István. - Berettyóújfalu ; Budapest : B Tónus Bt., 2007. - 353, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87285-3-1 fűzött
Bihar - magyar irodalom - helyismeret - publicisztika
894.511-92 *** 908.439.173(0:82-92)
[AN 2758381]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2008.
Szondy Tünde
   Az élet fája : versek / Szondy Tünde ; [fotók Bakó András]. - Győr : [Szondy T.], 2008. - 60 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4886-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2755771]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2008.
   Szűz szó II : [József Attila 103. születésnapjára] : 8. könyv / M.R.J. - [Budaörs] : Ábel+Eszter, 2008. - 89 p. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-06-5274-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2757529]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2008.
Tábory, Maxim (1924-)
   Tűzfény : Tábory Maxim válogatott versei = Firelight : Maxim Tabory selected poems. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2008]. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7486-89-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 2759097]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2008.
Tárkányi Imre (1932-)
   Szüret után : versek / Tárkányi Imre. - Budapest : Uránusz, 2008. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-72-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2757155]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2008.
Taylor, Peter (1962-)
   Dögölj meg, Vámpír! / Peter Taylor, Gabriel Grant. - Budapest : Graphic Art & Design, 2008. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5094-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2759421]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2008.
Terák Katta
   Az utolsó remény : amikor egy kutya az őrangyalod / Terák Katta. - Szeged : Komplex Reklámstúdió Kft., cop. 2008. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4944-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2755724]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2008.
Tornai József (1927-)
   Csillaganyám, csillagapám : összes versek / Tornai József. - Budapest : Gondolat, 2004-. - 24 cm
ISBN 963-9567-22-1
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2508831]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2008. - 421, [18] p.
ISBN 978-963-693-065-3 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2757100] MARC

ANSEL
UTF-810430 /2008.
Videcz Ferenc (1944-)
   Gyónás könyve / Videcz Ferenc. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2008. - 171 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-97-6 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759375]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2008.
   Volt egyszer egy lap: Nyugat : válogatás 34 évfolyam írásaiból / [vál. és szerk. Veress István] ; Kaján Tibor rajz. - Budapest : Arión : Pallas, 2008. - 315, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-22-9 kötött : 2590,- Ft
Nyugat
Magyarország - magyar irodalom - folyóirat - 20. század - antológia
894.511-822 *** 070(439)Nyugat
[AN 2757728]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2008.
Weiler, Peter
   A Márai-véletlen / Peter Weiler. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 351 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9797-44-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2755199]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2008.
Wendler Mária
   Kristályhíd / Wendler Mária. - [Székesfehérvár] : [Wendler M.], 2008. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5135-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2758867]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2008.
Wendler Zoltán (1964-)
   Csak Hapsi-bácsi / Wendler Zoltán. - [Székesfehérvár] : [Wendler M.], 2008. - 104 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5136-3 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2758798]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2008.
Wernke Bernát (1954-)
   Folyón túl, valahol.. / Wernke Bernát ; Barcsai Tibor és Ottmár Sándor rajz. ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2007. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87493-1-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2756500]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2008.
Zemlényi Attila (1967-)
   Apacsok : versek / Zemlényi Attila ; [... ill. feLugossy László]. - Miskolc : Szoba K., 2008. - 77, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87676-3-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759485]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10437 /2008.
Balogh Andrea (1970-)
   Caperucita roja / [il. ...] Andrea Balogh. - Budapest : Csimota, 2007. - [18] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-87016-2-6 kötött : 890,-Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2755185]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2008.
Baranyai András (1974-)
   Rotkäppchen / [Ill. ...] András Baranyai. - Budapest : Csimota, 2007. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-87016-0-9 kötött : 890,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2755178]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2008.
Barkan, Joanne
The lights of Christmas (magyar)
   Karácsony fényei / [írta Joanne Barkan] ; [a rajzokat kész. France Brassard] ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm
Elemes, világító szerkezettel
ISBN 978-963-9707-22-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2757405]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2008.
Bogos Katalin
   Csendike / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB K., [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14 cm
Figuratív alakú
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2755167]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin and Otter's visit (magyar)
   Franklin és a barátság / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Barsi Nikoletta]. - [Budapest] : Lilliput, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9619-28-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756217]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the babysitter (magyar)
   Franklin és a dadus / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Barsi Nikoletta]. - [Budapest] : Lilliput, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9619-30-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756213]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the computer (magyar)
   Franklin és a számítógép / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Barsi Nikoletta]. - [Budapest] : Lilliput, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9619-31-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756223]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the Turtle lake treasure (magyar)
   Franklin és a Teknős-tó kincse / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Lilliput, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9616-32-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756227]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin forgives (magyar)
   Franklin és a megbocsátás / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Barsi Nikoletta]. - [Budapest] : Lilliput, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9619-29-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756185]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2008.
Britannica discovery library (magyar, angol)
   Britannica felfedező könyvek. - Budapest : J. I. T. Lexikon, [2008]. - 12 db : ill., színes ; 24 cm
Közös tokban
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2759578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Én = Me / [írta Pamela Dell] ; [ill. Kezia Terracciano] ; [ford. Hideg János]. - 40 p.
ISBN 978-963-9826-00-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759580] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Te meg én = Me and you / [ill. Kezia Terracciano]. - 40 p.
ISBN 978-963-9826-01-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759582] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Helyek és emberek = People and places / [ill. Johanna Boccardo]. - 56 p.
ISBN 978-963-9826-02-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759583] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A környező világ = The world around us / [ill. Johanna Boccardo]. - 56 p.
ISBN 978-963-9826-03-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759587] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Az állatok = Animals. - 63 p.
ISBN 978-963-9826-04-5 kötött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2759591] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A színek = Colours. - 48 p.
ISBN 978-963-9826-05-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759594] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Formák = Shapes / [ill. Joseph Taylor]. - 32 p.
ISBN 978-963-9826-06-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759599] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A hangok = Sounds / [ill. Joseph Taylor]. - 32 p.
ISBN 978-963-9826-07-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759604] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., A szavak = Words / [ill. Carrie Hartman]. - 56 p.
ISBN 978-963-9826-08-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759612] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., A számok = Numbers / [ill. Carrie Hartman]. - 64 p.
ISBN 978-963-9826-09-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759615] MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Az idő = Time / [ill. Jerry A. Kraus]. - 32 p.
ISBN 978-963-9826-10-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759616] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Szórakozzunk! = Just for fun / [ill. Rick Incrocci]. - 48 p.
ISBN 978-963-9826-11-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2759617] MARC

ANSEL
UTF-810447 /2008.
Burrows, Roger
Images 2 (magyar)
   Színvarázs 2 : játék a színekkel / Roger Burrows. - Budapest : General Press, [2008]. - [52] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9648-45-6 fűzött : 1200,- Ft
kifestőkönyv - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 379.826(02.053.2)
[AN 2757576]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2008.
Burrows, Roger
Images (magyar)
   Színvarázs : játék a színekkel / Roger Burrows. - Budapest : General Press, [2008]. - [52] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9648-44-9 fűzött : 1200,- Ft
kifestőkönyv - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 379.826(02.053.2)
[AN 2757588]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2008.
Chapman, Keith
Fifi and the flowertots (magyar)
   Fifi virágoskertje / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9860-01-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Viola karkötője : vajon Fifi megfeledkezett a legjobb barátjáról?. - [2008]. - [32] p.
ISBN 978-963-9860-08-7 fűzött : 580,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2759574] MARC

ANSEL
UTF-810450 /2008.
Horváth Mónika
   Erdőlakók / [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB K., [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
Szivacsos táskakönyv
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2755152]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2008.
Kárpáti Tibor (1978-)
   Little Red Riding Hood / [ill. ... Tibor Kárpáti]. - Budapest : Csimota, 2007. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-86360-9-6 kötött : 890,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2755203]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2008.
Poncelet, Marianne
   A csodafa / írta Marianne Poncelet ; ford. Tóth Krisztina ; ill. Takács Mari ; zenéjét szerezte Orbán György ; [közrem. a] Nemzeti Filharmonikusok. - Budapest : Csimota, 2007. - 43, [4] p. : ill., színes ; 26 cm + CD
Mesemondó Mácsai Pál
ISBN 978-963-87016-5-7 kötött : 3900,- Ft
képeskönyv - auditív dokumentum
087.5(084.1)
[AN 2757577]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2008.
   Rejtvényes barangoló. - Budapest : Tessloff és Babilon, [2004]-. - 26 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2545654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Futball / írta Björn Greubner és Martin Gorgas ; [ill. Giampietro Costa et al.] ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - 2008. - 30, [2] p. : ill., főként színes
Fussball
ISBN 978-963-9845-15-2 fűzött : 1290,- Ft
labdarúgás - rejtvény - gyermekkönyv
793.73(02.053.2) *** 796.332(02.053.2)
[AN 2758787] MARC

ANSEL
UTF-810454 /2008.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek]. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Rövidzárlat / írta Ellen Guidone ; [ford. ... Széky János]. - [2008]. - 22, [6] p.
ISBN 978-963-9860-14-8 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2759567] MARC

ANSEL
UTF-810455 /2008.
Takács Mari (1971-)
   Le petit Chaperon rouge / [ill. ...] Mari Takács. - Budapest : Csimota, 2007. - [18] p. : ill., színes ; 13 cm
Kötött : 890,- Ft : 4,90 EUR (hibás ISBN 963-86350-8-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2755208]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2008.
Zsoldos Péter
   Bojtos, a csintalan mókus / [ill. Zsoldos Péter] ; [szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x17 cm
ISBN 978-963-9232-45-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756418]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2008.
Zsoldos Péter
   Csámpi, a csavargó kiskocsi / [ill. Zsoldos Péter] ; [szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9232-56-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756279]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2008.
Zsoldos Péter
   Gőzös, a kíváncsi mozdony / [ill. Zsoldos Péter] ; [szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9232-57-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756271]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2008.
Zsoldos Péter
   Karmos, a talpraesett cica / [ill. Zsoldos Péter] ; [szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x17 cm
ISBN 978-963-9232-44-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756423]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2008.
Zsoldos Péter
   Kuka, a buzgó kukásautó / [ill. Zsoldos Péter] ; [szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9232-55-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756282]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2008.
Zsoldos Péter
   Létra, a segítőkész tűzoltóautó / [ill. Zsoldos Péter] ; [szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9232-58-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756284]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2008.
Zsoldos Péter
   Tüsi, a félszeg süni / [ill. Zsoldos Péter] ; [szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x18 cm
ISBN 978-963-9232-43-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756420]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2008.
Zsoldos Péter
   Vakkancs, a hencegő kutya / [ill. Zsoldos Péter] ; [szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 13x18 cm
ISBN 978-963-9232-42-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2756412]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10464 /2008.
   Agtedu 2006 : a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa : Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum : Kecskemét, 2006. november / [szerk. biz. Belina Károly et al.]. - Kecskemét : KF, [2007]. - 346 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti Főiskola, ISSN 1586-846X ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2755976]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2008.
   Agtedu 2007 : a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa : Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum : Kecskemét, 2007. november / [szerk. biz. Belina Károly et al.]. - [Kecskemét] : KF, 2007. - 393 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti Főiskola, ISSN 1586-846X ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2756007]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2008.
Dräger, Lothar
Jagd auf Ludas Matyi (magyar)
   Ludas Matyi nyomában / [írta ... Lothar Dräger] ; [rajz. Horst Boche et al.] ; [a függeléket írta Maren Ahrens et al.]. - Budapest : Ratius, 2008. - [94] pag.var. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Abrafax könyvek, ISSN 1788-6317 ; 8.)
ISBN 978-963-9791-09-1 fűzött : 3800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2755832]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2008.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Pickelhaube (magyar)
   A sisakcsúcs / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2008. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 10.)
ISBN 978-963-9791-05-3 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 2755907]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2008.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2008) (Gyöngyös)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Gyöngyös, 2008. május 8. : rezümé kötet / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - [Gyöngyös] : Károly R. Főisk., [2008]. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87831-4-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem - konferenciakiadvány
082 *** 371.385 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2755439]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2008.
Kentarō Miura
Beruseruku (magyar)
   Berserk / írt és rajz. Miura Kentaró ; [ford. Oroszlányi Balázs]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2744224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2008. - [230] p.
ISBN 978-963-9679-89-4 fűzött : 1990,- Ft : 7,7 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 2755251] MARC

ANSEL
UTF-810470 /2008.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (5.) (2008) (Pécs)
   5. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Rab Virág, Dévényi Anna, Sarlós István ; [rend. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2008. - 307 p. ; 25 cm. - (A Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötetei, ISSN 1587-6721 ; 6.[!])
Borítócím: V. Grastyán Konferencia. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-228-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2757339]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2008.
   Scooby-Doo : [szuperképregények]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - 19 cm
ISBN 978-963-86737-8-7
képregény
087.6:084.11
[AN 2751288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szörfre fel! / írta Chris Duffy [et al.] ; ill. Dave Cooper [et al.] ; [ford. Virágh Szabolcs]. - cop. 2008. - 111 p. : ill., színes
ISBN 978-963-86737-9-4 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2757181] MARC

ANSEL
UTF-810472 /2008.
   Tavaszi Szél : 2008, május 23-25. : Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem : konferenciakiadvány / [a Doktoranduszok Országos Szövetségének kiadványa]. - Budapest : DOSZ, 2008. - 680 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87569-2-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2755245]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2008.
Van Hamme, Jean (1939-)
Les maîtres de l'orge (magyar)
   Sörmesterek : a Steenfort család / Van Hamme, Vallès. - [Budapest] : Képes K., cop. 2006-. - 32 cm
ISBN 978-963-9833-09-8
képregény
087.6:084.11
[AN 2634718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Margrit, 1886 / [ford. Bayer Antal]. - cop. 2008. - 48 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9833-10-4 fűzött : 2100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2759438] MARC

ANSEL
UTF-8