MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:08:32
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

10554 /2002.
Children's illustrated encyclopedia (magyar)
   Képes gyermekenciklopédia / [főszerk. Ann Kramer] ; [szerzők Simon Adams et al.] ; [ill. David Ashby et al.] ; [a magyar változat főszerkesztője Katona Sándorné] ; [ford. Ajkai Adrienne et al.]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2002. - 648 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 963-530-541-9 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 936583]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10555 /2002.
Buda Attila (1953-)
   Könyvtári ismeretek kisszótára : [A - Zs] / [a szócikkeket írta, a kötetet szerk. Buda Attila]. - Budapest : Korona, 2002, cop. 2000. - 292 p. : ill. ; 19 cm
Könyvtári fogalmak kisszótára (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 268-270.
ISBN 963-9191-72-8 fűzött : ár nélkül
02(031)
[AN 929386]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2002.
Sebestyén Gyula (1864-1946)
   Rovás és rovásírás : a Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából végzett tanulmányok alapján / Sebestyén Gyula. - Hasonmás kiad. - Budapest : Tinta, 2002. - 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 4.)
Eredeti kiadása: Budapest : M. Néprajzi Társ., 1909. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9372-26-9 fűzött : 2380,- Ft
003.6(439) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 935909]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10557 /2002.
Nádor Tamás
   Vágó-képek / Nádor Tamás ; [... fényképek ... Baráz Miklós et al.]. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 355, [3] p., 32 t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9163-52-X fűzött : ár nélkül
Vágó István (1949-)
791.9.097(439)(092)Vágó_I.
[AN 935632]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10558 /2002.
Boulanger, Philippe
Les mille et une nuits de la science (magyar)
   Ezeregy tudós éjszaka / Philippe Boulanger ; ford. Kepes János. - Budapest : Typotex, 2002. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Tini tudomány, ISSN 1588-3841)
ISBN 963-9326-31-3 fűzött : 1850,- Ft
001(0:82-34) *** 840-34=945.11
[AN 935383]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2002.
Dahlke, Rüdiger
Woran krankt der Welt? (magyar)
   Mitől beteg a világ? : a modern mítoszok jövőnket veszélyeztetik / Ruediger Dahlke ; [ford. Balázs István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 374 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 368-370. - Ruediger Dahlke műveinek bibliográfiája: p. 370-373.
ISBN 963-547-754-6 kötött : ár nélkül
008 *** 316.7 *** 339.9(100)
[AN 936323]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10560 /2002.
Browne, Sylvia
Life on the other side (magyar)
   Élet a másvilágon : egy látnok túlvilági utazása / Sylvia Browne és Lindsay Harrison ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2002. - 222 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-577-9 kötött : 1990,- Ft
133.9
[AN 935601]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2002.
Däniken, Erich von
Die Götter waren Astronauten! (magyar)
   Az istenek űrhajósok voltak! : ősi hagyományok időszerű szemlélete / Erich von Däniken ; [ford. Pap Éva]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 223 p., [28] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-221.
ISBN 963-547-733-3 kötött : ár nélkül
001.94 *** 291
[AN 935406]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2002.
Schendeen, P. A.
   Planet X : apokalipszis holnap? / P. A. Schendeen. - Budapest : N-Press, 2002. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-813-9 fűzött : 890,- Ft
001.94
[AN 936259]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10563 /2002.
Garami László (1925-)
   A természet csodái Magyarországon / [szerző Garami László] ; [fotó Baranyai Antal et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9261-94-7 fűzött : 1990,- Ft
502.4(439)
[AN 936273]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2002.
Garami László (1925-)
A természet csodái Magyarországon (angol)
   Treasure trekking / [auth. László Garami] ; [photos Antal Baranyai et al.] ; [transl. András Böhm et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-94-7)
502.4(439)
[AN 936280]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2002.
Garami László (1925-)
A természet csodái Magyarországon (német)
   Wunder der Natur in Ungarn / [Text László Garami] ; [Fotos Antal Baranyai et al.] ; [Dt. von Ildikó Misch und Volker Schwarz]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : illl., színes ; 24 cm. - (H story)
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-94-7)
502.4(439)
[AN 936324]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2002.
   "Kormos bába" tanösvény : kirándulásvezető-füzet : Füzér, Pusztafalu, Füzérkajata, Füzérradvány, Pálháza = Self guide of the "Kormos bába" nature trail = Sprievodca náuèným [!náučným] chodníkom "Kormos bába" / szerk. Kiss Gábor ; szerzők Kiss Gábor [et al.] ; [közread. a] Holocén Természetvédelmi Egyesület. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Holocén Természetvédelmi Egyes., 2002. - 45 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 44. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 963-00-9536-X fűzött : ár nélkül
Zempléni-hegység
502(439)(234.373.5) *** 914.39(234.373.5)(036)
[AN 935864]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2002.
   Környezetegészségtan / szerk. Dési Illés ; [szerzők Dési Illés et al.]. - 2. átd. kiad. - Szeged : JGYF K., 2002. - 258 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9167-57-6 fűzött : ár nélkül
504.75(075.8) *** 614(075.8)
[AN 936165]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2002.
   The Regional Environmental Reconstruction Program for South Eastern Europe (REReP) : building a better environment for the future / ed. by Jennifer Braswell and Dragana Tar ; [publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 138 p. : ill., térk. ; 29 cm
ISBN 963-8454-98-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8454-87-3)
504.03(4-12) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 936500]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10569 /2002.
Andrásfai Béla (1931-)
   Versenymatek gyerekeknek / Andrásfai Béla ; [a rajzokat kész. Frigyesi Miklós és Vidéki Gusztáv]. - 3. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki. Kvk., cop. 2002. - 162, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-16-2545-1 fűzött : ár nélkül
51(02.053.2)
[AN 929322]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2002.
   Genetikus algoritmusok / Álmos Attila [et al.] ; szerk. Várkonyiné Kóczy Annamária. - Budapest : Typotex, 2002. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-248.
ISBN 963-9326-45-3 fűzött : 2900,- Ft
510.5 *** 519.688 *** 681.3.01
[AN 935752]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2002.
Hámori Miklós
   Arányok és talányok / Hámori Miklós ; [... a szerző rajz.]. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : M. Világ, 2002. - 154, [5] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. [156-157].
ISBN 963-9075-14-0 kötött : ár nélkül
511.13 *** 7.013 *** 57.018.7
[AN 929839]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2002.
Lukács Ottó (1933-1995)
   Matematikai statisztika : példatár / Lukács Ottó. - 4. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 569 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Bibliogr.: p. 560-564.
ISBN 963-16-3036-6 fűzött : ár nélkül
519.22(076)
[AN 936931]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2002.
Petz Dénes (1953-)
   Lineáris analízis / Petz Dénes. - Budapest : Akad. K., 2002. - 261 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-05-7822-0 fűzött : ár nélkül
517.983(075.8)
[AN 935483]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10574 /2002.
Beke János (1950-)
   Műszaki hőtan mérnököknek / Beke János. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2000. - 541 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 539-541.
ISBN 963-356-317-8 kötött : ár nélkül
536.7(075.8) *** 66.04(075.8)
[AN 802008]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2002.
Hraskó Péter (1933-)
   Relativitáselmélet / Hraskó Péter. - Budapest : Typotex, 2002. - 435 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9326-30-5 fűzött : 3500,- Ft
530.12(075.8)
[AN 935759]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10576 /2002.
Papp Gábor
   A magyar topografikus és leíró ásványtan története : az ásványtan egyéb területei, valamint az oktatási, kutatási és gyűjteményi háttér áttekintésével = History of topographical and descriptive mineralogy in Hungary / írta ... Papp Gábor ; ... közrem. Szakáll Sándor és Weiszburg Tamás ; a függelékeket írta Papp Gábor, Szendrei Géza, Thamóné Bozsó Edit ; az adattári részt összeáll. Fehér Béla [et al.] ; a mutatókat összeáll. Papp Gábor [et al.]. - Miskolc : HOM, 2002. - 444 p. : ill. ; 24 cm. - (Topographia mineralogica Hungariae, ISSN 1215-9581 ; 7.)
Bibliogr.: p. 427-432. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9271-19-5 fűzött : ár nélkül
549(439)(091)
[AN 935494]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10577 /2002.
Williams, Stanley
Surviving Galeras (magyar)
   A Galeras kitörése : egy kutató a vulkánokról és megmenekülésének történetéről / Stanley Williams, Fen Montaigne ; [ford. Németh Géza]. - Budapest : Vince K., 2002. - 287 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Németh Géza előszavával. - Bibliogr.: p. 272-279.
ISBN 963-9323-55-1 kötött : 2795,- Ft
Williams, Stanley
551.21(861)(238.1)(0:82-94)
[AN 935655]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2002.
Zubály Sándor (1968-)
   Képes dinoszauruszkalauz / [kész. Zubály Sándor]. - Nyíregyháza : Black & White, 2002, cop. 2000. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9330-18-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-6260-18-5)
568.19(02.053.2)
[AN 936501]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10579 /2002.
Bon, Pierre
L'Univers (magyar)
   Világegyetem / szöveg, ill. Pierre Bon ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Margittai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-244-2 kötött : ár nélkül
524.8(02.053.2) *** 52(02.053.2)
[AN 803147]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10580 /2002.
Bálint Miklós (1938-)
   Molekuláris biológia : [felsőoktatási tankönyv] / Bálint Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., [2000]-2002. - 3 db : ill. ; 26 cm
ISBN 963-10-8043-9 *
Egyetem - Főiskola
577.2(075.8)
[AN 418670]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2002. - 443 p.
ISBN 963-19-2514-5 kötött : 5227,- Ft
577.2(075.8)
[AN 936587] MARC

ANSEL
UTF-810581 /2002.
   A biofizika alapjai : egyetemi tankönyv / szerk. Rontó Györgyi és Tarján Imre ; [írta Berkes László et al.]. - 10. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2002. - 436 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 417-418.
ISBN 963-9214-26-4 kötött : ár nélkül
577.3(075.8)
[AN 937763]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2002.
Carter, David
Butterflies and moths (magyar)
   A világ lepkéi / David Carter ; fényképezte Frank Greenaway ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-82-4 kötött : ár nélkül
595.78(083.71)
[AN 935902]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2002.
Carwardine, Mark
Whales, dolphins and porpoises (magyar)
   Bálnák és delfinek / Mark Carwardine ; [ford. Ács Eszter] ; Martin Camm rajz. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-81-6 kötött : ár nélkül
599.511(083.71) *** 599.537(083.71)
[AN 935906]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2002.
Dance, S. Peter
Shells (magyar)
   Csigák és kagylók / S. Peter Dance ; fényképezte Matthew Ward ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 259 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-83-2 kötött : ár nélkül
594.3(083.71) *** 594.1(083.71)
[AN 935908]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2002.
Pethő Menyhért (1933-)
   Mezőgazdasági növények élettana / Pethő Menyhért. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1993. - 507 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477-494.
ISBN 963-05-7945-6 kötött : ár nélkül
581.1 *** 581.6
[AN 937819]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2002.
Schrenk, Hans-Jörg
Pferde verstehen (magyar)
   Az értelmes ló : hogyan látják a lovak a világot, egymást és az embert / Hans-Jörg Schrenk ; [ford. Szabadi Gusztáv] ; [fkép E. Geduldig és H. Reinhard]. - Budapest : Noran, 2002, cop. 1996. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9356-50-6 fűzött : 1000,- Ft
591.51 *** 636.1
[AN 929849]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2002.
Simon Tibor (1926-)
   Növényismeret : a hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 276 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-19-3193-5 kötött : ár nélkül
582(083.71)
[AN 935849]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2002.
Vig Károly (1960-)
   A nyugat-magyarországi-peremvidék álattani kutatásának története / Vig Károly ; [közread. a] Savaria Múzeum. - Szombathely : Savaria Múz., 2000. - 364, [3] p., IV t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-323. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7206-81-7 fűzött : ár nélkül
59(439-15)(091) *** 591.9(439-15):016
[AN 802137]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10589 /2002.
   Állategészség-védelem / szerk. Várnagy László ; [írta Duduk Vendel et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9358-49-5 fűzött : ár nélkül
614.9(075.8) *** 619(075.8)
[AN 936295]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2002.
   Apoptózis / szerk. Kopper László, Fésüs László ; [... szerzői Barna Gábor et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 474 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-796-3 kötött : ár nélkül
612.014 *** 576.367 *** 616-091.8
[AN 935488]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2002.
Bánki Róza
   Nappali álmodozók : beszélgetések az autizmusról / Bánki Róza, Borzák Tibor. - Budapest : Szabad Föld, 2002. - 219 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8473-28-2 kötött : 2490,- Ft
616.89-008.45(047.53) *** 376.42(439)(047.53)
[AN 936444]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2002.
   Betegségenciklopédia / szerk. Kornya László. - Budapest : Springer Tud. K., 2002-. - 25 cm
ISBN 963-699-159-6
616(035)
[AN 931816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 1373 p. : ill.
ISBN 963-699-171-5 kötött : ár nélkül
616(035)
[AN 936455] MARC

ANSEL
UTF-810593 /2002.
Bíró Szilvia
   A "naiv pszichológiai értelmezés" kezdetei: a racionális cselekvés elvének kísérleti vizsgálata csecsemőkorban / Bíró Szilvia. - Budapest : Osiris, 2002. - 111 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 105-[112].
ISBN 963-389-200-7 fűzött : 1480,- Ft
159.922.736.2
[AN 936236]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2002.
Cox, Danny
Seize the day (magyar)
   Ragadd meg a napot! : hét lépés, amelyekkel elérhető lesz a rendkívüli a hétköznapok világában / Danny Cox és John Hoover ; [Robert Schuller előszavával] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2002. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9333-12-3 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 936234]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2002.
Dahlke, Rüdiger
Krankheit als Sprache der Seele (magyar)
   A lélek nyelve: a betegség : a kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Rüdiger Dahlke ; Peter Fricke és Robert Hössl együttműködésével ; [ford. Angster Mária, Sarankó Márta]. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1996. - 414 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-684-1 kötött : ár nélkül
616-092.11 *** 133.25
[AN 929298]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2002.
   Diagnosis and surgery of organ metastases / ed. by István Besznyák ; [contributors István Besznyák et al.] ; [transl. by Judit Kerpel-Fronius, Zsófia Schoket]. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 350 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7748-8 kötött : ár nélkül
616-006
[AN 801954]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2002.
Dobson, James
Preparing for adolescence (magyar)
   Felkészülés a serdülőkorra / James Dobson ; [ford. Kovács Júlia] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 2. kiad. - Kolozsvár ; Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2002, cop. 1999. - 129, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-202-422-2 fűzött : ár nélkül
613.96
[AN 929324]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2002.
   Élettan - kórélettan : egészségügyi főiskolai tankönyv / szerk. Ormai Sándor ; [írta Csík Zsuzsa et al.] ; [graf. Olgyay Gézáné]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2002. - 361 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9214-25-6 fűzött : ár nélkül
616-092(075.8) *** 612(075.8)
[AN 937881]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2002.
   Fejezetek a pszichológia alapterületeiből / szerk. Oláh Attila és Bugán Antal ; [... szerzői Barkóczi Ilona et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2001. - 592 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-478-8 fűzött : ár nélkül
159.9
[AN 935861]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2002.
Handley, Rima
Homeopathy for women (magyar)
   Homeopátiáról - nőknek / Rima Handley ; [ford. Heiczman Ágnes]. - [Budapest] : B+V K., cop. 2002. - 200 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 963-7746-86-2 fűzött : 2490,- Ft
615.015.32-055.2
[AN 935623]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2002.
   A hypertonia kézikönyve / szerk. Farsang Csaba ; [... írták Alföldi Sándor et al.]. - Budapest : Medintel, 2000. - XIII, 759 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8433-21-3 kötött : ár nélkül
616.12-008.331.1
[AN 801956]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2002.
Jacobson, Michael D.
The word on health (magyar)
   A Biblia és az egészség : hogyan viseljünk gondot testünkről és lelkünkről? : válaszok a Biblia és az orvostudomány nézőpontjából / Michael Jacobson ; [ford. Dezsényi István és Salánki Ágnes]. - Budapest : Amana7, 2000. - 268 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85965-8-9 fűzött : ár nélkül
613.2 *** 613.865 *** 244
[AN 801659]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2002.
Lang, Albert
Unterschriften - graphologisch gedeutet (magyar)
   Az aláírás grafológiája : grafológia - emberismeret / Albert Lang, Alfons Lüke ; [ford. Felsmann József]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2002, cop. 1995. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
Bibliogr.: p. 147-155.
ISBN 963-9307-52-1 fűzött : 1290,- Ft
159.925.6
[AN 929248]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2002.
Markus, Harold H.
Ich fühle mich krank und weiss nicht, warum (magyar)
   Betegnek érzem magam, és nem tudom miért : Candida albicans, a rejtőzködő betegség : élesztőgomba elleni kontroll-diétával / Harold H. Markus, Hans Finck ; [ford. Szabóné Szebenyi Georgina]. - Budapest : Holistic, cop. 2002. - 119 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 963-8080-32-9 fűzött : ár nélkül
616-002.828.223
[AN 936768]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2002.
Masterton, Graham
How to drive your women wild in bed (magyar)
   Érzéki örömök : hozd vissza az örömöt a szexuális életedbe / Graham Masterton ; [ford. Blum István]. - [Budapest] : JLX, 2000. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-305-125-8 fűzött : ár nélkül
613.88
[AN 801436]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2002.
Maxwell, John C.
The winning attitude : your key to personal success (magyar)
   A nyerő hozzáállás avagy Kulcs a személyes sikerhez / John C. Maxwell ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, [2002], cop. 1996. - 237 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-04-5819-5 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 938450]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2002.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes ; [a fotókat kész. V. Reissmann Mariann[!]. - 12. kiad. - Budapest : Medicina, 2001, cop. 1970. - 309 p., [52] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-297.
ISBN 963-242-746-7 fűzött : ár nélkül
159.922.7(035)
[AN 936072]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2002.
   Mindszenthez kötődő orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek életrajzai / [szerk. Ávéd János, Fuchszné Benák Katalin]. - 2. jav. kiad. - Mindszent : Ávéd J., 2001. - 134 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-440-229-1 fűzött : ár nélkül
61(439-2Mindszent)(092)
[AN 935859]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2002.
Mohás Lívia (1928-)
   Mit tudsz önmagadról? / Mohás Lívia ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 231, [4] p : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-710-4 kötött : ár nélkül
159.923
[AN 936930]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2002.
   Pulmonológia / [szerk.] Magyar, Hutás, Vastag ; [szerzők Appel Judit et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2002. - XXXI, 691 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-722-X kötött : ár nélkül
616.24(035)
[AN 935413]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2002.
Sarkadi Ádám (1950-)
   Természetgyógyászat dióhéjban : egy természetgyógyász orvos gyakorlati tapasztalatai / Sarkadi Ádám ; [közread. a] Vita Natura Alapítvány. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Vita Natura Alapítvány, [2002]. - 260 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-259.
ISBN 963-202-128-2 kötött : ár nélkül
615.89
[AN 935901]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2002.
Short, David
Medicine as a vocation (magyar)
   Orvosnak lenni hivatás / David S. Short ; [ford. Palátsik Judit]. - 3. kiad. - Budapest : KOMT, 2002. - 85, [2] p. ; 18 cm. - (Tál és kendő, ISSN 0865-798X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-344-7 fűzött : ár nélkül
614.25 *** 244
[AN 936079]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2002.
   Sugáregészségtan / szerk. Köteles György ; [... szerzői Bojtor Iván et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 363 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-772-6 kötött : ár nélkül
614.876 *** 577.346 *** 504.05
[AN 936275]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2002.
Szentágothai János (1912-1994)
   Funkcionális anatómia : egyetemi tankönyv / Szentágothai János, Réthelyi Miklós. - 8. átd., bőv. kiad. / írta Antal Miklós [et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 3 db (2082 p.) : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-242-564-2 kötött : ár nélkül
611(075.8)
[AN 937003]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 704 p.
ISBN 963-242-565-0
611(075.8)
[AN 937005] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 710-1351.
ISBN 963-242-566-9
611(075.8)
[AN 937014] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 1358-2082.
ISBN 963-242-567-7
611(075.8)
[AN 937017] MARC

ANSEL
UTF-810615 /2002.
Thompson, Ian E.
Nursing ethics (magyar)
   Ápolási etika / Ian E. Thompson, Kath M. Melia, Kenneth M. Boyd ; [ford. Cholnoky Péter]. - Budapest : Medicina, 2001, cop. 1998. - XII, 263 p. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-455-7 fűzött : ár nélkül
616-083 *** 174 *** 614.253
[AN 937784]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2002.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kérdezz! Felelek.. : gyerekekről felnőtteknek / Vekerdy Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Park, [2002]-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 350334
159.922.7
[AN 938420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 290 p.
ISBN 963-530-610-5 fűzött : ár nélkül
159.922.7
[AN 938421] MARC

ANSEL
UTF-810617 /2002.
Velhagen, Karl
Tafeln zur Prüfung des Farbensinnes (magyar)
   Színlátásvizsgáló táblák : 23 színtábla és 1 fátyolkontrasztpróba / Karl Velhagen, Dieter Broschmann ; [ford. Aczél Klára]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2002, cop. 1992. - 13 p., 24 t.fol. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-242-769-6 kötött : ár nélkül
617.75-072.7 *** 612.843.31
[AN 929245]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10618 /2002.
Drobni József (1924-)
   Korszerű csigahajtások / Drobni József. - Miskolc : Tenzor Kft., 2001. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 272-275.
ISBN 963-00-4505-2 kötött : ár nélkül
621.833.38(075.8)
[AN 802133]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2002.
Lantos Béla (1941-)
   Robotok irányítása / Lantos Béla. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1991. - 350 p. : ill. ; 20 cm. - (Műszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei,, ISSN 0236-6312 ; 7.)
Bibliogr.: p. 346-350.
ISBN 963-05-7944-8 fűzött : ár nélkül
621-503.55 *** 681.5
[AN 938447]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2002.
Nemzetközi Szerszámkonferencia (10.) (2000) (Miskolc)
   Proceeding of the Tenth International Conference on Tools : ICT-2000 : September 6-8, 2000, Miskolc ... / ed. by Illés Dudás ; org. by Department of Production Engineering Faculty of Mechanical Engineering University of Miskolc. - Miskolc : Univ. of Miskolc Dep. of Production Engineering, 2000. - XIII, 470 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Tenth International Conference on Tools. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-434-2 fűzött : ár nélkül
621.9 *** 621.753 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 802327]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2002.
   Válogatott fejezetek a technika történetéből / szerk. Katona András ; [szerzők Bálint Sándor et al.] ; [közread. a] SZIF-Universitas. - [Győr] : SZIF-Universitas, [2002]. - X, 222 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-9411-8 kötött : 2240,- Ft
62(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 935440]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10622 /2002.
Adamcsik János
   Szövegszerkesztés / Adamcsik János. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Számalk K., 2001. - 429 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-553-349-7 fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Word_97
[AN 937817]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2002.
Ambrózai Attila (ifj.)
   Egyszerűen Word 2002 for Windows XP / ifj. Ambrózai Attila. - Budapest : Panem, 2002. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-545-378-7 fűzött : 1290,- Ft
519.688:655.2Word
[AN 936267]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2002.
Benkő Tiborné
   Programozzunk C nyelven! : ANSI C, Turbo C, grafika, numerikus módszerek : kezdőknek, középhaladóknak / Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan. - 9. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 1996. - [4], X, 555 p. ; 24 cm + floppy
Bibliogr.: p. 549-550.
ISBN 963-618-259-0 fűzött : 2500,- Ft
519.682C
[AN 935938]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2002.
   Bevezetés a számítástechnikába : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda [et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2002. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 963-577-270-X fűzött : ár nélkül
681.3(078)
[AN 935933]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2002.
Budai Attila
   Mikroszámítógép-rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Budai Attila ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2002. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 963-577-278-5 fűzött : ár nélkül
681.326.32(075.8)
[AN 935936]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2002.
Csákvári Ferenc
   Word 97 szövegszerkesztő és Internetes alkalmazásai / Csákvári Ferenc ; [Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző kiadása]. - [Budapest] : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképző, [2001]. - 366, [4] p. : ill. ; 24 cm
Belső használatra
ISBN 963-8498-24-2 * fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Word *** 681.324Internet
[AN 801925]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2002.
Gerő Judit (1955-)
   Word 2000 : kezdőknek és haladóknak / Gerő Judit ; [közread. a] Controlltraining Továbbképző Központ. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 2000. - 2 db (710 p.) : ill. ; 24 cm
519.688:655.2Word
[AN 928396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 315-710.
ISBN 963-618-242-6 fűzött : 3499,- Ft
519.688:655.2Word
[AN 937912] MARC

ANSEL
UTF-810629 /2002.
Juhász István
   PL/SQL-programozás : alkalmazásfejlesztés Oracle9i-ben / Juhász István, Gábor András. - Budapest : Panem, 2002. - 300 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291.
ISBN 963-545-356-6 fűzött : 4490,- Ft
519.682SQL *** 519.688Oracle *** 681.3.016
[AN 936401]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2002.
Lengyel László
   Programozás, algoritmusok / Lengyel László, Tóth Bálint. - [Budapest] : Typotex, 2002. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiniinformatika sorozat, ISSN 1587-6616)
ISBN 963-9326-48-8 fűzött : 890,- Ft
519.688
[AN 936247]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2002.
Mágoriné Huhn Ágnes
   Algoritmusok és adatszerkezetek / Mágoriné Huhn Ágnes. - Szeged : JGYF K., 2002. - 167 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2000. - Bibliogr.: p. 164.
ISBN 963-9167-36-3 fűzött : ár nélkül
519.683(075.8) *** 510.5(075.8)
[AN 936172]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2002.
Molnár Hajnalka
   Linux : az operációs rendszer alapjai / Molnár Hajnalka. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 133 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy)
ISBN 963-09-4330-1 fűzött : ár nélkül
681.324.066Linux
[AN 936439]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2002.
Ozsváth Miklós
   QuarkXPress 4.0 : PC/Macintosh változat / Ozsváth Miklós. - Utánny. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 1998. - 445 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell.
ISBN 963-618-283-3 fűzött : 2990,- Ft
519.688:655.2QuarkXPress
[AN 937925]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2002.
Pétery Kristóf (1955-)
   StarOffice 5.2 : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2002. - 440 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-325-0 fűzött : ár nélkül
519.688StarOffice *** 651.011.56
[AN 935387]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2002.
   A számítógépek gyakorlati alkalmazása : számítógéppel integrált gyártás : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / szerk. Horváth Mátyás, Markos Sándor ; [szerzők Alpek Ferenc et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2002. - [2], X, 436 p. : ill. ; 24 cm
Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-577-185-1 fűzött : ár nélkül
519.688:658.5(075.8) *** 621.9-52(075.8)
[AN 937869]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2002.
Tóth J. Szabolcs
   PC vírusok : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Tóth J. Szabolcs ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2001. - [2], IV, 146 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 963-577-259-9 fűzött : ár nélkül
681.3.069
[AN 937695]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2002.
   Windows 98 felhasználóknak + Microsoft Plus! : magyar nyelvű változat / Gyarmati István [et al.]. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 1999. - [2], IX, 682 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Magyar Windows 98 + Microsoft Plus!
ISBN 963-618-213-2 fűzött : 3395,- Ft
681.3.066Windows_98
[AN 937879]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10638 /2002.
Böttle, Peter
Formeln und Tabellen Elektrotechnik (magyar)
   Elektrotechnikai képletek és táblázatok / Peter Böttle, Gerd Fehmel ; [ford. Farkas Lóránt]. - Budapest : Cser K., 2002. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9445-16-9 fűzött : 1298,- Ft
621.3(083.5)
[AN 936287]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2002.
Kovács Magda (1931-)
   Technológia : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda, Ember György ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Informatikai Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Informatikai Oktatóközp., 2002. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-577-269-6 fűzött : ár nélkül
621.37/.39(075.8)
[AN 935877]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2002.
Lantos Béla (1941-)
   Irányítási rendszerek elmélete és tervezése / Lantos Béla. - Budapest : Akad. K., 2002-. - 24 cm
ISBN 963-05-7786-0
621.316.7 *** 681.527
[AN 935896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egyváltozós szabályozások. - 2002. - 491 p. : ill.
Bibliogr.: p. 489-491.
ISBN 963-05-7787-9 fűzött : ár nélkül
621.316.7 *** 681.527
[AN 935897] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10641 /2002.
Némethy Erzsébet, T.
   A nyersbőr feldolgozásától a késztermék előállításáig / T. Némethy Erzsébet, Tóth Sándor. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 963-472-484-1 fűzött : ár nélkül
685 *** 745.53
[AN 801982]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10642 /2002.
   Beton- és vasbeton szerkezetek védelme, javítása és megerősítése : egyetemi tankönyv / Balázs Gy. [et al.]. - [Budapest] : Műegyetemi K., 1999-2002. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-420-630-1
624.012.4(075.8) *** 624.012.45(075.8)
[AN 449549]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Esettanulmányok. - 2002. - XII, 602 p. : ill., részben színes
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-420-721-9 kötött : ár nélkül
624.012.4(075.8) *** 624.012.45(075.8)
[AN 935546] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10643 /2002.
Beck, Peter
Aquarien-ABC (magyar)
   Akvárium-ABC : ötletek kezdőknek / Peter Beck ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002, cop. 1999. - 72 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-9205-24-9 fűzött : ár nélkül
639.34
[AN 937476]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2002.
Bényei Ferenc (1946-)
   Szőlőtermesztés / Bényei Ferenc, Lőrincz András, Sz. Nagy László ; [rajz. Kecskésné Szabó Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2002, cop. 1999. - 432 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 423-[433].
ISBN 963-9358-57-6 kötött : ár nélkül
634.8
[AN 937693]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2002.
Bischoff, Sonnhild
Der eigene Wintergarten (magyar)
   Hangulatos télikertek : tervezés, építés, beültetés / Sonnhild Bischoff, Ursula Kopp ; Wolfgang Kawollek és Dietrich Mierswa közrem. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Imre Ferenc
ISBN 963-547-720-1 kötött : ár nélkül
635.91 *** 728.98 *** 712.3/.7
[AN 936389]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2002.
Dufty, William
Sugar blues (magyar)
   Cukor blues / William Dufty ; [ford. Matolcsi Gábor]. - Piliscsaba : Kétezeregy K., cop. 2002. - 283 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 266-270.
ISBN 963-86243-0-2 kötött : 2001,- Ft
664.1(091) *** 616.379-008.64 *** 641.563
[AN 935551]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2002.
Fisch, Klaus
Selbst Wintergärten und Glashäuser bauen (magyar)
   Télikertek, üvegházak építése / Klaus Fisch ; [ford. Borsányi János]. - Budapest : Cser K., 2002. - 72 p. : ill. főként színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-15-0 fűzött : 1698,- Ft
712.3/.7 *** 728.98 *** 689
[AN 936299]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2002.
   Három évtized a somogyi erdőkben, 1970-2000 / [a köt. szerzői Bebes Tibor et al.] ; [összeáll. Detrich Miklós et al.] ; [kiad. a Somogyi Erdészeti és Faipari Részvénytársaság]. - Kaposvár : SEFAG Rt., 2000. - 192 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-00-4834-5 kötött : ár nélkül
630(439.123)"197/199" *** 061.5(439)SEFAG_Rt.
[AN 802144]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2002.
   Integrált vidékfejlesztés : V. Falukonferencia / szerk. Kovács Teréz ; [rend., közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2000. - 532 p. : ill. ; 24 cm
A 2000. június 26-27-én Pécsett tartott konferencia előadásai. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9052-19-1 fűzött : 1500,- Ft
338.43(439)"199" *** 338.2(439)"199" *** 332.1(439)"199" *** 316.334.55(439)"199" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 802090]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2002.
Margraf, Klaus
Schhädlinge & Krankheiten erfolgreich bekämpfen (magyar)
   Védekezés kerti kártevők és kórokozók ellen / Klaus Margraf ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2002. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9445-28-2 fűzött : 998,- Ft
632 *** 634
[AN 936499]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2002.
Newbury, Tim
20 best garden design (magyar)
   20 ötletes kertterv / Tim Newbury. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 96 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Ford. Káldos Zsolt
ISBN 963-547-705-8 kötött : ár nélkül
712.3/.7
[AN 936427]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2002.
Samwald, Achim
Dörren (magyar)
   Aszalás : gyümölcsök, zöldségek, fűszerek / Achim Samwald ; [ford. Korbácska Zsófia]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Gazda, [2002]. - 123 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-7445-46-3 fűzött : 1680,- Ft
664.8.047 *** 641.55(083.12)
[AN 935714]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2002.
Seitz, Wolfgang
Selbst Kletter-, Rank- und Spaliergerüste bauen (magyar)
   Növénytámaszok, pergolák, rózsaívek / Wolfgang Seitz ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2002. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-27-4 fűzött : 1698,- Ft
635.9 *** 712.3/.7 *** 689
[AN 936293]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2002.
Stefanovits Pál (1920-)
   Talajtan / Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György ; [a FAO-talajosztályozás c. fejezetet Michéli Erika írta]. - Átd. bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2002], cop. 1999. - 470 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 470.
ISBN 963-9239-12-7 kötött : 3400,- Ft (hibás ISBN 963-9239-13-5)
631.4(075.8)
[AN 937759]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10655 /2002.
Farkas Zoltán
   Bográcsszéli történetek : egy főzőembör beleszól... a szakácsmestörségbe / Farkas Zoltán ; [... grafikáit Mirtse Áron kész.]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2002. - 176 p. : ill. ; 19 cm. - (Vidáman a természetben, ISSN 1588-9890 ; 1.)
ISBN 963-9369-20-9 kötött : 1970,- Ft
641.5(0:82-7)
[AN 936308]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2002.
Fischer-Uhlig, Horst
Das neue Buch vom Innenausbau (magyar)
   Új belsőépítészet / Horst Fischer-Uhlig, Kurt Jeni ; [ford. Horváth Zsuzsa]. - Budapest : Sziget, 2002. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-8138-69-6 kötött : ár nélkül
643/645 *** 747
[AN 935731]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2002.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegség és diéta : az inzulinnal és az inzulin nélkül kezelt cukorbetegek táplálkozási útmutatója / Fövényi József, Papp Rita ; [a tápanyagtáblázatot Székely Katalin állította össze]. - Budapest : Medicina, 2002. - 199 p. ; 20x20 cm
ISBN 963-242-800-5 fűzött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64 *** 613.24
[AN 936320]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2002.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (japán)
   Hangarī ryōri / Gunderu Karoi ; Gunderu Ferentsu, Gunderu Imure henshu ; [honyaku Rukachi Gaburierra]. - [Budapest] : Corvina, [2002]. - 88 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-4799-0 kötött : 1350,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 936766]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2002.
Horváth Boldizsár
   The best of Hungarian cuisine / [text Boldizsár Horváth] ; [transl. Mary Horváth] ; [phot. László Csigó ..., Árpád Patyi]. - 4. ed. - Budapest : Corvina, 2002. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5159-9 fűzött : 1050,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 936577]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2002.
Horváth Boldizsár
   Die ungarische Küche : schmackhaft und pikant / [Boldizsár Horváth Text] ; [Madeleine Merán ... Übers.] ; [Fotos László Csigó ..., Árpád Patyi]. - 4. Ausg. - Budapest : Corvina, 2002. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5192-0 fűzött : 1050,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 936580]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2002.
Kácsor László
   Bogrács és nyárs a vízparton : [cserkészek, horgászok és természetkedvelők részére] / Kácsor László ; [a fotókat és az illusztrációkat a szerző kész.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2002. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9354-09-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.3:637.56(083.1) *** 641.55(083.12):637.56
[AN 938453]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2002.
Kurunczi Margit
   Kóstolja meg Magyarországot! / [szerző Kurunczi Margit] ; [ételreceptek Unger Károly] ; [fotó Balogh Tamás et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9261-95-5 fűzött : 1990,- Ft
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[AN 936420]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2002.
Kurunczi Margit
Kóstolja meg Magyarországot! (angol)
   A taste of Hungary / [writer Margit Kurunczi] ; [recipes Károly Unger] ; [phot. Tamás Balogh et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-95-5)
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[AN 936430]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2002.
Kurunczi Margit
Kóstolja meg Magyarországot! (német)
   Ein kulinarischer Führer durch Ungarn / [Text Margit Kurunczi] ; [Rezepte Károly Unger] ; [Fotos Tamás Balogh et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-95-5)
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[AN 936434]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2002.
Leichte Modetorten - Dr. Oetker (magyar)
   Könnyű gyümölcstorták - Dr. Oetker : gyümölcsbomba, joghurtkoszorú, napfénytorta... / [ford. Béres Lilla]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2002. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8280-97-2 kötött : 1790,- Ft
641.852(083.12)
[AN 935628]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2002.
Sälzer, Sabine
Basic cooking (magyar)
   A főzés alapkönyve : minden, amire egy kezdőnek szüksége van, hogy megtanuljon főzni / Sabine Sälzer, Sebastian Dickhaut. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Károlyi Eszter
ISBN 963-547-716-3 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 936400]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2002.
Sárosi Bella
   Házi czukrászat és befőttek könyve : hirneves magyar, franczia, angol és német források nyomán / összeáll. Sárosi Bella. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 175 p. ; 18 cm
ISBN 963-9407-31-3 fűzött : ár nélkül
641.852(083.1) *** 641.4:634.1/.7(083.1) *** 094.1.07
[AN 929356]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2002.
Schulz, Axel
Grillen, feiern, starke Partys (magyar)
   Grillételek, kerti partik / Axel Schulz ; [ford. Bognár Krisztina]. - Budapest : Cser K., 2002. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9445-30-4 kötött : 2498,- Ft
641.55(083.12) *** 641.535.4
[AN 936286]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10669 /2002.
Campanella, Tommaso
   A Napváros / Tommaso Campanella ; [ford., utószóval és jegyzetekkel ell. Sallay Géza]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 152, [3] p. ; 19 cm
Tart.: A Napváros ; Vitás kérdések a legjobb köztársaságról. - Egys. cím: La Città del sole ; Questione quarta sull'ottima repubblica. - Bibliogr.: p. 139-[153].
ISBN 963-9416-00-2 kötött : 1200,- Ft
1(45)(092)Campanella,_T. *** 321.01
[AN 929347]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2002.
Dolto, Françoise
Parler de la mort (magyar)
   Beszéljünk a halálról / Françoise Dolto ; ... ford. Erdélyi Ágnes. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 59, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
ISBN 963-9312-27-4 fűzött : 1260,- Ft
128 *** 159.922.7
[AN 935704]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2002.
   Ész, természet, történelem : filozófiai tanulmányok / szerk. Czeglédi András [et al.]. - Budapest : Áron, 2002. - 244 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9210-17-X fűzött : 1380,- Ft
1(100)(091)
[AN 935578]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2002.
Feyerabend, Paul
Against method (magyar)
   A módszer ellen / Paul Feyerabend ; [ford. Mesterházi Miklós, Miklós Tamás, Tarnóczy Gabriella] ; [... az utószót írta, a bibliográfiát összeáll. Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2002. - 649 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-56-5 kötött : 2995,- Ft
1(436)Feyerabend_P. *** 001 *** 167
[AN 936246]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2002.
Soós Anita
   "Ha egy arcot sokáig és figyelmesen szemlélünk..." / Soós Anita ; [közread. a Hungarian Association for Scandinavian Studies]. - [Budapest] : HASS, 2002. - 236 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 218-236.
ISBN 963-202-479-6 fűzött : ár nélkül
Kierkegaard, Søren
1(489)(092)Kierkegaard,_S. *** 839.8(092)Kierkegaard,_S.
[AN 935606]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2002.
Zolnai Aladár
   Filozófiáról mindenkinek : ... csak a múlt kapcsolható a jövőbe / Zolnai Aladár, Méreyné Bíró Judit, Zolnainé Nagy Helén. - [Kaposvár] : Zolnai A., 2002. - 291 p. ; 25 cm
ISBN 963-440-882-6 kötött : ár nélkül
1(100)(091)
[AN 935782]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10675 /2002.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2002, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A Káldi-féle szentírásfordítás felhasználásával kész. Fodor György et al. - Beck, Eleonore magyarázataival. - Szentírás (borító- és gerinccím)
ISBN 963-85980-6-9 kötött : ár nélkül
22.04=945.11
[AN 936077]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2002.
Bolberitz Pál (1941-)
   Minek gyónjak / Bolberitz Pál. - 2. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2002. - 31 p. ; 17 cm
ISBN 963-363-252-8 fűzött : ár nélkül
265.62
[AN 936084]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2002.
Boudet, Paulette
Ce combat n'est pas le tien (magyar)
   Nem a te harcod / Paulette Boudet ; [ford. Madocsai Bea]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1995 [!2002]. - 210 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 46.)
Borítócím: Ez nem a te harcod...
ISBN 963-7878-54-8 fűzött : 540,- Ft
244
[AN 936738]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2002.
Carothers, Merlin
Power in praise (magyar)
   A dicsőítésben rejlő erő : hogyan forradalmasítja a dicsőítés lelki dinamikája az emberek életét? / Merlin Carothers ; [ford. Horváth Lajos]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1995 [!2002]. - 171 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 40.)
ISBN 963-7878-41-6 fűzött : 450,- Ft
248.143
[AN 936925]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2002.
   A Devecseri Egyházközség jubileumi évkönyve / [... szerk. Mód Miklós]. - Devecser : Devecseri Egyhközs., [2001]. - 297 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6083-3 * fűzött : ár nélkül
Devecseri Római Katolikus Egyházközség.
282(439-2Devecser)(058)
[AN 802006]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2002.
   Az egyházatyák beszédei / [a bevezetőt írta és jegyzetekkel ell. Vanyó László]. - Budapest : Jel, [2002]-. - 20 cm
276 *** 252
[AN 938502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Krisztus-ünnepekre : húsvéti ünnepkör. - cop. 2002. - [6], VIII, 307 p. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 2.)
ISBN 963-9318-31-0 fűzött : ár nélkül
276 *** 252
[AN 938503] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szűz Mária-ünnepekre. - cop. 2002. - [6], XXVI, 190 p. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 3.)
ISBN 963-9318-33-7 fűzött : ár nélkül
276 *** 252
[AN 938506] MARC

ANSEL
UTF-810681 /2002.
Enomiya-Lassalle, Hugo M.
Zen - Weg zur Erleuchtung (magyar)
   Zen : út a megvilágosodáshoz : bevezetés és útmutatás / Hugo M. Enomiya-Lassalle ; [ford. Marghescu Sándor]. - Szentendre : Editio M, 2002, cop. 1995. - 159 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85878-5-7 fűzött : ár nélkül
294.321(520)
[AN 938353]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2002.
   A fiatalság forrása : [az öt tibeti jógagyakorlat] / [szerk. Peter Kelder] ; [ford. Bánki Vera]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop. 1999. - 264 p. : ill. ; 20 cm
Tanulmánygyűjtemény Kelder, Peter azonos c. művéhez. - Írta Lynn, Harry R. et al.
ISBN 963-528-587-6 fűzött : 1750,- Ft
294.527 *** 613.71 *** 133
[AN 938423]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2002.
Gaál Éva (1940-)
   Fogd a kezem! : akkor és most / írta és rajz. Gaál Éva. - Budapest : Porszem K., 2002. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliai sorozat kisgyermekeknek, ISSN 1586-2259 ; 4.)
ISBN 963-00-9705-2 fűzött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[AN 936300]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2002.
Gesualda (karmelita)
Santa Teresa di Lisieux (magyar)
   Lisieux-i Szent Teréz / Gesualda nővér ; [ford. Tűzkő Lajos]. - 3. kiad. - Szeged : Agapé, [2002]. - 215 p. : ill. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 15.)
Példányszám: 2300
ISBN 963-458-136-6 fűzött : ár nélkül
Thérèse de l'Enfant Jésus
235.3(092)Thérese_de̲l'EnfantJesus
[AN 929900]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2002.
Halevi, Z'ev ben Shimon
Kabbalah and psychology (magyar)
   Pszichológia és kabbala / Zev' ben Shimon Halevi ; [ford. Borsos Mária, Mariska Borbála, Demkó Sándor]. - [Miskolc] : Hermit, [2002]. - 250 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-28-2 fűzött : 2000,- Ft
296.65 *** 159.9
[AN 935687]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2002.
Hart, William
The art of living (magyar)
   Az élet művészete : Vipasszaná meditáció S. N. Goenka tanítása alapján / William Hart ; [ford. Szegedi András, Gánti Bence, Ujlaki Ildikó]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2002. - 213 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-853-8 fűzött : ár nélkül
294.3 *** 613.865 *** 133.25
[AN 936245]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2002.
Knipl Mária
   Skóciai Szent Margit : Szent István unokája, a baranyai Rékavár legendás hercegnője / Knipl Mária ; [kiad. Skóciai Szent Margit Egyesület]. - Pécs ; [Mecseknádasd] : Skóciai Szt. Margit Egyes., 2000. - 82 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 963-00-3974-5 fűzött : ár nélkül
Margit (Skócia: királyné), Szent.
235.3(092)Margit_Skóciai
[AN 802681]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2002.
Korherr, Edgar Josef
Beten lehren - beten lernen (magyar) (röv. kiad.)
   Hogyan tanítsunk imádkozni? Hogyan tanuljunk imádkozni? / Edgar Josef Korherr ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 248 p. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 4.[!])
ISBN 963-9318-27-2 fűzött : ár nélkül
248.143 *** 371.3 *** 268 *** 372.82
[AN 929919]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2002.
Kramer von Reisswitz, Crista
Die Papstmacher (magyar)
   Pápaválasztók : a bíborosok és a konklávé / Crista Kramer von Reisswitz ; [ford. Deréky Géza]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 280 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
A pápacsinálók (borító- és gerinccím)
ISBN 963-547-711-2 kötött : ár nélkül
262.13
[AN 935617]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2002.
Mészáros István (1927-)
   "Állok Istenért, egyházért, hazáért" : írások Mindszenty bíborosról / Mészáros István. - Budapest : METEM, 2000. - 222 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 28.)
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-8472-52-9 fűzött : ár nélkül
Mindszenty József (1892-1975)
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 802195]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2002.
Näher zu Dir (magyar)
   Közelebb Hozzád! : áhítatok az év minden napjára. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2002. - [374] p. ; 17 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9209-85-6)
242 *** 244
[AN 935504]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2002.
   A négy evangélium : Máté, Márk, Lukács, János / cigány művészek illusztrációival. - Budapest : Kálvin, 2002. - 161 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-300-918-9 kötött : 1900,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok.
226.2.04=945.11
[AN 936327]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2002.
Németh Attila (1954-)
   Loyolai Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg / Németh Attila ; [az illusztrációkat Nagy Frigyes ... kész.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 122 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 963-242-765-3 fűzött : ár nélkül
Ignatius de Loyola
235.3(092)Ignatius_de_Loyola *** 242
[AN 936468]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2002.
Newman, John Henry
Művek (vál.) (angol, magyar)
   Newman : válogatás Newman bíboros műveiből angolul és magyarul / [szerk. Stéger István] ; [ford. Salacz Gábor]. - Budapest : Jel, [2002]. - XVIII, 381 p. ; 20 cm. - (A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola lelkiségi sorozata, ISSN 1587-3129 ; 2.)
ISBN 963-9318-35-3 fűzött : ár nélkül
242
[AN 936462]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2002.
Petz György (1955-)
   Kérdések és válaszok a görög mitológiáról / Petz György. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1991. - 166 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
ISBN 963-547-741-4 fűzött : ár nélkül
292.11(078)
[AN 936836]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2002.
Rajneesh, Bhagwan
Tantra: spirituality and sex (magyar)
   Tantra: a lélekhez a szexualitáson keresztül.. : válogatás Osho előadásaiból 1972. október 1. és 1973. november 8. között Bombayben, Indiában / [ford. Sw Shivanando]. - 2. kiad. - [Budapest] : Amrita, [2002]. - 143 p. : ill. ; 17 cm. - (Osho könyvek)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8539-72-0)
294.55 *** 613.88
[AN 929401]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2002.
Redfield, James
God and the evolving universe (magyar)
   Isten és a fejlődő világyegyetem / James Redfield, Michael Murphy, Sylvia Timbers ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-751-1 kötött : ár nélkül
261.6 *** 316.7 *** 291
[AN 936421]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2002.
Sasvári László (1933-)
   Az ikonosztáz vonzásában : keleti egyházak Magyarországon / Sasvári László ; [közread. a] Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. - Budapest : METEM, 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118-122.
ISBN 963-8472-73-1 fűzött : ár nélkül
281.9(439)(091) *** 281.5.018.2(439)(091) *** 264
[AN 935436]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2002.
Sheets, Dutch
Intercessory prayer (magyar)
   Közbenjáró imádság / Dutch Sheets ; [ford. Szabó Levente Gábor] ; [kiad. Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, 2002. - 256 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-202-820-1 fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 936395]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2002.
Szombathelyi Egyházmegye. Zsinat (2.) (1998) (Szombathely)
   A Szombathelyi Egyházmegye zsinati könyve / [szerk. a Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság]. - Szombathely : Szombathelyi Egyházm. Hatóság, 2000. - 267, [13] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-00-4791-8 kötött : ár nélkül
262.44(439-03Szombathelyiegyházmegye) *** 282
[AN 802333]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2002.
Tipiţaka. Suttapiţaka. Majjhimanikāya (magyar) (vál.)
   Buddha beszédei / [vál., páliból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Vekerdi József]. - [Budapest] : Farkas L. I., 2001. - 210, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7310-87-8 fűzött : 1600,- Ft
294.3
[AN 929331]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2002.
Végh László (1948-)
   Természettudomány és vallás / Végh László. - Budapest : Kálvin, 2002. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-916-2 fűzött : 1200,- Ft
215
[AN 936339]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2002.
White, Ellen Gould
Művek (vál.) (magyar)
   Szemelvények Ellen G. White írásaiból / [ford. Lestár Tamás]. - Budapest : Advent, 1999-2000. - 2 db ; 21 cm
A ford. a "Selected messages from the writings of Ellen G. White" (Washington : Review and Herald Pub. Association, 1958-1980) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9122-72-6 * fűzött : ár nélkülISBN 963-9122-50-5 * kötött : ár nélkül
244
[AN 387803]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2000. - 491 p.
ISBN 963-9122-56-4
244
[AN 800272] MARC

ANSEL
UTF-810704 /2002.
Winowska, Maria
Le vrai visage du Padre Pio (magyar)
   Padre Pio igazi arca : evilági és síron túli élete / Maria Winowska ; ford. Pálvölgyi Gyula. - 3. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2002. - 254 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-363-251-X fűzött : ár nélkül
Forgione, Francesco
248(092)Forgione,_F.
[AN 929362]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2002.
Zum Mahl geladen (magyar)
   Az Úr asztalának vendége : gyermekünk az első szentáldozáshoz járul / [ford. Atkári Tímea, Bán Mónika] ; [kiad. Örökmécs Alapítvány]. - Budapest : Örökmécs, [2001]. - 38 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7556-03-6 fűzött : ár nélkül
265.3
[AN 802237]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10706 /2002.
Deutsch Gábor (1936-)
   Ajtónyitás : Deutsch Gábor válogatott írásai / [... az előszót írta Borsányi-Schmidt Ferenc] ; [közread. az] Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem. - Budapest : ORZSE, 2002. - 260 p. ; 22 cm
ISBN 963-202-503-2 fűzött : ár nélkül
316.347(=924)(439) *** 943.9(=924)"18/19" *** 296 *** 894.511-92
[AN 935728]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2002.
Forgas, Joseph Paul
Interpersonal behaviour (magyar)
   A társas érintkezés pszichológiája / Forgács József ; [ford. László János] ; [ill. Richard Jones]. - 11. kiad. - [Budapest] : Kairosz, [2002]. - 381 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-9137-71-5)
316.6(035) *** 316.47(035)
[AN 936792]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2002.
Goldberg, Bernard
Bias (magyar)
   Médiahazugságok : a CBS veterán riportere leleplezi, hogyan torzítják el a híreket / Bernard Goldberg ; [ford. Morvay Péter, Szabó Ibolya Anna]. - [Budapest] : Focus, [2002]. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 963-86249-3-0 fűzött : ár nélkül
316.77(73)"196/199" *** 791.9.096/.097 *** 070 *** 323(73)"196/199"
[AN 936317]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2002.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztika közgazdászoknak / Hunyadi László, Vita László. - Budapest : KSH, 2002. - 770 p. : ill. ; 25 cm + mell. (47 p.). - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157)
A mellékletben: "Statisztikai képletgyűjtemány és táblázatok". - Bibliogr.: p. 763-766. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-498-3 kötött : ár nélkülISBN 963-215-499-1
311(075.8) *** 330(075.8)
[AN 936310]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2002.
Kapitány Ágnes (1953-)
   A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei : kommunikáció, demokrácia, média / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : Sajtóház K. : MÚOSZ Bálint Gy. Újságíró Akad., [2002]. - 222 p. ; 21 cm. - (Sajtókönyvtár, ISSN 1218-7917)
Bibliogr.: p. 205-222.
ISBN 963-9309-06-0 fűzött : ár nélkül
316.77(075.8) *** 659.3(075.8)
[AN 929908]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2002.
   A munkaerő-felmérés módszertana, 2002 / [összeáll. Lindnerné Eperjesi Erzsébet, Mihályffy László] ; [közrem. Kovács Anna et al.]. - Budapest : KSH, 2002. - 69 p. ; 25 cm. - (Statisztikai módszertani füzetek, ISSN 0231-0554 ; 40.)
ISBN 963-215-462-2 fűzött : 800,- Ft
311 *** 331.5
[AN 936727]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2002.
   Párbeszéd orvos és beteg között : az Optimum Alapítvány konferenciája... : Budapest, 2000. április 28. - Budapest : Optimum - Összefogás a Fogyasztókért Alapítvány, [2001]. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-00-3365-8 fűzött : ár nélkül
316.7 *** 61 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 801110]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2002.
Petheő Lászlóné
   A cigányság : válogatás a téma irodalmából / [összeáll. Petheő Lászlóné]. - [Jav., bőv. kiad.]. - Miskolc : [II. Rákóczi M. Kvt.], 2001. - 365 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. dec. 31. - Közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
308-054.57(=914.99)(439):016
[AN 938431]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10714 /2002.
Farkas János
   Die Bilderwelt der tibetisch-mongolischen Dämonen = The pictorial world of the Tibeto-Mongolian demons / János Farkas, Tibor Szabó. - Budapest : Mandala : Librotrade, 2002. - 168 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-9328-45-6 kötött : ár nélkül
398.47(=942) *** 398.47(=954) *** 294.321(517) *** 294.321(515) *** 7.031.4(517) *** 7.031.4(515)
[AN 935410]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2002.
Kitab-i Dede Korkut (magyar)
   Dede Korkut könyve : török eredetmonda / [ford. Adorján Imre és Puskás László] ; [szerk. Fazekas Zsuzsa]. - [Budapest] : EFI : L 'Harmattan, 2002. - 219 p. ; 20 cm. - (Folklór, ISSN 1586-2062)
ISBN 963-86187-4-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4742-X)
398.223(=943.5)
[AN 936237]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2002.
Nagy Géza (1855-1915)
   A magyar viseletek története / Nagy Géza, Nemes Mihály, Tompos Lilla. - Budapest : M. Mercurius, 2002. - 256 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 22-24.
ISBN 963-85528-3-2 kötött : 3850,- Ft
391(439)".../18" *** 739.2(439)".../18" *** 739.7(439)".../18"
[AN 936352]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2002.
Vikár László (1929-)
   Volgán innen, Volgán túl : naplójegyzetek a magyar őshaza vidékéről / Vikár László. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 403 p., XVI t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 391-395.
ISBN 963-506-467-5 fűzött : 1800,- Ft
398.8(=945) *** 39.001(439)(092)Vikár_L. *** 908.470.4/.5
[AN 935469]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10718 /2002.
   Civil szervezetek és az EU-csatlakozás : felkészülés és félelmek : összefoglaló / [kiad. az Ökotárs Alapítvány]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2000. - 16 p. : ill. ; 15x23 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4665-2 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 061.2(439)"2000"
[AN 802870]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2002.
Cohen, Asher
The Halutz resistance in Hungary, 1942-1944 (magyar)
   A haluc ellenállás Magyarországon, 1942-1944 / Asher Cohen ; [ford. Juhász Borbála]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-471-3 fűzött : 1800,- Ft
323.12(=924)(439)"1942/1945"
[AN 935585]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2002.
   Elméletek az európai egységről : válogatás az Európa-gondolat történetéből / szerk. és az előszót írta Szénási Éva. - Budapest : L'Harmattan, 2002-. - 24 cm
327.39(4)(091) *** 32.001
[AN 936438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 143 p.
ISBN 963-9457-09-4 fűzött : ár nélkül
327.39(4)(091) *** 32.001
[AN 936460] MARC

ANSEL
UTF-810721 /2002.
Erdey Sándor (1920-)
   A recski tábor rabjai / Erdey Sándor. - 8. kiad. - Budapest : Püski, 2002. - 447 p. : ill. ; 20 cm
Visszaemlékezés
ISBN 963-9337-76-5 fűzött : 1680,- Ft
Erdey Sándor (1920-)
323.282(439)"1945/195"(092)Erdey_S.
[AN 936082]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2002.
Gömbös József
   Közéletünk demokráciája / Gömbös József. - Zalaegerszeg : Gömbös Kft., [2002]. - 119 p. ; 15 cm. - ("Fehéren feketén" sorozat, ISSN 1588-9882)
ISBN 963-202-663-2 fűzött : ár nélkül
323(439)"199/200"
[AN 936351]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2002.
   Kisebbségek Európában 2000 : nemzetközi intenzív szeminárium = Minorities in Europe 2000 = Minderheiten in Europa 2000 = Minoranze in Europa 2000 / szerk. Tóth Hajnalka ; társszerk. Andrássy György, Cseresnyés Ferenc ; [ford. Dom Krisztina, Tóth Hajnalka]. - Pécs : PTE Európa Közp., 2000. - 200 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN 1419-1458 ; 8.)
A Pécsett tartott szeminárium szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-798-9 fűzött : ár nélkül
323.15(=00)(4) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 802992]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2002.
Marsden, Peter
The Taliban (magyar)
   A tálibok titkai : háborúk Afganisztánban / Peter Marsden ; [ford. Duray Zsuzsa, Majoros Etelka, Patat Bence]. - [Budapest] : Carving Kv., cop. 2002. - 168 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 963-00-9128-3 fűzött : 1790,- Ft
Afganisztán
323(581)"199/200" *** 958.1 *** 297(581) *** 323.285(100)"2001" *** 355.48(581)
[AN 935577]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2002.
Orbán Viktor (1963-)
   Szerda reggel : beszélgetések Orbán Viktor miniszterelnökkel : 2001-2002 / kész. Hollós János, Kondor Katalin. - Budapest : Püski : MR, 2002. - 317 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9337-61-7 kötött : 2000,- Ft
32(439)(092)Orbán_V.(047.53)
[AN 937904]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2002.
Tamási Ivett
   A zirci régió németsége : monográfia = Das Deutschtum der Sirtzer Region / Tamási Ivett, Ladányi Lingl József ; [ford. Gáspár Elke és Tamási Ivett] ; [a Zirci Német Hagyomány és Származáskutató Egyesület kiadványa]. - Zirc : Zirci Német Hagyomány és Származáskutató Egyes., 2002. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
Fűzött : ár nélkül
323.15(=30)(439-2Zirc) *** 908.439-2Zirc(=30) *** 316.347(=30)(439-2Zirc)
[AN 936080]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2002.
   Társadalomismeret és társadalomkutatás az ezredfordulón / szerk. Bőhm Antal és Guba László. - Budapest : Akad. K., 2002. - 205, [2] p. ; 24 cm
Az 1998 tavaszán Kulcsár Kálmán tiszteletére rendezett tudományos ülésszak előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Kulcsár Kálmán műveinek bibliográfiája: p. 144-205.
ISBN 963-05-7921-9 fűzött : ár nélkül
32.001 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 935503]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10728 /2002.
Andersen, Christopher
Diana's boys (magyar)
   Diana kis hercegei : Vilmos, Harry és imádott édesanyjuk / Christopher Andersen ; [ford. Dobos Lídia. - Budapest : Gabo, cop. 2002. - 298 p., [28] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9421-42-1 kötött : 2500,- Ft
Diana, Princess of Wales.
Henry, Prince of Windsor.
William, Prince of Windsor.
929(410)Diana,_Princess̲ofWales *** 929.52(410)Windsor
[AN 936467]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2002.
Beevor, Antony
The Spanish civil war (magyar)
   A spanyol polgárháború / Antony Beevor ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Európa, 2002. - 731 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7216-7 kötött : 3200,- Ft
Spanyolország
946.0"1936/1939"
[AN 935602]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2002.
   Bezerédj István és a százéves Szekszárdi Kaszinó : emlékkönyv Bezerédj István szobrának leleplezési ünnepére / ... szerk. Bodnár István. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002. - 196 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Szekszárd : Molnár, 1942. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9272-70-1 kötött : ár nélkül
Bezerédj István (1796-1856)
Szekszárdi Kaszinó.
943.9"18"(092)Bezerédj_I. *** 061.2(439-2Szekszárd)
[AN 936383]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2002.
Deary, Terry
The measly Middle Ages (magyar)
   Nyavalyás középkor / Terry Deary ; ill. Martin Brown ; [ford. Békési József]. - 2. utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
ISBN 963-627-348-0 fűzött : 748,- Ft
930.85(4)"04/14"(02.053.2)(0:82-7)
[AN 937000]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2002.
Deary, Terry
The vicious Vikings (magyar)
   Vérfagyasztó vikingek / Terry Deary ; ill. Martin Brown ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - 2. utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
ISBN 963-627-184-4 fűzött : 748,- Ft
930.85(368)(02.053.2)(0:82-7)
[AN 936991]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2002.
   Debrecen története / [főszerk. Ránki György] ; [... szerk. biz. ... Ács István et al.] ; [kiad. Debrecen Megyei Városi Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya]. - Debrecen : M. Vár. Tcs., 1981-2000. - 6 db ; 25 cm
1997-től kiad. a Csokonai Kiadó. - 1997-től főszerk. Orosz István, szerk. ifj. Barta János et al. - A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 963-03-1588-2
Debrecen
943.9-2Debrecen
[AN 235158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Mutatók : 1-5. köt. / szerk. Bényei Miklós. - 2000. - 332 p.
ISBN 963-260-156-4 kötött : ár nélkül
943.9-2Debrecen(083.86)
[AN 801387] MARC

ANSEL
UTF-810734 /2002.
   Epigraphica / ed. by György Németh, Péter Forisek. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-472-541-4 *
930.271(3)
[AN 802865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Studies on epigraphy. - 2000. - 154 p. : ill. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 6.)
Az 1999. nov. 18-19. között tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-508-2 fűzött : ár nélkül
930.271(3) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 802869] MARC

ANSEL
UTF-810735 /2002.
Gombás István
   Magyarország királyai & királynői, erdélyi fejedelmei / [a fényképeket kész. Bakos Ágnes et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002, cop. 2000. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Szerző Gombás István
ISBN 963-13-5154-8 fűzött : 1280,- Ft
943.9(092)
[AN 936204]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2002.
Gombás István
Magyarország királyai & királynői, erdélyi fejedelmei (angol)
   Kings & queens of Hungary, princes of Transylvania / [... text István Gombás] ; [phot. Ágnes Bakos et al.] ; [... transl. Sean Lambert]. - 2. ed. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5152-1 fűzött : 1280,- Ft
943.9(092)(084.1) *** 943.921(092)(084.1)
[AN 936572]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2002.
Gombás István
Magyarország királyai & királynői, erdélyi fejedelmei (német)
   Könige & Königinnen von Ungarn, Fürsten von Siebenbürgen / [István Gombás] ; [Fotos Ágnes Bakos et al.] ; [... Übers. Tamás Szántó]. - 2. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5153-X fűzött : 1280,- Ft
943.9(092)(084.1) *** 943.921(092)(084.1)
[AN 938480]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2002.
Habermann Gusztáv (1903-1994)
   Rengey-Aigner Ferdinánd és kora / Habermann Gusztáv ; [a kötetet gond. Zombori István] ; [kiad. a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szeged : Csongrád M. Múz. Ig., 2000. - 1117 p. : 25 cm
Bibliogr.: p. 1049-1116. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7217-43-6 kötött : ár nélkül
Rengey Ferdinánd (1808-1858)
943.9"183/185"(092)Rengey_F. *** 34(439)(092)Rengey_F.
[AN 802178]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2002.
Haraszti Éva, H. (1923-)
   Anglia és Magyarország párhuzamos története, 1945-1951 / H. Haraszti Éva. - [Budapest] : Scolar, cop. 2002. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169-173.
ISBN 963-9193-37-2 fűzött : ár nélkül
941.0"1945/1951" *** 943.9"1945/1951"
[AN 936442]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2002.
Irinyi Károly (1931-1988)
   A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai Debrecenben, 1867-1918 / Irinyi Károly ; [szerk. Gunst Péter] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Történelmi Intézet. - [Debrecen] : DE Tört. Int., 2002. - 354 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-580-6 fűzött : ár nélkül
Debrecen
943.9-2Debrecen"1867/1918" *** 316.334.56(439-2Debrecen)"1867/1918" *** 323(439)"1867/1918 *** 316.63 *** 316.75
[AN 936325]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2002.
Perbíró József (1908-1991)
   Ötvenhat Szegeden - emlékeimben / Perbíró József. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2002. - 111 p. : ill. ; 25 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 3.)
1956 Szegeden emlékeimben (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86240-1-9 kötött : ár nélkül
Perbíró József (1908-1991)
Szeged
943.9-2Szeged"1956"(092)Perbíró_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 929846]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2002.
Pintér Zoltán
   Képes civilizációtörténeti kronológia / [írta Pintér Zoltán] ; [ill. Zugor Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay, [2002]. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
Borítócím: History of the world
ISBN 963-9450-29-4 kötött : ár nélkül
930.9(0:930.24) *** 930.85(0:930.24)
[AN 936345]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2002.
Ritoókné Szalay Ágnes (1931-)
   "Nympha super ripam Danubii" : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből / Ritoókné Szalay Ágnes ; [szerk. és a mutatót összeáll. Jankovits László]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 266 p. : ill. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 28.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-506-432-2)
930.85(439)"14/15" *** 943.9"14/15" *** 871(439)(091)"14/15" *** 871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 935624]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2002.
Sphinx (magyar)
   Szfinx : a történelem rejtélyei / vál. és szerk. Hans-Christian Huf. - Budapest : Officina Nova : M. Kvklub, 1997-. - 24 cm
ISBN 963-548-715-0 *
93/99(089.3)
[AN 264801]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Oroszlánszívű Richárdtól Casanováig. - 2002. - 285 p. : ill., színes
Ford. Farkas Tünde
ISBN 963-547-687-6 kötött : ár nélkül
93/99(089.3) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 936423] MARC

ANSEL
UTF-810745 /2002.
   Történelmi fogalomtár / összeáll. Lehmann Miklós. - [Budapest] : Diáktéka, 1999 [!2002]. - 79 p. ; 17 cm. - (Diák-kiskönyvtár, ISSN 1418-6780 ; 16.)
ISBN 963-9198-02-1 fűzött : ár nélkül
93/99(031)
[AN 936086]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2002.
   A történész szerszámosládája : a jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa : a "Történelem - Társadalomtudományok" Konferencia anyagai / szerk. Szekeres András. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2002. - 218 p. ; 24 cm. - (Atelier füzetek,, ISBN 1585-9010 ; ; 3.)
A konferenciákat 1999 és 2001 között tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-10-8 fűzött : ár nélkül
930.1 *** 061.3(439-2Bp.)
[AN 936243]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2002.
Tyldesley, Joyce
Egypt's golden empire (magyar)
   Egyiptom aranykora : az Újbirodalom / Joyce Tyldesley ; [ford. Juhász Viktor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 286 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 275-282.
ISBN 963-9437-19-0 kötött : ár nélkül
Egyiptom
930.85(32)"-15/-10" *** 932"-15/-10"
[AN 936258]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2002.
   Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László ; mtársak Balázs-Arth Valéria [et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - ill. ; 25 cm
ISBN 963-547-414-8
929(439):030
[AN 805556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., H - K. - 2002. - 1275 p.
ISBN 963-547-759-7 kötött : ár nélkül
929(439):030
[AN 936433] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10749 /2002.
   Autóval Magyarországon / [szerk. Somfai Péter]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9261-93-9 fűzött : 2390,- Ft
914.39(036) *** 796.57
[AN 936250]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2002.
Autóval Magyarországon (angol)
   Driving in Hungary / [ed. Péter Somfai] ; [transl. Réka Sáfrány, Eszter Timár and Simon Milton]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
Fűzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-93-9)
914.39(036) *** 796.57
[AN 936265]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2002.
Autóval Magyarországon (német)
   Mit dem Auto durch Ungarn / [Red. Péter Somfai] ; [Dt. von Klára Szegzárdy-Csengery und Albrecht Friedrich]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
Fűzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-93-9)
914.39(036) *** 796.57
[AN 936269]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2002.
Balázs Kovács Sándor (1954-)
   Szekszárd / [szerző Balázs Kovács Sándor] ; [fotók Kapfinger András et al.]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 205 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 142-143. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9089-46-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-00-1)
Szekszárd
908.439-2Szekszárd
[AN 936410]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2002.
Bánhidi László
   Vác / írta Bánhidi László ; [fotók Robotka János, Vimola Károly, Kocsis Iván]. - Budapest : CEBA K., 2001. - 211 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 119-120. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-48-6)
Vác
908.439-2Vác
[AN 936418]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2002.
Botos Gábor (1944-)
   Mosonmagyaróvár / [szerzők Botos Gábor, Tuba László] ; [fotók Moldoványi Géza és Végh Béla]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 225 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 154. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-88-5)
Mosonmagyaróvár
908.439-2Mosonmagyaróvár
[AN 936419]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2002.
   Csongrád / szerk. Sebestyén István ; [szerzők Balogh Györgyné et al.] ; [fotók Nagy Ferenc et al.]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 93-94. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-44-3)
Csongrád
908.439-2Csongrád
[AN 936453]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2002.
Czellár Katalin (1933-)
   Magyarország / Czellár Katalin, Somorjai Ferenc ; [térk. ... Olgyay Gézáné] ; [fotók Czellár Katalin et al.]. - 3. jav. kiad. utánny. - [Budapest] : Panoráma, 2002, cop. 1996. - 898 p., [96] t. : ill., főként színes fotó, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1998. márc. 10.
ISBN 963-243-833-7 kötött : ár nélkül
914.39(036)
[AN 929897]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2002.
   Eger / [szerk. Guszmanné Nagy Ágnes] ; [írták Agyagási Dezső et al.] ; [fotók Barna Béla et al.]. - Budapest : CEBA K., 2001. - 336 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 198-200. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9089-58-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-00-1)
Eger
908.439-2Eger
[AN 936448]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2002.
Eyewitness travel guide : New York (magyar)
   New York / főmtárs Eleanor Berman ; [ford. Magyarics Tamás] ; [rajzolók Richard Draper, Robbie Polley, Hamish Simpson] ; [fényképezte Max Alexander, Dave King, Michael Moran]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-57-3 fűzött : ár nélkül
New York (N.Y)
917.3-2New_York(036)
[AN 938348]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2002.
Eyewitness travel guide : Portugal with the Madeira & the Azores (magyar)
   Portugália Madeirával és az Azori-szigetekkel / főmtárs Martin Symington ; [ford. Vass Tamás és Magyarics Tamás] ; [rajz. Richard Draper et al.] ; [térk. David Murphy et al.] ; [fényképezte Joe Cornish et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 480 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-909-056-5 fűzött : ár nélkül
Portugália
914.69(036)
[AN 938345]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2002.
   Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében = Hungary at the millennium, as seen by the international press / [szerk. Dobál Viktor et al.]. - Budapest : Batthyány Kultur-Press, 2002. - 312 p. ; 29 cm
Váltakozva magyar, angol, német, orosz, olasz, szerb és francia nyelven
ISBN 963-00-8084-2 fűzött : ár nélkül
908.439"199/200"(0:82-92) *** 82-92=945.11
[AN 935420]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2002.
Forró Katalin
   Fót / írta Forró Katalin ; [fotók ... Nagy Ferenc et al.]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 80-81. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-9089-64-8 kötött : ár nélkül
Fót
908.439-2Fót
[AN 936411]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2002.
   Gyömrő évszázadai / [szerk. Rakó József] ; [... szerzői Baksa Brigitta et al.] ; [kiad. Gyömrő Nagyközség Önkormányzata]. - Gyömrő : Önkormányzat, 2000. - 200 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-5126-5 fűzött : ár nélkül
Gyömrő
908.439-2Gyömrő
[AN 802349]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2002.
Komlóssy Viktor (1956-)
   Cselgáncs - judo Japánban ; Japán versfordítások ; Japán tündérvilága és mai életünk / Komlóssy Viktor. - Budapest : BIP, 2002. - 104 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9450-10-3 fűzött : ár nélkül
Japán
908.520(0:82-94) *** 796.853.23 *** 895.6-14=945.11
[AN 935712]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2002.
Koszta Nagy István
   Erdély / Koszta Nagy István ; [fényképezte Marianne Nagy] ; [a Természet és környezet c. fejezet Pálfalvy Pál kézirata alapján, Maczalik [!Macalik] Ernő együttműködésével kész.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Cartographia, cop. 2002. - 221 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2001. jan. 10.
Fűzött ár nélkül (hibás ISBN 963-352-891-7)
Erdély
914.984(036)
[AN 937564]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2002.
   Látnivalók Magyarországon / [főszerk. Pálfy Katalin] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ; [régiószerk. Dávid János et al.] ; [szerzők Bedécs Gyula et al.]. - Miskolc : Well-PRess, 2002. - 947 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vendégváró útikönyvek,, ISSN 1219-431X)
ISBN 963-86251-4-7 fűzött : ár nélkül
914.39(036)
[AN 938496]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2002.
   Magyarország kincsesházai / [szerk. Tóth Ágnes] ; [szöveg Pavlovics Ágota] ; [fotó Gadányi György et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9261-96-3 fűzött : 1990,- Ft
914.39(036) *** 069(439)
[AN 936238]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2002.
Magyarország kincsesházai (angol)
   Hungary's treasury / [ed. Ágnes Tóth] ; [text Ágota Pavlovics] ; [phot. György Gadányi et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-96-3)
914.39(036) *** 069(439)
[AN 936240]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2002.
Magyarország kincsesházai (német)
   Schatzkammer Ungarn / [Red. Ágnes Tóth] ; [Dt. von Marianne Látki und Zsuzsanna Lohn] ; [Photos György Gadányi et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-96-3)
914.39(036) *** 069(439)
[AN 936244]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2002.
   A Mecsek természetjáró kalauza / [szerk. Baronek Jenő, Strasser Péter] ; [a fényképeket kész. Baronek Jenő et al.] ; [rajz. Kovács János et al.]. - Pécs : Gálos, 2002. - 415 p., [32] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 412-415.
ISBN 963-86153-4-6 kötött : ár nélkül
Mecsek
914.39(234.373.6)(036) *** 796.57 *** 796.55
[AN 938473]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2002.
Michel, François
Voyage autour de la Terre (magyar)
   Utazás a Föld körül : térbeli atlasz / François Michel ; Philippe Mignon rajz. ; [ford. Törley Katalin]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - [10] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-228-286-8 kötött : ár nélkül
914/919(084.4)(02.053.2)
[AN 936502]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2002.
Pető László
   Dömsöd / írta Pető László ; [fotók Nagy Ferenc et al.]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 136 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 88-89. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9089-49-4 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-00-1)
Dömsöd
908.439-2Dömsöd
[AN 936414]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2002.
Rácz István
   Béb község életének alakulása a II. világháború után 1945-1949, a lakosság névsora 1945- és 1999-ben / Rácz István ; [kiad. Béb Község Önkormányzata, valamint a Bébi Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Pápa[!Béb] : Önkormányzat : Bébi Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000. - 129 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5393-4 fűzött : ár nélkül
Béb
908.439-2Béb
[AN 801855]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2002.
Simon Béla
   Szolnok / írta Simon Béla ; [fotók ... Nagy Zsolt]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 264 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 145-146. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-89-3)
Szolnok
908.439-2Szolnok
[AN 936452]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2002.
Simon Béla
   Tiszaföldvár / írta Simon Béla ; [fotók ... Nagy Zsolt]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 81. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9089-68-0 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-00-1)
Tiszaföldvár
908.439-2Tiszaföldvár
[AN 936406]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2002.
Sós Judit
   Erdély : útikönyv / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán ; [fényképek Farkas Zoltán, Sós Judit] ; [rajz. Kemény Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Jel-Kép BT, 2002. - 338 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-202-411-7 fűzött : 1700,- Ft
Erdély
914.984(036)
[AN 935676]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2002.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Szülőföldünk, Malomsok : fejezetek egy kisalföldi magyar falu történetéből / H. Szabó Lajos ; [kiad. Malomsok Község Önkormányzata és a Malomsoki Baráti Kör]. - Malomsok : Önkormányzat : Malomsoki Baráti Kör, 2000. - 385 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4557-5 fűzött : ár nélkül
Malomsok
908.439-2Malomsok
[AN 802339]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2002.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Năhar : indiai útinapló / Széchenyi Zsigmond ; [a szerző fényképeivel]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 461 p., [48] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-547-721-X kötött : ár nélkül
India
910.4(540) *** 799.2(540)(093.3)
[AN 936650]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2002.
Szentirmai József
   Spanyolország / [írták] Szentirmai József [és Szentirmainé Bánlaky Cecília] ; [térképek, alaprajz. Pakurár István] ; [fotók Juhász Árpád, Molnár Miklós, Szentirmai József]. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2002, cop. 1995. - 590 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
ISBN 963-243-838-8 kötött : ár nélkül
Spanyolország
914.60(036)
[AN 937562]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2002.
Szepesi Ádám
   Magyarország száz csodája / fényképezte Szepesi Ádám ; [szerzők Bódis Bernadett et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Totem, 2002. - 210 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-590-180-1 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 937686]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2002.
Szuromi Rita
   Tenk / [írta Szuromi Rita] ; [kiad. Tenk Község Önkormányzata]. - Tenk : Önkormányzat, 2000. - 120 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-6199-6 * kötött : ár nélkül
Tenk
908.439-2Tenk
[AN 802313]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2002.
Talpalló Piroska
   Túrkeve lexikona / [írta és összeáll. Talpalló Piroska]. - [Bőv., jav. kiad.]. - Túrkeve : Szerző, 2000. - 259, [7] p., [12] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-640-870-X fűzött : ár nélkül
Túrkeve
908.439-2Túrkeve:030 *** 929(439-2Túrkeve):030
[AN 801854]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2002.
   Üllőről 2000-ben / [szerk. Dobos György] ; [kiad. Üllő Nagyközségi Önkormányzat Testülete ...]. - Üllő : Önkormányzat : Magiszter BT, [2001]. - 224 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 50-51. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4363-7 fűzött : ár nélkül
Üllő
908.439-2Üllő
[AN 802353]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2002.
Veér András (1939-)
   Kenya, Tanzánia : kalandozások Kelet-Afrikában : útikönyv / Veér András ; [fényképeket kész. Veér László és a szerző]. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 278 p., [40] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 963-9163-49-X fűzött : ár nékül
Tanzánia - Kenya
908.676.2(0:82-94) *** 908.678(0:82-94) *** 908.676 *** 591.9(676)
[AN 936307]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2002.
   A világ egyik legszebb tája : adalékok és források Révfülöp és környéke történetéhez : honismereti olvasókönyv / írta, a szemelvényeket vál. és szerk. P. Miklós Tamás ; [kiad. a Révfülöpi Honismereti Egyesület és a Révfülöpi Polgármesteri Hivatal]. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyes. : Polgármesteri Hiv., 2000. - 156 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-5178-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5178-7)
Révfülöp
908.439-2Révfülöp
[AN 802941]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2002.
Waşik, Dorota
   Krakow : a city guide / by Dorota Waşik and Emma Roper-Evans ; [photographs Sebastian Stachowski]. - Budapest : Somerset, cop. 2002. - 152, [7] p. : ill. színes ; 20 cm. - (Visible cities, ISSN 1587-6403)
ISBN 963-00-5930-4 fűzött : ár nélkül
Kraków
914.38-2Kraków(036)
[AN 935690]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2002.
   Zalaegerszeg / [szerk. Bunovácz Dezső] ; [szerzők Csomor Erzsébet et al.] ; [fotók Kovács Norbert és Melles Ferenc]. - Budapest : CEBA K., 2001. - 225 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073)
Bibliogr.: p. 150-151. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-87-7)
Zalaegerszeg
908.439-2Zalaegerszeg
[AN 936417]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10787 /2002.
Balásházy Mária
   Jogi alaptan / Balásházy Mária. - 2. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001. - 157 p. ; 24 cm
Lezárva: 1999. jún. 30.
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-9345-21-0)
34.01(075.8)
[AN 936716]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2002.
   Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövő kilátásai / szerk. Verebélyi Imre ; [köt. szerzői Ádám Antal et al.] ; [kiad. a Magyar Közigazgatási Intézet, az MTA Politikai Tudományok Intézete, az MTA Regionális Kutatások Központja]. - Budapest : M. Közig. Int. : MTA PTI : MTA RKK, 2000. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-46-4 kötött : ár nélkül
342.25(439)"199" *** 352(439)"199" *** 353(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 802099]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2002.
   Az emberi jogok és a rendőrség : ankét : Budapest, 2000. április 14. / [szerk. Tóth Judit] ; [közread. az] Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2000. - 52 p. ; 24 cm
Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9341-01-0 fűzött : ár nélkül
342.7(439)"199" *** 351.74(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 802994]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2002.
   European Union enlargement and the open society agenda: local government and public administration. - 2. ed. - Budapest : OSI : LGI, 2000 [!2001]. - 170 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.: p. 166-168.
ISBN 963-9419-21-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3211-2)
352(4-62) *** 35.001(4-62)
[AN 936497]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2002.
Funtig Zoltán
   Munkaerőpiaci kézikönyv : a foglalkoztatáspolitika jogi szabályozása és gyakorlata / Funtig Zoltán. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 415 p. ; 24 cm
ISBN 963-224-666-7 fűzött : ár nélkül
349.2(439) *** 331.5(439)(094)
[AN 935400]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2002.
Herke Csongor (1971-)
   A letartóztatás / Herke Csongor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 366 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 345-358. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9310-54-9 kötött : 3980,- Ft
343.126(439)(075.8)
[AN 935568]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2002.
Kajtár István (1951-)
   Egyetemes állam- és jogtörténet / Kajtár István. - 2. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1998-. - 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 963-9123-61-7 * (hibás ISBN 963-85756-4-6)
342(100)(091)(075.8)
[AN 325283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 175 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-25-5 kötött : 1980,- Ft
342(100)(091)(075.8)
[AN 938487] MARC

ANSEL
UTF-810794 /2002.
Kakuk Lajosné
   Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter : kézikönyv / Kakuk Lajosné ; [kiad. a Város fM Kft. és a Citynform Rt. ...]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Város fM Kft. : Citynform Rt., cop. 2002. - 362 p. ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 7.)
ISBN 963-00-9522-X kötött : ár nélkül
352.073.544(439)(036) *** 347.235.11(439)(036)
[AN 935878]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2002.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya / [összeáll. ... Kukorelli István]. - Budapest : Korona, 2002. - 248 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
ISBN 963-9376-51-5 kötött : ár nélkül
342.4(439)(094)
[AN 929359]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2002.
   A magyar munkajog / szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla. - Átd. kiad. - Budapest : Vince K., 2000-2002. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-9323-26-8 *
349.2(439)(075.8)
[AN 799431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 211, [3] p.
Szerzők Czuglerné Ivány Judit et al. - Bibliogr: p. 207-208.
ISBN 963-9323-62-4 kötött : 2595,- Ft
349.2(439)(075.8)
[AN 935940] MARC

ANSEL
UTF-810797 /2002.
   Magyarok és nyelvtörvények / szerk. Kontra Miklós és Hattyár Helga. - Budapest : Teleki László Alapítvány, 2002. - 140 p. ; 25 cm. - (A magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 26.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86291-3-4 kötött : ár nélkül
342.725(4-11)"199" *** 061.3(480-2Jyväskylä)
[AN 936578]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2002.
Menyhárd Attila
   A szerződés akarathibák miatti érvénytelensége / Menyhárd Attila. - Budapest : ELTE ÁJTK Polgári Jogi Tansz., 2000. - 203 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 1.). (A Szladits Szeminárium kiadványai, ISSN 1586-8257 ; 1.)
Bibliogr.: p. 197-200. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-463-438-9 fűzött : ár nélkül
347.44(100)
[AN 802750]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2002.
   Összehasonlító jogi kultúrák / [szerk., a bev. tanulmányt írta, a szövegeket gond., a bibliográfiát és a mutatókat összeáll. Varga Csaba] ; [ford. Varga Koppány et al.]. - Budapest : [PPKE Jogbölcseleti Int.], 2000. - XL, 397 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr.: p. XIX-XL. és a jegyzetekben
ISBN 963-03-9556-8 fűzött : 1980,- Ft
340.12(100)(091) *** 34.01
[AN 802995]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2002.
   A Polgári törvénykönyv magyarázata / [szerk. ... Gellért György] ; [szerzők Benedek Károly et al.]. - [5. kiad.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 2 db (2528 p.) ; 19 cm
Lezárva: 2001. jún. 1.
ISBN 963-224-598-9 kötött : ár nélkül
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 929960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1266 p.
ISBN 963-224-594-6
347(439)(094)
[AN 929964] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 1273-2528.
ISBN 963-224-597-0
347(439)(094)
[AN 929969] MARC

ANSEL
UTF-810801 /2002.
Zupkó Gábor
   Közigazgatási reformirányzatok az ezredfordulón / Zupkó Gábor. - Budapest : Századvég, 2002. - 148 p. : ill. ; 20 cm. - (Közpolitikai tanulmányok, ISSN 1586-5789 ; 4.)
Bibliogr.: p. 137-146.
ISBN 963-9211-42-7 fűzött : 1960,- Ft
35(4)"197/199" *** 35(439)"197/199"
[AN 935672]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10802 /2002.
Anderson, Duncan
The fall of the reich (magyar)
   A birodalom bukása : [a D-naptól Berlin elestéig, 1944-1945] / Duncan Anderson ; [ford. Harman András]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 255 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet. A II. világháború hadjáratai,, ISSN 1587-8929)
ISBN 963-9329-48-7 kötött : ár nélkül
355.48(430)"1944/1945" *** 355.48(73)"1944/1945" *** 355.48(410)"1944/1945"
[AN 935437]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2002.
Barbier, M. K.
Kursk (magyar)
   Kurszk, 1943 : a legnagyobb páncéloscsata / M. K. Barbier. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 176 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-47-9 kötött : ár nélkül
355.48(47)"1943" *** 355.48(430)"1943"
[AN 935442]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2002.
Géczi Zoltán
   Öngyilkos akciók a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2001. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-00-6 fűzött : ár nélkül
355.48(100)"1939/1945"
[AN 929317]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10805 /2002.
Arató Miklós (1962-)
   Nem-élet biztosítási matematika : egyetemi tankönyv / Arató Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2001. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 963-463-473-7 fűzött : 1500,- Ft
368(075.8) *** 51-7
[AN 935472]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2002.
Bauer András
   Marketing / Bauer András, Berács József. - 5. kiad. - Budapest : Aula, 2002. - XVI, 620 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 609-620.
ISBN 963-9345-78-4 kötött : 5400,- Ft
339.138
[AN 929189]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2002.
Bércziné Juhos Júlia
   Marketing alapismeretek a kereskedelmi, a vendéglátóipari és az idegenforgalmi szakemberképzés számára / írta Bércziné Juhos Júlia. - 4. utánny. - Budapest : KIT, 2002, cop. 2000. - 151, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (A kereskedelem kérdései, ISSN 1219-4603)
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 963-637-163-6 fűzött : ár nélkül
339.138(078)
[AN 935856]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2002.
Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 2. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Aula, 2001, cop. 1997. - VIII, 586 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 557-572.
Kötött : 4190,- Ft (hibás ISBN 963-9215-63-6)
658.1(035) *** 334.72(035)
[AN 936178]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2002.
Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 2. kiad., 5. utánny. - [Budapest] : Aula, 2002. - VIII, 586 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 557-572.
Kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-9215-63-6)
658.1(035) *** 334.72(035)
[AN 936181]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2002.
Gordos Árpád
   A magyar jojó Európában : alapkérdések, belső piac, távlatok / Gordos Árpád. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2002. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (ISES könyvek, ISSN 1588-7995 ; 3.)
Fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9438-07-3)
339.923(4-62) *** 338.2(439)
[AN 936429]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2002.
Gubányi Lászlóné
   Az államháztartás szervezetei számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - Budapest : Perfekt, 2001. - 153 p. : 24 cm
Borítócím: A költségvetési szervek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások
ISBN 963-394-418-X fűzött : 2335,- Ft
336.12(439)(094) *** 352.073.5(439)
[AN 802998]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2002.
Jobber, David
Principles and practice of marketing (mód. kiad.) (magyar)
   Európai marketing / David Jobber ; [ford. Horváth Tünde és Pobozsnyi Edit] ; [alkotószerk. Veres Zoltán] ; [a szemelvényeket vál. és szerk. Szántó Szilvia]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 482 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-662-4 kötött : ár nélkül
339.138 *** 658.8
[AN 938492]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2002.
   Kényszerintézkedések alkalmazásának tapasztalatai az adóbeszedésben, 2002 / [szerzők Albert Zoltán et al.] ; [szerk. Kovács Márta] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II. 104. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 119 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-10-1 fűzött : 2400,- Ft
336.2.029.9(439)(094)(036)
[AN 937933]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2002.
Kotler, Philip
Marketing management (magyar)
   Marketing menedzsment / Philip Kotler ; [ford. Fiers Péter et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 875 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-661-6 kötött : ár nélkül
658.8
[AN 938495]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2002.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József. - 9. utánny. - Budapest : BME MTI, 2002-. - 24 cm
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 936602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető fejezetek / [szerzők Dauber, Franz Josef et al.] ; [az ábrákat kész. Molnár László és László Gabriella]. - 2002. - 483 p. : ill. - (Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5347.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-431-796-0 fűzött : 2900,- Ft
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 936633] MARC

ANSEL
UTF-810816 /2002.
Murányi István
   Kereskedelmi szakmai számítások : példatár / írta Murányi István. - 3. utánny. - [Budapest] : KIT, 2002. - 107 p. ; 23 cm. - (A kereskedelem kérdései, ISSN 1219-4603)
ISBN 963-637-158-X fűzött : ár nélkül
658.8 *** 657.47(078)(076)
[AN 936714]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2002.
Paróczai Péterné
   Adó, vám, illeték, társadalombiztosítás : példatár, teszt és esettanulmány, 2001-2002 / Paróczai Péterné, Balláné Nagy Katalin. - Budapest : Unió, [2002]. - 409 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-334-2 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(078) *** 336.41(439)(078)
[AN 935860]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2002.
Rapcsák János
   Phare-kézikönyv : érdeklődőknek, kezdőknek és haladóknak / Rapcsák János, Heil Péter. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 2000. - 167 p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
ISBN 963-379-725-X fűzött : 1480,- Ft (hibás ISBN 963-379-925-X)
339.96(4-62)
[AN 936085]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2002.
Sahin Tóth Gyula
   Élelmiszer-áruismeret / Sahin-Tóth Gyula. - 3. utánny. - Budapest : KIT, 2002. - 2 db ; 23 cm. - (A vendéglátás kérdései, ISSN 1218-7542)
ISBN 963-637-157-1 fűzött : ár nélkül
658.62 *** 641
[AN 936690]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - . - 179 p. : ill.
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 963-637-155-5
658.62 *** 641
[AN 936693] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - . - 176 p.
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 963-637-156-3
658.62 *** 641
[AN 936706] MARC

ANSEL
UTF-810820 /2002.
Stills, Philip
Get a life (magyar)
   Kezdjünk új életet! / Philip Stills ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Network TwentyOne, [2002], cop. 1998. - 283 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
Bibliogr.: p. 268-276.
ISBN 963-04-8745-4 fűzött : ár nélkül
658.846
[AN 938448]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2002.
   Számviteli esettanulmányok, 2001 : összefoglaló rendszerezés, példák és feladatok az új számviteli törvény szerint / Róth [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : MKVK Oktatási Közp., 2001. - 572 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. márc.
Fűzött : 5992,- Ft (hibás ISBN 963-00-5507-4)
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(036)
[AN 936598]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2002.
Törzsök Éva (1947-)
   Üzleti környezet az Európai Unióban / [szerző Törzsök Éva]. - Átd. kiad. - Budapest : MKIK, 2002. - 235 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 15.)
ISBN 963-9008-53-2 fűzött : ár nélkül
338.2(4-62)
[AN 938430]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2002.
Verő Ivánné
   A pénzkezelés rendje, 2002 : a bizonylati rend, értékpapír kezelés / Verő Ivánné. - 6. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2002]. - 335 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jan. 15.
ISBN 963-388-361-X fűzött : ár nélkül
657.422(036) *** 657.24(036)
[AN 929194]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10824 /2002.
Bukodi Zsolt
   Társadalombiztosítási kézikönyv munkáltatók és társadalombiztosítási ügyintézők részére, 2002 / [szerzők Bukodi Zsolt, Molnár Gizella, Villányi Tiborné]. - Budapest : Unió, [2002]. - 343 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
ISBN 963-388-365-2 fűzött : ár nélkül
369(439)(036)
[AN 929199]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2002.
   Az Európai Unió a foglalkoztatás és a humán erőforrások szolgálatában : útmutató az európai szociális alapról a csatlakozni kívánó országok számára / [szerk. Kellermann Éva, Vörös Andrea, Soós Viktória] ; [közread. a Tempus Közalapítvány Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2000. - 50 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-5943-6 fűzött : ár nélkül
364(4-62) *** 331.5(4-62)
[AN 936595]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10826 /2002.
Álmos László
   A kismarosi Vilcsek Gyula Általános Iskola jubileumi évkönyve, 2000 / írta Álmos László, Rudolfné Villám Krisztina. - Kismaros : [Vilcsek Gy. Ált. Isk.], 2000. - [38] p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-5888-X * fűzött : ár nélkül
Vilcsek Gyula Általános Iskola (Kismaros)
373.3(439-2Kismaros)(058)
[AN 802365]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2002.
Biddulph, Steve
Raising boys (magyar)
   Hogyan neveljük a fiúkat? / Steve Biddulph ; [ford. Bárkányi István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 187 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-547-742-2 kötött : ár nélkül
37.018.1-055.15
[AN 935742]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2002.
Fairchild, Betty
Now that you know (magyar)
   Most, hogy tudod : útmutató meleg és leszbikus fiatalok szüleinek / Betty Fairchild, Nancy Hayward ; [ford. Béres-Deák Rita et al.]. - Budapest : Göncöl, cop. 2002. - 279 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 264-275.
ISBN 963-9183-36-9 fűzött : 1690,- Ft
37.018.1 *** 613.885 *** 316.37-055.3
[AN 935746]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2002.
Galántai Márta Edit (1938-)
   Igazgató úr : Galántai (Gajárszky) István Vince Cirill, a pápai Türr István Gimnázium első igazgatójának életútja / Galántai Márta Edit. - Pápa : Szerző, 2000. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-640-955-2 fűzött : ár nélkül
Galántai István (1909-1978)
37(439)(092)Galántai_I.
[AN 801862]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2002.
Horváthné Lovas Márta
   Társalgási témák a német érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra / Horváthné Lovas Márta. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 173, [2] p. ; 29 cm
ISBN 963-9092-49-5 fűzött : 1176,- Ft
372.880.30(075.3)(079.1) *** 803.0(079.1)=945.11
[AN 937679]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2002.
   Kézikönyv a szakmai vizsgák lebonyolításához / [összeáll. Modláné Görgényi Ildikó ... et al.] ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - [Budapest] : NSZI, 2001. - 231 p. ; 24 cm + floppy
ISBN 963-9382-16-7 fűzött : ár nélkül
377.127(035)
[AN 935869]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2002.
Loránd Ferenc (1930-)
   Értékek és generációk : Loránd Ferenc összegyűjtött írásai / [szerk. Fábry Béla et al.]. - Budapest : OKKER K., 2002. - 393 p. ; 29 cm
ISBN 963-9228-63-X fűzött : 2800,- Ft
37.01 *** 376.63(439)
[AN 936330]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2002.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-11-7706-8 kötött : ár nélkül
372.416.2=945.11
[AN 936784]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2002.
   Népi mesterségek : gyékény-, csuhé-, fűzfonás / Antal Gyula [et al.] ; [fel. szerk. Antal Gyula] ; [kiad. a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány]. - Pécs : M. Ipszövets. Oktatási Közp. Alapítvány, 2000. - 108, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6308-5 * fűzött : ár nélkül
371.381 *** 745.55 *** 379.826
[AN 802095]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2002.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   A tornapad : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / Pappné Gazdag Zsuzsanna. - [Budapest] : Flaccus, 2001. - 88 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 963-86035-8-5 fűzött : ár nélkül
372.879.6(072) *** 372.363(072)
[AN 938463]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2002.
   Reformpedagógia-történeti tanulmányok : európai kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok / Németh András szerk. ; [a német nyelvű tanulmányokat ford. Mátis Veronika] ; [a francia nyelvű idézeteket ford. Bencze Judit]. - Budapest : Osiris, 2002. - 235 p. : ill. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X)
Bibliogr.: p. 233-235. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-243-0 fűzött : 1680,- Ft
371.4reformpedagógia
[AN 935648]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2002.
Tatai Zoltán (1928-)
   A bódéi iskola története / Tatai Zoltán ; kiad. a Bódéi Római Katolikus Egyházközség. - [Ajka] : Bódéi Római Kat. Egyházközs., 2000. - 106 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-5620-8 fűzött : ár nélkül
Bódéi Általános Iskola.
373.3(439-2Bódé)(091)
[AN 803004]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2002.
   Ünnepeink : műsorokra, köszöntőkre készülők könyve s mindazoké, akik szeretnének szívhez szólóbb ünnepeket ülni / [szerk. és a bevezető-összekötő szövegeket írta Varga Domokos] ; [... az illusztrációkat Kurdi István kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2002. - 234 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8250-68-2 fűzött : 980,- Ft
371.383 *** 894.511-822 *** 394.21(439)
[AN 935871]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2002.
Zanzucchi, Anna Maria
L'arte difficile di essere madre (magyar)
   Az anyaság nehéz művészete / Anna Maria Zanzucchi ; [ford. Tóth Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Új Város, 2002. - 87 p. ; 20 cm. - (Családi műhely, ISSN 1587-7612)
ISBN 963-202-455-9 fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 936914]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10840 /2002.
Anker, Conrad
The lost explorer (magyar)
   Mallory nyomában : a Mount Everest titka / Conrad Anker, David Roberts ; [ford. Holka László]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 215 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-557-5 kötött : ár nélkül
Mallory, George
796.52(410)(092)Mallory,_G. *** 910.4(235.243) *** 820-992(73)=945.11
[AN 935863]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2002.
Dávid Sándor (1937-)
   A nagy Schumelix / Dávid Sándor. - Budapest : Budapest-Print, [2002]. - 309 p., [30] t. : ill., színes ; 23 cm. - (Forma-1 sztorik, ISSN 1416-4868 ; 2002.)
ISBN 963-695-103-9 fűzött : ár nélkül
796.71(100)
[AN 936446]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2002.
Diós Márta
   Kézműveskönyv kisiskolásoknak : játékok és ünnepi kellékek készítése / Diós Márta. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 137, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-346-493-5 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 371.381 *** 372.4
[AN 935651]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2002.
Flandorffer Tamás (1915-)
   Ló és lovaglás / Flandorffer Tamás, Hajas József ; [ill. Seeger Ferenc]. - Budapest : Noran, 2002. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9356-48-4 fűzött : 1500,- Ft
798.2 *** 636.1
[AN 929906]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2002.
Fülöp Gyula
   A vadász és a nők avagy Szenvedélyek közelebbről / Fülöp Gyula. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2002]. - 162 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9369-16-0 kötött : 2500,- Ft
799.2(0:82-94)
[AN 936369]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2002.
Hencsei Pál (1939-)
   Címeres mezben / Hencsei Pál. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2002. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-csillagok, ISSN 1588-3833 ; 1.)
ISBN 963-00-9807-5 fűzött : ár nélkül
796(439)(092) *** 373.54(439-2Bp.)(092)
[AN 935573]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2002.
Hettinger, Gudrun
Mein erster Drachen (magyar)
   Az első sárkányom / Gudrun Hettinger ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-002-4 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.54
[AN 935762]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2002.
Hofmann Péter
   Mundial 2002 : a 17. labdarúgó-világbajnokság története : a Mundial krónika második kötete / Hofmann Péter, Lovász Tamás István. - Budapest : Futball '93 Kft., cop. 2002. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-894-5 fűzött : 2212,- Ft
796.332.093(100)"2002"
[AN 935478]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2002.
   Kvíz : műveltségi kérdések és válaszok minden korosztály számára / [szerk. Egenhoffer Olga]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002]. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-9262-60-9 fűzött : 850,- Ft
793.7
[AN 935539]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2002.
Lakatos Károly (1853-1914)
   Vadászhit / Lakatos Károly. ; A császármadár és vadászata / Lakatos Károly. - [Pusztazámor] : DNM K., 2002. - 179 p. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai ; ; 9.)
ISBN 963-9369-22-5 kötött : 2400,- Ft
799.2 *** 398.3/.4 *** 598.2
[AN 936361]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2002.
Massenkeil, Angelika
Serviettentechnik rund ums Jahr (magyar)
   Szalvétatechnika a négy évszakra / Angelika Massenkeil, Pammi Panesar ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/50.)
ISBN 963-9445-02-9 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 936318]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2002.
   Michael Schumacher és a Ferrari / [szerk. Bethlen Tamás] ; [... szerzők Roóz Péter et al.]. - Budapest : Automotive Press, [2002]. - 189 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-202-738-8 kötött : ár nélkül
Schumacher, Michael
796.71(430)(092)Schumacher,_M. *** 629.114.82
[AN 936435]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2002.
Milan, Kornelia
Design für Metall (magyar)
   Fémdomborítás és -díszítés : [mintaívekkel] / Kornelia Milan ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/51.)
ISBN 963-9445-24-X fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 739.5
[AN 936319]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2002.
Némethy Bertalan (1911-2001)
The De Némethy method (magyar)
   Díjugratás a Némethy-módszerrel : ugrólovak és lovasok edzésének korszerű módszere / Némethy Bertalan ; [ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Mezőgazda, [2002]. - 145 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 11.)
ISBN 963-9239-72-0 kötött : ár nélkül
798.26(072)
[AN 936503]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2002.
Nyerges Béla
   Első horgászkönyvem / Nyerges Béla. - [Budapest] : Foldatoy, [2002]. - 116 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-6100-0)
799.1
[AN 936907]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2002.
Sebők Zsolt
   Lakásdíszítés papírhajtogatással / Sebők Zsolt. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív origami)
ISBN 963-9450-21-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 747 *** 745.54
[AN 936593]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2002.
   Sydney 2000 : más képen kicsit máskép(p)en : [fotóalbum] / [szerk. Rácz Mariann]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 175 p. : ill., színes ; 20 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-8238-32-1 fűzött : ár nélkül
796.322(439)(084.12) *** 796.032(94-2Sydney)"2000"(084.12)
[AN 801126]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2002.
Vampire storytellers guide (magyar)
   Vampire : mesélők könyve : [kiegészítő könyv a Vámpírok bálja szerepjátékhoz] / [szerk. John Chambers] ; [írták Bruce Baugh et al.] ; [ill. Mike Danza et al.] ; [ford. Horváth Norbert és Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 187 p. : ill. ; 28 cm
Gerinccím: Mesélők könyve
ISBN 963-86280-3-0 kötött : 4490,- Ft
793.9
[AN 935563]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10858 /2002.
A budapesti Szépművészeti Múzeum (angol)
   The Museum of Fine Arts Budapest : guide / ed. by Szilvia Bodnár ; contributors Szilvia Bodnár [et al.] ; [phot. by Dénes Józsa et al.] ; [transl. by Anna Nilsen] ; [publ. by the] Szépművészeti Múzeum. - 2. rev. ed. - Budapest : Szépművészeti Múz., 2002. - 219 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7441-84-0 fűzött : ár nélkül
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 935942]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2002.
Dabóczi Dénes
   Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár : kiállításvezető : Ausstellungsführer : exhibition guide / [... írta Dabóczi, Söptei István] ; [fotó U. Novák Zsuzsa]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., [2002]. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai, ISSN 1419-399X ; 7. Vas megyei múzeumok katalógusai = Kataloge der Museen des Komitats Vas,, ISBN 0133-4204 ; ; 148.)
ISBN 963-7206-87-6 fűzött : ár nélkül
Nádasdy Ferenc Múzeum (Sárvár)
069(439-2Sárvár)(036)
[AN 929847]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2002.
Dercsényi Balázs (1940-)
   Magyar várak / Dercsényi Balázs, Kaiser Ottó, Koppány Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2001. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9026-89-1 kötött : ár nélkül
728.81(439) *** 943.9-2
[AN 936600]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2002.
Fenyvesi Tóth Árpád (1950-)
   Splendid isolation / Fenyvesi Tóth Árpád. - Veszprém : Művészetek Háza, 2000. - 30 p. : ill. ; 25 cm. - (Vár ucca tizenhét könyvek, ISSN 1218-389X ; 37.)
ISBN 963-9105-33-3 * fűzött : 600,- Ft (hibás ISBN 693-9105-33-3)
76.037(439)(092)FenyvesiTóth_Á.
[AN 802004]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2002.
Für Emil (1967-)
   Napliget Les Poupées : [Duna Galéria Budapest, 2000. június 14 - július 2.] = Sun grove Les Poupées / Für Emil. - Budapest : Duna Galéria, 2000. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-440-202-X * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Für_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 803045]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2002.
   Gyönyörű átok volt festeni : Csarejs Jánosné Hrabovszki Ilona életútja = Bola to krásna kliatba mal'ovať : životná pút' Heleny Čarejšovej Hrabovskej / [szerk. Papp János] ; [kiad. a Csabai Szlovákok Szervezete ..., Csorvás Nagyközség Önkormányzata ...]. - Békéscsaba : Csabai Szlovákok Szerv. ; Csorvás : Önkormányzat, 2000. - 52 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-4267-3 fűzött : ár nélkül
Csarejs Jánosné (1930-1998)
75(439)(=854)(092)Csarejs_Jánosné
[AN 802233]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2002.
   Hauszmann Alajos / vál. és szerk. Gerle János. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 352 p. : ill. ; 25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 337-345.
ISBN 963-346-526-5 kötött : ár nélkül
Hauszmann Alajos (1847-1926)
72(439)(092)Hauszmann_A.
[AN 935727]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2002.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Kárpátalja kincsei = Die Schätze von Kárpátalja = Treasures of Kárpátalja / ... Horváth Zoltán György és Kovács Sándor ; a técsői kazettás mennyezet bemutatása ... Pap Gábor. - Budapest : Masszi : Romanika, 2002. - 311 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 2.)
Bibliogr.: p. 300-301. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9454-10-9 kötött : ár nélkül
Kárpátalja
7(439.23) *** 7(477.87)
[AN 936443]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2002.
Kádasi Éva (1953-)
Művek (vál.)
   Kádasi Éva : Pécsi Galéria, 2000. július 9 - augusztus 27. / [a kiállítást rend., ... katalógus szerkesztés Sárkány József]. - Pécs : JPM, [2000]. - [34] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 92.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7211-59-4 fűzött : ár nélkül
738(439)(092)Kádasi_É. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 802846]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2002.
   Kézikönyv film- és tévéalkotóknak / [összeáll. Vagyóczky Tibor] ; [... kiad. a Magyar Operatőrök Társasága]. - [Budapest] : M. Operatőrök Társ., 2002. - 373 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-00-9213-1 fűzött : ár nélkül
778.53
[AN 929301]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2002.
Kiss G. Péter (1953-)
   Paks / írta és fényképezte ... Kiss G. Péter ; [kiad. Paks Város Önkormányzata]. - Paks : Önkormányzat, 2001. - 50 p. : ill., színes ; 21x23 cm
Fotóalbum. - Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-00-9264-6 kötött : ár nélkül
Paks
77.04(439)(092)Kiss_G.P. *** 908.439-2Paks(084.12)
[AN 938458]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2002.
Kultermann, Udo
   30 years after : the future of the past = 30 év múltán : a múlt jövője / Udo Kultermann ; [ed. ... Kévés György, Kovács András] ; [transl. ... Czelnai Éva, Beke Katalin, Hollóy Gáborné]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2002. - 150 p. : ill, részben színes ; 30 cm. - (Építészet és művészet, ISSN 1588-4104)
ISBN 963-00-9913-6 fűzött : ár nélkül
72(100)"196/199"(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(72-2Guadalajara)
[AN 936450]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2002.
Kultermann, Udo
   30 years after : the future of the past = 30 év múltán : a múlt jövője / Udo Kultermann ; [ed. ... Kévés György, Kovács András] ; [transl. ... Czelnai Éva, Beke Katalin, Hollóy Gáborné]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2002. - 150 p. : ill, részben színes ; 30 cm. - (Építészet és művészet, ISSN 1588-4104)
ISBN 963-00-9914-4 fűzött : ár nélkül
72(100)"196/199"(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(72-2Guadalajara)
[AN 938122]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2002.
Leányfalusi Károly (1934-)
   Magyarország fém- és papírpénzei, 1926-2002 : 1999. évi kiadás bővített változata / Leányfalusi Károly, Nagy Ádám ; az értékelést végezte Beszeda Róbert ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. - Budapest : MÉE, 2002. - 337 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Ungarische Münzen und Banknoten
ISBN 963-202-028-6 fűzött : ár nélkül
737.1(439)"192/199"(083.71) *** 336.747(439)"192/199"(083.71)
[AN 936922]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2002.
Pogány Gábor (1944-)
   Csikós András / [szöveg ... Pogány Gábor] ; [ford. ... Székely György]. - Budapest : Codex Print, 2002. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9247-08-1 fűzött : ár nélkül
Csikós András (1947-)
75(439)(092)Csikós_A.
[AN 935415]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2002.
Tari Edit
   Pest megye középkori templomai = Medieval churches in Pest county / Tari Edit. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig., 2000. - 267, [108] p. : ill. ; 25 cm. - (Studia comitatensia, ISSN 0133-3046 ; 27.)
Bibliogr.: p. 253-266. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7215-80-8 fűzött : ár nélkül
726.54(439.153)"11/14"
[AN 802997]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2002.
Vadas József (1946-)
   Csontváry / [a tanulmányt írta és a képeket vál. Vadas József]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, [2002]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5173-4 fűzött : 1280,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
75(439)(092)Csontváry_Kosztka�.
[AN 936573]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2002.
Vadas József (1946-)
Csontváry (angol)
   Csontváry / [text József Vadas] ; [transl. Judith Sollosy]. - 2. ed. - Budapest : Corvina, 2002, cop. 2000. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5174-2 fűzött : 1280,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
75(439)(092)Csontváry_Kosztka�.
[AN 936576]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10876 /2002.
Bónis Ferenc (1932-)
   Üzenetek a XX. századból : negyvenkét beszélgetés a magyar zenéről / Bónis Ferenc. - Budapest : Püski, 2002. - 350, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9337-77-3 kötött : 2240,- Ft
78(439)(092)(047.53)
[AN 935620]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2002.
Kertész Iván (1930-)
Aidától Zerlináig (új kiadása)
   Operakalauz / Kertész Iván ; [a mutatót összeáll. Császár Györgyi]. - [3. kiad.]. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, [2002], cop. 1997. - 503 p. ; 19 cm
ISBN 963-9258-04-0 kötött : ár nélkülISBN 963-9308-48-X
782.1(036)
[AN 936929]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2002.
Tóth Sándor
   Zenei élet Nyíregyházán a XIX. században / Tóth Sándor. - Nyíregyháza : Nyíri Honvéd Egyes., 2000. - 271 p. : ill. ; 25 cm. - (Nyíri Honvéd Egyesület kiadványai. Helytörténet,, ISSN 1586-7498 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-5151-6 fűzött : ár nélkül
Nyíregyháza
78.05(439-2Nyíregyháza)"18" *** 78(439-2Nyíregyháza)(092)
[AN 801868]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10879 /2002.
Enyedi Sándor (1938-)
   Az ember tragédiája bemutatói / Enyedi Sándor. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2002-. - 20 cm
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája.
792(439):016 *** 792(100):016 *** 894.511(092)Madách_I.
[AN 936387]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az ősbemutatótól Trianonig : bibliográfia. - 2002. - 172 p., [3] t.fol. : ill. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9386-00-6 fűzött : ár nélkül
792(439)"188/191":016 *** 792(100)"188/191":016 *** 894.511(092)Madách_I.
[AN 936392] MARC

ANSEL
UTF-810880 /2002.
   Gálvölgyi / [fényképeket kész. Gyémánt László et al.]. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 343 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Tart.: A Gálvölgyi / Rátonyi Róbert. Gálvölgyi / Bóta Gábor
ISBN 963-9163-53-8 kötött : ár nélkül
Gálvölgyi János (1948-)
792.028(439)(092)Gálvölgyi_J.(047.53)
[AN 935638]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2002.
   Hofi / Balogh Gyula [et al.] ; [a fényképeket kész. Gordon Eszter et al.]. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 217, 32 p., 32 t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-9163-57-0 kötött : ár nélkül
Hofi Géza (1936-2002)
792.73(439)(092)Hofi_G.
[AN 935636]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2002.
   Néptánc kislexikon / [szerk. Pálfy Gyula]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Planétás, 2002. - 252 p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Táncírás melléklettel. - Bibliogr.: p. 218-249.
ISBN 963-9014-93-1 kötött : ár nélkül
793.31(4-11)(031)
[AN 937771]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10883 /2002.
Babári Ernő
   1000 Fragen 1000 Antworten : társalgási gyakorlatok a német "A" típusú nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Átd., bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2001 [!2002]. - 237, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-01-4 fűzött : 1176,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 936736]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2002.
Babári Ernő
   Segédkönyv az alapfokú "B" típusú német nyelvvizsgákhoz / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 176 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9092-68-1 fűzött : 1176,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 937652]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2002.
Babári Ernő
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú német nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 175 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9092-52-5 fűzött : 1316,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 937651]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2002.
Bárczi Géza (1894-1975)
   A magyar nyelv története : [egyetemi tankönyv] / Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár Jolán ; szerk. Benkő Loránd. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 599 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2783-0 fűzött : ár nélkül
809.451.1-53(075.8)
[AN 929848]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2002.
Bolevácz Ágnes
   Business in English / írta Bolevácz Ágnes, Botár Klára, Lukács Júlia. - 2. kiad. - Budapest : Képzőműv. K., 2002. - 395 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 394-395.
ISBN 963-336-881-2 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 33 *** 658.1
[AN 935854]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2002.
Botlik Dénesné
   Magyar - orosz társalgás = Vengero - russkij razgovornik / Botlik Dénesné. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2002. - 177 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat)
ISBN 963-9328-53-7 fűzött : ár nélkül
808.2(079.1)=945.11
[AN 936242]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2002.
Csillag Jánosné
   Deutsch im Aussenhandel = Külkereskedelmi ismeretek német nyelven / Csillag Jánosné, Kelecsényi Lászlóné. - 6. kiad. - [Budapest] : Pro Lingua, [2002], cop. 1998. - 112, [2] p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85781-3-0)
Főiskola
803.0(075.8)=945.11 *** 339.5(075.8)
[AN 937477]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2002.
   Cultural relations : brit, ausztrál, amerikai és kanadai országismereti nyelvkönyv / Jancsó [et al.] ; [szerk. Hajdú Réka]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001. - 322 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
Bibliogr.: p. 321-322.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7722-4)
802.0(078)=945.11 *** 908.410 *** 908.73 *** 908.94 *** 908.71
[AN 937992]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2002.
Davies, William
   Magyar - spanyol társalgás / William Davies, Carlos de la Torre Maicas. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 157, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-98-3 fűzött : 812,- Ft
806.0(078)=945.11
[AN 929300]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2002.
Dömők Szilvia
   Grammatikkompass : kiegészítő nyelvtankönyv a Themenkompass című középfokú német nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamhoz / Dömők Szilvia. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1998. - 134 p. ; 28 cm. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7567-1)
803.0(079.1)=945.11
[AN 937935]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2002.
Dömők Szilvia
   Tanári kézikönyv a Themenkompass és Grammatikkompass című középfokú német nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamhoz / Dömők Szilvia. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1998. - 98 p. : ill. ; 28 cm. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902)
Borítócím: Themenkompass : tanári kézikönyv
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7566-3)
803.0(072)=945.11
[AN 937979]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2002.
Dömők Szilvia
   Themenkompass : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú német nyelvvizsgára / Dömők Szilvia ; [ill. Szűcs Édua]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1998. - 355 p. : ill. ; 28 cm. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7554-X)
803.0(079.1)=945.11
[AN 937989]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2002.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / szerk. Eckhardt Sándor. - 2. jav., bőv. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1959. - 856 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6989-2 kötött : ár nélkül
801.323=40=945.11
[AN 936927]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2002.
Farkas Katalin
   Nyelvfilozófia / Farkas Katalin, Kelemen János. - Budapest : Áron, 2002. - 251 p. ; 20 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 241-248.
ISBN 963-9210-19-6 fűzött : 1780,- Ft
800.1(075.8)
[AN 935629]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2002.
Gáldi László (1910-1974)
   Magyar - spanyol kéziszótár = Diccionario manual húngaro - español / Gáldi László ; [főmtárs Katona Lóránt, Király Rudolf, Maria Lourdes Arconada]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1969. - 1008 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-7810-7 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=60
[AN 938483]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2002.
Ginter Károly
   Ungarisch für Ausländer = Magyar nyelvkönyv / Ginter Károly, Tarnói László ; [a rajzokat Ferdinánd Judit kész.]. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1974. - 559 p. : ill. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3342-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1(078)=30
[AN 937529]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2002.
Horváth Krisztina
   Hospitality English : vendéglátás angol közép- és felsőfokon / írta Horváth Krisztina. - 2. jav. kiad. - Budapest : KIT Képzőműv. K., 2001. - 323 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
ISBN 963-336-864-2 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 935867]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2002.
Horváthné Lovas Márta
   Német nyelvtani gyakorlatok alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Horváthné Lovas Márta. - Székesfehérvár : Lexika, [2002], cop. 1994. - 173, [3] p. ; 30 cm
ISBN 963-9092-44-4 fűzött : 1316,- Ft
803.0-5(079.1)=945.11
[AN 937649]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2002.
Király Zsolt
   Blackbird : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú angol nyelvvizsgára / Király Zsolt ; [ill. Szűcs Édua]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1998. - 389 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-5727-2)
802.0(079.1)=945.11
[AN 937934]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2002.
Kosaras István (1915-)
   Grundwortschatz der deutschen Sprache : einsprachiges Wörterbuch / Kosaras István ; [unter Mitarb. von Ernst-Georg Kirschbaum und Ella Zirnstein] ; [überarb. und modernisiert von Földvári Miklós] ; [Zeichnungen Sajdik Ferenc]. - Budapest : Holnap, 2002. - 288 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-346-499-4 fűzött : ár nélkül
803.0-321.1
[AN 937803]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2002.
Kováts Dániel (1929-)
   Az abaúji Hegyköz helynevei / Kováts Dániel. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Múz. : Kazinczy Társ., 2000. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum füzetei, ISSN 1416-0943 ; 4.)
Bibliogr.: p. 25-34.
ISBN 963-00-5109-5 fűzött : ár nélkül
Hegyköz
809.451.1-311(439Hegyköz)
[AN 802996]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2002.
Maklári Tamás
   Német feladatlexikon : kezdőknek és haladóknak : könnyed nyelvtani magyarázatokkal / Maklári Tamás ; [a rajzokat a szerző kész.]. - Budapest : Libro-Trade : M.P.L. Kv., 2002. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9328-54-5 fűzött : ár nélkül
803.0-5(076)=945.11
[AN 936276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 304 p.
ISBN 963-9328-55-3
803.0-5(076)=945.11
[AN 936289] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 269 p.
Bibliogr.: p. 269.
ISBN 963-9328-56-1
803.0-5(076)=945.11
[AN 936290] MARC

ANSEL
UTF-810905 /2002.
Máthé Elek
   Angol képleírási gyakorlatok, lépésről lépésre : alap-, közép- és felsőfokon / Máthé Elek ; Kovács Tamás fotóival. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. L. P. Kv. : Librotrade, 1999. - 95 p. ; 20 cm + 70 színes fotó. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
Oktatási segédlet
ISBN 963-9328-52-9 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 936818]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2002.
   Nagy magyar helyesírási szótár / [szerk. Cziffra Istvánné, Nagy Emília, Szöllősi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Szalay, 2002. - 520 p. ; 24 cm
ISBN 963-9450-20-0 kötött : ár nélkül
809.451.1-1(036)
[AN 935412]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2002.
Némethné Hock Ildikó
   1000 questions 1000 answers : angol társalgási gyakorlatok az "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 253, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9092-94-0 fűzött : 1176,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 936731]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2002.
Némethné Hock Ildikó
   Komplett feladatsorok az angol közép- és felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó, Ötvösné Vadnay Marianna. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 159 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9092-09-6 fűzött : 1288,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 937648]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2002.
Pálfy Gyula
   Utónévkönyv : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula ; [mtársak Dávid Emese, Máté Gyula, Takács Zoltán]. - Budapest : Aranyhal, [2002]. - 317 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317.
ISBN 963-348-011-6 kötött : ár nélkül
809.451.1-313.1
[AN 938488]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2002.
Péntek Bernadett
   Német szóbeli nyelvvizsgafeladatok : [A típus, középfok - felsőfok] / Péntek Bernadett, Békési Barbara. - Székesfehérvár : Lexika, [2002], cop. 1999. - 223 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9092-78-9 fűzött : 1596,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 937690]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2002.
Prohászka Viktória
   Francia teszt kézikönyv megoldási kulcsokkal középfokon / Prohászka Viktória, Zdenkó Ildikó, Vizsnyiczai Zita. - 3. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2002. - 236 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-48-0 fűzött : ár nélkül
804.0(079.1)=945.11
[AN 936081]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2002.
Schütz István (1923-)
   Albán nyelvkönyv / Schütz István. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 177 p. ; 29 cm + hangk.
ISBN 963-506-461-6 fűzött : 4000,- Ft
809.198.3(078)=945.11
[AN 935404]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2002.
Somló Katalin
   Schritte 3 : német feladatgyűjtemény haladóknak / Somló Katalin, Pantóné Naszályi Dóra. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 111 p. : ill. ; 24 cm + mell. (30 p.)
ISBN 963-19-2839-X fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 935768]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2002.
Somló Katalin
   Schrittweise 3 : haladóknak / Somló Katalin, Andreas Kentsch. - Budapest : Nemz. Tankvk., [2002]. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-19-2219-7 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 935774]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2002.
Szépe Judit
   Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban / Szépe Judit. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2000. - 205 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693 ; 2.)
Bibliogr.: p. 193-205.
ISBN 963-9296-33-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9074-16-0)
809.451.1-4 *** 616.89-008.434
[AN 802296]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2002.
Szijj Ildikó (1962-)
   A galego ige története : természetes morfológiai megközelítés = The history of the Galician verb : a case study in natural morphology / Szijj Ildikó. - Budapest : ELTE BTK Doktori Tcs., 2002. - 224 p. : ill. ; 24 cm + 6 mell. - (Asteriskos, ISSN 1585-8006 ; 4.)
Bibliogr.: p. 176-182. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-568-7 fűzött : ár nélkül
806.99-25-53
[AN 935455]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2002.
Urbán Viktor
   Háromnyelvű műszaki szakszótár : német - magyar - angol, magyar - német - angol, angol - magyar - német : építészeknek, építőipari kivitelezőknek, épületgépészeknek, villamostervezőknek, klímatervezőknek, eib-bus tervezőknek = Dreisprachiges technisches Fachwörterbuch : deutsch - ungarisch - englisch, ungarisch - deutsch - englisch, englisch - ungarisch - deutsch = Trilingual technical dictionary : German - Hungarian - English, Hungarian - German - English, English - Hungarian - German / Urbán Viktor. - Budapest : Urbanus Trading BT, 2002. - XVI, 671 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9714-1 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20=30 *** 801.323=20=30=945.11 *** 801.323=30=945.11=20 *** 624 *** 696/697
[AN 936461]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10918 /2002.
Bárdos László (1955-)
   Irodalmi fogalmak kisszótára : kiegészítésekkel : [A - Zs] : tanlexikon / Bárdos László, Szabó B. István, Vasy Géza ; [a kiegészítések ... szerzői Palkó Gábor, Payer Imre, Schein Gábor]. - Budapest : Korona, 2002. - 594 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8153-97-0)
82.01(031)(078)
[AN 929382]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2002.
Eco, Umberto
Six walks in the fictional woods (magyar)
   Hat séta a fikció erdejében / Umberto Eco ; [ford. Schéry András, Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1995. - 213 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7208-6 kötött : 1600,- Ft
82.01-3 *** 82.07-3 *** 801.73
[AN 936926]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2002.
Gránicz István (1946-)
   A nyelvészeti poétika útjai és lehetőségei / Gránicz István. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 154 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-468-3 fűzött : 1200,- Ft
82.01(47) *** 82.07 *** 801.73
[AN 936495]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2002.
Kállay Géza
   Nem puszta kép : Shakespeare és Wittgenstein / Kállay Géza. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2002. - 329 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 319-328.
ISBN 963-9363-11-1 fűzött : 1600,- Ft
Wittgenstein, Ludwig
Shakespeare, William
820(092)Shakespeare,_W. *** 1(430)(092)Wittgenstein,_L.
[AN 936514]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2002.
   Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance : [Arbeitsgespräch, 14-17. Oktober 1999, Miskolc] / hrsg. von József Jankovics, S. Katalin Németh ; [Veranst.: Institut für Literaturforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ..., Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung Herzog August Bibliothek]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 165 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia humanitatis, ISSN 0324-7880 ; 12.)
Váltakozva német, angol és olasz nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-479-9 kötött : 2200,- Ft
82(4)(091)"14/15" *** 930.85(4)"14/15" *** 292 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 935694]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2002.
Odorics Ferenc (1956-)
   A disszemináció ábrándja / Odorics Ferenc. - Budapest ; Szeged : Pompeji, 2002. - 178 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1280,- Ft (hibás ISBN 963-9450-09-X)
82.01 *** 894.511(091)"19"
[AN 936505]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2002.
Pór Péter (1939-)
   Léted felirata : válogatott tanulmányok / Pór Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 282 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-475-6 fűzött : 2000,- Ft
82(091)"17/19"
[AN 935419]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2002.
Smith, Sean
J. K. Rowling (magyar)
   És megteremtette Harry Pottert.. : Joanne Rowling életrajza / Sean Smith ; [ford. Károlyi Eszter]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 248 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-547-706-6 kötött : ár nélkül
Rowling, J. K.
820(092)Rowling,J.K.
[AN 935465]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2002.
Spignesi, Stephen J.
The lost work of Stephen King (magyar)
   Stephen King elveszett művei / [Stephen J. Spignesi] ; [ford. Takács Erika]. - Budapest : Inkvizítor, [2002]. - 511 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9030-23-6 kötött : ár nélkül
King, Stephen
820(73)(092)King,_S.
[AN 935630]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2002.
Szirák Péter (1966-)
   Pályák emlékezete : Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 963-506-477-2 fűzött : 1800,- Ft
82.01(439)(092)(047.53)
[AN 935386]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2002.
Wierschin, Martin Werner
   Die deutsche Literatur der Goethezeit: literarische und geistesgeschichtliche Strukturen der Jahre 1767/1768 bis 1832 / Martin Werner Wierschin. - Veszprém : Universitätsverl., 2000. - 288 p. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Veszprém, ISSN 1586-8710 ; 2.)
Bibliogr.: p. 281-288.
ISBN 963-9220-51-5 fűzött : ár nélkül
830(091)"176/183"
[AN 803027]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10929 /2002.
   66 híres magyar regény / [a regényismertetéseket írták Balassa Anna et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 473, [7] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7709-2 kötött : ár nélkül
894.511(091)-31 *** 894.511-31.05
[AN 936786]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2002.
Czeizel Endre (1935-)
   Költők, gének, titkok : a magyar költő géniuszok családfaelemzése / Czeizel Endre. - Budapest : Galenus, 2000. - 273 p. : ill. ; 25 cm + 16 mell.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86138-0-7 kötött : ár nélkül
894.511(092) *** 929.52(439)
[AN 935857]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2002.
Madách Szimpózium (9.) (2001) (Balassagyarmat ; Szügy)
   IX. Madách Szimpózium : [Balassagyarmat - Szügy, 2001. okt. 5-6.] / [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2002. - 233 p., [4] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 27.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9386-03-0 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Balassagyarmat) *** 061.3(439-2Szügy)
[AN 936377]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10932 /2002.
Applegate, Katherine
Animorphs (magyar)
   Animorfok / K. A. Applegate. - [Budapest] : Passage, [2002]-. - 20 cm
Regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 932956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az összecsapás / [ford. Kaszás Attila]. - cop. 2002. - 157 p.
ISBN 963-228-332-5 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 935421] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az üzenet / [ford. Merkl Ottó]. - cop. 2002. - 150 p.
ISBN 963-228-333-3 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 935428] MARC

ANSEL
UTF-810933 /2002.
Apuleius
Asinus aureus (magyar)
   Az aranyszamár / Apuleius ; [ford. és az utószót írta Révay József]. - Budapest : Európa, 2002. - 273 p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-6895-X fűzött : 600,- Ft
871-31=945.11
[AN 938340]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2002.
Britton, Pamela
Enchanted by your kisses (magyar)
   Csókjaidtól elbűvölve / Pamela Britton ; [ford. ... Baumann Zoltán]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 382 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-296-7 fűzött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 936422]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2002.
Byng, Georgia
Molly Moon's incredible book of hypnotism (magyar)
   Molly Moon hihetetlen kalandja a hipnózissal / Georgia Byng ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Egmont, 2002. - 342 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-627-745-1 kötött : 2199,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 935497]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2002.
Christie, Agatha
A pocket full of rye (magyar)
   Egy marék rozs / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1977. - 255 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7213-2 kötött : 980,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 936834]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2002.
Collins, Terry
E.T. : The Extra-terrestrial (magyar)
   E.T. : a földönkívüli / Melissa Mathison forgatókönyve alapján írta Terry Collins ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 125 p., [8] t., ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9441-10-4 kötött : 1290,- Ft
820-322.9(73)(02.053.2)=945.11
[AN 929911]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2002.
Cook, Robin
Chromosome 6 (magyar)
   Hatodik kromoszóma / Robin Cook ; [ford. Morcsányi Géza]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 445 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény. - Megj. "Kromoszóma" címmel is
ISBN 963-635-231-3 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 936868]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Frau Juttas Befreiung (magyar)
   Jutta megváltása / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 85 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 190.)
ISBN 963-296-543-4 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 936808]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2002.
Cunningham, Elanie
Tangled webs (magyar)
   Kusza hálók / Elanie Cunningham ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 303 p. ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-86280-6-5 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 936425]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2002.
Dalby, Liza
The tale of Murasaki (magyar)
   Muraszaki meséje / Liza Dalby ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 405 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-739-2 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 935703]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2002.
Dale, Ruth Jean
Dash to the altar (magyar)
   Menekülés a házasságba / Ruth Jean Dale ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 225.)
Kisregény
ISBN 963-536-745-7 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 802190]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2002.
Doctorow, E. L.
Ragtime (magyar)
   Ragtime / E. L. Doctorow ; [ford. Göncz Árpád]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 268 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
Regény
ISBN 963-9282-63-4 kötött : 1700,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 929910]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2002.
   Az első nap : kortárs szlovén elbeszélők / [ford. Gállos Orsolya, Körtvélyessy Klára, Reiman Judit] ; [összeáll. Mitja Čander]. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 311, [4] p. ; 22 cm. - (Kiseurópa sorozat, ISSN 1217-3266). (Szlovén tükör, ISSN 1588-9505 ; 1.)
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-676-292-9)
886.3-32(082)=945.11
[AN 935385]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2002.
Ende, Michael
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő] ; A-tól Z-ig betűkkel és képekkel díszítette Roswitha Quadflieg. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1985. - 440 p. : ill. ; 20 cm
Meseregény
ISBN 963-07-7226-4 kötött : 1900,- Ft
830-34=945.11
[AN 936649]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2002.
Erpenbeck, Jenny
Geschichte vom alten Kind (magyar)
   A lelenc / Jenny Erpenbeck ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : JAK : Osiris, 2000. - 80 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 23.)
Kisregény
ISBN 963-389-012-8 kötött : 1100,- Ft
830-31=945.11
[AN 801326]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2002.
Evans, Nicholas
The horse whisperer (magyar)
   A suttogó / Nicholas Evans ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1996. - 489 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7209-4 kötött : 1700,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936954]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2002.
Fast, Howard
Moses, prince of Egypt (magyar)
   Mózes, Egyiptom hercege / Howard Fast ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Vince K., 2002. - 420 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9323-63-2 fűzött : 2795,- Ft
Mózes (próféta)
820-312.6(73)=945.11
[AN 935407]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2002.
Fielding, Joy
Don't cry now (magyar)
   Lopakodó árnyak / Joy Fielding ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 408 p. ; 21 cm
Regény. - Megj. "Most ne sírj" címmel is
ISBN 963-547-714-7 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 935574]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2002.
Follett, Ken
Triple (magyar)
   Könyörtelenül / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 365 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9237-95-7 kötött : 1990,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 937911]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2002.
Grafton, Sue
"A" is for alibi (magyar)
   A mint alibi / Sue Grafton ; [ford. Szendrő Borbála]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 251 p. ; 20 cm. - (ABC krimik)
ISBN 963-9421-16-2 fűzött : 1590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 935542]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2002.
Greene, Graham
The power and the glory (magyar)
   Hatalom és dicsőség / Graham Greene ; [ford. Sőtér István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 239 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-718-X kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 938438]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2002.
Heath, Lorraine
Never marry a cowboy (magyar)
   Házasság receptre / Lorraine Heath ; [ford. Hochrein Judit]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 383 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-278-9 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 936302]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2002.
Hemingway, Ernest
   Az öreg halász és a tenger : elbeszélések / Ernest Hemingway ; [ford. András T. László et al.]. - Budapest : Európa, 2002. - 283, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
A ford. a "The first forty-nine stories" és a "The old man and the sea" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7282-5 fűzött : 650,- Ft
820-32(73)=945.11
[AN 937461]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2002.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép ; A homokember ; Scuderi kisasszony / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Barna Imre, Bor Ambrus, Gergely Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2002. - 234 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Der goldene Topf ; Der Sandmann ; Das Fräulein von Scuderi. - Kisregények
ISBN 963-07-7281-7 fűzött : 600,- Ft
830-31=945.11
[AN 937469]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2002.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép ; Scuderi kisasszony ; Unokabátyám sarokablaka : [három kisregény] / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Horváth Zoltán, Gergely Erzsébet, Győrffy Miklós]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 239 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Egys. cím: Der goldene Topf ; Das Fräulein von Scuderi ; Des Vetters Eckfenster
ISBN 963-547-750-3 fűzött : ár nélkül
830-31=945.11 *** 830-32=945.11
[AN 936441]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2002.
Hoffmann, Kate
Caught under the mistletoe! (magyar)
   Télapó itt van.. / Kate Hoffmann ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 134.)
Kisregény
ISBN 963-536-770-8 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801888]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2002.
Hrabal, Bohumil
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Őfelsége pincére voltam / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1990. - 270, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7223-X kötött : 1500,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 936973]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2002.
Jakes, John
American dreams (magyar)
   Amerikai álmok / John Jakes ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 644, [3] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-713-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 935614]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2002.
Jordan, Robert
A crown of swords (magyar)
   A kardok koronája / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2002-. - 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 936316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 411 p. : ill. térk.
ISBN 963-9399-22-1 fűzött : 1598,- Ft (hibás ISBN 963-9047-21-X)
820-312.9(73)=945.11
[AN 936321] MARC

ANSEL
UTF-810961 /2002.
   Káosz háború sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2001]-. - 6 db ; 18 cm
Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-00-4883-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 799507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Halálbrigád / Margaret Weis és Don Perrin ; [ford. Horváth Norbert]. - [2001]. - 267 p.
The doom brigade
Regény
ISBN 963-00-4884-1 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 799511] MARC

ANSEL
UTF-810962 /2002.
Kästner, Erich
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7679-7 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 929955]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2002.
Khashoggi, Soheir
Nadia's song (magyar)
   Nadja éneke / Soheir Khashoggi ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 374 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-712-0 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 935467]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2002.
King, Stephen
Skeleton crew (magyar)
   Csontkollekció / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2002. - 708 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-07-7217-5 fűzött : 1800,- Ft
820-322.4(73)=945.11
[AN 936278]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2002.
Koontz, Dean R.
One door away from heaven (magyar)
   Menekülés / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea.]. - Budapest : Animus, 2002. - 704 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9307-59-9 fűzött : 1590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 935459]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2002.
Kürthy, Ildikó von
Herzsprung (magyar)
   Szívzökkenő / Ildikó von Kürthy ; [ford. Pataky Miklós]. - Budapest : Móra, 2002. - 194 p. ; 21 cm. - (Nők & ők, ISSN 1587-0391)
Regény
ISBN 963-11-7712-2 fűzött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 936297]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2002.
LaHaye, Tim
The remnant (magyar)
   A maradék : regény a Föld utolsó napjairól / Tim LaHaye és Jerry B. Jenkins ; [ford. Gál Csaba]. - Budapest : Amana 7, 2002. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 963-86174-6-2 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 936253]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2002.
Le Carré, John
The constant gardener (magyar)
   Az elszánt diplomata / John Le Carré ; [ford. Odze György]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 384 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9308-49-8 kötött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[AN 936348]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2002.
Leclaire, Day
Her secret Santa (magyar)
   Sárkányember / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 236.)
Kisregény
ISBN 963-536-730-9 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 802245]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2002.
Lindgren, Astrid
Nya hyss av Emil i Lönnenberga (magyar)
   Juharfalvi Emil újabb csínyei / Astrid Lindgren ; ill. Björn Berg ; ford. Tótfalusi István. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-757-5 kötött : 1099,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 936776]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2002.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Budapest : Egmont, 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-173-9 kötött : 1099,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 935891]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2002.
London, Jack
White Fang (magyar)
   Fehér Agyar / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Sensus, 2002. - 254 p. ; 18 cm
Regény. - Megj. "Farkasvér" címmel is
ISBN 963-9375-11-X fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 936976]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2002.
Meade, Glenn
Brandenburg (magyar)
   Brandenburg / Glenn Meade ; [ford. Szántó András]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2002], cop. 1997. - 557, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény. - Megj. "Brandenburg testamentum" címmel is
ISBN 963-635-224-0 fűzött : 1400,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 936864]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2002.
Merle, Robert
Un animal doué de raison (magyar)
   Állati elmék / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2002. - 568 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7206-X kötött : 2200,- Ft
840-31=945.11
[AN 936078]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2002.
Merle, Robert
Complots et cabales (magyar)
   Ármány és cselszövés / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2002. - 452 p. ; 21 cm
A regényfolyam 12. kötete
ISBN 963-07-7052-0 * kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-07-7041-5)
840-311.6=945.11
[AN 929929]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2002.
Nance, John J.
Headwind (magyar)
   Különleges utas / John J. Nance ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 369 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-69-3 kötött : 1300,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 936363]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2002.
O'Flanagan, Sheila
Suddenly single (magyar)
   Megint egyedül? : [szingliregény] / Sheila O'Flanagan ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 558 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-725-2 kötött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 935535]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2002.
Oldfield, Elizabeth
Looking after dad (magyar)
   Veszélyes testőr / Elizabeth Oldfield ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 224.)
Kisregény
ISBN 963-536-744-9 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 802122]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2002.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [Vlagyimir Szutyejev rajz.] ; [ford. Réz András]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 116, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Mesék
ISBN 963-11-7702-5 kötött : ár nélkül
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 937681]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2002.
Porter, Margaret Evans
Improper advances (magyar)
   Tisztességtelen ajánlat / Margaret Evans Porter ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 377 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-293-2 fűzött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 936426]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2002.
Pratchett, Terry
Reaper man (magyar)
   A Kaszás : Korongvilág-regény / Terry Pratchett ; [ford. Sohár Anikó]. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 282 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 94.)
ISBN 963-9346-63-2 fűzött : 1198,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 936354]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2002.
Puškin, Aleksandr Sergeevič
Evgenij Onegin (magyar)
   Anyegin ; Válogatott írások / Alekszandr Puskin ; [ford. Áprily Lajos, Márkus Gyula, Wessely László]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 269 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
ISBN 963-547-719-8 fűzött : ár nélkül
882-13=945.11 *** 882-94=945.11
[AN 936424]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2002.
Quick, Amanda
Mystique (magyar)
   A zöld kristály / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 252 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-044-3 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 929266]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2002.
Roberts, Nora
Daring to dream (magyar)
   Merész álom / Nora Roberts ; [ford. Ligeti Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 422 p. ; 20 cm
Regény. - Megj. "Merész álmok" címmel is
ISBN 963-9421-30-8 fűzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 935534]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2002.
Roberts, Nora
Holding the dream (magyar)
   Késleltetett álom / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 409 p. ; 20 cm
Regény. - Megj. "Csalóka álmok" címmel is
ISBN 963-9421-33-2 fűzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 935552]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2002.
Rutland, Eva
To love them all (magyar)
   Nem csak hivatalból / Eva Rutland ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 235.)
Kisregény
ISBN 963-536-729-5 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801922]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2002.
Scott, Alexandra
Charlie's dad (magyar)
   Ez nem divat / Alexandra Scott ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 223.)
Kisregény
ISBN 963-536-743-0 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 802242]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2002.
Shakespeare, William
Twelfth-night or What you will (magyar)
   Vízkereszt vagy Amit akartok / William Shakespeare ; ford. Lévay József. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 85 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Vígjáték
ISBN 963-9388-83-1 fűzött : ár nélkül
820-2=945.11
[AN 936083]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2002.
Sheldon, Sidney
The sands of time (magyar)
   Az idő homokja / Sidney Sheldon ; [ford. Csillag Zsuzsa]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 381, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény. - Megj. "Hajsza" címmel is
ISBN 963-635-227-5 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 936853]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2002.
Smith, Wilbur
The diamond hunters (magyar)
   Gyémántvadászok / Wilbur Smith ; [ford. Bulath Éva]. - [Budapest] : Delej, cop. 2002. - 261 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-36-2 fűzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 929299]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2002.
Steinbeck, John
Burning bright (magyar)
   Lángolás / John Steinbeck ; [ford. Német Anikó]. - Budapest : Merényi, [2002]. - 141 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-698-073-X fűzött : 850,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 936803]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2002.
Stevenson, Robert Louis
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget / R. L. Stevenson ; ford. Devecseri Gábor ; Bérczi Ottó rajz. - Budapest : Holnap, 2002. - 270, [3] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-397-1 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 929336]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2002.
Teitelbaum, Michael
Spider-Man : the adventures of Spider-Man (magyar)
   Pókember : Pókember kalandjai / Michael Teitelbaum ; ford. Horváth László ; [David Koepp forgatókönyve alapján ...] ; [fotók Zade Rosenthal et al.]. - Budapest : Intern. Publ. House, 2002. - 175 p., [8] t. : ill., színes ; 18 cm. - (Filmcsillag könyvek, ISSN 1588-9874)
Regény
ISBN 963-202-425-7 fűzött : 999,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 936358]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2002.
Thompson, Vicki Lewis
Santa in a stetson (magyar)
   Meztelen ajándék / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 226.)
Kisregény
ISBN 963-536-746-5 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 802207]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2002.
Tournier, Michel
Le roi des aulnes (magyar)
   A Rémkirály / Michel Tournier ; [ford. és az utószót írta Barta András]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 356, [3] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-01-0 kötött : 1890,- Ft
840-31=945.11
[AN 929327]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2002.
Travers, Pamela Lyndon
   Mary Poppins a Cseresznyefa utcában / P. L. Travers ; [Mary Shepard rajz.] ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Cicero, cop. 2002. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Tart.: Mary Poppins a Cseresznyefa utcában ; Mary Poppins meg a szomszéd ház. - Egys. cím: Mary Poppins in Cherry tree lane ; Mary Poppins and the house next door. - Ifjúsági regények
ISBN 963-539-356-3 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 929295]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2002.
Travers, Pamela Lyndon
Mary Poppins opens the door (magyar)
   A csudálatos Mary kinyitja az ajtót / P. L. Travers ; [Mary Shepard rajz.] ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. Székely Magda]. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 159 p. : ill. ; 25 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-373-3 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 929276]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2002.
Vatsyayana
Kama-sutra (magyar)
   Káma-Szútra : a szerelem tankönyve / Vátszjájana ; [ford. Baktay Ervin] ; [a jegyzeteket összeáll. Vekerdi József] ; [... ill. Göblyös Róbert]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 209 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9416-14-2 kötött : 1400,- Ft
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[AN 936806]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2002.
Verne, Jules
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül / Jules Verne ; [ford. Csatlós János] ; [... grafikákat Fabó Attila László kész.]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 244 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei ; ; 57.)
Regény
ISBN 963-427-461-7 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 938440]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2002.
Vidal, Gore
The Smithsonian Institution (magyar)
   A Smithson pincéi / Gore Vidal ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 265 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-18-5 kötött : 1890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 936367]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2002.
Weinberg, Robert
   Horizont-háború : [trilógia] / Robert Weinberg. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 3 db ; 18 cm
MAGE (keretcím)
ISBN 963-00-4900-7 * (hibás ISBN 963-00-4907)
820-312.9(73)=945.11
[AN 798948]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Út a pokolba / [ford. Csiszár Dénes és Horváth Balázs]. - [2000]. - 229 p.
Regény
ISBN 963-00-4901-5 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 798950] MARC

ANSEL
UTF-811002 /2002.
Wilder, Thornton
The bridge of San Luis rey (magyar)
   Szent Lajos király hídja / Thornton Wilder ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Budapest : Európa, 2002. - 130 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7277-9 fűzött : 500,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 937475]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11003 /2002.
Antalfy István (1924-)
   Üzenet : versek / Antalfy István ; [ill. Kürthy Sándor]. - Kecskemét : Planéta Ny., [2002]. - 150, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-739-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 935647]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Frakk és a foci / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 125 p. : ill. ; 21 cm
Mese
ISBN 963-11-7703-3 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 937478]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, 2002. - 77, [2] p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 963-346-376-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 929923]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, 2002. - 97, [3] p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 963-346-407-2 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 929927]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mi újság a Futrinka utcában? / Bálint Ágnes ; [Kende Márta rajz.]. - Budapest : Holnap, [2002]. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-346-454-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 937559]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Vízitündér, vízimanó / Bálint Ágnes ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Mesék
ISBN 963-9244-19-8 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 802037]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2002.
Bárány Tamás (1922-)
   Lázadók : három regény / Bárány Tamás ; [az Összmagyar Testület kiadása]. - Budapest : Összmagyar Test., 2002. - 306 p. ; 24 cm
Tart.: Brutus ; A világbíró király ; Velünk kezdődik minden
ISBN 963-202-592-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 935741]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2002.
Bíró Zsuzsa
   Mallarmé macskái / Bíró Zsuzsa. - Budapest : Liget Műhely Alapítvány, 2002. - 269 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-16-2 fűzött : 1600,- Ft
894.511-4
[AN 936539]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2002.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi a Balatonon / Bodó Béla ; [Szávay Edit rajz]. - Budapest : Holnap, 2002. - 155, [7] p. : ill. ; 21 cm
Gyermekregény
ISBN 963-346-529-X kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 936821]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2002.
Bókay János (1892-1961)
   Bohémek és pillangók : Puccini életregénye / Bókay János. - [Budapest] : K. u. K. K., [2002]. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 963-9384-20-8 kötött : ár nélkül
Puccini, Giacomo
894.511-312.6 *** 78(45)(092)Puccini,_G.(0:82-31)
[AN 935893]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2002.
Böröczki Mihály (1946-)
   Vesszőfutás / Böröczki Mihály ; [... graf. Gasztonyi Zsuzsa] ; [közread. a] Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., 2002. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-9902-0 kötött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 935607]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2002.
Csáth Géza (1887-1919)
   Álmok asszonya / Csáth Géza ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 190, [3] p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9416-16-9 kötött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 936822]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2002.
Cser Magdolna
   Aranyvándor : Magdus néni versei gyermekeknek / Cser Magdolna ; Bognár Balázs rajz. - Almásfüzitő : Magánkiad., 2002. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-440-280-1 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 938461]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2002.
Dániel Anna (1908-)
   Erzsébet királyné / Dániel Anna ; [... rajzok Herczeg István munkái]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 141 p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7704-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 936988]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Csí / Fekete István ; [Bakai Piroska rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
Elbeszélés
ISBN 963-11-7705-X kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 937560]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2002.
Fekete József (1916-)
   Életem, fehéren - feketén : ifjúságom, katonaságom és hadifogságom története a kaposvári Baross laktanyától az oranki hadifogoly lágerig, 1939-1947 / Fekete József. - [Ábrahámhegy] : Fekete J., 2001. - 102, [14] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-640-533-6 fűzött : ár nélkül
Fekete József (1916-)
894.511-94
[AN 801958]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2002.
Gaál Éva (1940-)
   Békeföld és Manilend : [meseregény tizentől százévesig] / Gaál Éva ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Porszem K., 2002. - 63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-828-7 fűzött : ár nélkül
894.511-34
[AN 935644]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2002.
Gaál Éva (1940-)
   Eltévedt méhecske és más történetek bibliai tanulsággal / Gaál Éva. - [Budapest] : Porszem K., 2002. - 46 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4913-9 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 937700]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2002.
Ganyi Károly
   Tolókocsi nem akadály / Ganyi Károly. - [Kazincbarcika] : [Don Bosco Ált. Isk., Szakisk., Középisk. és Kollégium], [2001]. - 40 p. ; 21 cm
Közread. a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium. - Kisregény
ISBN 963-00-5107-9 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 801773]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2002.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai / Gárdonyi Géza. - Budapest : Holnap, [2002]. - 318 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-177-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 935888]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2002.
Gecse Géza (1962-)
   Állam és nemzet a rendszerváltás után : a Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata / Gecse Géza. - 2. kiad. - [Budapest] : Kairosz : Logos, 2002. - 647 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9406-85-6 kötött : ár nélkül
894.511-92 *** 32(439)"19" *** 943.9"19" *** 323.15(=945.11)(4-11)
[AN 936651]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2002.
Gulyás Gábor (1954-)
   Az állami szerető / Gulyás Gábor. - Budapest : Z. V. P. BT, 2002. - 166 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-202-904-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 936379]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2002.
Hegedős László (1936-)
   Lángoló kerti kapu : színpadi költemény / Hegedős László. - Budapest : Littera Kkt., 2002. - 45 p. ; 22 cm
ISBN 963-00-9149-6 fűzött : ár nélkül
894.511-25
[AN 935381]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2002.
Horgas Béla (1937-)
   Nyí / Horgas Béla ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Liget Műhely Alapítvány, 2002. - 132 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-15-4 fűzött : 5000,- Ft
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 936338]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2002.
Hosszú Ferenc (1923-1980)
   A másik írás : regény / Hosszú Ferenc. - Budapest : Áron K., 2001. - 410 p. ; 20 cm
ISBN 963-9210-18-8 fűzött : 1290,- Ft
894.511-31
[AN 936807]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2002.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.] ; [... meséit ... Katona Imre, Rádics József ... vál.]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-7708-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 937770]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2002.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [a szöveggondozás Szekeres László munkája]. - Budapest : Európa, 2002. - 632, [2] p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7279-5 fűzött : 800,- Ft
894.511-31
[AN 937460]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2002.
Kenneth, Claire
   Egon naplója / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2002]. - 256 p. ; 21 cm. - (Romantikus klasszikusok)
Regény
ISBN 963-9418-33-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 936805]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2002.
Kertész Imre (1929-)
   Kaddis a meg nem született gyermekért / Kertész Imre. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2002, cop. 1990. - 167 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-14-2281-X kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[AN 929387]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2002.
Kristóf Attila (1938-)
   A pokol pillangói / Kristóf Attila. - [Budapest] : Nemzet Lap- és Kvk., 2002. - 399 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-202-783-3 kötött : 1960,- Ft
894.511-312.4
[AN 936350]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2002.
László Lajos (1925-)
   Helló, kisfiú : válogatott írások, 1974-2000 / László Lajos. - Szekszárd : Babits, 2002. - 287 p. ; 24 cm
ISBN 963-9272-69-8 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 935612]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2002.
Latinovits Zoltán (1931-1976)
   Verset mondok : tanulmányok, nyilatkozatok, műsorok / Latinovits Zoltán ; a dokumentumokat összegyűjt. és a kötetet összeáll. Surányi Ibolya. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 276, [5] p. : ill. ; 17x18 cm
ISBN 963-346-519-2 kötött : ár nélkül
894.511-4
[AN 929395]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2002.
Lehóczky Ágnes (1976-)
   Medalion / Lehóczky Ágnes. - Budapest : Universitas, 2002. - 57 p. ; 17 cm
Versek
ISBN 963-9104-66-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 935485]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2002.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (galíciai)
   A traxedia do home : poema dramático / Imre Madách ; trad. ... Lajos Asztalos e Gonzalo Navaza Blanco ; il. András Farkas. - Budapest : Soc. Literaria Madách, 2002. - 208 p., [15] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 28.)
ISBN 963-9386-08-1 fűzött : ár nélkül
894.511-121=699
[AN 936372]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2002.
Márton Gyöngyvér (1953-)
   Távol / Márton Gyöngyvér. - Lakitelek : Antológia, 2002-. - 23 cm
894.511-32
[AN 936471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2002. - 93 p.
ISBN 963-9354-11-2 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 936493] MARC

ANSEL
UTF-811038 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A gavallérok ; A Sipsirica ; A lohinai fű ; Kísértet Lublón : [négy kisregény] / Mikszáth Kálmán ; [... az utószót írta Petz György]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 288 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
ISBN 963-547-755-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 936432]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [... az utószót írta Petz György]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 224 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Regény
ISBN 963-547-756-2 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 936397]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2002.
   Millenniumi kristály : antológia / [szerk. Prosszer G. Júlia, Vandulek Zsóka] ; az Amatőr Költők és Írók Országos Szövetségének kiadványa. - Budapest : AKIOSZ, 2000. - 285 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kristály: milleniumi[!] antológia (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-5880-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7971-6)
894.511-822 *** 894.511(092)
[AN 801440]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2002.
Mills, Leo
   Korg Polaris : [démon a legsötétebb pokolból] / Leo Mills. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 284 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 93.)
Regény
ISBN 963-9346-62-4 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.5
[AN 936507]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2002.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó / Móra Ferenc ; [Győrfi András rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 393, [4] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-11-7701-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 936788]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2002.
Nagy Imre (1896-1958)
   Viharos emberöltő / Nagy Imre ; [az utószót és a jegyzeteket írta Szántó László] ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2002. - 183 p. : ill. ; 33 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 963-202-167-3 kötött : ár nélkül
Nagy Imre (1896-1958)
894.511-94
[AN 935425]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2002.
Nemere István (1944-)
   Élni életveszélyes / Nemere István. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 212 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9117-84-6 fűzött : 798,- Ft
894.511-312.4
[AN 936824]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2002.
Németh Endre
   Százhúsz nap az élet / Németh Endre. - [Győr] : Hazánk, 2002. - 351 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-7586-69-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 936357]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2002.
Németh Károly
   Ősz-igézet a tengeren : Németh Károly válogatott versei / [közread. az] Összmagyar Testület. - Budapest : Összmagyar Test., 2002. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-229-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 935449]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2002.
Pekár Zsuzsa
   A túlélés epizódjai : család- és kortörténet az 1945-50-es évekről egy nagypolgár családtag önvallomásában / Pekár Zsuzsa. - Budapest : Püski, 2002. - 223 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9337-26-9 kötött : 1250,- Ft
Pekár Zsuzsa
894.511-94
[AN 935514]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2002.
Rácz-Kotilla Erzsébet
   Utószó / Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor. - Pécs : Edenscript, 2002. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Visszaemlékezések. - Példányszám: 100
ISBN 963-202-721-3 kötött : ár nélkül
Rácz-Kotilla Erzsébet
Rácz Gábor (1928-)
894.511-94
[AN 935388]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2002.
Spánn Gábor (1938-)
   Türelmi zóna : derűs jegyzetek / Spánn Gábor. - Budapest : Quóta BT, 2000. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4550-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-45500-8)
894.511-92
[AN 938339]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2002.
Szabó Lajos (1908-1996)
   Utolsó szalmaszál / Szabó Lajos ; [a kötetet gond. Kováts Dániel]. - Budapest : METEM : Kazinczy Társ., 2000. - 352 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 27.)
Önéletrajz. - Bibliogr.: p. 313-325. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-8472-53-7 fűzött : ár nélkül
Szabó Lajos (1908-1996)
894.511-94
[AN 802193]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2002.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, [2002]. - 188 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-539-325-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 935968]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2002.
Thassy Jenő (1920-)
   Egyetlen otthonom / Thassy Jenő. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 224, [4] p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Visszaemlékezések
ISBN 963-506-474-8 kötött : 2000,- Ft
Thassy Jenő (1920-)
894.511-94
[AN 935572]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2002.
Vaskó Péter (1973-)
   Árnyéklovasság : Vang So verseskönyve / Vaskó Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 82, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-506-457-8 fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[AN 935579]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2002.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Fortélyos mester királysága / Vázsonyi Endre ; [Igor Lazin rajz.]. - Budapest : Cicero, cop. 2002. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Mesék
ISBN 963-539-277-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 929297]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2002.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... néger népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-374-1 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 929296]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2002.
Veér András (1939-)
   A magyar beteg / Veér András. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 397, [5] p. ; 23 cm
Regény
ISBN 963-9163-51-1 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 935719]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2002.
Zsille Gábor (1972-)
   Elúszik, beköszön / Zsille Gábor. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 83, [4] p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-506-456-X fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[AN 935584]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11058 /2002.
Barbie - story collection (magyar)
   Gyere velem! : Barbie mesél / [ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Egmont Hungary, 2000. - 78 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Barbie, ISSN 1419-0346)
Képes mese
ISBN 963-627-465-7 kötött : 1499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 802029]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2002.
Disney, Walt
Peter Pan, return to Never Land (magyar)
   Pán Péter : visszatérés Sohaországba / Walt Disney ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Egmont, 2002. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-627-695-1 fűzött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 936689]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Carrots for all! (magyar)
   Jól jön néha egy kis répa! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-427-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 936584]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Cooking (magyar)
   Ízek világa / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-514-9)
087.5(084.1)
[AN 937892]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
The kitchen garden (magyar)
   Veteményeskert / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-427-4)
087.5(084.1)
[AN 936586]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2002.
My little car (magyar)
   Az én kis autóm / [ford. Fekete Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-627-474-6 kötött : 599,- Ft
087.5(084.1)
[AN 936088]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2002.
My little fire engine (magyar)
   Az én kis tűzoltóautóm / [ford. Fekete Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-627-473-8 kötött : 599,- Ft
087.5(084.1)
[AN 936089]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2002.
My little tractor (magyar)
   Az én kis traktorom / [ford. Fekete Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-627-475-4 kötött : 599,- Ft
087.5(084.1)
[AN 936087]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2002.
   Népszerű mondókák nagy képeskönyve. - Budapest : Aranyhal, [2002]-. - 29 cm
087.5(084.1)
[AN 937595]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Gyerekek / [szerk. Boda Brigitta] ; [fotó Somorjai László]. - [2002]. - 48 p. : ill., színes
ISBN 963-8366-25-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 937596] MARC

ANSEL
UTF-811067 /2002.
Zimmermann, Natalie
On with the music! (magyar)
   Szóljon a muzsika! / [szöveg Natalie Zimmer [!Zimmermann]] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güelle [!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-419-3)
087.5(084.1)
[AN 936588]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2002.
Zoehfeld, Kathleen Weidner
Pooh plays doctor (magyar)
   Micimackó orvoshoz megy / írta Kathleen W. Zoehfeld ; ill. Robbin Cuddy ; [ford. Gellért Péter]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-627-321-9 kötött : 1099,- Ft
087.5(084.1)
[AN 936652]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11069 /2002.
Laudec
Pépé se mouille (magyar)
   Papó elázik / rajz. Laudec ; írta Cauvin ; [ford. Marczisovszky Márton]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Marci ; ; 2.)
Képregény
ISBN 963-228-311-2 kötött : ár nélkül
087.6:084.11
[AN 935678]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2002.
Laudec
Quelle mouche le pique? (magyar)
   Hopp, egy légy! / rajz. Laudec ; írta Cauvin ; [ford. Marczisovszky Márton]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Marci ; ; 1.)
Képregény
ISBN 963-228-310-4 kötött : ár nélkül
087.6:084.11
[AN 935656]
MARC

ANSEL
UTF-8