MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:07:28
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

10018 /2002.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Kara Anna et al.]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
030
[AN 221959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Gym - Hol / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkírók Ajkavölgyi Emőke et al.] ; [grafikák Dobiecki Magda et al.] ; [képek Ács Irén et al.]. - 2002. - 883 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-68-X kötött : ár nélkül
030
[AN 933915] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10019 /2002.
Tóth Boldizsárné
   A Cserkészliliom gyökerei és virágai Mezőtúron : történeti tanulmány / Tóth Boldizsárné ; [kiad. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium]. - Mezőtúr : Szegedi Kis I. Ref. Gimn., Szakközépisk. és Kollégium, 2000. - 196 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193.
ISBN 963-00-5320-9 fűzött : ár nélkül
061.213cserkészet(439-2Mezőtúr)(091)
[AN 802629]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10020 /2002.
Antalóczi Lajos (1947-2000)
   The Archdiocesan Library of Eger / Lajos Antalóczi ; [transl. Margaret Löffler] ; ed. the Archdiocesan Library of Eger. - Eger : Archdiocesan Libr., 2002. - 16 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Főegyházmegyei Könyvtár (Eger)
027.6(439-2Eger)(036) *** 282(439-03Egrifőegyházmegye)
[AN 935240]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2002.
   Országos Dokumentum-ellátási Rendszer : tájékoztató a könyvtárak közötti dokumentum- és információszolgáltatásról / [szerk. Richlich Ilona]. - Veszprém : VE K., 2002. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése, ISSN 1588-6859 ; 1.)
ISBN 963-9220-96-5 fűzött : ár nélkül
024.68(439)(036) *** 021.64(439)
[AN 934754]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10022 /2002.
Innis, Harold A.
The press (magyar)
   A sajtó - a 20. század gazdaságtörténetének mellőzött szereplője / Harold A. Innis ; Z. Karvalics László bevezető tanulmányával ; [ford. Battyán Katalin]. - Budapest : Infonia : Aula, 2002. - 45 p. ; 20 cm. - (Infonia füzetek. Információtörténeti füzetek,, ISSN 1588-886X)
Bibliogr.: p. 12-13. és a jegyzetekben
ISBN 963-9345-83-0 fűzött : 690,- Ft
070(73)"188/194" *** 338.1(73)"188/194"
[AN 934733]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10023 /2002.
   Baranya megye kulturális fejlesztési koncepciója / kész. a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete. - [Pécs] : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2000. - 102 p., [5] t.fol. : ill., színes térk. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
008:323(439.127) *** 374(439.127)
[AN 449465]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2002.
Glatz Ferenc (1941-)
   Tudománypolitikai reformról, Akadémiáról : beszédek, cikkek, jegyzetek, 1996-1997 / Glatz Ferenc. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - XVIII, 582 p. : ill. ; 24 cm
Glatz Ferenc műveinek bibliográfiája: p. 573-577.
ISBN 963-9252-44-1 fűzött : ár nélkül
001.89:323(439)"199" *** 061.12(439)"199" *** 001(439)"199"
[AN 934625]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2002.
   Kultúra-gazdaságtani tanulmányok / szerk. Daubner Katalin, Horváth Sándor, Petró Katalin. - [Budapest] : Aula, 2002. - 376 p. : ill. ; 25 cm
Szerző Bujdosó Dezső et al. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9215-82-1 kötött : 3990,- Ft
008 *** 330
[AN 931597]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2002.
   A társadalom öt pillére : Nádasdy Akadémia Szimpózium : a Nádasdy Alapítvány rendezvénye = The five pillars of society : Nádasdy Academy Symposium / [fel. szerk. Nádasdy Ferenc] ; [szerk. és a magyar szöveget gond. Csekei László]. - Budapest : Nádasdy Alapítvány, 2000. - 55 p. : ill. ; 30 cm
A 2000-ben Nádasdladányban rendezett szimpózium anyaga
ISBN 963-00-5815-4 fűzött : ár nélkül
008 *** 304 *** 061.3(439-2Nádasdladány)
[AN 802759]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10027 /2002.
Chopra, Deepak
The seven spiritual laws of success (magyar)
   Az élet hét törvénye : a teremtő gazdagság forrása / Deepak Chopra ; [ford. Simonyi Béla]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-508-6 fűzött : 1150,- Ft
133.25
[AN 931413]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2002.
Dedopulos, Tim
Wizards (magyar)
   Varázslók : mágikus történelmi utazás / Tim Dedopulos ; [ford. Csillag Gábor]. - Budapest : Egmont, 2002. - 122, [6] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-627-681-1 kötött : 3699,- Ft
133.4 *** 398.4 *** 930.85(100) *** 82(091)-312.9
[AN 933756]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2002.
Guide to astrology (magyar)
   Mit mutat a horoszkóp? : bevezetés az asztrológiába. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, [2002], cop. 1997. - 191 p. : ill. ; 17 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
Ford. Sági Ágnes
ISBN 963-8133-64-3 kötött : ár nélkülISBN 963-9084-07-7
133.52
[AN 934327]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2002.
Palmistry (magyar)
   Mit mutat a tenyér? : bevezetés a kiromantiába. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, [2002], cop. 1998. - 183 p. : ill. ; 16 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
Ford. Trethon Judit
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8133-75-9) (hibás ISBN 93-9084-25-5)
133.6
[AN 934319]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2002.
Rosta Erzsébet
   Titokzatos számok / Rosta Erzsébet. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 227 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9393-26-6 fűzött : 1290,- Ft
133 *** 51-78
[AN 932766]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2002.
Szilvásy Judit
   Váltsuk valóra álmainkat feng shuival! : személyiség-központú ötlettár a harmonikus környezet kialakítására / Szilvásy Judit ; [ill. Tóth Sarolta]. - Budapest : Szilvásy J., 2002. - 173 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 168-170.
ISBN 963-640-729-0 kötött : ár nélkül
133.25
[AN 934214]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10033 /2002.
   Csodálatos természet : az élővilág titkai. - [Debrecen] : Black & White, cop. 2002. - 95 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9452-14-9 fűzött : ár nélkül
502(02.053.2)
[AN 933665]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2002.
Suzuki, David
The sacred balance (magyar)
   Szent harmónia / David Suzuki és Amanda McConnell ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Debrecen] : Aquila, 2000. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-679-105-8 kötött : 1790,- Ft
504.75
[AN 801462]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10035 /2002.
   Soft magnetic materials 14 : Balatonfüred, ... September 8-10, 1999 : conference abstracts / [org., publ. by the] Research Institute for Solid State Physics and Optics Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : HAS Research Inst. Solid State Physics and Optics, [2000]. - 368 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3479-4 * fűzött : ár nélkül
537.622 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 433498]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10036 /2002.
Heywood, Rosie
The great dinosaur search (magyar)
   Nyomozás a dinoszauruszok korában / írta Rosie Heywood ; szerk. Philippa Wingate ; [ford. Merkl Ottó]. - Budapest : Passage, cop. 2000. - 31 p. : ill., színes ; 33 cm. - (Láss! Keress! Tanulj!, ISSN 1416-0242)
ISBN 963-228-239-6 kötött : ár nélkül
568.19(02.053.2)
[AN 801935]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10037 /2002.
Ranzini, Gianluca
Atlante dell'Universo (magyar)
   Az Univerzum atlasza : naprendszer, galaxisok, csillagképek / Gianluca Ranzini ; [ford. Zalai Edvin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 216 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4373-5 kötött : ár nélkül
52
[AN 933922]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10038 /2002.
Csányi Vilmos (1935-)
   Etológia / Csányi Vilmos ; [ill. Dóka Antal]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - VIII, 755 p. : ill. ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 721-748.
ISBN 963-19-3230-3 kötött : 5450,- Ft
591.5(075.8)
[AN 935131]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2002.
The Kingfisher illustrated encyclopedia of animals (magyar)
   Az állatvilág nagy képes enciklopédiája / ... szerk. Michael Chinery ; [ford. és átd. Gyenge László]. - [Budapest] : Novum, cop. 2000. - 437 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9334-00-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 936-9334-00-6)
592/599(083.71)
[AN 803151]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2002.
Kovács Zsolt
   Ismerjük fel az állatkerti emlősöket! / Kovács Zsolt ; [a fotókat kész. Kovács Zsolt]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 127 p. : ill., színes ; 16 cm
Bibliogr.: p. [128].
ISBN 963-9421-23-5 fűzött : 1450,- Ft
599(083.71) *** 59.006(439)(036)
[AN 934537]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2002.
   A Villányi-hegység botanikai és zoológiai alapfelmérése = The flora, vegetation and fauna of the Villány hills, South Hungary / szerk. Uherkovich Ákos. - Pécs : Baranya M. Múz. Ig., 2000. - 416 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Dunántúli dolgozatok. A, Természettudományi sorozat,, ISSN 0139-0805 ; 10.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 600. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7211-62-4 * fűzött : ár nélkül
Villányi-hegység
581.9(439)(234.373Villányi-hegység) *** 591.9(439)(234.373Villányi-hegység)
[AN 801457]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10042 /2002.
   Anno 2000 / [a szerkesztőség vezetője Bula Zoltán]. - Budapest : Springer Tud. K., 2000. - 2 db ; 30 cm
ISBN 963-699-138-3 kötött : ár nélkül
61(439)
[AN 802104]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Orvostudomány Magyarországon : fejezetek az orvostudományból / [a köt. szerzői Arnold Csaba et al.]. - 171 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-699-134-0
61(439)
[AN 802107] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egészségügyi intézmények : a hazai egészségügyi intézmények múltja és jelene. - 663 p. : ill.
ISBN 963-699-137-5
364.444.046.6(439)(091) *** 378.661(439)(091)
[AN 802108] MARC

ANSEL
UTF-810043 /2002.
   Bőrpanaszokra természetgyógyász gyógymódok : akne, herpesz, narancsbőr, pikkelysömör / [szerk. Apjok András] ; [ford. Császár Zsuzsa et al.]. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2002]. - 224 p. ; 15 cm. - (Családi könyvtár, ISSN 1585-2830)
A ford. az "Encyclopedia of natural medicine" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9134-68-6 fűzött : 1250,- Ft
616.5 *** 613.2 *** 615.89
[AN 933879]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2002.
Brachfeld F. Olivér (1908-1967)
Els sentiments d'inferioritat en l'individu i en el grup (magyar)
   Az egyén és a csoport kisebbértékűség-érzése / Brachfeld Olivér ; [ford. és vál. Csorba János] ; [a szöveget gond. Bárány László]. - Veszprém : VE K., 2002. - 97 p. ; 24 cm. - (Individuálpszichológiai könyvtár, ISSN 1588-5151 ; 1.)
ISBN 963-9220-86-8 fűzött : ár nélkül
616.89-008.444.1
[AN 934614]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2002.
Csiba László (1952-)
   Sürgősségi ellátás a neurológiában / Csiba László, Fülesdi Béla. - [Budapest] : B+V K., cop. 2000. - 183 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 963-7746-37-4 fűzött : 1980,- Ft
616.8-08-039.74
[AN 799209]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2002.
Dános Béla (1929-)
   Farmakobotanika : a gyógynövénytan alapjai : kemotaxonómia : [egyetemi tankönyv] / Dános Béla. - 2. jav. kiad. - Budapest : Argumentum, 2002. - 484 p., [28] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 443-449.
ISBN 963-446-204-9 kötött : ár nélkül
615.322(075.8) *** 582(083.71)
[AN 931453]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2002.
   Diabetes mellitus : elmélet és klinikum / szerk. Halmos Tamás, Jermendy György ; [írta Albrecht Mária et al.]. - 3. átd. és bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2002. - 848 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-750-5 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-242-750-2)
616.379-008.64
[AN 935183]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2002.
Fily, Dominique
Couples (magyar)
   Ha szorít a karikagyűrű : az első közös évek története / Dominique Fily ; [ford. Tóth András]. - Budapest : Új Város, 2002. - 139 p. ; 20 cm. - (Családi műhely, ISSN 1587-7612)
ISBN 963-202-510-5 fűzött : ár nélkül
613.89(0:82-31)
[AN 933912]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2002.
   Gastroenterologiai sebészet / szerk. Kiss János ; [szerzők Altorjay Áron et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - XXXV, 1020 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-770-X kötött : ár nélkül
616.32/.38-089
[AN 934550]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2002.
   Gyógynövényekkel az egészségért : gyógynövények, növényi drogok és készítményeik ismerete / [szerk. Kéry Ágnes] ; [írták Kéry Ágnes et al.]. - Utánny. - Budapest : KIT, 2002, cop. 2000. - 253 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-174-1 fűzött : ár nélkül
615.89:615.322
[AN 934077]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2002.
Hallesby, Ole
Temperamentene i kristelig lys (magyar)
   Személyiségtípusok : adottságaink és amit velük kezdhetünk / Ole Hallesby ; [ford. Jurány György]. - 4. kiad. - Budapest : Harmat, 2002, cop. 1993. - 83 p. ; 18 cm
Megj. "Milyen a típusod?" címmel is
ISBN 963-9148-61-X fűzött : ár nélkül
159.923.4
[AN 931502]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2002.
Hay, Louise L.
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van : feltárul előttünk a bennünk rejlő szépség, szeretet és erő / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop. 1998. - 234 p. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 8.)
ISBN 963-528-583-3 fűzött : 1690,- Ft
613.865
[AN 934243]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2002.
   Homeopátiás gyógymód / J. Jouanny [et al.] ; [ford. Herboly Edit]. - [Budapest] : Boiron, [2002]. - 2 db ; 24 cm
Közread. a Boiron Magyarországi Kereskedelmi Képviselet
ISBN 963-03-6246-5 fűzött : ár nélkül
615.015.32
[AN 934438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Lehetőségei az akut patológiában. - 352 p.
ISBN 963-03-6247-3
615.015.32
[AN 934447] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Lehetőségei a krónikus patológiában. - 509 p. : ill.
ISBN 963-03-6248-1
615.015.32
[AN 934449] MARC

ANSEL
UTF-810054 /2002.
Horváth László
   Funkcionális anatómia : [főiskolai tankönyv] / Horváth László ; [az illusztrációkat Kálmánfi János kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 523 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 513-514.
ISBN 963-19-3279-6 kötött : 3940,- Ft
611(075.8)
[AN 935118]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2002.
Hughes, Albert E.
What your handwriting reveals (magyar)
   Mit rejt a kézírásunk? : bevezetés a grafológiába / Albert E. Hughes. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, [2002], cop. 1997. - 191 p. : ill. ; 17 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
Ford. Mester Yvonne. - Bibliogr.: p. 178-191.
ISBN 963-8133-64-3 kötött : ár nélkülISBN 963-9084-07-7
159.925.6
[AN 934322]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2002.
Iván László (1933-)
   Gerontológia a gyógyszertárban / Iván László. - Budapest : Dictum, cop. 2002. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca pharmaceutica, ISSN 1586-9741 ; 5.)
Bibliogr.: p. 138-152.
ISBN 963-202-657-8 fűzött : ár nélkül
615.2 *** 612.67 *** 616-053.9
[AN 934828]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2002.
Jávor Tibor (1926-)
   A bélbetegségek és étrendi kezelésük : tünetek, megelőzési és kezelési lehetőségek : receptek, gyakorlati tanácsok, táblázatok / Jávor Tibor, Moser Györgyné. - Budapest : Golden Book, cop. 2002. - 142 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 963-8232-93-5 fűzött : 1960,- Ft
616.34 *** 641.563(083.12)
[AN 934204]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2002.
Kraske, Eva-Maria
Candida (magyar)
   Candida : természetes segítség a bélgombák ellen / Eva-Maria Kraske ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-9388-69-6 kötött : ár nélkül
616-002.828.223 *** 641.563 *** 615.874.2
[AN 934659]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2002.
   Masszőrképzés A-tól Z-ig / szerk. Nemes Tibor András, Szanyó Ferenc ; [szerzők Bakanek György et al.]. - Győr : Malawi, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-9071-6
615.82(078)
[AN 918749]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 383 p. : ill.
ISBN 963-202-169-X fűzött : ár nélkül
615.82(078)
[AN 934723] MARC

ANSEL
UTF-810060 /2002.
   A pajzsmirigybetegségek radiojód kezelésének korszerű szemlélete / szerk. Konrády András és Szabolcs István ; [szerzők Farkas György et al.]. - Budapest : Merck Kft., [2002]. - 125 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-846-X)
615.849.2 *** 616.44 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 934670]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2002.
Santanchè, Egidio
   Gyermekeink ismeretlen világa / Egidio Santanché ; [ford. Maucha Kristóf és Paksy Eszter]. - Budapest : Új Város, 2002. - 140 p. ; 20 cm. - (Családi műhely, ISSN 1587-7612)
ISBN 963-202-598-9 fűzött : ár nélkül
159.922.7
[AN 933913]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2002.
Schleip, Thilo
Reizdarm (magyar)
   A bélérzékenység és ami valójában mögötte rejlik / Thilo Schleip, Gabi Hoffbauer ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-9388-71-8 kötött : ár nélkül
616.34 *** 641.563(083.12) *** 615.874.2
[AN 934653]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2002.
   Tenyér- és lábmasszázs mindenkinek / [ford. Brencsán János]. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 83 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9452-06-8 fűzött : ár nélkül
615.821.2 *** 615.89
[AN 934586]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2002.
Tóth László (1951-)
   Pszichológia a tanításban / Tóth László. - Debrecen : Pedellus, [2002]. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-366.
ISBN 963-9224-57-X fűzött : ár nélkül
159.922.7 *** 159.922.8 *** 37.015.3
[AN 934454]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2002.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kérdezz! Felelek.. : gyerekekről felnőtteknek / Vekerdy Tamás. - Budapest : Park, [2000]-. - 20 cm. - (Szülők házi könyvtára, ISSN 1219-3240)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 350334
ISBN 963-530-602-4 *
159.922.7
[AN 430552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2002. - 302 p.
ISBN 963-530-604-0 fűzött : ár nélkül
159.922.7
[AN 933637] MARC

ANSEL
UTF-810066 /2002.
Waktare, Johan
Atrial fibrillation (magyar)
   Pitvarfibrilláció / Johan Waktare, John Camm ; [ford. Pump Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Springer Tud. K., 2002. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
616.12-008.3
[AN 931660]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2002.
Zajkás Gábor (1935-)
   Táplálkozástudomány a gyógyszertárban / Zajkás Gábor. - Budapest : Dictum, cop. 2002. - 206 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca pharmaceutica, ISSN 1586-9741 ; 4.)
Bibliogr.: p. 200-206.
ISBN 963-00-9948-9 fűzött : ár nélkül
615.874.2 *** 613.2
[AN 933669]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10068 /2002.
   Búcsúzik a mecseki szénbányászat : a mecseki feketekőszén-bányászat szerepe és jelentősége : Komló, 2000. augusztus 29-30. : emlékülés előadásai / [szerk. Szirtes Béla] ; [rend., kiad. a Pécsi Erőmű Részvénytársaság]. - Pécs : Pécsi Erőmű Rt., 2001. - 336 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-6188-0 * fűzött : ár nélkül
622.33(439)(234.373.6)(091) *** 061.3(439-2Komló)
[AN 801814]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10069 /2002.
Benkő Tiborné
   Objektum-orientált programozás C++ nyelven / Benkő Tiborné, Benkő László, Poppe András. - 4. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 1997. - V, 376 p. : ill. ; 24 cm + floppy
Bibliogr.: p. 371-372.
ISBN 963-618-270-1 fűzött : 2964,- Ft
519.682C++
[AN 934228]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2002.
Chambers, Mark L.
Hewlett-Packard official recordable CD handbook (magyar)
   Hewlett-Packard hivatalos CD-író kézikönyv = Hewlett-Packard official recordable CD handbook / Mark L. Chambers ; [ford. Teleki Zsuzsanna]. - Solymár : Béda Books, 2000. - XXI, 288 p. : ill. ; 23 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-86091-1-7 fűzött : 4990,- Ft
681.327.28 *** 681.327.68
[AN 801304]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2002.
Csató Huba
   Windows 95 / Csató Huba. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2000. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (PC-füzetek)
ISBN 963-86059-4-4 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows
[AN 801105]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2002.
Harmon, Eric
Delphi/Kylix database development (magyar)
   Delphi/Kylix alapú adatbázis-kezelés / Eric Harmon ; [ford. Borai János, Dóczi Krisztián]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2002. - XXVII, 451 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-05-1 fűzött : 6860,- Ft
519.682Delphi *** 519.682Kylix *** 681.3.016
[AN 933812]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2002.
Kis Balázs (1971-)
   Windows 2000 : haladókönyv haladó szoftverhez : a magyar és az angol változathoz is / Kis Balázs. - 2. kiad. - Bicske : Szak K., 2002, cop. 2000. - 452 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-40-7 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows
[AN 931596]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2002.
Móricz Attila
   Windows-tippek újratelepítéshez / Móricz Attila. - Budapest : Computerbooks, 2002. - 248 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-284-1 fűzött : 2900,- Ft
681.3.066Windows
[AN 934668]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2002.
   PC-műhely. - 2. korszerűsített kiad. - Budapest : Panem, 1999-. - 21 cm
ISBN 963-545-248-9 *
681.3
[AN 360370]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., PC-hálózatok építése : egyszerű hardver- és szoftvermegoldások Windows és Linux alatt / Klaus Dembowski ; [ford. Ila László]. - 2002. - 383 p. : ill. + CD-ROM
Jetzt lerne ich PC-Netzwerke einrichten
ISBN 963-545-355-8 fűzött : 3300,- Ft
681.324
[AN 933661] MARC

ANSEL
UTF-810076 /2002.
Tátrai Tibor (1946-)
   MS Project 2000 : Ms Project Central / Tátrai Tibor. - Budapest : Computerbooks, 2002. - IX, 540 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-254-X fűzött : 4500,- Ft
519.688MS_Project
[AN 935096]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10077 /2002.
Farkas Ferenc (1937-)
   Műanyagipari környezetvédelmi lexikon / Farkas Ferenc ; [társszerző ... Wappel Kálmán]. - Budapest : G-mentor Kft., [2002]. - 316 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 963-00-8520-8 kötött : ár nélkül
678:030 *** 504.06
[AN 934534]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10078 /2002.
Buday Tibor
   Beton- és habarcsreceptek / Buday Tibor ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : ÉTK, 2002. - 190 p. : ill. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül
691.32(075.8) *** 691.53
[AN 931510]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2002.
Finke, Cerstin
Fassaden begrünen (magyar)
   Zöld homlokzatok / Cerstin Finke, Julia Osterhoff ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2002. - 100 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9445-17-7 kötött : 3498,- Ft
692.23 *** 712.3/.7 *** 635.9
[AN 934646]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2002.
Pálné Schreiner Judit
   A lakossági ivóvízellátás változása a Dráva völgyében / Pálné Schreiner Judit. - Pécs : PTE Földr. Int., 2000. - 14 p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 17.)
Bibliogr.: p. 13. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-641-809-8 * fűzött : ár nélkül
628.1(439Dráva_mente) *** 351.778.31(439Dráva_mente)
[AN 801100]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10081 /2002.
Furkó Zoltán
   Háború és béke rádióban és televízióban / Furkó Zoltán. - [Budapest] : Ajtósi Dürer K., [2002]. - 118 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar rádiózás hőskora, ISSN 1217-1204)
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 963-8314-26-5 fűzött : ár nélkül
654.19(439)(091)
[AN 934650]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2002.
   A gépjármű költségei : taxisok és fuvarozók kézikönyve, 2001 / [szerzők Futó Gábor et al.]. - [Budapest] : Verzál Konzult-Pressz, 2001. - 303 p. ; 24 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-18-7 fűzött : 2100,- Ft
656.131.2(439) *** 657.47
[AN 802628]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2002.
Ruják István (1958-)
   Magyar vizek vitorlásai / Ruják István ; [a kv. fényképeit kész. Bujnovszky Tamás et al.]. - Korszerűsített kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2002. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9261-98-X kötött : 2990,- Ft
629.125.1(439) *** 797.14(439)
[AN 935119]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2002.
Wilson, Hugo
The ultimate Harley-Davidson book (magyar)
   A Harley-Davidson története / Hugo Wilson ; [ford. Szabó Attila]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9090-75-1 kötött : ár nélkül
629.118.6(73)(091)
[AN 933672]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10085 /2002.
Babicz Szabolcs
   Minőségi szamócatermesztés gazdaságosan / Babicz Szabolcs ; [fotók Babicz Szabolcs et al.] ; kiad. Agrofeld Mezőgazdasági Mérnöki Iroda BT. - Nyíregyháza : Agrofeld, 2002. - 176 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 963-00-9743-5 fűzött : ár nélkül
634.75
[AN 933858]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2002.
Bölöni István (1928-)
   A kalapácsos daráló stacionárius üzemállapota / Bölöni István. - Budapest : Akad. K., 2002. - 97 p. : ill. ; 19 cm. - (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései, ISSN 0324-2714 ; 88.)
Bibliogr.: p. 93-97.
ISBN 963-05-7925-1 fűzött : ár nélkül
631.363
[AN 933838]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2002.
Dér Zoltán
   A vadászgörény / Dér Zoltán ; [fotók Dér Annemone]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 103 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-9391-33-6 fűzött : ár nélkül
636.934 *** 639.1.081.3
[AN 934567]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2002.
Economic accounts for agriculture and forestry (magyar)
   A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási számlarendszer kézikönyve : EAA & EAF Rev. 1. - Budapest : KSH, 2000. - [2], III, 161 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 2.)
ISBN 963-215-297-2 fűzött : ár nélkül
631.16(439) *** 630*64(439) *** 657.4.012.2
[AN 447004]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2002.
Marton Szabolcs
   Az égetett szeszek és az emberiség / Marton Szabolcs. - Szeged : Bába, 2002. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 145-153.
ISBN 963-9347-75-2 fűzött : ár nélkül
663.5(100)(091)
[AN 933762]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2002.
   Mezőgazdasági üzemtan. - Jav. kiad. - Budapest : Szaktudás K., 2002-. - 25 cm
631.1(075.8)
[AN 934209]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana / szerk. Pfau Ernő, Széles Gyula ; [írta Alpár György et al.]. - 2002. - 509 p. : ill.
Bibliogr.: p. 501-509.
ISBN 963-9422-31-2 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-3563-25-9)
631.1(075.8)
[AN 934210] MARC

ANSEL
UTF-810091 /2002.
Mónus Bertalan
   A dió integrált és biotermesztésének kézikönyve / [írta Mónus Bertalan, Gyöngyössy Mátyás, Lengyel Antal] ; szerk. Mónus Bertalan. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 182 p., [26] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 157-158. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9422-39-8 kötött : ár nélkül
634.51
[AN 934606]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2002.
Niszkács Miklós
   Szekszárd és Villány-Siklós borgasztronómiája / Niszkács Miklós, Mészáros Attila. - [Budapest] : Paginarum, 2002. - 185 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar borok és borvidékek sorozat, ISSN 1587-1800)
ISBN 963-9392-11-1 kötött : ár nélkül
663.2(439Szekszárdi_borvidék) *** 663.2(439Villányi_borvidék) *** 641.568(439.125)(083.12) *** 641.87(083.12)
[AN 933885]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2002.
   Paprika : hajtatott, szabadföldi és fűszerpaprika / [szerk. Mártonffy Béla] ; [írta Farkasné Márton Katalin et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2002, cop. 1999. - 121 p. : ill. ; 20 cm. - (Vállalkozó gazda, ISSN 1419-4554)
ISBN 963-9358-55-X fűzött : ár nélkül
635.64
[AN 931661]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2002.
Romány Pál (1929-)
   Agrárpolitikai fordulatok - agrártársadalmi változások / Romány Pál, Tamasi Mihály. - Szeged : Bába, 2002. - 343 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol, francia, német és orosz nyelven is
ISBN 963-9347-42-6 fűzött : ár nélkül
338.43(439)"19" *** 338.2(439)"19" *** 316.32(439)"19"
[AN 933758]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2002.
   Szántani kén', tavasz vagyon.. : föld - vidék - politika az ezredforduló után / szerk. Dulai Sándor és Győri-Nagy Sándor. - Budapest : Válasz, 2002. - 151 p. : ill. ; 25 cm. - (Élet-világ, ISSN 1588-5682 ; 4.)
ISBN 963-9461-00-8 kötött : 1490,- Ft
338.43(439)"200"
[AN 933671]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2002.
Török Sándor
   Borászok zsebkönyve / Török Sándor ; [átd. Eperjesi Imre, Kállay Miklós, Magyar Ildikó]. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 275 p. : ill. ; 19 cm. - (Falugazdász könyvek, ISSN 1586-7447)
Bibliogr.: p. 271-275.
ISBN 963-9358-61-4 kötött : ár nélkül
663.2
[AN 932757]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2002.
   Zöldségtermesztők kézikönyve / szerk. Balázs Sándor ; [írta Ackerl Iván et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2002, cop. 1994. - 694 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 693-694.
ISBN 963-8439-37-8 kötött : ár nélkül
635.1/.8
[AN 935129]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10098 /2002.
   Édességek. - Pápa : M.R.O. International, [2000]. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4554-0 * fűzött : 799,- Ft (hibás ISBN 963-00-4454-0)
641.852(083.12)
[AN 800291]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2002.
Erdei Sándorné
   "Süssünk, süssünk valamit..." : Erdei Sándorné és Balogh Lászlóné összegyűjtött receptjei. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 128 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9355-08-9)
641.852(083.12)
[AN 931450]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2002.
Gaálné Póda Bernadette
   Májbetegek diétáskönyve / Gaálné Póda Bernadette. - Budapest : Medicina, 2001. - 216 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-714-9 fűzött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.36
[AN 932760]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2002.
   Halételek / [a kötetet szerk. Majoros Judit]. - Budapest : Horizont, [2000]. - 80 p. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 7.)
ISBN 963-86026-7-8 fűzött : 149,- Ft
641.55(083.12):637.56
[AN 448866]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2002.
Péter Jánosné
   Házi tartósítás / Péter Jánosné. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Papp-Ker, [2002]. - 176 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7336-6)
641.4(083.12)
[AN 931411]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2002.
   Szárnyasok / [a kötetet szerk. Majoros Judit]. - Budapest : Horizont, [2000]. - 80 p. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 8.)
ISBN 963-86026-8-6 fűzött : 149,- Ft
641.55(083.12):637.54
[AN 448877]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2002.
Török Erzsébet (1912-1973)
   Mit főzzünk? / Török Erzsi. - 3. kiad. - Budapest : Panem, cop. 2002. - 262 p. ; 19 cm
ISBN 963-545-345-0 fűzött : 1290,- Ft
641.55(083.12)
[AN 935260]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2002.
   Uncle Ben's : változatos ízek percek alatt / [receptek: papaya] ; [szerk. Ács Valéria] ; [fotók Wikman András]. - [Debrecen] : [Cherubion], 2002. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9346-54-3 kötött : 1498,- Ft
641.55(083.12)
[AN 934026]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2002.
Verő Juli
   Mindennapi diétás vacsorák / [írta Verő Juli, Jámbor Zsóka]. - [Budapest] : Food Time, [2002]. - 208 p. ; 20 cm. - (Mindennapok konyhája)
ISBN 963-86247-1-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.1)
[AN 931492]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2002.
Verő Juli
   Mindennapi gyors vacsorák / [írta Verő Juli, Jámbor Zsóka]. - [Budapest] : Food Time, [2002]. - 208 p. ; 20 cm. - (Mindennapok konyhája)
ISBN 963-86247-0-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.11)
[AN 931493]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10108 /2002.
Airaudi, Oberto
Oltre la vita (magyar)
   Az életen túl : a halál jelensége, hogyan értsük meg félelem nélkül / Oberto Airaudi ; [rajzok Martina Girardi]. - Pécs : Alexandra, 2002. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-368-150-2 kötött : ár nélkül
128 *** 236.1
[AN 934556]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2002.
Bovet, Theodor
Die Ehe (magyar)
   Felette nagy titok : könyv a házasságról / Theodor Bovet ; [ford. és sajtó alá rend. Török Jenő]. - Budapest : Vigilia, 2002. - 143 p. ; 18 cm. - (Sapientia családpedagógiai füzetek, ISSN 1588-516X ; 2.)
ISBN 963-7964-61-4 fűzött : 490,- Ft
173.1 *** 176 *** 265.5
[AN 934731]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2002.
Rugási Gyula (1954-)
   A pillanat foglya / Rugási Gyula. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2002. - 268 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9380-58-X fűzött : 2690,- Ft
1 *** 21 *** 930.1 *** 7.01
[AN 934568]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10111 /2002.
Al-Sain, Johanna
Ich kämpfte für Allah (magyar)
   Allahért harcoltam : egy asszony, aki az igazságot kereste / Johanna Al-Sain és Ernst Schrupp. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-08-6 fűzött : ár nélkül
Al-Sain, Johanna
297(0:82-94) *** 289.954(0:82-94)
[AN 933967]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2002.
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve.
   János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve / Ámos Imre rajz. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2002. - 36 p. : ill. ; 34 cm + mell. (57 p.)
Az "Ámos jelenései" c. tanulmányt írta és a képeket vál. Kőbányai János. - Közös tokban. - Számozott példány: 200
ISBN 963-9171-76-X kötött : ár nélkül
228.04=945.11 *** 741(439)(092)Ámos_I.
[AN 934251]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2002.
Capps, Charles
Faith and confession (magyar)
   Hit és megvallás / Charles Capps ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2000. - 272 p. ; 23 cm
ISBN 963-7453-76-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-743-76-8)
244
[AN 802230]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2002.
Capps, Charles
The tongue, a creative force (magyar)
   A szó teremtő ereje / Charles Capps ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2000. - 181, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-7453-73-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7553-73-3)
244 *** 613.865
[AN 441654]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2002.
   Civil kontroll vagy társszolgálat / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Teológiai Irod. Egyes., 2000. - 127 p. : ill. ; 23 cm. - (Gyülekezetpedagógiai füzetek, ISSN 1585-7824 ; 1.)
ISBN 963-03-9890-7 fűzött : ár nélkül
255/259 *** 260.1 *** 284.1(439) *** 061.3(439-2Révfülöp)
[AN 801764]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2002.
Cserey Farkas (1719-1782)
   Isten anyjának, a boldogságos szeplőtelen szép Szűz Máriának Lórétomi litániában lévő nevezetek' rendin folyó dícsérete / írta ... Cserey Farkas ; [a szöveget gond., jegyzetelte, az utószót írta Márkus Ferenc]. - Repr. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., [2000]. - [8], 148 p. : ill. ; 30 cm
Loretói litánia (borító- és gerinccím). - Eredeti kiadása: Bécs : Trattner, 1772
ISBN 963-361-045-1 fűzött : ár nélkül
245 *** 894.511-141
[AN 449466]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2002.
Czakó István (1968-)
   Ezredévi kilenced / Czakó István. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2000. - 35 p. ; 14 cm
ISBN 963-696-074-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 448963]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2002.
Death (magyar)
   Éretté válni a halálra / Elisabeth Kübler-Ross és munkatársai ; [ford. Pándy Bertalan]. - Kecskemét : Korda, 2002. - 192 p. ; 24 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 54.)
ISBN 963-9332-54-2 fűzött : 1460,- Ft
236.1 *** 128
[AN 933719]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2002.
Deursen, A. van
Bijbels beeldwoordenboek (magyar)
   A Biblia világa képekben / A. van Deursen ; J. de Vries rajz. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9434-13-2 fűzött : ár nélkül
Biblia
22 *** 930.85(33)
[AN 933781]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2002.
Divald Kornél (1872-1931)
   Az Árpádház szentjei / írta Tarczai György ; Serédi Jusztinián ... előszavával. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002. - [4], 168, [3] p. : ill. ; 29 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1930. - Bibliogr.: p. 168.
ISBN 963-9272-65-5 kötött : ár nélkül
235.3(092)(439)"10/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 935836]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2002.
   Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összeírása / [közzéteszi Kovács Béla]. - Eger : Érseki Gyűjteményi Közp. : Heves M. Lvt., 2001-. - 24 cm
Egri Egyházmegye.
282(439-03Egriegyházmegye)(093.2) *** 348.73(439-03Egriegyházmegye)(093.2)
[AN 915946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 473 p. - (Az egri egyházmegye történetének forrásai, ISSN 1417-5290 ; 6.)
ISBN 963-7242-31-7 fűzött : ár nélkül
282(439-03Egriegyházmegye)(093.2) *** 348.73(439-03Egriegyházmegye)(093.2)
[AN 933811] MARC

ANSEL
UTF-810122 /2002.
Elliot, Elisabeth
Passion and purity (magyar)
   Szerelem és tisztaság / Elisabeth Elliot ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - 3. kiad. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, 2001. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-7541-5 fűzött : ár nélkül
241 *** 173.1
[AN 931442]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2002.
   Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve, 1500-1502, 1507-1527 = Registrum capituli cathedralis ecclesiae strigoniensis, 1500-1502, 1507-1527 / közzéteszi Solymosi László. - Budapest : Argumentum, 2002. - 258 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 963-446-202-2 kötött : ár nélkül
Esztergomi Főegyházmegye.
282(439-03Esztergomifőegyházmegye)"150/152"(093)
[AN 934006]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2002.
Fabiny Tibor (1924-)
   A megállás szimbóluma : előadások Ordass Lajosról / Fabiny Tibor. - Budapest : Szerző, 2001. - 73, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-079-5 fűzött : ár nélkül
Ordass Lajos (1901-1978)
284.1(439)(092)Ordass_L.
[AN 802487]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2002.
Fogarassy András
   Mindig veled : imakönyv hétköznapokra és ünnepekre / Fogarassy András. - Budapest : Szt. Gellért K., [2000]. - 84, [2] : ill. ; 17 cm
ISBN 963-696-076-3 fűzött : ár nélkül
243
[AN 448927]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2002.
Goicsné Kováts Éva
   Istenben megöregedni csodálatos és gazdagító : vallomás az öregedésről és az idős korról / Goicsné Kováts Éva. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2000. - 39 p. ; 14 cm
ISBN 963-696-072-0 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 448976]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2002.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Akarsz-e meggyógyulni? / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2000]. - 143, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-696-077-1 fűzött : 680,- Ft
244
[AN 448763]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2002.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Leltározás a Gazda színe előtt / leltározni segít Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2000]. - 74, [2] p. ; 15 cm
ISBN 963-696-093-3 * fűzött : 350,- Ft (hibás ISBN 963-696-071-2)
244
[AN 448953]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2002.
Harangozó Ferenc (1908-1991)
   A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig : kilenc év börtönökben és munkatáborokban / Harangozó Ferenc ; a bevezetőt írta Hetényi Varga Károly ; szerk. és sajtó alá rend. Fancsali Andrásné. - Körmend : Gyürki L., 2001. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-633-5 fűzött : ár nélkül
Harangozó Ferenc (1908-1991)
282(439)(092)Harangozó_F.(0:82-94)
[AN 933830]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2002.
Hewitt, J. B.
Outline studies in the Minor-Prophets (magyar)
   Tanulmányok a bibliai kisprófétákról / J. B. Hewitt. Az Újszövetség történeti könyvei / B. Jones. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 80 p. ; 20 cm
Egys. cím: Outline studies in the Minor-Prophets. The historical books of the New Testament
ISBN 963-9209-99-6 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok.
Biblia. Ószövetség. Kis próféták.
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei.
224.07 *** 226.07
[AN 933663]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2002.
Johannes Chrysostomus
   A tökéletesség útján : Aranyszájú Szent János és Szent Ambrus a papságról : válogatás / összeáll. Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. Gellért K., [2000]. - 63 p. ; 15 cm
ISBN 963-696-075-5 fűzött : 270,- Ft
276 *** 254
[AN 448951]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2002.
Kustár Zoltán (1968-)
   A héber Ószövetség szövege : kézikönyv a Biblia Hebraica Stuttgartensiához / Kustár Zoltán ; [kiad. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem]. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 2000. - [6], 187 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 963-8429-28-3 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség.
221.014 *** 809.24
[AN 801377]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2002.
Langhammer, Joachim
Gleichnisse (magyar)
   Példázatok, igaz történetek bibliai igazságok megvilágítására / összegyűjt. Joachim Langhammer. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-09-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 933659]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2002.
   A lelkigondozás órája : alapvetés és irányvétel a lelkészi szolgálat mindennapjaihoz / szerk. Szabó Lajos ; [a köt. szerzői Bácskai Károly et al.] ; [közread. a] Teológiai Irodalmi Egyesület. - Budapest : Teológiai Irod. Egyes., 2000. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-5610-0 fűzött : ár nélkül
253(075.8)
[AN 802295]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2002.
Marosán György (ifj.) (1946-)
   Istennel, Isten nélkül vagy istentelenül : tűnődések a hitről, a tudományról és az élet más kérdéseiről / Marosán György. - [Budapest] : Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 2002. - 155 p. ; 20 cm. - (Villányi úti könyvek, ISSN 1215-3338 ; 26.). (Politikatudományi sorozat, ISSN 1219-9400 ; 22.)
ISBN 963-7580-34-4 fűzött : ár nélkül
21 *** 316.7
[AN 933760]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2002.
Mester Margit Mária (1906-1961)
   Mezei margaréta : Mester Margit Mária írásai / [összeáll. Óvári Margit Emília] ; [kiad. Unum Sanctissimae Trinitatis Társaság]. - Budapest : Unum, 2000. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5376-4 fűzött : ár nélkül
271.971/.977(439)(092)Mester_M._M. *** 248
[AN 802639]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2002.
Nees, Klaus
Wer Mut zeigt, macht Mut (magyar)
   Aki bátor, bátorít : Kolping Adolf naplója 1813-1865 / Klaus Nees, Bertrand Otto ; [... ford. Nagy Judit et al.] ; [kiad. a Magyar Kolping Szövetség]. - Budapest : M. Kolping Szöv., 2000. - 93 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-00-6364-6 * fűzött : ár nélkül
Kolping, Adolf
235.3(092)Kolping,_A.(02.053.2) *** 267.6(100)Kolping *** 061.213(100)Kolping
[AN 802989]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2002.
Qra'ûs, Naftalî
   Zsidó ünnepek : a haszid legenda tükrében : az ősi forrás sorozat 4. / Naftali Kraus ; [... az illusztrációk Marc Chagall rajzai]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 156, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9348-80-5 fűzött : 1480,- Ft
296.38
[AN 931652]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2002.
Romana, Krystina
   Az idők jelei : válaszút előtt / Krystina Romana. - [Kőszeg] : [Magánkiad.], [2002]. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-734-X fűzött : ár nélkül
244(0:82-14) *** 894.511-141
[AN 933852]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2002.
Shepherd, Coulson
Jewish holy days (magyar)
   Zsidó ünnepek : prófétai és keresztyén jelentőségük / Coulson Shepherd ; [ford. Czövek Sára] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió, 2002. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9723-0 fűzött : ár nélkül
296.38
[AN 934242]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2002.
Sík Zoltán (1917-1997)
   Teri és Feri : gyermektörténetek / Sík Zoltán ; [... vál. és közread. Kubányi Annamária Renáta ... és Rózsás Csabáné Kubányi Andrea] ; [graf. Simon András]. - Budapest : Márton Á. K., 2002. - 136 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9435-06-6 fűzött : 560,- Ft
244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 934575]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2002.
Smith, Hamilton
The Son of God: his deity, incarnation an manhood (magyar)
   Isten fia - valóban Isten és valóban ember / Hamilton Smith. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 31 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-06-X fűzött : ár nélkül
232 *** 244
[AN 933923]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2002.
Stricker, Alicia
AIDS und ein Leben wie im Traum (magyar)
   Alicia : AIDS - és egy élet, mint egy álomban / Alicia Stricker. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-01-9 fűzött : ár nélkül
244 *** 616.97AIDS *** 578.826 *** 612.017.1
[AN 933655]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2002.
Szenti Tibor (1939-)
   Istenhez közelítve : esszék / Szenti Tibor. - Szeged : Bába, 2002. - 127 p., [32] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9347-78-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 933863]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2002.
Tariczky Mária (1939-)
   Hogyan tovább, Jézusom? / Tariczky Mária. - Budapest : Szt. Gellért K., [2000]. - 79 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-696-070-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 448936]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2002.
Thomas a Kempis
De imitatione Christi (magyar)
   Krisztus követése / írta Kempis Tamás ; ford. Jelenits István. - 8. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2002. - 392 p. ; 14 cm
Az előszót Rónay György írta
ISBN 963-363-250-1 kötött : ár nélkül
248.1 *** 871-97(492)=945.11
[AN 934381]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2002.
Turay Alfréd (1944-)
   Istent kereső filozófusok : teodicea / Turay Alfréd. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 202 p. ; 21 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kiadványai)
Bibliogr.: p. 183-189.
ISBN 963-361-338-8 kötött : 1900,- Ft
21
[AN 932723]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2002.
   "Uram, akit szeretsz beteg" / összeáll. Gyűrű Géza. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2000. - 15 p. ; 14 cm
ISBN 963-696-095-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-696-072-0)
244
[AN 448958]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2002.
Vajk Éva
   Majláth ornátus : a budapesti Egyetemi templom kincsei / Vajk Éva. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 74 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 72-73.
ISBN 963-640-819-X fűzött : ár nélkül
264-036 *** 282(439)(092)MajláthGy. *** 745.5
[AN 934624]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2002.
Vámos Anna (1929-)
   Kézen fogva a szeretet útján / Vámos Anna. - [Budapest] : Szerző, 2000. - 139 p. ; 24 cm
ISBN 963-440-085-X fűzött : ár nélkül
244 *** 894.511-4
[AN 802684]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2002.
   A világ legnagyobb szektái / [szerk. és összeáll. Bolyki Tamás] ; [közread. a] 2010 Alapítvány. - Budapest : 2010 Alapítvány, 2000. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85978-9-5 fűzött : ár nélkül
289(100)
[AN 801433]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2002.
   Világnak világa : egyházak a Körösök vidékén : Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, ... 2000. október 20 - 2001. szeptember 16. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Havassy Péter]. - Gyula : Erkel F. Múz., 2000. - 151 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gyulai katalógusok, ISSN 1219-3763 ; 8.)
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 963-00-3829-3 fűzött : ár nélkül
28(439.175)(091)
[AN 801809]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2002.
Vörös Ilona
   A szeretet morzsái / Vörös Ilona. - Budapest : Szt. Gellért K., [2000]. - 103 p. ; 17 cm
ISBN 963-696-064-X fűzött : 450,- Ft
244(0:82-94)
[AN 448930]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2002.
Willis, George C.
To the parents of my grandchildren (magyar)
   Unokáim szüleinek : elmélkedések bibliai szülőkről / G. C. Willis. - Budapest : Evagéliumi K. és Iratmisszió, [2002]. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 963-9209-86-4 fűzött : ár nélkül
22.046 *** 37.018.1 *** 37.017.93
[AN 933797]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2002.
   Zsidó imakönyv : magyar fonetikus átírással és gyakorlati útmutatással : péntek estére / [a szerkesztési ... munkában részt vettek Babits Antal, Radnóti Zoltán és Rónai Ádám István] ; [kiad. a Pécsi Zsidó Hitközség]. - Pécs : Pécsi Zsidó Hitközség, [2002]. - [2], 38 p. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
296.3
[AN 931616]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10156 /2002.
Berne, Eric
Games people play (magyar)
   Emberi játszmák / Eric Berne ; [ford. Hankiss Ágnes]. - 6. kiad. - Budapest : Háttér, [2002], cop. 1984. - 250 p. : ill. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 963-9365-08-4 * fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9365-08-04)
316.6(035) *** 316.47
[AN 934307]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2002.
Bohár András (1961-)
   Filozófiai nézőpontok : a kultúraközvetítés perspektivikus igényeiről / Bohár András. - Budapest : M. Műhely, 2001. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 238-247.
ISBN 963-7596-11-9 fűzött : 1700,- Ft
316.7 *** 130.2
[AN 933754]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2002.
Dixon, Hazel
Give us... an inheritance (magyar)
   Adj nekünk... örökséget / Hazel Dixon. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2002. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-05-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség.
316.37-055.2 *** 221.046
[AN 933771]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2002.
   ÉJ : Építményjegyzék a 2001-2002-es évekre érvényes ÁFA kulcsokkal : függelékben a statisztikai szempontból 2000. január 1-től hatályos Építményjegyzék / [szerk. Huszár Péter]. - Budapest : Taxater, 2001. - 43 p. ; 30 cm. - (Jegyzékek 2001 sorozat,, ISSN 1419-9211)
Fűzött : 469,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 624 *** 721
[AN 935792]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2002.
Farkas János (1933-)
   Információs- vagy tudástársadalom? / Farkas János ; Z. Karvalics László utószavával. - Budapest : Infonia : Aula, 2002. - 184 p. ; 21 cm. - (Infonia szakkönyvek. Információs társadalom szakkönyvtár,, ISSN 1588-5062)
Bibliogr.: p. 163-182.
ISBN 963-9345-79-2 fűzött : 1580,- Ft
316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 934698]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2002.
   FEOR : a foglalkozási osztályozás négyszámjegyes rendszeres jegyzéke / [szerk. Huszár Péter]. - Budapest : Taxater, 2001. - 28 p. ; 30 cm. - (Jegyzékek 2001 sorozat,, ISSN 1419-9211)
Fűzött : 489,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 331.54
[AN 935793]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2002.
   A fogyasztóiár-statisztika módszere / [közrem. Demecs Lászlóné et al.]. - Budapest : KSH, 2000. - 39 p. ; 26 cm. - (Statisztikai módszertani füzetek, ISSN 0231-0554 ; 39.)
ISBN 963-215-353-7 fűzött : 980,- Ft
311.2 *** 338.516.54(439)"199"
[AN 802999]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2002.
Fromm, Erich
The art of loving (magyar)
   A szeretet művészete / Erich Fromm ; [ford. Várady Szabolcs]. - 8. kiad. - [Budapest] : Háttér, [2002], cop. 1993. - 180, [2] p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 963-9365-05-X fűzött : 898,- Ft
316.647.2 *** 177.61
[AN 934309]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2002.
Horváth Gergő
   A Káli-medence "vidéke" avagy A "vidék" közgondolkodásbeli átértékelődésének egy példája / Horváth Gergő. - Budapest : MTA PTI, 2000. - 46 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 73.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-9218-34-0 fűzött : ár nélkül
316.334.52(439Káli-medence) *** 316.7(439)"199" *** 379.85(439Káli-medence)
[AN 449905]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2002.
Karvalics László, Z.
   Az információs társadalom keresése / Z. Karvalics László. - Budapest : Infonia : Aula, 2002. - 163 p. ; 21 cm. - (Infonia szakkönyvek. Információs társadalom szakkönyvtár,, ISSN 1588-5062)
Bibliogr.: p. 132-143.
ISBN 963-9345-81-4 fűzött : 1580,- Ft
316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 934702]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2002.
Kłoskowska, Antonina
Kultury narodowe u korzeni (angol)
   National cultures at the grass-root level / by Antonina Kłoskowska ; [transl. by Chester A. Kisiel]. - Budapest : CEU Press, 2001. - XI, 452 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-434.
ISBN 963-9116-83-1 kötött : ár nélkül
316.356.4(4-11) *** 316.63
[AN 801780]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2002.
Nyáry Mihály
   Az információs társadalom angol nyelvű bibliográfiája / összeáll. Nyáry Mihály ; Z. Karvalics László bevezető tanulmányával. - Budapest : Infonia : Aula, 2002. - 94 p. ; 20 cm. - (Infonia füzetek. Információs társadalom kisokos,, ISSN 1588-5070)
ISBN 963-9345-82-2 fűzött : 690,- Ft
316.77:016 *** 659.2:016 *** 681.3.004.14:016 *** 013=20
[AN 934714]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2002.
   Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón : a Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai / szerk. Cseri Miklós, Kósa László, T. Bereczki Ibolya ; [a Magyar Néprajzi Társaság és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum közös kiadványa]. - [Budapest] : M. Néprajzi Társ. ; Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2000. - 763 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7376-29-1 fűzött : ár nélkül
316.343.64(439)(091) *** 39(439) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 802300]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2002.
Róbert Péter (1953-)
   Társadalmi mobilitás a tények és vélemények tükrében / Róbert Péter ; [közread. az] Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. - Budapest : Andorka R. Társtud. Társ. : Századvég, 2000. - 344 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 326-344.
ISBN 963-9211-14-1 kötött : ár nélkül
316.444(439)"199"
[AN 802292]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2002.
Statistical classification of economic activities in the European Community (magyar)
   Gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben : NACE Rev. 1. / [a ford. mtársai Bablina Erzsébet et al.]. - Budapest : KSH, 2000. - 227 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 3.)
ISBN 963-215-286-7 fűzött : 3500,- Ft
311.12(4-62) *** 338(4-62)
[AN 447005]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2002.
   Szolgáltatások jegyzéke : SzJ : az egyes szolgáltatások tartalmi meghatározásaival, a TEÁOR számok összefüggéseire való hivatkozásokkal / [szerk. Huszár Péter]. - Budapest : Taxater, 2001. - 128 p. ; 30 cm. - (Jegyzékek 2001 sorozat,, ISSN 1419-9211)
Borítócím: SZ.J. : ÁFA kulcsokkal
Fűzött : 1496,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 338.46
[AN 935789]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2002.
   TEÁOR : gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere : az egyes tevékenységek tartalmi meghatározásaival, a tiltott-, engedélyhez- vagy egyéb feltételhez kötött tevékenységek listájával, ezek jogszabályi hivatkozásaival / [szerk. Huszár Péter]. - Budapest : Taxater, 2001. - 103 p. ; 30 cm. - (Jegyzékek 2001 sorozat,, ISSN 1419-9211)
Fűzött : 1296,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 338.4
[AN 935791]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2002.
Tokaji Zsolt (1971-)
   Kínai jelképtár / Tokaji Zsolt. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 314 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 311-313.
ISBN 963-9393-27-4 fűzött : 1490,- Ft
316.773(510):030 *** 398.3/.4(=951):030 *** 930.85(510):030 *** 003.62(510):030
[AN 934619]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10174 /2002.
   Győr-Moson-Sopron megye népművészete / [szerk. Kücsán József és Perger Gyula] ; [szerzők Balázs György et al.] ; [a bibliográfiát összeáll. Csécs Teréz]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Múz. Ig., 2002. - 559 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr.: p. 533-557.
ISBN 963-7207-26-0 kötött : ár nélkül
Győr-Moson-Sopron
39(439.114) *** 7.031.4(439.114)
[AN 933706]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2002.
   A hőgyészi női német népviselet és hagyományőrzés = Frauentrachtenanzug und Traditionspflege in Hőgyész / [szerk. és gyűjt. ifj. Retkes István Árpád] ; [kiad. a Hőgyészi Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Hőgyész : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000. - 82 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4586-9 * fűzött : ár nélkül
391(=30)(439-2Hőgyész)
[AN 449912]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2002.
Kóka Rozália (1943-)
   Egy asszon két vétkecskéje : bukovinai székely, gyimesi és moldvai csángó népi szerelmes történetek : eredeti gyűjtések alapján / Kóka Rozália ; [ill. Horóczy Margit]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Timp, 2002. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9932-2 fűzött : 910,- Ft
398.21(=945.11)(439.21)(498.3)(498.6)
[AN 934303]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2002.
Lázár Katalin (1955-)
   Gyertek, gyertek játszani! / Lázár Katalin. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002-. - 24 cm
Oktatási segédanyag
394.3-053.2(=945.11)(072) *** 398.831(=945.11)(072)
[AN 933856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A népi játékok elmélete ; Válogatás erdélyi és moldvai játékokból / [... ábráit Nagyistók Mária rajz.]. - 2002. - 258 p. : ill.
Bibliogr.: p. 129-130., 250.
ISBN 963-9316-43-1 fűzött : ár nélkül
394.3-053.2(=945.11)(498)(072) *** 398.831(=945.11)(498)(072) *** 39.001
[AN 933859] MARC

ANSEL
UTF-810178 /2002.
Llimós, Anna
Crea motivos de Navidad (magyar)
   Díszítés : karácsonyi ajándékötletek / [Anna Llimós, Laia Sadurni] ; [ford. Molnár Norbert]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Szorgos kezek - kis mesterek, ISSN 1218-1056)
ISBN 963-228-237-X fűzött : ár nélkül
394.26(02.053.2) *** 371.381
[AN 799747]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2002.
Mózes István Miklós
   1200 találós kérdés a magyar folklór világából / [szerk. Mózes István Miklós]. - [Budapest] : Horizont, [2001]. - 151 p. ; 21 cm. - (Horizont könyvek, ISSN 1585-4841 ; 7.)
ISBN 963-86066-2-2 fűzött : 398,- Ft
398.6(=945.11)
[AN 801350]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2002.
Réger Zita (1944-2001)
   Cigány gyermekvilág : olvasókönyv a cigány gyermekfolklórból / Réger Zita ; [szerk. Kassai Ilona és Kovalcsik Katalin] ; [fotók Szegő Judit és Kovalcsik Katalin]. - Budapest : L'Harmattan, 2002. - 218 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szöveg és emlékezet, ISSN 1588-4740)
ISBN 963-86187-8-7 fűzött : ár nélkül
398(=914.99) *** 316.7-053.2(=914.99)
[AN 934690]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10181 /2002.
Ádám Sándor
   Európa bűne : ahogy elbántak a magyarokkal / Ádám Sándor. - 4. kiad. - Budapest : Szerző, 2002. - 219 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 963-440-890-7 fűzött : 1600,- Ft
323.1(=945.11)
[AN 931659]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2002.
   Iratok a magyar - amerikai kapcsolatok történetéhez, 1957-1967 : dokumentumgyűjtemény / [összeáll.] Borhi László ; [a névmutatót kész. Takácsné Majzer Mónika]. - Budapest : Ister, 2002. - 687 p. ; 24 cm. - (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1956-1989. B. sorozat,, ISSN 1219-6592)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9243-66-3 kötött : 3300,- Ft
327(439)"1957/1967"(093.2) *** 327(73)"1957/1967"(093.2)
[AN 934673]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2002.
Mindszenty József (1892-1975)
   Emlékirataim / Mindszenty József ; [közread. a] Magyarországi Mindszenty Alapítvány. - 5. kiad. - Budapest : Mo. Mindszenty Alapítvány, 2002. - 531 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-9662-5 kötött : ár nélkül
Mindszenty József (1892-1975)
322(439)"194/197"(093.3) *** 282(439)"194/197"(093.3) *** 929[262.12:282](439)Mindszenty_J.(093.3) *** 894.511-94
[AN 934216]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2002.
   Racism in Central and Eastern Europe and beyond: origins, responses, strategies : report / [publ. by the] Open Society Institute. - Budapest : OSI, 2000. - VI, 120 p. ; 24 cm
ISBN 963-7316-68-X fűzött : ár nélkül
329.4(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 801265]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2002.
Szénási Éva (1952-)
   Az utópiáktól az ezredvégi demokráciákig : politikaelméleti tanulmányok / Szénási Éva. - Kecskemét : Librarius, 2002. - 107 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-105.
ISBN 963-00-8119-9 fűzött : ár nélkül
32.001
[AN 933668]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10186 /2002.
Bálint László
   1956 : a forradalom Szegeden és Csongrád megyében / Bálint László ; [közread. a] Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. - Szeged : Pofosz, 2000. - 306 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 292-293.
ISBN 963-03-6656-8 fűzött : ár nélkül
943.9-2Szeged"1956"
[AN 798914]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2002.
Bayer Zsolt (1963-)
1956 : "...Hogy legyen jel" (angol)
   1956 : "...to leave a sign" / Zsolt Bayer ; [transl. by Annamária Rónai] ; [publ. by the] XX. Century Institute and Office of History. - Budapest : Kairosz, 2000. - 88 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-9302-47-3 kötött : 4600,- Ft
943.9"1956"(084.12)
[AN 801938]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története / Benedek Elek ; Veres László rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2001]-. - ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9355-15-1
943.9(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 803107]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A szabadságharc kora : "Talpra magyar, hí a haza!". - cop. 2001. - 63 p.
ISBN 963-9355-64-X kötött : ár nélkül
943.9"1848/1849"(02.053.2)
[AN 934559] MARC

ANSEL
UTF-810189 /2002.
Benkő Loránd (1921-)
   Az ómagyar nyelv tanúságtétele : perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről / Benkő Loránd. - Budapest : MTA Törttud. Int., 2002. - 113 p. ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 29.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1500
ISBN 963-8312-81-5 fűzött : 800,- Ft
943.921"09/12" *** 809.451.1-311 *** 809.451.1-313 *** 930.85(439.21)"09/12"
[AN 934913]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2002.
Berki Mihály (1929-)
   A forradalom "kis" történetei / Berki Mihály. - [Pécs] : Gálos Nyomdász K., [2002]. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 963-85764-2-1 fűzött : ár nélkül
943.9"1956"
[AN 933743]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2002.
Bock, Sebastian
Kleine Geschichte Izraels (magyar)
   A bibliai Izrael története : a kezdetektől az Újszövetség koráig / Sebastian Bock ; [ford. Lorencz Klára]. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 169 p. : ill. ; 20 cm. - (A Biblia világa, ISSN 1219-0950 ; 5.)
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 963-9318-36-1 fűzött : ár nélkül
Izrael
933 *** 930.8(=924)
[AN 934558]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2002.
   Buda szabad királyi főváros címeres kiváltságlevele, 1703 / [szerk. és az ismertetőt írta Csáky Imre] ; [latin ford. Szálka Irma] ; [közread. a Híd Marketing és Térképészeti Kft., Budapest Főváros Levéltára]. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft. : BFL, 2000. - 48 p. : ill., színes ; 32 cm
A kiváltságlevél hasonmása, betűhív átirata és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 47.
ISBN 963-00-3513-8 velúr : ár nélkül
Buda
943.9-2Bp."1703"(093) *** 091.07
[AN 446565]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2002.
Cerinotti, Angela
Il Graal (magyar)
   A grál : Artúr király, Parsifal és a lovagok... / Angela Cerinotti. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 92, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Legendák atlasza)
ISBN 963-368-155-3 kötött : ár nélkül
930.85(100)Grál *** 133.4
[AN 934564]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2002.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   Csillagos órák, sorsfordító magyarok : közelmúltunk közelről / írja Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press, 2000-. - 21 cm
3-4. kötettől kiad. a Az Occidental Press és a Századvég Kiadó
ISBN 963-7871-12-8 *
943.9"194/199" *** 082.1
[AN 801074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A modern magyar demokrácia alapja, 1945-1947. - 2000. - 61, [2] p., [4] t. : ill., részben színes
ISBN 963-7871-09-8 fűzött : ár nélkül
943.9"1945/1947"
[AN 801075] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Teleki Pál. - 2000. - 65 p., [4] t. : ill.
ISBN 963-7871-10-1 fűzött : ár nélkül
Teleki Pál (1879-1941)
943.9"1941"(092)Teleki_P.
[AN 801076] MARC

ANSEL
UTF-8


   6-7., Magyarország a második világháborúban. - 2001. - 100 p., [6] t. : ill.
ISBN 963-7871-14-4 fűzött : 336,- Ft
943.9"1941/1945"
[AN 807635] MARC

ANSEL
UTF-810195 /2002.
Dolinay Gyula (1850-1918)
   Magyar királyok és hősök arcképcsarnoka. - [Nyíregyháza] : Black & White, cop. 2002. - 330, [2] p. : ill. ; 21 cm
Szerző Dolinay Gyula
ISBN 963-86250-3-1 fűzött : ár nélkül
943.9(092) *** 355(439)(092)
[AN 934700]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2002.
   Esterházy János emlékkönyv / szerk. Esterházy-Malfatti Alice és Török Bálint. - 2. jav. kiad. - Budapest : Századvég, 2002. - 236 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9211-38-9 kötött : 1680,- Ft
Esterházy János (1901-1957)
943.7"192/194"(092)Esterházy_J. *** 323.15(=945.11)(437.6)(092)Esterházy_J.
[AN 931546]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2002.
   Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon / [szerk. Kőszegfalvi Ferenc és Borus Gábor] ; [a szerk. mtársa Fülöpné Rákos Éva]. - Szeged : Bába, 2002. - 255 p. ; 23 cm
ISBN 963-9347-79-5 fűzött : ár nélkül
929(439-2Hódmezővásárhely):030
[AN 933651]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2002.
Irányi László
   Nagyesztergár a XVIII. században = Grossestergaj im XVIII. Jahrhundert / Irányi László ; [ford. Gáspár Elke] ; [a Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat kiadványa]. - Nagyesztergár : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 150
Fűzött : ár nélkül
Nagyesztergár
943.9-2Nagyesztergár"17"
[AN 935254]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2002.
Lin Yü-tang
My country and my people (magyar)
   Mi, kínaiak / Lin Yutang ; [ford. Kulcsár Dalma és Sümegi Balázs]. - Budapest : Tericum, cop. 2002. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-58-3 kötött : 2570,- Ft
Kína
930.85(510) *** 008(510)
[AN 934084]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2002.
Longhena, Maria
Antico Messico (magyar)
   Az ősi Mexikó : maják, aztékok és más Kolumbusz előtti népek / Maria Longhena ; [... ford. Gyarmati János] ; [rajz. Monica Falcone, Roberta Vigone]. - 2. kiad. - [Budapest] : Officina '96, 2002, cop. 1998. - 291 p. : ill., színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 290.
ISBN 963-9026-95-6 kötött : 7950,- Ft
930.85(399.7) *** 7.031.8
[AN 935842]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2002.
   Magyar történelem : sequens / [szerk. ... Virágvölgyi András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2001. - 99 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 57.
ISBN 963-336-876-6 fűzött : ár nélkül
943.9(0:930.24)
[AN 931476]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2002.
   Magyarhontól az újvilágig : emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára / szerk. Erdődy Gábor és Hermann Róbert. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2002. - 320 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Urbán Aladár publikációinak vál. bibliográfiája: p. 307-320.
ISBN 963-446-214-6 fűzött : ár nélkül
93/99 *** 012Urbán_A.
[AN 933860]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2002.
Méri István (1911-1976)
   Egy Árpád-kori magyar falu leletmentő ásatása : Tiszalök-Rázom, 1950-53 / Méri István ; a szöveget gond. és a rajzokat kész. Kovalovszki Júlia. - Budapest : MNM, 2000. - 148 p. : ill. ; 29 cm. - (Opuscula Hungarica, ISSN 1419-9521 ; 2.)
Példányszám: 500. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9046-47-7 fűzött : ár nélkül
904(439-2Tiszalök-Rázom)
[AN 802252]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2002.
O'Farrell, Gerald
The Tutankhamun deception (magyar)
   A Tutanhamon-rejtély : a fáraó átka - mítosz és valóság / Gerald O'Farrell ; [ford. Viczián Beáta]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 239 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9437-10-7 kötött : ár nélkül
904(32) *** 930.85(32) *** 932(092)Tutanhamon
[AN 933848]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2002.
Péter László (1926-)
   Szegedi számadás : válogatott írások / Péter László. - Szeged : Bába, 2002. - 336 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9347-77-9 fűzött : ár nélkül
930.85(439-2Szeged)(092)
[AN 933641]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2002.
Radovics Istvánné
   Kesztölc története : forrásfeldolgozás és bibliográfia / [a forrásokat feld. Radovics Istvánné] ; [kiadó Kesztölci Általános Iskola]. - 2. bőv. kiad. - Kesztölc : Kesztölci Ált. Isk., 2001. - [6], 82 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: 76-77. - Összefoglalás szlovák és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Kesztölc
943.9-2Kesztölc
[AN 935808]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2002.
   Sárvár története / szerk. Söptei István ; kiad. Sárvár Város Önkormányzata. - Sárvár : Önkormányzat, 2000. - 548 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-3563-4 kötött : ár nélkül
Sárvár
943.9-2Sárvár
[AN 448803]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2002.
Szaniszló Ferenc
   Heves megye városainak és községeinek iratai (1927-)1945-1950(-1958) : XXII. : repertórium / kész. Szaniszló Ferenc. - Eger : Heves M. Lvt., 2000. - 106 p. ; 29 cm. - (A Heves Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1418-4745 ; 4.)
Példányszám: 200
ISBN 963-7242-18-X fűzött : ár nélkül
930.253.1(439-2Eger)(083.8) *** 930.253.2(439.133-2)(083.8) *** 352(439.133)
[AN 449585]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2002.
   Szellemi elődeink : a Bessenyei Társaság kultúra-teremtő nagyjai / [szerk. Kovács Tibor] ; [a köt. szerzői Ambrózy Géza et al.] ; [kiad. a Bessenyei György Irodalmi és Művészeti Társaság]. - Gyűjteményes kiad. - Nyíregyháza : Bessenyei Gy. Irod. és Műv. Társ., 2002. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-624-1 fűzött : ár nélkül
930.85(439)"18/19"(092) *** 894.511(092)Bessenyei_Gy. *** 061.2(439-2Nyíregyháza)
[AN 934745]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2002.
Varga Domokos (1922-2002)
   Európa születése : Európa a IV-XIII. században / Varga Domokos. - Budapest : Hét Krajcár, 2002. - 192 p. ; 24 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 963-8250-74-7 fűzött : 1380,- Ft
940"03/12"(02.053.2) *** 936(02.053.2)
[AN 933644]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10211 /2002.
   Ahogyan nagyszüleink látták : képek a Tápió-vidék múltjából / gyűjt. és szerk. Kucza Péter. - Nagykáta : Káta '95 BT, 2000. - 207 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kézzel számozott példány: 1300
ISBN 963-03-9942-3 * kötött : keresk. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 963-03-9942)
908.439Tápió-vidék(084.12) *** 769.5(439)
[AN 438819]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2002.
Duics Pál
   Sopron / fotó ... Duics Pál ; szöveg ... Winkler Gábor ; [... fordító Verő József, ... Siklósi János]. - Új kiad. - Sopron : Graft Stúdió, 2002. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm
Fotóalbum. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-202-516-4 kötött : ár nélkül
Sopron
908.439-2Sopron(084.12)
[AN 935806]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2002.
Dusha Béla
   Szegedi fények / [fotó] Dusha Béla ; [szöveg Károlyi Attila]. - Szeged : Winter Fair, 2002. - 199 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-202-653-5 kötött : ár nélkül
Szeged
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Dusha_B.
[AN 934835]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2002.
Dusha Béla
Szegedi fények (angol)
   Lights of Szeged / [photo] Béla Dusha ; [text Attila Károlyi] ; [transl. Tápainé Ágnes Balla, Ildikó Posztós, Péter Sík]. - Szeged : Winter Fair, 2002. - 199 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-202-654-3 kötött : ár nélkül
Szeged
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Dusha_B.
[AN 934836]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2002.
Eyewitness travel guide : the Greek islands (magyar)
   A görög szigetek / főmtárs. Marc Dubin ; [ford. Thomka István] ; [ill. Stephen Conlin et al.] ; [fényképek Max Alexander et al.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 400 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-55-7 fűzött : ár nélkül
Görögország
914.95(210.7)(036)
[AN 934838]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2002.
Gallai Rezső (1939-)
   Múltidéző igaz mesék / Gallai Rezső. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2002. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-34-5 fűzött : ár nélkül
Tatabánya
908.439-2Tatabánya(0:82-94) *** 908.439-2Felsőgalla(0:82-94)
[AN 933634]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2002.
   Hajdú-Bihar évszázadai / szerk. Angyal László András ; [a köt. szerzői Angyal László András et al.] ; [térképeket, ábrákat kész. Buczkó József et al.] ; [kiad. Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzata, 2000. - 478 p. : ill., részben színes ; 29 cm + mell.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7194-12-6 kötött : ár nélkül
Hajdú-Bihar
908.439.165
[AN 802162]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2002.
   La Hongrie : avec 200 photos en couleur / texte de Gyula Fekete ; [phot. de Imre Baric et al.]. - [Budapest] : Corvina, 2002. - [104] p. : ill., színes ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-13-5178-5 kötött : 2200,- Ft
908.439(084.12) *** 77.04(439)
[AN 932407]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2002.
Horváth Tibor
   Horvátország / Horváth Tibor ; [a Természet és környezet c. fejezet Schmidt Egon munkája]. - Budapest : Cartographia, cop. 2002. - 208 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2002. márc. 14.
ISBN 963-353-179-9 fűzött : ár nélkül
Horvátország
914.971.3(036)
[AN 931500]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2002.
Huber Pál
   Budapest / [fotó Huber Pál]. - [Budapest] : Magánkiad., [2000]. - [32] t. : ill., színes ; 12x17 cm
Fotóalbum. - A képaláírások magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 963-640-629-4 fűzött : ár nélkül
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Huber_P.
[AN 448909]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2002.
   Hungary : 200 colour plates / essay by Gyula Fekete ; [... photo Árpád Patyi et al.] ; [... transl. by Tünde Vajda, ... Zsuzsa Béres]. - 6. print. - [Budapest] : Corvina, 2002. - [104] p. : ill., színes ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-13-5176-9 kötött : 2200,- Ft
908.439(084.12) *** 77.04(439)
[AN 932426]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2002.
   Királyi és koronázó városok : [Székesfehérvár, Veszprém, Visegrád, Esztergom] / [kész. Sitku Sándorné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - [Budapest] : KSH, 2000. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-215-362-6 * fűzött : 1500,- Ft
908.439-2Esztergom *** 908.439-2Székesfehérvár *** 908.439-2Veszprém *** 908.439-2Visegrád
[AN 449897]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2002.
Kiss Erika (1945-)
   Lépten-nyomon Fehérváron / Kiss Erika ; [fotók Blaumann Ödön et al.]. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2002. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 142. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-440-827-3 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár
908.439-2Székesfehérvár(084.1) *** 914.39-2Székesfehérvár(036)
[AN 933886]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2002.
Kiss Erika (1945-)
   Lépten-nyomon Fehérváron / Kiss Erika ; [fotók Blaumann Ödön et al.]. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2002. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 142. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-827-3)
Székesfehérvár
908.439-2Székesfehérvár(084.1) *** 914.39-2Székesfehérvár(036)
[AN 933897]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2002.
Kovács András
   Üdvözlet Zalaegerszegről régi képeslapokon / Kovács András, Kovács Andrásné. - Zalaegerszeg : Kovács A., 2000. - 72 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-640-682-0 kötött : ár nélkül
Zalaegerszeg
908.439-2Zalaegerszeg(084.12) *** 769.5(439)
[AN 447001]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2002.
   Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn / sorozat főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA K., 1997-. - 20 cm
ISBN 963-85490-2-5 *
908.439
[AN 300848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13/3., Pest megye. Dél-Buda környéki kistérség : the small-area of Dél-Buda : die Kleinregion Dél-Buda / [szerzők Lakos Ágnes és Kasza Sándor] ; [fotó ... Bene Ádám ...] ; [térk. Kovács Attila]. - 2001. - 296 p. : ill., részben színes, részben térk.
Összefoglalás angol és német nyelen
ISBN 963-9089-59-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-37-0)
Pest (megye)
908.439.153
[AN 933934] MARC

ANSEL
UTF-810227 /2002.
Takács László
   Baktakék története / Takács László, Kovács Zsolt ; [kiad. Baktakék Község Önkormányzata]. - Baktakék : Önkormányzat, 2000. - 281 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 265-274.
ISBN 963-00-2494-2 fűzött : ár nélkül
Baktakék
908.439-2Baktakék
[AN 802630]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2002.
Takács László
   Bodrogkisfalud története / Takács László, Kovács Zsolt ; [kiad. Bodrogkisfalud község Önkormányzata]. - Bodrogkisfalud : Önkormányzat, 2000. - 269 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 251-262.
ISBN 963-00-3704-1 kötött : ár nélkül
Bodrogkisfalud
908.439-2Bodrogkisfalud
[AN 802631]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2002.
   Tiszaújváros : a lehetőségek városa / [fel. szerk. ... Körtvélyesi Erzsébet] ; [fotó ... Bartók István] ; [szöveg ... Halászi Aladár]. - [Miskolc] : Well-PRess, 2000. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-00-4491-9 * kötött : ár nélkül
Tiszaújváros
908.439-2Tiszújváros
[AN 446872]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2002.
   Ungarn : mit 200 Farbbildern / Text von Gyula Fekete ; [Fotos Imre Baric et al.] ; [... übertr. von Valér Nagy und Liane Dira]. - 5. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2002. - [104] p. : ill., színes ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-13-5177-7 kötött : 2200,- Ft
908.439(084.12) *** 77.04(439)
[AN 932423]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2002.
Utassy Miklós
   Kocsér története, 1977-2000 / Utassy Miklós ; [a fényképeket ... kész. Gévai Imre, Utasi Tibor, Utassy Miklós] ; [kiad. Kocsér község Önkormányzata]. - Kocsér : Önkormányzat, 2000. - 279 p., [33] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-5459-0 fűzött : ár nélkül
Kocsér
908.439-2Kocsér
[AN 801869]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2002.
   Vendégváró Balaton : [kirándulások könyve] / [főszerk. Pálfy Katalin] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ; [szerzők Dávid János et al.]. - Miskolc : Well-PRess, 2002. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2002. ápr. 15.
ISBN 963-86251-1-2 fűzött : ár nélkül
Balaton
914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 933844]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2002.
Vízy László (1943-)
   Lipót-emlékek a Belváros-Lipótvárosban / Vízy László. - [Budapest] : Belvárosi Ifj. Ház, 2000. - [4], 36 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm. - (Helyismereti füzetek / Belvárosi Ifjúsági Ház,, ISSN 1586-9113 ; 1.)
Bibliogr.: p. 34. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-5042-0 * fűzött : ár nélkül
Budapest. V. kerület
908.439-2Bp.V. *** 930.85(439-2Bp.V.)
[AN 801034]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10234 /2002.
   Az 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvéről[!] : 2001. november 1. : egységes szerkezetben 2002. januárig hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Novissima, 2001. - 194 p. ; 21 cm
Polgári törvénykönyv (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9403-01-6 fűzött : 890,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 934101]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2002.
   Act of XXII of 1992 on the Labour Code / [publ. by the Ministry of Social and Family Affairs Republic of Hungary]. - Budapest : Min. of Social and Family Affairs, 2000. - 108 p. ; 29 cm
Borítócím: The Labour Code
ISBN 963-00-4246-0 * fűzött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094.4)=20
[AN 447109]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2002.
Balásházy Mária
   Jogi alaptan / Balásházy Mária. - 3. kiad. - [Budapest] : Aula, 2002. - 157 p. ; 24 cm
Lezárva: 1999. jún. 30.
ISBN 963-9345-21-0 kötött : 2200,- Ft
34.01(075.8)
[AN 931475]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2002.
Becsei Zsuzsa
   Adóeljárási törvény - magyarázatokkal, 2001 : kiegészítő füzet, 2002 / [szerzők Becsei Zsuzsa, Bordács Ágnes, Nánai Györgyné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.4. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 95 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-08-X fűzött : 2000,- Ft
351.713(439)(094) *** 336.2(439)(036)
[AN 935832]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2002.
   Birtokkalauz : föld, telek, erdő : jogok és kötelezettségek / [szerk. Mézes Flórián] ; [szerzők Lovászy Csaba et al.]. - Budapest : GM, 2002. - 395 p. ; 21 cm. - (Solomnis-sorozat, ISSN 1587-8708 ; 2002/1.)
Fűzött : 2835,- Ft
349.41(439)(094)(036)
[AN 934551]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2002.
   Büntető anyagi és eljárásjogi jogszabálygyűjtemény / [szerk. Péntek László] ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanácsi[!] Hivatala Személyzeti és Oktatási Főosztály. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolg. Tanács Hiv., 2002-. - 29 cm
343.1(439)(094)
[AN 935766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 217 p.
Lezárva: 2002. márc. 31.
Fűzött : ár nélkül
343.1(439)(094)
[AN 935767] MARC

ANSEL
UTF-810240 /2002.
   Büntető törvénykönyv, büntetőeljárás, büntetés-végrehajtás, 2002 / [szerk. Nizalowski Attila, Németh István]. - Budapest : Unió, [2002]. - 858 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. ápr. 1.
ISBN 963-388-367-9 kötött : 7900,- Ft
343(439)(094)
[AN 931638]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2002.
Dénes Balázs
   A tiltás gyümölcsei : 3 szigorú drogpolitikai év / [írták Dénes Balázs... , Németh Zsolt... , Szemelyácz János]. - [Budapest] : TASZ, 2002. - 157 p. ; 17 cm. - (TASZ drogpolitikai füzetek, ISSN 1586-1147 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-163-0 fűzött : ár nélkül
343.575(439)"1999/2001" *** 351.761(439)"1999/2001" *** 613.83(439)"1999/2001"
[AN 933910]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2002.
   Egyéni jogok és a közjó : a TASZ válaszai emberi jogi kérdésekre / szerk. Tóth Gábor Attila ; [... szerzői Bayer Judit et al.] ; [közread. a] Társaság a Szabadságjogokért. - Budapest : TASZ, 2002. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-008-1 * fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-202-008)
342.7(439)
[AN 933905]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2002.
   Az európai integráció alapszerződései : a Római, a Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai Szerződések : hatályos és összehasonlító szöveg / szerk. Fazekas Judit ; [ford. Fridély Ágnes, Takács Tibor]. - 2. [átd. kiad.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 312 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. márc. 31.
ISBN 963-224-649-7 fűzött : ár nélkül
European Communities.
341.17(4-62)(094)
[AN 932447]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2002.
   Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény, Nyíregyháza / [szerk. Elek Andrásné] ; [kiad. a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ...]. - [Nyíregyháza] : Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Ig., 2000. - 35 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 2000
ISBN 963-00-5801-4 * fűzött : ár nélkül
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény (Nyíregyháza)
351.79(439.161)(282.243.742)(091) *** 626/627(439.161)(282.243.742) *** 069(439-2Nyíregyháza)
[AN 801401]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2002.
Föglein Gizella (1954-)
   Államforma és államfői jogkör Magyarországon, 1944-1949 / Föglein Gizella. - Budapest : Osiris, 2001. - 259 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265)
Bibliogr.: p. 238-247.
ISBN 963-389-168-X fűzött : 1800,- Ft
342.5(439)(075.8) *** 943.9"1945/1949"(075.8)
[AN 933515]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2002.
   The Hungarian state : thousand years in Europe / eds. András Gergely, Gábor Máthé. - Budapest : Korona, 2000. - 576 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Székely Dániel
ISBN 963-9191-79-5 kötött : ár nélkül
342.5(439)(091) *** 943.9
[AN 803150]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2002.
   "Huszárok a történelem forgószínpadán" : tudományos konferencia : Sárvár, 2000. szeptember 14-15. / [rend. a] Nádasdy Ferenc Múzeum ; [szerk. Söptei István]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2000. - 204, [3] p. ; 25 cm. - (Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai, ISSN 1419-399X ; 5.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7206-82-5 fűzött : ár nélkül
357.133(439)(091) *** 355.48(439) *** 061.3(439-2Sárvár)
[AN 801803]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2002.
Jany János (1969-)
   Médiajogi kézikönyv / Jany János, Ilosvai Gábor, Bölcskei János. - Budapest : Osiris, 2000. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-389-010-1 fűzött : 2800,- Ft
34:791.9.096/.097(439)(036)
[AN 801378]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 170 p.
ISBN 963-389-008-X
34:791.9.096/.097(439)(036)
[AN 801381] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Jogszabálygyűjtemény. - 247 p.
ISBN 963-389-009-8
34:791.9.096/.097(439)(094)
[AN 801384] MARC

ANSEL
UTF-810249 /2002.
Kecskés László (1953-)
   EK-jog és jogharmonizáció / Kecskés László. - 2. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002, cop. 1995. - 340 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 321-332. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-224-377-3 fűzött : ár nélkül
European Communities.
34(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 931656]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2002.
Kovács Klára
   Légből kapott sztorik : 3 másodperc az életem : híres magyar pilóták izgalmas történetei / [írta Kovács Klára]. - [Budapest] : Focus, [2002]. - 173, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86249-2-2 fűzött : ár nélkül
358.432(439)(092)(047.53) *** 797.55(439)(092)(047.53)
[AN 934603]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2002.
   Magyarország IV. és V. kormányzati jelentése az ENSZ számára a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről / [közread. a] Szociális és Családügyi Minisztérium. - [Budapest] : Szociális és Családügyi Min., 2000. - 87 p. ; 30 cm. - Fordítása: The fourth and fifth reports of Hungary to the UN Committee for the Elimination of All Forms of Discriminations Against Woman CEDAW
ISBN 963-00-4434-X * fűzött : ár nélkül
342.7-055.2(439)
[AN 446508]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2002.
   A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a munkavállalók helyzete / szerk. Koltay Jenő ; [rend., közread. az] MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA Közgazdtud. Kutközp., 2000. - 279 p. ; 24 cm
Az 1999. nov. 17-18-án Csopakon megrendezett azonos című konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9321-05-2 fűzött : ár nélkül
349.2(439)"199" *** 331(439)"199" *** 061.3(439-2Csopak)
[AN 802632]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2002.
Nemes Lajos
   Heves vármegye iratai 1304-1944-(1963) : IV. : repertórium és raktári jegyzék / kész. Nemes Lajos, P. Kovács Melinda. - Eger : Heves M. Lvt., 2000. - 292 p. ; 30 cm. - (A Heves Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1418-4745 ; 5.)
Példányszám: 150
ISBN 963-7242-19-8 fűzött : ár nélkül
353.2(439.133) *** 930.253.2(439.133)(083.8) *** 930.253.1(439-2Eger)(083.8)
[AN 449589]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2002.
   Polgári törvénykönyv, Polgári perrendtartás, Családjogi törvény, Végrehajtási törvény / [szerk. Nizalowski Attila, Németh István]. - Budapest : Unió, [2002]. - 851 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. febr. 1.
ISBN 963-388-366-0 kötött : 7100,- Ft
347(439)(094) *** 347.6(439)(094) *** 347.9(439)(094)
[AN 931621]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2002.
   Polgármesterek Magyarországon 1990-2002 között : a települések vezetőinek életrajzi adattára / [... szerk. és a bev. tanulmányt írta Licskó György és Varsányi Erika ; [a szócikkeket írta Erdős Ferenc, Licskó György, Varsányi Erika]. - Budapest : CEBA K., 2001. - 571, [4] p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-86-9)
352.08(439)"199"(092):030
[AN 933677]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2002.
Ruszoly József (1940-)
   Máig érő alkotmánytörténelem : írások és interjúk / Ruszoly József. - Szeged : Bába, 2002. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9347-49-3 fűzött : ár nélkül
342(439)(091)
[AN 933901]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2002.
   Új szabálysértési jogszabályok, magyarázatokkal / Károlyiné Müller Erzsébet [et al.] ; [szerk. Papp László]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 2 db ; 21 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
ISBN 963-9404-14-4 fűzött : ár nélkül
343.791(439)(094)
[AN 931529]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 383 p.
ISBN 963-9404-15-2
343.791(439)(094)
[AN 931531] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 379 p.
ISBN 963-9404-16-0
343.791(439)(094)
[AN 931532] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10258 /2002.
Ambrose, Stephen E.
D-day (magyar)
   D nap : 1944. június 6. : a partraszállás története / Stephen E. Ambrose ; [ford. Szentgyörgyi József]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 638 p., [32] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9421-19-7 kötött : 3500,- Ft
355.48(100)"1939/1945" *** 94"1939/1945"
[AN 931470]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2002.
Aristov, Vadim
   A Kurszk utolsó útja : mi áll a tragédia mögött? / Vagyim Arisztov, Izing Antal. - [Budapest] : Focus, [2002]. - 189, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-86249-1-4 fűzött : ár nélkül
623.827(47)"2000" *** 656.61.08(47)"2000"
[AN 934691]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2002.
Rada Tibor
   A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története, 1830-1945 / ... írta és összeáll. Rada Tibor. - Calgary ; Budapest : Bánkuty G. ; [Pécs] : Gálos Nyomdász Kft., 1998-2001. - 2 db ; 30 cm
ISBN 963-85764-3-X
Ludovika Akadémia (Budapest)
355.232(439)"18/19" *** 355.232(439-2Bp.)(091)
[AN 394171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001. - 1199 p. : ill., részben színes, részben térk.
Kötött : ár nélkül
355.232(439)"18/19" *** 355.232(439-2Bp.)(091)
[AN 934543] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10261 /2002.
Árvai Zsófia
   A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000 között / Árvai Zsófia, Menczel Péter. - Budapest : MNB, 2000. - 47 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2000/8.)
ISBN 963-9057-81-9 fűzött : ár nélkül
330.567.25(439)"199" *** 312.5(439)"199"
[AN 802267]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2002.
Bács Zoltán
   Amit a közraktározásról tudni kell / Bács Zoltán, Kozár László. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 2500
ISBN 963-9422-48-7 fűzött : ár nélkül
339.173(439) *** 658.78(439)
[AN 934730]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2002.
Balogh Olga (1948-)
   Az illetéktörvény magyarázata / Balogh Olga, Dobay Péterné, Röschenthaler Mária. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 455 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2002. márc. 1.
ISBN 963-224-650-0 fűzött : ár nélkül
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
336.28(439)(094)
[AN 934399]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2002.
Barakonyi Károly (1938-)
   Stratégiaalkotás : [egyetemi-főiskolai tankönyv] / Barakonyi Károly. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 24 cm
658.1.012.2(075.8)
[AN 934385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Stratégiai tervezés. - 2002, cop. 1999. - 240 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2779-2 fűzött : 2150,- Ft
658.1.012.2(075.8)
[AN 934389] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Stratégiai menedzsment. - 2002, cop. 2000. - 240 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2780-6 fűzött : 2150,- Ft
658.1.011.1(075.8) *** 658.1.012.2(075.8)
[AN 934390] MARC

ANSEL
UTF-810265 /2002.
Gaál Zoltán (1947-)
   Megbízhatóság, karbantartás / Gaál Zoltán, Kovács Zoltán. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2002. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7332-26-X fűzött : ár nélkül
658.58 *** 519.873
[AN 935190]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2002.
   Gazdasági növekedés és stabilitás 2000-ben : a társadalmi folyamatok néhány jellemzője / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2000. - 116, [25] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2000/2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-215-346-4 fűzött : ár nélkül
330.35(439)"2000" *** 330.36(439)"2000"
[AN 449266]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2002.
Janovics László
   A képességek alapján történő munkaerő-kiválasztás módszertana = The methodology of ability-based work force selection / [írta és összeáll. Janovics László, Szászvári Karina] ; [transl. Róbert Märcz] ; [a Baranya Megyei Munkaügyi Központ kiadványa]. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp., 2000. - 58 p. ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5231-8 fűzött : ár nélkül
331.5 *** 331.101.262
[AN 802361]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2002.
Kacsukné Bruckner Lívia
   Bevezetés az üzleti informatikába : amit a sikeres üzletembernek tudnia kell / Kacsukné Bruckner Lívia, Kiss Tamás. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1999. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241.
ISBN 963-05-7943-X fűzött : ár nélkül
658.1 *** 681.3.004.14 *** 65.012.45
[AN 934471]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2002.
Kafetsios, Konstantinos
   A munkaügyi szolgálatok felmérési gyakorlata a fogyatékossággal rendelkező emberek vonatkozásában az európai országokban = Employment services assessment practices for clients with disabilities in European countries / Konstantinos Kafetsios ; [transl. Róbert Märcz] ; [Baranya Megyei Munkaügyi Központ kiadványa]. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp., 2000. - 49 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 22-24. - Példányszám: 600
ISBN 963-00-5245-8 fűzött : ár nélkül
331.582.2(4)
[AN 802691]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2002.
Kengyel Ákos (1970-)
   Az Európai Unió regionális politikája / Kengyel Ákos. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2002. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 963-9345-68-7 fűzött : 2500,- Ft
332.1(4-62)
[AN 934231]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2002.
   Kivonatos vámtarifa magyarázat : [2007-ig hatályos] / [szerk. Dalnoki Tamás]. - Budapest : Unió, [2002]. - 703 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-343-1 fűzött : 5800,- Ft
336.41(439)(036)
[AN 934383]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2002.
Köves András (1938-)
   Some aspects of medium-term development in Central and Eastern Europe / András Köves. - Budapest : Kopint-Datorg, 2000. - 26 p. : ill. ; 29 cm. - (Kopint-Datorg discussion papers, ISSN 1216-0725 ; 61.)
ISBN 963-7275-77-0 fűzött : ár nélkül
338.12(4-11)"1989/2000"
[AN 449899]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2002.
Mátrai Józsefné
   Munkahelyteremtő beruházások régiós tapasztalatai = The regional experiences of employment creation projects / [írta és összeáll. Mátrai Józsefné] ; [transl. Róbert Märcz] ; [a Baranya Megyei Munkaügyi Központ kiadványa]. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp., 2000. - 41 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-00-5230-X fűzött : ár nélkül
331.582.2(439.11)
[AN 802357]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2002.
Móricz Éva
   Kreatív tervezés a reklámban / Móricz Éva, Téglássy Tamás ; [kiad. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Marketing Tanszék, Marketingkommunikáció Alapítvány]. - Budapest : BKÁE : Marketingkommunikáció Alapítvány, 2002. - 168 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 166-168.
ISBN 963-9345-67-9 fűzött : ár nélkül
659.1(075.8) *** 37.026.9
[AN 931611]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2002.
Müller Ferenc (1939-)
   Design-informatológia : a korszerű tervezési ismeretbázisok felépítése és tartalma / Müller Ferenc. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Fűzött : 2680,- Ft (hibás ISBN 963-9310-03-4)
658.512.2(075.8) *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 933810]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2002.
Printz János
   Költségvetési ellenőrzés / Printz János. - [Budapest] : Perfekt, 2002. - 421 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 417-420.
ISBN 963-394-476-7 fűzött : 2990,- Ft
336.126(439)
[AN 934201]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2002.
Simon András (1942-)
   Potential output and foreign trade in small open economies / András Simon, Zsolt Darvas. - Budapest : NBH, 2000. - 42 p. : ill. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2000/9.)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 963-9057-83-5 fűzött : ár nélkül
339.5(439)"196/199" *** 339.5.01(439)"196/199"
[AN 802265]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2002.
   Speciális program kockázati csoportok számára : esélyegyenlőség - habilitáció - rehabilitáció : VI. Országos Konferencia : Pécs, 2000. november 28-29. : előadások anyaga = Special programme for risk groups : equality of chances - habilitation - rehabilitation : VIth National Conference : material of lectures / [összeáll. Perényi Tímea] ; [szerk. Pappné Doszpod Andrea] ; [a Baranya Megyei Munkaügyi Központ kiadványa]. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp., [2001]. - 138 p. ; 20 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-00-5232-6 fűzött : ár nélkül
331.582.2(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 802692]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2002.
   A számviteli törvény magyarázata / Adorján Csaba [et al.] ; szerk. Garajszki Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 2 db (1021 p.) ; 24 cm
ISBN 963-9404-19-5 fűzött : ár nélkül
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(094)
[AN 932441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [12], 567 p.
ISBN 963-9404-20-9
657(439)(094)
[AN 932443] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [10], 569-1021. p.
ISBN 963-9404-21-7
657(439)(094)
[AN 932444] MARC

ANSEL
UTF-810280 /2002.
Szapáry György (1938-)
   Maastricht and the choice of exchange rate regime in transition countries during the run-up to EMU / György Szapáry. - Budapest : NBH, 2000. - 21 p. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2000/7.)
ISBN 963-9057-80-0 fűzött : ár nélkül
339.7(4-11) *** 336.748(4-11)
[AN 802262]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2002.
   Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / főszerk. Poór József, Karoliny Mártonné ; [szerzők Bábosik Mária et al.]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 578 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 569-[579]. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-224-492-3 fűzött : ár nélkül
658.3
[AN 931588]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2002.
Tamblyn, Doni
The big book of humorous training games (magyar)
   Humoros tréninggyakorlatok nagykönyve / Doni Tamblyn, Sharyn Weiss ; [ford. Hapák Ibolya]. - Miskolc : Z-Press K., cop. 2002. - XIX, 280 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86286-0-X fűzött : 6950,- Ft
331.36
[AN 934763]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2002.
Ujvári Géza
   Számvitel 2002 / Ujvári Géza. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 221 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. máj. 31.
ISBN 963-9404-33-0 fűzött : 4400,- Ft
657(439)(036)
[AN 935807]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2002.
   "Válasszunk jövőt!" : Technológiai Előretekintési Program / [közread. az] Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság. - [Budapest] : OM, [2000]. - 48 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
338.27(439)
[AN 446537]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2002.
Vouzas, Fotis
   Jelentés a monitoring rendszer elemzéséről európai uniós kontextusban = Report on the analysis of the monitoring system in a European Union context / Fotis Vouzas ; [transl. Róbert Märcz] ; [Baranya Megyei Munkaügyi Központ kiadványa]. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp., 2000. - 84 p. ; 20 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-00-5303-9 fűzött : ár nélkül
331.582.2(439.11)
[AN 802362]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2002.
Vouzas, Fotis
   Jelentés a tranzit foglalkoztatás elemzéséről az Európai Unió kontextusában = Report on the analysis of the transit employment in the European Union context / Fotis Vouzas ; [transl. Róbert Märcz] ; [Baranya Megyei Munkaügyi Központ kiadványa]. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp., 2000. - 68 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 34-35. - Példányszám: 600
ISBN 963-00-5297-0 fűzött : ár nélkül
331.582.2(4-62)
[AN 802690]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2002.
   VTSZ : a kereskedelmi vámtarifa harmonizált rendszerének vámtarifa számai : ÁFA-kulcsokkal / [szerk. Huszár Péter]. - Budapest : Taxater, 2001. - 5 db ; 30 cm. - (Jegyzékek 2001 sorozat,, ISSN 1419-9211)
336.41(439)(083.7)
[AN 935769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 100 p.
Fűzött : 981,- Ft
336.41(439)(083.7)
[AN 935771] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 91 p.
Fűzött : 944,- Ft
336.41(439)(083.7)
[AN 935773] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 107 p.
Fűzött : 981,- Ft
336.41(439)(083.7)
[AN 935776] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 84 p.
Fűzött : 888,- Ft
336.41(439)(083.7)
[AN 935779] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 122 p.
Fűzött : 1198,- Ft
336.41(439)(083.7)
[AN 935780] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10288 /2002.
   "...hogy beszéljünk egymással" / [kész. Buza Domonkos et al. szövegeinek felhasználásával] ; [kiad. a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége]. - 2. kiad. - [Budapest] : LESZ, [2000]. - 20 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-00-4141-3 * fűzött : ár nélkül
364.442.8
[AN 448982]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2002.
   Nyugdíjfolyósító Igazgatóság : 50 / [a megemlékezés krónikása Rövid Gábor]. - [Budapest] : [NYUFIG], [2000]. - 96 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-4390-4 * fűzött : ár nélkül
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.
369.5(439)"195/199" *** 061.14(439-2Bp.)(058)
[AN 447002]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2002.
   Szakszervezeti abc : [Liga, MOSZ, MSZOSZ] / [szerk. biz. Kozák László, Lux Judit, Pásztor Miklós] ; [kiad. a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége]. - Budapest : MSZOSZ, 2000. - 118 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 963-00-2440-3 fűzött : ár nélkül
331.105.44(4-62)
[AN 802636]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2002.
Tervező és együttműködő cigány kisebbségi önkormányzatok (angol)
   Planning and co-operating Gypsy minority goverments [!governments] : [working conference] : [Budapest, 24-25. January 2000] / [ed. Csaba Papp] ; [... org. by Partners Hungary Foundation and Co-operating Dutch Foundations]. - Budapest : Partners Hungary, 2000. - 111 p. ; 20 cm. - (Partners booklet,, ISBN 1586-1252 ; ; 2.)
ISBN 963-00-4213-4 fűzött : ár nélkül
364.65(=914.99)(439) *** 364.146(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798760]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10292 /2002.
   360° : közművelődés Csongrád megyében : válogatás a hat évfolyam írásaiból / [szerk. Török József] ; [közread. a] Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ. - [Szeged] : Csongrád M. Közművel. Tanácsadó Közp., 2002. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7193-35-9 fűzött : ár nélkül
360°, ISSN 0237-7578
374(439.181)"199/200" *** 050(439)360°
[AN 933722]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2002.
Campbell, Ross
How to really love your child (magyar)
   Életre szóló ajándék : hogyan szeressük gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2002, cop. 1991. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-14-8 fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 931412]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2002.
   Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia iskolái / [alkotó szerk. Zsolnai József] ; [szerk. Kiss Éva] ; [közread. a] Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja. - Pápa : ÉKP, 2002. - 206 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9220-95-7 kötött : ár nélkül
371.4Zsolnai *** 373.3(439):050.8
[AN 934831]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2002.
Halász László (1933-)
   Az interaktív művészeti CD-ROM hatása / Halász László, Hantos Károly, Faa Balázs ; [közread. a] ... Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Budapest : Balassi : M. Képzőműv. Egy., cop. 2002. - 119 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-450-0 fűzött : 1500,- Ft
371.333 *** 681.3.019 *** 372.87(072)
[AN 934832]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2002.
Harcsa Tiborné Hornyák Katalin
   Óvodatörténeti Múzeum : kiállítás-vezető / [Harcsa Tiborné]. - Martonvásár : Óvodamúz., 2000. - [16] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-00-5798-0 * fűzött : ár nélkül
Óvodamúzeum (Martonvásár)
373.24(439)(091) *** 069(439-2Martonvásár)(036)
[AN 801403]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2002.
   Isten gyermekei vagyunk : keresztény környezetismereti csoportfoglalkozások 5-7 éves korú gyermekek számára : módszertani segédanyag / összeáll. S. Gyurkovics Mária és Eisenbarth Kriszta ... - Budapest : Jel, cop. 2002. - 142 p. : ill., részben kotta ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 5.)
ISBN 963-9318-37-X fűzött : ár nélkül
372.82(072)
[AN 932784]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2002.
Konta Ildikó
   A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában / Konta Ildikó, Zsolnai Anikó. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 117 p. ; 20 cm. - (Pszichológia és pedagógia nevelőknek, ISSN 1218-1285)
Bibliogr.: p. 104-110.
ISBN 963-19-2196-4 fűzött : ár nélkül
37.035 *** 373.32(439) *** 371.382
[AN 934845]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2002.
Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen). Természettudományi Kar.
   50 éves a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kara / [szerk. Lenkey Béla et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2000. - 308 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-472-466-3 kötött : ár nélkül
378.4(439-2Debrecen).096(058) *** 5
[AN 801778]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2002.
Kurucz Rózsa (1952-)
   Az első magyar óvóképző, 1837-1843 / Kurucz Rózsa. - Szekszárd : Babits, 2002. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9272-62-0 kötött : ár nélkül
Tolnai Képző- és Példány-intézet.
377.8:373.24(439)"183/184"
[AN 933851]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2002.
A mérnökképzés és a mérnöki foglalkozás Európában (angol)
   Engineering education and professional activity of engineers in Europe : [chambers and associations of engineers in dialogue] : [2nd European Forum of Engineers, Budapest 2000. 8-10, October] / [... comp. by Ödön Hajtó et al.] ; comp. ... by the Institute of Continuing Engineering Education of the Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : Logod BT, 2000. - 128 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-3734-3 fűzött : ár nélkül
378.662(4) *** 331.54(4) *** 62(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 449919]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2002.
   A mérnökképzés és a mérnöki foglalkozás Európában : [mérnöki kamarák és mérnöki szervezetek párbeszéde] : [2. Európai Mérnökfórum, Budapest 2000. október 8-10.] / [... kész. Hajtó Ödön et al.] ; ... összeáll. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete. - Budapest : Logod BT, 2000. - 122 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-3733-5 fűzött : ár nélkül
378.662(4) *** 331.54(4) *** 62(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 449918]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2002.
A mérnökképzés és a mérnöki foglalkozás Európában (német)
   Ingenieurausbildung und Ingenieurberuf in Europa : [Ingenieurkammern und Verbände im Dialog] : [2. Europäisches Ingenieurforum, Budapest 2000. 8-10, Oktober] / [die Autoren der Studie Ödön Hajtó et al.] ; ... zsgt. vom Institut für Ingenieur-Weiterbildung der Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Budapest. - Budapest : Logod BT, 2000. - 136 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-3735-1 fűzött : ár nélkül
378.662(4) *** 331.54(4) *** 62(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 449920]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2002.
Németh Józsefné
   Andreetti Károly élete és munkássága / Németh Józsefné ; [megj. az Andreetti Károly Emlékére Nemesen Érző Szív a Gyermekekért Alapítvány gondozásával]. - Sóskút : Andreeti K. Emlékére Nemesen Érző Szív a Gyermekekért Alapítvány, 2000. - 140 p. : ill. ; 32 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-00-3790-4 kötött : ár nélkül
Andreetti Károly (1878-1949)
378.12(439)(092)Andreetti_K. *** 72(439)(092)Andreetti_K.
[AN 446882]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2002.
Paksi Éva
   Szenvedélyek zsákutcája : tanári kézikönyv / [... írta és összeáll. Paksi Éva] ; [közread. az Egészségvirág Egyesület]. - Budapest : Egészségvirág Egyes., [2002]. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9361-8 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 613.81/.84
[AN 933630]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2002.
Perlai Rezsőné (1934-)
   Fejlesztő játékok az óvodában : különös tekintettel a hátrányos helyzetű cigány gyermekekre / Perlai Rezsőné ; [közread. a] Magyar Óvodapedagógiai Egyesület. - Miskolc : M. Óvodaped. Egyes., 2002. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 963-202-706-X fűzött : ár nélkül
372.3 *** 371.382 *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 933709]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2002.
Petrik, Eva
Mit meinen Kindern einen neuen Weg (magyar)
   Gyermekeimmel / Eva Petrik ; [ford. Ligeti Margit]. - Budapest : Vigilia, 2002. - 108 p. ; 18 cm. - (Sapientia családpedagógiai füzetek, ISSN 1588-516X ; 1.)
ISBN 963-7964-60-6 fűzött : 470,- Ft
37.018.1 *** 37.034 *** 244
[AN 934726]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2002.
   Soros támogatással a korszerű oktatásért / [szerk. Horváthy György]. - Veszprém : MPI, 2000. - 74 p. ; 20 cm. - (Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében, ISSN 1585-4779 ; 8.)
ISBN 963-8444-86-X fűzött : ár nélkül
371.3(439)"18" *** 061.27Soros_Alapítvány
[AN 801813]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2002.
   Ünnepi műsorok, vetélkedők / [... összeáll. Balogh Ferencné et al.] ; [szerk. és kiad. Németh László]. - Iván : Németh L., 2000. - 2 db : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-640-382-1 fűzött : ár nélkül
371.383.2 *** 394.21(439)
[AN 447113]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 77, [2] p.
ISBN 963-640-383-X
371.383.2 *** 394.21(439)
[AN 447125] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 76, [3] p.
ISBN 963-640-769-X
371.383.2 *** 394.21(439)
[AN 447131] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10310 /2002.
   Afrikai Nemzetek Kupája, 1957-2002 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2002. - 199 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 8.)
ISBN 963-202-434-6 fűzött : ár nélkül
796.332(6)"1957/2002"
[AN 933653]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2002.
Dávid Sándor (1937-)
   Piros ulti / Dávid Sándor ; Studniczky Ferenc előszavával. - Budapest : Hungalibri, [2000]. - 341 p., 15 t. : ill., színes ; 23 cm. - (Forma-1 sztorik, ISSN 1416-4868 ; 2000.)
ISBN 963-9163-45-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9163-26-0)
796.71
[AN 801095]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2002.
Ficsor Zoltán
   Papírrepülők : 15 db nagyteljesítményű papírrepülő-modell / Ficsor Zoltán ; [a fényképek és a hajtogatások a szerző ... munkái]. - 2. kiad. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 40, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-13-4 fűzött : 390,- Ft
379.826 *** 745.54(02.053.2)
[AN 931618]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2002.
Gall, Christine
Mobiles (magyar)
   Pörgő-forgók / Christine Gall ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/48.)
ISBN 963-9445-18-5 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 934744]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2002.
Havasné Borszék Lilian
   Papírmasé / Havasné Borszék Lilian ; [az ábrák a szerző saját munkái]. - Szeged : Lazi, [2002]-. - 24 cm
379.826 *** 745.54(02.053.2)
[AN 933843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - 48, [2] p. : ill.
ISBN 963-9416-05-3 fűzött : 390,- Ft
379.826 *** 745.54(02.053.2)
[AN 933846] MARC

ANSEL
UTF-810315 /2002.
Kis Etelka
   Agyagozás / Kis Etelka. - Budapest : Cser K., 2002. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 4. ksz.)
ISBN 963-9445-19-3 fűzött : 998,- Ft
379.826 *** 738
[AN 934748]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2002.
Mikulka Ferenc
   Csomózott karkötők / Mikulka Ferenc. - Budapest : Cser K., 2002. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/49.)
ISBN 963-9445-21-5 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 746
[AN 934736]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2002.
Ondrejovics László
   Híres lovasok, tragikus sorsok a siófoki versenyek tükrében / Ondrejovics László. - Budapest : VEL Kft., [2001]. - 202 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 963-00-4995-3 fűzött : ár nélkül
798(439-2Siófok)(092)
[AN 802558]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2002.
Rogaczewski-Nogai, Sybille
Porzellan Malerei, Motive für Tassen, Teller & Vasen (magyar)
   Porcelánfestés : minták csészékre, tányérokra és vázákra / Sybille Rogaczewski-Nogai ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-001-6 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 75.023.15
[AN 933953]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2002.
Shadowrun (magyar)
   Shadowrun / [kész. Jordan Weisman et al.] ; [ford. Novák Gábor, Vánkai Péter] ; [... ill. Tom Baxa et al.]. - 3. kiad. / ... írta és fejlesztette Michael Mulvihill és Robert Boyle. - Budapest : Beholder, 2002. - 332 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-9399-10-8 kötött : 4498,- Ft
793.9
[AN 935838]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2002.
Zubály Sándor (1968-)
   A rettegés erdeje : fantasztikus játékkönyv / Garry Hamilton ; [... ill. Zubály Sándor és Balogh István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - [286] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 45.)
ISBN 963-9346-60-8 fűzött : 798,- Ft
793/794(0:82-31)
[AN 934896]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10321 /2002.
Botond, (1949-)
   Homo bellicosus : [Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeum Templomtér, ... Budapest ... 2000. október 19-november 19.] / Botond ; [a kiállítást rend. Mattyasovszky Péter]. - Budapest : Főv. Képtár, 2000. - [36] p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 109.)
ISBN 963-9340-00-6 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Botond *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 802281]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2002.
Csorba László (1952-)
Az Országház (angol)
   The Hungarian Parliament / [text] László Csorba, József Sisa ; [photos] Zoltán Szalay ; [transl. by Gabriella Szabó-Papp]. - [Budapest] : [KIT Képzőműv. K.], [2002]. - 45, [3] p., [72] t. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-336-877-4 kötött : ár nélkül
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 328(439)(091) *** 77.04(439)(092)Szalay_Z.
[AN 935760]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2002.
Csorba László (1952-)
Az Országház (német)
   Das ungarische Parlament / [Text] László Csorba, József Sisa ; [Bilder] Zoltán Szalay ; [aus dem Ungarischen übers. von András Zwickl]. - [Budapest] : [KIT Képzőműv. K.], [2002]. - 51 p., [72] t. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-336-878-2 kötött : ár nélkül
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 328(439)(091) *** 77.04(439)(092)Szalay_Z.
[AN 935763]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2002.
   "...de szabadíts meg a gonosztól" / [... szerk. ... Csonka Béla] ; [a fotókat kész. ... Barna Ágnes et al.] ; [bev. Csoóri Sándor] ; [kiad. a Somogyi Fotóklub]. - Kaposvár : Somogyi Fotóklub, 2000. - 68, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. horvát, angol és német nyelven is. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3293-7 fűzött : ár nélkül
77.04 *** 355.48(497.13)"199"(084.12)
[AN 449199]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2002.
Déry Attila (1954-)
   A forma visszaszerzése : építészettörténeti tanulmányok / Déry Attila. - [Budapest] : Terc, cop. 2002. - 88 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészet/elmélet, ISSN 1587-592X ; 2.)
ISBN 963-86263-4-8 fűzött : ár nélkül
72.01 *** 316.7
[AN 934861]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2002.
   Az építészet története : [felsőoktatási tankönyv]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997-2002. - 3 db : ill. ; 23x25 cm
ISBN 963-18-9725-7 * (hibás ISBN 963-18-7464-8)
72(100)(091)(075.8)
[AN 269968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A Modern Mozgalom és a későmodern / Vámossy Ferenc. - 2002. - 427 p.
Bibliogr.: p. 419-422.
ISBN 963-19-3369-5 kötött : 5339,- Ft
72(100)"192/199"(075.8) *** 72.037/.038(100)(075.8)
[AN 933670] MARC

ANSEL
UTF-810327 /2002.
   Érd és térsége : épített környezet az agglomerációban = Érd and vicinity : built environment in the conurbation in Hungary / [szerk. Rumi Imre] ; [írták Bertók József et al.]. - Érd : Modulus-R BT, 2000. - 125 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 963-03-6201-5 kötött : ár nélkül
Érd
711.4(439-2Érd) *** 911.375.225(439-2Bp.) *** 911.375.453(439-2Érd) *** 332.1(439.153)
[AN 449467]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2002.
Haász István (1946-)
Művek (vál.)
   Haász István : [Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeum, Budapest ... 2000. augusztus 24 - október 1.] / [a kiállítást rend. Lorányi Judit] ; [a katalógust szerk. Fitz Péter]. - Budapest : Főv. Képtár, [2001]. - [54] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 108.)
Magyar és német nyelven
ISBN 963-7096-98-1 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Haász_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 802273]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2002.
Hála József (1949-)
   Art geo palota a Stefánián : 100 éves a Földtani Intézet Lechner Ödön által tervezett szecessziós épülete = Art geo palace in Budapest : the building of the Geological Institute of Hungary is 100 years old, designed by Ödön Lechner / Hála József, Maros Gyula. - Budapest : MÁFI, 2000. - 102 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 963-671-227-1 kötött : ár nélkül
Lechner Ödön (1845-1914)
Magyar Állami Földtani Intézet (Budapest)
72(439)(092)Lechner_Ö. *** 727.57.035.93(439-2Bp.)
[AN 802214]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2002.
Halász Károly (1946-)
   Taposott képek : [Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeum Templomtér ..., Budapest ... 2000. december 7 - 2001. január 14.] / Halász Károly ; [a kiállítást rend. ... Mattyasovszky Péter]. - [Budapest] : [Főv. Képtár], [2001]. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 110.)
ISBN 963-9340-01-4 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Halász_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2000/2001"
[AN 802277]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2002.
Hegyi Csaba (1970-)
   Szimpla realizmus : Pécsi Kisgaléria, ... 2000. november 16-tól december 10-ig / Hegyi Csaba ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara]. - [Pécs] : PTE Művészeti Kar, cop. 2000. - 26 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-641-786-5 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Hegyi_Cs. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 802227]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2002.
   Az iparművészet könyve / szerk. Ráth György. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002. - 3 db : ill., részben színes ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1902-1912
ISBN 963-9272-56-6 kötött : ár nélkül
745(100)(091)
[AN 922608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 633, [2] p., LXXV t.fol.
Sajtó alá rend. Divald Kornél. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9272-59-0
739(100)(091) *** 748(100)(091) *** 686.1(100)(091) *** 746(100)(091)
[AN 933643] MARC

ANSEL
UTF-810333 /2002.
   Jászkun Fotóklub 1980/2000 / [kiállítók ... Barhács László et al.]. - [Szolnok] : [Jászkun Fotóklub], [2001]. - 23 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5699-2 * fűzött : ár nélkül
Jászkun Fotóklub (Szolnok)
77.04(439.169) *** 061.28(439-2Szolnok) *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 800218]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2002.
Kaesz Gyula (1897-1967)
A bútorstílusok (új kiadása)
   Ismerjük meg a bútorstílusokat / Kaesz Gyula ; [a rajzokat kész. Kígyóssy Ágnes, Fekete György]. - 8. kiad. - Budapest : Háttér, [2002], cop. 1995. - 271, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-264.
ISBN 963-9365-06-8 fűzött : 1998,- Ft
749.1.03
[AN 934217]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2002.
Kalmár Lajos (1967-)
   Agenda, 2000 / Kalmár Lajos. - [Pécs] : Szerző, cop. 2000. - 71 p. : ill. ; 21x22 cm
Fotóalbum. - A bev. angol és francia nyelven is
ISBN 963-640-924-2 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Kalmár_L.
[AN 801747]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2002.
Koronczi Endre (1968-)
   Szinkron / Koronczi Endre. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2000. - 51, [6] p. : ill., színes ; 13x15 cm
ISBN 963-640-795-9 * fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Koronczi_E.
[AN 448906]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2002.
   Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál] ; [szerk. Hollósi Nikolett]. - Budapest : Kossuth, [2001]-. - 6 db ; 33 cm
ISBN 963-09-5012-X *
72(439)(084.12)
[AN 804287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Késő reneszánsz és kora barokk / [szerző Feld István] ; [bev. Domokos György] ; [fotó Bagyinszki Zoltán]. - cop. 2002. - 179 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 963-09-4340-9 kötött : ár nélkül
72(439)"15/17"(084.12) *** 72.034(439) *** 72.034.7(439)
[AN 934839] MARC

ANSEL
UTF-810338 /2002.
Magyar Szalagkiállítás (1.) (2000) (Szombathely)
   1. Magyar Szalagkiállítás : Szombathelyi Képtár, 2000. június 23 - augusztus 30. = 1st Hungarian Band Exhibition : 23 June to 30 August 2000 / [... a katalógust szerk. ... Keszthelyi Katalin] ; [a kiállítást rend. ... Sütő Éva]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2000]. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusa,, ISSN 0239-1910)
ISBN 963-8368-46-2 fűzött : ár nélkül
745.52(439)"199/2000" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 441901]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2002.
Magyar Textilbiennálé (16.) (2000) (Szombathely)
   16. Magyar Textilbiennálé : [16. Alkalmazott Textilbiennálé] : Szombathelyi Képtár, 2000. június 23-tól augusztus 30-ig = 16th Hungarian Textile Biennial : [16. Applied Textile Biennial] : 23 June to 30 August 2000 / [a katalógust szerk. Keszthelyi Katalin] ; [a kiállítást rend. Orosz Péter]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2000]. - [46] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusa,, ISSN 0239-1910)
ISBN 963-8368-43-8 fűzött : ár nélkül
745.52(439)"199/2000" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 441710]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2002.
Magyar Textilbiennálé (16.) (2000) (Szombathely)
   16. Magyar Textilbiennálé : [16. Tér- és Falitextil Biennálé] : Szombathelyi Képtár, 2000. június 23-tól augusztus 30-ig = 16th Hungarian Textile Biennial : [16. Textile Art Biennial] : 23 June to 30 August 2000 / [a katalógust szerk. Keszthelyi Katalin] ; [a kiállítást rend. Szepes Hédi]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2000]. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusa,, ISSN 0239-1910)
ISBN 963-8368-44-6 fűzött : ár nélkül
745.52(439)"199/2000" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 441892]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2002.
Marosvári Attila
   A kiszombori rotunda / Marosvári Attila ; [fotó Dömötör Mihály] ; [kiad. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testülete]. - Kiszombor : Önkormányzat, 2000. - 69 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 61-67.
ISBN 963-00-3664-9 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Kiszombor)
[AN 802041]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2002.
Marosvári Attila
A kiszombori rotunda (angol)
   The rotunda in Kiszombor / Attila Marosvári ; [photographs Mihály Dömötör] ; [transl. Charles Richard Marshall] ; [publ. by the Kiszombor Village Council]. - Kiszombor : Village Council, 2000. - 69 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 61-67.
ISBN 963-00-6020-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3664-9)
726.54(439-2Kiszombor)
[AN 802044]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2002.
Marosvári Attila
A kiszombori rotunda (német)
   Die Rotunde in Kiszombor / Attila Marosvári ; [Photos Mihály Dömötör] ; [deutsche Übers. Kornelia Krietsch, Aladár Tamásy, Andrea Kovács] ; [hrsg. von dem Vertretungskörper der Kiszomborer Selbstverwaltung]. - Kiszombor : Vertretungskörper der Kiszomborer Selbstverwaltung, 2000. - 69 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 61-67.
ISBN 963-00-6021-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3664-9)
726.54(439-2Kiszombor)
[AN 802049]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2002.
   Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa / hrsg. von Márta Font und Mária Sándor. - Budapest ; Pécs : Archäologisches Inst. der UAW, 2000. - 224 p. : ill. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 9.)
Az 1997. november 10-14. között Pécsett tartott tudományos ülés anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7391-77-0 fűzött : ár nélkül
711.4(4-11)"11/16" *** 72(4-11)"11/16" *** 904(4-11) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 802991]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2002.
Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé (13.) (2000) (Szombathely)
   13. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé : Szombathelyi Képtár 2000. június 23-tól augusztus 30-ig = 13th International Biennial of Miniature Textiles : 23 June to 30 August 2000. / [... a katalógust szerk. ... Keszthelyi Katalin] ; [a kiállítást rend. ... Cebula Anna]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2000]. - [71] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusa,, ISSN 0239-1910)
ISSN 0230-9971 = Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé
ISBN 963-8368-42-X fűzött : ár nélkül
745.52(100)"199/2000" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 441935]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2002.
Nemzetközi Zászló Biennálé (2.) (2000) (Szombathely)
   2. Nemzetközi Zászló Biennálé : Szombathelyi Képtár, 2000. június 23 - augusztus 30. = 2nd International Flag Biennial : Gallery of Szombathely, 23 June to 30 August 2000 / [... a katalógust szerk. ... Keszthelyi Katalin] ; [a kiállítást rend. ... Sütő Éva]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2000]. - [42] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusa,, ISSN 0239-1910)
ISBN 963-8368-41-1 fűzött : ár nélkül
745.52(100)"199/2000" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 441928]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2002.
   Paizs László / [tanulmány ... Wehner Tibor, Révész Emese]. - Budapest : Körmendi Galéria, cop. 2000. - 178 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 12.)
Magyar és angol nyelven. - Műjegyzék: p. 86-87. - Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 963-00-4877-9 fűzött : ár nélkül
Paizs László (1935-)
73/76(439)(092)Paizs_L.
[AN 801979]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2002.
Pauler Ákos (1876-1933)
   Művészetfilozófiai írások / Pauler Ákos ; [bevezetéssel ell., szerk. és a szöveget gond. Somos Róbert]. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 335, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9406-68-6 fűzött : 2500,- Ft
7.01 *** 111.852 *** 1(439)(092)Pauler_Á.
[AN 934631]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2002.
Rábaközi Imre
   A budapesti kármelita templom története / Rábaközi Imre, Szabó Kristóf ; [kiad. a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány]. - Budapest : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 2000. - 47, [2] p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-85236-5-4 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 449074]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2002.
Szotyory László (1957-)
Művek (vál.)
   Szotyory László : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2000. április 29 - május 28.] / [a kiállítást rend. ... Sasvári Edit, Szotyory László] ; [szerk. ... Lakat Erika, Sasvári Edit] ; [tanulmány ... Nádasdy Ádám, Wehner Tibor]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2000. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 276.)
Katalógus. - Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 700
ISBN 963-9279-07-2 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Szotyory_L. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 802290]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2002.
Tatai Erzsébet (1958-)
   Művészettörténeti ismeretek / Tatai Erzsébet. - Budapest : Enciklopédia, 2002. - 287 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-8477-65-2 kötött : ár nélkül
7(100)(091)(078) *** 7.01
[AN 933662]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2002.
Téli Tárlat, (2000) (Vác)
   Téli Tárlat, 2000. - [Vác] : [Madách I. Művel. Közp.], 2000. - 31 p. : ill. ; 23 cm
Katalógus. - Rend., közread. a váci Madách Imre Művelődési Központ
ISBN 963-00-5985-1 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Vác)
[AN 801317]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2002.
   A természetfotózásról / [szöveg, fényképek Christian Perkins et al.]. - Budapest : Rainbow Slide, 2002. - 141 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-202-346-3 fűzött : 1990,- Ft
77.047 *** 502
[AN 935543]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2002.
Tóth Zsuzsanna
   Szent Lipót alakja a Duna-medence művészetében és kultúrájában / Tóth Zsuzsanna. - [Budapest] : Belvárosi Ifj. Ház, 2000. - 44 p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Helyismereti füzetek / Belvárosi Ifjúsági Ház,, ISSN 1586-9113 ; 2.)
Bibliogr.: p. 43-44. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-5043-9 * fűzött : ár nélkül
73/76.046.3 *** 73/76(439) *** 235.3(092)Leopold_von_Babenberg
[AN 801035]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10355 /2002.
Falvy Zoltán (1928-)
   A magyar zene története / Falvy Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 165 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-2702-4 fűzött : ár nélkül
78(439)(091)
[AN 931594]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2002.
Kollár Kálmán (1932-)
   "Zengj nekünk dalt..." : tanulmányok Kodály Zoltán válogatott vegyes kari műveiről / Kollár Kálmán ; [kiad. Liszt Ferenc Kórustársaság ...]. - Veszprém : Liszt F. Kórustárs., [2002]. - 123, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-640-3 fűzött : ár nélkül
Kodály Zoltán (1882-1967)
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.087.684(439)
[AN 934732]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2002.
   A Magyar Rádió Énekkarának képeskönyve / [szerk. Nádor Tamás] ; [karmesterfotók Moldvay József]. - [Budapest] : MR, 2001. - 104 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7058-35-4 fűzött : ár nélkül
Magyar Rádió Énekkara.
78.071.2(439)(=00)(092)
[AN 904350]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10358 /2002.
Alfonsi, Alice
Skywalker family album (magyar)
   Skywalker családi album / kész. Alice Alfonsi ; ford. Nemes Judit. - Budapest : Egmont, 2002. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 963-627-733-8 fűzött : 598,- Ft
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 934755]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2002.
Cerasini, Marc
I am a Jedi apprentice (magyar)
   Jedi-növendék vagyok / Anakin Skywalker ahogy Marc Cerasininek elmesélte ; ford. Nemes Judit. - Budapest : Egmont, 2002. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Star wars : a klónok támadása (keretcím)
ISBN 963-627-734-6 fűzött : 598,- Ft
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 934747]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2002.
Manson, Jane
Attack of the clones (magyar)
   Star wars, a klónok támadása / a képeskönyvet Jane Manson és Sarah Hines-Stephens írta George Lucas története, illetve George Lucas és Jonathan Hales forgatókönyve alapján ; [ford. Nemes Judit]. - Budapest : Egmont, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-627-735-4 kötött : 1599,- Ft
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G. *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 934761]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2002.
Reynolds, David West
Star wars, attack of the clones : the visual dictionary (magyar)
   Star wars, a klónok támadása : képes enciklopédia / írta David West Reynolds ; a különleges tárgyakat kész. Robert E. Barnes, Don Bies és John Goodson ; az új fényképeket Alex Ivanov kész. ; [ford. Turbucz Tünde és Tarr Bence]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN  963-9090-79-4 kötött : 2900,- Ft
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 934789]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2002.
Spaas, Lieve
   Le cinéma nous parle : stratégies narratives du film / par Lieve Spaas. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2000. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Bibliothèque française,, ISSN 1217-923X ; 3.)
Bibliogr.: p. 105-107. - Példányszám: 350
ISBN 963-472-507-4 fűzött : ár nélkül
791.43.01
[AN 802019]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10363 /2002.
Angelini, Maria Teresa
   Gyakorlati olasz nyelvtan / Maria Teresa Angelini, Móritz György. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1987. - 356 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3131-5 fűzött : ár nélkül
805.0-5(078)=945.11
[AN 935326]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2002.
   Angol - magyar társalgási témák angol anyanyelvűektől / [vál. és szerk. P. V. Alexandre] ; [a nyelvi anyagot szolgáltatta Vivien Granham, Thomas Woodward] ; [ford. Gyera János]. - 3. kiad. - Budapest : Malex, 2000. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 963-04-8285-1 fűzött : 1350,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 933788]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2002.
Bajczi Tünde
   Funny stories and anecdotes at elementary level = Tréfás történetek és anekdoták alapfokon / Bajczi Tünde. - 2. jav. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2002, cop. 2000. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-49-9 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 934105]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2002.
Balázs Géza (1959-)
   Nyelvünkben a világ : esszék, jegyzetek / Balázs Géza ; Luzsicza Lajos Árpád rajz. - Budapest : Ister, 2002. - 270 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 963-9243-43-4 fűzött : 1500,- Ft
809.451.1-06(0:82-92)
[AN 933642]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2002.
Barić, Ernest
   Hrvatsko - mađarski rječnik za hrvatske (manjinske) samouprave = Horvát - magyar szótár horvát (kisebbségi) önkormányzatok számára = Mađarsko - hrvatski rječnik za hrvatske (manjinske) samouprave ; Magyar - horvát szótár horvát (kisebbségi) önkormányzatok számára / Ernest Barić ; [nakl.] Hrvatski znanstveni zavod. - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2002. - 161, 111 p. ; 22 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-9699-4 kötött : ár nélkül
801.323=862=945.11 *** 801.323=945.11=862 *** 352(439)(=862)
[AN 934960]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2002.
Boga István
   Magyar - arab szótár / Boga István. - Budapest ; Casablanca : KCST, 2001. - 4 db (868 p.) ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 29.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8378-15-8)
801.323=945.11=927
[AN 933940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - E. - XXIII, 344 p.
801.323=945.11=927
[AN 933944] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., F - Ki. - p. XXIII, 346-667.
801.323=945.11=927
[AN 933946] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Ki - P. - XXIII, 418 p.
801.323=945.11=927
[AN 933947] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Q - Zs. - p. XXIII, 421-868.
801.323=945.11=927
[AN 933948] MARC

ANSEL
UTF-810369 /2002.
Botlik Dénesné
   Angol nyelvű szöveggyűjtemény beszédfejlesztő gyakorlatokkal : közép- és felsőfok : oral practice in English intermediate and advanced level / Botlik Dénesné. - Budapest : Librotrade, 2000. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-11-1 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 801060]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2002.
Dókus Tünde
   Készülj velünk, vizsgázz velünk! : feladatok az angol "B" típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Dókus Tünde, Németh Katalin. - Székesfehérvár : Lexika, 1999 [!2000]. - 190 p. ; 29 cm
ISBN 963-9092-85-1 fűzött : 980,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 446530]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2002.
Dudás Ildikó
   Készülj velünk, vizsgázz velünk! : feladatok a német "B" típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Dudás Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2000. - 192 p. ; 29 cm
ISBN 963-9092-86-X fűzött : 980,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 450849]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2002.
Hajdu Katalin
   Angol : beszédhelyzetek, szituációk és megoldások gyűjteménye / Hajdu Katalin, John Barefield. - 4. jav. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2002. - 277, [2] p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
Oktatási segédlet. - Beszédhelyzetek, szituációk és megoldások gyűjteménye (gerinccím)
ISBN 963-9328-44-8 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 931409]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2002.
Ivanics Mária
   Das Buch der Dschingis-Legende = Däftär-i Čingiz-nāmä / Mária Ivanics, Mirkasym A. Usmanov. - Szeged : Dep. of Altaic Studies, Univ. of Szeged, 2002-. - 23 cm
Däftär-i Čingiz-nāmä
809.432.1-82"16"
[AN 933715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vorwort, Einführung, Transkription, Wörterbuch, Faksimiles. - 2002. - 324 p. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 44.)
Bibliogr.: p. 25-28.
ISBN 963-482-576-1 fűzött : ár nélkül
809.432.1-82"16"
[AN 933725] MARC

ANSEL
UTF-810374 /2002.
Kassai Ilona (1945-)
   Fonetika / Kassai Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 283 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-270.
ISBN 963-19-2790-3 fűzött : 1820,- Ft
801.4(075.8) *** 809.451.1-4(075.8)
[AN 931601]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2002.
Kelemen Jolán (1923-)
   Exercices de français contemporain / Jolán Kelemen. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 226 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-19-3315-6 fűzött : 1960,- Ft
804.0-5(076)(075.8)
[AN 935100]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2002.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf]. - Utánny. / ... gond. Dorogman György. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1992. - 491 p. ; 14 cm
Magyar - spanyol, spanyol - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6303-7)
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 934379]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2002.
Kristóf János (1950-)
   Angol szavak és kifejezések a vegyész- és környezetmérnöki gyakorlatból / összeáll. Kristóf János, Rédey Ákos. - Veszprém : VE K., 2000. - 294 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9220-49-3 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11(075.8) *** 801.323=945.11=20(075.8) *** 66 *** 504
[AN 802683]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2002.
László Sarolta (1946-)
   Magyar - német igei vonzatok / László Sarolta, Szanyi Gyula. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 9.
ISBN 963-19-2802-0 fűzött : ár nélkül
803.0-561.834(078)=945.11
[AN 933610]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2002.
Magay Tamás (1928-)
   Angol és amerikai kifejezések szótára : 12000 szókapcsolat, 14000 angol példamondat = A dictionary of English and American idioms in Hungarian : 12000 British and American idiomatic expressions with 14000 illustrative examples / Magay Tamás ; [mtárs Berkáné Danesch Marianne]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1999. - XVI, 807, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [809-810].
ISBN 963-05-7931-6 fűzött : ár nélkül
802.0-318=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 934120]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2002.
Mészáros László
   Francia társalgás / Mészáros László, Marie-Paule Morin. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 253 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-2472-6 fűzött : ár nélkül
804.0(078)=945.11
[AN 934369]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2002.
Móritz György
   Olasz társalgás / Móritz György. - 13. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1969. - 207 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3234-6 fűzött : ár nélkül
805.0(078)=945.11
[AN 931516]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2002.
   Pest megye földrajzi nevei / közzétette Farkas Ferenc ; szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2002-. - 24 cm
Pest (megye)
809.451.1-311(439.153)
[AN 934852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A Nagykátai járás / [Horváth Lajos és Hegedűs Attila vezetésével gyűjtötték Pest megyei pedagógusok ...] ; [a mutatót összeáll. Horváthné Kispéter Zsuzsanna]. - 2002. - 152 p. : ill. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693 ; 4.)
ISBN 963-9296-50-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1-311(439.153-37Nagykáta)
[AN 934854] MARC

ANSEL
UTF-810383 /2002.
Staub Valéria
   Írásbeli feladatok a nyelvvizsgán : francia : felsőfok, középfok, alapfok / [szerző Staub Valéria]. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2002. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
ISBN 963-05-7798-4 fűzött : ár nélkül
804.0(079.1)=945.11
[AN 933710]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2002.
Szabó József (1940-)
   Koppány menti tájszótár / Szabó József ; [kiad. a Wosinsky Mór Megyei Múzeum]. - Szekszárd : Wosinsky Múz., 2000. - 248 p. ; 25 cm
ISBN 963-7209-19-0 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-82242-1814)
809.451.1-087(439Koppány_mente) *** 809.451.1-321.1
[AN 801791]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2002.
Szabó T. Attila (1906-1987)
   Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / ... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.]. - Budapest : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, 1993-. - 25 cm
Az 1-4. köt. 1975-1984 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál jelent meg. - A 8. kötettől főszerk. Vámszer Márta. - A 9. kötettől közread. az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 963-05-6516-1ISBN 973-26-0339-9
809.451.1-087(439.21) *** 809.451.1-3(439.21) *** 809.451.1-53
[AN 36887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., R - Száj. - 2002. - 1064 p.
ISBN 963-05-7853-0 kötött : ár nélkülISBN 973-8231-13-2
809.451.1-087(439.21) *** 809.451.1-3(439.21) *** 809.451.1-53
[AN 934728] MARC

ANSEL
UTF-810386 /2002.
Székely András
   Šag za šagom : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Székely András, Székely Nyina ; [ill. Pintér Péter]. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1999. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-2805-5 fűzött : ár nélkül
808.2(078)=945.11
[AN 934233]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2002.
Werner-Ulrich, Doris
Türkisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : török : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich, Marcus Stein ; a m. vált. Sudár Balázs munkája ; ill. J. L. Goussé. - Budapest : Assimil, cop. 2002. - 160 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-27-9 fűzött : ár nélkül
809.435(078)=945.11
[AN 933649]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10388 /2002.
Szörényi László (1945-)
   Philologica Hungarolatina : tanulmányok a magyarországi neolatin irodalomról / Szörényi László. - Budapest : Kortárs, 2002. - 252, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9297-60-7 fűzött : 2100,- Ft
871(439)(091)
[AN 933868]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2002.
Todorov, Tzvetan
Introduction à la littérature fantastique (magyar)
   Bevezetés a fantasztikus irodalomba / Tzvetan Todorov ; [ford. Gelléri Gábor] ; [... az utószót írta Maár Judit]. - Budapest : Napvilág, 2002. - 170 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 963-9350-02-8 fűzött : 1600,- Ft
82.01-312.9
[AN 933972]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2002.
Zemplényi Ferenc (1942-)
   Műfajok reneszánsz és barokk között / Zemplényi Ferenc. - Budapest : Universitas, 2002. - 152 p. ; 25 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-64-7 kötött : ár nélkül
82(091)"15/16" *** 894.511(091)"15/16" *** 82.015"15/16"
[AN 933664]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10391 /2002.
   Akitől ellopták az időt : Szerb Antal emlékezete / szerk. Wágner Tibor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2002. - 472, [5] p. ; 24 cm
ISBN 963-9406-71-6 fűzött : 3800,- Ft
Szerb Antal (1901-1945)
894.511(092)Szerb_A.
[AN 934467]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2002.
Farkas Gyula (1894-1958)
   A magyar irodalom története / Farkas Gyula. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-11-4 fűzött : ár nélkül
894.511(091)
[AN 934704]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2002.
Fried István (1934-)
   "Ne az író történjen meg, hanem a műve" : a politikus és az irodalmi író Márai Sándor / Fried István. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 202 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-210-3 fűzött : ár nélkül
Márai Sándor (1900-1989)
894.511(092)Márai_S.
[AN 933735]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2002.
   Az irodalom ünnepei : kultusztörténeti tanulmányok / szerk. Kalla Zsuzsa. - Budapest : PIM, 2000. - 321 p. : ill. ; 23 cm. - (A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei, ISSN 1218-1730 ; 9.)
Bibliogr.: p. 301-321. és a jegyzetekben
ISBN 963-7412-83-2 fűzött : ár nélkül
894.511(091) *** 394.46 *** 316.738 *** 061.3(439-2Bp.)"1997"
[AN 801271]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2002.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Időről időre / Praznovszky Mihály. - Salgótarján ; Veszprém : [Művészetek Háza], 2002. - 164 p. ; 20 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Példányszám: 500
ISBN 963-9105-40-6 fűzött : ár nélkül
894.511(091)"15/19" *** 894.511-92
[AN 934727]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2002.
Vajthó László (1887-1977)
Halhatatlan magyar irodalom (új kiadása)
   A magyar irodalom halhatatlanjai / Vajthó László. - [Nyíregyháza] : Black & White, cop. 2002. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-09-2 fűzött : ár nélkül
894.511(091)"15/18"
[AN 934706]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2002.
Varga Domokos (1922-2002)
   Víg játék - végjáték / Varga Domokos. - Budapest : Hét Krajcár, 2002. - 255 p. ; 20 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 963-8250-69-0 fűzött : 1380,- Ft
894.511(091) *** 894.511-14 *** 894.511-17 *** 793.7
[AN 933660]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10398 /2002.
Achilli, Justin
Giovanni (magyar)
   Giovanni / Justin Achilli ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 218 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 10.)
Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-86280-8-1 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 934554]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2002.
Asimov, Isaac
Művek (vál.) (magyar)
   Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma / [ford. Baranyi Gyula et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2002]-. - 25 cm
Torkos Attila előszavával
ISBN 963-9393-39-8
820-312.9(73)=945.11
[AN 935964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2002. - 647, [6] p. - (Encyclopedia galactica ; ; 1.)
ISBN 963-9393-40-1 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 934566] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2002. - 707, [5] p. - (Encyclopedia galactica ; ; 2.)
ISBN 963-9441-03-1 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 934570] MARC

ANSEL
UTF-810400 /2002.
Bach, Richard
Illusions (magyar)
   Illúziók : egy vonakodó messiás kalandjai / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva] ; [a verseket ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop. 1992. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-501-9 fűzött : 1590,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 933382]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2002.
Beckett, Samuel
En attendant Godot (magyar)
   Godot-ra várva ; A játszma vége / Samuel Beckett ; [ford. Kolozsvári Grandpierre Emil]. - Budapest : Európa, 2002. - 165 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: En attendant Godot ; Fin de partie. - Színművek
ISBN 963-07-7218-3 fűzött : 550,- Ft
840-2=945.11
[AN 934637]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2002.
Benzoni, Juliette
Fiora et le Magnifique (magyar)
   A firenzei lány / Juliette Benzoni ; [ford. Balla H. Katalin]. - [Budapest] : Geopen, [2002], cop. 1999. - 375, [2] p. ; 19 cm
A regényciklus 1. kötete
ISBN 963-9093-55-6 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 933596]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2002.
Benzoni, Juliette
Fiora et le roi français (magyar)
   Fiora és a francia király / Juliette Benzoni ; [ford. Balla H. Katalin]. - [Budapest] : Geopen, [2002], cop. 2000. - 374 p. ; 19 cm
"A firenzei lány" c. regényciklus 4. kötete
ISBN 963-9093-58-0 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 933600]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2002.
Benzoni, Juliette
Fiora et le Téméraire (magyar)
   A vörös liliom / Juliette Benzoni ; [ford. Balla H. Katalin]. - [Budapest] : Geopen, [2002], cop. 1999. - 443, [2] p. ; 19 cm
"A firenzei lány" c. regényciklus 2. kötete
ISBN 963-9093-56-4 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 933598]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2002.
   A boldog élet titka : töredékek az emberi boldogságról / [vál. és ford. György Edit]. - Budapest : Kassák, 2002. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-54-4 kötött : 890,- Ft
82-84=945.11
[AN 931508]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2002.
Brooks, Terry
The heritage of Shannara (magyar)
   Shannara öröksége / Terry Brooks. - Budapest : Európa, 2002-. - 24 cm
Regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 933726]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az ifjak / [ford. Sóvágó Katalin]. - 2002. - 474 p.
ISBN 963-07-7026-1 kötött : 2200,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 933731] MARC

ANSEL
UTF-810407 /2002.
Callen, Gayle
His betrothed (magyar)
   Jegyesek / Gayle Callen. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 379 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-277-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 934577]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2002.
Callen, Gayle
My lady's guardian (magyar)
   Az úrnő testőre / Gayle Callen. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 380 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-276-2 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 934585]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2002.
Coonts, Stephen
Hong Kong (magyar)
   Hongkong / Stephen Coonts ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-221-6 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 934667]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2002.
Coonts, Stephen
Under siege (magyar)
   Ostromállapot / Stephen Coonts ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 461 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-229-1 fűzött : 1300,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 934016]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Nach dunklen Schatten das Glück (magyar)
   Borúra derű / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 235 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 44.)
ISBN 963-296-536-1 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 933516]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2002.
   Csönd és hang : a bölcsesség könyve / [ford. és szerk. György Edit]. - Budapest : Kassák, 2002. - 101 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-63-3 kötött : 890,- Ft
82-84=945.11
[AN 931509]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2002.
Daniels, Lucy
Dolphin diaries (magyar)
   Delfin napló / Lucy Daniels ; [ill. Judith Lawton] ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2001]-. - 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9418-10-2 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], A szelek szárnyán. - [2002]. - 144 p. : ill. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a delfinek ; ; 6.)
ISBN 963-9418-39-0 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 934682] MARC

ANSEL
UTF-810414 /2002.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Görög Imre és G. Beke Margit] ; [a jegyzeteket Bakcsi György és M. Nagy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2002. - 645, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7189-6 fűzött : 850,- Ft
882-31=945.11
[AN 932710]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2002.
Grimm, Jakob
Művek (vál.) (magyar)
   A Grimm testvérek legszebb meséi : gyermekek részére Gisela Fischer átdolgozásában / rajz Felicitas Kuhn, Anny Hoffmann és Carl Benedek ; [ford. Sz. Elek Judit]. - 2. utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - 140 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-627-330-8 kötött : 1799,- Ft
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 932429]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2002.
Grøndahl, Jens Christian
Virginia (magyar)
   Virginia / Jens Christian Grøndahl ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : QLT Műfordító BT, 2002. - 97 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
Regény
ISBN 963-00-8538-0 kötött : ár nélkül
839.8-31=945.11
[AN 933636]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2002.
Harmon, Danelle
The wicked one (magyar)
   A veszedelmes / Danelle Harmon ; [ford. ... Végh Orsolya]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 382 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-267-3 fűzött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 933776]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2002.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
   Három kisregény / E. Th. A. Hoffmann ; [ford. Gergely Erzsébet, ... Sajó Aladár, ... Alexander Erzsébet]. - [Budapest] : Filum, [2002]. - 217 p. ; 19 cm
Tart.: Scuderi kisasszony ; A homokos ember ; Antónia. - Egys. cím: Das Fräulein von Scuderi ; Der Sandmann ; Rat Krespel
ISBN 963-9351-21-0 kötött : 1950,- Ft
830-31=945.11
[AN 934725]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2002.
Holt, Victoria
The gossamer cord (magyar)
   Láthatatlan bilincs / Victoria Holt ; [ford. Szilbereisz Diana]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 382 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-230-5 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 933753]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2002.
Holt, Victoria
My enemy the Queen (magyar)
   Ellenségem a királynő / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-225-9 fűzött : 1200,- Ft
820-311.6=945.11
[AN 933805]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2002.
Holt, Victoria
The Queen's confession (magyar)
   A királyné vallomása : Marie Antoinette regényes önéletrajza / Victoria Holt ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 445 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-220-8 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 933768]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2002.
Hrabal, Bohumil
Ostře sledované vlaky (magyar)
   Szigorúan ellenőrzött vonatok / Bohumil Hrabal ; [ford. Zádor András]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1969. - 104 p. : ill. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7211-6 kötött : 1000,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 934591]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2002.
Hugo, Victor
Notre-Dame de Paris : 1482 (magyar)
   A párizsi Notre-Dame : 1482 / Victor Hugo ; [ford. és a jegyzeteket írta Antal László]. - Budapest : Európa, 2002. - 620 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7161-6 fűzött : 850,- Ft
840-31=945.11
[AN 932700]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2002.
   Idillország kéklő ege : 16 dán költő a 20. századból / vál., ford., utószóval és életrajzi jegyzetekkel ell. Sulyok Vince. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 963-9373-23-0 fűzött : 1600,- Ft
839.8-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 933951]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2002.
Kolumbán Miklós (1937-)
   The intricate adventures of an alien : a novel / Nicholas Kolumban. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-9373-26-5 fűzött : ár nélkül
820-94(73)
[AN 934548]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2002.
Kundera, Milan
La lenteur (magyar)
   Lassúság / Milan Kundera ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1996. - 116 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7111-X kötött : 1100,- Ft
840-31=945.11
[AN 932764]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2002.
Langan, Ruth
Briana (magyar)
   Az áruló fia / Ruth Langan ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 319 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700 ; 3.)
Regény
ISBN 963-536-838-0 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 934549]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2002.
London, Jack
   A barna farkas és más kutyás történetek / Jack London ; [szerk. Veress István]. - Budapest : Sensus, 2002. - 220 p. ; 18 cm
Ford. Bartos Zoltán et al.
ISBN 963-9375-12-8 fűzött : ár nélkül
820-32(73)=945.11
[AN 933428]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2002.
Ludlum, Robert
The Cassandra compact (magyar)
   A Kasszandra-szerződés / Robert Ludlum, Philip Shelby ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-223-2 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 934541]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2002.
Merle, Robert
Le propre de l'homme (magyar)
   Majomábécé / Robert Merle ; [ford. Dutkay Magyar Katalin]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1992. - 460 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7207-8 kötött : 1980,- Ft
840-31=945.11
[AN 934100]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2002.
Miles, Rosalind
Guinevere (magyar)
   Guinevere / Rosalind Miles. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]-. - 22 cm
Regénytrilógia
820-312.9=945.11
[AN 933850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A nyár országának királynője / [ford. Daróczi Enikő]. - [2002]. - 508 p. : ill.
ISBN 963-9437-16-6 kötött : ár nélkül
820-312.9=945.11
[AN 933853] MARC

ANSEL
UTF-810432 /2002.
Morrell, David
Desperate measures (magyar)
   Elszántan / David Morrell ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 444 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-222-4 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 932748]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2002.
Pardoe, Blaine Lee
Exodus road (magyar)
   A kivonulás útja / Blaine Lee Pardoe ; [ford. Erdős Árpádné]. - Budapest : Beholder, 2002. - 285 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567). (A klánok alkonya, ISSN 1589-0910 ; 1.)
ISBN 963-9399-21-3 fűzött : 1298,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 934588]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2002.
Perrin, Don
Draconian measures (magyar)
   Az utolsó erőd : [Kang serege] / Don Perrin és Margaret Weis ; [ford. Horváth Norbert]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 254 p. ; 18 cm
Regény. - Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-86280-7-3 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 934739]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2002.
Peters, Heinz Frederick
My sister, my spouse (magyar)
   Lou Andreas-Salomé : egy rendkívüli asszony élete / H. F. Peters ; [ford. Romhányi Török Gábor] ; [a versbetéteket Győrei Zsolt ford.]. - Budapest : Európa, 2002. - 478 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 441-443. - Andreas-Salomé, Lou műveinek bibliográfiája: p. 444-451.
ISBN 963-07-6837-2 kötött : 2200,- Ft
Andreas-Salomé, Lou
830-94=945.11 *** 882(092)Andreas-Salomé,_L.(0:82-94) *** 930.85(4)"188/193"(0:82-94)
[AN 933902]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2002.
Pozzessere, Heather Graham
Seize the dawn (magyar)
   Derengő hajnal / Heather Graham ; [ford. Jászberényi István]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 317 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9329-49-5 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 933833]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2002.
Qiu Xiaolong
Death of a red heroine (magyar)
   Egy vörös hősnő halála / Qiu Xiaolong ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2002. - 510 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7215-9 kötött : 2200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 934572]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2002.
Quinnell, A. J.
The blue ring (magyar)
   A kék gyűrű / A. J. Quinnell ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kvk., cop. 2002. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-228-3 fűzött : 1200,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 934621]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2002.
Roberts, Nora
The MacGregors (magyar)
   A MacGregor család / Nora Roberts. - Budapest : Harlequin, [2002]-. - 18 cm
Regénysorozat
820-312.5(73)=945.11
[AN 928207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A sors beteljesülése / [... ford. Lengyel Zoltán]. - cop. 2002. - 431 p.
Tart.: Fenyegető kilátások ; Szédítő magasság. - Egys. cím: All the possibilities ; One man's art
ISBN 963-536-928-X fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 934597] MARC

ANSEL
UTF-810440 /2002.
Schmidt-Schell, Erich
SOS - zwei Jungen in Not (magyar)
   S.O.S. - két fiú végveszélyben / Erich Schmidt-Schell ; [... rajzok Bodo Lehmann]. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 80 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9434-07-8 fűzött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244
[AN 933773]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2002.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A vámpírok hegye. - 2002. - 194 p. - (Vámpír könyvek ; ; 4.)
ISBN 963-11-7710-6 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 934630] MARC

ANSEL
UTF-810442 /2002.
Sheldon, Sidney
Windmills of the gods (magyar)
   Istenek malmai / Sidney Sheldon ; [ford. Csillag Zsuzsa]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 447 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-219-4 fűzött : 1200,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 932749]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2002.
Shreve, Anita
The last time they met (magyar)
   Az utolsó találkozás / Anita Shreve ; [ford. Bán Rita]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 407 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-22-7 fűzött : 1490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 934542]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2002.
Sisman, Robyn
Just friends (magyar)
   Jóbarátok / Robyn Sisman. - Budapest : Európa, 2002. - 445 p. ; 20 cm
Regény. - Ford. Molnár Katalin
ISBN 963-07-7163-2 fűzött : 1500,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 934609]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2002.
Smith, Nyx
Striper assassin (magyar)
   Csíkos vadász / Nyx Smith ; [ford. Csukás Csaba]. - Budapest : Beholder, 2002. - 317 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regény. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-19-1 fűzött : 1098,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 934598]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2002.
Smith, Wilbur
The eye of the tiger (magyar)
   A tigris szeme / Wilbur Smith ; [ford. Boreczky Elemér]. - [Budapest] : Delej, cop. 2002. - 333 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-37-0 fűzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 934245]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2002.
Smith, Wilbur
Wild justice (magyar)
   Vad igazság / Wilbur Smith ; [ford. Székely János]. - Budapest : Delej, cop. 2002. - 433, [2] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-38-9 fűzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 934247]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2002.
Tolkien, John Ronald Reuel
Farmer Giles of Ham (magyar)
   A sonkádi Egyed gazda / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Mese
ISBN 963-9344-62-1 kötött : 1290,- Ft
820-34=945.11
[AN 931650]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2002.
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Anna Karenina (magyar)
   Anna Karenina / Lev Tolsztoj ; [ford. Németh László] ; [a jegyzeteket Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2002. - 2 db ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7129-2 fűzött : 990,- Ft
882-31=945.11
[AN 932717]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 562 p.
ISBN 963-07-7167-5
882-31=945.11
[AN 932718] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 494 p.
ISBN 963-07-7168-3
882-31=945.11
[AN 932719] MARC

ANSEL
UTF-810450 /2002.
   Az út bölcsessége : az élet és az erény könyve / [vál. és ford. György Edit]. - [Budapest] : Kassák, 2002. - 111 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-64-1 kötött : 890,- Ft
82-84=945.11
[AN 931514]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2002.
Wodehouse, Pelham Grenville
Ukridge (magyar)
   Az életművész / P. G. Wodehouse ; [... az illusztrációkat Hegedűs István kész.] ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1984. - 297 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
Elbeszélésfüzér. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7162-4 fűzött : 1400,- Ft
820-32=945.11
[AN 932795]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2002.
Woods, Stuart
Dirt (magyar)
   Mocsok / Stuart Woods ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-226-7 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 934012]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2002.
Woods, Stuart
New York dead (magyar)
   Halál New Yorkban / Stuart Woods ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 382 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-232-1 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 933999]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10454 /2002.
Ágoston Ilona (1943-)
   Eltűntnek nyilvánítva : 1945. december 15. : emlékek édesapámról: Ágoston Istvánról. ; Megjártam a hadak útját / Ágoston Ilona. - Szeged : Bába, 2002. - 144 p., [5] t.fol. : ill., részben térk. ; 20 cm
ISBN 963-9347-74-4 fűzött : ár nélkül
Ágoston István (1915-1945)
894.511-94
[AN 933845]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2002.
Antal István
   Pauer-versek és -írások / Antal István, Pauer Gyula. - Budapest : M. Műhely, 2002. - [87] p. ; 24 cm
Egyes írások angol műfordításban is
ISBN 963-7596-12-7 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-14.02=20 *** 894.511-3 *** 894.511(092)Pauer_Gy.
[AN 933654]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2002.
Baghyné Makra Ilona (1937-)
   Tanár volt Hunniában / Baghyné Makra Ilona. - Szeged : Bába, 2002. - 240 p. ; 20 cm
Visszamlékezések
ISBN 963-9347-61-2 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 933971]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2002.
Barasits Zsuzsanna
   Q : égi hírmondó / Barasits Zsuzsanna. - Budapest : Dee-Sign K., 2002. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86134-4-0 kötött : 3850,- Ft
894.511-14 *** 133.3
[AN 934782]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2002.
Bayer Zsolt (1963-)
   Tündértemető és egyéb novellák / Bayer Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 351, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-64-3 fűzött : 2600,- Ft
894.511-32
[AN 931410]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Magyar mese- és mondavilág / Benedek Elek. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2002-. - ill. ; 20 cm
Ill. Széchy Gyula. - Az 1922-1924 között Budapesten, az Athenaeum kiadásában megjelent mű reprintje
894.511-343(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 932729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. - [2002]. - 255 p.
ISBN 963-86052-5-1 fűzött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 932741] MARC

ANSEL
UTF-810460 /2002.
Bényi Károly
   Utak, keresztek, keresztutak / Bényi Károly. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 255 p. ; 19 cm
Visszaemlékezés
ISBN 963-446-211-1 fűzött : 1600,- Ft
Bényi Károly
894.511-94
[AN 933750]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2002.
Béres Attila (1946-)
   Leányálom : a pók sohasem alszik / Béres Attila. - Budapest : Park, cop. 2000. - 111 p. ; 18 cm. - (Barátok közt könyvek ; ; 3.)
Regény
ISBN 963-530-548-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 801348]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2002.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Válogatott versek / Berzsenyi Dániel. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 174 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963-684-003-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 934843]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2002.
Bitó László (1934-)
   A Názáreti Izsák : Jézus a poklok tornácán / Bitó László. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 295 p. : ill. ; 23 cm
A Biblia-trilógia 3. könyve
ISBN 963-446-208-1 kötött : 2300,- Ft
Jézus
894.511-31
[AN 933992]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2002.
Callmeyer Ferenc (1928-)
   Kétszer huszonnyolc = 56 avagy Hogy lehet az életet epizódszereplőként végigélni? / Callmeyer Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2002. - 317 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-9354-13-9 fűzött : ár nélkül
Callmeyer Ferenc (1928-)
894.511-94
[AN 934533]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2002.
Csathó Kálmán (1881-1964)
   Földiekkel játszó égi tünemény / Csathó Kálmán ; [ill. Fazekas Attila]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 266 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar ifjúsági remekírók, ISSN 1416-8294 ; 15.)
Regény
ISBN 963-427-443-9 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 934581]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2002.
Csemer Géza (1944-)
   Löffler-bolt, az a régi szép.. : piszkozat / Csemer Géza ; [kiad. a ... Reneszánsz Roma Műhely Alapítvány]. - Szeged : Bába ; Budapest : Reneszánsz Roma Műhely Alapítvány, 2002. - 208 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9347-68-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 933638]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2002.
Cser Magdolna
   Magdus néni versei gyermekeknek / Cser Magdolna ; Bognár Balázs rajz. - Almásfüzitő : Magánkiad., 2002-. - 24 cm
Az 1. köt. Aranyvándor főcímmel kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 901188
894.511-14(02.053.2)
[AN 934857]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Napmenyegző. - 2002. - 48 p. : ill., színes
ISBN 963-440-801-X kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 934858] MARC

ANSEL
UTF-810468 /2002.
Curtis, Dóra
   Haza kellett jönnöm / Curtis Dóra ; [közread. az] Összmagyar Testület. - [Budapest] : Összmagyar Test., 2002. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-405-2 fűzött : ár nélkül
Curtis, Dóra
894.511-94
[AN 934536]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2002.
   Derűben derékig : erdélyi anekdoták / vál. és szerk. Nagy Pál. - Budapest : Palatinus, 2002. - 268, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-9380-75-X kötött : 1990,- Ft
894.511-36(498)(082) *** 398.23(=945.11)(498.4)
[AN 934584]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2002.
Dobos László (1947-)
   Emberlét, Isten : aforizmák és revelációk / Dobos Tas László. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Littera Nova, 2002. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 963-9212-64-4 fűzött : 797,- Ft
894.511-84 *** 111
[AN 933908]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2002.
Esterházy Péter (1950-)
   Harmonia caelestis / Esterházy Péter. - 8. utánny. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 711 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-14-2193-7 kötött : 2990,- Ft
894.511-31
[AN 934288]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2002.
Fehér József
   Fogócska : versek gyerekeknek / Fehér József ; a rajzokat kész. Hajdú Andrea. - Szeged : Bába, 2002. - 53 p. : ill. ; 19x21 cm
ISBN 963-9347-71-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 933904]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-11-7697-5 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 931408]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Hú / Fekete István ; [Bakai Piroska rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 314, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-11-7681-9 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 931407]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Kele / Fekete István ; [rajz. Bakai Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-11-7696-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 931406]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 289 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7685-1 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 931404]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-11-7670-3 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 931405]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2002.
Gábor László
   Placebo / Gábor László ; [graf. Ábrahám István]. - Szeged : Messzelátó : Fiatal Szegedi Írók Köre, 2002. - 59 p. : ill. ; 20 cm. - (Ius primae noctis, ISSN 1585-8944)
Versek
ISBN 963-202-415-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 933764]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2002.
Gáspár András (1965-)
   Észak lángjai : [Gorduin háborús évei] / Wayne Chapman. - 4. bőv. kiad. - [Kaposvár] : Ronin, 2002. - 332 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8193-16-6 fűzött : 1290,- Ft
894.511-312.9
[AN 933372]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2002.
Gáspár András (1965-)
   A halál havában : [Gorduin leghosszabb utazása] / Wayne Chapman. - 4. bőv. kiad. - [Kaposvár] : Ronin, 2002. - 296 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8193-15-8 fűzött : 1290,- Ft
894.511-312.9
[AN 933366]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2002.
Gáspár András (1965-)
   Két hold / Wayne Chapman. - 2. bőv. kiad. - [Kaposvár] : Ronin, 2002. - 315 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8193-17-4 fűzött : 1290,- Ft
894.511-312.9
[AN 933360]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2002.
Gyenge Vali (1933-)
   Ígéret : [egy legendás olimpiai bajnok valós történeten alapuló regénye] / Gyenge Vali. - Budapest : Greger-Delacroix, 2000. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 963-86144-1-2 fűzött : 1400,- Ft
894.511-31
[AN 800374]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2002.
Gyöngyösi István (1629-1704)
   Rózsakoszorú / Gyöngyösi István ; [a jegyzeteket és az utószót írta Jankovics József]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 268 p. : ill. ; 23 cm. - (Régi magyar könyvtár. Források,, ISSN 1216-6251 ; 12.)
A mű forrásául szolgáló himnuszgyűjtemény hasonmásával. - Bibliogr.: p. 268-269.
ISBN 963-506-458-6 fűzött : 1800,- Ft
894.511-141 *** 871-141
[AN 934579]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2002.
Gyurián Edit
   Hóvirághiten : versek életről, mosolyról, könnyekről / Gyurián Edit. - Budapest : [Szerző], 2000. - 180 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-640-634-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 802638]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2002.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Arkhai és más esszék / Hamvas Béla. - 2. kiad. - Budapest : Medio, 2002. - 428 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; ; 7.)
ISBN 963-9240-21-4 kötött : ár nélkül
894.511-4
[AN 934293]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2002.
Határ Győző (1914-)
   Drámák / Határ Győző ; [szerk. és a szöveget gond. Somogyi Gréta, Tóth Magdolna] ; [az utószót írta Margócsy Klára] ; [a ... mottókat ford. Sívó János]. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 1441 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-209-X kötött : 4900,- Ft
894.511-2
[AN 933657]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2002.
Horváth Dezső (1936-)
   A semmi ember ; A tápai Krisztus pöre / Horváth Dezső. - Szeged : Bába, 2002. - 252 p. ; 19 cm
Regény, esszé
ISBN 963-9347-82-5 fűzött : ár nélkül
Juhász Gyula (1883-1937)
894.511-31 *** 894.511-4 *** 894.511(092)Juhász_Gy.
[AN 933849]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2002.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Őszi vendéglátás : Illyés Gyula művei a Tiszatájban / [szerk. és a jegyzeteket írta Annus József]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2002. - 315 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-21-5 kötött : 2250,- Ft
894.511-821
[AN 934587]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2002.
Ilosvay Ferenc (1914-1990)
   ...ha Dunáról fúj a szél / Ilosvay Ferenc ; [a kötetet Domján József ... fametszetei díszítik]. - Fűzfőgyártelep : Tradeorg Kft., [2002]. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-00-6095-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 933950]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2002.
   Izzó parázs : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 390 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 48.)
ISBN 963-9346-59-4 kötött : 1498,- Ft
894.511-322.9(082)
[AN 934615]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2002.
Jókai Anna (1932-)
   A mérleg nyelve / Jókai Anna. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2002]-. - 23 cm. - (Jókai Anna művei)
Esszék, tanulmányok
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 934557]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - 311 p.
ISBN 963-9373-27-3 kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-8277-21-1)
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 934563] MARC

ANSEL
UTF-810492 /2002.
Jónás Tamás (1973-)
   Bánom, hogy a szolgád voltam : novellák / Jónás Tamás ; [közread. a] Romano Kher - Cigányház. - Budapest : Romano Kher - Cigányház, 2002. - 305 p. ; 18 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-9170-50-X kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 934539]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2002.
Kacsó Tibor
   Beszél a Sóvidék / Kacsó Tibor. - [Paks] : Szerző, [2001]. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-907-2 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 800695]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2002.
Kara Lajos (1953-)
   Ott fenn a csillagok : válogatott versek / Kara Lajos. - Kecskemét : Kara L., 2001. - 70, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-045-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 801464]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2002.
   Karácsonyi mesék / rajz. Füzesi Zsuzsa ; szerk. Csörgő Anikó. - Budapest : Csodaország, 2001. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Csodaország könyvek (keretcím)
ISBN 963-9180-23-8 kötött : ár nélkül
894.511-822(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 932405]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2002.
Kisfaludy Károly (1788-1830)
   A kérők / Kisfaludy Károly. Liliomfi / Szigligeti Ede. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 134 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963-684-004-0 fűzött : ár nélkül
894.511-22
[AN 934904]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2002.
Köntös-Szabó Zoltán (1940-)
   Trianon gyermekei : (családi) krónika / Köntös-Szabó Zoltán. - Budapest : Magvető, 1992-. - 20 cm
Regényfolyam. - A 3. kötettől kiad. a Fekete Sas Kiadó
ISBN 963-14-0722-5 *
894.511-31(498)
[AN 11711]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Torda felől hírt hoz a szél. - 2002. - 492 p.
ISBN 963-9352-35-7 fűzött : 1680,- Ft
894.511-31(498)
[AN 934019] MARC

ANSEL
UTF-810498 /2002.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél énekei : válogatott versek és novellák / Kosztolányi Dezső ; [vál. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2002. - 274 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7196-9 fűzött : 600,- Ft
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 932697]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2002.
Köves István (1938-)
   Egy szem tanú : ráadáskönyv a múlt századból / Köves István ; [ill. Cs. Gyenes Emese]. - Szeged : Bába, 2002. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9347-69-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 933975]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2002.
Kozma László (1949-)
   Karácsony üzenete : karácsonyi történetek, versek, dallamok / Kozma László ; [zenei átd. Kasznár József]. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002. - 136 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-9332-57-7 fűzött : 990,- Ft
894.511-821 *** 394.26(0:82-821)
[AN 935187]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2002.
Lányi Irén
   A vörös "éden" fiai : regény / Lányi Irén. - Lakitelek : Antológia, 2002. - 294 p. ; 23 cm
ISBN 963-9354-12-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 933991]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2002.
   Magyar ünnepek : [ünnepi műsorok nemzeti, népi és egyházi ünnepeinkhez] / [szerk. Esztergályos Jenő] ; [... vál. Horváth Sarolta, Benke Éva] ; [rajzokat kész. Kovács Zsóka]. - 4. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2000. - 324 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323.
Fűzött : 694,- Ft (hibás ISBN 963-464-319-1)
894.511-822 *** 398.33(=945.11) *** 394.21(439) *** 371.383
[AN 931473]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2002.
Máté Gizella
   Vidám Tapsi és Mérges Tapsi újabb kalandjai : mesék, versek, dalok és rejtvények / Máté Gizella ; Baktay-Korsós Gizella rajz. - Budapest : Baktay és Bernáth BT, 2000. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([160] p.)
"Tapsi - világ - játék" c. színező, kivágó, öltöztető és kirakó melléklettel
ISBN 963-00-4298-3 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 802633]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2002. - 543 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7210-8 fűzött : 750,- Ft
894.511-31
[AN 934855]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Szent Péter esernyője (német)
   Sankt Peters Regenschirm / Kálmán Mikszáth ; [übers. von Sophie Boháti-Maringer]. - 11. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2002, cop. 1959. - 246 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-13-4458-4 kötött : 2300,- Ft
894.511-31=30
[AN 932728]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2002.
Nemere István (1944-)
   Atlantiszról jöttem : fantasztikus regény / Nemere István. - Nyíregyháza : Homonnai, 2000. - 242 p. ; 19 cm
ISBN 963-8342-03-X fűzött : 898,- Ft
894.511-312.9
[AN 801435]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2002.
O'Connor, Alan
   Síró fém / Alan O'Connor. - [Kaposvár] : Ronin, 2002. - 299 p. ; 21 cm
Regény. - M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-202-862-7 fűzött : 1490,- Ft : 6.1
894.511-312.9
[AN 934643]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2002.
   Patkócsattogás : magyar írók novellái a lovakról / [vál. D. Szabó Mária] ; [... szerzői Ady Endre et al.]. - [Budapest] : Palatinus ; Szekszárd : Séd Ny., 2002. - 275 p. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9380-65-2 kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9383-65-2)
894.511-32(082) *** 636.1(0:82-32)
[AN 934601]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2002.
Perkátai László (1914-1943)
Művek (vál.)
   Perkátai László összegyűjtött írásai / közzéteszi Lengyel András. - Szeged : Bába, 2002-. - 20 cm
894.511-1/-9
[AN 933748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Versek. - 2002. - 149 p.
ISBN 963-9347-73-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 933751] MARC

ANSEL
UTF-810510 /2002.
Polcz Alaine (1922-)
   Asszony a fronton : egy fejezet életemből / Polcz Alaine. - 4. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 154 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-9312-50-9 fűzött : 1540,- Ft
Polcz Alaine (1922-)
894.511-94
[AN 931654]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2002.
Rékasy Ildikó (1938-)
   A régi roffi kert : versek / Rékasy Ildikó. - [Budapest] : Stádium, 2002. - 119 p. ; 20 cm
Kárpáti Kamil utószavával
ISBN 963-9156-25-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 933733]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2002.
Restár Sándor (1952-)
   Kölcsönkért alázat : válogatott versek, 1968-1999 / Restár Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 963-9373-19-2 fűzött : 1600,- Ft
894.511-14
[AN 934555]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2002.
Rigó József (1966-)
   Zárlatába a szívverésnek : versek / Rigó József. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 963-9373-21-4 fűzött : 1400,- Ft
894.511-14
[AN 934546]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2002.
Rutkai Bori
   Málna ünnep : Rutkai Bori versei / [ill. ... Bohony Beatrix]. - Budakeszi : Bohony Kvk., 2002. - 13 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-202-364-1 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 934627]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2002.
Sulyok Vince (1932-)
   Tegnapodban élsz : versek, 1997-2001 / Sulyok Vince ; [a köt. ... illusztrációit Kovács Ferenc ... kész.]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9373-24-9 fűzött : 1100,- Ft
894.511-14
[AN 934613]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2002.
Sütő András (1927-)
Művek (vál.)
   Sütő András / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Bertha Zoltán. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 364 p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088)
Bibliogr. : p. 357-360.
ISBN 963-368-255-X kötött : ár nélkül
894.511-821(498)
[AN 934532]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2002.
Szakács Eszter (1964-)
   Álombeszéd : versek / Szakács Eszter. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 963-9373-28-1 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 933747]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2002.
Szentpéteri János
   Megkötözve / Szentpéteri János. - [Szeged] : Bába, [2002]. - 216 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9347-81-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 933737]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2002.
Takács Tibor (1927-)
   Kígyó a koronán : történelmi regény / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2002. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 963-9347-70-1 fűzött : ár nélkül
894.511-311.6
[AN 933828]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2002.
Török Tamás (1956-)
   Hétköznapi történet : novellák / Török Tamás ; [grafikákat kész. ... Karalyos Gábor]. - Kaposvár : Tipo-Express, cop. 2000. - 139 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-00-3369-0 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 448987]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2002.
Tóth Béla (1924-)
   Kutyák, birkák, szamarak : lólegendák / Tóth Béla. - Szeged : Bába, 2002. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-9347-48-5 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 933767]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2002.
Tukora Balázs
   Zsákbamacska hadművelet / Tukora Balázs. - [Pécs] : Szerző, cop. 2002. - 195 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-440-927-X fűzött : ár nélkül
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 933977]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2002.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Életbölcsességek / Tatiosz. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Kassák, 2002. - 110 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-69-2 kötött : ár nélkül
894.511-84
[AN 931505]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2002.
Varga Domokos (1922-2002)
   Kutyafülűek / Varga Domokos ; [a ... képeket Vida Magdolna és Sarolta rajzaiból vál.]. - 6. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2002. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
Elbeszélések
ISBN 963-8250-72-0 fűzött : 1280,- Ft
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 933652]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2002.
Varga Domokos (1922-2002)
   Ritkaszép magyar népmesék / Varga Domokos ; [... az illusztrációkat Kurdi István kész.]. - Budapest : Hét Krajcár, [2002]. - 240 p. : ill. ; 25 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 963-8250-73-9 fűzött : 1380,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 933648]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2002.
Villiam, Emőke
   A mókuskerék / Emőke Villiam. - Nagykőrös : PEC Ált. Kereskedelmi és Szolg. Kft., 2002. - 183 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-202-423-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 933847]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2002.
Weinrauch Katalin (1941-)
   A legszebb ajándék : versek és mesék / Weinrauch Katalin. - Szeged : Bába, 2002. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Tisza hangja,, ISBN 1418-9607 ; ; 130.)
ISBN 963-9347-40-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 933759]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2002.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Erdei mulatság : válogatott versek és mesék / Zelk Zoltán ; [összeáll. Zelk Zoltánné] ; ill. Radvány Zsuzsa. - 3. kiad. - [Budapest] : Santos, [2002]. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9244-56-2 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 931547]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2002.
Zimonyi Zita
   Vigasztalódás : Nagyhatalmú Gerzson gazda birtokán / Zimonyi Zita. - [Cegléd] : [Magánkiad.], cop. 2001. - 157 p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-440-553-3 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 933854]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10530 /2002.
Chambers, Sally
Minka sucht ein Versteck (magyar)
   Cili cica bújócskázik / ill. Sally Chambers ; írta Rebecca Mae ; ford. Makayné Forgács Melinda. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Csengettyűs könyv)
ISBN 963-627-678-1 kötött : 879,- Ft
087.5(084.1)
[AN 934823]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2002.
Chambers, Sally
Eine Überraschung für Max (magyar)
   Zsömle kutya és a titokzatos csomag / ill. Sally Chambers ; írta Rebecca Mae ; ford. Makayné Forgács Melinda. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Csengettyűs könyv)
ISBN 963-627-675-7 kötött : 879,- Ft
087.5(084.1)
[AN 934827]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2002.
Chambers, Sally
Was suchst du, Rosa? (magyar)
   Mit keres Rezső, a kismalac? / ill. Sally Chambers ; írta Rebecca Mae ; ford. Makayné Forgács Melinda. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Csengettyűs könyv)
ISBN 963-627-677-3 kötött : 879,- Ft
087.5(084.1)
[AN 934815]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2002.
Chambers, Sally
Wo ist Berta? (magyar)
   Hová tűnt Berta boci? / ill. Sally Chambers ; írta Rebecca Mae ; ford. Makayné Forgács Melinda. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Csengettyűs könyv)
ISBN 963-627-676-5 kötött : 879,- Ft
087.5(084.1)
[AN 934822]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2002.
Cratzius, Barbara
Geschichten zum Schlafengehen (magyar)
   Álomhozó mesék / Barbara Cratzius, Marion Krätschmer ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
087.5(084.1)
[AN 934882]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-627-702-8 kötött : 858,- Ft
087.5(084.1)
[AN 934885] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Lapozó (12 p.)
ISBN 963-627-703-6 kötött : 858,- Ft
087.5(084.1)
[AN 934887] MARC

ANSEL
UTF-810535 /2002.
Disney, Walt
Aladdin (magyar)
   Aladdin / Walt Disney ; [ford. Esztó Barbara]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-150-X)
087.5(084.1)
[AN 931542]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2002.
Disney, Walt
Be patient, Pooh (magyar)
   Csak türelem, Micimackó! / Walt Disney ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
Képes mese
ISBN 963-627-694-3 kötött : 1099,- Ft
087.5(084.1)
[AN 933861]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2002.
Disney, Walt
Pooh helps out (magyar)
   Micimackó mindig segít! / Walt Disney ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
Képes mese
ISBN 963-627-693-5 kötött : 1099,- Ft
087.5(084.1)
[AN 933866]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2002.
Disney, Walt
Pumbaa runs away from home (magyar)
   Pumbaa világgá megy / Walt Disney ; [ford. Bikádi Antal]. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-133-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 931539]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2002.
Disney, Walt
Tortoise and the hare (magyar)
   A teknősbéka és a nyúl / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-515-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801880]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2002.
Disney, Walt
Winnie the Pooh - oh, bother (magyar)
   Végre-valahára! : Micimackó-történetek / Walt Disney ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2002. - 175 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-627-732-X kötött : 2199,- Ft
087.5(084.1)
[AN 933881]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2002.
Disney, Walt
Winnie the Pooh and the honey tree (magyar)
   Micimackó és a mézfa / Walt Disney ; [ford. Gellért Péter]. - Utánny. - Budapest : Disney Könyvklub, 2002. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-180-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 931541]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2002.
Gregor, Sigrid
Niklas im Tierpark (magyar)
   Miki az állatkertben / Sigrid Gregor ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-627-708-7 kötött : 868,- Ft
087.5(084.1)
[AN 933855]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2002.
Harry Potter - magische Bilder (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve : mágikus képek a sikerfilmhez : háromdimenziós képek / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - 33 p. : ill., főként színes ; 23x29 cm
ISBN 963-627-716-8 kötött : 1599,- Ft
087.5(084.1) *** 086.4
[AN 933647]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2002.
Juhász Magda
   Mackó kaland / írta Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2002]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-59-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 931482]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2002.
Képes Géza (1909-1989)
   Állatok bálja / Képes Géza ; rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2002]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9244-51-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 931491]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2002.
Kohl Attila
   Mese a hóemberről / rajz. Kohl Attila. - [Budapest] : Anno, [2001]. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-149-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 802039]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2002.
Lovas Ágnes
   Állatok a ház körül / [vers Rangáné Lovas Ágnes]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-8366-51-6 kötött : 279,- Ft
087.5(084.1)
[AN 447391]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2002.
Lovas Ágnes
   Állatok az állatkertben / [vers Rangáné Lovas Ágnes]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9268-12-7 * kötött : 279,- Ft (hibás ISBN 963-8366-49-4)
087.5(084.1)
[AN 447393]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2002.
Lovas Ágnes
   Én és a mamám / [vers Rangáné Lovas Ágnes]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-9268-13-5 * kötött : 279,- Ft (hibás ISBN 963-8366-50-8)
087.5(084.1)
[AN 447392]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2002.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a fűben / Marék Veronika. - 4. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2002, cop. 1980. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mese
ISBN 963-00-9675-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 934132]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Kanga's café (magyar)
   Lakoma a Pagonyban / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-514-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 931534]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
The river (magyar)
   Lenn a folyónál / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-429-0)
087.5(084.1)
[AN 931538]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2002.
   Micimackó mondókái / [szerk., vál. és a szöveget gond. Rózsahegyi Viktória et al.]. - Budapest : Egmont, 2002. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-737-0 kötött : 2499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 933857]
MARC

ANSEL
UTF-8