MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:03:41
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

7522 /2002.
   Alapismeretek mindenkinek / összeáll. Tóth István [et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 568 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9355-83-6 fűzött : ár nélkül
030 *** 93/99 *** 802/809 *** 5 *** 681.324Internet
[AN 926131]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2002.
   Gyermekszemmel A-tól Z-ig / [összeáll. Pokorádi Zoltánné] ; [ill. Horváth Henrik, Sipos Norbert, Jantner János]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - [127] p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Tudod-e? : gyermekszemmel A-tól Z-ig : képes gyermeklexikon
ISBN 963-9355-72-0 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 926031]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2002.
   Tudod-e? : [a legelsők, a legnagyobbak, a leggyorsabbak ...] : [érdekes kérdések és válaszok gyerekeknek] / [szerk. Purgel Tünde és Jónás Tibor] ; [ill. ... Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9355-97-6 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 926028]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7525 /2002.
Halász Béla (1939-)
   Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája / Halász Béla. - Budapest : KI, 2001. - 58 p. : ill. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
ISBN 963-201-340-9 fűzött : ár nélkül
025.5/.6(078)
[AN 925979]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2002.
   Kincsek a nemzet könyvtárából / [szöveg Monok István] ; [fotók Hapák József]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 416 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Fotóalbum. - Vál. Karsay Orsolya et al.
ISBN 963-547-663-9 kötött : ár nélkül
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
027.54(439Bp.)OSZK(036) *** 094/099.07
[AN 926790]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2002.
Kincsek a nemzet könyvtárából (angol)
   Treasures of the Hungarian national library / [text István Monok] ; [photos József Hapák] ; [transl. Elayne M. Antalffy]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 416 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Fotóalbum. - Vál. Karsay Orsolya et al.
ISBN 963-547-665-5 kötött : ár nélkül
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
027.54(439Bp.)OSZK(036) *** 094/099.07
[AN 926792]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2002.
Kincsek a nemzet könyvtárából (német)
   Schätze der ungarischen Nationalbibliothek / [Text István Monok] ; [Fotos József Hapák] ; [Übers. Anikó Harmath]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 416 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Fotóalbum. - Vál. Karsay Orsolya et al.
ISBN 963-547-664-7 kötött : ár nélkül
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
027.54(439Bp.)OSZK(036) *** 094/099.07
[AN 926791]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2002.
   Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris, 1999-. - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-379-732-2 *
Könyvtártan
02(035)
[AN 400974]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Határterületek. - 2002. - 429 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : 3480,- Ft (hibás ISBN 963-389-964-3)
02(035)
[AN 926049] MARC

ANSEL
UTF-87530 /2002.
Papné Angyal Ágnes
   Gyűjteményszervezés / Papné Angyal Ágnes. - Budapest : KI, 2001. - 39 p. : ill. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
ISBN 963-201-337-9 fűzött : ár nélkül
025.2(078)
[AN 925974]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2002.
   Számítástechnikai alapismeretek : könyvtári gyakorlóanyag / összeáll. Tamási Csilla. - Budapest : KI, 2001. - 19 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
ISBN 963-201-343-3 fűzött : ár nélkül
02(078) *** 681.3(078)
[AN 925977]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2002.
Ungváry Rudolf (1936-)
   Könyvtári információkeresés / Ungváry Rudolf, Vajda Erik. - Budapest : Typotex, 2002. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-29-1 fűzött : 2200,- Ft
025.4 *** 681.3.016
[AN 917707]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2002.
   Uralkodók és corvinák : az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján : 2002. május 16 -augusztus 20. = Potentates and corvinas : anniversary exhibition of the National Széchényi Library : May 16 - August 20, 2002 / [szerk. Karsay Orsolya ; [mtárs Földesi Ferenc]. - 286 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 285-286. és a tanulmányok végén
ISBN 963-200-441-8 fűzött : ár nélkül
091.14(439)"14" *** 099.5(439)Mátyás,I. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 926822]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2002.
Varga Ildikó (1937-)
   A formai feltárás alapjai / Varga Ildikó. - Budapest : KI, 2001. - 64 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
ISBN 963-201-339-5 fűzött : ár nélkül
025.3(078)
[AN 925982]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7535 /2002.
Feynman, Richard Phillips
The pleasure of finding things out (magyar)
   A felfedezés öröme / Richard P. Feynman ; [ford. Ill Márton]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2002. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 963-7803-35-1 kötött : 2250,- Ft
001 *** 53(73)(092)Feynmann,_R.
[AN 926843]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2002.
   Krónika, 1998-2002 : a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának első négy éve / [szerk. Cs. Bíró Attila]. - Budapest : NKÖM, 2002. - 191 p. : ill. ; 21x23 cm
Kötött : ár nélkül
Magyarország. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.
008:323(439)"1998/2002" *** 354.34(439)
[AN 926714]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2002.
Somogyi Sándor (1935-)
   A tudomány módszertana / Somogyi Sándor, Nebojša Novković, Kajári Karolina ; [közread. a] Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszék. - Keszthely : Somogyi S., 2002. - 308 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 963-440-807-9 fűzött : ár nélkül
001.89
[AN 926817]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7538 /2002.
Almanac of the uncanny (magyar)
   Misztikus történetek gyűjteménye : évszázadok természetfeletti jelenségei : Reader's Digest válogatás / [... szerk. Carol Natsis, Meryl Potter] ; [ford. Boros László et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., [2002]. - 464 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-8475-24-2 kötött : ár nélkül
001.94 *** 930.85 *** 133
[AN 926058]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2002.
Bischoff, Erich
Mystik und Magie der Zahlen (magyar)
   Számmágia, számmisztika / Erich Bischoff ; [ford. Nádassy László]. - Onga : Hermit, [2002]. - 241, [3] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-9231-01-0)
133 *** 51-78
[AN 926036]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2002.
Corso, Philip J.
The day after Roswell (magyar)
   A roswelli titok / Philip J. Corso, William J. Birnes ; [ford. Morvay Péter és Surjányi Csaba]. - [Budapest] : Focus, [2002]. - 383 p. ; 20 cm
Megj. "Roswell után" címmel is
ISBN 963-86249-0-6 fűzött : ár nélkül
001.94
[AN 926806]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2002.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - Budakeszi : Mandala Véda, [2000]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ISBN 963-86018-7-6 *
133.25
[AN 423377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Az ember Isten társaként : útmutató egy új emberré váláshoz / [ford. Ma-Sáry Mária]. - cop. 2002. - 275 p.
ISBN 963-86202-2-6 fűzött : 1690,- Ft
133.25
[AN 926731] MARC

ANSEL
UTF-87542 /2002.
Sanchez, Victor
Las enseñanzas de don Carlos (magyar)
   Don Carlos tanításai : Carlos Castaneda munkáinak gyakorlati alkalmazása / Victor Sanchez ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-571-X fűzött : 1890,- Ft
Castañeda, Carlos
133.25 *** 299.7(72)
[AN 926772]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2002.
Schuré, Édouard
Les grands initiés (magyar)
   A nagy beavatottak / Edouard Schuré ; [ford. Nagy G. Rózsa]. - [Miskolc] : Hermit, [2002]. - 261 p. ; 25 cm
ISBN 963-9231-27-4 fűzött : 2400,- Ft
133
[AN 926041]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2002.
Slate, Joe H.
Astral projection and psychic empowerment (magyar)
   Testelhagyás : gyakorlatok az asztrális utazás elsajátítására és pszichikus képességeink fejlesztésére / Joe H. Slate ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - XV, 231, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-576-0 fűzött : 1790,- Ft
133 *** 159.961
[AN 926836]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2002.
Weiss, Brian L.
Only love is real (magyar)
   Lélektársak / Brian Weiss ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-641-8 kötött : ár nélkül
133.25
[AN 925980]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7546 /2002.
   Duna-Dráva Nemzeti Park / szerk. Iványi Ildikó, Lehmann Antal ; [a szerk. mtársa Závoczky Szabolcs] ; [írta Andrásfalvy Bertalan et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 406 p., XL t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Nemzeti parkjaink)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9358-51-7 kötött : ár nélkül
Duna-Dráva Nemzeti Park.
502.4(439)Duna-Dráva_Nemzeti_Park
[AN 926137]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2002.
Organisation for Economic Co-operation and Development.
Environmental performance reviews-Hungary (magyar)
   Környezetpolitikai vizsgálatok: Magyarország / Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet ; [a magyar kiad. munkatársai Buzás Kálmánné et al.]. - [Budapest] : [KÖM], cop. 2000. - 224 p. : ill. ; 23 cm
Közread. a Környezetvédelmi Minisztérium
ISBN 963-03-9990-3 fűzött : ár nélkül
504.06(439)"199"
[AN 797738]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7548 /2002.
Bukszár József
   Analízis példatár kidolgozott megoldásokkal / Bukszár József. - [Miskolc] : [Magánkiad.], 2000. - [6], 140 p. ; 29 cm
ISBN 963-640-800-9 fűzött : ár nélkül
517(075.8)(076)
[AN 799445]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2002.
Lynch, Nancy Ann
Distributed algorithms (magyar)
   Osztott algoritmusok / Nancy Ann Lynch ; [alkotó szerk. Iványi Antal]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2002. - XVIII, 781 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Belényesi Viktor et al. - Bibliogr.: p. 750-764.
ISBN 963-9301-03-5 fűzött : 7980,- Ft
510.51 *** 519.688 *** 519.712
[AN 926707]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2002.
Papp Ferenc (1930-)
   A debreceni Thészaurusz / Papp Ferenc. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2000. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Linguistica. Series C, Relationes,, ISSN 0866-4196 ; 11.)
Bibliogr.: p. 37-40.
ISBN 963-9074-18-7 fűzött : ár nélkül
519.76
[AN 797593]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2002.
Poskitt, Kjartan
The essential arithmetricks (magyar)
   Szédítő számtan / Kjartan Poskitt ; ill. Philip Reeve ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2002. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Tudástár, ISSN 1586-9083)
ISBN 963-627-707-9 fűzött : 798,- Ft
51(02.053.2)(0:82-7)
[AN 926089]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7552 /2002.
Matyasovszky István
   Statisztikus klimatológia : idősorok elemzése / Matyasovszky István. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2002. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 312-317.
ISBN 963-463-543-1 fűzött : ár nélkül
551.58(075.8) *** 519.24
[AN 926835]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2002.
   Tiszteletadás Szabó Józsefnek : tanulmányok a földrajztudomány témaköreiből / szerk. Keményfi Róbert, Ilyés Zoltán ; [kiad. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék, Eger]. - Debrecen : Debreceni Egy. Néprajzi Tanszék ; Eger : EKF Földrajz Tanszék, 2000. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Számozott példány: 250
ISBN 963-472-512-0 kötött : ár nélkül
911.2 *** 911.3
[AN 798182]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7554 /2002.
Hornyánszky Balázs
   A természet IQ-ja / Hornyánszky Balázs, Tasi István. - Budapest : Kornétás, cop. 2002. - 157 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 963-9353-09-4 kötött : 3498,- Ft
591.5
[AN 926180]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2002.
Kiss Bitay Éva
   Tudod-e? : [érdekességek a természet világából] : [érdekes kérdések és válaszok gyerekeknek] / [írta Kiss Bitay Éva] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 963-9355-60-7 kötött : ár nélkül
59(089.3)(053.2) *** 58(089.3)(053.2) *** 930.85(100)(089.3)(02.053.2)
[AN 926026]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2002.
Rohwer, Jens G.
Pflanzen der Tropen (magyar)
   A trópusok növényei / Jens G. Rohwer. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Ford. Lászay György
ISBN 963-547-622-1 kötött : ár nélkül
582(213)(083.71) *** 581.9(213)(083.71)
[AN 926023]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2002.
Tippi
Mon livre d'Afrique (magyar)
   Tippi Afrikában : a kislány, aki ért az állatok nyelvén / Tippi élményeit és titkait Valérie Peronnet jegyezte le ; Sylvie és Alain Degré fényképeivel ; [ford. Székely András]. - Budapest : Geographia, 2002. - 142, [2] p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 963-86242-0-5 kötött : 3850,- Ft
591.5 *** 591.612 *** 77.042
[AN 926074]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2002.
   Viselkedésökológia : modern irányzatok / szerk. Barta Zoltán, Liker András, Székely Tamás ; [... szerzői Altbäcker Vilmos et al.]. - Budapest : Osiris, 2002. - 242 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 214-242.
ISBN 963-389-214-7 kötött : 3280,- Ft
591.5(075.8)
[AN 925983]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7559 /2002.
Ádám György (1922-)
   Az emberi elme színe és fonákja : tanulmányok, esszék, interjúk az agyról és a tudás átadásáról / Ádám György. - Budapest : OKKER K., cop. 2002. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-202. - A szerző műveinek bibliográfiája: p. 203-204.
ISBN 963-9228-54-0 kötött : 1700,- Ft
Ádám György (1922-)
612.82 *** 159.95 *** 159.9(439)(092)Ádám_Gy.(047.53)
[AN 926741]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2002.
Bischof, Anita
Selbstmanagement effektiv und effizient (magyar)
   Önmenedzselés : hatékonyan és eredményesen / [Anita Bischof, Klaus Bischof] ; [magyar ford. Menaker Angelika, Medveczky Tünde]. - Budapest : Saldo, [2000]. - 92 p. : ill. ; 17 cm. - (Zsebkönyv sorozat, ISSN 1585-3322 ; 4.)
ISBN 963-621-947-8 fűzött : 750,- Ft
613.865
[AN 798234]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2002.
Bóna Endre
   Fény - árnyék - egészség : művészet és orvostörténet / Bóna Endre ; [előszót írta Vizi E. Szilveszter]. - Szeged : [Magánkiad.], 2002. - 167 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 963-440-667-X kötött : ár nélkül
61(100)(092) *** 737
[AN 926186]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2002.
Buzek, Gerhard
Das grosse Buch der Überlebenstechniken (magyar)
   A túlélés kézikönyve : a rendkívüli és katasztrófahelyzetek túlélésének technikái / Gerhard Buzek ; a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Egészségügyi Csoportfőnökség kiadványa ; [ford. Konrád Edit]. - [Budapest] : HM Honvéd Vezérkar Egészségügyi Csoportfőnökség, [2002], cop. 1994. - 590 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8354-16-X)
614.8(035)
[AN 925802]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2002.
Chapman, Gary D.
The five love languages (magyar)
   Egymásra hangolva : az öt szeretet-nyelv a házasságban / Gary Chapman ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Harmat, 2002. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-63-6 fűzött : ár nélkül
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 926165]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2002.
Dávid Zsanna (1949-)
   Hajléktalan milliomos avagy Passzív eutanázia "szeretettel" : dokumentum-riport napjainkban / Dávid Zsanna ; [közread. az] Egész-ember-ség Közhasznú Alapítvány a Rákbetegekért. - Szolnok : Egész-ember-ség Közhasznú Alapítvány a Rákbetegekért, 2002. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9854-7 fűzött : ár nélkül
616-036.88(047.53) *** 342.721(047.53) *** 128 *** 614.253
[AN 926161]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2002.
Dávid Zsanna (1949-)
   Segítség, rák! : amit a rákról tudni kell / írta és szerk. Dávid Zsanna Dávid Tamás közreműködésével ; [közread. az] Egész-ember-ség Közhasznú Alapítvány a Rákbetegekért. - Szolnok : Egész-ember-ség Közhasznú Alapítvány a Rákbetegekért, 2002. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9853-9 fűzött : ár nélkül
616-006
[AN 926167]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2002.
   Diabetes mellitus, oxidatív stressz, endothel dysfunctio : a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány és a Magyar Szabad Gyök Kutató Társaság közös tudományos rendezvénye : ... Budapest, ... 2000. október 3. : [az előadások összefoglalása]. - [Budapest] : [Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány] : [MSZGYKT], [2000]. - 21 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5199-0 * fűzött : ár nélkül
616.379-008.64 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798289]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2002.
Ewald, Paul W.
Plague time (magyar)
   Járványok kora : fertőzés okozza a rákot, a szívbetegségeket és más halálos kórokat? / Paul W. Ewald ; [ford. Koch Sándor]. - Budapest : Vince K., 2002. - 242 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-45-4 kötött : 2295,- Ft
616-022 *** 616.9
[AN 925972]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2002.
Galambos László
   Fitnessmisszió / Galambos László. - Veszprém : [s.n.], 2002. - 124 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
613.71
[AN 926796]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2002.
Gray, John
How to get what you want and want what you have (magyar)
   Mars akarja, Vénusz szeretné : hogyan szerezzünk meg valamit, és miként örüljünk annak, ami van / John Gray ; [ford. Süle Gábor]. - Budapest : Trivium, cop. 2002. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-18-4 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 926775]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2002.
Guide pratique des remèdes naturels (magyar)
   Gyógyító természet : az egészséges életmód gyakorlati útmutatója / [ford. Komlóssy Judit et al.] ; [a Gyógyfürdők, fürdőgyógykezelés és a Vízgyógyászat c. fejezetek szerzője Domoki Magdolna]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 335 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-8475-66-8 kötött : ár nélkül
615.89:615.322 *** 613 *** 633.88
[AN 926096]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2002.
   Humán farmakológia : a racionális gyógyszerterápia alapjai / szerk. Vizi E. Szilveszter ; az egyes fejezeteket szerk. Fürst Zsuzsanna [et al.] ; [... írói Arányi Péter et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2002. - 1247 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-679-7 kötött : ár nélkül
615.2
[AN 926098]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2002.
Karácsony István
   Természetes fogamzásgátlás / [írta Karácsony István]. - Budapest : Sprinter, [2002]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9394-68-8 fűzött : ár nélkül
613.888
[AN 926057]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2002.
Környey Edith
   Az alkoholbetegség és neuropszichiátriai szövődményei / Környey Edith, Kassai-Farkas Ákos. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2002. - 245 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 212-240.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-242-682-7)
616.89-008.441.33:547.36
[AN 925822]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2002.
Lucza Béla (1960-)
   Alternatív gyógyászat : egészséges életmód : elméletek, tapasztalatok, terápiák, öngyógyítás / Lucza Béla. - Budapest : Kornétás, cop. 2002. - 277 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-273.
ISBN 963-9353-20-5 fűzött : 1500,- Ft
615.89 *** 613.2
[AN 926083]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2002.
Melara, Julio
It only takes everything you've got (magyar)
   Vess latba mindent! / Julio Melara ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Network TwentyOne, cop. 2000. - 158 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-9333-00-X fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 798392]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2002.
   Nyugat-Pannon Neurológiai Konzultációs Fórum : 1998-2000, Sopron-Szombathely-Zalaegerszeg / [szerk. Garzuly Ferenc, Grubits János, Nikl János]. - [Zalaegerszeg] : [Zala M. Kórház Neurológiai Oszt.], [2000]. - 94 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Zala Megyei Kórház Neurológiai Osztálya
ISBN 963-00-5718-2 * fűzött : ár nélkül
616.8 *** 061.3(439-2Sopron) *** 061.3(439-2Szombathely) *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 798293]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2002.
   Orvosi szociológia : egyetemi tankönyv / szerk. Szántó Zsuzsa és Susánszky Éva ; [... szerzői Gyukits György et al. - Budapest : Semmelweis, 2002. - 210 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9214-24-8 fűzött : ár nélkül
616-092.11(075.8) *** 316(075.8) *** 364.444(075.8) *** 614.253(075.8) *** 364.26(075.8)
[AN 926912]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2002.
Pinker, Steven
How the mind works (magyar)
   Hogyan működik az elme / Steven Pinker ; [ford. Csibra Gergely]. - Budapest : Osiris, 2002. - 595 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 544-575.
ISBN 963-389-231-7 kötött : 4200,- Ft
159.9(075.8) *** 612.82(075.8)
[AN 926043]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2002.
Schneider, Regine
Wenn der Prinz zum Frosch wird (magyar)
   Amikor a királyfiból újra béka lesz / Regine Schneider ; [ford. Nagy Imre]. - Budapest : Trivium, cop. 2002. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-16-8 fűzött : ár nélkül
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 926782]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2002.
Szécsi Märcz Ari
   Gondolattól a szülésig / Szécsi Märcz Ari. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2002. - 195 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-763-3 fűzött : ár nélkül
618.2-083 *** 613.2 *** 615.89(510)
[AN 926940]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2002.
Szutrély Péter
   Orvosok új szerepben : [az ambuláns betegellátás korszerű formái, a szabad szellemi foglalkozású orvoslás lehetőségei] / Szutrély Péter. - Budapest : Minerva, [2002]. - 130 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-85826-6-9 fűzött : ár nélkül
614.25(439)(036) *** 347.72(439)(036) *** 334.722(439)(036) *** 364.444(439)(036)
[AN 926769]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7582 /2002.
   20 éves a Tatabányai Szénmosó, 1980-2000 / [közread. a Tataszén Kft.]. - [Tatabánya] : Tataszén Kft., [2000]. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5649-6 * fűzött : ár nélkül
Tataszén Kft. (Tatabánya)
622.33(439-2Tatabánya)"1980/2000" *** 061.5(439-2Tatabánya)
[AN 798436]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7583 /2002.
Ajtonyi István (1943-)
   Digitális rendszerek / Ajtonyi István ; [közread. a] Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2000. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-661-442-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-661-399-5)
681.326.32(075.8) *** 681.327(075.8) *** 621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 457929]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2002.
   Group Wise ... avagy A hatékony csoportmunkavégzés / [szerk. Gasparetz András] ; [... az első fejezet Kovács Zoltán ... munkája ...]. - [Budapest] : Var Kft., 2000. - 230 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-4832-9 fűzött : ár nélkül
681.3.06 *** 651.44
[AN 798955]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2002.
Hunter, Jason
Java servlet programming (magyar)
   Java szervletek programozása / Hans Bergsten [!Jason Hunter] ; William Crawford közrem. ; [ford. Inotai László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 791 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4335-2 fűzött : ár nélkül
519.682Java *** 681.324Internet
[AN 926073]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2002.
Rathbone, Andy
Windows XP for dummies (magyar)
   Windows XP / Andy Rathbone ; [ford. Gorka Botond, Rumpf Moni, Szabó Iván]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - XVI, 395 p. : ill. ; 24 cm. - (Dummies könyvek)
ISBN 963-09-4328-X fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows
[AN 926918]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2002.
Szabó Bálint
   Alkalmazásfejlesztés Access 2000-ben : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Szabó Bálint, Takács Zoltán ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2000. - 373 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-302-1 fűzött : ár nélkül
681.3.016Access
[AN 797721]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2002.
Wyke, R. Allen
PHP developer's dictionary (magyar)
   PHP fejlesztők kézikönyve / R. Allen Wyke, Michael J. Walker, Robert M. Cox ; [ford. Molnár Anikó, Stampf János, Tarján György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 575 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-09-4336-0 fűzött : ár nélkül
519.682PHP
[AN 926913]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7589 /2002.
European Pavement Management Systems Conference (1.) (2000) (Budapest)
   1. European PMS Conference : 24-27 September, 2000, Budapest Convention Centre ... : final programme, book of abstracts ; [org. by the FEHRL, Hungarian Road Association, PIARC]. - [Budapest] : Hung. Road Association, [2000]. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5752-2 * fűzött : ár nélkül
625.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798489]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2002.
Juhász József (1927-)
   Mérnökgeológia / Juhász József. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 1999-. - 24 cm
ISBN 963-661-372-9 *
624.131.1(075.8)
[AN 364618]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 445 p. : ill.
Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
624.131.1(075.8)
[AN 926834] MARC

ANSEL
UTF-87591 /2002.
Pehle, Tobias
Fassaden renovieren (magyar)
   Homlokzatok felújítása / Tobias Pehle ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2002. - 96 p. : ill., színes ; 24 cn. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9327-98-0 fűzött : 1698,- Ft
692.23 *** 693.6 *** 69.059.2
[AN 926034]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2002.
Reed, David
The art and craft of stonescaping (magyar)
   Terméskő járdák, lépcsők, kerítések, virágos falak / David Reed ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2002. - 159 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9327-77-8 kötött : 2998,- Ft
693.75
[AN 926209]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2002.
Távhő Konferencia (16.) (2000) (Siófok ; Balatonszéplak)
   16. Távhő Konferencia : 2000. szeptember 26-28. Siófok-Balatonszéplak / [rend., közread. az] Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztály. - [Budapest] : ETE, [2000]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-8042-09-5 * fűzött : ár nélkül
697.34 *** 621.31 *** 620.91 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 798581]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hőtermelés, kapcsolt hő és villamosenergia-termelés; hőszállítás; környezetvédelem, megújuló energiaforrások. - 192 p.
ISBN 963-8042-10-9 *
697.34 *** 621.31 *** 620.91 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 798587] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fogyasztói rendszerek korszerűsítése, hőmennyiség-mérés, elszámolás; távhő piac, marketing. - 178 p.
ISBN 963-8042-11-7 *
061.3(439-2Siófok) *** 697.34 *** 621.31 *** 620.91
[AN 798598] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7594 /2002.
Klobusitzky György
   Frontális ütközés / Klobusitzky György, Major Róbert. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 21 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/42.)
Borítócím: Frontális ütközések
ISBN 963-9295-70-1 * fűzött : ár nélkül
656.1.08(439)"199"
[AN 797245]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2002.
   On safe roads into the XXI. century : conference : 24-26 October, 2000, Budapest Convention Centre : final programme, book of abstract / [org. by the Hungarian Road Association, PIARC]. - [Budapest] : Hung. Road Assoc., [2000]. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5753-0 * fűzött : ár nélkül
656.1.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798493]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7596 /2002.
Bové, José
Le monde n'est pas une marchandise (magyar)
   A világ nem eladó : parasztok a korcs-étel ellen : beszélgetések Gilles Luneauval / José Bové és François Dufour ; [ford. Szalay Tímea, Laky Krisztina]. - [Budapest] : Magus Design Studio, 2002. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 963-8627-52-2 fűzött : 1400,- Ft
663/664(100)(047.53) *** 63 *** 57.086.8
[AN 926683]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2002.
Fekete Józsefné Seres Emília
   Mézeskalácsok / írta és gyűjt. Fekete Józsefné Seres Emília. - Budapest : Pallas Stúdió, 2002. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kézművesek nyomában, ISSN 1418-9461)
ISBN 963-9207-70-5 * kötött : 1850,- Ft (hibás ISBN 963-9702-70-5)
664.667(439)(092)
[AN 926880]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2002.
Fermentációs Kollokvium (9.) (2000) (Debrecen)
   IX. Fermentációs Kollokvium programja, előadásainak összefoglalója : Debrecen, 2000. X. 5-8. ... / [ezen tud. összejövetelt a Magyar Biokémiai Egyesület Biotechnológiai Szakosztálya etc. ... a Debreceni Egyetem közreműködésével ... tartja ...] ; [programbiz. Antus Sándor et al.]. - [Debrecen] : [KLTE], [2000]. - [66] p. ; 24 cm
ISBN 963-472-510-4 fűzött : ár nélkül
663.15 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 797708]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2002.
Grosser, Wolfgang
Mein Kräutergarten (magyar)
   Gyógynövények, fűszernövények : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Wolfgang Grosser ; [ford. Bálint András és Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2002. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9445-04-5 fűzött : 998,- Ft
635.7 *** 633.88
[AN 926012]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2002.
   Kertészet / szerk. Magda Sándor, Marselek Sándor ; [írta Magda Sándor et al.]. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2000. - 170 p. : ill. ; 19 cm. - (A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari technológia alapjai, ISSN 1586-3565)
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 963-356-306-2 kötött : ár nélkül
634
[AN 798904]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2002.
Kirschner, Max
Mein Staudengarten (magyar)
   Évelőkert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Max Kirschner ; [ford. Bálint András és Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2002. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9445-03-7 fűzött : 998,- Ft
712.3/.7 *** 635.9
[AN 925999]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2002.
Kovács Zsolt
   Kisemlős lexikon / Kovács Zsolt. - Budapest : Saxum, 2002. - 156 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 963-9308-39-0 kötött : ár nélkül
636.96:030
[AN 926762]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2002.
Magda Sándor (1946-)
   Élelmiszeripar / [írta Magda Sándor, Marselek Sándor, Miller György] ; szerk. Magda Sándor, Marselek Sándor. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2000. - 220 p. : ill. ; 19 cm. - (A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari technológia alapjai, ISSN 1586-3565)
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 963-356-303-8 kötött : ár nélkül
663/664
[AN 798909]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2002.
Nagy Péter
   A papagájok tenyésztése, keltetése és kézzel felnevelése / Nagy Péter ; [Az endoszkópos ivarmeghatározás, valamint A fiókaneveléssel kapcsolatos egészségügyi problémák című fejezeteket Beregi Attila írta] ; [közread. a] MDOSZ Törökbálinti Madárbarát Egyesület. - [Törökbálint] : MDOSZ Törökbálinti Madárbarát Egyes., 2002. - 86 p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9912-8 fűzött : ár nélkül
636.68
[AN 926163]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2002.
Vocke, Gabriele
Neuer grosser Pflanzen-Ratgeber (magyar)
   A legszebb szoba-, balkon- és terasznövények : színes képekkel, praktikus ötletekkel és ápolási tudnivalókkal / Gabriele Vocke ; [ford. Bálint András et al.]. - Budapest : Cser K., 2002. - 280 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9327-90-5 kötött : 4998,- Ft
635.91 *** 635.9
[AN 926092]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7606 /2002.
Bajzáth Katalin
   Varrjunk gyerekeknek / Bajzáth Katalin ; [a szerző illusztrációival]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 112 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-547-656-6 kötött : ár nélkül
646.4.053.2 *** 646.21
[AN 926082]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2002.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A magyar konyha ízei / Cey-Bert Róbert Gyula ; [a ... fotókat Mészáros Attila kész.]. - [Budapest] : Paginarum, 2002. - 270 p., [56] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9392-09-X kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)(091)
[AN 926738]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2002.
Fási Katalin
   Szépségápolás otthon / Fási Katalin. - Budapest : Sprinter, [2002]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9394-67-X fűzött : ár nélkül
646.7 *** 613.4
[AN 926055]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2002.
Das grosse Buch der vegetarischen Küche (magyar)
   Vegetáriánus konyha : több, mint 350 vitamindús étel / [szerk. Szilárd Gabriella] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2002. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8475-67-6 kötött : ár nélkül
641.564(083.12)
[AN 926091]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2002.
Hargitai György (1963-)
   Fűszerlexikon : [130 ételrecept] / Hargitai György. - Budapest : Könyvkuckó, 2000. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Príma szakács sorozat, ISSN 1585-048X)
ISBN 963-9265-23-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9265-19-5)
641.55(083.12):635.7 *** 664.5 *** 635.7
[AN 798413]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2002.
   A nagyi kedvenc karácsonyi süteménye : receptpályázat, 2000 / [kiad. A Szabadművelődés Háza]. - Székesfehérvár : A Szabadművelődés Háza, [2000]. - [48] p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5800-6 * fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 799340]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2002.
Pados Gyula (1936-)
   A "halálos négyes" : [orvosok fogyókúrás és diétás ételreceptjei] : [az elhízás, a magas vérnyomás, a magas vérzsírszint, a cukorbetegség és kezelésük] / Pados Gyula, Audikovszky Mária, Kötelesné Nagy Gabriella. - Budapest : Minerva, [2002]. - 199 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-86237-0-5 kötött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 613.24
[AN 926690]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7613 /2002.
Bergson, Henri
Les deux sources de la morale et de la religion (magyar)
   Az erkölcs és a vallás két forrása / Henri Bergson ; [ford. Dienes Valéria] ; [... gond. és az utószót írta Szabó Ferenc]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 361 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
ISBN 963-361-320-5 kötött : 1980,- Ft
1(44)Bergson,_H. *** 261.4 *** 17 *** 241
[AN 926990]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2002.
Csejtei Dezső (1951-)
   Filozófiai metszetek a halálról : a halál metamorfózisai a 19-20. századi lét- és egzisztenciálfilozófiákban / Csejtei Dezső. - Budapest : Pallas Stúdió : Attraktor, 2002. - 523 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 511-523.
ISBN 963-9207-68-3 kötött : 3980,- Ft
128
[AN 926666]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2002.
Grondin, Jean
Einführung in die philosophische Hermeneutik (magyar)
   Bevezetés a filozófiai hermeneutikába / Jean Grondin ; [ford. Nyírő Miklós]. - Budapest : Osiris, 2002. - 265 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 199-262.
ISBN 963-389-190-6 kötött : 2480,- Ft
165.0(075.8)
[AN 926088]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2002.
János Pál (pápa), II.
Familiaris consortio (magyar)
   A családi közösség : II. János Pál pápa "Familiaris consortio" kezdetű apostoli buzdítása az egész katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a keresztény család feladatairól a mai világban / [... ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-342-6 fűzött : 550,- Ft
173 *** 265.5
[AN 927023]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7617 /2002.
   Adventi gyertyagyújtás : ökumenikus adventi imaösszejövetelek családok, idősek otthona, templomi közösségek számára / szerk. Soóky István. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2000]. - 26 p. : ill., kotta ; 21 cm
ISBN 963-696-092-5 fűzött : ár nélkül
244 *** 264-041.1
[AN 797780]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2002.
Ahmad, Ghulam
Islami usul ki falisfi (magyar)
   Az Iszlám tanításainak filozófiája / írta Kadiáni Mirza Gulam Ahmad ; [... ford. Molnár Miklós]. - Budapest : Palatinus, 2002. - 164 p. ; 19 cm
ISBN 963-9380-50-4 kötött : 1800,- Ft
297 *** 291
[AN 926776]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2002.
Beke Kata (1936-)
   Az elbocsátott vad / Beke Kata. - Budapest : Korona, 2002. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 963-9376-47-7 fűzött : ár nélkül
244(0:82-94)
[AN 926053]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2002.
Beller, Tilmann
   A házasság: öröm és feladat : útravaló fiatal házasoknak / P. Tilmann Beller előadásaiból összeáll. Csermák Kálmán és Alice ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2000. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-5285-7 * fűzött : ár nélkül
244 *** 173
[AN 798046]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2002.
La Bibbia e la sua storia (magyar)
   A Biblia és története / Enrico Galbiati gondozásában ; [szövegek Enrico Galbiati, Elio Guerriero, Antonio Sicari] ; [ill. Vittorio Belli et al.] ; [ford. Harmath Károly]. - Új kiad. / Andrea Dué és Renzo Rossi szerkesztésében. - Szeged : Agapé, 2001-2002. - 2 db : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-458-253-2
Biblia
22 *** 930.85(33)
[AN 905518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az Ószövetség. - 2002. - [315] p.
ISBN 963-458-252-4 kötött : ár nélkül
221.07 *** 930.85(33)
[AN 926726] MARC

ANSEL
UTF-87622 /2002.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; kiad. a Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2001. - 889, 305 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9121-6 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
22.04=945.11
[AN 926116]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2002.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; kiad. a Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2001. - 889, 305 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9240-9 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
22.04=945.11
[AN 926117]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2002.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2001. - 889, 305 p. ; 21 cm
ISBN 963-300-897-2 kötött : 2100,- Ft
22.04=945.11
[AN 926118]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2002.
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma (magyar)
   Szent Lukács írása szerint való evangélium / Karátson Gábor akvarelljeivel ; [a szöveg Károli Gáspár Biblia-fordításának ... változata]. - [Szeged] : Q.E.D., 2002. - CXII p. : ill., színes ; 26 cm. - (Karátson Gábor bibliai akvarelljei ; ; 1.)
ISBN 963-00-8230-6 kötött : ár nélkül
226.4.04=945.11
[AN 926823]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2002.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Novum Testamentum seu quattuor evangeliorum volumina lingua Hungarica donata, Gabriele Pannonio Pesthino interprete = Wij Testamentum magijar nijeluen / [a mell.] Hubert Ildikó tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - [7], 245 fol., [1] t.fol. : ill. ; 16 cm + mell. (43 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 34.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 6. sz. példánya alapján. - Új Testamentum magyar nyelven (borító-és gerinccím). - Eredeti kiadása: Bécs, 1536. - Latin nyelvű előszóval. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A mell. összefoglalása angol nyelven
ISBN 963-506-460-8 kötött : 4000,- FtISBN 963-506-459-4 (mell.)
225.04=945.11 *** 094/099.07
[AN 926857]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2002.
Bíró Lajos
   "Kerek Isten Fája..." : a magyar ősvallásról / Bíró Lajos. - [Debrecen] : Szerző, 2001. - 249 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-029-9 fűzött : ár nélkül
299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 799272]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2002.
De Mello, Anthony
Wellsprings (magyar)
   Forrás fakad : lelkigyakorlatok könyve / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - Kecskemét : Korda, 2002. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 963-9332-52-6 fűzött : 680,- Ft
242
[AN 926764]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2002.
Dolhai Lajos
   Bevezetés az ökumenizmusba : katolikus nézőpontból / Dolhai Lajos. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 148 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 963-9318-30-2 fűzött : ár nélkül
261.8
[AN 926689]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2002.
Down, Kendall
Bethlehem love story (magyar)
   Betlehemi szerelmi történet : [Ruth könyvének regénye] / Kendall Down. - Budapest : Advent, 2002. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 963-9122-82-3 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Ruth könyve.
244(0:82-31) *** 820-31=945.11
[AN 926756]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2002.
Dunlap, Judith
Jesus lives (magyar)
   Jézus él : vallási történetek kisgyermekeknek / írta Judith Dunlap ; ill. Steve Erspamer. - Szeged : Agapé, 2002. - 76 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Smidt Valéria
ISBN 963-458-257-5 fűzött : ár nélkül
Jézus
22.046(02.053.2)
[AN 926635]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2002.
Dysinger, William
Heaven's lifestyle today (magyar)
   Mennyei életstílus ma / William Dysinger ; [ford. Talmácsi Attila]. - Budapest : Advent, 2002. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 963-9122-80-7 fűzött : ár nélkül
242 *** 613
[AN 926966]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2002.
Fiers Elek (1886-1929)
   Isten pénzügyei / Fiers Elek. - Jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., 2000. - 87, [4] p. ; 16 cm
ISBN 963-696-098-4 fűzött : 320,- Ft
244
[AN 797775]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2002.
Fuller, Millard
The theology of the hammer (magyar)
   A kalapács teológiája / Millard Fuller ; [ford. Koroknai Ágnes]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-300-912-X fűzött : 950,- Ft
Habitat for Humanity International.
267(73)HabitatforHumanity
[AN 926785]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2002.
Gumbel, Nicky
Searching issues (magyar)
   Égető kérdések : [válasz a keresztény hittel szemben gyakran felvetett hét kérdésre] : [tanulmányi segédlettel] / Nicky Gumbel ; [ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, [2002]. - 138 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6883-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 925956]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2002.
Harmath Károly (1950-)
   Tacsi csacsi virágvasárnapja / Harmath Károly ; [ill. Szilágyi Gábor]. - Szeged : Agapé, 2002. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-458-258-3 fűzött : ár nélkül
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 926639]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2002.
   Imadsagos könyveczke, mellyben szép hálá adásoc és áhitatos könyörgésec vadnac... mellyet magyar nyelven uyonnan boczátott ki Szenci Molnár Albert / [a mell. P. Vásárhelyi Judit tanulmánya] ; [a fakszimile szövegét közzéteszi P. Vásárhelyi Judit]. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Balassi : MTA Irodtud. Int. : OSZK, 2002. - [28], 400, [7] p. ; 18 cm + mell. (42 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 35.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 514. sz. példánya alapján. - Eredeti kiadása: Heidelberg, 1621. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A mell. összefoglalása angol nyelven
ISBN 963-506-462-4 kötött : 3200,- FtISBN 963-506-463-2 (mell.)
243 *** 094/099.07
[AN 926883]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2002.
Kardos Mihály (1946-)
   Tükröd vagyok : Mihály testvér írásai. - Algyő : Szerző, 2000. - [31] fol. : ill., színes ; 15 cm
Beragasztott képekkel
ISBN 963-640-898-X fűzött : ár nélkül
244
[AN 457834]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2002.
   Katolikus egyház-látogatási jegyzőkönyvek, 16-17. század / [szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Tomisa Ilona] ; [ford. Domokos Pál Péter, Rosdy Pál, Varga Imre]. - Budapest : Osiris, 2002. - 383 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források,, ISSN 1585-4264)
Bibliogr.: p. 382-383.
ISBN 963-389-028-4 kötött : 3280,- Ft
282(439)"15/16"(093.2)
[AN 925995]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2002.
Körpöly Kálmán
   Amint vagyok... Fogadj el, Jézusom! / Körpöly Kálmán. - Budapest : Kálvin, 2002. - 120, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-300-908-1 fűzött : 390,- Ft
244
[AN 926013]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2002.
Mácz István (1934-)
   Találkoztam a szeretettel / Mácz István. - Budapest : Szt. Gellért K., 2000. - 182, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-696-080-1 kötött : 1200,- Ft
244 *** 241.513
[AN 798872]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2002.
Madinger, Herbert
Betet allezeit (magyar)
   Szüntelenül imádkozzatok! / Herbert Madinger ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, [2002]. - 142 p. ; 16 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
ISBN 963-9318-32-9 fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 926988]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2002.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-. - 25 cm
ISBN 963-360-727-2
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Klacs - lond. - 2002. - LXXVII, 926 p., [32] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-332-9 kötött : ár nélkül
282:030
[AN 926798] MARC

ANSEL
UTF-87644 /2002.
   Misszió a konfirmandusok között : református ifjúsági misszió / [szerk. Bölcsföldi András] ; [közread. a Dunamelléki Református Egyházkerület Ifjúsági Bizottsága]. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyházker. Ifjúsági Biz., 2000. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4767-5 fűzött : ár nélkül
284.2 *** 265.2
[AN 798568]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2002.
Molnár Antal (1969-)
   Katolikus missziók a hódolt Magyarországon / Molnár Antal ; [a térképeket Nagy Béla kész.]. - Budapest : Balassi, [2002]-. - 24 cm
266.3(439)"15/16" *** 282(439)"15/16"
[AN 926799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1572-1647. - cop. 2002. - 587 p. : ill., térk. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 26.)
Bibliogr.: p. 471-518. - Összefoglalás olasz és német nyelven
ISBN 963-506-430-6 fűzött : 2500,- Ft
282(439)"15/16" *** 282(497)"15/16"
[AN 926801] MARC

ANSEL
UTF-87646 /2002.
Nagy Alajos (1936-)
   Istenért és a népért : Rozmán Alajos élete / Nagy Alajos. - Lakitelek : Antológia, 2002. - 149 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-9354-04-X fűzött : ár nélkül
Rozmán Alajos (1907-1967)
282(439)(092)Rozmán_A.
[AN 926619]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2002.
Nee, Watchman
The ministry of God's word (magyar)
   Hirdesd az igét! / Watchman Nee. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2002]. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-9209-93-7 fűzött : ár nélkül
252
[AN 925967]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2002.
Pajor András (1958-)
   Ha ma lennék fiatal.. / Pajor András. - Kecskemét : Korda, 2002. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9332-53-4 fűzött : 950,- Ft
244(0:82-32)
[AN 926119]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2002.
Peters, Benedikt
Das Buch Prediger (magyar)
   A Prédikátor könyve : a héber irodalom rejtélyes könyve / Benedikt Peters. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2002]. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 963-9209-98-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Prédikátor könyve.
223.8.07
[AN 925960]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2002.
   Prohászka Ottokár : Magyarország apostola és tanítója : tanulmányok Prohászka eszmevilágáról / [szerk. Szabó Ferenc és Mózessy Gergely]. - Szeged : Agapé, 2002. - 183 p., IV t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-458-260-5 fűzött : ár nélkül
Prohászka Ottokár (1858-1927)
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 926628]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2002.
Ratzinger, Joseph
Der Geist der Liturgie (magyar)
   A liturgia szelleme / Joseph Ratzinger ; [ford. Heller György]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-211.
ISBN 963-361-333-7 kötött : 2300,- Ft
264
[AN 925955]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2002.
Sehlin, Gunhild
Åsnan och barnet (magyar)
   Mária kis szamarával Egyiptomban / Gunhild Sehlin ; [ford. Bogláryné Mailáth Edina]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2000]. - 133, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-696-099-2 fűzött : 520,- Ft
244(0:82-31)(02.053.2) *** 839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 797773]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2002.
Sibony, Daniel
Trois monothéismes (magyar)
   A három monoteista vallás : zsidók, keresztények és muzulmánok eredetük és sorsuk tükrében / Daniel Sibony ; [ford. Pelle János] ; [a fordítást átd. Horváth Milena]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2002. - 446 p. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9171-74-3 fűzött : 2300,- Ft
23/28 *** 296 *** 297 *** 291
[AN 926609]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2002.
Soós Judit
   Bibliai mesék / [írta Soós Judit] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Színezős mesekönyv)
ISBN 963-348-003-5 fűzött : ár nélkül
Biblia
22.046(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 926861]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2002.
Thiering, Barbara
Jesus the man (magyar)
   Jézus, az ember : a Holt-tengeri tekercsek új értelmezése / Barbara Thiering ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 414 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 383-386.
ISBN 963-9437-07-7 kötött : ár nélkül
Jézus
296.624 *** 903/904(569.4)"652" *** 232.9
[AN 926019]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2002.
Tommaso d'Aquino
Compendium theologiae (magyar)
   A teológia összefoglalása / Aquinói Szent Tamás ; [ford. Bolberitz Pál et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 316 p. ; 21 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
ISBN 963-547-264-1 kötött : ár nélkül
276 *** 23 *** 871-97=945.11
[AN 798910]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2002.
Török József (1946-)
   Székesfehérvár évezrede / Török József, Legeza László. - Budapest : Mikes, 2000. - 63 p., [96] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 38-39. - Összefoglalás angol, német és olasz nyelven
ISBN 963-8130-30-X kötött : ár nélkül
Székesfehérvári Egyházmegye.
282(439-03Székesfehérváriegyházmegye)(091) *** 908.439-03Székesfehérváriegyházmegye(084.12)
[AN 798957]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2002.
Toronyi Zsuzsanna
   Zsidó ünnepek : vallási alapismeretek = Jewish holidays : basics of religion / [szerző ... Toronyi Zsuzsa] ; [ford. ... Körmendi Gabriella] ; [közread. a] Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár. - [Budapest] : M. Zsidó Múz. és Lvt., cop. 2000. - 48 p. ; 15 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-00-4746-2 fűzött : ár nélkül
296.38
[AN 798321]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2002.
Trausch Liza
   "... azért jöttem, hogy életük legyen" / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., 2000. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 963-550-937-5 fűzött : ár nélkül
252
[AN 798189]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2002.
Trausch Liza
   "Dícsérjétek az Urat" : Zsoltár 150, 1 / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., 2000. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-550-475-6 fűzött : ár nélkül
252
[AN 798190]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2002.
Vanyó László (1942-)
   Az egyházatyák bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története : Septuaginta, Diatesszaron, Vetus Latina, Vulgata / Vanyó László. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 328 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 294-328.
ISBN 963-9318-29-9 fűzött : ár nélkül
Biblia
22.06(091) *** 276
[AN 927025]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2002.
Zundel, Maurice
L'Homme, le grand malentendu (magyar)
   Az ember, a nagy félreértés / Maurice Zundel ; [ford. Pump Edit] ; [Nemeshegyi Péter előszavával]. - Kecskemét : Korda, 2000. - 47 p. ; 20 cm. - (Az evangélium Maurice Zundellel)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-9332-15-1 fűzött : 320,- Ft
244
[AN 798416]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7663 /2002.
Ács Gábor (1953-)
   Zsidó breviárium / Ács Gábor. - [Budapest] : Bábel, 2002. - 302, [3] p. ; 20 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-85973-3-X fűzött : 1600,- Ft
316.347(=924)(439) *** 894.511-32 *** 892.4-14=945.11
[AN 926829]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2002.
Bourdieu, Pierre
Raisons pratiques (magyar)
   A gyakorlati észjárás : a társadalmi cselekvés elméletéről / Pierre Bourdieu ; [ford. Berkovits Balázs]. - Budapest : Napvilág, 2002. - 205 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
ISBN 963-9082-91-0 fűzött : 1700,- Ft
316.6 *** 001 *** 167
[AN 926651]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2002.
Hankiss Elemér (1928-)
Az emberi kaland (angol)
   Fears and symbols : an introduction to the study of Western civilization / by Elemér Hankiss. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, cop. 2001. - XVI, 317 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-298.
ISBN 963-9241-06-7 kötött : ár nélkülISBN 963-9241-07-5 fűzött : ár nélkül
316.7 *** 316.6 *** 008
[AN 797745]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2002.
László Ervin (1932-)
The way to grow (magyar)
   Meg tudod változtatni a világot : közös sorsunk kézikönyve / László Ervin ; [ford. Greguss Ferenc]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 111 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-547-655-8 kötött : ár nélkül
304.9 *** 008.2
[AN 926114]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2002.
Matláry, Janne Haaland
A time to blossom (magyar)
   A felvirágzás kora : jegyzetek egy új feminizmushoz / Janne Haaland Matlary ; [ford. Sipos Attila]. - Budapest : CRS, cop. 2002. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9744-3 fűzött : 1200,- Ft
316.37-055.2
[AN 926692]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2002.
Rajneesh, Bhagwan
The book of women (magyar)
   Nők könyve : kerülj kapcsolatba a nőiség spirituális erejével / Osho ; [ford. Yogabeej & Kecskeméti Edit]. - [Budapest] : Amrita, 2002. - 335 p. ; 20 cm. - (Osho könyvek)
ISBN 963-9234-06-0 fűzött : 1700,- Ft
316.37-055.2 *** 133.25 *** 294.3
[AN 926654]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2002.
Töreky Ferenc (1922-)
   Vizuális kommunikáció : látáskultúra, rajzkultúra, képi látás / írta és terv. Töreky Ferenc. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 214 p. : ill., főként színes ; 20x28 cm
ISBN 963-19-2500-5 fűzött : 3939,- Ft
316.77(078) *** 7.017(078) *** 159.931
[AN 926847]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2002.
   Viszolygás a várostól : a szerb társadalomtudomány Milošević Szerbiájáról / [... vál. ... Szerbhorváth György] ; [szerk. Bárdi Nándor, Filep Tamás Gusztáv] ; [ford. Barthos Lehel et al.]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002. - 293 p. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr.: p. 283-292.
ISBN 963-85774-5-2 fűzött : ár nélkül
316.32(497.1)"199" *** 949.71"199"
[AN 926211]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7671 /2002.
Finnugor-szamojéd (urali) regék és mondák (új kiadása)
   Finnugor regék és mondák / [összeáll., a bev. tanulmányokat és a ... jegyzeteket írta Domokos Péter] ; [ford. Bede Anna et al.]. - [2. kiad.]. - Budapest : Móra, 2002. - 426 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-11-7688-6 kötött : ár nélkül
398.22(=945) *** 299.4(=945)
[AN 926615]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2002.
Liszka József (1956-)
   A szlovákiai magyarok néprajza / Liszka József. - Budapest : Osiris ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002. - 542 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 441-521.
ISBN 963-389-193-0 kötött : 4200,- Ft
39(=945.11)(437.6)(075.8)
[AN 926032]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2002.
   A magyar családok ünnepi étrendje és szokásai a kezdetektől napjainkig / [vál., szerk., összeáll. Guoth Jánosné]. - [Budapest] : Guoth J.-né, 2000. - 70 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Európa az iskolában, ISSN 1586-0256)
ISBN 963-640-867-X fűzött : ár nélkül
392.8(=945.11) *** 641.568(439)
[AN 798120]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2002.
Steigauf Józsefné
   A Kárpát-medence népviseletei / Steigauf Józsefné ; [fényképezte Simon Sándor] ; [kiad. Abádszalók Polgármesteri Hivatal Önkormányzata]. - Abádszalók : Önkormányzat, [2000]. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 963-00-4473-0 fűzött : ár nélkül
391(4-924.55)(=00)
[AN 798458]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2002.
   Szent László király emlékei Dunántúlon : tanulmányok / szerk. Miklósi-Sikes Csaba és Kerny Terézia. - Sümeg : Sümegi Fórum Alapítvány, 2000. - 167 p. : ill. ; 20 cm. - (Múzeumi füzetek / Sümegi Fórum Alapítvány,, ISSN 1219-8625 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-3610-X fűzött : ár nélkül
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
398.223(=945.11)(439.11)(092)László,I. *** 73/76.041.5
[AN 798010]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2002.
Verebélyi Kincső
   Korok és stílusok a magyar népművészetben / Verebélyi Kincső. - Budapest : Osiris, 2002. - 152 p., [34] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 127-148.
ISBN 963-389-194-9 kötött : 2480,- Ft
39(=945.11)"17/19" *** 7.031.4(439)
[AN 925997]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7677 /2002.
Ágh Attila (1941-)
   Demokratizálás és európaizálás : a korai konszolidáció keservei Magyarországon / Ágh Attila. - [Budapest] : Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 2002. - 340 p. ; 20 cm. - (Villányi úti könyvek, ISSN 1215-3338 ; 25.). (Politikatudományi sorozat, ISSN 1219-9400 ; 21.)
Bibliogr.: p. 328-340.
ISBN 963-7580-32-8 fűzött : ár nélkül
323(439)"199/200" *** 321.7 *** 012Ágh_A.
[AN 926963]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2002.
Bombera Krisztina
   Felhőkarcolat / Bombera Krisztina. - Budapest : Dee-Sign K., 2002. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-015-4 kötött : 1968,- Ft
323.285(73)"2001"
[AN 926914]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2002.
Donoso Cortés, Juan
   Értekezések / Juan Donoso Cortés ; ford. és a bev. tanulmányt írta Bán Mónika. - Szeged : JATEPress, 2000. - 40 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 47.)
A vál. és a ford. az "Obras completas de Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas" (Madrid : La Editorial Católica, 1970) c. kiad. alapján kész. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-507-9 * fűzött : 250,- Ft
32.001(460)(092)DonosoCortes *** 261.6 *** 321.6
[AN 798343]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2002.
Franka Tibor (1952-)
   Szabad választás, törvényes csalás / Franka Tibor. - [Budapest] : Zsófia Liget Kkt., 2002. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-341-2 fűzött : 1290,- Ft
324(439)"2002"
[AN 927026]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2002.
   Hogy volt? : országgyűlési választások, 2002 / [szerk. Csulák András, Dési János] ; [szerzők Ágh Attila et al.] ; [fotók Demecs Zsolt et al.]. - Budapest : La Ventana, 2002. - 256 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Gerinccím: Országgyűlési választások, 2002
ISBN 963-202-124-X fűzött : 1150,- Ft
324(439)"2002"
[AN 926174]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2002.
   Jobbközéparányok : Janus-arcú rendszerváltozás II. / [szerk. Körmendy Zsuzsanna] ; [összeáll. Tóth Gy. László]. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2002. - 319 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9406-42-2 kötött : 2300,- Ft
323(439)"199/200" *** 329.11(439)"199/200"
[AN 926872]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2002.
Kádár János (1912-1989)
   Kedves, jó Kádár elvtárs! : válogatás Kádár János levelezéséből, 1954-1989 / szerk. Huszár Tibor ; [... közrem., a jegyzeteket, a kronológiát és a névmutatókat kész. Némethné Vágyi Karola]. - Budapest : Osiris, 2002. - 871 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-224-4 kötött : 4800,- Ft
Kádár János (1912-1989)
32(439)(092)Kádár_J.(044)
[AN 926129]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2002.
   On the edge : Ukrainian - Central European - Russian security triangle / ed. by Margarita M. Balmaceda ; [... contributors Margarita M. Balmaceda et al.]. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, cop. 2000. - 268 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyezetekben
ISBN 963-9116-80-7 kötött : ár nélkül
327(4-11)"199" *** 327.5(4-11)"199"
[AN 797878]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2002.
   Parlament, pártok, választások a Horthy-kori Magyarországon : korabeli nézetek, viták, tanulmányok / szerk. Boros Zsuzsanna. - Budapest : Rejtjel, 2002-. - 24 cm
324(439)"192/193" *** 943.9"192/193" *** 342.53(439)"192/193" *** 329(439)"192/193"
[AN 926812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tudósok, írók, publicisták. - 2002. - 572 p. : ill. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9149-63-2 fűzött : ár nélkül
329(439)"192/193" *** 342.53(439)"192/193" *** 324(439)"192/193"
[AN 926815] MARC

ANSEL
UTF-87686 /2002.
Schmitt, Carl
   A politikai fogalma : válogatott politika- és államelméleti tanulmányok / Carl Schmitt ; [ford., szerk. és az utószót írta Cs. Kiss Lajos]. - Budapest : Osiris : Pallas Stúdió : Attraktor, 2002. - 288 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 13.)
ISBN 963-9207-73-X kötött : 3120,- Ft
321.01 *** 32.001
[AN 926061]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2002.
Szerdahelyi Szabolcs (1943-)
   Hiányzó cölöpök : ami Horn Gyula életrajzából kimaradt / Szerdahelyi Szabolcs. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2002. - 326 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9406-45-7 fűzött : 2300,- Ft
Horn Gyula (1932-)
32(439)(092)Horn_Gy.
[AN 926781]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2002.
   Szűrös Mátyás a nemzeti baloldalon, miért? / [szerk. és sajtó alá rend. Szíj Rezső]. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 62 p. : ill. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722)
Fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-250-044-X)
Szűrös Mátyás (1933-)
323(439)"199/200"(092)Szűrös_M.
[AN 926168]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7689 /2002.
Az avarok aranya (angol)
   The gold of the Avars : the Nagyszentmiklós treasure : the exhibition of Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest : 24 March - 30 Juny 2002. / [gen. ed. Tibor Kovács] ; [ed., exhibition org. by Éva Garam] ; [transl. by Katalin T. Bíró et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 151 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 963-208-788-7 fűzött : ár nélkül
904(439-2Nagyszentmiklós) *** 739.1(36)"08/10" *** 739.1(439)"08/10" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 926130]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2002.
Bánkiné Molnár Erzsébet (1946-)
   Jászkunok a XVIII-XIX. században : történelmi és néprajzi tanulmányok / Bánkiné Molnár Erzsébet. - Debrecen : Csokonai, [2002]. - 168 p. ; 24 cm. - (Csokonai história könyvek, ISSN 1219-1086)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-260-168-8)
943.9Jászkunság"17/18" *** 316.32(439Jászkunság)"17/18"
[AN 926724]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Nagy magyarok élete / Benedek Elek. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]-. - 19 cm
929(439)
[AN 926125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. - [2002]. - 125 p.
ISBN 963-9355-94-1 kötött : ár nélkül
Hunyadi János (1407-1456)
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
943.9"14"(092)Mátyás,I.(02.053.2) *** 943.9"14"(092)Hunyadi_J.(02.053.2)
[AN 926126] MARC

ANSEL
UTF-87692 /2002.
Bosworth, A. B.
Conquest and empire (magyar)
   Nagy Sándor : a hódító és birodalma / A. B. Bosworth ; [ford., az előszót írta ... Vilmos László]. - Budapest : Osiris, 2002. - 473, [2] p. : ill., térk. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 435-452.
Fűzött : 2580,- Ft (hibás ISBN 963-379-371-8)
Sándor (Macedonia: király), Nagy.
938.1(092)Sándor,_Nagy
[AN 925978]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2002.
   Debrecen mesterséges kiemelkedései : halmok, dombok, laponyagok, földvárak és régi templomok még fellelhető szent helyei : XXI. századi jelentés / [a kötetet szerk. Gyarmathy István] ; a Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület kiadványa. - [Debrecen] : Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyes., 2000. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 18-20., 55-56.
ISBN 963-00-5684-4 * fűzött : ár nélkül
Debrecen
903/904(439-2Debrecen) *** 504.54(439-2Debrecen)
[AN 798378]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2002.
Donáth Péter (1948-)
   Ajánló bibliográfia Magyarország 20. századi társadalom-, művelődés- és politikatörténetének tanulmányozásához / összeáll. Donáth Péter ; [közread. az]... ELTE TÓFK. - Budapest : Új Mandátum : ELTE TÓFK, 2000. - 76 p. ; 24 cm
ISBN 963-9158-98-4 fűzött : 400,- Ft
943.9"19":016(075.8) *** 3(439)"19":016(075.8)
[AN 798191]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2002.
Gyürki László (1932-)
   Életképek Körmend századaiból / Gyürki László ; [kiad. a Szegények Orvosai Körmendért Alapítvány]. - Körmend : Szegények Orvosai Körmendért Alapítvány, 2000. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5665-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-863-7)
943.9-2Körmend *** 908.439-2Körmend(092)
[AN 798469]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2002.
Hegedűs B. András (1930-2001)
   Azon a kedden : válogatott írások, 1989-1999 / Hegedűs B. András. - Budapest : Beszélő [Szerk.], 2000. - 438 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 414-427.
ISBN 963-00-4393-9 fűzött : 2490,- Ft
943.9"1956" *** 894.511-92
[AN 798825]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2002.
Jacq, Christian
Néfertiti et Akhénaton (magyar)
   Nofertiti és Ehnaton : a Napisten királyi párja / Christian Jacq ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, 2002. - 223 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 963-13-5127-0 fűzött : 2200,- Ft
Nofretete (Egyiptom: királynő)
Amenhotep (Egyiptom: fáraó), IV.
932(092)Nofretete *** 932(092)Amenhotep,_IV.
[AN 926177]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2002.
Kiselëv, Evgenij Dmitrievič
   Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról, 1953-1956 : Kiszeljov és Andropov titkos jelentései / összeáll. és a bev. tanulmányt kész. Baráth Magdolna. - Budapest : Napvilág, 2002. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 963-9350-05-2 fűzött : 1900,- Ft
943.9"195"(093.2) *** 323(439)"195"(093.2) *** 327(47)"195"(093.2)
[AN 926906]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2002.
Kozma Huba (1943-)
   Pongrátz Gergely / [Kozma Huba]. - Lakitelek : Antológia, 2002. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9354-07-4 kötött : 1956,- Ft
Pongrátz Gergely (1932-)
943.9"1956"(092)Pongrátz_G.
[AN 926607]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2002.
Kristó Gyula (1939-)
   A korai Erdély, 895-1324 / Kristó Gyula. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2002. - 326 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-558-3 fűzött : ár nélkül
Erdély
943.921"08/13"
[AN 926646]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2002.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   Magyarország története a felvilágosodás korában / Mályusz Elemér ; szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Soós István. - Budapest : Osiris, 2002. - 362 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Historikusok,, ISSN 1585-4248)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-125-6 kötött : 3480,- Ft
943.9"16/17"
[AN 926009]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2002.
   Megpecsételt történelem : középkori pecsétek Esztergomból / [szerk. Hegedűs András] ; [... szerzői Hegedűs András et al.] ; [közread. a Prímási Levéltár]. - Esztergom : Prímási Lvt., 2000. - 181 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4739-X fűzött : ár nélkül
929.65(439)"10/14 *** 736.3(439)"10/14" *** 930.253(439-2Esztergom)
[AN 797322]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2002.
Megyesy Jenő (1917-)
   Alkonyat : sorsunk - civilizációnk felbomlása / Megyesy Jenő. - Budapest : Püski, 2000. - 238, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 963-9188-99-9 kötött : 1400,- Ft
930.1 *** 130.2 *** 008
[AN 798875]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2002.
Nagy András, D. (1931-)
   A Wenckheim család és leszármazottai : adalékok a bárói ág történetéhez / D. Nagy András. - Eger : EKF Líceum K., 2000. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Körösladányi hely- és népismereti dolgozatok, ISSN 1586-6521 ; 2.)
Példányszám: 300
ISBN 963-7752-87-0 * fűzött : ár nélkül
Wenckheim család
929.52(439)Wenckheim
[AN 457977]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2002.
Németh György (1956-)
   Karthágó és a só : az ókortörténet babonái / Németh György. - Budapest : Korona, 2002. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-215.
ISBN 963-9376-46-9 kötött : ár nélkül
930.85(3)(089.3)
[AN 925957]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2002.
Phillips, Graham
Act of God (magyar)
   Isten akarata : Tutanhamon, Mózes és az Atlantisz mítosza : [a történelem 3000 éves rejtélye] / Graham Phillips ; [ford. Süle Gábor]. - Budapest : Trivium, 2002. - 246 p., [24] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9367-14-1 kötött : ár nélkül
932 *** 933 *** 001.94 *** 904(32) *** 930.85(32)
[AN 926054]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2002.
Szekfű Gyula (1883-1955)
   Nép, nemzet, állam : válogatott tanulmányok / Szekfű Gyula ; vál., szerk. és a kieg. jegyzeteket írta Erős Vilmos. - Budapest : Osiris, 2002. - 754 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Historikusok,, ISSN 1585-4248)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Szekfű Gyula műveinek bibliográfiája: p. 739-754.
ISBN 963-379-919-8 kötött : 3800,- Ft
943.9 *** 012Szekfű_Gy.
[AN 926015]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2002.
Szekfű Gyula (1883-1955)
   Rövid magyar történet, 1606-1939 / Szekfű Gyula ; sajtó alá rend. és szerk. Soós István és Pótó János ; [az előszót Varsányi Erika, az utószót Soós István írta]. - Budapest : Osiris, 2002. - 561 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Historikusok,, ISSN 1585-4248)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-128-0 kötött : 3800,- Ft
943.9"16/19"
[AN 926020]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2002.
Tapontsang, Adhe
The voice that remembers (magyar)
   Az emlékezet hangja : 27 év a kínaiak börtönében / Adhe Taponcang ; Adhe Taponcang történetét Joy Blakeslee jegyezte le ; [ford. Tábori László]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 307, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-547-667-1 kötött : ár nélkül
Tapontsang, Adhe
951.5(092) *** 323.12(=954.1)(510) *** 323.282(510)"195/197"
[AN 925989]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2002.
Tilkovszky Loránt (1927-)
   Ausztria és Magyarország a vészterhes Európában : a budapesti osztrák követség megfigyelései és helyzetelemzései 1933-1938. évi politikai jelentéseiben / Tilkovszky Loránt. - Budapest : Paulus-Publishing BT, 2002. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-9805-9 fűzött : ár nélkül
943.9"193" *** 943.6"193"
[AN 926788]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7711 /2002.
Dobó László
   Sormás község története, 1347-1945 : visszaemlékezések, riportok 1920- napjainkig / Dobó László. - Sormás : [Önkormányzat], 2000. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Sormás Község Önkormányzata
ISBN 963-00-5757-3 * fűzött : ár nélkül
Sormás
908.439-2Sormás
[AN 798459]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2002.
   Gróf Teleki Sámuel élete és munkássága / [összeáll. Kopári László] ; [kiad. a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola]. - Kaposvár : Munkácsy M. Gimn. és Szakközépisk., 2000. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5683-6 * fűzött : ár nélkül
Teleki Sámuel (1845-1916)
910.4(439)(092)Teleki_S. *** 916.76
[AN 798441]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2002.
Gyócsi László (1947-)
   Vendégváró fenyvesek : útirajz / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2002. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-440-692-0 fűzött : 780,- Ft
Erdély
908.498.4
[AN 926606]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2002.
Horn, Mike
Latitude zéro (magyar)
   Nulladik szélességi kör : 40 000 km az Egyenlítő mentén / Mike Horn ; [ford. Szántó István]. - [Budapest] : Etoile, cop. 2002. - 353, [4] p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7710-20-5 fűzött : ár nélkül
910.4(100) *** 908.100
[AN 926838]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2002.
Kovács Mátyás (1900-1989)
   Kévébe gyűjtött kalászok : Kovács Mátyás, 1900-1989 : válogatás egy matyó ember szellemi hagyatékából születésének 100. évfordulójára : dokumentumok életútjáról, írásaiból, beszédeiből, egyházi tevékenységeiből, úti élményeiből, levelezéseiből / [szerk. ifj. Kovács Mátyás] ; [... kiad. a Városi Könyvtár]. - 2. kiad. - Mezőkövesd : Vár. Kvt., 2001. - 253 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-00-6857-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6857-2)
908.439-2Mezőkövesd(092)Kovács_M.(093)
[AN 925830]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2002.
Kováts Dániel (1929-)
   Zemplénagárd krónikája / Kováts Dániel. - Zemplénagárd : [Önkormányzat], 2000. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Közread. Zemplénagárd Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 291-299.
ISBN 963-00-3367-4 fűzött : ár nélkül
Zemplénagárd
908.439-2Zemplénagárd
[AN 458852]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2002.
Lőrincz Zsolt
   Andalúzia : [Costa del Sol] / Lőrincz Zsolt ; [fotók Lőrincz Zsolt et al.]. - Székesfehérvár : Útilapu, cop. 2002. - 384 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Ablak a világra, ISSN 1588-6727)
Lezárva: 2002. jan. 31.
ISBN 963-86254-0-6 fűzött : ár nélkül
Andalucía
914.681(036)
[AN 926042]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2002.
Miczek György (1942-)
   Ázsia : a Boszporusztól a Bering-szorosig / Miczek György ; [A múlt emlékei című fejezetet Galácz András írta] ; [a fotókat kész. Ancsin Mihály et al.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2002. - 227 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4341-7 kötött : ár nélkül
Ázsia
915 *** 908.5
[AN 926139]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2002.
Olexa Józsefné Varjú Ilona
   Emlékkönyv egy falu régi életéről / [Olexa Józsefné Varjú Ilona]. - [Balassagyarmat] : [Magánkiad.], [2000]. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-110-4 * fűzött : ár nélkül
Vámosmikola
908.439-2Vámosmikola(0:894.511-94)
[AN 798481]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2002.
   Örökségünk : Mindszent természeti, épített és kulturális öröksége / [szerk. Fuchszné Benák Katalin] ; [kiad. a Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Mindszent : Keller L. Vár. és Helytört. Gyűjt., 2000. - 80 p., [9] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-4468-4 fűzött : ár nélkül
Mindszent
908.439-2Mindszent
[AN 799274]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2002.
   Pilisszentiván társadalmi értékei / szerk. Tózsa István ; a fejezetek szerzői Feketéné Ziegler Ágota [et al.] ; kiad. "Pilisszentivánért" Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyesület. - Pilisszentiván : "Pilisszentivánért" Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyes., 2000. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [202]. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4798-5 fűzött : ár nélkül
Pilisszentiván
908.439-2Pilisszentiván *** 061.2(439-2Pilisszentiván)(091)
[AN 797207]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2002.
   A Rábaközi Múzeum gyűjteményei / [szerk. Pamlényi Klára]. - Kapuvár : Rábaközi Múz., 2000. - 79, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-5719-0 * fűzött : ár nélkül
Rábaközi Múzeum (Kapuvár)
908.439-2Kapuvár *** 069(439-2Kapuvár)(036)
[AN 798288]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2002.
Sztanó László (1966-)
   Az ezernevű város : Bologna / Sztanó László. - Budapest : Pallas Stúdió : Attraktor, 2002. - 238, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 230-238.
ISBN 963-9207-67-5 kötött : 3960,- Ft
Bologna
908.45-2Bologna(0:82-94)
[AN 926659]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7724 /2002.
Barta Endre
   A zsebtolvajlás / Barta Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 35 p. ; 24 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/43.)
ISBN 963-9295-72-8 * fűzött : ár nélkül
343.711.43
[AN 797267]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2002.
Barta Endre
   A zsebtolvajlás nyomozásának gyakorlata / Barta Endre, Kovács Márton. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 27 p. ; 24 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/44.)
ISBN 963-9295-71-X * fűzött : ár nélkül
343.711.43 *** 343.132
[AN 797274]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2002.
Csűri Éva
   A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései / Csűri Éva Katalin. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 380 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. okt. 30.
ISBN 963-224-635-7 fűzött : ár nélkül
347.626(439)(094)(036)
[AN 926657]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2002.
   Eörsi Gyula emlékkönyv, 1922-1992 / [szerk. Sárközy Tamás és Vékás Lajos]. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 422 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Eörsi Gyula műveinek vál. bibliográfiája: p. 421-422.
ISBN 963-9404-23-3 fűzött : ár nélkül
347(439) *** 340.12 *** 34(439)(092)Eörsi_Gy. *** 012Eörsi_Gy.
[AN 926899]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2002.
Építésügyi Konferencia, (2000) (Hévíz)
   Építésügyi Konferencia : 2000 március 27-28. ... Hévíz / [szerk. Gálosfai Jenő, Czétényi Istvánné] ; [közread. a] Magyar Minőség Társaság. - Budapest : MMT, [2000]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-8032-69-3 * fűzött : ár nélkül
351.712.2 *** 69 *** 347.454.32 *** 65.018 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 798431]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2002.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   A védőügyvéd : a védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról / Fenyvesi Csaba. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 492 p. : ill. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 453-470. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött : 5480,- Ft (hibás ISBN 963-9123-76-5)
347.965(439) *** 343.16(439)
[AN 926640]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2002.
Gönczöl Katalin (1944-)
   Ombudsman, 1995-2001 / Gönczöl Katalin, Kóthy Judit. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 291, 246 p., VIII t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-208-775-5 fűzött : 2980,- Ft
342.7.08(439)
[AN 926010]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2002.
Horváth M. Tamás (1960-)
   Helyi közszolgáltatások szervezése / Horváth M. Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 220 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 209-216.
Kötött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-9123-47-6)
352(078) *** 338.465(439)(078)
[AN 926856]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2002.
   Intézmények Európában : Hágai Nemzetközi Bíróság, Európai Közösség intézményei, Európai Jogok Európai Bírósága / Baka András [et al.] ; szerk. Lomnici Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 316 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. febr. 1. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9404-13-6 fűzött : ár nélkül
341.645.2 *** 341.17(4-62) *** 341.645.544
[AN 926820]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2002.
   Közlekedési büntetőjog / Enyedi László [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2001. - 434 p. : ill. ; 20 cm + CD-ROM
ISBN 963-9404-08-X fűzött : 5500,- Ft
343.346(439)
[AN 926025]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2002.
   Köztes helyzet? : a civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatában / szerk. Csegény Péter, Kákai László ; [közread. a] Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya. - [Budapest] : Miniszterelnöki Hiv. Civil Kapcsolatok Főoszt., 2000. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-191.
ISBN 963-9284-58-0 * fűzött : ár nélkül
352(439) *** 334.012.46(439)
[AN 798330]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2002.
   Magyar gazdasági jog : egyetemi tankönyv. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001-. - 25 cm
ISBN 963-9345-58-X *
Egyetem
347.72(439)(075.8)
[AN 903783]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A gazdaság dinamikájának joga / Balásházy [et al.] ; [szerk. Sárközy Tamás]. - 2002. - 400 p.
Fűzött : 3300,- Ft (hibás ISBN 963-9345-08-3)
347.44(439)(075.8) *** 347.77(439)(075.8) *** 34:336(439)(075.8) *** 349.2(439)(075.8)
[AN 926124] MARC

ANSEL
UTF-87736 /2002.
   Magyar magánjog : a magyar munkajog szabályainak tematikus gyűjteménye és a társadalombiztosítási jog szabályai / [összeáll. Prugberger Tamás et al.] ; [szerk. Siposné Bíró Noémi] ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 2 db (563 p.) ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
349.2(439)(094) *** 349.3(439)(094)
[AN 925990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 218 p.
349.2(439)(094)
[AN 925992] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 219-563.
349.3(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 925994] MARC

ANSEL
UTF-87737 /2002.
Nyiri Sándor (1942-)
   A titkos adatszerzés / Nyiri Sándor. - Budapest : BM Duna Palota és K., 2000. - 139 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-133.
ISBN 963-8036-53-2 fűzött : 607,- Ft
351.74(439) *** 659.2.012.8
[AN 798468]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2002.
Ruszoly József (1940-)
   Újabb magyar alkotmánytörténet, 1848-1949 : válogatott tanulmányok / Ruszoly József. - Budapest : Püski, 2002. - 440 p. ; 24 cm. - (A Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének tansegédletei ; ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-9337-45-5 kötött : 2500,- Ft
342(439)(075.8)
[AN 925569]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2002.
   A Szentkorona-eszme és a Szent Korona népei : a Millenniumi konferencia szerkesztett előadásai : 2000. május 18. / [szerk. Zelles László, Donáth Lehel] ; [rend., közread. a Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat]. - Budapest : Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat : Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 2000. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5563-5 fűzött : ár nélkül
342.22(439) *** 342.519.8(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798323]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2002.
Szidiropulosz Archimédesz (1944-)
   Trianon utóélete : válogatás a magyar nyelvű irodalom bibliográfiájából, 1920-2000 / Szidiropulosz Archimédesz ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2002. - 260 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9406-37-6 kötött : 3200,- Ft
341.382"1920":016 *** 943.9"1920":016
[AN 926017]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2002.
Várnay Ernő (1951-)
   Az Európai Unió joga / [szerzők Várnay Ernő, Papp Mónika ...]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 679 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. nov. - Bibliogr.: p. 669-679.
ISBN 963-224-622-5 fűzött : ár nélkül
European Union.
34(4-62)
[AN 926850]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7742 /2002.
Harclerode, Peter
Warfare (magyar)
   A háború eszközei / Peter Harclerode ; [ford. Erdős Zsolt]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 260 p. ; 19 cm. - (Tudományos kaleidoszkóp, ISSN 1587-1096)
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 963-547-639-6 kötött : ár nélkül
623(100)"19"
[AN 926169]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2002.
   Kard és koszorú : ezer esztendő katonai jelképeiből : kiállításvezető : Hadtörténeti Múzeum 2000. november 16 - 2001. december 15. / [... írta Cs. Kottra Györgyi et al.] ; [kiad. a Hadimúzeum Alapítvány]. - [Budapest] : Hadimúz. Alapítvány, 2000. - [16] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-00-4802-7 fűzött : ár nélkül
355.134(439) *** 355.15(439) *** 623.094 *** 003.62 *** 061.4(439-2Bp.)"2000/2001"
[AN 798463]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2002.
   Népek, hősök, emberek : az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére rendezett konferencia előadásai / [szerk. Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula, Zomborka Márta]. - Vác : Váci Múz. Egyes., 2000. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (Váci füzetek, ISSN 1216-1144 ; 4.)
A konferenciát 1999. január 19-én tartották. - Rend. a Katona Lajos Városi Könyvtár, a Pest Megyei Levéltár Váci Osztály és a Tragor Ignác Múzeum. - Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 963-00-4238-X fűzött : ár nélkül
355.48(439-2Vác)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849" *** 061.3(439-2Vác)
[AN 799129]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2002.
Szélinger Balázs
   Sorsdöntő ütközetek : a történelem 50 nagy csatája / Szélinger Balázs. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 963-9355-74-7 kötött : ár nélkülISBN 963-9355-73-9 fűzött : ár nélkül
355.48(100)
[AN 925981]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7746 /2002.
Magyar Minőség Hét (9.) (2000) (Budapest )
   IX. Magyar Minőség Hét Konferencia : 2000. november 6-9. : a konferencia előadásai / rend. Magyar Minőség Társaság, EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága ; [szerk. Róth András, Jancsovics Imréné]. - Budapest : MMT, [2000]. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8032-71-5 * fűzött : ár nélkül
65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798351]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7747 /2002.
   78. Nemzetközi Szövetkezeti Nap : 2000. július 7. / [közread. az] Országos Szövetkezeti Tanács. - Budapest : Orsz. Szöv. Tcs., 2000. - 20 p. ; 21 cm
334.73 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798331]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2002.
Antalóczy Györgyné
   Adózási alapismeretek / írta Antalóczy Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 3. átd. kiad. - Budapest : KIT, 2001. - 179 p. ; 23 cm
Lezárva: 2001. júl. 30.
ISBN 963-637-125-3 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036)
[AN 925804]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2002.
Antalóczy Györgyné
   Adózási alapismeretek / írta Antalóczy Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - Utánny. - Budapest : KIT, 2002. - 179 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-149-0 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036)
[AN 925803]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2002.
Baják László
   A szocialista gazdálkodás fekete könyve : elvesztegetett évtizedek / összeáll. Baják László, Somogyi Gyula ; a kéziratot gond. Bethlenfalvy Gábor ; [közread. a] Budapest Business Klub. - [Budapest] : Budapest Business Klub, 2002. - 179 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 963-00-9670-6 kötött : ár nélkül
338(091)(439)"1945/198"
[AN 926693]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2002.
Czeglédiné Sindler Anna
   Számvitel a gyakorlatban : alapismereti példatár, 2002 / [szerzők Czeglédiné Sindler Anna, Horváth Katalin, Rochlitzné Sajben Ágnes] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2002. - 198 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-638-011-2 fűzött : 3360,- Ft
657(075.8)(076)
[AN 926828]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2002.
Franka Tibor (1952-)
   Gazdasági Trianon / Franka Tibor ; [az illusztrációkat Dluhopolszky László kész.]. - [Budapest] : Zsófia Liget Kkt., [2002]. - 183 p. : ill. ; 23 cm
Riportok
ISBN 963-00-9588-2 fűzött : 1790,- Ft
338.2(439)"199"(047.53)
[AN 926675]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2002.
Fridrich Péter
   Hitelintézetek számvitele : bankszámvitel / [szerzők Fridrich Péter, Mitró Magdolna] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - [Budapest] : Saldo, 2002. - 324 p. ; 24 cm
Címvált.: Hitelintézeti számvitel : bankszámvitel, 2002. - Bibliogr.: p. 283.
ISBN 963-638-002-3 fűzött : 3500,- Ft
336.7 *** 657
[AN 926642]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2002.
Gunst Péter (1934-)
   Magyarország gazdaságtörténete, 1914-1989 / Gunst Péter. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 179 p. ; 24 cm. - (Magyar gazdaságtörténet ; ; 2.)
Bibliogr.: p. 179-[180].
ISBN 963-19-2392-4 fűzött : 1297,- Ft
338(091)(439)"191/198"(075.8)
[AN 925829]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2002.
Gyimesi Sándor (1933-1995)
   Utunk Európába : a magyar és az európai gazdaság viszonya a honfoglalástól a 20. század elejéig / Gyimesi Sándor. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1999. - 139 p. ; 24 cm. - (Magyar gazdaságtörténet ; ; 1.)
Bibliogr.: p. 129-139.
ISBN 963-19-2391-6 fűzött : 1027,- Ft
338(091)(439)(075.8) *** 330.342
[AN 925828]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2002.
   A monetáris integráció megkoronázása : az Európai Unió bankrendszere és az euro / [szerk.] Botos Katalin, Dezséri Kálmán ; [szerzők Botos Katalin et al.] ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Keller [!Heller] Farkas Közgazdasági Intézet]. - Budapest : PPKE JÁK, 2000. - 276 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 963-9296-03-1 fűzött : 1180,- Ft
336.7(4-62) *** 339.7(4-62)
[AN 797201]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2002.
Payn, Marshall
How to understand economics in 1 hour (magyar)
   Hogyan értheted meg a közgazdaságtant 1 óra alatt? / Marshall Payn ; [ford. Domján András]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2002. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7959-71-8 fűzött : 790,- Ft
330(089.3)
[AN 926048]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2002.
   Privatisation in Hungary / eds. Bertalan Diczházi, György Csáki, Ákos Macher. - Budapest : GJW-Consultatio : ÁPV Rt., [2000]. - 2 db ; 20 cm. - (Account for talent,, ISSN 1418-4230)
A 2. kötetet Diczházi Bertalan és Macher Ákos szerk. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-3024-1 fűzött : ár nélkül
338.246.025.88(439)
[AN 798488]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 254 p.
ISBN 963-00-3025-X
338.246.025.88(439)
[AN 798495] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 150 p.
ISBN 963-00-3026-8
338.246.025.88(439)
[AN 798504] MARC

ANSEL
UTF-87759 /2002.
Shapiro, Steve
Listening for success (magyar)
   Figyelj a sikerért! : sajátítsuk el a hálózati termékforgalmazás legfontosabb készségét! / Steve Shapiro ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2002. - 58 p. ; 23 cm
ISBN 963-9333-10-7 fűzött : ár nélkül
658.846
[AN 925975]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2002.
Simanovszky Zoltán (1942-)
   Közgazdaságtan alapfokon / Simanovszky Zoltán, Solt Katalin, Bálint Dénes. - Tatabánya : Tri-Mester, 2001. - 290 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 284-285.
ISBN 963-00-4581-8 fűzött : ár nélkül
330(075.8)
[AN 925823]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2002.
Széman Zsuzsa (1952-)
Halak és hálók : kapcsolatok a helyi szociálpolitikában (angol)
   Caught in the net in Hungary and Eastern Europe : partnership in local welfare policy / Zsuzsa Széman, László Harsányi ; [publ. by the] Nonprofit Research Group, Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Nonprofit Research Group : Inst. of Sociology of the HAS, 2000. - 185 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-184.
ISBN 963-8139-06-4 fűzött : ár nélkül
334.012.46(439) *** 334.012.46(4-11) *** 364(439) *** 364(4-11)
[AN 798229]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2002.
   Tájékoztató a Magyarországon befektető külföldieknek a foglalkoztatással összefüggő munkáltatói kötelezettségekről, illetve az igényelhető támogatásokról : informations for foregin [!foreign] investors... : Information für ausländische Investoren... / [közread. a] Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ. - [Tatabánya] : Komárom-Esztergom M. Munkaügyi Közp., 2001. - 60 p. ; 23 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-4627-X * fűzött : ár nélkül
331(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 925824]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2002.
Tarafás Imre (1947-)
   Bankrendszer és monetáris politika Magyarországon, 1987-2000 / Tarafás Imre. - [Budapest] : Aula, 2002. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-216.
ISBN 963-9345-72-5 fűzött : 1490,- Ft
336.7(439)"198/199" *** 338.2(439)"198/199"
[AN 926697]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2002.
   Teszt, példatár és iratmintatár Az adóhatósági ellenőrzések rendszer és módszertana című szakmai kiadványhoz / [szerk. Csikós István] ; [szerzők Csikós István et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V. 3/P. - [Budapest] : Kompkonzult, [2002]. - 316 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. febr. 28. - Bibliogr.: p. 315-316. - Belső használatra
Kötött : ár nélkül
336.2.078.3(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 926127]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2002.
Várhegyi Éva (1952-)
   Bankvilág Magyarországon / Várhegyi Éva. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 255 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : közgazdaságtan,, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 243-251.
ISBN 963-208-764-X kötött : 2900,- Ft
336.71/.73(439)
[AN 926030]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2002.
Verő Ivánné
   A költségelszámolás lehetőségei, 2002 / Verő Ivánné. - 4. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2002]. - 326 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jan. 15. - Bibliogr.: p. 323-326.
ISBN 963-388-360-1 fűzött : ár nélkül
657.47(036)
[AN 925814]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2002.
Verő Ivánné
   A leltározás, a leltárértékelés, a selejtezés rendje, 2002 : kézikönyv / Verő Ivánné. - 9. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2002]. - 384 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jan. 15. - Bibliogr.: p. 381-384.
ISBN 963-388-363-6 fűzött : ár nélkül
657.371(036)
[AN 925812]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2002.
Verő Ivánné
   Az önköltségszámítás és az árképzés rendje, 2002 / Verő Ivánné. - 6. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2002]. - 384 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jan. 15. - Bibliogr.: p. 381-384.
ISBN 963-388-364-4 fűzött : ár nélkül
657.471(036) *** 338.51
[AN 925807]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7769 /2002.
   A munkáltatók társadalombiztosítási feladatai : gyakorlati útmutató és példatár / [szerk. Asztalos Gézáné] ; [szerzők ... Jónás Csaba et al.] ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 412 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9142-98-0 kötött : 4000,- Ft
369(439)(036)
[AN 926853]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2002.
Szabó Endre (1932-)
   A közszolgálat szolgálatában / Szabó Endre ; [... interjúkat kész. Bartha Szabó József et al.]. - Budapest : SZEF, 2002. - 352 p. : ill. ; 24 cm. - (SZEF-könyvek sorozat, ISSN 1219-5367 ; 10.)
ISBN 963-86068-2-7 fűzött : ár nélkül
331.105.44(439)"199"
[AN 926704]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2002.
   Szociális intézményi útmutató : személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Veszprém megye településein / [összeáll. és szerk. ... Elek Józsefné, Szabó Viktória, Pethő Gyula]. - [Külsővat] : [Veszprém M. Önkormányzat Idősek Otthona], 2000. - 244 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2000. máj. 30. - Közread. a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Külsővat. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-3836-6 fűzött : ár nélkül
364.442(439.117-2)(036)
[AN 456838]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2002.
Veczkó József (1926-)
   Gyermek- és ifjúságvédelem : család- és gyermekérdekek / Veczkó József. - Gyula : APC-Stúdió, 2002. - 319 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 306-309.
ISBN 963-9135-54-2 fűzött : ár nélkül
364.65-053.2/.6(439)(075.8) *** 159.922.7(075.8) *** 316.346.3-053.2/.6(075.8)
[AN 926699]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7773 /2002.
   Emlékezés Nagy Jánosra / [szerk. Ungvári János] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténetei Egyesület. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Neveléstört. Egyes., 2000. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-145.
ISBN 963-00-4745-4 fűzött : ár nélkül
Nagy János (1921-1995)
37(439)(092)NagyJ.
[AN 799270]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2002.
Eperjesy Barnáné
   Az óvodai élet építőkockái : témaötletek, projektvázlatok, éves tervek, Freinet-vel szabadon / Eperjesy Barnáné, Zsámboki Károlyné ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar. - Sopron : NYME Benedek E. Ped. Főisk. Kar, 2000. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 963-7180-94-X * fűzött : ár nélkül
373.24(072) *** 373.212.14
[AN 798034]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2002.
   Feladatgyűjtemény a képességszintek megállapításához / [szerk. Kissné Takács Erika] ; [írták Kissné Takács Erika et al.]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int., [2002]. - 268 p. : ill. ; 20 cm + 51 mell. - (Módszertani segédanyagok / Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet,, ISSN 0238-2261)
Bibliogr.: p. 262-268.
Fűzött : ár nélkül
373.212.63
[AN 924183]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2002.
Füle Sándor (1926-)
   Párbeszéd a szülők és a pedagógusok között / Füle Sándor. - [Budapest] : OKKER K., 2002. - 252 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-226.
ISBN 963-9228-55-9 fűzött : 1100,- Ft
37.018.26
[AN 926748]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2002.
Montágh Imre (1931-1986)
   Gyakori beszédhibák a gyermekkorban / Montágh Imre, Montághné Riener Nelli, Vinczéné Bíró Etelka ; [a rajzokat Farkas Éva kész.]. - Budapest : Holnap, 2002. - 234 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-346-492-7 kötött : ár nélkül
376.36 *** 616.89-008.434-053.2
[AN 925815]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2002.
   A Petőfi Sándor Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1860-2000 / szerk. Szíjártóné Kun Zsuzsa. - Túrkeve : Petőfi S. Ált. Isk., 2000. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-5299-7 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor Általános Iskola (Túrkeve)
373.3(439-2Túrkeve)(058)
[AN 798391]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2002.
Polónyi István (1953-)
   Az oktatás gazdaságtana / Polónyi István. - Budapest : Osiris, 2002. - 425 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-149-3 kötött : 3500,- Ft
37.014.54 *** 316.334.2
[AN 926071]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2002.
Seibel, Hiltrud
Salzteig für Kinder (magyar)
   Só-liszt gyurma / Hiltrud és Michaela Seibel ; [ford. Varga Istvánné]. - Budapest : Cser K., 2002. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/3.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-9003-73-5 fűzött : 598,- Ft
371.381
[AN 925826]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2002.
Semling, Marion
Bastelspass für Kinder (magyar)
   Játékos figurák egyszerű anyagokból : [szabásmintákkal] / Marion Semling ; [ford. Varga Istvánné]. - Budapest : Cser K., 2002. - 29, [3] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/4.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-9003-85-9 fűzött : 598,- Ft
371.381
[AN 925825]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2002.
Solymár Mónika
   Örömhír Jézus Krisztusról : tanári kézikönyv / Solymár Mónika, Sólyom Anikó. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Sajtóoszt., 2000. - 142 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-7470-66-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7470-58-1)
372.82(072) *** 284.1
[AN 799251]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2002.
Sovány István
   A multimédia alkalmazása az oktatásban / Sovány István. - [Budapest] : OKKER K., 2002. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 91-95.
ISBN 963-9228-60-5 fűzött : 850,- Ft
371.333 *** 681.3.019
[AN 926746]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2002.
Szabados László
   A Kecskeméti Református Kollégium története 1945-től az 1948-as államosításáig / Szabados László. - Kecskemét : Kecskeméti Ref. Koll. Gimnáziuma, 2000. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-133. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-4868-X fűzött : ár nélkül
Kecskeméti Református Kollégium.
373.552(439-2Kecskemét)
[AN 798569]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2002.
   Szájról szájra, kézről kézre / ... szerk. Papp Kornélia ; [a rajzokat kész. Bereznai Péterné]. - Szentendre : Barangoló K., 2002. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86267-1-2 fűzött : 1400,- Ft
372.363(072) *** 394.3-053.2(=945.11)(072) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 926734]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2002.
   A Teleki Blanka Gimnázium jubileumi könyve : az iskola múltja, jelene és jövője / [fel. szerk. Géczi Éva és Ugrai István]. - Budapest : Teleki B. Gimn., 2000. - 77 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4826-4 * fűzött : ár nélkül
Teleki Blanka Gimnázium (Budapest)
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 456076]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2002.
   A történelemtanítás eszközei, 2000-2001 : a társadalomtudományok tanítása / [összeáll. Dobosné Huba Ágnes]. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2000. - 115 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 20.)
ISBN 963-463-435-4 fűzött : ár nélkül
372.893:016 *** 372.831.6:016 *** 371.66/.69:016
[AN 799148]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7788 /2002.
   Diákírók- és költők antológiája, 1993-1999 / [közread. a] Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola. - [Balassagyarmat] : Mikszáth K. KÉVIG Középisk., 2000. - 57, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5695-X * fűzött : ár nélkül
379.825-053.6
[AN 798473]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2002.
Fehér Gábor
   Találatgaranciás hatoslottó variációk / Fehér Gábor. - 2. bőv., átd. kiad. - Pécs : TeleTipp Kft., 2002. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-048-0 fűzött : 1960,- Ft
794.93
[AN 926884]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2002.
Hámori Éva
   Gyere velem játszani.. : akár hiszed, akár nem, ez is matematika... / Hámori Éva. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Pedellus, 2000. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Napról napra, ISSN 1218-2907 ; 5.)
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 963-9216-21-6 fűzött : ár nélkül
793.7(02.053.2)
[AN 925835]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2002.
Komlós Sándor
   Kvízözön : érdekes kérdések és válaszok mindenkinek / [összeáll. Komlós Sándor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 224 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 222-224.
ISBN 963-9355-86-0 fűzött : ár nélkül
793.7
[AN 926045]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2002.
Kovács Imre
   Egy emberformáló játék : szülőknek, nevelőknek, sakkedzőknek / Kovács Imre ; [fotók Babos Józsefné]. - [Székesfehérvár] : MÁV Előre SC, 2002. - 141 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-9833-4 fűzött : ár nélkül
794.1 *** 37.02
[AN 926623]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2002.
   A labdarúgás szabálykönyve / [közread. a] Magyar Labdarúgó Szövetség. - [Budapest] : MLSZ, 2000. - 61 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
796.332.063
[AN 798594]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2002.
   Magyar sportenciklopédia / [főszerk. Lévai György] ; [szerkbiz. Arday Andor et al.] ; [a fényképeket és az illusztrációkat vál. és szerk. Szabó Lajos] ; [a bibliográfiát összeáll. Csermely Anikó]. - Budapest : Kossuth, [2002]-. - 2 db ; 25 cm
796(439):030
[AN 926086]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., A - K. - cop. 2002. - 543 p., [16] t. : ill., részben színes
Lezárva: 2002. márc. 1. - Bibliogr.: p. 533-540.
ISBN 963-09-4281-X kötött : ár nélkül
796/799(439)(091):030
[AN 926090] MARC

ANSEL
UTF-87795 /2002.
Mozsáry Gábor
   Föld alatti vizek mélyén : búvár-barlangkutató kalandozások Kárpát-medencei barlangokban / Mozsáry Gábor. - Budapest : Ráció, cop. 2002. - 183 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Barlangok útjain, vizein c. mű második felének változatlan szövegű új kiadása. - Bibliogr.: p. 183.
ISBN 963-86272-0-4 fűzött : 1900,- Ft
796.55(4-11) *** 797.215(4-11)
[AN 925959]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2002.
Oettinger, Barbara
Funktionelle Gymnastik (magyar)
   Funkcionális gimnasztika : mit? hogyan? miért? / Barbara és Thomas Oettinger ; [ford. Rétsági Erzsébet]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
ISBN 963-9310-20-4 fűzött : 2380,- Ft
796.41
[AN 926632]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2002.
Rauschenbach, Elke
Originelle Laubsägefiguren (magyar)
   Faállatkák : [mintaívekkel] / Elke Rauschenbach ; [ford. Cserny Rudolf]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fajátékok,, ISSN 1588-7278 ; 1.)
ISBN 963-9327-92-1 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.51
[AN 925976]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2002.
Szeidl István
   Az aranycsapat szürke eminenciása : Zakariás József élete / Szeidl István ; [fotók Gönczöl Tímea et al.]. - Budapest : B-Humanitas Stúdió, 2002. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9667-6 fűzött : 1200,- Ft
Zakariás József (1924-1971)
796.332(439)(092)Zakariás_J.
[AN 926770]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2002.
Zalatnay Edith
   Asztali bábszínház / Zalatnay Edith. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/43.)
ISBN 963-9327-91-3 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 792.97
[AN 925958]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7800 /2002.
   20 éves a kétegyházi Alkotótábor / [szerk. Tőkés Gyula] ; [közread. a] Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület. - Kétegyháza : Békés M. Képzőműv. Szabadisk. Egyes., [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm
Az előszó román és angol nyelven is
ISBN 963-00-4905-8 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.28(439-2Kétegyháza)
[AN 798320]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2002.
Bánfalvi András (1948-)
   Ékszerdoboz = Jewelry box / Bánfalvi. - Budapest : Bánfalvi A., 2000. - 141 p. : ill. ; 23 cm
Katalógus
ISBN 963-640-406-2 kötött : ár nélkül
739.2(439)(092)Bánfalvi_A.
[AN 797439]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2002.
Borovszky Samu (1860-1912)
   Szendrő vára / Borovszky Samu. - Repr. kiad. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2000. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Érc- és ásványbányászati múzeumi füzetek, ISSN 1585-9053 ; 20.)
Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1908. - Példányszám: 250
ISBN 963-00-3150-7 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Szendrő) *** 943.9-2Szendrő"13/17"
[AN 798282]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2002.
Burke, Hilde Lena
Arrangements für Schnittblumen (magyar)
   Vágott virágok elrendezése / Hilde Lena Burke, Ursula Krüger ; [ford. ... Fellegvári Zoltán]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9308-44-7 kötött : ár nélkül
745.93
[AN 926622]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2002.
Burke, Hilde Lena
Sträusse zum Verschenken (magyar)
   Csokrok ajándékba / Hilde Lena Burke, Ursula Krüger ; [ford. ... Fellegvári Zoltán]. - [Budapest : Saxum, cop. 2002. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9308-43-9 kötött : ár nélkül
745.93
[AN 926844]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2002.
   Creator spiritus : teremtő - alkotó lélek : keresztény képzőművészeti kiállítás : a Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület és az Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola közös rendezvénye : 2000 október 26 - november 12., ... Kecskemét ... / [a rendezésben részt vettek Gulyás Géza, Szabó Pál, Balanyi Károly]. - Kecskemét : SZÉK, [2000]. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Bakonyvári M. Ágnes bevezőjével. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-5352-7 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 797846]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2002.
Dercsényi Balázs (1940-)
   Magyar várak / Dercsényi Balázs, Kaiser Ottó, Koppány Tibor. - Budapest : Officina '96, 2000. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9026-49-2 kötött : 4500,- Ft
728.81(439) *** 943.9-2
[AN 798951]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2002.
Dercsényi Balázs (1940-)
Magyar várak (angol)
   Hungarian castles / Balázs Dercsényi, Ottó Kaiser, Tibor Koppány. - Budapest : Officina '96, 2000. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9026-51-4 kötött : 4500,- Ft
728.81(439) *** 943.9-2
[AN 798952]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2002.
Dercsényi Balázs (1940-)
   Templomok Magyarországon / Dercsényi Balázs, Marosi Ernő ; [a fotókat kész. Szelényi Károly ... , Mudrák Attila ... , Kispál Attila]. - Budapest : Officina '96, 2002. - 222, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9026-79-4 kötött : 5990,- Ft
726.54(439)
[AN 926094]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2002.
Eckert-Ulrich, Jeanette
Peddigrohr (magyar)
   Kosárfonás / Jeanette Eckert-Ulrich ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 3. ksz.)
ISBN 963-9327-84-0 fűzött : 998,- Ft
745.5 *** 677.54 *** 379.826
[AN 925968]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2002.
   Az emlékezésről.. : kiállítás és szimpozion, Vigadó Galéria, Budapest 2000. július 27 - augusztus 14. / [szerk. Boros Géza] ; [rend., közread. a] Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - Budapest : MAOE, 2000. - 123, [2] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-00-3998-2 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 061.3(439-2Bp.)"2000" *** 7.01
[AN 797465]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2002.
Feghelm, Stephanie
Serviettentechnik (magyar)
   Szalvétatechnika / Stephanie Feghelm, Silke Reichardt ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/26.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2001
ISBN 963-9327-52-2 fűzött : 598,- Ft
745.54
[AN 925827]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2002.
Fisch, Klaus
Selbst Garagen, Stellplätze und Carports bauen (magyar)
   Garázsok, gépkocsibeállók / Klaus Fisch ; [ford. Pacséry Károly]. - Budapest : Cser K., 2002. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9327-93-X fűzött : 1698,- Ft
728.94 *** 693.7 *** 689
[AN 926039]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2002.
Gömör Béla (1938-)
   Kis fotótéka : portrék egy gyűjteményből / Gömör Béla. - Budapest : GMR Reklámügynökség, 2002. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 963-00-8318-3 kötött : ár nélkül
77.041.5 *** 929(439)"186/200"(084.12) *** 77(439)(091)
[AN 926052]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2002.
Hann Ferenc (1944-)
   ef Zámbó István / Hann Ferenc ; Szikszai Károly interjújával ; [angolra ford. Bodonyi Dániel]. - Budapest : B-Humanitas : Alma Graf. Stúdió, 2002. - 94, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kortárs magyar képzőművészek, ISSN 1585-969X ; 2.)
Bibliogr.: p. 51-53.
ISBN 963-00-2760-7 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-00-2760-3)
Zámbó István, ef (1950-)
73/76(439)(092)Zámbó_I.,_ef
[AN 926007]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2002.
   Az iparművészet könyve / szerk. Ráth György. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Babits, 2002-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1902-1912
ISBN 963-9272-56-6
745(035)
[AN 922608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - [4], 643 p., LXXXVI t.fol. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9272-58-2 kötött : ár nélkül
745(035)
[AN 926195] MARC

ANSEL
UTF-87816 /2002.
Kerekes György (1952-)
   Az én természetem / Kerekes György. - Budapest : Kornétás, cop. 2002. - 88 p. : ill., színes ; 26 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9353-11-6 kötött : 2490,- Ft
77.04(439)(092)Kerekes_Gy. *** 77.047
[AN 926202]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2002.
Klösz György (1844-1913)
Művek (vál.)
   Klösz György, 1844-1913 : fényképek : photographs / [a képeket vál. Lugosi Lugo László] ; [ford. Bob Dent, Rácz Katalin]. - Budapest : PolgART, 2002. - 277 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-9306-36-3 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Klösz_Gy.
[AN 926773]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2002.
Lőrincz Zoltán
   "Tedd templomoddá, Istenem" : válogatás Árpád- és középkori eredetű református templomokból / [írta] Lőrincz Zoltán ; [fotó] Hapák József. - Budapest : Kálvin, 2002. - 115 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-300-900-6 kötött : 5200,- Ft
726.54(439)"10/14" *** 284.2
[AN 926085]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2002.
Lugosi Lugo László (1953-)
   Klösz György, 1844-1913, élete és munkássága : monográfia / írta Lugosi Lugo László. - Budapest : PolgART, 2002. - 124 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 115-124.
ISBN 963-9306-38-X kötött : ár nélkül
Klösz György (1844-1913)
77.04(439)(092)Klösz_Gy.
[AN 926778]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2002.
   Makói mappák : 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 : [Budapest Galéria Kiállítóháza, ... 2000. szeptember 14 - október 15.] = Folders of Makó / [szerk. ... Dékei, Kriszta, Gerhes, Gábor, Szíj, Kamilla] ; [fotók... Csontó, Lajos]. - Budapest : BG, [2000]. - 56 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-4234-7 fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Makó) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 797759]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2002.
   A miskolci orthodox templom és sírkertje / [szerk. Dobrossy István] ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kiadványa]. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2002. - 276 p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-236. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-9311-10-3 kötött : ár nélkül
726.54(439-2Miskolc) *** 718(439-2Miskolc) *** 281.9(439-2Miskolc)
[AN 924299]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2002.
Moldova György (1934-)
   Történelemóra : párbeszéd Kaján Tiborral / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2002. - 189 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9291-30-7 kötött : ár nélkül
Kaján Tibor (1921-)
741.5(439)(092)Kaján_T.
[AN 926831]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2002.
Országos Érembiennále Díjazottainak Kiállítása (12.) (2000) (Sopron)
   A XII. Érembiennále Díjazottainak Kiállítása : Sopron, Lábasház, 2000 / [a kiállítást a Soproni Múzeum, Askercz Éva ... rend.]. - [Sopron] : Soproni Múz., [2000]. - [28] p. : ill. ; 24 cm
ISSN 0230-869X = A ... Országos Érembiennále Díjazottainak Kiállítása
ISBN 963-00-3394-1 fűzött : ár nélkül
737.2(439) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 458125]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2002.
Pradel, Jean-Louis
L'art contemporain (magyar)
   A jelenkor művészete / Jean-Louis Pradel ; [ford. Tészabó Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Művészettörténeti szabadegyetem, ISSN 1586-1139)
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 963-208-711-9 fűzött : 2280,- Ft
73/76(100)"194/199"
[AN 926002]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2002.
Schätze der Welt - Erbe der Menschheit (magyar)
   A világ kincsei : az emberiség öröksége : a világörökség részévé nyilvánított kulturális és természeti értékek. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 30 cm
Gerinccím: Az emberiség öröksége
ISBN 963-547-416-4
72.025.38.4(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 903131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2002. - 215 p. : ill., színes
Ford. Füleki Anna
ISBN 963-547-620-5 kötött : ár nélkül
72(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 926771] MARC

ANSEL
UTF-87826 /2002.
Seregi György (1927-)
   Iparművészet 1100 fokon : kovácsolás a mai Magyarországon / Seregi György, ifj. Seregi György ; [a 6. fejezetet írta és az idézeteket összeáll. Kristófi Ákos] ; [a fényképeket kész. Milos József et al.]. - [Budapest] : Terc, cop. 2002. - 200 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 963-00-4184-7 kötött : ár nélkül
739.4(439)"194/199"
[AN 926154]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2002.
Szarka Klára
   Fotográfia nőnemben / Szarka Klára ; [a fotográfusnők portréit Gáti György kész.]. - Budapest : Balassi : M. Fotóművészek Szövets., cop. 2002. - 384 p. : ill. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
Interjúk
ISBN 963-506-455-1 fűzött : 1800,- Ft
77.04(439)"200"(047.53) *** 316.37-055.2(439)(047.53)
[AN 926110]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2002.
   Terra : eleven ceramic artists from Hungary / [catalogue ed. ... József Sárkány]. - [Budapest] : [Terra Csoport], 2000. - [40] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Terra Csoport
ISBN 963-00-3999-0 * fűzött : ár nélkül
Terra Csoport.
738(439)(092)
[AN 458127]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2002.
Vass Ildikó, H.
   Papírhajtogatás : változatok egy alapformára / H. Vass Ildikó, Horváth Dániel. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/42.)
ISBN 963-9327-97-2 fűzött : 598,- Ft
745.54 *** 379.826
[AN 925962]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2002.
Vitéz Ferenc (1965-)
   "Szent Antal megkísértése" : Holló László festőművész életregénye / Vitéz Ferenc ; [a reprodukciókat H. Csongrády Márta ... kész.]. - Debrecen : Csokonai, 2002. - 392 p., XVI t. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-260-167-2)
Holló László (1887-1976)
75(439)(092)Holló_L.(0:82-31)
[AN 926128]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2002.
   Zala'Art 2000 : képző- és iparművészek Zala megyében / [szerk. Boncz Barnabás, Kostyál László] ; [kiad. a Zala'Art Alapítvány]. - [Zalaegerszeg] : Zala'Art Alapítvány, [2001]. - 17, [74] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-4664-4 fűzött : ár nélkül
73/76(439.121)(092)
[AN 799297]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2002.
Zub, Gleb
Ozdobné kovové ploty a mříže (magyar)
   Kovácsoltvas-művesség / Gleb Zub ; [ford. Gertheis Antal] ; [a mo. kovácsoltvas-művességet ismertető fejezetek Pereházy Károly: Magyarországi kovácsoltvas-művesség c. könyve alapján kész.] ; [A kovácsolás műveletei c. fejezetet ... Molnár István ... írta]. - Budapest : Cser K., 2002. - 219 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9327-94-8 kötött : 3498,- Ft
739.4(100)(091)
[AN 926215]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7833 /2002.
Bradányi Iván (1930-)
   Piaf / Bradányi Iván. - Budapest : Szekipress, 2000. - 448 p. : ill. ; 17 cm
Edith Piaf (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 397. - Filmogr.: p. 381-389. - Diszkogr.: p. 370-377.
ISBN 963-00-3508-1 fűzött : 1999,- Ft
Piaf, Edith
78.067.26(44)(092)Piaf,_E.(0:82-31)
[AN 798877]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2002.
Mertl, Monika
Vom Denken des Herzens (magyar)
   Szívvel gondolkodva.. : az Harnoncourt házaspár életrajza / Monika Mertl. - Budapest : Mágus, 2002. - 275 p., 32 t. : ill. ; 23 cm + CD
Ford. Sarlós O. Zsuzsa
ISBN 963-9433-02-0 kötött : ár nélkül
Harnoncourt, Nikolaus
Harnoncourt, Alice
78.071.2(436)(092)Harnoncourt,_N. *** 787.1.071.2(436)(092)Harnoncourt,_A.
[AN 926175]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2002.
Pethő Csilla
   Ránki György / Pethő Csilla. - Budapest : Mágus, 2002. - 32 p. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 18.)
Bibliogr.: p. 32. - Műjegyzék: p. 23-31.
ISBN 963-8278-99-4 fűzött : ár nélkül
Ránki György (1907-1992)
78.071.1(439)(092)Ránki_Gy.
[AN 926652]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2002.
Sipos János
   Bartók nyomában : hasonló magyar és török dallamok / Sipos János. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 200 p., 8 t. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 963-506-436-5 fűzött : 2000,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
784.4(=943.5) *** 784.4(=945.11) *** 78.072.2(439)(092)Bartók_B.
[AN 926645]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2002.
   Zenei minilexikon / összeáll. Sziklavári Károly. - [Budapest] : Diáktéka, [2000]. - 80 p. ; 70 cm. - (Diák-kiskönyvtár, ISSN 1418-6780 ; 15.)
Borítócím: Klasszikus zene : zeneszerzők, fogalmak
ISBN 963-9198-51-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9198-02-1)
78(031)
[AN 798427]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7838 /2002.
Hagymás István
   Utazások Fellinivel a Zenekari próbára, A nők városába éa a Satyricon világába : filmelemzések / Hagymás István ; [közread. a] Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2002. - 125 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-9355-3 fűzött : ár nélkül
Fellini, Federico
791.43.071.1(45)(092)Fellini,_F. *** 133.52
[AN 926803]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2002.
Kilián István (1933-)
   A piarista dráma és színjáték a XVII-XVIII. században : iskolai színjátékaink témarendje egy reprezentatív jezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján / Kilián István. - [Budapest] : Universitas, 2002. - 429 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 353-367. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 963-9104-62-0 fűzött : 1344,- Ft
792(439)"16/17" *** 271.786(439) *** 371.383.3(439)
[AN 926783]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2002.
Marx József (1942-)
   Szabó István : filmek és sorsok / Marx József. - Budapest : Vince K., 2002. - 434 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 389-404. - Filmogr.: p. 405-420.
Kötött : 3495,- Ft (hibás ISBN 963-9192-46-2)
Szabó István (1938-)
791.43.071.1(439)(092)Szabó_I.
[AN 925998]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2002.
Simon V. László
   Egy magyar "világsztár" : valahonnan Európából / Simon V. László. - [Budapest] : Yavanna K., 2000. - 213, [5] p. : ill. ; 21 cm
Korábban "Valahonnan Európából" főcímmel jelent meg
ISBN 963-00-5216-4 fűzött : ár nélkül
Radványi Géza (1907-1986)
791.43.071.1(439)(092)Radványi_G.(0:82-94)
[AN 797792]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2002.
Wajda, Andrzej
Kino i reszta świata (magyar)
   A film és más hívságok / Andrzej Wajda ; [ford. Éles Márta]. - Budapest : Osiris, 2002. - 337, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 326-329. - Filmogr.: p. 318-325.
ISBN 963-389-235-X fűzött : 2180,- Ft
Wajda, Andrzej
791.43.071.1(438)(092)Wajda,_A.
[AN 926171]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7843 /2002.
Bodrogi Márta
   Magyar - német kéziszótár : az új német helyesírás szabályainak megfelelően / Bodrogi Márta. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 575 p. ; 25 cm
ISBN 963-9355-77-1 kötött : 3290,- Ft (hibás ISBN 963-9355-76-3)
801.323=945.11=30
[AN 926109]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2002.
Bodrogi Márta
   Német - magyar kéziszótár : az új német helyesírás szabályainak megfelelően / Bodrogi Márta. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 552 p. ; 25 cm
ISBN 963-9355-76-3 kötött : 3290,- Ft
801.323=30=945.11
[AN 926111]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2002.
Csonka Csilla
   Magyar - angol társalgási és utazási szótár : szavak, kifejezések, mondatok angol kiejtési segédlettel autósoknak, motorosoknak, kerékpárosoknak. ; English-hungarian phrase-book for travelers : words, expressions, phrases with hungarian pronunciation index for motorists, motorcyclists, cyclists / [ill. ... Pattantyus Miklós]. - Budapest : Librotrade, 2000. - 114, 111 p. : ill. ; 12x17 cm. - (Segítség, ISSN 1586-2992)
Szerzők Csonka Csilla, Máté Elemérné. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-86046-9-7 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 809.451.1(078)=20
[AN 798047]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2002.
Fenyvesi István (1931-)
   Orosz - magyar és magyar - orosz szlengszótár = Russko - vengerskij i vengersko - russkij slovarʹ slenga / Fenyvesi István ; [közrem. Kirillov Gennagyij Ivanovics ... , Fenyvesi-Konyajeva Jelizaveta Mihajlovna]. - Budapest : Syca, 2001. - 633 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 10-12.
ISBN 963-00-8405-8 kötött : ár nélkül
808.2-086.2-318=945.11 *** 809.451.1-086.2-318=82 *** 801.323=82=945.11 *** 801.323=945.11=82
[AN 926170]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2002.
   Hangoskönyv : kiejtés- és beszédtanító program külföldieknek / [szerk. Szende Virág] ; [közread. a] Magyar Nyelvi Intézet. - Budapest : M. Nyelvi Int., 2000. - 5 db ; 25 cm
ISBN 963-00-2795-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-4(078)=00
[AN 456976]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magánhangzók, mássalhangzók, hangdifferenciálás / Ház Attila, Makra Hajnalka, Szende Virág. - 157 p. : ill.
ISBN 963-00-2796-8
809.451.1-4(078)=00
[AN 456990] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hangsúly, hanglejtés, szövegritmus / Ház Attila, Makra Hajnalka, Szende Virág. - 43 p.
ISBN 963-00-2797-6
809.451.1-4(078)=00
[AN 456999] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Gyakorlatok és kulcs / Ház Attila, Makra Hajnalka, Szende Virág. - 91 p.
ISBN 963-00-2798-4
809.451.1-4(078)=00
[AN 457008] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Szöveggyűjtemény / Ház Attila, Makra Hajnalka, Szende Virág. - 57 p. : ill., kotta
ISBN 963-00-2799-2
809.451.1-4(078)=00
[AN 457015] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Útmutató / [Szende Virág, Lantos Erzsébet]. - 55 p. : ill.
Bibliogr.: p. 47., 54-55.
ISBN 963-00-2800-X
809.451.1-4(078)=00
[AN 457023] MARC

ANSEL
UTF-87848 /2002.
Heltainé Nagy Erzsébet
   Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében : Ady Endrétől Illyés Gyuláig / Heltainé Nagy Erzsébet. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2000. - 143 p. ; 24 cm. - (Linguistica. Series A, Studia et dissertationes,, ISSN 0238-8642 ; 23.)
Bibliogr.: p. 135-143.
ISBN 963-9074-14-4 fűzött : 790,- Ft
809.451.1-06 *** 894.511(092)
[AN 797575]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2002.
   Idegen szavak szótára / összeáll. Harmati Gábor. - [Budapest] : Diáktéka, 2000. - 80 p. ; 17 cm. - (Diák-kiskönyvtár, ISSN 1418-6780 ; 17.)
Borítócím: Idegen szavak kislexikona
ISBN 963-9198-03-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-316.3=00
[AN 798434]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2002.
Karády Viktor (1936-)
   Név és nemzet : családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig / Karády Viktor, Kozma István. - Budapest : Osiris, 2002. - 378 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 363-368.
ISBN 963-389-236-8 kötött : 3500,- Ft
809.451.1-313.2"18/19" *** 802/809-313.2(439)"18/19" *** 323.1(=945.11)
[AN 925965]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2002.
Kászony Rózsa
   15 próbanyelvvizsga német nyelvből / [szerzők Kászony Rózsa, ... Sövényházy Edit ...]. . - Szeged : Maxim, 2002. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-6-8 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 926662]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2002.
Kocsány Piroska (1941-)
   Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus / írta Kocsány Piroska. - Budapest : Akad. K., 2002. - 147 p. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 151.)
Bibliogr.: p. 142-147.
ISBN 963-05-7884-0 fűzött : ár nélkül
801.73
[AN 926079]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2002.
Kovács Magdolna
   Tendenciák és szabályszerűségek a magánhangzó-időtartamok produkciójában és percepciójában / Kovács Magdolna. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 16.)
Bibliogr.: p. 104-115.
ISBN 963-472-624-0 fűzött : ár nélkül
809.451.1-4
[AN 926672]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2002.
Máthé Elek
   Angol nyelvtani gyakorlatok : kezdőtől a haladóig / Máthé Elek. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. P. L. Kv. : Librotrade, 2002. - 210 p. ; 20 cm
Gerinccím: Nyelvtani gyakorlatok
ISBN 963-9328-41-3 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 926099]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2002.
Németh Erzsébet
   A német helyesírás változásai : a 2003. január 1-jétől az érettségin és a nyelvvizsgákon is kötelezően érvénybe lépő módosítások : [példamondatokkal és részletes szójegyzékkel] / összeáll. Németh Erzsébet. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 32 p. ; 23 cm
ISBN 963-9355-95-X fűzött : ár nélkül
803.0-1(079.1)=945.11
[AN 926080]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2002.
Paulinyi Zoltán
   Német nyelvtan / Paulinyi Zoltán. - Nyíregyháza : Black & White, 2000. - 329 p. ; 20 cm
ISBN 963-9330-10-8 fűzött : 799,- Ft
803.0-5(078)=945.11
[AN 798476]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2002.
Szabó Katalin (1949-)
   Wer? Was? Wo? Wie? : német leíró nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok : szófajok / Szabó Katalin ; [a rajzokat kész. Svoboda Róbert]. - 10. kiad. - [Budapest] : Librotrade : Szabó, 2002. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 963-9328-46-4 fűzött : ár nélkül
803.0-5(078)=945.11
[AN 925799]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2002.
Szentgyörgyi Róbert
   Table tennis dictionary in 6 languages / comp. and ed. by Róbert Szentgyörgyi. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 185 p. : ill., színes ; 11x15 cm
ISBN 963-9292-41-9 fűzött : ár nélkül
801.323=00 *** 796.386
[AN 926636]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2002.
Zsoldosné Kovács Lívia
   Strange but true : anekdoták, érdekességek az angolszász kultúrkörből / Zsoldosné Kovács Lívia ; [ill. Illés Anna]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 111 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-19-2390-8 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 820-36=945.11 *** 820-36(73)=945.11
[AN 926816]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7860 /2002.
   Études de littérature médiévale : recherches actuelles en Hongrie / textes réunis par Katalin Halász. - [Debrecen] : Kossuth Egy. K., 2000. - 178 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series litteraria,, ISSN 1216-3260 ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 250
ISBN 963-472-506-6 fűzött : ár nélkül
82(091)"10/12"
[AN 797215]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2002.
Foster, Robert
The complete guide to Middle-earth (magyar)
   Tolkien enciklopédia A-tól Z-ig : a legteljesebb útmutató a Gyűrűk Ura világához / [Robert Foster] ; [a magyar változatot ... Szántai Zsolt állította össze] ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 386 p. ; 21 cm
ISBN 963-9393-91-6 kötött : 2290,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel
820(091)-312.9:030 *** 820(092)Tolkien,_J._R._R.
[AN 926928]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2002.
Hajdu Péter (1966-)
   Claudius Claudianus eposzai / Hajdu Péter. - Budapest : Argumentum, cop. 2002. - 217 p. ; 19 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 23.)
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 963-446-191-3 fűzött : 1500,- Ft
Claudianus, Claudius
871(092)Claudianus,_C.
[AN 926065]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2002.
Jankovits László
   Accessus ad Janum : a műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében / Jankovits László. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 262 p. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 27.)
Bibliogr.: p. 241-250.
ISBN 963-506-432-2 fűzött : 2500,- Ft
Janus Pannonius, (1434-1472)
871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 926809]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2002.
   Jerikó rózsája : in memoriam Szépfalusi István. - Budapest : Littera Nova, cop. 2002. - 143 p. : ill. ; 20 cm
Frenkl Róbert előszavával. - Szépfalusi István írói munkásságának jegyzéke: p. 84-137.
ISBN 963-9212-58-X fűzött : ár nélkül
Szépfalusi István (1932-2000)
82.01(439)(092)Szépfalusi_I. *** 012Szépfalusi_I. *** 284.1(439)(092)Szépfalusi_I.
[AN 926173]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2002.
Lábass Endre (1957-)
   A madárfészekárus : brit olvasónapló / Lábass Endre. - [Budapest] : Orpheusz, 2002. - 752 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9377-18-X fűzött : ár nélkül
820(091)
[AN 925969]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2002.
Wellek, René
Theory of literature (magyar)
   Az irodalom elmélete / René Wellek, Austin Warren ; [ford. Szili József] ; [utószó Kálmán C. György] ; [kieg. bibliogr. Kiss Gábor Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2002. - 374 p. ; 21 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 323-363.
ISBN 963-389-192-2 kötött : 2980,- Ft
82.01(075.8)
[AN 926095]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7867 /2002.
Sánta Gábor (1967-)
   Portéka : irodalmi tanulmányok / Sánta Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 247 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9079-83-9 kötött : ár nélkül
894.511(091)"18/19"
[AN 925961]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2002.
Stoll Béla (1928-)
   A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája, 1542-1840 / összeáll. Stoll Béla. - 2. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 819, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-506-444-6 kötött : 5000,- Ft
894.511(091)-1"15/18" *** 894.511-1:016 *** 245(439)"15/18":016 *** 784(439)"15/18":016 *** 091=945.11:016
[AN 926732]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2002.
Szabó András, Gy
   A függőhíd metamorfózisa : irodalmi tanulmányok / Gy. Szabó András. - [Balatonboglár] : Balaton Akad., [2002]. - 79 p. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 52.)
ISBN 963-8365-57-9 fűzött : ár nélkül
894.511(091)"18/19" *** 82(091)"18/19" *** 894.511-4 *** 82.01
[AN 926933]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2002.
Szurmay Ernő
   Emlékjelek : Szolnok az irodalomban - szolnoki irodalom / Szurmay Ernő. - Szolnok : Önkormányzat, 2000. - 263 p. : ill. ; 21 cm. - (Szolnoki téka, ISSN 1586-4510)
ISBN 963-00-4803-5 fűzött : ár nélkül
894.511(091) *** 908.439-2Szolnok *** 894.511-822(439-2Szolnok)
[AN 798496]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2002.
Vasy Géza (1942-)
   Kormos István / Vasy Géza. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 270 p. ; 20 cm. - (Kortársaink, ISSN 0324-5020)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-453-5 fűzött : 1500,- Ft
Kormos István (1923-1977)
894.511(092)Kormos_I.
[AN 926160]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2002.
Viktor Gyula
   Gvadányi József : bibliográfia / összeáll. Viktor Gyula, Hadobás Sándor. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2000. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Érc- és ásványbányászati múzeumi füzetek ; ; 21.)
Példányszám: 200
ISBN 963-00-4974-0 fűzött : ár nélkül
Gvadányi József (1725-1801)
894.511(092)Gvadányi_J.:016 *** 012Gvadányi_J.
[AN 798303]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7873 /2002.
Améry, Jean
Jenseits von Schuld und Sühne (magyar)
   Túl bűnön és bűnhődésen : egy letepert ember kísérletei a felülkerekedésre : esszék / Jean Améry. - Budapest : Múlt és Jövő, 2002. - 137 p. ; 20 cm
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 963-9171-77-8 fűzött : 1800,- Ft
830-4(436)=945.11 *** 323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-4)
[AN 926751]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2002.
Aretino, Pietro
I ragionamenti (magyar)
   Beszélgetések, avagy A Hat nap / Pietro Aretino ; ford. Simon Gyula. - Budapest : Eötvös J. Kv., 2002. - 256 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 49.)
ISBN 963-9316-38-5 fűzött : ár nélkül
850-993=945.11 *** 850-83=945.11
[AN 926970]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2002.
Bakó-Barlay Edit
   Gondolatszikrák / Bakó-Barlay Edit. - Siklós : [Magánkiad.], 2000. - 52 p. ; 17 cm
ISBN 963-640-857-2 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 894.511-84
[AN 797488]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2002.
Bergman, Ingmar
   Hűtlenek : három filmnovella / Ingmar Bergman ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2002. - 344 p. ; 19 cm
Tart.: Hűtlenek : partitúra képmédiumra. ; Lelki ügy ; Szerelem szeretők nélkül. - Egys. cím: Trolösa ; En själslig angelägenhet ; Kärlek utan älskare
Kötött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-07-6947-6)
839.7-293.7=945.11
[AN 926902]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2002.
Birkner, Friede
Vier schöne Frauen (magyar)
   Négylevelű lóhere / Friede Birkner ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 237 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler lányának regényei)
ISBN 963-296-528-0 fűzött : 850,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 926742]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2002.
Buber, Martin
Erzählungen von Engeln, Geistern und Dämonen (magyar)
   Angyal-, szellem- és démontörténetek / Martin Buber ; Paul Klee rajz. ; [ford. ... Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2002. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9165-59-X kötött : ár nélkül
830-32(436)=945.11
[AN 926029]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2002.
   A bűvös kéz : XIX. századi fantasztikus elbeszélések / vál. Maár Judit és Ádám Anikó. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 273 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 48.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-31-8 fűzött : ár nélkül
82-322.9(082)=945.11
[AN 926643]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2002.
Cami, Henri-Pierre
   A zöld gyermek és más történetek / Henri-Pierre Cami ; [ill. Alicja Jaworski] ; [... ford. Kasza Pál]. - [Budapest] : Paulus Falx, 2002. - 148, [2] p., [12] t. : ill., színes ; 24 cm
A vál. és a ford. a "Zielone dziecko i inne utwory" (Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1975) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-00-8602-6 kötött : ár nélkül
840-2=945.11
[AN 926780]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2002.
Carey, Diane
Equinox (magyar)
   Equinox / [Brannon Braga és Joe Menosky forgatókönyve alapján írta] Diane Carey ; [ford. Németh Attila]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 239 p. ; 20 cm. - (Star Trek Voyager)
Regény
ISBN 963-9393-90-8 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 927017]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2002.
Christie, Agatha
Hercule Poirot's Christmas (magyar)
   Poirot karácsonya / Agatha Christie ; [ford. Csanády Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 269 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-547-646-9 kötött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[AN 925667]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2002.
Cunningham, Elanie
Daughter of the drow (magyar)
   A varázsló lánya / Elanie Cunningham ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 297 p. ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-86207-9-X fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 926893]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2002.
Daniels, Lucy
Bears in the barn (magyar)
   Medvék az istállóban / Lucy Daniels ; [ill. Jenny Gregory] ; [ford. Tiry Katalin]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 146 p. : ill. ; 20 cm. - (Barátaink, az állatok ; ; 6.)
ISBN 963-228-316-3 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 926814]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2002.
Daniels, Lucy
Bunnies in the bathroom (magyar)
   Nyuszik a fürdőszobában / Lucy Daniels ; [ill. Shelagh McNicholas] ; [ford. Kállai Anna]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 156 p. : ill. ; 20 cm. - (Barátaink, az állatok ; ; 5.)
ISBN 963-228-315-5 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 926805]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2002.
Daniels, Lucy
Dolphin diaries (magyar)
   Delfin napló / Lucy Daniels ; [ill. Judith Lawton] ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2001]-. - 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9418-10-2 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Álom és valóság. - [2002]. - 144 p. : ill. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a delfinek ; ; 5.)
ISBN 963-9418-38-2 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 926787] MARC

ANSEL
UTF-87887 /2002.
Donofrio, Beverly
Riding in cars with boys (magyar)
   Fiúk az életemből / Beverly Donofrio ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2001. - 265 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-63-5 fűzött : 1580,- Ft
820-312.6(73)=945.11
[AN 926081]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2002.
   Emlékkönyv / [ill. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2000]. - [94] p. : ill. ; 21 cm
Idézetek
ISBN 963-9269-39-5 velúr : ár nélkül
82-14=089.2
[AN 798045]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2002.
Fairstein, Linda
Final jeopardy (magyar)
   Végveszélyben / Linda Fairstein ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 399 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9421-06-5 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 926972]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2002.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Kedvenc meséim : válogatás Grimm és Andersen legszebb meséiből / [Füzesi Zsuzsa rajz.]. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9407-10-0 kötött : ár nélkül
830-34(02.053.2)=945.11 *** 839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 925793]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2002.
Grynberg, Henryk
   Ideológiai élet / Henryk Grynberg ; [ford. Pálfalvi Lajos]. ; Magánélet. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2002. - 271 p. ; 18 cm
Egys. cím: Żicye osobiste ; Żicye ideologiczne. - Kisregények
ISBN 963-9171-79-4 fűzött : 1800,- Ft
884-31=945.11
[AN 926795]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2002.
Habe, Hans
Palazzo (magyar)
   Palota Velencében : regény / Hans Habe. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2002. - 351 p. ; 21 cm
Ford. Bíró Katalin, T.
ISBN 963-9384-15-1 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 926077]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2002.
Hesse, Hermann
   A varázsló gyermekkora : mesék / Hermann Hesse ; [ford. Bárász Tamás et al.] ; [az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2002. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 963-9303-50-X kötött : 2600,- Ft
830-34=945.11
[AN 927021]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2002.
   Híres írók meséi / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Színezős mesekönyv)
ISBN 963-348-004-3 fűzött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 926865]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2002.
Jackson, Lisa
If only she knew (magyar)
   Emlékek / Lisa Jackson ; [ford. Németh Anikó]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 414 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9282-82-0 kötött : 1300,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 926765]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2002.
Jedi apprentice (magyar)
   Jedi-növendék. - Budapest : Egmont Hungary, 1999-. - 20 cm
Fantasztikus regény. - Star wars (keretcím)
ISBN 963-627-385-5 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 402040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A leszámolás napja / írta Jude Watson ; [ford. Nemes Judit]. - 2002. - 118 p.
The day of reckoning
ISBN 963-627-730-3 fűzött : 798,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 926172] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Harc az igazságért / írta Jude Watson ; [ford. Nemes Judit]. - 2002. - 121 p.
The fight for truth
ISBN 963-627-731-1 fűzött : 798,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 926608] MARC

ANSEL
UTF-87897 /2002.
Jong, Erica
Fear of flying (magyar)
   Rettegés a repüléstől : [regény] / Erica Jong ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Tercium, cop. 2002. - 397, [4] p. ; 21 cm
Megj. "Félek a repüléstől" címmel is
ISBN 963-8453-57-5 kötött : 2370,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 926132]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2002.
Jordan, Robert
Lord of chaos (magyar)
   A káosz ura / Robert Jordan ; [ford. Bátori Tamás]. - Budapest : Beholder, 2001-2002. - 2 db ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
Regény
ISBN 963-9399-06-X * (hibás ISBN 963-9047-21-X)
820-312.9(73)=945.11
[AN 906870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 637 p. : ill.
Ford. Farkas Éva
ISBN 963-9399-13-2 fűzött : 1798,- Ft (hibás ISBN 963-9047-21-X)
820-312.9(73)=945.11
[AN 926121] MARC

ANSEL
UTF-87899 /2002.
   Klasszikus perzsa költők / [vál., szerk., a bev. tanulmányt, az életrajzi esszéket és jegyzeteket írta, a nyersfordításokat kész. Simon Róbert] ; [ford. Brodszky Erzsébet et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 336 p. ; 21 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
Perzsa költők antológiája (borító- és gerinccím)
ISBN 963-547-626-4 kötött : ár nélkül
891.5-14(082)=945.11
[AN 926122]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2002.
Klíma, Ivan
Ani svatí, ani andělé (magyar)
   Se szentek, se angyalok / Ivan Klíma ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2002. - 355 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7138-1 kötött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-07-7181-1)
885.0-31=945.11
[AN 926021]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2002.
Knight, Eric
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazajön / Eric Knight ; [ford. Erős László Antal]. - [Budapest] : Diáktéka, [2000]. - 191 p. ; 20 cm. - (Diák-kiskönyvtár, ISSN 1418-6780)
Regény. - Lassie hazatér (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9198-48-X fűzött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 798418]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2002.
Lind, Hera
Das Superweib (magyar)
   A szupernő / Hera Lind ; [ford. Erős László Antal]. - Budapest : Móra, 2002. - 417 p. ; 21 cm. - (Nők & ők, ISSN 1587-0391)
Regény
ISBN 963-11-7691-6 fűzött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 926702]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2002.
Mankell, Henning
Mördare utan ansikte (magyar)
   A gyilkosnak nincs arca / Henning Mankell ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 296 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-640-X kötött : ár nélkül
839.7-312.4=945.11
[AN 925986]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2002.
Marivaux, Pierre Carlet, de Chamblain de.
La seconde surprise de l'amour (magyar, francia)
   A második váratlan szerelem = La seconde surprise de l'amour / Marivaux ; ford. Fábri Péter ; [... az előszót írta Cseppentő István]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 114 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 47.)
Vigjáték. - Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-37-7 fűzött : ár nélkül
840-22.02=945.11
[AN 926691]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2002.
Nanetti, Angela
Mio nonno era un ciliegio (magyar)
   Nagyapó a cseresznyefán / Angela Nanetti ; [ford. Székely Éva] ; [Lipták György rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 120 p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7693-2 kötött : ár nélkül
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 926908]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2002.
   Népek meséi / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Színezős mesekönyv)
ISBN 963-348-006-X fűzött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 926863]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2002.
   Orosz költők / [vál. és szerk. Lator László] ; [... ford. Áprily Lajos et al.]. - Budapest : Sziget, 2002. - 244 , [9] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-8138-67-X kötött : ár nélkül
882-14(082)=945.11
[AN 926076]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2002.
   Őszi álom : mai skandináv drámák / [vál., az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta Osztovits Cecília] ; [ford. Deres Péter et al.]. - Budapest : Európa, 2002. - 652, [3] p. ; 20 cm
Tart.: Képcsinálók / Peter Olov Enquist. Az idő a mi otthonunk / Lars Norén. Kvartett / Niklas Rådstörm. Őszi álom / Jon Fosse. Közeleg az idő / Line Knutzon. Mennyország / Arni Ibsen. - Egys. cím: Bildmakarna ; Tiden är vårt hem ; Kvartett ; Draum om høsten ; Snart kommer tiden ; Himnariki
ISBN 963-07-7046-6 fűzött : 2700,- Ft
839.5-2(082)=945.11
[AN 926810]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2002.
Peters, Elizabeth
The Camelot caper (magyar)
   Cameloti kóklerek avagy Egy királyi blöff / Elizabeth Peters ; [ford. György László]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2002. - 276 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-528-572-8 fűzött : 1790,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 926004]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2002.
Pressburger, Giorgio
Storie dell'Ottavo distretto (magyar)
   Nyolcadik kerületi történetek / Giorgio és Nicola Pressburger ; [ford. Dorogi Katalin, Magyarósi Gizella és V. Pánczél Éva]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2002. - 137 p. ; 18 cm
ISBN 963-9171-75-1 fűzött : 1650,- Ft
850-32=945.11
[AN 926832]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2002.
Ridpath, Michael
The predator (magyar)
   Ragadozók között / Michael Ridpath ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2002]. - 334 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-68-5 kötött : 1300,- Ft
820-31=945.11
[AN 926685]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2002.
Robinson, Patrick
The Shark mutiny (magyar)
   Lázadás a Shark fedélzetén / Patrick Robinson ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 590 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-107-3 fűzött : ár nélkül
820-311.3(73)=945.11
[AN 926969]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2002.
   Róma : olasz költők versei az "örök" városról / szerk. és összeáll. Harsányi László és Kőszeginé Telek Anikó. - [Budapest] : Tótfalusi Tanny., 2000. - [88] p. : ill., színes ; 7x6 cm
Szemelvények. - Bibliofil kiad.
ISBN 963-8498-23-4 * velúr : kvkeresk. forgalomba nem kerül
850-14(082)=945.11 *** 908.45-2Róma(0:82-14) *** 099.1
[AN 798314]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2002.
Rushton, Rosie
Where do we go from here (magyar)
   Gőzöm sincs, mihez kezdjek? / Rosie Rushton ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 176, [3] p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-359-8 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 926614]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2002.
Sasson, Jean
Ester's child (magyar)
   Ester gyermeke / Jean Sasson ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 470 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-14-6 fűzött : 1590,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 926650]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2002.
Seligmann, Rafael
Die jiddische Mamme (magyar)
   A jiddische Máme : Samy Goldmann és a nők / Rafael Seligmann ; [ford. Bucher Franciska]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 268, [3] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-64-3 fűzött : 1580,- Ft
830-31=945.11
[AN 926677]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2002.
Smith, Zadie
White teeth (magyar)
   Fehér fogak / Zadie Smith ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2002. - 550, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7131-4 kötött : 1900,- Ft
820-31=945.11
[AN 926067]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2002.
Snicket, Lemony
Series of unfortunate events (magyar)
   A balszerencse áradása / írta Lemony Snicket ; ill. Brett Helquist. - Budapest : Egmont Hungary, 2001-. - 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-696-X *
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 906645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A titkok malma / [ford. Nagyfejeő Rita]. - 2002. - 193 p. : ill.
ISBN 963-627-727-3 kötött : 1299,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 925954] MARC

ANSEL
UTF-87919 /2002.
Sólem Aléhem
Sir-hasirím (magyar)
   Énekek éneke / Sólem Áléchem ; [ford. Brodszky Erzsébet]. - Budapest : Tericum, cop. 2002. - 106, [3] p. ; 19 cm
Kisregény. - A függelékben az ószövetségi Énekek éneke szövegével
ISBN 963-8453-56-7 kötött : 1370,- Ft
830-088-31=945.11 *** 223.9.04=945.11
[AN 926982]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2002.
Sparks, Nicholas
A walk to remember (magyar)
   A leghosszabb út / Nicholas Sparks ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 238 p. ; 21 cm
Regény. - Megj. "Karácsonyi angyal" címmel is
ISBN 963-547-628-0 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-628-9)
820-312.5(73)=945.11
[AN 926947]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2002.
Tolkien, John Ronald Reuel
Smith of Wootton Manor (magyar)
   A woottoni kovácsmester / J. R. R. Tolkien ; [ford. Békési József] ; [ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 58 p. : ill. ; 20 cm
Mese
ISBN 963-9441-13-9 kötött : 1290,- Ft
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 926648]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2002.
Trakl, Georg
   A magányos ősze : Georg Trakl összes versei és szépprózai írásai / [ford. és az előszót írta Erdélyi Z. János]. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 288 p. ; 20 cm
A ford. a "Dichtungen und Briefe" (Salzburg : Müller, 1969) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9352-29-2 kötött : 2520,- Ft
830-14(436)=945.11 *** 830-32(436)=945.11
[AN 926668]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2002.
Tucker, Bonnie P.
The feel of silence (magyar)
   A csend hangjai / Bonnie Poitras Tucker ; [ford. Szmodits Anikó]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 327 p. ; 21 cm
Visszaemlékezések
ISBN 963-296-541-8 kötött : 2250,- Ft
820-94(73)=945.11
[AN 926967]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2002.
Verne, Jules
   Martín Paz és más elbeszélések / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán és Zigány Árpád] ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán] ; [... grafikákat Fabó Attila László kész.]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 276 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei ; ; 54.)
ISBN 963-427-446-3 kötött : ár nélkül
840-32(02.053.2)=945.11
[AN 926159]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2002.
Wells, Herbert George
   The stolen body : three stories = Az ellopott test : három elbeszélés / H. G. Wells ; [vál. és a jegyzeteket írta Kúnos Linda] ; [ford. Kádár Tamás, Radnai Márta, Vermes Magda]. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 119 p. ; 20 cm. - (Kétnyelvű olvasmányok, ISSN 1417-8907)
Tart.: The stolen body ; The inexperienced ghost ; The remarkable case of Davidson's eyes. - Szómagyarázatokkal, fordítási megoldásokkal
Fűzött : 1050,- Ft (hibás ISBN 963-13-4936-5)
820-32.02=945.11
[AN 926050]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2002.
Williams, Tad
Otherland (magyar)
   Másvilág / Tad Williams ; [ford. Bihari György] ; [illusztrációkat kész. Horváth Ákos]. - Szeged : Dáin, 2002-. - 20 cm
Regény
ISBN 963-86140-4-8
820-312.9(73)=945.11
[AN 923881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az arany árnyék városa 2. r. - 2002. - 316 p.
ISBN 963-86140-6-4 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 926977] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7927 /2002.
Andor Csaba (1950-)
   Százegy aforizma / Andor Csaba ; [közread. a Madách Irodalmi Társaság]. - Csesztve ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2002. - 132 p. ; 15 cm
ISBN 963-9386-05-7 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 926661]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2002.
Bayer Zsolt (1963-)
   Hol a pofátlanság határa? : új moralisták, farizeusok / Bayer Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, [2002]-. - 19 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 908854
894.511-92
[AN 926784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 97 p.
ISBN 963-9406-50-3 fűzött : 1200,- Ft
894.511-92
[AN 926942] MARC

ANSEL
UTF-87929 /2002.
Beinschróth Károly
   ...Ha újra elölről.. / Beinschróth Károly. - Gyomaendrőd : Magánkiad., 2000. - 94 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-723-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797783]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2002.
Boór András
   Mementó : válogatott versek / Boór András. - Budapest : M-Medien Group, cop. 2000. - 127 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-00-4843-4 fűzött : 890,- Ft
894.511-14
[AN 798362]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2002.
Boór András
   Szívzűr : novellák - napjainkról / Boór András. - Budapest : M-Medien Group, [2000]. - 230 p. ; 18 cm
ISBN 963-00-5375-6 fűzött : 840,- Ft
894.511-32
[AN 798341]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2002.
Boross Sándor (1891-1977)
   Másodszor Mohács : versek / Boross Sándor ; vál., szerk., a bevezetőt írta Bényei József ; [graf. Sz. Havasi Gyopár ...]. - Debrecen : Ethnica, 2000. - 56 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-472-480-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 458989]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2002.
Budai János Géza (1943-)
   Az elnémított költő : versek / Budai János Géza. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, [2002]. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 963-8103-30-2 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 926800]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2002.
Bujna Balázs
   Élelmiszerek : versek / Bujna Balázs. - [Leányfalu] : Togora, [2000]. - [30] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5424-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798650]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2002.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Költemények / Csokonai Vitéz Mihály ; sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc. - [Kritikai kiad.]. - Budapest : Akad. K., 1975-2002. - 5 db ; 21 cm. - (Csokonai Vitéz Mihály összes művei)
ISBN 963-05-5402-X *
894.511-14 *** 894.511(092)Csokonai_VitézM.
[AN 21178]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1800-1805. - 2002. - 1063 p., [15] t. : ill.
ISBN 963-05-7793-3 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511(092)Csokonai_VitézM.
[AN 926105] MARC

ANSEL
UTF-87936 /2002.
Dudás Rozália
   Mindenki lovacskája / Dudás Rozália. - [Budapest] : Holnap, cop. 2002. - 124, [4] p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-346-505-2 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 926064]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2002.
   Én, a halhatatlan : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 389 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 23.)
ISBN 963-9346-55-1 kötött : 1498,- Ft
894.511-322.9
[AN 926078]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2002.
   Ezredvégi versek / [szerk. Némethné Egyed Jolán] ; [közread. a Gróf Széchenyi István Általános Iskola]. - Szigethalom : Gróf Széchenyi I. Ált. Isk., 2000. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5431-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 798286]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2002.
Fésüs Éva (1926-)
   Toportyán Tódor a mezei könyvnapon : mese tíz fejezetben / Fésűs Éva ; ill. Fábián Zita. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2002]. - 123, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-696-156-5 kötött : 1180,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 924751]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2002.
Fodor Ákos (1945-)
   Buddha Weimarban / Fodor Ákos. - [Budapest] : Fabyen, 2002. - 133, [7] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9300-04-7 kötött : 1600,- Ft
894.511-14
[AN 926898]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2002.
Galántai Zoltán (1964-)
   A Negyedik Birodalom / W. Hamilton Green. - Budapest : Valhalla Páholy, 2002. - 284 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9238-51-1 fűzött : 1390,- Ft
894.511-312.9
[AN 926889]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2002.
Gecse Géza (1962-)
   Állam és nemzet a rendszerváltás után : a Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata / Gecse Géza. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2002. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-48-1 fűzött : 2300,- Ft
894.511-92 *** 32(439)"19" *** 943.9"19" *** 323.15(=945.11)(4-11)
[AN 926779]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2002.
Halák László
   Kis herceg a homokozóban / Halák László ; [ill. Fábián Zita]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2002]. - 129, [3] p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-696-164-6 fűzött : 750,- Ft
894.511-34
[AN 926040]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2002.
Kal Pintér Mihály (1974-)
   Szösszentő ámor : versek, 1993-2001 / Kal Pintér Mihály. - Budapest : Accordia, 2002. - 80, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-9242-74-8 fűzött : 900,- Ft (hibás ISBN 963-9212-74-8)
894.511-14
[AN 926060]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2002.
   Királylányos mesék / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Színezős mesekönyv)
ISBN 963-348-009-4 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 926641]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2002.
Kiss József
   Szívemmel beszélek.. : verses imák / Kiss József. - [Budapest] : Szerző, 2000. - 104 p. ; 14 cm
ISBN 963-640-912-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-97 *** 244(0:82-14)
[AN 798318]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2002.
Kóbor László (1946-)
   Megjelent a Reformban : riportok a rendszerváltás éveiből / Kóbor László. - Budapest : Szerző, 2002. - 292 p. ; 19 cm
ISBN 963-440-886-9 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 323(439)"1989/199"(0:82-92)
[AN 926730]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2002.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Művek (vál.)
   Válogatás Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János műveiből. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 95 p. ; 20 cm
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9355-93-3 kötött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 926123]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2002.
Kovács József Hontalan (1950-)
   Tükörfotográfiák / Kovács József Hontalan ; [kiad. a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület]. - [Pécs] : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., [2002]. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-85061-9-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 929(439-2Mohács)(047.53)
[AN 926610]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2002.
Kovács Karolina
   Szembeszélés / Kovács Karolina ; [ill. Ágoston Lóránt] ; [kiad. a] Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2002. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-9354-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 926935]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2002.
Lábass Endre (1957-)
   A Tolvajnők Piaca : Feira de Ladra. ; Kínai nyár / Lábass Endre. - Budapest : Noran, 2000. - 71, 85 p. ; 18 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Kisregények
ISBN 963-9356-00-X fűzött : 996,- Ft
894.511-31
[AN 798097]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2002.
Madách Aladár (1848-1908)
Művek (vál.)
   Madách Aladár művei / [sajtó alá rend. Bene Kálmán és Andor Csaba]. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2002-. - 20 cm
ISBN 963-9386-01-4
894.511-1/-9 *** 081
[AN 926958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Versek. - 2002. - 226, [2] p. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 26.)
ISBN 963-9386-02-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 926961] MARC

ANSEL
UTF-87953 /2002.
   Magyar költők, 19. század / [a vál. Kulin Ferenc, a szöveggond. és a jegyzetek Szilágyi Márton munkája]. - Budapest : Kortárs, 2001. - 2 db ; 18 cm. - (Magyar remekírók, ISSN 0133-1035)
ISBN 963-9297-39-9 kötött : 9000, - Ft
894.511-14(082)
[AN 926136]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 967 p.
ISBN 963-9297-40-2
894.511-14(082)
[AN 926267] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 909 p.
ISBN 963-9297-41-0
894.511-14(082)
[AN 926274] MARC

ANSEL
UTF-87954 /2002.
Markovics Botond
   Lélekvesztő / Brian Scott Marshall. - Budapest : Kalandor, 2002. - 280 p. ; 21 cm. - (A thriller mesterei, ISSN 1587-7213 ; 2.)
ISBN 963-86271-0-7 kötött : 1598,- Ft
894.511-312.4
[AN 926759]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2002.
Miklya Luzsányi Mónika
   Mobil / Miklya Luzsányi Mónika. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2001. - 32 p. ; 15 cm. - (Mobil füzetek, ISSN 1588-6832)
Elbeszélés
ISBN 963-00-8925-4 fűzött : ár nélkül
894.511-32(02.053.2)
[AN 925953]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2002.
Molnár Erzsébet, G. (1932-)
   Csillaghullás : válogatott versek, 1946-2000 / G. Molnár Erzsébet ; [... az illusztrációk a szerző művei]. - Budapest : Accordia, 2002. - 69 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9242-75-6 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 926059]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2002.
Nagy Mihály Tibor
   Szomjazó madár / Nagy Mihály Tibor. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2000. - 36 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Versek. - Japán technikával
ISBN 963-7141-70-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798041]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2002.
Nagy Sári Attila
   Horgas idő / Nagy Sári Attila. - Budapest : Littera Nova, 2002. - 82 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-9212-43-1 fűzött : 650,- Ft
894.511-14
[AN 926063]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2002.
Nagyné Sipos Mária (1953-)
   Fények és árnyak : versek, prózák, naplórészletek / Nagyné Sipos Mária. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2002. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8103-33-7 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 926612]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2002.
Németh Dániel
   Léleksimogatás / Németh Dániel. - Budapest : Kiskönyv BT, 2002. - 229 p. ; 18 cm
Versek
ISBN 963-00-9964-0 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 926033]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2002.
   Óvó néni meséi / [szerk. Szabó Kornélia] ; [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Színezős mesekönyv)
ISBN 963-348-007-8 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 926862]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2002.
Patka Heléna
   Szívritmuszavarok : versek / Patka Heléna. - Veszprém : [EKMK], 2000. - 60 p. : ill. ; 20 cm
Közread. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
ISBN 963-7199-86-1 * fűzött : 777,- Ft (hibás ISBN 963-7199-659)
894.511-14
[AN 798115]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2002.
Podonyi Hedvig
   Zöldföld és Mohónia nevezetes viadala avagy A nagy harci hercehurca dicsőséges kudarca / Podonyi Hedvig ; [Fodor Ákos verseivel] ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 62 p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-11-7690-8 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 926768]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2002.
Rogosz János
   Bevezető gondolatok / -'anó- [Rogosz János]. - [Örkény] : [Magánkiad.], [2000]. - [42] fol. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-440-075-2 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798432]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2002.
Sárosy Rózsa (1930-)
   Törékeny boldogság : elbeszélések / Sárosy Rózsa. - [Tatabánya] : Sárosy R., 2002. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-845-1 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 926703]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2002.
Seamon, Larry
   Dél kék ege alatt / Larry Seamon. - Budapest : Zakupszky B., 2002-. - 20 cm
Regény
ISBN 963-440-672-6
894.511-311.3
[AN 926955]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Villámfényben. - 2002. - 245 p.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-673-4)
894.511-311.3
[AN 926777] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Célkeresztben. - 2002. - 357 p.
ISBN 963-440-673-4 fűzött : ár nélkül
894.511-311.3
[AN 927043] MARC

ANSEL
UTF-87967 /2002.
Shelley, Duncan
   A félelem fogságában : egy topmodell naplója / Duncan Shelley. - Budapest : Media Nox, 2002. - 528 p. ; 21 cm
ISBN 963-86171-8-7 kötött : 1700,- Ft
894.511-312.4
[AN 926664]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2002.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   És Mihály harcolt .. / Somogyváry Gyula. - Budapest : Auktor, cop. 2002. - 384 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-7780-82-3 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 926120]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2002.
Soós Géza
   Humoros vasúti és egyéb történetek / Soós Géza és Székács József ; [karikatúra Unger Károly ...]. - [Balassagyarmat] ; [Balatonszentgyörgy] : Szerzők, 2002. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-839-7 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[AN 926743]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2002.
Subi-Du, Alain
   Garasország : a garasországi neokapitalizmus természetrajza / Alain Subi-Du. - [Budapest] : amrita-IT.com Keresk. és Szolg. BT, [2000]. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5545-7 fűzött : 1640,- Ft
894.511-92 *** 338(091)(439)"199"(0:82-92)
[AN 798379]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2002.
Széchenyi István (1791-1860)
   Vezércsillagok / Széchenyi István ; [összeáll. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 133 p. ; 20 cm. - (Szabad szellemeknek, ISSN 1587-7051)
Aforizmák
ISBN 963-9393-97-5 kötött : 1290,- Ft
894.511-84
[AN 926839]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2002.
Szentgyörgyi József
   Icipici mesék könyve : képeslapkönyv / [a meséket Szentgyörgyi József írta] ; [a rajzokat Székely Katalin kész.]. - Budapest : Punktum, cop. 2002. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-00-9849-0 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 656.881.121.3
[AN 926794]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2002.
Szirtes János
   Gén-belövés : az ember újrateremtése : ma: regény, holnap: valóság / Szirtes János. - Keszthely : Szirtes J., 2002. - 508 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-856-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 926774]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2002.
Tábori Zoltán (1955-)
   CQD : szatírikus utópia / Tábori Zoltán. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 307 p. ; 19 cm
ISBN 963-446-199-9 fűzött : 1600,- Ft
894.511-312.9
[AN 926766]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2002.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Bolyongás : versek / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, [2002]. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-8103-31-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 926706]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2002.
Tőke Péter (1945-)
   A rendszerváltás fantomjai : a 80-as évek legnagyobb titkai / Peter Sheldon. - [Budapest] : Intermix, 2002. - 463 p. ; 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
ISBN 963-202-032-4 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 927005]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2002.
Tölgyesi László (1971-)
   Az Idő Vasfoga : fantasy regény / Douglas Rowland. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 285 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 91.)
A Káosz világa (keretcím). - Eredeti nyelven: Osiris könyvek, ISSN 1215-8518
ISBN 963-9346-52-7 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 926611]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2002.
Udud István (1937-)
   Kispiricsi faluvégen : gyermekversek / Udud István. - Fehérgyarmat : Hármashatár Irod. Társ., 2000. - 69 p. : ill. ; 20 cm. - (Hármashatár Irodalmi Társaság füzetei, ISSN 1218-9456 ; 5.)
ISBN 963-00-5100-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 798421]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2002.
Varga S. József (1949-)
   A kisember / Varga S. József. - Szekszárd : Babits, 2002. - 329 p. ; 24 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9272-63-9 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 926701]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2002.
   A vér városa / Raoul Renier és barátai ; [összeáll. Kornya Zsolt]. - Budapest : Valhalla Páholy, 2000. - 233 p. ; 20 cm
Kisregények
ISBN 963-9238-25-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 798876]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7981 /2002.
Bohatta, Ida
Der Heinzelwirt (magyar)
   Törpe Úrfi fogadója / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [17] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-21-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 926767]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2002.
Bohatta, Ida
Jesulein auf Reisen (magyar)
   Kisjézus a világ körül / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-19-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 926729]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2002.
Bohatta, Ida
Schufti! (magyar)
   Lurkó / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [25] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-20-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 926737]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2002.
Bohatta, Ida
Wixi wird modern (magyar)
   Nyuszi Gyuszi gépesít / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-18-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 926713]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2002.
Povics Noémi
   Mese az erdőről / írta és rajz. Povics Noémi ; [kiad. NYME EMK Erdővagyon-gazdálkodási Intézet]. - [Sopron] : NYME EMK Erdővagyon-gazdálkodási Int., cop. 2002. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Képeskönyv mozgatható ábrákkal. - Példányszám: 1000
ISBN 963-9364-17-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 925985]
MARC

ANSEL
UTF-8