MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:00:51
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5993 /2002.
Katsányi Sándor (1931-)
   Információ, dokumentum, könyvtár : bevezetés a könyvtári asszisztensképző tanulmányokhoz / Katsányi Sándor. - Budapest : KI, 2001. - 28 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 963-201-333-6 fűzött : ár nélkül
02(078)
[AN 922627]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5994 /2002.
Kókay György (1929-)
   A magyar sajtó története / Kókay György, Buzinkay Géza, Murányi Gábor. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Sajtóház K., 2001. - 257 p. ; 20 cm. - (Sajtókönyvtár, ISSN 1218-7917)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7115-16-1)
070(439)(091)
[AN 920101]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2002.
O'Sullivan, Tim
Studying the media (magyar)
   Médiaismeret / Tim O'Sullivan, Brian Dutton, Philip Rayner ; [ford. Bényei Judit]. - Budapest : Korona, 2002. - 466 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9376-20-5 kötött : ár nélkül
070(075) *** 791.9.096/.097(075)
[AN 921566]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5996 /2002.
   Hódmezővásárhely jeles tudósai / [szerk. Kovács István, Kruzslicz István Gábor, Szigeti János] ; [... szerzői Borus Gábor et al.]. - Hódmezővásárhely ; Budapest : Máyer, 2000. - 269, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Vásárhelyi téka, ISSN 1217-0968 ; 13.)
Bibliogr. az életrajzok végén
ISBN 963-86087-0-6 fűzött : ár nélkül
001(439-2Hódmezővásárhely)(092)
[AN 797950]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2002.
   Honterus-emlékkönyv : emlékülés és kiállítás Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban, 1999 = Honterus-Festschrift : wissenschaftliche Tagung und Ausstellung zum 450. jährigen Todestage von Johannes Honterus in der Ungarischen Széchényi Nationalbibliothek, 1999 / [szerk. ... W. Salgó Ágnes, Stemler Ágnes]. - Budapest : OSZK : Osiris, 2001. - 241, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913). (A múlt kiemelkedő magyar tudományos személyiségei, ISSN 1586-7323)
A tudományos ülés előadásai. - A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-200-433-7 kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-389-156-6)
Honterus János (1498-1549)
001(439)(092)Honterus_J. *** 012Honterus_J. *** 061.3(439-2Bp.)"1999" *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 921738]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2002.
   A magyar jövőkutatás múltja, jelene és jövője. - [Budapest] : MTA Jövőkut. Biz., 2000. - 243 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőkutatási tanulmányok, ISSN 1586-6343 ; 1.)
A tudományos tanácskozást 2000. máj. 5-én tartották a Miskolci Egyetem rendezésében. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-508-171-5 * fűzött : ár nélkül
008.2 *** 338.27(439) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 457565]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5999 /2002.
Amórtegui Valbuena, Joaquín Enrique
Hercólubus, o (Planeta rojo) (magyar)
   Herkólubusz, vagyis A vörös bolygó / V. M. Rabolú. - [Budapest] : Palatinus Kv., 2000. - 52, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9259-37-3 kötött : 696,- Ft
133
[AN 796548]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2002.
Brennan, Herbie
The Atlantis enigma (magyar)
   Atlantisz rejtélye / Herbie Brennan ; [ford. Tasi Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 229 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-368-080-8 kötött : ár nélkül
001.94
[AN 921381]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2002.
Wallace-Murphy, Tim
Rosslyn, guardian of the secrets of the Holy Grail (magyar)
   Rosslyn, a Szent Grál titkainak őrzője / Tim Wallace-Murphy & Marilyn Hopkins ; [ford. Szabó Kata]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 223 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 221-[224].
ISBN 963-368-124-3 kötött : ár nélkül
133(4)(091)
[AN 922586]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6002 /2002.
   A fenntarthatóság pedagógiája / [szerk. Papp Gyuláné]. - Debrecen : [KFRTF], 2000. - 112 p. : ill. ; 21 cm
A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola által rendezett konferencián elhangzott előadások tömörített változata. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-7288-37-6 * fűzött : ár nélkül
504.03 *** 37.03 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 796938]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6003 /2002.
European Conference on Operational Research (17.) (2000) (Budapest)
   17th European Conference on Operational Research : Budapest, ... July 16-19, 2000 : EURO XVII : abstracts / [org. comm. Prékopa András et al.]. - [Budapest] : [MTA SZTAKI], [2000]. - 168 p. ; 29 cm
Rend., közread. a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet
ISBN 963-311-353-9 * fűzött : ár nélkül
519.8 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 796780]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2002.
Stoyan, Gisbert
   Numerikus módszerek / Stoyan Gisbert, Takó Galina. - 2. átd. kiad. - Budapest : Typotex, 2002-. - 24 cm
519.6(075.8)
[AN 921145]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 439 p.
Bibliogr.: p. 424-431.
ISBN 963-9326-20-8 fűzött : 2900,- Ft
519.6(075.8)
[AN 921146] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6005 /2002.
Hall, Cally
Gem stones (magyar)
   Drágakövek : [képes ismertető a világ több mint 130 drágakövéről] / Cally Hall ; [ford. Balázs Lórántné] ; fényképezte Harry Taylor. - 4. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 160 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-73-5 kötött : ár nélkül
549.091
[AN 920020]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2002.
Kémiai Előadói Napok (23.) (2000) (Szeged)
   XXIII. Kémiai Előadói Napok : Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 2000. november 20-22. : program és előadás-összefoglalók / a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye ; [szerk. Jancsó Attila]. - [Budapest] : [MKE], 2000. - 165 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9319-11-2 * fűzött : ár nélkül
54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 797107]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6007 /2002.
Rónaki László (1932-)
   A Villányi-hegység és a Beremendi-rög barlangjai és karsztvize / Rónaki László ; [rajz. Téglás Judit et al.] ; [kiad. Beremend Nagyközség Önkormányzata]. - [Beremend] : Önkormányzat, 2000. - 118 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-116.
ISBN 963-00-5492-2 * fűzött : ár nélkül
Villányi-hegység
551.44(439)(234.373Villányi-hegység) *** 551.44(439Beremendi-rög) *** 556.332.46(439)(234.373Villányi-hegység) *** 556.332.46(439Beremendi-rög)
[AN 797076]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6008 /2002.
   A magyar térképészet nagyjai : Lipszky János, 1766-1826, Mikoviny Sámuel, 1700-1750 : tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus. = Die Grossen der ungarischen Kartographie : Vorträge wissenschaftlicher Gedenktagungen und Ausstellungskatalog. - Budapest : OSZK : Osiris, 2001. - 305 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913). (A múlt kiemelkedő magyar tudományos személyiségei, ISSN 1586-7323)
A konferenciákat 1998. dec. 14-én és 2000. márc. 23-án rendezték. - Szerk. Plihál Katalin, Reisz T. Csaba, Török Enikő. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-431-0 kötött : 2700,- FtISBN 963-389-159-0
Mikoviny Sámuel (1700-1750)
Lipszky János (1766-1826)
528.9(439)(092) *** 061.3(439-2Bp.)"1998/2000" *** 061.4(439-2Bp.)"1998/2000"
[AN 921474]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2002.
Workshop on the Sun and Sun-like Stars, (1999) (Szombathely)
   Workshop on the Sun and Sun-like Stars : 9-11 August 1999, Szombathely ... : proceedings / [org., publ by Loránd Eötvös University Gothard Astrophysical Observatory] ; ed. by I. Jankovics, J. Kovács and I. J. Vincze. - Szombathely : Gothard Astrophysical Observatory, cop. 2000. - IX, 130 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-3492-1 fűzött : ár nélkül
523.9 *** 524.3 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 459047]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6010 /2002.
Creagh, Carson
Reptiles (magyar)
   Hüllők / [szöveg Carson Creagh] ; [ill. Anne Bowman et al.] ; [ford. Újvári Beáta]. - Budapest : Passage, cop. 2000. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Felfedezők könyvtára, ISSN 1585-9819 ; 2.)
ISBN 963-228-200-0 fűzött : ár nélkül
598.1(02.053.2)
[AN 797001]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2002.
Lissek Rezső
   Madárpókok a terráriumban / Lissek Rezső, Székely Gabriella. - [Maglód] : Kitaibel, 2000. - 90 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Terrárium könyvek, ISSN 1586-0493 ; 1.)
ISBN 963-85535-2-9 fűzött : ár nélkül
595.44
[AN 796740]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2002.
   Neurobiology of invertebrates : membranes, chemical signalling and systems approach : proceedings of the 9th Symposium of the International Society for Invertebrate Neurobiology : July 1-5, 1999, Tihany ... / ed. by K. Elekes and J. Salánki ; [... held at the Balaton Limnological Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences ...]. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - [6], 112-445. p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az Acta biologica Hungarica, ISSN 0236-5383, 51. köt. 2-4. száma. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-7739-9 kötött : ár nélkül
591.18 *** 592 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 797111]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2002.
Orlóci László (1932-)
   Páfrányfenyő (Ginkgo biloba L.) fajtaismertető. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2000. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Orlóci László
ISBN 963-640-910-2 fűzött : ár nélkül
582.46(083.71)
[AN 797500]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2002.
Papastavrou, Vassili
Whale (magyar)
   Cetek / írta Vassili Papastavrou ; fényképezte Frank Greenaway ; [ford. Vida Antal]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 49.)
ISBN 963-530-534-6 kötött : ár nélkül
599.5(02.053.2)
[AN 921440]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2002.
   Regione Friuli-Venezia Giulia: le scienze : Istituto italiano di cultura per l'Ungheria, 13 maggio 1999 = Friuli-Venezia Giulia tartomány: tudományok : Magyarországi Olasz Kultúrintézet, 1999. május 13. / [... ford. Mihály Zöldi]. - Budapest : Istituto ital. di cultura, 2000. - 119 p. : ill. ; 22 cm
Előadások. - A borítón számozási adatként: 3
ISBN 963-00-4226-6 * fűzött : ár nélkül
57(45)"19" *** 53(45)"19"
[AN 449211]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2002.
Svensson, Lars
Fågelguide (magyar)
   Madárhatározó : Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója / szöveg Lars Svensson, Peter J. Grant ; ábrák Killian Mullarney, Dan Zetterström ; [ford. és hazai adatokkal kieg. Magyar Gábor, Schmidt András és Sós Endre]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 400 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 392.
ISBN 963-530-515-X kötött : ár nélkül
598.2(4)(083.71) *** 591.9(4)
[AN 921503]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6017 /2002.
Andrews, Ted
How to see and read the aura (magyar)
   Az aura érzékelése : objektíven és intuícióval : egészségesebbek lehetünk, ha erős az auránk / Ted Andrews ; [ford. S. Tóth Eszter] ; [ill. Christopher Wells]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 161 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-528-425-X fűzött : 1590,- Ft
615.89 *** 133.25
[AN 920877]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2002.
   Az andrológia tankönyve : egyetemi tankönyv / szerk. Papp György ; [... szerzői Ács Tihamér et al.]. - Budapest : Medicina, 2000. - 247 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-242-616-9 kötött : ár nélkül
616.69(075.8)
[AN 796728]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2002.
Béres József (1920-)
   A malignus daganatok biológiai, biokémiai okai / Béres József ; [közread. a] Béres Rt. - Budapest : Béres Rt., 2000. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 185-190.
ISBN 963-85523-8-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-855523-8-7)
616-006
[AN 796462]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2002.
Challoner, Jack
The brain (magyar)
   Az agy / Jack Challoner ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 192 p. ; 21 cm. - (Tudományos kaleidoszkóp, ISSN 1587-1096)
Bibliogr.: p. 182-185.
ISBN 963-547-578-0 kötött : ár nélkül
159.95 *** 612.82
[AN 922432]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2002.
Hay, Louise L.
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 3.)
ISBN 963-528-510-8 fűzött : 1790,- Ft
613.865
[AN 920145]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2002.
Howell, Patty
World class marriage (magyar)
   Ötcsillagos házasság : amit a jó párkapcsolatért tennünk kell / Patty Howell, Ralph Jones ; [ford. Karczag Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 239-[244].
ISBN 963-547-577-2 kötött : ár nélkül
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 922632]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2002.
Koestler, Arthur
The case of the midwife toad (magyar)
   A dajkabéka esete ; A vak véletlen gyökerei / Arthur Koestler ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2002. - 471 p. ; 19 cm
Egys. cím: The case of the midwife toad ; The roots of coincidence. - Bibliogr.: p. 260-269., 456-463.
ISBN 963-07-7107-1 kötött : 2500,- Ft
159.961 *** 591.51
[AN 921428]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2002.
Murányi Marcell
   Nincs több szivattyú avagy Ez is Murci-módszer / Murányi Marcell. - Budapest : Medicina, 2002. - 114 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-761-0 fűzött : ár nélkül
613.84(0:82-7)
[AN 922415]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2002.
   Pszichológia : szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak : felsőoktatási tankönyv / szerk. B. Lakatos Margit, Serfőző Mónika ; [közread. az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Neveléstudományi Tanszéke]. - 2. kiad. - Budapest : Trezor, 2002. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-388.
ISBN 963-9088-58-7 fűzött : 1900,- Ft
159.9(075.8)
[AN 920196]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2002.
Rónai Zoltán
   Fúúújd el! : segédanyag a 8-14 éves asztmás gyermekek oktató-programjához / Rónai Zoltán, Romhányi Rita ; Az asztmás gyermekek gyógytornája c. rész Tar Erika munkája ; [az ábrákat Deák Sándorné és Fábián Zita kész.] ; [kiad. "A mosdósi asztmás gyermekekért" Alapítvány]. - Kaposvár : A mosdósi asztmás gyermekekért Alapítvány, 2002. - 46 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-04-3303-6 fűzött : ár nélkül
616.248-053.2(072)
[AN 915817]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2002.
Rúzsás Csilla
   Maturation and aging of neuroendocrine functions : the role of monoaminergic neurons and of the pineal gland / Csilla Rúzsás, Béla Mess. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-105.
ISBN 963-05-7840-9 fűzött : ár nélkül
612.826.33.015.22 *** 612.43
[AN 922595]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2002.
Sommer, Frank
VigorRobic (magyar)
   Férfiasság : VigorRobic tréningprogram a férfierő megtartására és fokozására / Frank Sommer ; [ford. Kerekes Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 150 p. : ill. ; 20 cm. - (Mindennapi egészségünk, ISSN 1586-7706)
Borítócím: Férfiasság : célzott potencianövelés
ISBN 963-09-4317-4 fűzött : ár nélkül
612.61 *** 616.69-008.1 *** 615.825
[AN 922606]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2002.
Sonkodi István (1939-)
   Kriosebészet az orofacialis régióban : egyetemi tankönyv / Sonkodi István. - Budapest : Semmelweis, 2000. - 264 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8154-97-7 kötött : ár nélkül
616-089(075.8) *** 611.31(075.8) *** 616.31-089(075.8)
[AN 796737]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2002.
Ungváry Renáta, W.
   Kistestvérem születik! / W. Ungváry Renáta ; Korodi Luca rajz. ; kiad. A Szoptatásért Magyar Egyesület. - Budapest : A Szoptatásért M. Egyes., 2000. - 27 p. : ill., színes ; 18x25 cm
ISBN 963-00-4500-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-4500-1)
613.95(02.053.2)
[AN 796941]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2002.
Weil, Andrew
Eight weeks to optimum health (magyar)
   Az egészség nyolchetes programja : apró lépések megrögzött szokásaink megváltoztatására és életerőnk visszanyerésére / Andrew Weil ; [ford. Magyar László András]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2002. - 317 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-545-0 kötött : 2590,- Ft
613
[AN 921943]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6032 /2002.
   Váltótér : [képek a Dunai kötélpálya rakodó épületéről, 1927-2000] = Transfer point : [photographs of the building of the Danube tow-boat cableway loader, 1927-2000] / [a kiadványt Lévay Jenő szerk.]. - [Dorog] : [Önkormányzat], [2000]. - [20] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. Dorog Város Önkormányzata
ISBN 963-00-4809-4 * fűzött : ár nélkül
622.33(439-2Dorog)(091)
[AN 796767]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2002.
   Veszélyes anyagok és készítmények / [szerk. Kozák Kristóf] ; [szerzők Adamis Zoltán et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 327 p. : ill. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 6.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-615-2 fűzött : ár nélkül
620.26 *** 504.05
[AN 915823]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6034 /2002.
Ajtonyi István (1943-)
   Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek / Ajtonyi István, Gyuricza István. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 499 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-16-1897-8 kötött : ár nélkül
681.5
[AN 922556]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2002.
Antal Péter
   Számítógépes alapismeretek / Antal Péter, Bóta László, Szabó Bálint. - Eger : EKF Líceum K., 2001. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN 1588-5380)
Példányszám: 1000
ISBN 963-7752-97-8 * fűzött : ár nélkül
681.3(075.8)
[AN 922402]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2002.
Bóta László
   Szövegszerkesztés / Bóta László. - Eger : EKF Líceum K., 2001. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN 1588-5380)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Word(075.8)
[AN 922403]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2002.
Dési Imre
   Informatikai fogalmak kisszótára : [A - Zs] / [a szócikkeket írta, a kötetet szerk. Dési Imre, Nagy Imre]. - Budapest : Korona, 2002. - 247 p. : ill. ; 19 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2001
ISBN 963-9376-16-7 fűzött : ár nélkül
681.3:030
[AN 921429]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2002.
Dornfest, Asha
FrontPage 2002 for dummies (magyar)
   FrontPage 2002 / Asha Dornfest ; [ford. Csórián Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 350 p. : ill. ; 24 cm. - (Dummies könyvek)
ISBN 963-09-4319-0 fűzött : ár nélkül
681.324.066FrontPage
[AN 921628]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2002.
Fülöp Zoltán
   Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük / Fülöp Zoltán. - 2. kiad. - Szeged : Polygon, 2001. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.: p. 123-124. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
519.682.1(075.8)
[AN 920178]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2002.
Leete, Gurdy
Flash 5 for dummies (magyar)
   Flash 5 / Gurdy Leete, Ellen Finkelstein ; [ford. Kelemen Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - XX, 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Dummies könyvek)
ISBN 963-09-4327-1 fűzött : ár nélkül
519.688Flash
[AN 922419]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2002.
McLean, Ian
Windows 2000 security (magyar)
   Windows 2000 biztonság / Ian McLean ; [ford. Büki András]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2001. - XXXII, 543 p., [1] t. : ill ; 23 cm
ISBN 963-9301-22-1 fűzött : 4480,- Ft
681.3.066Windows
[AN 921427]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2002.
Pintér Miklós
   AutoCAD 2000 : magyar és angol nyelvű verzió / Pintér Miklós. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 1999. - 494 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-220-5 fűzött : 2990,- Ft
519.688:744AutoCAD
[AN 920869]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2002.
Schwendiman, Blake
PHP 4 developer's guide (magyar)
   PHP 4 / Blake Schwendiman. - Budapest : Panem, 2001-. - 24 cm. - (Webvilág,, ISSN 1419-0958)
519.682PHP
[AN 917297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Referenciakönyv / [ford. Bartók Péter, Érdi Péter]. - 2002. - 508 p.
ISBN 963-545-310-8 fűzött : 4500,- Ft
519.682PHP
[AN 922508] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6044 /2002.
Kőváry György (1922-)
   Träume deutsch mit ungarischen Untertiteln : Kaffehaus-Geschichten / Georg Kövary. - Budapest : Pester Lloyd, 2002. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9529-7 kötött : ár nélkül
640.44(439-2Bp.)"19"(0:82-94) *** 894.511(092)Kőváry_Gy.
[AN 922727]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6045 /2002.
Boschán Éva (1946-)
   A levegőszennyezés mérésének fejlődési irányai / Boschán Éva. - Budapest : OMIKK, 2000. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 36-40.
ISBN 963-593-430-0 fűzött : 1600,- Ft
628.512 *** 504.3.06 *** 614.71
[AN 798017]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2002.
Boschán Éva (1946-)
   Az NO-kibocsátás - a közlekedés felelőssége / Boschán Éva. - Budapest : OMIKK, 2000. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 32-36.
ISBN 963-593-435-1 fűzött : 1400,- Ft
628.512 *** 504.3.06 *** 546.17-31 *** 621.43.068
[AN 798006]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6047 /2002.
Frisnyák Zsuzsa (1960-)
   A magyarországi közlekedés krónikája, 1750-2000 / Frisnyák Zsuzsa. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2001. - XXV, 346, [16] p. : ill. ; 24 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak,, ISSN 1217-310X ; 7.)
Példányszám: 2500
ISBN 963-8312-80-7 fűzött : 2300,- Ft
656(439)(091)(0:930.24) *** 338.47(439)(0:930.24)
[AN 908637]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2002.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Békési István ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 8. átd., jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média Divízió, 2002. - 453, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2001. dec.
ISBN 963-86201-2-9 fűzött : 1980,- Ft
656.13.052(076)
[AN 920021]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6049 /2002.
   Államilag elismert szántóföldi növényfajták kísérleti eredményei / [szerk. Czirák László] ; [a kísérleti eredményeket összeáll. Kovács Sándor et al.] ; [közread. az] Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. - Budapest : OMMI, 2000. - 144 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-86097-2-9 * fűzött : ár nélkül
633 *** 631.52
[AN 796869]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2002.
Bastian, Hans-Werner
Gartenteiche planen, anlegen und pflegen (magyar)
   A kerti tó / Hans-Werner Bastian ; [ford. Szüle Dénes]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2002. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9327-81-6 fűzött : 1698,- Ft
712.3/.7 *** 689
[AN 921318]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2002.
Biber Károly (1946-)
   Milyen szert használjunk? : szőlő, gyümölcs és zöldségnövények védelme / Biber Károly, Dimitrievits György, Tóth Bertalan. - 6. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 331 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
ISBN 963-9358-41-X fűzött : ár nélkül
632 *** 634
[AN 920016]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2002.
   Erdőgazdálkodás a Mecsekben, 1945-1995 / [... szerk. Barlahidai Andrea, Ferling József] ; [... szerzői Czink György et al.] ; [közread. a] Mecseki Erdészeti Rt. - Pécs : Mecseki Erdészeti Rt., 2000. - 275 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-00-4214-2 kötött : ár nélkül
630*6(439)(234.373.6)"194/199"
[AN 796965]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2002.
   Felkészülés az Állami vadászvizsgára : [tájékoztató anyag] / [szerk. Bíró Gabriella, Kovács Gábor] ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - [Budapest] : Orsz. M. Vadászkamara, [2000]. - 23 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-5544-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86095-4-0)
639.1(079.1) *** 799.2(079.1)
[AN 797071]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2002.
Hadnagy Árpád (1928-)
   Téli zöldségek / Hadnagy Árpád, Tuza Sándor ; [átd. Kristóf Lászlóné]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - 135 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
ISBN 963-9358-26-6 fűzött : ár nélkül
635.1/.8
[AN 915854]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2002.
   Kertészeti termesztés biológiai alapjainak fejlesztése / szerk. Nyéki József. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt., 2001. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
ISBN 963-508-319-X fűzött : ár nélkül
634 *** 635 *** 338.43(439)
[AN 922412]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2002.
   A magyar mezőgazdaság helyzete, feladatai és esélyei az EU-bővítés tükrében / [... szerk. Faggyas Sándor]. - Budapest : ISM, 2000. - 127 p. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 67.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-54-8 * fűzött : ár nélkül
338.43(439)"199/200" *** 338.43(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 797054]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2002.
   Páneurópai kezdeményezés az erdők védelmére / szerk. Mátyás Csaba ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága, [FVM Erdészeti Hivatal]. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt. Erdészeti Biz. : FVM Erdészeti Hivatal, 2000. - 86 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A 2000. ápr. 6-án Budapesten tartott IV. Erdészeti Fórum anyaga. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4466-8 fűzött : ár nélkül
630*4 *** 327.39(4)
[AN 796768]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2002.
   Penészgombák - mikotoxinok a táplálékláncban / szerk. Kovács Ferenc. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt., 2001. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-508-320-3 fűzött : ár nélkül
632.4 *** 615.9
[AN 922418]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2002.
Stahl, Horst
Zimmerbonsai (magyar)
   Szobabonsai : törpefák az ablakpárkányon / Horst Stahl ; [ford. Alföldi [!Alföldy] Boruss Istvánné] ; [a rajzokat kész. Raffaello Galizzi, Marianne Golte-Bechtle]. - 4. kiad. - Budapest : Ciceró, [2001], cop. 1993. - 67 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Falu-kertész, ISSN 1219-4778)
ISBN 963-539-371-7 fűzött : ár nélkül
635.91 *** 712.3/.7.032.12
[AN 921316]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6060 /2002.
Frank Júlia (1946-)
   Frank Júlia nagy szakácskönyve kezdőknek, haladóknak és szakácsművészeknek. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 526 p. ; 24 cm
ISBN 963-547-514-4 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 920185]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2002.
Schmoeckel, Peter
Cocktailklassiker (magyar)
   Klasszikus koktélok : a legjobb receptek a világ italválasztékából / Peter Schmoeckel ; fényképezte Rolf Garz és Peter Hensel. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1991. - 62, [2] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Ford. Hajós Katalin
ISBN 963-547-592-6 kötött : ár nélkül
641.87(083.12)
[AN 915856]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2002.
   Új lehetőségek a diétákban / szerk. Henter Izabella ; [kiad. a NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft.]. - Budapest : NUMIL Hungary Tápszerkeresk. Kft., cop. 2000. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-4754-3 * fűzött : ár nélkül
641.563
[AN 457348]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2002.
Váncza József (1901-1956)
   A mi süteményeskönyvünk : [kipróbált, eredeti süteményreceptek] : [gyakorlati útmutatások mindenféle sütemény helyes elkészítéséhez és díszítéséhez] / [írta és rajz. Váncza József]. - Új., átd. kiad. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, 2001. - 287 p. : ill. ; 18 cm. - (Ínyenc családi szakácskönyvek, ISSN 1419-8304)
A kötéstáblán címadatként: Váncza könyv
ISBN 963-86185-9-0 kötött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 916217]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2002.
Vizvári Mariska (1877-1954)
   Vizvári Mariska szakácskönyve. - [Pécs] : Alexandra, [2001], cop. 1997. - 517 p. : ill. ; 20 cm
A család szakácskönyve (borító- és gerinccím)
ISBN 963-367-299-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 920946]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6065 /2002.
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
Samopoznanie (magyar)
   Önmegismerés / Nyikolaj Bergyajev ; [ford. Gasparics Gyula, Kovács Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2002. - 482 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7014-8 kötött : 2500,- Ft
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
1(47)Berdâev,_N.A. *** 1(47)(092)Berdâev,_N.A.(0:82-94)
[AN 921580]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2002.
Bolzano, Bernard
Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele (magyar)
   A lélek halhatatlansága avagy Athanázia. ; Mi a filozófia? / Bernard Bolzano ; [ford. Csikós Ella és Mezei Balázs] ; [... a jegyzeteket írta Mezei Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 209 p. ; 17 cm. - (Fides et ratio, ISSN 1588-5461 ; 1.)
Egys. cím: Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele ; Was ist Philosophie?
ISBN 963-361-296-9 fűzött : 1200,- Ft
128 *** 237 *** 101
[AN 922410]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2002.
Boorstin, Daniel J.
The seekers (magyar)
   Keresők : örök kérdések régen és ma / Daniel J. Boorstin ; [ford. Feig András]. - Budapest : Európa, 2002. - 481, [4] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-469.
ISBN 963-07-7108-X kötött : 2500,- Ft
1(100)(091) *** 11
[AN 922580]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2002.
Bowman, Carol
Return from heaven (magyar)
   Visszatérés a mennyekből : a családon belüli reinkarnáció különleges esetei / Carol Bowman ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-559-0 kötött : 1990,- Ft
129.4 *** 133
[AN 921150]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2002.
   Az értékek akarása : a kaposvári Erkölcsfilozófiai és -nevelési Konferencia előadásai = Der Wille zu den Werten / [szerk. Czirják József et al.] ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar]. - Kaposvár : KE CSVM Ped. Főisk. Kar, 2000. - 579 p. : ill. ; 21 cm
Az előadások váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-7172-87-4 fűzött : ár nélkül
177 *** 37.034 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 798026]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2002.
Hörcher Ferenc
   Prudentia iuris : towards a pragmatic theory of natural law / by Ferenc Hörcher. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 173, [3] p. ; 25 cm. - (Philosophiae iuris, ISSN 1218-0610)
Bibliogr.: p. 159-165.
ISBN 963-05-7751-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7661-9)
141.7 *** 34.01 *** 340.12
[AN 797012]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2002.
Őri Sándor
   Konfuciusz élete és kora / Őri Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 201 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 194-197.
ISBN 963-09-4338-7 fűzött : ár nélkül
Kong-ce
1(510)(092)Kong-ce *** 299.513
[AN 922409]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6072 /2002.
Altermatt, Urs
Katholizismus und Moderne (magyar)
   A katolicizmus és a modern kor : a svájci katolicizmus 19. és 20. századi társadalom- és kultúrtörténete / Urs Altermatt ; [ford. Somogyi Gyula]. - Budapest : Osiris, 2001. - 337 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-326. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-041-1 fűzött : 2000,- Ft
282(494)"18/19"
[AN 921447]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2002.
Aszalós János (1931-)
   A szelídség kötelékei / Aszalós János. - Pannonhalma : Bencés K., 2000. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9226-13-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9226-07-6)
244
[AN 796723]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2002.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Prohászka, az alkotó / ... Barlay Ö. Szabolcs ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2000. - 336 p. ; 21 cm
Prohászka Ottokár írásainak bibliográfiája: p. 308-326. - Bibliogr.: p. 328-336.
ISBN 963-00-4539-7 fűzött : ár nélkül
Prohászka Ottokár (1858-1927)
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 796836]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2002.
Boulad, Henri
Samuel, Samuel! (magyar)
   Sámuel, Sámuel! / Henri Boulad ; ford. Vácz Jenő. - Budapest : Ecclesia, 2002. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-363-247-1 fűzött : ár nélkül
252
[AN 921716]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2002.
Brem, Hildegard
In der Freude der Liebe (magyar)
   A boldoggá avatott édesanya : Molláné Beretta Gianna életrajza, 1922-1962 / Hildegard Brem ; [ford. František Ništiar]. - Budapest : Márton Á. K., [2000]. - 59 p., [2] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9011-79-7 fűzött : 390,- Ft
Beretta Molla, Gianna
235.3(092)Beretta_Molla,G.
[AN 797396]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2002.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
The art of happiness (magyar)
   A boldogság művészete : kézikönyv az élethez / Őszentsége a dalai láma és Howard C. Cutler ; [ford. Süle Gábor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2002. - 239 p. ; 25 cm
ISBN 963-9367-15-X kötött : ár nélkül
294.321(515) *** 17.023.34
[AN 922004]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2002.
Calvin, Jean
   Az Urat keressétek, akkor élni fogtok! : Kálvin János magyarázata Ámósz próféta könyvéhez / [szerk. és ford. Tóth Kálmán]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-903-0 fűzött : 850,- Ft
Biblia. Ószövetség. Ámosz könyve.
224.8.07
[AN 922558]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2002.
Diós István (1943-)
   Napi kenyerünk : hamvazószerdától nagypéntekig / Diós István. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-314-0 fűzött : 1300- Ft (hibás ISBN 963-361-614-0)
252
[AN 921728]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2002.
Enchiridion indulgentiarum : normae et concessiones (magyar)
   A búcsúk kézikönyve : szabályok és búcsúengedélyek / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2000. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-139-3 fűzött : 580,- Ft
248.153.8(093)
[AN 798207]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2002.
Enzsöl Ellák (1943-1995)
   Szeretet-hittan / Enzsöl Ellák. - 2. kiad. - Szeged : Szt. Gellért Egyh. K., 2001. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-608-4 fűzött : ár nélkül
242[282] *** 242
[AN 915835]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2002.
   Evangéliumi beszélő képek / [... E. J. Pace rajzai felhasználásával]. - Bőv. átd. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2001. - 368 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9209-71-6 fűzött : ár nélkül
244
[AN 922548]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2002.
Fodor Ilona, L. (1935-)
   Ő hű marad / L. Fodor Ilona. - Budapest : Kálvin, 2001. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-902-2 fűzött : 290,- Ft
242[282]
[AN 915822]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2002.
Gots, Anton
Gott ist mein Arzt (magyar)
   Isten az orvosom / Anton Gots ; [ford. Kemény Éva]. - 4. utánny. - Budapest : Vigilia, 2001. - 54 p. ; 20 cm. - (Vigilia-füzetek, ISSN 1218-1129 ; 2.)
ISBN 963-7964-32-0 fűzött : ár nélkül
253 *** 616-083
[AN 920935]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2002.
Jálics Ferenc (1927-)
Kontemplative Exerzitien (magyar)
   Szemlélődő lelkigyakorlat : bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába / Jálics Ferenc ; [ford. Varga Péter Pius] ; [közread. a] Manréza ... - 3. kiad. - Dobogókő : Manréza ; Kecskemét : Korda, 2001. - 391 p. ; 21 cm
ISBN 963-9332-44-5 fűzött : ár nélkül
248.121
[AN 915843]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2002.
   A kiválasztott, Takács Zoltánné született Rogács Mária "Marika" keresztútjáról tudósítás / szerk., közread. Bourdeaux Otto. - Sükösd : [Sükösdi Nagyboldogasszony Alapítvány], [2000]. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Sükösdi Nagyboldogasszony Alapítvány
ISBN 963-00-5449-3 * fűzött : ár nélkül
248.214 *** 244
[AN 797994]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2002.
Kovács Gábor
   Kétélű kard : Isten újjáteremtő szava / Kovács Gábor. - Budapest : Balthazár Zs., 2000. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-247-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 796959]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2002.
Németh Zoltán
   Szólj és ne hallgass! : Fördős Lajos élete / Németh Zoltán ; kiad. a Védőszárny Egyesület. - Kunszentmiklós : Védőszárny Egyes., 2000. - 23, [5] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5243-1 * fűzött : 300,- Ft (hibás ISBN 963-9315-09-5)
Fördős Lajos (1817-1883)
284.2(439)(092)Fördős_L.
[AN 796809]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2002.
   Neue Religiosität fasziniert und verwirrt : [überarbeitete und erweiterte Neuauflage der Dokumentation des Europa-Kongresses, 17 - 19. 10. 1998 in Budapest] / [Hrsg.] Helmut Renöckl, Miklós Blanckenstein ; [veranst. von FEECA ..., OLI ...]. - 2. erw. Aufl. - Budapest : Corvinus ; Würzburg : Echter, 2001. - 176 p. ; 20 cm
Előadások. - Bibliogr.: p. 175-176. és a jegyzetekben
ISBN 963-9062-52-9 fűzött : ár nélkülISBN 3-429-02186-3
266 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 921045]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2002.
Nydahl, Ole
   Ahogy a dolgok vannak : korszerű bevezetés Buddha tanításaiba / [Láma Ole Nydahl] ; [... ford. Lahucsky Péter] ; [közread. a KDÖL Gyémánt Út Buddhista Közösségek]. - [Budapest] : [Mind Kvk.], 2001. - 79, [2] p. : ill. ; 23 cm
A ford. a "The way things are" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-85526-0-3 fűzött : ár nélkül
294.3
[AN 920872]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2002.
Ötvös László (1930-)
   A Debreceni Református Egyházmegye története : az egyházi élet hétköznapjai / írta Ötvös László ; [előszó Derencsényi István]. - [Debrecen] : Debreceni Ref. Egyhm., [2000]. - 248, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-244. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-4761-6 fűzött : ár nélkül
Debreceni Református Egyházmegye.
284.2(439-03Debrecenireformátusegyházmegye)(091)(092)
[AN 796446]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2002.
Sanders, Jim
   Hited megtartott téged / Jim Sanders ; [kiad. Krisztus Szeretete Gyülekezet]. - 3. megújított kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Gyülekezet, 2001. - 134 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-8885-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8885-1)
244
[AN 915850]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2002.
Sarkadi Nagy Pál (1917-2000)
   A szeretet himnusza / Sarkadi Nagy Pál. - Budapest : Kálvin, 2001. - 52 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-886-7 fűzött : 190,- Ft
227.2.07 *** 241.513
[AN 920931]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2002.
Sawaki Kodo
Shodoka (magyar)
   Az azonnali felébredés éneke : kommentár Jóka Daisi Sódóka című verséhez / Kódó Szavaki ; [ford. Yvon Mjóken Bec és Boros Dókó László]. - [Budapest] : Black-Gold Trade, 2000. - 369 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Sódóka" címmel is
ISBN 963-00-3896-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3896)
Xuan Jue. Cheng tao ge.
294.321(520)
[AN 797326]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2002.
   "Sola Scriptura..." : tanulmányok dr. Nagy Antal Mihály tiszteletére 70. születésnapja alkalmából / [a köt. szerkesztői Dienes Dénes, Füsti-Molnár Szilveszter] ; [kiad. a Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája]. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Teológiai Akad., 2000. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-00-4854-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-472-X)
23/28 *** 284.2(439)(092)Nagy_A._M.
[AN 457969]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2002.
Sólymos Szilveszter (1920-)
   Benedictina : bencés írások / Sólymos Szilveszter. - Pannonhalma : Szt. Gellért Kollégium, 2001. - 400 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannonhalmi Szent Gellért Kollégium könyvei, ISSN 1588-4929 ; 11.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9053-53-8 fűzött : ár nélkül
271.1
[AN 922621]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2002.
Soós Attila
   A szeretet művészete a Biblia tükrében : gondolatok A szeretet himnuszáról / Soós Attila ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége, Oltalom Alapítvány. - [Budapest] : Bibliaisk. Közössége : Oltalom Alapítvány, [2000]. - 155, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 963-7427-37-6 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei.
241.513
[AN 797353]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2002.
   Tíz év múltán / [szerk. Kovács Gábor] ; [közread. a] Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata. - Budapest : M. Ref. Egyházak Tanácskozó Zsinata, 2000. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-00-3512-X fűzött : ár nélkül
284.2(100)(=945.11)
[AN 457890]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2002.
Utry Gergely
   Az Amerikai Ortodox Egyház / Utry Gergely ; [közread. a Miskolci Orthodox Múzeumért Alapítvány]. - Miskolc : Miskolci Orthodox Múzeumért Alapítvány, 2000. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102-103. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-4845-0 fűzött : ár nélkül
281.9(73)(091)
[AN 796692]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6100 /2002.
Barnes, Barry
Scientific knowledge (magyar)
   A tudományos tudás szociológiai elemzése / Barry Barnes, David Bloor, John Henry ; [ford. Faragó Péter ..., Tanács János...] ; [utószó Fehér Márta]. - Budapest : Osiris, 2002. - 315 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Szociológia,, ISSN 1218-9820)
Bibliogr.: p. 281-293., 309-310.
ISBN 963-389-107-8 fűzött : 2280,- Ft
316.7 *** 001
[AN 922405]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2002.
Csepeli György (1946-)
   Grappling with national identity : how nations see each other in Central Europe / by György Csepeli, Antal Örkény and Mária Székelyi ; [transl. by Éva Szalay]. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-186.
ISBN 963-05-7725-9 fűzött : ár nélkül
316.347(=945.11)(4-191) *** 316.347(=00)(4-191)
[AN 796651]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2002.
Druyen, Thomas
   Dialog der Generationen / Thomas Druyen. - Győr : Széchenyi I. Hochschule, 2000. - VIII, 9-200. p. ; 24 cm. - (Generációk dialógusa, ISSN 1586-5800 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7175-12-1 fűzött : ár nélkül
316.346.36 *** 364.142
[AN 796447]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2002.
Druyen, Thomas
Dialog der Generationen (magyar)
   Nemzedékek párbeszéde / Thomas Druyen. - Győr : Széchenyi I. Főisk., 2000. - VIII, 9-187. p. ; 24 cm. - (Generációk dialógusa, ISSN 1586-5800 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7175-13-X fűzött : ár nélkül
316.346.36 *** 364.142
[AN 796450]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2002.
   Előadások a generációk dialógusa témakörhöz / [szerk. Bőhm Antal, Honvári János] ; [szerzők Bőhm Antal et al.]. - Győr : Széchenyi I. Főisk., 2000. - 155 p. ; 24 cm. - (Generációk dialógusa, ISSN 1586-5800 ; 3.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7175-14-8 fűzött : ár nélkül
316.346.36(439)"19" *** 369.5(439)"199" *** 314(439)"19"
[AN 796449]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2002.
European system of accounts (magyar)
   A Nemzeti számlák európai rendszere, ESA 1995 / [szerk. Babarczy Péterné et al.]. - Budapest : KSH, 2002. - [4], XV, 625 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 5.)
Kötött : 5500,- Ft (hibás ISBN 963-215-286-7)
311.131(083.72)(4-62) *** 657.4(4-62)
[AN 921643]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2002.
Lajkó Károly
   A stresszcsökkentő viselkedés : vezérfonál konfliktusaink rendezéséhez / Lajkó Károly. - Budapest : Medicina, 2002. - XI, 358 p. ; 25 cm
ISBN 963-242-759-9 kötött : ár nélkül
316.62 *** 612.06 *** 613.865
[AN 921475]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2002.
   Magyarországi médiumok a közvélemény tükrében / szerk. Terestyéni Tamás ; [közread. az] ORTT. - [Budapest] : ORTT, 2002. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-9514-9 fűzött : 1800,- Ft
316.653 *** 791.9.096/.097(439)"199"
[AN 922559]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2002.
Pataki Ferenc (1928-)
   Élettörténet és identitás / Pataki Ferenc. - Budapest : Osiris, 2001. - 425 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-176-0 fűzött : 2500,- Ft
316.344.8 *** 159.923.2
[AN 921423]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2002.
Sonkoly Gábor (1969-)
   Erdély városai a XVIII-XIX. században / Sonkoly Gábor. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2001. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Atelier füzetek,, ISBN 1585-9010 ; ; 2.)
Bibliogr.: p. 166-183.
ISBN 963-86169-4-6 fűzött : ár nélkül
31(439.21-2)"18/19" *** 908.439.21-2"18/19"(083.71)
[AN 922740]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2002.
   Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : IF Alapítvány : OM : ELTE, 2001. - 664 p. : ill. ; 20 cm. - (Tanítók kiskönyvtára, ISSN 0239-0515 ; 9.)
A függelékben Bódi Zsuzsanna " Válogatás a cigányságról szóló magyar nyelvű néprajzi irodalomból" c. bibliográfiájával. - Bibliogr.: p. 529-558. - Analitikus leírása: AN 368184
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8323-256)
316.347(=914.99)(439) *** 39(=914.99)(439)
[AN 920032]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6111 /2002.
Fehér Zoltán (1931-)
   Šumo, šumo, visoka si = Erdő, erdő, de magos vagy : dusnoki népdalok / Fehér Zoltán. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2000. - 240 p. : ill., főként kotta ; 24 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 5.)
Bibliogr.: p. 238-240. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3348-8 fűzött : ár nélkül
398.8(=945.11)(439-2Dusnok) *** 784.4(=945.11)(439-2Dusnok) *** 398.8(=861)(439-2Dusnok) *** 784.4(=861)(439-2Dusnok)
[AN 449049]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2002.
Kabay Lizett (1921-)
   A szelet vető táltos / Kabay Lizett. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közműv. Egyes., 2001. - 233, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8585-2 fűzött : ár nélkül
398.4(=00) *** 003.62
[AN 922526]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2002.
Kelemen Károly (1930-)
   A fele se tréfa! : 60 évünk a viccek ferde tükrében / Kelemen Károly. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-868-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-868-87)
398.94 *** 943.9"193/199"
[AN 798029]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2002.
Krupa András (1934-)
   Kis békési néprajz / Krupa András. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2001. - 90 p. ; 19 cm. - (Művelődéstörténeti kiskönyvtár, ISSN 1588-5615)
ISBN 963-7141-83-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7141-80-4)
39(439.175)
[AN 922681]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2002.
Molnár Mihály
   Sírfeliratok a magyarországi Gömörben / Molnár Mihály. - Debrecen : DE BTK, 2000. - 130 p. : ill. ; 21 cm. - (Gömör néprajza, ISSN 0237-3858 ; 54.)
ISBN 963-472-479-5 fűzött : ár nélkül
393(=945.11)(439.134) *** 726.825.6(439.134)
[AN 797000]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2002.
Molnár V. József
   Hétboldogasszony / Molnár V. József. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közműv. Egyes., 2001. - 78 p. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 29.)
ISBN 963-00-7811-2 fűzött : ár nélkül
398.3/.4(=945.11) *** 232.931.8
[AN 922438]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2002.
Moré Ákos
   Mókás viccek / összeáll. Moré Ákos. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001]. - 80 p. ; 14 cm
ISBN 963-9077-16-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9077-16-8)
398.94
[AN 920170]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2002.
Moré Ákos
   Tréfás viccek / összeáll. Moré Ákos. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001]. - 80 p. ; 14 cm
ISBN 963-9077-12-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9077-12-0)
398.94
[AN 920166]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2002.
   Oroszlánkő : felvidéki magyar népmesék / [sajtó alá rend. és az utószót írta Csorba Csaba] ; [ill. Keresztes Dóra]. - Budapest : Unikornis, 2001. - 179 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 20x21 cm. - (Nagy magyar mesemondók, ISSN 1219-4328 ; 13.)
ISBN 963-427-433-1 kötött : 2500,- Ft
398.21(=945.11)(439.22) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 921484]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2002.
Robinson, David F.
Business etiquette (magyar)
   Az üzleti élet illemtana : a helyes viselkedés útmutatója az üzleti életben / David Robinson ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2001. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 963-394-450-3 fűzött : 990,- Ft
395(100) *** 65
[AN 922456]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2002.
Szatmári Imre (1960-)
   Élet az Alföldön az államalapítás korában : a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum millenniumi kiállítása, 2000. augusztus 19 - december 31. / Szatmári Imre. - Békéscsaba : [Munkácsy Múz.], 2000. - 36 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol, német, román és szlovák nyelven
ISBN 963-7219-41-2 fűzött : ár nélkül
39(439.14)"10" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 459045]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2002.
Varga Gabriella
   Fejezetek Feled néprajzához / Varga Gabriella. - Debrecen : DE BTK, 2000. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Gömör néprajza, ISSN 0237-3858 ; 55.)
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 963-472-482-5 fűzött : ár nélkül
Feled
39(439-2Feled)
[AN 796994]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2002.
Zsigóné Kati
   Tojásdíszítés mesterfokon / írta és a tojásokat kész. Zsigóné Kati ; az előszót írta Jankovics Marcell ; [képek Rózsa Erika]. - [Budapest] : Officina '96, 2002. - 55 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-9026-90-5 kötött : 2450,- Ft
394.26 *** 745.55
[AN 922431]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6124 /2002.
Ádám Sándor
   Európa bűne : ahogy elbántak a magyarokkal / Ádám Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2001. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 963-440-547-9 fűzött : ár nélkül
323.1(=945.11)
[AN 915830]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2002.
Ádám Sándor
   Európa bűne : ahogy elbántak a magyarokkal / Ádám Sándor. - 3. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2002. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 963-440-746-3 fűzött : 1600,- Ft
323.1(=945.11)
[AN 920006]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2002.
Czeininger Tamás (1960-)
   Gróf Benyovszky Móric főispán / Czeininger Tamás. - Abaliget : Lámpás, 2001. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 963-7593-48-9 kötött : ár nélkül
Benyovszky Móric (1872-1936)
32(439)(092)Benyovszky_M. *** 943.912.7"190/193"(092)Benyovszky_M.
[AN 922463]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2002.
Dessewffy Tibor (1962-)
   Melan-cola : köz-élet-érzés / Dessewffy Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 161, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-208-757-7 fűzött : 1900,- Ft
323(439)"1998/2002"(0:82-92)
[AN 921402]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2002.
Gyuricza Péter
   Van választás : huszonegy XXI. századi magyar politikus portréja / Gyuricza Péter. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2002. - 298, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-751-X kötött : ár nélkül
323(439)(092)"199/200"
[AN 922430]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2002.
   A polgári kormányzás négy éve / [szerk. Kovács Tibor] ; [közread. a] Budapest Business Klub. - [Budapest] : Budapest Business Klub, 2002. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
323(439)"1998/2002"
[AN 921455]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2002.
Ros, Martin
Jakhalzen van het Derde Rijk (magyar)
   A Harmadik Birodalom sakáljai : kollaboránsok tündöklése és bukása, 1944-1945 / Martin Ros ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 304 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 299-304.
ISBN 963-547-603-5 kötött : ár nélkül
329.18(100)"1944/1945"(092) *** 943.0"1944/1945"
[AN 922416]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2002.
   The roundtable talks of 1989 : the genesis of Hungarian democracy : analysis and documents / ed. by András Bozóki ; [transl. by Orsolya Karácsony et al.]. - Budapest : CEU Press, 2002. - 431 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-422.
ISBN 963-9241-21-0 kötött : ár nélkül
323(439)"1989" *** 321.72(439)"1989"
[AN 921612]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2002.
   Tanulmányok az antiszemitizmusról / ... összeáll. Kovács András ; szerk. Ivony Éva. - [Budapest] : ELTE Szociológiai Int. ELTE-UNESCO Kisebbségszociológia Tansz., 2001. - 148 p. ; 21 cm. - (Elmélet és empíria, ISSN 1588-5623 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-374-9 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439) *** 316.48
[AN 922618]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6133 /2002.
   Asszonysorsok a 20. században / szerk. Balogh Margit és S. Nagy Katalin ; [kiad. a] BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Szociális- és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága. - Budapest : BME Szociológia és Kommunikáció Tansz. : Szociális- és Családvédelmi Min. Nőképviseleti Titkársága, 2000. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Az 1999. nov. 29-30-án tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-420-659-X fűzött : ár nélkül
929-055.2(439)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 796587]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2002.
Bencsik Gábor (1954-)
   Horthy Miklós : a kormányzó és kora / Bencsik Gábor. - 2. kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2002. - 285, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-285.
Kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-85528-5-9)
Horthy Miklós (1868-1957)
943.9"19"(092)Horthy_M.
[AN 921147]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2002.
Beneš, Edvard
   A szudétanémet kérdés a második világháborúban : Edvard Beneš és Wenzel Jaksch levelezése, 1939-1943 / ford. és sajtó alá rend. Kasza Péter. - Szeged : JATEPress, 2000. - 58 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 45.)
A ford. a "Wenzel Jaksch - Edvard Beneš Briefe und Dokumente aus dem Londoner Exil, 1939-1943" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 20. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-487-0 * fűzött : 150,- Ft
943.7"1939/1943"(093) *** 323.15(=30)(437.1)"1939/1943"(093)
[AN 449297]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2002.
Bihari József
   Tápiógyörgye község a millennium évében / Bihari József, Józsa László, Nagy Zoltán ; [közread.] Tápiógyörgye Község Önkormányzata. - [Tápiógyörgye] : Önkormányzat, 2000. - 134, [62] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4784-5 kötött : ár nélkül
Tápiógyörgye
943.9-2Tápiógyörgye *** 908.439-2Tápiógyörgye
[AN 796933]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2002.
   Egyek története / szerk. Bencsik János ; [... szerzői Vadász István et al.] ; [az utószót írta Szincsák Ferenc] ; [kiad. Egyek Önkormányzata]. - Egyek : Önkormányzat, 2000. - 258 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3392-5 fűzött : ár nélkül
Egyek
943.9-2Egyek
[AN 451370]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2002.
   "...egyházat építek itt!" : millenniumi történeti konferencia, 2000. február 25. / [szerk. Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula, Zomborka Márta]. - Vác : Katona L. Vár. Kvt., 2001. - 95, [2] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Váci téka, ISSN 1587-8139 ; 1.)
Rend. a Katona Lajos Városi Könyvtár. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8965-3 kötött : ár nélkül
943.9-2Vác *** 930.85(439-2Vác) *** 061.3(439-2Vác)
[AN 922451]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2002.
   Emlékkönyv Borosy András nyolcvanadik születésnapjára / [szerk. Egey Tibor és Horváth M. Ferenc] ; [közread. a] Pest Megyei Levéltár. - Budapest : Pest M. Lvt., 2002. - 278 p., [21] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Borosy András emlékkönyv. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Borosy András műveinek vál. bibliográfiája: p. 273-278.
ISBN 963-7235-33-7 fűzött : 3000,- Ft
943.915.3 *** 908.439.153 *** 012Borosy_A.
[AN 921733]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2002.
Fáy Elek (1853-1914)
   A magyarok őshona : a legrégibb nyomok / Fáy Elek ; [kiad. a Fáy Társaság Közhasznú Egyesület]. - Budapest : Fáy Társ. Közhasznú Egyes., 2000. - [6], IX, 306 p. ; 21 cm + mell.
Az 1910-ben Budapesten, Ranschburg Gusztáv kiadásában megjelent mű reprintje. - Bibliogr.: p. 295-296.
ISBN 963-00-4377-7 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 796754]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2002.
Gergely Katalin
   Varsány : egy palóc falu évezrede / [szerzők Gergely Katalin, Hausel Sándor, Pálmány Béla] ; ... kiad. Varsány Község Önkormányzata. - [Varsány] : Önkormányzat, [2000]. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 260-263.
ISBN 963-00-3948-6 fűzött : ár nélkül
Varsány
943.9-2Varsány *** 908.439-2Varsány
[AN 456802]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2002.
   Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig / Hegyi Dolores [et al.] ; [szerk. Németh György]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1995. - 401 p. : ill., ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-564-8 kötött : 2980,- Ft
Görögország
938(075.8)
[AN 920194]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2002.
   Hadak útján : a népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenciája, X. : [Domaszék, 1999. szeptember 27-30.] / [szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor, Szalontai Csaba] ; [... karikatúrákkal ill. Gróf Péter] ; [kiad. a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szeged : Csongrád M. Múz. Ig., 2000. - 459 p., [3] t.fol. : ill. ; 29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 11-16. és az előadások végén. - Példányszám: 450. - Összefoglalás angol, illetve német nyelven
ISBN 963-7217-42-8 fűzött : ár nélkül
904(439) *** 904(36) *** 943.9".../12" *** 936 *** 061.3(439-2Domaszék)
[AN 459056]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2002.
Keys, David
Catastrophe (magyar)
   Katasztrófa : a modern világ kezdetei / David Keys ; [ford. Kertész Balázs]. - Budapest : Vince, 2002. - 494 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9323-36-5 fűzött : 2995,- Ft
930.85(100)"05" *** 502.58 *** 94"05"
[AN 922407]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2002.
   Kiállításvezető I. Levéltári Nap keretében megrendezett 50 éves a Megyei Levéltár című kiállításhoz : ... 2000. november 6-tól - 2001. június 30-ig / [a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. Apró Erzsébet] ; [közread. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2000. - 26 p. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-7236-45-7 * fűzött : ár nélkül
930.253(439.155) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 797758]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2002.
Kiss Sándor, M. (1943-)
   Forradalom és szabadságharc Magyarországon, 1956 / M. Kiss Sándor, Kahler Frigyes. - Budapest : Korona, 2002. - 310 p. ; 24 cm
ISBN 963-9376-27-2 fűzött : ár nélkül
943.9"1956"
[AN 922452]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2002.
Koczó József
   Vámosmikola a középkorban / Koczó József. - Vámosmikola : Koczó J., 2000. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 3.)
Bibliogr.: p. 63-66. - Példányszám: 300
ISBN 963-640-521-2 fűzött : ár nélkül
Vámosmikola
943.9-2Vámosmikola"13/16"
[AN 796957]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2002.
   Kőszeg 2000 : egy szabad királyi város jubileumára / [szerk. Bariska István, Söptei Imre] ; [közread.] Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala. - Kőszeg : Polgármesteri Hiv., 2000. - 385, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4881-7 fűzött : ár nélkül
Kőszeg
943.9(439-2Kőszeg)
[AN 796932]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2002.
MacDonald, Alan
Oliver Cromwell and his warts (magyar)
   Oliver Cromwell szőröstül, bőröstül / írta Alan MacDonald ; ill. Philip Reeve ; [ford. Békési József]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Rémhíresek, ISSN 1587-6489)
ISBN 963-627-688-9 fűzött : 898,- Ft
Cromwell, Oliver
941.0"16"(092)Cromwell,_O.(02.053.2)(0:82-7)
[AN 922605]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2002.
Matuz Edit, D.
   Zolnay László, 1916-1985, műveinek bibliográfiája és hagyatékának ismertetése / D. Matuz Edit, Bordás Attila ; a Budapesti Történeti Múzeum és a Kulturális Örökség Igazgatóságának közös kiadása. - Budapest : BTM : Kult. Örökség Ig., 2000. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 15-52. - Példányszám: 500. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9340-04-9 fűzött : ár nélkül
Zolnay László (1916-1985)
930.1(439)(092)Zolnay_L. *** 904(439) *** 012Zolnay_L.
[AN 796896]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2002.
   Načertanije : a szerb nemzeti és külpolitika titkos dokumentuma, 1844 / ford. és sajtó alá rend. Szajcsán Éva. - Szeged : JATEPress, 2000. - 25 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 46.)
Bibliogr.: p. 9. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-488-9 * fűzött : 150,- Ft
949.711"184"(093) *** 327(497.11)"184"(093)
[AN 449314]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2002.
Orbán Éva
   Iránytűnk '56 : történelmi olvasókönyv érettségiző és felvételiző diákoknak / Orbán Éva ; [közread. az] Összmagyar Testület. - 2. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Összmagyar Test., cop. 2001. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 963-00-6452-9 fűzött : ár nélkül
943.9"1956"(079.1)
[AN 920867]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2002.
Szíki Károly (1954-)
   Isten, haza, hatalom és halál : válogatás 10 év interjúiból / Szíki Károly ; [kiad. a Misztériumjáték Alapítvány]. - [Eger] : Misztériumjáték Alapítvány, 2000. - 104 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-3256-2 fűzött : ár nélkül
930.85(=945.11)(100)(047.53)
[AN 796676]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2002.
   Újpest lexikon / [főszerk. Hirmann László] ; [szerk. Fericsán Kálmán et al.]. - Budapest : Kossuth, 2002. - 623 p. ; 21 cm
ISBN 963-09-4352-2 kötött : ár nélkül
Budapest. IV. kerület
929(439-2Bp.IV.):030
[AN 921426]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2002.
   Útmutató az egyházközségi levéltárak értékeinek védelméhez / [szerk. és a szöveget gond. Kertész Botond]. - Budapest : MELTE, 2000. - 20 p. ; 21 cm. - (A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai, ISSN 1586-6394 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2620-1 fűzött : ár nélkül
930.251 *** 930.253(439) *** 28(439)
[AN 457415]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6156 /2002.
   Békés megyei túrák a Körösök vidékén / [írták, összeáll. és szerk. Boross László et al.] ; [kiad. a Körös Klub Kazinczy Ifjúsági Csoportja]. - Békéscsaba : Körös Klub Kazinczy Ifj. Csop., 2000. - 84, XXIV p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-4893-0 * fűzött : ár nélkül
914.391.75(036) *** 796.5(439.175)
[AN 797003]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2002.
Czeglédi Imre (1930-)
   Békéscsaba megyei jogú város közterületi nevei / Czeglédi Imre ; [kiad. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Békéscsaba : Önkormányzat, 2000. - 230 p. ; 24 cm + térk.
Lezárva: 1998. okt. 31.
ISBN 963-00-4362-9 fűzött : ár nélkül
Békéscsaba
908.439-2Békéscsaba *** 050.8(439-2Békéscsaba)
[AN 796455]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2002.
Erdődy Gyula
   Nagypeterd község története / Erdődy Gyula ; [közread.] Nagypeterd Község Önkormányzati Képviselőtestülete. - Nagypeterd : Önkormányzat, 2000. - 200 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-00-3105-1 fűzött : ár nélkül
Nagypeterd
908.439-2Nagypeterd *** 943.9-2Nagypeterd
[AN 449250]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2002.
   Hungary guest book / [ed. in chief Marianna Ráczki] ; [transl. by Andrew Timothy Gane ..., István Balázs] ; [photos Ágoston Bányai et al.]. - Budapest : Szignett Art, [2000]. - 207 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Angol és német nyelven
ISBN 963-85908-2-3 kötött : ár nélkül
914.39(036)
[AN 797010]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2002.
   Itt élned kell.. : tíz éves a Palóc Társaság / [... szerk. és a bev. tanulmányt írta Z. Urbán Aladár]. - Horpács : Mikszáth, [2000]. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9126-46-2 fűzött : ár nélkül
Palóc Társaság.
908.437.6Palócföld *** 061.2(437.6Palócföld) *** 894.511-4(082)
[AN 796947]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2002.
   Látnivalók Bács-Kiskun megyében : [Bács-Kiskun megye útikönyve praktikus tanácsokkal] / [főszerk. Timár Mátyás] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ; [szerzők Bagota József et al.] ; [fotók Timár Mátyás et al.]. - Miskolc : Well-PRess, 2002. - 224 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2002. jan. 15. - Bibliogr.: p. 222.
ISBN 963-86251-0-4 fűzött : ár nélkül
Bács-Kiskun
914.391.55(036)
[AN 922514]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2002.
Lekli Szabolcs
   Esztergom : barangolások a királyi városban / Lekli Szabolcs. - Esztergom : Gran Tours Kft., 2000. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8064-01-3 * fűzött : ár nélkül
Esztergom
914.39-2Esztergom(036)
[AN 797724]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2002.
   A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága / [szerk. Abonyiné Palotás Jolán, Becsei József, Kovács Csaba] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. - [Békéscsaba] : Ipszilon ; Szeged : SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tansz., 2002. - 384 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Mészáros Rezső műveinek bibliográfiája: p. 369-384.
ISBN 963-482-564-8 kötött : ár nélkül
911.3 *** 910.1(439)
[AN 922425]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2002.
Makra László (1952-)
   Barangolások Kínában / írta Makra László. - [Budapest] : Press Publica, 2000. - 128 p. : ill. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 37.)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-9001-70-8 * fűzött : 390,- Ft (hibás ISBN 963-9001-40-6)
Kína
908.510
[AN 449648]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2002.
Móra Imre
   Budapest then & now / Imre Móra ; [phot. Stephen Anthony et al.]. - 2. expanded ed. - Budapest ; Warsaw ; Prague : New World Publ., 2001. - 296 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8739-1 fűzött : 4200,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(0:82-92) *** 894.511-92=20
[AN 915814]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2002.
Székely András (1942-)
   Budapest, a Duna gyöngyszeme / [a képeket kész. Gábler Csaba et al.]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
Írta Székely András
ISBN 963-7587-63-2 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 446725]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2002.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (angol)
   Budapest, pearl of the Danube / [text András Székely] ; [photographs Csaba Gábler et al.] ; [transl. ... by Chris Sullivan]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-10-1 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 446734]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2002.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (francia)
   Budapest, le diamant du Danube / [texte András Székely] ; [photos Csaba Gábler et al.] ; [trad. par Abigél Varga]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-21-7 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 447276]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2002.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (lengyel)
   Budapeszt, perla nad Dunajem / [tekst András Székely] ; [fotografie Csaba Gábler et al.] ; [przekł. Elżbieta R. Wéber]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-48-9 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 447283]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2002.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (német)
   Budapest, Edelstein an der Donau / [Text András Székely] ; [Fotos Csaba Gábler et al.] ; [Übers. Krisztina Tréfás]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-09-8 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 446732]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2002.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (norvég)
   Budapest, Donaus perle / [tekst András Székely ; fotografier Csaba Gábler et al.] ; [oversatt ... av Ove Lund]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-65-9 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 446729]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2002.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (spanyol)
   Budapest, la joya del Danubio / [texto András Székely] ; [fotógrafos Csaba Gábler et al.] ; [trad. Tamás Soós]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-30-6 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 447279]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2002.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (svéd)
   Budapest, Donaupärlan / [text András Székely] ; [fotografier Csaba Gábler et al.] ; [översättning Barbara Tóth]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-64-0 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 446727]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2002.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (szerb)
   Budimpešta, dragulj na obali Dunava / [tekst Andraš Sekelj] ; [fotografije Čaba Gabler et al.] ; [preveo ... Zoltan Čorba]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-15-2 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 447015]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2002.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (szlovén)
   Budimpešta, biser ob Donavi / [besedilo András Székely] ; [posnetki Csaba Gábler et al.] ; [prevedel Francek Mukič]. - Budapest : Merhávia, 2000, cop. 1997. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-11-X fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 446737]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2002.
   Tanulmányok : politika-, gazdaság-, család- és kultúrtörténet / szerk. Dobos Gyula. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Lvt., [2002]. - 408 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tolna megyei levéltári füzetek, ISSN 0866-6369 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7230-19-X kötött : ár nélkül
908.439.125 *** 943.912.5"18"
[AN 922442]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2002.
Zubánics László (1971-)
   Guti körkép / Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2000. - 93, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 100.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8352-67-1 fűzött : ár nélkül
Garazdovka
908.477.87-2Garazdovka
[AN 797016]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6178 /2002.
   A családjogi törvény magyarázata / [szerk. Sári Péterné Vass Margit] ; [szerzők Csűri Éva Katalin et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 1238 p. ; 19 cm
Lezárva: 2001. okt. 30.
ISBN 963-224-611-X kötött : ár nélkül
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
347.6(439)(094)
[AN 921467]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2002.
Csécsy György (1952-)
   Magyar polgári jog : a szellemi alkotások joga : egyetemi tankönyv / Csécsy György ; kiad. a "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért", 2000. - 227 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. szept. 31. - Gerinccím: A szellemi alkotások joga. - Bibliogr.: p. 224-225.
ISBN 963-9360-01-5 * fűzött : ár nélkül
347.77(439)(075.8) *** 347.78(439)(075.8) *** 339.166.5
[AN 797957]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2002.
Csordás Eörs
   Házassági perek : gyakorlati eljárás / Csordás Eörs. - Budapest : Szt. Gellért K., 2002. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 963-696-152-2 fűzött : ár nélkül
347.62(439) *** 347.9(439)
[AN 921411]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2002.
   Egyenlőbben! : a nők és a férfiak esélyegyenlősége az Európai Unióban és Magyarországon / szerk. Gyulavári Tamás, Kardos Gábor ; [közread. az] Indok. - Budapest : Indok, 2000. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-4651-2 fűzött : 860,- Ft
342.7-055(4-62) *** 342.7-055(439)
[AN 797084]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2002.
   Fejezetek Győr, Moson és Sopron vármegyék közigazgatásának történetéből / [fel. szerk. Horváth József] ; [kiad. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Önkormányzata, 2000. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7184-07-4 fűzött : ár nélkül
35(439.114)(091)
[AN 459030]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2002.
Fekete István
   Égi fuvarosok : MN 1936. Önálló Szállítórepülő Század, 1974-1984-1999, MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred története, 1984-1999 / Fekete István. - Szolnok : [MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred], 2000. - 42 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Közread. a Magyar Honvédség 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred
ISBN 963-00-5261-X * fűzött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség. 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred.
358.4(439-2Szolnok)"197/199"
[AN 797425]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2002.
Győrfi Tamás
   Az alkotmánybíráskodás politikai karaktere : értekezés a magyar Alkotmánybíróság első tíz évéről / Győrfi Tamás. - Budapest : Indok, 2001. - 194 p. ; 24 cm. - (Fundamentum könyvek, ISSN 1586-3352)
Bibliogr.: p. 157-165.
ISBN 963-00-9527-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Alkotmánybíróság.
342.565.2(439)"199"
[AN 921549]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2002.
   A helyi önkormányzatok pénzügyei / [szerk. Szmetana György] ; [szerzők Bernáth Klára et al.]. - Budapest : Unió, [2000]. - 264 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-303-2 fűzött : ár nélkül
352.073.5(439)(036)
[AN 796882]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2002.
Jakabné Molnár Judit
   Szellemi tulajdonvédelem - mindenkinek / [szerző Jakabné Molnár Judit] ; [graf. Szilvási Gabriella] ; [kiad. a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület]. - [Budapest] : M. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyes., [2000]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2000. ápr. 15. - Példányszám: 5000
ISBN 963-00-4178-2 fűzött : ár nélkül
347.77(439)(036) *** 347.78(439)(036)
[AN 457427]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2002.
   Kérelemre és hivatalból indult ügyek feldolgozása az adóigazgatási eljárás információs rendszerében / [szerk. Neumann Ágnes] ; [szerzők Juhász Gáborné et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II. 108. - [Budapest] : Kompkonzult, 2000. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2000. júl. 31. - Belső használatra
ISBN 963-9142-65-4 * fűzött : ár nélkül
351.713(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 457914]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2002.
Kocsis L. Mihály (1943-)
   Csillebérc: elviszem pont / Kocsis L. Mihály. - Budapest : Válasz, 2002. - 179, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Buli van!, ISSN 1587-7914 ; 4.)
ISBN 963-86204-3-9 fűzött : 1200,- Ft
343.53(439)"199/200" *** 323(439)"199/200"
[AN 922399]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2002.
Koczó Renáta
   Az 1782. évi Hont megyei cigányper : oktatási segédanyag / Koczó Renáta. - Vámosmikola : Koczó R., 2000. - 80 p. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 4.)
Bibliogr.: p. 74-78. - Példányszám: 400
ISBN 963-640-767-3 fűzött : ár nélkül
343.919(439.22-35Hont)"1782" *** 323.12(=914.99)(439.22-35Hont)"1782"
[AN 796970]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2002.
Magyar Jogászgyűlés (5.) (2000) (Balatonfüred)
   Ötödik Magyar Jogászgyűlés : Balatonfüred, 2000. május 19-21. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2000. - 348 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4812-4 * fűzött : ár nélkül
34(439) *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 459017]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2002.
   A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma : jogtörténészek 1848-ról. - Budapest : Logod BT, [2001]. - 352 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Miscellanea,, ISSN 1587-5172 ; 2.)
Szerk. Vörös Imre. - Borítócím: 150 év : a magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma : jogtörténészek 1848-ról. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6304-2 fűzött : ár nélkül
34(439)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849" *** 342(439)"1848/1849" *** 323.272(439)"1848/1849"
[AN 921524]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2002.
   Magyar polgári jog : kereskedelmi jog : egyes kereskedelmi szerződések : egyetemi takönyv[!] / szerk. Miskolczi Bodnár Péter ; [közrem.] Barta Judit et al. ; kiad. a "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért", 2000. - 383 p. : 21 cm
Lezárva: 1998. nov. 24. - Gerinccím: Kereskedelmi szerződések. - Bibliogr.: p. 381-383.
ISBN 963-9360-04-X * fűzött : ár nélkül
347.74(439)(075.8)
[AN 797960]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2002.
Magyarország IV. és V. kormányzati jelentése az ENSZ számára a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről (angol)
   The fourth and fifth reports of Hungary to the UN Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman : CEDAW / [publ. by the Ministry of Social and Family Affairs]. - [Budapest] : Ministry of Social and Family Affairs, [2000]. - [4], 103 p. ; 30 cm. - Eredeti nyelven: Magyarország IV. és V. kormányzati jelentése az ENSZ számára a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről
ISBN 963-00-4759-4 * fűzött : ár nélkül
342.7-055.2(439)"199"(093.2)
[AN 796772]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2002.
   A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség az európai közösségi és a magyar jogban : jogharmonizációs javaslat / szerk. Gyulavári Tamás, Kardos Gábor ; [közread. az] Indok. - Budapest : Indok, 2000. - 84 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4652-0 fűzött : 860,- Ft
342.7-055(4-62)"197/199" *** 342.7-055(439) *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 797093]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2002.
Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia (7.) (1999) (Siófok)
   VII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia : Siófok, 1999. szeptember 23-25. / [rend. a] Magyar Közigazgatási Kar ; [szerk., összeáll. Fogarasi József, Galambos Károly, Kolber István] ; [kiad. ... az Infomark Marketing-Reklám-Szervező és Tanácsadó Kft.]. - Kaposvár : Infomark, 2000. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Előadások és hozzászólások. - Példányszám: 700
ISBN 963-00-3213-9 fűzött : ár nélkül
352.075.33(439) *** 352(439) *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 798334]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2002.
   Pest-budai nemzetőrök, 1848-1849 : dokumentumok a fővárosi nemzetőrség történetéhez / vál. és szerk. Czaga Viktória és Jancsó Éva ; a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeáll. Czaga Viktória. - Budapest : BFL, 2001. - 487 p. ; 22 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368)
Bibliogr.: p. 441-448.
ISBN 963-7323-31-7 fűzött : ár nélkül
351.743(439-2Bp.)"1848/1849"(093.2) *** 943.9"1848/1849"(093.2)
[AN 922721]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2002.
   Régió, közigazgatás, önkormányzat / szerk. Szigeti Ernő ; [közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - [Budapest] : M. Közig. Int., 2001. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9395-04-8 fűzött : ár nélkül
353(4-62) *** 353(439) *** 352(439)
[AN 922643]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2002.
The regulation of working conditions in the member states of the European Union (magyar)
   Munkaviszonyok szabályozása az Európai Unióban. - Budapest : [OFA], 2002-. - 24 cm
Közread. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
349.2(4-62) *** 331(4-62)
[AN 921722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 209 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-5085-4 fűzött : ár nélkül
349.2(4-62) *** 331(4-62)
[AN 921732] MARC

ANSEL
UTF-86199 /2002.
Zvekić, Uglješa
   Bűncselekmények áldozatai a rendszerváltás országaiban : nemzetközi vizsgálat eredményei / Zvekic Ugljesa, Kertész Imre ; [közread. az] UNICRI. - Róma : UNICRI ; Budapest : BM K., 2000. - 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-120.
ISBN 963-8036-49-4 fűzött : 904,- Ft
343.988(4-11)"199"
[AN 796739]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6200 /2002.
Kész Barnabás
   A világ nagy harcosai / [írta Kész Barnabás] ; [ill. Kész Barnabás et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 87, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9325-17-1 kötött : ár nélkül
355(100)(092)(02.053.2)
[AN 921438]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2002.
   Millennium 2000 : Magyar Katonák, Harcosok, Bajtársak I. Világtalálkozója / [főrend. Pro Libertate Alapítvány ...]. - [Budapest] : Pro Libertate Alapítvány, [2000]. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4724-1 * fűzött : ár nélkül
355(439)(092) *** 809.451.1-313.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 796759]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2002.
Oroszi Antal
   A Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia története, 1920-1945 / Oroszi Antal. - Átd., jav. kiad. - Budapest : [ZMNE], 2001. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia (Budapest)
355.232(439-2Bp.)"1920/1945"
[AN 922406]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2002.
Rendall, Ivan
Splash one (magyar)
   Vadászrepülők : légi harc a sugárhajtású gépek korában / Ivan Rendall ; [ford. Szabolcsi Ferenc]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 384 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 373-376.
ISBN 963-9248-89-4 kötött : ár nélkül
355.489(100)
[AN 921355]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6204 /2002.
   Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból : az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka és kiállítása, 2000. október 12. = Studien über die ungarländische Typographie des 17. Jahrhunderts : Széchényi Nationalbibliothek, Wissenschaftliche Tagung und Ausstellung, 12. Oktober 2000 / [szerk. ... P. Vásárhelyi Judit] ; [írta ... Heltai János et al.]. - Budapest : OSZK : Osiris, 2001. - 261, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913). (A múlt kiemelkedő magyar tudományos személyiségei, ISSN 1586-7323)
A tudományos ülésszak előadásai. - A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-200-432-9 kötött : 2000,- FtISBN 963-389-153-1
655.1(439)"16" *** 061.3(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 921958]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2002.
Poskitt, Kjartan
Desperate measures (magyar)
   Mérhetetlen mértékek : hossz, terület és térfogat / Kjartan Poskitt ; ill. Philip Reeve ; [ford. Békési József]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Tudástár, ISSN 1586-9083)
ISBN 963-627-691-9 fűzött : 798,- Ft
389.16(02.053.2)(0:82-7) *** 53.081(02.053.2)
[AN 922426]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2002.
Sveiby, Karl Erik
The new organizational wealth (magyar)
   Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás / Karl Erik Sveiby ; [ford. Andó Éva] ; [bev. tanulmány ... Boda György]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-280.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-599-7)
65.01 *** 001 *** 330.341.1
[AN 922578]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2002.
Szíj Rezső (1915-)
   Könyvkiadásunk és könyvkultúránk a Horthy korszakban, 1920-1944 / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2001. - 127 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-250-045-8 * fűzött : 1280,- Ft (hibás ISBN 963-250-45-8)
655.1(439)"1920/194"(091) *** 930.85(439)"1920/194"
[AN 920027]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6208 /2002.
Árva László (1949-)
   Globalizáció és külföldi tőkeberuházások Magyarországon / Árva László, Diczházi Bertalan. - [Szentendre] : Kairosz, [2001]. - 298 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 286-289.
ISBN 963-9406-27-9 fűzött : 1800,- Ft
330.342.143 *** 339.727.22(439)
[AN 920090]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2002.
Báthori Zsuzsa
   Adózás és könyvvizsgálat : hatályban: 2001. május 31-ig / [szerzők Báthori Zsuzsa, Czipszer Károlyné]. - [Budapest] : Verzál-Konzult Pressz, [2000]. - 153 p. ; 29 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-11-X fűzött : 2800,- Ft
336.271.5(439)(036) *** 657.6
[AN 796476]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2002.
   Belső ellenőrzési kézikönyv / [... szerk. Lévy Jolán] ; [szerzők Borsay Sándor et al.] ; [közread. az] Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. - Budapest : APEH, 2002. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2001. márc. 31. - Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-00-9610-2 kötött : ár nélkül
658.1.012.7 *** 351.713(439) *** 061.5(439)APEH
[AN 922417]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2002.
   Bor és egyéb alkoholtartalmú jövedéktermékek termelésének, továbbá bel- és külföldi forgalmazásának jogszabályai / [összeállító szerk. ... Bakonyi Béla, ... Horváth Csaba, ... Tóth László]. - Budapest : Inter-P. R. Információs és Szaktanácsadó Iroda, [2000]. - 299 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. aug. - Borítócím: Bor és egyéb alkoholnak minősülő jövedéki termékek adókötelezettségeinek, továbbá bel- és külföldi forgalmazásának jogszabályai
ISBN 963-00-3911-7 fűzött : ár nélkül
336.126.3(439)(094) *** 663.2 *** 663.5
[AN 798091]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2002.
Burgerné Gimes Anna (1931-)
   A mezőgazdasági földtulajdon és földbérlet / Burgerné Gimes Anna. - Budapest : Akad. K., 2002. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-120. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-7859-X fűzött : ár nélkül
332.2(439) *** 332.2(4-62)
[AN 922520]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2002.
   Careers guidance and counselling : theory and practice for the 21st century : lectures and presentations of the conference in Budapest 29-31 March 2000 / [ed. by Mária Sallay] ; [org., publ. by the National Institute of Vocational Education]. - Budapest : National Inst. of Vocational Education, 2000. - 198 p. ; 24 cm
ISBN 963-7627-88-X * fűzött : ár nélkül
331.535(100) *** 658.353.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 458999]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2002.
Czipszer Károlyné
   Önköltségszámítás az új számviteli törvény előírása alapján, 2002 / [szerző Czipszer Károlyné]. - [Budapest] : Verzál-Konzult Pressz, 2002. - 116 p. ; 29 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-31-4 fűzött : 2400,- Ft
657(439)(094) *** 657.471.1
[AN 921559]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2002.
   A Dél-Dunántúli Régió foglalkoztatási stratégiája / [összeáll. László Gyula]. - [Pécs] : [László BT], 2000. - 43 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
331.5(439Dél-Dunántúli_Régió)(083.41) *** 31(439Dél-Dunántúli_Régió)
[AN 451422]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2002.
   A Dél-Dunántúli Régió foglalkoztatási stratégiája : összefoglaló / [összeáll. László Gyula]. - [Pécs] : [László BT], 2000. - 19, XIX p. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
331.5(439Dél-Dunántúli_Régió)(083.41) *** 31(439Dél-Dunántúli_Régió)
[AN 451429]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2002.
   Az Európai Unió és a magyar közvélemény : ismeretek, vélemények és attitűdök a felnőtt lakosság körében / [közread. a] Szonda Ipsos. - Budapest : Szonda Ipsos, 2000. - 128 fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
339.923(4-62)(049.5) *** 327.39(4-62)(049.5)
[AN 921006]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2002.
Hajnal István
   Ingatlanfejlesztés Magyarországon / Hajnal István. - Budapest : BME MTI, 2000. - 208 p. ; 24 cm. - (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete,, ISBN 0865-3313 ; ; 5359.)
ISBN 963-431-811-8 fűzött : 2600,- Ft
332.7(439) *** 330.341.1(439) *** 347.214.2(439)
[AN 796471]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2002.
   Heavy footprint : the World Bank and environment in Europe and Central Asia / ed. by Ivona Malbasic and Jozsef Feiler ; [ill. János Fodor] ; [publ. by the] CEE Bankwatch Network. - Budapest : CEE Bankwatch Network, 2000. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4206-1 fűzött : ár nélkül
339.732.4 *** 504.03(4) *** 504.03(58)
[AN 449369]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2002.
Hoványi Gábor (1929-)
   Globális kihívások - menedzsmentválaszok / Hoványi Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-263.
ISBN 963-224-624-1 fűzött : ár nélkül
658.1.011.1
[AN 922575]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2002.
   Humánerőforrás-fejlesztés és az Európai Szociális Alap : regionális konferenciák, 2000. március - április / [szerk. Kellermann Éva, Vörös Andrea] ; [kiad. Tempus Közalapítvány Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont]. - Budapest : Tempus Közalapítvány ESZA M. Képzőközp., [2000]. - 120 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-3738-6 fűzött : ár nélkül
331.5(439)"199/200" *** 332.14(439)"199/200" *** 061.3(439)
[AN 459041]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2002.
Huszti Ernő (1930-)
   Banktan / Huszti Ernő. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Tas-11 Kft., 2002. - 520 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 506-508.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-7421-2)
336.7
[AN 915827]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2002.
   Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény : szervezetszociológiai tanulmányok a magyar távközlésfejlesztés finanszírozásáról / Szántó Zoltán, Vedres Balázs szerk. - [Budapest] : Aula, 2002. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-332.
ISBN 963-9345-57-1 fűzött : 2400,- Ft
InvesTel Rt.
658.15 *** 316.334.2 *** 654.15(439) *** 061.5(439-2Bp.)InvesTel
[AN 922428]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2002.
Kertesi Gábor (1951-)
   Ágazati bérkülönbségek Magyarországon / Kertesi Gábor, Köllő János. - Budapest : MTA Közgazdaságtud. Kutatóközp. : BKÁE Emberi Erőforrások Tansz., 2001. - 103 p. : ill. ; 21 cm + mell. (89 p.). - (Budapesti munkagazdaságtani füzetek,, ISBN 1418-3331 ; ; 2001/13.)
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 963-9321-24-9 fűzött : ár nélkül
338.4(439) *** 331.2(439)
[AN 920126]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2002.
Rohrböck Iván
   A Phare-támogatás és a privatizáció Magyarországon / Rohrböck Iván. - [Budapest] : GJW-Consultatio, [2000]. - 71 p. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Bibliogr.: p. 71-[72].
ISBN 963-00-3023-3 fűzött : ár nélkül
338.246.025.88(439) *** 339.96(4-62)
[AN 449321]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2002.
   Small economies' adjustment to global challenges / ed. by Zoltán Bara and László Csaba. - Budapest : Aula, cop. 2000. - XIV, 430 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9215-89-9 fűzött : ár nélkül
339.9(100)"199" *** 338(100)"199" *** 330.342.143
[AN 796738]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2002.
Szakács Gábor (1951-)
   Fotex: élet és birodalom / Szakács Gábor. - Budapest : Válasz, 2002. - 173, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Buli van!, ISSN 1587-7914 ; 3.)
ISBN 963-86204-1-2 fűzött : 1200,- Ft
Várszegi Gábor
Fotex Rt.
658.1(439)(092)Várszegi_G. *** 343.53(439)"199/200" *** 323(439)"199/200"
[AN 922398]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2002.
   Számviteli kézikönyv / [szerzők Harangozóné Tóth Judit et al.]. - Budapest : Unió, [2001]. - 770 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-352-0 fűzött : ár nélkül
657(036)
[AN 922014]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2002.
   Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / Norbert F. Elbert [et al.]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 578 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 569-[579]. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-224-492-3 fűzött : ár nélkül
658.3
[AN 915740]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2002.
   Az új Európa a széleken találja ki önmagát? : határokat átszelő együttműködés Európa öt régiójában / Marjorie Jouen [et al.] ; [a magyar kiad. szerkesztője Miszlivetz Ferenc] ; [közread. az] ... ISES Alapítvány. - Szombathely : Savaria Univ. Press : ISES Alapítvány, 2002. - 130 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9438-01-4 fűzött : ár nélkül
332.1(4-62)
[AN 921737]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2002.
Zavodnyik József
   A biztosítási szerződés / Zavodnyik József. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2000. - 258 p. ; 24 cm. - (Szerződéstár, ISSN 1417-9709 ; 7.)
Lezárva: 2000. márc. 15. - Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 963-224-501-6 fűzött : ár nélkül
368(439)(036) *** 347.44(439)(036)
[AN 796966]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2002.
Zsámboki Balázs
   A bankrendszer jövője : egy kérdőíves felmérés alapján / [szerző Zsámboki Balázs] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Bank Titkársága]. - Budapest : MNB Titkárság, 2000. - 43 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9057-91-6 * fűzött : ár nélkül
336.7(439)"200" *** 338.27(439)"200"
[AN 796847]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6233 /2002.
   Ifjúsági telefonosügyelők kézikönyve / [írta és összeáll.] Varga Gábor ; [a szemelvények, referátumok írói Payrich Mária et al.] ; [kiad. a GYITOSZ]. - Győr : GYITOSZ, 2000. - 292, [2] p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Telefonos segítés. - Gerinccím: Ifjúsági telefonos segítés kézikönyve. - Bibliogr.: p. 283-290.
ISBN 963-00-4696-2 kötött : ár nélkül
364.27.048.4-053.2/.6 *** 364.044.42 *** 615.851
[AN 796512]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2002.
   Az MKKSZ jövőképe, 2000-2004. - [Budapest] : MKKSZ, 2000. - 43 p. ; 21 cm. - (MKKSZ-könyvtár, ISSN 1418-2386 ; 2.)
Megj. a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 6. kongresszusa (Budapest, 2000. máj. 20.) alkalmából
ISBN 963-00-3946-X fűzött : ár nélkül
331.105.44(439) *** 35.08 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 457543]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2002.
   Outlines of the history of ÉSZT / [resp. ed. Gábor Bánk] ; [publ. by Confederation of Unions of Professionals]. - [Budapest] : ÉSZT, 2000. - 60 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5165-6 * fűzött : ár nélkül
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés.
331.105.44(439)"1989/199"
[AN 796864]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2002.
   A Szentkirályi utcai Belgyógyászati Klinika / szerk. Tulassy Zsolt. - Budapest : Akad. K., 2000. - 238, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [241].
ISBN 963-05-7718-6 kötött : ár nélkül
Semmelweis Egyetem (Budapest). Belgyógyászati Klinika (2.)
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 378.661(439-2Bp.).096(091)
[AN 796741]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6237 /2002.
Bőhm Antal (1940-)
   A Széchenyi István Főiskola hallgatóinak véleménye Győrről és önmagukról / Bőhm Antal, Ferenczi Zoltán, Szakál Gyula. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2000. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 5.)
ISBN 963-00-5450-7 * fűzött : ár nélkül
378.6(439-2Győr)(049.5) *** 378.18(439-2Győr)(049.5)
[AN 797011]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2002.
Bördén Imréné Szili Gyöngyi
   Gyurmázás / Bördén Imréné Szili Gyöngyi ; [fotó Bördén Imre]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/38.)
ISBN 963-9327-78-6 fűzött : 598,- Ft
371.381
[AN 921667]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2002.
Borosné Jakab Edit
   Irodalom írásbeli érettségi : a fogalmazás technikája / [írta Borosné Jakab Edit és Schlettné Sebő Ildikó]. - 5. kiad. - Budapest : Corvina, 2002. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 963-13-5169-6 fűzött : 850,- Ft
372.889.451.1(075.3)(079.1) *** 001.81(075.3)
[AN 922015]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2002.
Csatár Katalin
   Számelmélet : tanári útmutató / Csatár Katalin, Gábos Ildikó. - 2. jav. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk. : Calibra Kv., cop. 2000. - 76 p. ; 24 cm
ISBN 963-16-2663-6 fűzött : ár nélkül
372.851(072) *** 511(072)
[AN 457447]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2002.
Daum, Ankje
Traumhafte Fenster mit window color (magyar)
   Meseszép ablakok üvegfestéssel / Ankje Daum ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2001. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9305-92-8 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 921346]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2002.
Farkas Anikó
   Angyallá szabják majd testemet : módszertani segédanyag tanároknak / [írta Farkas Anikó, Farkas Gábor] ; [közread. a Gyermek- és Ifjúsági Központ Kht.]. - Sopron : Gyermek- és Ifj. Közp. Kht., 2000. - 25 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-4904-X * fűzött : ár nélkül
371.333(072) *** 37.034(072) *** 364.272-053.6(072) *** 613.83(072)
[AN 796986]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2002.
Fejér Lipót (1869-1944)
   A szécsényi izr. hitközségi elemi népiskola története 75 éves fennállása alkalmából, 1870-1925 / Fejér Lipót ; [... szerk. Galcsik Zsolt]. - Hasonmás kiad. - Szécsény : Antal K. Honismereti Alapítvány, 2000. - [4], 57, 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 9.)
Eredeti kiadása: Szécsény : Schwarcz, 1926. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5493-0 * fűzött : ár nélkül
373.3(=924)(439-2Szécsény)(091) *** 37.014.521(439-2Szécsény)(091)
[AN 797170]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2002.
Fischkal, Silvia
Kleine Sträusse (magyar)
   Apró csokrok : díszítőötletek minden évszakra / Silvia Fischkal ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-28-9 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922439]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2002.
Forgó Sándor
   Médiainformatika : a multimédia oktatástechnológiája / [Forgó Sándor, Hauser Zoltán, Kis-Tóth Lajos]. - Eger : EKF Líceum K., 2001. - 406 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN 1588-5380)
Bibliogr.: p. 397-406. - Példányszám: 1000
ISBN 963-7752-98-6 * fűzött : ár nélkül
371.3 *** 681.3.019
[AN 922729]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2002.
Gattyán Ilona
   Minden forrásaim tebenned vannak : magyar református zeneanyanyelvi énekgyűjtemény / Gattyán Ilona, Kálmán Lajos, Zákányi Bálint. - Budapest : Ref. Ped. Int., 2001. - 382 p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Református pedagógiai és katechetikai füzetek, ISSN 1586-1724 ; 4.)
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 963-00-5769-7 fűzött : ár nélkül
372.82(072) *** 372.878(072) *** 245
[AN 921717]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2002.
Göhr, Stephanie
Mein buntes Osterfenster (magyar)
   Húsvéti ablakképek festése üvegfilccel és ujjfestékkel / Stephanie Göhr ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 28, [4] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-54-8 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922579]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2002.
Göhr, Stephanie
Window color - bunte Tierwelt (magyar)
   Színes állatvilág üvegfestéssel / Stephanie Göhr ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-61-0 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922510]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2002.
Hettinger, Gudrun
Hühnernest & Hasenfest (magyar)
   Kellemes húsvéti ünnepeket! : mutatós ablakdíszek papírból / Gudrun Hettinger ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-53-X fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922584]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2002.
Hettinger, Gudrun
Window color - Kinderzimmer (magyar)
   Üvegfestés a gyerekszobában / Gudrun Hettinger ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2001. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9305-91-X fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 921339]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2002.
   A jezsuita tanügyi szabályzattól napjainkig : tanulmányok. ; Zibolen Endre munkássága : neveléstörténeti konferenciák, 1999 / [... szerk. Balogh László]. - Budapest : OPKM, 2000. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (Neveléstörténeti füzetek, ISSN 0238-3241 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-02-8 fűzött : 350,- Ft
Zibolen Endre (1914-1999)
37.014(439)"17/19" *** 37(439)(092)Zibolen_E. *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 797560]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2002.
Küssner-Neubert, Andrea
Herzlichen Glückwunsch! (magyar)
   Sok szeretettel! : születésnapi üdvözlőkártyák / Andrea Küssner-Neubert ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 22 cm + mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-29-7 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922429]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2002.
Marton-Dévényi Éva
   Tapasztalataink és tanulságaink az alapozó terápiában / Marton-Dévényi Éva ; [közread. az] Alapozó Terápiák Alapítvány. - Budapest : Alapozó Terápiák Alapítvány, 2000. - 114 p. ; 22 cm
ISBN 963-00-2838-7 fűzött : ár nélkül
376.2/.4-053.2 *** 615.851-053.2
[AN 796422]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2002.
Mein grosses Jahreszeiten Bastelbuch (magyar)
   Az én nagy barkácskönyvem minden évszakra : a legjobb ötletek kis ezermestereknek / [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 106, [2] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9305-88-X kötött : ár nélkül
371.381 *** 379.826
[AN 922588]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2002.
Mester Miklósné
   Tanítói kézikönyv A mi világunk 1-2. osztályos környezetismeret tankönyvekhez / Mester Miklósné ; [ill. Bárány Zsuzsa]. - Celldömölk : Apáczai, [2000]. - 111 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-606-9 * fűzött : ár nélkül
372.48(072)
[AN 797149]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2002.
Miethke, Regina
Deko-Ideen mit Servietten-Technik (magyar)
   Izgalmas ötletek szép szalvétákkal / Regina Miethke ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-30-0 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922454]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2002.
Molnár Marianna
   Tanári segédkönyv a Pass auf! 2 című német nyelvkönyvhöz / Molnár Marianna, Kocsány Piroska, Liksay Mária. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 2000. - 48 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-1169-1 fűzött : ár nélkül
372.880.30(072)
[AN 797161]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2002.
Moras, Ingrid
Kleine Geschenke aus Perlen (magyar)
   Apró ajándékok gyöngyfűzéssel / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-57-2 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922447]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2002.
Moras, Ingrid
Mosaik Deko-Ideen & Geschenke (magyar)
   Dísztárgyak és ajándékok mozaikból / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-55-6 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922495]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2002.
Moras, Ingrid
Perlentiere bunt und plastisch (magyar)
   Színes gyöngyállatkák ajándékba / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-59-9 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922521]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2002.
Moras, Ingrid
Window color - Drehfiguren (magyar)
   Üvegfestés : mozgókák, mobilok / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2001. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9305-93-6 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 921350]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2002.
   Petőfiókák : a Petőfi Sándor Általános Iskola jubileumi kiadványa / [szerk. Laczkó Zsuzsa]. - Debrecen : Petőfi Ált. Isk., 2000. - 28 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5044-7 * fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor Általános Iskola (Debrecen)
373.3(439-2Debrecen)(058)
[AN 457896]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2002.
Pósa Lajos
   Analízis I : tanári útmutató / Pósa Lajos. - Budapest : Műszaki Kvk. : Calibra Kv., cop. 2000. - 44 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2659-8 fűzött : ár nélkül
372.851(072) *** 517(072)
[AN 457435]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2002.
Ritter, Ursula
Bunte Falt-Ideen (magyar)
   Hajtogatás : csíkos és pöttyös papírból / Ursula Ritter ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 26, [6] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
371.381
[AN 922476]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2002.
Seibel, Hiltrud
Salzteig (magyar)
   Húsvéti só-liszt figurák / Angelika és Gesa Massenkeil [!Hiltrud Seibel] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/39.)
ISBN 963-9327-83-2 fűzött : 598,- Ft
371.381 *** 394.26
[AN 921671]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2002.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : állatfigurák / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 44, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9227-69-2 fűzött : 390,- Ft
371.381 *** 746.5
[AN 921293]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2002.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : ékszerek / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 44, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9227-70-6 fűzött : 390,- Ft
371.381 *** 746.5
[AN 921270]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2002.
Takács Etel (1921-1992)
Művek (vál.)
   Takács Etel válogatott munkái / [szerk. és az utószót írta Ambrusné Szalai Katalin] ; [az életmű-bibliogr. Albertini Béláné munkája] ; [kiad. ... a Takács Etel Pedagógiai Alapítvány]. - Budapest : Eötvös : Takács E. Ped. Alapítvány, 2002. - 157 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-157.
ISBN 963-463-462-1 kötött : ár nélkül
372.880.945.11 *** 371.3
[AN 921439]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2002.
Tóth István György (1956-)
Mivelhogy magad írást nem tudsz... (angol)
   Literacy and written culture in early modern Central Europe / István György Tóth ; [transl. by Tünde Vajda and Miklós Bodóczky]. - Budapest ; New York, NY : CEU Press, 2000. - [12], 266 p., [8] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 248-261. - Eredeti nyelven: Mivelhogy magad írást nem tudsz..
ISBN 963-9116-85-8 kötött : ár nélkül
372.41/45(439)"16/18"
[AN 797033]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2002.
Tudományos és Művészeti Napok, (1999) (Kaposvár)
   Tudományos és Művészeti Napok '99 : 1999. november 3-5. : előadások összefoglalói / [szerk. Dávid János]. - Kaposvár : KE CSVM Ped. Főisk. Kar, 2000. - 115 p. ; 21 cm. - (A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola kiadványai. Tudomány sorozat,, ISSN 1418-4648 ; 12.)
Rend. a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola. - Példányszám: 150
ISBN 963-7172-90-4 * fűzött : ár nélkül
37(439) *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 797186]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2002.
Utermarck, Birgit
Fröhlich bunte Osterzeit (magyar)
   Nyuszi ül a fűben : húsvéti ötletek kicsiknek és nagyoknak papírból / Birgit Utermarck ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-60-2 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 922503]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6272 /2002.
Egri Ferenc (1958-)
   Czárán Gyula és a "Rézbányai vízijátékok" : Kataraktália / Egri Ferenc. - Szarvas : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes. ; Nagyvárad : "Czárán Gyula" Alapítvány, 2002. - 168 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 14.)
Bibliogr.: p. 161-162. - Példányszám: 600
ISBN 963-00-9594-7 fűzött : ár nélkül
Czárán Gyula (1847-1906)
379.85(439)(092)Czárán_Gy. *** 796.5(439)(234.421.3)(036)
[AN 922569]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2002.
Sárközy Tamás (1940-)
   A sporttörvény magyarázata : a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény kritikai elemzése / Sárközy Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 484 p. ; 20 cm
ISBN 963-9404-09-8 fűzött : 4200,- Ft
2000. évi CXLV. törvény a sportról
796(439)(094)
[AN 921464]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2002.
   Válogatott tanulmányok a rekreációs képzés számára / szerk. Dobozy László ; [kiad. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : MSTT, 2002. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9571-8 fűzött : ár nélkül
796.035(075.8) *** 613.7(075.8)
[AN 921454]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2002.
Vitos György (1957-)
   100 éves a DVSC, Kelet-Magyarország fociékszere / Vitos György. - [Szeged] : Bába, cop. 2002. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9347-41-8 fűzött : ár nélkül
Debreceni Vasutas Sport Club.
796.332(439-2Debrecen)DVSC *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 922401]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6276 /2002.
   30 éves a kabai hímző szakkör / [szerk. Molnár Tamásné] ; [kiad. a Mácsai Sándor Művelődési Ház]. - Kaba : Mácsai S. Műv. Ház, [2000]. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-4578-8 * fűzött : ár nélkül
Kabai Díszítőművészeti Szakkör.
746.3.031.4(439-2Kaba) *** 39(=945.11)(439-2Kaba)
[AN 451581]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2002.
Albrecht Júlia (1948-)
Művek (vál.)
   Albrecht Júlia. - [Budapest] : Corvinus, [2000]. - [52] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9062-34-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Albrecht_J.
[AN 796504]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2002.
Boros György (1958-)
Művek (vál.)
   Boros György / [szerk. és írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Interart Stúdió, 2001. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 22.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-8035-91-9 fűzött : 2000,- Ft
77.04(439)(092)Boros_Gy.
[AN 921453]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2002.
Dékán István
   Fényképezés : az alapoktól a szakmai ismeretekig / írta Dékán István ; a D2 Fotóstúdió kiadványa. - [Budapest] : D2 Fotóstúdió, cop. 2000. - 172 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-04-9269-5 kötött : ár nélkül
77(078)
[AN 796448]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2002.
   Digitized bodies : virtual spectacles = Digitális testek : virtuális látványosságok / [ed. Nina Czegledy] ; [transl. Andrea Szekeres] ; [publ. by Ludwig Museum ...]. - Budapest : Ludwig Múz., 2001. - 207, [3] p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-00-7297-1 fűzött : ár nélkül
7.041(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 921481]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2002.
Faludi Ildikó
   A Gödöllői Királyi Kastélymúzeum = Das Königliche Schlossmuseum von Gödöllő = The Museum of the Royal Palace at Gödöllő = Le Musée du château royal de Gödöllő / írta Faludi Ildikó ; fotó Kresz Albert, Hapák József ; kiad. a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság. - 5. bőv. kiad. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Kht., 2001. - 40 p. : ill., színes ; 15x24 cm
Példányszám: 10000
ISBN 963-03-5414-4 fűzött : ár nélkül
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum.
728.82(439-2Gödöllő) *** 069(439-2Gödöllő)(036)
[AN 920077]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2002.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (8.) (2000) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület VIII. országos és nemzetközi kiállítása : [2000. szeptember 16 - október 6., ... Pataky Művelődési Központ, Budapest] / [fel. szerk. Buzás Kálmán]. - Budapest : [Pataky Művel. Közp.], 2000. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Katalógus
ISBN 963-00-4817-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8548835)
73/76(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 459033]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2002.
Gellér Katalin (1946-)
   Szikora Tamás / Gellér Katalin. - Budapest : Új Művészet, 2001. - 165 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Új Művészet könyvek, ISSN 1215-4814)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. : p. 165.
ISBN 963-7792-36-8 kötött : ár nélkül
Szikora Tamás (1943-)
73/76(439)(092)Szikora_T.
[AN 922549]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2002.
   Helyreállított műemlékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében : válogatás = Obnova sakrálnych objektov v zupe Szabolcs-Szatmár-Bereg : vyber / [... összeáll. Szatmáriné Mihucz Ildikó]. - [Budapest] : [OMvH], [2000]. - [19] p. : ill. ; 21 cm
Közread. az Országos Műemlékvédelmi Hivatal
ISBN 963-7143-89-0 * fűzött : ár nélkül
726.54(439.161) *** 351.853(439.161) *** 061.4
[AN 797754]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2002.
   Hidak Jász-Nagykun-Szolnok megyében / [szerk. Bede János, Tóth Ernő] ; [írták Szabó László et al.] ; [hídrajzok Hargitai Jenő]. - Szolnok : Fotogruppe K., 2000. - 168 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 161-162., és a fejezetek végén. - Összefoglalás magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-85749-2-5 kötött : ár nélkül
725.95(439.169)
[AN 796848]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2002.
Horler Miklós (1923-)
   Esztergom, Bakócz-kápolna / [Horler Miklós, H. Tabajdi Márta]. - 2. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 635.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-495-2 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Esztergom)(036)
[AN 920159]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2002.
   Az iparművészet könyve / szerk. Ráth György. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Babits, 2002-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1902-1912
ISBN 963-9272-56-6
745(035)
[AN 922608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - VII, 532 p., [101] t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9272-57-4 kötött : ár nélkül
737.2 *** 738.5 *** 736.3 *** 76
[AN 922613] MARC

ANSEL
UTF-86288 /2002.
Kárpátaljai Képzőművészek Kiállítása, (2000) (Nyíregyháza)
   Kárpátaljai Képzőművészek Kiállítása : Városi Galéria Nyíregyháza, 2000. - [Nyíregyháza] : [Vár. Galéria], [2000]. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és ukrán nyelven
ISBN 963-00-4816-7 * fűzött : ár nélkül
73/76(477.87)(092) *** 061.4(439-2Nyíregyháza)
[AN 459049]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2002.
Krystof, Doris
Amedeo Modigliani (magyar)
   Amedeo Modigliani, 1884-1920 : a pillanat költészete / Doris Krystof ; [... ford. Gabos Erika]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2002]. - 95 p. : ill., főként színes reprod. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-1752-X
Modigliani, Amedeo
75(45)(092)Modigliani,_A.
[AN 922545]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2002.
Máté Gyula (1933-2000?)
   ST.ART : válogatás Máté Gyula munkáiból : selection of Gyula Máté's works. - Szekszárd : Babits, 2000. - [120] p. : ill., részben színes ; 31 cm
A bev. tanulmányt Töttős Gábor írta. - A képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-9272-27-2 kötött : ár nélkül
76(439)(092)Máté_Gy. *** 738.4(439)(092)Máté_Gy.
[AN 796688]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2002.
Mink, Janis
Joan Miró (magyar)
   Joan Miró, 1893-1983 / Janis Mink ; [... ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2002]. - 96 p. : ill., főként színes reprod. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-1751-1
Miró, Joan
75(460)(092)Miró,_J.
[AN 922498]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2002.
Molnár Tibor (1950-)
   Terménybábok / Molnár Tibor ; [rajz. Ungvári Judit]. - Szeged : LAZI, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-9227-96-X *
745.55(02.053.2) *** 371.381
[AN 909811]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2001. - 37, [3] p. : ill.
ISBN 963-9227-93-5 fűzött : 390,- Ft
745.55(02.053.2) *** 371.381
[AN 921273] MARC

ANSEL
UTF-86293 /2002.
Molnárné Golda Magdolna
   Emlékképek : Molnárné Golda Magdolna "Budafoktól - Nagytétényig" című kiállítása anyagából, 2000. február 4. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2000]. - [20] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-640-905-6 * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)MolnárnéGolda_M. *** 908.439-2Bp.XXII.(084.1) *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 457452]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2002.
   Nagybánya Festőtelep / [... szerk. Véső Ágoston] ; [rend., közread. a Vármegye Galéria]. - Budapest : Vármegye Galéria, [2000]. - [27] p. : ill., főként színes ; 20 cm
A kiállítást 2000. jan. 13-tól márc. 10-ig tartották
ISBN 963-00-4717-9 * fűzött : ár nélkül
75(498.4)(=945.11)"199"(092) *** 75(439)"199"(092) *** 061.28(498.4-2Magyarlápos) *** 061.28(439.21-2Nagybánya) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 796758]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2002.
Pest Megyei Tárlat, (2000) (Szentendre)
   Pest Megyei Tárlat 2000 : Szentendre, MűvészetMalom / [a katalógust szerk. Köpöczi Rózsa] ; [rend., kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig., [2000]. - 154 p. : ill., színes ; 18 cm
A kiállítást 2000. aug. 4-27. között tartották. - ISSN 0231-1046 = Pest Megyei Tárlat. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-7215-84-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439.153)(092) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 457354]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2002.
Raj Tamás (1940-)
   Zsidó tárgyak művészete / Raj Tamás ; Szelényi Károly fotóival. - Budapest : Makkabi, 2002. - 78 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7475-66-4 kötött : ár nélkül
745(=924) *** 739(=924) *** 296 *** 930.85(=924)
[AN 922423]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2002.
Sólymos Szilveszter (1920-)
   Szent Benedek-keresztes érme / Sólymos Szilveszter. - Budapest : EFO K., 2000. - 83 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8243-30-9 fűzött : ár nélkül
737.2(100) *** 248.158
[AN 457568]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2002.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Úrihímzések Hajdú-Biharban / P. Szalay Emőke ; [a rajzokat, térképet kész. Krajczár Pongrácné]. - Debrecen : DE BTK, 2000. - 148 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 42.)
Bibliogr.: p. 142-145.
ISBN 963-472-419-1 fűzött : ár nélkül
746.3.031.4(439.165)
[AN 797494]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2002.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : Bálint-naptól húsvétig / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és kézimunkák a szerző saját munkái]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 46, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9227-68-4 fűzött : 390,- Ft
746.5
[AN 921306]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2002.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : gyöngyszövés / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 38, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9227-71-4 fűzött : 390,- Ft
746.5
[AN 921281]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2002.
   Szolnoki Művésztelep, 1902-2002 : 100 éves a Szolnoki Művésztelep / szerk. Kertész Róbert, V. Szász József, Zsolnay László ; [a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2001. - 173 p., LXVII t. : ill., részben színes ; 30 cm
A képaláírások angol és német nyelven is. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9273-19-8 kötött : ár nélkül
Szolnoki Művésztelep.
75(439)"19" *** 061.28(439-2Szolnok)
[AN 922611]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2002.
Szűcs Attila (1967-)
Művek (vál.)
   Szűcs Attila : 1999-2000 / [szöveg Bojár Iván András]. - Budapest : Deák E. Galéria ; [Székesfehérvár] : [Szt. István Kir. Múz.], [2000]. - 48 p. : ill., színes ; 21x27 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 273.)
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9279-04-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Szűcs_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 796629]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2002.
   Tadeusz Kantor: Lehetetlen = Tadeusz Kantor: Impossible / [a magyar kiadást szerk. Bálványos Anna] ; [... ford. ... Szenyán Erzsébet et al.]. - Budapest : Kortárs Művészeti Múz. - Ludwig Múz., 2001. - 144 p. : ill. ; 22 cm
Kész. a "Tadeusz Kantor: Niemożliwe" c. kiad. alapján, a Ludwig Múzeumban 2001. okt. 19 - dec. 2. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8384-1 fűzött : ár nélkül
Kantor, Tadeusz
7(438)(092)Kantor,_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 921558]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2002.
Tahin Gyula (1942-)
Művek (vál.)
   Tahin Gyula / [szerk. és írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Interart Stúdió, 2002. - 107 p. : ill. ; 23 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 21.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-8035-90-0 fűzött : 1200,- Ft
77.04(439)(092)Tahin_Gy.
[AN 921448]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2002.
Takács Béla (1931-)
Debrecen, református nagytemplom (angol)
   Debrecen, Calvinist great church / [Béla Takács] ; [ford. James Stewart]. - Átd. kiad. - Budapest : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 705/B.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-485-5 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Debrecen)(036)
[AN 920151]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2002.
   "Tisztelet a Mesternek..." : Szőnyi tanítványok csoportos kiállítása Zebegényben / [szerk. Klemmné Németh Zsuzsa] ; [megj. ... a Szőnyi István Alapítvány kiadásában]. - Zebegény : Szőnyi István Alapítvány, 2000. - 127 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Katalógus
ISBN 963-00-3283-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3283)
75(439)(092) *** 061.4(439-2Zebegény)
[AN 797041]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2002.
Udvardi Erzsébet (1929-)
   Keresztút = Kreuzweg / Udvardi Erzsébet képei ; Korzenszky Richárd gondolatai. - Budapest : Szemimpex, [2002]. - 69 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9225-05-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 693-9225-005-3)
75(439)(092)Udvardi_E. *** 894.511-14.02=30
[AN 922420]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6308 /2002.
Boniszlavszky Tibor
   ... és a hegyek is hallották : Márton István, 1923-1996 / Boniszlavszky Tibor. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2000. - 96, [8] p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 103.)
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-8352-68-X fűzött : ár nélkül
Márton István (1923-1996)
78.071.1(477.87)(=945.11)(092)Márton_I.
[AN 797007]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2002.
Esterházy Pál (1635-1713)
   Harmonia caelestis / Pál Esterházy ; ed. and introd. by Ágnes Sas ; [... ford. Mészáros Erzsébet]. - 3. rev. ed. - Budapest : MTA ZTI, 12001. - 421 p. : ill., kotta ; 29 cm. - (Musicalia Danubiana, ISSN 0230-8223 ; 10.)
A bev. és a jegyzetek magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 119-126.
ISBN 963-7074-79-1 fűzött : ár nélkül
Esterházy Pál (1635-1713)
78.071.1(439)(092)Esterházy_P.
[AN 922158]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2002.
Gerencsér Rita
Durkó Zsolt (angol)
   Zsolt Durkó / Rita Gerencsér. - Budapest : Mágus, 2000. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 9.)
Műjegyz.: p. 30-32.
ISBN 963-8278-75-7 fűzött : ár nélkül
Durkó Zsolt (1934-1997)
78.071.1(439)(092)Durkó_Zs.
[AN 796443]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2002.
Hutira Albin (1937-)
   A Rózsavölgyi és Társa másfél évszázada / Hutira Albin. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2000. - 58, [33] p. : ill. ; 29 cm
Számozott példány: 500
ISBN 963-9261-41-6 velúr : ár nélkül
Rózsavölgyi és Társa (Budapest)
78.075(439)Rózsavölgyi *** 655.41(439-2Bp.)Rózsavölgyi_és_Társa
[AN 458551]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2002.
Lendvai Ernő (1925-1993)
Toscanini és Beethoven (angol)
   Toscanini and Beethoven : the reconstruction of the 'Seventh Symphony' / Ernő Lendvai ; [ed. Katalin Fittler]. - Budapest : Akkord, [2000]. - 82 p. : ill., kotta ; 24 cm
Ford. Elison, Antonia. - Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 963-9255-01-7 fűzött : ár nélkül
Beethoven, Ludwig van. Szimfónia (Nr. 7)
Toscanini, Arturo
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L.̲van *** 785.11.071.2(45)(092)Toscanini,_A.
[AN 796873]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2002.
Wagner, Richard
Die Meistersinger von Nürnberg (magyar, német)
   A nürnbergi mesterdalnokok : szövegkönyv a motívumok feltüntetésével = Die Meistersinger von Nürnberg : Textbuch mit Angabe der Leitmotive / Richard Wagner ; ford. Blum Tamás ; sajtó alá rend., a motívumokat és a kottapéldákat összeáll. Király László és Molnár Róbertné ; a Wagner Ring Alapítvány kiadása. - Budapest : Wagner Ring Alapítvány, 2002. - 293, [13] p. : ill., részben kotta ; 25 cm + mell.
ISBN 963-00-8997-1 kötött : ár nélkül
782.1.089.1Wagner,_R. *** 78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 830-293.1=945.11
[AN 921735]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6314 /2002.
   Film- és médiafogalmak kisszótára : [A - Zs] / [a szócikkek szerzői ... Muhi Klára et al.]. - Budapest : Korona, 2002. - 389 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9376-00-0 fűzött : ár nélkül
791.43:030 *** 791.44:030 *** 791.9.096/.097:030
[AN 921433]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2002.
Juhász István (1946-)
   Színház a moziban, 1931-1944 / Juhász István. - Budapest : Athenaeum 2000, 2002. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 963-9261-77-7 fűzött : 1490,- Ft
791.43(439)"193/194"
[AN 921417]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6316 /2002.
Ádász Edina
   Funny stories and anecdotes at intermediate level = Tréfás történetek és anekdoták középfokon / Ádász Edina, Kerekes Zsolt. - [Budapest] : Librotrade Kft., cop. 2000. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-01-4 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 457553]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2002.
Bajczi Tünde
   Funny stories and anecdotes at elementary level = Tréfás történetek és anekdoták alapfokon / Bajczi Tünde. - [Budapest] : Librotrade Kft., cop. 2000. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-03-0 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 457562]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2002.
Darabos Zsuzsánna
   Lépésről lépésre : francia szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakorlatok / Darabos Zsuzsánna ; [a rajzokat kész. Kelemen Czakó Rita]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-2116-6 fűzött : ár nélkül
804.0(078)=945.11
[AN 920030]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2002.
Dezsényi István
   Az alapfokú írásbeli nyelvvizsga : angol / [szerző Dezsényi István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2002, cop. 1998. - 158 p. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7550-7)
802.0(079.1)=945.11
[AN 922017]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2002.
   Éltető anyanyelvünk : mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata : írások Grétsy László 70. születésnapjára / [szerk. Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám]. - [Budapest] : Tinta, [2002]. - 518 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Grétsy László műveinek vál. bibliográfiája: p. 505-511.
ISBN 963-9372-23-4 fűzött : 2800,- Ft
809.451.1-06 *** 012Grétsy_L.
[AN 922544]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2002.
Fodorné Sárközi Júlia
   Fordítás magyarra és szövegértés : angol középfok / [szerzők Fodorné Sárközi Júlia, Sárosdy Iván]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2002, cop. 1998. - 116 p. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7571-X)
802.0(079.1)=945.11
[AN 922018]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2002.
Fonyódi Jenő
   Tesztek a nyelvvizsgán : angol középfok / [szerzők Fonyódi Jenő, Sarbu Aladárné]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2002, cop. 1998. - 124 p. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-5728-0)
802.0(078)=945.11
[AN 922019]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2002.
Illés Éva
   Angliában minden másképp van = Ways and words in England / Illés Éva. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2002, cop. 1999. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Csak angol nyelven. - Bibliogr.: p. 181.
ISBN 963-13-4964-0 fűzött : 1250,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 921144]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2002.
Kertész Judit
   Rendszeres spanyol nyelvtan középfokon / Kertész Judit. - [Budapest] : Aula, 2002. - 386 p. ; 25 cm
ISBN 963-9345-56-3 kötött : 4950,- Ft
806.0-5(078)=945.11
[AN 922583]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2002.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.] ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - 9. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1972. - 2 db (1550 p.) : ill. ; 25 cm
ISBN 963-05-6212-X kötött : ár nélkül
809.451.1-321.1
[AN 922164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - K. - XV, 809, [7] p.
ISBN 963-05-6213-8
809.451.1-321.1
[AN 922165] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., L - Zs. - p. 810-1550.
ISBN 963-05-6214-6
809.451.1-321.1
[AN 922167] MARC

ANSEL
UTF-86326 /2002.
Sebestyén Endre
   Hatezer angol és amerikai szólásforma és ezek magyar jelentése / Sebestyén Endre. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 963-9407-36-4 fűzött : ár nélkül
802.0-318=945.11
[AN 920025]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2002.
Szenczi Miklós (1904-1977)
   Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul! : az angol nyelv alapos elsajátításának könnyű és gyors módszere mindenki számára / írta Szenczi Miklós. - Repr. kiad., 8. utánny. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2002], cop. 1995. - 208 p. ; 22 cm
Gerinccím: Tanuljunk angolul!. - Eredeti kiadása: Wien : Novák, 195?
ISBN 963-602-626-2 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 915816]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2002.
Unger Tamás
   Német - magyar vonzatszótár : gyakorlatokkal és megoldásokkal / Unger Tamás. - Székesfehérvár : Lexika, cop. 2000. - 254, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [255].
ISBN 963-9092-93-2 fűzött : 980,- Ft
803.0-561.834(078)=945.11
[AN 796516]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2002.
Végh Béla
   Magyar - francia, francia - magyar útiszótár = Dictionnaire pour touristes hongrois - français, français - hongrois / [szerk. Végh Béla] ; [... gond. Kormányos József]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1992. - 593 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6304-5)
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 920162]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6330 /2002.
Pressburger, Giorgio
   Oh, Dio, come si scrive un romanzo? = Jaj, Istenem, hogyan kell regényt írni? / Giorgio Pressburger ; [pubbl. dall'Istituto italiano di cultura per l'Ungheria]. - 2. kiad. - Budapest : Istituto ital. di cultura, 2000. - 144 p. ; 21 cm
A borítón számozási adatként: 1
ISBN 963-00-4497-8 * fűzött : ár nélkül
82.01-31
[AN 449188]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2002.
   Romantika: világkép, művészet, irodalom / szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Hajdu Péter ; [szerzők Bengi László et al.]. - Budapest : Osiris, 2001. - 259 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-094-2 fűzött : 2800,- Ft
82.015.14(075.8)
[AN 921510]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2002.
Rulli, Stefano
   Prima di scrivere una sceneggiatura cinematografica = Mielőtt forgatókönyvet írnánk / Stefano Rulli, Giuseppe Rocca ; [pubbl. dall'Istituto italiano di cultura per l'Ungheria]. - Budapest : Istituto ital. di cultura, 2000. - 159 p. ; 21 cm
A borítón számozási adatként: 4
ISBN 963-00-4118-9 * fűzött : ár nélkül
82.01-293.7
[AN 449231]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2002.
   "What, then, is time?" : responses in English and American literature / ed. by Tibor Fabiny. - Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ., 2001. - 188 p. ; 24cm. - (Pázmány papers in English and American studies, ISSN 1587-5938 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-38-4 fűzött : ár nélkül
820(091) *** 820(73)(091) *** 82.07
[AN 922483]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6334 /2002.
   "Arany-alapra arannyal" : tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról / szerk. Szabó Zoltán. - Budapest : Tinta, 2002. - 304 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9372-25-0 fűzött : 1960,- Ft
894.511.015.19"188/191"
[AN 922529]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2002.
Kodolányi János (1899-1969)
   Ne panaszold a magányodat! : Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával : 1948-1957 / [sajtó alá rend., az előszót írta és a jegyzeteket összeáll. Horányi Károly]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2002. - 406 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-190-5 fűzött : 2700,- Ft
Kodolányi János (1899-1969)
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Szabó Lőrincné (1896-1978)
894.511(092)Kodolányi_J.(044) *** 894.511(092)Szabó_L.(044) *** 929Szabó_L.-né(044)
[AN 921450]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2002.
Kováts Dániel (1929-)
   Széphalom, Kazinczy Emlékcsarnok / [Kováts Dániel]. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 709.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-487-1 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Kazinczy_F.(036) *** 069(439-2Széphalom)
[AN 920154]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2002.
Lukácsy Sándor (1923-2001)
   Petőfi eszmerokonai / Lukácsy Sándor. - Budapest : Argumentum, 2001. - 163 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 150.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-178-6 fűzött : 1200,- Ft
894.511(092)Petőfi_S. *** 840-091"17/18"
[AN 921389]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2002.
Madách Szimpózium (7.) (1999) (Balassagyarmat ; Szügy)
   VII. Madách Szimpózium : [Balassagyarmat - Szügy, 1999] / [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2000. - 204 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 20.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-85991-4-6 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Balassagyarmat) *** 061.3(439-2Szügy)
[AN 798260]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2002.
   Nem menekülhetsz : in memoriam Illyés Gyula / [vál., szerk., összeáll. Domokos Mátyás]. - [Budapest] : Nap, 2002. - 417 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-08-7 kötött : 1950,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy.(0:82-822) *** 894.511-821
[AN 921509]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2002.
Rohonyi Zoltán (1943-)
   A romantikus korszakküszöb : a posztkantiánus episztémé: a felbomló neoklasszikus kánon és a kora romantika alakzatai a magyar irodalomban / Rohonyi Zoltán. - [Pécs] : Janus ; Budapest : Osiris, 2001. - 276 p. ; 20 cm. - (Janus/Osiris könyvtár. Irodalomtudomány,, ISSN 1587-6764)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-163-9 fűzött : 1490,- Ft
894.511(091)"18" *** 82.015.11 *** 82.015.14
[AN 922585]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6341 /2002.
Albom, Mitch
Tuesdays with Morrie (magyar)
   Keddi beszélgetések életről és halálról / Mitch Albom ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 186 p. ; 19 cm
ISBN 963-547-150-5 kötött : ár nélkül
820-96(73)=945.11 *** 128
[AN 449586]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2002.
Andrews, Virginia
The wildflowers (magyar)
   Vadvirágok / Virginia C. Andrews ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 21 cm
Regény
ISBN 963-547-602-7 *
820-31(73)=945.11
[AN 902528]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Cat. - 2002. - 164 p.
ISBN 963-547-594-2 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 922458] MARC

ANSEL
UTF-86343 /2002.
Antunes, António Lobo
O manual dos inquisidores (magyar)
   Az inkvizítor kézikönyve / António Lobo Antunes ; [Lukács Laura fordítása] ; [Benyhe János utószavával]. - Budapest : Park, cop. 2000. - 373 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-530-566-4 fűzött : ár nélkül
869.0-31=945.11
[AN 796744]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2002.
Ashton, Elizabeth
Egyptian honeymoon (magyar)
   Nászút Egyiptomban / Elizabeth Ashton ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 64 p. ; 21 cm. - (Rúzs, ISSN 1585-9819 ; 2000. okt.)
Kisregény
ISBN 963-536-776-7 fűzött : 189,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797122]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2002.
Baird, Jacqueline
The reluctant fiancée (magyar)
   Váltságdíj / Jacqueline Baird ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 222.)
Kisregény
ISBN 963-536-742-2 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797923]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2002.
Benzoni, Juliette
Le boiteux de Varsovie (magyar)
   A varsói sánta / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, [2002]-. - 19 cm
Regényciklus
840-31=945.11
[AN 922552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kék csillag. - [2002]. - 401, [3] p.
ISBN 963-9093-45-9 fűzött : 1490,- Ft
840-31=945.11
[AN 922554] MARC

ANSEL
UTF-86347 /2002.
Bradbury, Ray
Something wicked this way comes (magyar)
   Gonosz lélek közeleg / Ray Bradbury ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2002. - 302, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7113-6 kötött : 1600,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 922551]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2002.
Browning, Amanda
A husband for the taking (magyar)
   A látszat csal / Amanda Browning ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 229.)
Kisregény
ISBN 963-536-723-6 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796734]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2002.
Camilleri, Andrea
La voce del violino (magyar)
   A hegedű hangja / Andrea Camilleri ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 242 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-296-519-1 kötött : 1878,- Ft
850-312.4=945.11
[AN 922644]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2002.
Čehov, Anton Pavlovič
Tri sestry (magyar)
   Három nővér / Csehov ; ford. Kosztolányi Dezső. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 80 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Dráma
ISBN 963-9388-52-1 fűzött : ár nélkül
882-23=945.11
[AN 920009]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2002.
Chicken soup for the mother's soul (magyar)
   Megható történetek anyák napjára / Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, cop. 2002. - 269 p. ; 22 cm
ISBN 963-9442-00-3 kötött : 1890,- Ft
820-32(73)(082)=945.11 *** 394.268.2(0:82-32)
[AN 921360]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2002.
Child, Lee
The visitor (magyar)
   A titokzatos látogató / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 390 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-64-2 kötött : 1300,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 921422]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2002.
Clark, Mary Higgins
Where are the children? (magyar)
   Hová tűntek a gyerekek? / Mary Higgins Clark ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, [2002]. - 256 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9237-99-X kötött : 1690,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 922421]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2002.
Cook, Robin
Shock (magyar)
   Sokk / Robin Cook ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 381 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-218-6 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 922413]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Käthes Ehe (magyar)
   Gazdátlan szív / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : Bastei Budapest, [2001]. - 84 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 184.)
ISBN 963-296-505-1 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 920036]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Die schöne Kalifornierin (magyar)
   Kalifornia szépe / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Bastei Budapest, [2001]. - 78 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 185.)
ISBN 963-296-509-4 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 920038]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2002.
Craven, Sara
Desperate measures (magyar)
   Eladó a menyasszony / Sara Craven ; [... ford. Tarsoly Emília]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 227.)
Kisregény
ISBN 963-536-721-X fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796656]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2002.
Cussler, Clive
Shock wave (magyar)
   Hullámtörés / Clive Cussler ; [ford. Bartha Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 309 p. ; 21 cm. - (Kondor könyvek, ISSN 1418-5318)
Regény
ISBN 963-9073-94-6 kötött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 922645]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2002.
Daniels, Lucy
Dolphin diaries (magyar)
   Delfin napló / Lucy Daniels ; [ill. Judith Lawton] ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2001]-. - 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9418-10-2 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A csillagos ég alatt. - [2002]. - 151 p. : ill. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a delfinek ; ; 4.)
ISBN 963-9418-37-4 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 922573] MARC

ANSEL
UTF-86360 /2002.
Delinsky, Barbara
The woman next door (magyar)
   Zsákutca / Barbara Delinsky ; [ford. Eőry Laura]. - [Budapest] : Gabo, cop.2001. - 418 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-04-9 fűzött : 1190,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 922568]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2002.
Field, Sandra
Up close and personal (magyar)
   Sivatagi bújócska / Sandra Field ; [... ford. Ágoston Szabina]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 221.)
Kisregény
ISBN 963-536-741-4 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797922]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2002.
Fielding, Helen
Bridget Jones's diary (magyar)
   Bridget Jones naplója / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1999. - 339 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7179-9 kötött : 1500,- Ft
820-31=945.11
[AN 920076]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2002.
Fleury, Georges
Pyrrhus, Lesko et les autres (magyar)
   Kutyatörténetek / Georges Fleury ; [ford. Balázs Mária]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001, cop. 1992. - 295 p. ; 19 cm
ISBN 963-9205-10-9 fűzött : ár nélkül
840-32=945.11 *** 636.7(0:82-32)
[AN 920004]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2002.
Follett, Ken
Jackdaws (magyar)
   Vadmacskák / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 461 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9421-01-4 kötött : 1990,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 922434]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2002.
Hohlbein, Wolfgang
Das Avalon-Projekt (magyar)
   Az Avalon-terv / Wolfgang Hohlbein ; [ford. Szalay Tamás]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 557 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-176-6 kötött : ár nélkül
830-312.9=945.11
[AN 921432]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2002.
Horton, Naomi
Wild blood (magyar)
   A vér szava / Naomi Horton ; [... ford. Szilágyi Zsuzsa]. Pályán kívül / Alyssa Dean ; [... ford. Dióssi Gábor]. Fogd a kezem! / Susan Mallery ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2000/4.)
Egys. cím: Wild blood. Rescuing Christine. The secret wife. - Kisregények
ISBN 963-536-663-9 fűzött : 579,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 797248]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2002.
Houellebecq, Michel
Les particules élémentaires (magyar)
   Elemi részecskék / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a ... versbetéteket Tótfalusi István ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 324 p. ; 21 cm
Regény
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2214-3)
840-31=945.11
[AN 920971]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2002.
Jacobs, Gerald
Sacred games (magyar)
   Szentjátékok / Gerald Jacobs ; [ford. Novák György]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 262 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-296-516-7 kötött : 1878,- Ft
820-31=945.11
[AN 921492]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2002.
Johansen, Iris
Final target (magyar)
   A végső célpont / Iris Johansen ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 348 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9421-03-0 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 922422]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2002.
King, Robert J.
Invasion (magyar)
   Invázió : Invázió-ciklus I. kötet / J. Robert King. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 272 p. : ill. ; 18 cm
Regény. - Magic the gathering (keretcím)
ISBN 963-86207-5-7 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 922570]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2002.
King, Stephen
Cujo (magyar)
   Cujo / Stephen King ; [ford. Boris János]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1989. - 361 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7098-9 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 920924]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2002.
Kiss Ottó (1963-)
   Volt egyszer egy folyóirat : az Új Auróra vázlatos története / Kiss Ottó. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2001. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Művelődéstörténeti kiskönyvtár, ISSN 1588-5615)
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 963-7141-80-4 fűzött : ár nélkül
Új Auróra, ISSN 0133-2295
82 *** 050(439)Új_Auróra
[AN 922714]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2002.
Lamb, Charlotte
Seduction (magyar)
   Leányrablás Londonban / Charlotte Lamb ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 63 p. ; 21 cm. - (Rúzs, ISSN 1585-9835 ; 2000. jún.)
Kisregény
ISBN 963-536-772-4 fűzött : 167,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 454809]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2002.
Leon, Donna
Death at la Fenice (magyar)
   Cián Velencében / Donna Leon ; Tandori Dezső fordítása. - [Budapest] : [Ab Ovo], 2000. - 281, [2] p. ; 18 cm. - (Noxa könyvek)
Regény
ISBN 963-7853-89-8 fűzött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[AN 457420]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2002.
Lindquist, Mark
Never mind Nirvana (magyar)
   Never mind Nirvana : [regény] / Mark Lindquist ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2002. - 286 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7125-X fűzött : 1700,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 922633]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2002.
Ludlum, Robert
The Osterman weekend (magyar)
   Az Osterman-víkend / Robert Ludlum ; [ford. Melis Pálma]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2000]. - 358 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-174-0 fűzött : 898,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 449768]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2002.
Maclay, Charlotte
Accidental roommates (magyar)
   Betűhiba / Charlotte Maclay ; [... ford. Halasi Zoltán]. Felügyelet alatt / Carolyn Andrews ; [... ford. Ágoston Szabina]. Le sem tagadhatod / Pamela Macaluso ; [... ford. Németh Noémi]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 288 : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2000/3.)
Egys. cím: Accidental roommates. The black sheep. The loneliest cowboy. - Kisregények
ISBN 963-536-842-9 * fűzött : 579,- Ft (hibás ISBN 963-536-660-4)
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 797247]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2002.
MacLean, Alistair
The satan bug (magyar)
   Apokalipszis / Alistair MacLean ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 287 p. ; 21 cm. - (Kondor könyvek, ISSN 1418-5318)
Regény
ISBN 963-679-165-1 kötött : 1490,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 922646]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2002.
Mann, Thomas
   Naplók, 1940-1955 : válogatás / Thomas Mann ; [vál. Mádl Antal] ; [ford., a jegyzeteket és az életrajzi jegyzeteket összeáll. Schweitzer Pál. - Budapest : Európa, 2002. - 677 p. ; 21 cm. - (Memoria mundi, ISSN 1585-4760)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7045-8 kötött : 2800,- Ft
Mann, Thomas
830-94=945.11
[AN 921443]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2002.
McKenna, Juliet E.
The thief's gamble (magyar)
   Veszélyes játszma : Einarinn első legendája / Juliet E. McKenna ; [ford. Nyirkos [!Nyikos] Eszter, Németh Kálmán]. - Budapest : Beholder, 2002. - 458 p. : ill. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-08-6 fűzött : 1598,- Ft (hibás ISBN 963-9399-07-8)
820-312.9=945.11
[AN 922636]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2002.
Merle, Robert
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - Budapest : Európa, 2001. - 331 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7144-6 fűzött : 750,- Ft
840-31=945.11
[AN 915848]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2002.
   Meseözön. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2001]. - 350 p. ; 29 cm
ISBN 963-9117-19-6 kötött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 920972]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2002.
Michaels, Leigh
The husband project (magyar)
   Orvosi beavatkozás / Leigh Michaels ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 228.)
Kisregény
ISBN 963-536-722-8 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796657]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2002.
Michaels, Leigh
The playboy assignment (magyar)
   Képes beszéd / Leigh Michaels ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 226.)
Kisregény
ISBN 963-536-720-1 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796576]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2002.
Mortimer, Carole
Engaged to Jarrod Stone (magyar)
   Viharos eljegyzés / Carole Mortimer ; [... ford. Németh Mária]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 64 p. ; 21 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2000. okt.)
Kisregény
ISBN 963-536-782-1 fűzött : 189,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797127]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2002.
Napier, Susan
Reckless conduct (magyar)
   Nem adom fel! / Susan Napier ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 230.)
Kisregény
ISBN 963-536-724-4 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796730]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2002.
Neels, Betty
Hannah (magyar)
   Nekem te vagy a legszebb! / Betty Neels ; [... ford. Noll Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 63 p. ; 21 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2000. jún.)
Kisregény
ISBN 963-536-778-3 fűzött : 167,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 454808]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2002.
Owens Malek, Doreen
Daddy's choice (magyar)
   Új fészek / Doreen Owens Malek ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 118.)
Kisregény
ISBN 963-536-713-9 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797166]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2002.
Pemberton, Gwen
Wooing Wanda (magyar)
   Úgy, mint rég / Gwen Pemberton ; [... ford. Kollár Emese]. Milliomos álruhában / Jan Hudson ; [... ford. Almássy Tamás]. Hajlékomba várlak / Sally Wentworth ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2000/5.)
Egys. cím: Wooing Wanda. A very public affair. One ticket to Texas. - Kisregények
ISBN 963-536-664-7 fűzött : 599,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 797131]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2002.
Poe, Edgar Allan
   A holló : versek és más elbeszélések / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály et al.] ; [vál., szerk., a jegyzeteket összeáll. Ferencz Győző]. - Budapest : Európa, 2002. - 237 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
A vál. a "Collected works of Edgar Allan Poe" (Cambridge : The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1969) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7116-0 fűzött : 600,- Ft
820-32(73)=945.11 *** 820-14(73)=945.11
[AN 921425]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2002.
Pozzessere, Heather Graham
Long, lean and lethal (magyar)
   Halálos sorozat / Heather Graham ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 271 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9329-37-1 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 922600]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2002.
Retif de la Bretonne, Nicolas Edme
L'Anti-Justine ou Les délices de l'amour (magyar)
   Anti-Justine / Restif de la Bretonne ; [ford. és az utószót írta Adamik Lajos]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 192 p. ; 21 cm
Regény. - Megj. "A nagy francia ágy" címmel is
ISBN 963-9227-98-6 kötött : 1400,- Ft
840-993=945.11 *** 840-31=945.11
[AN 922582]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2002.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Goblet of Fire (magyar)
   Harry Potter és a Tűz Serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002. - 674, [4] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 963-9307-30-0 kötött : 2690,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 920874]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2002.
Saint-Exupéry, Antoine de
   Éjszakai repülés : négy regény / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György, Pór Judit]. - Budapest : Európa, 2002. - 378, [3] p. ; 24 cm
Tart.: A déli futárgép ; Éjszakai repülés ; Az ember földje ; A hadirepülő. - Egys. cím: Courrier sud ; Vol de nuit ; Terre des hommes ; Pilote de guerre
ISBN 963-07-7109-8 kötött : 2200,- Ft
840-31=945.11
[AN 920870]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2002.
Sanderson, Gill
Lakeland nurse (magyar)
   Rád szavaztam / Gill Sanderson ; [... ford. Jurányi Andrea]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 164.)
Kisregény
ISBN 963-536-757-0 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797185]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2002.
Sargent, Carl
Shroud of madness (magyar)
   Thérai vér / Carl Sargent, Marc Gascoigne ; [ford. Nyikos Eszter, Németh Kálmán]. - Budapest : Beholder, 2000. - 282 p. : ill. ; 19 cm. - (Earth dawn, ISSN 1419-2799)
Regény
ISBN 963-9047-57-0 fűzött : 998,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 797018]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2002.
Schmidt, Luise
Tussi di Mare (magyar)
   Fruska di Mare : erotikus történetek / Luise Schmidt ; [ford. Steczina Ottilia]. - [Győr] : Lilith K., 2000. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 963-86054-1-3 fűzött : 1200,- Ft
830-32=945.11
[AN 796687]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2002.
Shelton, Helen
Poppys passion (magyar)
   A rakoncátlan doktornő / Helen Shelton ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 165.)
Kisregény
ISBN 963-536-758-9 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797191]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2002.
Smith, Wilbur
Hungry as the sea (magyar)
   Éhes, akár a tenger / Wilbur Smith ; [ford. Székely G. János]. - [Budapest] : Delej, [2001]. - 590 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-35-4 fűzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 920005]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2002.
Snicket, Lemony
Series of unfortunate events (magyar)
   A balszerencse áradása / írta Lemony Snicket ; ill. Brett Helquist. - Budapest : Egmont Hungary, 2001-. - 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-696-X *
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 906645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A rejtélyes levél / [ford. Fedina Lídia]. - 2002. - 201 p. : ill.
ISBN 963-627-690-0 kötött : 1299,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 921364] MARC

ANSEL
UTF-86401 /2002.
Spencer, Catherine
Dante's twins (magyar)
   Dupla öröm / Catherine Spencer ; [... ford. Lengyel Zoltán]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 117.)
Kisregény
ISBN 963-536-712-0 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797174]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2002.
Spencer, Catherine
Tempting Lucas (magyar)
   Tiéd minden éjszakám / Catherine Spencer ; [... ford. Szántó Judit]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 234.)
Kisregény
ISBN 963-536-728-7 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796916]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2002.
Stevens, Lynsey
His cousin's wife (magyar)
   Az a régi nyár / Lynsey Stevens ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 225.)
Kisregény
ISBN 963-536-719-8 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796565]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2002.
Stevenson, Robert Louis
The black arrow (magyar)
   A fekete nyíl / R. L. Stevenson ; ford. Szinnai Tivadar ; Szecskó Tamás rajzaival. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 241, [3] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-488-9 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 921621]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2002.
Sue, Eugène
Les mystères de Paris (magyar)
   Párizs rejtelmei / Eugène Sue ; [a nyelvi szerkesztést Szabó Krisztina és Szegő Yvette végezte] ; [a kísérő tanulmányokat ... Kovács Ilona és Keresztúrszki Ida írta]. - [Budapest] : Pallas Stúdió : Attraktor Kft., 2002. - 752 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9207-54-3 kötött : 4690,- Ft
840-31=945.11
[AN 922566]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2002.
   Szomszédos népek - szomszédos kultúrák / szerk. Bokor József, Szíjártó Imre. - Maribor : Maribori Egy. Ped. Kar M. Int. ; Szombathely : BDF Szlavisztikai Int., 2001. - 121 p. ; 24 cm. - (A Maribori Magyar Intézet kiadványai ; ; 2.)
A tanulmányok váltakozva magyar és szlovén nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9290-20-3 fűzött : ár nélkül
886.3.091 *** 894.511.091
[AN 921623]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2002.
Twain, Mark
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor]. - [Budapest] : Impresszum, [2001]. - 286 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-85899-7-3 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 920875]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2002.
Twain, Mark
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor]. - [Budapest] : Impresszum, [2001]. - 200 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-85899-6-5 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 920876]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2002.
Van Dyke, Henry
The story of the other wise man (magyar)
   Artabán, a negyedik király / [az eredeti mű fordítását és átdolgozását Bistey Zsuzsa végezte] ; [a könyv illusztrációit David Newbatt kész.]. - [Ispánk] : Arkánum, 2001. - 84 p. : ill., színes ; 29 cm
Az eredeti elbeszélés szerzője Van Dyke, Henry. - Megj. "A negyedik keleti bölcs" címmel is. - Az átd. a műből készült adventi színjáték
ISBN 963-00-8469-4 fűzött : ár nélkül
820-32(73)=945.11 *** 894.511-2 *** 75(410)(092)Newbatt,_D.
[AN 921592]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2002.
Wibberley, Mary
The taming of Tamsin (magyar)
   Majdnem elveszítettelek / Mary Wibberley ; [... ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 64 p. ; 21 cm. - (Rúzs, ISSN 1585-9835 ; 2000. nov.)
Kisregény
ISBN 963-536-785-6 fűzött : 199,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797125]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2002.
Zimler, Richard
The last kabbalist of Lisbon (magyar)
   Az utolsó lisszaboni kabbalista / Richard Zimler ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2002. - 380 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-528-551-5 kötött : 2790,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 922437]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6412 /2002.
Arany János (1817-1882)
   Rege a csodaszarvasról / Arany János ; L. Ritók Nóra ... rajz. - Szekszárd : Babits, 2002. - 25 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9272-60-4 kötött : ár nélkül
894.511-13 *** 76(439)(092)Ritók_N.L.
[AN 920990]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Magyar mese- és mondavilág / Benedek Elek. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2000-. - ill. ; 20 cm
Ill. Széchy Gyula. - A 2. köteten "Ezer év meseköltése" alcímmel. - Az 1922-1924 között Budapesten, az Athenaeum kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-9320-10-2 *
894.511-343(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 431947]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5/1. - [2001]. - 272 p.
ISBN 963-9320-74-9 fűzött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 921456] MARC

ANSEL
UTF-8


   5/2. - [2001]. - 256 p.
ISBN 963-9320-75-7 fűzött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 921460] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2. - [2001]. - 244 p.
ISBN 963-9320-71-4 fűzött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 921463] MARC

ANSEL
UTF-86414 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Szélike királykisasszony : válogatott mesék / Benedek Elek. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2001]. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-9320-67-6 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 920108]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2002.
Bod Péter (1712-1769)
Művek (vál.)
   Bod Péter írásaiból, írásairól / [szerk. Ugrin Gáborné] ; [... vál. Bellágh Rózsa, Korompay Bertalanné, Ladányi Sándor] ; [közread. a] Bod Péter Társaság. - 2. jav. kiad. - Budapest : Püski, 2002. - 157, [2] p. : ill. ; 20 cm
Monok István bevezetőjével. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9337-58-7 * fűzött : 560,- Ft (hibás ISBN 963-9337-58-0)
Bod Péter (1712-1769)
894.511-821 *** 894.511(092)Bod_P.
[AN 920081]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2002.
Bruckner, Sheila
   Eszelős némber / Sheila Bruckner. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 103.)
Kisregény
ISBN 963-9248-49-5 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 797365]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2002.
Csáth Géza (1887-1919)
   Opium : selected stories by Géza Csáth / sel. and transl. by Judith Sollosy. - Budapest : Corvina, 2002. - 134 p. ; 22 cm
ISBN 963-13-4913-6 fűzött : 2000,- Ft
894.511-32=20
[AN 922647]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2002.
Czímer Istvánné (1929-)
   Ó-év-könyv / [a verseket írta és ... kiadta Czímer Istvánné született Vincze Teréz]. - Tiszaalpár : Czímer I.-né, 2000. - 145 p. ; 22 cm
ISBN 963-440-077-9 * kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798247]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2002.
Demeter Sándor (1932-)
   Ősz varázsa / Demeter Sándor. - Nyírtura [!Budapest] : Biró, 2002. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9289-36-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 922414]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2002.
   Dunánál : versek : válogatás a Belvárosi Ifjúsági Ház A Dunánál című verspályázatának anyagaiból / szerk. Angyal János. - Budapest : Anonymus, 2000. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 963-7966-79-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 379.825-053.6
[AN 797134]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2002.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi / Fazekas Mihály ; Szántó Piroska rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 50, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
Elbeszélő költemény
ISBN 963-346-485-4 kötött : ár nélkül
894.511-13
[AN 921424]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2002.
Fehér Klára (1922-1996)
   Perben, haragban ; Narkózis ; Négy nap a paradicsomban ; Sárgaláz ; Erkölcsi bizonyítvány / Fehér Klára. - Szekszárd : Babits, 2002. - 319, [2] p. ; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza, ISSN 1419-2934)
Kisregények
ISBN 963-9272-61-2 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 921731]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2002.
Fekete Gyula (1922-)
   Fürdik a hal : [válogatott novellák] / Fekete Gyula. - Budapest : M. Írószövets. : Belvárosi Kvk., 2000. - 167, [3] p. ; 25 cm. - (Bibliotheca Hungarica, ISSN 1216-5786)
ISBN 963-9114-28-6 kötött : 1100,- Ft
894.511-32 *** 894.511-34
[AN 796727]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Téli berek / Fekete István. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 339 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7660-6 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 920939]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2002.
Földes Tamás
   Az arc / Földes Tamás. - Budapest : Credit, 2000. - 202 p. ; 15 cm
Regény
ISBN 963-7433-03-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 449632]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2002.
   A forradalom költészete : költemények és közlemények az 1848/1849-ki szabadságharc idejéből / szerk. és kiad. Áldor Imre. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002. - [2], 358, [2] p., [1] t.fol. : ill. ; 18 cm
Eredeti kiadása: Pest : Heckenast, 1867
ISBN 963-9272-66-3 kötött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 943.9"1848/1849"(0:82-822) *** 894.511-92(082)
[AN 922441]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2002.
Garaczi László (1956-)
   Az olyanok, mint te : három színdarab / Garaczi László. - Pécs : Jelenkor, 2000. - 148 p. ; 20 cm
Tart.: Csodálatos vadállatok ; Fesd feketére! ; Prédales
ISBN 963-676-236-8 fűzött : 1200,- Ft
894.511-2
[AN 796747]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2002.
Hajzer Margit
   A legszebb éveim / Hajzer Margit. - Budapest ; Berettyóújfalu : B. Tónus BT, 2000. - 28 p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 9.)
ISBN 963-00-5307-1 fűzött : ár nélkül
Hajzer Margit
894.511-94
[AN 797973]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2002.
Harsányi Juhász Ferenc (1915-1997)
   Keresztmetszet a korban: 1915-1997 / Harsányi Juhász Ferenc. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 211 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-640-698-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-690-7)
894.511-14
[AN 449148]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2002.
Hegedűs Béla (1946-)
   Megkövesedett szerelem / Hegedűs Béla. - Kecskemét : Szerző, 2000. - 159 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-640-214-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797358]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2002.
Horvai Miklós (1945-1976)
   Válogatott versek / Horvai Miklós ; [... vál. és az előszót írta Farkas Zsolt]. - Budapest : Enciklopédia, cop. 2001. - 76, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-8477-54-7 fűzött : 500,- Ft
894.511-14
[AN 921397]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2002.
Horváth Norbert
   Alizka története / Horváth Norbert és Norbertné. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 14 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-610-3 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 449155]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2002.
Janikovszky Éva (1926-)
   Kire ütött ez a gyerek? / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7664-9 kötött : ár nélkül
894.511-93
[AN 920187]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2002.
Jasper Gyula
   A semmi partján : versek / Jasper Gyula ; [az illusztrációkat kész. Nagy Tamás]. - Budapest : Regiszter, 2002. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9398-7 kötött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 921665]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2002.
   A jég birodalma : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 356 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 22.)
ISBN 963-9346-46-2 kötött : 1298,- Ft
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 922553]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2002.
Kenneth, Claire
   Neonfény a Nílus felett : [regény] / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2001]. - 335 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok)
ISBN 963-9418-08-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 920087]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2002.
Kepes András (1948-)
   Történetek / Kepes András. - [Budapest] : Park, 2001. - 340, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kepes krónika)
ISBN 963-530-561-3 kötött : ár nélkül
894.511-92
[AN 920943]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2002.
Keve Mártonné
   Egy óvónő feljegyzései / Keve Mártonné ; [közread. a Kincskereső és Mesevár Óvodák ...]. - Dunaújváros : Kincskereső Óvoda : Mesevár Óvoda, [2000]. - 49, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5280-6 * fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 372.3
[AN 797421]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2002.
Kisvarsányi Géza
   Földi siratás, kozmikus emelkedés, aranyláz / Kisvarsányi Géza. - Budapest : Kisvarsányi G., 2000. - 154, [3] p. ; 20 cm
Egyes versek angol nyelven
ISBN 963-640-699-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 820-14(73)
[AN 449159]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2002.
D. Péter
   Bőrséta : aberrátumok / Kő D. Péter. - Szeged : Szerző, 2002. - 154 p. ; 19 cm
ISBN 963-440-749-8 fűzött : 890,- Ft
894.511-993 *** 894.511-43 *** 616.89-008.442(0:82-993)
[AN 922507]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2002.
Komjáthy Anzelm (1818-1900)
   Önéletírás / Komjáthy Anzelm. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2000. - 96, [2] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 19.)
ISBN 963-85991-3-8 fűzött : ár nélkül
Komjáthy Anzelm (1818-1900)
894.511-94
[AN 798252]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2002.
Kónya Mária (1935-)
   Ezer évünk tükörképe / Kónya Mária ; [az illusztrációkat kész. Radnai Krisztián]. - Nádasd : Kónya M., 2001. - 78 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-440-357-3 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 921430]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2002.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (angol)
   Tragedy of the man / Imre Madách ; transl. ... by Ottó Tomschey. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2000. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 21.)
Dráma
ISBN 963-85991-5-4 fűzött : ár nélkül
894.511-121=20
[AN 798261]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2002.
Maison, Syndie
   Nagy kaland / Syndie Maison. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 104.)
Kisregény
ISBN 963-9248-48-7 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 797363]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2002.
Markó Pál (1933-)
   Halk harangütés / Markó Pál. - Szeged : Bába, 2000. - 280 p. : ill. ; 20 cm. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607 ; 55.)
Versek
ISBN 963-9144-67-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 920933]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2002.
Maruzsenszki Andor (1983-)
   Jósda / Maruzsenszki Andor ; [ill. Battay Szilvia] ; [kiad. a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma]. - [Kiskunhalas] : Kiskunhalasi Ref. Koll. Szilády Gimnáziuma, 2000. - 93 p. : ill. ; 20 cm
Versek. - Példányszám: 200
ISBN 963-00-5244-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797222]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2002.
Máthé László
   2002-es választási útmutató / Bikafalvi Máthé László ; [graf. Izsák Jenő]. - [Budapest] : Második Könyv K., [2002]. - 128 p. : ill. ; 17 cm
Szatírák
ISBN 963-86215-2-4 fűzött : 980,- Ft
894.511-7 *** 32(0:82-7)
[AN 922516]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2002.
   Mátyás király és az igazmondó juhász / [... graf. L'mear]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2001]. - 187, [5] p. : ill. ; 20 cm
Mesék
ISBN 963-9117-10-2 fűzött : 398,- Ft
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.223(=875)(092)Mátyás,_I.
[AN 915853]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2002.
McDowell, Judith
   Egy szerelem New Yorkban / Judith McDowell. - [Budapest] : Horizont, [2002]. - 111 p. ; 21 cm. - (Új Sylvie,, ISBN 1215-2757 ; ; 1.)
Regény
ISBN 963-86158-0-X fűzött : 393,- Ft
894.511-312.5
[AN 921446]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2002.
Mészáros Sándorné
   Elrabolt éveim a Gulagon : emlékirat / Mészáros Sándorné. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2000. - 89 p. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 102.)
ISBN 963-8352-69-8 fűzött : ár nélkül
Mészáros Sándorné
894.511-94(477.87)
[AN 797008]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője : regény / Mikszáth Kálmán ; [utószó Fábri Anna]. - Budapest : Európa, 2000. - 187, [4] p. ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 69.)
ISBN 963-07-6777-5 kötött : 590,- Ft
894.511-31
[AN 449779]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2002.
Moldova György (1934-)
   Régi nóta : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2002. - 322, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9291-26-9 kötött : ár nélkül
Moldova György (1934-)
894.511-94
[AN 921065]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2002.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Molnár Péter rajz.]. - 38. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7663-0 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 920094]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2002.
Moré Ákos
   A legjobb zsidóviccek / [összeáll. Moré Ákos]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001]. - 78 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár ; ; 3.)
ISBN 963-04-7188-4 fűzött : ár nélkül
894.511-845 *** 398.94
[AN 920168]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2002.
   Nem! Nem! Soha! : a magyar fájdalom, dac és élniakarás versei / [... vál. Fejes Imre, Kun Miklós Jenő, Polgárdy Géza] ; [előszót írta Polgárdy Géza]. - Budapest : Ménrót, 2002. - 176 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86127-2-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 341.382"1920"(0:82-14)
[AN 922564]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2002.
Nemes István (1961-)
   Fekete lángok : regény a Káosz világán / John Caldwell. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 277 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 89.)
A Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-47-0 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 922546]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2002.
Ormos Ferenc (1915-)
   Ötven év a katedrán / Ormos Ferenc. - Hódmezővásárhely ; Budapest : Máyer, 2000. - 62 p., [32] t. : ill. ; 20 cm. - (Vásárhelyi téka, ISSN 1217-0968 ; 14.)
ISBN 963-85594-9-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85594-9-2)
Ormos Ferenc (1915-)
894.511-94
[AN 797946]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2002.
Parker, Cynthia
   Forró éjszakák / Cynthia Parker. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Jánosi L., cop. 2002. - 205 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-440-636-X fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 920095]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2002.
Paulina Éva (1956-)
   Többé nem hagyom magam / Eva Paul. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 125 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 100.)
Kisregény
ISBN 963-9248-37-1 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 796976]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2002.
Polcz Alaine (1922-)
   Macskaregény / Polcz Alaine. - Utánny. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2000. - 160 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-00-3567-7 * fűzött : 850,- FtISBN 80-7149-135-7
894.511-32
[AN 449170]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2002.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Művek
   Rejtő Jenő összegyűjtött művei. - [Pécs] : Alexandra, 2001-. - 6 db ; 22 cm
ISBN 963-368-085-9
894.511-311.5
[AN 908177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A három testőr Afrikában és más történetek. - [2001]. - 796 p.
ISBN 963-368-171-5 kötött : ár nélkül
894.511-311.3
[AN 921468] MARC

ANSEL
UTF-86462 /2002.
Rideg Sándor (1903-1966)
   Indul a bakterház / Rideg Sándor. - Budapest : Ciceró, [2001]. - 143 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-539-355-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 920089]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2002.
Rot, Catherine
   Közvetlen közelben / Catherine Rot. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 102.)
Kisregény
ISBN 963-9248-46-0 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 797364]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2002.
Rózsa György (1922-)
   Változatok Ingres hegedűjére és Chagall-inspirációk / Rózsa György ; [... az előszót írta Kabdebó Tamás]. - Budapest : Argumentum, 2001. - 122 p. ; 19 cm
Versek, aforizmák, publicisztikai írások
ISBN 963-446-189-1 fűzött : 1600,- Ft
894.511-821
[AN 921334]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2002.
Soud, Leila A.
   Sivatagi árnyék / Leila A. Soud. - Budapest : Totem, 2002. - 285 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-590-174-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.6
[AN 922591]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2002.
St. Clair, Agnes
   Fekete, fehér, igen, nem / Agnes St. Clair. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 101.)
Kisregény
ISBN 963-9248-44-4 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 796983]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2002.
Stone, Amanda
   Az utolsó grófnő / Amanda Stone. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 124 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 103.)
Kisregény
ISBN 963-9248-43-6 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 797366]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2002.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   A huszonhatodik év : lírai rekviem százhúsz szonettben / Szabó Lőrinc. - Budapest : Sziget, 2002. - 132, [9] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-8138-66-1 kötött : ár nélkül
894.511-193.3
[AN 920007]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2002.
Szántó Ágnes
   Ébredés / Szántó Ágnes. - [Budapest] : Holnap, cop. 2002. - 85 p. ; 20 cm
Kisregény
ISBN 963-346-487-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 921386]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2002.
Szentjóbi Szabó László (1767-1795)
Művek (vál.)
   Szentjóbi Szabó László összes költeményei / sajtó alá rend. Debreczeni Attila. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 206 p. ; 24 cm. - (Régi magyar költők tára, XVIII. század, ISSN 1416-6682 ; 6.)
ISBN 963-506-437-3 fűzött : 2300,- Ft
894.511-14 *** 894.511(092)SzentjóbiSzabó_L.
[AN 922589]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2002.
Szentmárki László (1924-)
   Dalt dúdolva várok a halálra / Szentmárki László. - Veszprém : Viza Kft., 2000. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-440-050-7 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797356]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2002.
   "Szülőföldem szép határa!" : Győr-Moson-Sopron megyei irodalmi olvasókönyv / szerk. Baksa Péter ; [közread. a ... Radnóti Miklós Emlékbizottság és Irodalmi Társaság]. - [Győr] : Hazánk : Radnóti M. Emlékbiz. és Irod. Társ., [2000]. - 312 p. ; 24 cm
ISBN 963-7586-62-8 fűzött : ár nélkül
894.511-822(439.114) *** 894.511(439.114)(092)
[AN 797032]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2002.
Tibayné Pártos Judit
   Örökzöldségek : csuhéj! So'sem lombozódunk le! / Tibayné Pártos Judit. - Dunakeszi : Aquila Műhely, [2000]. - 83 p. ; 17x25 cm
ISBN 963-00-3885-4 fűzött : 700,- Ft
894.511-7
[AN 797145]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2002.
Tormay Cècile (1876-1937)
   A régi ház : regény / Tormay Cècile. - Budapest : M. Ház, 2001. - 264 p. ; 21 cm. - (Tormay Cècile művei ; ; 2.). (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-9335-05-3 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 921682]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2002.
Vályogosné Kozma Ágnes (1929-)
   Gyermekszájból szóljon az ének / Vályogosné Kozma Ágnes. - Budapest : Vályogosné Kozma Á., 2000. - 80 p. : ill. ; 21 cm
A 2. r. gyűjtemény ismeretlen szerzőktől. - Példányszám: 500
ISBN 963-640-774-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 796399]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2002.
Vámos Anna (1929-)
   Igaz történetek és elmélkedések / Vámos Anna. - [Budapest] : Szerző, 2000. - 120 p. ; 24 cm
Borítócím: 100 novella az élet jobbításához
ISBN 963-640-817-3 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 244(0:82-32)
[AN 458270]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2002.
Varga Katalin (1928-)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 24. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Mesék, versek
ISBN 963-11-7661-4 kötött : 1150,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 920976]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2002.
Virágos Emese
   Tűzvirág / Virágos Emese. - Debrecen : Szerző, 2001. - 76 p. ; 17 cm
Versek
ISBN 963-440-632-7 fűzött : 500,- Ft
894.511-14
[AN 921609]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2002.
Weaver, Andrea
   Társasjáték / Andrea Weaver. - Budapest : Holnap, 2002. - 302 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-464-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 921421]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2002.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Octopus, avagy Szent György és a sárkány históriája : tragikomédia öt felvonásban, két részben ; [... szövegváltozatát Fodor Géza et al. kész.] ; [közread. a] ... Katona József Színház. - Budapest : Balassi : Katona J. Szính., cop. 2002. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 963-506-385-7 fűzött : 950, - Ft
894.511-2
[AN 922557]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2002.
Zádori Bence
   Pockosi vész / Zádori Bence. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 158 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9416-06-1 fűzött : 640,- Ft
894.511-31
[AN 922525]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6482 /2002.
Borza, Lucia
   Ghicitori / Lucia Borza ; ... il. de Cristina Martin ; [publ. Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria]. - Giula : Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, 2000. - 67 p. : ill., főként színes ; 14x21 cm
ISBN 963-00-4711-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3673-5)
087.5(084.1)
[AN 451641]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2002.
Disney, Walt
Atlantis (magyar)
   Atlantisz : az elveszett kontinens / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2002]. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese. - Borítócím: Atlantisz : az elveszett birodalom
ISBN 963-627-654-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 921490]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2002.
Disney, Walt
Bambi (magyar)
   Bambi / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2002]. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-604-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 921471]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2002.
Disney, Walt
Christmas at the North Pole (magyar)
   Karácsony az Északi-sarkon / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2002]. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-670-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 921486]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2002.
Disney, Walt
Donald Duck's birthday (magyar)
   Donald Kacsa szülinapja / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2002]. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-616-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 921526]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2002.
Disney, Walt
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2002]. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-613-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 921458]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2002.
Disney, Walt
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2002]. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-611-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 921462]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2002.
Disney, Walt
Monsters, Inc. (magyar)
   Szörny Rt / Disney ; [közrem.] Pixar ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, [2002]. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-683-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 921482]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2002.
Disney, Walt
Monsters, Inc. (magyar)
   Szörny Rt / Walt Disney ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 34.)
ISBN 963-627-689-7 kötött : 2145,- Ft
087.5(084.1)
[AN 922453]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2002.
Disney, Walt
Pocahontas (magyar)
   Pocahontas / Walt Disney ; [ford. Bikádi Katalin]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2002]. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mesekönyv
ISBN 963-627-682-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 922000]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2002.
Disney, Walt
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2002]. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-619-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 921522]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2002.
Disney, Walt
Snow White and the seven dwarfs (magyar)
   Hófehérke és a hét törpe / Walt Disney ; [ford. Esztó Barbara]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mesekönyv
ISBN 963-627-104-6 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-149-6)
087.5(084.1)
[AN 921994]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Discovering shapes (magyar)
   Barangolás a formák birodalmában / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Ysenda Maxtone-Graham]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-393-6 fűzött : ár nélkül
087.5 *** 7.01(02.053.2)
[AN 920973]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Everyone has his own taste (magyar)
   Szemfüles érzékszervek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-609-9)
087.5(084.1)
[AN 921514]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Garden of flower (magyar)
   A virágoskert / [szöveg Ysenda Maxtone Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-605-6)
087.5(084.1)
[AN 921518]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
A juicy day (magyar)
   A nagy nyári gyümölcsparti / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-615-3)
087.5(084.1)
[AN 921498]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Little Big Roo (magyar)
   A kis kengurupalánta / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-669-2)
087.5(084.1)
[AN 921459]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Piglet's treeclimbing adventure (magyar)
   Malacka a fa tetején / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-617-X)
087.5(084.1)
[AN 921489]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Who is afraid of the heffalump? (magyar)
   Csak nem féltek egy vuclitól? / [szöveg Ysenda Maxtone Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-652-8)
087.5(084.1)
[AN 921444]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Who likes bugs (magyar)
   Csodabogarak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-610-2)
087.5(084.1)
[AN 921507]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Állatóvoda / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
ISBN 963-8198-63-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449804]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Angyalka ajándéka / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-66-4 kötött : 298,- Ft
087.5(084.1)
[AN 449821]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Foltos, az éhes kiskutya / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-71-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449841]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Hápi és barátai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-88-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8198-54-0)
087.5(084.1)
[AN 449842]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2002.
Radvány Zsuzsa
   A kis erdeifenyő / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-8198-68-0 kötött : 298,- Ft
087.5(084.1)
[AN 449834]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2002.
Radvány Zsuzsa
   A legszebb hóember / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-67-2 kötött : 298,- Ft
087.5(084.1)
[AN 449825]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Misi és barátai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-52-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449814]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Tappancs, az éhes kiscica / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-70-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449839]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Tapsi és barátai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-53-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449818]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Tüsi, az éhes kissüni / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-69-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449838]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2002.
Simard, Christine
The sleepytime library (magyar)
   Esti mesék Tapsival : 4 kedves mesekönyv / írta Christine Simar [!Simard] és Chatrine [!Catherine] Solyom ; ill. Pawel Pawla [!Pawlak] ; magyar szöveg Cserna György. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 1 doboz : ill., színes ; 9x13x8 cm
Tart.: Tapsi nyuszi és a varázstakaró ; Tapsi nyuszi és a zenedoboz ; A holdbéli barát ; Tapsi nyuszi holdutazása
ISBN 963-368-014-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 922765]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2002.
Tiny tales library (magyar)
   Pindur mesék könyvtára : 4 klasszikus mesekönyv a dobozban! / ill. Éric Plouffe ; magyar szöveg Cserna György. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 1 doboz : ill., színes ; 9x13x8 cm
Tart.: Rosszcsont Kata és a három medve ; A három kismalac ; A rút kiskacsa ; Piroska és a farkas
ISBN 963-368-015-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 922760]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2002.
Védère d'Auria, Pascale
   Nyuszi család boldogsága / írta Pascale Védère d'Auria ; ill. Pierre Couronne ; ford. Fodorné Koller Zsuzsa. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2002]. - [18] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesél a tanya)
ISBN 963-9379-10-7 kötött : 850,- Ft
087.5(084.1)
[AN 921654]
MARC

ANSEL
UTF-8