MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:56:30
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

3615 /2002.
Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa)
   A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár nyomdatermékei : könyvek, 1987-1999 / [összeáll. Hoffer Katalin]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 1999. - 84 p., [12] t. : ill., főként színes ; 8x6 cm
JMVK (borító- és gerinccím). - Bibliofil kiad.
ISBN 963-03-8785-9 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-8785-9x)
017.4(439-2Pápa)
[AN 455557]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

3616 /2002.
Csécs Teréz
   A Szép-Literatúrai Ajándék (1821-1841) és a Koszorú Szépliteratúrai Ajándék (1828-1841) a Tudományos Gyűjteményhez repertóriuma / összeáll. Csécs Teréz ; [kiad. a] Xántus János Múzeum "Barkóczi-díj" Alapítvány. - Győr : Xántus Múz. Barkóczi-díj Alapítvány, 1999. - 96 p. ; 24 cm
Borítócím: Koszorú, Szépliteraturai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez. - Bibliogr.: 95. p. - Példányszám: 300
ISBN 963-7207-21-X fűzött : ár nélkül
Koszorú szépliteratúrai ajándék
Szép-literatúrai ajándék
050(439)Szép-literatúrai_ajándék:014.3 *** 050(439)Koszorú_szépliteratúraiajándék:014.3
[AN 440200]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3617 /2002.
   Guidebook to proposal writing in Central an Eastern Europe and the former Soviet Union '99 : highlighting local government and public administration projects ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative. - 2. ed. - Budapest : LGI, [1999]. - 62 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-7064-6 fűzött : ár nélkül
061.27(036)
[AN 440199]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3618 /2002.
   Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris, 1999-. - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-379-732-2 *
Könyvtártan
02(035)
[AN 400974]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A könyvtárak rendszere. - 2001. - 356 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-084-5 kötött : 2980,- Ft
021(035) *** 026/027(035) *** 02(035)
[AN 915259] MARC

ANSEL
UTF-83619 /2002.
   Magyar könyvek - magyar századok / szerk. Kollega Tarsoly István. - Budapest : Tarsoly, 2001. - 416 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86222-0-2 kötött : ár nélkül
002(439) *** 930.85(439)(092)
[AN 915285]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3620 /2002.
Fejes Gábor
   Reiki : a teremtés titkos záradéka / Fejes Gábor. - Budapest : Horizont, cop. 2000. - 117 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar ezoterikusok, ISSN 1585-6038 ; 2.)
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 963-86026-5-1 fűzött : 455,- Ft
133.25
[AN 438721]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2002.
Graf, Claudia
Das grosse Mosaik-Mondbuch (magyar)
   Holdkalendárium : életünk a a Hold befolyása alatt : 2005-ig érvényes holdnaptárral / Claudia Graf ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 184 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-547-579-9 kötött : ár nélkül
133.52
[AN 915301]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2002.
Hodonyi, Magdalena
A noetika könyve (német, magyar)
   Das Buch der Noetik : Erkenntnislehre = A noetika könyve : a felismerés tana : az emberi morál és etika könyve! / Magdalena Hodonyi-Ickler ; [aus dem ungarischen von Andrea Szasz]. - Debrecen : Szerző, 2000. - 45, [18] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-640-560-3 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 440831]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2002.
Steiner, Rudolf
Der Orient im Lichte des Okzidents (magyar)
   A Kelet a Nyugat fényében : Lucifer gyermekei és Krisztus testvérei : 9 előadás : München, 1909. augusztus 23 - szeptember 1. / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor]. - Budapest : Új Mani-fest, 2001. - 179, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8857-6 kötött : 1590,- Ft
133.25
[AN 914632]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2002.
Szabó Judit
   A belső érzékelés kézikönyve : a belső érzékelési képességek megismerése, kezelése és fejlesztése / Szabó Judit. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-361-1 fűzött : ár nélkül
133.9
[AN 915255]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2002.
Szabó Judit
   A fénytest : Földünk spirituális átalakulása és a fénytest kialakulása / Szabó Judit. - [Budapest] : Magánkiad., 2000. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-577-8 fűzött : ár nélkül
133
[AN 440435]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2002.
Weiss, Brian L.
Messages from the masters (magyar)
   A mesterek üzenetei / Brian Weiss ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-574-8 kötött : ár nélkül
133.25
[AN 915246]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3627 /2002.
Boros Tiborné
   Klímaváltozás és az emberiség egészsége / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-593-419-X fűzött : 1500,- Ft
504.38.054 *** 612
[AN 434519]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2002.
   Environmental assessment in countries in transition / ed. by Ed Bellinger [et al.]. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2000. - VIII, 208 p. : ill. ; 29 cm
A Budapesten 1996. július 15-27-én azonos címmel tartott tanácskozás szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9116-92-0 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 349.6(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"1996"
[AN 438414]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2002.
Hartman Mátyás
   Környezetvédelem - mit tehet a mezőgazda? / Hartman Mátyás, Bozsik András, Percze Attila. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 51 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 963-356-354-2 kötött : ár nélkül
504.06 *** 63
[AN 915403]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2002.
Horváth Kinga
   Változó táj / Horváth Kinga. - Budapest : M. Természettud. Múz. : M. Környezeti Nevelési Egyes., 1999. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - (Lacertina füzetek, ISSN 1416-8987 ; 7.)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 963-7093-65-6 fűzött : ár nélkül
504.05(439)(091)
[AN 432898]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2002.
   Környezeti nevelés és felnőttoktatás : Budapest, 1999. március / [... szerk. Mayer József]. - Budapest : OKI Felnőttokt. Közp., 2000. - 69 p. : ill. ; 20 cm. - (Felnőttoktatási Központ : konferencia,, ISBN 1586-1430 ; ; 3.)
Az Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási Központ etc. rendezésében azonos címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 963-682-485-1 * fűzött : ár nélkül
504.03 *** 37.018.42/.43 *** 37.03 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 451754]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2002.
Nagy Gy. György
A Kárpát-medence természeti szépségei (angol) (röv. kiad.)
   The natural beauty of the Carpathian basin : plants, animals, ecosystems / György Gy. Nagy. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 22 p. ; 29 cm
ISBN 963-19-0351-6 fűzött : ár nélkül
Kárpát-medence
502(1-924.55)(084.12)
[AN 457642]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2002.
Országos Önkormányzati Környezetvédelmi Konferencia (9.) (2000) (Budapest)
   "IX. Országos Önkormányzati Környezetvédelmi Konferencia" : Budapest, 2000. február 23-25. : szakmai kiadvány / [rend., közread. a] Környezetvédelmi Információs Klub. - Budapest : Környezetvédelmi Információs Klub, [2000]. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2835-2 * fűzött : ár nélkül
504.06(439) *** 352(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 440490]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2002.
   Research & development projects in the field of environmental protection and nature conservation, 1996-1998 : [annotated bibliography] / [comp. by National Library for Environmental Protection and Nature Conservation of the Institute for Environmental Management (KGI)] ; [publ. by the Environmental Information Service of the Institute for Environmental Management]. - Budapest : Environmental Information Service ot the Inst. for Environmental Management, 1999. - 191 p. ; 24 cm
Borítócím: Research & development projects of the Ministry for Environment in the field on environmental protection and nature conservation, 1996-1998. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-3622-3 * fűzött : ár nélkül
504.03(439)"1996/1998":016
[AN 434239]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3635 /2002.
Bíró Jenő
   A mérési adatok statisztikai elemzése / Bíró Jenő. - Veszprém : MPI, 2000. - 67 p. ; 20 cm. - (Módszertani levelek / Megyei Pedagógiai Intézet,, ISSN 0236-6789 ; 2000/1.)
ISBN 963-8444-70-3 fűzött : ár nélkül
519.24 *** 37
[AN 437340]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3636 /2002.
A Nobel-díjas Békésy György (angol)
   The Nobel Foundation and Georg von Békésy : biographical documents / coll., sel. and ed. by Ferenc Nagy ; [transl. ... Annamária Zsengellér]. - Budapest : Better, 1999. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - Eredeti nyelven: A Nobel-díjas Békésy György
ISBN 963-85433-8-8 fűzött : ár nélkül
Békésy György (1899-1972)
53(73)(=945.11)(092)Békésy_Gy.
[AN 439205]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3637 /2002.
Nagy Mihály
Színek, fények és formák az ásványok világában (angol)
   Shimmering hues and splendid forms in the world of minerals : the Szőnyi mineral collection of the Debrecen Reformed College / Mihály Nagy ; [publ. by the] ... Debreceni Református Kollégium. - [Debrecen] : Kossuth Egy. K. : Debreceni Ref. Kollégium, 2000. - 120 p., 100 t. : ill., főként színes ; 24 cm
Ford. Magyar Imre. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-430-2 kötött : ár nélkül
549 *** 069(439-2Debrecen) *** 069.017(439)Szőnyi_P. *** 37(439)(092)Szőnyi_P.
[AN 449470]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2002.
   Planar Chromatography 2000 : Lillafüred, ... 24-26 June 2000 : proceedings of the International Symposium on Planar Separations / ed. by Sz. Nyiredy ; [org., publ. by the] Research Institute for Medicinal Plants. - Budakalász : Research Inst. for Medicinal Plants, cop. 2000. - 411 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-4324-6 * fűzött : ár nélkül
543.544 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 448540]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3639 /2002.
Schuster János (1777-1839)
   Vita Pauli Kitaibel : Pestini, 1829 = Kitaibel Pál élete : Pest, 1829 / Ioannes Schuster ; Borhidi Attila előszavával ; [ford. Magyar László András] ; [... szerk. Stirling János] ; [a jegyzeteket és az irodalomjegyzéket összeáll. Bunke Zsuzsanna és Priszter Szaniszló] ; [... a JPTE TTK Növénytani Tanszék és Botanikus Kert kiadásában ...]. - Kétnyelvű kiad. - Pécs : JPTE TTK, 2000. - 85 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 963-641-708-3 fűzött : ár nélkül
Kitaibel Pál (1757-1817)
58(439)(092)Kitaibel_P.
[AN 436793]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2002.
Szodfridt István (1930-)
   Nyártermesztés / Szodfridt István. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 40 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-356-356-9 kötött : ár nélkül
582.623.2 *** 630*2
[AN 915423]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2002.
   Szupraindividuális biológiai kutatások / [közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Vácrátót : MTA Ökológiai és Botanikai Kutint., 2002. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Az MTA szupraindividuális biológiai kutatócsoportjai által, 1998. november 16-án Juhász-Nagy Pál emlékére rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8391-26-X fűzött : 500,- Ft
57.08
[AN 915288]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3642 /2002.
Bálint József (1916-)
   Hivatásunk az irgalom világrendjében : az egyetlen járható út ahhoz, hogy az "embertelenség százada" után újra emberek lehessünk a harmadik évezredben / Bálint József ; [kiad. a] Mater Ecclesiae Szolgálata. - Budapest : Mater Ecclesiae Szolgálata, [2000]. - 118 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3279-1 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 244
[AN 439108]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2002.
   Bevezetés a farmakoökonómiába / szerk. Vincze Zoltán, Kaló Zoltán, Bodrogi József ; [... írták Bodrogi József et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - XIV, 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-740-8 kötött : ár nélkül
615.03(075.8)
[AN 915466]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2002.
Carlson, Richard
Don't sweat the small stuff at work (magyar)
   Ne problémázz! Alkoss! : elméleti és gyakorlati tanácsok a munkahelyi bolhák felnagyításának elkerüléséhez / Richard Carlson ; [ford. Szémanné Pintér Annamária]. - Budapest : Trivium, cop. 2000. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 963-7570-73-X fűzött : ár nélkül
613.865 *** 65.013
[AN 434932]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2002.
Dézsi Csaba András (1962-)
   100 év orvosi-élettani Nobel-díjasai / Dézsi Csaba András, Szeness Ágnes. - Millenniumi kiad. - Budapest : Medicina, 2001. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-242-754-8 kötött : ár nélkül
61(100)(092) *** 061.27Nobel
[AN 915367]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2002.
Dialízis Osztályok Tudományos Konferenciája, (2000) (Zalaegerszeg)
   Dialízis Osztályok Tudományos Konferenciája : Zalaegerszeg, ... 2000. április 29. : program, absztrakt / [rend., közread. a] Magyar Nephrológiai Társaság. - [Budapest] : M. Nephrológiai Társ., 2000. - 25 p. ; 21 cm
ISBN 963-408-201-7 * fűzött : ár nélkül
616.61-78 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 437608]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2002.
   Dr. Pető Ernő, 1886-1959, a Vas Megyei Markusovszky Kórház megalapítója és újjáteremtője / [szerk. Horváth Boldizsár] ; [szerzők Horváth Boldizsár et al.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 1999. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (In memoriam, ISSN 1585-6682)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 963-8275-82-0 fűzött : ár nélkül
Pető Ernő (1886-1959)
61(439)(092)Pető_E. *** 617 *** 364.444.046.6(439-2Szombathely)
[AN 439352]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2002.
   Dr. Szabolcs Zoltán, 1909-1970 : [a Vas Megyei Markusovszky Kórház sebész főorvosa, 1952-1970] / [szerk. Horváth Boldizsár, Márkus Béla]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2000. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (In memoriam, ISSN 1585-6682)
Megemlékezés és tudományos ülés előadásai. - Bibliogr.: p. 58-65.
ISBN 963-8275-85-5 fűzött : ár nélkül
Szabolcs Zoltán (1909-1970)
61(439)(092)Szabolcs_Z. *** 061.3(439-2Szombathely) *** 617
[AN 439380]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2002.
Fövényi József (1936-)
   Az intenzív inzulinkezelés ábécéje / írta Fövényi József ... Thaisz Erzsébet [et al.] közreműködésével. - Budapest : Medicina, 2000. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-242-648-7 fűzött : ár nélkül
616.379-008.64
[AN 435097]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2002.
Gaálné Póda Bernadette
   Vesebetegek diétáskönyve / Gaálné Póda Bernadette, Zajkás Gábor. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 1999. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-611-8 fűzött : 650,- Ft
616.61 *** 641.563(083.12)
[AN 911367]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2002.
Giumelli, Giancarlo
Vivere al galoppo (magyar)
   Egy élet galoppban / Giancarlo Giumelli ; [német nyelvből ford. Erdbrügger Beáta]. - [Kaposvár] : [Trade- point Kft.], [2000]. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2648-1 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 440841]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2002.
Hálapénz Bizottság.
   Jelentés az orvosi hálapénzről : helyzetelemzés és következtetések / Hálapénz Bizottság. - Budapest : Springer Orvosi K., 2000. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 963-699-116-2 fűzött : ár nélkül
614.257 *** 614.253(439)
[AN 435436]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2002.
Hamar Ottó (1954-)
   Lehetne jobb a szex mindkettőnknek? / Hamar Ottó. - Budapest : Trivium, cop. 2000. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 963-7570-74-8 fűzött : ár nélkül
613.88 *** 392.6
[AN 435447]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2002.
Hedges, Burke
Read and grow rich (magyar)
   Olvass és gazdagodj! / Burke Hedges ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2000. - 222 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-86044-4-1 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 436317]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2002.
Hoffmann, Sven O.
Neurosenlehre, psychotherapeutische und psychosomatische Medizin (magyar)
   Neuróziselmélet, pszichoterápia és pszichoszomatikus medicina / S. O. Hoffmann, G. Hochapfel ; [ford. Vámos Katalin]. - Budapest : Medicina, 2000. - 406 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 387-401.
ISBN 963-242-579-0 fűzött : ár nélkül
616.85 *** 616.89 *** 615.851
[AN 435533]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2002.
Jávorszky Edit
   Fejlődéspszichológia / Jávorszky Edit. - 4. átd., bőv. kiad. - Sopron : Edutech, 2001. - 144 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-85907-7-7 * fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-85651-6-0)
159.922.7(075.8)
[AN 911460]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2002.
   Kardiológia, 2000 / [főszerk.] Temesvári András, Gyenes Gábor ; [szerzők Bérczi Viktor et al.]. - Budapest : Melania, 2000. - XXXVIII, 549 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 4000
ISBN 963-9106-33-X kötött : ár nélkül
616.1
[AN 439048]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2002.
   Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak / szerk. Boda Zoltán, Bakó Gyula ; [... írta Altorjay István et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 834 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-736-X kötött : ár nélkül
616(075.8)
[AN 915299]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2002.
Lárencz László
   Kazay Endre, a hírneves gyógyszerész / Lárencz László. - Budapest : Galenus Lapk., 2000. - 25 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 19-25.
ISBN 963-86056-5-0 fűzött : ár nélkül
Kazay Endre (1876-1923)
615.15(439)(092)Kazay_E. *** 012Kazay_E.
[AN 433373]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2002.
Mitrova, Eva
   Transmissibilné spongioformné encefalopátie : prionové choroby / napísala Eva Mitrová. - [Budapest] : Press Publica, cop. 1999. - 128 p. ; 17 cm. - (Meniaci sa svet, ISSN 1586-1325 ; 1.)
ISBN 963-9001-55-4 fűzött : ár nélkül
616.831-002
[AN 439743]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2002.
   Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására : a kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepcionális alapjai / kiad. Ifjúsági és Sportminisztérium. - Budapest : ISM, 2000. - 89 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-3703-3 * fűzött : ár nélkül
613.83 *** 343.575(439) *** 364.272(439)
[AN 438441]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2002.
Pollhamer Ernőné
   Táplálkozzunk egészségesebben, gabona alapú termékekkel! / Pollhamer Ernőné. - Budapest : Szaktudás K., 2001. - 107 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 102-106. - Példányszám: 2000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-86170-1-2 kötött : ár nélkül
613.26 *** 633.1 *** 641.564
[AN 915269]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2002.
Puskely Mária (1933-)
   Dr. Batthyány László, 1870-1931 : dokumentált életrajz / Puskely Mária. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 173, [22] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 963-361-289-6 fűzött : 1300,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 915404]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2002.
Rohla Miklós (1953-)
   Klinikai EKG alapismeretek / Rohla Miklós, Glaser Franz. - Budapest : Melania, 2001. - XI, 172 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9106-21-6 fűzött : ár nélkül
616.12-008.3-073.96(075.8)
[AN 911075]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2002.
Rozsos Erzsébet
   Ápolásetikai ismeretek / Rozsos Erzsébet. - [Budapest] : Medicina, 2001. - 250 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-085-3 fűzött : ár nélkül
614.253(075.8) *** 174(075.8) *** 616-083(075.8)
[AN 911698]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2002.
Schrott, Ernst
Ayurveda bei Kopfschmerzen und Migräne (magyar)
   Ájurvéda - gyógymódok fejfájás és migrén ellen / Ernst Schrott, Wolfgang Schachinger ; [... ford. Lakatos Diána ...]. - [Szeged] : Excalibur, cop. 2000. - 126 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-85984-6-8 fűzött : 950,- Ft
615.89 *** 616.857 *** 294.118.5 *** 133
[AN 437047]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2002.
   Sürgősségi ellátás a szülészet-nőgyógyászatban / szerk. Papp Zoltán ; [... szerzői Bardóczy Zsolt et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 278 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-749-1 kötött : ár nélkül
618 *** 616-08-039.74
[AN 915374]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2002.
Taraczközi István
   Rajzteszt a diagnózisban : grafo-pszicho-morbo analízis : betegségek és pszichikai elváltozások felismerése grafikai elemzés alapján / Taraczközi István. - 2. kiad. - Kecskemét : [T. Orion BT], [2001]. - 211 p. : ill. ; 21x29 cm
Borítócím: Grafo-pszicho-morbo analízis
ISBN 963-04-9354-3 fűzött : ár nélkül
616-072.85 *** 615.89 *** 159.9.072 *** 159.925.6
[AN 911804]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2002.
Teague, Juanell
The Zig Zaglar difference (magyar)
   Zig Ziglar varázsa / Juanell Teague, Mike Yorkey ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2000. - 259 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-86044-3-3 fűzött : ár nélkül
Ziglar, Zig
613.865(73)(092)Ziglar,_Z.
[AN 436320]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2002.
Törőcsik Mária
   A szivárvány útján / Törőcsik Mária. - [S.l.] : Szerző, 2001. - 159 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 914598]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2002.
   UltraSzonográfia : általános és vaszkuláris ultradiagnosztika orvosok és szonográfusok részére / [szerk.] Harkányi Zoltán, Morvay Zita. - [Budapest] : Minerva, [2001]. - 375 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD
Bibliogr.: p. 358. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-85826-8-5 kötött : ár nélkül
616-073.43
[AN 915312]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2002.
Weintraub, Arnold
Rheuma - seelische Gründe und Hintergründe (magyar)
   A reumatológiai panaszok lelki háttere / Arnold Weintraub ; [ford. Kajcsos Zsófia]. - Budapest : GMR BT, [2000]. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-9949-0 fűzött : ár nélkül
616.72-002 *** 615.89
[AN 451501]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2002.
Ziglar, Zig
Over the top (magyar)
   Fent a csúcson / Zig Ziglar ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2000. - 337 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-86044-0-9 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 436306]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2002.
Zoltán János (1921-)
   Kollegák villanófényben : köszönet vendéglátóimnak / Zoltán János. - Budapest : Professio, 2000. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-3181-7 fűzött : ár nélkül
616-089.844(0:82-94)
[AN 450712]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3675 /2002.
Dunaferr 50 (német)
   Dunaferr 50 / [Red. Zsolt Várkonyi]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 49 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-8238-26-7 * fűzött : ár nélkül
Dunaferr Dunai Vasmű Rt. (Dunaújváros)
669.1 *** 061.5(439-2Dunaújváros)
[AN 438443]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2002.
Kézdi László
   Aranyász mesterség : 170 fényképpel, 4 nyelven egy ősi mesterség nyomában / Kézdi László ; [ford. Farkas Judit et al.]. - Budapest : Magánkiad., 2001. - 67 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 963-440-617-3 kötött : ár nélkül
622.342.1 *** 622.271.1
[AN 914649]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3677 /2002.
Budai Attila
   Mikroszámítógép-rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Budai Attila ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2001. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 963-577-278-5 fűzött : ár nélkül
681.326.32(075.8)
[AN 911100]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2002.
Burkus Sándor
   Photoshop 5-ről 6-ra / Burkus Sándor. - Budapest : Kiskapu, cop. 2001. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-39-6 fűzött : 3500,- Ft
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 915247]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2002.
Móricz Attila
   Java programozási nyelv : alapismeretek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Móricz Attila ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 1997 [!2001]. - [4], 130 p. : ill. ; 24 cm + CD
Borítócím: Java alapismeretek
ISBN 963-577-194-0 fűzött : ár nélkül
519.682Java(075.8)
[AN 911117]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2002.
   PC-műhely. - 2. korszerűsített kiad. - Budapest : Panem, 1999-. - 21 cm
ISBN 963-545-248-9 *
681.3
[AN 360370]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Modemek / Cass R. Lewart ; [ford. Inotai László és Mihajlov Georgi]. - 2001. - 456 p. : ill.
The ultimate modem handbook
ISBN 963-545-346-9 fűzött : 2900,- Ft
681.327.8
[AN 911607] MARC

ANSEL
UTF-83681 /2002.
Pétery Kristóf (1955-)
   Excel 2000 / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2000. - 548 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [549].
ISBN 963-577-292-0 fűzött : ár nélkül
681.3.016Excel
[AN 448507]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2002.
Reinhardt, Robert
Flash 5 bible (magyar)
   Flash 5 biblia / Robert Reinhardt, Jon Warren Lentz ; [ford. Dóczi Krisztián et al.]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2001. - 2 db (1515 p.) : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9301-25-6 fűzött : 14000,- Ft
681.324.066 *** 519.688Flash
[AN 915627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 736 p.
ISBN 963-9301-26-4
681.324.066 *** 519.688Flash
[AN 915629] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [23], 740-1515 p.
ISBN 963-9301-27-2
681.324.066 *** 519.688Flash
[AN 915631] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3683 /2002.
   Good practices in environment telematics implementation : results of the telematics applications programme = Správné postupy při zavádění telematiky životního prostředí : výsledky programu pro aplikace telematik = Przykłady dobrej praktyki w zakresie zastosowania telematyki w ochronie środowiska : rezultaty programu zastosowań telematyki / [ed. Martin Mudri, Jerome Simpson] ; [... transl. by Agnieszka Kostyra, Maria Kazmukova] ; [publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - [Budapest] : REC, 2000. - 156 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-8454-76-8 fűzött : ár nélkül
621.398 *** 681.3.004.14
[AN 437230]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3684 /2002.
Gyurácz Sándor
   Lugosi Armand, 1924-1990, élete és munkássága / Gyurácz Sándor. - Sopron : Nyugat-Magyarországi Egy., 2000. - 26 p. : ill. ; 24 cm. - (A Faipari Mérnöki Kar nagyjai, ISSN 1419-8754 ; 2.)
Bibliogr.: p. 14-26.
ISBN 963-7180-87-7 fűzött : ár nélkül
Lugosi Armand (1924-1990)
674(439)(092)Lugosi_A.
[AN 439145]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2002.
Kovács Gyula
   Ofszetmester / Kovács Gyula. - Budapest : Nyomdász K., 2001. - 453, VIII p. : ill. ; 29 cm. - (Nyomdaipari szakkönyvtár, ISSN 1219-1264 ; 2.)
Bibliogr.: p. V-VIII.
ISBN 963-85536-4-2 kötött : ár nélkül
655.344
[AN 914536]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3686 /2002.
Herend (angol)
   Herend : traditional craftsmanship at the turn of the Millennium / [introd. written and illustrations sel. by József Vadas] ; [art works photographed by Károly Szelényi] ; [art works captioned by Vera Varga] ; [transl. by Julianna Parti, Brian McLean]. - 3. rev. ed. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2000. - 88 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-8210-72-9 kötött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
666.5(439-2Herend)(091) *** 738.1(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 437190]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2002.
Műszaki Kémiai Napok, (2000) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok 2000 : Veszprém, 2000. április 25-27. / [szerk. Filka Judit] ; [rend., kész. KE Műszaki Kémiai Kutató Intézet]. - Veszprém : KE MKKI, [2000]. - 267, [12] p. : ill. ; 30 cm
ISSN 1215-2641 = Műszaki Kémiai Napok. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 150
ISBN 963-00-2831-X fűzött : ár nélkül
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 438439]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3688 /2002.
Pammer László
   Fejezetek az Északnyugat-magyarországi vasúti hídépítés történetéből a MÁV Rt. szombathelyi Üzletigazgatóság területén, 1846-1946 / Pammer László ; [kiad. a Vasúti Alapítvány Kuratóriuma]. - [Szeged] : Vasúti Hidak Alapítvány, [2000]. - 150 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 963-03-9471-5 fűzött : ár nélkül
624.21(439.11)(091) *** 625.1(439.11)(091)
[AN 437244]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2002.
Seregi György (1927-)
   Acélvázas csarnokok / Seregi György. - Budapest : Terc, cop. 2001. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD
Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 963-03-9807-9 kötött : ár nélkül
693.972 *** 721.053
[AN 915401]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2002.
   Vasúti Hidak Alapítvány, Szeged fotópályázata : 1998. október 30. - [Szeged] : Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma, [1999]. - [92] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-00-3613-4 * fűzött : ár nélkül
624.21(439)(084.12) *** 625.1 *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 436506]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2002.
   Világítástechnikai kislexikon / [szerk. ... Arató András et al.] ; [közread. az] MEE Világítástechnikai Társaság. - Budapest : MEE, 2001. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-7871-6 fűzött : ár nélkül
628.9:030
[AN 915445]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3692 /2002.
   50 éves a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, 1949-1999 = The 50th anniversary of the Research Institute for Viticulture and Enology in Pécs, 1949-1999 / [... szerk. Diófási Lajos, Csikászné Krizsics Anna]. - Pécs : FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, 2000. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48-51.
ISBN 963-00-2603-1 * fűzött : ár nélkül
FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (Pécs)
663.2 *** 634.8 *** 061.5(439-2Pécs)
[AN 436675]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2002.
   "Az állatok egészségi állapota és a gazdaságos termelés kapcsolata" című szakmai napok : Bóly, 2000. április 19. : Mosonmagyaróvár, 2000. április 26. : Szentes, 2000. május 3. : Nyíregyháza, 2000. május 24. / [rend., közread. a] Dr. Bata Magyar - Kanadai Biotechnológiai Kutató-Fejlesztő Kft. - Ócsa : Dr. Bata Kft., cop. 2000. - 84 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-3255-4 * fűzött : ár nélkül
636.084/.087 *** 614.9 *** 061.3(439)
[AN 433240]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2002.
Bozzay László
   A házinyúl / írta Bozzay László ; [fotó Pőcze Vilmos] ; [rajz T. Szabó Márta]. - Győr : Fókusz Kult. Iroda, [2001]. - 39 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Háziállatok világa)
ISBN 963-00-4648-2 kötött : 1750,- Ft
636.92(02.053.2)
[AN 914655]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2002.
   Erdővédelem. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001-. - 20 cm
ISBN 963-356-348-8
630*4
[AN 914640]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Fenyőféléken előforduló károsítók és kórokozók / Lakatos Ferenc, Szabó Ilona ; [rajz. Endrődi Katalin]. - 2001. - 77 p. : ill., színes
ISBN 963-356-338-0 kötött : ár nélkül
582.47 *** 632
[AN 914646] MARC

ANSEL
UTF-83696 /2002.
Horváth Jenő (1934-)
   Walek Károly, 1878-1952, élete és munkássága / Horváth Jenő, Csereháti Zoltán. - Sopron : Nyugat-Magyarországi Egy., 2000. - 29 p., [6] p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 11.)
Bibliogr.: p. 15-18.
ISBN 963-7180-79-6 fűzött : ár nélkül
Walek Károly (1878-1952)
630(439)(092)Walek_K.
[AN 439138]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2002.
Király Pál
   Bedő Albert, 1839-1918, élete és munkássága / Király Pál. - Sopron : Nyugat-Magyarországi Egy., 2000. - 37 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 12.)
Bibliogr.: p. 25-37.
ISBN 963-7180-85-0 fűzött : ár nélkül
Bedő Albert (1839-1918)
630(439)(092)Bedő_A.
[AN 439140]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2002.
Nagy József (1938-)
   Zöldségtermesztés : haszonkert a ház körül / Nagy József. - Utánny. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 211 p. : ill. ; 21 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 963-356-340-2 fűzött : ár nélkül
635.1/.8
[AN 911683]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2002.
Spector, Joanna
Horses & ponies (magyar)
   Lovak és pónik / Joanna Spector ; ill. David Wright [et al.] ; [ford. Balogh Eszter]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001. - 63 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 1419-0559)
ISBN 963-9391-15-8 kötött : ár nélkül
636.1(02.053.2) *** 636.16(02.053.2) *** 599.723(02.053.2)
[AN 914530]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2002.
Temesvári Ágota (1949-)
   Fodor László, 1855-1924, élete és munkássága / H. Temesvári Ágota, Vermes Imre. - Sopron : Nyugat-Magyarországi Egy., 2000. - 17, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 10.)
Bibliogr.: p. 15-17.
ISBN 963-7180-78-8 fűzött : ár nélkül
Fodor László (1855-1924)
630(439)(092)Fodor_L.
[AN 439135]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3701 /2002.
Balázs Katalin
   A Biblia a helyes táplálkozásról : több mint 400 recepttel / Balázs Katalin, Kiss Balázs ; [a bev. tanulmányt írta Reisinger János] ; [... a graf. Füleky Adrienn munkája]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2001. - 160 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-7427-11-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7426-11-2)
641.55(083.12)
[AN 911766]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2002.
Boruzs Jánosné
   Előételek / Boruzs Jánosné. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 1999. - 48 p. ; 20 cm. - (S.É.F.-füzetek)
ISBN 963-9246-06-9 fűzött : ár nélkül
641.822(083.12)
[AN 450482]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2002.
Boruzs Jánosné
   Főzelékek, szószok / Boruzs Jánosné. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 1999. - 48 p. ; 20 cm. - (S.É.F.-füzetek)
ISBN 963-9246-01-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 450466]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2002.
Boruzs Jánosné
   Sajtos ételek / Boruzs Jánosné. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 1999. - 48 p. ; 20 cm. - (S.É.F.-füzetek)
ISBN 963-9246-07-7 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.3
[AN 450474]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2002.
Boruzs Jánosné
   Zöldséges ételek / Boruzs Jánosné. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 1999. - 48 p. ; 20 cm. - (S.É.F.-füzetek)
ISBN 963-9246-04-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 450487]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2002.
Halmos Mónika
   Szerelemre éhesen : ínyencségek Vénusz konyhájából / Halmos Monika ; [fényképezte Gabula András]. - Kistarcsa : Galanthus, [2001]. - 76 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Ínyenckönyvek, ISSN 1585-5996)
ISBN 963-00-6246-1 kötött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 915371]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2002.
Hargitai György (1963-)
   Sajtos finomságok : 170 ételrecept + kis sajtlexikon / Hargitai György. - Budapest : Könyvkuckó, 2000. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Príma szakács sorozat, ISSN 1585-048X)
ISBN 963-9265-05-5 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.3
[AN 440400]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2002.
   Híres magyar ételek. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2000. - 32 p. ; 20 cm. - (B & W szakácsfüzetek, ISSN 1417-4715)
ISBN 963-9260-43-6 fűzött : 249,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 450498]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2002.
Huba Zsuzsa (1944-)
   Süssünk olajsütőben! / Huba Zsuzsa, Stadler Mari. - 6. jav. kiad. - [Budapest] : Oliver Games, [2000]. - 104 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-2631-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-02-8936-9)
641.535.3 *** 641.55(083.12)
[AN 435505]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2002.
Lurz Gerda
   A jó házikenyér / Lurz Gerda. - Kistarcsa : Galanthus, [2002]. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Komatál, ISSN 1586-2100)
ISBN 963-00-6245-3 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 664.661(083.12)
[AN 915449]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2002.
   A magyar konyha legfinomabb ételei / [szerk. Ördög Virág, Rohrmann Katalin]. - Budapest : VNU Budapest Lapk., 2000. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 2000/1.)
ISBN 963-00-3615-0 * fűzött : 299,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 440403]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2002.
   A nagyi kedvenc karácsonyi süteménye : receptpályázat, 1998. - Székesfehérvár : [Szabadművelődés Háza], 1998. - [41] p. ; 21 cm
Közread. a Szabadművelődés Háza
Fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 438002]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2002.
Rosta Erzsébet
   Vegetáriánus konyha Indiában / Rosta Erzsébet. - Budapest : Terebess, 2001. - 152 p. ; 24 cm
ISBN 963-9147-47-8 kötött : ár nélkül
641.564(083.12)
[AN 915508]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2002.
Wok - Dr. Oetker (magyar)
   Wok - Dr. Oetker : fantáziadús ázsiai konyha / [ford. Török Irén]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2000. - 107 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8280-78-6 kötött : 1590,- Ft
641.568(5)(083.12)
[AN 438457]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3715 /2002.
   Emberebb ember / [szerk. Egresits Ferenc, Kovátsné Németh Mária] ; [kiad. a NYME - ACSJTFK]. - Győr : NYME ACSJTFK, 2000. - 189 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7287-11-6 fűzött : ár nélkül
17 *** 37.034
[AN 446980]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2002.
Hajdu Péter
   Gazdaságetika / Hajdu Péter ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. - Budapest : KIT, [2001]. - 95 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-132-6 fűzött : ár nélkül
174(078) *** 658.1 *** 330.162
[AN 911717]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2002.
Husserl, Edmund
Cartesianische Meditationen (magyar)
   Karteziánus elmélkedések : bevezetés a fenomenológiába / Edmund Husserl ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Mezei Balázs]. - Budapest : Atlantisz, 2000. - 209 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 963-9165-45-X kötött : 1595,- Ft
1(430)Husserl,_E. *** 165.62
[AN 434979]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2002.
Kassner, Rudolf
Die drei Reiche (magyar)
   A három birodalom : a fiziognómiai világképről / Rudolf Kassner ; [ford., az utószót írta és jegyzetekkel ell. Deréky Géza]. - Budapest : Medio, 2000. - (Mérték, ISSN 1416-2172 ; 2.)
ISBN 963-9240-02-8 fűzött : ár nélkül
1(430)Kassner,_R. *** 291.1
[AN 435452]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2002.
Kiss Lajos András
   Az eltűnt lelkiismeret nyomában : filozófiai-ökológiai írások / Kiss Lajos András. - [Budapest : Liget Műhely Alapítvány, 2001. - 211 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9363-13-8 fűzött : 1200,- Ft
113 *** 141.7(4)"19"
[AN 914516]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2002.
Nagy József
   Introduzione essenziale alla storia del pensiero filosofico in Italia dall'umanesimo-rinascimento fino al preilluminismo / Nagy József. - Szeged : JATEPress, 1999. - 102 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 99-102. - Példányszám: 400
ISBN 963-482-359-9 fűzött : ár nélkül
1(45)(091)"14/17"
[AN 436788]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2002.
Ruzsa Imre (1921-)
   Bevezetés a modern logikába / Ruzsa Imre. - Budapest : Osiris, 2001. - 390 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 367-370.
ISBN 963-379-978-3 kötött : 2880,- Ft
164(075.8) *** 16(100)(091)
[AN 911105]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2002.
Sloterdijk, Peter
Der Denker auf der Bühne (magyar)
   A gondolkodó a színpadon : Nietzsche materializmusa. ; A Jó Hír megjavításáról : Nietzsche ötödik "Evangéliuma" / Peter Sloterdijk ; [ford. Bendl Júlia és Kurdi Imre] ; [Vajda Mihály előszavával]. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 229, [2] p. ; 20 cm. - (Helikon huszonegy, ISSN 1586-6378)
Egys. cím: Der Denker auf der Bühne ; Über die Verbesserung der Guten Nachricht. - Esszék. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-736-4 fűzött : 1600,- Ft
Nietzsche, Friedrich
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 914551]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2002.
Szlezák, Thomas A.
Platon lesen (magyar)
   Hogyan olvassunk Platónt? / Thomas A. Szlezák ; [ford. Lautner Péter]. - Budapest : Atlantisz, 2000. - 158 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-42-5 kötött : 1395,- Ft
Platōn
1(38)(092)Platōn
[AN 434970]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3724 /2002.
Adriányi Gábor (1935-)
   Az egyháztörténet kézikönyve / Adriányi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 444 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-282-9 kötött : 3300,- Ft
27(100)(035)
[AN 914529]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2002.
Anzenbacher, Arno
Christliche Sozialethik (magyar)
   Keresztény társadalometika / Arno Anzenbacher ; [ford. Vaik Dóra et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 231 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 217-226.
ISBN 963-361-247-0 fűzött : 1800,- Ft
261.6 *** 241 *** 172
[AN 915379]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2002.
Biblia. Újszövetség (német, magyar)
   Die Gute Nachricht : das Neue Testament in heutigem Deutsch = Újszövetség / magyar nyelvre ford. a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 1999. - 795 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-811-5 kötött : 890,- Ft
225.04=30=945.11
[AN 435078]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2002.
   Az élet örömhíre. - [Budapest] : [Budai Ciszterci Szt. Imre Plébánia], [2000]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2575-2 * fűzött : ár nélkül
244(0:82-822)
[AN 440482]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2002.
   Emeljük föl szívünket! : görög katolikus imakönyv / [kiad. a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal]. - Hajdúdorog : Hajdúdorogi Püspöki Hiv., 2000. - 397 p. ; 14 cm
ISBN 963-361-142-3 kötött : ár nélkül
243 *** 281.5.018.2
[AN 448037]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2002.
Fényes Mór (1866-1949)
   Szentírásunk / Fényes Mór. - Budapest : ORKI, 1999. - 319 p. ; 21 cm. - (Zsidó történeti & irodalmi tár ; ; 1.)
ISBN 963-03-6547-2 fűzött : ár nélkül
Biblia
221.07
[AN 439118]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2002.
Font Zsuzsa
   Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában / Font Zsuzsa. - Szeged : [SZTE], 2001. - 246 p. ; 23 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 210-220.
ISBN 963-482-547-8 fűzött : ár nélkül
284.971(439.21)"16/17"
[AN 914553]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2002.
Graves, Robert
The Greek myths (magyar)
   Görög mítoszok / Robert Graves ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
ISBN 963-9344-09-5
292.11 *** 398.221(38)
[AN 915262]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 387, [4] p.
ISBN 963-9344-10-9 kötött : ár nélkül
292.11 *** 398.221(38)
[AN 915264] MARC

ANSEL
UTF-83732 /2002.
Jelenits István (1932-)
   Élet és Evangélium / Jelenits István. - Budapest : Új Ember K., 2001. - 354 p. ; 20 cm. - (Jelenits István összegyűjtött írásai ; ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7688-68-4 fűzött : ár nélkül
242
[AN 915286]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2002.
Kis György (1914-)
   Töprengéseim az egyházról / Kis György. - [Budapest] : Egyházfórum, 2001. - 352 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8156-25-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8156-16-3)
260.1 *** 282 *** 244
[AN 914502]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2002.
König, Franz
Über das Opus Dei (magyar)
   Az Opus Dei / Franz König. - Budapest : Szt. István Társ., 1999. - 32 p. ; 20 cm
Ford. Csatkai Miklós
ISBN 963-361-085-0 fűzött : ár nélkül
Opus Dei.
267OpusDei
[AN 451658]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2002.
Lubich, Chiara
Scritti spirituali (magyar)
   Ha tüzet gyújtanánk / Chiara Lubich ; [a fordítást átd. Ferentzi Csaba]. - Budapest : Új Város, 2001. - 198 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
ISBN 963-00-8588-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 914526]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2002.
Lukcsics József (1875-1937)
   A veszprémi egyházmegye könyvészete = Bibliographia dioecesis Wespremiensis / összeáll. Lukcsics József ; [szerk., kieg. és kiad. Mezei Zsolt] ; [az előszót írta Hudi József]. - 2. bőv. kiad. - [Vaszar] : Mezei Zs., 2001. - VIII, 272, XXIV p. ; 22 cm
Az 1909-ben Veszprémben, az Egyházmegyei Nyomda kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-440-611-4 v. : ár nélkül
Veszprémi Egyházmegye.
282(439-03Veszprémiegyházmegye):016
[AN 914574]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2002.
   A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága, 2000. - 31 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 963-00-3687-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-361-129-6)
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
282(439-03) *** 262.122(439)
[AN 437942]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2002.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (angol)
   Hungarian Catholic Bishops' Conference. - Budapest : Secretariat of the Hung. Catholic Bishops' Conf., 2000. - 29 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 963-00-3686-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-361-129-6)
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
282(439-03) *** 262.122(439)
[AN 437944]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2002.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (olasz)
   Conferenza episcopale ungherese. - Budapest : Segretariato della Conferenza episcopale ungherese, 2000. - 29 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 963-00-3688-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-361-129-6)
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
282(439-03) *** 262.122(439)
[AN 437946]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2002.
Monnin, Alfred
   Szól az ars-i szent : [Vianney Szent János gondolatai és elmélkedései] / Monin abbé. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2000. - 149, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-696-081-X fűzött : 780,- Ft
Vianney, Jean-Marie-Baptiste
242 *** 235.3(092)Vianney,_J.-B.-M.
[AN 451652]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2002.
Sorge, Bob
A practical guide to praise and worship (magyar)
   Fedezd fel a dicsőítést! / Bob Sorge ; [ford. Gulyás Melinda] ; [közread. a] Szeráf Zenei Alapítvány. - Budapest : Szeráf Zenei Alapítvány, 2001. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9176-3 fűzött : ár nélkül
264-3 *** 289
[AN 914630]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2002.
Stricker Simon
   Héber - magyar szótár / Stricker Simon. - Budapest : ORKI, 1999. - 162 p. ; 21 cm. - (Zsidó történeti & irodalmi tár ; ; 1/[a].)
ISBN 963-03-6546-4 fűzött : ár nélkül
222.1.03 *** 801.323=924=945.11
[AN 439126]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2002.
Szabó József
   Isten, te és én : itt és most, néhány pozitív gondolattal : 101 vers : II. kötet : a Másvilág című könyv folytatása / Szabó József ; [kiad. a Biopajzs Pozitív Gondolkodók Egyesülete]. - Kecskemét : Biopajzs Pozitív Gondolkodók Egyesülete, 1998. - [204] p. ; 20 cm
ISBN 963-03-5049-1 fűzött : ár nélkül
244(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 436683]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2002.
Szent-Gály Kata
   Az imádság útja / Szent-Gály Kata. - 3., jav. kiad. - Szeged : Agapé, 2000. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 963-458-206-0 fűzött : ár nélkül
244 *** 241
[AN 439740]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2002.
Thiede, Carsten Peter
The quest for the true cross (magyar)
   A keresztfa megtalálása / Carsten Peter Thiede és Matthew d'Ancona ; [ford. Liska Endre] . - [Budapest] : Corvina, 2001. - 214 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5128-9 fűzött : 2600,- Ft
246.6 *** 003.62 *** 930.85(100)
[AN 915315]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2002.
Varillon, François
Joie de croire joie de vivre (magyar)
   A hit öröme az élet öröme : konferenciabeszédek a keresztény hit főbb kérdéseiről / François Varillon ; [összegyűjt. és szerk. Bernard Housset] ; [ford. Kaposiné Eckhardt Ilona]. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 963-9011-34-7 fűzött : 1400,- Ft
244
[AN 911675]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2002.
Vásárhelyi József
   Jöjjetek én hozzám.. : Máté: 11.28. / Vásárhelyi József. - Vác : [Magánkiad.], 2000. - 143 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 963-640-608-1 fűzött : ár nélkül
284.2(439-2Vác)(091)
[AN 440369]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2002.
Viz László (1928-)
   A legszentebb ereklye : amit a torinói halotti lepelről mindenkinek tudni kell / Viz László. - Budapest : Szt. Gellért K., [2000]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-696-079-8 fűzött : 520,- Ft
231.73 *** 232.96
[AN 451663]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2002.
White, Ellen Gould
Patriarchs and prophets (magyar)
   Pátriárkák és próféták : az Ószövetség történelme / E. G. White ; [ford. Stramszki István] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - 2. kiad. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2001. - 693 p. ; 21 cm + CD
ISBN 963-7427-21-X kötött : ár nélkül
222.07
[AN 911617]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3750 /2002.
Chapman, Gary D.
Five signs of a loving family (magyar)
   Családi összhangzattan : a családi harmónia öt jellemzője / Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek]. - Budapest : Harmat, 2002. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-56-3 fűzött : ár nélkül
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 915252]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2002.
   Construction - reconstruction : women, family & politics in Central Europe, 1945-1998 = Wieder - Aufbau : Frauen, Familie und Politik in Mitteleuropa, 1945-1998 / ed. by Andrea Pető & Béla Rásky ; [publ. OSI ..., CEU ..., Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut Aussenstelle Budapest]. - Budapest : OSI : CEU : Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut Aussenstelle Budapest, 1999. - 256 p. ; 20 cm
Az 1998. december 3-4-én Budapesten, azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-03-9237-2 fűzött : ár nélkül
316.356.2(100)"194/199" *** 316.37-055.2(100)
[AN 434906]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2002.
   Fél évszázad a statisztika szolgálatában : tanulmánykötet Köves Pál tiszteletére / [... összeáll. és szerk. Hunyadi László] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164-168. és a tanulmányok végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-215-294-8 fűzött : ár nélkül
311 *** 311(439)(092)Köves_P. *** 012Köves_P.
[AN 439236]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2002.
   Idegen az idegenben : kulturális antropológiai tanulmányok / szerk. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor ; [szerzők Bansar Mohamed et al.]. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2000. - 106 p. : ill. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 66.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-27-8 fűzött : ár nélkül
316.347(=00)(100) *** 316.7
[AN 436431]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2002.
   Így látjuk mi '99 : a Soros Alapítvány "If you..." társadalmi-tényfeltáró programjának kutatási anyagai / [szerk. Ács Katalin, Hauser Miklós]. - [Budapest] : Soros Alapítvány, 1999. - 175 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9049-31-X fűzött : ár nélkül
308-053.6(439) *** 371.8(439)
[AN 439345]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2002.
Kőbányai János (1951-)
   A halott arcán növekvő szakáll : [a magyar zsidó történet vége?] / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2001. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-9171-71-9 fűzött : 1200,- Ft
316.347(=924)(439) *** 316.63
[AN 915276]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2002.
   Measures taken by the state to promote the social integration of Roma living in Hungary = Dispositions étatiques en vue de favoriser l'intégration sociale des Tsiganes de Hongrie / [ed. Toso Doncsev] ; [publ. by ... the Ministry of Foreign Affairs]. - Budapest : Min. of Foreign Affairs, 2000. - 72, 58 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Az angol és a francia nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-7038-15-9 * fűzött : ár nélkül
316.624(439)"199" *** 316.344.7(439)"199" *** 316.4.052(439)"199"
[AN 434433]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2002.
   Pest-Solt megye 1860. évi település-statisztikai leírása / közread. Horváth M. Ferenc és Szabó Attila. - Budapest : Pest M. Lvt., 2000. - 370 p. : ill. ; 24 cm. - (Pest megye múltjából, ISSN 0209-6013 ; 9.)
Bibliogr.: p. 341-342.
ISBN 963-7235-31-0 fűzött : 1400,- Ft
Pest-Solt
311.314(439.153)"1860" *** 911.37(439.153)"1860"(083.41) *** 908.439.153-2"1860"(083.41)
[AN 439423]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2002.
Pomogáts Béla (1934-)
   Történelem jelenidőben : tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Mundus, 2001. - 251 p. ; 24 cm. - (Az Antall József Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 10.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8033-49-5)
316.7 *** 323(439)"199" *** 894.511(091)"199"
[AN 915270]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2002.
Smith, Eliot R.
Social psychology (magyar)
   Szociálpszichológia / Eliot R. Smith, Diane M. Mackie ; [ford. ... Bátki Anna et al.]. - Budapest : Osiris, 2001. - 968 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 855-941.
ISBN 963-389-087-X kötött : 4800,- Ft
316.6(075.8)
[AN 915432]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2002.
   Szociológia, szociálpolitika, szociális munka : válogatott tanulmányok / fel. szerk. Nagy J. Endre ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék. - [Pécs] : PTE BTK Szociológiai és Szociálpol. Tansz., [2001]. - [4], 279 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-641-844-6 fűzött : ár nélkül
316.3 *** 364
[AN 914507]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2002.
   Villes et campagnes en Hongrie XVI-XX siècles / ... réd. par Rose-Marie Lagrave. - Budapest : Atelier franco-hongrois en sciences sociales, cop. 1999. - 259 p. ; 20 cm. - (Les cahiers de l'Atelier, ISSN 1585-9010 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-3586-3 * fűzött : ár nélkül
316.32(439)"15/19"
[AN 439731]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3762 /2002.
Görög Ibolya
   Mindennapi maceráink : életmód és viselkedési tanácsok / Görög Ibolya. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, [2001]. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 963-9261-74-2 kötött : 2490,- Ft
395
[AN 911686]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2002.
   Gyermek mondókák / összeáll. Pittlikné Kurucz Csilla ; F. Tóth Zsuzsa rajz. ; szerk. L.imi. - Debrecen : Fonó 33 BT, [2001]. - 103 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9245-24-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9138-44-4)
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 911122]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2002.
Kerezsi Ágnes
   Az udmurtok / Kerezsi Ágnes. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 1999. - 250 p. : ill. ; 14 cm. - (Minoritates mundi, ISSN 1218-6309)
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 963-8275-81-2 kötött : ár nélkül
39(=945.33)
[AN 448259]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2002.
   Vicc az egész élet! / [szerk. Mózes István Miklós]. - Budapest : Horizont, [2000]. - 79 p. ; 20 cm. - (A világ legjobb viccei, ISSN 1585-4884 ; 1.)
ISBN 963-86012-6-4 fűzött : 248,- Ft
398.94
[AN 440204]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3766 /2002.
Czeglédi János
   Iberianicum© / Czeglédi János ; [kiad. a Tekintet Alapítvány]. - Budapest : Tekintet Kvk., 2000. - 36 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2829-8 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 659.2(4-62) *** 681.3.004.14
[AN 440446]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2002.
Herczl, Moshe Y.
Hanaṣrẇt wšŵ'åh yhẇdey hẇngåryåh (magyar)
   Kereszténység és a magyar zsidóság Holokausztja / Moshe J. Herczl ; [ford. Illy Luca és Hamp Gábor]. - Budapest : PolgART, 2000. - 426 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 409-417.
ISBN 963-85943-2-2 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439)"188/194" *** 261.1
[AN 435072]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2002.
Kátai-Nagy Krisztina
   Útmutató az Európai Unióról diákoknak és tanároknak / Kátai-Nagy Krisztina ; [kiad. ... az Optomimista [!Optimista] Ifjúságért Alapítvány]. - Budapest : 2Zsiráf, 2001. - 111 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 963-85597-7-2 fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62)(078)
[AN 914636]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2002.
   Lángolj fel, szép égi szikra / Chronowski Nóra [et al.] munkája ; [szerk. Kondorosi Ferenc] ; [megj. a Civil Akadémia BT kiadásában]. - Budapest : Civil Akad., 2001. - 94 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9117-8 kötött : ár nélkül
327(100)"199"(02.053.2) *** 339.9(100)(02.053.2) *** 341.231.14(02.053.2)
[AN 914511]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2002.
Losoncz Miklós (1954-)
   Az Európai Unió : Rómától Budapestig / Losoncz Miklós. - Tatabánya : Tri-Mester, 2001. - 174 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86224-0-7 fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 915500]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2002.
Mezei Géza
   Helyreállított Európa : Európa-építés és egységstratégiák a Marshall-tervtől a Nizzai Szerződésig / Mezei Géza. - Budapest : Osiris, 2001. - 343 p. ; 25 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 329-336.
ISBN 963-389-204-X kötött : 2980,- Ft
327.39(4-62)(091)
[AN 915273]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2002.
Pelle János (1950-)
   Jászi Oszkár : életrajzi, eszme- és kortörténeti esszé / Pelle János ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 301 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9406-29-5 kötött : 2000,- Ft
Jászi Oszkár (1875-1957)
32.001(439)(092)Jászi_O.
[AN 914477]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2002.
Tamási Ivett
   A zirci régió németsége : monográfia = Das Deutschtum der Sirtzer Region / Tamási Ivett, Ladányi Lingl József ; [ford. Gáspár Elke és Tamási Ivett] ; [a Zirci Német Hagyomány és Származáskutató Egyesület kiadványa]. - Zirc : Zirci Német Hagyomány és Származáskutató Egyes., 2000. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 963-03-9824-9 * fűzött : ár nélkül
323.15(=30)(439-2Zirc) *** 908.439-2Zirc(=30) *** 316.347(=30)(439-2Zirc)
[AN 433861]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2002.
   Töredék : tanulmány és emlékezés a Veszprém városi és a megyei zsidóság tragédiájáról, 1944-1945. - Veszprém : Veszprémi Zsidó Örökségi Alapítvány, 2001. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Fejezetek a veszprémi zsidó közösség történetéből, ISSN 1588-3302)
Szerk. Máthé Éva. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7955-0 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439-2Veszprém)"1944/1945"
[AN 914508]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2002.
   Újrakezdések krónikája, 1867-2001 : magyar - német diplomáciai kapcsolatok / [szerk. Ujváry Gábor és Pröhle Gergely]. - [Budapest] : Corvina, 2001. - 148 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Fordítása: Chronik des wiederholten Neubeginns, 1867-2001 deutsch - ungarische diplomatische Beziehungen
ISBN 963-13-5145-9 kötött : ár nélkül
327(439)"186/200" *** 327(430)"186/200" *** 943.9"186/200" *** 943.0"186/200"
[AN 915406]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2002.
Újrakezdések krónikája, 1867-2001 (német)
   Chronik des wiederholten Neubeginns, 1867-2001 : deutsch - ungarische diplomatische Beziehungen / [hrsg. von Gábor Ujváry und Gergely Pröhle] ; [Übers. Wilhelm Droste ..., Kékesi Katalin ..., Rásky Béla ...]. - Budapest : Corvina, 2001. - 164 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Eredeti nyelven: Újrakezdések krónikája, 1867-2001
ISBN 963-13-5146-7 kötött : ár nélkül
327(439)"186/200" *** 327(430)"186/200" *** 943.9"186/200" *** 943.0"186/200"
[AN 915408]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3777 /2002.
   19. századi egyetemes történet, 1789-1890 / szerk. Vadász Sándor ; [írta Balogh András et al.] ; [a névmutatót kész. Magyar Zoltán]. - Budapest : Korona, 2001. - 526 p. ; 24 cm
ISBN 963-9036-60-9 kötött : ár nélkül
94"18"(075.8)
[AN 911600]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2002.
Burckhardt, Jacob
Weltgeschichtliche Betrachtungen (magyar)
   Világtörténelmi elmélkedések : bevezetés a történelem tanulmányozásába / Jacob Burckhardt ; [ford. Báthori Csaba és Hidas Zoltán] ; [... a jegyzeteket ... írta Hidas Zoltán]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2001. - 290 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-23-9 kötött : ár nélkül
930.1(100) *** 930.85(100)
[AN 914643]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2002.
Csukovits Enikő (1961-)
   Liliom és holló : [az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig] / írta Csukovits Enikő ; [az illusztrációkat kész. Bátki László et al.] ; [fotók Csorba Csaba et al.]. - Budapest : M. Kvklub - Officina Nova Kv., 2001, cop. 1999. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-547-545-4 kötött : ár nélkül
943.9"13/14"(084.1)
[AN 911098]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2002.
Czeglédy Ilona (1937-)
   Élet a diósgyőri várban / Czeglédy Ilona, Lovász Emese. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2000. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 7.)
Bibliogr.: p. 185-189. - Példányszám: 500
ISBN 963-9311-03-0 * fűzött : ár nélkül
Diósgyőr
943.9-2Diósgyőr *** 930.85(439-2Diósgyőr)"12/14" *** 728.81(439-2Diósgyőr) *** 394.012(439-2Diósgyőr)
[AN 446839]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2002.
   Forráskiadási szabályzatok. - Szeged : JATEPress, 2000. - 247 p. ; 20 cm. - (Stúdium füzetek, ISSN 1218-4799 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-477-3 * fűzött : 150,- Ft (hibás ISBN 963-482-399-0)
930.23
[AN 436881]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2002.
Griffith, Arthur
The resurrection of Hungary (magyar)
   Magyarország feltámadása : párhuzam Írország számára / Arthur Griffith ; [ford. Szűcs Zoltán] ; [... az utószót és a jegyzeteket írta Szentesi Zöldi László]. - Budapest : Valera, 2001. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-86218-0-X fűzött : ár nélkül
943.9"185/186" *** 941.5"187/188"
[AN 914487]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2002.
Holl Béla (1922-1997)
   Laus librorum : válogatott tanulmányok / Holl Béla ; [vál. és szerk. Monok István, Zvara Edina] ; [bev. Vizkelety András] ; [bibliogr. Koltai András] ; [a mutatót összeáll. Saliga Lászlóné]. - Budapest : METEM, 2000. - 300 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 26.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Holl Béla műveinek bibliográfiája: p. 275-282.
ISBN 963-8472-46-4 fűzött : ár nélkül
930.85(439)"10/17" *** 871(439)(091)-97 *** 027.6(439)(091) *** 271.786(439)(091) *** 09(439)(091)
[AN 446845]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2002.
   Kaposfüred : községtörténeti tanulmányok / szerk. Puskás Béla. - Kaposvár : Puskás B., 2000. - 307 p., [16] t. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-640-717-7 kötött : ár nélkül
Kaposfüred
943.9-2Kaposfüred *** 908.439-2Kaposfüred
[AN 448494]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2002.
Konstam, Angus
The history of pirates (magyar)
   Kalózok / Angus Konstam ; [ford. Tomori Gábor]. - [Budapest] : Gulliver, [2001]. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 963-9232-21-1 kötött : 3990,- Ft
930.85(100) *** 656.61.086.26(100)(091)
[AN 915375]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2002.
Körmendi Géza (1929-)
   Tata és Tóváros története 1939 és 1949 között / írta Körmendi Géza ; [kiad. Tata Város Önkormányzata]. - Tata : Önkormányzat, 2001. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-7401-X kötött : 1100,- Ft
Tata
943.9-2Tata"1939/194"
[AN 915265]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2002.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Művészettörténeti Kutató Intézet. Adattár.
   A fondok jegyzéke és leírása = List and description of the fonds / a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének Adattára ; [szerk. András Edit és Pataki Gábor] ; [a szerkesztők mtársa Hornyik Sándor]. - [Budapest] : [MTA Művtört. Kut. Int.], [2000]. - 173 p. ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7381-68-6 fűzött : 900,- Ft
930.253(439-2Bp.)MTA(083.8) *** 73/76(439)(092)(093.2)
[AN 439178]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2002.
   Magyarok térben és időben : Nemzetközi Hungarológiai Konferencia : Tatabánya-Esztergom, 1996. május 28-31. / [szerk. Fülöp Éva Mária, Kisné Cseh Julianna]. - Tata : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Múzeumainak Ig., 1999. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudományos füzetek / Komárom-Esztergom Megyei Múzeumi Szervezet,, ISBN 0866-2908 ; ; 11.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-7110-32-1 * fűzött : ár nélkül
943.9 *** 930.85(439) *** 061.3(439-2Tatabánya) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 439211]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2002.
Magyarország története, 1918-1990 (új kiadása.)
   20. századi magyar történelem, 1900-1994 : egyetemi tankönyv / szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos ; [írták Bihari Mihály et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Korona, 2001. - 460 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 455-460.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-815-355-5)
943.9"19"(035)
[AN 911619]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2002.
Makkay János (1933-)
   Egy ősi háború : az esztergályhorváti késő neolithikus tömegsír = An early war : the late neolithic mass grave from Esztergályhorváti / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2000. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; ; 19.)
Bibliogr.: p. 74-76.
ISBN 963-640-140-3 fűzött : ár nélkül
903"634"(439-2Esztergályhorváti)
[AN 437102]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2002.
Marjay Frigyes
   Keresztes hadjárat 1941.. / Marjay Frigyes. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2000. - 349 p., [200] t. : ill., részben térk. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Stádium, 1941
ISBN 963-9298-00-X fűzött : ár nélkül
940"1917/1941" *** 329.15(4)"1917/1941" *** 323.12(=924)
[AN 433320]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2002.
   Millenniumi emlékkönyv : válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből / szerk. Zádorné Zsoldos Mária ; [... munkatársai Czégény Istvánné et al.]. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt.], 2000. - 342 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. - Példányszám: 350
ISBN 963-7244-06-9 fűzött : ár nélkül
Jász-Nagykun-Szolnok
943.916.9(093.2)
[AN 438435]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2002.
Mohl Adolf (1855-1939)
   Ausgewählte Werke / Adolf Mohl ; [ausgew. und hrsg. von Johann Erhardt und Tamás Kiss] ; [... Auftr. des Adolf Mohl-Komitees]. - Ödenburg ; Sopron : Adolf Mohl-Komitee, 2000. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-3260-0 fűzött : ár nélkül
943.911 *** 282(439-03Győriegyházmegye)
[AN 437592]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2002.
Mohl Adolf (1855-1939)
   Válogatott írások / Mohl Adolf ; [... vál. és sajtó alá rend. Johann Erhardt és Kiss Tamás]. - Sopron ; Ödenburg : [Mohl Adolf Emlékbiz.], 2000. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Mohl Adolf Emlékbizottság. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-3491-3 fűzött : ár nélkül
943.911 *** 282(439-03Győriegyházmegye)
[AN 437585]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2002.
   Muszlim művelődéstörténeti előadások / [szerk. Tüske László]. - Pécs : Iskolakultúra [Szerk.], 2001. - 220 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 10.)
Bibliogr.: p. 216-220.
ISBN 963-00-5140-0 fűzött : 1800,- Ft
930.85(=927) *** 297
[AN 914609]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2002.
Pásztor Lajos (1913-1997)
   A magyarság vallásos élete a Jagellók korában / Pásztor Lajos ; [... gond. Zombori István] ; [közread. a] Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. - Budapest : METEM, 2000. - 181 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8472-47-2 fűzött : ár nélkül
930.85(439)"149/152" *** 27(439)"149/152"
[AN 435430]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2002.
Pető Melinda
   Kerekegyháza / [szerző Pető Melinda] ; [kiad. Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat]. - Kerekegyháza : Önkormányzat, 2000. - 108, [16] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-108. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3718-1 fűzött : 500,- Ft
Kerekegyháza
943.9-2Kerekegyháza
[AN 452341]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2002.
Raulwing, Peter
   Horses, chariots and Indo-Europeans : foundations and methods of chariotry research from the viewpoint of comparative Indo-European linguistics / Peter Raulwing. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2000. - 210 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor,, ISSN 1216-6847 ; 13.)
Bibliogr.: p. 138-206.
ISBN 963-8046-26-0 fűzött : ár nélkül
930.85(100) *** 809.1-52 *** 798.64 *** 656.12 *** 798
[AN 446982]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2002.
Salamon Konrád (1941-)
   A csonka ország : [Magyarország története, 1914-1945] / írta Salamon Konrád ; [az illusztrációkat kész. Hadnagy Róbert] ; [fotók Dabasi András et al.]. - [Budapest] : M. Kvklub - Officina Nova Kv. : Helikon, 2001, cop. 1998. - 95 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-547-546-2 kötött : ár nélkül
943.9"1914/1945"(084.1)
[AN 911096]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2002.
Sas Erzsébet
   Kávéházi randevúk / Sas Erzsébet ; [fotók Jantner László]. - [Szekszárd] : Sas E., 2001-. - 24 cm
Interjúk. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 283489
929(439-2Szekszárd)(047.53)
[AN 914860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Férfiakról, nemcsak férfiaknak. - 2001. - 406, [2] p. : ill.
ISBN 963-440-629-7 kötött : ár nélkül
929(439-2Szekszárd)(047.53)
[AN 914764] MARC

ANSEL
UTF-83801 /2002.
Tüdős S. Kinga (1948-)
   Erdélyi hétköznapok : I. Rákóczi György hadiszemléje a Székelyföldön, 1635 / Tüdős S. Kinga. - [Budapest] : Osiris, 2001. - 277 p., [13] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-273. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 963-389-160-4 fűzött : 2800,- Ft
Székelyföld
943.921"16" *** 316.32(439.21)"16" *** 312(439.21Székelyföld)"1635"
[AN 914483]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2002.
Zágorhidi Czigány Balázs (1965-)
   Szombathelyi urbáriumok és inventáriumok a 16. századból : a Magyar Országos Levéltár Urbaria et conscriptiones gyűjteményéből / Zágorhidi Czigány Balázs. - Szombathely : Önkormányzat : Panniculus Régiségtani Egylet, 2000. - 217 p. ; 22 cm. - (Acta Savariensia, ISSN 1216-4038 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85760-6-5 fűzött : ár nélkül
943.9-2Szombathely(093) *** 338(091)(439-2Szombathely)(093)
[AN 439592]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3803 /2002.
   Almáskamarás-tól Zsadány-ig : milleniumi kalauz : Békés megye : [2000] / [... szövegírói Baukó Ildikó et al.] ; [a fotókat kész. Bartolf Ágnes et al.] ; [kiad. a Körösi Napvilág Kft.]. - Békéscsaba : Körösi Napvilág Kft., 2000. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-2702-X fűzött : ár nélkül
Békés (megye)
914.391.75(036)
[AN 436012]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2002.
   Balatongyörök múltja és jelene / [szerk. Molnár András] ; [írta Dominkovits Péter et al.] ; [kiad.] Balatongyörök Község Önkormányzata. - Balatongyörök : Önkormányzat, 2000. - 255 p., XVI t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-2695-3 kötött : ár nélkül
Balatongyörök
908.439-2Balatongyörök
[AN 439216]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2002.
   Budafok-Tétény : millenniumi album / szerk. Garbóci László, Kanyó Ferenc, Száray Miklós ; [fotók Kanyó Ferenc]. - [Budapest] : [XXII. ker. Önkormányzat], [2002]. - 288 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Közread. Budapest XXII. kerületi Önkormányzata
ISBN 963-00-8524-0 kötött : ár nélkül
Budapest. XXII. kerület
908.439-2Bp.XXII.(084.12) *** 72(439-2Bp.XXII.
[AN 914861]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2002.
   Budapest guest book / [ed. in chief Marianna Ráczki] ; [photos Ágoston Bányai et al.] ; [transl. by Andrew T. Gane, ... István Balázs ...]. - Budapest : Szignett Art, [2001]. - 102 p. : ill., színes ; 31 cm
Angol és német nyelven
ISBN 963-85908-3-1 kötött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036) *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 911059]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2002.
Burics László (1896-1949)
   Nagyatád nagyközség múltja és jelene : helységmonográfia / Burics László ; [a ... bevezetőt írta Bősze Sándor] ; [kiad. Nagyatád Város Önkormányzata]. - Repr. kiad. - Nagyatád : Önkormányzat, 1999. - 61, [6] p., [1] t.fol. : ill. ; 25 cm + mell.
Eredeti kiadása: Nagyatád : Szerző, 1933. - Példányszám: 500
ISBN 963-03-7457-9 kötött : ár nélkül
Nagyatád
908.439-2Nagyatád
[AN 433609]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2002.
   Cibakháza története / szerk. Horner István, Őze Sándor, Ráczkevi Lajosné ; kiad. Cibakháza Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. - Cibakháza : Polgármesteri Hiv., 2000. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2509-4 * fűzött : ár nélkül
Cibakháza
908.439-2Cibakháza
[AN 439053]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2002.
   Csepreg régi képes levelezőlapokon és fotókon / [összeáll. Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna] ; [ford. Sárváry Zoltán ..., Vincze Györgyné Taál Eleonóra ...] ; Farkas Sándor Egylet ... kiadása. - Csepreg : Farkas S. Egylet, 2000. - 96 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar, német, angol nyelven
ISBN 963-00-3078-0 kötött : ár nélkül
Csepreg
908.439-2Csepreg *** 769.5(439)
[AN 443685]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2002.
   Gasztony : tanulmányok / [szerk. és a szöveget gond. Kuntár Lajos] ; [kiad. Gasztony Község Önkormányzata]. - Gasztony : Önkormányzat, 2000. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-2738-0 fűzött : ár nélkül
Gasztony
908.439-2Gasztony
[AN 440230]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2002.
Gerencsér Árpád
   Mórichida, 2000 / [szerzők Gerencsér Árpád, Terstyánszky Lajos] ; [kiad. Mórichida Önkormányzata]. - Mórichida : Önkormányzat, 2000. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-3139-6 fűzött : ár nélkül
Mórichida
908.439-2Mórichida
[AN 434883]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2002.
Gostelow, Martin
   Baleár-szigetek : Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera / [szöveg Martin Gostelow, Ken Berstlin] ; [... ford. Csejdy Júlia] ; [fénykép Ken Welsh et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Welcome, [2000]. - 255 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz útikönyvek,, ISSN 1215-2633)
ISBN 963-7585-54-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7585-41-9)
Baleár-szigetek
914.675(036)
[AN 448064]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2002.
   Hajdúsámson / szerk. Gazdag István ; írták Baranyi Béla [et al.]. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 177 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 160-163. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-04-0 kötött : ár nélkül
Hajdúsámson
908.439-2Hajdúsámson
[AN 440250]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2002.
Herczeg Mihály
   Mártély / írta Herczeg Mihály és Kruzslicz István Gábor ; szerk. Blazovich László. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 196 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-03-2 kötött : ár nélkül
Mártély
908.439-2Mártély
[AN 439410]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2002.
Hornyák Mária
   Martonvásár / írta Hornyák Mária ; szerk. Erdős Ferenc. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 202 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 182-186. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-06-7 kötött : ár nélkül
Martonvásár
908.439-2Martonvásár
[AN 440248]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2002.
Huber Pál
   Budapest : [miniguide] / foto Huber Pál. - [Budapest] : Magánkiad., [2000]. - 31 p., [31] t. : ill., színes ; 13 cm
Fotóalbum. - A képaláírások magyar, angol, német, francia, orosz, olasz és spanyol nyelven
ISBN 963-640-628-6 fűzött : ár nélkül
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Huber_P.
[AN 448058]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2002.
Jurás Gyöngyi, B.
   Egerág, látnivalók / [B. Jurás Gyöngyi]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 659.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-394-8 fűzött : ár nélkül
Egerág
908.439-2Egerág
[AN 450365]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2002.
Kovács Péter (1939-)
   Székesfehérvár, a koronázóváros / Kovács Péter szövegével ; Szelényi Károly fotóival. - 2. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2001, cop. 1998. - 95 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963-8210-85-0 kötött : ár nélkül
Székesfehérvár
908.439-2Székesfehérvár(084.12)
[AN 911080]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2002.
Kovács Péter (1939-)
Székesfehérvár, a koronázóváros (angol)
   Székesfehérvár, the coronation city / [written by] Péter Kovács ; [phot. and reprod. by] Károly Szelényi ; [transl. by Brian McLean]. - 3. ed. - Budapest ; Veszprém : Hung. Pictures, 2001, cop. 1998. - 95 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963-8210-86-9 kötött : ár nélkül
Székesfehérvár
908.439-2Székesfehérvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Szelényi_K.
[AN 911078]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2002.
Kovacsics József (1919-)
   Szentgotthárd és környéke : Szentgotthárd környéki, dél-burgenlandi, őrségi és vendvidéki falvak és nemzetiségek, 1183-1995 : település- és népességtörténeti lexikon / Kovacsics József ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 495 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 476-479. - Összefoglalás német, szlovák és angol nyelven
ISBN 963-215-261-1 fűzött : 3200,- Ft
908.439-2Szentgotthárd *** 312.952(439-2Szentgotthárd)(083.41) *** 31(439-2Szentgotthárd)
[AN 438433]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2002.
Majsai Károly
   Az ezeréves Szalkszentmárton : Lovászföldétől Szalkszentmártonig / Majsai Károly. - Szalkszentmárton : [Önkormányzat], 2000. - 50 p. : ill. ; 20 cm
Közread. Szalkszentmárton Önkormányzata. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-3360-7 fűzött : ár nélkül
Szalkszentmárton
908.439-2Szalkszentmárton
[AN 454834]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2002.
   Múltunk, örökségünk : kabai falukönyv / [szerk. Papp Józsefné] ; [kiad. Kaba Nagyközség Önkormányzata]. - Kaba : Önkormányzat, 2000. - 159, [8] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3183-3 fűzött : ár nélkül
Kaba
908.439-2Kaba
[AN 439203]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2002.
Németh József (1911-)
   A falak mögött : Szombathely = Behind the walls : Szombathely = Hinter den Mauern : Szombathely / fotók ... Németh József ; [előszó ... Fábián László]. - Szombathely : A.Z. Könyvesbolt : B.K.L. K., 2001. - 83 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-86193-4-1 kötött : ár nélkül
Szombathely
908.439-2Szombathely(084.12) *** 77(439)(092)Németh_J.
[AN 915421]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2002.
Szabó Sándor, H.
Magyarország madártávlatból (angol)
   Birds-eye view of Hungary / phot. by Sándor H. Szabó ; [English text Zsuzsa Gábor] ; [publ. by the] MTI ... - Budapest : MTI : Glória, cop. 2000. - 184 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9283-22-3 kötött : 4980,- Ft
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_S.,_H
[AN 438407]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2002.
Szabó Sándor, H.
Magyarország madártávlatból (német)
   Ungarn aus der Vogelschau / Aufnahmen von Sándor H. Szabó ; [deutscher Text Klára Bodnár] ; [Hrsg.:] MTI ... - Budapest : MTI : Glória, cop. 2000. - 184 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9283-21-5 kötött : 4980,- Ft
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_S.,_H
[AN 438409]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2002.
Szilágyi Mihály
   Gyönk / írta Szilágyi Mihály ; szerk. Gaál Attila. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 212, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-05-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9287-05-1)
Gyönk
908.439-2Gyönk
[AN 439405]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2002.
Tóth Ferenc (1928-)
   Apátfalva / írta Tóth Ferenc ; szerk. Blazovich László. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 197 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 151-157. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-02-4 kötött : ár nélkül
Apátfalva
908.439-2Apátfalva
[AN 439420]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2002.
Tóth Zoltán (1933-)
   A települések világa / Tóth Zoltán. - 3. átd. kiad. - Pécs : Ponte Press, 2001. - 183 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Urbanisztika, ISSN 1417-9687)
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 963-86028-9-9 * fűzött : 1250,- Ft (hibás ISBN 963-857584-0)
911.375
[AN 911680]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2002.
Tóthné Mátyás Erzsébet
   Tanár voltam Texasban / Tóthné Mátyás Erzsébet. - Nagykanizsa : Czupi, 2001. - 238 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-85484-9-5 fűzött : ár nélkül
908.73(0:82-94) *** 37.014(73)(0:82-94)
[AN 914591]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2002.
Tózsa István (1954-)
   A térinformatika alkalmazása a természeti és humán erőforrás-gazdálkodásban / Tózsa István. - Budapest : Aula, 2001. - 190 p., XXXII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9345-34-2 kötött : 2900,- Ft
911 *** 659.2 *** 681.3.004.14 *** 620.9
[AN 915243]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3831 /2002.
Bankó Zoltán
   Munkajogi kézikönyv, 2001 / Bankó Zoltán, Berke Gyula, Kiss György ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Saldo, cop. 2001. - 374 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jún. 15. - Gazdálkodási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-621-992-3 fűzött : ár nélkül
349.2(439)(036)
[AN 911065]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2002.
   Csemegi Károly emlékkönyv : XVI Congres international de droit penal, Budapest 5-11 Septembre, 1999 : actes du congres : XVI International Congress on Penal Law, Budapest 5-11 September, 1999 : congress proceedings / [szerk. Wiener A. Imre] ; [rend.] Association internationale de droit penal ; MTA Jogtudományi Intézet kiadványa. - Budapest : MTA Jogtudományi Int., 2000. - 292 p. ; 22 cm + mell.
Gerinccím: XVI AIDP Congres - Budapest. - Magyar, angol és francia nyelven
ISBN 963-7311-52-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9959-8)
Csemegi Károly (1826-1899)
343(100) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 432523]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2002.
   Emlékkönyv az ügyvédi kamarák fennállásának 125. évfordulójára / [főszerk. Cserba Lajos] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara. - Miskolc : Advocat Alapítvány, [2000]. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-00-3387-9 fűzött : ár nélkül
347.965.8(439.134)(091)
[AN 439240]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2002.
   A Grősz-per előkészítése, 1951 / szerk., a bev. tanulmányt írta és a mutatókat összeáll. Szabó Csaba. - Budapest : Osiris : BFL, 2001. - 409 p. ; 25 cm. - (Párhuzamos archívum, ISSN 1585-2741)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-198-1 kötött : 2680,- Ft
Grősz József (1887-1961)
343.301.096(439)"1951"(092)Grősz_J.
[AN 915460]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2002.
Kahler Frigyes (1942-)
   A Brusznyai-per : emberi sorsok a politikai megtorlás idején / Kahler Frigyes. - 2. jav. kiad. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 411, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9137-97-9 kötött : 2200,- Ft
Brusznyai Árpád (1924-1958)
343.301.096(439)"1958"(092)Brusznyai_Á.
[AN 911678]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2002.
Kertész Imre (1926-)
   Befejezhetetlen háború : helyzetjelentések a bűnözés elleni harcról a rendszerváltás éveiben : cikkek, tanulmányok 1989-1990 / Kertész Imre. - Budapest : BM K., 2000. - 366 p. ; 24 cm
Györgyi Kálmán előszavával. - Bibliogr.: p. 357-366. és a jegyzetekben
ISBN 963-8036-51-6 fűzött : 2500,- Ft
343.9(439)"199" *** 351.74(439)"199"
[AN 439589]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2002.
   Korrupció Magyarországon / [szerk. Csefkó Ferenc és Horváth Csaba] ; [közread. a Friedrich Ebert Alapítvány, Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület]. - Pécs : [Prezident], 2001. - 401 p. ; 23 cm
A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-8490-20-9 fűzött : ár nélkül
343.35 *** 328.185
[AN 914771]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2002.
Matúzné Decsi Mária
   Ingatlanjog, tulajdonjogi alapok / Matúzné Decsi Mária, Matúz György ; [közread. az ELTE JTI ...]. - [Budapest] : ELTE JTI, [2001]. - 230 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
347.214.2(439)(075.8)
[AN 915300]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2002.
   Minúciák : tanulmányok Tremmel Flórián professzor 60. születésnapjának tiszteletére / szerk. Fenyvesi Csaba és Herke Csongor ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2001. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül
343(439)
[AN 914521]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2002.
   Önkormányzati rendeletek / [szerk. Bekényi József] ; [... szerzői Bekényi József et al.]. - Vác : Profit L & M K., [2001]. - 333 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-7224-6 * fűzött : 6000,- Ft (hibás ISBN 963-00-7224)
352.077(439)(094) *** 342(439)
[AN 915398]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2002.
   Önkormányzati ügyintézők kézikönyve / [szerk. Bekényi József] ; [... szerzői Bekényi József et al.]. - Vác : Profit L & M BT, [2000]. - 428 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-9953-9 fűzött : 5000,- Ft
352.077(439)(036)
[AN 440234]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2002.
   Pénzügyi-gazdasági iratmintatár, 2000 : adó- és vámeljárási iratminták / [szerk. Ványai László]. - Budapest : Unió, [2000]. - 435 p. ; 28 cm
Lezárva: 2000. jan. 31.
ISBN 963-388-296-6 fűzött : 4800,- Ft
351.713(439)(083.76) *** 336.41(439)(083.76)
[AN 445195]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2002.
   A szabadalmi bejelentés : útmutató feltalálóknak / [összeáll. Gács János] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - Budapest : M. Szabadalmi Hiv., 1999. - 21 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9157-06-6 fűzött : ár nélkül
347.77(439)(036)
[AN 439196]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2002.
   Tanulmányok dr. Földvári József professzor 75. születésnapja tiszteletére / szerk. Tóth Mihály és Herke Csongor ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2001. - [6], 346 p., [1] t.fol. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Földvári József műveinek bibliográfiája: p. 340-345.
Kötött : ár nélkül
34 *** 012Földvári_J.
[AN 914474]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2002.
Tattay Levente (1943-)
   A szellemi alkotások joga / Tattay Levente. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 284 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-291-8 fűzött : 2400,- Ft
347.77/.78(439)(036)
[AN 915409]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2002.
   Ügyvédek kézikönyve / [szerk. ... Gábor László]. - Vác : Profit L & M BT, [1999]-. - 24 cm
ISBN 963-03-5890-5
347.965(439)(036)
[AN 911521]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1999 / [... közrem. Bálint Ákos György et al.]. - [1999]. - 162 p.
Lezárva: 1998. szept. 30.
ISBN 963-03-5891-3 fűzött : ár nélkül
347.965(439)(036)
[AN 911524] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3847 /2002.
Fettich Nándor (1900-1971)
   Fettich Nándor ostromnaplója : 1945. január 16. - február 19. / [a kéziratot sajtó alá rend., a jegyzeteket kész. Bándi Gáborné]. - [Budapest] : MNM, 2000. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Documentationes et communicationes, ISSN 1586-1368)
ISBN 963-9046-46-9 fűzött : ár nélkül
355.48(439-2Bp.)"1945"(0:82-94) *** 069(439-2Bp.)MNM"1945"(0:82-94)
[AN 444621]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2002.
   A magyar honvédelem ezer éve : a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kommunikációs és Kulturális Főosztálya 1999. október 9-én rendezett Országos Konferenciájának rövidített anyaga. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2000. - 76 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 19.)
ISBN 963-463-377-3 fűzött : ár nélkül
355(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 437955]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2002.
   NATO-együttműködés: védelmi ipar, kutatás, technológia és a Visegrádi Négyek : nemzetközi szeminárium : Budapest, 2001. február 27. / [szerk. Földi Tamás] ; [rend., közread.] a Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány. - Budapest : Pol. Tanulm. Intézete Alapítvány, 2001. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-85199-8-3 fűzött : ár nélkül
355.02(4-11)"199" *** 338.45(4-11)"199" *** 355.356(100-15) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 914656]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2002.
Tóth Sándor
   Az 1848/49-es szabadságharc és Szabadszállás / Tóth Sándor ; [közread. a Petőfi Baráti Kör]. - Szabadszállás : Petőfi Baráti Kör, 2000. - 59 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4268-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-3797-1)
Szabadszállás
355.48(439-2Szabadszállás"1848/1849"(093) *** 943.9-2Szabadszállás"1848/1849"(093)
[AN 448941]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3851 /2002.
   Minőséget - gazdaságosan / Ferber István [et al.] ; [...szerk. Parányi György]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk. : MMT, cop. 2001. - 605 p. : ill. ; 25 cm + mell. - (Minőségmenedzsment, ISSN 1419-4376)
Bibliogr.: p. 324-329., 602-605.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3033-1)
65.018 *** 658.562
[AN 911595]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2002.
Pintér Zsolt
   Hogyan csináljunk karriert? : kézikönyv álláskeresőknek, állásváltoztatás és pályaválasztás előtt állóknak / Pintér Zsolt. - 3. átd., aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : Horton Books, [2001]. - 539, [15] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 533-539.
ISBN 963-00-7816-3 kötött : ár nélkül
65.013 *** 658.3(036) *** 613.865
[AN 911692]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3853 /2002.
Beruházási folyamatok értékelemzése (angol)
   Methodology for the value analysis of capital investments / [ed. by J. W. Bryant] ; [authors John W. Bryant et al.] ; [transl. ed. Geza E. Kmetty]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk. K., 2000. - 126 p. ; 25 cm
ISBN 963-00-3271-6 fűzött : ár nélkül
658.152(075.8) *** 65.011.47(075.8)
[AN 439238]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2002.
Bősz Lilla
   Az Európai Unió regionális politikájának néhány aktuális kérdése / Bősz Lilla. - Budapest : MTA VKI, 1999. - 27 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 18.)
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 963-301-339-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-301-339-9)
339.923(4-62) *** 332.1
[AN 452041]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2002.
Both István
   Lakni kell! : a lakásügy és a lakásgazdálkodás helyzete és megvalósulása a Magyar Honvédségnél / [írta Both István] ; a Honvédelmi Minisztérium kiadványa. - Budapest : HM, 2000. - 271 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7037-33-0 fűzött : ár nélkül
332.8(439) *** 355.1(439)
[AN 439227]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2002.
Csáki György (1953-)
   A nemzetközi gazdaságtan alapjai / Csáki György. - Budapest : Napvilág, 2002. - 491 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9082-82-1 fűzött : 3100,- Ft
339.9(075.8)
[AN 915397]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2002.
Csath Magdolna (1943-)
   Kiút a globalizációs zsákutcából / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, cop. 2001. - 301 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 285-290.
ISBN 963-9302-24-4 fűzött : 1900,- Ft
339.9(100)"199" *** 338.2(439)
[AN 911658]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2002.
Farkas Péter (1944-)
   Oroszország iparának összeomlása / Farkas Péter. - Budapest : MTA VKI, 1998. - 42 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 14.)
Bibliogr.: p. 39-42.
ISBN 963-301-324-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-301-324-0)
Oroszország
338.45(47)"199"
[AN 452018]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2002.
Farkas Veronika
   A külföldi érdekeltségű vállalkozások főbb jellemzői / [kész. Farkas Veronika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2000. - 21 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-3620-7 * fűzött : 1500,- Ft
334.726(439.155)(083.41) *** 31(439.155)
[AN 437135]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2002.
   Gazdasági rendszerek, országok, intézmények : bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba / Bara Zoltán, Szabó Katalin szerk. - [Budapest] : Aula, 2001. - XV, 609 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9215-57-0 kötött : 3995,- Ft
330.342(075.8) *** 330.101(075.8) *** 316.334.2(075.8)
[AN 911609]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2002.
   Globalizáció hatása a szervezeti innovációra és a munkaerővel szembeni követelményekre : a külföldi közvetlen tőkebefektetések regionális és vállalati dimenziói / szerk. Makó Csaba ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezető- és Továbbképző Intézet, MTA Szociológiai Kutatóintézet. - Budapest : Szt. István Egy. VTI : MTA Szociológiai Kut. Int., 2001. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9256-55-2 fűzött : ár nélkül
339.9(100) *** 330.341.1(100)"199/200" *** 658.1.011.1
[AN 915313]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2002.
Gyulaffyné Berényi Mária
   Tőzsdei ügyletek, tőzsdeelemzés / [szerző Gyulaffyné Berényi Mária] ; [közread. a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.]. - [Budapest] : Saldo, 2000. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Tőzsdeelemzés (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-621-945-1 fűzött : 2500,- Ft
336.76
[AN 448530]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2002.
   Helyek, terek, régiók : tananyag-kiegészítés a tudományegyetemek terület- és településfejlesztési szakirányú képzéséhez / szerk. Nemes Nagy József. - Budapest : ELTE Regionális Földr. Tansz., 1999. - 120 p. ; 24 cm. - (Regionális tudományi tanulmányok, ISSN 1585-1419 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-463-393-5 * fűzött : ár nélkül
332.1(075.8)
[AN 438845]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2002.
   Humánerőforrás-menedzsment / [szerk.] Gyökér Irén ; [szerzők Gyökér Irén et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk. : MMT, cop. 2001. - 188 p. ; 24 cm. - (Technológiamenedzsment, ISSN 1419-5461)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3042-0)
658.3
[AN 911604]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2002.
   Ipari szerkezetváltás - nonprofit szemmel : új kihívás előtt az Ózdi Foglalkoztatási Közalapítvány : konferencia, Ózd, 2000. május 5. : [konferencia-összefoglaló] / a konferencia rendezője Ózdi Foglalkoztatási Közalapítvány. - [Ózd] : Ózdi Foglalkoztatási Közalapítvány, [2000]. - 34, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4544-3 * fűzött : ár nélkül
331.56(439-2Ózd) *** 364.23(439)"200" *** 061.3(439-2Ózd)
[AN 451738]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2002.
Kuczi Tibor (1949-)
   A vállalkozók társadalmi erőforrásai : a vállalkozások növekedése és életciklusaik összefüggései / Kuczi Tibor, Makó Csaba. - Budapest : GATE VTI, 1999. - 56 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok sorozat / Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézet,, ISSN 1419-5720 ; 1.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-515-096-2 * fűzött : ár nélkül
658.1(439) *** 334.72(439)"199"
[AN 440194]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2002.
   Local development and socio-spatial organization : trends, problems and policies: the case of Koper, Slovenia / ed. by Zdravko Mlinar ; [transl. by Nada Kronja-Stanič] ; [... publ. by Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute]. - Budapest : LGI : OSI, cop. 2000. - XIII, 92 p., [12] t. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7316-65-5 fűzött : ár nélkül
332.1(497.12-2Koper) *** 352(497.12-2Koper) *** 911.375(497.12-2Koper)
[AN 439153]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2002.
   A magyar modell : gondolatok egy ország jövőjéről / szerk. Kovács Tibor és Biernaczky Szilárd. - Budapest : Mundus, 2001. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Az Antall József Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 12.)
ISBN 963-8033-71-1 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"1989/199" *** 323(439)"1989/199"
[AN 915267]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2002.
Marosán György (ifj.) (1946-)
   Stratégiai menedzsment / Marosán György ; [az ábrákat kész. Marosán Gergely és Tarpataki Gábor]. - Bőv., átd. [kiad.]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-16-2792-6 fűzött : ár nélkül
658.1.011.1
[AN 911615]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2002.
Mészáros Klára (1943-)
   A tudományos-technikai modernizáció kilátásai Kínában / Mészáros Klára. - Budapest : MTA VKI, 1999. - 35 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 20.)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-301-344-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-301-344-5)
330.341.1(510)
[AN 452053]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2002.
   Nagyméretű kiskereskedelem és a versenyviszonyok : [a Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a nagyméretű kiskereskedelmi láncokkal kapcsolatban]. - Budapest : Gazd. Versenyhiv., 2000. - 36 p. ; 21 cm. - (Versenyhivatali füzetek, ISSN 1585-3551 ; 3.)
ISBN 963-00-4447-1 * fűzött : ár nélkül
339.37
[AN 454926]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2002.
   A piacgazdaság 10 éve - hogyan tovább? : összefoglaló kötet / [... szerk. Dezsériné Major Mária, Kulcsár Péter] ; [közread. az] Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., Piacgazdaság Alapítvány. - Budapest : Ipargazd. Kut. és Tanácsadó Kft., [2000]. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-9950-4 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 434248]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2002.
   Principles of organisation : Budapest, 28-30 September 1998 / [org., publ. by the] IntraEuropean Organisation of Tax Administrations. - Budapest : IOTA, [1998]. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-2898-0 * fűzött : ár nélkül
336.2(100) *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 436018]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2002.
Tétényi Veronika
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek / Tétényi Veronika. - [3. átd. kiad.]. - [Budapest] : Perfekt, [2001]. - 550 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jan. 31.
ISBN 963-394-434-1 fűzött : 3890,- Ft
658.14(078)
[AN 911064]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2002.
   Vállalkozási ismeretek / szerk. Révbíró Géza. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2000. - 213 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
ISBN 963-641-753-9 * fűzött : ár nélkül
658.1(078) *** 347.72(439)(078) *** 336.2(439)(078)
[AN 432458]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2002.
   Változások az adórendszerben, 2002 : art, szja, járulék, társasági adó és áfa / [szerzők Csillag Dezsőné et al.] ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 186 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-90-5 fűzött : 3200,- Ft
336.2(439)"2002"(036)
[AN 915414]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2002.
Zinhóber Ferenc (1927-2001)
   Bevezetés a közgazdaságtanba / Zinhóber Ferenc. - Pécs : PTE FEEFI, 2001. - 126 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Fűzött : ár nélkül
330(078)
[AN 911758]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3878 /2002.
Boros Tiborné
   Környezetkímélő kórházgazdálkodás / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 963-593-422-X fűzött : 1500,- Ft
364.444.046.6 *** 504.05
[AN 434518]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2002.
   Egészségkárosodott emberek országos érdekvédő és önsegítő szervezetei = National interest and self-help NGOs for people with chronic health condition / [az Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár - Medinfo és a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet - Nevi Csoporttájékoztató Szolgálatának ... kiadványa]. - Budapest : Medinfo, [1999]. - 36 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
364.26(439):050.8 *** 061.2(439):050.8
[AN 438077]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2002.
Hézser Gábor (1946-)
   Miért? : rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat : pasztorálpszichológiai tanulmányok / Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2001. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 963-300-893-X fűzött : 590,- Ft
364.044.42 *** 159.9 *** 253
[AN 911101]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2002.
Kincses Gyula (1952-)
   Egészség(?) - gazdaság(?) / Kincses Gyula. - Budapest : Praxis Server Kft., 1999. - 158 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-03-9596-7 fűzött : ár nélkül
364.444(439)"199"
[AN 433090]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2002.
Kurdi Zoltán
   Civilbrahik könyve / Kurdi Zoltán. - Budapest : Rózsa G., 1999. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-311-2 fűzött : ár nélkül
364.272(439)(0:82-92)
[AN 437318]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2002.
   Szakszervezeti szövetség a közszolgálatban dolgozókért : fejezetek a tízéves SZEF küzdelmeiből / [szerk. Szathmári Gábor]. - Budapest : SZEF, 2000. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (SZEF-könyvek sorozat, ISSN 1219-5367 ; 9.)
ISBN 963-86068-1-9 fűzött : ár nélkül
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma.
331.105.44(439)"199" *** 35.08(439)
[AN 434246]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2002.
   A Szent Borbála Kórház 100 éves története / [főszerk. Schwarcz Tibor, Bräutigam Veronika] ; [szerzők Lakatos István et al.]. - [Tatabánya] : [Szt. Borbála Kórház], [2000]. - 195 p., [4] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-03-8892-8 fűzött : ár nélkül
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza (Tatabánya )
364.444.046.6(439-2Tatabánya)(091)
[AN 439248]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3885 /2002.
Adorján Katalin
   Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére / Adorján Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Meixner Alapítvány, [2001]-. - 29 cm. - (Meixner-módszer könyvek)
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 963-00-6739-0 * (hibás ISBN 963-0470170187)
376.36(072) *** 372.41(072) *** 616.89-008.434.53
[AN 911083]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2001. - 194 p.
ISBN 963-00-6740-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-049869-3)
376.36(072) *** 372.41(072) *** 616.89-008.434.53
[AN 911086] MARC

ANSEL
UTF-83886 /2002.
   Az Alapműveleti Matematikaverseny feladatai, 1996-1999 / [a köt. szerzői Enhofferné Vörös Mária et al.]. - Marcali : Mikszáth Utcai Ált. Isk., 2000. - 103 p. : ill. ; 25 cm. - (Módszertani füzetek / Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola,, ISSN 1585-065X ; 2.)
ISBN 963-03-9442-1 fűzött : ár nélkül
372.851(076) *** 371.384
[AN 434233]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mesemondó verses ábéce / Benedek Elek ; Mühlbeck Károly szemléltető képeivel. - Budapest : Benedek B., 2001. - [28] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-440-564-9 kötött : ár nélkül
372.416.2=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 914523]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2002.
Grész Gábor
   Fiatalok az élet küszöbén (FÉK) : kapcsolat- és jellemépítő, AIDS- és drogprevenciós program : tanári kézikönyv / a tananyagot írta és szerk. Grész Gábor, David M. Robinson, Mergl Éva ; [közread. a] Timóteus Társaság. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Timóteus Társ., 2000. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-03-9674-2 fűzött : ár nélkül
37.034(072) *** 613.8(072)
[AN 434249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., "Én és a kapcsolataim". - 439 p.
ISBN 963-03-9675-0
37.034(072) *** 613.8(072)
[AN 434250] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., "Döntéseim a veszélyekben". - 357 p.
ISBN 963-03-9676-9
37.034(072) *** 613.8(072)
[AN 434251] MARC

ANSEL
UTF-83889 /2002.
   JPTE BTK Horvát Tanszék, 1949-1999 = Sveučilište Janusa Pannoniusa Odsjek za Kroatistiku : 1949-1999 / [suradnici Ernest Barić et al.]. - Pécs : JPTE BTK, 1999. - 73, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-641-730-X * fűzött : ár nélkül
Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs). Bölcsészettudományi Kar. Horvát Tanszék.
378.4(439-2Pécs).096(058) *** 808.62 *** 930.85(439)(=862) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 436697]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2002.
   Jubileumi évkönyv, 1990-2000 : a debreceni Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Középiskola és Kollégium 10 éve / [szerkbiz. Baranovszky Istvánné et al.]. - [Debrecen] : Gábor D. Elektronikai Műszaki Középisk. és Kollégium, [2000]. - 131 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3702-5 * fűzött : ár nélkül
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Középiskola és Kollégium (Debrecen)
373.6:621.3(439-2Debrecen)(058)
[AN 439198]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2002.
Kapor Károly (1932-)
   Veszprém megye közoktatásának főbb változásai a dualizmus korától napjainkig, 1868-2000 / Kapor Károly. - Veszprém : MPI, 2000. - 56 p. ; 21 cm. - (Veszprém megyei pedagógiai füzetek, ISSN 1419-6700 ; 12.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-8444-72-X fűzött : ár nélkül
37.014(439.117)(091)
[AN 450511]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2002.
Kópházi Ferenc
   A középfokú közgazdasági képzés múltjából / Kópházi Ferenc. - Veszprém : MPI, 2000. - 69 p. ; 20 cm. - (Veszprém megyei pedagógiai füzetek, ISSN 1419-6700 ; 11.)
ISBN 963-8444-81-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8444-38X)
373.6:33(439)(091)
[AN 434513]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2002.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Szünet nélkül : egyházról, iskoláról / Korzenszky Richárd ; [kiad. a Bencés Apátság]. - Tihany : Bencés Apátság, 2000. - 227 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-1984-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-1984-1)
37.014.521(439)"199"
[AN 439452]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2002.
   Memoria professorum Quinqueecclesiensium : az Erzsébet Tudományegyetem és a jogutód intézmények professzorai / [szerk. Czibók Balázs, Jankovics László, Nagy Ferencné] ; [... szerzői Bujáki Boglár et al.] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : PTE, 2000. - 117 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 963-641-763-6 kötött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem.
378.4(439-2Pécs)(092)
[AN 456537]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2002.
   Pamätnica 50 : [jubilejné vydanic Slovenskej všeobecnej školy, gymnázia a kolégia k. 50. výročiu založenia inštitúcie] = Emlékkönyv / [red. Anna Csörgölová, Alexandra Koval'ová, Pavol Pavlík]. - Visegrád : Thuringer & Toldi, [2000]. - 101 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3800-5 * fűzött : ár nélkül
Szlovák Általános Iskola és Gimázium (Budapest)
373.54(439-2Bp.)(058) *** 376.7(=854)(439)
[AN 439543]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2002.
Péntek János (1941-)
   A megmaradás esélyei : anyanyelvű oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben / Péntek János. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 1999. - 200 p. ; 21 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
ISBN 963-03-7528-1 fűzött : 880,- Ft
376.7(=945.11)(498.4) *** 378.4(498.4-2Kolozsvár)
[AN 432363]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2002.
Szenczi Árpád
   Neveléstani alapkérdések : a lelki szükségletek tökéletesedésének segítése, a moralitáson és a kompetenciafejlesztésen alapuló nevelés / Szenczi Árpád . - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2000. - 139 p. : ill. ; 25 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9024-97-X fűzött : 1363,- Ft
37(075.8)
[AN 911701]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2002.
   Szigeti György Műszaki Szakközépiskola, 1949-1999. - [Budapest] : [Szigeti Gy. Műszaki Szakközépisk.], 1999. - 32 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-00-2464-0 * fűzött : ár nélkül
Szigeti György Műszaki Szakközépiskola (Budapest)
373.6:62(439-2Bp.)(058)
[AN 439074]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2002.
   Szvetits[!] Intézet emlékkönyve : [1896-2000] / [levelek alapján szerk. Medgyesiné Vághy Ida és családja]. - [Debrecen] : [Magánkiad.], [2000]. - 154 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-640-631-6 fűzött : ár nélkül
Svetits Katolikus Elemi Iskola és Gimnázium (Debrecen)
373.54(439-2Debrecen)(058) *** 373.3(439-2Debrecen)(058) *** 373.6(439-2Debrecen)(058) *** 377.8(439-2Debrecen)(058) *** 271MNSzI(439-2Debrecen)
[AN 439461]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2002.
   A tatai gimnázium öregdiákjainak jubileumi évkönyve, 1989-1999 / szerk. Körmendi Géza ; [kiad. a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete]. - Tata : Tatai Gimn. Öregdiákjainak Egyes., 2000. - 43 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-2502-7 fűzött : ár nélkül
Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete.
Eötvös József Gimnázium (Tata)
373.54(439-2Tata)(058) *** 37.063
[AN 439206]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2002.
Teleki Béla (1942-)
   A kezelhető gyermek : szülőknek, pedagógusoknak és szupervizoroknak / Teleki Béla ; [... rajz. Teleki Károly János]. - Kecskemét : Korda, 2000. - 55 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 963-9332-02-X fűzött : 520,- Ft
376.54
[AN 454871]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2002.
Tóth Róbert
   Magyar nyelv és irodalom : felvételi szimulációs tesztsorok és megoldókulcsok a jogi egyetemekre és az Államigazgatási Főiskolára felvételizők részére / Tóth Róbert. - Budapest : EFEB 2000 Egyetemi Előkészítő, 2000. - 126 p. ; 24 cm. - (EFEB 2000 felvételi előkészítő kiadványok, ISSN 1586-2224)
ISBN 963-00-2764-X fűzött : ár nélkül
372.88(079.1)
[AN 439507]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2002.
Tóth Róbert
   Történelem : felvételi szimulációs tesztsorok és megoldókulcsok a jogi, gazdasági egyetemekre és az Államigazgatási Főiskolára jelentkezők részére / Tóth Róbert. - Budapest : EFEB 2000 Egyetemi Előkészítő, 2000. - 130 p. ; 24 cm. - (EFEB 2000 felvételi előkészítő kiadványok, ISSN 1586-2224)
ISBN 963-00-2765-8 fűzött : ár nélkül
372.893(079.1)
[AN 439512]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2002.
   Transz : Rajk László Szakkollégium, 1995-2000 / [... közrem. Bálint Eszter et al.]. - Budapest : Rajk László Szakkollégium, 2000. - 218 p. : ill. ; 22 cm
Címvált.: Transz : 30 éves a Rajk László Szakkollégium
ISBN 963-503-251-X fűzött : ár nélkül
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Rajk László Szakkollégium.
378.184Rajk_László_Szakkollégium(058) *** 378.633(439-2Bp.)
[AN 434247]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2002.
Váradi László
   Felnőttoktatás - munkaerőpiaci képzés jogi szabályozása / Váradi László ; [a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa]. - Budapest : BKIK, 2000. - 77 p. ; 23 cm
Lezárva: 2000. január 10.
ISBN 963-9008-37-0 * fűzött : ár nélkül
374.7(439)(094) *** 331.5(439)(094)
[AN 440484]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3906 /2002.
Abracadabra (magyar)
   Abrakadabra : kápráztasd el barátaidat bűvészmutatványokkal / [mtárs Diane Greiner]. - [Budapest] : Juventus, [2000]. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm + bűvészdoboz mell.
Borítócím: Bűvészdoboz : kellékekkel és útmutatóval
ISBN 963-7791-80-9 fűzött : ár nélkül
793.8
[AN 439797]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2002.
Békés Sándor (1940-)
   A természet bűvöletében : tájak, vadászok, kötődések / Békés Sándor. - Pécs : Kódex, 2001. - 141 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-00-8218-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-8218-7)
799.2(439)(092)
[AN 914563]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2002.
Bocsák Miklós (1947-)
   Örökség : [Puskásék és a történelem] / Bocsák Miklós, Imre Mátyás. - [Budapest] : Szerzők, 2002. - 203 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-440-634-3 kötött : 4360,- Ft
796.332(439)(092)(047.53)
[AN 915415]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2002.
Dávid Sándor (1937-)
   Forma-1 fél évszázadon túl / Dávid Sándor. - Budapest : Budapest-Print, [2001]. - 412 p., 32 t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-00-7853-8 kötött : ár nélkül
796.71(100)(091)
[AN 914513]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2002.
Dávid Sándor (ifj.) (1979-)
   Mika Häkkinen / ifj. Dávid Sándor. - Budapest : Hungalibri, [2001]. - 181 p., 31 t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-00-7854-6 fűzött : ár nélkül
Häkkinen, Mika
796.71(480)(092)Häkkinen,_M.
[AN 914568]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2002.
Dénes Tamás (1963-)
   EB kalauz 2000 : a XI. Labdarúgó Európa-bajnokság könyve / Dénes Tamás, Rochy Zoltán ; [mtársak Dénes András, Heka László, Oroszhegyi Károly]. - [Budapest] : Biográf, cop. 2000. - 224 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9051-42-X fűzött : 1490,- Ft
796.332.093(4)"2000"
[AN 440253]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2002.
Grätzer József
   Sicc : szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok / írta Grätzer József. - Budapest : Sprinter, [2001]. - 103 p. : ill. ; 23 cm
Ill. Berczeller Rezső et al.
ISBN 963-9268-30-5 fűzött : ár nélkül
793/794
[AN 911112]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2002.
Grätzer József
   Sicc : szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok / írta Grätzer József. - Budapest : Sprinter, [2001]. - 103 p. : ill. ; 23 cm
Ill. Berczeller Rezső et al.
ISBN 963-9268-33-X fűzött : ár nélkül
793/794
[AN 911115]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2002.
   Nemzetközi kosárlabda játékszabályok : [elfogadta a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) 2000. május 4-5-én] / [ford. Bodnár Péter, Harsányi József, Hartyáni Zsolt] ; [közread. a] Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. - Budapest : MKOSZ, 2000. - 126 p. : ill. ; 19 cm
Érvényes 2000. szeptember 1-jétől visszavonásig. - Példányszám: 2000
ISBN 963-00-4011-5 fűzött : ár nélkül
796.323.063
[AN 454365]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2002.
   Ötven éves a Haladás atlétikai szakosztálya, 1949-1999. - [Szombathely] : [Haladás VSE], [1999]. - 59 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-03-9721-8 * fűzött : ár nélkül
Haladás Vasutas Sportegyesület. Atlétikai Szakosztály.
796.42/.43(439-2Szombathely)(091) *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 439057]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3916 /2002.
   25 éves a Szentesi Fotókör. - [Szentes] : [Szentesi Műv. Közp.], [1999]. - [18] p. : ill. ; 21 cm
A Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör rendezésében
ISBN 963-03-9699-8 * fűzött : ár nélkül
Szentesi Fotókör.
77.04(439)"199" *** 061.28(439-2Szentes) *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 438852]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2002.
   "Arcok és sorsok" : XII. Arcok és Sorsok Országos Portré Biennálé : Moldvay Győző Galéria, Hatvan, 1999. november 27 - december 19. - Hatvan : Grassalkovich Műv. Közp., [1999]. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Katalógus. - ISSN 0236-5405 = Arcok és sorsok
ISBN 963-03-9701-3 * fűzött : ár nélkül
73/76.041.5 *** 73/76(439) *** 061.4(439-2Hatvan)
[AN 438851]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2002.
Beer is better than women because.. (magyar)
   A sör jobb, mint a nők, mert.. / [írták I. Kavet és az Uborkák] ; [rajz. Martin Riskin] ; [ford. Balázs Ildikó]. - Budapest : Animus, 2000. - [80] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-96-7 fűzött : 498,- Ft
741.5(73)(092)Riskin,_M. *** 820-7(082)=945.11
[AN 430022]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2002.
Chesslay György (1957-)
   A tér szárnyai = Wings of spaces / Chesslay György. - [Budapest] : Chesslay Gy., 2000. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-640-664-2 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Chesslay_Gy.
[AN 456678]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2002.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Monográfia Pató Róza szobrászművészről / Demény-Dittel Lajos. - Budapest : Pató R., 2001. - 96 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Műjegyzék: p. 38-55. - Bibliogr.: p. 19-37.
ISBN 963-440-618-1 fűzött : ár nélkül
Pató Róza (1934-)
73(439)(092)Pató_R.
[AN 914581]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2002.
   Dobi Piroska / [a katalógust szerk. Erdélyi Gábor]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2000. - 47 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Sz. Kürti Katalin előszavával. - Az előszó és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-640-812-2 * fűzött : ár nélkül
Dobi Piroska (1929-)
75(439)(092)Dobi_P.
[AN 456597]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2002.
Feld István (1951-)
   Ozora, várkastély / [Feld István]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 660.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-395-6 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Ozora)
[AN 450372]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2002.
Gergely Mihály (1921-)
   Búza Barna keresztútjai / Gergely Mihály ; [közread. a] Művészetbarátok Egyesülete. - Budapest : Művészetbarátok Egyes., 2001. - 111 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7324-47-X fűzött : 1008,- Ft
Búza Barna (1910-)
73(439)(092)Búza_B.
[AN 915399]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2002.
   Győr 2000 : Országos Fotóművészeti Pályázat : Városi Művészeti Múzeum, június 16 - július 16. / [a katalógust szerk. Szabó Béla] ; [rend., kiad. a Győri Fotóklub]. - [Győr] : Győri Fotóklub, [2000]. - [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-3514-6 fűzött : ár nélkül
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 451743]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2002.
Horváth Endre (1896-1954)
Művek (vál.)
   Horváth Endre festőművész és grafikus, 1896-1954. - Budapest : Pénzjegyny. Rt., [2001]. - 40 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Az életrajz angol nyelven is
Kötött : ár nélkül
75(439)(092)Horváth_E. *** 76(439)(092)Horváth_E.
[AN 915474]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2002.
Horváth Endre
   Nyugat-magyarországi templomok az Árpád-kortól napjainkig : Győr, Pannonhalma, Sopron és környéke / Horváth Endre ; [közread. Iván Község Önkormányzata]. - Iván ; Sopron : Önkormányzat, 2000. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-00-4196-0 * fűzött : ár nélkül
726.54(439.114)(084.12)
[AN 448943]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2002.
Július Gyula (1958-)
Művek (vál.)
   Július Gyula / [rend., kiad. a Budapest Galéria]. - [Budapest] : BG, [2000]. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-3048-9 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Július_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"1999/2000"
[AN 436491]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2002.
   Kép és képiség : kiállítássorozat, Collegium Budapest, 1998/99 = Bild und Bildlichkeit / [a katalógust szerk. ... Maurer Dóra] ; [rend., közread. a] Collegium Budapest Institute for Advanced Study. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, [2000]. - 60 p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 963-9293-01-6 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"196/199" *** 061.4(439-2Bp.)"1998/1999"
[AN 438445]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2002.
   Kévés György és építésztársai = György Kévés and partners / [szerk. ... Kévés György, Kovács András] ; [ford. ... Czelnai Éva] ; [fotók ... Kévés György et al.]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2000. - 78 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Építészet és művészet, ISSN 1588-4104)
ISBN 963-00-3594-4 * fűzött : ár nélkül
72(439)(092)Kévés_Gy. *** 72(439)"197/199"(092)
[AN 437183]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2002.
Király Pál
   A velünk élő múlt : erdészeti emlékhelyek Magyarországon / Király Pál ; [... kiad. Oszágos Erdészeti Egyesület]. - Budapest : OEE ; Pécs : Krónika K., 2001. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-8788-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8788)
725.945(439) *** 914.39(036) *** 630
[AN 915245]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2002.
Koppány Tibor (1928-)
   A Séd-völgy református templomai / [Koppány Tibor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 656.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-383-2 fűzött : ár nélkül
726.54(439.117)
[AN 450359]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2002.
Kovács Melinda (1969-)
   Mária Valéria híd = Mária Valéria bridge = Most Márie Valérie / [a fotókat kész. Kovács Melinda] ; [kiad. az Állami Közúti Műszaki és Információs Kht.]. - [Budapest] : Áll. Közúti Műszaki és Inf. Kht., [2001]. - 71 p. : ill., színes ; 24x33 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-9200-X v. : ár nélkül
725.95(439-2Esztergom) *** 624.21/.8(439-2Esztergom) *** 77.04(439)(092)Kovács_M.
[AN 915260]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2002.
Kovács Zita
   Az Éber-emlékház : id. Éber Sándor, ifj. Éber Sándor és Éber Anna művészete / [a katalógus szövegét írta Kovács Zita]. - Baja : Önkormányzat, 1999. - 24 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A bajai Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 28.)
Magyar, német és angol nyelven. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2812-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-721560)
Éber Sándor (ifj.) (1909-1985)
Éber Sándor (id.) (1878-1947)
Éber Anna (1905-)
75(439)(092)Éber *** 069(439-2Baja)(036)
[AN 440203]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2002.
Leiderman, Ûrij
   General reminder : [Ludwig Museum Budapest - Museum of Contemporary Art ... May 7 - June 7, 1998 ...] / Yuri Leiderman, János Sugár ; [publ. by the Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art]. - Budapest : Ludwig Mus., 1999. - 23 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-7865-5 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Sugár_J.(044) *** 7.01 *** 73/76(47)(092)Leiderman,_Û.(044)
[AN 440201]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2002.
Levárdy Ferenc (1916-)
Pécs, belvárosi plébániatemplom (angol)
   Pécs, inner city parish church / [Ferenc Levárdy] ; [ford. Lehmann Magdolna]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 297/C.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-372-7 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Pécs)(036)
[AN 448111]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2002.
Lőrincz Aladárné (1929-)
   Bukovinai székely szőttesek : technikák és mintalapok / Lőrincz Aladárné ; [közread. a] Wosinsky Mór Megyei Múzeum. - Szekszárd : Wosinsky Múz., 2000. - 99, [5] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7209-18-2 kötött : ár nélkül
746.1.031.4(498.6)(=945.11) *** 39(498.6)(=945.11)
[AN 915411]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2002.
   Marosfalvi : életút képben, írásban / szerk. Gál József. - Szombathely : Magánkiad., 2001. - 112 p., XX t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-440-532-0 fűzött : ár nélkül
Marosfalvi Antal (1931-)
75(439)(092)Marosfalvi_A.
[AN 914603]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2002.
Mezősiné Kozák Éva
Hollókő, várrom (angol)
   Hollókő, castle ruins / [Éva Kozák-Mezősi] ; [ford. James Stewart]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 550/A.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-388-3 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Hollókő)(036)
[AN 450345]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2002.
Miklós Tamás, P.
   Gyermekszervezet-történeti Múzeum, 1975-2000, Zánka / [összeáll. és szerk. P. Miklós Tamás]. - Zánka : Zánkai Gyermek és Ifj. Centrum, 2000. - 32 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Zánkai múzeumi füzetek, ISSN 1585-1613 ; 2.)
Bibliogr.: p. 25-27.
ISBN 963-00-3592-8 fűzött : ár nélkül
Gyermekszervezet-történeti Múzeum (Zánka)
069(439-2Zánka) *** 061.213(439)
[AN 454412]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2002.
   A miskolci orthodox templom és sírkertje / [szerk. Dobrossy István] ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Herman Ottó Múzeum közös kiadványa]. - Miskolc : BAZ M. Lvt. : HOM, 2001. - 276 p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-236. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-9311-10-3 kötött : ár nélkül
726.54(439-2Miskolc) *** 718(439-2Miskolc) *** 281.9(439-2Miskolc)
[AN 914490]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2002.
Országos Faszobrászati Kiállítás (7.) (2000) (Nagyatád)
   7. Országos Faszobrászati Kiállítás : Nagyatád, Művelődési Ház és Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep ..., 2000. szeptember 23-tól október 27-ig / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. Merész Emese]. - Nagyatád : Nagyatádi Művel. Ház és Faszobrász Alkotótelep, [2000]. - [40] p. : ill. ; 30 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-00-4755-1 * fűzött : ár nélkül
73.023.1(439) *** 061.4(439-2Nagyatád)
[AN 456638]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2002.
Országos Művészeti Diákköri Kiállítás (1.) (1999) (Szeged)
   I. Országos Művészeti Diákköri Kiállítás : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1999 / [... rend. Tanács Gábor]. - Szeged : JGYTF, 1999. - [44] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-9167-35-5 * fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 378.184 *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 438887]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2002.
   Patay. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2000. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Kratochwill Mimi és Fertőszögi Péter tanulmányaival
ISBN 963-640-793-2 * fűzött : ár nélkül
Patay László (1932-2002)
75(439)(092)Patay_L.
[AN 456700]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2002.
Prokopp Mária (1939-)
   Bátonyterenye, műemlékek / [Prokopp Mária, Horváth Alice]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 654.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-460-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-554-383-2)
72(439-2Bátonyterenye)
[AN 450357]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2002.
   Prutkay Péter. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2000]. - [16] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-640-708-8 fűzött : ár nélkül
Prutkay Péter (1947-)
76(439)(092)Prutkay_P.
[AN 456620]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2002.
   Sebestyén Ádám-díjasok, 1996-2000 : a Székely Szövetség tíz éve / [szerk. Szőts Zoltán]. - Bonyhád : Székely Szövets. : Völgységi Múz., 2000. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 7.)
Példányszám: 1500
ISBN 963-00-4056-5 fűzött : ár nélkül
748.031.4(439) *** 39.001(439)(092)Sebestyén_Á.
[AN 450523]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2002.
Sedlmayr János (1932-)
   Hegyeshalom, római katolikus plébániatemplom / [Sedlmayr János]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 658.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-386-7 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Hegyeshalom)
[AN 450363]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2002.
Stein, Gertrude
Picasso (magyar)
   Picasso / Gertrude Stein ; [ford. Acsay Judit]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9283-09-6 kötött : 3490,- Ft
Picasso, Pablo
75(460)(092)Picasso_P.(0:82-94)
[AN 915417]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2002.
Timár György
   A Nyugati-Mecsek középkori templomai: Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös / [Timár György]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 28 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 651.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-379-4 fűzött : ár nélkül
726.54(439.127)
[AN 450349]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3950 /2002.
Dalos Anna
   Maros Rudolf / Dalos Anna. - Budapest : Mágus, 2001. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 15.)
Bibliogr.: p. 31. - Műjegyzék: p. 25-31.
ISBN 963-8278-92-7 fűzött : ár nélkül
Maros Rudolf (1917-1982)
78.071.1(439)(092)Maros_R.
[AN 915395]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2002.
Farkas Márta, Sz. (1938-)
   Lendvay Kamilló / Sz. Farkas Márta. - Budapest : Mágus, 2001. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 16.)
Műjegyzék: p. 22-31.
ISBN 963-8278-95-1 fűzött : ár nélkül
Lendvay Kamilló (1928-)
78.071.1(439)(092)Lendvay_K.
[AN 915392]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2002.
Ittzés Mihály (1938-)
   22 zenei írás : Kodály és ... elődök, kortársak, utódok / Ittzés Mihály ; [kiad. a] Kodály Intézet. - Kecskemét : Kodály Int., 1999. - 299 p. : ill., kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 293-294. és a jegyzetekben
ISBN 963-7295-24-0 fűzött : ár nélkül
Kodály Zoltán (1882-1967)
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.071.1(439)(092)
[AN 440239]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2002.
Kovács Attila
   "Szállj, gondolat..." : a Pécsi Opera énekkara és a Pécsi Operakórus története Kovács Attila szubjektíven objektív leírásában. - Pécs : Alexandra, 2001. - 379 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-368-001-8 kötött : ár nélkül
Pécsi Operakórus.
782.1.071(492-2Pécs)
[AN 915244]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2002.
Sipos János
   In the wake of Bartók in Anatolia / János Sipos ; [... transl. by Judit Pokoly]. - Budapest : European Folklore Inst., 2000. - 221 p. : ill.; főként kotta ; 23 cm. - (Bibliotheca traditionis Europeae, ISSN 1419-7901 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-3672-X fűzött : ár nélkül
Bartók Béla (1881-1945)
78.072.2(439)(092)Bartók_B. *** 784.4(=943.5) *** 398.8(=943.5)
[AN 446979]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3955 /2002.
   Az ember : vallomások Sinkovits Imréről / szerk. Spangel Péter. - [Budapest] : Tinta, 2001. - 229 p. : ill. ; 23x25 cm
ISBN 963-9372-19-6 * kötött : 2940,- Ft (hibás ISBN 963-93072-19-6)
Sinkovits Imre (1928-2001)
792.028(439)(092)Sinkovits_I.(0:82-94)
[AN 914790]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3956 /2002.
   Angol - magyar műszaki és tudományos szótár = English - Hungarian dictionary of technology and science / [szerk. Magay Tamás et al.] ; [munkatársak Berka Andrásné, Dorogman György, Pálffy Éva]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1993. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-05-6480-7 kötött : ár nélkül
Szakszótár (forma) - Szakirodalom -természettudományi és műszaki
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 911611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - K. - 2001, cop. 1993. - 844 p.
ISBN 963-05-6481-5
Szakszótár (forma) - Szakirodalom -természettudományi és műszaki
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 911612] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., L - Z. - 2001, cop. 1993. - 826 p.
ISBN 963-05-6482-3
Szakszótár (forma) - Szakirodalom -természettudományi és műszaki
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 911613] MARC

ANSEL
UTF-83957 /2002.
Dohár Péter
   Kis angol nyelvtan / írta Dohár Péter ; ... hozzátett, elvett belőle és példamondatok tucatjait alkotta Verasztó Lajos ; [kiad. a Ring-6 (Ringhat) Kft.]. - 15. kiad. - Budapest : Ring-6, [2001]. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 963-8239-13-1 fűzött : 1600,- Ft
802.0-5(078)=945.11
[AN 911751]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2002.
Egry J. Anna
   Ich spreche Deutsch : német társalgási zsebkönyv / Egry J. Anna. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 1999. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 963-9260-30-4 fűzött : 649,- Ft
803.0(078)=945.11
[AN 435040]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2002.
   Express English. - Székesfehérvár : Lexika, [2000]-. - 30 cm
A leírás a 2. köt alapján kész.
ISBN 963-9092-38-X
802.0(078)=945.11
[AN 911089]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Angol nyelvkönyv / Kenesei Andrea, Sebestyén Rita. - [2000]. - 207 p. : ill.
ISBN 963-9092-40-1 fűzött : 1204,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 911091] MARC

ANSEL
UTF-83960 /2002.
   Nép - nyelv - társadalom : Végh József emlékezetére / szerk. Szabó Géza, Molnár Zoltán. - Szombathely : BDF M. Nyelvészeti Tanszék, 2000. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai,, ISBN 1216-7940 ; ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-9290-00-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1(082) *** 80.001(439)(092)Végh_J.
[AN 434236]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2002.
   Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára : barátok, pályatársak, tanítványok tanulmányai, visszaemlékezései / szerk. T. Molnár István és Klaudy Kinga. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2000. - 361 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, német és orosz nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-440-X fűzött : ár nélkül
Papp Ferenc (1930-)
80.001(439)(092)Papp_F. *** 808.1
[AN 439340]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2002.
Prohászka Viktória
   Francia teszt kézikönyv megoldási kulcsokkal középfokon : tankönyvi segédlet / Prohászka Viktória, Zdenkó Ildikó, Vizsnyiczai Zita. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Paginarum : Librotrade, 2000. - 236 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-86046-3-8 fűzött : ár nélkül
804.0(079.1)=945.11
[AN 435501]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2002.
Spitzing, Karin
Griechisch Wort für Wort (magyar)
   Görög kapd elő : társalgási zsebkönyv / [írta Karin Spitzing] ; [a magyar változat Szabó Péter, Glaser Tamás munkája]. - 3. reklám-kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2000. - 136 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-40-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8162-10-4)
807.74(078)=945.11
[AN 448051]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2002.
Szalai Elek
   Komplett feladatsorok a német középfokú "B" típusú nyelvvizsgára / Szalai Elek. - Átd., bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2001. - 144 p. ; 29 cm
Komplett feladatsorok a német középfokú írásbeli nyelvvizsgára (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9357-03-0 fűzött : 1064,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 911088]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2002.
Szendrő Borbála
   A British and American English - Hungarian picture dictionary for learners of English = Brit és amerikai angol - magyar képes tanuló-szótár / Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 11. bőv., átd. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2001. - 267, [41] p. : ill. ; 24 cm. - (Én szeretem a szavakat = I love words,, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes brit és amerikai angol - magyar szótár. - Bibliogr.: p. [307-308].
ISBN 963-8373-25-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-400-187-4)
801.321.19=20=945.11
[AN 911102]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3966 /2002.
   Elhagyott kertek ösvényein : [Komáromi Gabriella születésnapi köszöntése] / [szerk. Gulyás József, N. Mandl Erika, Paál László] ; [kiad. a KECSVM Pedagógiai Főiskolai Karának Kommunikáció Tanszéke]. - Kaposvár : KECSVM Ped. Főisk. Kar Kommunikáció Tansz., 2001. - 74 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
Komáromi Gabriella műveinek vál. bibliográfiája: p. 58-67. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
Komáromi Gabriella (1941-)
82.01(439)(092)Komáromi_G.(0:82-94) *** 012Komáromi_G.
[AN 915393]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2002.
Madarász Imre (1962-)
   Az érzékek irodalma : erotográfia és pornográfia az olasz irodalomban / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-214.
ISBN 963-9292-38-9 fűzött : 1400,- Ft
850(091) *** 392.6
[AN 915239]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2002.
Mihályi Gábor (1923-)
   Az ellenreneszánsz drámairodalma : dráma a két világháború között / Mihályi Gábor. - Budapest : Új Világ, 2001. - 189 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85533-9-1 fűzött : ár nélkül
82.01-2 *** 82(091)-2"192/193"
[AN 915249]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2002.
   Nouvelles tendances en littérature comparée III : actes du colloque international : Szeged, 12-13-14 novembre 1998 = Új tendenciák a komparatisztikában III. / [direction et réd. Jacqueline Lévi-Valensi, Piroska Sebe-Madácsy, Kálmán Bene] ; [publié par le Centre d'études du roman et du romanesque de l'Université de Picardie Jules Verne et le Département de littérature hongroise de l'École supérieure de formation des professeurs Gyula Juhász de Szeged]. - Szeged : JGYTF ; Amiens : Université de Picardie Jules Verne, 1999. - 405 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia és magyar nyelven
ISBN 963-9167-34-7 fűzött : ár nélkül
82(091)"18/19" *** 82.091 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 440830]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2002.
Szendi Zoltán (1950-)
Lélek és kép (német)
   Seele und Bild : Weltbild und Komposition in den Erzählungen Thomas Manns / Zoltán Szendi ; [Übers. ... Mónika Miszler und Anikó Vettermann]. - Pécs : Pro Pannonia, 1999. - 301 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 277-301.
ISBN 963-9079-34-0 kötött : ár nélkül
Mann, Thomas
830(092)Mann,_Th.
[AN 435005]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2002.
Tapodi Zsuzsa (1961-)
   Irodalom a politika szolgálatában : Gaál Gábor munkássága pályája utolsó szakaszában, 1946-1954 / Tapodi Zsuzsa. - Budapest : NHK, 2001. - 167 p. ; 23 cm. - (Officina Hungarica, ISSN 1217-4335 ; 11.)
Bibliogr.: p. 139-146. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-8425-14-8 fűzött : ár nélkül
Gaál Gábor (1891-1954)
82.01(498)(=945.11)(092)Gaál_G.
[AN 915418]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3972 /2002.
Görömbei András (1945-)
   Kisebbségi magyar irodalmak, 1945-2000 / Görömbei András. - 3. bőv. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 357 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 351-352.
ISBN 963-472-536-8 fűzött : 950,- Ft
894.511(4-11)(091)"1945/199"
[AN 911384]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2002.
Horváth Júlia
   Vörösmarty Mihály a polgári méltóság romantikus költője : a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum : Mihály Vörösmarty Memorial Museum in Kápolnásnyék : Mihály Vörösmarty Gedenkmuseum in Kápolnásnyék / Horváth Júlia, Kerényi Ferenc ; [a kiállítást rend. ... Birck Edit et al.]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2001. - 44 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 281.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9279-15-3 fűzött : ár nélkül
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum (Kápolnásnyék)
894.511(092)Vörösmarty_M. *** 069(439-2Kápolnásnyék)
[AN 914562]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2002.
   Németh László / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Katona András. - Budapest : OPKM : XII. ker. Ped. Szolg. Közp., 2001. - 173 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 156-163. és a jegyzetekben
ISBN 963-9315-27-3 fűzött : 500,- Ft
Németh László (1901-1975)
894.511(092)Németh_L. *** 37(439)(092)Németh_L.
[AN 914525]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2002.
   Németh László emlékkönyv / [szerk. Monostori Imre, Olasz Sándor]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2001. - 559 p. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-15-0 fűzött : 2250,- Ft
Németh László (1901-1975)
894.511(092)Németh_L.
[AN 914577]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2002.
Rigó Béla (1942-)
   Katona József: Bánk bán / Rigó Béla. - [Budapest] : Akkord, [2001], cop. 1998. - 78 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 963-7803-92-0 fűzött : 598,- Ft
Katona József (1791-1830). Bánk bán.
894.511(092)Katona_J.(075.3)
[AN 911697]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2002.
   Változatok a modernitásra : tanulmányok a Nyugatról / szerk. Gintli Tibor. - Budapest : Anonymus, 2001. - 268 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyugat könyvtár, ISSN 1418-0219 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7966-83-8 fűzött : ár nélkül
Nyugat
894.511(091)"19" *** 050(439)Nyugat
[AN 914631]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2002.
Wéber Antal (1929-)
   Jókai Mór / Wéber Antal. - Budapest : Elektra Kiadóház, 2001. - 131, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 963-9391-14-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9205-14-X)
Jókai Mór (1825-1904)
894.511(092)Jókai_M.
[AN 914600]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3979 /2002.
Andrews, Virginia
The wildflowers (magyar)
   Vadvirágok / Virginia C. Andrews ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 21 cm
Regény
ISBN 963-547-602-7 *
820-31(73)=945.11
[AN 902528]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Jade. - 2002. - 167 p.
ISBN 963-547-568-3 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 915495] MARC

ANSEL
UTF-83980 /2002.
Baricco, Alessandro
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2001. - 100 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-208-749-6 fűzött : 1000,- Ft
850-31=945.11
[AN 911765]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2002.
Blaskó Mihály (1941-)
   A čo novo na Kišsénáši : verše v sarvašskom náreči = No és mi újság Kisszénáson / Michal Blaško. - [Szarvas] : Szlovák Önkormányzat, 2000. - 80 p. : ill., részben kotta ; 21 cm. - (Szarvasi szlovák kiskönyvtár, ISSN 1586-4316 ; 1.)
ISBN 963-00-2552-3 fűzött : ár nélkül
885.4-14(439) *** 894.511-14
[AN 455542]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2002.
Brandenburg, Barbara
Lass dir dein Glück nicht stehlen (magyar)
   Floridai álom / Barbara Brandenburg ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 77 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 112.)
Kisregény
ISBN 963-296-386-5 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 446333]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2002.
Brandenburg, Barbara
Nimm Sie doch einfach in die Arme (magyar)
   Remete a vőlegényem / Barbara Brandenburg ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 113.)
Kisregény
ISBN 963-296-388-1 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 446367]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2002.
Briggs, Jack
Jack & Zena (magyar)
   Jack és Zena : pakisztáni lány és angol férfi életveszélyes szerelmének igaz története / szerzők Jack és Zena Briggs ; bev. John McCarthy ; [ford. Nagyné Királyi Katatlin[!]]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-585-3 kötött : ár nélkül
Briggs, Jack
Briggs, Zena
820-94=945.11
[AN 915400]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2002.
Brozsó Zsuzsa (1948-)
   Képek = Obrazy / Brozsó Zsuzsa ; [... a rajzokat kész. Nagy Márta]. - [Terény] : Szerző, 2000. - 87 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-640-675-8 fűzött : ár nélkül
885.4-14(439) *** 894.511-14
[AN 454351]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2002.
Dads.. (magyar)
   Apunak / Helen Exley válogatása. - [Pécs] : Alexandra, [2000]. - [60] p. : ill., színes ; 11 cm
ISBN 963-367-533-2 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 394.268.2(0:82-84)
[AN 437085]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2002.
Dietz, William C.
The legion of the damned (magyar)
   Kárhozottak légiója / William C. Dietz ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : VAL-ART-LA, 2000. - 318 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9238-17-1 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 435497]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2002.
Garrett, Almeida
Művek (vál.) (magyar, portugál)
   Garrett több hangon / [... szerk. ... Pál Ferenc] ; [a bev. tanulmányt írta Fernando Costa]. - Budapest : Íbisz, 2000. - 94 p. ; 20 cm
A versek portugál eredetiben és Lackfi János et al. műfordításaival
ISBN 963-9294-01-2 fűzött : ár nélkül
869.0-14.02=945.11
[AN 435520]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2002.
   A grállovagok : Parszivál, Artusz, Gawan és Lanzelot története : hősköltemény / a XI-XIII. századbeli brit, ófrancia és német eposzokból és lovagregényekből összeáll. és ford. Nagy Gyula. - 2. átd. kiad. - Debrecen : CRC K., 2001. - 340 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-00-8927-0 fűzött : 1800,- Ft
820-131=945.11 *** 840-131=945.11 *** 830-131=945.11
[AN 914700]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2002.
Greene, Graham
The man within (magyar)
   A számkivetett / Graham Greene. - Pécs : Art Nouveau, [2001]. - 263 p. ; 21 cm
Ford. Tasi Zsuzsanna. - Regény
ISBN 963-00-8280-2 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 915334]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2002.
Larsen, Viola
Das Geheimnis der Gemälde-Sammlung (magyar)
   Angelo / Viola Larsen ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 69 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 115.)
Kisregény
ISBN 963-296-394-6 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 446369]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2002.
Logan, Leandra
Still hitched cowboy (magyar)
   Megbéklyózva / Leandra Logan ; [... ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 112.)
Kisregény
ISBN 963-536-704-X fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 439052]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2002.
Martinigol, Danielle
Le fils de l'astronaute (magyar)
   Melletted állok / Danielle Martinigol ; [ford. Durucz Gabriella]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 89 p. ; 18 cm. - (Te + én = [szív], ISSN 1587-4516 ; 5.)
Regény
ISBN 963-228-304-X fűzött : ár nélkül
840-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 915438]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2002.
Orloff, Wera
Die Braut mit den Märchenaugen (magyar)
   Szélhámosok éjszakája / Wera Orloff ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 78 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 116.)
Kisregény
ISBN 963-296-398-9 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 446404]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2002.
   Osztrák-magyar modernség a boldog(?) békeidőben : osztrák-magyar-kelet-közép-európai összefüggések / [szerk. Fried István] ; [a szerk. munkatársai Hódosy Annamária, Kelemen Zoltán] ; [a köt. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén kész. ...]. - Szeged : SZTE BTK, 2001. - [8], 133 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-529-X fűzött : ár nélkül
82(4-191).091 *** 930.85(436/439) *** 82(436/439)(091)
[AN 914468]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2002.
Papp László
   Észbontó : bölcs mondások, gondolatok, aforizmák / Papp László. - Debrecen : Ethnica, 2000. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-168.
ISBN 963-472-416-7 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 440244]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2002.
Plain, Belva
Homecoming (magyar)
   Hazatérés / Belva Plain ; [ford. Somló Ágnes]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 181 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-576-4 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 915294]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2002.
Pratchett, Terry
Wyrd sisters (magyar)
   Vészbanyák : hatodik Korongvilág-regény / Terry Pratchett ; [ford. Sohár Anikó]. - [Debrecen] : Cherubion, 2000. - 250 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 66.)
ISBN 963-9110-67-1 fűzött : 798,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 435190]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2002.
Rittinger, Engelbert
   Verschiedene Verhältnisse : ausgewählte Werke / Engelbert Rittinger. - Budapest : VUdAK, 2001. - 239 p. ; 20 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur,, ISSN 1216-6324 ; 7.)
Példányszám: 1500
ISBN 963-8333-05-7 fűzött : ár nélkül
830-821(439)
[AN 915452]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2002.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; ill. Ted Nasmith ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2001. - 378 p., [18] t.fol. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Regény, elbeszélések. - Sajtó alá rend. Tolkien, Christopher
ISBN 963-07-7055-5 kötött : 3200,- Ft
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 911690]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2002.
Treuberg, Maria
Sie fand die Liebe in St. Tropez (magyar)
   Nyári szerelmek / Maria Treuberg ; [ford. Juhász Margó]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 62 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 114.)
Kisregény
ISBN 963-296-393-8 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 446368]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2002.
Vermot, Marie-Sophie
Avis de tempête (magyar)
   Ki ez a lány? / Marie-Sophie Vermot ; [ford. Szeghő Antónia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 128 p. ; 18 cm. - (Te + én = [szív], ISSN 1587-4516 ; 6.)
Regény
ISBN 963-228-306-6 fűzött : ár nélkül
840-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 915430]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2002.
Whittenburg, Karen Toller
Please say "I do" (magyar)
   Pusztító szélvész / Karen Toller Whittenburg ; [... ford. Olasz György]. Szerelem határok nélkül / Jessica Hart ; [... ford. Mátyás Mária]. Megküzdök érted / Elizabeth August ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2000/3.)
Egys. cím: Please say "I do". Outback bride. The husband
ISBN 963-536-668-X fűzött : 579,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 439061]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2002.
Woodiwiss, Kathleen E.
Ashes in the wind (magyar)
   Hamu a szélben / Kathleen E. Woodiwiss ; [ford. Szilárd Gabriella]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 494, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-561-6 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 911439]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2002.
Yourcenar, Marguerite
Nouvelles orientales (magyar, francia)
   Keleti történetek = Nouvelles orientales / Marguerite Yourcenar ; [ford. Kovács Ilona, Vargyas Zoltán] ; [ill. Appel Béla]. - [Budapest] : AKGA Junior, 2001. - 234 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9190-21-7 kötött : ár nélkül
840-32.02=945.11
[AN 915302]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4006 /2002.
Antalfy István (1924-)
   Még egyszer : versek / Antalfy István ; [... grafikáit Kürthy Sándor kész.]. - Kecskemét : Planéta Ny., [2001]. - 152, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9108-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 914544]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2002.
Bajnai István (1954-)
   Labdajáték : 44 gyermekvers, rigmus, mondóka / Bajnai Beke István ; [... az illusztrációkat kész. Várkonyi János]. - Orosháza : Print-Kódex, [2000]. - 83, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-85958-3-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 451660]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2002.
Balogh Lajos
   Reccs : faviccek a fáról : farsangtól a karácsonyfáig / [... szerzők Balogh Lajos, Tibayné Pártos Judit és Gáspár Imre]. - [Dunakeszi] : Aquila Műhely, [2000]. - 79 p. : ill. ; 13x18 cm
ISBN 963-03-9708-0 fűzött : 600,- Ft
894.511-845 *** 398.94
[AN 436005]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2002.
Berényi Nagy Péter
   Samu, a kisbocs : történetek a Tarkadombi erdőből / Berényi Nagy Péter. - [Békéscsaba] : Panni-90, [2001]. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86114-5-6 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 915266]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2002.
Bolgár György (1946-)
   New York, időszámítás előtt : képes - képtelen versek / Bolgár György ; [a fényképeket kész. Bolgár György, Fazekas Erzsébet]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9283-40-1 kötött : 1980,- Ft
894.511-14
[AN 915358]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2002.
Brackó István
   Mit ér, ha ír? / Brackó István ; [... rajzok Feledy Gyula] ; [... kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Miskolc : BAZ M. Lvt. : BAZ M. Múz. Ig., 2000. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9311-00-6 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 437594]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2002.
Bright, Linda
   Tiltott szerelmek / Linda Bright. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 100.)
Kisregény
ISBN 963-9248-34-7 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 440411]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2002.
Bruckner, Sheila
   Lökött örökösök / Sheila Bruckner. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 124 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 99.)
Kisregény
ISBN 963-9248-27-4 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 440408]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2002.
Csáth Géza (1887-1919)
   A varázsló halála : novellák / Csáth Géza ; [vál. és az utószót írta Király Levente]. - Budapest : Magvető, 2000. - 175 p. ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 54.)
ISBN 963-14-2186-4 kötött : 590,- Ft
894.511-32
[AN 435530]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2002.
Csoóri Sándor (1930-)
   Csöndes tériszony : új versek / Csoóri Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2001. - 112, [5] p. ; 20 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9373-13-3)
894.511-14
[AN 915388]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2002.
Dudás Sándor (1949-)
   Képfecskék : önéletírás / Dudás Sándor ; [kiad. Újszilvás Község Polgármesteri Hivatala]. - Újszilvás : Polgármesteri Hiv., 2001. - 116 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-00-8398-1 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 915345]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2002.
Dvorzsák Titusz (1933-)
   Történetek múltidőben / Dvorzsák Titusz ; [... ill. Schneider Izabella]. - Budapest : Könyv K. [!Szerző], 2000. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-555-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 435576]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Vasárnap délután / Fekete István. - Szeged : Szt. Gellért K., [2001]. - 173 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-696-128-X fűzött : 1280,- Ft
894.511-32
[AN 911383]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2002.
Filipszky Baran Ilona (1945-)
   A lélek zenéje / Filipszky Baran Ilona. - Budapest : Filács, 2000. - 106 p. : ill. ; 17 cm
Versek
ISBN 963-85997-5-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 454858]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2002.
Földváry Györgyi (1954-)
   Emberkert : egy epilepsziás kamaszlány naplója / Földváry Györgyi. - Pomáz : Kráter, 2001. - 197 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9195-52-9 fűzött : 800,- Ft
894.511-94
[AN 915241]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2002.
Gál Béla
   Fityiszt nekem! : 2x222 aforizma a 2000. évre / Gál Béla. - [Nyíregyháza] : Szerző, [2000]. - 33 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-437-2 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 432909]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2002.
Gálfy-Bódi Tamás (1946-)
   Az ébredés dilemmái : aforizmák, metszetek mondatokban, képekben : olvasmányélmények, 50 év élettapasztalatának koncentrációi / Gálfy-Bódi Tamás ; [ill. ... a szerző]. - [Budapest] : Anahita-Ninti, [2000]. - 59 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-00-3064-0 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 435927]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2002.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - [Budapest] : Papirusz Duola, [2001]. - 70 p. : ill., színes ; 25 cm
Gyermekversek
ISBN 963-86205-0-1 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 911104]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2002.
Gonda Géza Tamás
   A Hold átka alatt : versek / Gonda Géza Tamás ; ill. Kett Groza Joan. - Orosháza : Helios, 1998. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Lírai barangoló, ISSN 1216-3953 ; 8.)
Példányszám: 250
ISBN 963-8211-21-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 434515]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2002.
Hartay Csaba (1977-)
   Az idegen irány / Hartay Csaba. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2001. - 107 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9145-19-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 914757]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2002.
Hegedüs Sándor
   Téli április / Hegedüs Sándor ; [az írásokhoz a rajzokat Szigeti Szabó János kész.]. - Pécs : Héthatár BT, 2000. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek : széppróza,, ISBN 1585-1990 ; ; 4.)
ISBN 963-00-4538-9 * fűzött : ár nélkül
894.511-43
[AN 450517]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2002.
Hernád Tibor (1921-)
   Életem regénye / Hernád Tibor ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2001. - 198 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7199-73-X)
Hernád Tibor (1921-)
894.511-94
[AN 915384]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2002.
Hüse Lajos (1970-)
   Yvorl halott : fantasy regény / Colin J. Fayard. - [Debrecen] : Cherubion, 2000. - 247 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 68.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9110-77-9 fűzött : 798,- Ft
894.511-312.9
[AN 435032]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2002.
   Az idő hídján : a mai magyar SF tükre / [szerk. és a bevezetőket írta S. Sárdi Margit] ; [a köt. utószavát Erdei Pálma írta] ; [... ill. Antal József et al.]. - Budapest : N & N Kvk., 2000. - 353, [2] p. : ill. ; 17 cm. - (Möbius, ISSN 1219-9036)
Elbeszélések
ISBN 963-9229-01-6 fűzött : 1290,- Ft
894.511-322.9(082)
[AN 448463]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2002.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 520 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-9388-37-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 911380]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2002.
Juhász Ákos
   Profán düh / Juhász Ákos ; [... ill. Zsák Árpád]. - [Budapest] : Juhász Á., 1999. - 53, [2] p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-640-276-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 439107]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2002.
Kányádi Sándor (1929-)
   There is a land : selected poems / Sándor Kányádi ; sel. and transl. by Peter Zollman ; with a pref. by George Szirtes. - Budapest : Corvina, 2000. - 104 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-4904-7 fűzött : 1600,- Ft
894.511-14(498)=20
[AN 432353]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2002.
Kellei György (1947-)
   Játék a halállal : elbeszélések, novellák / Kellei György ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a szerző]. - Veszprém : EKMK : Szerző, 2001. - 107, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7199-95-0 fűzött : 700,- Ft
894.511-32
[AN 915378]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2002.
Kellei György (1947-)
   Meghalni nyáron : dráma, novellák / Kellei György ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a szerző]. - Veszprém : EKMK : Szerző, 2000. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 963-7199-82-9 fűzött : 500,- Ft
894.511-821
[AN 438647]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2002.
Kellner György
   Egy hétköznapi hős a XX. századból: Márkos István / Kellner György. - [Budapest] : M. Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, 2000. - 95 p. ; 20 cm. - (Antifasiszta füzetek, ISSN 1416-4612)
ISBN 963-85442-8-7 * fűzött : ár nélkül
Márkos István (1903-1977)
894.511-94
[AN 455049]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2002.
Kiss Katalin, E. (1944-)
   Göndörhajnal / írta E. Kiss Katalin. - Szeged : Szerző, 2000. - 34, 40, [5] p. ; 10 cm
Versek. - A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 963-640-144-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 448053]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2002.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Gyémántgöröngyök : versek, műfordítások, publicisztikai írások, nyilatkozatok, riportok, melyek először jelennek meg kötetben / Kosztolányi Dezső. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 268 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-258.
ISBN 963-547-541-1 kötött : ár nélkül
894.511-821
[AN 915250]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2002.
Kuminetz Géza (1959-)
   Naplójegyzetek, imák, és néha versek : Veszprém, 1997-98-99 / Kuminetz Géza. - Budapest : Jel, [2000]. - 76 p ; 20 cm
ISBN 963-9318-02-7 fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 454390]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2002.
   Legendák és enigmák. - [Budapest] : Valhalla Páholy, [1996]-. - 19 cm
ISBN 963-9039-10-1 *
894.511-322.9(082)
[AN 191692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Holdak és vándorok / [vál. és szerk. Novák Csanád]. - 2001. - 458, [3] p.
ISBN 963-9238-39-2 kötött : 2490,- Ft
894.511-322.9(082)
[AN 914586] MARC

ANSEL
UTF-84040 /2002.
   Madarak és fák napja : környezetvédelem a századfordulón : régmúlt idők versei, elbeszélései az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum anyagából / [szerk. Madárné Gyurján Ildikó] ; [kiad. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum és a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény. - Budapest : OPKM : XVIII. Ker. Ped. Int. és Helytört. Gyűjt., 2001. - 72 p., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm + mell. (8 p.)
ISBN 963-9315-28-1 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 504.06(439)"199"
[AN 914517]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2002.
   "Madárlelke volt..." : in memoriam Csizmazia György / [szerk. Csizmaziáné Lipták Mária és Pálfy Katalin] ; [a köt. szerzői ... Antal Tamás et al.]. - Szeged : Presskontakt, 2001. - 179 p. : ill., részben színes ; 17x18 cm
Bibliogr.: p. 174-[180].
ISBN 963-00-8984-X kötött : ár nélkül
Csizmazia György (1943-2000)
894.511-43 *** 57(439)(092)Csizmazia_Gy. *** 502(0:82-43)
[AN 915279]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2002.
Maison, Syndie
   A szeretet ereje / Syndie Maison. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 125 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 99.)
Kisregény
ISBN 963-9248-36-3 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 440429]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   A négy évszak / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 237, [2] p. ; 19 cm
Prózai epigrammák
ISBN 963-208-744-5 kötött : 1280,- Ft
894.511-84
[AN 911668]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Palackposta Márai Sándortól / közzéteszi Szigeti Jenő. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2001. - 157 p. ; 20 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9103-77-9)
Márai Sándor (1900-1989)
894.511-821 *** 894.511(092)Márai_S.
[AN 914629]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2002.
Milley Tóth Ferenc
   A karmester vár / Milley Tóth Ferenc ; [a köt. illusztrációit a szerző rajz.]. - Budapest : Hungarovox, 2001. - 156 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9292-33-8 fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 915240]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2002.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Állatmesék / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - [Budapest] : Papirusz Duola, 2001. - 50 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86205-2-8 kötött : 1250,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 911616]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2002.
Móroczné Nagy Mária
   Egy országon át : Hajdúböszörménytől Újrónafőig / Móroczné Nagy Mária. - Hajdúböszörmény : Tabulár BT, 1999. - 253, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-03-9364-6 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 439521]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2002.
Nagy József, T. (1947-)
   Mondolkodó : [második nekifutás] / T. Nagy József. - [Miskolc] : Felsőmagyarország, cop. 1999. - [110] p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1998
ISBN 963-9109-57-6 fűzött : 255,- Ft
894.511-994
[AN 911465]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2002.
Nagy László, D. (1953-)
   Csodaforrás / D. Nagy László. - Pécs : Szerző, 2000. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Elbeszélő költemény
ISBN 963-640-739-8 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 454855]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2002.
Ormos Gyula (1945-1998)
   Megszállni valahol : válogatott versek / Ormos Gyula ; [szerk. Fecske Csaba] ; [ill. Mezey István]. - Edelény : Művel. Közp., Kvt. és Múz. ; Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2000. - 66 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 22.)
ISBN 963-00-3833-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 450505]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2002.
Papp Zoltán, P. (1949-)
   Tükörrepesz / P. Papp Zoltán. - Budapest : Masszi, 2001. - 87, [4] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-86208-3-8 fűzött : 880,- Ft
894.511-14
[AN 915425]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2002.
Pass Ferenc
   Harangszó : novellák / Pass Ferenc ; [kiad. a Kráter Műhely Egyesület]. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2001. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9195-65-0 fűzött : 680,- Ft
894.511-32
[AN 915296]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2002.
Reviczky Krisztina
   Vészkijárat : versek / Reviczky Krisztina ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és az ajkai Városi Könyvtár]. - Veszprém : EKMK ; [Ajka] : Vár. Kvt., 2000. - 93, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-7199-84-5 fűzött : 400,- Ft
894.511-14
[AN 454394]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2002.
   Sajtókincstár : szöveggyűjtemény újságot írni és olvasni tanulóknak / szerk. Cserhalmi Imre ; [... szerzői Ady Endre et al.] ; [az életrajzokat összeáll. Nagy Katalin]. - Budapest : Sajtóház, 2001-. - 20 cm. - (Sajtókönyvtár, ISSN 1218-7917)
894.511-92
[AN 914534]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 279 p.
Fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 914538] MARC

ANSEL
UTF-84055 /2002.
Sipos Béla
   Korkép : válogatás a Kelet-Magyarországban 1995-2000 között megjelent publicisztikai írásokból / Sipos Béla. - Nyíregyháza : Szerző, 2000. - 221, [5] p. ; 17 cm
ISBN 963-04-8318-1 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 439750]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2002.
Speidl Zoltán (1942-)
   Félkegyelmi állapot : egy publicista naplója, 1991-1999 / Speidl Zoltán. - Budapest : Mundus, 2001. - 456 p. ; 23 cm. - (Az Antall József Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 11.)
ISBN 963-8033-67-3 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 323(439)"199"(0:82-92)
[AN 915274]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2002.
Stone, Amanda
   Fogadjunk, hogy szeretni fogsz! / Amanda Stone. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 98.)
Kisregény
ISBN 963-9248-30-4 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 440420]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2002.
Sutarski, Konrad
   Podźwignęło się morze : poezja węgierska / Konrad Sutarski ; [wyd.] Stołeczny Samorząd Mniejszości Polskiej. - Budapeszt : Stołeczny Samorząd Mniejszości Polskiej, 2000. - 203 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2982-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)=84 *** 884-14.032
[AN 438703]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2002.
Szabadi Zoltán (1929-1993)
   Egy élet muzsikája / Szabadi Zoltán. - [Budapest] : Jelenlét 2000, 2001. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Versek
ISBN 963-86152-1-4 fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 914485]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2002.
Szalai István (1930-)
   Különben hogy vagy...? : írások Bólyról, Piusról, Pécsről / Szalai István. - Pécs : Szerző, 2001. - 172 p. ; 19 cm
ISBN 963-440-301-8 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 914633]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2002.
   Szavalókönyv : válogatott versek / [vál. és az utószót írta Margócsy István]. - Budapest : Unikornis, 2001. - 525 p. ; 20 cm. - (A magyar költészet kincsestára, ISSN 1216-5611 ; 100.)
ISBN 963-427-422-6 kötött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 911673]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2002.
Szirmay Endre (1920-)
   Válogatott versek, 1944-1999 / Szirmay Endre. - Kaposvár : [Magánkiad.], 2000. - 352 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-439-9 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 435428]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2002.
Tandori Dezső (1938-)
   A zen-lófogadás / Tandori Dezső. - Budapest : Terebess, 2001. - 173, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9147-46-X kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 915515]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2002.
Tarbay Ede (1932-)
   Varjúdombi mesék / Tarbay Ede ; [... ill. Heinzelmann Emma]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Egyházfórum, 2001. - 92, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Egyházfórum gyermekkönyvei, ISSN 1585-4426)
ISBN 963-8156-26-0 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 914527]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2002.
   Torkolat : irodalmi antológia / [szerk. Jenei Gyula, P. Nagy István]. - Szolnok : Önkormányzat, 2000. - 148 p. ; 21 cm. - (Szolnoki téka, ISSN 1586-4510)
Példányszám: 600
ISBN 963-00-3319-4 fűzött : ár nélkül
894.511-822(439-2Szolnok)
[AN 435786]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2002.
   Versëk szëbben : a klasszikus magyar líra válogatott költeményei ezërötszáznegyvenëgytől ezërkilencszáztizënnyolcig / vál. és a költeményeket a szëbben hangzó magyar kiejtés szërint írva a verskedvelő magyar ifjúságnak ajánlja ... Bodolay Géza ; [a kiadásért fel. a Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány]. - Budapest : Bárczi G. Értékőrző Kiejtési Alapítvány, 2001. - 296 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-7183-5 kötött : 1950,- Ft
894.511-14(082)
[AN 915410]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2002.
Witt Márta (1938-)
   Hitet építve! : hittel a hitben : Witt Márta versei / [... graf. Horváth János ...]. - Orosháza : Szerző, 2001. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-645-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 915322]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2002.
Witt Márta (1938-)
   A vágyak romjain : válogatott versek / Witt Márta ; Balog Örse rajz. - Orosháza : Helios, 1998. - 70 p. : ill. ; 21 cm. - (Lírai barangoló, ISSN 1216-3953 ; 9.)
Példányszám: 200
ISBN 963-8211-25-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 434514]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2002.
Zelei Miklós (1948-)
   Itt állunk egy szál megmaradásban / Zelei Miklós. - Szeged : Délmagyarország, 2000. - 332 p. ; 20 cm
Publicisztikai írások
ISBN 963-7258-35-3 fűzött : 1300,- Ft
894.511-92
[AN 435058]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2002.
Zoltán János (1921-)
   Utam a diplomáig / Zoltán János. - Budapest : Professio, 2002. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 963-86119-2-8 fűzött : ár nélkül
Zoltán János (1921-)
894.511-94
[AN 915254]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4071 /2002.
   Állatmesék / [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]-. - 28 cm
087.5(084.1)
[AN 915471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2001]. - [32] p. : ill., színes
ISBN 963-9370-29-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 915258] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2001]. - [32] p. : ill., színes
ISBN 963-9370-32-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 915476] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2001]. - [32] p. : ill., színes
ISBN 963-9370-30-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 915481] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - [2001]. - [32] p. : ill., színes
ISBN 963-9370-31-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 915485] MARC

ANSEL
UTF-84072 /2002.
Brooks, Felicity
Tales from Littletown (magyar)
   Mesék Aprófalvából / Felicity Brooks ; [ford. Törőné Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 48, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Már tudok olvasni!)
ISBN 963-9388-10-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 914575]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2002.
   Csipkerózsika / [ill. Van Gool, Lefevre, Loiseaux] ; [magyar szöveg Horváth Tímea és Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9305-75-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 914720]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2002.
   A dzsungel könyve / [ill. Van Gool, Lefevre, Loiseaux] ; [magyar szöveg Horváth Tímea és Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9305-76-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 914596]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2002.
   Hamupipőke / [ill. Van Gool, Lefevre, Loiseaux] ; [magyar szöveg Horváth Tímea és Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9305-74-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 914713]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2002.
   Hófehérke és a hét törpe / [ill. Van Gool, Lefevre, Loiseaux] ; [magyar szöveg Horváth Tímea és Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9305-73-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 914583]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2002.
Lovas Ágnes
   A füllentő kiskakas / írta Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Haui József. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Óvodások zsebkönyvtára, ISSN 1419-3027 ; 6.)
ISBN 963-8366-90-7 fűzött : 199,- Ft
087.5(084.1)
[AN 451835]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2002.
Lovas Ágnes
   Jancsi és Juliska / átd. Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Haui József. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Óvodások zsebkönyvtára, ISSN 1419-3027 ; 8.)
ISBN 963-8366-91-5 fűzött : 199,- Ft
087.5(084.1)
[AN 451842]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2002.
Lovas Ágnes
   Az öreg halász és az aranyhal / átd. Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Haui József. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Óvodások zsebkönyvtára, ISSN 1419-3027 ; 7.)
ISBN 963-8366-92-3 fűzött : 199,- Ft
087.5(084.1)
[AN 451839]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Cooking (magyar)
   Ízek világa / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forkács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-582-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-514-9)
087.5(084.1)
[AN 456623]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Floating down the river (magyar)
   A vízi túra / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-429-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 456604]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Games (magyar)
   A játékok világa / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-583-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-425-8)
087.5(084.1)
[AN 456634]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Kanga's café (magyar)
   Lakoma a Pagonyban / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-514-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 456596]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Let's play! (magyar)
   Eltűnt játékok nyomában.. / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-425-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 456612]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
The river (magyar)
   Lenn a folyónál / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-581-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-429-0)
087.5(084.1)
[AN 456646]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2002.
   Mondogató : népi mondókák / Berényi Nagy Péter rajz. - [Békéscsaba] : Panni-90, cop. 2001. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86114-3-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 915263]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2002.
   Pán Péter / [ill. Van Gool, Lefevre, Loiseaux] ; [magyar szöveg Horváth Tímea és Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9305-77-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 914736]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2002.
   Pinokkió / [ill. Van Gool, Lefevre, Loiseaux] ; [magyar szöveg Horváth Tímea és Lukács Zoltán]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9305-72-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 914751]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2002.
Tóth Anna
   Állatovi / [vers] Tóth Anna ; [ill.] Kohl Attila. - Budapest : Aranyhal, [2000]-. - 15 cm
ISBN 963-9268-17-8 *
087.5(084.1)
[AN 455492]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2000]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes
ISBN 963-9268-18-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8366-44-3)
087.5(084.1)
[AN 455493] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2000]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes
ISBN 963-9268-19-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8366-48-6)
087.5(084.1)
[AN 455495] MARC

ANSEL
UTF-84090 /2002.
Wolf, Tony
   Mesterségek / Tony Wolf. - [Budapest] : Juventus, [2000]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Panorámás könyvek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-7791-32-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 446338]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2002.
Wolf, Tony
   Sport / Tony Wolf. - [Budapest] : Juventus, [2000]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Panorámás könyvek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-7791-33-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 446345]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2002.
Wolf, Tony
   Utazás / Tony Wolf. - [Budapest] : Juventus, [2000]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Panorámás könyvek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-7791-34-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 446331]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2002.
Wolf, Tony
   A vidék / Tony Wolf. - [Budapest] : Juventus, [2000]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Panorámás könyvek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-7791-29-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 446341]
MARC

ANSEL
UTF-8