MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:54:35
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2722 /2002.
   Az elmélet és valóság kontrasztja : az iskolai könyvtári konferencia előadásai : Szombathely, 1999. október 8-9. / [szerk. Kovács Mária] ; [rend. a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és Információtudományi Tanszék]. - Szombathely : BDF, 1999. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9290-10-6 * fűzött : ár nélkül
027.8 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 432536]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2002.
Farkas Gábor Farkas (1966-)
   A Nagyszombati Egyetemi Könyvtár az alapításkor : 1635 / Farkas Gábor Farkas. - Szeged : Scriptum ; [Budapest] : Egy. Kvt., 2001. - LXIV, 258 p. : ill. ; 24 cm. - (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből, ISSN 0324-2919 ; 23.)
Bibliogr.: p. 251-258.
ISBN 963-8335-78-5 fűzött : ár nélkül
Universitas Tyrnaviensis.
027.7(439-2Nagyszombat)(091) *** 017.1(439-2Nagyszombat)"1586/1635"
[AN 912191]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2002.
Skaliczki Judit (1945-)
   Minőségmenedzsment a könyvtárban / Skaliczki Judit, Zalainé Kovács Éva ; az "Esettanulmány" c. ... fejezetet Ramháb Mária írta ; [kiad. ... az Informatikai és Könyvtári Szövetség]. - Veszprém : VEK ; Budapest : IKSZ, 2001. - 193 p. : ill. ; 24 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 189-193.
ISBN 963-9220-70-1 fűzött : ár nélkül
02 *** 65.018 *** 658.562
[AN 912883]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2725 /2002.
Zsolt Péter
Médiaetika és funkciói (új kiadása)
   Médiaetika : funkciói, elmélete, gyakorlata / Zsolt Péter. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Eu-Synergon, cop. 2000. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-238.
ISBN 963-03-9946-6 fűzött : ár nélkül
070 *** 791.9.096/.097 *** 179.1
[AN 434254]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2726 /2002.
   Evolúciós modellek a jövőkutatásban / szerk. Hideg Éva ; [írta Alács Péter et al.]. - [Budapest] : Aula, 2001. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9345-43-1 fűzött : 1200,- Ft
008.2 *** 330.34 *** 575.8
[AN 912908]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2727 /2002.
   Amit a kézről tudni kell : a tenyérjóslás alapjai. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9330-83-3 fűzött : ár nélkül
133.6
[AN 912027]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2002.
Gyöngyösi Anna
   Sok életem, sok halálom : reinkarnációs élmények / Gyöngyösi Anna, Szabó Szilárd. - [Budapest] : Horizont, [2000]. - 170 p. ; 20 cm. - (Magyar ezoterikusok, ISSN 1585-6038 ; 1.)
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 963-86012-9-9 * fűzött : 555,- Ft (hibás ISBN 963-8612-9-9)
133
[AN 432560]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2002.
Jáki Szaniszló (1924-)
Maybe alone in the universe, after all (magyar)
   Földöntúliak a világegyetemben? : a Holdunk válasza / Jáki Szaniszló ; [ford. Vági Barnabás] ; [közread. a ValóVilág Alapítvány]. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2001. - 63 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
001.94 *** 523.34
[AN 912805]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2002.
Roberts, Jane
The nature of personal reality (magyar)
   A személyes valóság természete / Jane Roberts ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, 2001-. - 24 cm. - (Seth könyvek)
133
[AN 912948]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 210 p.
ISBN 963-528-537-X fűzött : 1790,- Ft
133
[AN 912951] MARC

ANSEL
UTF-82731 /2002.
Too, Lillian
Lillian Too's easy-to-use feng shui (magyar)
   Feng shui-praktikák : 168 egyszerű, eredményes módszer / Lillian Too. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - [9], 168 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Haiman Ani
ISBN 963-547-498-9 kötött : ár nélkül
133.25 *** 643/645
[AN 912134]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2732 /2002.
Lang, Stefanie
   Pozeleno so priklučuvanjeto? : izveštaj za javnoto mislenje vo vrska so procesot na priklučuvanje kon Evropskata Unija i životnata sredina vo Makedonija / avt. Stefani Lang ; [izd.] Regionalen centar za zaštita nažitnata sredina za Centralna i Istočna Evropa. - Sentendre : Regionalen centar za zaštita nažitnata sredina za Centralna i Istočna Evropa, 2000. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8454-81-4 fűzött : ár nélkül
504.03(4-12) *** 504.03(4-62)
[AN 434175]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2733 /2002.
Kiss György
   Véges geometriák / Kiss György, Szőnyi Tamás. - Szeged : SZTE Bolyai Int., 2001. - III, 217 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
Bibliogr.: p. 215-217. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
514(075.8)
[AN 912769]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2002.
Varga József (1930-)
   A valószínűség-elmélet alapjai / Varga József ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar. - Pécs : PTE Közgazdaság-tudományi Kar, 2001. - 447 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-641-746-6 kötött : ár nélkül
519.21(075.8)
[AN 912126]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2735 /2002.
   Correlations and fluctuations '98 : 8 International Workshop on Multiparticle Production : Mátraháza, ... June 14-21, 1998 : collected abstracts / ed. by T. Csörgő [et al.] ; [org., publ. by the] Research Institute for Particle and Nuclear Physics of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Research Inst. for Particle and Nuclear Physics of the HAS, 1998. - 59 p. ; 30 cm
ISBN 963-372-619-0 * fűzött : ár nélkül
539.1 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 434672]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2736 /2002.
Harkányiné Székely Zsuzsanna
   Mezőgazdasági tájak vízellátottságának jellemzése földrajzi információs rendszerekkel / Harkányiné Székely Zsuzsanna, Domonkos Péter, Bardóczyné Székely Emőke ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : Szt. István Egy., 2001. - 126 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
911.2(439) *** 631.432(439) *** 631.6(439)
[AN 912754]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2737 /2002.
Benz, Arnold
Die Zukunft des Universums (magyar)
   Az univerzum jövője : véletlen, káosz, Isten? / Arnold Benz ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2001. - 211 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-300-848-4 fűzött : 1100,- Ft
524.8 *** 113/119 *** 213
[AN 912098]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2738 /2002.
Burnie, David
The Kingfisher illustrated animal encyclopedia (magyar)
   Képes állatenciklopédia / írta David Burnie ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2001. - 319 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9090-60-3 kötött : ár nélkül
59(031)(084.1)
[AN 912783]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2002.
Dinya Elek
   Biometria az orvosi gyakorlatban / Dinya Elek. - Budapest : Medicina, 2001. - 483 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 476.
ISBN 963-242-693-2 kötött : ár nélkül
57.087.1(075.8) *** 61
[AN 912185]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2002.
Mihalik Erzsébet
   A József Attila Tudományegyetem Füvészkertje : kertismertető = Botanical garden of József Attila University : guide / [írták Mihalik Erzsébet, Pulics Julianna, Szőllősi István]. - Szeged : JATE Növénytani Tanszék és Füvészkert, 1999. - 40 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-482-420-X * fűzött : ár nélkül
József Attila Tudományegyetem (Szeged). Természettudományi Kar. Növénytani Tanszék és Füvészkert.
58.006(439-2Szeged)(036)
[AN 432904]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2002.
Takács Sándor (1931-)
   A nyomelemek nyomában / Takács Sándor. - Budapest : Medicina, 2001. - 265 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 963-242-690-8 kötött : ár nélkül
577.118
[AN 912130]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2002.
Waal, Frans de
Good natured (magyar)
   Jótermészetűek : a jó és a rossz eredete az emberben és más állatokban / Frans de Waal ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 257 p., [64] t. : ill. ; 25 cm. - (Az értelem megkísértése, ISSN 1585-1214)
Bibliogr.: p. 245-257
ISBN 963-16-2781-0 kötött : ár nélkül
591.5 *** 17
[AN 912090]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2743 /2002.
Albisetti, Valerio
Guarire con la meditazione cristiana (magyar)
   Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / Valerio Albisetti ; [... ford. Verdes Sándor]. - Szeged : Agapé, 2000. - 104 p. : ill. ; 19 cm. - (Dimenziók, ISSN 1585-1257 ; 5.)
ISBN 963-458-202-8 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 615.851 *** 248.143
[AN 438691]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2002.
Alfaro-LeFevre, Rosalinda
Application of nursing process (magyar)
   Az ápolási folyamat alkalmazása lépésről lépésre / Rosalinda Alfaro-LeFevre ; [ford. Cholnoky Péter]. - Budapest : Medicina, 2001. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-242-664-9)
616-083
[AN 912865]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2002.
Benkics József
   Pszichológiai alapismeretek : keresztény szemmel : önismeret és keresztény (ön)nevelés / Benkics József. - Budapest : Márton Á. K., 2000. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 963-9011-62-2 fűzött : 680,- Ft
159.9 *** 23/28
[AN 433354]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2002.
   Bőrgyógyászat / Dobozy Attila [et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Eklektikon, 2001. - 456 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-85937-2-5 fűzött : ár nélkül
616.5(075.8)
[AN 912127]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2002.
Csabai Márta
Egészség, betegség, gyógyítás (angol)
   Health, illness and care : a textbook of medical psychology / Márta Csabai, Péter Molnár ; [... transl. Nagy Borbála]. - [Budapest] : Springer Orvosi K., 2000. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-699-112-X fűzött : ár nélkül
159.9(035) *** 616-08(035) *** 614.253(035)
[AN 429601]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2002.
Czeke Aristid
   Az ember lelkisége és boldogulása / Czeke Aristid. - Budapest : Szerző, 2001. - 149 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
613.86
[AN 912104]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2002.
Daschner, Franz
Antibiotika am Krankenbett (magyar)
   Antibiotikumok a betegágynál / F. Daschner ; [a könyv fordítója Nyerges Gábor]. - Budapest : Medicina, 2001. - 258 p. ; 20 cm
Megj. "Antibiotikumok a mindennapi gyakorlatban" címmel is
ISBN 963-242-738-6 fűzött : ár nélkül
615.33
[AN 912095]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2002.
Decsi Tamás
   A csecsemőtáplálás szakkönyve / Decsi Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 178 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Natura delectans, ISSN 1418-1304)
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 3980,- Ft (hibás ISBN 963-9123-08-0)
613.221
[AN 912871]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2002.
   Dinamikus gyermekpszichiátria : válogatott tanulmányok / szerk. Vikár György, Vikár András ; [... szerzői Alpár Zsuzsa et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 377 p. : ill, színes ; 19 cm. - (Pszichiátria az ezredfordulón, ISSN 1585-8081)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-242-718-1 fűzött : ár nélkül
616.89-053.2
[AN 912720]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2002.
Elkin, Martha Keene
Nursing interventions and clinical skills (magyar)
   Ápolói beavatkozások és műveletek / Martha Elkin, Anne Perry, Patricia Potter ; [ford. Apjok András, Apjokné Mécs Erzsébet, Cholnoky Péter]. - Budapest : Medicina, 2000. - IX, 907 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-241-985-5 kötött : ár nélkül
616-083
[AN 435307]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2002.
   Gyógynövényekkel az egészségért : gyógynövények, növényi drogok és készítményeik ismerete / [szerk. Kéry Ágnes] ; [írták Kéry Agnes et al.]. - [Budapest] : KIT Képzőműv. K., cop. 2000. - 253 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-336-820-0 fűzött : ár nélkül
615.89:615.322
[AN 435126]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2002.
Harsch, Helmut
Alkoholismus (magyar)
   Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek, a hozzátartozóik és a barátaik? / Helmut Harsch ; [ford. Perjés Imre]. - 2. kiad. - Szeged : Agapé, 2000. - 183 p. : ill. ; 19 cm. - (Dimenziók, ISSN 1585-1257 ; 4.)
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 963-458-203-6 fűzött : ár nélkül
613.816 *** 364.272
[AN 438698]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2002.
   HIP - 2000 : Hungarian - Israeli - Polish Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : May 14-16, 2000, Mátraháza ... : workbook / [... ed. by Cs. Novák and Gy. Pokol] ; [org. by the Hungarian Chemical Society, ... the Budapest University of Technology and Economics]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2000]. - 65 p. : ill. ; 25 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-9319-00-7 * fűzött : ár nélkül
615.838 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 435158]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2002.
Johnson, Spencer
Who moved my cheese? (magyar)
   Ki vitte el a sajtomat? / Spencer Johnson ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - [Budapest] : Network TentyOne, cop. 2000. - 142 p. : ill. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-86044-8-4 * fűzött : ár nélkül
613.865 *** 65.013
[AN 437610]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2002.
Magyar Dermatológiai Társulat. Nagygyűlés (1999) (Budapest)
   A Magyar Dermatológiai Társulat Nagygyűlése : 1999. december 3-4. / a Magyar Dermatológiai Társulat, a SOTE Bőrgyógyászati Klinika és az Országos Bőr-Nemikórtani Intézet rendezvénye. - [Budapest] : M. Dermatológiai Társ., 1999. - [58] p. : ill. ; 30 cm
Az előadáskivonatok német és angol nyelven
ISBN 963-408-197-5 * fűzött : ár nélkül
616.5 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 435602]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2002.
Magyar Tudományos Parkinson Társaság. Konferencia (2000) (Budapest)
   A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának előadásai : 2000. április 14-15. - [Budapest] : [M. Tud. Parkinson Társ.], [2000]. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-3463-8 * fűzött : ár nélkül
616.858-008.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 434668]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2002.
   Meditáció a gyakorlatban / [kiad. a Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország]. - Budapest : BKWSU Mo. : Kornétás K., 1999. - 39 p. ; 20 cm
ISBN 963-03-9553-3 * fűzött : ár nélkül
613.865 *** 133.25
[AN 432900]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2002.
Minárovics János
   A dohányzási tilalom története / [írta Minárovics János] ; kiad. a BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága. - [Budapest] : BM Tűzoltóság Orsz. Parancsnoksága, 1999. - 53 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-03-9678-5 * fűzött : ár nélkül
613.84(100)(091)
[AN 432545]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2002.
Nachtdienst-Leitfaden (magyar)
   Az orvosi ügyelet kézikönyve : tankönyv / [szerk.] D. Bergfield[!], B. Assmann-Sauerbrey ; [szerzők Dorothee Bergfeld et al.] ; [ford. Szabó Katalin, Márton Erzsébet, Fekete Farkas Pál]. - Budapest : Melania, 2000. - 558, [18] p. : ill. ; 18 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-9106-35-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9856-7)
616-082(036)
[AN 432370]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2002.
   Népegészségtan : főiskolai tankönyv / szerk. Balázs Péter ; [szerzők Balázs Péter et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : Semmelweis Egy. Eü. Főisk. Kar, 2001. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7152-30-X fűzött : ár nélkül
614(439)(083.41)(075.8)
[AN 912211]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2002.
Phillips, Bill
Body for life (magyar)
   Testünket az életünkért : 12 hét a fizikai és lelki erőért / Bill Phillips, Michael D'Orso ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Trivium, cop. 2001. - XVI, 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9367-09-5 kötött : ár nélkül
613.71 *** 613.865
[AN 912887]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2002.
Reichel, Hilde-Sabine
Physiotherapie (magyar)
   Fizioterápia / Hilde Sabine Reichel, Regina Groza-Nolte ; [ford. Cholnoky Péter]. - Budapest : Medicina, 2001. - 592 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-242-708-4 kötött : ár nélkül
615.81/.84(075.8)
[AN 913010]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2002.
Rigó János (1926-)
   A hasnyálmirigy-gyulladás diétás kezelése / Rigó János, Bencsik Klára, Gaálné Labáth Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 1999 [!2001], cop. 1997. - 172 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-600-2 fűzött : 640,- Ft
616.37-002 *** 641.563(083.12)
[AN 911160]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2002.
Schrott, Ernst
Ayurveda : Jugend und Gesundheit ein Leben lang (magyar)
   Ájurvéda : szelíd gyógymódok az egészség és a harmónia megteremtésére / Ernst Schrott ; [a ford. Lakatos Diána munkája]. - [Szeged] : Excalibur, 2000. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-85984-9-2 fűzött : 950,- Ft
615.89 *** 294.118.5
[AN 434161]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2002.
Somlai János
   "A bomlás virágai" : radioaktív sugárzások és környezetünk / [írta Somlai János, Tarján Sándor, Kanyár Béla] ; [kiad. az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület]. - [Budapest] : Energia Klub, 2000. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-00-3231-7 * fűzött : ár nélkül
614.876 *** 614.73 *** 504.05
[AN 432582]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2002.
   Sugárterápia / szerk. Németh György ; [... szerzői Ágoston Péter et al.]. - Budapest : Springer Tud. K., 2001. - 573 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-699-152-9 kötött : ár nélkül
615.849 *** 616-006
[AN 912144]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2002.
Szabó S. András (1948-)
   Bevezetés a korszerű sporttáplálkozásba / Szabó S. András, Tolnay Pál ; [közread. a] Fair Play Sport. - Budapest : Fair Play Sport, 2001. - 244 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-244.
ISBN 963-00-8685-9 fűzött : ár nélkül
613.2 *** 796.01
[AN 912878]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2002.
   Tanulás, kezdeményezés, alkotás / [szerk. Pléh Csaba, László János, Oláh Attila]. - [Budapest] : Eötvös, 2001. - 481 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-474-5 fűzött : ár nélkül
159.953.5 *** 37.025
[AN 913051]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2002.
Tistyán László
   Kábítószer-fogyasztás a középiskolások körében : egy szociológiai vizsgálat eredményei / Tistyán László, Füzesi Zsuzsanna ; [közread. a] Fact. - Pécs : Fact, [2000]. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60-70.
ISBN 963-00-2928-6 fűzött : ár nélkül
613.83 *** 373.5-056.83(439)"199" *** 316.624(439)"199"
[AN 431302]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2002.
   Az újraélesztés tankönyve / szerk. Pénzes István ; [... írták Bíró István et al.]. - Budapest : Medicina, 2000. - XXIII, 488 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-631-2 kötött : ár nélkül
616-08-039.74:616.12-008.315
[AN 435462]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2002.
   Válogatott fejezetek a klinikai diabetológiából / szerk. Baranyi Éva, Winkler Gábor ; [... szerzői Baranyi Éva et al.]. - Budapest : Medicina, 2000. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-241-908-1 fűzött : ár nélkül
616.379-008.64
[AN 435081]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2002.
Vergote, Antoine
Psychologie religieuse (magyar)
   Valláslélektan / Antoine Vergote ; [ford. Zay Balázs]. - Budapest : Semmelweis Egy. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : HÍD Alapítvány, 2001. - 256 p. ; 25 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 3.)
Tomcsányi Teodóra, Corveleyn, Jozef, Csáky-Pallavicini Roger "Az európai valláslélektan az ezredfordulón" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 253-256. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-8699-9 kötött : ár nélkül
159.9 *** 2
[AN 912982]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2002.
Waktare, Johan
Atrial fibrillation (magyar)
   Pitvarfibrilláció / Johan Waktare, John Camm ; [ford. Pump Ágnes]. - Budapest : Springer Tud. K., 2001. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-699-153-7 fűzött : ár nélkül
616.12-008.3
[AN 912772]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2002.
Winstanley, Peter
Pharmacology (magyar)
   Farmakológia : klinikai alapismeretek az integrált orvosképzésben önértékelő kérdésekkel / Peter Winstanley, Tom Walley ; [ford. Jávor Tibor]. - Budapest : Medicina, 2000. - 238 p. : ill. ; 30 cm. - (Churchill: az orvosi ismeretek elsajátítása)
ISBN 963-242-643-6 fűzött : ár nélkül
615.03
[AN 435336]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2002.
Ziglar, Zig
Something else to smile about (magyar)
   Nézd a derűs oldaláról! / Zig Ziglar ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2001. - 219 p. ; 18 cm
ISBN 963-9333-06-9 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 912100]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2778 /2002.
   Dunaferr 50 / [szerk. Várkonyi Zsolt]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 49 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-8238-24-0 * fűzött : ár nélkül
Dunaferr Dunai Vasmű Rt. (Dunaújváros)
669.1 *** 061.5(439)Dunaferr
[AN 434381]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2002.
Dunaferr 50 (angol)
   Dunaferr 50 / [ed. Zsolt Várkonyi]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 49 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-8238-25-9 * fűzött : ár nélkül
Dunaferr Dunai Vasmű Rt. (Dunaújváros)
669.1 *** 061.5(439)Dunaferr
[AN 434386]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2002.
Kohászati Másodtermék- és Acélszerkezet-gyártó Konferencia (4.) (2000) (Balatonszéplak)
   IV. Kohászati Másodtermék- és Acélszerkezet-gyártó Konferencia : Balatonszéplak 2000. május 4-5. : [előadásgyűjtemény] / [rend., kiad. a Dunaferr Vállalkozási Igazgatóság, Dunaferr Lemezalakító Kft.]. - [Dunaújváros] : Dunaferr, [2000]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-3114-0 fűzött : ár nélkül
669.1(439-2Dunaújváros) *** 621.98 *** 624.014.2 *** 061.3(439-2Balatonszéplak)
[AN 434563]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2002.
Radnai József
   Kisebb lapok tartalomjegyzéke / Radnai József. - Székesfehérvár : M. Alumíniumip. Múz., 2000. - 38 p. ; 20 cm. - (Ipartörténeti források, ISSN 1418-3501 ; 8.)
ISBN 963-03-9997-0 fűzött : ár nélkül
669.71:016 *** 050(439):014.3
[AN 430228]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2002.
Tóth Tamás (1942-)
   Az alumínium és ötvözetei / Tóth Tamás ; [közread. a] Dunaújvárosi Főiskola. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2001. - 188 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 963-00-8284-5 fűzött : ár nélkül
669.71(075.8)
[AN 912794]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2783 /2002.
Fejér Tamás
   A humán erőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszerek / Fejér Tamás. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2000. - 113 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
ISBN 963-641-758-X * fűzött : ár nélkül
681.3.004.14 *** 659.2(469) *** 331.54
[AN 433582]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2002.
Fuhrman, John
The electronic dream (magyar)
   Internet a hálózatszervezésben / John Fuhrman ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2000. - 225 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-86044-1-7 fűzött : ár nélkül
681.324Internet *** 658.8
[AN 438309]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2785 /2002.
Holl Lajos
   A Délviép három évtizede / [szerző Holl Lajos]. - Kaposvár : Délviép Kft., 2000. - 216 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 963-00-3614-2 * kötött : ár nélkül
Dél-dunántúli Vízügyi Építő Kft. (Kaposvár)
626/627 *** 061.5(439-2Kaposvár)
[AN 435267]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2002.
   Szárazépítési kézikönyv / [... szerk. Wiesner György] ; [szerzők Angyal Géza et al.]. - [Budapest] : Gyorsjelentés, 1999. - 184 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-86032-1-6 kötött : 4000,- Ft
69.057
[AN 429759]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2787 /2002.
Csatlós István
   Barangolás földön, vízen, levegőben / [írta és szerk. Csatlós István]. - Debrecen : TKK, [2001]. - 119 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9371-39-4 kötött : ár nélkül
656(100)(091) *** 629(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 912924]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2002.
   Minőséggel a piaci sikerért : PKI Tudományos Napok, Budapest, 1999. november 23-24. / [szervezi a MATÁV Rt. PKI Távközlésfejlesztési Intézete] ; [kiad. a Magyar Távközlési Részvénytársaság]. - [Budapest] : Távközlési K., 1999. - 158 p. : ill. ; 30 cm
PKI Tudományos Napok, 1999 (gerinccím). - Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7588-91-4 * fűzött : ár nélkül
654(439) *** 621.39 *** 681.324
[AN 431246]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2002.
Németh János Pál
   Egyetemes szolgáltatás a távközlésben / Németh János Pál. - [Budapest] : Aula, 2001. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Aula doktori könyvek, ISSN 1587-236X)
Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség a távközlésben (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 963-9345-27-X fűzött : 1500,- Ft
654 *** 338.46 *** 659.2 *** 339.97
[AN 912927]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2790 /2002.
   Fiatal állatok betegségei és terápiás lehetőségek a kisállatgyógyászatban : 9. országos konferencia : 2000. április 15-16. : [kongresszusi összefoglalók]. = Young animals in the small animal practice : 9 annual meeting : 15 and 16 April 2000. : [proceedings] = 3 Annual Meeting of Hungarian Veterinary Nurses : 15 April 2000. ; Az Állategészségügyi Asszisztensek 3. Országos Konferenciája : 2000. április 15. / [rend. a] Klinikus Állatorvosok Egyesülete Kisállat Szekció ; [közread. a] SZIE Állatorvos-tudományi Kar. - [Budapest] : SZIE, [2000]. - 76 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-3422-0 * fűzött : ár nélkül
619 *** 636.045 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 434421]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2002.
Grimm, Hans-Ulrich
Die Suppe lügt (magyar)
   A leves hazudik : az ételek szép új világa / Hans-Ulrich Grimm ; [ford. Benda Judit]. - Piliscsaba : Kétezeregy K., cop. 2001. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7713-2 kötött : 1490,- Ft
663.05
[AN 912088]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2002.
   Gyümölcsfajták / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH : Mezőgazda, 2001. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
A "Szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírása, 2001" segédanyaga
ISBN 963-9358-37-1 * fűzött : ár nélkül
634.1 *** 631.526
[AN 910764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Almatermésűek és bogyósok / szerk. Z. Kiss László ; [írta Dénes Ferenc et al.]. - 111 p.
ISBN 963-9358-08-8
634.1 *** 634.7 *** 631.526
[AN 910765] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csonthéjasok és héjasok / szerk. Brózik Sándor, Kállay Tamásné ; [írta Apostol János et al.]. - 126 p.
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-9358-09-6
634.2 *** 634.5 *** 631.526
[AN 912611] MARC

ANSEL
UTF-82793 /2002.
Hajdu Istvánné (1944-)
   Az élelmiszeripar gazdaságtana / Hajdu Istvánné, Lakner Zoltán. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., cop. 1999. - 569 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 553-557.
ISBN 963-356-283-X kötött : ár nélkül
338.439(075.8) *** 663/664(439)(075.8)
[AN 434153]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2002.
   Integrált gyümölcstermesztés / szerk. Soltész Miklós ; [írta Balázs Klára et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2001, cop. 1997. - 843 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 797-836.
ISBN 963-9358-31-2 kötött : ár nélkül
634.1 *** 631.147
[AN 911577]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2002.
International Deer Biology Congress (4.) (1998) (Kaposvár)
   4 International Deer Biology Congress : Kaposvár, ... June 30 - July 4, 1998 : abstracts / [org., publ. by the] Pannon Agricultural University Faculty of Animal Science. - [Kaposvár] : Pannon Agricultural Univ., [1999]. - 100 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9096-70-9 * fűzött : ár nélkül
639.111.11 *** 599.735.3 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 434405]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2002.
    higiéniai gyakorlat a konzerviparban : útmutató / [szerk. Sebők András] ; [szerzők Sebők András et al.] ; [közread. a] Magyarországi Konzervgyártók Szövetsége, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Campden and Chorleywood Magyarország. - [Budapest] : Mo. Konzervgyártók Szövets. : OMFB : Campden and Chorleywood Magyarország, [2000]. - 115 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-3060-8 * fűzött : ár nélkül
664.8/.9 *** 613.6
[AN 429912]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2002.
    higiéniai gyakorlat a sütőiparban : útmutató / [szerk. Sebők András] ; [az útmutatót kidolgozó munkacsop. tagjai Sebők András et al.] ; [közread. a] Sütőipari Egysülés, Campden and Chorleywood Magyarország, Magyar Pékek Ipartesülete. - [Budapest] : Sütőipari Egyesülés : Campden and Chorleywood Magyarország : M. Pékek Ipartestülete, [2000]. - 81 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-3061-6 * fűzött : ár nélkül
664.6 *** 613.6
[AN 429899]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2002.
Kováts Jenő (1921-)
   Az állatorvosi hivatás kialakulásának fénykora Magyarországon, 1867-1910 / írta Kováts Jenő. - [Szekszárd] : Babits, 2000. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 963-9272-17-5 * fűzött : ár nélkül
619(439)(091)
[AN 428020]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2002.
MTA Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (24.) (2000) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, 24 : az előadások tartalmi összefoglalói : Gödöllő, 2000 / összeáll. Tóth László, Benkóné Pongó Dóra ; [szerv., kiad. FVM Műszaki Intézet és Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar]. - Gödöllő : FVM MI : Szt. István Egy., [2000]. - 60 p. ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-611-357-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-611-355-6)
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 432534]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2002.
Randé Jenő (1922-)
   Kóstolgató : világhírű borok és ételek ínyenc párosítása / Randé Jenő. - [Budapest] : AS-B, 2001. - 287 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7880-85-2 fűzött : 495,- Ft
663.2(100) *** 641.568(100)(083.12)
[AN 912092]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2002.
Szenteleki Károly
   A szőlő-bor ágazat információs rendszerei / Szenteleki Károly ; [közread. a] Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. - [Budapest] : Hegyközségek Nemz. Tanácsa, [2001]. - 380 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 376-380.
ISBN 963-00-8749-9 fűzött : ár nélkül
663.2(439) *** 519.688
[AN 913014]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2002.
Workshop and International Conference on Subsoil Compaction (2.) (2000) (Gödöllő)
   Proceedings of 2nd Workshop and International Conference on Subsoil Compaction : Gödöllő, ... 29-31 May 2000 / [ed. Márta Birkás et al.] ; [org., publ. by the Szent István University Faculty of Agricultural and Environmental Sciences Institut of Crop Production]. - Gödöllő : Szt. István Univ., [2000]. - 223 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9256-16-1 fűzött : ár nélkül
631.4 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 434000]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2002.
   Zalaerdő, 1970-2000 / [... összeáll. Baráth László, Horváth Ferenc, Nagy László]. - [Nagykanizsa] : Zalaerdő Rt., [2000]. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-00-2843-3 kötött : ár nélkül
Zalai Erdészeti és Faipari Rt. (Nagykanizsa)
630(439.121) *** 639.1.03/.04(439.121)
[AN 434134]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2804 /2002.
Bencsik Klára (1942-)
   Cukor nélkül édesen / Bencsik Klára. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 90, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-92-5 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 911029]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2002.
   Black & White óriás szakácskönyv. - Nyíregyháza : Black & White, [1999]. - 2 db ; 21 cm
Gerinccím: Óriás szakácskönyv
ISBN 963-9260-27-4 fűzött : 2990,- Ft
641.55(083.12)
[AN 438750]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 429 p.
ISBN 963-9260-28-2
641.55(083.12)
[AN 438754] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 281 p.
ISBN 963-9260-29-0
641.55(083.12)
[AN 438756] MARC

ANSEL
UTF-82806 /2002.
Dobi Ildikó
   Egytálételek egyszerűen / Dobi Ildikó. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 78 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-87-9 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 910984]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2002.
Dobi Ildikó
   Fogyókúra könnyedén / Dobi Ildikó. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-88-7 fűzött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 910985]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2002.
Dobi Ildikó
   Krumplis finomságok / Dobi Ildikó. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 77 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-89-5 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.21
[AN 911012]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2002.
Dobi Ildikó
   Levesek sokféleképpen / Dobi Ildikó. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-93-3 fűzött : ár nélkül
641.82(083.12)
[AN 911031]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2002.
Dobi Ildikó
   Szárnyas receptek / Dobi Ildikó, Járay Mari. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-86-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9268-86-6)
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 910983]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2002.
Fási Katalin
   Gyógyító zöldségek / Fási Katalin. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-91-7 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.1/.8 *** 615.89:615.322
[AN 911018]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2002.
How to do just about anything (magyar)
   Ötletek, jó tanácsok, megoldások bármire : gyakorlati tudnivalók A-tól Z-ig : Reader's Digest válogatás / [ford. Barabás András et al.] ; [... a magyar kiegészítéseket kész. Benczédi Mihály et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2000. - 511 p. : ill., színes ; 27 cm
Lezárva: 1999. szept. 30.
ISBN 963-8475-40-4 kötött : ár nélkül
64(083.13) *** 689
[AN 430201]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2002.
Orbay Péterné
   Konyhatervezés : [egyetemi tankönyv] / Orbay Péterné ; [... rajzok Sipos Mátyás]. - Budapest : Invest-Marketing BT, 2001. - 179 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 963-00-7663-2 fűzött : ár nélkül
643.3 *** 689
[AN 912096]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2002.
   Reformkonyha : vegetáriánus és vegán receptek / [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2001. - 88 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7427-07-4)
641.564(083.12)
[AN 912000]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2002.
Romváry Vilmos (1915-1994)
   Fűszerek parádéja : fűszerparádé / Romváry Vilmos. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-90-9 fűzött : ár nélkül
641.885
[AN 911014]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2002.
   Süssünk-főzzünk : háziasszonyok kézikönyve. - [Nyíregyháza] : Black & White, [1999]-. - 20 cm. - (B & W szakácsfüzetek, ISSN 1417-4715)
ISBN 963-9260-40-1 *
641.55(083.12)
[AN 431524]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2001. - 48 p.
ISBN 963-9330-78-7 fűzött : 249,- Ft
641.55(083.12)
[AN 911158] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2001. - 48 p.
ISBN 963-9330-75-2 fűzött : 249,- Ft
641.55(083.12)
[AN 911159] MARC

ANSEL
UTF-82817 /2002.
   Süssünk-főzzünk : háziasszonyok kézikönyve. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2000. - 48 p. ; 20 cm. - (B & W szakácsfüzetek, ISSN 1417-4715)
ISBN 963-9064-67-X * fűzött : 149,- Ft
641.55(083.12)
[AN 911156]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2818 /2002.
Krémer Sándor
   Miért lett Heidegger Heideggerré? / Krémer Sándor. - Kecskemét : Librarius, 2001. - 117 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3242-9)
Heidegger, Martin
1(430)(092)Heidegger,_M. *** 1(430)(092)Schleiermacher,_F.,_D.,_E.
[AN 912774]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2819 /2002.
Archer, Gleason L.
A survey of Old Testament introduction (magyar)
   Az ószövetségi bevezetés vizsgálata / Gleason L. Archer ; [ford. Greizer Miklós] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2001. - 654 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 635-638.
ISBN 963-86148-5-4 kötött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség.
221.01
[AN 912035]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2002.
Árvai Márta
   Kezdetben.. : új kérdésfelvetések és régi válaszok világunk eredetéről / Árvai Márta. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2001]. - 48 p. ; 20 cm. - (Korunk "vagy-vagy"-ai, ISSN 1419-970X)
Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 963-7427-28-7 fűzött : ár nélkül
213 *** 524.85 *** 575.8
[AN 912881]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2002.
Badál Ede (1924-)
   Schilling Rogér a katedra és az oltár szolgálatában / Badál Ede Álmos ; [kiad. a Magyar Ciszterci Diákszövetség Budai Osztálya]. - Budapest : M. Ciszterci Diákszövets., 1999. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2510-8 fűzött : ár nélkül
Schilling Rogér (1901-1962)
271.12(439)(092)Schilling_R. *** 37(439)(092)Schilling_R.
[AN 433932]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2002.
Bartha Tibor (1944-)
   Bibliai fogalmi szókönyv / szerk. ifj. Bartha Tibor és Vladár Gábor. - Budapest : Kálvin, 2001. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-890-5 kötött : ár nélkül
Biblia
22.03
[AN 911189]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2002.
Bedecs Péter
   Mária mennybevétele teológiai, liturgikus és paraliturgikus szempontból / Bedecs Péter. - Budapest : Új Ember K., 2001. - 52 p. ; 21 cm. - (Pasztorális füzetek, ISSN 1588-2128 ; 1.)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 963-7688-54-4 fűzött : ár nélkül
232.931
[AN 912859]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2002.
Boulad, Henri
   Bátorság a léthez / Henri Boulad ; ford. Hermann Judit. - Kecskemét : Korda, 2000. - 29 p. ; 20 cm. - (-füzetek ; ; 5.)
ISBN 963-9097-77-2 fűzött : 220,- Ft
244
[AN 432697]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2002.
Boulad, Henri
   Quo vadis ecclesia? : gondolatok a holnap egyházáról / Henri Boulad ; ford. Hermann Judit. - Kecskemét : Korda, 2000. - 32 p. ; 20 cm. - (-füzetek ; ; 6.)
ISBN 963-9097-78-0 fűzött : 220,- Ft
244
[AN 432698]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2002.
Csikós György
   Vándorbot / Csikós György. - Budapest : Kálvin, 2001. - 82 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-883-2 fűzött : 290,- Ft
244
[AN 912145]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2002.
Czanik Péter (1936-)
   Ámósz és Abdiás könyvének magyarázata / Czanik Péter. - Budapest : Czanik P., 1999. - 171 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 963-640-379-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Abdiás könyve.
Biblia. Ószövetség. Ámosz könyve.
224.8.07 *** 224.91.07
[AN 434294]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2002.
Drummond, Henry
The greatest thing in the world (magyar)
   A legcsodálatosabb dolog a világon / Henry Drummond. - Budapest : Solymosi S., [2000]. - 37 p. ; 18 cm
ISBN 963-640-529-8 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
244
[AN 434156]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2002.
Elliot, Elisabeth
The shaping of a Christian family (magyar)
   Áldást örököltek.. / Elisabeth Elliot ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2001]. - 315 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6675-0 fűzött : ár nélkül
244(0:82-94)
[AN 912888]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2002.
Gaál Éva (1940-)
   Az igazi szeretet : akkor és most / írta és rajz. Gaál Éva. - Budapest : Porszem K., 2000. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliai sorozat kisgyermekeknek, ISSN 1586-2259 ; 1.)
ISBN 963-03-9874-5 fűzött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[AN 433633]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2002.
Jäger, Willigis
Die Welle ist das Meer (magyar)
   Hullámaiban a tenger : Willigis Jäger és Christoph Quarch beszélgetése a misztikus spiritualitásról / [ford. Hegyessy Mária]. - Szentendre : Editio M, [2001]. - 274 p. ; 19 cm
ISBN 963-85878-3-0 fűzött : ár nélkül
248.2
[AN 913018]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2002.
Kincsesné Szele Rita
   A játék szerepe a hitoktatásban / Kincsesné Szele Rita. - Budapest : Új Ember K., 2001. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Pasztorális füzetek, ISSN 1588-2128 ; 3.)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 963-7688-57-9 fűzött : ár nélkül
268 *** 371.382 *** 372.82
[AN 912864]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2002.
Klinkhammer, Willi
   Krankenhausseelsorge im staatlichen und kirchlichen Recht : eine vergleichende Darstellung / Willi Klinkhammer. - Budapest : Márton Á. K., 2000. - 231 p. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 21.)
Bibliogr.: p. 216-223. - Összefoglalás német és magyar nyelven
ISBN 963-9011-59-2 fűzött : ár nélkül
253 *** 364.444.046.6 *** 258
[AN 434252]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2002.
Kozma Norbert
   Egy tál étel / Kozma Norbert ; [graf. Tóth Éva]. - Pécel : Immánuel, 2000. - 88 p : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-3459-X * fűzött : 300,- Ft
244(02:82-821)
[AN 431327]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2002.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   Péter első levele / ford. és magy. Lenkeyné Semsey Klára. - 3. kiad. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 1998. - 201 p. ; 20 cm. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei. Új sorozat, ISSN 1419-2039 ; 7.)
Bibliogr.: p. 199-201. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
227.92.07
[AN 912507]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2002.
Nagy László
   A zarándoklás az egyház hagyományában / Nagy László. - Budapest : Új Ember K., 2001. - 52 p. ; 21 cm. - (Pasztorális füzetek, ISSN 1588-2128 ; 6.)
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 963-7688-59-5 fűzött : ár nélkül
248.153.8
[AN 912872]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2002.
Nátrán Józsefné
   Az eucharisztikus nevelés elsőáldozás után / Nátrán Józsefné. - Budapest : Új Ember K., 2001. - 44 p. ; 21 cm. - (Pasztorális füzetek, ISSN 1588-2128 ; 5.)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-7688-60-9 fűzött : ár nélkül
268 *** 264-04
[AN 912868]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2002.
Németh Sándor (1950-)
   A hit botránya / Németh Sándor. - [Budapest] : Új Spirit Kv., 2001. - 558 p. ; 24 cm
ISBN 963-7453-79-2 kötött : ár nélkül
242 *** 289
[AN 912999]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2002.
   Református egyház Budakeszin / [szerk. Tenke Sándor] ; [kiad. a Budakeszi Református Egyházközség]. - Budakeszi : Budakeszi Ref. Egyházközség, 1999. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám:1000
ISBN 963-00-2401-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 224-002401-2)
Budakeszi Református Egyházközség.
284.2(439-2Budakeszi)
[AN 432619]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2002.
Rüesch, Peter
Das grenzenlose Ja (magyar)
   Asszonyok az Újszövetségben : [Jézus asszonyokkal találkozik] / Peter Rüesch ; [ford. Szabó Csaba]. - Kecskemét : Korda, 2001. - 183 p. ; 20 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 51.)
ISBN 963-9332-42-9 fűzött : 1070,- Ft
225-055.2
[AN 912084]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2002.
Schlink, M. Basilea
Patmos - da der Himmel offen war (magyar)
   Pathmos - ott megnyílt az ég / M. Basilea Schlink. - Budapest : Nagy Perge Z., cop. 2000. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-468-2 fűzött : ár nélkül
244
[AN 431380]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2002.
Schlink, M. Basilea
Was Leiden vermag (magyar)
   Életnek illata : Uránia nővér története / M. Basilea Schlink. - Budapest : Nagy Perge Z., cop. 2000. - 64 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-640-467-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 431387]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2002.
Schneider, Michael
Das neue Leben (magyar)
   Az új élet : lelki útmutató napjainkban / Michael Schneider ; [ford. Perjés Imre és munkatársai]. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 216 p. ; 19 cm
ISBN 963-9435-00-7 * fűzött : 1280,- Ft (hibás ISBN 963-9011-86-X)
244
[AN 912029]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2002.
Sumedho, Ajahn
   Csittavivéka : a csöndes tudat tanítása / Ácsán Szumédhó ; [ford. Farkas László, Tóth Zsuzsanna] ; [kiad. a] Buddhapada Alapítvány. - [Budapest] : Buddhapada Alapítvány, 2000. - 219 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "The four noble truths" és a "Cittaviveka" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-03-9533-9 fűzött : ár nélkül
294.3
[AN 433919]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2002.
Szabó Andor
   Ha a Fiú megszabadít.. : történeti vázlat az első század keresztyénségéről / Szabó Andor. - Budapest : Kálvin, 2001. - 158 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 154-158.
ISBN 963-300-872-7 fűzött : 720,- Ft
281.2
[AN 912276]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2002.
   Szent Gellért és a csanádi püspökség rövid története / [összeáll. Dániel Géza] ; [kieg. Ábrahám István] ; [kiad. a Szeged-Csanádi Székeskáptalan]. - Szeged : Szeged-Csanádi Székeskáptalan, 2000. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2968-5 * fűzött : ár nélkül
Gellért, Szent (980-1046)
235.3(092)Gellért *** 282(439-03CsanádiEgyházmegye)(091)
[AN 432590]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2002.
Takácsné Papp Zsófia
   A házasság bibliai, teológiai és liturgiatörténeti megközelítése / Takácsné Papp Zsófia. - Budapest : Új Ember K., 2001. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Pasztorális füzetek, ISSN 1588-2128 ; 4.)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 963-7688-56-0 fűzött : ár nélkül
265.5
[AN 912866]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2002.
Theissen, Gerd
Die Religion der ersten Christen (magyar)
   Az első keresztyének vallása : az őskeresztyén vallás elemzése és vallástörténeti leírása / Gerd Theissen ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2001. - 415 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399-415.
ISBN 963-300-899-9 fűzött : 1900,- Ft
281.2
[AN 912141]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2002.
   A tiszakécskei plébános : Gémes Mihály 90 esztendős / [szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2001. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9354-06-6 fűzött : ár nélkül
Gémes Mihály (1911-)
282(439)(092)Gémes_M.
[AN 912775]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2002.
Török József (1946-)
   A váci püspökség évezrede / Török József, Legeza László ; [az előszót írta Keszthelyi Ferenc]. - Budapest : Mikes, 2001. - 64 p., [160] t. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás német, olasz, angol és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 48. - Számozott példány: 2000
ISBN 963-8130-34-2 kötött : ár nélkül
Váci Egyházmegye.
282(439-03Váciegyházmegye)(091) *** 726.54(439)
[AN 913093]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2002.
Tóth Éva
   A kiengesztelődés és szentségi formája / Tóth Éva. - Budapest : Új Ember K., 2001. - 60 p. ; 21 cm. - (Pasztorális füzetek, ISSN 1588-2128 ; 2.)
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 963-7688-55-2 fűzött : ár nélkül
265.6
[AN 912861]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2002.
Weber, Helmut
Allgemeine Moraltheologie (magyar)
   Általános erkölcsteológia : hívás és válasz / Helmut Weber ; [ford. Tuba Iván]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 392 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 3.)
Bibliogr.: p. 373-378.
ISBN 963-361-265-9 kötött : 3400,- Ft
241
[AN 912152]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2002.
Weber, Helmut
Spezielle Moraltheologie (magyar)
   Speciális erkölcsteológia / Helmut Weber ; [ford. Tuba Iván]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 464 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 4.)
Bibliogr.: p. 441-447.
ISBN 963-361-266-7 kötött : 3500,- Ft
241
[AN 911993]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2002.
Zwingli, Ulrich
Commentarius de vera et falsa religione (magyar)
   Commentarius vagyis Az igaz és a hamis vallás magyarázata / Zwingli ; [ford. Tüdős István és Pruzsinszky Pál] ; [kiad. a] Kálvin János Társaság. - Reprint kiad. - Budapest : Kálvin J. Társ., 1999. - 308 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky, 1905. - Példányszám: 1000
ISBN 963-03-8412-4 fűzött : ár nélkül
284.2 *** 23
[AN 432574]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2855 /2002.
Falkné Bánó Klára
   Kultúraközi kommunikáció : nemzeti és szervezeti kultúrák, interkulturális menedzsment aspektusok / Falkné Bánó Klára. - Budapest : Püski, 2001. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-161., 180.
ISBN 963-9337-48-X fűzött : ár nélkül
316.7
[AN 912759]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2002.
   Az időskorúak családi viszonyainak, társas kapcsolatainak és életkörülményeinek néhány eleme : kutatási beszámoló az 1999 június - augusztus közötti kutatásról / [a kutatás vezetője Fedor Béla] ; [közrem. Harsányi Ernő, Fedor Béláné, Kluch László] ; [közread. a] Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége. - [Budapest] : M. Nyugdíjasok Egyesületeinek Orsz. Szövetsége, 2000. - 78 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-3420-4 * fűzött : ár nélkül
316.728-053.9(439)"1999"(083.41) *** 316.47-053.9(439)"1999"(083.41) *** 364.142-053.9
[AN 434434]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2002.
Teleki Béla (1942-)
   Kézikönyv a családról : családszociológiai gondolatok a rendszerszemlélet szempontjából / Teleki Béla. - Kecskemét : Korda, 2000-2001. - 2 db ; 23 cm
ISBN 963-9332-21-6 *
316.356.2
[AN 457061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Sajátságos kérdések. - 2001. - 231 p.
Bibliogr.: p. 225-231.
ISBN 963-9332-43-7 fűzött : ár nélkül
316.356.2
[AN 912082] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2858 /2002.
Füvessy Anikó (1944-)
   A megújult néprajzi gyűjtemény : időszaki kiállítás : Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum, 1999. május 21 - szeptember 12. / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Füvessy Anikó]. - Tiszafüred : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig.], 1999. - 30 p. : ill. ; 20 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok kiállításvezetői, ISSN 1215-2412)
Példányszám: 700. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-2974-X * fűzött : ár nélkül
Kiss Pál Múzeum (Tiszafüred)
39(439-2Tiszafüred) *** 061.4(439-2Tiszafüred) *** 069(439-2Tiszafüred)
[AN 432571]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2002.
   Népszokások és hagyományőrzés Budaörsön / [... összeáll. Kovácsné Paulovits Teréz]. - Budaörs : Riedl F. Helytört. Gyűjt., 2001. - 152 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Regélő múlt, ISSN 1587-7108 ; 1.)
ISBN 963-00-8492-9 fűzött : ár nélkül
Budaörs
398.3(=30)(439-2Budaörs)
[AN 912931]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2002.
Penckóferné Punykó Mária
   Úton megyen tipe-topa : beregújfalui találós kérdések / P. Punykó Mária gyűjtése ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 2000. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8294-63-9 fűzött : 690,- Ft
398.6(=945.11)(439-2Beregújfalu)(02.053.2)
[AN 438154]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2002.
Tibayné Pártos Judit
   Egyenesen állati : állatviccek, állatmesék, állati poénok / Tibayné Pártos Judit ; [ill. Balogh Lajos]. - Dunakeszi : Aquila Műhely, [2001]. - [74] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-7134-7 fűzött : 850,- Ft
398.94
[AN 912212]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2862 /2002.
Bosnyák Zoltán (1905-1952)
   A zsidókérdés / Bosnyák Zoltán. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2000. - 192, 170 p., [32] t. : ill. ; 18 cm
Tart.: A zsidókérdés - világkérdés ; A zsidókérdés - magyar kérdés. - Eredeti kiadása: Budapest : Stádium, 1940. - Bibliogr.: p. [193]., 169-170.
ISBN 963-9298-09-3 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)
[AN 459071]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2002.
   A cigányságért Nagykanizsán / [összeáll. és szerk. Horváth Krisztina] ; [kiad. a Zalai "A Nostru" (Miénk) Egyesület a Zalai Cigányság Jogaiért]. - Nagykanizsa : Zalai "A Nostru" (Miénk) Egyes. a Zalai Cigányság Jogaiért, 1999. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 963-03-9338-7 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
323.12(=914.99)(439-2Nagykanizsa) *** 943.9(=914.99) *** 39(=914.99)(439)
[AN 428413]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2002.
Semjén Zsolt (1962-)
   Igenis, szólnunk kell! : a kereszténydemokrácia hangja / Semjén Zsolt. - Budapest : Márton Á. K., 2000. - 186 p. ; 19 cm
ISBN 963-9011-61-4 fűzött : 760,- Ft
322(439)"199/200" *** 323(439)"199" *** 894.511-92
[AN 430439]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2002.
Szénási Endre
   Korszakváltás a biztonságpolitikában : az első globalizációs háború : az atomterrorizmus jövőképe / Szénási Endre. - [Budapest] : Szénási E., cop. 2001. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-639-4 fűzött : ár nélkül
323.285(100) *** 623.454.8
[AN 912782]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2002.
   "Társadalmi integráció egzisztenciateremtés útján" : tanácskozás a cigányság felemelkedéséről : Kecskemét, 1999. október 23-24-25-26. / [rend.,] kiad. a Bankárok az Önerős Gazdasági Felemelkedésért Alapítvány. - [Kecskemét] : Bankárok az Önerős Gazdasági Felemelkedésért Alapítvány, [2000]. - 36 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-3529-4 * fűzött : ár nélkül
323.12(=914.99)(439)"199" *** 364.146(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 435859]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2867 /2002.
   '48 kultusza : tanulmányok / [szerk. G. Merva Mária]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 1999. - 160 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 4.)
Az 1998. március 7-én tartott tudományos ülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-8780-8 fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1849" *** 930.85(439)"1848/19" *** 394.46
[AN 432549]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2002.
Albanese, Marilia
Antica India (magyar)
   Az időtlen India : történelem, kultúra és művészet a kezdetektől a 13. századig / [írta Marilia Albanese] ; [... ford. Renner Zsuzsanna, Kiss Csaba]. - Budapest : Officina '96, cop. 2001. - 295 p. : ill., főként színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 288-289.
ISBN 963-9026-77-8 kötött : 7950,- Ft
India
930.85(540)(084.12) *** 904(540)(084.12)
[AN 909718]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2002.
Bernula Mihály
   Pitvarosi krónika : szubjektív fejezetek a magyarországi szlovákok történetéhez = Pitvarošská kronika : subjektívne kapitoly k dejinám Slovákov v Uhorsku a Mad'arsku / Bernula Mihály. - [Horpács] : Mikszáth, [2000]. - 143, 142 p. : ill. ; 21 cm
A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9126-27-6 fűzött : ár nélkül
Pitvaros
943.9(=854)(439-2Pitvaros) *** 316.347(=854)(439-2Pitvaros)
[AN 429597]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2002.
Csanády Márton
   The southern Slav issue and the international order / Csanády Márton. - Budapest : MTA PTI, 2000. - 25 p. : ill. ; 30 cm. - (Multi language papers, ISSN 1419-1474 ; 6.)
Bibliogr.: p. 20-24.
ISBN 963-9218-29-4 fűzött : ár nélkül
949.71 *** 323(497.1) *** 327(497.1)
[AN 432023]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2002.
   Erzsébet, a magyarok királynéja / Basics Beatrix [et al.] ; [... szerk. Rácz Árpád] ; [a képeket vál. Basics Beatrix és Jalsovszky Katalin]. - Budapest : Rubicon-Kv., 2001. - 144 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-00-8207-1 kötött : 4980,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
943.9"18"(092)Erzsébet(084.1)
[AN 912829]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2002.
   Fejedelmek, forradalmak, vasutak : tanulmányok Erdély történetéből / szerk. Takács Péter. - Debrecen : Erdélytört. Alapítvány : KLTE Tört. Int., 2000. - 411 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdélytörténeti könyvek, ISSN 1417-7234 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-9506-1 fűzött : ár nélkül
Erdély
943.921
[AN 435022]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2002.
Goda Éva
   Társasági élet és művelődés : a Debreceni Casino története 1833 és 1945 között / Goda Éva. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 268, [18] p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 13.)
Bibliogr.: p. 220-223., 230-235. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-472-558-9 fűzött : ár nélkül
Debreceni Polgári Casino.
930.85 *** 061.2(439-2Debrecen)"1833/1949"
[AN 912138]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2002.
Herczegh Géza (1928-)
   Magyarország nemzetközi kapcsolatainak története / Herczegh Géza, Arday Lajos, Johancsik János ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Politikaelmélet Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2001. - 356 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-356. és a jegyzetekben. - Példányszám: 340
ISBN 963-00-7515-6 fűzött : ár nélkül
943.9(075.8) *** 327(439)(091)(075.8)
[AN 913054]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2002.
Iványi Béla (1878-1964)
   Körmend története a római kortól a mohácsi vészig / Iványi Béla. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 1999. - 43 p. ; 21 cm. - (Műhely / Csaba József Honismereti Egyesület,, ISSN 1216-7320 ; 7.)
Példányszám: 300
ISBN 963-03-8727-1 fűzött : ár nélkül
Körmend
943.9-2Körmend".../1526"
[AN 432683]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2002.
Kondicsné Kovács Éva
   A királyi várostól a mai városig / Kondicsné Kovács Éva. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 1999. - 31 p. ; 21 cm. - (Műhely / Csaba József Honismereti Egyesület,, ISSN 1216-7320 ; 8.)
Példányszám: 200
ISBN 963-03-9146-5 fűzött : ár nélkül
Körmend
943.9-2Körmend
[AN 432695]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2002.
   A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére / szerk. Klaniczay Gábor, Nagy Balázs ; [közread. az] ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszéke. - Budapest : ELTE BTK, 1999. - 545 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Jónás Ilona, Sz. műveinek bibliográfiája: p. 533-539. - A tartalomjegyzék francia nyelven is
ISBN 963-463-348-X fűzött : 1500,- Ft
94"04/14" *** 012Jónás_I.,Sz.
[AN 435878]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2002.
   Magyar géniusz : [100 portré a magyar panteonból] : [nagy képes millenniumi arcképcsarnok 2.] / szerk. Rácz Árpád ; [a képeket vál. Basics Beatrix, Jalsovszky Katalin, Nyerges Gabriella] ; [fotó Gottl Egon]. - Budapest : Rubicon-Ház, 2001. - 352 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Írta Jankovits László et al.
ISBN 963-00-8208-X kötött : 9450,- Ft
929(439) *** 929(100)(=945.11) *** 930.85(439)(092)
[AN 912928]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2002.
   Magyar kódex / [főszerk. Szentpéteri József] ; [szerk. Stemler Gyula] ; [a Kossuth Kiadó Rt. és az Enciklopédia Humana Egyesület közös alkotása]. - Budapest : Kossuth : Enciklopédia Humana Egyes., 1999-2001. - 6 db : ill., színes ; 29 cm
Az 5. kötettől szerk. Hargitai György
ISBN 963-09-5006-5 *
930.85(439)(035)
[AN 354954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Magyarok a 20. században : Magyarország művelődéstörténete, 1918-2000. - 2001. - 501, [10] p. : ill., részben színes + CD-ROM
Bibliogr.: p. 464-478.
ISBN 963-09-4261-5 kötött : 8500,- Ft
930.85(439)"1918/2000"(035)
[AN 912154] MARC

ANSEL
UTF-82880 /2002.
Mészáros Gyula (1929-)
   Forradalom és szabadságharc Veszprémben, 1956 : tények, dokumentumok, visszaemlékezések / Mészáros Gyula ; [kiad. a Művészetek Háza]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2001. - 574, [82] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9105-37-6 kötött : ár nélkül
943.9-2Veszprém"1956"
[AN 912001]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2002.
   "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből, 1935-1936 / szerk. és jegyzetekkel ell. Szélinger Balázs ; ford. Bognár Böbe [et al.]. - Szeged : JATEPress, 2000. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 44.)
Bibliogr.: p. 117. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-469-2 * fűzött : 150,- Ft
Société des Nations.
945"1935/1936"(093) *** 963"1935/1936"(093) *** 327.5(100)"1935/1936"(093) *** 341.121"1935/1936"(093)
[AN 432061]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2002.
   Politika, politikai eszmék, művelődés a XIX. századi Magyarországon : tanulmányok / [szerk. Pajkossy Gábor]. - Budapest : ELTE BTK Újkori M. Történeti Tansz., 2000. - 183 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Az ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszékének doktori iskolája, ISSN 1418-2033)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-395-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 96-463-172-X)
943.9"18"
[AN 433618]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2002.
Roth, Sid
They thought for themselves (magyar)
   Akiknek volt bátorságuk / Sid Roth. - [Budapest] : [Budapesti Autonóm Gyülekezet], cop. 1999. - 229 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Budapesti Autonóm Gyülekezet. - Ford. Brüll Krisztina et al.
ISBN 963-00-3008-X fűzött : ár nélkül
929(=924)(100) *** 244(0:82-94) *** 296.124
[AN 438393]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2002.
   Százhalombatta : tanulmányok a 30 éves város történetéből, 1970-2000 / szerk. Szalai Gáborné, Vicze Magdolna, Mitták Ferenc ; [kiad. a Hamvas Béla Városi Könyvtár és a "Matrica" Múzeum]. - Százhalombatta : Hamvas B. Vár. Kvt. : "Matrica" Múz., 2000. - 196 p., [20] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-03-9830-3 fűzött : ár nélkül
Százhalombatta
943.9-2Százhalombatta
[AN 431750]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2002.
Tamás Erzsébet (1935-)
   A Bodrogköz eseményvilága a honfoglalástól napjainkig / Tamás Erzsébet. - Sárospatak : Tamás E., 2000. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-566-2 fűzött : ár nélkül
Bodrogköz
943.9Bodrogköz
[AN 430437]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2002.
   Tanulmányok Hevesről / szerk. Petercsák Tivadar és Szabó J. József ; [kész. Heves Város Önkormányzata ...]. - Heves : Önkormányzat, 2001. - 535 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-6635-1 kötött : ár nélkül
Heves (megye)
943.9-2Heves *** 908.439-2Heves
[AN 912791]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2002.
   Ünnepek és hétköznapok a történelemben / [szerk. Galambos Sándor és Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 1999. - 101 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. IV., Füzetek,, ISSN 1418-7906 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7240-34-9 fűzött : ár nélkül
930.85(439.163)
[AN 433907]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2002.
   Uralkodók és dinasztiák / [... szerkbiz. A. Fodor Ágnes et al.]. - [Budapest] : M. Világ, 2001. - 711 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9075-12-4 kötött : ár nélkül
93/99(092):030 *** 929.52(100):030
[AN 913091]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2002.
   Zánka gyökerei / szerk. T. Horváth Lajos ; [kiad. Zánka Község Önkormányzata]. - Zánka : Önkormányzat, 2001. - 159 p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6694-7 kötött : ár nélkül
Zánka
943.9-2Zánka
[AN 912140]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2890 /2002.
Bariska István (1943-)
   Az ezer éves Vas vármegye régió konfliktusai / Bariska István. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 1999. - 35 p. ; 21 cm. - (Műhely / Csaba József Honismereti Egyesület,, ISSN 1216-7320 ; 9.)
Bibliogr.: p. 33-35. - Példányszám: 200
ISBN 963-03-9304-2 fűzött : ár nélkül
Vas (vármegye)
908.439.111
[AN 432696]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2002.
   Bonyhád és környéke / [a szerzői munkaközösség tagjai Bodor Árpád et al.] ; [kiad. Völgység Turista Egyesület, Völgységi Tájkutató Alapítvány, Völgységi Múzeum]. - Bonyhád : Völgység Turista Egyes. : Völgységi Tájkutató Alapítvány : Völgységi Múz., 2000. - 195 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-2484-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00 248-4)
Bonyhád - Völgység
908.439-2Bonyhád *** 908.439Völgység
[AN 432555]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2002.
Budai Ákos
   Szlovénia / Budai Ákos, Budai Zoltán ; [a fotókat kész. Budai Ákos et al.]. - Budapest ; Pécs : Halász, cop. 2001. - 163 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Seneca útikönyvek, ISSN 1417-4553)
Lezárva: 2001. jún. 18. - A címoldalon tévesen "Seneca XXI" sorozati címmel
ISBN 963-93311-2-0 fűzött : ár nélkül
Szlovénia
914.971.2(036)
[AN 912089]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2002.
Hideg Ágnes
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye honismereti bibliográfiája, 1900-2000 / összeáll. Hideg Ágnes ; [kiad. Herman Ottó Múzeum]. - Miskolc : HOM, 2001. - 36 p. ; 24 cm
Példányszám: 150
ISBN 963-9271-17-9 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén
908.439.134:016
[AN 912128]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2002.
   A Jakab-hegy és környéke természetjáró kalauza / [szerk. Baronek Jenő] ; [... szerzői Baronek Jenő et al.]. - [S.l.] : [s.n.], 2000. - 103 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Jakab-hegy
914.39(234.373.6)(036)
[AN 434290]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2002.
Kiss Sándor
   Nemescsó / [írta és összeáll. Kiss Sándor] ; [fotók Percze Sándor] ; [... kiad. Nemescsó Önkormányzata]. - Sárvár [!Nemescsó] : Önkormányzat, 2000. - 57 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-3375-5 fűzött : ár nélkül
Nemescsó
908.439-2Nemescsó
[AN 435761]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2002.
Klaudy Kinga (1945-)
   Budapest : a city set in time / [text Kinga Klaudy] ; [transl. by Gerard Gorman] ; [the photographs ... by Lóránt Bérczi et al.]. - 10. ed. - Budapest : Corvina, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-4962-4 fűzött : 850,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 911142]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2002.
Klaudy Kinga (1945-)
   Budapest : promenade dans le temps / [texte Kinga Klaudy] ; [trad. par Judit Chehadé] ; [phot. Lóránt Bérczi et al.]. - 7. éd. - Budapest : Corvina, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-4963-2 fűzött : 850,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 911141]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2002.
Korniss Péter (1937-)
Magyarország (német)
   Ungarn / Péter Korniss, István Lázár ; [Übers. Anikó Harmath]. - [Budapest] : Officina Nova : M. Kvklub, 2001. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-547-580-2 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 911555]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2002.
Kőszegi Gábor
   Afrikai impressziók : fényképezőgéppel egy eltűnő világ nyomában / Kőszegi Gábor ; [rajz. Kőszegi Ádám]. - [Budapest] : Kitaibel, 2000. - 86 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-85535-3-7 kötött : ár nélkül
Afrika
910.4(6)
[AN 912002]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2002.
   Pápa / [szerk. Sz. Farkas Aranka] ; [bev. szöveg Ilon Gábor, Nádasdy Lajos, Heitler László] ; [fotó Szelényi Károly]. - 2. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2000, cop. 1993. - 36 p., [56] t. : ill., főként színes ; 25 cm + 3 mell.
ISBN 963-8210-80-X kötött : ár nélkül
Pápa
908.439-2Pápa(084.12)
[AN 911153]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2002.
Pápa (angol)
   Pápa / [ed. by Aranka Sz. Farkas] ; [introd. chapters by Gábor Ilon, Lajos Nádasdy and László Heitler] ; [phot. by Károly Szelényi] ; [transl. by Brian McLean]. - 2. ed. - Veszprém ; Budapest : Hung. Pictures, 2000, cop. 1993. - 32 p., [56] t. : ill., főként színes ; 25 cm + 3 mell.
ISBN 963-8210-82-6 kötött : ár nélkül
Pápa
908.439-2Pápa(084.12)
[AN 911150]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2002.
Pápa (német)
   Pápa / [Red. Aranka Sz. Farkas] ; [Text Gábor Ilon, Lajos Nádasdy und László Heitler] ; [Fotos Károly Szelényi] ; [deutsche Übers. Gotlind B. Thurmann]. - 2. Aufl. - Veszprém ; Budapest : Hung. Pictures, 2000, cop. 1993. - 40 p., [56] t. : ill., főként színes ; 25 cm + 3 mell.
ISBN 963-8210-81-8 kötött : ár nélkül
Pápa
908.439-2Pápa(084.12)
[AN 911151]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2002.
Sörös István
   Mozaik Sé múltjából / Sörös István ; [kiad. Sé Község Önkormányzata]. - Sé : Önkormányzat, 2001. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7644-6 fűzött : ár nélkül

908.439-2Sé
[AN 912873]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2002.
Spectacles de la terre (magyar)
   Látványok bolygója : Reader's Digest válogatás / [a francia nyelvű kiad. szerzői Benoît Antheaume et al.] ; [ford. Szilágyi Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2000. - 351 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 963-8475-44-7 kötött : ár nélkül
913(100)(084.12)
[AN 429819]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2002.
   Szentgotthárd a századfordulótól az ezredfordulóig : fotóalbum / [szerk. Molnár Piroska] ; [kiad. a Városi Könyvtár, Szentgotthárd]. - Szentgotthárd : Vár. Kvt., 2000. - [84] p. : ill. ; 30x30 cm + mell. (13x13 cm)
ISBN 963-03-9871-0 fűzött : ár nélkül
Szentgotthárd
908.439-2Szentgotthárd(084.12)
[AN 429772]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2002.
Toperczer István
   Sárkányok földje, Vietnam / szerző Toperczer István. - Budapest : Czibulka Z., 2000. - 33 p., [68] t. : ill., színes ; 20 cm
Vietnam (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
Vietnam
908.597(084.12)
[AN 433597]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2907 /2002.
Arató László (1971-)
   A Csillag : börtönkönyv / Arató László, Bátyi Zoltán ; [fotók Gaál Béla]. - Szeged : Délmagyarország, 2000. - 253, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7258-37-X fűzött : ár nélkül
Szegedi Fegyház és Börtön.
343.8(439-2Szeged)(047.53) *** 308(439-2Szeged)(047.53) *** 343.825
[AN 438379]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2002.
Balásházy Mária
   Kötelmi jog / Balásházy Mária. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001. - 199 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-41-5 fűzött : 1800,- Ft
347.4(439)
[AN 912135]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2002.
Berke Gyula (1962-)
   Társadalombiztosítási jog / Berke Gyula, Hatvani Zsolt. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2000. - 184 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 963-641-759-8 * fűzött : ár nélkül
349.3(075.8)
[AN 433586]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2002.
Blaskó Béla (1950-)
   A bűnösség büntetőjogi, büntetőjog-tudományi problémái / Blaskó Béla. - Budapest : BM K., 2001. - 108 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-105.
ISBN 963-8036-55-9 fűzött : ár nélkül
343(439) *** 343
[AN 912004]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2002.
Breuer - Semsey Szakmai Napok (15.) (1998) (Szolnok)
   XV. Breuer - Semsey Szakmai Napokon elhangzott előadások : 1998. szeptember 29-30. / [rend., kiad. az Élelmiszer-higiénikusok Társasága]. - [Budapest] : Élelmiszer-higiénikusok Társasága, 1998. - 24 p. ; 21 cm
A Szolnokon tartott konferencia előadáskivonatai
ISBN 963-00-3267-8 * fűzött : ár nélkül
351.773 *** 614.31 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 431217]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2002.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2000]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. márc. 1.
ISBN 963-00-3455-7 * fűzött : 650,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
343(439)(094)
[AN 434604]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2002.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2000]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. márc. 1.
ISBN 963-00-3454-9 * fűzött : 650,- Ft
1973. évi I. törvény a büntetőeljárásról
343.1(439)(094)
[AN 434606]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2002.
   Családjogi törvény : módosított végrehajtási rendeletekkel egységes szerkezetben. - Budapest : Árboc, [2000]. - 19 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. ápr. 1.
ISBN 963-00-3453-0 * fűzött : 350,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
347.6(439)(094)
[AN 434618]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2002.
   Az évezred köszöntése alkotmányosság reményében / [szerk. ... Fáy Árpád] ; [közread. az] Alkotmányossági Műhely és Fórum. - Budapest : Alkotmányossági Műhely és Fórum, 2001. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-7117-7 fűzött : ár nélkül
342.4(439)
[AN 912011]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2002.
Földi István
   A községi és körjegyzők társadalma és mozgalmai Nógrád vármegyében, 1873-1950 / Földi István. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2001. - 232 p. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 32.)
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-7243-33-X fűzött : ár nélkül
Nógrád (vármegye)
352.075.33(439.131)"187/194"(093) *** 316.343.656(439.131)"187/194"(093)
[AN 912862]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2002.
Frivaldszky János
   Természetjog : eszmetörténet / Frivaldszky János. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 371 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-274-8 fűzött : 2600,- Ft
340.12(100)(091)(075.8)
[AN 912087]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2002.
Gergely Jenő (1944-)
   A Mindszenty-per / Gergely Jenő. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 199, [2] p. ; 20 cm. - (Híres politikai perek, ISSN 1587-8813)
Bibliogr.: p. 199-[200].
ISBN 963-09-4274-7 fűzött : ár nélkül
Mindszenty József (1892-1975)
343.301.096(439)"1949"(092)Mindszenty_J.
[AN 912224]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2002.
Gyergyák Ferenc
   Önkormányzati rendeletek az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében, 1990-1999 / Gyergyák Ferenc. - Pécs : Közig.-módszt. BT, 2000. - 2 db ; 21 cm. - ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 15.). (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 16.)
Lezárva: 2000. febr. 7.
ISBN 963-00-2471-3 fűzött : ár nélkül
352.077.6
[AN 432068]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 208 p.
ISBN 963-00-2472-1
352.077.6
[AN 432076] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 198 p.
ISBN 963-00-2473-X
352.077.6
[AN 432107] MARC

ANSEL
UTF-82920 /2002.
Kis Norbert
   A büntetőjog alapjai / Kis Norbert, Papp László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Unió, 2001. - 251 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-335-0 fűzött : ár nélkül
343(439)(075.8)
[AN 912028]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2002.
   A kriminalisztika aktuális kérdései : tanulmányok öt európai országból / [szerk. Katona Géza]. - Budapest : BM K., 2001. - 251 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8036-56-7 fűzött : 1280,- Ft
343.98(4)
[AN 912230]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2002.
Leszkoven László
   A zálogjog új szabályai / Leszkoven László ; kiad. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2001. - 151 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. júl. 30. - Bibliogr.: p. 148-149. - Példányszám: 500
ISBN 963-9360-07-4 fűzött : ár nélkül
347.27(439)(075.8)
[AN 912101]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2002.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2000]. - 20 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-3451-4 * fűzött : 330,- Ft
342.4(439)(094)
[AN 434610]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2002.
Mölcs Tivadar
   A Vas Megyei Ügyvédi Kamara 125 éves jubileumi évkönyve, 1875-2000 / [írta, szerk. és összeáll. Mölcs Tivadar]. - Szombathely : Vas M. Ügyvédi Kamara, 2000. - 121 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-7845-7 * kötött : ár nélkül
Vas Megyei Ügyvédi Kamara.
347.965.821(439.111)(058)
[AN 900968]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2002.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2000]. - 32 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. ápr. 1.
ISBN 963-00-3450-6 * fűzött : 440,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 434608]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2002.
Nagy László (1914-)
   Az Európai Unió munkajoga / Nagy László. - Szeged : JATEPress, 2001. - 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
European Union.
349.2(4-62)(094)
[AN 912803]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2002.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2000]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. márc. 1.
ISBN 963-00-3457-3 * fűzött : 650,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
347.9(439)(094)
[AN 434587]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2002.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2000]. - 84 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. márc. 1.
ISBN 963-00-3456-5 * fűzött : 750,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 434601]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2002.
Rozgics Mária
   Tribuszerné pilótái / Rozgics Mária. - Budapest : Válasz, 2001. - 141, [2] p. ; 19 cm. - (Buli van!, ISSN 1587-7914 ; 1.)
ISBN 963-86204-0-4 fűzött : 960,- Ft
343.53.096(439)(0:82-92) *** 338(439)"1989/199"
[AN 912916]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2002.
Rózsa Miklós
   A kanizsai Városi Tanács igazgatási és bírói tevékenysége báró Gračich Jakab földesurasága idején, 1704-1717 / Rózsa Miklós. - Nagykanizsa : Rózsa M., 2000. - 112 p. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 23.)
Bibliogr.: p. 90-95. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-640-514-X fűzött : ár nélkül
352(439-2Nagykanizsa)"1704-1717"
[AN 431158]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2002.
   Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára / [szerk. Tóth Károly]. - Szeged : SZTE, 2000. - 593 p. : ill. ; 25 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 58/1-41. Acta Universitatis Szegediensis,, ISSN 0324-6523)
Gerinccím: Bérczi Imre emlékkönyv. - Bibliogr.: p. 12-14. és a jegyzetekben. - Bérczi Imre tudományos munkáinak jegyzéke: p. 589-590. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-482-470-6 * fűzött : ár nélkülISBN 963-482-471-4 * kötött : ár nélkül
34 *** 012Bérczi_I.
[AN 435120]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2002.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2000]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. márc. 1.
ISBN 963-00-3458-1 * fűzött : 550,- Ft
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
347.72(439)(094)
[AN 434599]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2002.
Varga Csaba (1941-)
   A jog mint folyamat / Varga Csaba. - Budapest : Osiris, 1999. - 429 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Jog,, ISSN 1219-1485)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-729-2 fűzött : 1680,- Ft
34.01 *** 340.12
[AN 437604]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2002.
Varga Csaba (1941-)
   Útkeresés : kísérletek - kéziratban / Varga Csaba. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 167 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
ISBN 963-361-232-2 fűzött : ár nélkül
340.12
[AN 912102]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2002.
Žene, nasilje i rat (angol)
   Women, violence and war : wartime victimization of refugees in the Balkans / ed. by Vesna Nikolić-Ristanović ; [transl. by Borislav Radović]. - Budapest : CEU Press, 2000. - 245 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-240.
ISBN 963-9116-59-9 kötött : ár nélkülISBN 963-9116-60-2 fűzött : ár nélkül
341.322.5(497.1)"199" *** 355.48(497.1)"199" *** 316.37-055.2
[AN 435114]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2936 /2002.
Bereczky Sándor
   Naplórészletek a Don-kanyarból.. / Bereczky Sándor ; [... gond. Bereczky Zsolt]. - [S.l.] : [Magánkiad.], cop. 2000. - 159, [3] p. : ill. ; 21x23 cm
ISBN 963-640-877-7 fűzött : ár nélkül
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 913025]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2002.
   Doktoranduszok a tudomány szolgálatában / [szerk. Ambris József]. - [Budapest] : BM Orsz. Katasztrófavédelmi Főig., [2001]. - 185 p. : ill. ; 21 cm. - (Katasztrófavédelmi magiszter könyvek, ISSN 1587-7663 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9208-14-0 * fűzött : ár nélkül
355.58(439) *** 502.58(439) *** 614.8(439) *** 082.1
[AN 912934]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2002.
Géczi Zoltán
   Öngyilkos akciók a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2001. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-00-6 fűzött : ár nélkül
355.48(100)"1939/1945"
[AN 912935]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2002.
Szántó Mihály
   Az elfelejtett hadsereg / Szántó Mihály. - Budapest : Honvéd K., 1999. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Honvédség 150 éve, ISSN 1419-1644 ; 6.)
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 963-9065-79-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9065-49-8)
355.48(439)"1944/1948"
[AN 432081]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2002.
Varga A. József
   Magyar haditalálmányok és alkotóik : képek és életrajzi írások / Varga A. József ; a Honvédvezérkar kiadványa ... - [Budapest] : HVK, [2001]. - 117 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-6050-7 kötött : ár nélkül
623(439)(092)
[AN 912906]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2941 /2002.
   Egyetemes könyv- és könyvtártörténet, 19-20. század : szöveggyűjtemény / összeáll. és szerk. Bényei Miklós ; [a fordításban közrem. Benediktsson Dániel, Szabó László] ; [kész. a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete Komputergrafikai és Könyvtár-informatikai Tanszékén]. - Debrecen : Debreceni Egy. Matematikai és Informatikai Int., 2001. - 312 p. ; 29 cm
ISBN 963-472-582-1 fűzött : ár nélkül
655(100)"18/19"(075.8) *** 02(100)"18/19"(075.8)
[AN 913016]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2002.
Gaál Endre (1929-)
   A szegedi nyomdászat, 1801-1918 / Gaál Endre. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2001. - 350 p. : ill. ; 25 cm. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, ISSN 0133-414X ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
Kötött : ár nélkül
Szeged
655.1(439-2Szeged)"1801/1918"
[AN 912780]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2943 /2002.
   Az adóellenőrzések 2000. évi tapasztalatai / [szerk. Ferenczy Judit] ; [szerzők Balázs Ilona et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa III. 3. - [Budapest] : Kompkonzult, [2001]. - 187 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-96-4 * fűzött : ár nélkül
336.2.027(439)"2000"
[AN 912867]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2002.
   Alapművek, alapirányzatok / szerk. Bekker Zsuzsa. - Budapest : Aula, 2000. - 639 p. : ill. ; 25 cm. - (Gazdaságelméleti olvasmányok, ISSN 1586-023X ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9215-58-9 kötött : 4550,- Ft
330.8(100)(091)
[AN 435472]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2002.
Alexi Józsefné
   A szövetkezeti hitelintézetek számvitele és adózása / Alexi Józsefné. - Budapest : Perfekt, 1999. - 159 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-368-X fűzött : 2800,- Ft
336.7(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 428725]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2002.
   Belépés a XXI. századba : gazdaságpolitika és vállalkozások : [ECOSTAT konferencia 2000. január 25.] : [előadások] / [szerk. Belyó Pál, Nyers József, Wiesel Iván] ; [szerzők Bogár László et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2000. - 128 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet,, ISSN 1419-4309 ; 6.)
ISBN 963-215-326-X fűzött : ár nélkül
338.2(439)"199/200" *** 334.72(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 434341]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2002.
   Bemutatkozik a Mecsek-Villány üdülőkörzet / [kész. Berettyánné Halas Judit et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Baranya Megyei Igazgatóság. - Pécs : KSH Baranya M. Ig., 2000. - 76 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-00-2497-7 * fűzött : 1800,- Ft
332.1(439.127) *** 338.48(439.127)
[AN 431606]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2002.
Bocsák Gáborné
   Az adóbevallás különös szabályai / [szerzők Bocsák Gáborné, Czipszer Károlyné, Potondiné Varga Krisztina] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 14. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 45, [59] p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2001. aug. 30.
ISBN 963-9142-88-3 fűzött : 2000,- Ft
336.2.027(439)(036)
[AN 912113]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2002.
Czike László
   Nexusban a Co-Nexussal / Czike László. - Budapest : Válasz, 2001. - 157, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Buli van!, ISSN 1587-7914 ; 2.)
ISBN 963-86204-6-3 fűzött : 960,- Ft
Co-Nexus Rt.
338(439)"1989/199" *** 343.53.096(439)(0:82-92) *** 061.5(439)Co-Nexus
[AN 912919]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2002.
   Az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása : COICOP / [kész. Györffy Balázs et al.]. - [Budapest] : KSH, 2000. - 83 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 1.)
Kész. a "Functional classifications of the 1993 SNA COICOP, COPNI, COFOG (Paris : OECD, 1998)" c. kiad. alapján
ISBN 963-215-281-6 fűzött : 1500,- Ft
330.567.22(083.71)
[AN 429761]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2002.
   Ellenőrző listák : controlling / szerk. Claudia Ossola-Haring ; [ford. Fanton István, Madár Péter]. - Budapest : Perfekt, 1999. - 82 p : ill. ; 29 cm
ISBN 963-394-379-5 fűzött : 1850,- Ft
658.1.011.1 *** 657
[AN 432526]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2002.
   Az emberi erőforrás és a mobilitás megnövekedett szerepe az innovációs rendszerben : statisztikai és regionális vizsgálatok / [... összeáll. Viszt Erzsébet] ; [a háttértanulmányokat kész. Borsi Balázs et al.] ; [közread. az Oktatási Minisztérium]. - [Budapest] : OM, [2001]. - 75 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 963-00-7179-7 fűzött : ár nélkül
331.55(439-2Szeged)"199" *** 658.3 *** 330.341.1(439-2Szeged)"199"
[AN 912006]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2002.
   Esély vagy veszély? : amit a textilipari döntéshozóknak tudni kell a sikeres EU-csatlakozás érdekében / [rend., közread. a] Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. - [Budapest] : TMTE, [2000]. - 44 p. : ill. ; 30 cm
Kész. a 2000. febr. 2-i budapesti és a 2000. febr. 9-i szolnoki rendezvény előadásai alapján
ISBN 963-8291-97-4 * fűzött : ár nélkül
338.45(4-62) *** 338.2(439) *** 338.45(439) *** 677 *** 658.1.011.1
[AN 434531]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2002.
   Fejezetek a magyar pénzelmélet-pénzügytörténeti irodalomból : [egyetemi tankönyv] / [szerk. Bánfi Tamás] ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Pénzügyi Intézet, Tanszék Kft. - Budapest : Tanszék Kft., 2001. - 156 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9314-6 * fűzött : ár nélkül
336.74(091)(075.8) *** 336.741.2(075.8)
[AN 912226]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2002.
   A gazdaság várható fejlődése 2000. évben : a pénzügyi folyamatok alapvető tendenciái / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : KSH, 2000. - 127, [26] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2000/1.)
ISBN 963-215-331-6 fűzött : ár nélkül
338.27(439)"2000"
[AN 434337]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2002.
Heller Farkas (1877-1955)
   A közgazdasági elmélet története / Heller Farkas. - Repr. kiad. - Budapest : Aula, 2001. - [4], 602, [6] p. ; 25 cm. - (Magyar közgazdasági klasszikusok, ISSN 1587-5636)
Eredeti kiadása: Budapest : Gergely, 1943. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9345-36-9 kötött : 6500,- Ft
330.8
[AN 913069]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2002.
   Illeték törvény. - Budapest : Árboc, [2000]. - 28 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. ápr. 1.
ISBN 963-00-3452-2 * fűzött : 420,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
336.28(439)(094)
[AN 434643]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2002.
   Infrastruktúra a Kárpátok Eurorégióban = Infrastructure of the Carpathian Euroregion / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Debrecen : [KSH Hajdú-Bihar M. Ig.], 2000. - 140 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-2665-1 fűzött : 2500,- Ft
332.1(4KárpátokEurorégió) *** 338.49
[AN 430651]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2002.
Jékey Réka
   Mikroökonómia - makroökonómia : próbafelvételi példatár és megoldások a gazdasági felsőoktatásba felvételizők részére / Jékey Réka, Erdős Ferenc. - Budapest : EFEB 2000 Egyetemi Előkészítő, 2000. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (EFEB 2000 felvételi előkészítő kiadványok, ISSN 1586-2224)
ISBN 963-00-2767-4 fűzött : ár nélkül
330.101.541(079.1) *** 330.101.542(079.1)
[AN 434234]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2002.
Kelen András
   The gratis economy : privately provided public goods / András Kelen. - Budapest : CEU Press, 2001. - XIX, 370 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-365.
ISBN 963-9241-22-9 kötött : ár nélkülISBN 963-9241-33-4 fűzött : ár nélkül
330.88 *** 316.334.2 *** 681.324 *** 316.77 *** 658.64
[AN 912811]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2002.
Kertesi Gábor (1951-)
   Ágazati bérkülönbségek Magyarországon / Kertesi Gábor, Köllő János. - Budapest : OFA Foglalkoztatást Elősegítő Kht., 2001. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaügyi Kutatások Szakmai Műhelye, ISSN 1588-1644)
Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 963-00-7838-4 fűzött : ár nélkül
338.4(439) *** 331.2(439)
[AN 912904]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2002.
   Kiegészítés a Költségvetési szervek kézikönyvéhez : költségvetési tervezés, gazdálkodás, könyvvezetés, beszámolás, ellenőrzés / [szerzők Csomó István et al.] ; [szerk. ... Gubányi Lászlóné] ; [kiad. a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.]. - Budapest : Saldo, 2000. - 86 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. márc. 8.
ISBN 963-621-941-9 fűzött : 1000,- Ft
336.61(439)(094)
[AN 911807]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2002.
Kőszegfalvi Edit
   Munkaügyi segédkönyv szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények számára / Kőszegfalvi Edit. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 193 p. ; 19 cm
Lezárva: 2001. júl. 15.
ISBN 963-224-609-8 fűzött : ár nélkül
331(439) *** 349.2(439)
[AN 912106]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2002.
Lackó Mária (1950-)
   Egy rázós szektor: a rejtett gazdaság és hatásai a poszt-szocialista országokban háztartási áramfelhasználásra épülő becslések alapján / Lackó Mária. - Budapest : MTA KTK : Tárki, 2000. - 81 p. : ill. ; 24 cm. - (Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről, ISSN 1585-9371 ; 1.)
Bibliogr.: p. 49-54.
ISBN 963-7388-97-4 fűzött : ár nélkül
336.2.043(4-11) *** 330.55(4-11)
[AN 435563]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2002.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József. - 5. utánny. - Budapest : BME MTI, 1999-. - 24 cm
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 910551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető fejezetek / [szerzők Dauber, Franz Josef et al.] ; [az ábrákat kész. Molnár László és László Gabriella]. - 1999. - 483 p. : ill. - (Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5347.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-431-796-0 fűzött : 2900,- Ft
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 910552] MARC

ANSEL
UTF-82966 /2002.
Mundt Ildikó
   Beruf und Karriere : Einführung in die erfolgreiche Geschäftskommunikation / Ildikó Mundt. - Budapest : Perfekt, 2000. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-394-390-6 kötött : 3920,- Ft
658.1.012.63
[AN 435308]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2002.
   Promotion of voluntary tax compliance : Budapest, 8-9 February 1999 / [org., publ. by the] IntraEuropean Organisation of Tax Administrations. - Budapest : IOTA, [1999]. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 963-03-9702-1 * fűzött : ár nélkül
336.2(100) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 433955]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2002.
Seminar on the Selection of Taxpayers for Audit, (1999) (Budapest)
   Seminar on the Selection of Taxpayers for Audit : Budapest, 20-22 January 1999 / [org., publ. by the] IntraEuropean Organistaion of Tax Administrations. - Budapest : IOTA, [1999]. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963-03-9703-X * fűzött : ár nélkül
336.2.027 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 433950]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2002.
Sipeki Zoltán
   A svéd modell bukása : merre tart a XXI. század? / Sipeki Zoltán. - Budapest : Sipeki Z., 2001. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-403-0 fűzött : ár nélkül
338(100)"199" *** 32(100)(031) *** 316.42(100)"199"
[AN 912184]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2002.
   Számviteli esettanulmányok : [összefoglaló rendszerezés, példák, feladatok] / Róth [et al.]. - Budapest : Perfekt, 1999. - 590 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-371-X fűzött : 4032,- Ft
657(439)(036)
[AN 428735]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2002.
   Társas vállalkozók kézikönyve, 2000 : az új gazdasági társaságokról szóló törvény alapján : adózás-számvitel, illeték, vám és Tb tudnivalók : Rt., Kft., Bt., Kkt., közös vállalat / [szerzők Czipszer Károlyné et al.]. - [Budapest] : Inter-Kortax, [2000]. - 428 p. ; 30 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
Lezárva: 2000. jan. 30.
ISBN 963-9288-04-7 fűzött : 2500,- Ft
334.72(439)(036) *** 347.72(439)(036)
[AN 430374]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2002.
Thoma Csaba
   A rendszerváltó országok és a nemzetközi hivatalos tőke / Thoma Csaba. - [Budapest] : Aula, 2001. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Aula doktori könyvek, ISSN 1587-236X)
Bibliogr.: p. 188-191.
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9345-11-3)
338(4-11)"1989/199" *** 339.7
[AN 912923]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2002.
   Veszprém 2000. után : konferencia / [rend., kiad. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Veszprém : Polgármesteri Hiv., [2000]. - 40 p. ; 21 cm
Az 1999. nov. 19-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai, előadáskivonatai
ISBN 963-00-3266-X * fűzött : ár nélkül
332.144(439-2Veszprém) *** 338.2(439-2Veszprém)"200" *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 431221]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2002.
Zám Mária (1951-)
   A munkanélkülieket segítő nonprofit szervezetek kapcsolatai / Zám Mária, Lux Judit. - Budapest : OFA Foglalkoztatást Elősegítő Kht., 2001. - 126 p. : ill. ; 24 cm. - (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaügyi Kutatások Szakmai Műhelye, ISSN 1588-1644)
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-00-7232-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963007838-4)
334.012.46(439) *** 364.23(439)
[AN 912849]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2975 /2002.
Rácz József (1957-)
   A drogozás útvesztői / Rácz József ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : Semmelweis Egy. Eü. Főisk. Kar, 2001. - 194 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7152-31-8 fűzött : ár nélkül
364.272(439) *** 613.83 *** 316.723(439)
[AN 911997]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2976 /2002.
Dávid János
   Élőlényismeret : kézikönyv környezetünk élővilágának megismeréséhez / Dávid János, Harag Ferenc. - 5. bőv. kiad. - Kaposvár : Dávid K., 2000. - 272 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 258-261.
ISBN 963-86063-0-4 * fűzött : ár nélkül
372.48(072) *** 592(072) *** 582(072)
[AN 428703]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2002.
Eötvös Konferencia, (2000) (Budapest)
   Eötvös Konferencia : 2000. március 25-26. / [szerk. Gáspári Zoltán és Hermann István] ; [rend., közread. a] báró Eötvös József Collegium. - Budapest : Eötvös J. Collegium, 2000. - VII, 48 p. ; 20 cm
Előadások, előadáskivonatok
ISBN 963-00-2906-5 * fűzött : ár nélkül
378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 432611]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2002.
   Az évszámokon innen és túl.. : megújuló történelemtanítás / szerk. Knausz Imre ; [szerzők Bacskay Bea et al.]. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-16-2807-8 fűzött : ár nélkül
372.893 *** 371.3
[AN 912990]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2002.
Fehér Irén (1942-)
   Pedagógiai fogalomtár / [Fehér Irén, Lappints Árpád]. - 2. átd. kiad. - Pécs : Comenius BT, 1999. - 115 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 113-115.
ISBN 963-03-5808-5 fűzött : ár nélkül
37(031)
[AN 912757]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2002.
Golnhofer Erzsébet (1946-)
   Az esettanulmány / Golnhofer Erzsébet. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 107 p. ; 21 cm. - (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494 ; 3.)
Bibliogr.: p. 103-107.
ISBN 963-16-2812-4 kötött : ár nélkül
37.012.8(075.8) *** 001.87
[AN 912756]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2002.
Gyenes Zsolt
   Kreatív gyakorlatok a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához / Gyenes Zsolt ; [közread. a] Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat Ped. Int., 2000. - 113 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 4-6., 92-94.
ISBN 963-8358-21-1 fűzött : ár nélkül
37.036(072) *** 37.026.9 *** 7.01 *** 77.01 *** 791.9.097.01 *** 372.87(072)
[AN 437600]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2002.
Halász Gábor (1952-)
   Az oktatási rendszer / Halász Gábor. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 216 p. ; 25 cm. - (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144)
Bibliogr.: p. 211-216.
ISBN 963-16-2769-1 kötött : ár nélkül
37.014
[AN 912956]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2002.
   Hatszáz év neveléstörténetéből : neveléstörténeti konferenciák, 1997-1998 / [... szerk. Balogh László]. - Budapest : OPKM, 2000. - 214 p. ; 21 cm. - (Neveléstörténeti füzetek, ISSN 0238-3241 ; 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7644-96-2 fűzött : 360,- Ft
37(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"1997/1998"
[AN 429539]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2002.
   "Hogy eljövendő ne legyen, ami írva van ellene..." : a Gyógypedagógia Tanszék 1998. november 5-én rendezett tudományos tanácskozásán elhangzott előadások / [szerk. Schablauerné Kertész Katalin]. - Kaposvár : CSVM Tanítók. Főisk., 1999. - 92 p. ; 20 cm. - (A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola kiadványai. Tudomány sorozat,, ISSN 1418-4648 ; 9.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-7172-80-7 * fűzött : ár nélkül
376 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 432544]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2002.
Jakab Józsefné
   Megjárt utam emlékei: Csodaország krónikája / Jakab Józsefné. - [Zagyvaszántó] : Zagyvaszántói Ált. Isk., 2000. - 140 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-3240-6 * fűzött : ár nélkül
Zagyvaszántói Általános Iskola.
373.3(439-2Zagyvaszántó)(058)
[AN 430381]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2002.
Kéri Katalin (1966-)
   Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába / Kéri Katalin. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 120 p. ; 20 cm. - (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494 ; 2.)
Bibliogr.: p. 109-120.
ISBN 963-16-2780-2 kötött : ár nélkül
37(100)(091)(075.8) *** 37.012
[AN 912857]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2002.
   Kézikönyv a szakmai vizsgák lebonyolításához / [összeáll. Modláné Görgényi Ildikó ... et al.] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - [Budapest] : NSZI, 2001. - 231 p. ; 24 cm
Példányszám: 2500
ISBN 963-9382-16-7 fűzött : ár nélkül
377.127(035)
[AN 912119]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2002.
Mátrai Zsuzsa (1946-)
   Érettségi és felvételi külföldön / Mátrai Zsuzsa. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 154 p. ; 25 cm. - (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144)
Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 963-16-2799-3 kötött : ár nélkül
371.27(100)
[AN 912943]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2002.
   Még ilyen iskolát! / [szerk. Scherer Norbert] ; [kiad. a Budai Margitosok Baráti Köre]. - Budapest : Budai Margitosok Baráti Köre, 2000. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-03-9489-8 fűzött : ár nélkül
373.54(439-2Bp.)
[AN 433462]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2002.
Németh Ildikó
   A multikulturális nevelés és gyakorlatának elmélete a magyarországi cigányság tükrében / Németh Ildikó. - Budapest : MTA PTI, 2000. - 45 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 69.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-9218-24-3 fűzött : ár nélkül
376.7(=914.99)(439)
[AN 432028]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2002.
Pavluska Valéria
   A sikeres iskola titka: iskolamarketing / Pavluska Valéria. - Veszprém : MPI, 2000. - 15 p. ; 20 cm. - (Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében, ISSN 1585-4779 ; 7.)
ISBN 963-8444-59-2 fűzött : ár nélkül
37.014.5(439.117) *** 339.138
[AN 432548]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2002.
Pukánszky Béla (1954-)
   A gyermekkor története / Pukánszky Béla. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 201 p. : ill. ; 25 cm. - (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144)
Bibliogr.: p. 191-201.
ISBN 963-16-2782-9 kötött : ár nélkül
37(100)(091) *** 316.37-053.2(091)
[AN 912984]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2002.
Salamon Gézáné
   Érzelmi nevelés a családban / Salamon Gézáné. - Budapest : Új Ember K., 2001. - 53 p. ; 21 cm. - (Pasztorális füzetek, ISSN 1588-2128 ; 7.)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-7688-61-7 fűzött : ár nélkül
37.017.93 *** 37.018.1 *** 241
[AN 912874]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2002.
Szabolcs Éva (1952-)
   Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában / Szabolcs Éva. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 103 p. ; 20 cm. - (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494 ; 1.)
Bibliogr.: p. 95-103.
ISBN 963-16-2783-7 kötött : ár nélkül
37.012.4(075.8) *** 001.89
[AN 912844]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2002.
Tamás Gyula
   Az EFQM-től a 2Q-ig avagy A minőségbiztosítás egyik lehetősége a közoktatásban / [Tamás Gyula]. - Veszprém : MPI, 1999. - 74 p. ; 21 cm. - (Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében, ISSN 1585-4779 ; 1.)
ISBN 963-8444-56-8 fűzött : ár nélkül
37.014 *** 65.018
[AN 433463]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2002.
   Vajda csak egy van : jubileumi évkönyv, 1924-1999 / [szerk. Körmendy Károly, Szontagh Pál] ; [kiad. a Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola]. - Budapest : Vajda P. Ének-zene Testnevelés Tagozatos Ált. Isk., 1999. - 116 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3337-2 * fűzött : ár nélkül
Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 435654]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2002.
Vámos Ágnes
   Magyarország tannyelvi atlasza / Vámos Ágnes ; [... közrem. Bereczky Anna et al.]. - Budapest : Keraban, 1998. - 584 p. : ill. ; 24 cm
Az Iskolai önéletrajzok c. fejezet szerb, horvát, szlovén, szlovák, román nyelven is. - A borítófedélen párhuzamos címként: Atlas of languages of instruction in Hungary = Atlas der Unterrichtssprachen in Ungarn
ISBN 963-8146-49-4 fűzött : ár nélkül
376.7(=00)(439)(083.41) *** 372.880.945.11(439)(083.41)
[AN 435420]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2002.
Vékássy László (1939-)
   A dadogók komplex kezelése : nyolcéves kortól : [felsőoktatási tankönyv] / Vékássy László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 194 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-2398-3 fűzött : 2050,- Ft
376.36(075.8)
[AN 912885]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2999 /2002.
Bancsi Péter
   A Formula 1 évszázada : pilóták, csapatok, motorok, balesetek, pályák, eredmények, statisztikák / Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Bancsi P., 2001. - 268, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-417-0 fűzött : ár nélkül
796.71
[AN 912020]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2002.
   Dobban a föld szíve : [diákantológia, 1997-2000] : válogatás zuglói diákköltők és írók pályázataiból / [szerk. ... Horváth Erzsébet] ; [kiad. a József Attila Általános Iskola]. - Budapest : József A. Ált. Isk., [2000]. - 102 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-3546-4 * fűzött : ár nélkül
379.825 *** 894.511-822
[AN 434031]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2002.
Gelle István
   Nyelvi játékok / Gelle István. - Gödöllő : Bázis, [2000]. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 963-03-9855-9 fűzött : ár nélkül
793.7
[AN 433604]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2002.
Hársing Lajos (1925-2000)
   Nagy irodalmi tesztkönyv / Hársing Lajos. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 963-9407-01-1 fűzött : ár nélkül
793.7 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 912033]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2002.
Kikillai Józsefné
   Szellemi vetélkedő / Kikillai Józsefné, Kovács Béla Sándor. - Székesfehérvár : Alia BT, 2001. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7084-7 fűzött : ár nélkül
793.7
[AN 912039]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2002.
Mező László
   Ötven éves a Miskolci Honvéd / Mező László ; [kiad. a Miskolci Honvéd SE]. - [Miskolc] : Miskolci Honvéd SE, [2000]. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-3120-5 fűzött : ár nélkül
Miskolci Honvéd Sport Egyesület.
796(439-2Miskolc) *** 061.2(439-2Miskolc)
[AN 430422]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2002.
   Mi jót kacagunk mindenen.. : gyermekrajzok, gyermekversek / [munkatársak Bácskainé Vári Krisztina et al.] ; [kiad. a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermekbizottsága]. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Gyermekbiz., [2000]. - 48 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-00-2436-5 fűzött : ár nélkül
379.825-053.2 *** 741.071-053.2
[AN 432577]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2002.
   RADÍR - 2000 : Rudasos Amatőr DiákÍRók : kamaszversek antológiája : válogatás az elmúlt 25 év anyagából / [... vál., összeáll. Tabi Zsuzsanna]. - Dunaújváros : Rudas Közgazd. Középisk., [2000]. - 127, [5] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-00-3264-3 * fűzött : ár nélkül
379.825-053.6
[AN 428483]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2002.
Tamás Rita
   Bátorfi, az állócsillag / Tamás Rita. - [Budapest] : Komédium, [2001]. - 159 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-00-8723-5 fűzött : ár nélkül
Bátorfi Csilla (1969-)
796.386(439)(092)Bátorfi_Cs.
[AN 912955]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3008 /2002.
Art '999 Tolna Megyei Képző- és Iparművészeti Egyesület. 10 éves jubileumi kiállítás (1999) (Szekszárd)
   Art '999 Tolna Megyei Képző- és Iparművészeti Egyesület 10 éves jubileumi kiállítása, 1999. - Szekszárd : Art '999 Tolna M. Képző- és Iparműv. Egyes., [1999]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-3268-6 * fűzött : ár nélkül
73/76(439.125) *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 431202]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2002.
Baji Etelka (1958-)
   Strelisky: egy fényképészdinasztia száz éve / L. Baji Etelka. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2001. - 119 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 23.)
Bibliogr.: p. 108-109. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8383-26-7 fűzött : ár nélkül
Strelisky család
77(439)Strelisky
[AN 912025]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2002.
Bory Jenő (1879-1959)
Művek (vál.)
   Bory Jenő / [szerk. Péntek Imre] ; [fotók Őri Tóth István]. - Székesfehérvár : Árgus, 2001. - 279 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Köpöczi Rózsa tanulmányával. - Bibliogr.: p. 257-260. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9102-29-6 kötött : ár nélkül
Bory Jenő (1879-1959)
72/73(439)Bory_J.
[AN 912910]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2002.
Gajdó Tamás (1964-)
Budapest, Vígszínház (angol)
   Budapest, Vígszínház / [Tamás Gajdó]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 618/A.). - Eredeti nyelven: Budapest, Vígszínház
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-338-7 fűzött : ár nélkül
Vígszínház (Budapest)
725.822(439-2Bp.)(036) *** 792(439-2Bp.)Vígszínház
[AN 432955]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2002.
   Gera Mihály : [70] / [szerk. Horváth Imre és Török András]. - [Budapest] : M. Fotográfusok Háza, 2001. - [38] p. : ill. ; 23 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X)
ISBN 963-00-8483-X fűzött : ár nélkül
Gera Mihály (1931-)
77.04(439)(092)Gera_M.
[AN 913101]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2002.
Gosztonyi József
   Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei = Meisterzeichen der ungarischen und Ungarn betreffenden Medaillen / Gosztonyi József, Mészáros István ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. - 2. jav. és bőv. kiad. - Budapest : MÉE, 2000. - 211 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 199-211.
ISBN 963-7122-12-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7796-9)
737.2(439) *** 737.2(100) *** 003.64(083.8)
[AN 434164]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2002.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Gyurkovich-gyűjtemény : 19-20. századi festmények : Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár / Gyurkovics Tibor, Almási Tibor, Székely Zoltán ; [közread. a] Hansági Múzeum és Alapítvány. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz. és Alapítvány, 2000. - 326 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A bev. angol nyelven is. - Példányszám: 500
ISBN 963-03-9301-8 fűzött : ár nélkül
Hansági Múzeum (Mosonmagyáróvár). Gyurkovich-gyűjtemény.
75(439) *** 069.017(439-2Mosonmagyaróvár)Gyurkovich-gyűjtemény
[AN 435335]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2002.
Hortobágyi Alkotótábor, (1999)
   Hortobágyi Alkotótábor, 1999 / [szerk. Égerházi Imre] ; [fotó Alain Dodeler et al.]. - [Debrecen] : [Piremon], [2000]. - 166 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-7925-43-0 * fűzött : ár nélkül
73/76(100)"199" *** 061.28(439Hortobágy)
[AN 432905]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2002.
   Klee, Tanguy, Miró: a táj három arca : Szépművészeti Múzeum, Budapest : 2000. június 1 - 2000. július 30. / [rend. Tóth Ferenc, Ujvári Péter]. - [Budapest] : Szépműv. Múz., [2000]. - 55 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A tanulmányokat Kersten, Wolfgang et al. írta. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7441-72-7 fűzött : ár nélkül
Klee, Paul
Tanguy, Yves
Miró, Joan
75(494)(092)Klee,_P. *** 75(460)(092)Miró,_J. *** 75(44)(092)Tanguy,_Y. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 435851]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2002.
Mezei Ottó (1925-)
   Orosz Gellért festészete / Mezei Ottó ; [ford. Annabel Barber]. - Budapest : Körmendi Galéria, 1999. - 175 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 10.)
ISBN 963-03-8434-5 kötött : ár nélkül
Orosz Gellért (1919-)
75(439)(092)Orosz_G.
[AN 430656]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2002.
Mezei Zsolt
   Pápai templomok / [... szövegét Mezei Zsolt ... írta] ; [a fotókat Babos János és Szelényi Károly kész.] ; [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - Pápa : Önkormányzat, 2001. - 58 p., [36] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 56-57.
ISBN 963-00-4274-6 fűzött : ár nélkül
Pápa
726.54(439-2Pápa)
[AN 912217]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2002.
Németh József
   Egerszegi örökség : Zalaegerszeg védett épületei, köztéri alkotásai, emlékművei, természeti értékei / [írta és szerk. Németh József] ; [fotók Mészáros T. László] ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2001. - 100 p. : ill., színes ; 28 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-00-6709-9 kötött : ár nélkül
Zalaegerszeg
72(439-2Zalaegerszeg)(036) *** 725.945(439-2Zalaegerszeg) *** 908.439-2Zalaegerszeg
[AN 912136]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2002.
   Németh Nándor, 1910-1978 kisgrafikai alkotásjegyzéke : ex libris és alkalmi grafika / [... összeáll. Palásthy Lajos...] ; [a bevezetőt írta Csiby Mihály]. - Balatonfűzfő : Palásthy, 2000. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-04-9347-0 fűzött : ár nélkül
Németh Nándor (1910-1978)
76(439)(092)Németh_N.(083.8) *** 766 *** 769.4
[AN 438159]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2002.
Pannonhalma, 996-1996 (német)
   Pannonhalma / [Red. Katalin M. Szilas, Ágnes Szőllőssy] ; [Fotos Attila Mudrák] ; [Zeichnungen der baugeschichtlichen Perioden András Révész] ; [Übers. Eva und Gyula Berta]. - 2. Aufl. - Veszprém ; Budapest : M. Képek. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-8210-03-6 fűzött : ár nélkül
Pannonhalma
726.7(439-2Pannonhalma) *** 271.1(439-2Pannonhalma)
[AN 911139]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2002.
Szécsényi Őszi Tárlat (6.) (1997)
   VI. Szécsényi Őszi Tárlat, 1997 / rend. a Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetség Nógrád Megyei Csoportja [etc.]. - [Szécsény] : [Művel. és Művészetoktatási Közp.], [1998]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a szécsényi Művelődési és Művészetoktatási Központ
Fűzött : ár nélkül
73/76(439.131) *** 061.4(439-2Szécsény)
[AN 429523]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2002.
Szentiványi Árpád
   Halló világ / Szentiványi Árpád, Szentiványi T. Ildikó. - Kaposvár : Szentiványi Á., 2000. - [188] p. : ill., főként színes ; 25cm
Fotóalbum. - Példányszám összesen: 500, ebből 100 számozott
ISBN 963-640-400-3 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Szentiványi_Á. *** 77.04(94)(=945.11)(092)Szentiványi_T._I.
[AN 434812]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2002.
Szíj Rezső (1915-)
   Emlékezés Istenes-Iscserekov Andrásra / Szíj Rezső. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2000. - 28 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-250-112-8 * fűzött : 490,- Ft (hibás ISBN 963-250-200-11)
Istenes-Iscserekov András (1915-1947)
761.1 *** 76(439)(092)Istenes-Iscserekov_A.
[AN 435427]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2002.
Vízi Béla (1936-)
Művek (vál.)
   Vízi Béla. - [Felsőörs] : [Magánkiad.], [2000]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-640-635-9 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Vízi_B.
[AN 434528]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2002.
Zeitler Gabriella
   Szil, szál, szalmaszál / [írta Zeitler Gabriella]. - Veszprém : Candy K., [2001]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85761-4-6 fűzött : ár nélkül
745.55
[AN 912132]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3027 /2002.
   Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról / szerk. Bónis Ferenc ; [névmutató Lukin Cecilia]. - Budapest : Püski, 2001. - 314, [2] p. : ill., főként kotta ; 25 cm. - (Magyar zenetörténeti tanulmányok, ISSN 0134-031X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9337-44-7 kötött : 2240,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Erkel Ferenc (1810-1893)
78(439)(091) *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.071.1(439)(092)Erkel_F.
[AN 912835]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2002.
Fekete Károly (ifj.)
   Korok és képek a debreceni Nagytemplom zenei életéből / ifj. Fekete Károly, Sepsy Károly ; [a fotókat kész. Barcza János, Sepsy Károly]. - Debrecen : Ref. Könyvesbolt, 2001. - 108 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-8912-2 kötött : ár nélkül
Debrecen
78.05(439-2Debrecen)(091) *** 726.54(439-2Debrecen) *** 930.85(439-2Debrecen)
[AN 912921]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2002.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Kálmán Imre Múzeum Siófok / Matyikó Sebestyén József. - Siófok : Kálmán I. Múz., 2000. - 40 p. : ill., főként színes ; 21x23 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-00-3572-3 * fűzött : ár nélkül
Kálmán Imre (1882-1953)
Kálmán Imre Múzeum (Siófok)
78.071.1(439)(092)Kálmán_I. *** 069(439-2Siófok)Kálmán_Imre(036)
[AN 434054]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2002.
   "Symphonia Hungarorum" : Magyarország zenekultúrájának ezer éve : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 2001. március 30 - október 29. / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. Kárpáti János] ; [a rend. munkatársa Gupcsó Ágnes] ; [... munkatársak Batta András et al.]. - [Budapest] : BTM : M. Zenetud. és Zenekritikai Társ., [2001]. - 241 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 217-223.
ISBN 963-9340-09-X fűzött : ár nélkül
78(439)(091)
[AN 912107]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2002.
Szendrei Janka (1938-)
   Kottás kódextöredékek a magyar középkorból : kiállítás az MTA Zenetörténeti Múzeumában = Medieval notated codex fragments from Hungary : exhibition at the Museum of Music History of the Hungarian Academy of Sciences / a kiállítást rend. és katalógusát írta Szendrei Janka. - Budapest : [MTA ZTI], 2000. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7074-74-0 * fűzött : ár nélkül
78(439)"11/15" *** 091.14(439) *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 432551]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3032 /2002.
Vágvölgyi Ilona (1940-)
   Színházi történetek avagy Egy jelmeztervező viszontagságai / Vágvölgyi Ilona. - Budapest : Corvinus, 2000. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9062-30-8 fűzött : ár nélkül
792.024.2(439)(092)Vágvölgyi_I.(0:82-94)
[AN 434292]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3033 /2002.
Bellemin, Dominique
   Gyakorlókönyv a francia szóbeli nyelvvizsgához : alap-, közép- és felsőfok / Dominique Bellemin, Staub Valéria. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-2066-6 fűzött : ár nélkül
804.0(078)=945.11
[AN 912094]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2002.
Gulyás Rozália
   1000 questions 1000 réponses : társalgási gyakorlatok a francia "A" típusú nyelvvizsgákra / Gulyás Rozália. - Székesfehérvár : Lexika, 2000. - 270, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-95-9 fűzött : 980,- Ft
804.0(079.1)=945.11
[AN 437598]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2002.
Horváth Andrea
   English in tourism : angol nyelv a turizmusban és a vendéglátásban / írta Horváth Andrea, Horváth Krisztina. - Budapest : KIT Képzőműv. K., cop. 2000. - 332 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 332.
ISBN 963-336-821-9 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 338.48
[AN 433488]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2002.
Horváthné Lovas Márta
   Einen Schritt weiter : társalgási témák a német felsőfokú nyelvvizsgához / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2001]. - 151 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-0-0 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 912091]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2002.
Rixon, Shelagh
   Tip top / Shelagh Rixon. - [Budapest] : M. Macmillan, 2000-. - 28 cm
ISBN 963-18-3707-6 *
802.0(078)=00(02.053.2)
[AN 911200]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[1]., Pupil's book / ill. by Claire James. - 2000, cop. 1991. - [4], 121 p. : ill., színes
ISBN 963-18-3657-6 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00(02.053.2)
[AN 911213] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[3]., Workbook / [ill. by Frank James]. - 2000, cop. 1991. - 60 p. : ill.
ISBN 963-18-3916-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-18-3918-8)
802.0(076)=00(02.053.2)
[AN 911214] MARC

ANSEL
UTF-83038 /2002.
Stepanović, Predrag
   Govori Srba u Mađarskoj / Predrag Stepanović. - Budimpešta : Samouprava Srba u Mađarskoj, 2000. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Srbi u Mađarskoj)
ISBN 963-03-9865-6 fűzött : ár nélkül
808.61-087.4(439)
[AN 433147]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3039 /2002.
Bahtin, Mihail Mihajlovič
Problemy poètiki Dostoevskogo (magyar)
   Dosztojevszkij poétikájának problémái / Mihail Bahtyin ; [ford. Könczöl Csaba et al.]. - Budapest : Osiris : Gond-Cura Alapítvány, 2001. - 337 p. ; 20 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863). (Mihail Bahtyin művei)
ISBN 963-389-142-6 kötött : 2580,- Ft
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
882(092)Dostoevskij,_F.M.
[AN 912255]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2002.
Bayo, Gerard
   L'autre Rimbaud / Gerard Bayo. - [Budapest] : Balassi, cop. 1999. - 228, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 963-506-295-8 fűzött : ár nélkül
Rimbaud, Arthur
840(092)Rimbaud,_A.
[AN 432547]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2002.
   Irodalmi művek elemzése : regények és novellák / [írták Csőregh László et al.]. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 963-9330-84-1 fűzött : ár nélkül
82(091)(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 912026]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3042 /2002.
Bengi László (1976-)
   Az elbeszélés kihívása / Bengi László. - Budapest : FISZ, 2000. - 179 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86038-4-4 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-8638-04-4)
894.511(091)-3"19" *** 894.511(092)Kosztolányi_D. *** 82.01-3
[AN 912155]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3043 /2002.
Baxendale, Martin
Stopping smoking (magyar)
   Búcsú a bagótól : túlélési útmutató / Martin Baxendale ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2001. - 31 p. : ill. ; 15x22 cm
ISBN 963-9307-31-9 fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11 *** 613.84
[AN 912158]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2002.
Bowen, Carl
Predator and Prey: Vampire (magyar)
   Vadász és Préda: a Vámpír / Carl Bowen ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Delta Vision, [2001]. - 272 p. ; 18 cm
Regény. - World of darkness (keretcím) ; Vampire: the masquerade (keretcím)
ISBN 963-86207-0-6 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 912755]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2002.
Branach, N. R.
   Affinity : selected poems and a play, 1986-1999 / N. R. Branach. - Pécs : Univ. Press, 2000. - IX, 55 p. ; 21 cm
ISBN 963-641-686-9 fűzött : ár nélkül
820-14 *** 820-2
[AN 430441]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2002.
Donald, Robyn
The nanny affair (magyar)
   Kutyabaj / Robyn Donald ; [... ford. Fenyő Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 207.)
Kisregény
ISBN 963-536-684-1 fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 432581]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2002.
Dujmov, Dragomir
   Meridijani : pesme / Dragomir Dujmov. - Budimpešta : Samouprava Srba u Mađarskoj, 2000. - 131 p. ; 21 cm. - (Književna dela)
ISBN 963-03-9866-4 fűzött : ár nélkül
886.1-14(439)
[AN 433153]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2002.
Jamison, Kelly
The unexpected father (magyar)
   Közhírré tétetik / Kelly Jamison ; [... ford. Kosztolányi Klára]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 208.)
Kisregény
ISBN 963-536-685-X fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 432587]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2002.
Jelinek, Elfriede
Die Liebhaberinnen (magyar)
   Kis csukák : regény / Elfriede Jelinek ; [Tandori Dezső fordítása]. - [Budapest] : Ab Ovo, 1998. - 152 p. ; 24 cm
ISBN 963-7853-68-5 kötött : 890,- Ft
830-31=945.11
[AN 434961]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2002.
Kavet, Herbert I.
Rules for sex on your wedding night (magyar)
   Szextippek nászéjszakára kezdőknek és haladóknak / írta Herbert I. Kavet ; rajz. Martin Riskin ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, cop. 2000. - [64] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-8386-95-9 fűzött : 698,- Ft
820-845(73)=945.11 *** 392.6(0:82-845)
[AN 435360]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2002.
Kendrick, Sharon
   Vizsgafeladat / Sharon Kendrick ; [...ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 150.)
Kisregény
ISBN 963-536-692-2 fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 432575]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2002.
Kubasik, Christopher
Poisoned memories (magyar)
   Keserű emlékek / Christopher Kubasik ; [ford. Haga Györgyi Krisztina] ; [... ill. Robert Nelson]. - Budapest : Beholder, 2000. - 237 p. : ill. ; 19 cm. - (Earth dawn, ISSN 1419-2799)
Regény
ISBN 963-9047-48-1 fűzött : 898,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 432597]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2002.
Lash, Jennifer
Blood ties (magyar)
   Vérségi kötelékek / Jennifer Lash ; [ford. Thomka István]. - Budapest : Szabad Föld, 2001. - 351 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8473-27-4 fűzött : 2688,- Ft
820-31=945.11
[AN 912913]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2002.
Livraga, Jorge Angel
El alquimista (magyar)
   Az alkimista : Giordano Bruno nyomában : regény / Jorge Angel Livraga ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Új Akropolisz, 2000. - 206 p. ; 21 cm. - (Az Új Akropolisz könyvtára, ISSN 1588-225X)
Példányszám: 1000
ISBN 963-85860-2-8 fűzött : 1200,- Ft
860-31(82)=945.11
[AN 912917]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2002.
MacDonald, Laura
Forsaking all others (magyar)
   Kelta boszorkány / Laura MacDonald ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 151.)
Kisregény
ISBN 963-536-693-0 fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 432578]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2002.
Mandino, Og
Mission: success! (magyar)
   A siker magvai / Og Mandino ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2001. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 963-9333-07-7 fűzött : ár nélkül
820-94(73)=945.11 *** 613.865
[AN 913008]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2002.
Mustajbašić Iko, Ismet
   Kameni / Ismet Mustajbašić Iko. - Budimpešta : I. Mustajbašić Iko, 1999. - 299 p. : ill., színes ; 20 cm
Regény
ISBN 963-550-881-6 kötött : ár nélkül
886.2-31
[AN 433337]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2002.
Mustajbašić Iko, Ismet
   Krv / Ismet Mustajbašić Iko. - Budimpešta : I. Mustajbašić Iko, 1999. - 456 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-640-243-4 kötött : ár nélkül
886.2-31
[AN 433347]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2002.
Mustajbašić Iko, Ismet
   Sada znam / Ismet Mustajbašić Iko. - Budimpešta : I. Mustajbašić Iko, 1999. - 516 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-640-057-1 kötött : ár nélkül
886.2-31
[AN 433344]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2002.
Mustajbašić Iko, Ismet
   Senke prošlosti / Ismet Mustajbašić Iko. - Budimpešta : I. Mustajbašić Iko, 1999. - 213 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-640-244-2 kötött : ár nélkül
886.2-31
[AN 433349]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2002.
Mustajbašić Iko, Ismet
   Šta imati / Ismet Mustajbašić Iko. - Budimpešta : I. Mustajbašić Iko, 1999. - 256 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-550-882-4 kötött : ár nélkül
886.2-31
[AN 433341]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2002.
Mustajbašić Iko, Ismet
   Sudbina ili Mi / Ismet Mustajbašić Iko. - Budimpešta : I. Mustajbašić Iko, 1999. - 547 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-550-827-1 kötött : ár nélkül
886.2-31
[AN 433333]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2002.
Salvatore, R. A.
Servant of the shard (magyar)
   A szilánk szolgája / R. A. Salvatore ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2001]. - 327 p. : ill ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-86180-9-4 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 912884]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2002.
Sartre, Jean-Paul
La nausée (magyar)
   Az undor : regények és elbeszélések / Jean-Paul Sartre ; [ford. Justus Pál, Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2001. - 608 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7027-X kötött : 2600,- Ft
840-31=945.11 *** 840-32=945.11
[AN 912014]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2002.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A vámpír inasa. - 2001. - 224 p. - (Vámpír könyvek ; ; 2.)
ISBN 963-11-7636-3 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 912280] MARC

ANSEL
UTF-83066 /2002.
Soule, Maris
The bachelor, the beauty and the blizzard (magyar)
   A nagy hajsza / Maris Soule ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 125.)
Kisregény
ISBN 963-536-698-1 fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 432572]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2002.
   "Te vagy a Fészek" : versek a kedves Titokról : válogatott versek / [Kardos Klára gyűjteményéből a válogatást végezte Oláh Miklós]. - Debrecen : Oláh M., 2001. - 341, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-421-9 kötött : ár nélkül
82-14(082)=945.11
[AN 912038]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2002.
Volpi Escalante, Jorge
En busca de Klingsor (magyar)
   Klingsor nyomában / Jorge Volpi ; [ford. Kertész Lóránt]. - Budapest : Európa, 2001. - 607 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7010-5 kötött : 2500,- Ft
860-31(72)=945.11
[AN 912009]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2002.
Weale, Anne
The impatient virgin (magyar)
   Új vizeken / Anne Weale ; [ford. Gabonyiné M. Erika]. Vidéki menedék / Lois Greiman ; [ford. Fürst Anna]. A kedves vendég / Robyn Donald ; [Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2000/2.)
Egys. cím: The impatient virgin. Counterfeit cowgirl. Island enchantment. - Kisregények
ISBN 963-536-667-1 fűzött : 549,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 432600]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3070 /2002.
Ágoston László, T. (1942-)
   Hol lakik az Isten? / T. Ágoston László ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2001. - 97 p. : ill. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-00-6144-9 fűzött : 655,- Ft
894.511-32
[AN 912770]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2002.
Arany János (1817-1882)
Művek (vál.)
   Arany János költeményei / [a szöveggondozás Vekerdy Tamás munkája]. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 2 db ; 19 cm. - (A magyar líra klasszikusai, ISSN 0865-3593)
ISBN 963-208-747-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 910544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 885 p.
ISBN 963-208-745-3
894.511-14
[AN 910545] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 703, [4] p.
ISBN 963-208-746-1
894.511-14
[AN 910547] MARC

ANSEL
UTF-83072 /2002.
Balogh József (1951-)
   Adjon Isten! : gyerekversek, 1999-2001 / Balogh József ; [... ill. Bárány Zsuzsa]. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 50, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-464-611-5 fűzött : 590,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 912031]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2002.
Balogh Örse
   Hazajöttem : versek / Balogh Örse ; a szerző rajz. - Orosháza : Helios, 1999. - 45 p. : ill. ; 21 cm. - (Lírai barangoló, ISSN 1216-3953 ; 11.)
ISBN 963-8211-29-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 434289]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2002.
   Bársonyosan : Onga antológia / [szerk. Takács László és Kovács György]. - Onga : Ongai Kult. Egyes., 1999. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (Ongai kulturális füzetek, ISSN 1585-8618 ; 1.)
ISBN 963-03-8206-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14(439-2Onga)(082)
[AN 432604]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2002.
Béki István (1968-)
   Írott ikon / Béki István ; [közread. a] MissionArt Galéria. - Miskolc : MissionArt Galéria, 2001. - 72 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-8074-16-7 fűzött : 900,- Ft
894.511-14
[AN 912016]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   A kolozsvári bíró : válogatott mondák / Benedek Elek ; [összeáll. Zavaczki Gabriella] ; [... ill. Bihari Marianna és "Medve"]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9371-31-9 kötött : ár nélkül
894.511-343 *** 398.22(=945.11)
[AN 912936]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2002.
Bereczky Zsolt
   Létábécé / Bereczky Zsolt. - Békéscsaba : Bereczky Zs., 1998. - 65, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-550-641-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 912940]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2002.
Besey László (1914-)
   Viharos évtizedek / Besey László ; [kiad. a Balassa Bálint Múzeum]. - Esztergom : Balassa B. Múz., 1999. - 366 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-8949-5 fűzött : ár nélkül
Besey László (1914-)
894.511-94
[AN 433911]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2002.
Bodnár Dániel
   Erzsébet, a szeretet szolgálóleánya : történelmi regény Árpád-házi Szent Erzsébetről / Bodnár Dániel. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-310-8 fűzött : 1500,- Ft
894.511-311.6
[AN 912103]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2002.
Boros Bálint (1932-)
   Rába-parti igazmesék : iskolai emlékeimből / Boros Bálint ; [... a rajzokat kész. Boros Judit, Boros Emese] ; [közread. a] Győr Városi Könyvtár. - Győr : Vár. Kvt., 2001. - 300 p. : ill. ; 19 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-8418-X kötött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 912156]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2002.
Csoóri Sándor (1930-)
   Így lásson, aki látni akar / Csoóri Sándor. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2001. - 90 p. ; 18 cm. - (Pápai diákok, ISSN 1419-6689 ; 9.)
ISBN 963-00-7834-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 911989]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2002.
Czakó Gábor (1942-)
   Pannon krétakör / Czakó Gábor ; [az illusztrációkat Banga Ferenc ... kész.]. - Budapest : Válasz, 2001. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86204-7-1 kötött : 1850,- Ft
894.511-92
[AN 912773]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2002.
Dallos Sándor (1901-1964)
   Máriafű / Dallos Sándor ; [szerk., előszó Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 205, [2] p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-361-284-5 kötött : 1680,- Ft
894.511-32
[AN 912918]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2002.
Dankó Istvánné
   Újheli történetek / Dankó Istvánné, Dankó Dénes. - Sátoraljaújhely : Ujj P., 2000. - [44] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-640-638-3 * fűzött : ár nélkül
894.511-36
[AN 430435]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2002.
Fábry Judith Mária
   Láttál-e? : gyermekversek / Fábry Judith Mária. - Budapest : Bíró, 1999. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8363-91-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 432567]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2002.
Fábry Szakál Sándor
   Amíg az ördög éber : versek / Fábry Szakál Sándor ; [ill. Pallay Róbert, Fábry Szakál Márton]. - Nyíregyháza : Ördögh J. : R-Press, 2000. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2689-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 433715]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2002.
Forrai Eszter (1938-)
   Felhőszakadás : versek, 1998-1999 / Forrai Eszter ; Dorosz Károly illusztrációival. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2001. - 51, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9373-09-5 fűzött : 590,- Ft
894.511-14
[AN 912160]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2002.
Fried Noémi-Lujza
   Ne hívjatok Naóminak.. : versek / Fried Noémi-Lujza ; [ill. Mohácsi László Árpád]. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2001. - 44 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám összesen: 106, ebből számozott: 80, 20 protokoll
ISBN 963-85892-8-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 912120]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2002.
Gérecz Attila (1929-1956)
   Sorsod művészete : Gérecz Attila versei és utóélete / [Gustave Doré illusztrációi felhasználásával ... szerk. Kárpáti Kamil]. - Budapest : Stádium, 2001. - 203 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9156-22-1 kötött : ár nélkül
Gérecz Attila (1929-1956)
894.511-14 *** 894.511(092)Gérecz_A.
[AN 912768]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2002.
   Habkönnyű antológia : egy kocsmában minden megtörténhet / [szerk. Kovács Gábor és Vétek György]. - Budapest : Quóta BT, 1999. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (Maláta zsebkönyvek, ISSN 1586-2216 ; 2.)
ISBN 963-03-8256-3 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 663.4(0:82-822)
[AN 433117]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2002.
Harsányi László
   Eladó az egész (szocialista) világ : negyedszázad a külkereskedelemben / Harsányi László. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 243 p. ; 24 cm
Visszaemlékezések
ISBN 963-9302-95-3 fűzött : 2400,- Ft
Harsányi László
894.511-94
[AN 912148]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2002.
Héty Péter
   Hív a szív : versek, aforizmák / Héty Péter ; [Bottyán Katalin ill.]. - Debrecen : [Tiff BT], 2001. - 84 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-00-8199-7 * fűzött : 700,- Ft (hibás ISBN 963-00-819-7)
894.511-14
[AN 912969]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2002.
Hornyánszky Simon (1983-)
   Az álomharcos / Simon Redcoon ; [a ... grafikákat Czimbolinetz Ákos kész.]. - Miskolc : Hornyánszky S., cop. 2000. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-640-517-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 431293]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2002.
Jáger Ferenc (1928-)
   Válogatott versek / Jáger Ferenc ; [... a grafikákat kész. Jáger István] ; [a verseket vál. Széki Patka László] ; [kiad. Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2001. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7199-91-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 912209]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2002.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [utószó Fábri Anna]. - Budapest : Talentum, 2001. - 2 db ; 19 cm
ISBN 963-645-095-1 * kötött : 1360,- Ft
894.511-31
[AN 912083]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 266, [2] p. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 132.)
ISBN 963-645-093-5
894.511-31
[AN 912085] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 267 p. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 133.)
ISBN 963-645-094-3
894.511-31
[AN 912086] MARC

ANSEL
UTF-83096 /2002.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Az Isten háta fekete : regény / Kárpáti Kamil. - Budapest : Stádium, 2001. - 318 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9156-22-1)
894.511-31
[AN 912767]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2002.
Kelemen Sándor (1927-)
   Búcsú, Gyéresen / Kelemen Sándor. - Budapest : Kelemen B., 2001. - 193 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-440-120-1 fűzött : 980,- Ft
894.511-31
[AN 912112]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2002.
   Kicsi fiú nagy futása : válogatás az Alföld 2000. novellapályázat anyagából / [szerk. Gombos Orsolya]. - Budapest ; Berettyóújfalu : B. Tónus BT, 2000. - 39 p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 8.)
ISBN 963-00-3314-3 fűzött : ár nélkül
894.511-32(082)
[AN 438223]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2002.
Kiss B. Zsolt (1928-)
   Szokatlan keresztút : költemények a keresztút állomásairól / Kiss B. Zsolt. - Budapest : Szt. István Társ., 2000. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-125-3 * fűzött : 250,- Ft (hibás ISBN 361-361-125-3)
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 435997]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2002.
Kléger Viktor
   Átmérő / Kléger Viktor. - Szeged : Messzelátó, 1999. - 94 p. : ill. ; 20 cm
Versek. - Példányszám: 500
ISBN 963-03-7894-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 432899]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2002.
   Kútvesztő : [a Gyulai Alkotókör antológiája] / [szerk. Haász János, Kukár István, Mocsár József]. - Gyula : Gyulai Alkotókör, 1999. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-03-9254-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 432624]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2002.
Lendvai István
   Szívverések / Lendvai István. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2001. - 62 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-8103-28-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 912021]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2002.
Lődi Tamás
   Vonulás lesz : versek / Lődi Tamás. - Budapest : Tarsoly K., 2001. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 963-86162-9-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 913021]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2002.
Lőrincz L. László (1939-)
   Üvöltő bika / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2001, cop. 1988. - 275 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
Regény
ISBN 963-8229-67-5 kötött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 911186]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2002.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (jiddis)
   Di tragedye funem mentshn : a drame fun Imre Madatsh / ... ibergezetst Yosef Holder ; [latin betűs átirat Bihari József] ; [szerk. Szabó Vera és Salamon Vera] ; [Farkas András tusrajzaival] ; [az előzéklapon Réti Zoltán festménye]. - Balassagyarmat ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2000. - 184 p., [16] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 17.)
A bev. magyar nyelven is
ISBN 963-85991-1-1 fűzött : ár nélkül
894.511-121=30-88
[AN 429231]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2002.
Makrai Gyula
   Szavak a megmaradásért / Makrai Gyula. - Budapest : Makrai Gy., 2001. - 140, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-514-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 912108]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2002.
Mándy Gábor (1945-)
   Nyersfordítások / Mándy Gábor. - Budapest : Szerző, 2000. - 47 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-650-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 438230]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2002.
Molnár Gyula (1924-)
   Szentjánosbogárfény / Molnár Gyula. - Esztergom : Szabó L., 2000. - 84 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-530-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 434293]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2002.
Nagy Anna
   Csillagok küszöbén / Nagy Anna. - Pécs : [Magánkiad.], cop. 2000. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-573-5 fűzött : 500,- Ft
894.511-821
[AN 434305]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2002.
Nagy István, P. (1961-)
   A hely grammatikája / P. Nagy István. - Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Testülete, 2000. - 70 p. ; 20 cm. - (Pelikán könyvek, ISSN 1585-8588 ; 2.)
Versek
ISBN 963-03-9391-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 433461]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2002.
Nagyálmos Ildikó
   Lábujjhegyen túl : versek / Nagyálmos Ildikó ; [ill. Ferenc Zsolt]. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2001. - 67 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám összesen: 106, ebből számozott: 80, 20 protokoll
ISBN 963-85892-5-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 912123]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2002.
Németh József István (1945-1999)
   Az érszűkület és a tumor "árnyékában" : versek, prózák. ; Az érszűkület és a tumor "foglyaként" : versek, versprózák, fotók / Németh József István. - Összevont kiad. - Budapest ; Szigethalom : [Magánkiad.], [2001]. - 20, 24 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalakon a megjelenés éve: 1996-1999, 1999
ISBN 963-440-163-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-169-1) (hibás ISBN 963-640-478)
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 912510]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2002.
Németh László (1901-1975)
   Iszony : regény / Németh László ; [utószó Domokos Mátyás]. - Budapest : Európa, 1999. - 2 db ; 19 cm
ISBN 963-07-6668-X kötött : 1000,- Ft
894.511-31
[AN 433387]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 160 p. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 26.)
ISBN 963-07-6655-8
894.511-31
[AN 433391] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 252 p. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 27.)
ISBN 963-07-6660-4
894.511-31
[AN 433401] MARC

ANSEL
UTF-83114 /2002.
Neuherz Pál
   Ákos királyfi és más mesék / Neuherz Pál. - Becsehely : [Magánkiad.], 1999. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-594-0 fűzött : ár nélkül
894.511-13(02.053.2)
[AN 912792]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2002.
   Nőttön nő tiszta fénye : magyar költők versei Széchenyi Istvánról / gyűjt., vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Bényei József ; kiad. a Széchenyi Társaság. - [Budapest] : Széchenyi Társ., [2001]. - 214, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-7557-09-1 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Széchenyi István (1791-1860)
894.511-14 *** 943.9(092)Széchenyi_I.(0:82-14)
[AN 912221]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2002.
Orbán György (1965-)
   Parányi, mint földről a csillag : versek / Orbán György. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2000]. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-652-9 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 434307]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2002.
Rentz Mátyás (1963-)
   Sajátidő : maimarketing : kis regény / Rentz Mátyás. - Budapest : FISZ, 2001. - 182 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 7.)
ISBN 963-86038-6-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 912023]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2002.
Schneider Izabella
   Rablómesék : annyira "igaz" történetek, mint minden más rablómese / Schneider Izabella. - Budapest : Szerző, 1999. - 149, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-176-4 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 438381]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2002.
Sebestyén Endréné Szigeti Piroska
   Csillaghullás : versek / Sebestyén Endréné Szigeti Piroska. - [Vásárosnamény] : Szerző, 2000. - [24] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-640-456-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 432591]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2002.
Szélesi Sándor (1969-)
   A démon szeme / Anthony Sheenard. - Budapest : Kalandor, 2001. - 352 p. ; 21 cm. - (A thriller mesterei, ISSN 1587-7213 ; 1.)
ISBN 963-00-8541-0 kötött : 1598,- Ft
894.511-312.4
[AN 912944]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2002.
Szlafkay Attila (1953-)
   Gúzsbalett : versek / Szlafkay Attila. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2001. - 93 p. ; 20 cm
Számozott példány: 80
ISBN 963-85892-7-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 912163]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2002.
Szőke Mária Magdolna
   Magdolna igék : oratórium / Szőke Mária Magdolna ; [ill. Fazekas Erika]. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2001. - 57, [2] p. : ill. ; 20 cm
Példányszám összesen: 106, ebből számozott: 80, 20 protokoll
ISBN 963-85892-6-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 912129]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2002.
   Találkozás : Forlì - Szolnok. - Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Testülete, 1999. - 91 p. ; 20 cm. - (Pelikán könyvek, ISSN 1585-8588 ; 1.)
Versek, elbeszélések
ISBN 963-03-7138-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-30-7138-3)
894.511-822(439-2Szolnok) *** 850-822(45-2Forli)=945.11
[AN 432550]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2002.
Toldi Zsuzsanna
   Palika mesék / Toldi Zsuzsanna ; az illusztrációkat rajz. Cseh Lajos. - Csongrád : Raszter, 2001. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8013-17-6 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 912973]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2002.
   Új üzenet : dunaújvárosi antológia / [... összeáll. Pásztor Bertalan] ; [megj. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ...]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 244, [4] p. ; 21 cm
Gerinccím: Dunaújvárosi antológia
ISBN 963-00-2985-5 kötött : ár nélkül
894.511-822 *** 908.439-2Dunaújváros(0:82-822)
[AN 430407]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2002.
Varga Rudolf (1950-)
   Ami a csövön kifér / Varga Rudolf. - Szolnok : Szépírás K., 2001. - 223 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86330-0-X fűzött : 1400,- Ft
894.511-31
[AN 912800]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2002.
Weinrauch Katalin
   Ecset nélkül fest a nap : versek, mesék, találóskérdések és gyermekszáj-történetek / Weinrauch Katalin ; [graf. Jankovics Mária] ; [közread. a Kelemen Gyula Alapítvány]. - [Budapest] : Kelemen Gyula Alapítvány, [2001]. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8659-X fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 912876]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2002.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Priapos : pajzán versek / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, cop. 2001. - [64] p. ; 22 cm
A szerző 1950-ben írt kéziratos füzetének hasonmása
ISBN 963-208-735-6 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-993
[AN 913108]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2002.
Zákányi Bálint (1953-)
   Lator a szélső fához : versek / Zákányi Bálint. - Kaposvár : Közgyűlés, 1999. - 140 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 18.)
ISBN 963-03-9691-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 432546]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3130 /2002.
Boros E. Zsuzsanna
   Kíváncsi kiskutya újabb kalandjai / írta Boros E. Zsuzsanna ; rajz. Szula Edit. - [Budapest] : Visual Games : Fruit-Line, [2001]. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm
Mese. - Kíváncsi kiskutya legújabb kalandjai (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-8249-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 912121]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2002.
Davis, Jim
   A helyzet magaslatán / Jim Davis ; [ford. Frenkel Éva]. - [Budapest] : Semic Interprint, 2000. - [126] p. : ill. ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; ; 33.)
Képregény
ISBN 963-9233-03-X fűzött : 348,- Ft
087.5(084.1)
[AN 428431]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2002.
Disney, Walt
Bernard and Bianca (magyar)
   Bernard és Bianca : az egérmentők / Walt Disney ; [ford. Makai[!] László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-379-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 431936]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2002.
Disney, Walt
Cindarella's busy day (magyar)
   Hamupipőke születésnapja / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-390-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 431930]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2002.
Disney, Walt
Dumbo's African adventures (magyar)
   Dumbó kalandjai Afrikában / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 1999. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-371-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 432003]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2002.
Disney, Walt
Pinocchio (magyar)
   Pinocchio / Walt Disney ; [ford. Bikádi Katalin]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-417-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 431993]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2002.
Disney, Walt
The Tiger movie (magyar)
   Tigris színre lép / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - [Budapest] : Disney Kvklub, [2000]. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-391-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 431996]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2002.
Juhász Magda
   Elindult a Mikulás / Juhász Magda ; rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-45-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 912723]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2002.
Juhász Magda
   Erdei karácsony / írta Juhász Magda ; rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-49-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 912721]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2002.
Juhász Magda
   A mackó és a róka / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-47-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 912722]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2002.
Juhász Magda
   Őzike kalandjai ; Őzike és barátai / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - 41 p. : ill., színes ; 24 cm
Verses mese
ISBN 963-9244-44-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 913039]
MARC

ANSEL
UTF-8