MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:49:18
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

2268 /2002.
   Heckenast Gusztáv könyvtára / [szerk. Zsámboki László] ; [összeáll. ... Tóth Enikő, Espán Edina]. - Miskolc : ME Kvt., Lvt., Múz., 2000. - [14], 132, [2] p. ; 29 cm. - (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, ISSN 1219-0969 ; 27.)
ISBN 963-661-409-1 fűzött : ár nélkül
Hagyaték - Kötetkatalógus (forma) - Magánkönyvtár
017.2(439)Heckenast_G.
[AN 434353]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2269 /2002.
Korompai Gáborné
   Nehéz idők a Debreceni Egyetemi Könyvtár életében / Korompai Gáborné. - Debrecen : KLTE Kvt., 1998-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 241804
ISBN 963-472-443-4 * fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen). Könyvtár.
027.7(439-2Debrecen)
[AN 432984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Adatok az 1945-48-as évek történetéhez. - 1998. - p. 253-277. : ill. - (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának közleményei, ISSN 0415-1305 ; 199.)
Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 20. köt. - Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 963-472-375-6
027.7(439-2Debrecen)
[AN 432993] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2270 /2002.
European convention on transfrontier television (magyar)
   A határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezmény / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2000. - 39 p. ; 15 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-86051-5-4 * fűzött : ár nélkül
791.9.097(4)(094.2)(036) *** 654.197(4)(094.2)(036)
[AN 431223]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2271 /2002.
Angliss, Sarah
Science now (magyar)
   Tudományos újdonságok / Sarah Angliss ; [ford. Kovács Orsolya, Tóth Zoltán]. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - 84 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-656-0 kötött : 1999,- Ft
001(02.053.2)
[AN 909632]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2002.
European cultural convention (magyar)
   Európai kulturális egyezmény / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2000. - 9 p. ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-86051-6-2 * fűzött : ár nélkül
008:323(4)(094.2)(036)
[AN 431232]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2273 /2002.
Cheetham, Erika
The further prophecies of Nostradamus (magyar)
   Nostradamus próféciái : mi vár ránk a XX. század utolsó negyedében / Erika Cheetham ; [ford. Székely G. János]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 224 p. ; 21 cm. - (Régi korok üzenete, ISSN 1215-3818 ; 8.)
ISBN 963-8290-26-9 fűzött : 1790,- Ft
Nostradamus
133.3Nostradamus
[AN 910624]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2002.
Petri, Catharose de
De universele gnosis (magyar)
   Az egyetemes gnózis / Catharose de Petri, Jan van Rijckenborgh. - [Budapest] : Arany Rózsakereszt Vallásközössége, 1997. - 167 p. ; 21 cm. - (Szegletkő sorozat, ISSN 0866-1200 ; 4.)
ISBN 963-7420-26-6 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 436840]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2002.
Petri, Catharose de
Het universele pad (magyar)
   Az egyetemes ösvény / Catharose de Petri, Jan van Rijckenborgh. - [Budapest] : Arany Rózsakereszt Vallásközössége, 1998. - 100 p. ; 21 cm. - (Szegletkő sorozat, ISSN 0866-1200 ; 2.)
ISBN 963-7420-32-0 * fűzött : ár nélkül
133.25 *** 061.236.5
[AN 436828]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2002.
Rijckenborgh, Jan van
Het licht der wereld (magyar)
   A világ világossága / Jan van Rijckenborgh ; [közread. az Arany Rózsakereszt Vallásközössége]. - [Budapest] : Arany Rózsakereszt Vallásközössége, 1998. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-7420-28-2 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 061.236.5
[AN 436818]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2002.
   Az új évezred jelentős asztrológiai karéjkumulációja / [összeáll. Bikkes László és Varga Szilvia] ; a Tradicionális Asztrológiai Társaság ... kiadványa. - Budapest : Tradicionális Asztrológiai Társ., 2000. - [2], 119 fol. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-3193-0 * fűzött : ár nélkül
133.52
[AN 429617]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2002.
   Utoljáraszületett János : [az 1989. húsvéti Noverosa-konferencia szövege]. - [Budapest] : [Arany Rózsakereszt Vallásközössége], 1998. - 54 p. : ill., színes ; 20 cm
Közread. az Arany Rózsakereszt Vallásközössége
ISBN 963-7420-27-4 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 061.236.5
[AN 436800]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2002.
Verőczei Ernő
   Fehér könyv egy nemzetközi tudósösszeesküvésről : dokumentum összeállítás / Verőczei W. Ernő. - Budapest : Robottechnika Kft., 2000. - [87] fol. : ill. ; 30 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-85687-6-3 fűzött : ár nélkül
001.94
[AN 433648]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2280 /2002.
Bándi Gyula (1955-)
   A környezetvédelem EU szabályozása / Bándi Gyula. - Budapest : M. Posta, 1999. - 51 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-36-3 * fűzött : ár nélkül
504.03(4-62)
[AN 434629]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2002.
Lang, Stefanie
   Greener with accession? : comparative report on public perceptions of the EU accession process and the environment in Hungary, FYR Macedonia and Romania / written by Stefanie Lang ; [publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2000. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 963-8454-80-6 fűzött : ár nélkül
504.03(4-12) *** 504.03(4-62)
[AN 428392]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2002.
Lang, Stefanie
   Integrarea europeană - un mediu mai curat? : raport asupra percepţiei publice cu privire la procesul de integrare europeană şi mediul înconjurător în România / autor Stefanie Lang ; [publicată de] Centrul regional de protecţia mediului pentru Europa Centrală şi de Est. - Szentendre : REC, 2000. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8454-79-2 fűzött : ár nélkül
504.03(4-12) *** 504.03(4-62)
[AN 428398]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2002.
Lang, Stefanie
   Zöld csatlakozás? : jelentés a magyar társadalomnak az EU csatlakozásról és a környezetvédelemről alkotott véleményéről / írta Stefanie Lang ; [közread. a] Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. - Szentendre : Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Közp., 2000. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8454-78-4 fűzött : ár nélkül
504.03(4-11) *** 339.923(4-62) *** 316.65(439)"2000"
[AN 429665]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2284 /2002.
Kollár Imre (1922-)
   Műszaki geometria / Kollár Imre. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001. - VII, 341 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-05-7828-X fűzött : ár nélkül
514-74:62
[AN 910389]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2002.
   Matematikai problémakalauz / Kosztolányi József [et al.]. - Szeged : Polygon, 1999-. - 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
ISBN 963-482-473-0 *
51(076)
[AN 432735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1999. - 296 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-482-474-9 * kötött : ár nélkülISBN 963-482-476-5 * fűzött : ár nélkül
51(076)
[AN 432736] MARC

ANSEL
UTF-82286 /2002.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Lineáris algebra példákkal : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - Budapest : Scolar, cop. 2001. - 430 p. ; 19 cm
ISBN 963-9193-56-9 kötött : 2750,- Ft
512.64(075.8)
[AN 909363]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2287 /2002.
   Nukleáris tudomány és a 20. század / ... összeáll. Vértes Attila ; [a köt. szerzői Balkay László et al.]. - Budapest : MTA, 2001. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok,, ISSN 1419-1822)
Példányszám: 500
ISBN 963-508-322-X fűzött : 500,- Ft
621.039 *** 541.28 *** 539.1
[AN 909631]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2288 /2002.
Gergely Pál (1947-)
   Általános és bioszervetlen kémia : egyetemi tankönyv / Gergely Pál, Erdődi Ferenc, Vereb György ; szerk. Gergely Pál. - 4. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2001. - 326 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 963-9214-19-1 kötött : ár nélkül
Egyetem
54(075.8) *** 577.118(075.8)
[AN 910870]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2289 /2002.
Day, Trevor
Oceans (magyar)
   Az óceán / Trevor Day ; [ford. Dulay [!Dulai] Alfréd]. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - 84 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-655-2 kötött : 1999,- Ft
551.46(02.053.2) *** 591.9(26)(02.053.2)
[AN 909629]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2002.
Ifjú Szakemberek Ankétja, (2000) (Debrecen)
   Ifjú Szakemberek Ankétja : 2000. március 24-25., Debrecen ... : meghívó / [rend., közread. a] Magyar Geofizikusok Egyesülete. - Budapest : MGE, [2000]. - 49 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-8161-19-1 * fűzött : ár nélkül
550.3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 429705]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2002.
Mészáros Ernő (1935-)
   Levegőkémia / Mészáros Ernő. - Utánny. - Veszprém : VEK, 2001. - 167 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 963-7332-62-6 * fűzött : ár nélkül
551.510.41
[AN 910426]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2292 /2002.
Arnold, Nick
Nasty nature (magyar)
   Tébolyult természet / írta Nick Arnold ; [ford. Békési József] ; ill. Tony De Saulles. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Rettentő tudomány, ISSN 1587-348X)
ISBN 963-627-436-3 fűzött : 768,- Ft
591.5(02.053.2)(0:82-7)
[AN 910452]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2002.
   Contributions to a manual of Palaearctic Diptera : with special reference to flies of economic importance / László Papp and Béla Darvas eds. ; [orig. ill. by Albert Szappanos et al.]. - Budapest : Science Herald, 1997-2000. - 4 db ; 29 cm
ISBN 963-04-8836-1
595.77
[AN 270815]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., General and applied dipterology. - 2000. - 978 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-04-8839-6 kötött : ár nélkül
595.77
[AN 431984] MARC

ANSEL
UTF-8


   , Appendix. - 2000. - 604 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-04-8840-X kötött : ár nélkül
595.77
[AN 431986] MARC

ANSEL
UTF-82294 /2002.
Coombes, Allen J.
Trees (magyar)
   Fák / Allen J. Coombes ; fényképek Matthew Ward ; [ford. Molnár Katalin]. - 3. kiad., [utánny.]. - Budapest : Panemex : Grafo, [2001], cop. 1993. - 320 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-19-0 kötött : ár nélkül
581.412 *** 582(083.71)
[AN 910459]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2002.
Grey-Wilson, Christopher
Wild flowers of Britain and Northwest Europe (magyar)
   Vadvirágok / Christopher Grey-Wilson ; [ford. Molnár Katalin] ; fényképezte Neil Fletcher. - Budapest : Panem : Grafo, 1999. - 319 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-31-X kötött : ár nélkül
582.4/.9(083.71)
[AN 910559]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2002.
Harrison, Colin
Birds of the world (magyar)
   A világ madarai / Colin Harrison és Alan Greensmith ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Panemex : Grafo, [2001], cop. 1997. - 420 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-06-9 kötött : ár nélkül
598.2(083.71)
[AN 910464]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2002.
Laessøe, Thomas
Mushrooms (magyar)
   Gombák / Thomas Laessøe ; [ford. Ács Eszter] ; [fényképezte Neil Fletcher]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2000, cop. 1998. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-11-5 kötött : ár nélkül
582.28(036)
[AN 910467]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2002.
Maróti Péter (1950-)
   Bevezetés a biofizikába / Maróti Péter, Laczkó Gábor . - Szeged : JATEPress, [2001]. - XII, 270 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-482-542-7 * fűzött : ár nélkül
Egyetem
577.3(075.8)
[AN 910388]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2002.
   Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer / ... szerkbiz. Horváth Ferenc [et al.] ; kész. az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetében ; kiad. a Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Termtud. Múz., 1997-. - 24 cm
A 11. kötetet kiad. a Scientia Kiadó
ISBN 963-7093-43-5
574.24 *** 504.064
[AN 254934]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Élőhely-térképezés / szerk. Kun András, Molnár Zsolt ; [szerzők Aszalós Réka et al.]. - 1999. - 174 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 89-90., 101-104.
ISBN 963-8326-13-1 fűzött : ár nélkül
574.24 *** 504.064
[AN 431905] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2300 /2002.
Ábrahám Erzsébet (1926-)
   Egy tüdőgyógyász emlékei / Ábrahám Erzsébet. - Budapest : Accordia, cop. 2001. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 963-9242-64-0 kötött : 890,- Ft
Ábrahám Erzsébet (1926-)
616.24(0:82-94)
[AN 909591]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2002.
   Az antimicrobás kezelés alapelvei / [szerk.] Rókusz László, Szalka András, Makara Mihály ; [szerzők Bán Éva et al.]. - Budapest : EOS Kft., 2000. - 290 p. ; 18 cm
Példányszám: 8000
ISBN 963-03-9856-7 fűzött : ár nélkül
615.281 *** 615.33
[AN 438335]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2002.
Buscaglia, Leo F.
Love (magyar)
   A szeretet : tűnődések az emberi élet legnagyobb élményéről / Leo F. Buscaglia ; [ford. Tittel Kinga] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 159, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-512-5 fűzött : ár nélkül
159.942 *** 316.647.2 *** 177.61
[AN 910619]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2002.
Carter, Mildred
Hand reflexology (magyar)
   Öngyógyítás tenyérmasszázzsal : természetes gyógymód számos betegségre / Mildred Carter & Tammy Weber ; [ford. Bank Szilvia]. - Átd. és bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 286 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-077-8 fűzött : 1799,- Ft
615.821.2
[AN 909626]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2002.
Carver, Charles S.
Perspectives on personality (magyar)
   Személyiségpszichológia / Charles S. Carver, Michael F. Scheier ; [ford. Albert Ágnes et al.]. - Budapest : Osiris, 2001. - 582 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 515-567.
ISBN 963-379-307-6 kötött : 3950,- Ft
159.923(075.8)
[AN 910873]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2002.
Christensen, Carol Landa
Herbs (magyar)
   Gyógynövények : termesztésük és felhasználásuk főzéshez, díszítéshez / írta Carol Landa Christensen ; szerk. Don Newcomb ; [ill. Roberta Simonds] ; [ford. Szőllősi Irén]. - Debrecen : Hajja, [2001]. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9329-30-4 kötött : 1995,- Ft
615.89:615.322 *** 633.88
[AN 909374]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2002.
Debreceni Kardiológiai Napok (5.) (2000)
   V. Debreceni Kardiológiai Napok : 2000. március 2-4. / [rend. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Klinika, Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Szívsebészeti Klinika. - [Debrecen] : Debreceni Egy., [2000]. - 158, [21] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9070-44-0 fűzött : ár nélkül
616.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 433675]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2002.
Fonyó Attila (1927-)
   Élettan gyógyszerészhallgatók részére / Fonyó Attila ; [az ábrákat rajz. Olgyay Gézáné]. - Budapest : Medicina, [2001], cop. 1998. - 474 p. : ill. ; 29 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1998
ISBN 963-242-459-X kötött : ár nélkül
Főiskola
612(075.8)
[AN 910844]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2002.
Forster Tamás
   Terheléses echocardiographia / Forster Tamás, Csanády Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2001. - XV, 166 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-163.
ISBN 963-242-743-2 kötött : ár nélkül
616.12-073.432.1
[AN 910289]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2002.
Gray, John
Mars and Venus starting over (magyar)
   Mars és Vénusz újrakezdi : gyakorlati útmutató a szeretet és a szerelem újbóli megtalálásához fájdalmas válás, szakítás vagy szerettünk halála után / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2001. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-05-2 fűzött : ár nélkül
159.922.1
[AN 910697]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2002.
Gray, John
Men are from Mars women are from Venus book of days (magyar)
   Mars és Vénusz mindennapi harcai : 365 napról napra szóló jó tanács a nemek közötti különbségek megértéséhez / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2001. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-06-0 fűzött : ár nélkül
613.89
[AN 910692]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2002.
   Gyógyszerügyre, gyógyszerészetre vonatkozó és az ezekhez kapcsolódó egyes jogszabályok gyűjteménye / összeáll. Marjay Zoltánné. - Budakeszi : Paletta Press, 1997-. - 30 cm
ISBN 963-85670-5-8 *
615(439)(094) *** 614.27(439)(094)
[AN 414853]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. pótk. - 1999
Lezárva: 1999. júl. 16.
ISBN 963-85670-4-X fűzött : ár nélkül
615(439)(094) *** 614.27(439)(094)
[AN 430860] MARC

ANSEL
UTF-82312 /2002.
Herbert, William John
   Immunológia szótár / szerk. W. John Herbert, Peter C. Wilkinson, David I. Stott ; [ford. Tabi Zsuzsanna]. - Budapest : Medicina, 2000. - 190 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-242-448-4 fűzött : ár nélkül
612.017.1(031) *** 616-056(031) *** 577.27(031)
[AN 431616]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2002.
   Hipertónia : a Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása a WHO/ISH közös irányelve alapján, a hipertónia betegség kezelésére a családorvosi gyakorlatban / [Farsang Csaba et al.]. - Budapest : Promenade Publ. House, 2000. - 38 p. : ill. ; 18 cm. - (HTSZ továbbképző kiskönyvtár, ISSN 1586-2496 ; 1.)
ISBN 963-85825-1-0 fűzött : ár nélkül
616.12-008.331.1
[AN 436990]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2002.
Kazay Endre
   Gyógyszerészi lexicon : az összes gyógyszerészeti tudományok encyclopediája / összeáll. Kazay Endre. - Hasonmás kiad. - Budapest : Galenus Lapk., cop. 2000. - 4 db ; 23 cm
Eredeti kiadása: Nagybánya : Molnár M., 1900. - Példányszám: 1000
ISBN 963-86056-0-X kötött : ár nélkül
615:030
[AN 435327]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 378 p.
ISBN 963-86056-1-8 * (hibás ISBN 963-86056-0-1-8)
615:030
[AN 435334] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 378 p.
ISBN 963-86056-2-6 * (hibás ISBN 963-86056-0-2-6)
615:030
[AN 435337] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 406 p.
ISBN 963-86056-3-4 * (hibás ISBN 963-86056-0-3-4)
615:030
[AN 435344] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 384 p.
ISBN 963-86056-4-2 * (hibás ISBN 963-86056-0-4-2)
615:030
[AN 435347] MARC

ANSEL
UTF-82315 /2002.
   Kórélettan : egyetemi tankönyv / szerk. Szollár Lajos ; [... írták Boda Zoltán et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2001. - 500 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9214-23-X kötött : ár nélkül
Egyetem
616-092(075.8)
[AN 910923]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2002.
László Mária
   Candidiasis : divat vagy a XXI. század betegsége? / László Mária. - Budapest : White Golden Book, cop. 2002. - 176, 4 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-176.
ISBN 963-00-7892-9 fűzött : 2800,- Ft
616-002.828.223
[AN 909331]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2002.
Magyar Kórházi Gyógyszerészek Kongresszusa (12.) (2000) (Siófok)
   Magyar Kórházi Gyógyszerészek XII. Kongresszusa : Siófok, 2000. május 4-6. / [rend. Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete]. - [Budapest] : [M. Gyógyszerészeti Társ. Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete], [2000]. - 39 p. ; 29 cm
Előadáskivonatok, program
ISBN 963-408-199-1 * fűzött : ár nélkül
615 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 432718]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2002.
Marsden, Kathryn
The food combining diet (magyar)
   Testkontroll a karcsúságért : fogyjon le a Hay-módszer segítségével! / Kathryn Marsden ; [ford. Tasi Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 175 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-096-4 fűzött : 1800,- Ft
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 909333]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2002.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes ; [a fotókat kész. V. Reissmann Mariann[!]. - 12. kiad. - Budapest : Medicina, 2001, cop. 1970. - 309 p., [52] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-297.
ISBN 963-242-746-7 fűzött : ár nélkül
159.922.7(035)
[AN 910617]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2002.
   Nephrologia 1999 : válogatott fejezetek a nephrologiából / szerk. Kakuk György és Kárpáti István. - [Debrecen] : Debrecen Airport Travel Kft., [2000]. - 494 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-03-7600-8 kötött : ár nélkül
616.61
[AN 430169]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2002.
Sávai János (1944-)
   Fejlődés- és gyermeklélektan : valláslélektani és valláspedagógiai kiegészítéssel / Sávai János. - Szeged : Agapé, 2000. - 447 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 437-441.
ISBN 963-458-210-9 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
159.922.6/.8 *** 2 *** 37.017.93
[AN 436423]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2002.
Szirmai Imre (1942-)
   A neurológiai betegvizsgálat alapjai / Szirmai Imre, Kamondi Anita, Kovács Tibor ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika. - Budapest : Semmelweis Egy. Orvostud. Kar, 2000. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2912-X fűzött : ár nélkül
616.8-07
[AN 437596]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2002.
   Tartáskorrekció : a biomechanikailag helyes testtartás kialakításához szükséges izomerő és izomnyújthatóság ellenőrzését és fejlesztését elősegítő gyakorlatok / szerzők Somhegyi Annamária [et al.] ; [a rajzokat kész. Nagy Csilla] ; [közread. a] Magyar Gerincgyógyászati Társaság. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Gerincgyógyászati Társ., 1999. - 54 p., 5 fol. : ill. ; 21x29 cm
ISBN 963-04-6303-2 fűzött : ár nélkül
612.825 *** 616.711
[AN 432115]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2002.
Tringer László (1939-)
   A pszichiátria tankönyve : egyetemi tankönyv / Tringer László. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2001. - 574 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9214-22-1 kötött : ár nélkül
616.89(075.8)
[AN 910843]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2002.
Vajda András
   Artroszkópiára várva : amit az ízületeken végzett tükrözésekről az érintetteknek tudni kell / Vajda András. - Budapest : Golden Book, cop. 2002. - 64 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-8232-60-9 fűzött : 1490,- Ft
616.72-089
[AN 909327]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2002.
Winston, Robert M. L.
Superhuman (magyar)
   Az emberi csoda : [a bennünk rejlő roppant erő] / Robert Winston és Lori Oliwenstein ; [ford. Klupács Flóra]. - [Pécs] : Alexandra, [2001]. - 253, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-368-175-8 kötött : 6990,- Ft
61
[AN 909785]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2327 /2002.
Harsányi József
   Köfém Üb : 1945-1954 : dokumentum-összeállítás / Harsányi József. - Székesfehérvár : M. Alumíniumip. Múz., 2000. - 74 p. ; 20 cm. - (Ipartörténeti források, ISSN 1418-3501 ; 9.)
ISBN 963-00-3004-7 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvári Könnyűfémmű.
669.71(439-2Székesfehérvár)(091) *** 061.5(439-2Székesfehérvár)
[AN 438672]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2002.
   Kincsestár : Dunaferr 50 / [szerk. Szilágyi Irén, Klein András Miklós]. - Dunaújváros : Dunatáj, cop. 2000. - 152 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-8238-14-3 kötött : ár nélkül
Dunaferr Dunai Vasmű Rt. (Dunaújváros)
621.7/.9 *** 061.5(439-2Dunaújváros) *** 73/76(439)
[AN 430563]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2002.
Verasztó Antal (1936-)
   50 éve meghúzott csavarok : a Vasműanyag története / Verasztó Antal ; [kiad. az Orosházi Vas-Műanyag és Karsai Ipari Részvénytársaság]. - [Orosháza] : Orosházi Vas-Műanyag és Karsai Ip. Rt., 1998. - 298 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228. - Példányszám: 350
ISBN 963-00-3648-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8211-23-7)
Orosházi Vas-Műanyag és Karsai Ipari Rt.
621.7/.9 *** 678.5 *** 061.5(439-2Orosháza)
[AN 436942]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2330 /2002.
Adamcsik János
   Szövegszerkesztés / Adamcsik János. - 2. kiad. - [Budapest] : Számalk K., 2001. - 429 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-553-414-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-553-349-7)
519.688:655.2Word_97
[AN 910428]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2002.
Bárány Márta
   Operációs rendszer és fájlkezelés / Bárány Márta. - [Budapest] : Kossuth, cop. 1999. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy ; ; 2.)
ISBN 963-09-4089-2 fűzött : ár nélkül
681.3.066(078)
[AN 910391]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2002.
Gerő Judit (1955-)
   Word 2000 : kezdőknek és haladóknak / Gerő Judit ; [közread. a] Controlltraining Továbbképző Központ. - Utánny. - Budapest : Computerbooks, 2001. - 24 cm
ISBN 963-618-250-7 *
519.688:655.2Word
[AN 900680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 315-710.
ISBN 963-618-242-6 fűzött : 3499,- Ft
519.688:655.2Word
[AN 910340] MARC

ANSEL
UTF-82333 /2002.
Peter, Marc
Macromedia Flash 5 (magyar)
   Macromedia Flash 5 : interaktív web-oldalak készítése / Marc Peter. - Sopron : Extra Plan, cop. 2001. - 333 p. : ill. ; 25 cm + CD. - (Premium-sorozat, ISSN 1588-2101)
ISBN 963-00-7857-0 * fűzött : 3980,- Ft (hibás ISBN 963-00-7857-3)
519.688Flash *** 681.324.066
[AN 909052]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2002.
Sági Gábor
   Programozás Turbo Pascal nyelven : [kezdőknek] / [szerzők Sági Gábor, Molnár Csaba]. - Budapest : BBS-E BT, 2001. - 231 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-7152-9 fűzött : ár nélkül
519.682TurboPascal
[AN 910372]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2002.
Szenteleky Károly
   HEGYIR : hegyközségi adatgyűjtő és adatszolgáltató információs rendszer / Szenteleki Károly. - Budapest : [KÉE], 2000. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
ISBN 963-7712-67-4 * fűzött : ár nélkül
681.3.016HEG_YIR
[AN 428449]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2336 /2002.
   50 éves a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Győri Területi Szervezete, 1950-2000 / [szerk. Nusser Károly] ; [kész. Csenár Imre et al.]. - [Győr] : MEE Győri Területi Szerv., 2000. - 67 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-8203-92-7 * fűzött : ár nélkül
Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Győri Területi Szervezet.
621.3 *** 061.2(439-2Győr)
[AN 428440]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2002.
   Élen az iparban : pozitív példák a magyar energetikában = Taking the lead in industry : positiv models in Hungarian energetics / [fel. szerk. ... Egri Sándor] ; [angol szöveg Varga Anna]. - Szolnok : Nagyalföld, 2000. - 183 p. : ill., színes ; 29 cm
Gerinccím: Pozitív példák a magyar energetikában
ISBN 963-85975-1-8 * fűzött : ár nélkül
621.31(439) *** 338.45(439)"199"
[AN 433740]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2002.
   Hungelektro-Hungamat 2000 : 5. Nemzetközi Elektronikai és Automatizálási Szimpózium közleményei : proceedings of 5th International Symposium on Elektronics and Automation : 2000. április 4-6. Budapest ... / szerk. Lambert Miklós ; [rend., közread. a Nyák-expressz Kft.]. - [Budapest] : Nyák-expressz Kft., [2000]. - 169 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-2670-8 fűzött : ár nélkül
621.37/.39 *** 681.5 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 430588]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2002.
International Spring Seminar on Electronics Technology (23.) (2000) (Balatonfüred)
   23rd International Spring Seminar on Electronics Technology 2000 : ISSE 2000 : May 6-10, 2000 ... Balatonfüred ... : conference proceedings / [ed. Zsolt Illyefalvi-Vitéz et al.] ; [org., publ.] Department of Electronics Technology Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : Budapest Univ. of Technology and Economics, 2000. - X, 496 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-639-5 fűzött : ár nélkül
621.37/.39 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 433731]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2002.
   Precision machining: laser beam micromachining : proceedings of the Tenth Hungarian - Korean Seminar / ed. by E. Czoboly. ; [org.] Hungarian - Korean Technical Cooperation Center Fundation & Department of Electronics Technology, TUB & Korea Institute of Machinery & Materials. - Budapest : Hungarian-Korean Technical Cooperation Center Foundation, 1998. - IV, 209 p. : ill. ; 24 cm
A rendezvényt 1998. okt. 7-9 között Budapesten tartották. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 200
ISBN 963-03-6564-2 fűzött : ár nélkül
621.375.826 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 430903]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2341 /2002.
Fekete Klára (1954-)
   50 éves a Szegedi Ruhagyár : 1950-2000 / [írta Fekete Klára]. - Szeged : Szegedi Ruhagyár, [2000]. - 44 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-3545-6 * fűzött : ár nélkül
Szegedi Ruhagyár Rt.
677(439-2Szeged)"1950/2000" *** 061.5(439-2Szeged)
[AN 433818]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2002.
Lele Dezső (1930-)
   Faipari Tudományos Egyesület történetéből : kész. a FATE alapításának 50 évfordulójára / Lele Dezső. - Budapest : FATE, 2000. - 87 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-8071-03-6 * fűzött : ár nélkül
Faipari Tudományos Egyesület.
674 *** 061.2(439)
[AN 431188]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2002.
   Tízéves a Bútorszövetség, 1990-2000 / [összeáll. Laskay Lajos] ; [szerk. Slézia József]. - Budapest : Bútorvilág, cop. 2000. - 34 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-00-3281-3 * fűzött : ár nélkül
Bútorvállalkozók Országos Szakmai Szövetsége.
684.4 *** 061.2(439)
[AN 428455]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2344 /2002.
   Békés Megyei Vízművek Vállalat / [írta és szerk. Bod Péter]. - Békéscsaba : Békés M. Vízművek Váll., 2000. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-2703-8 fűzött : ár nélkül
Békés Megyei Vízművek Vállalat (Békéscsaba)
628.1/.3(439.175) *** 061.5(439.175)
[AN 433793]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2002.
   Vasútépítés és pályafenntartás / [szerk. id. Horváth Ferenc] ; [szerzők Kiss Ferenc et al.]. - Budapest : MÁV, 1999. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm. - (Korszerű vasút - korszerű vasúttechnika, ISSN 1586-3190)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7085-64-5 * fűzött : ár nélkül
625.1
[AN 434921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 263 p.
ISBN 963-7085-65-3 *
625.1
[AN 434924] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 253 p.
ISBN 963-7085-66-1 *
625.1
[AN 434927] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2346 /2002.
   A járművezetői vizsga tankönyve : személygépkocsi, kistehergépkocsi : [B járműkategória] / [... szerk. Hack Emil] ; [... írták ... Duka Gyula et al.]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : BPI Mo. Kft. Transport Média Divízió, 2000. - 368, XV p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2000. ápr. - Bibliogr.: p. 358.
ISBN 963-86016-4-7 fűzött : 1390,- Ft
656.13.052(078)
[AN 428711]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2002.
   A járművezetői vizsga tankönyve : személygépkocsi, kistehergépkocsi : [B járműkategória] / [... írták ... Duka Gyula et al.] ; [... szerk. Hack Emil]. - 7. átd. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Magyarország Kft. Transport Média Divízió, 2001. - 400 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2001. aug.
ISBN 963-86201-0-2 fűzött : 1590,- Ft
656.13.052(078)
[AN 910616]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2002.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Békési István ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 7. átd., jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Magyarország Kft. Transport Média Divízió, 2001. - 453, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2001. júl.
ISBN 963-86129-2-4 fűzött : 1980,- Ft
656.13.052(076)
[AN 910595]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2349 /2002.
Adorján Imre
   Gondolatok a növénynemesítés kérdéseiről : tanulmány / Adorján Imre. - [Miskolc] : Szerző, 1997. - 33 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-378-3 fűzött : ár nélkül
631.52
[AN 428926]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2002.
Bartha Dénes (1956-)
   Fekete Lajos, 1837-1916 élete és munkássága / Bartha Dénes. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérn. Kar, 1997. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 1.)
Fekete Lajos műveinek bibliográfiája: p. 18-32.
ISBN 963-7180-59-1 fűzött : ár nélkül
Fekete Lajos (1837-1916)
630(439)(092)Fekete_L. *** 65.018(439) *** 658.562(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 435619]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2002.
Bremness, Lesley
Herbs (magyar)
   Fűszer- és gyógynövények / Lesley Bremness ; [ford. Molnár Katalin] ; fényképezte Neil Fletcher és Matthew Ward. - 2. kiad., [utánny.]. - Budapest : Panemex : Grafo, [2001], cop. 1998. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-15-8 kötött : ár nélkül
635.7(083.71) *** 633.88(083.71)
[AN 910461]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2002.
Holstein Genetika Kft. (Budapest)
   10 éves a Holstein Genetika Kft., 1990-2000 / [szerk. Szaleczky Lajos]. - [Budapest] : Holstein Genetika Kft., 2000. - 111 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-00-3509-X * kötött : ár nélkül
636.2.082 *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 434429]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2002.
Koronczai Magdolna
   Házi pékség / Koronczai Magdolna. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 78 p. ; 20 cm
ISBN 963-9394-23-8 fűzött : ár nélkül
664.66(083.12) *** 664.68(083.12)
[AN 911056]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2002.
Mills, Dick
Aquarium fish (magyar)
   Akváriumi halak / Dick Mills ; fényképezte Jerry Young ; [ford. Ács Eszter]. - 3. kiad., [utánny.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2000. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-42-5 kötött : ár nélkül
639.34(035) *** 597(083.71)
[AN 910456]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2002.
Tóth Imre
   Szőlőfajták / Tóth Imre, Pernesz György ; [fényképezte Tóth Imre]. - Budapest : KSH : Mezőgazda, 2001. - 134 p. : ill., főként színes ; 22 cm
A "Szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírása, 2001" segédanyaga. - Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-9358-10-X fűzött : ár nélkül
634.84 *** 631.526
[AN 910981]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2356 /2002.
Benke László (1948-)
   Mindszent, Szent András és Karácsony hava : október, november és december hónapok ünnepi receptjei / Benke László ; [... ételfotók Hamarits Zsolt, ... Bányai Ágoston] ; [kalendárium Haraszti Gyula]. - [Budapest] : MediaM, 2001. - 112 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Laci bácsi receptgyűjteményéből : Mindszent, Szent András és karácsony hava (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-8744-8 kötött : 1990,- Ft
641.55(083.12)
[AN 909558]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2002.
   Burgonyából készült ételek. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 48 p. ; 21 cm. - (B & W szakácsfüzetek, ISSN 1417-4715)
ISBN 963-9330-74-4 fűzött : 249,- Ft
641.55(083.12):635.21
[AN 910740]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2002.
Dobi Ildikó
   Sajtos-túrós ételek / Dobi Ildikó. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-85-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.3
[AN 910982]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2002.
Geday Ildikó
   Baba konyha : egészséges, egyszerű, házilag elkészíthető receptek a kisbabáknak, a kismamáknak és a kispapáknak / Geday Ildikó, Geday Gábor ; [ill. ... Megyesiné Fodor Ildikó]. - 3. kiad. - Budapest : Pupa Kvk., 2001. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7495-8 fűzött : 750,- Ft
641.562(083.12)
[AN 910711]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2002.
Gergelyné Varga Edit
   Egy fazék főzelék / Gergelyné Varga Edit. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 76, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9394-21-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 911051]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2002.
Járay Mari
   Saláták gyümölcsből, zöldségből / Járay Mari. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-96-8 fűzött : ár nélkül
641.83(083.12)
[AN 911044]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2002.
Kalla Kálmán
   Gundel : új magyar szakácskönyv / Kalla Kálmán ; szerk. [és a gasztronómiai esszéket írta] Halász Zoltán ; Láng György bevezetőjével ; [az ételfotókat kész. Csigó László]. - Budapest : Pallas Stúdió, [2001], cop. 1997. - 194 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-9207-61-6 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 910802]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2002.
Kalla Kálmán
Gundel (angol)
   Gundel : new Hungarian cookbook / Kálmán Kalla ; with Zoltán Halász ; introd. by George Lang ; [photos by László Csigó]. - [Budapest] : Pallas Stúdió, [2001], cop. 1998. - 194 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Goodbody, Mary
ISBN 963-9207-62-4 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 910801]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2002.
Koronczai Magdolna
   Ünnepi csemegék / Koronczai Magdolna. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 91, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-98-4 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 911048]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2002.
Kozmér György
   Magyar halételek / Kozmér György, Tusor András. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 73, [5] p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-94-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.56 *** 641.568(439)(083.12)
[AN 911042]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2002.
   Különleges torták és sütemények. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2000. - 48 p. ; 20 cm. - (B & W szakácsfüzetek, ISSN 1417-4715)
ISBN 963-9064-45-9 * fűzött : 149,- Ft
641.852(083.12)
[AN 910742]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2002.
Molnárné Bíró Erzsi
   Receptkönyv / Molnárné Bíró Erzsi ; [rajzok Urbán Péter]. - [S.l.], [2001]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-651-3 * fűzött : ár nélkül
641.561(083.12)
[AN 910627]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2002.
Norton, Sally
The ultimate beauty book (magyar)
   Nagy szépségkönyv : az arcápolás és a smink, a hajápolás és a frizurakészítés, az alakformálás és a fitness, az egészséges életmód és a helyes táplálkozás kézikönyve / Sally Norton, Kate Shapland, Jacki Wadeson ; [ford. Getto Katalin]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2000. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-367-860-9 kötött : 5990,- Ft
646.7
[AN 909669]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2002.
Péter Jánosné
   Házi tartósítás / Péter Jánosné. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Papp-Ker, [2001]. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-7336-6 fűzött : ár nélkül
641.4(083.12)
[AN 910286]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2002.
Péter Jánosné
   Salátáskönyv / Péter Jánosné. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Papp-Ker, [2001]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-7337-4 fűzött : ár nélkül
641.83(083.12)
[AN 910281]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2002.
Puskás Ildikó, T. (1947-)
   Baba-mama szakácskönyv / T. Puskás Ildikó. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-99-2 fűzött : ár nélkül
641.562(083.12) *** 613.22
[AN 911050]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2002.
Tusor András
   Ínycsiklandó vadételek / Tusor András. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9394-22-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 911055]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2002.
Tusor András
   Mikrohullám, olajsütő / Tusor András. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-95-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.539 *** 641.535.3
[AN 911043]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2002.
Tusor András
   Tésztaételek változatosan / Tusor András. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 73, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-9268-97-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 911046]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2002.
Unger Károly (1939-)
   A magyarok asztalánál : a magyar gasztronómia 1100 esztendeje / Unger Károly, Kurunczi Margit ; [fotó ... Schäffer László]. - 3. kiad. - [Budapest] : Pallas Stúdió, [2001]. - 294 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-9207-59-4 kötött : 8500,- Ft
641.568(439)(083.12) *** 930.85(439)
[AN 910925]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2376 /2002.
Gaizler Gyula (1922-1996)
   Bioetika / Gaizler Gyula ; [... sajtó alá rend. Gaizler Gyuláné Madarász Judit, Nyékyné Gaizler Judit]. - Budapest : [PPKE], 1999. - 285 p. ; 24 cm. - (Pázmány könyvek)
ISBN 963-9296-08-2 * fűzött : 1480,- Ft
179.7 *** 614.25 *** 504.75.03
[AN 431655]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2377 /2002.
Adorján Imre
   A genetika és a vallás : tanulmány / Adorján Imre. - [Miskolc] : Szerő[!], 1998. - 23 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-376-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 428927]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2002.
Andrić, Stanko
   The miracles of St. John Capistran / Stanko Andrić. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, [2000]. - X, 454 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-441.
ISBN 963-9116-68-8 kötött : ár nélkül
Giovanni da Capistrano
235.3(092)Giovanni_daCapestrano
[AN 435255]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2002.
Balthasar, Hans Urs von
Wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind (magyar)
   Ha nem lesztek olyanok mint ez a gyermek / Hans Urs von Balthasar ; [ford. Bodor Mária Anna]. - [Budapest] : Paulus Hungarus ; [Szentendre] : Kairosz, [2001]. - 93 p. ; 19 cm
ISBN 963-9406-23-6 fűzött : 1200,- Ft
244
[AN 909634]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2002.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Szentírás : Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján / [kiad. a] Szent Jeromos Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Bibliatárs., 2000. - 792, [7] p. ; 16 cm
Seregély István előszavával. - Újszövetség és Zsoltárok (borító- és gerinccím)
ISBN 963-85980-3-4 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85890-7-8)
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 431346]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2002.
Boyce, Philip
John Henry Newman (magyar)
   John Henry Newman : az életszentség eszményének születése és kibontakozása / Philip Boyce ; [ford. Puskely M. Kordia]. - Budapest : EFO K., 2000. - 46 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8243-28-7 fűzött : 280,- Ft
Newman, John Henry
282(410)(092)Newman,_J._H.
[AN 428010]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2002.
Cseri Kálmán (1939-)
   József : Isten iskolájában / Cseri Kálmán. - Budapest : Harmat, 2001, cop. 1998. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9148-10-5 fűzött : ár nélkül
222.1.07
[AN 910161]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2002.
De la Maison, Jean
Un po' di galateo anche in chiesa non guasta (magyar)
   Egy kis illemtan nem árt a templomban sem / Jean de la Maison jr. ; [... ford. Jászay Magda]. - Budapest : Don Bosco, 1999. - 63p. : ill. ; 20 cm. - (Don Bosco által alapított Katolikus olvasmányok magyar nyelvű sorozata, ISSN 1418-7388 ; 15.)
ISBN 963-8456-48-5 fűzött : ár nélkül
263.42 *** 395
[AN 428925]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2002.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 11. kiad. - Budapest : Evangélikus Sajtóoszt., 2001. - 803, [4] p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 963-7470-72-7 kötött : ár nélkül
245 *** 284.1
[AN 910550]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2002.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 12. kiad. - Budapest : Evangélikus Sajtóoszt., 2001. - 803, [5] p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 963-7470-73-5 kötött : ár nélkül
245 *** 284.1
[AN 910590]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2002.
Feuerstein, Georg
Yoga tradition (magyar)
   Yoga tradíció : szakrális történelem, irodalom, filozófia és gyakorlati lélektan / Georg Feuerstein ; [ford. Zsíros Zsuzsanna, Bakos Attila]. - Budakeszi : Mandala Véda, [2001]-. - 26 cm. - (Az igazság látnokai, ISSN 1587-3668)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-86202-4-2 *
294.527
[AN 909638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 268 p. : ill.
ISBN 963-86122-7-4 fűzött : 3100,- Ft
294.527
[AN 909642] MARC

ANSEL
UTF-82387 /2002.
Foucauld, Charles de
Dieu est amour (magyar)
   Isten a szeretet / Charles de Foucauld. - Budapest : Új Ember K., 1999. - 63 p. ; 15 cm
ISBN 963-7688-35-8 fűzött : ár nélkül
244
[AN 431339]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2002.
Gillet, Lev
Orthodox spirituality (magyar)
   Az ortodox lelkiség : a keleti kereszténység aszketikus és misztikus hagyományának körvonalai / egy keleti szerzetes (Lev Gillet archimandrita) ; [ford. Gábor Bálint József]. - [Pannonhalma] : Bencés K., cop. 1999. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-9226-05-X fűzött : ár nélkül
281.9 *** 248
[AN 431213]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2002.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Kézfogás a magasból / Gyökössy Endre ; [... sajtó alá rend. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 1999-. - 14 cm
ISBN 963-696-010-0
244
[AN 376298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17., Hogyan lesz szent a szenteste?. - 1999. - 36, [3] p.
ISBN 963-696-033-X fűzött : 130,- Ft
244
[AN 433810] MARC

ANSEL
UTF-82390 /2002.
Hadewijch
Művek (vál.) (holland, magyar)
   Hadewijch / [a bevezetést írta, a leveleket ford. és a lábjegyzeteket írta Daróczi Anikó, a látomásokat ford., a lábjegyzeteket és a kommentárt írta Balogh Tamás]. - Budapest : ELTE Néderlandisztikai Közp., 2000. - 168 p. ; 21 cm. - (Néderlandisztikai füzetek, ISSN 1585-3489 ; 5.)
Vál. a szerző leveleiből és látomásaiból holland és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 112-113.
ISBN 963-463-357-9 fűzött : ár nélkül
244(0:82-821) *** 271.961(092)Hadewijch *** 839.31-97=945.11
[AN 429943]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2002.
Hetény János (1930-)
   A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztörténete / Hetény János. - Szeged : JATE Néprajzi Tansz., 2000. - 236 p., [21] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 5.)
Bibliogr.: p. 9-11. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-319-X fűzött : ár nélkül
232.931.8(439-2Győr) *** 248.153.8(439-2Győr) *** 246.7(439-2Győr)
[AN 431712]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2002.
Joó Sándor (1910-1970)
   Mi van a halál után? / Joó Sándor. - Budapest : Kálvin, 1999. - 19 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-814-X fűzött : 70,- Ft
236.1
[AN 433843]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2002.
Joó Sándor (1910-1970)
   Mi van a halál után? / Joó Sándor. - Budapest : Kálvin, 2000. - 19 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-823-9 fűzött : 70,- Ft
236
[AN 429114]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2002.
   Konfirmációi káté / [... a rajzokat kész. Mezősiné Tóth Ágota]. - Budapest : Evangélikus Sajtóoszt., 2001. - 111 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-7470-62-X fűzött : ár nélkül
238.1 *** 284.1
[AN 910755]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2002.
Kovács András
   Jézussal ébren : imaóra az Oltáriszentség előtt / Kovács András. - Kecskemét : Korda, 2000. - 46 p. : ill., kotta ; 16 cm
ISBN 963-9097-82-9 fűzött : 250,- Ft
243 *** 248.143 *** 265.34
[AN 428362]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2002.
The Lion handbook to the Bible (magyar)
   Scolar kézikönyv a Bibliához / szerk. Pat és David Alexander ; [ford. Hazai Péter et al.]. - Budapest : Scolar, cop. 2001. - 815 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-9193-51-8 kötött : 9995,- Ft
Biblia
22.07(035)
[AN 909641]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2002.
Nyíri Tamás (1920-1994)
   Ki ez az "ember"? / Nyíri Tamás ; [közread. az] Egyházfórum Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : Egyházfórum Alapítvány, 2000. - 220 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8156-21-X fűzött : ár nélkül
Jézus
232.222
[AN 438322]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2002.
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Congregatio Generalis.
Direttorio scolopico di formazione permanente (magyar)
   A piaristák folyamatos képzésének direktóriuma / a Piarista Rend Generálisi Kongregációja ; [ford. Domokos György]. - Budapest : Kalazancius Tanulm. Közp., 2000. - 55 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 9.)
Példányszám: 300
ISBN 963-00-2591-4 fűzött : ár nélkül
271.786 *** 254.4
[AN 438678]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2002.
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Congregatio Generalis.
Direttorio scolopico di pastorale vocazionale (magyar)
   Piarista hivatásgondozási direktórium / a Piarista Rend Generálisi Kongregációja ; [ford. Domokos György]. - Budapest : Kalazancius Tanulm. Közp., 2000. - 54 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 8.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-2590-6 fűzött : ár nélkül
271.786 *** 254
[AN 438685]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2002.
   Oszlop Isten templomában : Budaker Oszkár, 1896-1952, soproni evangélikus lelkész, teológiai tanár ... / az emlékkönyvet összeáll. Zoltán László. - Sopron : Zoltán L., 2000. - 164 p. : ill. ; 30 cm
Budaker Oszkár műveinek bibliográfiája: p. 111-114. - Példányszám: 500
ISBN 963-640-630-8 * fűzött : ár nélkül
Budaker Oszkár (1896-1952)
284.1(439)(092)Budaker_O. *** 252
[AN 431650]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2002.
Pomothy Dezső (1910-)
   A Nagykanizsai Református Gyülekezet története az 1985-ig terjedő időben / Pomothy Dezső. - Nagykanizsa : Pomothy D., 2000. - 90 p. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-640-523-9 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsai Református Gyülekezet.
284.2(439-2Nagykanizsa)
[AN 428381]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2002.
Rajneesh, Bhagwan
The grass grows by itself (magyar)
   A fű nő magától / Osho ; [ford. Monori Dommi & Atmo Sasha]. - [Dunakeszi] : Amrita, cop. 2001. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-9234-05-2 fűzött : 1300,- Ft
294.321(520)
[AN 909295]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2002.
Sanders, Jim
Az Evangélium dióhéjben (német)
   Das Evangelium in Kürze / Jim Sanders ; [Übers. Judit Balassa] ; [hrsg. von Gemeinde in Christus Liebe]. - Budapest : Gemeinde in Christus Liebe, 2000. - 87 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-2429-2 fűzött : ár nélkül
244
[AN 435057]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2002.
Simon Péter (1939-)
   Aki Őelőtte jár / Simon Péter ; ill. Bosnyák Mihály. - [Mohács] : P-e, [2000]. - 210 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-210.
ISBN 963-03-9717-X fűzött : ár nélkül
244
[AN 425864]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2002.
Sulyok Elemér (1941-)
   Minden kész : széljegyzetek néhány vasárnap evangéliumi szakaszához / Sulyok Elemér. - Pannonhalma : Bencés K., 2000. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 963-9226-08-4 fűzött : ár nélkül
242
[AN 428590]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2002.
Szántai Lajos
   Az Örök Királynak leánya : Árpád-házi Szent Margit / Szántai Lajos. - Debrecen : Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyes., 1999. - 65 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 20.)
ISBN 963-03-8611-9 fűzött : ár nélkül
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
235.3(092)Margit,_Árpád-házi
[AN 424446]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2002.
   Szent József imakönyv / [szerk. ... Harmath Károly]. - Szeged : Agapé, cop. 2001. - 147 p. ; 14 cm
ISBN 963-458-242-7 fűzött : ár nélkül
248.159.5
[AN 910756]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2002.
Teres Ágoston (1931-)
Biblia és asztronómia (angol)
   The Bible and astronomy : the magi and the star in the gospel / Gustav Teres. - Budapest : Springer Orvosi K., 2000. - XV, 339 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 329-335. - Eredeti nyelven: Biblia és asztronómia
ISBN 963-699-114-6 kötött : ár nélkül
22 *** 52
[AN 427504]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2002.
Words of Jesus and Sathya Sai (magyar)
   Jézus Krisztus és Sathya Sai Baba tanításaiból / összeáll. H. K. Takyi és Kishin J. Khubchandani ; [ford. Túri Ágnes] ; [kiad. Sri Sathya Sai Szervezet Magyarországi Központja]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Sri Sathya Sai Szerv. Mo. Csop., 2001. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8936-X * fűzött : 900,- Ft (hibás ISBN 963-04-3879-8)
294.3 *** 232.33
[AN 910629]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2410 /2002.
   Burgenland településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai, 1880-1991 / [összeáll. Pálházy László] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 259 p. ; 29 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol, német nyelven is
ISBN 963-215-289-1 fűzött : 1800,- Ft
Burgenland
312.952(439.26)"1880/1991" *** 312.952(436.3)"1880/1981"
[AN 433832]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2002.
Segesvary, Victor
   A nyugati civilizáció ezredvégi válsága / Segesváry Victor. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 409 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 400-403.
ISBN 963-9406-16-3 fűzött : 2800,- Ft
316.7"19" *** 338(100)"199" *** 32(100)"199" *** 008(100-15)"199/200"
[AN 909748]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2002.
   Társadalmi kommunikáció / szerk. Béres István, Horányi Özséb ; [szerzők Bereczkei Tamás et al.]. - Budapest : Osiris, 2001. - 415 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 299-355.
ISBN 963-379-551-6 kötött : 2980,- Ft
316.77(075.8)
[AN 910411]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2413 /2002.
Draviczky Imre
   Leánykérés - kézfogó - lakodalom Hajdúnánáson a XX. század fordulójától napjainkig / Draviczky Imre. ; [kiad. a Hajdúnánási Szellemi Műhely]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Szellemi Műhely, 1999. - 103 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-03-9225-9 fűzött : ár nélkül
392.51(=945.11)(439-2Hajdúnánás)
[AN 429640]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2002.
   Az egynapos király : tréfás magyar népmesék / vál. és szerk. Boldizsár Ildikó ; Keresztes Dóra rajz. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 144, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 963-9380-38-5 kötött : 1990,- Ft
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 909646]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2415 /2002.
Koreny Ágnes
   Az Európai Unió : tájékoztatási segédlet / Koreny Ágnes, Csákó Beáta, Kas Nóra. ; [közread. a] Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Országgyűlési Könyvtár. - Budapest : M. Kvtárosok Egyes. : Országgyűlési Kvtár, 2000. - 286 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-256., p. 267-269. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-00-2606-6 fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62)(031)
[AN 428435]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2002.
Lőrincné Istvánffy Hajna (1943-)
   Az európai integráció fejlődése : pénzügyi-valutáris integráció a Római Szerződéstől az ezredfordulóig / Lőrincné Istvánffy Hajna. - Budapest : M. Posta, 1999. - 42 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-44-4 * fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 434617]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2002.
Somogyi Ferenc (1945-)
   Magyarország az európai integráció útján / Somogyi Ferenc. - Budapest : M. Posta, 1999. - 33 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-38-X * fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 434637]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2002.
Zinner Tibor (1948-)
   A kádári megtorlás rendszere / Zinner Tibor. - [Budapest] : Hamvas Int., 2001. - 449 p. ; 24 cm. - (Arc és álarc, ISSN 1587-7949)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8565-8 fűzött : 2900,- Ft
323.282(439)"1956/1963"
[AN 909269]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2419 /2002.
Barta László
   Az 1956-os forradalom Szentesen / Barta László ; [kiad. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Önkormányzat, 2000. - 121 p. ; 25 cm
ISBN 963-03-8140-0 fűzött : ár nélkül
Szentes
943.9-2Szentes"1956"
[AN 435797]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2002.
   Békés megye kunhalmai / szerk. Szelekovszky László. ; [közread. a Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület]. - Békéscsaba : Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyes., 1999. - 64 p., [8] t., [18] fol. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-03-7280-0 fűzött : ár nélkül
Békés (megye)
903/904(439.175) *** 504.54(439.175)
[AN 431662]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Honszerző Árpád / Benedek Elek. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 161 p. ; 20 cm
Történelmi olvasókönyv
ISBN 963-9330-57-4 fűzött : ár nélkül
943.9(02.053.2)
[AN 910288]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2002.
Birckenstein, Anton Ernst Burckhard von
   Ertz-herzogliche Handgriffe des Zirckels und Linials, oder Ausserwehlter Anfang zu denen mathematischen Wissenschaften ... / beschrieben von ... Anthoni Ernst Burckhard von Birckenstein ; vorgelegt und mit einer Studie von György Rózsa ; [Hrsg.] ... Országos Széchényi Könyvtár. - Faksausg. - [Budapest] : Balassi : OSZK, cop. 2001. - 184, [9] p. : ill. ; 20 cm + mell. (22 p.)
Nypoort, Justus van der rézmetszeteivel. - Das Geometriebuch des Kronenprinzen = A trónörökös mértankönyve (borító- és gerinccím). - Eredeti kiadása: Wienn : Verfasser, 1686. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött IV. Math. u. 56 és IV. Math. u. 56b egymást kiegészítő kötetek FM/9/482 jelzetszámú mikrofilmjei alapján
ISBN 963-506-448-9 kötött : 3000,- Ft
930.85(439)"16" *** 76(492-89)(092)Nypoort,_J. *** 514(078)
[AN 909555]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2002.
Burián István (1851-1922)
   Báró Burián István naplói, 1907-1922, báró Burián István távirati könyvei, 1913-1915 a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában / [szerk. ... Horváth Erzsébet, Tenke Sándor]. - Budapest : Mo. Reform. Egyh. Zsinati Lvt., 1999. - 375 p. ; 25 cm. - (A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának forráskiadvány sorozata, ISSN 1586-2046 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-9378-6 fűzött : ár nélkül
943.6/.9"190/191"(093) *** 894.511-94
[AN 435586]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2002.
   Előadások Padányi Viktorról / [szerk. Bognár József]. - [Budapest] : Veltelini BT, [2000]. - 81, [16] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-9588-6 fűzött : ár nélkül
Padányi Viktor (1906-1963)
930.1(439)(092)Padányi_V.
[AN 438337]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2002.
   Fénnyel írott történelem : Magyarország fotókrónikája, 1845-2000 / [a bevezetést írta Stemlerné Balog Ilona] ; [szerk. Jalsovszky Katalin és Stemlerné Balog Ilona] ; [a képeket vál. és a képszövegeket írta Baji Etelka et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 225, [2] p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-208-722-4 kötött : 6250,- Ft
943.9(084.12)
[AN 909038]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2002.
Görföl Jenő
   "Pacsirtaszót hallok megint" : csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl / Görföl Jenő, Limpár Péter. - Mosonmagyaróvár : BmegB, 2000. - 148 p. : ill., színes ; 21 cm
Gerinccím: Csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl. - Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 963-00-2770-4 fűzött : ár nélkül
Felvidék
943.922"1848/1849" *** 726.825(439.22)"1848/1849"
[AN 428623]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2002.
   Honfoglaláskori emlékhely, Somogyfajsz / [kiad. MAGÉSZ Magyarországi Acélszerkezet Gyártók - Építők Szövetsége]. - [Dunaújváros] : MAGÉSZ, [2000]. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-2837-9 fűzött : ár nélkül
Somogyfajsz
943.9"08" *** 904(439)"08" *** 669.1 *** 069(439-2Somogyfajsz)(036)
[AN 430396]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2002.
Iván Zsuzsanna
   Ajánló bibliográfia az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megünnepléséhez / [összeáll. Iván Zsuzsanna, Karika Erzsébet]. - Balatonfüred : Vár. Kvt., 2000. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (A balatonfüredi Városi Könyvtár bibliográfiai kiadványai, ISSN 1586-2488 ; 1.)
ISBN 963-00-2501-9 fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1849":016 *** 394.46
[AN 436980]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2002.
Karsai Mihály
   Medgyesegyháza története / [írta és összeáll.] Karsai Mihály. - [Medgyesegyháza] : [Szerző], 1993-. - 21 cm
A 3. kötetet kiad. az Anda Romani Kultura Alapítvány
ISBN 963-450-452-3 *
Medgyesegyháza
943.9-2Medgyesegyháza
[AN 91298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., 1920-1944. - 1998. - 172 p. : ill.
ISBN 963-85304-5-6 fűzött : ár nélkül
943.9-2Medgyesegyháza
[AN 430204] MARC

ANSEL
UTF-82430 /2002.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Harmadszor Nyugat felé / Kopátsy Sándor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 379 p. ; 24 cm
ISBN 963-9114-54-5 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9114-53-7)
943.9(0:82-4)
[AN 909339]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2002.
Kovács Péter
   Vicus és castellum kapcsolata az alsó-pannóniai limes mentén / Kovács Péter. - Piliscsaba : PPKE BTK, 1999. - 188, [100] p. : ill. ; 24 cm. - (Studia classica, ISSN 1585-1109 ; 1.)
Bibliogr.: p. 175-186.
ISBN 963-03-8074-9 fűzött : ár nélkül
904(398.6) *** 904(439.11)"00/04" *** 355.457.1(398.6)
[AN 411064]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2002.
Lomax, Bill
Hungary, 1956 (magyar)
   Magyarország, 1956 / Bill Lomax. ; ford. és jegyzetekkel ell. Krassó György. - Budapest : AB Független K., 1986. - 255 p. ; 14 cm
Bibliogr.: p. 251-255.
ISBN 963-03-8943-6 * fűzött : 500,- Ft
943.9"1956"
[AN 412275]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2002.
   A Magyar Nemzeti Múzeum őskori aranykincsei : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 2000. V. 18. - VII. 16. / [főszerk. Kovács Tibor, Raczky Pál] ; [rend. Hámori László] ; [a Magyar Nemzeti Múzeum ... és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézet közös kiadása]. - Budapest : MNM : ELTE Régészettudományi Int., 2000. - 127, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [130-131]., és a tanulmányok végén
ISBN 963-9046-48-5 kötött : ár nélkül
903(439) *** 739.1(439)"63" *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 433722]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2002.
   "Rákóczi urunk... hadaival itten vagyunk" : [emlékülés] : [Szatmárnémeti, 1999] / szerk. Takács Péter ; [közread. az] Erdély-történeti Alapítvány, Periférián Alapítvány. - Derbrecen[!] : Erdély-tört. Alapítvány ; Nyíregyháza : Periférián Alapítvány, 2000. - 143 p. ; 20 cm
A Szatmárnémeti Kölcsey Kör által rendezett tudományos tanácskozás anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2539-6 fűzött : ár nélkül
943.9"1703/1711"(092)Rákóczi_F.,II. *** 061.3(498.4-2Szatmárnémeti)
[AN 431174]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2002.
   Száz rejtély a magyar történelemből / [főszerk. Halmos Ferenc] ; [szerk. Katona Imre József] ; [... szerzői Bencze László et al.] ; [... fotóit Aczél Eszter et al. kész.]. - Budapest : Gesta, 2001. - 209 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-8229-63-2 kötött : 3480,- Ft
943.9(089.3)
[AN 910863]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2436 /2002.
Bathó Edit, H.
Élet a jászok földjén (angol)
   Life on the land of the Jazygians : guide to the permanent exhibition of the Jazygian Museum / [... written by Hortiné Edit Bathó, László Selmeczi, Ferenc Buschmann]. - Jászberény : Jazygian Mus. Cult. Found., 1999. - 26 p. : ill. ; 25 cm. - (Jazygian booklets,, ISBN 0237-224X ; ; 27.)
ISBN 963-03-6865-X fűzött : ár nélkül
908.439Jászság *** 069(439-2Jászberény)(036)
[AN 435638]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2002.
Bathó Edit, H.
Élet a jászok földjén (német)
   Das Leben im Land der Jászen : Anleitung zur ständigen Ausstellung des Jász-Museums / [... geschrieben von Edit Bathó Horti, László Selmeczi, Ferenc Buschmann] ; [... Übers. Thomas Tischer, Katalin Konkoly Gazda]. - Jászberény : Kulturelle Stiftung für das Jász-Museum, 1999. - 28 p. : ill. ; 25 cm. - (Broschüre der Jászság,, ISBN 0237-224X ; ; 27.)
ISBN 963-03-6864-1 fűzött : ár nélkül
908.439Jászság *** 069(439-2Jászberény)(036)
[AN 435650]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2002.
Bokor József
   Európán kívüli turizmus / írta és szerk. Bokor József. - [Békéscsaba] : Booklands 2000, cop. 1999. - 253 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-03-8436-1 fűzött : ár nélkül
914/919(036)
[AN 427892]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2002.
Czellár Katalin (1933-)
   Sopron / Czellár Katalin ; [a fényképeket Czellár Katalin és Ipach Ildikó kész.]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2001. - 248 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Magyar városok, ISSN 0134-1812)
ISBN 963-243-854-X kötött : ár nélkül
Sopron
914.39-2Sopron(036)
[AN 911445]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2002.
Erdődy Gyula
   Nagypall község története / Erdődy Gyula ; [közread.] Nagypall Község Önkormányzati Képviselőtestülete. - Nagypall : Önkormányzat, 2000. - 166 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-3045-4 fűzött : ár nélkül
Nagypall
908.439-2Nagypall *** 943.9-2Nagypáll
[AN 438325]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2002.
Jablonkay Mária
   Solymár, látnivalók / [Jablonkay Mária]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 628.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-327-1 fűzött : ár nélkül
Solymár
908.439-2Solymár(036)
[AN 432951]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2002.
Kis Csaba (1930-)
   Franciaország / Kis Csaba ; [fotók Borsai Lipót et al.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2001], cop. 1995. - 672 p., [24] t. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1995. máj. 20.
ISBN 963-243-849-3 kötött : 2600,- Ft
Franciaország
914.4(036)
[AN 910665]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2002.
Konstam, Angus
Atlas of the great age of exploration (magyar)
   Híres felfedezések történelmi atlasza, 1492-1600 / [Angus Konstam] ; [ill. Oliver Frey] ; [ford. Máté J. György, Sziklai István, Zánthó Róbert]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 963-9283-11-8 kötött : 4780,- Ft
910.4(100)"14/15" *** 930.9"14/15" *** 912(100)
[AN 909550]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2002.
Koppány Tibor (1928-)
   Taliándörögd, műemlékek / [Koppány Tibor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 624.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-319-0 fűzött : ár nélkül
Taliándörögd
908.439-2Taliándörögd(036)
[AN 432950]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2002.
Randé Jenő (1922-)
   Egyiptom / Randé Jenő ; [fotók Antall Péter et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2001, cop. 1997. - 488 p., [72] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1996. okt.
ISBN 963-243-847-7 kötött : 2800,- Ft
Egyiptom
916.20(036)
[AN 910672]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2002.
Sipos Károly
   Régi keszi történetek / Sipos Károly. - Dunakeszi : Szerző, 2000. - 126 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-640-585-9 fűzött : 700,- Ft
Dunakeszi
908.439-2Dunakeszi(0:82-94)
[AN 438331]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2002.
Szentirmai József
   Németország / Szentirmai József ; [fotók Bereznay István et al.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2001, cop. 1993. - 543 p., [40] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1992. jan. 15.
ISBN 963-243-856-6 kötött : 2400,- Ft
Németország
914.30(036)
[AN 910659]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2002.
Treszl, Anton
   Tarian : ein ungarndeutsches Dorf und seine Umgebung 2. = Tarján : egy magyarországi német falu és környéke / Anton Treszl. - [Tarján] : [Polgármesteri Hiv.], cop. 1998. - 328 p. : ill. ; 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, AN 833961. - Közread. Tarján Polgármesteri Hivatala. - Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 963-03-6181-7 fűzött : ár nélkül
Tarján
908.439-2Tarján(=30)
[AN 375794]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2002.
   Vas megye = Komitat Vas = County Vas = Pay [!] Vas / [szerk. Fazakas Péter et al.] ; [a bev. tanulmányokat írták Ambrus Lajos et al.] ; [Németh József ... et al. fotójával] ; [... a Savaria Tourist kiadványa]. - Szombathely : Savaria Tourist, [2001]. - [140] p. : ill., színes ; 28 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-7333-17-7 * kötött : ár nélkül
Vas (megye)
908.439.111(084.12) *** 77.04(439)
[AN 910895]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2002.
Viczenik Dénes
   Mexikó / Viczenik Dénes ; [fotók Viczenik Dénes, Ipach Ildikó]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2001], cop. 1985. - 506 p., [72] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1999. jan. 31.
ISBN 963-243-798-5 kötött : 2600,- Ft
Mexikó
917.2(036)
[AN 910680]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2002.
Zsiga Tibor (1939-)
   Jántól Csonkahegyhátig : adalékok Csonkahegyhát község történetéhez / Zsiga Tibor ; kiad. Csonkahegyhát Önkormányzata. - Zalaegerszeg [!Csonkahegyhát] : Önkormányzat, 2000. - 61 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 963-00-2671-6 fűzött : ár nélkül
Csonkahegyhát
908.439-2Csonkahegyhát *** 943.9-2Csonkahegyhát
[AN 436754]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2452 /2002.
Becsei Zsuzsa
   Adóeljárási törvény - magyarázatokkal, 2001 / [szerzők Becsei Zsuzsa, Bordács Ágnes, Nánai Györgyné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.4. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 404 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. ápr. 30.
ISBN 963-9142-82-4 kötött : ár nélkül
351.713(439)(094) *** 336.2(439)(036)
[AN 910883]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2002.
Breznay Tibor
   A munka törvénykönyve egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal, 2001 / Breznay Tibor. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 434 p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-79-4 kötött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 910887]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2002.
   Az egyházi törvénykönyv : a Codex iuris canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal / szerk., ford. és a magyarázatot írta Erdő Péter. - 4. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 1248 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-245-4 kötött : ár nélkül
348.1/.7(094)
[AN 910691]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2002.
   Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára / szerk. Petrétei József ; [a köt. szerzői Csefkó Ferenc et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2000. - 353 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 126.)
A tanulmányok váltakozva magyar, német és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Ádám Antal műveinek bibliográfiája: p. 325-347. - Példányszám: 500. - A tartalomjegyzék német, angol, francia nyelven is
ISBN 963-641-704-0 kötött : ár nélkül
342(439) *** 012Ádám_A.
[AN 431649]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2002.
European convention for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (magyar)
   Európai egyezmény a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről és kiegészítő jegyzőkönyvei / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2000. - 27 p. ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-86051-7-0 * fűzött : ár nélkül
342.721(4)(094.2)(036) *** 343.63(4)(094.2)(036)
[AN 431227]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2002.
Ferencz Győző
   Munkajogi szabályok a közoktatásban / Ferencz Győző. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : OKKER, [2001]. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 963-9228-38-9 fűzött : 1080,- Ft
349.2(439)(036) *** 371.1(439)(036)
[AN 910639]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2002.
Fribiczer Gabriella
   Közbeszerzés az Európai Unióban / Fribiczer Gabriella. - Budapest : M. Posta, 1999. - 48 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-32-0 * fűzött : ár nélkül
351.712.2(4-62)
[AN 434631]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2002.
Gyuris György (1940-)
   Ruszoly József munkássága, 1959-1999 / Gyuris György. - Szeged : Somogyi-kvt., 2000. - 137 p. ; 20 cm. - (A Somogyi-könyvtár kiadványai, ISSN 0324-7392 ; 38.)
ISBN 963-659-006-0 fűzött : 300,- Ft
Ruszoly József (1940-)
34:016 *** 012Ruszoly_J
[AN 429657]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2002.
   Határellenőrzés az Európai Unióban / Sallai János [et al.] ; szerk. Virányi Gergely ; [kiad. a] Hanns Siedel Alapítvány. - Budapest : Hanns Seidel Alapítvány, 2000 : OpenArt. - 268 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 963-00-2582-5 fűzött : ár nélkül
European Union.
351.756(4-62)(094.2)
[AN 430555]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2002.
Kecskés László (1953-)
   Az Európai Közösség joga, különös tekintettel a jogharmonizációra / Kecskés László. - Budapest : M. Posta, 1999. - 53 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7055-37-1 * fűzött : ár nélkül
34(4-62) *** 34(439) *** 340.137.3(439) *** 656.8(4-62)
[AN 434619]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2002.
   KRESZ : a közúti közlekedés szabályai és értelmezésük / [szerk. Hack Emil]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média Divízió, cop. 2001. - 220 p., [4] t. : ill., színes ; 17 cm
Lezárva: 2001. aug.
ISBN 963-86129-9-1 fűzött : 1200,- Ft
351.811(439)(094) *** 656.1.05(439)(094)
[AN 910753]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2002.
Kurucz Mihály
   A víz- és földvédelmi jog vázlata / Kurucz Mihály ; [közread. az] ELTE Jogi Továbbképző Intézet ... - Budapest : ELTE Jogi Továbbk. Int., 2000. - 145 p. ; 24 cm
ISBN 963-7462-87-2 * fűzött : ár nélkül
349.6(439)(075.8)
[AN 910384]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2002.
   Magyar Honvédség Katonai Fogház története : 1954. november 25 - 1999. november 25. - [Budapest] : [MH], [1999]. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-2883-2 * fűzött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség. Katonai Fogház.
343.818(439)(091) *** 356.354(439)(091)
[AN 436002]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2002.
Magyarország. Legfelsőbb Bíróság.
   A Legfelsőbb Bíróság polgári, gazdasági, közigazgatási, munkaügyi jogegységi határozatai, irányelvei, elvi döntései, állásfoglalásai / [szerk. Cserni János, Réczey Katalin] ; [közread. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Személyzeti és Oktatási Főosztály]. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolg. Tanács Hiv., 2000. - 416 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. márc. 31.
ISBN 963-00-3535-9 * fűzött : ár nélkül
347(439)(094.92) *** 349.2(439)(094.92) *** 351.95(439)(094.92)
[AN 434840]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2002.
Morvayné Vígh Katalin
   Az EU versenyjoga és a postai szolgáltatások / Morvayné Vígh Katalin, Tóth Tihamér. - Budapest : M. Posta, 1999. - 68 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-45-2 * fűzött : ár nélkül
347.776(4-62) *** 656.8(4-62)
[AN 434613]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2002.
   A munka törvénykönyve, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények. - [Kaposvár] : Menta Kv., [2001]. - 96 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. nov. 15.
ISBN 963-86154-3-5 fűzött : 1290,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 909644]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2002.
   A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 75 éves jubileumi évkönyve / [szerk. Borsy Zoltán]. - [Nyíregyháza] : [Ügyvédi Kamara], 2000. - 70 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-3616-9 * fűzött : ár nélkül
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara.
347.965.8(439-2Nyiregyháza)(091)
[AN 438341]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2002.
   Szerzői jog. - Budapest : Saldo, [2000]. - 73 p. ; 17 cm. - (Zsebkönyv sorozat, ISSN 1585-3322 ; 3.)
ISBN 963-621-938-9 fűzött : 750,- Ft
347.78(439)(094)(036)
[AN 430881]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2002.
   Társadalmi szervezetek a jogalkotásban / [... szerk. Fridli Judit, Paskó Ildi] ; [... írták Dénes Balázs et al.] ; [kiad. a Társaság a Szabadságjogokért]. - Budapest : TASZ, 2000. - 56 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-2860-3 fűzött : ár nélkül
347.19(439)"199" *** 340.134(439)"199" *** 316.334.3(439)"199" *** 061.2
[AN 433799]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2471 /2002.
Bohrer, David
America's special forces (magyar)
   Amerikai különleges alakulatok / David Bohrer ; [ford. Sallér Imre]. - [Budapest] : Gulliver, [2001]. - 127 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9232-23-8 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok. Army.
355.318(73)
[AN 909071]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2002.
Bús János (1961-)
   Béke poraikra.. / [írták Bús János és Szabó Péter] ; [kiad. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a] Varietas '93 Kft. - Budapest : Varietas '93 Kft. : Hadtört. Int. és Múz., 1999-. - 29 cm
ISBN 963-00-2545-0 *
355.48(439)"1941/1945"(092)
[AN 414938]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. - 2001. - 1071 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 1065.
ISBN 963-00-8701-4 kötött : 6800,- Ft
355.48(439)"1941/1945"(092)
[AN 909553] MARC

ANSEL
UTF-82473 /2002.
Csiffáry Gergely (1948-)
   Heves megye II. József-kori katonai leírása, 1783-1785 / Csiffáry Gergely, B. Huszár Éva. - Eger : [Heves M. Lvt.], 1999. - 229 p., [4] t. fol. : ill., térk. ; 29 cm + 2 térk. (46x33 cm)
Közread. a Heves Megyei Levéltár. - A tanulmány magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 50-53. - Példányszám: 300. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7242-15-5 fűzött : ár nélkül
355(439.133)"178" *** 911.2(439.133)
[AN 429005]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2002.
   Kelet-magyarországi és erdélyi kora Árpád-kori védelmi rendszerről készült térkép / [... összeáll. Laár Tibor]. - [Budapest] : [MTESZ], 2000. - 40 p. : ill. ; 29 cm
Az 1999. szept. 20-án Budapesten a Műszaki Természettudományi Egyesületek Szövetsége és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által rendezett tanácskozás anyaga
ISBN 963-8012-95-1 * fűzött : ár nélkül
355.457.1(439)"09/12"(084.3) *** 943.9"09/12" *** 728.81(439)"10/12" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 434369]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2002.
Sárközi Sándor
   Fénycsóvák a Börzsönyben : Nagyoroszi helyőrség és a légvédelmi tüzérlőtér története, 1950-2000 / Sárközi Sándor. - Budapest : Honvéd K., 2000. - 79 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9065-75-7 fűzött : ár nélkül
355(439-2Nagyoroszi)
[AN 430241]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2476 /2002.
Ható Katalin, F.
   Adatbiztonság, adatvédelem / F. Ható Katalin. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Számalk K., 2001. - 163, [5] p.. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [165-166].
ISBN 963-553-417-5 * fűzött : ár nélkül
659.2.012.8
[AN 910804]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2002.
Majtényi László (1950-)
   Az adatvédelem Magyarországon és az Európai Unióban / Majtényi László. - Budapest : M. Posta, 1999. - 67 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7055-33-9 * fűzött : ár nélkül
659.2.012.8(4-62) *** 659.2.012.8(439)
[AN 434593]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2002.
   Mobil információs társadalom : tanulmányok / szerk. Nyíri Kristóf. - Budapest : MTA Filozófiai Kutint., 2001. - 145 p. : ill. ; 23 cm. - (A 21. század kommunikációja, ISSN 1588-211X)
A Westel és az MTA Filozófiai Kutatóintézete "Mobil Információs Társadalom Kutatási Programja" keretében Dunabogdányban, 2001. márc. 10-11-én megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-6841-9 fűzött : 1490,- Ft
659.2 *** 681.3.004.14 *** 316.7 *** 061.3(439-2Dunabogdány)
[AN 908859]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2002.
   Networkshop 2000 : Gödöllő, Szent István Egyetem, 2000. április 18-20. : konferencia anyag : magyar és angol kivonatok / [szerk. Fulajtár Pál] ; [rend., közread. a] Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Program. - [Budapest] : NIIF Iroda, cop. 2000. - 96 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-3411-5 * fűzött : ár nélkül
659.2 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 430896]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2480 /2002.
Asztalos László György (1953-)
   A magyar biztosításügy (európai) jogharmonizáltsága / Asztalos László György, Bősze Anikó. - Budapest : M. Posta, 1999. - 24 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-35-5 * fűzött : ár nélkül
368(439) *** 368(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 434634]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2002.
Bácskai Tamás (1925-)
   Euró - ország és Magyarország : az euró bevezetésének hatása a pénzpiacokra és Magyarországra / Bácskai Tamás. - Budapest : M. Posta, 1999. - 39 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-42-8 * fűzött : ár nélkül
336.744(4-62) *** 336.7(439)
[AN 434615]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2002.
Balázs Péter (1941-)
   Az Európai Közösség külkapcsolatai és a magyar - EK viszony története / Balázs Péter. - Budapest : M. Posta, 1999. - 39 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7055-40-1 * fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 339.9(439) *** 327.39(4-62)
[AN 434621]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2002.
Baranovszky György
   Fogyasztóvédelem : fogyasztóvédelem az Európai Unióban és a Európai Uniós csatlakozás előtt álló Magyarország fogyasztóvédelmi helyzete / Baranovszky György, Huszay Gábor. - Budapest : M. Posta, 1999. - 46 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-41-X * fűzött : ár nélkül
366.5(439) *** 366.5(4-62)
[AN 434626]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2002.
Blahut Jánosné
   Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a személyi jövedelemadóról és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény végrehajtásához, valamint a járulékrendszer átalakítására és a járulékfizetésre vonatkozó szabályok alkalmazásához / Blahuth Jánosné, Altorjainé Eisenberg Judit. - Budapest : Perfekt, 2000. - 346 p. : ill. ; 29 cm + 2 mell.
A mellékletben az "Intézményi kifizetések bejelentésére szolgáló bizonylat minta és segédlet a kifizetések bejelentéséhez"c. dokumentumokkal. - SZJA útmutató (gerinccím)
ISBN 963-394-382-5 fűzött : 2968,- Ft
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
336.61(439)(036) *** 336.272(439)(036) *** 369.044(439)(036)
[AN 428743]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2002.
Burgerné Gimes Anna (1931-)
   A közép-európai átalakuló országok gazdaságának és mezőgazdaságának összehasonlító elemzése / Burgerné Gimes Anna. - [Budapest] : Századvég, 2001. - 196 p. ; 24 cm. - (Tanítani, ISSN 1586-1481 ; 3.)
Bibliogr.: p. 190-193.
ISBN 963-9211-27-3 kötött : 1960,- Ft
338(4-11) *** 338.43(4-11)
[AN 909731]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2002.
Fejes Péterné
   Az igazgatósági végrehajtási letéti számla kezelése / [szerzők Fejes Péterné, Igazné Hámori Éva, Szigetvári Zsuzsanna] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II. 101. - [Budapest] : Kompkonzult, 2000. - 138 p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-55-7 * fűzött : ár nélkül
657.446
[AN 434517]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2002.
Gács János (1948-)
   Alternative scenarios for Hungary's accession and macroeconomic development / by János Gács. - Budapest : Kopint-Datorg, 2000. - 61 p. ; 29 cm. - (Kopint-Datorg discussion papers, ISSN 1216-0725 ; 60.)
Bibliogr.: p. 58-61.
ISBN 963-7275-76-2 fűzött : ár nélkül
330.35(439)"1989/199" *** 330.5(439)"1989/199"
[AN 431714]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2002.
Hoós János (1938-)
   Globalisation, multinational corporation and economics / János Hoós. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7706-2 fűzött : ár nélkül
334.726 *** 339.9
[AN 431651]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2002.
Jakab M. Zoltán
Hová tart a külkereskedelmi integráció? (angol)
   How far has trade integration advanced? : an analysis of actual and potential trade of three Central and Eastern European countries / Zoltán M. Jakab, Mihály András Kovács, András Oszlay. - Budapest : Nat. Bank of Hungary, 2000. - 53 p. : ill. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2000/1.)
Bibilogr.: p. 31-32.
ISBN 963-9057-74-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9057-55-X)
339.56(4-11)
[AN 435912]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2002.
Jakab M. Zoltán
   Hová tart a külkereskedelmi integráció? : becslések három kelet-közép-európai ország egyensúlyi külkereskedelmére / Jakab M. Zoltán, Kovács Mihály András, Oszlay András. - Budapest : MNB, 2000. - 66 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2000/1.)
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 963-9057-55-X fűzött : ár nélkül
339.56(4-11)
[AN 435904]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2002.
   A kamara : Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 1994-1999 / [szerk. és összeáll. Bódizs Mária]. - [Szombathely] : Vas M. Keresk. és Iparkamara Kht., [2000]. - [27] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-3663-0 * fűzött : ár nélkül
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Szombathely)
334.788(439-2Szombathely)
[AN 436479]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2002.
Langer Katalin
   Üzleti kommunikáció / Langer Katalin, Raátz Judit. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-1955-2 fűzött : ár nélkül
658.1.012.63(078) *** 65.013(078)
[AN 911225]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2002.
Lauf László
   Részvényelemzésről egyszerűen : [gyakorlati kézikönyv kisbefektetőknek a részvényárfolyamok számítógépes elemzéséről] / Lauf László. - 2. kiad. - Budapest : Perfekt, 2000. - 129 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-394-404-X * fűzött : 2033,- Ft (hibás ISBN 963-394-360-4)
336.763(036)
[AN 434867]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2002.
Lőrinczi Gyula
   Vállalkozásgazdaságtan / Lőrinczi Gyula ; távoktatásra szerk. Domján Erika. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Számalk K., 2000. - 332 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-553-411-6 * fűzött : ár nélkül
658.1(035)
[AN 910803]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2002.
   Magyar vámkódex 2000 / [szerk. Hornok Arnold, Kovács Csaba, Tóth Erzsébet]. - Budapest : West End, [2000]. - 3 db ; 24 cm
Lezárva: 2000. febr. 8.
ISBN 963-00-3306-2 * (hibás ISBN 963-04-6431-4)
336.41(439)(094)
[AN 428520]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A vámtörvény és a vámtarifatörvény, valamint a végrehajtásukra kiadott rendeletek egységes szerkezetbe foglalt gyűjteménye. - 374 p.
ISBN 963-00-3307-0 * fűzött : 2240,- Ft
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról
1995. évi CI. törvény a vámtarifáról
336.41(439)(094)
[AN 428525] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A vámtörvény végrehajtásáról szóló pénzügyminiszteri rendelet, az EV kitöltésének szabályai és az alkalmazandó kódok, a VPOP utasításai. - 534 p.
ISBN 963-00-3308-9 * fűzött : 3080,- Ft
336.41(439)(094)
[AN 428528] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A vámmal együtt fizetendő adók és díjak, az áruforgalmat korlátozó rendelkezések, a devizatörvény és végrehajtási rendelete, nemzetközi vámokmányok, mezőgazdasági exporttámogatás. - 328 p.
ISBN 963-00-3309-7 * fűzött : 1680,- Ft
336.41(439)(094)
[AN 428536] MARC

ANSEL
UTF-82496 /2002.
   Marketingkutatás az agrárgazdaságban / szerk. Lehota József ; [írta Horváth Ágnes et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2001. - 233 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 963-9358-25-8 fűzött : 2100,- Ft
339.138(075.8) *** 338.43
[AN 909637]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2002.
   Mit tegyek, hogy tőlem vásároljanak?! : 10 év sikeres eladói tapasztalata Magyarországon / szerzők Árpádi László [et al.]. - Budapest : Media Nox, 2001. - 452 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86117-2-3 fűzött : 4200,- Ft
658.846
[AN 909596]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2002.
Papp Sándor
   A távközlési szektor szabályozása - liberalizáció az EU-ban és Magyarországon 1987 és 1999 között / Papp Sándor, Tompa Ferenc. - Budapest : M. Posta, 1999. - 44 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7055-39-8 * fűzött : ár nélkül
338.2(439) *** 338.2(4-62) *** 338.47(439) *** 338.47(4-62)
[AN 434641]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2002.
Pulay Gyula (1956-)
   EU foglalkoztatási trendek a postai szektorban / Pulay Gyula. - Budapest : M. Posta, 1999. - 41 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-34-7 * fűzött : ár nélkül
331.5(4-62) *** 656.8(4-62)
[AN 434612]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2002.
Schmidt Alexandra
   Human- und Kulturmanagement : Kommunikationstraining für Fortgeschrittene / Schmidt Alexandra, Gradwohl Eszter ; [kiad. JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet]. - [Pécs] : JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., [2000]. - 105 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-641-717-2 * fűzött : ár nélkül
658.3(078) *** 374(078)
[AN 430347]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2002.
Solt Katalin (1952-)
   Mikroökonómia / Solt Katalin. . - 4. átd., bőv. kiad. - Tatabánya : TRI-Mester, 2001. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
ISBN 963-00-7797-3 fűzött : ár nélkül
Főiskola
330.101.542(075.8)
[AN 910343]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2002.
Szabó Mária
   Példatár a költségvetési szervek számviteléhez : példák, gyakorló feladatok, kiegészítő szöveges magyarázatok / Szabó Mária. - Budapest : Perfekt, 1999. - 357 p. ; 29 cm
Lezárva: 1999. aug.
ISBN 963-394-369-8 fűzött : 3800,- Ft
336.61(439)(036) *** 657(439)
[AN 428739]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2002.
   Tájékoztató a muzeális intézmények, a könyvtári, a közművelődési, levéltári intézmények fenntartói és igazgatói számára "A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet" végrehajtásához / [közread. a] Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. - Budapest : NKÖM, 2000. - 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-3495-6 * fűzött : ár nélkül
331.36(439)(094) *** 069(439) *** 026/027(439) *** 374(439) *** 930.25(439)
[AN 436710]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2002.
   Térbeli elrendezés és a vállalat / szerk. Gregory Asworth, Bora Gyula ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságföldrajz Tanszék. - Budapest : BKE, 1999. - 2 db (510 p.) ; 24 cm
ISBN 963-503-246-3 * fűzött : ár nélkül
334.72(439) *** 911.3(439) *** 658.1
[AN 430312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [4], VI, 257 p. : ill.
ISBN 963-503-229-3
334.72(439) *** 658.1 *** 911.3(439)
[AN 430314] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 258-510.
Bibliogr.: p. 483-510.
ISBN 963-503-245-5 *
334.72(439) *** 658.1 *** 911.3(439)
[AN 430316] MARC

ANSEL
UTF-82505 /2002.
Titkos Csaba
   Csoportmunka a 90-es években / Titkos Csaba ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - Bőv. 2. kiad. - Pécs : PTE, 2000. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156-160.
ISBN 963-641-539-0 fűzött : ár nélkül
331.103.244
[AN 428488]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2002.
   Útmutató az adóhatósági jegyzőkönyv és határozat összeállításához, 2000 / [... szerk. Bordács Ágnes, Ferenczy Judit, Kóbor Józsefné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II. 102. - [Budapest] : Kompkonzult, [2000]. - 293 p. ; 29 cm
Belső használatra
ISBN 963-9142-92-1 * fűzött : ár nélkül
336.2.027(439)(083.76) *** 657.6(083.76) *** 351.713(439)(083.76)
[AN 910879]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2002.
Valkovszky Sándor
   Estimates of and problems with core inflation in Hungary / Sándor Valkovszky, János Vincze. - Budapest : Nat. Bank of Hungary, 2000. - 19, [8] p. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2000/2.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-9057-56-8 fűzött : ár nélkül
336.748.12(439)"199"
[AN 435917]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2002.
Valkovszky Sándor
   A magyar lakáspiac helyzete / Valkovszky Sándor. - Budapest : MNB, 2000. - 55 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2000/3.)
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 963-9057-57-6 fűzött : ár nélkül
332.8(439)
[AN 435909]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2002.
Virág Miklós
   Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés / Virág Miklós. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 963-09-4291-7 fűzött : 1990,- Ft
658.1.016.8 *** 658.15
[AN 910427]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2002.
Zsolnay Tamás
   A közlekedéspolitika szabályozása az Európai Unióban / Zsolnay Tamás. - Budapest : M. Posta, 1999. - 45 p. ; 30 cm. - (A postai ágazat és az Európai Unió, ISSN 1586-3107)
ISBN 963-7055-43-6 * fűzött : ár nélkül
338.47(4-62)
[AN 434633]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2511 /2002.
   Békés megye személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásai / [szerk. Békés Megyei KT. Szociális Otthon Módszertani Csoport]. - Nagyszénás : Békés M. KT. Módszt. Szociális Otthon, 2000. - 215 p. : ill. ; 26 cn
Kapcsos borítóban, cseréhető lapokkal
ISBN 963-00-2485-3 fűzött : ár nélkül
364(439.175)
[AN 434043]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2002.
European convention on social and medical assistance and protocol (magyar)
   Európai egyezmény a szociális és orvosi ellátásról és kiegészítő jegyzőkönyve / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 1999. - 19 p. ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-86051-0-3 * fűzött : ár nélkül
364(4-62)(094.2)
[AN 434110]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2002.
European social charter (magyar)
   Európai szociális karta és függeléke / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 1999. - 42 p. ; 16 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-86051-1-1 * fűzött : ár nélkül
364(4-62)(094.2) *** 349.2(4-62)(094.2) *** 349.3(4-62)(094.2)
[AN 434109]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2002.
Pappné Vőneki Erzsébet
   Négykezes / Pappné Vőneki Erzsébet, Poczik Gábor. - [Szeged] : Szerző, [2000]. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-605-7 fűzött : 620,- Ft
Poczik Gábor (1964-)
364.65-056.26(0:82-3)
[AN 438316]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2002.
   Párbeszéd újra .. : örökbeadók, örökbefogadók, örökbefogadottak : az 1998. május 23-án tartott II. Országos Találkozó anyaga / szerk. Hevesi Katalin. - Budapest : Mózeskosár Egyes., 1999. - 67 p. ; 23 cm. - (Füzetek az örökbefogadásról, ISSN 1219-9745 ; 5.)
ISBN 963-00-2577-9 fűzött : ár nélkül
364.65-058.865(439)
[AN 430329]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2002.
   Psychiatry and the law : Central European psychiatry / ed. by Peter Gaszner, Uriel Halbreich, Gustav Hofmann. - Budapest : Animula, 2000. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 963-408-178-9 fűzött : ár nélkül
364.444 *** 616.89 *** 613.86 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 429624]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2002.
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Kongresszus (2.) (1999) (Budapest )
   A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) II. kongresszusa : 1999. április 23. és május 29. / [szerk. Szathmári Gábor]. - Budapest : SZEF, 2000. - 135 p. ; 24 cm. - (SZEF-könyvek sorozat, ISSN 1219-5367 ; 8.)
Borítócím: A SZEF II. kongesszusa
ISBN 963-86068-0-0 fűzött : ár nélkül
331.105.44(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 430575]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2002.
   Szociális - jóléti ismeretek / Brdárné Illés Zsuzsanna [et al.] ; [alkotó szerk. Bauer János] ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2000. - 163 p. ; 24 cm
ISBN 963-7163-48-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7163-48-2)
364.442(078)
[AN 429684]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2519 /2002.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó 5. és 6. osztályos Történelem tankönyvéhez és munkafüzetéhez / [... írta és összeáll. Bánhegyi Ferenc]. - Celldömölk : Apáczai K., 2000. - 176 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tantárgyi program az 5. és 6. osztályos történelem tantárgy tanításához
ISBN 963-464-565-8 fűzött : ár nélkül
372.893(072) *** 371.214.2
[AN 433778]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2002.
Barabás Ernőné
   Társasjátékok projekt / Barabás Ernőné, Icsu Ferencné. - Polgár : [1. sz. Óvoda], 1999. - 27 p. : ill. ; 25 cm. - (Projekt füzetek ; ; 6.)
ISBN 963-00-2504-3 * fűzött : ár nélkül
371.382 *** 371.3
[AN 430297]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2002.
Barabás Ernőné
   A természet hangjai projekt / Barabás Ernőné, Icsu Ferencné. - Polgár : [1. sz. Óvoda], 1999. - 27 p. : ill. ; 25 cm. - (Projekt füzetek ; ; 5.)
ISBN 963-00-2503-5 * fűzött : ár nélkül
372.850.2 *** 371.3
[AN 430292]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2002.
Campbell, Ross
How to really know your child (magyar)
   A szülői hivatás : hogyan ismerhetjük meg gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2001, cop. 1994. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 963-7954-49-X fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 910589]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2002.
Dékány Judit
   Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához / Dékány Judit ; [közread. a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola]. - [Budapest] : Bárczi Gyógyped. Tanárk. Főisk., 1995. - 55, [5] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [57-59].
ISBN 963-7155-33-3 * fűzött : ár nélkül
371.322.9 *** 372.851
[AN 428459]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2002.
   Emlékkönyv, 1875-2000, az iskola fennállásának 125. évfordulójára / [szerk. ... Zöllei Zoltán] ; [közread. a] Kiss Árpád Általános Iskola. - Balassagyarmat : Kiss Á. Ált. Isk., 2000. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-3238-4 * fűzött : ár nélkül
Kiss Árpád Általános Iskola (Balassagyarmat)
373.3(439-2Balassagyarmat)(058)
[AN 430323]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2002.
   Fényes napok : ünnepek, játékok, ünnepi játékok : forgatókönyvek gyermek- és diákcsoportoknak / ... vál. ... Gabnai Katalin. ; [kiad. a] Magyar Drámapedagógiai Társaság. - Budapest : M. Drámaped. Társ., 2000. - 190 p. ; 23 cm
ISBN 963-03-9989-X fűzött : ár nélkül
371.383
[AN 429653]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2002.
Fülöp Mária
   Tantárgyi program és útmutató : fogalmazás 3-4. osztály / Fülöp Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 72 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-600-X * fűzött : ár nélkül
372.464(072)
[AN 910851]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2002.
   Huszonöt éves a Kitaibel verseny / [szerk. Andrássy Péter] ; [... megj. a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Versenybizottsága]. - [Sopron] : Kitaibel P. Középisk. Biológiai és Környezetvéd. Tanulmányi Verseny Versenybizottsága, 2000. - 83 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3524-3 * fűzött : ár nélkül
371.384(439)(091) *** 57
[AN 435822]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2002.
   III. Országos konferencia az értelmi fejlődésükben akadályozott fiatalok részére : Pécs, 1999. június 23-24-25. : kongresszusi beszámoló. - Pécs : ["Fogd a Kezem" Alapítvány], 1999. - 31p., [2] t. fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Rend., közread. a "Fogd a Kezem" Alapítvány
ISBN 963-03-9994-6 * fűzött : ár nélkül
376.42 *** 364.65-056.37 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 435561]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2002.
   Az iskolai autonómia : válogatás az 1997. augusztus 31. és szeptember 1. között Nyíregyházán megrendezett Nyári Akadémia előadásaiból / szerk. Jürgen van Buer és Venter György. - Berlin ; Nyíregyháza : Bessenyei, 1999. - 167 p. ; 25 cm. - (Pedagógusmesterség ; ; 12.)
A konferenciát a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Humboldt-Universität zu Berlin rend. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9130-62-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9130-62-3)
37.014.553(439) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 429506]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2002.
   Jubileumi Rudas évkönyv a 25. tanév tiszteletére / [összeáll. Magyarné Gyuró Györgyi] ; [kiad. a Rudas Közgazdasági Középiskola]. - Dunaújváros : Rudas Közgazd. Középisk., 2000. - 235 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Évkönyv : 25 éves a Rudas
ISBN 963-00-3263-5 * fűzött : ár nélkül
Rudas Közgazdasági Középiskola (Dunaújváros)
373.6:33(439-2Dunaújváros)(058)
[AN 430035]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2002.
Lelkes Éva
   Én így tanítok : a kreativitás szerepe a nevelésben / Lelkes Éva ; [fotó Herskó Anna]. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Ped. Int.], 1991. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. - Példányszám: 1000
ISBN 963-04-1214-4 fűzött : 300,- Ft
37.026.9
[AN 910840]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2002.
   Matematika 1 : program : általános iskola 1. osztály számára / Hajdu Sándor [et al.] ; [... szerk. Hajdu Sándor]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2793-4 fűzött : ár nélkül
372.47(072)
[AN 910342]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2002.
Mészáros István (1927-)
   Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe / Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. - Budapest : Osiris, 2001. - 479 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 441-461.
ISBN 963-379-997-X kötött : 3480,- Ft
37(100)(091)(075.8) *** 37(439)(091)(075.8)
[AN 910341]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2002.
Nagy Mari
   Nemezjátékok / Nagy Mari, Vidák István. ; rajz. Beáta Burka. - Kecskemét : [Magánkiad.], 1998. - 37 p. : ill. ; 26 cm + 2 mell.
Példányszám: 250
ISBN 963-650-931-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-650-931)
371.381 *** 688.72 *** 379.826
[AN 433456]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2002.
Rosta Katalin
   Hüvelykujjam.. : a kézügyesség fejlesztésének játékos lehetőségei / Rosta Katalin, Rudas Zsuzsanna, Kisházi Gergely. - Budapest : Logopédia K., 1999. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [65].
ISBN 963-85186-4-2 fűzött : ár nélkül
371.381.4(072) *** 373.213(072) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 434830]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2002.
   Storia della scuola italiana di Budapest, 1935-1947 = A budapesti olasz iskola története, 1935-1947 / [... red. Gilda Mara Bér] ; [pubbl. dall'] Associazione di ex-borsisti ungheresi in Italia ed ex-allievi di scuole italiane in Ungheria. - Budapest : AEBES, 1999. - 311 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-9462-6 fűzött : ár nélkül
Budapesti Savoyai Jenő Olasz Királyi Iskola.
373.54(439-2Bp.)(=50)"193/194"
[AN 429668]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2002.
Szabó Borbála
   Mozdulj rá! : mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény / Szabó Borbála. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Logopédia K., 1999, cop. 1996. - 41, [7] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-85186-5-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85186-5-06)
372.363(072) *** 373.213(072) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 434826]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2002.
Villányi Attila
   Ötösöm lesz kémiából / Villányi Attila. - 6. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki Kvk., cop. 1999. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-16-2380-7 fűzött : ár nélkül
372.854(076)
[AN 911270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Példatár. - 231 p.
ISBN 963-16-2381-5
372.854(076)
[AN 911271] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Megoldások. - 497, [3] p.
ISBN 963-16-2382-3
372.854(076)
[AN 911273] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2539 /2002.
Bánhidi Miklós
   A természeti környezet szerepe a sportéletben / Bánhidi Miklós. - Pécs : [PTE Földr. Int.], 1999. - 14 p. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 12.)
Bibliogr.: p. 12-13. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-641-733-4 * fűzött : ár nélkül
796 *** 911.2 *** 504.03
[AN 429716]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2002.
Békés Sándor (1940-)
   Vadászetika / Békés Sándor. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - 142 p., VIII t. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 963-9358-16-9 kötött : 1300,- Ft
799.2 *** 639.1
[AN 909636]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2002.
Krizsány László
   Chess world champions' wonderful ways to win / László Krizsány ; [transl. ... by István Pongó]. - Budapest : Irnok GL BT, cop. 2000. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-3431-X * fűzött : ár nélkül
794.1(100)(092)
[AN 430392]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2002.
Nagy Béla (1944-)
   Fradi - huszonhétszer! : bajnokcsapatok 1903-2001 / Nagy Béla ; [fotók Pozsonyi Lajos et al.]. - [Budapest] : Carving, 2001. - 208 p., [28] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-00-9070-8 fűzött : 1899,- Ft
Ferencvárosi Torna Club.
796.332(439-2Bp.)FTC *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 909546]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2002.
Tarján Tamás (1949-)
   Szószóró : rejtvényes könyvhistória : könyv-, olvasás- és kultúratörténeti mozaik / a rejtvényeket kész., a szövegeket írta és vál. Tarján Tamás. - Budapest : Pont, 2001. - 111 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9312-35-5 fűzött : 1290,- Ft
793.7 *** 028
[AN 909758]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2544 /2002.
   100 foltos ötlet : folton-folt modellek és technikák : patchwork / a Magyar Foltvarró Céh anyagából vál. Dolányi Anna ; [fotó Fejér Kati]. - [Budapest] : Pallas Stúdió, [2001]. - 80 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-9207-60-8 kötött : 1350,- Ft
746.41
[AN 910926]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2002.
Aknai Tamás (1945-)
   Pécs, Vasarely Múzeum / [Aknai Tamás]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 361.)
Példányszám: 14000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-321-2 fűzött : ár nélkül
Vasarely, Victor
Vasarely Múzeum (Pécs)
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 432948]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2002.
   Angol akvarell magyar ecsettel : kiállítás a hatvani Moldvay Győző Galériában, 1999. április 17 - május 16. / [szerk. Légrády Viktor, Szily Géza] ; [közread. a] Magyar Vízfestők Társasága. - [Budapest] : M. Vízfestők Társasága, [1999]. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Katalógus. - Bibliogr. p.: 15-16.
ISBN 963-00-2823-9 * fűzött : ár nélkül
75.021.322(439) *** 061.4(439-2Hatvan)
[AN 434103]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2002.
L'arte : storia universale (magyar)
   Egyetemes művészettörténet / [szerk. ... Rossana Bossaglia et al.] ; [szerzők Enrico Annoscia et al.] ; [szerk. Imre Györgyi et al.] ; [ford. Bencze Ágnes et al.] ; [magyar adatokkal kieg. Beke László, Szakács Béla Zsolt]. - 2. kieg. kiad. - Budapest : Park, cop. 2000. - 719 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 677-687.
ISBN 963-530-704-7 * kötött : ár nélkül
7(100)(091)
[AN 910891]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2002.
Bende Lívia
   Szeged, Fogadalmi templom és Demeter-torony / [Bende Lívia, Hadik András]. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 632.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-333-6 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Szeged)(036)
[AN 432943]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2002.
Buzás Gergely
   Nagymaros, plébániatemplom / [Buzás Gergely]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 631.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-331-X fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Nagymaros)(036)
[AN 432944]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2002.
Dercsényi Dávid
   Kaposvár, székesegyház / [Dávid Dercsényi]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 629.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német myelven
ISBN 963-554-330-1 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Kaposvár)(036)
[AN 432946]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2002.
Farkas Attila
   Budapest, Szent István-bazilika / [Farkas Attila]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 16 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 626.). - Fordítása: Budapest, Sankt Stephan-Basilika
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-324-7 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 432953]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2002.
Farkas Attila
Budapest, Szent István-bazilika (német)
   Budapest, Sankt Stephan-Basilika / [Attila Farkas]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 626A.). - Eredeti nyelven: Budapest, Szent István-bazilika
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-336-0 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 432954]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2002.
Gajdó Tamás (1964-)
Budapest, Vígszinház (angol)
   Budapest, Vígszínház / [Tamás Gajdó]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 618A.). - Eredeti nyelven: Budapest, Vígszínház
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-338-7 fűzött : ár nélkül
Vígszínház (Budapest)
725.822(439-2Bp.)(036) *** 792(439-2Bp.)Vígszínház
[AN 432955]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2002.
Gilot, Françoise
Művek (vál.)
   Françoise Gilot, Rozsda Endre : 2000 május 4. - június 3.,Várfok Galéria - XO Galéria. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2000. - 63 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Kiállítási katalógus. - Francia és angol nyelven is
ISBN 963-00-2897-2 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Rozsda_E. *** 75(44)(092)Gilot,_F. *** 7.037.5
[AN 433249]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2002.
Granasztóiné Györffy Katalin
   Szigetvár, plébániatemplom / [Granasztóiné Györffy Katalin]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 627.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-326-3 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Szigetvár)(036)
[AN 432949]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2002.
Grunwalsky Ferenc (1943-)
   Test - tér : Grunwalsky Ferenc fotókiállítása : 1999. április 16 - június 20 : [táncalak - Ladányi Andrea] = Body - space : photoexhibition of Ferenc Grunwalsky : 15 April - 20 June, 1999 / [szöveg Orbán Ottó, Hemrik László] ; [rend., közread. a] Kortárs Művészeti Múzeum-Ludwig Múzeum. - Budapest : Kortárs Művészeti Múz.-Ludwig Múz., cop. 1999. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-03-8075-7 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Grunwalsky_F. *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 434104]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2002.
   Gyöngyök : Kecskeméti Pedagógusok Művészeti Tárlata, 2000 / [... rend., közread. a Mátyás Király Általános Iskola]. - [Kecskemét] : Mátyás Király Ált. Isk., [2000]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Katalógus
ISBN 963-00-3134-5 * fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 428510]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2002.
Gyürky Katalin, H. (1925-)
   Budapest, budai domonkos kolostor / [H. Gyürky Katalin, Sedlmayr János]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 625.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-323-9 fűzött : ár nélkül
726.7(439-2Bp.)(036)
[AN 432952]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2002.
Hárs Éva (1928-)
Zsolnay, Pécs (angol)
   Zsolnay Ceramics Factory, Pécs / Éva Hárs ; [transl. by Éva Moskovszky] ; [photographs by Katalin Nádor, István Füzi ..., and Ágnes Kolozs ...]. - [Budapest] : Helikon, [2001], cop. 1997. - 161, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-208-742-9 kötött : ár nélkül
Zsolnay család
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 061.5(439-2Pécs)
[AN 910866]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2002.
Hegedüs Endre (1939-)
Művek (vál.)
   Hegedüs Endre. - [Budapest] : [T-Art Alapítvány], [2000]. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - Közread. a T-Art Alapítvány
ISBN 963-00-3493-X * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Hegedüs_E.
[AN 434683]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2002.
Horváth János (1949-)
   Nagy Ferenc faragó népművész állandó kiállítása : Tabi Galéria / [a szöveget írta, a kiállítást rend. Horváth János] ; [kiad. a Nagy Ferenc Alapítvány]. - [Tab] : Nagy Ferenc Alapítvány, [2000]. - [20] p. : ill. ; 17 cm
Angol és német nyelven is
ISBN 963-00-3413-1 fűzött : ár nélkül
Nagy Ferenc (1920-1998)
73.023.1(439)(092)Nagy_F.
[AN 432012]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2002.
Horváth János
   Zala, Zichy Mihály Emlékmúzeum / [Horváth János]. - Átd. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 702.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-488-X fűzött : ár nélkül
Zichy Mihály Emlékmúzeum (Zala)
75(439)(092)Zichy_M. *** 069(439-2Zala)(036)
[AN 910745]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2002.
Horváth Péter (1945-)
   Más kép / Horváth Péter. - [S.l.] : [s.n.], [2000]. - [63] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Katalógus
77.048(439)(092)Horváth_P. *** 73/76(439)(092)Horváth_P.
[AN 434681]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2002.
Kecskeméti Tavaszi Tárlat, (2000)
   Kecskeméti Tavaszi Tárlat, 2000 : 2000. március 15-31., Erdei Ferenc Általános Művelődési Központ, Kecskemét ... / [... rend. Gulyás Géza]. - Kecskemét : Erdei F. Ált. Művel. Közp., [2000]. - 39 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Katalógus. - Példányszám: 600
ISBN 963-00-3132-9 * fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 428513]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2002.
Koppány Tibor (1928-)
   Somlószőlős, plébániatemplom / [Koppány Tibor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 634.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-339-5 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Somlószőlős)(036)
[AN 432942]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2002.
   Mindenkinek van egy álma : rotterdami és budapesti képzőművészek csoportos kiállítása : Trafó Galéria, 2000. április 7 - május 7. = True dream of anyone : 7 April - 7 May, 2000 / [szerk. Bencsik Barnabás]. - Budapest : Trafó Kortárs Művészetek Háza, cop. 2000. - 15 p. : ill., főként színes ; 15x22 cm
ISBN 963-00-2805-0 fűzött : ár nélkül
73/76(492) *** 73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 431243]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2002.
Nagy Géza (1954-)
Művek (vál.)
   Nagy Géza festőművész kiállítása : 2000. május 18 - július 10., Városi Művészeti Múzeum, Győr ... / [előszót írta N. Mészáros Júlia]. - [Győr] : Nagy G., [2000]. - 31 p. : ill., színes ; 27 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-640-607-3 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Nagy_G. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 434544]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2002.
Nagy Zoltán (1908-1994)
   A magyar litográfia története a XIX. században : a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetében készült doktori értekezés / Nagy Zoltán. - Repr. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 135, VII p., [8] t. fol. : ill. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Mérnökök Ny., 1934. - Bibliogr.: p. 131-135. - Nagy Zoltán tudományos munkáinak jegyzéke: p. V-VII.
ISBN 963-506-384-9 fűzött : 1500,- Ft
763(439)"18"
[AN 909746]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2002.
Nánay Szilamér (1952-)
   Meditációk egy feltételezett evolúció lehetőségéről, 1979-2001 = Reflektions of the possibility of a fictitious evolution / Nánay Szilamér ; [tanulmányszerzők Fitz Péter, Nagy Imre, Schenk Lea]. - Szeged : LP Invest Kft., 2001. - 239 p. : ill., színes ; 32 cm
Példányszám összesen: 1000, ebből 456 számozott, 1-123-ig dedikált
ISBN 963-00-7724-8 kötött : 7500,- Ft
75(439)(092)NánaySz.
[AN 909726]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2002.
Pálffy Katalin (1949-)
   Kis szoborkönyv / Pálffy Katalin ; [kiad. a Csepel Galéria]. - [Budapest] : Csepel Galéria, 2000. - 48 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Katalógus
ISBN 963-00-3280-5 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Pálffy_K. *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 428465]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2002.
Péreli Zsuzsa (1947-)
Művek (vál.)
   Péreli / [fotók Szelényi Károly et al.]. - Veszprém ; Budapest : Tahi Art Stúdió : M. Képek, [2000]. - 96 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A bev. tanulmányokat írta Frank János et al. - Péreli Zsuzsa (gerinccím). - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-8210-74-5 kötött : ár nélkül
745.521(439)(092)Péreli_Zs.
[AN 428686]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2002.
Péri László (1899-1967)
Művek (vál.)
   Péri László konstruktivista munkái, 1920-1924 : Szépművészeti Múzeum, ... 1999. szeptember 17 - november 28. / [a kiállítást rend. ... Tóth Ferenc, Körösényi Tamás] ; [... a katalógus szerkesztője ... Körösényi Tamás]. - Budapest : M. Képzőműv. Főisk. : Szépműv. Múz., [2000]. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X ; 4.)
A bev. és a tanulmány német nyelven is. - Bibliogr.: p. 92-93. - Műjegyzék: p. 46-51.
ISBN 963-7165-10-X fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Péri_L. *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 435064]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2002.
   Plasztik-kor : Budapesti Történeti Múzeum, ... 1999. május 6-23. = Plastic age / [a kiállítást rend. ... és a katalógust szerk. Körösényi Tamás]. - Budapest : BTM : Főv. Képtár, 1999. - 35 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 101.)
ISBN 963-7096-88-4 fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 435029]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2002.
Pongrácz Éva
   Madarakból lettünk : cigány gyermekek képei = Anda chiriklya avilam : romane shavorenge kipura = Dîn păszărj ány năszkut : formé dă kupij dă cîgány / Ribó Pongrácz Éva ; [fotók Grósz János és Ribó Pongrácz Éva] ; [ford. ... Kalányos Terézia et al.]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2001. - 94 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9079-76-6 kötött : 2290,- Ft
75(439)(=914.99)"197/199" *** 379.825-053.6
[AN 909618]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2002.
   Posztumusz : A Magyar Művészetért - az ezredfordulón : szép gyermekeink / [szerk.] Gubcsi Lajos. - Budapest : GL-4 Pénzügyi Kft., 2001. - 168 p. : ill. ; 30 cm
A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 963-00-7885-6 v. : 8512,- Ft
7(439)(092) *** 894.511(439)(092)
[AN 909657]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2002.
Prokopp Mária (1939-)
   Keszthely, plébániatemplom / [Prokopp Mária]. - 3. átd. és bőv. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 24 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 225.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-328-X fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Keszthely)(036)
[AN 432947]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2002.
Sisa József (1951-)
   Budapest, Új Városháza / [Sisa József]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1999. - 20 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 630.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-554-325-5 fűzött : ár nélkül
725.13(439-2Bp.)(036)
[AN 432945]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2002.
Szűcs Károly
   Kiskunhalas építészeti emlékei : 1770-1945 / Szűcs Károly, Szakál Aurél. - Kiskunhalas : Thorma Múz. : Halasi Múzeumalapítvány, 2001. - 172 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 7.)
Bibliogr.: p. 159-162.
ISBN 963-00-7527-X fűzött : ár nélkül
Kiskunhalas
72(439-2Kiskunhalas)
[AN 910377]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2002.
   A tárlat : Pécs-Baranya 2000 : Pécsi Galéria, ... 2000. március 3. - április 2. / [a kiállítást rend., a katalógust összeáll., szerk. Gamus Árpád]. - [Pécs] : Pécsi Galéria, [2000]. - 59 p. : ill., színes ; 25 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-3129-9 * fűzött : ár nélkül
73/76(439.127) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 429742]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2002.
   Történelem - kép : szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon : evezető a Magyar Nemzeti Galéria kiállításához, 2000. március 17 - szeptember 24. / [a kiállítást rend. és a vezetőt ... szerk. Mikó Árpád és Sinkó Katalin]. - Budapest : MNG, 2000. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2000/1.)
ISBN 963-7432-76-0 * fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 943.9 *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 432044]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2002.
Várnagy Ildikó (1944-)
   Jelszobrászat, jelírás = Sign - sculpture, sign - writing / Várnagy Ildikó. - [Budapest] : Várnagy A., 1999. - 40, [10] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Katalógus
ISBN 963-550-963-4 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Várnagy_I. *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 435597]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2002.
Veres László
   Pácin, Bodrogközi Kastélymúzeum / [Veres László]. - Átd. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 704.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 963-554-484-7 fűzött : ár nélkül
Bodrogközi Kastélymúzeum (Pácin)
728.82(439-2Pácin)(036) *** 069(439-2Pácin)(036) *** 39(=945.11)(439Bodrogköz) *** 7.031.4(439Bodrogköz) *** 749
[AN 910750]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2002.
Veszprémi Tavaszi Tárlat, (2000)
   Veszprémi Tavaszi Tárlat, 2000 : Művészetek Háza, Kisgaléria, Csikász Galéria, Várgaléria, 2000. május 7 - június 12. / [a kiállítást szerv. és a katalógust szerk. ... Holényi Zsuzsa]. - Veszprém : Művészetek Háza, [2000]. - 117, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-9105-32-5 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 434819]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2002.
Vígh István
   Az Osmania gyűjtemény kiállítási katalógusa : Budapest, Hadtörténeti Múzeum, 2000. április 28. - szeptember 29. / Vígh István ; [... rend. Kedves Gyula, Töll László, Vígh István]. - Budapest : Hadtört. Múz., [2000]. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-7097-13-9 * fűzött : ár nélkül
739.7(560) *** 623.44(560) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 431179]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2002.
Wieber Orsolya
   Otthonunk dísze, a gobelin / Wieber Orsolya ; [a ... fotókat Rákoskerti László kész.]. - [Budapest] : Wieber & Wieber Produkciós Iroda, cop. 2001. - 90 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 963-00-8253-5 kötött : 4200,- Ft
745.521
[AN 909404]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2002.
Zombori Lajos
   A magyar bányapénzek és bárcák irodalma = The bibliography of Hungarian mining and other tokens / Zombori Lajos. - Budapest : Szerző, 2000. - 40 p. ; 23 cm
Angol nyelvű címfordításokkal. - Példányszám: 350
ISBN 963-640-420-8 fűzött : ár nélkül
737(439):016 *** 622
[AN 429615]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2587 /2002.
Rózsa Pál (1946-)
   Üdvözlet a vándornak : dalok Kaiser László verseire / Rózsa Pál. - Budapest : Hungarovox, 1999. - 33 p. : ill., kotta ; 29 cm
ISBN 963-86006-7-5 fűzött : 590,- Ft
784.3 *** 894.511-14
[AN 431742]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2588 /2002.
   Chaplin kalapja : híres emberek kedvenc tárgyai / [szerk.] Simkó János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 244 p. : ill. ; 21 cm
Interjúk
ISBN 963-09-4300-X kötött : 1980,- Ft
792.028(439)(092)(047.53)
[AN 909330]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2002.
Papp János (1933-)
   A makói műkedvelő színjátszás története, 1870-1944 / Papp János. - Makó : Önkormányzati Képviselőtest., 2000. - 54 p. : ill. ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 94.)
ISBN 963-03-7678-4 fűzött : ár nélkül
792.077(439-2Makó)
[AN 430635]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2002.
   Szeghalmi Sárréti Társastáncklub, 1975-2000 / [szöveg Sziliné Csáki Emilia]. - Karcag : Karcagi Ny., 2000. - 26 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-2819-0 * fűzött : ár nélkül
Sárréti Társastáncklub.
793.33/.34(439-2Szeghalom)"1975-2000"
[AN 434102]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2591 /2002.
Agócs Károly
   Spanyol nyelvtani gyakorlatok a felsőfokú nyelvvizsgához / Agócs Károly ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Idegennyielvi Oktató- és Kutatóközpont. - 2. kiad. - [Budapest] : Aula, 1997. - 52, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-9215-76-7 * fűzött : 370,- Ft (hibás ISBN 963-9078-11-5)
806.0(075.8)=945.11
[AN 435424]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2002.
Bajczi Tünde
   Angol nyelvű szókincsfejlesztő alapfokon / Bajczi Tünde. - 2. kiad. - [Budapest] : M.P.L. Kv. : Librotrade, cop. 2001. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-28-6 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 910700]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2002.
Bernjak, Elizabeta
   Jezikovnosistemski razlogi interferenčnih pojavov v slovensko-madžarskem jezikovnem stiku : protistavna analiza oblikoslovne in skladenjske ravnine v slovenščini in madžarščini / Elizabeta Bernjak. - Szombathely : Visoka Pedagoška Šola Dániel Berzsenyi Oddelek za Slovenistiko, 1999. - 173 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1218-2680 ; 5.)
Bibliogr.: p. 168-173. - Összefoglalás magyar nyelven
808.63 *** 809.451.1
[AN 430916]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2002.
Budai László (1934-)
   Kevés szóval angolul / Budai László ; [az illusztrációkat Tényi Katalin kész.]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1994. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-19-1515-8 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 910554]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2002.
Erdélyi Margit
   Angol társalgási kézikönyv / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2001]. - 123, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-86052-1-9 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 910704]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2002.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német nagyszótár : új német helyesírással = Ungarisch - deutsches Grosswörterbuch : mit neuer Rechtschreibung / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2001. - XLVIII, 1637 p. ; 29 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7513-2 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=30
[AN 910936]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2002.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf]. - Jav. kiad. / ... gond. Dorogman György. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1992. - 491 p. ; 14 cm
ISBN 963-05-9823-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6303-7)
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 910304]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2002.
   Magyar - angol, angol - magyar útiszótár = Hungarian - English, English - Hungarian tourist's dictionary / [szerk. Magay Tamás et al.]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2001. - 595 p. ; 14 cm
Magyar - angol - magyar útiszótár = Hungarian - English - Hungarian tourist's dictionary (gerinccím)
ISBN 963-05-6437-8 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 910549]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2002.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondjam vagy mutassam?! : szó, hang, gesztus / Montágh Imre ; [Dolnik Miklós rajz. ...]. - Budapest : Holnap, 2001. - 143 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-346-419-6 kötött : 1800,- Ft
800.95 *** 82.085 *** 395
[AN 909762]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2002.
Pomogáts Béla (1934-)
   Párbeszéd anyanyelven : tanulmányok és cikkek a magyar irodalomról és az anyanyelvi mozgalomról / Pomogáts Béla. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 1998. - 206 p. ; 23 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
ISBN 963-03-4773-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 894.511(4-11)(091) *** 800.71(4-11)
[AN 435488]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2002.
Rada, Roberta
   Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache : mit besonderer Berücksichtigung der Eigenschaften von Euphemismen / Roberta Rada. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 212 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-212.
ISBN 963-05-7817-4 fűzött : 5600,- Ft
803.0-086
[AN 909014]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2002.
Rézműves Melinda
   Első 100 szavam cigányul / [szöveg Rézműves Melinda]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nyelveket tanulok, ISSN 1585-1095)
ISBN 963-8366-54-0 fűzött : ár nélkül
809.149.9(078)=945.11(02.053.2) *** 801.321.19=914.99=945.11(02.053.2)
[AN 431732]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2002.
Vekerdi József (1927-)
   Magyarországi cigány nyelvjárások szótára = A comparative dictionary of Gypsy dialects in Hungary / Vekerdi József. - 2. jav. kiad. / szerk. Várnai Zsuzsa. - Budapest : Terebess, cop. 2001. - 224 p. ; 24 cm
Magyar-cigány, angol-cigány szószedettel. - A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-9147-30-3 kötött : ár nélkül
809.149.9-087(439)=945.11=20 *** 801.323.3=914.99-087(439)=945.11=20
[AN 910942]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2604 /2002.
Beke Albert (1934-)
   Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra / Beke Albert. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2001. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 14.)
ISBN 963-250-044-X fűzött : 690,- Ft
Barta János (1901-1988)
82.01(439)(092)Barta_J.
[AN 909565]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2002.
Horváth Iván (1948-)
   Magyarok Bábelben / Horváth Iván. - Szeged : JATEPress, 2000. - 213 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-212. - Példányszám: 1000
ISBN 963-482-354-8 fűzött : ár nélkül
82.01 *** 82.07 *** 894.511-4
[AN 429933]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2002.
Lotman, Ûrij Mihajlovič
Kultura i vzryv (magyar)
   Kultúra és robbanás / Jurij Lotman ; [ford. Szűcs Teri]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2001. - 239, [4] p. ; 21 cm. - (Pannonica kiskönyvtár, ISSN 1418-5423)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9252-34-4 kötött : 1600,- Ft
82.01 *** 316.7 *** 165.212
[AN 909334]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2607 /2002.
   Ady Endre : általános és középiskolások számára / [összeáll. Karádi Zsolt]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagyjaink)
Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 963-9081-04-3 fűzött : ár nélkül
Ady Endre (1877-1919)
894.511(092)Ady_E.(075)
[AN 910640]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2002.
   Arany János : általános és középiskolások számára / [összeáll. Margócsy Klára]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 149 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagyjaink)
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 963-9081-11-6 fűzött : ár nélkül
Arany János (1817-1882)
894.511(092)Arany_J.(075)
[AN 910644]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2002.
Bakó Endre (1938-)
   Kosztolányi a "faluvárosban" / Bakó Endre. - Budapest ; Berettyóújfalu : B. Tónus BT, 2000. - 37 p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 7.)
ISBN 963-00-2642-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-26420-2)
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Nadányi Zoltán (1892-1955)
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 894.511(092)Nadányi_Z.
[AN 430220]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2002.
   Égő katedra : hajdani tanítványok emlékeznek Szentkuthy-Pfisterer Miklósra / [sajtó alá rend. és az utószót írta Tompa Mária]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2001. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
ISBN 963-00-8564-X fűzött : 2300,- Ft
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
894.511(092)Szentkuthy_M. *** 37(439)(092)Szentkuthy_M.
[AN 909200]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2002.
   Gárdonyi Géza : általános és középiskolások számára / [összeáll. Margócsy Klára]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagyjaink)
ISBN 963-9081-08-6 fűzött : ár nélkül
Gárdonyi Géza (1863-1922)
894.511(092)Gárdonyi_G.(075)
[AN 910642]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2002.
   József Attila : általános és középiskolások számára / [összeáll. Karádi Zsolt]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagyjaink)
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 963-9029-89-0 fűzött : ár nélkül
József Attila (1905-1937)
894.511(092)József_A.(075)
[AN 910643]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2002.
   Mikszáth Kálmán : általános és középiskolások számára / [összeáll. Margócsy Klára]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagyjaink)
ISBN 963-9081-09-4 fűzött : ár nélkül
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
894.511(092)Mikszáth_K.(075)
[AN 910646]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2002.
   Petőfi Sándor : általános és középiskolások számára / [összeáll. Matyasovszki József]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagyjaink)
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 963-9029-94-7 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S.(075)
[AN 910647]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2002.
   Radnóti Miklós : általános és középiskolások számára / [összeáll. Matyasovszki József]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagyjaink)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 963-9029-95-5 fűzött : ár nélkül
Radnóti Miklós (1909-1944)
894.511(092)Radnóti_M.(075)
[AN 910645]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2002.
Szalai Sándor, Z. (1928-)
   Sors és történelem : tanulmányok Gárdonyi Gézáról / Z. Szalai Sándor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2001. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9280-47-X fűzött : 1500,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 909769]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2617 /2002.
ʿAgnŵn, Šmẇ'el Yŵsep
Tȩmŵl šilšŵm (magyar)
   Valaha régen / S. J. Agnon ; [ford. Ács Gábor]. - Budapest : Bábel, 2001. - 638, [2] p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-85973-2-1 kötött : 3600,- Ft (hibás ISBN 963-85973-1-2)
830-088-31=945.11
[AN 908968]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2002.
Babits Mihály (1883-1941)
   Erato : az erotikus világköltészet remekei / Babits Mihály ; ... ill. Zichy Mihály ... . - [Budapest] : Pán, 2000. - 172 p., [6] t.fol. : ill. ; 23 cm
Műfordítások. - Analitikus leírása: AN 639145
ISBN 963-7965-43-2 kötött : ár nélkül
82-14=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 435409]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2002.
Baxendale, Martin
   A férfi működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2001. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-87-8 fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11
[AN 910560]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2002.
Baxendale, Martin
Your woman (magyar)
   A nő működése : kezelési útmutató férfiaknak / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2001. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-86-X fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11
[AN 910561]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2002.
Brooks, Helen
Second marriage (magyar)
   Olaszos hévvel / Helen Brooks ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 204.)
Kisregény
ISBN 963-536-681-7 fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 429466]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2002.
Busta, Christine
   Gedichte = Versek / Christine Busta ; übertr. von Imre Kerék. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2000. - 53 p. ; 19 cm
ISBN 963-640-670-7 * fűzött : ár nélkül
830-14(436).02=945.11
[AN 438339]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2002.
Cole, Martina
Broken (magyar)
   Megrontva / Martina Cole ; [ford. ... Bujdosó István, Fehér Fatime, Kuttor Eszter]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 495 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-106-5 kötött : 1999,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 909393]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2002.
Follett, Ken
Lie down with lions (magyar)
   Kaland Afganisztánban / Ken Follett ; [ford. Dücső Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 341 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9237-94-9 kötött : 1990,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 908898]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2002.
Graham, Lynne
The secret wife (magyar)
   Titkolt feleség / Lynne Graham ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 206.)
Kisregény
ISBN 963-536-683-3 fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 428924]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2002.
Haefs, Gisbert
Hannibal (magyar)
   Hannibál : Karthágó regénye / Gisbert Haefs. - Pécs : Art Nouveau, [2001]. - 623 p. ; 22 cm
Ford. Váróczi Zsuzsa
ISBN 963-00-8281-0 kötött : 1999,- Ft
830-311.6=945.11
[AN 909383]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2002.
Hemingway, Ernest
   Az öreg halász és a tenger : elbeszélések / Ernest Hemingway ; [ford. András T. László et al.]. - Budapest : Európa, 2001. - 283, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
A ford. a "The first forty-nine stories" és a "The old man and the sea" c. kötetek alapján készült
ISBN 963-07-7075-X fűzött : 600,- Ft
820-32(73)=945.11
[AN 910253]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2002.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép ; A homokember ; Scuderi kisasszony / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Barna Imre, Bor Ambrus, Gergely Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2001. - 234 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Der goldene Topf ; Der Sandmann ; Das Fräulein von Scuderi. - Kisregények
ISBN 963-07-7074-1 fűzött : 580,- Ft
830-31=945.11
[AN 910255]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2002.
   Itt nincsenek pillangók? : mai zsidó próza / összeáll. Pécsi Katalin. - Budapest : PolgART, 2000. - 461 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 457-461.
ISBN 963-86014-9-3 fűzött : ár nélkül
82-822=945.11 *** 930.85(100)(=924)
[AN 438276]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2002.
Jerome, Jerome K.
Three men in a boat (magyar)
   Három ember egy csónakban, nem számítván a kutyát / Jerome K. Jerome ; [ford. Zágoni Zoltán]. - [Szentendre] : Dolmen, cop. 2001. - 287 p. ; 18 cm. - (Klasszikus angol humor, ISSN 1588-2195)
Regény
ISBN 963-86220-0-8 fűzött : 1498,- Ft
820-311.5=945.11
[AN 909552]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2002.
Kafka, Franz
   Töredékek füzetekből és papírlapokról / Franz Kafka ; [ford. Tandori Dezső] ; [szerk. Jánossy Lajos]. - Budapest : Cartaphilus, 2001. - 101 p. ; 20 cm
A ford. a "Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9303-37-2 kötött : 1300,- Ft
830-3(437.1)=945.11
[AN 909352]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2002.
Kohen, Mose
Bṣʿår teled (magyar)
   A szerelem gyötrelmei / Mose Kohen ; [ford. Stöckl Judit]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2001. - 175 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9171-63-8 fűzött : 1500,- Ft
892.4-31=945.11
[AN 807516]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2002.
La Mure, Pierre
The private life of Mona Lisa (magyar)
   Mona Lisa magánélete / Pierre La Mure ; [ford. Dobos Lídia]. - 2. kiad. - Budapest : Vince, 2001. - 383 p. ; 21 cm. - (Paletta, ISSN 1216-8025)
Regény
ISBN 963-9323-35-7 kötött : 1995,- Ft
Giocondo, Lisa, del.
820-31(73)=945.11
[AN 910556]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2002.
Loggos
Poimenika ta kata Dafnin kai Hloēn (magyar)
   Daphnisz és Chloé / Longosz ; Marc Chagall litográfiáival ; Faludy György versével ; [ford. és jegyzetekkel ell. Détshy Mihály]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
Regény
ISBN 963-9283-10-X kötött : 4200,- Ft
875-31=945.11 *** 75(44)Chagall,_M.
[AN 909370]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2002.
Mustajbašić Iko, Ismet
   Ljubav i pohota : [istinita priča] / Ismet Mustajbašić Iko. - Budimpešta : Mustajbašić Iko, I., 1998-. - 21 cm
Regény. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, AN 269056
ISBN 963-550-465-9 kötött : ár nélkül
886.2-31
[AN 433521]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1998. - 313 p.
Példányszám: 500
ISBN 963-550-466-7
886.2-31
[AN 433525] MARC

ANSEL
UTF-82636 /2002.
Nagy Mari
   A megregulázott rendetlenség : nemez egypercesek / Nagy Mari, Vidák István. - Kecskemét : [Magánkiad.], 1999. - 37 p. : ill. ; 27 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-550-602-3 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 745.52(497.2)
[AN 433457]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2002.
Oldfield, Elizabeth
His sleeping partner (magyar)
   Különös karnevál / Elizabeth Oldfield ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 205.)
Kisregény
ISBN 963-536-682-5 fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 428746]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2002.
Papadaki, Alkuoni
To hrōma tou feggapiou (magyar)
   A Hold színe / Alkyoni Papadaki ; [ford. Donáti István]. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 148 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9406-09-0 fűzött : 1680,- Ft
877.4-31=945.11
[AN 909394]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2002.
Porter, Eleanor H.
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy [!]]. - Budapest : Szt. István Társ., [2001]. - 190 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-361-272-1 fűzött : 860,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 910241]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2002.
Potok, Chaim
Davita's harp (magyar)
   Davita hárfája / Chaim Potok ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2001. - 388 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-62-7 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 909413]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2002.
Pullman, Philip
The ruby in the smoke (magyar)
   Rubin és füst / Philip Pullman ; [ford. Jász István]. - [Budapest] : Geopen, [2001]. - 254 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9093-42-4 kötött : 1690,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 909340]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2002.
Rilke, Rainer Maria
Geschichten vom lieben Gott (magyar)
   Történetek a Jóistenről / Rainer Maria Rilke ; [ford. Vidor Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 137, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-361-249-7 kötött : 1180,- Ft
830-32(436)=945.11
[AN 910638]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2002.
Robinson, Kim Stanley
Red Mars (magyar)
   Vörös Mars / Kim Stanley Robinson ; [ford. Danka Sándor]. - Budapest : N & N Kvk., 2001-. - 17 cm. - (Möbius, ISSN 1219-9036)
Regény
ISBN 963-9229-08-3
820-312.9=945.11
[AN 905955]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001. - 456, [2] p. : ill.
ISBN 963-9229-10-5 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 909013] MARC

ANSEL
UTF-82644 /2002.
Shakespeare, William
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet, dán királyfi / William Shakespeare ; ford. Arany János. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 135 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Tragédia
ISBN 963-9388-22-X fűzött : ár nélkül
820-2=945.11
[AN 910297]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2002.
Shakespeare, William
Macbeth (magyar)
   Macbeth ; A velencei kalmár / William Shakespeare ; Szabó Stein Imre fordításai. - Budapest : Magvető, 2001. - 221 p. ; 19 cm
Egys. cím: Macbeth ; The merchant of Venice. - Drámák
ISBN 963-14-2276-3 kötött : 1790,- Ft
820-2=945.11
[AN 909544]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2002.
Shakespeare, William
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia / William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 111 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Tragédia
ISBN 963-9388-21-1 fűzött : ár nélkül
820-2=945.11
[AN 910299]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2002.
Simonyi Mária
   Örökzöldek fehérben - feketében : [a legszebb szerelmes francia aforizmák] / összeáll. Simonyi Mária ; [... a rajzokat Izsák Jenő kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Media Nox, 2001, cop. 1994. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86171-9-5 fűzött : 980,- Ft
840-84=945.11
[AN 909573]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2002.
Spencer, Catherine
Christmas with a stranger (magyar)
   Zsákomban a párom / Catherine Spencer ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 203.)
Kisregény
ISBN 963-536-680-9 fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 429266]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2002.
Stine, R. L.
Goosebumps (magyar)
   Libabőr / R. L. Stine. - [Budapest] : Passage, [2000]-. - 20 cm
ISBN 963-228-252-3 *
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 799222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Óvakodj a hóembertől! / [ford. Tóth Éva]. - cop. 2001. - 117, [10] p.
Regény
ISBN 963-228-301-5 fűzött : 595,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 909365] MARC

ANSEL
UTF-82650 /2002.
Taxil, Léo
La Bible amusante (magyar)
   A szórakoztató Biblia / Léo Taxil. - [Budapest] : Anahita-Ninti, [2001]. - 464 p. ; 21 cm
Ford. Gellért György
ISBN 963-00-7223-8 fűzött : ár nélkül
840-7=945.11 *** 22.045
[AN 910110]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2002.
Twain, Mark
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2001. - 284 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7069-5 fűzött : 600,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 910242]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2002.
Voltaire
Candide ou (L'optimisme) (magyar)
   Candide vagy Az optimizmus / Voltaire ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Európa, 2001. - 140, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7066-0 fűzött : 500,- Ft
840-31=945.11
[AN 910244]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2002.
Weis, Margaret
Dragonlance saga: the second generation (magyar)
   Raistlin lánya / Margaret Weis, Tracy Hickman ; [ford. Szabó Mariann] ; [a verseket ford. Pollák Tamás]. - [Szeged] : Szukits, [2001]. - 339, [4] p. ; 25 cm
Regény. - Dragonlance krónikák (keretcím)
ISBN 963-9344-84-2 kötött : 2390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 908944]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2002.
Wolverton, Dave
A very strange trip (magyar)
   Egy igen különös utazás / a regényt írta L. Ron Hubbard története alapján Dave Wolverton. - Budapest : Media Nox, 2001. - 280 p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 963-86171-3-6 fűzött : 1590,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 909602]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2655 /2002.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje / Arany János. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 136 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Elbeszélő költemények
ISBN 963-9388-15-7 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 910296]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2002.
Bächer Iván (1957-)
   A zongora helye : újságírások / Bächer Iván. - Budapest : Göncöl, cop. 2001. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 963-9183-31-8 kötött : 2490,- Ft
894.511-92
[AN 909366]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2002.
Bognár János
   A professzor / Bognár János. - [Budapest] : Szerző, 1994. - 123 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-450-826-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 429136]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2002.
Csalog Zsolt (1935-1997)
   Romakönyv / Csalog Zsolt. - Budapest : Ant-ko, cop. 2001. - 318 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-8740-5 fűzött : 1890,- Ft
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 909563]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2002.
   Csók a Palatinuson : magyar írók római novellái / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2001. - 185 p. ; 18 cm. - (Városok, városok, ISSN 1586-7633)
ISBN 963-9356-18-2 kötött : 1600,- Ft
894.511-32(082) *** 908.45-2Roma(0:82-32)
[AN 909742]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2002.
Domoki József (1930-)
   Kisvárosi panoptikum : tollkarcok / Domoki József. - Orosháza : Helios, 1999. - 50 p. ; 21 cm
ISBN 963-8211-32-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-82-11)
894.511-43
[AN 436690]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2002.
Dömötör Ilona (1899-1982)
   Angyal szeretnék lenni / Dömötör Ilona ; [a verseket vál., szerk. Michna Ottóné Ablonczy Ágnes]. - [Budapest] : Open Art, [2000]. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7893-22-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 431397]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2002.
   Ezer év üzenete / [szerk. Lengyel Boldizsárné]. - [Szolnok] : [Matthias Rex Társ.], 2000. - [13] p. ; 15x21 cm
Közread. a Matthias Rex Társaság
ISBN 963-00-3692-4 * fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 437894]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2002.
Fable, Vavyan
   Álomhajsza : fantasy-történet / Vavyan Fable ; [versek és versrészletek Fodor Ákos]. - 2. nem teljesen változatlan kiad. - Budapest : Fabyen, 2001, cop. 1991. - 2 db ; 20 cm
A címoldalon a megjelenési év tévesen: 2000
ISBN 963-9300-00-4 fűzött : 1898,- Ft
894.511-312.9
[AN 910260]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 413 p.
ISBN 963-9300-01-2
894.511-312.9
[AN 910261] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 488 p.
ISBN 963-9300-02-2
894.511-312.9
[AN 910262] MARC

ANSEL
UTF-82664 /2002.
Faijaars Szabó, Rita
   Bessy, az emigráns spániel / Rita Faijaars Szabó ; [Gábor Enikő rajz.]. - Budapest : Accordia, cop. 2001. - 85, [6] p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9242-62-4 fűzött : 790,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 909620]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2002.
Farkasházy Tivadar (1945-)
   Hét és fél / Farkasházy Tivadar. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 248 p., [40] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 247.
ISBN 963-9283-38-X kötött : 1999,- Ft
Farkasházy Tivadar (1945-)
894.511-94 *** 894.511-7 *** 894.511(092)Farkasházy_T.
[AN 909332]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2002.
   A fotográfus : magyar írók novellái és jegyzetei a fényképről, a fényképezésről / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2001. - 144, [2] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9356-19-0 kötött : 1600,- Ft
894.511-32(082)
[AN 909594]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2002.
Gaál Antal (1948-)
   Félig telt pohár : versek az ezredforduló küszöbén / Gaál Antal ; [... ill. Gaál Eszter] ; [kiad. Balatonfüred Város Önkormányzata]. - [Balatonfüred] : Önkormányzat, [2000]. - [10], 88, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-2754-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 429784]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2002.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 575 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-9388-16-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 910303]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2002.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Haza szerelem / Gubcsi Lajos ; [a könyvet Gubcsi Attila ... alkotásai illusztrálják]. - Budapest : GL-4 Pénzügyi Kft., 2001. - 164 p. : ill. ; 30 cm
Versek, elbeszélések. - A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 963-00-5420-5 * v. : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5420-6)
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 802546]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2002.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Haza szerelem / Gubcsi Lajos ; [a könyvet Gubcsi Attila ... alkotásai illusztrálják]. - 3. kiad. - Budapest : GL-4 Pénzügyi Kft., 2002. - 164 p. : ill. ; 30 cm
Versek, elbeszélések. - A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 963-00-9328-6 * v. : 5712,- Ft (hibás ISBN 963-00-5420-6)
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 909654]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2002.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Istentelenül / Gubcsi Lajos. - Budapest : GL-4 Kft., 2002. - 151 p. : ill. ; 30 cm
Versek, elbeszélések. - A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 963-00-7009-X v. : 6048,- Ft
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 909640]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2002.
Határ Győző (1914-)
   Darályvilág Buzdugániában / Határ Győző. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2001. - 240 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9280-49-6 fűzött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 909560]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2002.
Holló V. Csaba (1975-1999)
   Amikor újra eljövök : összegyűjtött versek / Holló V. Csaba. - Ózd : Holló E.-né, 2000. - 96 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-640-435-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 436730]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2002.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [az előszót írta Szörényi László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2001]. - 442 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Regény
ISBN 963-645-100-1 fűzött : 698,- Ft
894.511-31
[AN 910949]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2002.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 541, [3] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-9388-17-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 910290]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2002.
Karsai Ervin (1936-)
   Kisregények / Karsai Ervin ; [kiad. az Anda Romani Kultura Alapítvány]. - [Budapest] : Anda Romani Kultura Alapítvány, 1996-. - 21 cm
ISBN 963-9013-15-3
894.511-32
[AN 351774]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A nagybácsi titka avagy Bunyózunk gyerekek?. - 1999. - 146 p. : ill.
Borítócím: A nagybácsi titka ; A villamosszék árnyékában ; Ne hagyd magad!
ISBN 963-9013-30-7 * fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 430174] MARC

ANSEL
UTF-82677 /2002.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán / Katona József. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 144 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Dráma
ISBN 963-9388-18-1 fűzött : ár nélkül
894.511-2
[AN 910293]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2002.
Kerecsendi Kiss Márton (1917-1990)
   Válogatás Kerecsendi Kiss Márton Emlékkönyv és Rőzseparázs című köteteiből / [a vál. Mészáros Árpád munkája]. - Bicske : Kiss M., 2000. - 95, [2] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Emlékkönyv : válogatás
ISBN 963-640-457-7 fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 429638]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2002.
Keserű Imre
   Szelíd biciklisták : válogatás a Szentesi élet című hetilapban 1995-1998 között megjelent írásokból / Keserű Imre, Poszler György. - Szentes : Szerzők, 1999. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 963-550-762-3 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 429921]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2002.
Kocsis András (1919-)
   Folyóparti mise / Kocsis András ; [kiad. a Területi Kórház]. - Berettyóújfalu : Területi Kórház, 1999. - 50 p. : ill. ; 15 cm
Versek
ISBN 963-03-9366-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 432621]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2002.
Kocsis Ferenc
   Marsfoglalás : tudományos-fantasztikus regény / Kocsis Ferenc. - Békéscsaba : Szerző, cop. 2000. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-691-X * fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 437606]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2002.
Konrád György (1933-)
   Elutazás és hazatérés : önéletrajzi regény / Konrád György. - [Budapest] : Noran, 2001. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 963-9356-28-X kötött : 1490,- Ft
Konrád György (1933-)
894.511-94
[AN 909789]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2002.
Körmendi Lajos (1946-)
   Régi kútba nézek : válogatott versek / Körmendi Lajos. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2001. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 963-9280-52-6 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 909587]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2002.
Kova László (1940-)
   Szóba vésve / Kova László ; [... az illusztrációkat kész. a szerző] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2001. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Versek, elbeszélések
ISBN 963-8082-31-3 fűzött : 1333,- Ft
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 909582]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2002.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 183 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Drámai költemény
ISBN 963-9388-19-X fűzött : ár nélkül
894.511-121
[AN 910268]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2002.
   Magyar költők antológiája / [szerk.] Kapcsándi József. - [Békéscsaba] : Tevan, 2001. - 814 p. ; 25 cm
ISBN 963-7278-75-3 kötött : 3000,- Ft
894.511-14(082)
[AN 908869]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2002.
Magyari Barna (1965-)
   Esőre áll a csípőd / Magyari Barna. - Érd : Bit, 1999. - 60 p. ; 15 cm
Versek
ISBN 963-85803-3-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 433674]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2002.
Mezei András (1930-)
   Két égbolt alatt : versek / Mezei András. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2000. - 143 p. ; 22 cm
ISBN 963-9171-44-1 kötött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 429355]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2002.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai / Móra Ferenc. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 85, [2] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Ifjúsági regény
ISBN 963-9388-20-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 910277]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2002.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta H. Bagó Ilona]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2001]. - 143 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Regény
ISBN 963-645-101-X fűzött : 450,- Ft
894.511-31
[AN 910952]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2002.
Nádor Judit (1953-)
   Perpetuum mobile / [Nádor Judit]. - [Dorog] : Novoprint, 2000. - 95 p. ; 25 cm
ISBN 963-85805-3-4 kötött : ár nélkül
894.511-4
[AN 435808]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2002.
Onagy Zoltán (1952-)
   Évszázadokra szóló éjszaka / Onagy Zoltán. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2001. - 155 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9280-50-X fűzött : 1350,- Ft
894.511-32
[AN 909588]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2002.
Orosz István (1950-)
   A szellem helye / Orosz István. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 219 p. ; 20 cm
Publicisztikai írások
ISBN 963-9336-40-8 fűzött : 1980,- Ft
894.511-92
[AN 909577]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2002.
Pál József, N. (1957-)
   "Tisztának a tisztát őrizzük meg" : tanulmányok, kritikák a huszadik századi magyar irodalomról és történelemről / N. Pál József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2001. - 435 p. ; 21 cm
ISBN 963-9280-51-8 fűzött : 1900,- Ft
894.511-92 *** 894.511(091)"19"
[AN 909767]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2002.
Páskándi Géza (1933-1995)
   Méltó túlélés : levelek, esszék, társadalompolitikai tanulmányok, interjúk, 1978-1995 / Páskándi Géza ; [... összeáll., vál. és az előszót írta Páskándiné Sebők Anna]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2001. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Arc és álarc, ISSN 1587-7949)
ISBN 963-00-8562-3 fűzött : 1800,- Ft
894.511-4 *** 323(439)"197/199"(0:82-94)
[AN 909619]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2002.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Művek
   Rejtő Jenő összegyűjtött művei. - [Pécs] : Alexandra, 2001-. - 6 db ; 22 cm
ISBN 963-368-085-9
894.511-311.5
[AN 908177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Piszkos Fred, a kapitány és más történetek. - [2001]. - 775 p.
ISBN 963-368-172-3 kötött : 1999,- Ft
894.511-311.5
[AN 909389] MARC

ANSEL
UTF-82697 /2002.
Stone, Amanda
   Bejárónőt keresek / Amanda Stone. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 125 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 96.)
Regény
ISBN 963-9248-22-3 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 436608]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2002.
Szász Imre (1927-)
   Az emlékezés tava : regény / Szász Imre. - Budapest : Európa, 2001. - 277 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7082-2 kötött : 1700,- Ft
894.511-31
[AN 909592]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2002.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9242-71-3 *
894.511-1/-9 *** 082.1
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Egy orvos adventi levelei, 1985-2000. - cop. 2001. - 73 p.
Csávossy György előszavával
ISBN 963-9242-67-5 fűzött : 850,- Ft
894.511-6
[AN 909627] MARC

ANSEL
UTF-82700 /2002.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Péter bácsi meséi / Szentmihályi Szabó Péter. - [Budapest] : [Mágus], 2000-. - 25 cm
ISBN 963-8278-81-1 *
894.511-34
[AN 434309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A csodák napja. - [2000]. - 46 p. : ill., színes
A rajzokat Koltai Éva kész.
ISBN 963-8278-82-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8278-44-7)
894.511-34
[AN 434310] MARC

ANSEL
UTF-82701 /2002.
Szíj Rezső (1915-)
   Önéletrajzi eszmélődés az irigységről : [gyónás és hitvallás] / Szíj Rezső. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2001. - 85 p. : ill. ; 22 cm
A függelékben Vizi E. Szilveszter "Mit ér a tudós, ha magyar?" c. írásával
ISBN 963-250-010-5 fűzött : 1280,- Ft
894.511-94
[AN 909572]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2002.
   Szülőföldem, Kanizsa : antológia / [összeáll. Tüskés Tibor]. - Nagykanizsa : Önkormányzat : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2000. - 79 p. ; 21cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 24.)
ISBN 963-00-3246-5 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
894.511-822(439-2Nagykanizsa) *** 908.439-2Nagykanizsa(0:82-822)
[AN 438668]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2002.
Táncsics Mihály (1799-1884)
Művek (vál.)
   Útravaló Táncsics Mihály tollából / [szerk. Simor András]. - Budapest : [Táncsics Gimn.], 2000. - 46 p. : ill. ; 14 cm
Közread. a Táncsics Mihály Gimnázium
ISBN 963-03-9727-7 fűzött : ár nélkül
894.511-821 *** 32(439)(092)Táncsics_M.
[AN 433677]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2002.
Timár György (1929-)
   Az iszonyat árnyéka : versek / Timár György. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2000. - 91 p. ; 22 cm
ISBN 963-9171-40-9 kötött : 650,- Ft
894.511-14
[AN 429347]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2002.
Tőke Péter (1945-)
   Veszélyes szafári / Tőke Péter Miklós ; [a szerző rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2001. - 257 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin 2000, ISSN 1585-7425)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7632-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 910761]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2002.
Tóth József (1934-)
   Vándorúton / Zsámboki-Tóth József. - Budapest : [s.n.], 1999. - [4], 42, [4] p. : ill. ; 21 cm
Versek
894.511-14
[AN 430386]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2002.
Varga Rudolf (1950-)
   Összegyűjtött filmes írások : III. / Varga Rudolf. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2000. - 359, [4] p. ; 21 cm
Az 1. köt. "Összegyűjött versek", a 2. köt. "Összegyűjött prózák" főcímmel jelent meg
ISBN 963-9103-41-1 * fűzött : 2240,- Ft (hibás ISBN 963-9103-29-2)
894.511-293.7 *** 791.43
[AN 429762]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2002.
Varga Rudolf (1950-)
   Összegyűjtött prózák : II. / Varga Rudolf. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2000. - 457, [5] p. ; 21 cm
Az 1. köt. "Összegyűjtött versek", a 3. köt. "Összegyűjtött filmes írások" főcímmel jelent meg
ISBN 963-9103-40-3 * fűzött : 2240,- Ft (hibás ISBN 963-9103-29-2)
894.511-3
[AN 429708]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2002.
Varga Rudolf (1950-)
   Összegyűjtött versek : I. / Varga Rudolf. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2000. - 364, [10] p. ; 21 cm
A 2. köt. "Összegyűjtött prózák", a 3. köt. "Összegyűjtött filmes írások" főcímmel jelent meg
ISBN 963-9103-29-2 fűzött : 2240,- Ft
894.511-14
[AN 429702]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2002.
Visky András (1957-)
   Aranylevél : verses, mesés kalendárium gyermekeknek / Visky András ; rajz. Bátki László. - Budapest : Harmat ; Kolozsvár : Koinónia, cop. 1999. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9148-24-5 kötött : ár nélkülISBN 973-98903-3-4
894.511-14(02.053.2)
[AN 429783]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2002.
Vörös József (1949-)
   Tüzet viszek : válogatott versek, prózák / Vörös József ; [grafikákat kész. Goór Imre]. - Kecskemét : Vörös J., 2000. - 135, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-341-4 fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 430973]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2002.
Witt Márta (1938-)
   A Nap előtt már elmentek.. : versek / Witt Márta ; Balogh Örse rajzai. - Orosháza : Szerző, 1999. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-683-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8211-27-X)
894.511-14
[AN 436700]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2002.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Sirály / Zelk Zoltán. - Budapest : Sinka E., 2001. - [53] p. : ill. ; 15 cm
Vers
ISBN 963-440-655-6 kötött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 909635]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2714 /2002.
   Aranyfürtöcske és a három medve. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - [8] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Incifinci felütős)
Ford. N. Kiss Zsuzsa
ISBN 963-548-995-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-548-995-5) (hibás ISBN 963-548-997-4)
087.5(084.1)
[AN 428128]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2002.
   A három kismalac. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - [8] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Incifinci felütős)
Ford. N. Kiss Zsuzsa
ISBN 963-548-996-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-548-997-4)
087.5(084.1)
[AN 428132]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2002.
   Hófehérke. - Nyíregyháza : Black & White, [2001]. - 32 p. : ill. ; 20 cm
Mese. - Borítócím: Hófehérke és a hét törpe
ISBN 963-9330-51-5 fűzött : 299,- Ft (hibás ISBN 963-9330-03-5)
087.5(084.1)
[AN 910238]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2002.
Kidd, Pennie
Sleepy Jesus (magyar)
   Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd ; rajz. Susie Poole. - 2. kiad. - Szeged : Agapé, 2001. - [28] p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Sétáló Mónika
ISBN 963-458-254-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-458-137-4)
087.5(084.1) *** 244(02.053.2)
[AN 910836]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Discovering shapes (magyar)
   Barangolás a formák birodalmában / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Ysenda Maxtone-Graham]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-393-6 fűzött : ár nélkül
087.5 *** 7.01(02.053.2)
[AN 429739]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2002.
   Nagy karácsonyi mesekönyv : [karácsonyi ünnepek kincsestára] / [Peter Haddock gyűjteménye alapján] szerk. Mezey Katalin ; [ford. Fazekas Anna et al.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Officina '96, [2001]. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
A ford. az "At Christmas time" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9026-82-4 kötött : 1650,- Ft
087.5 *** 82-822(02.053.2)=945.11
[AN 910893]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2002.
   Piroska és a farkas. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - [8] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Incifinci felütős)
Ford. N. Kiss Zsuzsa
ISBN 963-548-994-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-548-997-4)
087.5(084.1)
[AN 428116]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2002.
   A rút kiskacsa. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - [8] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Incifinci felütős)
Ford. N. Kiss Zsuzsa
ISBN 963-548-993-5 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-548-997-4)
087.5(084.1)
[AN 428135]
MARC

ANSEL
UTF-8