MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:47:56
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

1253 /2002.
Illustrated dictionary of essential knowledge (magyar)
   Az általános műveltség képes szótára : Reader's Digest válogatás / [az angol nyelvű kiad. mtársai Alasdair McWhirter et al.] ; [szerk. Nácsa Klára & Avar Katalin] ; [a magyar vonatkozású fejezetek szerzői Tótfalusi István et al.] ; [ford. Boros László et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2001. - 608 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-8475-53-6 kötött : 9990,- Ft
030
[AN 907344]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2002.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Kara Anna et al.]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
030
[AN 221959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Gal - Gyi / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkírók Ádám József et al.] ; [grafikák Dobiecki Magda et al.] ; [képek Ács Irén et al.]. - 2001. - 879 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-47-7 kötött : 4960,- Ft
030
[AN 907332] MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

1255 /2002.
   Apollo : középeurópai humanista folyóirat : 1934-1939. - Budapest : Argumentum, 2001. - 3 db ; 24 cm
Az 1-2. köt. hasonmás
ISBN 963-446-173-5 kötött : 8400,- Ft
050(439)Apollo
[AN 907939]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., I-IV / szerk. Gál István ; [az előszót írta Szigethy Gábor]. - 13, 480, 176 p.
ISBN 963-446-195-6 *
050(439)Apollo
[AN 907944] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., V-X / szerk. Gál István. - [628] pag. var.
ISBN 963-446-196-4 *
050(439)Apollo
[AN 907945] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Dokumentumok / [Gál István hagyatékából összeáll. és sajtó alá rend. Gál Ágnes és Gál Julianna]. - 339 p., [32] t. : ill.
ISBN 963-446-197-2 *
050(439)Apollo
[AN 907948] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1256 /2002.
Manguel, Alberto
A history of reading (magyar)
   Az olvasás története / Alberto Manguel ; [ford. Széky János]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 382 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-364.
ISBN 963-530-510-9 kötött : 2900,- Ft
028
[AN 907185]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1257 /2002.
Molnár László, B.
   Dáridó és ami mögötte van / B. Molnár László, Baráz Miklós. - [Budapest] : Hungalibri, cop. 2001. - 277 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9163-44-9 fűzött : 2498,- Ft
Galambos Lajos (1961-)
791.9.097(439)"199" *** 78.067.26(439)(092)Galambos_L.
[AN 907769]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1258 /2002.
Feynman, Richard Phillips
The meaning of it all (magyar)
   A dolgok értelme : [egy tudós polgártárs vallomásai] / Richard P. Feynman ; [ford. Ill Márton]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2001. - 133 p. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 963-7803-88-2 kötött : 1990,- Ft
001 *** 167
[AN 907782]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2002.
Held József (1930-)
   Csillagok forradalma : Nyugat-Európa szellemi fejlődése Kopernikusztól Locke-ig / Held József ; [közread. a] História, MTA Történettudományi Intézete. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2001. - 204 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-8312-78-5 fűzött : 1300,- Ft
001(100)(092) *** 001
[AN 907299]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2002.
Sagan, Carl
Broca's brain (magyar)
   Broca agya / Carl Sagan ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2001. - 343 p. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 963-7803-87-4 kötött : 2490,- Ft
001.98 *** 001 *** 52
[AN 907591]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2002.
Végh László (1948-)
   Fenntartható fejlődés / Végh László. - Debrecen : EP Systema BT, 1999. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-9200-3 fűzött : ár nélkül
008.2 *** 304
[AN 423265]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1262 /2002.
Cortesi, Anita
Kinder-Horoskope deuten und verstehen (magyar)
   Gyermekhoroszkópok : az asztrológia kulcs gyermekeink szívéhez / Anita Cortesi ; [ford. Molnár Katalin]. - Piliscsaba : Bioenergetic, 2001. - 338 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9343-30-7 fűzött : 1900,- Ft
133.52-053.2
[AN 906923]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2002.
Cunningham, Scott
Wicca (magyar)
   Wicca : útmutató boszorkányoknak / Scott Cunningham ; [ford. Csáky Ida] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 257 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-536-1 kötött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-528-531-6)
133.25
[AN 907435]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2002.
Halzer Edit Mária (1970-)
   Feng shui mandalák / Halzer Edit Mária ; rajz Halzer Györgyi és Hegyi Kati. - Budapest : Fix BT, [2001]. - 213 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-00-8325-6 fűzött : 2490,- Ft
133.25 *** 613.865
[AN 907758]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2002.
RavenWolf, Silver
Teen witch (magyar)
   Tini boszorkányok : egy és más a wiccákról az új generáció számára / Silver RavenWolf ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2001. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Tizenévesek könyvtára)
ISBN 963-528-542-6 fűzött : 1990,- Ft
133.25(02.053.2)
[AN 907826]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2002.
Virtue, Doreen
Healing with the angels (magyar)
   Angyalokkal gyógyítás : párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal / Doreen Virtue ; [ford. Zelei Kata]. - Budakeszi : Mandala Véda, cop. 2001. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86202-1-8 fűzött : 1590,- Ft
133.25
[AN 907447]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1267 /2002.
I grandi parchi nazionali del mondo (magyar)
   A világ legszebb nemzeti parkjai / [... szerk. Angela S. Ildos, Giorgio G. Bardelli] ; [szerzők Angela S. Ildos et al.] ; [ford. Tarbay Gabriella, Korencsy Zsolt, Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 319 p. : ill., színes ; 37 cm
ISBN 963-368-043-3 * kötött : 9980,- Ft (hibás ISBN 963-368-043-7)
502.4(100)
[AN 908325]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2002.
Radó Dezső (1922-)
   A növényzet szerepe a környezetvédelemben / Radó Dezső ; [rajz. Varga Emma] ; [közread. a] Zöld Érdek Alapítvány, Levegő Munkacsoport. - Budapest : Zöld Érdek Alapítvány : Levegő Munkacsop., 2001. - 141 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 140-[142].
ISBN 963-00-6536-3 fűzött : 1500,- Ft
504.06 *** 581.6
[AN 907189]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2002.
Salwen, Peter
Galapagos : the lost Paradise (magyar)
   Galápagos : az elveszett paradicsom / Peter Salwen ; [a fényképfelvételeket kész. ... Walt Anderson et al.]. - Kaposvár : Holló, [2001], cop. 1994. - 191 p. : ill., színes ; 38 cm
Ford. Balla Péter
ISBN 963-8380-11-X kötött : 6490,- Ft
502(866.28)(084.12) *** 591.9(866.28)(084.12)
[AN 907942]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2002.
Simai Mihály (1930-)
   Zöldebb lesz-e a világ? : a fenntartható fejlődés szerkezeti problémái a XXI. század elején / Simai Mihály. - Budapest : Akad. K., 2001. - 165 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 963-05-7842-5 fűzött : 1490,- Ft
504.03 *** 330.15
[AN 907307]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1271 /2002.
Cormen, Thomas H.
Introduction to algorithms (magyar)
   Algoritmusok / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest ; [... magyar nyelvű kiad. ... szerk. Iványi Antal] ; [ford. Benczúr András et al.]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - XVI, 884 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 849-860.
ISBN 963-10-8058-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3029-3)
510.51(075.8) *** 519.688(075.8)
[AN 907797]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2002.
Dancs István (1933-)
   Halmazelmélet / Dancs István. - [Budapest] : Aula, 2001. - 185 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-52-0 fűzött : 1400,- Ft
510.22(075.8)
[AN 907870]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2002.
Dancs István (1933-)
   Vektorterek / Dancs István, Puskás Csaba. - [Budapest] : Aula, 2001. - 309, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [311].
ISBN 963-9345-53-9 fűzött : 1600,- Ft
512.642(075.8) *** 514.7(075.8)
[AN 907867]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2002.
Denkinger Géza (1930-)
   Valószínűségszámítás : [egyetemi tankönyv] / Denkinger Géza. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1997. - 284 p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék orosz, angol és német nyelven is
ISBN 963-19-2385-1 fűzött : 1671,- Ft
Egyetem
519.21(075.8)
[AN 907873]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2002.
Gömöri András
   Információ és interakció : bevezetés az információs aszimmetria közgazdasági elméletébe / Gömöri András ; [... közrem. Badics Judit et al.]. - Budapest : Typotex, 2001. - VII, 213 p. ; 24 cm. - (Alkalmazott matematika sorozat, ISSN 1586-4413)
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 963-9326-07-0 fűzött : 2400,- Ft
519.8 *** 519.72
[AN 907315]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1276 /2002.
Béda Gyula (1931-)
   Kinematika és dinamika : egyetemi tankönyv / Béda Gyula, Bezák Antal. - [Budapest] : Műegyet. K., 1999. - 252 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-596-8 fűzött : ár nélkül
531.1(075.8) *** 531.3(075.8)
[AN 422661]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2002.
Dudko, Sergej
Černobylʹ (angol)
   Chernobyl : without KGB's censor-ship : [documents, photographs, stories] / Sergey Dudko ; [transl. by Lajos Szőke]. - Kőszeg : Tigina BT, 2001. - 184 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8133-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-7586-3)
Černobylʹ
621.039.58(477-2Černobil')
[AN 907804]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1278 /2002.
Haines, Tim
Walking with beasts (magyar)
   Szörnyek a Földön : őskori szafari / [írta Tim Haines] ; [fényképezte Daren Horley] ; [ford. ... Bujdosó István, Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, 2001. - 264 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-060-3 kötött : 5999,- Ft
56
[AN 907243]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1279 /2002.
Gábris Gyula (1942-)
   Csillagászati földrajz : [egyetemi tankönyv] / írták Gábris Gyula, Marik Miklós, Szabó József ; szerk. Gábris Gyula. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1998. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 963-19-2397-5 fűzött : 1756,- Ft
Egyetem
523.31(075.8) *** 521.9(075.8)
[AN 907864]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2002.
Miles, Lisa
The Useborne complete book of astronomy & space (magyar)
   Csillagászat és a világűr / írta Lisa Miles és Alastair Smith ; rajz. Gary Bines és Peter Bull ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Park, cop. 1999. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-530-443-9 kötött : ár nélkül
52(02.053.2)
[AN 428175]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1281 /2002.
   Ablak a természetre : évszázadok állatkertje Budapesten / [szerk. Mirtse Áron, Mirtse Zsuzsa] ; [írták Anthony Gall et al.] ; [a képeket kész. Agárdi Attila et al.] ; [közread. a] Fővárosi Állat- és Növénykert. - Budapest : Főv. Állat- és Növénykert, cop. 2001. - 206 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-00-7243-2 kötött : 5500,- Ft
Fővárosi Állat- és Növénykert (Budapest)
59.006(439-2Bp.)
[AN 907774]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2002.
Bellamy, Peter
Wildlife - the beauty of animals (magyar)
   A világ legszebb állatai / [szerző Peter Bellamy]. - Kaposvár : Holló, [2001], cop. 1994. - 190 p., [2] t. : ill., színes ; 38 cm
Ford. Szabó Olimpia
ISBN 963-9388-56-4 * kötött : 6490,- Ft (hibás ISBN 963-8380-57-8)
59(084.12)
[AN 907950]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2002.
Fábián László
   Örök virulás / Fábián László, Sipos Endre. ; [közread. a] Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., 1999. - 91 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 90. - Példányszám: 1000
ISBN 963-03-9158-9 fűzött : ár nélkül
Ambrózy-Migazzi István (1869-1933)
Jeli Arborétum (Kám)
58(439)(092)Ambrózy-Migazzi_I. *** 58.006(439-2Jeli)(091)
[AN 410408]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2002.
Jones, Steve
The language of the genes (magyar)
   A gének nyelve / Steve Jones ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 316 p. ; 20 cm. - (Tudományos kaleidoszkóp, ISSN 1587-1096)
Bibliogr.: p. 299-307.
ISBN 963-547-537-3 kötött : 1990,- Ft
575.113 *** 577.21
[AN 907039]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2002.
   Növényanatómiai praktikum / Mihalik Erzsébet [et al.] ; [szerk. Mihalik Erzsébet] ; [ábrák Nagy Erika, Kolozsi Beáta]. - Szeged : JATEPress, 1999. - IX, 188 p., [44] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-188. - Példányszám: 1000
ISBN 963-482-358-0 kötött : ár nélkül
581.4(075.8) *** 58.086.2(075.8)
[AN 423191]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2002.
Pais István (1923-)
   A mikroelemek jelentősége az életben / Pais István. - Budapest : Mezőgazda, 2000. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-101.
ISBN 963-9239-28-3 fűzött : 980,- Ft
577.118(075.8)
[AN 422279]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2002.
Szelekovszky László
   Békés megye famatuzsálemei / [gyűjt. és szerk., fotók Szelekovszky László] ; kiad. a Kőrös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület. - Békéscsaba : Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyes., 2000. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-03-8609-7 fűzött : ár nélkül
581.412 *** 581.9(439.175)
[AN 425875]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2002.
Whittlesey, Marietta
Majesty of the horse (magyar)
   Lovak / Marietta Whittlesey ; [képszöveg Rupert O. Matthews] ; [fényképek John Kegan et al.]. - Kaposvár : Holló, [2001], cop. 1995. - 192 p. : ill., színes ; 38 cm
Ford. Máthé Attila
ISBN 963-8380-21-7 kötött : 6490,- Ft
599.723(084.12) *** 636.1(084.12) *** 798
[AN 907936]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1289 /2002.
Bodánszky Hedvig (1933-)
   A csecsemőkor ideális étrendje : útmutató kismamáknak és az egész családnak / Bodánszky Hedvig, Blahóné Ida. - Budapest : Golden Book, cop. 2001. - 108 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-9275-09-3 fűzött : 1960,- Ft
613.221
[AN 907013]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2002.
Chaine, Caroline
Le petit livre de la ménopause (magyar)
   Változó korban : változás előtt, közben és után / Caroline Chaine ; [ford. Mehesán Emma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 184 p. ; 20 cm. - (Mindennapi egészségünk, ISSN 1586-7706)
ISBN 963-09-4278-X fűzött : 1500,- Ft
618.173 *** 613.99
[AN 905850]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2002.
Fabini János Theophil (1791-1847)
   Doctrina de morbis oculorum / in usum auditorum edidit Joannes Theophilus Fabini. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Tudomány, [2000]. - 370 p. ; 22 cm + mell.
Az előszót Kovács Bálint, a kísérő tanulmányt Szállási Árpád írta. - Eredeti kiadása: Pesthini : Wigand, 1831. - Az előszó és a kísérő tanulmány angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 357-370.
ISBN 963-8194-32-4 kötött : ár nélkül
617.7(075.8) *** 094/099.07
[AN 423085]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2002.
"Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ (Budapest). Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet .
   Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 50 éves működése, 1949-1998 : jubileumi évkönyv / [szerk. Antal Magda] ; [közli Rodler Imre]. - Budapest : [OKK], 1999[Budapest]. - 86, 68 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1-62. - Példányszám: 700
ISBN 963-7137-06-8 * fűzött : ár nélkül
614.31 *** 612.39 *** 663/664 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 424826]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2002.
Gerard, Robert V.
Change your DNA, change your life! (magyar)
   Változtasd meg a DNS-ed! Változtasd meg az életed! : eddig nem ismert eszközök a fizikai és érzelmi öngyógyításhoz / Robert V. Gerard ; [ford. Harkai György] ; [ill. Egedi-Kovács Melinda]. - Budakeszi : Mandala-Véda, cop. 2001. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86122-1-5 fűzött : 1490,- Ft
615.851.11
[AN 907726]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2002.
Keményné Pálffy Katalin
   Bevezetés a pszichológiába : [főiskolai tankönyv] / Keményné Pálffy Katalin. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1998. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 963-19-2406-8 fűzött : 1064,- Ft
Főiskola
159.9(075.8)
[AN 907883]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2002.
Köhler, Gerhard
Lehrbuch der Homeopathie (magyar)
   A homeopátia tankönyve / Gerhard Köhler. - Budapest : Hippokrates-Hungary, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-03-8236-9
615.015.32
[AN 424849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Alapismeretek és alkalmazás / [ford. Dömötör László, Vass Péter]. - 1999. - XV, 216 p.
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 963-03-8237-7 kötött : ár nélkül
615.015.32
[AN 424853] MARC

ANSEL
UTF-81296 /2002.
Kómár József (1935-)
   Alagút szindrómák és egyéb kompressziós mononeuropathiák : diagnosztika és terápia / Kómár József. - Budapest : Golden Book, cop. 2002. - 200 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9275-17-4 fűzött : 3500,- Ft
616.833
[AN 907741]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2002.
Magyarosy, Maruschi
Das Paradies ist in dir (magyar)
   A Paradicsom benned van : bízzunk a testünk bölcsességében, hogyan nyerjük vissza életkedvünket : több, mint száz gyakorlat / Maruscha Magyarosy ; [ford. Ciorba Ildikó Melinda]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 233 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-9343-29-3 fűzött : 1400,- Ft
615.851.86
[AN 907072]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2002.
Papp Rita
   Étrendi tanácsok vesebetegeknek : fehérjeszegény étrend lépésről lépésre / Papp Rita, Sepsi Beatrix, Mészáros Hajnalka ; [... ill. Roth István]. - Budapest : Fresenius Kabi Hungary Kft., cop. 2001. - 117 p. : ill. ; 21 cm + 4 mell.
ISBN 963-03-5972-3 fűzött : ár nélkül
615.874.2 *** 616.61
[AN 908049]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2002.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   Utánzó gyakorlatok : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / Pappné Gazdag Zsuzsanna. - [Budapest] : Flaccus, 2001. - 72 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 963-9412-03-1 fűzött : 550,- Ft
615.825 *** 372.363 *** 372.4:796(072) *** 613.71-053.2
[AN 906929]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2002.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   Az ember, fejlődése és fejlesztése : enciklopédia dióhéjban / Rókusfalvy Pál. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 248 p. ; 24 cm
Felsőoktatási segédkönyv. - Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 963-19-2180-8 fűzött : 2360,- Ft
159.9(031)
[AN 907889]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2002.
Schuster, Gaby
Reine Mädchensache (magyar)
   Csak lányoknak! : a nőiesség enciklopédiája / Gaby Schuster ; [Philip Hopman rajz.] ; [ford. Csokonai Attila és Erős László]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2001. - 266, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7643-6 kötött : 1490,- Ft
613.96-055.2
[AN 907411]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2002.
Somlai József
   Felnőttkorúak fittségének vizsgálata motoros próbák alkalmazásával / Somlai József. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 24 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/5.)
ISBN 963-9295-31-0 * fűzött : ár nélkül
613.71 *** 796.015
[AN 424913]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2002.
Spock, Benjamin
Dr. Spock's baby and child care (magyar)
   Dr. Spock csecsemő- és gyermekgondozása / írta Benjamin Spock, Michael B. Rothenberg ; [ford. Cholnoky Péter] ; az illusztrációkat kész. Dorothea Fox. - 7. kiad. - Budapest : Medicina, 2001, cop. 1990. - XXIII, 507 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1999
ISBN 963-242-601-0 kötött : 1570,- Ft
613.95
[AN 908055]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2002.
   Traumatológia / szerk. Renner Antal ; [... szerzői Csapody István et al.] ; [az ábrákat rajz. Martsa Balázs]. - Budapest : Medicina, 2000. - 1108 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-574-X kötött : ár nélkül
617-001(075.8)
[AN 428084]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2002.
Túry Ferenc (1951-)
   Anorexia - bulimia : az evés zavarai / Túry Ferenc ; [az ábrákat rajz. Szűcs Édua]. - [Budapest] : B+V K., cop. 2001. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-51-X fűzött : 980,- Ft
616.89-008.441.12 *** 616.89-008.441.42
[AN 907413]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2002.
Várkonyi Zsuzsa, F.
   Tanulom magam / F. Várkonyi Zsuzsa. - Balatonfenyves : Studium Effektive, 2000. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Self help sorozat, ISSN 1417-4359)
ISBN 963-8279-14-1 fűzött : ár nélkül
159.9 *** 613.865
[AN 908060]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2002.
Wunderwerk Mensch (magyar)
   A csodálatos emberi test : Reader's Digest válogatás / [írta Annette Adams et al.] ; [ford. Hambuch Erika et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2001. - 400 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8475-48-X * kötött : 6990,- Ft (hibás ISBN 963-8475-48-1)
612 *** 611
[AN 802555]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1308 /2002.
How things work today (magyar)
   Így működik a harmadik évezred technikája : Scientific American : [érdekességek a világ legismertebb tudományos magazinjából] / szerk. Michael Wright, Mukul Patel ; [szerzők David Baker et al.] ; [ill. David Ashby et al.] ; [ford. Babits Péter et al.]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 288 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-368-052-2 kötött : 4999,- Ft
62(100)"20"
[AN 907497]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1309 /2002.
Alspach, Ted
Illustrator 9 for dummies (magyar)
   Illustrator 9 / Ted Alspach, Matt LeClair ; [ford. Huszár Barbara]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - XVI, 346 p. : ill. ; 24 cm. - (Dummies könyvek)
ISBN 963-09-4259-3 fűzött : 3400,- Ft
519.688:655.2AdobeIllustrator
[AN 907861]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2002.
Balogh Gábor
   Visual Basic és Excel programozás : [gazdasági informatika] / Balogh Gábor. - Budapest : Computerbooks, 2000. - IV, 171 p. : ill. ; 24 cm + 1 lemez
Egyetemi tankönyv
ISBN 963-618-229-9 fűzött : 1900,- Ft
519.682VisualBasic *** 681.3.016Excel
[AN 423291]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2002.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hogyan használjam? / Bártfai Barnabás. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : BBS-E BT, 2001. - 535 p. : ill. ; 24 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek, ISSN 1216-7061)
ISBN 963-00-7196-7 fűzött : ár nélkül
681.3
[AN 904597]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2002.
Blake, Bonnie
How to do everything with Macromedia Flash 5 (magyar)
   Macromedia Flash 5 / Bonnie Blake ; [ford. ifj. Ambrózai Attila]. - Budapest : Panem, 2001. - 528 p. : ill. ; 24 cm. - (Webvilág)
ISBN 963-545-329-9 fűzött : 4900,- Ft
519.688Flash *** 791.44.02
[AN 907770]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2002.
Kernighan, Brian W.
The C programming language (magyar) (átd. kiad.)
   A C programozási nyelv : az ANSI szerint szabványosított változat / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 291 p. ; 25 cm
Ford. Molnár Ervin
ISBN 963-10-8056-0 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-0552-3)
519.682C
[AN 907799]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2002.
World Congress of Intelligent Manufacturing Processes & Systems (2.) (1997) (Budapest)
   The Second World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems : Budapest ... June 10-13, 1997 : proceedings / ed. László Monostori ; [org. by Computer and Automation Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Technical University of Budapest]. - [Budapest] : Springer Hungarica, [1997]. - 653 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-699-143-X * kötött : ár nélkül
519.688:658.5 *** 681.5 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"1997"
[AN 427522]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1315 /2002.
Kószó József (1944-)
   Cserépkályhák és csempekandallók / Kószó József. - 2. átd. kiad. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 175 p., [4] t. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9393-57-6 kötött : 3300,- Ft
683.94 *** 697.243 *** 747
[AN 907155]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2002.
Seitz, Georg
Hotelmanagement (magyar)
   Hotelmenedzsment / Georg Seitz. ; [ford. Paulik Ivett]. - [Budapest] : Springer Orvosi K., 2000. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-181.
ISBN 963-699-096-4 fűzött : ár nélkül
640.41(078) *** 658.1.011.1(078)
[AN 422284]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1317 /2002.
Gábor László (1910-1981)
   Épületszerkezettan : [egyetemi tankönyv] / Gábor László ; [... munkatársak Lévai Andor et al.]. - 7. kiad. - Budapest : Tankvk., 1975-. - 4 db : ill. ; 20x29 cm
A kiadó neve 1992-től Nemzeti Tankönyvkiadó
ISBN 963-17-5252-6 * (hibás ISBN 963-18-6167-8)
Egyetem
692(075.8)
[AN 122375]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2001, cop. 1998. - 302 p.
Bibliogr.: p. 299.
ISBN 963-19-1871-8 kötött : 5333,- Ft
692(075.8)
[AN 907923] MARC

ANSEL
UTF-81318 /2002.
Gábor László (1910-1981)
   Épületszerkezettan : [egyetemi tankönyv] / Gábor László ; [... munkatársak Lévai Andor et al.]. - 9. kiad. - Bp. : Tankvk., 1979-. - 4 db : ill. ; 21x29 cm
A kiadó neve 1992-től Nemzeti Tankönyvkiadó
ISBN 963-17-3135-9 * (hibás ISBN 963 3135 9)
692(075.8)
[AN 794536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2001, cop. 1998. - 258 p.
Bibliogr.: p. 253.
ISBN 963-19-2400-9 kötött : 4987,- Ft
692(075.8)
[AN 907905] MARC

ANSEL
UTF-81319 /2002.
Gábor László (1910-1981)
   Épületszerkezettan : [egyetemi tankönyv] / Gábor László ; [... munkatársak Lévai Andor et al.]. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1995-. - 4 db : ill. ; 20x29 cm
ISBN 963-18-6167-8
Egyetem
692(075.8)
[AN 122369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001, cop. 1998. - 291 p.
Bibliogr.: p. 287.
ISBN 963-19-1870-X kötött : 4452,- Ft
692(075.8)
[AN 907902] MARC

ANSEL
UTF-81320 /2002.
Gábor László (1910-1981)
   Épületszerkezettan : [egyetemi tankönyv] / Gábor László ; [... munkatársak Lévai Andor et al.]. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001-. - 4 db : ill. ; 20x29 cm
ISBN 963-19-1872-6
Egyetem
692(075.8)
[AN 907897]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001, cop. 1962. - 231 p. : ill.
Bibliogr.: p. 228.
ISBN 963-19-1869-6 kötött : 2837,- Ft
Egyetem
692(075.8)
[AN 907899] MARC

ANSEL
UTF-81321 /2002.
Sándy Gyula (1868-1953)
   Épületszerkezettani táblák : 100 tábla / Sándy Gyula ; [kiad. alá rend. Gy. Lovassy Klára]. - Utánny. - [Budapest] : Gyorsjelentés, 1999. - 100 t. : mind ill. ; 33 cm. - (Magyar építészet könyvek, ISSN 1417-7803)
Papírtokban
ISBN 963-86032-0-8 fűzetlen : 2240,- Ft
692(084.1)(075.8)
[AN 426520]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1322 /2002.
Csulák Tibor
   75 éves a szervezett bélyeggyűjtés Gyöngyösön, 1925-2000 = 75 years of organized stamp collecting in Gyöngyös, 1925-2000 = Das organizierte Briefmarken ist 75 Jahre alt in Gyöngyös, 1925-2000 / a szerzők Csulák Tibor, Vincze Bertalan. - [Gyöngyös] : [Mátra Művel. Közp.], [2000]. - 268 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Mátra Művelődési Központ. - Csak magyar nyelven. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-3027-6 * fűzött : ár nélkül
656.835.91(439) *** 061.2(439-2Gyöngyös)
[AN 426449]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2002.
   A járművezetői vizsga tankönyve : személygépkocsi, kistehergépkocsi : [B járműkategória] / [... írták ... Duka Gyula et al.] ; [... szerk. Hack Emil]. - 6. átd. kiad. - [Budapest] : BPI Mo. Kft. Transport Média Divízió, 2001. - 400 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2001. máj.
ISBN 963-86129-1-6 fűzött : 1590,- Ft
656.13.052(078)
[AN 907915]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2002.
Niccoli, Riccardo
Flugzeuge (magyar)
   Repülők : a világ legismertebb repülőgéptípusai / Riccardo Niccoli. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Földön, vízben, levegőben, ISSN 1587-1819)
Ford. Rónaszegi Éva
ISBN 963-547-473-3 kötött : 2300,- Ft
629.7(100)
[AN 907030]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2002.
   Tesztkönyv a nemzetközi árufuvarozók és autóbusz-vezetők vizsgájához / [szerk. Keller Ervin, Takács Ferenc] ; [közread. a] Közlekedési Főfelügyelet ; [... írták Farkas Gábor et al.]. - 10. átd. kiad. - Budapest : Közlekedési Főfelügy., 2001. - 327 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Lezárva: 2001. jún.
ISBN 963-86129-8-3 fűzött : 3592,- Ft
656.073(078)
[AN 907807]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1326 /2002.
Dirr, Rudolf
Bäume und Sträucher für den Garten (magyar)
   Díszfák és díszcserjék / Dirr, Rudolf ; [ford. Seresi Frigyes]. - Budapest : Hogyf Editio, cop. 2001. - 160 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-8484-49-7 kötött : 2500,- Ft
635.9
[AN 908345]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2002.
   Erdészeti rovartan / [szerk.] Tóth József ; [írták Ambrus András et al.]. - Budapest : Agroinform, 1999. - XIII, 480 p., [46] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 445-464.
ISBN 963-502-696-X kötött : ár nélkül
630*45(075.8) *** 595.7(075.8)
[AN 423256]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2002.
Gaskó Béla (1949-)
   Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark, "Erdő és ember" kiállítás / [Gaskó Béla]. - 3. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 552.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-467-7 fűzött : ár nélkül
630(439)(091) *** 069(439-2Ópusztaszer)(036)
[AN 908012]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2002.
Das grosse Buch der Schokolade (magyar)
   Nagy csokoládé könyv : kakaó, csokoládé, cukrászat, bonbonkészítés, desszertek és italok / Karl Schuhmacher [et al.] ; Eckart Witzigmann desszertreceptjeivel, Sybil Schönfeldt történeti jegyzeteivel ; [ford. Balla Judit] ; [fényképek Christian Teubner et al.]. - [Budapest] : Aréna 2000, cop. 2001. - 236 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-85515-3-4 kötött : 5980,- Ft
663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 907503]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2002.
Sulyok Katalin (1937-1993)
   Vetéstől a tálalásig / Sulyok Katalin, Siklós László. - [Budapest] : Minerva, [2001]. - 188 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-85826-1-8 fűzött : 1780,- Ft
635.1/.8 *** 641.55(083.12)
[AN 907169]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2002.
Vágó Ágnes
   Kutyahoroszkóp / Vágó Ágnes. - [Budapest] : Minerva, [2001]. - 80 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-85826-4-2 kötött : 1490,- Ft
636.7 *** 133.52 *** 929(439)"195/200"(047.53)
[AN 907539]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2002.
Vierke, Jörg
Die beliebtesten Zierfische (magyar)
   A legkedveltebb díszhalak / Jörg Vierke ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2000. - 76 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-9205-44-3 fűzött : 850,- Ft
639.34
[AN 801187]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1333 /2002.
Beauté du siècle (magyar)
   A női szépség története / Nathalie Chahine [et al.] ; Dorothy Schefer Faux bevezetőjével ; [ford. Hotya Hajnalka, Vajk Zsuzsa]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 399 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 394-395.
ISBN 963-9283-33-9 fűzött : 6800,- Ft
646.7-055.2(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 907233]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2002.
   Bor, turizmus, gasztronómia Baranyában = Wein, Tourismus, Gastronomie im Komitat Baranya = Wine, tourism and gastronomy in Baranya county / [fel. szerk. Takács Zsuzsa] ; [receptek Kovács János] ; [... fotók Kapfinger András]. - Szekszárd : KAFI Reklám és Kommunikációs BT, 2001. - 138 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-00-9048-1 * kötött : 4167,- Ft
641.87:663.2 *** 641.568(439.127)(083.12) *** 663.2(439Villányi_borvidék) *** 663.2(439Mecsekalja) *** 908.439.127
[AN 907098]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2002.
Ettl, Alexander
Käse (magyar)
   Sajtok világa : 75 különleges recept a világ minden tájáról / Alexander Ettl ; a fényképeket ... kész. Hans Joachim Döbbelin ; [ford. Zalai Edvin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 215 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-09-4280-1 kötött : 2600,- Ft
641.55(083.12):637.3 *** 637.3 *** 641.568(100)(083.12)
[AN 907113]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2002.
Frank Júlia (1946-)
   Desszerteskönyv cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak / Frank Júlia, Holczer Alajosné, Hompola Ferencné. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2001. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-59-5 fűzött : 398,- Ft
641.852(083.12) *** 641.561(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 907754]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2002.
Romváry Vilmos (1915-1994)
   Fűszerek könyve / Romváry Vilmos. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9268-63-1 kötött : 1999,- Ft
641.885 *** 635.7 *** 641.55(083.12)
[AN 907046]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2002.
Rowland-Warne, L.
Costume (magyar)
   Öltözködés / írta K. Rowland-Warne ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 963-530-571-0 kötött : 2300,- Ft
646.1/.6(100)(091) *** 391(100)(091)
[AN 907269]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2002.
   Vagyonvédelem : bűnmegelőzési módszertani füzet / [szerk. Simkó Imre] ; [közread. a] B-A-Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Bűnmegelőzési Szolgálat. - [Miskolc] : BAZ M. Bűnmegelőzési Alapítvány : Bűnmegelőzési Szolg., 2001. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Vagyonvédelmi tippadó
ISBN 963-00-5067-6 fűzött : ár nélkül
645.396 *** 654.924 *** 683.33
[AN 908047]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1340 /2002.
   Etika : ajánló bibliográfia / [... összeáll. az Etikaoktatási Szakbizottság] ; [szerk. Homor Tivadar] ; [kiad. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 40 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-9896-6 fűzött : ár nélkül
17:019.941
[AN 425270]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2002.
   Zeit und Freiheit : Schelling-Schopenhauer-Kierkegaard-Heidegger : Akten der Fachtagung der Internationalen Schelling-Gesellschaft : Budapest, 24. bis 27. April 1997 / István M. Fehér und Wilhelm G. Jacobs Hrsg. - Budapest : Kétef Bt., 1999. - 231 p. ; 24 cm. - (Éthos könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-8155-9 fűzött : ár nélkül
Kierkegaard, Søren
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von
Heidegger, Martin
Schopenhauer, Arthur
1(430)(092)Schelling,_F.W.J. *** 1(430)(092)Heidegger,_M. *** 1(430)(092)Schopenhauer,_A. *** 1(489)(092)Kierkegaard,_S. *** 061.3(439-2Bp.)"1997"
[AN 424837]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1342 /2002.
Augustinus Aurelius
Soliloquia seu liber soliloquiorum animae ad Deum (magyar)
   "A lélek Istennel való magányos beszélgetéseinek könyve" / Szent Ágoston ; [... ford. Némethy Ernő]. - [Pécs] : Halász ; [Göd] : Royal Press Hungary, [2001]. - 104, [5] p. ; 20 cm. - (Seneca könyvtár, ISSN 1586-507X)
ISBN 963-9331-00-7 kötött : 2190,- Ft
276 *** 871-97=945.11
[AN 907161]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2002.
Barna Gábor (1950-)
   Búcsújárók : kölcsönhatások a magyar és más európai vallási kultúrákban / Barna Gábor. - Budapest : Lucidus, 2001. - 318 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 289-313.
ISBN 963-86163-7-7 * fűzött : 1950,- Ft (hibás ISBN 963-86163-5-0)
248.153.8(439) *** 398.33(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 907766]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2002.
Bennett, Richard A.
Your quest for God (magyar)
   Isten keresése / Richard A. Bennett. - 3. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2001]. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 963-9209-64-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 907957]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2002.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi szentírás a Vulgata szerint / Káldi György fordítása nyomán ... átd., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. a Szent István Társulat Szentírás Bizottsága. - Repr. kiad. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2001. - 319 p. : ill. ; 31 cm
Szent Biblia (borító- és gerinccím). - Eredeti kiadása: Budapest : Palladis, 1935
ISBN 963-9355-41-0 kötött : 3167,- Ft
22.04=945.11
[AN 907958]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2002.
Bright, Bill
   Továbbadható alapigazságok / írta Bill Bright ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a Timóteus Társaság]. - Budapest : Timóteus Társ., [2001]-. - 14 cm
ISBN 963-00-5901-0
244
[AN 908198]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Hogyan lehetsz biztos abban, hogy keresztyén vagy?. - cop. 2001. - 57 p.
ISBN 963-00-5902-9 fűzött : ár nélkül
244
[AN 908200] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Hogyan tapasztalhatjuk Isten szeretetét és megbocsátását?. - cop. 2001. - 55 p. : ill.
ISBN 963-00-5903-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 908204] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Hogyan telhetünk meg Szentlélekkel?. - cop. 2001. - 53 p. : ill.
ISBN 963-00-5904-5 fűzött : ár nélkül
244
[AN 908207] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Hogyan járjunk Szentlélekben?. - cop. 2001. - 53 p. : ill.
ISBN 963-00-5905-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 908214] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Hogyan lehetünk gyümölcsöző bizonyságtevők?. - cop. 2001. - 57 p.
ISBN 963-00-5906-1 fűzött : ár nélkül
244
[AN 908217] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Hogyan vezethetünk másokat Krisztushoz?. - cop. 2001. - 51 p. : ill.
ISBN 963-00-5907-X fűzött : ár nélkül
244
[AN 908218] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Hogyan segíthetjük elő a nagy küldetés teljesítését?. - cop. 2001. - 55 p. : ill.
ISBN 963-00-5908-8 fűzött : ár nélkül
244
[AN 908220] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Hogyan szerethetünk hit által?. - cop. 2001. - 51 p. : ill.
ISBN 963-00-5909-6 fűzött : ár nélkül
244
[AN 908229] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Hogyan imádkozhatunk meggyőződéssel?. - cop. 2001. - 55 p. : ill.
ISBN 963-00-5910-X fűzött : ár nélkül
244
[AN 908232] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Hogyan tapasztalhatjuk az adakozás kalandját?. - cop. 2001. - 77 p.
ISBN 963-00-5911-8 fűzött : ár nélkül
244
[AN 908233] MARC

ANSEL
UTF-81347 /2002.
Busch, W.
Gott!? - Wie kann er das alles zulassen? (magyar)
   ...és Isten...!? ...hogyan nézheti...!? / W. Busch. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2001]. - 20 p. ; 20 cm
ISBN 963-9209-77-5 fűzött : ár nélkül
244
[AN 907955]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2002.
Gábor Csilla (1963-)
   Káldi György prédikációi : források, teológia, retorika / Gábor Csilla. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 296 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 24.)
Bibliogr.: p. 279-291.
ISBN 963-472-572-4 fűzött : 850,- Ft
Káldi György (1573-1634)
252 *** 271.5(439)(092)Káldi_Gy. *** 894.511(092)Káldi_Gy. *** 82.01-5
[AN 907604]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2002.
   A Győri Egyházmegye ezer éve / szerk. Kiss Tamás. ; [kiad. a] Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár. - [Győr] : Győri Egyházm. Kincstár és Kvt., 2000. - 159, [21] p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-03-9939-3 fűzött : ár nélkül
Győri Egyházmegye.
282(439-03GyőriEgyházmegye)(091)
[AN 423945]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2002.
Hargitai (Hitter) Lajos (1906-)
   Közelebb, közelebb Uram, hozzád : elmélkedés Jézus Krisztus életéről és tanításairól az evangéliumok szerint / Hargitai (Hitter) Lajos. - Szeged : Szerző, 2000. - 543 p. ; 24 cm
ISBN 963-640-471-2 fűzött : ár nélkül
226.07 *** 242
[AN 425602]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2002.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   Heidelbergi káté / [... írták Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár ...] ; [... D. Erdős József ford.] ; [a fordítást átd. Victor János]. - Budapest : Kálvin, 2001. - 95 p. ; 12 cm
ISBN 963-300-876-X fűzött : 110,- Ft
238.1 *** 284.2
[AN 908237]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2002.
Heidl György
   Szent Ágoston megtérése : egy fejezet az origenizmus történetéből / Heidl György. - [Budapest] : Paulus Hungarus ; [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 377 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák,, ISSN 1587-2599 ; 2.)
Bibliogr.: p. 338-371.
ISBN 963-9406-19-8 fűzött : 2500,- Ft
Augustinus Aurelius
276(092)Augustinus_Aurelius
[AN 907659]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2002.
Kozma András (1952-)
   A hindu istenalakok szimbólumai / Kozma András. - [Budapest] : Saxum, cop. 2001. - 264 p. : ill. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 963-9308-30-7 kötött : 1480,- Ft
294.5 *** 398.221(54) *** 930.85(54)
[AN 908142]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2002.
Krishna Dharma
Mahābhārata (magyar)
   Mahábhárata / Krishna Dharma ; [ford. Préma-vinódiní déví dászí és Tóth Gábor]. - Somogyvámos : Lāl, cop. 2000. - 383 p. ; 22 cm
ISBN 963-86034-7-X kötött : ár nélkül Fűzött : 1980,- Ft
294.526.82 *** 891.22-31
[AN 798196]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2002.
Motyer, Stephen
Who's who in the Bible (magyar)
   Ki kicsoda a Bibliában / Stephen Motyer ; [a rajzokat Peter Dennis kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Medgyesy Zsófia
ISBN 963-547-459-8 kötött : 1990,- Ft
Biblia
22.046(092)(031)(02.053.2)
[AN 907401]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2002.
Piper, Hans-Christoph
Kommunizieren lernen in Seelsorge und Predigt (magyar)
   A kommunikáció tanulása a lelkigondozás és prédikálás terén : egy pasztorálteológiai modell / Hans-Christoph Piper ; [ford. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szakfordító Társasága]. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 1999. - 148 p. ; 24 cm
Borítócím: A kommunikálás tanulása a lelkigondozás és prédikálás terén. - Bibliogr.: p. 143-145. - Példányszám: 500
ISBN 963-8429-24-0 * fűzött : ár nélkül
254.4 *** 316.77 *** 371.3
[AN 424974]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2002.
Singer, Charles
Prières d'Evangile (magyar)
   Evangéliumi imádságok / C. Singer ; [ford. Laczkó Zsuzsanna] ; [graf. Titi Mária]. - Kecskemét : Korda, cop. 2001. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9332-36-4 kötött : 990,- Ft
244(0:82-14)(02.053.2)
[AN 907009]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2002.
   A te szavadra.. : Nemzeti Hivatásgondozó Kongresszus 1997. október 16-17-18. : Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, Gödöllő-Máriabesnyő / összeáll. Máthé György ; kiad. a Magyar Katolikus Hivatásgondozó Intézet. - [Budapest] : M. Katolikus Hivatásgondozó Int., 1999. - 104 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2993-6 * fűzött : ár nélkül
254 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 425163]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2002.
White, Ellen Gould
The desire of ages (magyar)
   Jézus élete / Ellen G. White ; [ford. Homoki Henriette ... és Dobos János ...] ; [a kéziratot előkész. Kárpáti Petronella]. - 8. kiad. - Budapest : Advent, 2001. - 784 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9122-67-X kötött : ár nélkül
Jézus
232.9
[AN 907894]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2002.
   Zsinati dokumentumok : a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye első zsinata, 1999. - Debrecen : Debrecen-Nyíregyházi Egyházm., 2000. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-00-2824-7 fűzött : ár nélkül
262.44(439-3Debrecen-Nyiregyháziegyházmegye) *** 282
[AN 425876]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1361 /2002.
Boros László (1950-)
   Szociológia : jegyzet a társadalombiztosítási szakemberek főiskolai képzéséhez / Boros László, Gyulavári Ágnes, Fleck Zoltán ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE Jogi Továbbk. Int., 1996. - 62 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7462-90-2 * fűzött : ár nélkül
316(075.8)
[AN 428480]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2002.
   Diasporas and politics / [ed. ... Pál Nyíri ..., Judit Tóth ..., Maryellen Fullerton ...] ; [... transl. ... Ákos Farkas et al.] ; [publ. by the Centre for Migration and Refugee Studies]. - Budapest : Centre for Migration and Refugee Studies, 2001. - 323 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9218-66-9 fűzött : 1200,- Ft
316.347(=00) *** 325(439)
[AN 907385]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2002.
Dupcsik Csaba
   A reflexivitás a tudományos ismeretek szociológiájában / Dupcsik Csaba. - Budapest : Osiris, 2001. - 183 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 173-183.
ISBN 963-389-136-1 fűzött : 1100,- Ft
316.7 *** 001.891
[AN 907451]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2002.
   A Felvidék településeinek vallási adatai, 1880-1941 / [szerk. Kepecs József] ; [összeáll. Czibulka Zoltán] ; [főmtárs Dányi Dezső] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 1999. - 2 db ; 29 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-334-0 * fűzött : 6000,- Ft
312.992(437.6)"1880/1941"(083.41) *** 312.992(439.22)"1880/1941"(083.41)
[AN 425004]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 370 p.
ISBN 963-215-272-7
312.992(439-2)"1880/1949"(083.41) *** 312.992(439.22)"1880/1941"(083.41)
[AN 425018] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 399 p.
ISBN 963-215-273-5
312.992(439.22)"1880/1941"(083.41) *** 312.992(437.6)"1880/1941"(083.41)
[AN 425031] MARC

ANSEL
UTF-81365 /2002.
Menyhay Imre (1931-)
   Bevezetés az általános szociológiába : a társadalomelmélet alapvető kérdései / Menyhay Imre ; [utószó Balázs Judit] ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem. - 2. átnézett és jav. kiad. - Sopron : Nyugat-Magyarországi Egy., 2001. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-232.
ISBN 963-7180-99-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7180-75-3)
316(035)
[AN 904594]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2002.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Közösségek rejtett hálózata : szociometriai értelmezés / Mérei Ferenc. - 3. kiad. - Budapest : Osiris, 2001, cop. 1996. - 352 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 326-340.
ISBN 963-379-199-5 fűzött : 1780,- Ft
316.47 *** 303.682
[AN 907455]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2002.
   A multiplex-kihívás : tények, reflexiók a kilencvenes évekről / szerk. Juhász Árpád. - Debrecen : MOSZ : Opakfi : KLTE, 2000. - 235 p. ; 24 cm. - (Útközben a magyar filmterjesztés, ISSN 1217-7946 ; 2.)
ISBN 963-472-444-2 * fűzött : ár nélkül
316.7"199" *** 659.3 *** 791.45 *** 791.9.096/.097
[AN 426607]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2002.
Orwell, George
The road to Wigan pier (magyar)
   A wigani móló / George Orwell ; [ford. Lázár Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2001. - 277 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9303-35-6 kötött : 2400,- Ft
308(410)"193"
[AN 907124]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2002.
Pintér József
   Bevezetés a statisztika módszereibe / Pintér József. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2000. - 179 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
ISBN 963-641-736-9 * fűzött : ár nélkül
311(078)
[AN 425282]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2002.
Rubicsek Sándor (1951-)
   Idealista röpirat / Rubicsek Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 106, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-09-4295-X fűzött : 990,- Ft
316.323.64 *** 304(100)
[AN 907891]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2002.
Szuhay Péter (1954-)
   Amit a cigányokról tudni kell / Szuhay Péter. - 2. kiad. - Veszprém : MPI, 2000. - 34 p. ; 21 cm. - (Veszprém megyei pedagógiai füzetek, ISSN 1419-6700 ; 10.)
ISBN 963-8444-83-5 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8444-38-X)
316.347(=914.99)(439) *** 39(=914.99)(439)
[AN 908056]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2002.
   Terhességmegszakítások : tanulmányok, adatok, jogszabályok, hazai és nemzetközi trendek / [a kutatást irányította és az öszefoglalót írta Kamarás Ferenc] ; [... közrem. Bada Ilona Csilla, Hilbert Lászlóné, Kovács Ferencné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - V, 179 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-215-284-0 fűzött : 2000,- Ft
314.335.23(439)
[AN 427292]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2002.
Tóth István
   A Balkánon szolgáltunk és védtünk / Tóth István (PM Istvan). - Budapest : BM K., 2001. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8036-62-1 fűzött : 990,- Ft
308(497.15)"199"(0:82-92) *** 908.497.15"199"(0:82-94)
[AN 907630]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1374 /2002.
Csörgő Anikó
   Adventtől karácsonyig : ötletek, dekorációk, receptek az ünnepi előkészületekhez / [szöveg] Csörgő Anikó ; [fotó] Csigó László. - Budapest : Csodaország, 2001-. - 27 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: ISBN 963-9180-28-9
ISBN 963-9180-11-4 *
394.26 *** 379.826
[AN 907214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001. - 64 p. : ill., színes
ISBN 963-9180-06-8 kötött : ár nélkül
394.26 *** 379.826
[AN 907215] MARC

ANSEL
UTF-81375 /2002.
Csörgő Anikó
   Adventtől karácsonyig : tanácsok, ötletek az ünnepi előkészületekhez / Csörgő Anikó. - 6. kiad. - Budapest : Csodaország, 2001. - 59, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
Budaházi László és Korniss Péter fotóival
ISBN 963-9180-28-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85226-5-8)
394.26 *** 379.826
[AN 907217]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2002.
   Demonológia és boszorkányság Európában / szerk. Pócs Éva. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Népr. Tansz., 2001. - 395, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86169-9-7 fűzött : 2750,- Ft
398.47(4) *** 343.429(100)
[AN 907391]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2002.
Hooper, Anne
Anne Hooper's Kama Sutra (magyar)
   A Káma Szútra / Anne Hooper. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 240 p. : ill., színes ; 15 cm
Ford. Tótisz András
ISBN 963-547-516-0 kötött : 1990,- Ft
392.6 *** 613.88
[AN 907723]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2002.
   Indián asszonyok bölcsessége : a világ szépségéről s az élet titkáról / [a magyar kiad. Beverly Hungry Wolf és Amelie Schenk válogatása alapján kész.] ; [ford. Simon Márta]. - Budapest : Palatinus, 2001, cop. 1997. - 95, [2] p. : ill. ; 16 cm. - (A csend ajándéka, ISSN 1417-9237)
ISBN 963-9380-22-9 kötött : 860,- Ft
398(=97/=98)
[AN 907745]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2002.
   Népi építészet Erdélyben : az 1999. március 21-27-én Tusnádon megrendezett konferencia anyaga / szerk. Balassa M. Iván, Cseri Miklós. ; [a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiadványa]. - Szentendre : Szabadtéri Népr. Múz., 1999. - 368, [8] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 15-30. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás német, angol és román nyelven
ISBN 963-7376-28-3 fűzött : ár nélkül
Erdély
39(=945.11) *** 72.031.4(498.4) *** 061.3(498-2Tusnád)
[AN 425572]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2002.
Rizsik Judit Katalin
   A születéstől a keresztelésig : szokások és hiedelmek Mátészalka magyar és cigány lakosságának körében / Rizsik Judit Katalin. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2000. - 124 p. ; 24 cm. - (Romológiai Kutatóintézet közleményei, ISSN 1418-6101 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-2973-1 * fűzött : ár nélkül
392.1(=914.99)(439-2Mátészalka)
[AN 425877]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2002.
Tóth Tibor, H.
   Szólásmondások Kiskunfélegyházáról / H. Tóth Tibor. - Kiskunhalas : Ladó BT, 1996. - 58 p. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-04-7355-0 fűzött : ár nélkül
398.9(=945.11)(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 426731]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2002.
Walter, Gisela
Der grosse Weihnachtsbastelspass (magyar)
   Karácsonyi barkácskönyv / Gisela Walter ; [ford. Pesti Zsuzsanna]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9308-29-3 kötött : 1880,- Ft
394.26 *** 379.826
[AN 908155]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1383 /2002.
Borsody István (1911-2000)
   Beneš / Borsody István. - Hasonmás kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2001. - IV, 239, CCXLI-CCXLIII p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1943
ISBN 963-8275-97-9 fűzött : 1400,- Ft
Beneš, Edvard
32(437)(092)Beneš,E.
[AN 907789]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2002.
Bush, George W.
A charge to keep (magyar)
   Utam a Fehér Házba / George W. Bush ; [ford. Székely G. János]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2001. - 235 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-394-442-2 kötött : 2290,- Ft
Bush, George W.
32(73)(092)Bush,_G._W.
[AN 907196]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2002.
Hamersveld, Marcel van
Messianisme zonder mededogen (magyar)
   Könyörtelen messianizmus : a kommunizmus követői és áldozatai / Marcel van Hamersveld, Michiel Klinkhamer ; [ford. Döbrentey[!] Eszter és Andries den Brueder] ; [jegyzeteket ford. Lovas István]. - 2. jav. kiad. - [Szentendre] : Kairosz, [2001]. - 176 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 169-176.
ISBN 963-9302-88-0 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9302-67-7)
329.15
[AN 908051]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2002.
Kleinschmidt, Harald
Geschichte der internationalen Beziehungen (magyar)
   A nemzetközi kapcsolatok története / Harald Kleinschmidt ; [ford. Magyar István]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2001. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-212.
ISBN 963-9261-43-2 fűzött : 2990,- Ft
327(100)"04/19" *** 930.9"04/19"
[AN 907022]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2002.
   Magyar Amerika : a tengerentúli magyarok mai élete történetekben és képekben / [főszerk. Tanka László] ; [szerk. Balás Róbert]. - Salgótarján : Médiamix, [2001]. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85202-1-3 kötött : 2950,- Ft
325.25(=945.11)(7)(0:82-92) *** 316.347(=945.11)(7)(0:82-92)
[AN 907438]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2002.
   A magyar forradalom eszméi : eltiprásuk és győzelmük, 1956-1999 / szerk. Király Béla, Lee W. Congdon ; [ford. ... Bánki Györgyné]. - Budapest : Atlanti Kutató és K. Társulat-Alapítvány, 2001. - 561 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 546-552.
ISBN 963-00-7226-2 fűzött : 4000,- Ft
323.272(439)"1956" *** 943.9"1956/1957" *** 323(439)"1956/1999"
[AN 907763]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2002.
   Magyar Polgári Együttműködés a polgári Magyarországért / [... az MPE egyesületi kiadványaiból összeáll. Laczay István] ; [közread. a] Batthyány Lajos Alapítvány, Magyar Polgári Együttműködés. - Budapest : Batthyány Alapítvány : M. Polgári Együttműködés, 2001. - 25 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 326088
ISBN 963-86217-0-2 *
Magyar Polgári Együttműködés.
323(439)"199/200" *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 907750]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1998. szeptember - 2001. március. - 2001. - 318, [4] p.
ISBN 963-85238-9-1 kötött : 2000,- Ft
323(439)"199/200" *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 907753] MARC

ANSEL
UTF-81390 /2002.
   A terror napja : támadás Amerika ellen : 2001. szeptember 11. hiteles története / [összeáll. és szerk. Harle Tamás] ; [munkatársak Czihó Barbara, Varga Ákos, Vasári Ágnes]. - [Budapest] : Trio Produkció, [2001]. - 119 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-00-8514-3 kötött : 4980,- Ft
323.285(73)"2001"
[AN 906883]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1391 /2002.
   20. századi egyetemes történet. - Budapest : Korona, 2001-. - 24 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 963-8153-90-3 *
930.9(035)"19"
[AN 909836]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1945-1995, Európán kívüli országok / szerk. Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István ; [írta Andor László et al.]. - 2001. - 439 p.
Bibliogr.: p. 423-433.
ISBN 963-9036-13-7 fűzött : ár nélkül
930.9(035)"1945/199"
[AN 909838] MARC

ANSEL
UTF-81392 /2002.
   Bezerédj István, 1796-1856 / írta és szerk. Kurucz Rózsa. - [Szekszárd] : Babits, 2001. - 120 p. : ill. ; 22 cm
Levelek, beszédek, kortársak visszaemlékezései. - Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-9272-44-2 kötött : ár nélkül
Bezerédj István (1796-1856)
943.9"18"(093) *** 32(439)(092)Bezerédj_I. *** 012Bezerédj_I.
[AN 907901] jav�ott
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2002.
Englische Könige und Königinnen (magyar)
   Angol királyok és királynők : VII. Henriktől II. Erzsébetig / szerk. Peter Wende ; [ford. ... Kádár Edit, Kuttor Eszter, Őry Viktória]. - Budapest : Korona, 2001. - 358 p. ; 24 cm
ISBN 963-9376-19-1 kötött : 3450,- Ft
941.0(092)
[AN 907131]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2002.
Fitz Jenő (1921-)
   Tác, Gorsium - Herculia / [Fitz Jenő]. - 7. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 267.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-459-6 fűzött : ár nélkül
904(398.6-2Gorsium_Herculia)(036) *** 069(439-2Tác)
[AN 908032]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2002.
Fodor Imre
   Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig / Fodor Imre. - Budapest : Nap, 2001. - 205 p., XVI t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9402-02-8 * fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-9402-00-1)
Svédország
948.5".../17" *** 943.9".../17"
[AN 907181]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2002.
Hegyi Borbála
Az elsüllyedt világok titkai (új kiadása)
   Letűnt civilizációk nyomában / Angelica Ralphstone. - Budapest : Inkvizítor, [2001]. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-9030-19-8 kötött : 4980,- Ft
930.85(3) *** 904(3) *** 72(3)
[AN 906806]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2002.
Herriot, Édouard
Aux sources de la liberté (magyar)
   Szabadság / Édouard Herriot ; Rónai Mihály András fordításában és bevezetőjével. - [Budapest] : Háttér, [2001]. - 247 p. ; 17 cm
Az 1946-ban Budapesten, az Anonymus kiadásában, a "Politikai remekírók tára" c. sorozat 3. tagjaként megjelent mű reprintje. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9365-04-1 fűzött : 1500,- Ft
944"1789/179"
[AN 907059]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2002.
Jancsó Benedek (1854-1930)
   Erdély története / Jancsó Benedek ; [... szerk. és jegyzetekkel ell. Bárány Attila]. - Budapest : Pallas Stúdió : Attraktor Kft., 2001. - 328 p. ; 24 cm. - (A második világháború előtti magyar társadalomtudományok tára. I. sorozat, Történetírók,, ISSN 1587-9240 ; 2.)
Bibliogr.: p. 321-323.
ISBN 963-9207-63-2 kötött : 3120,- Ft
Erdély
943.921(035)
[AN 907445]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2002.
Johnson, Paul
A history of the Jews (magyar)
   A zsidók története / Paul Johnson ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2001. - 760, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 709-749.
ISBN 963-07-7034-2 kötött : 3200,- Ft
930.8(=924) *** 933 *** 956.94
[AN 907815]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2002.
Kiss Márton
   A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára : repertórium : (1697) 1876-1980 / Kiss Márton, Zsidi Vilmos, Földváriné Kocsis Luca. - Budapest : KÉE, 1999. - 179 p. ; 24 cm. - (A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai, ISSN 1218-9642 ; 3.)
Bibliogr.: p. 170-171. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7712-65-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-77712-65-8)
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Budapest). Levéltár .
930.253(439-2Bp.) *** 378.663.4(439-2Bp.)
[AN 423196]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2002.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Az igazi történelem / Kopátsy Sándor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (CET-gondolat,, ISSN 1587-2750)
ISBN 963-9114-53-7 fűzött : 990,- Ft
930.1
[AN 907759]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2002.
Kosáry Domokos (1913-)
   A magyar és európai politika történetéből : tanulmányok / Kosáry Domokos. - Budapest : Osiris, 2001. - 687 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Historikusok,, ISSN 1585-4248)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-122-1 kötött : 3500,- Ft
943.9"15/18" *** 940"15/18" *** 32(439)"15/18" *** 32(4)"15/18"
[AN 907749]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2002.
Levy, Udi
The lost civilization of Petra (magyar)
   Petra : az elveszett civilizáció / Udi Levy ; [ford. Zombori Vera]. - [Budapest] : General Press, [2001]. - 236, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 963-9282-58-8 kötött : 2500,- Ft
930.85(394.8) *** 930.8(=922.6) *** 904(394.8)
[AN 907724]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2002.
Lukacs, John
Confessions of an original sinner (magyar)
   Egy eredendő bűnös vallomásai / John Lukacs ; [ford. Barkóczi András]. - Budapest : Európa, 2001. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7044-X kötött : 1900,- Ft
Lukacs, John
930.1(73)(=945.11)(092)Lukacs,_J.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 907590]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2002.
   Magyar királyok könyve / [szerk. Csiffáry Tamás]. - Budapest : Inkvizítor, [2001]. - 191 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-9030-20-1 kötött : 6500,- Ft
943.9(092)
[AN 907639]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2002.
   Magyar századok / [sorozatszerk. Szvák Gyula]. - [Budapest] : Pannonica, [1999-2001]. - 12 db ; 24 cm
ISBN 963-8469-96-X
943.9(035)
[AN 382850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], A magyar történelem kronológiája, 830-2000 / [... összeáll. Almási Tibor et al.]. - cop. 2001. - 281 p.
ISBN 963-9252-39-5 kötött : 1990,- Ft
943.9(0:930.24)
[AN 907177] MARC

ANSEL
UTF-81407 /2002.
   Magyar történelmi városok / [szerk. Karádi Ilona] ; [írta Balázs Imre József et al.] ; [a címereket rajz. Benedek Noémi és Szakonyi Csaba] ; [fotók Dabasi András et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 239 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-547-564-0 kötött : 5690,- Ft
943.9-2 *** 930.85(439-2)
[AN 907179]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2002.
   Magyar udvari rendtartás : utasítások és rendeletek, 1617-1708 / [sajtó alá rend., jegyzetekkel ell. és az előszót írta Koltai András] ; [közrem. Sunkó Attila]. - Budapest : Osiris, 2001. - 287 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források,, ISSN 1585-4264)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-124-8 kötött : 2680,- Ft (hibás ISBN 963-389-124-4)
943.9"16"(093) *** 316.343.32(439)"16"(093)
[AN 907446]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2002.
Megyer Árpád
   A honfoglalók mindennapjai / [írta Megyer Árpád] ; [rajz. Baloghné Kegyes Lonci]. - Budapest : ATC-TKD Kft., cop. 1999. - 28 p. : ill. ; 29 cm. - (Sej, regörejte)
ISBN 963-00-2525-6 * fűzött : ár nélkül
930.85(439)".../08"(02.053.2)
[AN 426463]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2002.
Price, Roger
A concise history of France (magyar)
   Franciaország története / Roger Price ; [ford. Szuhay-Havas Ervin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas : Talentum, cop. 2001. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
Bibliogr.: p. 349-353.
ISBN 963-645-108-7 kötött : 2800,- FtISBN 963-203-048-6
Franciaország
944(035)
[AN 907669]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2002.
Rákóczi Erzsébet (1654-1707)
Művek (vál.)
   Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez, 1672-1707 / szerk. és az előszót írta Benda Borbála és Várkonyi Gábor. - Budapest : Osiris, 2001. - 350, [5] p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források,, ISSN 1585-4264)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-126-4 kötött : 2680,- Ft
Erdődy György (1640-1713)
Rákóczi Erzsébet (1654-1707)
929(439)Rákóczi_E.(044)
[AN 907449]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2002.
Schom, Alan
Napoleon Bonaparte (magyar)
   Bonaparte Napóleon / Alan Schom ; [ford. Körös László és Visnyovszky Tünde]. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 943, [33] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 897-916.
ISBN 963-9073-88-1 kötött : 2990,- Ft
Napoleon (Franciaország: császár), I.
944"179/1821"(092)Napoleon,_I.
[AN 907563]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2002.
Shirer, William L.
"This is Berlin" (magyar)
   "Itt Berlin" : rádiótudósítások a náci Németországból / William L. Shirer ; [ford. Kállai Tibor] ; [a bevezetést John Keegan, az előszót Inga Shirer Dean írta]. - Budapest : Magvető, 2001. - 406, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-14-2266-6 kötött : 2800,- Ft
943.0"1938/1940"(0:82-92) *** 820-92(73)=945.11
[AN 907748]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2002.
Széchenyi István (1791-1860)
   Diszharmónia és vakság : Széchenyi István utolsó napjainak dokumentumai / [vál., a szöveget gond., a jegyzeteket írta Fenyő Ervin] ; [ford. Bárczi Ildikó et al.]. - Átd., bőv., felújított kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 448 p. ; 21 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
Széchenyi István "Az ausztriai sajtó", "Diszharmónia és vakság" c. művei, levelei, naplófeljegyzései és hatósági dokumentumok. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-547-506-3 kötött : 2640,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
943.9"185/186"(092)Széchenyi_I.(093)
[AN 907387]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2002.
   A történelmi Magyarország városainak és községeinek címeres pecsétgyűjteménye az Országos Községi Törzskönyvbizottság határozatai alapján : (1898-1913) / [kész. a Központi Statisztikai Intézet Levéltárában] ; [a bevezetőt írta és a kiadványt szerk. Tóth Árpád] ; [mtárs Jankovics Mihályné]. - Budapest : KSH, 1999. - 222, [3] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-325-1 fűzött : 1100,- Ft
930.223.64(439)"189/191"(083.8) *** 352(439)
[AN 427295]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2002.
Tóth József
   Zsámboki krónika / Tóth József. - [Zsámbok] : [Önkormányzat], 2000. - 324 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Zsámbok Önkormányzata
ISBN 963-03-9810-9 fűzött : ár nélkül
Zsámbok
943.9-2Zsámbok
[AN 425571]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2002.
   Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László ; mtársak Balázs-Arth Valéria [et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - ill. ; 25 cm
ISBN 963-547-414-8
929(439):030
[AN 805556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., D - Gy. - 2001. - 1205 p.
ISBN 963-547-549-7 kötött : 9900,- Ft
929(439):030
[AN 907968] MARC

ANSEL
UTF-81418 /2002.
Veress D. Csaba (1933-)
   Takácsi évszázadai : egy hajdani nemesi falu története a kezdetektől napjainkig / Veress D. Csaba. ; [kiad. Takácsi Község Önkormányzata]. - Veszprém [!Takácsi] : Önkormányzat, 1998. - 183 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
ISBN 963-03-4392-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4393-4)
Takácsi
943.9-2Takácsi
[AN 422221]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2002.
Virtuosen der Macht (magyar)
   A hatalom virtuózai : Periklésztől Maóig / szerk. Wilfried Nippel ; [ford. ... Bujdosó István, Kádár Edit]. - Budapest : Korona, 2001. - 309 p. ; 24 cm
ISBN 963-9376-18-3 kötött : 3450,- Ft
93/99(092)
[AN 907107]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2002.
Xenofōn
Művek (vál.) (magyar)
   Xenophón történeti munkái / [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Németh György] ; [ford. Németh György et al.]. - Budapest : Osiris, 2001. - 624 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863). (Xenophón összes művei ; ; 1.)
Tart.: Anabaszisz ; A lakedaimoniak állama ; Hellénika. - Egys. cím: Anabasis ; Lakedaimoniōn politeia ; `Ellēnika. - Diogenēs Laertios Xenophón c. írásával. - Bibliogr.: p. 557-558.
ISBN 963-389-119-1 kötött : 3800,- Ft
938(093) *** 875-96=945.11 *** 875(092)Xenofōn
[AN 907722]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1421 /2002.
Bendefy László (1904-1977)
   Az ismeretlen Juliánusz : a legelső magyar ázsiakutató életrajza és kritikai méltatása / Bendefy László. - [Budapest] : Paulus Hungarus ; [Szentendre] : Kairosz, [2001]. - [204] p., [3] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm
Az 1936-ban Budapesten, a Stephaneum Nyomda kiadásában megjelent mű reprintje. - Bibliogr.: p. 174-178.
ISBN 963-9406-17-1 fűzött : 2400,- Ft
Julianus (domonkos) (XIII. sz)
910.4(5)"12"(092)Julianus *** 271.2(439)(092)Julianus *** 930.8(=945.11)
[AN 907664]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2002.
Benyovszky Móric (1741-1786)
Voyages et mémoires (részlet)
   Madagascar / Móric Benyovszky. - Budapest : epl, cop. 2001. - 177 p. : ill. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/8.)
ISBN 963-86120-6-1 fűzött : 1550,- Ft
Madagaszkár
908.691"177" *** 910.4(691)(092)Benyovszky_M. *** 840-94
[AN 906828]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2002.
Dénes György (1923-)
   Budapest és a Dunakanyar / Dénes György ; [fotó Dénesné Lustig Valéria]. - Budapest : Cartographia, cop. 2001. - 232 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Magyar tájak)
Lezárva: 2001. aug. 31.
ISBN 963-353-185-3 fűzött : 1290,- Ft
Budapest - Dunakanyar
914.39-2Bp.(036) *** 914.39Dunakanyar(036)
[AN 907686]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2002.
Flamini, Roland
Passport Germany (magyar)
   Németország : bevezető a német üzleti élet, szokások és etikett világába / Roland Flamini ; ford. Nagy Ágnes és Puller István ; [ill. Tom Watson]. - Budapest : Adoc-Semic Kft., cop. 2001. - 93 p. : ill. ; 18 cm. - (Passport sorozat)
ISBN 963-9233-17-X fűzött : 995,- Ft
Németország
914.30(036) *** 658.1.012.63
[AN 907593]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2002.
Harper, Timothy
Passport United Kingdom (magyar)
   Nagy-Britannia : bevezető a brit üzleti élet, szokások és etikett világába / Timothy Harper ; ford. Domokos Kata ; [ill. Tom Watson]. - Budapest : Adoc-Semic Kft., cop. 2001. - 96 p. : ill. ; 18 cm. - (Passport sorozat)
ISBN 963-9233-23-4 fűzött : 995,- Ft
Nagy-Britannia
914.10(036) *** 658.1.012.63
[AN 907618]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2002.
Horváth Zoltán
   Bácsalmás : fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből / Horváth Zoltán, Sövény Mihály, Szénásiné Harton Edit. - Bácsalmás : Szerzők, 1999. - 298 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-640-117-9 fűzött : 1500,- Ft
Bácsalmás
908.439-2Bácsalmás
[AN 422170]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2002.
   Hungary : essential facts, figures & pictures / [ed. by Éva Molnár] ; [contributors Lajos Arday et al.] ; [transl. by Pál Herskovits] ; [publ. by the] MTI. - 3. updated ed. - Budapest : MTI, 2001. - 344, [8] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm
Lezárva: 2001. jún. 1.
ISBN 963-7560-38-6 kötött : ár nélkül
908.439(035)
[AN 908442]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2002.
Joseph, Nadine
Passport France (magyar)
   Franciaország : bevezető a francia üzleti élet, szokások és etikett világába / Nadine Joseph ; ford. Bárány István ; [ill. Tom Watson]. - Budapest : Adoc-Semic Kft., cop. 2001. - 96 p. : ill. ; 18 cm. - (Passport sorozat)
ISBN 963-9233-16-1 fűzött : 995,- Ft
Franciaország
914.4(036) *** 658.1.012.63
[AN 907637]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2002.
Kőszegfalviné Pajor Klára
   Vas megye települései képes levelezőlapokon = Die Siedlungen des Komitates Vas auf Ansichtskarten = The settlements of County Vas on postcards / Kőszegfalviné Pajor Klára. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató BT, 1999. - 112 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-03-9101-5 kötött : ár nélkül
Vas (megye)
908.439.111-2(084.12) *** 769.5(439)
[AN 427345]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2002.
   Látnivalók Salgótarjánban / [főszerk. Csongrády Béla] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ; [... szerzője Csongrády Béla et al.] ; [fotó Rigó Tibor]. - Miskolc : Well-PRess, 2001. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2001. okt. 20.
ISBN 963-86137-9-3 fűzött : 2800,- Ft
Salgótarján
914.39-2Salgótarján(036)
[AN 906871]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2002.
Li, Jenny
Passport China (magyar)
   Kína : bevezető a kínai üzleti élet, szokások és etikett világába / Jenny Li ; ford. Bárány István ; [ill. Tom Watson]. - Budapest : Adoc-Semic Kft., cop. 2001. - 92 p. : ill. ; 18 cm. - (Passport sorozat)
ISBN 963-9233-15-3 fűzött : 995,- Ft
Kína
915.10(036) *** 658.1.012.63
[AN 907600]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2002.
Mitchell, Charles
Passport Russia (magyar)
   Oroszország : bevezető az orosz üzleti élet, szokások és etikett világába / Charles Mitchell ; ford. Galamb Zoltán ; [ill. Tom Watson]. - Budapest : Adoc-Semic Kft., cop. 2001. - 96 p. : ill. ; 18 cm. - (Passport sorozat)
ISBN 963-9233-21-8 fűzött : 995,- Ft
Oroszország
914.7(036) *** 658.1.012.63
[AN 907589]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2002.
   Rum története, 1246-1996 (2000) / [írták Csizmazia Géza et al.] ; [összeáll. ... Hováth Sándor] ; [kiad. Rum község Önkormányzatának Képviselő-testülete]. - 2. bőv., átd. kiad. - [Rum] : Önkormányzat, [2001]. - 294 p. : ill. ; 21 cm
Az előszó német nyelven is
ISBN 963-00-3485-9 fűzött : ár nélkül
Rum
908.439-2Rum
[AN 907947]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2002.
Stepancsics Gusztáv, R.
   Vértesszőlős, látnivalók / [Rabazzi Stepancsics Gusztáv]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 437.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-456-1 fűzött : ár nélkül
Vértesszőlős
908.439-2Vértesszőlős(036) *** 903(439-2Vértesszőlős) *** 572.1/.4 *** 069(439-2Vértesszőlős)(036)
[AN 908022]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2002.
Veresegyházi Béla
   Földrajzi felfedezések lexikona / Veresegyházi Béla. - [Budapest] : Saxum, cop. 2001. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [197].
ISBN 963-9308-18-8 kötött : 1350,- Ft
910.4(100)(092):030
[AN 907352]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1436 /2002.
Arató László (1971-)
   A Csillag : börtönkönyv / Arató László, Bátyi Zoltán ; [fotók Gaál Béla]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 290, [5] p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9393-69-X fűzött : 1490,- Ft
Szegedi Fegyház és Börtön.
343.8(439-2Szeged)(047.53) *** 308(439-2Szeged)(047.53) *** 343.825
[AN 907614]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2002.
Bakóczi Antal (1931-)
   Erőszak a bűnözésben / Bakóczi Antal, Sárkány István. - Budapest : BM K., 2001. - 507, [4] p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2001. máj. - Bibliogr.: p. 469-507.
ISBN 963-8036-65-6 kötött : 2800,- Ft
343.97
[AN 907612]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2002.
Balás Endre
   Kábítószer-felderítés a Vám- és Pénzügyőrség munkájában / Balás Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 23 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/8.)
ISBN 963-9295-35-3 * fűzött : ár nélkül
351.761(439)(075.8) *** 343.575(439)(075.8)
[AN 424911]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2002.
Bándi Gyula (1955-)
   Környezetjog / Bándi Gyula. - Budapest : Osiris, 1999. - 438 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-719-5 fűzött : 2000,- Ft
349.6(100)(075.8)
[AN 423100]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2002.
Barta Endre
   Műkincslopások / Barta Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 22 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/4.)
ISBN 963-9295-30-2 * fűzött : ár nélkül
343.98(075.8) *** 343.711 *** 73/76.074 *** 73/76.075
[AN 424915]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2002.
Bartus László
   Maffiaregény / Bartus László. - Budapest : Szerző, 2001. - 400, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-440-596-7 fűzött : 1890,- Ft
343.974(439)"199/2001"(0:82-31)
[AN 907008]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2002.
Berger, Vincent
Jurisprudence de la Cour européenne de droits de l'homme (magyar)
   Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata / Vincent Berger. ; előszó Louis-Edmond Pettiti ; [ford. Bartha Péter et al.] ; [szerk. Tóth Károly]. - Budapest : [Embei Jogok M. Közp. Közalapítvány], 2000. - 801 p. ; 23 cm
Közread. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány. - Bibliogr.: p. 647-701. és a fejezetek végén
ISBN 963-00-2720-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-811192)
Council of Europe. European Court of Human Rights.
341.645.544(094.91) *** 342.7(4-62)(094.91)
[AN 424808]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2002.
   Bevezetés a jogszociológiába / Badó Attila [et al.] ; [szerk. Loss Sándor]. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2000. - 267 p. : ill. ; 21 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9103-17-9 * fűzött : 1050,- Ft (hibás ISBN 963-9301-17-9)
340.114 *** 316
[AN 907625]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2002.
Bócz Endre (1937-)
   A kényszerintézkedések büntető eljárásjogi és kriminalisztikai nézőpontból / Bócz Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-9295-27-2 * fűzött : ár nélkül
343.1.078.18(075.8)
[AN 424931]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 40 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/2.)
ISBN 963-9295-28-0 *
343.1.078.18(075.8)
[AN 424965] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 39 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/3.)
ISBN 963-9295-29-9 *
343.1.078.18(075.8)
[AN 424970] MARC

ANSEL
UTF-81445 /2002.
Csalótzky György
   A régiók bizottságának szerepe az Európai Unió szervezetében és működésében / Csalótzky György. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 20 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/1.)
ISBN 963-9295-26-4 * fűzött : ár nélkül
342.25(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 424917]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2002.
   Az építésügy kézikönyve : építkezőknek és építőknek, ügyfeleknek és ügyintézőknek / [szerk. Petrik Ferenc] ; [szerzők Kárpáti Zoltán et al.]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : HVG-ORAC, cop. 2001. - 316 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. márc. 15.
ISBN 963-9203-92-0 fűzött : ár nélkül
351.785(439)
[AN 908038]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2002.
Hámori Antal
   A magzat élethez való joga / Hámori Antal. - Budapest : Logod BT, [2000]. - 153 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Számozott példány: 300
ISBN 963-00-2758-5 fűzött : ár nélkül
347.158(439) *** 179.7
[AN 427134]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2002.
Martinkó Károly (1932-)
   Rekviem a Flottilláért / Martinkó Károly. - Budapest : [Martinkó K.], 2001. - 224 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-440-302-6 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország. Honvédség. Honvéd Folyami Flottilla.
359(439)(092) *** 355.49(439)
[AN 907134]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2002.
   Nyelvi jogok / [a szövegeket vál. Szépe György] ; [szerk. Csernusné Ortutay Katalin, Forintos Éva]. - Veszprém : Veszprémi Egy. K., 2000. - 200 p. ; 24 cm. - (Nyelv, politika, oktatás kiskönyvtár sorozat, ISSN 1419-0729 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9220-26-4 fűzött : ár nélkül
342.725
[AN 423266]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2002.
Pritz Pál (1944-)
   A Bárdossy-per / Pritz Pál. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 207 p. ; 20 cm. - (Híres politikai perek, ISSN 1587-8813)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4273-9 fűzött : 1600,- Ft
Bárdossy László (1890-1946)
343.337.4.096(439)"1939/1945"(092)Bárdossy_L. *** 943.9"1941/1944"(092)Bárdossy_L.
[AN 907015]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2002.
Sári Péter
   Családjogi iratmintatár / Sári Péter. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 307 p. ; 24 cm. - (Iratmintatár, ISSN 1417-8273)
Lezárva: 2001. szept. 30.
ISBN 963-224-612-8 fűzött : 5936,- Ft
347.6(439)(083.76)
[AN 907394]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2002.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - [Szeged] : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2001. - 128 p. ; 14 cm
ISBN 963-00-7715-9 * fűzött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 908065]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2002.
Suba János
   Magyarország határának kitűzése és felmérése 1921-1925 között : a határmegállapító bizottságok működése / Suba János. - [Budapest] : MH Tájékoztatási és Médiaközp., 1999. - 266 p. ; 29 cm. - (Honvéd tudósok, ISSN 1218-1528 ; 39.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9065-77-3 * fűzött : ár nélkül
341.222.4(439)"1920" *** 341.382"1920"
[AN 425879]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2002.
Szalai Éva
   Államigazgatási jog, helyi önkormányzatok, közigazgatási eljárási jog : segédanyag / Szalai Éva ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet. - 4. átd. kiad. - Budapest : ELTE JTI, 2000. - 18, 41 p. ; 24 cm
ISBN 963-7462-97-X * fűzött : ár nélkül
342.9(439)(075.8) *** 352.077(439)(075.8)
[AN 423388]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2002.
   Szent István király intelmei és törvényei / [ford. Bollók János ... és Kristó Gyula ...]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 67 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-240-3 kötött : 580,- Ft
34(439)"10"(094) *** 871-84(439)=945.11 *** 321.01(0:82-84)
[AN 908035]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2002.
Vass Ferenc
   Határőrség a szervezett bűnözés ellen / Vass Ferenc. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-9295-32-9 * fűzött : ár nélkül
351.746.1(439)(075.8) *** 343.974(439)
[AN 424946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 30 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/6.)
ISBN 963-9295-33-7 *
351.746.1(439)(075.8) *** 343.974(439)
[AN 424954] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 24 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/7.)
ISBN 963-9295-34-5 *
351.746.1(439)(075.8) *** 343.974(439)
[AN 424957] MARC

ANSEL
UTF-81457 /2002.
Villányiné Bárány Anikó
   A munka törvénykönyve kommentárral kiegészítve / Villányiné Bárány Anikó. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 880 p. ; 15 cm. - (Kis jogszabály sorozat, ISSN 0134-0964)
Lezárva: 2001. aug.
ISBN 963-224-623-3 kötött : 4368,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 907418]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1458 /2002.
Ambrose, Stephen E.
Band of brothers (magyar)
   Elit alakulat : a 101. légideszant-hadosztály 506. ezrede E századának útja Normandiától Hitler Sasfészkéig / Stephen E. Ambrose ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 399 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9237-85-X kötött : 2800,- Ft
355.48(73)"1939/1945"
[AN 907780]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2002.
Butler, Rupert
SS-Leibstandarte (magyar)
   SS-Leibstandarte : az első SS-hadosztály története, 1933-45 / Rupert Butler. - Debrecen : Hajja, cop. 2001. - 160 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 963-9329-28-2 kötött : 2996,- Ft
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler (1.)
355.318(430)"193/194" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 907159]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2002.
   A honvédelem szabályozása az ezredfordulón című tudományos konferencia anyaga / [szerk. Kiss Jenő]. - Budapest : HVK Tudományszervező Oszt., 1999. - 70 p. : ill. ; 24 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 1999/5.)
A konferenciát 1999. márc. 30-án tartották. - Rend. a Honvéd Vezérkar Tudományszervező Osztálya. - Példányszám: 150
ISBN 963-00-2663-5 * fűzött : ár nélkül
355.02(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 424014]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2002.
Lukács András (1951-)
   Bioterror : új háború titkos fegyverekkel / Lukács András, Morvay Péter. - [Budapest] : Sprinter, [2001]. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 963-9394-64-5 fűzött : 999,- Ft
623.458
[AN 907026]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1462 /2002.
András István
   Szervezeti kultúra fejlesztése a gyakorlatban : vezetés- és szervezetfejlesztési esettanulmányok / András István, Füredi Gábor. - Dunaújváros : Dunatáj, 2000. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-147. - Példányszám: 1000
ISBN 963-8238-02-X fűzött : ár nélkül
65.01
[AN 422979]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2002.
Ziglar, Zig
See you at the top (magyar)
   Viszlát a csúcson! / Zig Ziglar ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, [2001], cop. 1999. - 454 p. : ill. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-85981-6-6 fűzött : ár nélkül
65.013
[AN 907847]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1464 /2002.
Barakonyi Károly (1938-)
   Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe / Barakonyi Károly. - Pécs : JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 1999. - 252 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 245-252.
ISBN 963-641-735-0 * fűzött : ár nélkül
658.1.011.1(078) *** 658.1.012.2(078)
[AN 425296]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2002.
The cluetrain manifesto (magyar)
   Cluetrain : a hagyományos üzletmenet végnapjai / Rick Levine [et al.]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2001. - 219 p. ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 1.)
Ford. Csaba Ferenc
ISBN 963-9326-22-4 kötött : 2200,- Ft
658.8 *** 681.324Internet
[AN 907731]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2002.
   Feladatgyűjtemény a költségvetési szervek gazdasági tevékenységének elemzéséhez / Csermák Judit [et al.] ; [szerk. Printz János]. - Budapest : Perfekt, 1999. - 227 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-403-1 * fűzött : 3752,- Ft (hibás ISBN 963-394-377-9)
336.61(075.8)(076) *** 657.6(075.8)(076)
[AN 425570]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2002.
Görözdi Zsuzsa
   A bor jövedéki adózása / [szerzők Görözdi Zsuzsanna, Tóth László]. - Budapest : Saldo, 1999. - 57 p. ; 24 cm. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.,, ISSN 1416-6879 ; 19.)
ISBN 963-621-934-6 fűzött : ár nélkül
336.126.3(439)(094) *** 663.2
[AN 423202]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2002.
   Jövedéki kódex 2000 / [szerk. Fehér Károly et al.] ; [közread. a Vám- és Pénzügyőrség]. - [Budapest] : Viva Média, [2000]. - 600 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. máj. 18.
ISBN 963-7619-45-3 * fűzött : 3000,- Ft
336.126.3(439)(094)
[AN 908241]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2002.
Kozma Ferenc (1931-)
   Külgazdasági stratégia / Kozma Ferenc. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001. - 605 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék francia nyelven is
ISBN 963-9345-32-6 fűzött : 3800,- Ft
339.9(075.8) *** 338.2(075.8)
[AN 906882]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2002.
   A magyar lakosság Európai Unióval, Magyarország csatlakozásával kapcsolatos ismeretszintjének és attitűdjeinek felmérésére végzett közvélemény-kutatás : összefoglaló / [közread. a] Sofres Modus. - [Budapest] : Sofres Modus, 1997. - 6, [30] fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-03-9898-2 * fűzött : ár nélkül
339.923(4-62)(049.5) *** 327.39(4-62)(049.5) *** 316.65(439)
[AN 427516]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2002.
   A magyar lakosság Európai Unióval, Magyarország csatlakozásával kapcsolatos ismeretszintjének és attitűdjeinek felmérésére végzett közvélemény-kutatás : tanulmány / kész. a Sofres Modus. - [Budapest] : Sofres Modus, 1997. - 140 fol. ; 30 cm + mell. (184 fol.)
A mellékletben az adattáblázatok
ISBN 963-03-9897-4 * fűzött : ár nélkül
339.923(4-62)(049.5) *** 327.39(4-62)(049.5) *** 316.65(439)
[AN 427520]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2002.
   Magyarország a XXI. század kapujában : hosszú távú kihívások és esélyek / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 1999. - 149, [26] p. ; 29 cm. - (Monitoring, ISSN 1418-7892 ; '99/10-12.)
ISBN 963-215-322-7 * fűzött : ár nélkül
338(439)"199" *** 338.27(439)"199/200"
[AN 426460]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2002.
Nagy Emil (1931-)
   Az adózás gyakorlati kérdései, 2000 / [szerző Nagy Emil]. ; [kiad. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2000. - 190 p. ; 24 cm
ISBN 963-621-943-5 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(094)(036)
[AN 426214]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2002.
   A pályaválasztó : szakmák emberközelből / [szerk. Kis Virág és Stausz Csaba] ; [riportok Stausz Csaba]. - Pécs : Stand Lap- és Kvk., [2000]. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-9740-4 fűzött : ár nélkül
331.54(047.53) *** 37.048(036)
[AN 425259]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2002.
Pénzes Györgyné
   Marketing alapjai a biztosításban / Pénzes Györgyné. - Szolnok : KGF, 1998. - 134 p. ; 24 cm. - (Biztosításszakmai ismeretek felsőfokon, ISSN 1418-9542 ; 7.)
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-03-6052-7 fűzött : ár nélkül
658.8(078) *** 368
[AN 423199]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2002.
Ridderstråle, Jonas
Funky business (magyar)
   Funky business : a tehetség táncoltatja a tőkét / Jonas Ridderstråle, Kjell A. Nordström ; [ford. Stern Gábor, Tabák Kata]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 258 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-633-0 * fűzött : 4480,- Ft (hibás ISBN 963-224-600-4)
330.88
[AN 907443]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2002.
   A Sopron-Kőszeghegyalja üdülőkörzet idegenforgalmi adottságai, infrastrukturális ellátottsága / [kész. Beretvás Mihályné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron és Vas Megyei Igazgatósága. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig. ; Szombathely : KSH Vas M. Ig., 2000. - 89 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-03-9648-3 fűzött : 1800,- Ft
338.48(439.114)"199" *** 338.48(439.111)"199"
[AN 427299]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2002.
Szabari Krisztina (1953-)
   Tolmácsolás : bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába / Szabari Krisztina. - Budapest : Scholastica, 1999. - 141 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 133-141.
ISBN 963-85912-8-5 fűzött : ár nélkül
651.926
[AN 422172]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2002.
Szakonyi Péter (1954-)
   A pénz mágusai : sikeres vállalkozók Magyarországon / Szakonyi Péter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 211, [2] p. : ill. ; 20 cm
Interjúk
ISBN 963-09-4288-7 fűzött : 1390,- Ft
658.1(439)(092)(047.53)
[AN 908093]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2002.
Szász Gábor (1947-)
   A kelet-európai országok műszaki fejlődésének sajátosságai / Szász Gábor. - Budapest : Osiris, 2001. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: 99-101.
ISBN 963-389-138-8 fűzött : 880,- Ft
330.341.1(4-11)
[AN 907453]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2002.
Szintay István (1944-)
   Stratégiai menedzsment / Szintay István ; [közread. a] Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. - Jav. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2001. - 270 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 963-9103-82-9 * fűzött : 2050,- Ft
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 907358]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2002.
Tasnádi József (1938-)
   A turizmus rendszere / Tasnádi József. ; [kiad. a] Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola. - Szolnok : KGF, 1998. - 315 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 289-296.
ISBN 963-03-6196-5 fűzött : ár nélkül
338.48(075.8)
[AN 422975]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2002.
Varsányi Judit
   Üzleti stratégia - üzleti tervezés / Varsányi Judit. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1996. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkalmazott stratégia sorozat, ISSN 1416-6917 ; 1.)
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 963-19-2421-1 fűzött : 1260,- Ft
658.1.012.2
[AN 907886]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2002.
Ziglar, Zig
Ziglar on selling (magyar)
   Az eladás művészete / Zig Ziglar ; [ford. László György István és Végh István]. - Budapest : Network TwentyOne, [2001], cop. 1996. - 382 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
Bibliogr.: p. 379-382.
ISBN 963-04-6423-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-5817-9)
658.85
[AN 907841]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1485 /2002.
   Abortuszprevenció : animátorok módszertani kézikönyve / [szerk. Kemény Csilla] ; [a köt. szerzői Batár István et al.]. - Debrecen : Nonparel, 1999. - 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-03-9397-2 fűzött : ár nélkül
364.28 *** 314.335.23 *** 179.7
[AN 423995]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2002.
   Érdekképviselet felsőfokon : szakszervezeti tisztségviselők gyakorlati kézikönyve / ... szerk. Háziné Varga Mária, Szedlárné Gáll Ibolya, Vargáné Csetneki Erzsébet. - Budapest : Raabe Klett, 2000. - [464] pag. var. : ill. ; 26 cm
Kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9194-42-5 fűzött : ár nélkül
331.105.44(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 422971]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1487 /2002.
   Az agrárszakoktatás szerepe a mezőgazdaság modernizációjában című konferencia programja a XXXIX. Georgikon Napok rendezvényeként : Keszthely, 1997. szeptember 23-25., Helikon Kastélymúzeum / [szerk. Szabó István, Kótun Károlyné]. - [Keszthely] : [PATE Georgikon Mezőgazdtud. Kar], [1999]. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Rend., közread. a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 170
ISBN 963-9096-67-9 fűzött : ár nélkül
377(439) *** 63 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 425306]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2002.
Bíró Endre
   Jogok az iskolában?! : diákok, pedagógusok, szülők jogairól / Bíró Endre ; [kiad. a] Jogismeret Alapítvány, Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. - Budapest : Jogismeret Alapítvány ; Pilisborosjenő : Pedagógus-továbbképzési Módszert. és Inf. Közp. Kht., 2000. - 188 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-9803-6 fűzött : 2000,- Ft
371(439)(094) *** 342.7-053.2
[AN 422924]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2002.
   Budapest University of Technology and Economics Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 1949-1999 / [ed. board Tibor Horváth, István Kollár]. - Budapest : Budapest Univ. of Technology and Economics, [2000]. - 103 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-420-628-X fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki Egyetem. Villamosmérnöki és Informatikai Kar.
378.662(439-2Bp.).096 *** 621.3 *** 681.3
[AN 423275]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2002.
Deákné B. Katalin
   Neked is lehet jobb jegyed! : tanulási módszerek, ötletek / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Deák, [2001]. - 221, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9420-00-X fűzött : 1650,- Ft
371.322.9
[AN 907760]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2002.
   Emlékkönyv Kisvác elemi iskoláiról / [szerkbiz. Gáspárdy Attiláné et al.]. ; [kiad. az Árpád Fejedelem Iskola tantestülete]. - [Vác] : Árpád Fejedelem Ált. Isk., 1999. - 520 p., [2] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-2967-7 * fűzött : ár nélkül
373.3(439-2Vác)(091)
[AN 425569]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2002.
   Ezerszínű világ : dolgozatok a neveléstörténet köréből / szerk., a bevezetőt írta Kéri Katalin. - Pécs : PTE Tanárképző Int., 2000. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Mozaikok a nevelés történetéből, ISSN 1219-848X ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-641-705-9 fűzött : ár nélkül
37(100)(091)(075.8)
[AN 422956]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2002.
Horváth Tihamér
   Tanári kézikönyv az 5-6. osztályos testneveléshez / ... írta Horváth Tihamér. - Celldömölk : Apáczai, 2000. - 82 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-602-6 * fűzött : ár nélkül
372.879.6(072) *** 371.3
[AN 426697]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2002.
Köpeczi Bócz Tamás
   Szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unió tagállamaiban / Köpeczi Bócz Tamás. ; [kiad. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2000. - 85 p. ; 24 cm
ISBN 963-7627-86-3 fűzött : ár nélkül
377.014.256(4-62)
[AN 422219]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2002.
Magyar Akkreditációs Bizottság.
   A Magyar Akkrditációs [!Akkreditációs] Bizottság tagjai és titkársága / [szerk. Rozsnyai Krisztina és Kiss Péter]. - Budapest : MAB, 1999. - 113 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Akkreditáció Magyarországon, ISSN 1218-8654 ; 6.)
ISBN 963-00-2684-8 * fűzött : ár nélkül
378.014(439):050.8
[AN 423250]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2002.
A manual for starting Human Rights Education (magyar)
   Kezdő lépések: tananyag az emberi jogok oktatásához / szerk. Borbélyné Nagy Éva ; [ford. Bodrogi Bea, Győrfi Éva, Bodrogi Zsuzsa]. - Budapest : Alapítvány az Emberi Jogok és a Béke Oktatásáért, 1999. - 144 p. : ill. ; 29 cm. - (EJBO könyvek, ISSN 1585-3632 ; 2.)
ISBN 963-03-8055-2 fűzetlen : ár nélkül
372.83(072) *** 342.7(072)
[AN 426725]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2002.
   Programkörkép : [az ifjúsági szakképzés korszerűsítése] : [piacorientált szakmai képzés fiataloknak] / [szerk. Sallay Mária] ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : NSZI, 1999. - 111, [40] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7627-85-5 * fűzött ár nélkül
377(439) *** 37.014(439)"199" *** 339.96(4-62)
[AN 424738]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2002.
   Szakok a felsőoktatásban : a magyar felsőoktatás alapképzési szakjai, a hitéleti képzés kivételével / [szerk. Kerekes Ágnes] ; [közrem. Barcsa Csaba]. - [Budapest] : Dokusoft, 2001. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8554-2 fűzött : 980,- Ft
378.6(439)(036) *** 378(439)(036)
[AN 909623]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2002.
   TÁSI - AKG, 1969-1999 / [szerk. Nagy Márta, Illés József]. - [Pécs] : Testnevelési Ált Isk. és AKG, 2000. - 173 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Jubileumi évkönyv, 1969-1999
ISBN 963-00-2715-1 * fűzött : ár nélkül
Testnevelési Általános Iskola és Alternatív Közgazdasági Gimnázium (Pécs)
373.3(439-2Pécs)(058) *** 377.2:796(439-2Pécs)
[AN 423987]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2002.
   Tehetség és iskola / szerk. Balogh László. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2000. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Analitikus leírása: AN 401884. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-423-X * fűzött : ár nélkül
376.545
[AN 904593]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2002.
Tóth József
   Az irgalmas nővérek zárdája és a római katolikus elemi leányiskola története / Tóth József. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2001. - 81 p. : ill. ; 21 cm. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 21.)
ISBN 963-00-7841-4 fűzött : 833,- Ft
Tapolcai Római Katholikus Általános Leányiskola.
373.3(439-2Tapolca) *** 271(439)Irgalmasnővérek *** 726.7(439-2Tapolca)
[AN 907007]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2002.
   Új vizeken járok : a hajdúnánási 2. számú Általános Iskola pedagógiai programfejlesztő évei / [szerk. ... Dancs Ferenc] ; [írták és rajz. az iskola tanulói, tanárai ...] ; [kiad. az] Iskolánk Gyermekeiért Alapítvány. - Hajdúnánás : Iskolánk Gyermekeiért Alapítvány, 2000. - 194 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-2690-2 fűzött : ár nélkül
Általános Iskola (2.) (Hajdúnánás)
373.3(439-2Hajdúnánás)(058)
[AN 424834]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2002.
   Ünnepeink : megújhodott tartalom - megújult forma : vers, forgatókönyv, mozgásművészet, zenei ajánlat mindazoknak, akik rendezvények lebonyolításával foglalkoznak / [írta és összeáll.] Gerzanics Magdolna, Kovács Istvánné. - Budapest : Petit Real, 1999. - 175 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-9267-02-3 fűzött : 1480,- Ft
371.383(072) *** 82-822=945.11 *** 894.511-822 *** 394.26
[AN 423315]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1504 /2002.
Beaumont, Émilie
L'imagerie du cirque (magyar)
   A cirkusz világa / Émilie Beaumont, Stéphanie Redoulès ; ill. Isabella Misso, Colette David ; [ford. Margittai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-269-8 kötött : 2130,- Ft
791.83(02.053.2)
[AN 907551]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2002.
Bertóti István (1912-1987)
   Bakot is lőttem! / Bertóti István ; [a szerző életrajzát Fáczányi Ödön írta]. - [Pusztazámor] : DNM K., [2001]. - 293 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai ; ; 7.)
ISBN 963-9369-02-0 kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9369-02-3)
799.2(0:82-94)
[AN 907784]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2002.
Best dive sites of the world (magyar)
   A világ legszebb búvárparadicsomai / írta [!szerk.] Edigio Trainito ; szöveg és fotó Kurt Amsler [et al.] ; [ford. Urbán Erika]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 299 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-368-016-6 kötött : 9980,- Ft
797.215(084.12) *** 591.9(26) *** 581.9(26)
[AN 907843]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2002.
   Javaslat a magyar labdarúgás újjáépítésére : vitairat / [szerk. Dénes András és Dénes Ferenc]. - Budapest : ISM, 1999. - 128 p. ; 21 cm. - (ISMertető / Ifjúsági és Sportminisztérium,, ISSN 1585-3721 ; 2.)
A magyar labdarúgás újjáépítési programja (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-00-3325-9 * fűzött : ár nélkül
796.332(439) *** 351.855.3(439)
[AN 428450]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2002.
Katics László
   Erőfejlesztés : gyakorlatok és módszerek / Katics László, Harsányi László. - Pécs : Magánkiad., 1999. - 291 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-291.
ISBN 963-640-273-6 fűzött : ár nélkül
796.894 *** 613.71
[AN 423998]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2002.
Kilby, Janice Eaton
The book of wizard craft (magyar)
   A varázsmesterség nagykönyve : amelyben a varázslótanonc számos varázsigét, főzetet, fantasztikus kalandokat találhat, valamint megtanulhatja 50 bűvös dolog elkészítését / [írta Janice Eaton Kilby, Deborah Morgenthal, Terry Taylor] ; [ill. Lindy Burnett] ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-368-127-8 kötött : 2999,- Ft
793.8(02.053.2)
[AN 907150]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2002.
   Nemzeti Atlétikai Program 1999 = National Athletics Program 1999 / [szerk. és ford. ifj. Nagy Zsigmond]. - [Budapest] : ISM, [1999]. - 64, 64 p. ; 21 cm. - (ISMertető / Ifjúsági és Sportminisztérium,, ISSN 1585-3721 ; 4.)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 963-00-3324-0 * fűzött : ár nélkül
796.42/.43(439) *** 351.855.3(439)
[AN 428456]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2002.
Rubik's puzzles (magyar)
   Rubik-rejtvények : vérbeli fejtörők, nem csak profiknak : több mint száz vizuális rejtvény, valamennyi Rubik-színekben. - [Pécs] : Alexandra, [2001]. - 128 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bev. Rubik Ernő
ISBN 963-368-093-X fűzött : 3499,- Ft
793.7
[AN 907693]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2002.
   Sportköltségvetés 1999 : tájékoztató az Ifjúsági és Sportminisztérium sportköltségvetéséről / [szerk. Seprényi Gábor] ; [... szerzői Bakanek György et al.]. - [Budapest] : ISM, [1999]. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (ISMertető / Ifjúsági és Sportminisztérium,, ISSN 1585-3721 ; 1.)
ISBN 963-00-3323-2 * fűzött : ár nélkül
796(439) *** 336.12(439)"199" *** 351.855.3(439)
[AN 428446]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2002.
Stevens, John
Invincible warrior (magyar)
   A legyőzhetetlen harcos : Uesiba Morihei, az aikido alapítójának élettörténete / John Stevens ; [ford. Tóth Andrea, Kárpáti Gábor]. - Budapest : Szenzár, 2001. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
Bibliogr.: p. 233-237.
ISBN 963-86151-2-5 fűzött : 2200,- Ft
Ueshiba Morihei
796.853.24(520)(092)Ueshiba
[AN 907319]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2002.
Studinka László (1918-1981)
   Minden nap vadásznap / Studinka László ; [a szerző életrajzát Zoltán János írta]. - [Pusztazámor] : DNM K., [2001]. - 365 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai ; ; 8.)
ISBN 963-9369-05-5 kötött : 2500,- Ft
799.2(0:82-94)
[AN 907788]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2002.
   Varázslatos üvegek : síküvegek festése / Rigóné Péter Irén [et al.] ; [a grafikákat kész. Kovács Csaba]. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 47 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9227-92-7 fűzött : 390,- Ft
379.826 *** 748
[AN 906928]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1516 /2002.
   Erdélyi panoráma : időszaki kiállítás : Szolnoki Galéria ..., március 4 - március 22., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Tüzérterem, Budapest ..., március 27 - április 18. = Panorama Siedmiogrodzka : wystawa okresowa = Transylvanian panorama : temporary exhibition / [... rend. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata etc.]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2000. - [24] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok kiállításvezetői, ISSN 1215-2412)
Példányszám: 1000
ISBN 963-9273-06-6 * fűzött : ár nélkül
75.044(439) *** 75(438)(092)Styka,_J. *** 355.48(439.21)"1848/1849" *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 423296]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2002.
   Herend : virágzó manufaktúra az ezredfordulón / [a bev. tanulmány és a képanyag összeállítása Vadas József munkája] ; [a műtárgyakat Szelényi Károly fényképezte] ; [a műtárgyleírásokat Varga Vera kész.]. - 3. bőv. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2000. - 87 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-8210-73-7 kötött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 427330]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2002.
Hervé-Lóránth Ervin
   Lakhatás / Hervé-Lóránth Ervin, Kádár László. - Budapest : Indivi' Design Stúdió, cop. 2001. - 420 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 419-420.
ISBN 963-00-8149-0 kötött : 9900,- Ft
747 *** 728.1.011 *** 643/645
[AN 907635]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2002.
Horváth János (1949-)
   Kaposvár, Rippl-Rónai Emlékmúzeum, Róma-villa / [Horváth János]. - Budapest : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 688.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-455-3 fűzött : ár nélkül
069.02(439Kaposvár)(036) *** 75(439)Rippl-Rónai_J.
[AN 907999]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2002.
   Kutatások Pest megyében / [szerk. Korkes Zsuzsa]. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig., 1997-. - 24 cm
ISBN 963-7215-69-7 *
73/76(439.153) *** 39(=945.11)(439.153) *** 7.025.4(439.153) *** 904(439.153) *** 943.915.3 *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 278908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tudományos konferencia II : 1998. - 1999. - (Pest megyei múzeumi füzetek, ISSN 0324-7503 ; 5.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-7215-75-1 fűzött : ár nélkül
904(439.153) *** 943.915.3 *** 39(=945.11)(439.153) *** 7.025.4(439.153) *** 73/76(439.153) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 423259] MARC

ANSEL
UTF-81521 /2002.
Lemesurier, Peter
Gods of the dawn (magyar)
   A hajnal istenei : a piramisok üzenete és az igazi csillagkapu-rejtély / Peter Lemesurier ; [ford. Dinya Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2001]. - 256 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 249-251.
ISBN 963-9248-93-2 kötött : 1980,- Ft
726.853(32) *** 930.85(32) *** 001.94
[AN 907645]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2002.
Lepahin, Valerij
   Ikona i ikoničnostʹ / Valerij Lepahin. - Szeged : JATEPress, 2000. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-264. - Példányszám: 150
ISBN 963-482-430-7 * fűzött : ár nélkül
75.046.3 *** 246.7 *** 281.9
[AN 424819]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2002.
Lukovich Tamás (1957-)
   A posztmodern kor városépítészetének kihívásai / Lukovich Tamás. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Pallas Stúdió, cop. 2001. - 193 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 963-9207-65-9 kötött : 1800,- Ft
711.4(100) *** 7.037
[AN 908159]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2002.
   Magyarországi kottacímlapok, 1848-1867 : a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményének kiállítása : ... 2000. március - május / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Szabó Júlia] ; [a kiállítás anyagát vál. Csongor Dénes és Felföldi László]. - Budapest : [MTA Művtört. Kut. Int.], 2000. - 45, [12] p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézete. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7381-69-4 fűzött : ár nélkül
766(439)"1848/1867" *** 78.089(439)"1848/1867" *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 427303]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2002.
Mendele Ferenc (1934-1994)
   Hollókő, műemlékegyüttes / [Mendele Ferenc]. - 5. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 398.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-468-5 fűzött : ár nélkül
Hollókő
72(439-2Hollókő)(036)
[AN 908031]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2002.
Mezey Alice, D.
   Ják, Szent György-templom / [D. Mezey Alice]. - 2. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 24 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 606.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-466-9 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Ják)(036)
[AN 908006]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2002.
Misi Éva
   Jászsági szűcsminták textíliákon / Misi Éva, Szabó Pál Antalné ; [... a bev. tanulmányt írta H. Bathó Edit] ; [a rajzokat kész. Szabó Pál Antal]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 1998. - 58 p. : ill. ; 30 cm + 32 mell. - (A Jászság népművészete, ISSN 1419-3191 ; 1.)
Bibliogr.: p. 13-14. - Példányszám: 1500
ISBN 963-7113-11-8 fűzött : ár nélkül
746.3.031.4(439Jászság) *** 745.53.031.4(439Jászság) *** 391(=945.11)(439Jászság)
[AN 425200]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2002.
Molnár Tibor (1950-)
   Terménybábok / Molnár Tibor ; [rajz. Ungvári Judit]. - Szeged : LAZI, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-9227-63-3 *
745.55(02.053.2) *** 371.381
[AN 802171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Karácsony. - cop. 2001. - 37, [3] p. : ill.
ISBN 963-9227-97-8 fűzött : 390,- Ft
745.55(02.053.2) *** 394.26 *** 371.381
[AN 907032] MARC

ANSEL
UTF-81529 /2002.
Molnár Tibor (1950-)
   Terménybábok / Molnár Tibor ; [rajz. Ungvári Judit]. - Szeged : LAZI, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-9227-96-X *
745.55(02.053.2) *** 371.381
[AN 909811]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2001. - 40, [3] p. : ill.
ISBN 963-9227-72-2 fűzött : 390,- Ft
745.55(02.053.2) *** 371.381
[AN 909813] MARC

ANSEL
UTF-81530 /2002.
Mulatinho, Paulo
Pfiffiges Origami (magyar)
   Origami trükkösen : ábrák és leírások lépésről lépésre / Paulo Mulatinho. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 78 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Horváth Zsuzsa
ISBN 963-547-465-2 kötött : 1650,- Ft
745.54(02.053.2)
[AN 907984]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2002.
   Művem : a Magyar Szobrász Társaság kiállítása a Jazz Galériában : exhibition of the Association of Hungarian Sculptors. - Budapest : M. Szobrász Társ., 1999. - 34 p. : ill. ; 30 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-03-9503-7 fűzött : ár nélkül
73(439)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 425072]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2002.
   Óvilág - Újvilág - közös nevezőn : a Magyar Szobrász Társaság és a Philadelphiai Szobrászok kiállítása : Budapest Kiállítóterem 1999 = Old world - New world - common ground / [szerk. Kutnyánszky Ildikó]. - Budapest : M. Szobrász Társ., 1999. - 39 p. : ill., színes ; 28 cm
Katalógus
ISBN 963-03-8340-3 fűzött : ár nélkül
73(439)"199" *** 73(73)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 425149]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2002.
   Rábai Ridovics Ferenc, Ridovics László, Ridovics Péter. - [Szombathely] : Ridovics L., 1999. - 41 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Katalógus
ISBN 963-640-087-3 fűzött : ár nélkül
Ridovics Péter (1953-)
Rábai Ridovics Ferenc (1923-1993)
Ridovics László (1925-)
75(439)(092)Rábai_RidovicsF. *** 75(439)(092)Ridovics_L. *** 75(439)(092)Ridovics_P.
[AN 425190]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2002.
Renée Művészeti Napok (1.) (1996) (Budapest)
   I. Renée Művészeti Napok 1996 : országos képzőművészeti rendezvény : 1996. december 14. - 1997. január 20., Erdős Renée Ház, Budapest / [szerk. B. Laborcz Flóra] ; [rend., közread. a] Renée Művészeti Társaság. - [Budapest] : Renée Műv. Társ., 1996. - [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-2991-X * fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"1996" *** 061.3(439-2Bp.)"1996"
[AN 424925]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2002.
Renée Művészeti Napok (2.) (1997) (Budapest)
   II. Renée Művészeti Napok 1997 : országos képzőművészeti rendezvény : 1997. október 11. - november 5., Erdős Renée Ház, Budapest / [szerk. B. Laborcz Flóra] ; [rend., közread.] a Renée Művészeti Társaság. - [Budapest] : Renée Műv. Társ., 1997. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-2992-8 * fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 7.01 *** 061.4(439-2Bp.)"1997" *** 061.3(439-2Bp.)"1997"
[AN 424921]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2002.
Rojas Ferrufino, Héctor
Faszinierende Origami-Tierwelt (magyar)
   Az origami állatvilága / Héctor Rojas F. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 160 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Moharos Éva
ISBN 963-9278-90-4 kötött : 3500,- Ft
745.54
[AN 907747]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2002.
   Stadträume - Stadtträme : eine Ausstellung in der Kunsthalle Szombathely, Ungarn vom 16. Juni bis 28. Juli 1998 = Urban space - urban dreams : an exhibition in the Kunsthalle Szombathely, Hungary 1998, 16th of June to 28th of July / [Hrsg. ... Eleonora Louis und Lisi Breuss]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, cop. 1998. - [38] p. : ill. ; 23 cm
Kihajtható lapokkal
ISBN 963-8368-30-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8358-30-6)
73/76(436)"199" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 423434]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2002.
Szabó Lajos (1927-1995)
Művek (vál.)
   Szabó Lajos 1927-1995 / [közread. a] Magyar Technikai Múzeum Alapítvány. - [Budapest] : M. Technikai Múz. Alapítvány, 1998. - 96 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A bevezetést Soós Gyula írta. - Összefoglalás angol, német, szlovák, olasz és francia nyelven
ISBN 963-00-2966-9 * kötött : ár nélkül
75(439)(092)Szabó_L.
[AN 427312]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2002.
Szabó László (1939-)
   Mesterségek művészete : népélet a Közép-Tisza vidéken : néprajzi állandó kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban / [... írták és a képanyagot vál. Szabó László, Gulyás Éva, Sári Zsolt]. ; [a rajzok Pusztai Olga et al. munkái]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 1999. - 106 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok kiállításvezetői, ISSN 1215-2412)
Példányszám: 1000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9273-04-X * fűzött : ár nélkül
069(439-2Szolnok) *** 39(=945.11)(439.169)"18/19"
[AN 423206]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2002.
Szűcs Édua (1959-)
Művek (vál.)
   Édua karikatúrák : Szűcs Édua karikatúrái / [előszó Schäffer Erzsébet] ; [utószó Bereczky Loránd]. - [Budapest] : Edit & Press, 2001-. - 17x25 cm
A bev. és az utószó angol és német nyelven is
ISBN 963-85731-3-9
741.5(439)(092)Szűcs_É.
[AN 907698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - [104] p.
ISBN 963-85731-4-7 fűzött : 1650,- Ft
741.5(439)(092)Szűcs_É.
[AN 907704] MARC

ANSEL
UTF-81541 /2002.
Szűcs Gábor (1971-)
   Vasztu : az otthonteremtés időtlen tudománya / Gauranga Das. - [Somogyvámos] : Lál, cop. 2000. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86034-3-7 fűzött : 1190,- Ft
72.032.14 *** 728.011(540) *** 133.25
[AN 907499]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2002.
Törő György
   Faragjunk együtt : bölcsőtől a kopjafáig, játékországban / Törő György. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2001. - 139 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 963-327-355-2 kötött : 2580,- Ft (hibás ISBN 963-327-355-1)
745.51.031.4(439) *** 379.825
[AN 907729]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2002.
   Városi polgárok a századelőn : történelmi állandó kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban / [szerk. Szabó István] ; [a rajzok Varjú Rozália et al. munkái]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 1999. - 126 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok kiállításvezetői, ISSN 1215-2412)
Példányszám: 1000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9273-05-8 * fűzött : ár nélkül
069(439-2Szolnok) *** 308(439)"189/191" *** 316.343.62(439)"18/19"
[AN 423215]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2002.
Vásárhelyi Képzőművészeti Szimpozium (1.) (2000) (Hódmezővásárhely)
   I. Vásárhelyi Képzőművészeti Szimpozium : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 2000. márc. 12 - ápr. 9. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai J. Múz.], [2000]. - [12] p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-7379-15-0 * fűzött : ár nélkül
75(439)"199" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 425210]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2002.
Wellmann Nóra (1953-)
Budapest, Operaház (angol)
   Budapest, the Opera / [Nóra Wellmann] ; [ford. Brian McLean]. - 3. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 545/A.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-465-0 fűzött : ár nélkül
725.822(439-2Bp.)(036)
[AN 908017]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2002.
   Westárlat : egy kiállítás a váratlanról. - [Budapest] : [Kobalt Produkciós Iroda], [2000]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-3040-3 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199"
[AN 426814]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2002.
Zórád Ernő (1911-)
   Kalandozások egy régi fiákeren / [kép] Zórád Ernő ; írta és szerk. Verő László ; [a tanulm. Köves Szilvia munkája]. - [Budapest] : Fekete Sas, [2001]. - 159 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9352-16-0 kötött : 5500,- Ft
76(439)(092)Zórád_E.
[AN 907504]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1548 /2002.
Bret, David
The Freddie Mercury story : living on the edge (magyar)
   Borotvaélen : Freddie Mercury története / David Bret ; [ford. Sóskuthy György]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társasága, 2001. - 253 p. ; 20 cm
Diszkogr.: p. 251-253.
ISBN 963-00-8544-5 fűzött : 1680,- Ft
Mercury, Freddie
78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F.
[AN 907736]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2002.
Csoóri Sándor (ifj.) (1956-)
   Varázsjelek : új módszer a zenetanuláshoz a magyar ősműveltség alapján / [ifj. Csoóri Sándor]. - [Budapest] : Inter Leones, 2000. - 58 p. : ill., részben kotta ; 26 cm
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 963-8270-19-5 fűzött : ár nélkül
78.031.4(=945.11) *** 371.3(072)
[AN 426385]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2002.
Pap Gábor (1939-)
   Csak tiszta forrásból : adalékok Bartók Cantata profanájának értelmezéséhez / Pap Gábor ; [rajz. Bradák Károly et al.]. - 2. kiad. - Debrecen : Magányos K., 1999. - 202 p. : ill., részben kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 182-192.
ISBN 963-85233-4-4 fűzött : ár nélkül
Bartók Béla (1881-1945). Cantata profana.
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 291.13 *** 133.52
[AN 426221]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1551 /2002.
Haymann, Emmanuel
Alain Delon (magyar)
   Alain Delon : egy szupersztár tündöklése és titkai / Emmanuel Haymann ; [ford. Németh Márta, Csizmadia Dominika]. - Pécs : Jelenkor, 2001. - 213, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Filmogr.: p. 205-[214].
ISBN 963-676-276-7 fűzött : 1600,- Ft
Delon, Alain
791.43.071.2(439)(092)Delon,A.
[AN 907933]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2002.
Jákfalvi Magdolna
   Alak, figura, perszonázs / Jákfalvi Magdolna. - Budapest : OSZMI, 2001. - 178 p. ; 24 cm. - (Theatron könyvek, ISSN 1586-8516 ; 3.). (Színházolvasás ; ; 1.)
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 963-900-017-5 fűzött : 1800,- Ft
792.01 *** 792.037
[AN 907528]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2002.
Kalmár Tibor (1932-)
   Kulisszatitkok : száz sztárról sztorizok / Kalmár Tibor. - [Budapest] : Sido Kvműhely, [2001]. - 367 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-8663-8 fűzött : 2580,- Ft
792.027.2(439)(092)KalmárT.(0:82-94) *** 792(439)"195/199"(092)(0:82-94)
[AN 907198]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1554 /2002.
Agócs Károly
   Spanyol nyelvtani gyakorlatok a felsőfokú nyelvvizsgához / Agócs Károly ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont. - [Budapest] : Aula, 2001. - 56 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-47-4 fűzött : 790,- Ft
806.0(075.8)(079.1)=945.11
[AN 907250]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2002.
Balázs Géza (1959-)
   Magyar nyelvstratégia / Balázs Géza. - Budapest : MTA, 2001. - 268 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. VII., A nemzeti kultúra az informatika korában,, ISSN 1585-4477)
Bibliogr.: p. 235-248. - Példányszám: 1800
ISBN 963-508-321-1 fűzött : 700,- Ft
809.451.1-06
[AN 907717]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2002.
Erdélyi Margit
   Német társalgási kézikönyv / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2001]. - 123, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9320-06-4 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 908061]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2002.
Fülei-Szántó Endre (1924-1995)
   Német társalgás / Fülei-Szántó Endre, Meláth Ferenc. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 173 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-2152-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-2152-2)
Nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 908034]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2002.
   Huron's cross quotes : [fordíts le ezer idézetet szabadon, angolosan, magyarosan, nyelvtani segítséggel, szószedettel] : [kezdőknek, haladóknak] / összeáll. Salamon Gábor, Zalotay Melinda. - 3. jav. átd. kiad. - Budapest : Cartaphilus, 2001. - 320 p. ; 24 cm
ISBN 963-9303-38-0 fűzött : 2200,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 907970]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2002.
Kárpáti Pál (1933-)
   Magyar - német szólások = Redensarten ungarisch - deutsch / Paul Kárpáti, Katalin Westerhausen. - Budapest : Argumentum ; Berlin : Oberbaum, [2001]. - 225 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-171-9 kötött : 2800,- FtISBN 3-933314-39-9
809.451.1-318=30
[AN 907459]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2002.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvtani gyakorlatok a középfokú nyelvvizsgához / Kertész Judit ; [közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont]. - [Budapest] : Aula, 2001. - 177 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-48-2 fűzött : 1750,- Ft
806.0(075.8)(079.1)=945.11
[AN 907247]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2002.
   Magyar - angol külkereskedelmi szótár / [főszerk. Kovács János] ; [szerk. Véges István]. - 2. kiad. - Budapest : Adecom Kommunikációs Szolg. Rt., 1998. - 388 p. ; 21 cm. - (Mentor szakszótárak, ISSN 1218-0513)
ISBN 963-622-170-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-622-162-6)
801.323=945.11=20 *** 339.5
[AN 908042]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2002.
   A mai Izrael nyelve kezdőknek : héber (ivrit) nyelvkönyv / [Arieh Lifschitz és Sara Yakubovski Be'al-pe u'vichtav c. nyelvkönyve alapján ... magyar használatra összeáll. Raj Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Makkabi, 1998-. - 28 cm
Borítócím: Héber nyelvkönyv kezdőknek
ISBN 963-7475-34-6
809.24(078)=945.11
[AN 315433]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2000. - 152 p. : ill.
ISBN 963-7475-54-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7475-09-5)
809.24(078)=945.11
[AN 908252] MARC

ANSEL
UTF-81563 /2002.
   A mai Izrael nyelve kezdőknek : héber (ivrit) nyelvkönyv / [Arieh Lifschitz és Sara Yakubovski Be'al-pe u'vichtav c. nyelvkönyve alapján ... magyar használatra összeáll. Raj Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Makkabi, 2000-. - 28 cm
Borítócím: Héber nyelvkönyv kezdőknek
ISBN 963-7475-34-6
809.24(078)=945.11
[AN 908246]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2000. - 152 p. : ill.
ISBN 963-7475-35-4 fűzött : ár nélkül
809.24(078)=945.11
[AN 908250] MARC

ANSEL
UTF-81564 /2002.
Rácz Endre (1922-1992)
   Kis magyar nyelvtan / Rácz Endre, Takács Etel. - 14. átd. kiad. - [Budapest] : Talentum, cop. 2001. - 334, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-645-097-8 fűzött : 698,- Ft
809.451.1-5(078)
[AN 908054]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2002.
   Spanyol nyelvkönyv. - 4. kiad. - [Budapest] : Aula, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-9345-26-1 *
806.0(079.1)=945.11
[AN 909829]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2000. - 308 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9215-85-6 kötött : 2600,- Ft
806.0(079.1)=945.11
[AN 909831] MARC

ANSEL
UTF-81566 /2002.
   Studia Celtica et Indogermanica : Festschrift für Wolfgang Meid zum 70. Geburtstag / hrsg. von Peter Anreiter und Erzséebet Jerem. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 1999. - 571 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 10.)
A tanulmányok váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 11-21. és a tanulmányok végén
ISBN 963-8046-28-7 kötött : ár nélkül
809.1-54
[AN 425761]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2002.
Szabó Miklós (1951-)
   Trivium : grammatika, logika, retorika joghallgatók számára / Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2001. - 264 p. : ill. ; 25 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 14.)
Bibliogr.: p. 249-264.
ISBN 963-9103-60-8 fűzött : 1800,- Ft
801.5(075.8) *** 16(075.8) *** 82.085(075.8) *** 340.6(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 907290]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2002.
Vasák Iván
   A jelnyelv elmélete és módszertana / Vasák Iván ; [közread. a] Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. - [Budapest] : Siketek és Nagyothallók Orsz. Szövetsége, 1995. - 99 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [100].
ISBN 963-00-3059-4 * fűzött : ár nélkül
800.952 *** 376.33(072)
[AN 425878]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1569 /2002.
Ficowski, Jerzy
Regiony wielkiej herezji (magyar)
   A nagy eretnekség régiói : Bruno Schulz életéről / Jerzy Ficowski ; [ford Mihályi Zsuzsa]. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 206 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9380-24-5 fűzött : 1400,- Ft
Schulz, Bruno
884(092)Schulz,_B.
[AN 907168]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2002.
Klaudy Kinga (1945-)
   Bevezetés a fordítás elméletébe / Klaudy Kinga. - [Átd. kiad.]. - Budapest : Scholastica, 1999. - 208 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 173-204.
ISBN 963-85912-6-9 fűzött : ár nélkül
82.03
[AN 422204]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2002.
Klaudy Kinga (1945-)
   Bevezetés a fordítás gyakorlatába : angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral / Klaudy Kinga. - [Jav. kiad.]. - Budapest : Scholastica, 1999. - 285 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 275-285.
ISBN 963-85912-7-7 fűzött : ár nélkül
82.03
[AN 422187]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2002.
Séllei Nóra
   Tükröm, tükröm.. : írónők önéletrajzai a 20. század elejéről / Séllei Nóra. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 322 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 9.)
Bibliogr.: p. 309-322.
ISBN 963-472-574-0 fűzött : 950,- Ft
820(092)"189/191" *** 894.511(092)Kaffka_M. *** 316.37-055.2
[AN 907740]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2002.
   Világirodalmi lexikon / szerk. Dézsi Lajos ; [... munkatársai Antal Géza et al.]. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : Kassák, 2001-. - 4 db ; 25 cm
ISBN 963-9100-56-0
82(091):030 *** 82.01:030
[AN 805339]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Edda - Lili. - 2001. - 569-1120. p., [4] t.fol. : ill.
ISBN 963-9100-59-5 kötött : 3900,- Ft
82(091):030 *** 82.01:030
[AN 906881] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1574 /2002.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre levelezése / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Vitályos László. - Budapest : Akad. K. : Argumentum, 1998-. - 21 cm. - (Ady Endre összes művei, ISBN 963-05-2164-)
A 2. kötetet sajtó alá rend. Hegyi Katalin és Vitályos László
ISBN 963-446-110-7 * (hibás ISBN 963-05-2458-9)
894.511(092)Ady_E.(044)
[AN 330196]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1908-1909. - 2001. - 595 p., [12] t. : ill.
ISBN 963-446-176-X kötött : 2800,- Ft
894.511(092)Ady_E.(044)
[AN 908121] MARC

ANSEL
UTF-81575 /2002.
Czine Mihály (1929-1999)
   Magyar irodalom a huszadik században / Czine Mihály ; [a szöveggondozás és az utószó N. Pál József munkája]. - Budapest : Kortárs, 2001. - 215 p. ; 23 cm
ISBN 963-9297-16-X fűzött : 2100,- Ft
894.511(092)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 907145]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2002.
   A kifosztott Móricz? : tanulmányok / [szerk. Fenyő D. György]. - Budapest : Krónika Nova, cop. 2001. - 263 p. ; 20 cm. - (Könyvtár és katedra : a Magyartanárok Egyesülete Konferenciái, ISSN 1587-7221 ; 1.)
Az 1999. ápr. 17-én Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9128-93-7 fűzött : 1500,- Ft
Móricz Zsigmond (1879-1942)
894.511(092)Móricz_Zs. *** 82.07 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 908112]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2002.
Lengyel Balázs (1918-)
   Verseskönyvről verseskönyvre / Lengyel Balázs ; [vál. és szerk. Mész Lászlóné]. - Budapest : Krónika Nova, 2001. - 220 p. ; 20 cm. - (Esszék - irodalomról, ISSN 1586-1260)
ISBN 963-9128-89-9 fűzött : 1200,- Ft
894.511(091)-14"19"
[AN 907596]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2002.
Molnár Mátyás
Művek (vál.)
   Válogatás Molnár Mátyás irodalomtörténeti tanulmányaiból / [szerk. Molnár Sándor]. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Kör, 1998. - 54 p. ; 24 cm. - (A Vay Ádám Múzeum Baráti Körének kiadványai,, ISSN 0133-8471)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-03-4940-X fűzött : ár nélkül
894.511(091)"18/19"
[AN 423284]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2002.
Sinkó Ervin (1898-1967)
Művek (vál.)
   Sinkó Ervin levelezése / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Kovács József. - Budapest : Argumentum, 2001-. - 21 cm
ISBN 963-446-194-8 *
894.511(092)Sinkó_E.(044)
[AN 907928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1914-1944. - 2001. - 581 p. - (Új magyar múzeum, ISSN 0503-0927 ; 19.)
Egyes levelek német, illetve francia nyelven
ISBN 963-446-175-1 kötött : 2900,- Ft
894.511(092)Sinkó_E.(044)
[AN 907929] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1580 /2002.
Als Dr. Frank verzweifeln wollte (magyar)
   Romba dőlt álmok / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 64 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 112.)
Kisregény
ISBN 963-296-355-5 fűzött : 179,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428549]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2002.
Andersen, Hans Christian
   Mesék és történetek / Hans Christian Andersen ; [ford. és átd. Rab Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2001. - 612 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-14-2264-X kötött : 3490,- Ft
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 907776]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2002.
Bagshawe, Louise
Career girls (magyar)
   Karrier spinék / Louise Bagshawe ; [ford. Elekes Szentágotai Blanka]. - Budapest : Lektűr, 2001. - 375 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86216-3-X fűzött : 1390,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 907696]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2002.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Ó, jössz-e már? : szerelmes versek a világ minden tájáról Baranyi Ferenc fordításában / [graf. Borza Vera]. - Budapest : K. u. K. K., 2001. - 114 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9384-03-8 velúr : 1400,- Ft
82-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 392.6(0:82-14)
[AN 907359]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2002.
Bernau, Inga von
...doch plötzlich war die Braut verschwunden (magyar)
   Párizsi hajnal / Inga von Bernau ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 77 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 106.)
Kisregény
ISBN 963-296-358-X fűzött : 179,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428178]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2002.
Bernhard, Susanne
In den falschen Mann verliebt (magyar)
   Elhibázott választás / Susanne Bernhard ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 78 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 107.)
Kisregény
ISBN 963-296-374-1 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 427464]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2002.
Bernhard, Susanne
Sieben anonyme Briefe (magyar)
   Hét névtelen levél / Susanne Bernhard ; [ford. Juhász Margó]. - Budapest : Bastei Budapest, [1999]. - 78 p. ; 22 cm. - (Szilvia-exkluzív, ISSN 1215-6558 ; 90.)
Kisregény
ISBN 963-296-350-4 fűzött : 179,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428182]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2002.
Berthold, Will
Lebensborn e. V. (magyar)
   Gyerekgyár / Will Berthold ; [ford. Szilvási Csaba]. - [Budapest] : Minerva, [2001]. - 236 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-85826-3-4 fűzött : 1890,- Ft
830-31=945.11
[AN 907800]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2002.
Blackwood, Alan
Kingdom of the blind (magyar)
   Vakok királysága / Alan Blackwood ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : General Press, [2001]. - 350 p. ; 19 cm. - (Szivárvány könyvek, ISSN 1585-5147)
Regény
ISBN 963-9282-12-X kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 907598]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2002.
Brandenburg, Barbara
Halte mich für immer Fest (magyar)
   Az őrangyal / Barbara Brandenburg ; [ford. Purczeld Katalin]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 108.)
Kisregény
ISBN 963-296-375-X fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 427442]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2002.
Brunner, Kristina
Angeklagt: ein Herz voller Liebe (magyar)
   Indítéka: szerelem / Kristina Brunner ; [ford. Purczeld Katalin]. - Budapest : Bastei Budapest, [1999]. - 62 p. ; 22 cm. - (Mentősök, ISSN 1216-2450 ; 47.)
Kisregény
ISBN 963-296-348-2 fűzött : 179,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428500]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2002.
Burgess, Melvin
Billy Elliot (magyar)
   Billy Elliot : regény / Lee Hall azonos című filmjének forgatókönyve nyomán írta Melvin Burgess. - [Budapest] : Passage, [2001]. - 157 p. ; 20 cm
Ford. Gaál Tekla
ISBN 963-228-295-7 * fűzött : 790,- Ft (hibás ISBN 963-228-295-4)
820-31(73)=945.11
[AN 907687]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2002.
Chandler, Raymond
Művek (vál.) (magyar)
   Raymond Chandler összes Philip Marlowe története / [bev. tanulmányt írta Juhász Viktor]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-9393-22-3
820-312.4(73)=945.11
[AN 907109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Hosszú álom ; Isten veled, kedvesem! ; A magas ablak / [ford. Gy. Szentkláray Olga, Juhász Viktor, Lengyel Péter]. - cop. 2001. - 471, [2] p.
Egys. cím: Farewell, my lovely ; The high window
ISBN 963-9393-21-5 kötött : 2990,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 907111] MARC

ANSEL
UTF-81593 /2002.
Chicken soup for the mother's soul (magyar)
   Megható történetek édesanyákról / Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, cop. 2001. - 229 p. ; 22 cm
ISBN 963-7953-89-2 kötött : 1390,- Ft
820-32(73)(082)=945.11
[AN 907160]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2002.
Christie, Agatha
A Caribbean mystery (magyar)
   Rejtély az Antillákon / Agatha Christie ; [ford. Rubin Péter]. - Budapest : Európa, 2001. - 247 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7000-8 kötött : 980,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 908036]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2002.
Clark, Mary Higgins
Before I say goodbye (magyar)
   Mielőtt búcsút mondanék / Mary Higgins Clark ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 282 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-523-3 kötött : 1690,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 907650]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Es irrt der Mensch (magyar)
   Tévelygő lelkek / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Judit]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 79 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 147.)
ISBN 963-296-371-7 fűzött : 229,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428504]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Die Inselprinzessin (magyar)
   Szigethercegnő / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : Bastei Budapest, [1999]. - 76 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 141.)
ISBN 963-296-346-6 fűzött : 197,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428502]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Die schöne Melusine (magyar)
   Rudolf bácsi öröksége / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 78 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 148.)
ISBN 963-296-372-5 fűzött : 229,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428506]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2002.
   A csillag nyomán : adventi olvasókönyv / [vál. és szerk. E. Román Kata] ; [az illusztrációkat Bácsi Boglárka kész.]. - Budapest : Kortárs, cop. 2001. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9297-42-9 kötött : 1850,- Ft
82-32(02.053.2)=945.11 *** 398.332.416
[AN 907116]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2002.
Daniels, Lucy
Cub in the cupboard (magyar)
   Róka a vitrinben / Lucy Daniels ; [ford. Szűcs Erika]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Barátaink, az állatok ; ; 4.)
Ifjúsági regény. - Ill. McNicholas, Shelagh
ISBN 963-228-303-1 fűzött : 595,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 907579]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2002.
Daniels, Lucy
Dolphin diaries (magyar)
   Delfin napló / Lucy Daniels ; [ill. Judith Lawton] ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2001]-. - 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9418-10-2 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Viharban. - [2001]. - 152 p. : ill. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a delfinek ; ; 3.)
ISBN 963-9418-03-X fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 907786] MARC

ANSEL
UTF-81602 /2002.
Daniels, Lucy
Pony in the porch (magyar)
   Póni a templomban / Lucy Daniels ; [ford. Veress Angéla]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Barátaink, az állatok ; ; 3.)
Ifjúsági regény. - Ill. McNicholas, Shelagh
ISBN 963-228-302-3 fűzött : 595,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 907577]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2002.
Davis, Patrick A.
The colonel (magyar)
   Az ezredes / Patrick A. Davis ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2001. - 398 p. ; 19 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-215-1 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 907130]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2002.
D'Orta, Marcello
Io speriamo che me la cavo (magyar)
   Én, reméljük, megúszom : nápolyi elemisták dolgozatai Marcello D'Orta tanító gondozásában / [ford. Magyarósi Gizella] ; [... az illusztrációk Kelemen István munkái]. - Budapest : Európa, 2001, cop. 1991. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-07-7057-1 kötött : 1400,- Ft
850-7=945.11
[AN 907934]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2002.
Doyle, Arthur Conan, Sir.
Művek (vál.) (magyar)
   Sir Arthur Conan Doyle összes Sherlock Holmes története / [ford. Boronkay Zsuzsa et al.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 2 db ; 25 cm
Kész. a "The Penguin complete Sherlock Holmes" c. kiad. alapján
ISBN 963-9278-00-9
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 906823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2001. - 539, [3] p.
Utószó Juhász Viktor
ISBN 963-9278-02-5 kötött : 2990,- Ft
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 907735] MARC

ANSEL
UTF-81606 /2002.
Durrell, Gerald
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket Kiss Zsuzsa ford.] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2001. - 335 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-6994-8 fűzött : 1200,- Ft
820-31=945.11
[AN 907976]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2002.
Ende, Michael
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [a szerző rajz.] ; [ford. Kalász Márton]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2001. - 230, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7647-9 kötött : 1580,- Ft
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 906833]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2002.
Garver, William L.
Brother of the third degree (magyar)
   A fehér piramis / Will L. Garver ; [ford. Harth Gábor]. - [Budapest] : Komáromy Publishing Kft., cop. 2001. - 298 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-00-8326-4 kötött : 1690,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 907158]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2002.
Glückel von Hameln
Zi�rŵnŵt (magyar)
   Glikl Hameln emlékiratai / [ford. Jólesz László]. - Budapest : Athenaeum 2000, [2001]. - 199 p. ; 22 cm
ISBN 963-9261-69-6 kötött : 1990,- Ft
830-088-94(430)=945.11 *** 930.85(430)"16/17"(=924)(0:82-94)
[AN 907417]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2002.
Goethe, Johann Wolfgang von
West-östlicher Divan (magyar)
   Nyugat-keleti díván / Johann Wolfgang Goethe ; [szerk., az utószót és a jegyzeteket írta ... Halasi Zoltán] ; [ford. Eörsi István et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 359 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-547-551-9 * kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-547-9)
830-14=945.11
[AN 907396]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2002.
Harris, Joanne
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - [Budapest] : Ulpius-ház, 2001. - 309 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-48-1 fűzött : 1580,- Ft
820-31=945.11
[AN 907711]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2002.
Hassel, Sven
Comrades of war (magyar)
   Bajtársak / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Sztaniszlav]. - [Debrecen] : Aquila, 1999 [!2001]. - 318 p. : 21 cm
Regény
ISBN 963-679-162-7 kötött : 1690,- Ft
839.8-31=945.11
[AN 907458]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2002.
Hassel, Sven
Wheels of terror (magyar)
   Lánctalpak / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Sztaniszlav]. - [Debrecen] : Aquila, 1999 [!2001], cop. 1998. - 291, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-163-5 kötött : 1690,- Ft
839.8-31=945.11
[AN 906792]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2002.
   A hűség énekei : két német kisepikai mű / ford. Hárs Ernő. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 248 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 46.)
Tart.: Hutten végnapjai / Conrad Ferdinand Meyer. Hermann és Dorothea / Johann Wolfgang Goethe. - Egys. cím: Huttens letzte Tage ; Hermann und Dorothea. - Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-19-9 fűzött : 1568,- Ft
830-13.02=945.11
[AN 907819]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2002.
Ibsen, Henrik
   Drámák / Henrik Ibsen ; Kúnos László fordításai. - Budapest : Magvető, [2001]-. - 19 cm
839.6-2=945.11
[AN 907746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - cop. 2001. - 620 p.
Tart.: Babaház (Nóra) ; A vadkacsa ; Rosmersholm ; Hedda Gabler ; Solness építőmester ; John Gabriel Borkman ; Ha mi holtak feltámadunk. - Egys. cím: Et dukkehjem ; Vildanden ; Rosmersholm ; Hedda Gabler ; Bygmester Solness ; John Gabriel Borkman ; Når vi døde vågner
ISBN 963-14-2272-0 kötött : 2990,- Ft
839.6-2=945.11
[AN 910034] MARC

ANSEL
UTF-81616 /2002.
Jordan, Robert
Lord of chaos (magyar)
   A káosz ura / Robert Jordan ; [ford. Bátori Tamás]. - Budapest : Beholder, 2001-. - 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
Regény
ISBN 963-9399-06-X * (hibás ISBN 963-9047-21-X)
820-312.9(73)=945.11
[AN 906870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 412 p. : ill.
ISBN 963-9399-00-0 fűzött : 1398,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 906872] MARC

ANSEL
UTF-81617 /2002.
Kangas, Helena
   Az én Magyarországom : cikkek, riportok, 1943-1944 / Helena Kangas ; [... ford. Labádi-Bertényi Gizella] ; [a kísérő tanulmányt írta Kabdebó Lóránt]. - [Budapest] : Argumentum, 2001. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 963-446-172-7 fűzött : 1600,- Ft
894.541-92=945.11 *** 908.439"1943/1944"(0:82-92)
[AN 907433]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2002.
Kirsch, Jonathan
The harlot by the side of the road (magyar)
   Szajha az út mentén : tiltott bibliai történetek / Jonathan Kirsch ; [ford. Daróczi Enikő és Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2001]. - 367 p : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 336-361.
ISBN 963-9248-92-4 kötött : 1980,- Ft
Biblia
820-32(73)=945.11 *** 221.046(0:82-32)
[AN 907643]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2002.
Knaak, Richard A.
Diablo (magyar)
   Diablo / Richard A. Knaak ; [ford. ... Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, [2001]-. - 18 cm
Regény
ISBN 963-368-181-2 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 907018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A vér szava. - cop. 2001. - 332 p.
ISBN 963-368-091-3 fűzött : 999,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 907020] MARC

ANSEL
UTF-81620 /2002.
Larsen, Viola
Rosen für die neue Mutti (magyar)
   A mi dalunk / Viola Larsen ; [ford. Herceg Miklós]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 76 p. ; 22 cm. - (Szilvia-exkluzív, ISSN 1215-6558 ; 92.)
Kisregény
ISBN 963-296-364-4 fűzött : 179,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428239]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2002.
Larsen, Viola
Sein blonder Scheidungsgrund (magyar)
   A szőke válóok / Viola Larsen ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 61 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 105.)
Kisregény
ISBN 963-296-352-0 fűzött : 179,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 427956]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2002.
Le Normand, Véronique
Les carnets de Lily B. (magyar)
   Lily B. naplója / Véronique M. Le Normand ; [ford. Pinke Andrea]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 194 p. ; 18 cm. - (Te + én = [szív], ISSN 1587-4516 ; 4.)
ISBN 963-228-297-3 fűzött : 595,- Ft
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 907582]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2002.
Liebesmelodie (magyar)
   Vallomás a zene szárnyán / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 69 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 114.)
Kisregény
ISBN 963-296-368-7 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 427466]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2002.
Mahmoody, Betty
For the love of a child (magyar)
   Végzetes szülők / Betty Mahmudi ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : Geopen, [2001]. - 344 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-7910-26-3 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 908053]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2002.
Marisaev
   Az utolsó farkas : szibériai állattörténetek / Mariszajev ; [ford. Vég Gábor]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, 1998 [!2001]. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-06-4 fűzött : ár nélkül
882-32=945.11
[AN 907914]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2002.
McCullough, Colleen
Morgan's run (magyar)
   Morgan szerencséje / Colleen McCullough ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Európa, 2001. - 765 p. : ill. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7043-1 kötött : 3000,- Ft
820-31(94)=945.11
[AN 907858]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2002.
Messadié, Gerald
Moïse (magyar)
   Mózes / Gerald Messadié ; [ford. Mészáros György]. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 693 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-158-9 kötött : 2980,- Ft
Mózes (próféta)
840-312.6=945.11
[AN 907586]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2002.
Mit dir werden Träume wahr (magyar)
   Veled valóra válik az álmom / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 62 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 113.)
Kisregény
ISBN 963-296-357-1 fűzött : 179,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428573]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2002.
Molière
   Hat színmű / Moliere ; [ford. Illyés Gyula, Vas István]. - Budapest : Európa, 2001. - 419 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A fösvény ; Kényeskedők ; Képzelt beteg ; Tudós nők ; Dandin György vagy A megcsúfolt férj. ; Tartuffe. - Egys. cím: L'avare ; Les précieuses ridicules ; Le malade imaginaire ; Les femmes savantes ; Georges Dandin ; Tartuffe
ISBN 963-07-6977-8 fűzött : 700,- Ft
840-2=945.11
[AN 907960]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2002.
Morrell, David
Long lost (magyar)
   Elveszettek / David Morrell ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2001. - 334 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-217-8 fűzött : 1100,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 907775]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2002.
Nahmias, Jean-François
Titus (magyar)
   Titus / Jean-François Nahmias ; [ford. Orosz Zsuzsanna]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001. - 2 db ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9205-91-5 *
840-311.6=945.11
[AN 804846]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A választás. - 2001. - 310, [2] p. : ill.
ISBN 963-9391-11-5 kötött : 2400,- Ft
840-311.6=945.11
[AN 907021] MARC

ANSEL
UTF-81632 /2002.
Orwell, George
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; Ralph Steadman illusztrációival ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2001. - 168 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-07-7047-4 kötött : 3500,- Ft
820-31=945.11
[AN 907034]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2002.
Powers, Tim
The Anubis gates (magyar)
   Anubisz kapui / Tim Powers ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Valhalla Páholy, 2001-. - 20 cm. - (A fantasy nagymesterei, ISSN 1587-8880)
Regény
ISBN 963-9238-47-3 *
820-312.9=945.11
[AN 907173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 310 p.
ISBN 963-9238-43-0 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 907384] MARC

ANSEL
UTF-81634 /2002.
Quick, Amanda
Slightly shady (magyar)
   Kissé gyanús / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2001. - 311 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-050-8 fűzött : 999,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 906665]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2002.
Rāẏa, Pratibhā
Yajñasenī (magyar)
   Áldozatra születtem : egy királynő naplója / Ptatibha [!Pratibhā] Ray ; [ford. Róhiní déví dászí és Préma-vinódiní déví dászí]. - Somogyvámos : Lāl, cop. 2001. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 963-86034-9-6 * fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-8634-9-6)
891.45-31=945.11
[AN 907535]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2002.
Redfield, James
The secret of Shambhala (magyar)
   Shambhala titka : a tizenegyedik felismerés nyomában / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 230 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-241-2 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 907953]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2002.
Rice, Anne
Lives of the Mayfair witches (magyar)
   A Mayfair-boszorkányok élete / Anne Rice. - Szeged : Dáin, 2001-. - 24 cm
Regény
ISBN 963-86140-1-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 903423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2., Boszorkányok órája / [ford. Sóvágó Katalin]. - 2001. - 537, [2] p.
ISBN 963-86140-3-X kötött : 2890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 907844] MARC

ANSEL
UTF-81638 /2002.
Roberts, Nora
Immortal in death (magyar)
   Halhatatlan a halálban / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2001]. - 389 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9248-95-9 fűzött : 1298,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 907031]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2002.
Rodari, Gianni
C'era due volte il barone Lamberto (magyar)
   Kétszer volt, hol nem volt / Gianni Rodari ; Szegedi Katalin rajz. ; [ford. Székely Éva] ; [közread. a] Ponte Alapítvány. - Budapest : Ponte Alapítvány, cop. 2001. - 118 p. : ill. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-00-8471-6 fűzött : 1998,- Ft
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 907709]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2002.
Sachar, Louis
Sixth grade secrets (magyar)
   Laura titkos társasága / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2001. - 213, [3] p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-37-8 kötött : 1390,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 907725]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2002.
Strauss, Darin
Chang and Eng (magyar)
   Chang és Eng : az igazi sziámi ikrek története / Darin Strauss ; [ford. Kövecsi Anikó]. - [Budapest] : Tiara, cop. 2001. - 262 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-00-8214-4 kötött : 1792,- Ft
820-312.6(73)=945.11
[AN 907313]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2002.
   Száz szerelmes sóhaj : három évezred európai költészetéből / vál. Baranyi Ferenc ; [az idegen költők verseit ford. Baranyi Ferenc et al.] ; [ill. Reich Károly]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2001], cop. 1996. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Analitikus leírása: AN 206184
ISBN 963-9384-22-4 * velúr : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-7846-96-4)
82-14=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 907613]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2002.
Tacitus, Publius Cornelius
Művek (magyar)
   Tacitus összes művei / [ford. Borzsák István] ; [a jegyzeteket összeáll. Zsolt Angéla]. - [Szeged] : [Szukits], cop. 2001. - 515, [2] p. ; 25 cm
A ford. a "Corn. Taciti opera omnia" (Leipzig : Teubner, 1961-1965) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9393-72-X kötött : 3200,- Ft
871-821=945.11 *** 937
[AN 907742]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2002.
Tarbay Dávid (1977-)
'Adŵniys (magyar)
   Adonisz / Tarbay Dávid ; [ford. Kodaj Dániel és Tarbay Dávid]. - Budapest : Kortárs, 2001. - 144 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9297-44-5 fűzött : 1400,- Ft
892.4-31=945.11
[AN 907414]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2002.
Tolkien, John Ronald Reuel
The hobbit (magyar)
   A babó / J. R. R. Tolkien ; [Szobotka Tibor fordítása] ; [Tótfalusi István versbetéteivel] ; [a szerző illusztrációival]. - 5. kiad. - Budapest : Ciceró, 2001, cop. 1992. - 242 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm
Meseregény
ISBN 963-539-335-0 kötött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[AN 907638]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2002.
Twain, Mark
The diary of Adam and Eve (magyar)
   Ádám és Éva naplója / Mark Twain ; [ford. Greskovits Endre] ; [ill. Pavel Reisenauer]. - Budapest : Eri, 2001. - 53, [2] p. : ill. ; 17 cm
Számozott példány: 499
ISBN 963-8090-34-0 kötött : 2200,- Ft
820-7(73)=945.11
[AN 907785]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2002.
Tyran, Ingeborg
...doch meine Tränen sieht niemand (magyar)
   Akkor sírok, amikor senki sem lát / Ingeborg Tyran ; [ford. Boda Ferenc]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 72 p. ; 22 cm. - (Szilvia-exkluzív, ISSN 1215-6558 ; 91.)
Kisregény
ISBN 963-296-362-8 fűzött : 179,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 428184]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2002.
Tyran, Ingeborg
In den Netzen der Verführerin (magyar)
   A csábító hálójában / Ingeborg Tyran ; [ford. Purczeld Katalin]. - Budapest : Bastei Budapest, [1999]. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 104.)
Kisregény
ISBN 963-296-343-1 fűzött : 179,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 427953]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2002.
Vargas Llosa, Mario
La fiesta del chivo (magyar)
   A kecske ünnepe / Mario Vargas Llosa ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2001. - 623 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7033-4 kötött : 2200,- Ft
860-31(85)=945.11
[AN 907194]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2002.
Vergilius Maro, Publius
   Aeneis : I-VI. / Vergilius ; [a szöveget gond. Adamik Tamás] ; [a bevezetést írta Adamik Tamás és Bollók János] ; [jegyzetekkel ell. Adamik Tamás, B. Révész Mária és Bollók János]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nemz.Tankvk., 2001, cop. 1987. - 396 p. : ill. ; 24 cm. - (Auctores Latini, ISSN 0230-449X ; 21.)
Eposz. - Egyetemi segédkönyv. - Bibliogr.: p. 29-32.
ISBN 963-19-2326-6 fűzött : 2876,- Ft
871-131 *** 871(092)VergiliusMaro,_P. *** 807.1(075.8)=945.11
[AN 907872]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2002.
Vergilius Maro, Publius
   Aeneis : VII-XII. / Vergilius ; [a szöveget gond. Németh Béla] ; [... szerk. Gesztelyi Tamás és Tegyey Imre] ; [a bevezetést írta és jegyzetekkel ell. Gesztelyi Tamás et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1987. - 352 p., [32] t. : ill. ; 24 cm. - (Auctores Latini, ISSN 0230-449X ; 22.)
Eposz. - Egyetemi segédkönyv. - Bibliogr.: p. 27-29.
ISBN 963-19-1582-4 fűzött : 2490,- Ft
871-131 *** 871(092)VergiliusMaro,_P. *** 807.1(075.8)=945.11
[AN 907881]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2002.
Wegman, William
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / William Wegman ; [ill.] Carole Kismaric, Marvin Heiferman ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2001. - [36] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tündéri kutyamesék)
ISBN 963-9367-11-7 kötött : 1190,- Ft
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.12)
[AN 907962]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2002.
Wegman, William
Little red riding hood (magyar)
   Piroska és a farkas / William Wegman ; [ill.] Carole Kismaric, Marvin Heiferman ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2001. - [36] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tündéri kutyamesék)
ISBN 963-9367-10-9 kötött : 1190,- Ft
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 907963]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2002.
Wilson, Jacqueline
The illustrated mum (magyar)
   Micsoda anya! / Jacqueline Wilson ; ford. Damokos Kata ; [Nick Sharratt rajz.]. - Budapest : Animus, 2001. - 238 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-42-4 fűzött : 998,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 907708]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1655 /2002.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre válogatott novellái / [... összeáll. és szerk. Urbán László] ; [utószó Alexa Károly]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 225 p. ; 21 cm. - (A magyar novella mesterei, ISSN 1587-6896)
ISBN 963-9393-51-7 kötött : 1990,- Ft
894.511-32
[AN 908130]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2002.
Ágoston László, T. (1942-)
   Aranyka / T. Ágoston László ; [ill. Titi Mária]. - Kecskemét : Korda, 2001. - 80 p. : ill. ; 23 cm
Mesék
ISBN 963-9332-37-2 fűzött : 550,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 907033]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2002.
Albert Tibor (1950-)
   Kettős könyv : Esther Sarmiento soproni gazdaságtörténeti tanulmánya és magánbeszélgetései / Albert Tibor ; [fotók Gyurján Eszter]. - Szentendre : Szerző, 2001. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-287-9 fűzött : 2500,- Ft
894.511-31
[AN 907662]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2002.
Almási Miklós (1932-)
   A szőke nő : őrült mesék / Almási Miklós ; ill. Sajdik Ferenc. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 193, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-208-737-2 * fűzött : 1480,- Ft (hibás ISBN 963-208-737-5)
894.511-7
[AN 907157]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2002.
Asperján György (1939-)
   És mégsem mozog a föld : regény / Asperján György. - [Budapest] : Argumentum, 2001. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 963-446-179-4 fűzött : 2500,- Ft
894.511-31
[AN 907398]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2002.
Babits Mihály (1883-1941)
   Jónás könyve / Babits Mihály ; graf. Gyulai Líviusz ; [... ford. ... Tótfalusi István] ; [... az utószót írta ... Kelevéz Ágnes] ; [közread. az] Arcus. - [Vác] : Arcus, 2001. - 63 p. : ill. ; 31 cm
A kötéstáblán párhuzamos címként: The book of Jonah. - Az eredeti kézirat hasonmásával. - Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 750, ebből 175 számozott
ISBN 963-00-8412-0 kötött : 4490,- Ft
894.511-13.02=20 *** 091Babits_M.
[AN 907038]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
Művek (vál.)
   Benedek Elek legszebb meséi. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2001]. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9320-84-6 *
894.511-34(02.053.2)
[AN 907599]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 286 p.
ISBN 963-9320-59-5 kötött : 1250,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 907602] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 286 p.
ISBN 963-9320-60-9 kötött : 1250,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 907603] MARC

ANSEL
UTF-81662 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
Művek (vál.)
   Benedek Elek összes meséi. - [Szeged] : Szukits, 2000-. - ill. ; 25 cm
Ill. Széchy Gyula
ISBN 963-9344-08-7
894.511-34(02.053.2) *** 081
[AN 796861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2001. - 455, [5] p.
ISBN 963-9344-61-3 kötött : 2590,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 907610] MARC

ANSEL
UTF-81663 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Terülj, terülj, asztalkám! : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2001]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9371-29-7 fűzött : 450,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 907715]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2002.
Bicskei Zoltán
   Nagyapáti Kukac Péter mennybemenetele / írta Bicskei Zoltán, Egri Pál ; rend. Bicskei Zoltán ; [kiad. a] Globe Film. - [Budapest] : Globe Film, [2000]. - 71 fol. ; 30 cm
Filmforgatókönyv
ISBN 963-00-2971-5 * fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 425697]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2002.
Bödőcs Pál (1941-)
   Gyászmagyarok : novellák / Bödőcs Pál. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 276, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-02-3 fűzött : 1750,- Ft
894.511-32
[AN 906811]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2002.
Brooklyn, Ed
   Ellipszis / Ed Brooklyn. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 297 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-006-9 fűzött : 999,- Ft
894.511-312.9
[AN 907045]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2002.
Coldwell, Joe
   Johnny Fortunate kalandjai : a magyar történelem tényein alapuló kalandregény sorozat / Joe Coldwell ; [graf. Bódi Katalin]. - Budapest : Melania, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-9106-51-8 *
894.511-31(02.053.2)
[AN 907128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A strucc vére. - 2001. - 215 p.
ISBN 963-9106-48-8 fűzött : 987,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 907132] MARC

ANSEL
UTF-81668 /2002.
Csáth Géza (1887-1919)
Művek (vál.)
   Csáth Géza válogatott novellái / [... összeáll. és szerk. Urbán László] ; [utószó Tarján Tamás]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 231 p. ; 21 cm. - (A magyar novella mesterei, ISSN 1587-6896)
ISBN 963-9393-49-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-32
[AN 908133]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2002.
Csáth Géza (1887-1919)
   A varázsló kertje.. / Csáth Géza ; [a szöveget gond. és az utószót írta Hegyi Katalin]. - Budapest : Unikornis, 2001. - 268 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 88.)
Elbeszélések
ISBN 963-427-432-3 kötött : 3300,- Ft
894.511-32
[AN 908160]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2002.
Csáti Erzsébet
   A csodaszer : regény / Elizabeth Chathy. - Szolnok : Magánkiad., 2001. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-285-2 fűzött : 747,- Ft
894.511-31
[AN 907406]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2002.
Csáti Erzsébet
   Pánikszerelem : romantikus regény / Elizabeth Chathy. - Szolnok : Magánkiad., 2001. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-286-0 fűzött : 747,- Ft
894.511-31
[AN 907405]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2002.
Csorba Győző (1916-1995)
   Vallomások, interjúk, nyilatkozatok / Csorba Győző ; [vál. és szerk. Tüskés Tibor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2001. - 376 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 963-9079-75-8 kötött : 1990,- Ft
Csorba Győző (1916-1995)
894.511-4 *** 894.511-94
[AN 906876]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2002.
Cukor György (1951-)
   Para / Cukor György. - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2001. - 127 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9377-13-9 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 907112]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2002.
Czakó Gábor (1942-)
   Szótárkönyv / Czakó Gábor ; Banga Ferenc rajz. - Budapest : Szerző, 2001. - 304 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Hamvas szótár ; Éva szótár ; Magyar - magyar nagyszótár
ISBN 963-440-557-6 kötött : 2400,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
894.511-7 *** 894.511(092)Hamvas_B.
[AN 907397]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2002.
Domány Klára
   Kártyavár / Clara Domany. - Budapest : Horizont, [2001]. - 253 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86158-8-5 fűzött : 625,- Ft
894.511-31
[AN 907594]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2002.
Dúcz László
   Csillagfényben / Dúcz László. - [Pomáz] : Szerző, 2001. - 158 p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-440-322-0 fűzött : 1500,- Ft
894.511-32
[AN 907421]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2002.
Frei Tamás (1966-)
   Egy riporter dossziéja / Frei Tamás. - Budapest : Park, cop. 2001. - 309, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-530-519-2 kötött : 1980,- Ft
894.511-92 *** 908.100(0:82-92)
[AN 907705]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2002.
Garaczi László (1956-)
   Pompásan buszozunk! : egy lemúr vallomásai 2. / Garaczi László. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2001, cop. 1998. - 134 p. ; 21 cm. - (Élő irodalom,, ISSN 1217-6699)
Regény
ISBN 963-676-112-4 kötött : 1200,- Ft
894.511-31
[AN 906799]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2002.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Művek (vál.)
   Gárdonyi Géza összes meséi. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 324, [6] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9344-98-2 kötött : 2290,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 907133]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2002.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Száll a sárkány / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - [Budapest] : Papirusz Duola, 2001. - 39 p. : ill., színes ; 25 cm
Versek
ISBN 963-86205-1-X kötött : 1200,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 907165]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2002.
Gergely Ágnes (1933-)
   A kastély előtt : versek, 1998-2001 / Gergely Ágnes. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 963-506-439-X fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[AN 907757]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2002.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   Szerelem a szavakat szójátékokká / Gyimóthy Gábor. - Budapest : epl, cop. 2001. - 126 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/19.)
Versek
ISBN 963-86177-1-3 fűzött : 900,- Ft
894.511-14
[AN 907115]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2002.
Gyöngyi Anna (1935-)
   Fácánoskert / Gyöngyi Anna. - [Budapest] : K. u. K. K., [2001]. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Visszaemlékezés
ISBN 963-9173-99-1 kötött : 1600,- Ft
Gyöngyi Anna (1935-)
894.511-94
[AN 907310]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2002.
Györgypál Katalin (1949-)
   A hajnal köszöntése : egynyári versek / Györgypál Katalin ; [... ill. V. Horváth Anna]. - Budapest : Uránusz, 2001. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9304-34-4 fűzött : 1120,- Ft
894.511-14
[AN 907025]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2002.
Hamvai Kornél (1969-)
   A prikolics utolsó élete / Hamvai Kornél. - [Budapest] : Ab Ovo, 2001. - 270 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9378-04-6 kötött : 1970,- Ft (hibás ISBN 963-9378-03-8)
894.511-31
[AN 907857]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2002.
Hegedős László (1936-)
   Kiszökött szemünkből az álom / Hegedős László. - Budapest : Littera Gmk, 1999. - 121 p. : ill. ; 24 cm
Versek. - Példányszám: 425. - Ebből 25 számozott
ISBN 963-03-9260-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 425863]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2002.
Hegedüs Géza (1912-1999)
   A megalázott Babilon : történelmi regény / Hegedüs Géza ; [... ill. Győrfi András]. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 260, [24] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9380-09-1 kötött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-9380-04-0)
894.511-311.6
[AN 907182]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2002.
   Hópihe karácsony / összeáll. Csörgő Anikó ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Csodaország, 2001, cop. 1993. - 190, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Mesék, gyermekversek
ISBN 963-9180-27-0 * kötött : 3300,- Ft (hibás ISBN 963-9180-08-4)
894.511-822(02.053.2) *** 394.26(0:82-822)
[AN 907049]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2002.
Huszár Péter
   Félreértelmező kéziszótár / Huszár Péter, Trunkó Bence ; Trunkó Barnabás rajz. - Budapest : Do-Lu BT, 2001. - 109 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-00-8678-6 fűzött : 756,- Ft
894.511-7
[AN 907186]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2002.
Iszlai Zoltán (1933-)
   Ütődöttek : humorba áztatva / Iszlai Zoltán. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 261, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-03-1 fűzött : 1890,- Ft
894.511-32
[AN 906803]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2002.
Janikovszky Éva (1926-)
   De szép ez az élet! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2001. - 124, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7648-7 kötött : 1280,- Ft
894.511-43
[AN 906921]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2002.
Jászberényi Sándor
   Ikarosz repülni tanul / Jászberényi Sándor ; [ill. Győrfi András] ; [közread. az] Eötvös Károly Megyei Könyvtár. - Veszprém : EKMK, 2000. - 90 p. : ill. ; 22 cm
Versek
ISBN 963-7199-81-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-503-4)
894.511-14
[AN 426894]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2002.
Jávor Béla (1950-)
   A szent lecsó / Jávor Béla. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 307 p. ; 19 cm
Publicisztikai írások
ISBN 963-9406-06-6 fűzött : 1700,- Ft
894.511-92
[AN 907752]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2002.
József Attila (1905-1937)
   Válogatott versek / József Attila ; [vál. Ferencz Győző] ; [a szöveggondozás Stoll Béla munkája]. - Budapest : Európa, 2001. - 234 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-6972-7 fűzött : 600,- Ft
894.511-14
[AN 907972]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2002.
Kádár Margit
   Nem voltam a halottak között : 1947-1956 / Kádár Margit. - Budapest : Accordia, cop. 2001. - 350 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-9242-60-8 fűzött : 1700,- Ft
894.511-31
[AN 907734]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2002.
Kaffka Margit (1880-1918)
Művek (vál.)
   Kaffka Margit válogatott novellái / [... összeáll. és szerk. Urbán László] ; [előszó Sípos Lajos]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 226 p. ; 21 cm. - (A magyar novella mesterei, ISSN 1587-6896)
ISBN 963-9393-52-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-32
[AN 908137]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2002.
Kaszás György
   Amit a medvékről feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - Budapest : Animus, cop. 2001. - [30] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9307-38-6 kötött : 598,- Ft
894.511-7
[AN 907354]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2002.
Kemény György
   Ha én újra kinyitom a számat.. : pletykakönyv / Kemény György. - [Budapest] : Tipographia TE., [2001]. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5274-1 fűzött : 1180,- Ft
894.511-92
[AN 802673]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2002.
Kertész Ákos (1932-)
   Még a kapanyél is elsülhet : történelmi regény / Kertész Ákos. - [Budapest] : Ab Ovo, 2001. - 182 p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-05-4 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 907761]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2002.
Kiss József (1962-)
   Kincskeresők : két dráma / Kiss József. - Budapest : epl, cop. 2001. - 99 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/13.)
Tart.: Kincskeresők ; Reményjáték
ISBN 963-86120-9-6 fűzött : 1100,- Ft
894.511-2
[AN 906715]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2002.
Kőrösi Zoltán (1962-)
   Sang de cerise / Zoltán Kőrösi ; [trad. de Rózsa Tatár et Gilbert Millet]. - Budapest : Noran, cop. 2001. - 140 p. ; 19 cm. - (Grandes oeuvres de Hongrie, ISSN 1587-7507)
Elbeszélések
ISBN 963-9356-30-1 fűzött : 1500,- Ft
894.511-32=40
[AN 907126]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2002.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Művek (vál.)
   Kosztolányi Dezső összes novellái / [... szerk. és az előszót írta Réz Pál]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
ISBN 963-9344-78-8
894.511-32
[AN 907634]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 481, [4] p.
ISBN 963-9344-77-X kötött : 2890,- Ft
894.511-32
[AN 907636] MARC

ANSEL
UTF-81703 /2002.
Kovács Barbara
   Morcos : meseregény 8 év felettieknek / írta Kovács Barbara ; rajz. Tényi Kati. - Budapest : Szkarabeusz, 2001. - 69, [2] p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-00-8658-1 fűzött : 740,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 907767]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2002.
Kozma Andor (1861-1933)
   Életem : Marcali, Kaposvár, Pest-Buda, Pápa az 1860-as években / Kozma Andor ; ... sajtó alá rend. Varga Éva ; a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának kiadása. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2001. - 153 p., [1] t. fol. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-7212-28-0 kötött : 1500,- Ft
Kozma Andor (1861-1933)
894.511-94
[AN 907011]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2002.
Kozma László (1949-)
   Karácsony üzenete : karácsonyi történetek, versek, dalok / Kozma László ; [zenei átd. Kasznár József]. - Kecskemét : Korda, 2001. - 136 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-9332-41-0 fűzött : 990,- Ft
894.511-821 *** 394.26(0:82-821)
[AN 906932]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2002.
Lastex, Leslie L.
   A dérfarkas bosszúja / Leslie L. Lastex. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2001. - 258 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9117-54-4 fűzött : 998,- Ft
894.511-311.5
[AN 907163]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2002.
Lente István
   Mottó / Lente István. - Budapest : Uránusz, 2001. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9304-36-0 fűzött : 1867,- Ft
894.511-14
[AN 907024]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2002.
Lőrincz L. László (1939-)
   A vadász / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2001. - 2 db ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8229-72-1 fűzött : 1498,- Ft
894.511-312.4
[AN 907149]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 279 p.
ISBN 963-8229-70-5
894.511-312.4
[AN 907151] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 305 p.
ISBN 963-8229-71-3
894.511-312.4
[AN 907153] MARC

ANSEL
UTF-81709 /2002.
Lukátsi Vilma (1919-)
   A piros szíves ház / Lukátsi Vilma. - 2. átd. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2001. - 133 p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9209-80-5 fűzött : 750,- Ft
894.511-31
[AN 907023]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2002.
Magyar László (1933-)
   Fanyar László törvényei / előadja: ő, saját maga. - Budapest : OK K., cop. 2001. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8543-7 fűzött : 1280,- Ft
894.511-7
[AN 907147]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2002.
Magyar László András (1956-)
   Állat és ember : versek / Magyar László András. - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2001. - 76, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-14-7 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 907110]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2002.
Makk Attila
   ...és nincsen benne indián.. / Makk Attila. - Kecskemét : Korda, 2001. - 199 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9332-38-0 fűzött : 930,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 906931]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2002.
   Megy a nyár, jön a tél : gyermekversek az évszakokról / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2001]. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9355-39-9 kötött : 1417,- Ft
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 908318]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2002.
Megyer Árpád
   A táltos meséi / írta Megyer Árpád ; rajz. Baloghné Kegyes Lonci. - Budapest : ATC-TKD Kft., cop. 1999. - 2 db : ill. ; 29 cm. - (Sej, regörejte)
ISBN 963-00-2529-9 * fűzött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2)
[AN 426471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 28 p.
ISBN 963-00-2530-2 *
894.511-343(02.053.2)
[AN 426475] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 28 p.
ISBN 963-00-2531-0 *
894.511-343(02.053.2)
[AN 426479] MARC

ANSEL
UTF-81715 /2002.
Mester Sándor (1952-)
   Multimóka : nemzetközi cégek alulnézetből / Mester Sándor ; [... illusztrációit Tasnádi József kész.]. - [Kistarcsa] : Primula, 2001. - 115 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-00-8614-X fűzött : 1480,- Ft
894.511-32
[AN 907137]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2002.
Mező Ferenc (1951-)
   Skót nadrág / Mező Ferenc ; ill. Szemethy Imre. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2001. - 146, [2] p. : ill. ; 18 cm
Karcolatok
ISBN 963-9348-58-9 fűzött : 880,- Ft
894.511-43
[AN 907707]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A demokrácia legendája és más elbeszélések / Mikszáth Kálmán ; [a szöveget gond. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2001. - 374 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 90.)
ISBN 963-427-447-1 kötött : 3300,- Ft
894.511-32
[AN 906874]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2002.
Nagy Mihály Tibor
   Szomjazó madár / Nagy Mihály Tibor ; [... az illusztrációkat Püski Sándor rajz.]. - Budapest : Hét Krajcár : Püski, cop. 2001. - 72 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-8250-67-4 fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 907812]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2002.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A mi Kinizsink / Nógrádi Gábor ; [az illusztrációkat Cakó Ferenc rajz.]. - Budapest : Presskontakt, 2002. - 139 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-86206-2-5 fűzött : 880,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 907713]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2002.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! 1-2 / [írta] Nógrádi Gábor ; [rajz.] Cakó Ferenc. - 4. kiad. - [Budapest] : Presskontakt, 2002. - 162, [3] p. : ill. ; 20 cm
A "Segítség, ember!" és az "Újra: segítség, ember!" c. könyvek átd., új kiadása. - Humoros írások
ISBN 963-86206-1-7 kötött : 1180,- Ft
894.511-7(02.053.2)
[AN 907601]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2002.
Papp Gábor (1971-)
   Mese vagy valóság? / Papp Gábor ; [a rajzokat Lenti Ágnes kész.]. - [Békéscsaba] : Creative System, [2001]. - 330, [3] p. : ill. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-00-7341-2 fűzött : 933,- Ft
894.511-32
[AN 907875]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2002.
Parker, Daniel Duncan
   Noumar parancsára : regény Soraabia világán / Daniel Duncan Parker. - [Debrecen] : Cherubion, 2001. - 279 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 86.)
ISBN 963-9346-38-1 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.9
[AN 907143]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2002.
Pető Kovács Júlia
   Ágaskodó öregség / Pető Kovács Júlia ; [... graf. Macskássy Izolda munkája]. - Budapest : Hungarovox, 2001. - 134 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9292-36-2 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 907288]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2002.
Pető Kovács Júlia
   Szépen nézz rám, Uram Isten! : Pető Kovács Júlia istenes versei / [... graf. Macskássy Izolda munkája]. - Budapest : Hungarovox, 2001. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9292-35-4 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 907292]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2002.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor összes versei / [a szöveget gond. és az utószót írta Kerényi Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2001. - 1203 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-141-8 kötött : 3800,- Ft
894.511-14
[AN 907772]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2002.
Pőrdy Mária, Sz. (1943-)
   Fordulók : novellák, elbeszélések / Sz. Pőrdy Mária ; [... ill. Vas János ...]. - Budapest : Uránusz, 2001. - 121 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9304-35-2 fűzött : 1587,- Ft
894.511-32
[AN 907027]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2002.
Rideg Sándor (1903-1966)
   Históriás idők / Rideg Sándor. - Szekszárd : Babits, 2001. - 295 p. ; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza, ISSN 1419-2934)
Regény, elbeszélések. - Bibliogr.: p. 295.
ISBN 963-9272-48-5 kötött : 2100,- Ft
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 907285]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2002.
Shelley, Duncan
   A téboly katonái : a Kunoichi-trilógia második része / Duncan Shelley. - Budapest : Media Nox, 2001. - 591 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86171-4-4 fűzött : 1700,- Ft
894.511-312.4
[AN 907138]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2002.
Szabó Péter
   Mindennapi színészet / Szabó Péter. - Budapest : Accordia, 2001. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 963-9242-61-6 fűzött : 690,- Ft
894.511-43 *** 894.511-14
[AN 908148]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2002.
Szathkányi Atila, v.
   Ének Atyla királyról : versek / v. Szathkányi Atila. - Budapest : Kirké : InterPares, 2001. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7413-3 fűzött : 900,- Ft
894.511-14
[AN 907190]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2002.
   Szent karácsony éjjel : [dalok, mesék, versek] / Jenkovszky Iván rajz. ; [szerk. Nagy Péter]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-368-170-7 kötött : 1799,- Ft
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 907839]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2002.
Szijj Ferenc (1958-)
   Szuromberek királyfi / Szijj Ferenc ; Roskó Gábor rajz. - Pécs : Jelenkor, 2001. - 290, [5] p. : ill. ; 24 cm
Meseregény
ISBN 963-676-289-9 kötött : 1800,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 906798]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2002.
Szikszay Tamás (1959-)
   A pohár : opus nigrum / Szikszay Tamás. - [Debrecen] : Szerző, 2000. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-334-1 fűzött : ár nélkül
894.511-3
[AN 425433]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2002.
Tábor Ádám (1947-)
   Hajóház / Tábor Ádám. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 108, [3] p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-9380-29-6 fűzött : 1470,- Ft
894.511-14
[AN 907721]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2002.
Tandori Dezső (1938-)
   Vissza a sírból : friss földszagok / Tandori Dezső. ; [fotók Tandori Dezső]. - [Budapest] : Ab Ovo, 1999. - 226 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7853-77-4 kötött : ár nélkül
894.511-3
[AN 422718]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2002.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor. - 13. kiad. - Budapest : Ciceró, [2001], cop. 1994. - 152, [3] p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-331-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 908059]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2002.
Tugya Gábor
   A fekete lovag / Gabriel McLoad. - Budapest : Totem, 2001. - 487 p. ; 21 cm
Regény. - A fekete lovag legendája (borító- és gerinccím)
ISBN 963-590-172-0 kötött : 1980,- Ft
894.511-311.3
[AN 907606]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2002.
   Ünnepeljünk együtt! : [válogatott strófák jeles napokra] / [szerk. Nemes Jánosné, Pamukné Szirányi Ilona] ; [ill. Titi Mária] ; [közread. az] IT Stúdió Kft. - 5. átd. kiad. - Szeged : IT Stúdió, 2001, cop. 1998. - 431 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9049-X * fűzött : 2053,- Ft (hibás ISBN 963-04-9864-2)
894.511-14(082) *** 82-14=945.11
[AN 907125]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2002.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde : verses tündérszínjáték = The quest : Csongor and Tünde : a fairytale play in verse / Vörösmarty Mihály ; transl. by Peter Zollman. - [Budapest] : [Merlin Nk. Színház], cop. 1996. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Merlin Nemzetközi Színház
ISBN 963-04-7024-1 kötött : ár nélkül
894.511-121.02=20
[AN 425856]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1740 /2002.
   Grimm-mesék / Haui József rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2001. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: Piroska és a farkas ; Hüvelyk Matyi ; A brémai muzsikusok ; A békakirály
ISBN 963-9355-38-0 kötött : 1534,- Ft
087.5(084.1)
[AN 907592]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2002.
   Hetedhét ország meséi / [ill. Carlos Busquets] ; [magyar szöveg Decsi Imre]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - 168 p. : ill., színes ; 29 cm
Összeáll. Jarmołkiewicz, Elžbieta
ISBN 963-367-365-8 kötött : 1999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 907236]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2002.
Kricskovics Zsuzsanna
   Rajzolok! : kedvenceim ...a házban és a ház körül, ...Afrikában, ...erdőn, mezőn, ...az állatkertben : [rajzoló és színezőkönyv 4-8 éveseknek] / [írta és rajz. Kricskovics Zsuzsanna]. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 111 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9268-50-X kötött : 1799,- Ft
087.5
[AN 907144]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2002.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2001, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-00-8336-1 kötött : 1200,- Ft
087.5(084.1)
[AN 907140]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2002.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2001, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-00-8335-3 kötött : 1200,- Ft
087.5(084.1)
[AN 907136]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2002.
My second book (magyar)
   Második könyvem / [ford. és szerk. Tóth-Kása Ottília]. - [Szeged] : Novum, [2001]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9334-11-1 kötött : 1450,- Ft
087.5(084.1)
[AN 907028]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2002.
Stenberg, Birgitta
Billy på landet (magyar)
   Gergő falun / Birgitta Stenberg meséje ; Mati Lepp rajzaival ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Animus, 2001. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9307-36-X kötött : 1290,- Ft
087.5(084.1)
[AN 907407]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2002.
Zoehfeld, Kathleen Weidner
Pooh plays doctor (magyar)
   Micimackó orvoshoz megy / írta Kathleen W. Zoehfeld ; ill. Robbin Cuddy ; [ford. Gellért Péter]. - Budapest : Egmont Hungary, 1999. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-627-321-9 kötött : 899,- Ft
087.5(084.1)
[AN 422682]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1748 /2002.
Lovas Ágnes
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain [... regénye alapján átd. Rangáné Lovas Ágnes] ; az illusztrációkat kész. Zórád Ernő. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A világirodalom klasszikusai gyerekeknek, ISSN 1587-4265)
ISBN 963-9268-83-6 kötött : 1350,- Ft
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 907291]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2002.
Zsolnai Margit
   Gulliver Lilliputban / Jonathan Swift [... regénye alapján átd. Zsolnai Margit] ; az illusztrációkat kész. Zórád Ernő. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A világirodalom klasszikusai gyerekeknek, ISSN 1587-4265)
ISBN 963-9268-53-4 kötött : 1350,- Ft
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 907282]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2002.
Zsolnai Margit
   Háry János : az obsitos / Garay János [... költeménye alapján átd. Zsolnai Margit] ; az illusztrációkat kész. Zórád Ernő. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A világirodalom klasszikusai gyerekeknek, ISSN 1587-4265)
ISBN 963-9268-51-8 kötött : 1350,- Ft
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 907309]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2002.
Zsolnai Margit
   Marco Polo / [Marco Polo megemlékezései alapján átd. Zsolnai Margit] ; az illusztrációkat kész. Zórád Ernő. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A világirodalom klasszikusai gyerekeknek, ISSN 1587-4265)
ISBN 963-9268-52-6 kötött : 1350,- Ft
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 907251]
MARC

ANSEL
UTF-8