MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:46:48
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

304 /2002.
Sass Bálintné
   Taar Feren : bibliográfia / [összeáll. Sass Bálintné] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár]. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Kvt., 1999. - 39 p. ; 21 cm
Példányszám: 150
ISBN 963-7531-91-2 * fűzött : ár nélkül
Taar Ferenc (1924-)
012Taar_F.
[AN 415991]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

305 /2002.
Legányi Marianna (1940-)
   Huszadik századi mozaik / Legányi Marianna. - [Eger] : Varga, 1999. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 63.)
ISBN 963-9253-01-4 fűzött : 1000,- Ft
081
[AN 415237]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

306 /2002.
   Ötvenéves asztaltársaság : BVSC-história, 1949-1999 / [szerk. Bruckner Gábor]. - [Budapest] : BVSC, 1999. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-9853-2 * fűzött : ár nélkül
Budapesti Vasutas Sport Club.
061.2(439-2Bp.)
[AN 414505]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2002.
   "Úgy tetszik..." : 433. Szent Bernát Budai Ciszterci Cserkészcsapat : 1989-1999 / [főszerk. Mendele Bálint és Doroszlainé Kovács Beáta] ; [írták a 433-asok]. - [Budapest] : [Szt. Bernát Budai Ciszterci Cserkészcsapat], 1999. - 104 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-2512-4 * fűzött : ár nélkül
Szent Bernát Budai Ciszterci Cserkészcsapat (433.)
061.213cserkészet(439-2Bp.)"1989/1999"(058)
[AN 415235]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

308 /2002.
Tertinszky Edit (1928-)
   A rádióművészet mestere: Cserés Miklós dr / írta és összeáll. Tertinszky Edit. - Budapest : Tarsoly K., 2001. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86162-8-8 kötött : 1500,- Ft
Cserés Miklós (1914-1981)
791.9.096(439)(092)CserésM.
[AN 905563]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2002.
Zsolt Péter
   Médiaháromszög : a modern tömegkommunikáció szerveződése / Zsolt Péter ; [kiad. az Eu-Synergon Kft.]. - 4. kiad. - Vác : Eu-Synergon Kft., cop. 1999. - 229 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-217.
ISBN 963-00-8014-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-5868-9)
Egyetem - Oktatási segédlet
659.3(075.8) *** 791.9.096/.097(075.8) *** 070
[AN 904303]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

310 /2002.
Gidai Erzsébet (1940-)
   Bevezetés a jövőkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe / Gidai Erzsébet, Tóth Attiláné. - [Budapest] : Arisztotelész Stúdium BT, 2001. - 146 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-6223-2 fűzött : 2053,- Ft
008.2
[AN 905167]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2002.
Marx György (1927-)
   The voice of the Martians : Hungarian scientists who shaped the 20 century in the West / George Marx ; [epilogue ... by Edward Teller]. - 3. rev. ed. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 427 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 420-422.
ISBN 963-05-7830-1 fűzött : 4795,- Ft
001(100)(=945.11)"19"(092) *** 929(=945.11)(100)
[AN 905233]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

312 /2002.
Balogh László Imre
   Isteni rejtvény - az ember : tizenöt lépés a lelki harmóniáért / Leslie B. Wholeman. - [Budapest] : Aster-Box, 2001. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9389-06-4 fűzött : 998,- Ft
133.25
[AN 902412]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2002.
Blake, Peter
The Arcadian cipher (magyar)
   Árkádia titkos üzenete : kutatás a kereszténység legnagyobb rejtélyének megfejtésére / Peter Blake, Paul S. Blezard ; [ford. Orémuszné Kertész Tímea]. - [Debrecen] : Gold Book, [2001]. - 254 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 963-9248-84-3 kötött : 1980,- Ft
133
[AN 904915]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2002.
Dibitonto, Giorgio
Angeli in astronave (magyar)
   Angyalok csillaghajókban : szeretetteljes előrejelzés 1980-ból / [Giorgio Dibitonto beszámolója a vele történtekről] ; [ford. Borosnyai Gábor]. - [Budapest] : Magánkiad., [2001]. - 148 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-440-507-X fűzött : 1000,- Ft
001.94
[AN 905724]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2002.
Furlong, David
The keys to the temple (magyar)
   A templom titkai : az ősi világ rejtélyeinek megoldása / David Furlong ; [ford. Antal Éva]. - [Debrecen] : Gold Book, [2001]. - 318 p., [12] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 311-314.
ISBN 963-9248-86-X kötött : 1980,- Ft
001.94(366) *** 001.94(32) *** 001.94(309)
[AN 904815]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2002.
Lemesurier, Peter
Nostradamus in the 21th century (magyar)
   Nostradamus jóslatai a XXI. századra : Európa lerohanása / Peter Lemesurier ; [ford. Vajda Péter, Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 299 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9393-66-5 fűzött : 1190,- Ft
133.3Nostradamus
[AN 905076]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2002.
   A magyar efemerida, 2021-2050 : [holdcsomópont, Lilith, Chiron, kisbolygók, holdfázisok pontos kezdete, bolygók jel- és irányváltásainak pontos ideje, Ayanamsa]. - [Budapest] : Paradigma, [2001]. - [182] p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8310-8 fűzött : 1850,- Ft
133.52(059.3)
[AN 905397]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2002.
Murphy, Joseph
Your infinite power to be rich (magyar)
   Gazdagságra születtünk! / Joseph Murphy ; [ford. M. Szabó Csilla]. - [Budapest] : Szakálos, cop. 2001. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 963-9072-26-5 fűzött : 998,- Ft (hibás ISBN 963-9072-14-1)
133.25
[AN 905293]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2002.
   Nostradamus látnoki jóslatai : [asztrológiai számításokkal]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2001]. - 383 p. ; 21 cm
Kész. a "Csillag orákulum" és Vághidi Ferenc: "Nostradamus élete és jövendölései a XX. századra" c. kiad. alapján
ISBN 963-9262-54-4 kötött : 1980,- Ft
133.3Nostradamus *** 133.52
[AN 904775]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2002.
   Nostradamus: tények és jóslatok : [asztrológiai vonatkozásokkal]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2001]. - 141 p. ; 20 cm
Kész. a "Csillag orákulum" és Vághidi Ferenc: "Nostradamus élete és jövendölései a XX. századra" c. kiad. alapján
ISBN 963-9262-53-6 fűzött : 850,- Ft
133.3Nostradamus *** 133.52
[AN 904744]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2002.
Roberts, Jane
Seth speaks (magyar)
   Seth könyve : a lélek örök érvényessége / Jane Roberts ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 2 db ; 20 cm. - (Üzenetek a szellemvilágból, ISSN 1216-5417)
ISBN 963-528-555-8 *
133
[AN 905240]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 247 p.
ISBN 963-528-556-6 * fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-528-336-9)
133
[AN 905243] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 233 p.
Butts, Robert F. jegyzeteivel
ISBN 963-528-557-4 * fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-528-337-7)
133
[AN 905246] MARC

ANSEL
UTF-8322 /2002.
Ungvári Gulyás István
   Megvilágosodás : az "idegenek" tanítása az emberről / Ungvári Gulyás István. - Budapest : Kornétás, cop. 2001. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9353-07-8 fűzött : 1500,- Ft
133.25
[AN 904818]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

323 /2002.
The atlas of the living world (magyar)
   Az élővilág atlasza / [írta és szerk.] David Attenborough [et al.] ; [ford. Farkas János et al.]. - Budapest : Inkvizítor, [2001]. - 216 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: 215. p.
ISBN 963-9030-32-5 * kötött : 6500,- Ft (hibás ISBN 963-9030-18-X)
502
[AN 905672]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2002.
Kerekes Sándor (1948-)
   A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei / Kerekes Sándor, Szlávik János. - 3. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 294 p. : ill. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 2.)
Bibliogr.: p. 287-[295].
ISBN 963-224-616-0 fűzött : 4368,- Ft
504.03
[AN 905398]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2002.
   Környezetünk diákszemmel 1988-1999 : [az Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskolája diákjainak pályázatai, 1988-1999] / [szerk. Hévvízi Sándorné]. - [Orosháza] : Kossuth L. Mezőgazd. Szakközépisk., 1999. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-9053-1 fűzött : ár nélkül
502 *** 379.825-053.6 *** 373.6:63(439-2Orosháza)
[AN 415896]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2002.
Szolnoki Győzőné Karkus Mária (1946-)
   A zöldmarketing és gazdasági környezete / Szolnoki Győzőné Karkus Mária. - Budapest : Mezőgazda, cop. 1999. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9239-06-2 fűzött : 880,- Ft
504.03 *** 338.2 *** 658.1.011.1
[AN 391388]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

327 /2002.
Smullyan, Raymond
What is the name of this book? (magyar)
   Mi a címe ennek a könyvnek? : Drakula rejtélye és más logikai feladványok / Raymond Smullyan ; [ford. Török Judit]. - 3. utánny. - Budapest : Typotex, [2001], cop. 1996. - 191 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7546-64-2 fűzött : 1380,- Ft
510.6-8 *** 793.7
[AN 905107]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

328 /2002.
Hraskó Péter (1933-)
   A könyvtár foglya : esszék a fizikáról / Hraskó Péter. - Budapest : Typotex, cop. 2001. - [6], 269 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 963-9326-11-9 fűzött : 1750,- Ft (hibás ISBN 963-9132-11-9)
53
[AN 905211]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

329 /2002.
Baráz Csaba
   Kaptárkövek a Bükkalján : sziklaméhészettől a magyar ősvallásig / Baráz Csaba. - Debrecen : Dél-Nyírségi Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyes., 1999. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 17.). (Geographica sacra ; ; 1.)
Bibliogr.: p. 85-92.
ISBN 963-03-7191-X fűzött : ár nélkül
551.438(439Bükkalja) *** 291.35(439) *** 299.4(=945.11)
[AN 415859]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2002.
Connolly, Sean
The 3-dimensional Earth (magyar)
   A háromdimenziós Föld / írta Sean Connolly ; [ford. Horváth Mária]. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - 56 p. : ill., színes, főként térk. ; 34 cm
ISBN 963-627-638-2 kötött : 2499,- Ft
911.2(100)(084.1)
[AN 905265]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2002.
Symes, Robert F.
Rock & mineral (magyar)
   Kőzetek és ásványok / szöveg R. F. Symes és a londoni Természettudományi Múzeum munkaközössége ; [ford. Karátson Dávid] ; [fényképek Didier Barrault et al.] ; [ill. Andrew Macdonald]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 9.)
ISBN 963-530-565-6 kötött : 2300,- Ft
552(083.71) *** 549(083.71)
[AN 905442]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2002.
   Vízgazdálkodás : mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök-hallgatók részére / szerk. Vermes László ; [a köt. szerzői Hayde László et al.]. - Jav. utánny. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-356-334-8 fűzött : ár nélkül
Egyetem - Főiskola
556.18(075.8) *** 628.1/.2(075.8) *** 631.62/.67(075.8)
[AN 903229]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

333 /2002.
Csutorné Bereczky Magdolna (1938-)
   A protozoológia alapjai : egyetemi tankönyv / Csutorné Bereczky Magdolna ; [az ábrákat kész. Dóka Antal]. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 1998. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-199.
ISBN 963-463-162-2 fűzött : 1995,- Ft
593.1(075.8)
[AN 409357]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2002.
Darwin, Charles
The origin of species by means of natural selection (magyar)
   A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin ; Kampis György fordításában és előszavával. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Typotex, 2001. - XLIII, 449 p. : ill. ; 25 cm. - (Az evolúciós gondolat sorozata, ISSN 1585-8391)
ISBN 963-9326-35-6 * kötött : 3900,- Ft (hibás ISBN 963-9132-60-9)
575.8
[AN 903231]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2002.
Donald, Merlin
Origins of the modern mind (magyar)
   Az emberi gondolkodás eredete / Merlin Donald ; [ford. Kárpáti Eszter]. - Budapest : Osiris, 2001. - 354 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 333-345.
ISBN 963-389-085-3 kötött : 3200,- Ft
575.8.024 *** 316.77 *** 159.955
[AN 905224]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2002.
Gera Pál (1963-)
   Ismerjük meg hazánk menyétféle ragadozóit / Gera Pál ; [... graf. Bagosi Zoltán] ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - 2. kiad. - [Budapest] : Alapítvány a Vidrákért, 2001. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-6086-8 fűzött : ár nélkül
599.742.4
[AN 904117]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2002.
Rogers, Kirsteen
The Usborne complete book of the microscope (magyar)
   Mikroszkóp / Kirsteen Rogers ; ill. Kim Lane, Gary Bines és Peter Bull. - Budapest : Scolar, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 963-9193-54-2 kötött : 3495,- Ft
57.086.2(02.053.2)(084) *** 681.723
[AN 905491]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2002.
   A vizek óriásai / [vál., ford., szerk.] Jékely Endre ; [a köt. írásait az 1977-es kiadásból vál. Veress István]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2001. - 204 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-9308-16-1 kötött : 2300,- Ft
591.9(26) *** 591.9(28) *** 910.4(26) *** 910.4(28)
[AN 905429]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

339 /2002.
Adorjáni Ferenc
   Lélekvonat : a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Szakkórházának Művészetterápiai Gyűjteménye, Pomáz / Adorjáni Ferenc. - Budapest : Springer Tud. K., 2001. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 963-699-150-2 fűzött : 1980,- Ft
Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Szakkórháza (Pomáz). Művészetterápiai Gyűjtemény.
615.851.82 *** 75
[AN 905433]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2002.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   "És mégis - mégis fáradozni kell" : egy orvos a XX. században / Antalóczy Zoltán. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 406 p. : ill. ; 25 cm
A szerző műveinek bibliográfiája: p. 381-382.
ISBN 963-9302-93-7 kötött : 3200,- Ft
Antalóczy Zoltán (1923-)
61(439)(092)Antalóczy_Z. *** 616.1 *** 894.511-94
[AN 905415]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2002.
Arany György
   Gyógyító természet / Arany György. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 301, [8] p., XV t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9344-70-2 fűzött : 1190,- Ft
615.89 *** 613
[AN 905344]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2002.
Bachmair, Ben
Cosa fa la TV ai bambini? (magyar)
   Mit csinál a tévé a gyermekekkel? / Ben Bachmair ; [... ford. Hessky Eszter]. - Budapest : Don Bosco, 1999. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8456-45-0 fűzött : ár nélkül
159.922.7 *** 791.9.097 *** 316.77
[AN 411341]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2002.
Bell, Rosamund
Simple joga techniques (magyar)
   Egyszerű jógagyakorlatok / Rosamund Bell ; [ford. Karácsony Anita]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Holló kézikönyvtár, ISSN 1586-040X)
ISBN 963-9388-11-4 kötött : 1890,- Ft
613.71
[AN 905983]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2002.
Bolen, Jean Shinoda
Goddesses in everywoman (magyar)
   Bennünk élő istennők : a nő új lélekrajza / Jean Shinoda Bolen ; [ford. Karczag Judit]. - [Balatonfenyves] : Studium Effektive, [2001]. - 244 p. ; 20 cm. - (Self help sorozat, ISSN 1417-4359)
ISBN 963-8279-12-5 fűzött : ár nélkül
159.922.1-055.2 *** 292.11
[AN 903314]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2002.
Éry Kinga (1932-)
   Length of limb bones and stature in ancient populations in the Carpathian Basin / by K. Éry. - Budapest : ELTE, 1998. - 87 p., [4] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Humanbiologia Budapestinensis, ISSN 0134-0034 ; 26.)
Bibliogr.: p. 31-40.
ISBN 963-463-359-5 * fűzött : ár nélkül
572.5(439) *** 903/904(439)
[AN 414636]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2002.
Fohn Márta
   Fejlődéslélektan / Fohn Márta. - [Budapest] : [Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány], [1993]. - 38 p. ; 21 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 2.)
ISBN 963-03-9881-8 * fűzött : ár nélkül
159.922.6/.8
[AN 414488]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2002.
   Győry Tibor / a kísérő tanulmányt írta Kapronczay Károly. - Budapest : OPKM, 2001. - 91 p. ; 20 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
ISBN 963-9315-26-5 fűzött : 500,- Ft
Győry Tibor (1869-1938)
61(439)(092)Győry_T.
[AN 905417]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2002.
   Hagyd el a cigarettát! : az Országos Dohányfüstmentes Egyesület tudományos tanácskozásán, a 12. Dohányzásmentes Világnap alkalmából, 1999. május 31-én elhangzott előadások / [szerk. Kovalcsikné Ruzsits Edit] ; [közread. az] Egészségügyi Minisztérium. - Budapest : EM, 1999. - 51 p. ; 20 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-7025-71-5 * fűzött : ár nélkül
613.84
[AN 413747]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2002.
Harrison, Lewis
30-day body purification (magyar)
   30 napos méregtelenítő kúra : tisztítsa meg szervezetét és élvezze a méregmentes egészség állapotát / Lewis Harrison és Laura Jones ; [ford. Nagy Erika és Dienes István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2001]. - 296 p. ; 24 cm
ISBN 963-9248-90-8 fűzött : 1598,- Ft
613 *** 615.89
[AN 904928]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2002.
   Hungalimentaria 2001 tudományos konferencián elhangzott előadások és poszterek összefoglalói : ... Budapest, ... 2001. április 25-26. / [rend., közread. a] MÉTE Minőségügyi Klub, Hungarolab MÉVT. - Budapest : MÉTE, [2001]. - [52] p. ; 30 cm
ISBN 963-00-7936-4 * fűzött : ár nélkül
614.31 *** 663/664 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 904479]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2002.
Jouvet, Michel
Le sommeil et le rêve (magyar)
   Alvás és álom / Michel Jouvet ; ford. Gécseg Zsuzsa. - [Budapes] : Typotex, 2001. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 209-216.
ISBN 963-9326-16-X fűzött : 1750,- Ft
159.963.3
[AN 905621]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2002.
Kast, Verena
Die beste Freundin (magyar)
   A jó barátnő : mi fűzi össze és mi tartja életben a nők barátságát? / Verena Kast ; [ford. Murányi Beatrix] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-530-555-9 fűzött : ár nélkül
159.922.1-055.2 *** 316.647.2
[AN 904104]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2002.
Kietz, Esther
Du weisst, wohin du gehst, mein Kind (magyar)
   Élettánc : 14 év az AIDS árnyékában / Esther Kietz ; [ford. Beluszky Tamás]. - Budapest : Harmat, 1999. - 156 p. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 963-9148-28-8 fűzött : ár nélkül
616.97:578.828:612.017.1(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 415658]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2002.
Kisfaludy György
   Az értelem puha fészke : hogyan legyél jó szülő? / Kisfaludy György és Berci ; [a könyv grafikai munkáját ... Szabó Vladimirné ... kész.]. - [Budapest] : Nagy Gy., [1999]. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-387-2 fűzött : ár nélkül
159.922.72 *** 37.04-053.3/.4
[AN 416060]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2002.
Kiszely Katalin
   Kóros lelki jelenségek a gyermekkorban / Kiszely Katalin. - [Budapest] : [Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány], [1999]. - 21 p. ; 21 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 3.)
ISBN 963-03-9880-X * fűzött : ár nélkül
616.89-053.2
[AN 414493]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2002.
Lauster, Peter
Stark sein in Beziehungskrisen (magyar)
   A társkapcsolat krízisei : nem kell feltétlenül vesztesnek lenni / Peter Lauster ; [ford. Pap Éva]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 286 p. ; 19 cm
ISBN 963-547-489-X kötött : 1580,- Ft
613.865 *** 316.47
[AN 905029]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2002.
Légrády Péter
   Tojás, táplálkozás, egészség / Légrády Péter. - Budapest : E.P.E. Kft. : Maecenas, cop. 2001. - 255 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 252-[256].
ISBN 963-203-047-8 fűzött : 1680,- Ft
613.2 *** 612.3 *** 637.4
[AN 905351]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2002.
Markus, Harold H.
Ich fühle mich krank und weiss nicht, warum (magyar)
   Betegnek érzem magam, és nem tudom miért : Candida albicans, a rejtőzködő betegség : élesztőgomba elleni kontroll-diétával / Harold H. Markus, Hans Finck ; [ford. Szabóné Szebenyi Georgina]. - Budapest : Holistic, [2001]. - 120 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 963-8080-23-X fűzött : ár nélkül
616-002.828.223
[AN 903324]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2002.
Meves, Christa
Problemkinder brauchen Hilfe (magyar)
   Lelkisérült gyermekeinkért : magatartási zavaraik leküzdésének ábécéje / Christa Meves ; [... ford. Pálics Márta]. - Szeged : Agapé, 2001. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 963-458-243-5 fűzött : 880,- Ft
616.89-053.2 *** 615.851-053.2 *** 376.5
[AN 905477]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2002.
Oatley, Keith
Understanding emotions (magyar)
   Érzelmeink / Keith Oatley, Jennifer M. Jenkins ; [ford. Lukács Ágnes]. - Budapest : Osiris, 2001. - 497 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 437-480.
ISBN 963-389-038-1 kötött : 3500,- Ft
159.942
[AN 905235]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2002.
Pines, Ayala Malach
Falling in love (magyar)
   A szerelem bűvölete : miért éppen Ő? / Ayala Malach Pines ; [ford. B. Albitz Ilona]. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, cop. 2001. - 316 p. : ill. ; 20 cm. - (EQ, ISSN 1418-8805)
ISBN 963-9258-30-X * kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-8133-99-6)ISBN 963-9308-42-0 * (hibás ISBN 963-9084-88-3)
159.922.1
[AN 906064]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2002.
Pintér József (1930-)
   Életem és az urológia : tények, töredékek, mozaikok / Pintér József. - Debrecen : Pintér J., 1999. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-640-331-7 fűzött : ár nélkül
Pintér József (1930-)
61(439)(092)Pintér_J.(093) *** 616.6 *** 894.511-94
[AN 409617]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2002.
   Semmelweis Ignác emlékezete / sajtó alá rend. Gazda István ; az előszót írta Papp Zoltán ; az utószót írta Lampé László ; [... vál. Szállási Árpád]. - Budapest ; Piliscsaba : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt. : Semmelweis Egy. Ált. Orvostud. Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája : Mati, 2001. - 2 db (556 p.) ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 28.). (A múlt kiemelkedő magyar tudományos személyiségei, ISSN 1586-7323)
ISBN 963-9276-18-9 fűzött : 2000,- Ft
Semmelweis Ignác (1818-1865)
61(439)(092)Semmelweis_I.
[AN 905418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 271 p.
ISBN 963-9276-19-7
61(439)(092)Semmelweis_I.
[AN 905690] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 276-556, [11] p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9276-20-0
61(439)(092)Semmelweis_I.
[AN 905693] MARC

ANSEL
UTF-8364 /2002.
Strohm, Franz Eberhard Eckard
Kuatsu (magyar)
   Kuatsu : az újraélesztés titkos ázsiai művészete / F. E. Eckard Strohm ; [ford. Puppán Dániel]. - [Orosháza] : Fény K., cop. 2000. - 178, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86004-0-3 fűzött : ár nélkül
615.89 *** 616-08-039.74
[AN 904088]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2002.
   Természetgyógyász gyógymódok cukorbetegeknek : érelmeszesedés, magas koleszterinszint, kövérség, vesekő / [szerk. Apjok András] ; [ford. Császár Zsuzsa et al.]. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2001]. - 252 p. : ill. ; 14 cm. - (Családi zsebkönyvtár, ISSN 1585-2830)
A ford. az "Encyclopedia of natural medicine" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9134-56-2 fűzött : 1250,- Ft
616.379-008.64 *** 613.2 *** 615.89
[AN 904751]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2002.
Tietze, Harald W.
pH youthing not ageing (magyar)
   Fiatalodj, ne öregedj! : hogyan fordítsuk vissza az öregedést és a korral járó betegségeket / Harald W. Tietze ; [ford. Szász Éva]. - Fót : Víztérítő, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-00-8286-1 fűzött : 1120,- Ft
615.89
[AN 905434]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2002.
Tóth Gábor
   A néma járvány: csontritkulás / Tóth Gábor. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2001. - 71 p. ; 20 cm. - (Testi és lelki egészség, ISSN 1587-5962)
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 963-7427-41-4 fűzött : 400,- Ft
616.71
[AN 905143]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2002.
Zalai Károly (1921-)
   A magyar gyógyszerészet nagyjai, 1612-1945 / Zalai Károly ; [fotó Vékás Magdolna] ; [mtárs Kocsis János]. - Budapest : Galenus, 2001. - 193, [5] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [198].
ISBN 963-86138-1-5 kötött : 6600,- Ft
615(439)(092)
[AN 900287]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

369 /2002.
Fazekas Katalin
   Angol nyelvű számítástechnikai olvasókönyv / Fazekas Katalin. - Budapest : Számalk K., 2001. - 94 p. ; 30 cm
ISBN 963-553-356-X fűzött : 2000,- Ft
681.3(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 905197]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2002.
Gerő Judit (1955-)
   PowerPoint 2000 : prezentáció készítése mesterfokon / Gerő Judit. - Budapest : Computerbooks, 2001. - 310 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-267-1 fűzött : 2999,- Ft
519.688PowerPoint
[AN 905409]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2002.
Grimes, Galen
Sams teach yourself the Internet (magyar)
   Egyszerűen Internet : Windows környezetben / Galen Grimes ; [ford. Szalainé Martinusz Kinga]. - Budapest : Panem, 1999 [!2000]. - 190 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-545-208-X fűzött : 990,- Ft
681.324Internet *** 681.3.066Windows
[AN 904068]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2002.
Komáromy Gábor
   A Macintosh / Komáromy Gábor. - Budapest : Computerbooks, 2001. - [4], VIII, 358 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-266-3 fűzött : 4800,- Ft
681.3Macintosh
[AN 905408]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2002.
Laurie, Ben
Apache (magyar)
   Apache : [kézikönyv az Apache programozóinak és rendszergazdáinak] / Ben Laurie, Peter Laurie ; [ford. K. Pap Lászlóné]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 396 p. ; 24 cm
ISBN 963-09-4265-8 fűzött : 4500,- Ft
519.688Apache
[AN 904879]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2002.
McMillan, Michael
Perl from the ground up (magyar)
   Perl / Michael McMillan. - Budapest : Panem, [2001]-. - 22 cm. - (Web világ, ISSN 1419-0958)
ISBN 963-545-247-0 *
519.682Perl
[AN 904431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2001]. - 311 p.
ISBN 963-545-202-0 fűzött : 1900,- Ft
519.682Perl
[AN 904432] MARC

ANSEL
UTF-8375 /2002.
Platt, David S.
Introducing Microsoft.NET (magyar)
   Bemutatkozik a Microsoft.NET / David S. Platt ; [ford. Lengyel István et al.]. - Bicske : Szak K., 2001. - 244 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9131-35-0 fűzött : 3900,- Ft
681.324NET
[AN 905113]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2002.
Sheldon, Robert
MCSE Microsoft Windows 2000 server readiness review (magyar)
   MCSE exam 70-215: Microsoft Windows 2000 server : vizsgafelkészítő / Robert Sheldon ; [ford. Gabányi Endre et al.]. - Bicske : Szak K., 2001. - XXI, 479 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 963-9131-38-5 fűzött : 7900,- Ft
681.324.066Windows
[AN 905109]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

377 /2002.
Cassell, Julian
Papering & painting (magyar)
   Tapétázás és festés / Julian Cassell, Peter Parham ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2001. - 111 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 963-9327-66-2 kötött : 1998,- Ft
698.1 *** 689
[AN 905525]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2002.
Cassell, Julian
Tiling (magyar)
   Kerámiaburkolatok / Julian Cassell, Peter Parham ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2001. - 111 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 963-9327-67-0 kötött : 1998,- Ft
693.7 *** 689
[AN 905524]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

379 /2002.
Buckley, Martin
The world encyclopedia of cars (magyar)
   Autók enciklopédiája / Martin Buckley és Chris Rees ; [ford. Horváth Géza, Kelemen Béla, Kóczián János]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 512 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9283-25-8 kötött : 9980,- Ft
629.118.6
[AN 905681]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2002.
Kaiser Anna (1933-)
   Volt egyszer egy hajógyár / Kaiser Anna, Varró József. - Budapest : Óbudai Múz., [1999]. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X ; 1999/1.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-03-9839-7 * fűzött : ár nélkül
Óbudai Hajógyár (Budapest)
629.12 *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 416041]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2002.
Tóth Sándor
   Adatok a pétfürdői vasútállomás történetéhez / Tóth Sándor. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 1999. - 17 p. : ill. ; 24 cm. - (Várpalota múltja és jelene, ISSN 1419-8681 ; 2.)
ISBN 963-250-106-3 * fűzött : 190,- Ft (hibás ISBN 963-250-200-12)
656.2(439-2Pétfürdő)(091)
[AN 414959]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

382 /2002.
Ainsworth, Jim
The Mitchell Beazley red wine guide (magyar)
   Vörösborok : hogyan válasszunk vörösborokat? / írta Jim Ainsworth és Simon Woods ; [ford. Pete Klára és Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 200 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Alexandra borkalauz)
ISBN 963-368-063-8 kötött : 2999,- Ft
663.222 *** 641.87
[AN 904831]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2002.
Hajdu Edit (1949-)
   Új magyar szőlőfajták : szőlőnemesítés Mathiász nyomdokán / Hajdu Edit, Ésik Andrásné ; [... színes felvételeket Hajdu Edit kész.]. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - 170 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Bibliogr.: p. 59-62.
ISBN 963-9358-27-4 kötött : 2950,- Ft
634.8(439)
[AN 905411]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2002.
Kozák János (1945-)
   Magyarország baromfigazdasága és szabályozórendszerének EU-konformitása : baromfitartás, piacszabályozás, állatvédelem / Kozák János. - Budapest : Agroinform, 1999. - 131 p., [10] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-131.
ISBN 963-502-712-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-502-698-6)
636.5 *** 351.765(4-62)
[AN 414659]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2002.
László Erika
   Mitől tarka a macska? : alapfokú macskagenetika / László Erika ; [közread. a] FAMKAT. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : FAMKAT, 2001. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-7717-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-41-921-2)
636.8.082
[AN 904119]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2002.
Tabel, Carl
Jagdgebrauchshund (magyar)
   A mindenes vadászkutya nevelése, kiképzése, vezetése / Carl Tabel ; ford. Bősz József ; kiad. a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete. - [Budapest] : MEOE, 1999. - 203 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-03-9967-9 * fűzött : ár nélkül
636.7 *** 639.1.081
[AN 415589]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2002.
Walton, Stuart
The ultimate encyclopedia of wine, beer, spirits & liqueurs (magyar)
   Italenciklopédia : borok, sörök, pálinkák és likőrök : [útmutató az alkoholos italokhoz] / Stuart Walton és Brian Glover ; [ford. Gálvölgyi Judit, Béresi Csilla, Kovács Ivett]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 512 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9283-28-2 kötött : 9980,- Ft
663.4 *** 663.2 *** 663.5 *** 663.81 *** 641.87
[AN 905078]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

388 /2002.
Boruzs Jánosné
   Ünnepi ételek / Boruzs Jánosné. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 1999. - 48 p. ; 20 cm. - (S.É.F.-füzetek)
ISBN 963-9246-00-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 412308]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2002.
Das Buch der Kamine und Kachelöfen (magyar)
   Kandallók és cserépkályhák : energiatakarékos megoldások, hagyományos és modern formák / [szerk.] Hans-Peter Bauer-Böckler ; [szerzők Hans-Peter Bauer-Böckler et al.] ; [ford. Horváth Zsuzsa] ; [fotók Günther Franc Kobelia, Friedhelm Thomas]. - Budapest : Sziget, 2001. - 119 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-8138-61-0 kötött : 2400,- Ft
644.1
[AN 905052]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2002.
Coniglio & tacchino (magyar)
   Nyúl- és pulykaételek / [szerk. Paolo Piazzesi] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-919-2 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12):637.5 *** 641.55(083.12):637.54
[AN 905813]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2002.
Dolci - torte e dessert (magyar)
   Torták és desszertek / [szerk. Maila Concas, Paola Oriunno] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-917-6 fűzött : 399,- Ft
641.852(083.12)
[AN 905798]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2002.
Draveczky Balázs
   Bagolytüdő és articsóka / Draveczky Balázs. - [Budapest] : Pallas Stúdió, 2001. - 128 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-9207-49-7 kötött : 1320,- Ft
641.5 *** 640.4 *** 809.451.1-321.1
[AN 905591]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2002.
Funghi - silvestri e coltivati (magyar)
   Gombaételek szabadon termő és termesztett gombákból / [szerk. Maila Concas, Paola Oriunno] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-898-6 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12):635.8
[AN 905787]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2002.
Hellwage-Schmidt, Heide
Servietten kunstvoll falten (magyar)
   Terítéken a szalvéta / Heide Hellwage-Schmidt. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 126 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Horváth Zsuzsa
ISBN 963-547-464-4 kötött : 2200,- Ft
645.484.6 *** 642.6
[AN 905586]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2002.
Insalate & carpacci (magyar)
   Saláta-különlegességek / [szerk. Maila Concas, Paola Oriunno] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-920-6 fűzött : 399,- Ft
641.83(083.12)
[AN 905790]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2002.
Kalla Kálmán
   Gundel nagy libamájas szakácskönyv / írta Kalla Kálmán ; Láng György előszavával ; bevezetővel ell. és szerk. Halász Zoltán ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Pallas Stúdió, 2001. - 96 p. : ill., színes ; 20x22 cm
ISBN 963-9207-45-4 kötött : 2400,- Ft
641.555(083.12):637.54
[AN 905581]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2002.
Kövesdi Natália
   Nagyi és Nati szakácskönyve : a magyar makrobiotika kézikönyve / Kövesdi Natália ; [színes felvételek Máriási Móni] ; [ill. Köves Péter]. - Budapest : Szt. Hildegard Kft., [2001]. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-04-6526-4 kötött : 1150,- Ft
641.561(083.12) *** 613.261
[AN 904279]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2002.
Lajos Mari (1943-)
   66 karácsonyi édesség / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 3. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-143-0 kötött : 2390,- Ft
641.566(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 905638]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2002.
Lajos Mari (1943-)
   99 krumplis étel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2001. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-146-5 kötött : 1390,- Ft
641.55(083.12):635.21
[AN 905395]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2002.
Maiale (magyar)
   Malacságok / [szerk. Paolo Piazzesi] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-899-4 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12):637.5
[AN 905802]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2002.
Manzo (magyar)
   Marhaételek / [szerk. Paolo Piazzesi] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-918-4 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12):637.5
[AN 905784]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2002.
   Mikrohullámú ételek. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 120 p. ; 20 cm. - (B & W olcsó szakácskönyvek, ISSN 1587-5148)
ISBN 963-9330-34-5 fűzött : 499,- Ft
641.55(083.12) *** 641.539
[AN 903340]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2002.
Pasta - fresca e ripiena (magyar)
   Sima és töltött tészták / [szerk. Paolo Piazzesi] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-924-9 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12)
[AN 905776]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2002.
Péter Jánosné
Esély szakácskönyv : 999 recept (új kiadása)
   A mi szakácskönyvünk : 999 recept / Péter Jánosné, Nagy Sándorné. - 9. kiad. - [Budapest] : Papp-Ker, [2001]. - 608 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-7973-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9857-5)
641.55(083.12)
[AN 903341]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2002.
Pizza (magyar)
   Pizzák / [szerk. Maila Concas, Paola Oriunno] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-921-4 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12)
[AN 905805]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2002.
Polpette, crocchette, hamburger (magyar)
   Húspogácsák, krokettek és hamburgerek / [szerk. Maila Concas, Paola Oriunno] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-923-0 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12):637.5
[AN 905806]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2002.
   Saláták. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 120 p. ; 20 cm. - (B & W olcsó szakácskönyvek, ISSN 1587-5148)
ISBN 963-9330-35-3 fűzött : 599,- Ft
641.83(083.12)
[AN 903336]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2002.
Sformati - soufflé e timballi (magyar)
   Rakott zöldségek, felfújtak, pudingok / [szerk. Costanza Marsili Libelli] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-925-7 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12):635.1
[AN 905793]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2002.
   Sütemények. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 118 p. ; 20 cm. - (B & W olcsó szakácskönyvek, ISSN 1587-5148)
ISBN 963-9330-36-1 fűzött : 499,- Ft
641.852(083.12)
[AN 903339]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2002.
Uova (magyar)
   Tojásételek / [szerk. Maila Concas, Paola Oriunno] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-922-2 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12):637.4
[AN 905815]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2002.
Vitello (magyar)
   Borjúételek / [szerk. Maila Concas, Paola Oriunno] ; [ford. Földesi Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízvarázs, ISSN 1587-7752)
ISBN 963-367-926-5 fűzött : 399,- Ft
641.55(083.12):637.5
[AN 905816]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2002.
Zombor Ádám
   Ünnepi étkezés : gasztronómiai különlegességek ünnepi és hivatalos alkalmakra / Zombor Ádám. - Pécs : Alexandra, 2001. - 125 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 963-368-065-4 kötött : 1999,- Ft
642.4 *** 641.566 *** 394.1
[AN 905629]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

413 /2002.
Erőss László (1934-)
   A halál enciklopédiája / Erőss László, Veér András. - Budapest : Glória Press, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-8200-07-3 *
128 *** 393 *** 616-036.88
[AN 905205]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2001. - 175 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 963-8200-05-7 kötött : 2900,- Ft
128 *** 393 *** 616-036.88
[AN 905239] MARC

ANSEL
UTF-8414 /2002.
Keresztes György
   Bevezetés a filozófiába : tankönyv / írta Keresztes György. - Budapest : WJLF, 1999. - 106 p. ; 24 cm. - (Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717 ; 3.)
Bibliogr.: p. 104-106.
ISBN 963-00-2371-7 fűzött : ár nélkül
1(075.8)
[AN 414665]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2002.
Nietzsche, Friedrich
Also sprach Zarathustra (magyar)
   Így szólott Zarathustra / Friedrich Nietzsche ; [ford. Kurdi Imre] ; [szerk. ... Hévizi Ottó]. - Budapest : Osiris, 2001. - 627 p. ; 23 cm
Részletekkel a szerző "Ecce homo" c. művéből, ford. Horváth Géza. - Bibliogr.: p. 601-615.
ISBN 963-379-762-4 kötött : 3200,- Ft
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 903296]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2002.
Notturno, Mark Amadeus
   Science and the open society : the future of Karl Popper's philosophy / Mark Amadeus Notturno ; forew. by George Soros. - Budapest : CEU Press, 2000. - XXVII, 287 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9116-69-6 kötött : ár nélkülISBN 963-9116-70-X fűzött : ár nélkül
Popper, Karl R.
1(410)(092)Popper_K. *** 304
[AN 409631]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

417 /2002.
Baussier, Sylvie
Mythologies (magyar)
   Mitológia / szöveg Sylvie Baussier ; ill. Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni, Philippe Candé ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Szeghő Antónia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 123, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-293-0 kötött : 2190,- Ft
291.13
[AN 905656]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2002.
   Bhagavad gītā = Az isteni ének / ford. Gömöryné Maróthy Margit ; ... bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Vadnay Emmy ; a Magyar Teozófiai Társulat kiadása. - 3. átd. kiad. - Budapest : M. Teozófiai Társ., 1996. - 141, [3] p. ; 20 cm
Vallásbölcseleti költemény
ISBN 963-85942-3-3 fűzött : ár nélkül
294.526.825 *** 891.22-131(082)=945.11 *** 891.22-131=945.11
[AN 904112]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2002.
La Bibbia e la sua storia (magyar)
   A Biblia és története / Enrico Galbiati gondozásában. - Új kiad. / Andrea Dué és Renzo Rossi szerkesztésében. - Szeged : Agapé, 2001-. - 2 db : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-458-253-2
Biblia
22 *** 930.85(33)
[AN 905518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Az Újszövetség / szövegek Enrico Galbiati, Elio Guerriero, Antonio Sicari ; ill. Sandro Corsi, Antonio Molino, Franco Vignazia ; [ford. Harmath Károly]. - 2001. - [152] p.
Il Nuovo Testamento
ISBN 963-458-241-9 kötött : 4860,- Ft
225 *** 930.85(33)
[AN 905536] MARC

ANSEL
UTF-8420 /2002.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 3. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2001. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A Káldi-féle szentírásfordítás felhasználásával kész. Fodor György et al. - Beck, Eleonore magyarázataival. - Szentírás (borító- és gerinccím)
ISBN 963-85980-4-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85272-3-4)
22.04=945.11
[AN 903323]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2002.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [kiad. a Krisztus Szeretete Egyház]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2001. - 916, 349 p. ; 24 cm
Példányszám: 7000
ISBN 963-00-5824-3 kötött : 2200,- Ft
22.04=945.11
[AN 903325]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2002.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2001. - 889, 305 p. ; 24 cm
ISBN 963-300-868-9 kötött : ár nélkül
22.04=945.11
[AN 904457]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2002.
Brinke, Georg R.
Skizzen über das Matthäusevangelium (magyar)
   Jegyzetek Máté evangéliumához : 180 beszédvázlat Máté evangéliuma alapján / G. R. Brinke ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - 2. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2001. - 341, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9209-74-0 fűzött : 1050,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma.
226.2.07
[AN 905097]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2002.
Brown, Michael H.
Prayer of the warrior (magyar)
   Légy te is imaharcos! / Michael H. Brown ; [ford. Gál Olga és Ulicsák Szilárd]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1999. - 306 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 82.)
ISBN 963-7878-94-7 fűzött : 680,- Ft
244
[AN 416036]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2002.
Bulányi György (1919-)
   Rapture of the gospel / György Bulányi, Gyula Simonyi ; [... transl. into English by John Eibner, ... Katalin Simonyi]. - [Székesfehérvár] : Authors, 2000. - 250 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-415-1 fűzött : ár nélkül
267Bokor
[AN 415893]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2002.
Danka Krisztina (1970-)
   Mű és kinyilatkoztatás : a bengáli vaisnavizmus filozófiája és poétikája = The literary work as revelation : the philosophy and concept of literature of Gauḍīya vaishnavism / Danka Krisztina. - Budapest : ELTE BTK Doktori Tcs., 2001. - 236 p. ; 24 cm. - (Asteriskos, ISSN 1585-8006 ; 3.)
Bibliogr.: p. 173-181., 197-199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-510-5 fűzött : 2000,- Ft
294.55 *** 82.01(540)
[AN 905354]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2002.
De Mello, Anthony
One minute nonsense (magyar)
   Abszurd egypercesek / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2001. - 200 p. ; 17 cm
ISBN 963-9332-39-9 fűzött : 520,- Ft
244
[AN 905337]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2002.
De Mello, Anthony
The song of the bird (magyar)
   A madár dala / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - Kecskemét : Korda, 2001. - 173 p. ; 17 cm
ISBN 963-9332-35-6 fűzött : 520,- Ft
244
[AN 905335]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2002.
   Fejezetek Jézus Krisztus életéből / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, 2001. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-192-6 kötött : 1500,- Ft
Jézus
232.9(02.053.2)
[AN 904990]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2002.
   Jubileumi katolikus tájékoztató : ajánlások plébániai közösségek és családok részére / [írta és szerk.] Szalay Olga [et al.]. - Budapest : Corvinus, 1999. - 120 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-9062-27-8 fűzött : ár nélkül
282(439)(083.97)
[AN 414244]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2002.
Kamphuis, Martin
Ich war Buddhist (magyar)
   Buddhista voltam : egy zarándokút vége / Martin Kamphuis. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2001. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9209-79-1 fűzött : 750,- Ft
294.3 *** 287.95 *** 908.540(0:82-992)
[AN 905105]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2002.
Kentenich, Joseph
Achte Predigt (magyar)
   A krisztusi új ember anyja és mintaképe Mária / Kentenich József ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 1999. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 963-03-9662-9 * fűzött : ár nélkül
232.931.8 *** 241.513
[AN 415626]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2002.
Lambert, Willi
Aus Liebe zur Wirklichkeit (magyar)
   A valóság szeretete : a szentignáci lelkiség alapszavai / Willi Lambert ; [ford. Horváth Ilona]. - [Budapest] : Corvinus, 1999. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-9062-24-3 fűzött : ár nélkül
Ignatius de Loyola
248.121
[AN 413749]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2002.
   Lótusz szútra / [ford. Kertész Éva, ... Porosz Tibor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Farkas L. I., 2001. - 287, [3] p. ; 20 cm
Tart.: Vimalakirti szútra ; Lótusz szútra. - Egys. cím: Vimalakirti nirdesa sūtra ; Saddharmapundarika-sūtra. - Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 963-7310-98-3 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-7310-77-0)
294.3
[AN 905422]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2002.
Mészáros István (1927-)
   Ismeretlen vértanúk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye XX. századi történetében / Mészáros István ; [a köt. illusztrációit Bolberitz Pál kész.]. - Budapest : Esztergom-Budapesti Főegyházm. : Szt. Gellért K., 2000. - 185, [6] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 177-185.
ISBN 963-696-052-6 kötött : ár nélkül
282(439-03Esztergom-budapestifőegyházmegye)
[AN 415088]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2002.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hogyan lehetünk boldogok? : Jézus nyolc mondása a boldogságról / Nemeshegyi Péter. - Kecskemét : Korda, 2001. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9332-34-8 fűzött : 320,- Ft
244
[AN 905338]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2002.
Prince, Derek
Shaping history trough prayer and fasting (magyar)
   A történelem formálása ima és böjt által / Derek Prince ; [ford. Szőcs Borbála] ; [közread. a Reménység Ajtaja Alapítvány]. - Budapest : Reménység Ajtaja Alapítvány, cop. 1999. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 963-03-9667-X fűzött : ár nélkül
248.143 *** 248.153.4
[AN 414222]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2002.
Schaeffer, Francis August
Art & Bible (magyar)
   Művészet és Biblia : két tanulmány / Francis A. Schaeffer ; [ford. Bádonyi Márta]. - Budapest : Harmat, 1999. - 61 p. ; 19 cm
ISBN 963-9148-30-X fűzött : ár nélkül
22.07 *** 78.01 *** 7.01 *** 82.01
[AN 413751]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2002.
   Shamanhood symbolism and epic / ed. by Juha Pentikäinen in collab. with Hanna Saressalo and Chuner M. Taksami. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 272 p. : ill., részben kotta ; 24 cm. - (Bibliotheca shamanistica, ISSN 1218-988X ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-7811-5 kötött : 5600,- Ft
291.612
[AN 905214]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2002.
Spetykó Ferenc (1757-1831)
   Egyházi énekek, mellyek az esztendőnek külömb-külömbféle részeire alkalmazva vagynak .. / kiadta Spetykó Ferencz ; [közzétëszi és az utószót írta Mészáros Árpád] ; [közread. Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány, Szent Imre Egyesület]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Bárczi G. Értékőrző Kiejtési Alapítvány ; Bicske : Szt. Imre Egyes., 2001. - 146, [15] p. ; 16 cm
Eredeti kiadása: Pest : Trattner-Károlyi, 1861
ISBN 963-00-7502-4 fűzött : 840,- Ft
245 *** 282
[AN 905469]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2002.
Szántó Konrád (1920-1999)
   Egyháztörténelem / Szántó Konrád. - Budapest : Jel, cop. 2001. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 246-248.
ISBN 963-9318-23-X fűzött : 820,- Ft (hibás ISBN 963-9318-24-8)
27(100)(075.8)
[AN 905162]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2002.
   Szentek élete / [szerk. Joseph Weisbender] ; [a m. kiadást szerk. Diós István] ; [mtársak Hajdók István, Vida Tivadar]. ; [ford. Lőrincz Imre, Verő G. Mária, Diós István]. - 5. bőv., átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001-. - 2 db ; 24 cm
A ford. a "Heilige des Regionalkalenders" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-360-924-0 *
235.3(092)(031)
[AN 904435]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2001. - 1014 p.
ISBN 963-360-925-9 * kötött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-360-734-5)
235.3(092)(031)
[AN 904436] MARC

ANSEL
UTF-8443 /2002.
   Tábori tarisznya : [kísérleti kézikönyv KALÁSZ-táborvezetőknek] / összeáll. Gaga Zsuzsanna ; kiad. a KALÁSZ Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége. - Budapest : KALÁSZ, 1999. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2549-3 * fűzött : ár nélkül
267KALÁSZ
[AN 415699]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2002.
   A változások könyve : a legősibb kínai bölcsesség / Richard Wilhelm feldolgozása ; [ford. Deseő László]. - Budapest : Édesvíz, 2001, cop. 1994. - 345 p. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806 ; 12.)
A ford. az "I Ging - das Buch der Wandlungen" (München : E. Diederichs Verl., 1973) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-8290-99-4 * fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-8290-40-4)
299.511.8 *** 895.1-96(082)=945.11
[AN 905550]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2002.
Veöreös Imre (1914-)
   "Arany homokon, nomád felhők alatt" : kecskeméti napló, 1953-1958 / Veöreös Imre ; [kiad. a Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet]. - Kecskemét : Evangélikus Gyülekezet, 1998. - 104 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-2276-1 fűzött : ár nélkül
Veöreös Imre (1914-)
284.1(439-2Kecskemét)(092)Veöreös_I.(0:82-94)
[AN 414440]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2002.
Vogüé, Adalbert de
Désirer la vie éternelle (magyar)
   Kívánd az örök életet! : a remény tegnap és ma / Adalbert de Vogüé ; [ford. Somorjai Gabriella]. - Pannonhalma : Bencés K., 2000. - 106 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 21.)
ISBN 963-9226-06-8 fűzött : ár nélkül
244
[AN 416011]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

447 /2002.
Csepeli György (1946-)
   A szervezkedő ember : a szervezeti élet szociálpszichológiája / Csepeli György. - Budapest : Osiris, 2001. - 355 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-040-3 kötött : 3200,- Ft
316.334(075.8) *** 316.6(075.8) *** 303.424(075.8) *** 65.01(075.8)
[AN 905402]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2002.
Csepeli György (1946-)
   Szociálpszichológia / Csepeli György. - Budapest : Osiris, 2001, cop. 1997. - 571 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 535-558.
ISBN 963-379-563-X kötött : 2980,- Ft
316.6(075.8)
[AN 905200]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2002.
Élő Gábor
   Finnország : út az információs társadalomba / írta és szerk. Élő Gábor, Pintér Róbert. - [Budapest] : Kossuth, cop. 1999. - 145 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 131-141. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-09-4146-5 fűzött : ár nélkül
Finnország
316.7(480) *** 304(480) *** 681.3 *** 654
[AN 415564]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2002.
Hunyady György (1942-)
   Characterization of social categories in psychological and societal context / György Hunyady. - Budapest : Eötvös Univ. Press, cop. 1998. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-265.
ISBN 963-463-164-9 fűzött : ár nélkül
316.647.8
[AN 415236]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2002.
Kaji Sahoko
The xenophobe's guide to the Japanese (magyar)
   Miért nem bírjuk a japánokat? / írta Sahoko Kaji, Noriko Hama és Jonathan Rice ; [ford. Dragomán György]. - [Budapest] : Pannonica, [2001]. - 75 p. ; 19 cm. - (Kis nemzethatározó, ISSN 1585-6380)
ISBN 963-9252-33-6 kötött : 990,- Ft
308(520)(089.3) *** 159.922.4(=956)
[AN 905450]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2002.
Lazar, Judith
La science de la communication (magyar)
   A kommunikáció tudománya / Lázár Judit ; [ford. Pongrácz Mária]. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 135 p. ; 18 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-506-410-1 fűzött : 1000,- Ft
316.77
[AN 905574]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2002.
Stanley, Thomas J.
The millionaire mind (magyar)
   Milliót érő gondolatok / Thomas J. Stanley ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 431 p. ; 22 cm
A milliomos agy (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-002-6 kötött : 1999,- Ft
316.344.233(73)"198/199"
[AN 904752]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2002.
Szántó Miklós (1916-)
   Tengerentúli magyarok / Szántó Miklós. - Budapest : Akad. K., 2001. - 150, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7769-0 fűzött : ár nélkül
316.347(=945.11)(100) *** 325.25(=945.11)(100)
[AN 904429]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2002.
Szerepváltozások (angol)
   The changing role of women : report on the situation of women in Hungary, 1997 / ed. by Katalin Lévai and István György Tóth ; [... transl. Erika Szomor] ; [publ. by the] Social Research Informatics Center, Ministry of Social and Family Affairs. - Budapest : Social Research Informatics Center : Min. of Social and Family Affairs, cop. 1999. - 171 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7869-27-1 fűzött : ár nélkül
316.37-055.2(439)"199"
[AN 414658]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2002.
Tannen, Deborah
That's not what I meant! (magyar)
   Miért értjük félre egymást? : kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak / Deborah Tannen ; [ford. Reményi Andrea Ágnes]. - Budapest : Tinta, 2001. - 221 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 216-218.
ISBN 963-9372-09-9 fűzött : 2380,- Ft
316.772.2 *** 316.47
[AN 904903]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

457 /2002.
Baldrige, Letitia
Legendary brides (magyar)
   Legendás esküvők / [Letitia Baldrige] ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, 2001. - 175 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-9093-38-6 kötött : 5990,- Ft
392.51(410)(092) *** 392.51(73)(092)
[AN 905682]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2002.
Ballendux-Bogyay, Mária
   Magyar - holland találkozások : az üzleti és társadalmi kapcsolatok során felmerülő kultúrabeli különbségek áthidalása / Mária Ballendux-Bogyay. - [Budapest] : AduPrint, cop. 2001. - 229 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-225. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8591-79-X fűzött : 2300,- Ft
395(492) *** 908.492
[AN 905553]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2002.
Bodnár Zsuzsanna
   Tirpák népi ételek, étkezési szokások / Bodnár Zsuzsanna ; [közread. az] Agrármarketing Centrum. - Nyíregyháza : AMC, 1999. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-03-9452-9 fűzött : ár nélkül
392.8(=854)(439.161) *** 641.568(=854)(439.161)(083.12)
[AN 414730]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2002.
Göhr, Stephanie
Window color - Adventskalender (magyar)
   Adventi kalendáriumok üvegfestéssel : hangulatos, ötletes kalendáriumok / Stephanie Göhr, Sybille Rogaczewski-Nogai ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 77 p. : ill., főként színes ; 27 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-02-5 kötött : 2995,- Ft
394.26 *** 379.826
[AN 905691]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2002.
Iden, Karin
Weihnachten (magyar)
   Karácsony : az ünnep varázsa / Karin Iden ; Angela Grün és Reinhard Schweizer szövegeinek felhasználásával ; [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 206 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4276-3 kötött : 5990,- Ft
394.26 *** 641.566(083.12) *** 641.852:641.561(083.1)
[AN 905145]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2002.
Kolz, Regina
Artischockentechnik für die Weihnachtszeit (magyar)
   Karácsonyi articsókadíszek / Regina Kolz ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2001. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/33.)
ISBN 963-9327-73-5 fűzött : 547,- Ft
394.26 *** 371.381
[AN 905475]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2002.
Kreuzer, Marilis
Gestalten mit Verzierwachs (magyar)
   Gyertyadíszítés : [mintaívekkel] / Marilis Kreuzer ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2001. - 47 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 1. ksz.)
ISBN 963-9327-75-1 fűzött : 998,- Ft
394.26 *** 379.826 *** 665.14
[AN 905558]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2002.
   Lelked maradjon hófehér : [emlékkönyvversek] / [az anyagot gyűjt.] Vasvári Zoltán ; [szerk. Deákné B. Katalin]. - [Pápa] : Deák, [2001]. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85968-9-9 kötött : 1350,- Ft
395.82
[AN 905578]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2002.
   Letakart tükör : halál, temetkezés, gyász / [vál. és szerk. Angyal Eleonóra, Polcz Alaine] ; [a köt. szerzői Angyal Eleonóra et al.] ; [Polcz Alaine előszavával]. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 245, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-208-716-X fűzött : 1900,- Ft
393 *** 316.6 *** 615.851 *** 616-036.88
[AN 904764]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2002.
   Magyar ősmesék / vál., az előszót és a jegyzeteket írta Bíró Lajos ; [a ... rajzokat Bodó Krisztina Klára ... és Bottyán Katalin kész.] ; [kiad. a Dél-Nyírségi-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület]. - Debrecen : Dél-Nyírségi-Bihari Tájvédelmi és Kult. Értékőrző Egyes., 1999. - 99 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-9174-0 fűzött : ár nélkül
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 409353]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2002.
Pitz-Thissen, Hiltrud
Window color - fröhlich-bunte Kindermotive (magyar)
   Üvegfestés : karácsonyi minták / Hiltrud Pitz-Thissen ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2001. - 29 p. : ill., főként színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/32.)
ISBN 963-9327-72-7 fűzött : 547,- Ft
394.26 *** 75.023.15 *** 371.381
[AN 905567]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2002.
   Vicc vicc hátán : kacagtató gyűjtemény. - [Budapest] : Anno, 2001. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-185-3 fűzött : 600,- Ft
398.94
[AN 904872]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2002.
Window color - Weihnachtszeit (magyar)
   Karácsonyi készülődés üvegfestéssel : új, varázslatos motívumok / [a szerzők Ankje Daum et al.] ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 77 p. : ill., főként színes ; 27 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-01-7 kötött : 2995,- Ft
394.26 *** 379.826
[AN 905696]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

470 /2002.
Arató Krisztina (1969-)
   Szociális párbeszéd az Európai Unióban / Arató Krisztina. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 182 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 10.)
Bibliogr.: p. 165-179.
ISBN 963-9149-60-8 fűzött : 1500,- Ft
European Union.
323.382(4-62) *** 331.105(4-62) *** 316.334.3(4-62) *** 316.48(4-62)
[AN 905101]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2002.
De Broqueville, Huguette
Uraho? (magyar)
   Uraho? : élet és halál Ruandában / Huguette de Broqueville ; [ford. Bárdos Miklós] ; [... az utószót írta Lackfi János]. - Budapest : Harmat, 1999. - 134 p. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 963-9148-29-6 fűzött : ár nélkül
323.28(675.98)(0:82-94) *** 840-94(493)=945.11
[AN 415660]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2002.
Kéri László (1951-)
   Még 24 évszak / Kéri László, Petschnig Mária Zita. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 499 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : politológia, közgazdaságtan,, ISBN ISSN 1417-8818)
ISBN 963-208-721-6 kötött : 2980,- Ft
323(439)"1995/2000"(0:82-92)
[AN 905904]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2002.
   Közpolitika : szöveggyűjtemény / szerk. Pesti Sándor. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 456 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9149-58-6 fűzött : 3300,- Ft
32.001
[AN 905098]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2002.
Laczkóné Tuka Ágnes
   A "kis Európától" a tizenkettek közösségéig : az Európai Parlament politikai csoportjai és az Európai Közösségek bővítése / Laczkóné Tuka Ágnes. - Pécs : JPTE Európa Közp., 1999. - 286 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN 1419-1458 ; 4.)
Bibliogr.: p. 281-286. - Példányszám: 1000
ISBN 963-641-695-8 fűzött : ár nélkül
European Parliament.
327.39(4-62) *** 341.176(4-62) *** 328(4-62)
[AN 414922]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2002.
   Migráció és Európai Unió / [szerk. Lukács Éva, Király Miklós] ; [közread. a] Szociális és Családügyi Minisztérium. - Budapest : Szociális és Családügyi Min., 2001. - 477 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 439-451.
ISBN 963-00-6654-8 kötött : 3000,- Ft
325.1(4-62) *** 325.1(439)"199/200"
[AN 900633]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2002.
   A migráció szociológiája / [vál., szerk. és az előszót írta Sik Endre] ; [közread. a] Szociális és Családügyi Minisztérium. - Budapest : Szociális és Családügyi Min., 2001. - 263 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Nagy László Ábel et al. - Bibliogr.: p. 235-251. és a tanulmányok végén
ISBN 963-00-6655-6 kötött : 2000,- Ft
325.1 *** 316.4
[AN 900636]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2002.
   Politikai filozófia : a politikai filozófia ismeretelméleti és etikai dilemmái : szöveggyűjtemény / szerk. G. Fodor Gábor. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 307 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 9.)
Bibliogr. a bevezetők végén
ISBN 963-9149-59-4 fűzött : 2400,- Ft
32.001 *** 321.01 *** 141.7
[AN 905135]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2002.
Sáringer Károly
   Lépfene : retteg a világ / Steven McCoy. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2001]. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9117-58-7 fűzött : 998,- Ft
323.285(100)"2001"((0:82-31) *** 623.458(0:82-31) *** 616-002.35(0:82-31)
[AN 905189]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2002.
Whitehead, Laurence
   Demokratizálódás : elmélet és tapasztalat / Laurence Whitehead. - Budapest : XXI. Század Int., 2001. - 320 p. ; 25 cm. - (A politikatudomány élő klasszikusai, ISSN 1587-7884)
Ford. Gáthy Vera. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8774-X * kötött : 3400,- Ft (hibás ISBN 963-9406-05-8)
321.7
[AN 905498]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

480 /2002.
Baják László
   Szent István király és kora / Baják László. - Budapest : ÓMT, 1997 [!2001]. - 34 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Történelmi kronológiák, ISSN 1586-2399)
Bibliogr.: p. 34. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4323-8 fűzött : ár nélkül
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
943.9"09/10"(0:930.24)
[AN 904260]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2002.
Bálint László
   Ki kicsoda 1956-ban Szegeden és Csongrád megyében / Bálint László ; [szerk. és az utószót írta Péter László]. - Szeged : [Somogyi-kvtár], 1999. - 117 p. ; 21 cm
Közread. a Somogyi-könyvtár
ISBN 963-659-054-0 * fűzött : 200,- Ft
943.918.1"1956"(092)(031) *** 943.9-2Szeged"1956"(092)(031)
[AN 415698]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2002.
Bánhegyi Ferenc
   Ezeréves Magyarország : képek az ezeréves Magyarország történetéből / [írták Bánhegyi Ferenc, Ősz Gábor, Szabolcs Ottó]. - Celldömölk : Apáczai, 2000. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 35 cm
ISBN 963-464-563-1 * kötött : ár nélkülISBN 963-464-607-7 * velúr : ár nélkül
943.9
[AN 904462]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2002.
Bencze László (1933-)
   Uralkodók, főrangúak, katonák / Bencze László. - Budapest : Paktum, 2001. - 216 p. : ill. ; 25 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr.: p. 214-216.
ISBN 963-00-8255-1 fűzött : 1800,- Ft
943.6"180/191" *** 943.9"180/191" *** 943.6/.9 *** 929.52(436)Habsburg
[AN 905123]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2002.
Bertényi Iván (1939-)
   Magyarország rövid története / Bertényi Iván, Gyapay Gábor ; [függ. Vég Gábor]. - 6. kiad. - [Budapest] : Maecenas : Talentum, cop. 2001. - 661 p. ; 24 cm. - (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125X)
ISBN 963-203-045-1 kötött : 3500,- FtISBN 963-645-104-4
943.9(035)
[AN 905580]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2002.
Chisholm, Jane
The Usborne encyclopedia of ancient Greece (magyar)
   Az ókori Görögország / Jane Chisholm, Lisa Miles, Struan Reid ; ill. Inklink Firenze [et al.] ; [ford. Szabóné Győrfi Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, 2001. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9388-05-X kötött : 5500,- Ft
Görögország
930.85(38)(02.053.2)
[AN 905667]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2002.
Dobosi Viola, T. (1942-)
   Ősemberek az Által-ér völgyében / T. Dobosi Viola ; [graf. Nagy Katalin, Vári Ágnes] ; [kiad. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága]. - Tata : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Múzeumainak Ig., 1999. - 65 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-7110-31-3 fűzött : ár nélkül
903(439.115) *** 572.1/.4 *** 569.9 *** 903(439-2Vértesszőlős)
[AN 414953]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2002.
Domenici, Davide
Messico (magyar)
   Mexikó és Közép-Amerika a Kolumbusz előtti időkben / [Davide Domenici] ; [ford. Zöldi Mihály]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 194 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A régmúlt útjai, ISSN 1586-0574)
Bibliogr.: p. [188].
ISBN 963-9421-00-6 * kötött : 5500,- Ft (hibás ISBN 963-9237-66-3)
Közép-Amerika - Mexikó
930.85(399.7) *** 904(399.7)
[AN 905719]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2002.
Eörsi László (1955-)
   Corvinisták, 1956 : a VIII. kerület fegyveres csoportjai / Eörsi László ; [közread. az 1956-os Intézet]. - Budapest : 1956-os Intézet, cop. 2001. - 645 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 541-542. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-8095-8 fűzött : 2950,- Ft
943.9-2Bp."1956" *** 323.272(439)"1956"
[AN 905559]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2002.
Fernández-Armesto, Felipe
Millennium (magyar)
   Alternatív világtörténet / Felipe Fernández-Armesto ; [a kronológiát kész. Gunst Péter]. - Budapest : Athenaeum 2000 : Pannonica, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-9252-28-X
930.9(035) *** 930.85(100)
[AN 902258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Az újkor története / [ford. Károlyi Júlia, Göbölyös Magdolna]. - 2001. - 322, [3] p.
ISBN 963-9252-31-X kötött : 2990,- Ft
94"15/19" *** 930.9(035)"15/19" *** 930.85(100)"15/19"
[AN 905514] MARC

ANSEL
UTF-8490 /2002.
Katona Imre (1927-)
   Habánok Magyarországon / Katona Imre. - [Budapest] : Gesta, cop. 2001. - 198 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 140-144. és a jegyzetekben
ISBN 963-8229-68-3 kötött : 3500,- Ft
943.922"14/16"(=30) *** 738(439.22)"14/16"
[AN 905129]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2002.
   Kisváros a Galga mentén : Aszód város története 1944-ig / Asztalos István [et al.] ; [szerk. Asztalos István]. - Aszód : Önkormányzat, 1997. - 812 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Múzeumi füzetek / Petőfi Múzeum Aszód,, ISSN 0580-3705 ; 46-47.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 963-03-9468-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-0343-62-2) (hibás ISBN 963-0343-63-0)
Aszód
943.9-2Aszód
[AN 410322]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2002.
   Magyar századok / [sorozatszerk. Szvák Gyula]. - [Budapest] : Pannonica, [1999]-. - 24 cm
ISBN 963-8469-96-X
943.9(035)
[AN 382850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], A kilencedik és a tizedik század története / Kristó Gyula, Makk Ferenc. - cop. 2001. - 222 p.
Bibliogr.: p. 200-208.
ISBN 963-9252-38-7 kötött : 1990,- Ft
943.9"08/09"(035)
[AN 905517] MARC

ANSEL
UTF-8493 /2002.
Mak, Geert
Een kleine geschiedenis van Amsterdam (magyar)
   Amszterdam : egy város életrajza / Geert Mak ; [ford. Bérczes Tibor]. - [Budapest] : Corvina, 2001. - 246 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241.
ISBN 963-13-5129-7 fűzött : 2000,- Ft
Amsterdam
949.2-2Amsterdam *** 930.85(492-2Amsterdam)
[AN 905515]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2002.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Zsidók Siófokon / Matyikó Sebestyén József ; [ill. Szász Endre és Fehér László]. - Debrecen : Ethnica, 2000. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 170-174. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-472-338-1 fűzött : ár nélkül
Siófok
943.9-2Siófok(=924)
[AN 414392]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2002.
Módy György
   Szovát a XVIII. századig : az erődített templom története / Módy György. - Hajdúszovát : [Önkormányzat], 2000. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Hajdúszovát Önkormányzata. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1500
ISBN 963-03-9661-0 fűzött : ár nélkül
Hajdúszovát
943.9-2Hajdúszovát
[AN 414119]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2002.
Pannonia Hungarica Antiqua (német)
   Pannonia Hungarica Antiqua / Hrsg. des Bandes Gyula Hajnóczy [et al.] ; Authoren ... Ferenc Redő [et al.] ; [Rekonstruktionszeichnungen Gyula Hajnóczi, Péter Hajnóczi]. - Budapest : Archaeolingua Stiftung, 1999. - 121 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Itinerarium Hungaricum, ISSN 1218-5418 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Eredeti nyelven: Pannonia Hungarica Antiqua
ISBN 963-8046-40-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8046-11-2)
904(398.6) *** 904(439)(036) *** 72(398.6)(036)
[AN 409053]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2002.
Pius (pápa), II.
Commentarii rerum memorabilium (magyar)
   II. Piusz pápa feljegyzései / ford. Bellus Ibolya, Boronkai Iván. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 2 db (658 p.) ; 24 cm. - (Történelmi források, ISSN 1586-6092 ; 2.)
ISBN 963-506-401-2 fűzött : 2900,- Ft
940"14"(093) *** 262.13(092)Pius,_II.(0:82-94) *** 871-94(45)=945.11
[AN 905367]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-6. könyv. - XVII, 292 p.
ISBN 963-506-426-8
940"14"(093) *** 262.13(092)Pius,_II.(0:82-94) *** 871-94(45)=945.11
[AN 905387] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 7-12. könyv. - XI, 295-658. p.
ISBN 963-506-427-6
940"14"(093) *** 262.13(092)Pius,_II.(0:82-94) *** 871-94(45)=945.11
[AN 905388] MARC

ANSEL
UTF-8498 /2002.
   Tanulmányok Kárpátalja, Erdély és a Felvidék múltjából / [szerk. Nagy Ferenc] ; [a tanulmányokat ford. Csatári György]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 1999. - 182 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III., Tanulmányok,, ISSN 1587-6608 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol, román, szlovák és ukrán nyelven
ISBN 963-7240-33-0 fűzött : ár nélkül
943.922 *** 949.84 *** 943.76 *** 947.787
[AN 415924]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2002.
Vandenberg, Philipp
Nofretete (magyar)
   Nofretete : életrajz a régészet segítségével / Philipp Vandenberg. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2001. - 244, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Ford. Molnár Kristóf
ISBN 963-9384-01-1 kötött : 1980,- Ft
Nofretete (Egyiptom: királynő)
932(092)Nofretete *** 904(32)
[AN 904848]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2002.
Wusching Ádám
   Nagymányok újabb kori története, 1936-2000 / [... írták Wusching Ádám és Guth Ferenc] ; [kiad. Nagymányok Nagyközség Önkormányzata]. - Nagymányok : Önkormányzat, [2000]. - 419 p., [18] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-03-9057-4 kötött : 2000,- Ft
943.9-2Nagymányok *** 308(=30)(439-2Nagymányok)
[AN 409961]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

501 /2002.
Asbóth János (1845-1911)
   Bosznia és a Hercegovina : útirajzok és tanulmányok / írta Asbóth János ; [a szöveget vál., az utószót és a jegyzeteket írta Vasas Géza]. - Budapest : Tertia, cop. 2000. - 287, [2] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 963-86024-4-9 fűzött : 3600,- Ft
Bosznia-Hercegovina
908.497.15"188" *** 894.511-992
[AN 905339]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2002.
   Dr. Zöldy Pál és a sümegi Maulbertsch freskók / szerk. Egerszegi Ferenc. - Sümeg : Sümegi Fórum Alapítvány, 1999 : OOK Press. - 85 p. : ill. ; 20 cm. - (Sümegi írások, ISSN 0865-0594 ; 11.)
ISBN 963-03-8247-4 fűzött : ár nélkül
Zöldy Pál (1920-1997)
908.439-2Sümeg(092)Zöldy_P. *** 75(436)(092)Maulbertsch,_F.A.
[AN 414140]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2002.
Fekete György
   Győr / fotó ... Fekete György ; szöveg ... Winkler Gábor ; [deutsche Übers. János Siklósi] ; [English transl. Walner Ákos]. - 8. jav. kiad. - Budapest : Interpress, 2001. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm
Fotóalbum. - Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-7540-61-X kötött : ár nélkül
Győr
908.439-2Győr(084.12) *** 77.04(439)(092)Fekete_Gy.
[AN 904478]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2002.
   Geopolitikai szöveggyűjtemény / szerk. Csizmadia Sándor, Molnár Gusztáv, Pataki Gábor Zsolt ; [kiad. a Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet]. - Budapest : SVKI, 1999. - 534 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8117-68-0 fűzött : ár nélkül
911.3 *** 327
[AN 415837]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2002.
Gerle János (1947-)
Századforduló (angol)
   The turn of the century / János Gerle ; [transl. by Gábor Törő] ; [photos László Lugosi Lugo]. - 2. ed. - [Budapest] : City Hall, 2001 : Egy. Ny. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Our Budapest, ISSN 1215-8909)
ISBN 963-9170-30-5 fűzött : 350,- Ft
Budapest
914.39-2Bp.(036) *** 72.035.93(439-2Bp.)
[AN 904087]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2002.
Hardi Péter (1942-)
   Bomlott világ : egy falu a tűzvonalban / Hardi Péter. - 2. jav. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2001, cop. 1999. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9354-03-1 fűzött : ár nélkül
Mány
914.39-2Mány"1944/1948"(093) *** 325.254(=30)(439-2Mány)"1945/1948"(093)
[AN 904083]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2002.
   Képek Gyöngyöspata mezőváros múltjából : a Gyöngyöspatán 1999. november 9-én megtartott tájkonferencia anyaga / [szerk. Cs. Schwalm Edit]. - Eger : Heves M. Honismeretei Egyes., 1999. - 76, [2] p. : ill. ; 21cm. - (Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében, ISSN 0236-9052 ; 13.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-03-9859-1 * fűzött : ár nélkül
Gyöngyöspata
908.439-2Gyöngyöspata
[AN 414215]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2002.
Kis Csaba (1930-)
   Amerikai Egyesült Államok / Kis Csaba ; [a "Két óceán között" ... c. fejezet természetföldrajzi részét írta Hevesi Attila] ; [a térképeket kész. Pakurár István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2001], cop. 1994. - 972 p., [32] t. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1994. szept.
ISBN 963-243-835-3 kötött : 3200,- Ft
Egyesült Államok
917.3(036)
[AN 904124]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2002.
   Különleges tájak és szigetek : a Földközi tenger szigetvilága / [fotók] Mánfai György [et al.] ; [szerk. Trócsányi András] ; [szerzők Gyuricza László et al.]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 207 p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 963-367-896-X kötött : 7999,- Ft
908.4-015(210.7)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mánfai_Gy.
[AN 905115]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2002.
Lakos Ágnes
   Térképek a Pest Megyei Levéltárban / Lakos Ágnes. - Budapest : Pest M. Lvt., 1999. - 341 p. ; 25 cm. - (Pest megyei levéltári füzetek, ISSN 0230-662X ; 31.)
Bibliogr.: p. 337-339. - Példányszám: 400
ISBN 963-7235-30-2 fűzött : 1000,- Ft
912 *** 930.253(439.153)(083.8)
[AN 413763]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2002.
Lansing, Alfred
Endurance (magyar)
   A Déli-sark foglyai : Ernest Shackleton legendás antarktiszi expedíciója / Alfred Lansing ; [ford. Ambrose Montanus és Láng Zsuzsa Angéla]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 280 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-589-3 kötött : 2500,- Ft
Shackleton, Ernest
910.4(99)(269)"191" *** 820-992=945.11
[AN 905448]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2002.
László Erzsébet
   Látván lássatok : útiképek innen-onnan / László Erzsébet. - Budapest : László E., 1999. - 202 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-640-179-9 fűzött : ár nélkül
910.4(100)(0:82-94)
[AN 415922]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2002.
Száraz Miklós György (1958-)
Budapest (angol)
   Budapest : [the queen of the blue Danube] / [text by Miklós György Száraz] ; [photos by Péter Korniss ... et al.] ; [transl. by Gabriella Schön]. - Budapest : Officina Nova : M. Kvklub, 2001. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-547-445-8 kötött : ár nélkül
Budapest
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 904474]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2002.
Száraz Miklós György (1958-)
Budapest (német)
   Budapest : [die Königin der Donau] / [Text von Miklós György Száraz] ; [Fotos von Péter Korniss ... et al.] ; [Übers. Anikó Harmath]. - Budapest : Officina Nova : M. Kvklub, 2001. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-547-444-X kötött : ár nélkül
Budapest
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 904471]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2002.
Széchenyi Ödön (1839-1922)
   Napló Gróf Széchenyi Ödön által "Hableány" nevü saját gőzösén Pestről Párizsig a Dunán, Lajos-csatornán, Majnán, Rajnán, a franczia összekötő-csatornán, a Marnán és Szajnán tett vizi-utról / [szerk. Baracsy Gabi] ; [kiad. a Wiking Marina Budapest Kft.]. - [Budapest] : Wiking Marina Budapest Kft., [2000]. - 133 p. : ill. ; 22 cm
Az előszót Cseke László, az utószót Varga István írta. - Hableány (borító- és gerinccím). - Angol és német nyelven is
ISBN 963-03-9253-4 kötött : ár nélkül
910.4(282.243)(0:82-94) *** 910.4(282.244)(0:82-94)
[AN 415943]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2002.
   Szentföldi jubileumi információs és liturgikus kézikönyv / összeáll. Madari Gyula. - Budapest : Makrovilág, 2000. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 963-7979-09-3 fűzött : ár nélkül
915.694(036) *** 364-1
[AN 415945]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2002.
Szentirmai József
   Japán / Szentirmai József ; [térképek, alaprajzok Pakurár István] ; [fotók Czellár Katalin, Nagy Z. László, Szentrimai József]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2001, cop. 1999. - 717 p., [80] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1997. jan. 31.
ISBN 963-243-577-X * kötött : 3400,- Ft (hibás ISBN 963-242-809-4)
Japán
915.20(036)
[AN 903322]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2002.
   Vásárosnamény / [szerk. és a szöveget összeáll. Miklós Elemér] ; [kiad. a Városi Könyvtár]. - Vásárosnamény : Vár. Kvt., 1999. - 73, [16] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-03-9143-0 fűzött : ár nélkül
Vásárosnamény
908.439-2Vásárosnamény
[AN 413753]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

519 /2002.
Apró Erzsébet
   Kecskemét Város Tanácsa VB-ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1950-1990 / Apró Erzsébet. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 1999. - 432 p. ; 24 cm. - (Segédletek / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára,, ISSN 1416-4957 ; 4.)
ISBN 963-7236-40-6 fűzött : 400,- Ft
Kecskemét
352(439-2Kecskemét)"1950/1990"(093) *** 930.253(439-2Kecskemét)(083.8) *** 943.9-2Kecskemét"195/199"(093.2)
[AN 414594]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2002.
Bíró György (1955-)
   Magyar polgári jog : a kötelmi jog és a szerződéstan közös szabályai : egyetemi tankönyv / Bíró György ; [a szerkesztésben közrem. Csákó Györgyi, Leszkoven László és Révész Katalin] ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - 6. átd. kiad. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2000. - 533 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. szept. 1. - Bibliogr.: p. 513-515. és a fejezetek végén. - Példányszám: 1400. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 963-9360-03-1 * fűzött : ár nélkül
347.4(439)(075.8)
[AN 904280]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2002.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József ; [közread. a] Szegedi Rendezvényszervező Kft. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2001. - 631 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. máj. 5.
ISBN 963-00-6846-X fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 904140]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2002.
Cséffán József
   A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József ; [közread. a] Szegedi Rendezvényszervező Kft. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2001. - 526 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. jún. 10.
ISBN 963-00-7080-4 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 904158]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2002.
Cséffán József
   A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József ; [közread. a] Szegedi Rendezvényszervező Kft. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2001. - 526 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. jún. 10.
ISBN 963-00-7143-6 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 907462]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2002.
   Egységes szerkezetbe foglalt munka törvénykönyve munkaadói értelmezéssel / összeáll. Geiger Tiborné és Szabóné Dénes Éva ; [közread. a] Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. - Budapest : Munkaadók és Gyáriparosok Orsz. Szövets., 2001. - 163 p. ; 24 cm
Munka törvénykönyve (gerinccím)
ISBN 963-00-6552-5 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)(036)
[AN 904423]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2002.
Iván Dezső
   A magyar katonai repülés története, 1945-1956 / Iván Dezső ; [kiad. a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztály]. - Budapest : HM Okt. és Tudományszervező Főoszt., 1999. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 963-7037-31-4 fűzött : ár nélkül
358.4(439)"1945/1956"(091)
[AN 414660]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2002.
Kiszely Gábor (1949-)
   Állambiztonság, 1956-1990 / Kiszely Gábor. - Budapest : Korona, 2001. - 430 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-315.
ISBN 963-9376-13-2 kötött : 2890,- Ft
351.746.1(439)"1956/1990" *** 323.282(439)"1956/1990"
[AN 905102]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2002.
Mezei Géza
   Befolyás vagy hegemónia? : a háború utáni rendezés Kelet-Közép-Európában : a magyar Szövetséges Ellenőrző Bizottság és az angolszász hatalmak Magyarország-politikája 1944-45-ben / Mezei Géza. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 146 p. ; 20 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 963-9336-37-8 fűzött : 1500,- Ft
341.38(439)"1944/1945" *** 327(73)"1944/1945" *** 327(410)"1944/1945"
[AN 905412]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2002.
   Országos településrendezési és építési követelmények / [főszerk. Kovács Imre] ; [összeáll. Gantner Lászlóné, Ráth György] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : ÉTK, 2001. - 148 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon a megjelenési év tévesen: 2000
ISBN 963-513-150-X * kötött : 2144,- Ft (hibás ISBN 963-513-138-0)
349.442(439)(094) *** 351.785(439)(094)
[AN 904257]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2002.
Tichi Mátyás
   Személy- és vagyonvédelemmel foglalkozók kézikönyve / [írta Tichi Mátyás, Szalóki Sándor] ; [kiad. ... Botond 1100 Oktatásszervező Kft.]. - Budapest : Botond 1100 Oktatásszervező Kft., 1998. - 352 p. ; 29 cm
ISBN 963-03-9430-8 * fűzött : ár nélkül
351.746.3(439)(078) *** 34(439)(078)
[AN 904468]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2002.
Torma András
   Európai közigazgatás : régiók, önkormányzatok / Torma András. - [Budapest] : Virtuóz, 2001. - 248 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 244-248.
ISBN 963-00-7929-1 * kötött : 2980,- Ft
European Union.
353(4-62) *** 352(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 905683]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2002.
   Az üzleti jog alapjai. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-9149-47-0 *
347.7(439)(075.8)
[AN 806494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 190 p.
Szerzők Halmai Gábor, Szalay László
ISBN 963-9149-70-5 * fűzött : 1980,- Ft
347.7(439)(075.8)
[AN 905207] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

532 /2002.
Asztalos Aladár (1890-1970)
   Kémek az első világháborúban : egy magyar hírszerző feljegyzései / Asztalos Aladár ; [... szerk. és az előszót írta Urbán László]. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-184-5 fűzött : 625,- Ft
355.40(439)"1914/1918" *** 355.40(100)"1914/1918" *** 355.48(4)"1914/1918"
[AN 904748]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2002.
Berki Mihály (1929-)
   Negyven év mundérban / Berki Mihály. - [Budapest] : Interko, [1999]. - 370 p. ; 24 cm
ISBN 963-9095-83-4 fűzött : ár nélkül
Berki Mihály (1929-)
355(439)"1948/1987"(093) *** 894.511-94)
[AN 415833]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2002.
Kolozsvári Sándor (1929-)
   A dolgozó népet szolgáltam? avagy Akik túlélték a halálukat : katonatörténetek harag és elfogultság nélkül, 1949-1989 / Kolozsvári Sándor ; [közread. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem]. - [Budapest] : ZMNE, 2001. - 230 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-7928-3 fűzött : 960,- Ft
355(439)"1949/1989"(092)
[AN 905132]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2002.
   NATO dokumentumok, 1994-1999 / [szerk. Gazdag Ferenc] ; [ford. Vitray Tamásné, ... Baktai Erik] ; [közread. a] Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, NATO Információs és Sajtóiroda. - Budapest : SVKI ; Brüsszel : NATO Inf. és Sajtóiroda, 1999. - 590 p. ; 25 cm
ISBN 963-8117-67-2 kötött : ár nélkül
North Atlantic Treaty Organization.
355.356(100-15)(093.2)
[AN 415844]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2002.
Spick, Mike
Luftwaffe bomber aces (magyar)
   A Luftwaffe bombázó ászai : pilóták, repülőgépek, harceljárások / Mike Spick ; [ford. Vida István]. - Debrecen : Hajja, cop. 2001. - 279 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 963-9329-26-6 kötött : 2296,- Ft
Németország. Luftwaffe.
355.489(430)"1939/1945" *** 943.0"1939/1945"
[AN 905585]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2002.
Tálas Barna (1928-)
   Kína az új évezred küszöbén : tanulmányok Kínáról / Tálas Barna, Jordán Gyula. - Budapest : SVKI, 1999. - 227 p., [3] t. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 33.)
Bibliogr.: p. 122-123., 221-225.
ISBN 963-8117-76-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8117)
Kína
355.02(510)
[AN 415950]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

538 /2002.
Gaál Zoltán (1947-)
   Általános menedzsment / Gaál Zoltán. - 2. átd., bőv. kiad. - Veszprém : VEK, 2001. - [10], 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-9220-68-X * fűzött : ár nélkül
65.011.1 *** 658.1.011.1
[AN 904283]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2002.
Schuchtár Endre
   Az ipari termékek tanúsítása Európában - tanúsítványok kölcsönös elfogadási egyezménye Magyarország és az EU között / Schuchtár Endre. - [Budapest] : ITD Hungary, 1999. - 102 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477)
ISBN 963-03-9614-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-96149-9)
006.7/.8(4-62) *** 658.562(4-62) *** 658.62
[AN 414443]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

540 /2002.
Albel Andor
   Gyógyító vizek a Dél-Alföldön : a fürdők helyzete és fejlesztésük / Albel Andor, Unk Jánosné. - Gyula : Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Biz., 1999. - 219 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az Alföld turizmusáért, ISSN 1585-8790)
Bibliogr.: p. 216-219.
ISBN 963-03-9290-9 fűzött : ár nélkül
Dél-Alföld
338.48(439.14) *** 615.838(439.14)
[AN 415840]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2002.
Antalóczy Katalin (1958-)
   Privatizáció a gyógyszeriparban / Antalóczy Katalin. - [Budapest] : GJW-Consultatio, [1999]. - 188 p. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Lezárva: 1999. aug. - Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 963-03-9357-3 fűzött : ár nélkül
338.246.025.88(439) *** 661.12 *** 338.45(439)"199"
[AN 414670]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2002.
Bélyácz Iván (1949-)
   A beruházási fordulat : [tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából] / Bélyácz Iván. - Pécs : Janus Pannonius Egy. K., 1999. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-102.
ISBN 963-641-650-8 fűzött : ár nélkül
330.322(439)"1989/199" *** 658.152(439)"1989/199"
[AN 414441]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2002.
   Építőkockák : adottságok és lehetőségek : Veszprém megye társadalma és gazdasága az ezredforduló küszöbén = Building blocks : reality and challenges : socio-economic characteristics of Veszprém county on the eve of the millennium turn / [szerk. Agg Zoltán] ; [írták Agg Zoltán et al.] ; [kiad. a ... Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda]. - Veszprém : Közig. és Informatikai Szolgáltató Iroda, 1999. - 79, [4] p. : ill. ; 24 cm
Veszprém county socio-economic characteristics (gerinccím). - Bibliogr.: 46., 78-79. p.
ISBN 963-03-6501-4 fűzött : ár nélkül
Veszprém (megye)
338(439.117)"199"
[AN 415674]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2002.
   Építőkockák : adottságok és lehetőségek : Veszprém megye társadalma és gazdasága az ezredforduló küszöbén = Cubes : réalité et défi : caractéristiques socio-économiques du départment de Veszprémà la veille d'un nouveau millénaire / [szerk. Agg Zoltán] ; [írták Agg Zoltán et al.] ; [kiad. a ... Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda]. - Veszprém : Közig. és Informatikai Szolgáltató Iroda, 1999. - 79, [4] p. : ill. ; 24 cm
Caractéristiques socio-économiques du départment de Veszprém (gerinccím). - Bibliogr.: 46., 78. p.
ISBN 963-03-9645-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-76-7814-X)
Veszprém (megye)
338(439.117)"199"
[AN 415682]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2002.
   Építőkockák : adottságok és lehetőségek : Veszprém megye társadalma és gazdasága az ezredforduló küszöbén = Bausteine : Gegebenheiten und Möglichkeiten : Gesellschaft und Wirtschaft des Komitats Veszprém an der Schwelle zur Jahrtausendwende / [szerk. Agg Zoltán] ; [írták Agg Zoltán et al.] ; [kiad. a ... Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda]. - Veszprém : Közig. és Informatikai Szolgáltató Iroda, 1999. - 81, [4] p. : ill. ; 24 cm
Gesellschaft und Wirtschaft des Komitats Veszprém (gerinccím). - Bibliogr.: 46., 81. p.
ISBN 963-03-9646-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-76-7814-X)
Veszprém (megye)
338(439.117)"199"
[AN 415687]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2002.
   Esélyegyenlőség - habilitáció - rehabilitáció : előadások az V. Regionális Konferencián : [Pécs 1999. december l] / [szerk. Czuczor József] ; [kész. a Baranya Megyei Munkaügyi Központban ...]. - [Pécs] : Baranya M. Munkaügyi Közp., 1999. - 53 p. ; 21 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-03-9220-8 fűzött : ár nélkül
331.58 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 416033]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2002.
Fellegi Tamás
   Bárki lehet tőzsdés : egy befektető kalandjai a valutapiactól a tőzsdéig / Fellegi Tamás. - Budapest : Alinea, 2001. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8333-7 fűzött : 1980,- Ft
336.76(439)"199/200"
[AN 905349]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2002.
   Globalizációról másképpen / szerk. Tóth Attiláné. - [Budapest] : Arisztotelész Stúdium BT, 2001. - 123 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-7908-9 fűzött : 1867,- Ft
339.9
[AN 905148]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2002.
Halmos Csaba (1944-)
   Európai integráció - foglalkoztatáspolitika / Halmos Csaba. - Pécs : JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 1999. - 241 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
ISBN 963-641-726-1 * fűzött : ár nélkül
331.5(4-62)
[AN 414736]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2002.
Horváth Katalin (1951-)
   Számvitel a gyakorlatban, 2001 / Horváth Katalin ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2001. - 583, 81 p. ; 29 cm
ISBN 963-621-978-8 fűzött : ár nélkül
657(036)
[AN 904480]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2002.
Kemény Sándor (1946-)
   Statisztikai minőség-(megfelelőség-)szabályozás / Kemény Sándor, Papp László, Deák András. - 2. kiad. - [Budapest] : Műszaki Kvk. : MMT, cop. 2001. - 394 p. : ill. ; 24 cm. - (Minőségmenedzsment, ISSN 1419-4376)
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 963-10-8055-2 * fűzöt : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3006-4)
658.562.012.7 *** 519.24
[AN 903183]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2002.
Kiyosaki, Robert T.
Rich dad, poor dad (magyar)
   Gazdag papa, szegény papa : mit tanítanak a gazdag szülők gyermekeiknek a pénzről, amit a szegények és a középosztálybeliek nem tanítanak meg? / Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter ; [ford. Meskó Krisztina]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2001. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9197-66-1 * fűzött : 1850,- Ft (hibás ISBN 963-9197-67-X)
336.7(078)
[AN 903294]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2002.
   Közgazdaságtan / szerk. Molnár József ; [szerzők Bernáth Miklós et al.]. - 3. utánny. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161.
ISBN 963-356-335-6 fűzött : ár nélkül
Egyetem
330(075.8)
[AN 903230]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2002.
   A mezőgazdaság szerepe a halmozottan hátrányos helyzetű térségek fejlesztésében / szerk. Kovács Ferenc, Dimény Imre, Szűcs István ; [szerzők Szűcs István et al.]. - Budapest : MTA Agrártudományok Oszt., 1999. - 295 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr.: p. 218-221.
ISBN 963-508-162-6 fűzött : ár nélkül
332.14(439)"199" *** 338.43(439)"199"
[AN 409521]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2002.
Ogilvy, David
Ogilvy on advertising (magyar)
   Ogilvy a reklámról / David Ogilvy ; [ford. Török András]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 221 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 963-530-522-2 kötött : 5900,- Ft
659.1
[AN 905519]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2002.
Policy-making in the European Union (magyar)
   Politikák születése az Európai Unióban / [szerk.] Helen Wallace, William Wallace ; [a fejezetek szerzői David Allen et al.] ; [ford. Andrássy György et al.]. - Pécs : JPTE Európa Közp., 1999. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN 1419-1458)
Példányszám: 1500
ISBN 963-641-701-6 fűzött : ár nélkül
European Union.
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 414923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 334 p.
Bibliogr.: p. 283-320.
ISBN 963-641-702-4
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 341.176(4-62)
[AN 414924] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 319 p.
Bibliogr.: p. 269-306.
ISBN 963-641-703-2
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 341.176(4-62) *** 32(4-62)
[AN 414925] MARC

ANSEL
UTF-8557 /2002.
Pölöskei Pálné
   Társasági adó és osztalékadó, 2001 / Pölöskei Pálné ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 190 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. nov. 30.
ISBN 963-9142-70-0 fűzött : ár nélkül
336.271.5(439)(036)
[AN 902826]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2002.
Rozványi Dávid
   Üzletek kialakítása / [szerző Rozványi Dávid]. - Budapest : BBS-E K., 2001. - 85 p. : ill. ; 24 cm. - (Hétköznapi marketing, ISSN 1587-6306)
ISBN 963-00-8196-2 fűzött : 870,- Ft
658.8
[AN 905508]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2002.
   A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetősége / szerk. Stefanovits Pál, Michéli Erika ; [szerzők Kovács Ferenc et al.]. - Budapest : MTA Agrártudományok Oszt., 1999. - 144, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-163-4 fűzött : ár nélkül
332.64 *** 631.42
[AN 409516]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2002.
   Tőzsde 100-ad / szerk. Czékus Mihály. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 94 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 92-[95].
ISBN 963-9227-85-4 fűzött : 790,- Ft
336.76(036)
[AN 904867]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2002.
Zólyomi Péter
   Adók és járulékok csökkentésének lehetősége, 2000 / [szerző Zólyomi Péter]. - Budapest : Keriorg, 2000. - VI, 188 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. jan. 1.
ISBN 963-86049-1-3 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036) *** 369.044(439)(036)
[AN 415838]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

562 /2002.
Berg, Insoo Kim
Family preservation (magyar)
   Konzultáció sokproblémás családokkal / Insoo Kim Berg ; [ford. Biró Sándor]. - Budapest : Animula, [2001]. - 168 p. ; 22 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 5.)
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 963-8089-79-2 fűzött : 1100,- Ft
364.442.22 *** 364.044.24
[AN 905086]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2002.
   Felkészülés a nevelőszülőségre / [ford. Székely Ágnes]. - [Budapest] : [Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány], [1993]. - 19 p. ; 20 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 1.)
ISBN 963-03-9882-6 * fűzött : ár nélkül
364.65-058.865
[AN 414486]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2002.
Herczog Mária (1954-)
   Gyermekvédelmi kézikönyv / Herczog Mária. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 287 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. júl. - Bibliogr.: p. 281-287.
ISBN 963-224-595-4 fűzött : 3920,- Ft
364.65-053.2/.6(439)"199/200"(036)
[AN 905483]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2002.
   Megelőzés és együttműködés : a díjhátralék-probléma megoldási lehetőségei helyi szinten / szerk. Péteri Gábor és Tausz Katalin ; [a köt. szerzői Geskó Sándor et al.]. - Nagykovácsi : Pontes Kft., 1999. - 221 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-9051-5 fűzött : ár nélkül
364.22(439) *** 351.84(439) *** 338.465(439)
[AN 409615]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

566 /2002.
   Anyanyelvi, kommunikációs képességfejlesztés / [szerk. Povázsay Mihály] ; [szerzők Balogh Zsuzsanna et al.]. - Békéscsaba : Ipszilon, [1999]. - 121, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 963-85748-0-1 fűzött : ár nélkül
372.46(072)
[AN 415947]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2002.
Csanád Béla (1926-1996)
   Keresztény valláspedagógia / Csanád Béla. - Budapest : Jel, cop. 2001. - 95 p. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 8.)
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-9318-24-8 fűzött : 540,- Ft
37.017.93
[AN 905161]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2002.
Ďermek, Andrej
Vychovná metóda Jána Bosca (magyar)
   Így nevelt Don Bosco / Gyermek András ; [ford. Lančarič Jozef]. - Budapest : Don Bosco, 1999. - 65, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-8456-47-7 fűzött : ár nélkül
Bosco, Giovanni Don
37(45)(092)Bosco,_G.
[AN 411338]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2002.
Éderné Kocsis Lívia
   Környezetismeret : óvónői segédkönyv az iskolára előkészítő csoportok részére / Éderné Kocsis Lívia. - Békéscsaba : Ipszilon, 1996. - 72, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-04-6260-5 fűzött : ár nélkül
372.367(072)
[AN 415952]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2002.
   Az első 75 év : a peremartongyártelepi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fennállásának 75. évfordulója alkalmából kiadott évkönyve / [összeáll. Jáger Zoltánné] ; [kiad. a Gyermekeinkért Közalapítvány]. - [Peremarton] : Gyermekeinkért Közalapítvány, [1999]. - 80 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-03-8306-3 fűzött : ár nélkül
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Peremarton)
373.3(439-2Peremarton)(058)
[AN 407789]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2002.
Farkasné Gelei Júlia
   A gyakorlatvezetés kézikönyve / Farkasné Gelei Júlia, Rakaczkiné Tóth Katalin. - Budapest : ASZI, 1999. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (A középfokú szakképzés módszertani és tájékoztató füzetei / Agrárszakoktatási Intézet,, ISSN 0865-2872 ; 36.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9185-82-5 * fűzött : ár nélkül
377.138.8(075.8)
[AN 414928]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2002.
Fericsán Kálmán (1941-)
   Ősi fának ága-boga : a középszintű iparoktatási szervezet kialakulása és fejlődése Magyarországon / írta Fericsán Kálmán. - Budapest ; Pécs : [JPTE], 1999. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Mozaikok a nevelés történetéből, ISSN 1219-848X ; 4.)
Bibliogr.: p. 143-151.
ISBN 963-641-731-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-8618-6)
377(439)(091)
[AN 415843]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2002.
Fülöp Mária
   Tantárgyi program és útmutató : fogalmazás 3-4. osztály / Fülöp Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2000. - 72 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-600-X * fűzött : 297,- Ft
372.464(072)
[AN 904481]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2002.
Gajdics Sándor
   Interaktív iskola : minőségbiztosítás kontra gyermek vagy A pedagógiai kultúra minősége és a gyermek? : gondolatok egy hatékony pedagógiai koncepció alapozásához / Gajdics Sándor ; [kiad. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola]. - Debrecen : KFRTKF, 2000. - 155, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-147. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 963-7288-33-3 fűzött : ár nélkül
37.01 *** 37.014
[AN 416042]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2002.
   Jubileumi emlékkönyv : Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, 1959-1999 / [írta és szerk. Felszeghyné Molnár Eszter és Hársas Oszkárné]. - Budapest : Bárdos L. Ált. Isk. és Gimn., 1999. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-8506-6 fűzött : ár nélkül
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058) *** 373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 407828]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2002.
   A magyar olvasástanítás története : az olvasásról az olvasásért: az élő ábécé / szerk. Adamikné Jászó Anna ; [szerzők Adamikné Jászó Anna et al.]. - Budapest : Osiris, 2001. - 327 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 303-312. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-389-037-3 fűzött : 2480,- Ft
372.41(439)(091)(075.8) *** 371.3
[AN 905400]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2002.
Martin, Rainer
Klassische Teddybären selbstgemacht (magyar)
   Teddymackók / Rainer Martin ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2001. - 29, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/35.)
ISBN 963-9327-65-4 fűzött : 547,- Ft
371.381 *** 688.721.2
[AN 905424]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2002.
Meves, Christa
Mut zum Erziehen (magyar)
   A neveléshez bátorság kell : a lélek egészsége - hogyan adhatjuk át gyermekeinknek? / Christa Meves ; [ford. Pálics Márta]. - Szeged : Agapé, 2001. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 963-458-248-6 fűzött : 880,- Ft
37.03 *** 376.58 *** 615.851-053.6
[AN 905470]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2002.
Ónodi Márta
   A kiskunfélegyházi Constantinum Leánynevelő-intézet krónikája : 1919. december - 1923. augusztus : forrásközlés és kísérőtanulmány / Ónodi Márta. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 1999. - 196 p. ; 21 cm. - (Bács-Kiskun megyei levéltári füzetek,, ISBN 0238-8847 ; ; 12.)
Bibliogr.: p. 189-194. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7236-38-4 fűzött : ár nélkül
Constantinum Római Katolikus Leánynevelő-intézet (Kiskunfélegyháza)
373(439-2Kiskunfélegyháza) *** 271(439)MNKIT
[AN 415997]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2002.
   Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873-1998 : tanszéktörténet / [szerkbiz. Békési Imre et al.] ; [szerk. Pitrik József]. - Szeged : JGYF K., 1999. - 615 p. : ill. ; 25 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9167-28-2 kötött : ár nélkül
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (Szeged)
378.637.334(439-2Szeged)(091)
[AN 415919]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2002.
   Tanári kézikönyv az Informatika : könyvtárhasználat, számítástechnika tankönyvsorozathoz : kezdő 5-6. osztály, haladó 7-8. osztály / [alkotószerk.] Pitrik József ; [szerk. Horváth Ildikó] ; [szerzők Andóczi Balogh Éva et al.]. - 2. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2000. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 90-96.
ISBN 963-464-601-8 * fűzött : 297,- Ft
372.868.13(072)
[AN 904466]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2002.
Zöldi Péter
   Placement : négyszemközt a gyakorlati évről / [az interjúkat kész. és szerk. Zöldi Péter] ; [közread. a] Nemzetközi Üzleti Főiskola. - Budapest : Nk. Üzleti Főisk., 2000. - 53 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2481-0 * fűzött : ár nélkül
378.665.8(439-2Bp.)(047.53) *** 378.147.888
[AN 415986]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

583 /2002.
   Barangolás a múltban : történeti játszótáborok és játszóházak / [szerk. Tóth Kálmán] ; [szerzők Ferenczi Mária et al.] ; [közread. a] Tájak Korok Múzeumok Egyesület. - Budapest : TKM Egyes., 1999. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-554-332-8 fűzött : ár nélkül
379.825.043-053.2(439) *** 943.9 *** 793.7
[AN 414650]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2002.
Bihon Tibor (1968-)
   Trollok völgye : fantasztikus játékkönyv / Alex R. Wermin ; [... ill. Zubály Sándor, Balogh István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2001. - [179] p. : ill. ; 19 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 43.)
ISBN 963-9346-36-5 fűzött : 798,- Ft
793/794(0:82-31)
[AN 905510]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2002.
Dalmáth Lajos
   Nagy játékkönyv / [írta és szerk. Dalmáth Lajos és Frank Csilla]. - Budapest : Könyvkuckó, 2001. - 640 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9265-60-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-7375-5)
793/794
[AN 903292]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2002.
Nádori László (1923-)
   Sportelmélet és módszertan / Nádori László ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. - 2. átd. kiad. - Pécs : PTE TTK, 2001. - 333 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-328.
ISBN 963-641-840-3 * fűzött : ár nélkül
Egyetem
796.015(075.8)
[AN 903176]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2002.
   Nyugdíjasan - hasznosan : [válogatás az"Idősek Nemzetközi Éve" alkalmából a Győr-Moson-Sopron Megyei Nyugdíjas Szövetség által meghírdetett pályázat díjnyertes munkáiból] / [szerk. Sipőcz László]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Pannon Nyugdíjas Szövets., 1999. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-03-9131-7 fűzött : ár nélkül
379.825-053.9
[AN 415691]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2002.
Sándor Imre (1933-)
   A Tubi / Sándor, Petrik, W. Csoma. - Tatabánya : Alfadat-Press, [1999]. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-8103-10-8 fűzött : 796,- Ft
Sándor Imre (1933-)
796.332(439)(092)Sándor_I.(0:82-36)
[AN 416061]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2002.
Smullyan, Raymond
Alice in Puzzle-land (magyar)
   Alice Rejtvényországban : carolli mesék nyolcvan év alatti gyermekeknek / Raymond M. Smullyan ; Martin Gerdner bevezetőjével és Greer Fitting illusztrációival. - [Budapest] : Typotex, 2001. - 247 p. : ill. ; 19 cm
Ford. Horváth Hedvig, Mónus Attila
ISBN 963-9326-19-4 fűzött : 1380,- Ft
793.7
[AN 905043]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2002.
Smullyan, Raymond
The riddle of Scheherazade and other amazing puzzles, ancient and modern (magyar)
   Seherezádé rejtélye és más bámulatos fejtörők, régiek és újak / Raymond Smullyan. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Typotex, 2001. - [10], 226 p. ; 19 cm
Ford. Horváth Hedvig, Mónus Attila
ISBN 963-9326-37-2 * fűzött : 1380,- Ft (hibás ISBN 963-9132-64-0)
793.7
[AN 905217]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

591 /2002.
   100 éves a Magyar Fotográfiai Egyesület / [a tanulmányt írta és szerk. Baki Péter]. - [Budapest] : M. Fotográfiai Egyes., 1999. - 31 p. : ill. ; 15x19 cm
ISBN 963-03-9371-9 fűzött : ár nélkül
Magyar Fotográfiai Egyesület.
77.04(439) *** 061.2(439) *** 061.4(439)
[AN 410966]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2002.
Beke Mária
   Játék fonallal, textillel / Beke Mari, Bubcsó Klári. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 55 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 963-547-543-8 kötött : 1850,- Ft
745.52 *** 371.381
[AN 905501]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2002.
Bockemühl, Michael
Rembrandt (magyar)
   Rembrandt : 1606-1669 : a megjelenített forma rejtélye / Michael Bockemühl ; [... ford. Boris János]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, cop. 2001. - 96 p. : ill., főként színes reprod. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 3-8228-1007-XISBN 963-9323-50-0 * fűzött : ár nélkül
Rembrandt, Harmensz, van Rijn.
75(492)(092)Rembrandt,_H.v.R.
[AN 903232]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2002.
Braun-Bernhart, Ursula
Trockenblumen (magyar)
   Illatos, saját kezűleg elkészíthető szárazvirágdíszek / Ursula Braun-Bernhart ; [ford. Gaál Szilvia]. - [Budapest] : Sziget, [2001]. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
Szárazvirágdíszek (gerinccím)
ISBN 963-8138-62-9 kötött : 1550,- Ft
745.93
[AN 904937]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2002.
Cabanne, Pierre
L'art classique et le baroque (magyar)
   A barokk és a klasszicizmus / Pierre Cabanne ; [ford. Havas Lujza]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2001. - 143 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Művészettörténeti szabadegyetem, ISSN 1586-1139)
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 963-208-707-0 fűzött : 2280,- Ft
7(100)"16/17" *** 7.034.7(100) *** 7.035.2(100)
[AN 905706]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2002.
   Csongrád megye építészeti emlékei / szerk. Tóth Ferenc ; [szerzők Dömötör János et al.] ; [rajz Kratochwill Mátyás] ; [kiad. a Csongrád Megyei Önkormányzat]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat, 2000. - 759 p. : ill. ; 23x24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7193-28-6 kötött : ár nélkül
Csongrád (megye)
72(439.181)
[AN 409351]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2002.
   DeForma. - [Budapest] : [Vigadó Galéria], [1999]. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Bev. Csenkey Éva. - Rend., közread. a Vigadó Galéria. - Katalógus
ISBN 963-03-9843-5 * fűzött : ár nélkül
DeForma Csoport.
738.1(439)"199"(092)
[AN 414542]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2002.
Déry Attila (1954- )
   Házak, emlékek, alkotók : építészettörténeti séta a Szentimrevárosban és környékén / Déry Attila ; [a képeket Rochlitz István kész.]. - [Budapest] : SZIE, 1999. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szentimreváros története, ISSN 1216-8653 ; 4.)
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-03-8973-8 fűzött : ár nélkül
Budapest. XI. kerület
72(439-2Bp.XI.)(036)
[AN 415568]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2002.
Durand, Jannic
L'art au Moyen âge (magyar)
   A középkor művészete / Jannic Durand ; [ford. Csorba Géza]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2001. - 143 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Művészettörténeti szabadegyetem, ISSN 1586-1139)
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 963-208-708-9 fűzött : 2280,- Ft
7(100)"04/14" *** 7.033(100)
[AN 905766]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2002.
Fülep Lajos (1885-1970)
Művek (vál.)
   Fülep Lajos levelezése / [szerk., a jegyzeteket és a mutatókat összeáll. F. Csanak Dóra] ; [kész. az MTA Könyvtára és az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport együttműködésében ...]. - Budapest : MTA Művtört. Kutcsop., 1990-. - 24 cm
A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának neve 1991-től: Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet
ISBN 963-7381-54-6 * (hibás ISBN 963-7381-38-4)
Fülep Lajos (1885-1970)
7.072.2(439)(092)Fülep_L. *** 73/76(439)"19"(044)
[AN 28294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1945-1950. - 2001. - 484 p., [8] t. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7381-73-2 fűzött : 2800,- Ft
7.072.2(439)(092)Fülep_L. *** 73/76(439)"19"(044)
[AN 905082] MARC

ANSEL
UTF-8601 /2002.
Glancey, Jonathan
Twentieth-century architecture (magyar)
   A 20. század építészete : 370 századformáló épület / Jonathan Glancey ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 400 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9283-15-0 kötött : 7980,- Ft
72(100)"19"(084.12)
[AN 905111]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2002.
Hoffmann, Erich
   Fotoalbum / Erich Hoffmann ; [Zsstellung und Vorw. ... Lajos Erdélyi]. - Budapest : Enciklopédia, cop. 1999. - 16 p., 47 fol. : ill. ; 24 cm
Német és magyar nyelven
ISBN 963-8477-40-7 fűzött : 2800,- Ft
77.04(430)(092)Hoffman,_E. *** 940"1914/1918"(084.12)
[AN 414948]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2002.
Hornyákné Sebestyén Éva
   Gyöngyfűzés / Hornyákné Sebestyén Éva, Hornyák Ágnes. - Budapest : Cser K., 2001. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/31.)
ISBN 963-9327-71-9 fűzött : 547,- Ft
746.5
[AN 905561]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2002.
Hubai Péter
   Ikon vagy portré : posztamarna férfifej a Szépművészeti Múzeumban / Hubai Péter ; [kiad. az ANKH az Örök Élet Egyháza]. - Budapest : ANKH az Örök Élet Egyháza, 2001. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7678-0 fűzött : 1395,- Ft
73(32) *** 73.041.5 *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 905729]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2002.
Makovecz Imre (1935-)
   Válaszok, 2001-1981 / Makovecz Imre. - [2. kiad.]. - Budapest : epl, 2001Budapest. - 221 p. : ill ; 28 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/22.)
ISBN 963-86177-3-X fűzött : ár nélkül
72(439)(092)Makovecz_I.(047.53) *** 72.01(047.53)
[AN 904482]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2002.
Nagy István
   Vezető az Egyiptomi Kiállításhoz / Nagy István. - Budapest : Szépműv. Múz., 1999. - 126 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szépművészeti Múzeum gyűjteményei, ISSN 1416-3896 ; 2.)
Egyiptomi Gyűjtemény (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 963-7441-69-7 fűzött : ár nélkül
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Egyiptomi Gyűjtemény.
069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036) *** 7(32)
[AN 414604]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2002.
Navratyil Edina
   Rajziskola / [rajz. Navratyil Edina]. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 64 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9268-57-7 kötött : 1699,- Ft
741.02(02.053.2)
[AN 905352]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2002.
   Pro natura : a Dél-Tiszántúl természeti értékei / [a kiállítást rend. Réthy Zsigmond, Kertész Éva és Domokos Tamás] ; [szerk. ... Domokos Tamás] ; [kiad. ... Munkácsy Mihály Múzeum]. - [Békéscsaba] : Munkácsy Múz., 1999. - [32] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-7219-37-4 * fűzött : ár nélkül
069(439-2Békéscsaba) *** 502(439.16)
[AN 416017]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2002.
Vallejo, Boris
Titans (magyar)
   Szuperhősök : Boris Vallejo és Julie Bell hősi látomásai / szöveg Nigel Suckling. - [Budapest] : Totem Plusz, 2001. - 160 p. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Szabadi Adrienne
ISBN 963-590-157-7 kötött : 5980,- Ft
75(73)(092)Vallejo,_B. *** 75(73)(092)Bell,_J. *** 087.6:084.11 *** 82(73)(091)-312.9
[AN 905660]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

610 /2002.
Károly Róbert (1937-)
   Zeneelmélet és zenei formatan : lépj közelebb a zenéhez! / Károly Róbert. - Budapest : Planétás, 2000. - 150 p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
Bibliogr.: p. 145.
ISBN 963-9014-69-9 fűzött : 1300,- Ft
781(075.8)
[AN 415842]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2002.
Szakács Gábor (1951-)
   Maradsz, aki voltál(?) : [P. Mobil] / Szakács Gábor ; [fotósok Ágg Károly et al.]. - Budapest : Szakács G., 2001. - 244 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-440-437-5 fűzött : 2502,- Ft
P. Mobil.
78.067.26.036.7(439)P.Mobil
[AN 905549]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

612 /2002.
Baló Júlia
   Interjúk világsztárokkal / Baló Júlia. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 269 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-526-8 kötött : 1590,- Ft
791.43.071.2(100)(092)(047.53)
[AN 905500]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2002.
Hitchcock, Alfred
Hitchcock on Hitchcock (magyar)
   Írások, beszélgetések / Alfred Hitchcock ; [vál., összeáll. és a bevezetőket írta Sidney Gottlieb] ; [ford. Elekes Dóra és Pölöskei Petra]. - Budapest : Osiris, 2001. - 378 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 366-368. - Filmogr.: p. 341-356.
ISBN 963-389-090-X fűzött : 1980,- Ft
Hitchcock, Alfred
791.43.071.1(410)(092)Hitchcock,A. *** 791.43.071.1(73)(092)Hitchcock,_A.
[AN 905252]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

614 /2002.
Bajczi Tünde
   Angol : hangzószöveg-értési feladatok : középfok / Bajczi Tünde, Kerekes Zsolt. - 3. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2001. - 139 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-24-3 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 903300]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2002.
Csapóné Horváth Andrea
   Grammatik - anders / Csapóné Horváth Andrea, Kiss Andrásné. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, cop. 2001. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 963-9328-29-4 fűzött : 1900,- Ft
803.0-5(078)=00
[AN 905128]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2002.
Duplaissy, Nathalie
   Gyakorlókönyv a francia írásbeli nyelvvizsgákhoz : közép- és felsőfok / Nathalie Duplaissy, Staub Valéria. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 158 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-2018-6 fűzött : ár nélkül
804.0(079.1)=945.11
[AN 903181]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2002.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / szerk. Eckhardt Sándor. - 2. jav., bőv. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1959. - 856 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6989-2 kötött : ár nélkül
801.323=40=945.11
[AN 904129]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2002.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia kéziszótár = Dictionnaire hongrois - français / szerk. Eckhardt Sándor. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1959. - 1104 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6990-6 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=40
[AN 904127]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2002.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - 3. felújított és bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001. - 3 db : ill., részben színes ; 29 cm + 2 hangk.
A 3. köt. alcím nélkül
ISBN 963-05-7577-9 fűzött : 7140,- Ft
809.451.1(078)=00
[AN 905263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 171 p.
ISBN 963-05-7575-2
809.451.1(078)=00
[AN 905273] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 163 p.
ISBN 963-05-7576-0
809.451.1(078)=00
[AN 905325] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Kiegészítő kötet / [... összeáll. Berényi Katalin et al.]. - 177 p.
ISBN 963-05-9824-8 *
809.451.1(078)=00
[AN 905328] MARC

ANSEL
UTF-8620 /2002.
Farkas Zoltán
   Ógörög olvasó- és gyakorlókönyv : [egyetemi tankönyv] / Farkas Zoltán, Horváth László, Mayer Gyula. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, [2001], cop. 1999. - 203 p. ; 24 cm
ISBN 963-9132-75-6 * fűzött : 1840,- Ft (hibás ISBN 963-3132-08-X)
Egyetem
807.5(075.8)=945.11
[AN 905504]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2002.
Flip-and-learn charts (magyar)
   Lapozz és tanulj angolul / [ford. Cserna György, Kerner Barbara]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 32x50 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-367-749-1 fűzött : 2999,- Ft
802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 904921]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2002.
Hernádi Miklós (1944-)
   Közhelyszótár / Hernádi Miklós. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Aranyhal, cop. 2001. - 362 p. ; 21 cm
ISBN 963-9268-48-8 kötött : 2499,- Ft
809.451.1-318
[AN 905410]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2002.
Horváth T. Krisztina
   Gyakorlókönyv az olasz írásbeli nyelvvizsgához : közép- és felsőfok / Horváth T. Krisztina, Kenyeres Judit. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-1878-5 fűzött : ár nélkül
805.0(079.1)=945.11
[AN 903180]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2002.
Kiss Sándorné
   Japán nyelvtani összefoglaló : beszéd- és kommunikáció-centrikus megközelítés / Kiss Sándorné Székely Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Tárogató, 2001. - 455 p. ; 24 cm
Daruma : program a japán nyelv és kultúra tanításához (keretcím). - Bibliogr.: p. 447.
ISBN 963-9063-63-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9063-31-2)
809.56-5(078)=945.11
[AN 903208]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2002.
   Langenscheidt útiszótár : angol / [a magyar-angol változatot szerk. Vigh Szilvia, Vőneki Edina, Klemm Tamás]. - Berlin [etc.] : Langenscheidt ; Szeged : Grimm, 2001. - 320, [3] p. : ill., színes ; 15 cm
A ford. a "Langenscheidts Sprachführer Englisch" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9087-50-5 fűzött : 2601,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 905192]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2002.
László Sarolta (1946-)
   Magyar - német igei vonzatok / László Sarolta, Szanyi Gyula. - 7. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 9.
ISBN 963-19-1845-9 fűzött : ár nélkül
803.0-561.834(078)=945.11
[AN 904106]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2002.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.] ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - 9. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001. - 2 db (1550 p.) : ill. ; 25 cm
ISBN 963-05-6212-X
809.451.1-321.1
[AN 903218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - K. - 2001. - XV, 809, [7] p.
ISBN 963-05-6213-8
809.451.1-321.1
[AN 903225] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., L - Zs. - 2001. - p. 810-1550.
ISBN 963-05-6214-6
809.451.1-321.1
[AN 903227] MARC

ANSEL
UTF-8628 /2002.
Molnos Angéla (1923-)
   Magyarító könyvecske : a magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzékének negyedik, bővített kiadása / Molnos Angéla ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány, 2001. - 297 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 963-00-7268-8 fűzött : 1000,- Ft
809.451.1-06
[AN 907346]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2002.
Némethné Hock Ildikó
   1000 questions 1000 answers : angol társalgási gyakorlatok az "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, [1998], cop. 1995. - 253, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-43-6 fűzött : 728,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 904302]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2002.
Olaszi Imréné
   Trainiere dich : feladatgyűjtemény a német felsőfokú írásbeli nyelvvizsgára készülőknek / Olaszi Imréné, Papp Ildikó. - Győr : Varietas, 2001. - 152 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-7599-7 fűzött : 1456,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 905122]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2002.
Prohászka Viktória
   Histoires amusantes et anecdotes : a niveau de base = Tréfás történetek és anekdoták alapfokon / Prohászka Viktória. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2001. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-32-4 fűzött : 1698,- Ft
804.0(078)=945.11
[AN 904876]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2002.
Szenczi Miklós (1904-1977)
   Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul! : az angol nyelv alapos elsajátításának könnyű és gyors módszere mindenki számára / írta Szenczi Miklós. - Repr. kiad., 7. utánny. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001], cop. 1995. - 208 p. ; 22 cm
Gerinccím: Tanuljunk angolul!. - Eredeti kiadása: Wien : Novák, 195?
ISBN 963-9265-61-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-602-626-2)
802.0(078)=945.11
[AN 903358]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2002.
Szilvási László
   Összefoglaló eszperantó nyelvtan a középfokú állami nyelvvizsgára történő felkészüléshez / Szilvási László ; Lingvo-Studio és a Kulturális Eszperantó Szövetség közös kiadása. - [Budapest] : Lingvo-Studio : Kult. Eszperantó Szövets., cop. 1999. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-9150-3 fűzött : ár nélkül
800.892-5(078)=945.11
[AN 415668]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2002.
Takács Erika
   Angol - magyar kisszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2001]. - 317 p. ; 15 cm
ISBN 963-9262-51-X kötött : 950,- Ft
801.323=20=945.11
[AN 904805]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2002.
Takács Erika
   Magyar - angol kisszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2001]. - 319 p. ; 15 cm
ISBN 963-9262-52-8 kötött : 950,- Ft
801.323=945.11=20
[AN 904806]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2002.
   Új angol - magyar szótár / [főszerk. Kopházi Erzsébet] ; [szerk. Szabóné Győrfi Renáta, Törőné Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - XXXVII, 674 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9305-59-6 kötött : 3945,- Ft
801.323=20=945.11
[AN 905659]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2002.
   Új magyar - angol szótár / [főszerk. Kopházi Erzsébet]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - XXXVII, 582 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9388-23-8 kötött : 3945,- Ft
801.323=945.11=20
[AN 905662]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

638 /2002.
Adamik Tamás (1937-)
   Római irodalom az aranykorban / Adamik Tamás. - Budapest : M. Kvklub, 2001, cop. 1994. - 309 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-547-494-6 kötött : 2580,- Ft
871(091)
[AN 905163]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2002.
Képes Júlia (1954-)
   Trisztán és Izolda / Képes Júlia. - [Budapest] : Akkord, cop. 2001. - 75 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 963-7803-89-0 fűzött : 598,- Ft
840(091)-13"11/12" *** 930.85(100)TrisztánésIzolda
[AN 905426]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2002.
Maár Judit (1955-)
   A fantasztikus irodalom / Maár Judit. - Budapest : Osiris, 2001. - 189 p. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár, ISSN 1585-1222)
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 963-389-147-7 fűzött : 1500,- Ft
82.01-312.9
[AN 905202]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2002.
Szegedy-Maszák Mihály (1943-)
   Literary canons: national and international / Mihály Szegedy-Maszák. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 280 p. ; 20 cm. - (Studies in modern philology, ISSN 0236-9591 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7785-2 fűzött : 4500,- Ft
82.01 *** 82.07 *** 82(091)
[AN 905406]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2002.
Tournier, Michel
Le vol du vampire (magyar)
   A vámpír röpte : műelemzés és műkritika a Trisztántól Grassig / Michel Tournier ; [ford. N. Kiss Zsuzsa] ; [szerk. és a jegyzeteket kész. Gelléri Gábor]. - Budapest : Napvilág, 2001. - 183 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
ISBN 963-9082-78-3 fűzött : 1300,- Ft
840(091)-31 *** 830(091)-31 *** 82.07-31 *** 82.09
[AN 905347]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

643 /2002.
Csongrády Béla (1941-)
   "Remény a csillag..." : fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz legújabbkori történetéből, 1964-1999 / Csongrády Béla. - [Horpács] : Mikszáth, 1999. - 132 p. ; 21 cm
Andor Csaba et al. írásaival. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9126-24-1 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Madách_I. *** 394.46(439.131)"196/199"
[AN 415090]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2002.
Martonyi Éva (1940-)
   Trois siècles de relations littéraires franco - hongroises / Éva Martonyi. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 132 p. ; 24 cm. - (Verbum books, ISSN 1587-7876)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7839-5 fűzött : 2990,- Ft
894.511.091"17/19" *** 840.091"17/19"
[AN 905764]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2002.
Sass Bálintné
   Tóth Endre : bibliográfia / [összeáll. Sass Bálintné] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár]. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Kvt., 1999. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 963-7531-92-0 * fűzött : ár nélkül
Tóth Endre (1914-)
894.511(092)Tóth_E.:016 *** 012Tóth_E.
[AN 415999]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2002.
Székely Júlia (1954-)
   Balassi Bálint énekei és komédiája / Székely Júlia. - [Budapest] : Akkord, cop. 2001. - 74 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
Bibliogr.: p. 72-73.
ISBN 963-7803-90-4 fűzött : 598,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
894.511(092)Balassi_B.
[AN 905334]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

647 /2002.
Andrews, Virginia
The wildflowers (magyar)
   Vadvirágok / Virginia C. Andrews ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 21 cm
Regény
ISBN 963-547-602-7 *
820-31(73)=945.11
[AN 902528]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Star. - 2001. - 160 p.
ISBN 963-547-535-7 kötött : 1200,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 905343] MARC

ANSEL
UTF-8648 /2002.
Barker, Clive
The thief of always (magyar)
   Az öröklét tolvaja / Clive Barker ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 218 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9344-86-9 kötött : 1490,- Ft
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 905443]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2002.
Baum, Lyman Frank
Ozma of Oz (magyar)
   Ozma, Óz hercegnője / L. Frank Baum ; [ford. Halász Zoltán] ; [ill. John R. Neill]. - Szeged : LAZI, 2001. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9227-88-9 fűzött : 990,- Ft
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 904741]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2002.
   Bölcsek ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2001. - 209, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9173-98-3 v. : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-9308-12-9)
82-84=945.11
[AN 905099]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2002.
Böll, Heinrich
Billard um halb zehn (magyar)
   Biliárd fél tízkor / Heinrich Böll ; [ford. Doromby Károly]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 291 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-513-6 kötött : 1680,- Ft
830-31=945.11
[AN 905456]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2002.
Brant, Sebastian
Das Narrenschiff (magyar, német)
   A bolondok hajója = Das narren schyff / Sebastian Brant ; [... ford. Márton László] ; [rézkarcokkal ill. Orosz István] ; [a Borda Antikvárium tizedik bibliofil kiadványa]. - Budapest : Borda Antikvárium, 1999-. - 33 cm
Japán technikával
ISBN 963-8006-18-8
830-17.02=945.11 *** 094.3
[AN 904486]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , Első tized = Erste zehntel. - 1999. - [57] p. : ill.
Tokban. - Számozott példány: 50
ISBN 963-8006-19-6 b. : ár nélkül
830-17.02=945.11 *** 094.3
[AN 904489] MARC

ANSEL
UTF-8653 /2002.
Buñuel, Luis
Là-bas (magyar)
   Odalenn / Luis Buñuel ; [ford. Balázs Katalin és Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 133 p. ; 21 cm. - (Modern klasszikusok, ISSN 1219-1353)
Forgatókönyv
ISBN 963-9393-11-8 kötött : 1490,- Ft
840-293.7=945.11
[AN 905505]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2002.
Carter, Nicholas
Knawe of swords (magyar)
   Álnok penge / Nicholas Carter ; [ford. Antóni Csaba]. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 462 p. ; 21 cm. - (Krónikás könyvek, ISSN 1419-7154)
Regény
ISBN 963-679-139-2 kötött : 1980,- Ft
820-311.6=945.11
[AN 905336]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2002.
Colfer, Eoin
Artemis Fowl (magyar)
   Artemis Fowl / Eoin Colfer ; [ford. Sepsei Gergely]. - Budapest : Passage, cop. 2001. - 292, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-228-289-2 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(417)=945.11
[AN 905546]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2002.
Connelly, Michael
Angels flight (magyar)
   Angyaljárat / Michael Connelly ; [ford. Kövecsi Anikó]. - [Budapest] : Tiara, cop. 2001. - 357 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-00-7095-2 fűzött : 1680,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 905094]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2002.
Cook, Robin
Toxin (magyar)
   Méreg / Robin Cook ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2001], cop. 1998. - 397, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-216-X fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 905595]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2002.
Crossley-Holland, Kevin
Arthur : the seeing stone (magyar)
   Arthur király : a látókő / Kevin Crossley-Holland ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Passage, cop. 2001. - 355, [4] p. : ill. ; 22 cm
Elbeszélésfüzér
ISBN 963-228-292-2 kötött : 1595,- Ft
820-321.6(02.053.2)=945.11
[AN 905700]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2002.
Daniels, Lucy
Dolphin diaries (magyar)
   Delfin napló / Lucy Daniels ; [ill. Judith Lawton] ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2001]-. - 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9418-10-2 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A hullámok hátán. - [2001]. - 152 p. : ill. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a delfinek ; ; 2.)
ISBN 963-9418-02-1 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905348] MARC

ANSEL
UTF-8660 /2002.
Daniels, Lucy
Kittens in the kitchen (magyar)
   Cicák a pácban / Lucy Daniels ; [ford. Nagy Szilvia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Barátaink, az állatok ; ; 1.)
Ill. McNicolas, Shelagh. - Ifjúsági regény
ISBN 963-228-290-6 fűzött : 595,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905573]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2002.
Daniels, Lucy
Puppies in the pantry (magyar)
   Kutyák a kamrában / Lucy Daniels ; [ford. Rét Viktória]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Barátaink, az állatok ; ; 2.)
Ill. McNicolas, Shelagh. - Ifjúsági regény
ISBN 963-228-291-4 fűzött : 595,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905575]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2002.
Deforges, Régine
La bicyclette bleue (magyar)
   A kék bicikli : regény / Régine Deforges ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-410-5 kötött : 1650,- Ft
840-31=945.11
[AN 905394]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2002.
   Gondolatok a beszédről : aforizmák, szállóigék, közmondások / összeáll. és sajtó alá rend. Subosits István ; [közread. a] Démoszthenész Egyesület. - [Budapest] : Démoszthenész Egyes., 1999. - [72] p. ; 21 cm
ISBN 963-03-9922-9 * fűzött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 316.77 *** 800.1
[AN 414226]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2002.
Hassel, Sven
Gestapo (magyar)
   Gestapo / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, [2001]. - 303 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9073-87-3 kötött : 1690,- Ft
820-31=945.11
[AN 904855]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2002.
Hassel, Sven
The legion of the damned (magyar)
   Kárhozottak légiója / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, [2001]. - 354 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-161-9 kötött : 1690,- Ft
820-31=945.11
[AN 904851]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2002.
Hassel, Sven
S.S. general (magyar)
   SS tábornok / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, [2001]. - 292 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-038-8 kötött : 1690,- Ft
820-31=945.11
[AN 904858]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2002.
Hesse, Hermann
Demian (magyar)
   Demian : Emil Sinclair ifjúságának története / Hermann Hesse ; [magyar szöveg Pavlov Anna és Téri Sándor]. - Budapest : Tericum, [2001]. - 191 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-8453-15-X kötött : 1570,- Ft
830-31=945.11
[AN 905565]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2002.
Kästner, Erich
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier ... rajz.]. - Budapest : Holnap, 2001, cop. 1970. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-346-195-2 kötött : 1500,- Ft
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 905080]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2002.
Koontz, Dean R.
Dark rivers of the heart (magyar)
   A szív sötét folyói / Dean R. Koontz ; [ford. Süle Gábor]. - Budapest : Animus, 2001, cop. 1999. - 735 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9307-21-1 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 904070]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2002.
Kraft, Jim
Garfield and the beast in the basement (magyar)
   Garfield és a pincerém / Jim Davis [ötlete alapján] írta Jim Kraft ; ... ill. Mike Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Adoc-Semic, [2001]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9233-27-7 fűzött : 485,- Ft
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 905587]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2002.
Marie de France
Les lais (magyar)
   Tizenkét szerelmes rege / Marie de France ; ford. Rajnavölgyi Géza ; [az előszót Szabics Imre írta]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 165 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 44.)
Oktatási segédanyag. - XII szerelmes rege (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9316-23-7 fűzött : 1717,- Ft
840-13=945.11
[AN 905081]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2002.
Martialis, Marcus Valerius
   Válogatott epigrammák = Electa epigrammata / Martialis ; [... ford. Adamik Tamás et al.] ; [a latin és a magyar szövegeket vál., szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Adamik Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 248 p. ; 21 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
ISBN 963-547-532-2 kötött : 2180,- Ft
871-193.2.02=945.11
[AN 905127]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2002.
Matton, Sylvie
Moi, la putain de Rembrandt (magyar)
   Én, Rembrandt lotyója / Sylvie Matton ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2001. - 232 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7031-8 fűzött : 1200,- Ft
840-31=945.11
[AN 905050]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2002.
McEwan, Ian
The daydreamer (magyar)
   A képzelgő / Ian McEwan ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Scolar, 2001. - 143 p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9193-59-3 fűzött : 1380,- Ft
820-32=945.11
[AN 905623]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2002.
Michael, Judith
Private affairs (magyar)
   Féltett titkok / Judith Michael ; [ford. Alföldi Zsófia]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2001. - 505 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-936-806-7 kötött : 1750,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 904866]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2002.
Milne, Alan Alexander
Once on a time (magyar)
   Holnemvolt / A. A. Milne ; Sajdik Ferenc ill. ; [ford. és szerk. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Holnap, 2001. - 214, [4] p. : ill. ; 23 cm
Meseregény
ISBN 963-346-469-2 kötött : 1790,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905248]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2002.
Min, Anchee
Red azalea (magyar)
   Vörös azalea : élet és szerelem Kínában / Anchee Min ; [ford. Burns Katalin]. - [Budapest] : Tiara, 2001. - 253 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-00-8085-0 kötött : 1792,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 905716]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2002.
   Olasz költők / [vál. és szerk. Lator László] ; [... ford. Bede Anna et al.]. - Budapest : Sziget, 2001. - 227, [9] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-8138-63-7 kötött : 1750,- Ft
850-14(082)=945.11
[AN 905046]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2002.
Poe, Edgar Allan
   Ismeretlen történetek = Unfamiliar stories / Edgar Allen Poe ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 265, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9227-86-2 kötött : 1400,- Ft
820-32(73)=945.11
[AN 904852]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2002.
Rushton, Rosie
Olivia (magyar)
   Olivia / Rosie Rushton ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, 2001. - 168, [3] p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-338-5 fűzött : 1290,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 904814]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2002.
Rushton, Rosie
Poppy (magyar)
   Poppy / Rosie Rushton ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, 2001. - 160, [3] p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-339-3 fűzött : 1290,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 904813]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2002.
Salvatore, R. A.
The crystal shard (magyar)
   Kristályszilánk : [a Kristályszilánk-trilógia első kötete] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Szeged] : Szukits, [2001]. - 287 p. ; 20 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9393-59-2 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 905093]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2002.
Salvatore, R. A.
The sword of Bedwyr (magyar)
   Bedwyr kardja / R. A. Salvatore ; [ford. Békési József]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 263 p. ; 20 cm
Regény. - The crimson shadow (keretcím)
ISBN 963-9344-39-7 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 905089]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2002.
Segal, Erich
Doctors (magyar)
   Orvosok / Erich Segal ; [ford. Oros Paulina]. - Budapest : Auktor, [2001], cop. 1994. - 653 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-7780-77-7 kötött : 2400,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 904771]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2002.
Seneca, Lucius Annaeus
De ira (latin, magyar)
   A haragról : Novatusnak = De ira : ad Novatum / Lucius Annaeus Seneca ; [ford. Kovács Mihály] ; [az előszót írta és a szöveget gond. Dörömbözi János]. - [Budapest] : General Press, [2001]. - 250 p. ; 19 cm. - (Ókori klasszikusok sorozat, ISSN 1587-7906)
ISBN 963-9282-96-0 * velúr : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-7666-06-0)
871-96.02=945.11 *** 1(37)Seneca,_L.A.
[AN 905758]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2002.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Rémségek cirkusza. - 2001. - 246 p. - (Vámpír könyvek ; ; 1.)
ISBN 963-11-7635-5 kötött : 1490,- Ft
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 905203] MARC

ANSEL
UTF-8687 /2002.
Sienkiewicz, Henryk
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis : regény / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Mészáros István]. - Budapest : Európa, 2001. - 628 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7037-7 kötött : 2900,- Ft
884-311.6=945.11
[AN 905626]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2002.
Singh, Darshan
Love at every step (magyar)
   Szeretet minden lépésnél : elgondolásom a költészetről / Darshan Singh ; [ford. Vanczák Attila, Vanczákné Kocsis Judit] ; [... kiad. Sawan Kirpal Ruhani Mission Magyarországi Közössége]. - [Budapest] : Sawan Kirpal Ruhani Mission Mo. Közössége, [1999]. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2400-4 fűzött : ár nélkül
891.433-14=945.11 *** 891.433(092)Singh,_D.
[AN 415693]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2002.
Tolkien, John Ronald Reuel
Roverandom (magyar)
   Kóborló és a varázsló / J. R. R. Tolkien ; [ford. Szántai Zsolt] ; [ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-9393-14-2 kötött : 1490,- Ft
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 905449]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2002.
Traven, B.
Das Totenschiff (magyar)
   Halálhajó : egy amerikai tengerész története / B. Traven ; [ford. Dormándi László]. - 10. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 278 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-09-4294-1 fűzött : 1600,- Ft
830-31(72)=945.11
[AN 904740]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2002.
Twain, Mark
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn / Mark Twain ; [ford. Koroknay István]. - Budapest : Ciceró, cop. 2001. - 307 p. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Ifjúsági regény. - Megj. "Huckleberry Finn kalandjai" címmel is
ISBN 963-539-327-X kötött : 1400,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 905627]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2002.
Twain, Mark
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Koroknay István]. - Budapest : Ciceró, cop. 2001. - 237 p. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-326-1 kötött : 1400,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 905624]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2002.
   Az út bölcsessége : az élet és az erény könyve / [vál. és ford. György Edit]. - Budapest : Kassák, 2001. - 111 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-64-1 kötött : 890,- Ft
82-84=945.11
[AN 905467]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2002.
Verne, Jules
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Gara László]. - Budapest : Holnap, 2001. - 375 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény. - Bennett, Leon metszetei után ill. Bokros Ferenc
ISBN 963-346-490-0 * kötött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-346-287-8)
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 905503]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2002.
Verne, Jules
Le pays des fourrures (magyar)
   A prémvadászok / Jules Verne ; [ford. György Ferenc] ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán] ; [a ... grafikákat Fabó Attila László kész.]. - Budapest : Unikornis, 2001. - 440 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei, ISBN 963-427-21 ; 49.)
ISBN 963-427-429-3 kötött : 3300,- Ft
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 905374]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2002.
Watanabe Zyuniti
Shitsurakuen (magyar)
   Japán szeretők / Junicsi Vatanabe ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2001. - 378 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-55-4 fűzött : 1580,- Ft
895.6-31=945.11
[AN 906610]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2002.
Wells, Herbert George
The history of Mr. Polly (magyar)
   Mr. Polly lázadása / H. G. Wells ; [ford. Gaál Andor]. - [Budapest] : General Press, [2001]. - 242 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
Regény
ISBN 963-9282-55-3 kötött : 1700,- Ft
820-31=945.11
[AN 904845]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2002.
Wodehouse, Pelham Grenville
Thank you, Jeeves! (magyar)
   Köszönöm, Jeeves! / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán] ; [... ill. Zsoldos Vera]. - Budapest : Ciceró, cop. 2001. - 302 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-539-342-3 fűzött : 1590,- Ft
820-311.5=945.11
[AN 905845]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2002.
Zweig, Stefan
Clarissa (magyar)
   Clarissa : regény / Stefan Zweig ; [ford. Beck Erzsébet]. - Budapest : K. u. K. K., [2001]. - 217, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9384-06-2 kötött : 1500,- Ft
830-31(436)=945.11
[AN 905520]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2002.
Zweig, Stefanie
Nirgendwo in Afrika (magyar)
   Hontalanul Afrikában : önéletrajzi regény / Stefanie Zweig ; [ford. Vitári Zsolt]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2001]. - 383 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-06-9 kötött : 1980,- Ft
Zweig, Stefanie
830-312.6=945.11
[AN 904923]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

701 /2002.
Acsai Roland
   Milyen évszak / Acsai Roland. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2001. - 70 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Versek
ISBN 963-9363-10-3 fűzött : 920,- Ft
894.511-14
[AN 905364]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2002.
Almásy Ferenc
   Fekete lyuk : másvilág, a nyitott világ / Almásy Ferenc. - [Budapest] : Kornétás, cop. 2001. - 160 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9353-08-6 fűzött : 990,- Ft
894.511-312.9
[AN 904824]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2002.
   Álomvarázs : fantasy kisregények és novellák : válogatás a Cherubion Könyvkiadó első 10 évéből. - [Debrecen] : Cherubion, 2001. - 509 p. : ill. ; 22 cm
A szerzők műveinek bibliográfiáival
ISBN 963-9346-33-0 kötött : 1698,- Ft
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9(082)
[AN 904779]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Az elvarázsolt egérkisasszony / Bálint Ágnes ; az illusztrációkat Reich Károly kész. - Budapest : Holnap, 2001. - 151, [2] p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-346-472-2 kötött : 1500,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 904738]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többsincs királyfi és más mesék / Benedek Elek. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001] : Dunaújvárosi Ny. - 316, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9265-56-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9265-22-X)
894.511-34(02.053.2) *** 398.21
[AN 904085]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2002.
Brown, Maria
   Aranyeső / Maria Brown. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 127 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 95.)
Regény
ISBN 963-9248-18-5 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 415587]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2002.
Bruckner, Sheila
   Tűzbe hullt a hó / Sheila Bruckner. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 94.)
Regény
ISBN 963-9248-17-7 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 415586]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2002.
Csukás István (1936-)
Művek (vál.)
   Csukás István nagy meséskönyve / Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Gesta, cop. 2001. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8229-69-1 kötött : 2480,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 905342]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2002.
Czegő Zoltán (1938-)
   Hetednap után / Czegő Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2001. - 159 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9292-28-1 fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 905615]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2002.
   Friss irodalmi húsok : 24 fiatal magyar író válogatott irodalmi falatkái / [szerk. és az utószót írta Cserna-Szabó András] ; [a rajzokat Serfőző Magdolna kész.] ; [a köt. szerzői Balogh Tamás et al.] ; [a bevezetőt Draveczky Balázs írta]. - Budapest : Pallas Stúdió, 2001. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9207-58-6 kötött : 1700,- Ft
894.511-822 *** 641.55(083.12)
[AN 905658]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2002.
Garden, Sarah
   Csillag születik / Sarah Garden. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 1999. - 124 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 92.)
Regény
ISBN 963-9248-10-X fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 415585]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2002.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Isten rabjai (német)
   Die Gefangenen Gottes / Géza Gárdonyi ; [aus dem Ungarischen von Terézia Jeszenkovits] ; [deutsche Bearb. von Hannelore Schmör]. - [Budapest] : Corvina, 2001. - 411 p. ; 21 cm
ISBN 963-13-4996-9 kötött : 2800,- Ft
894.511-31=30
[AN 904790]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2002.
Gégény István (1978-)
   Szeretve szeretni / Gégény István ; [Fáczán Dóri rajz.]. - 2. kiad. - Nyíregyháza : [Örökségünk], 2001. - 39 p. : ill. ; 17 cm
Versek
ISBN 963-86042-1-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85894-5-0)
894.511-14
[AN 904078]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2002.
Gérecz Attila (1929-1956)
   Így bocskorosan : egybegyűjtött versek és írások / Gérecz Attila. - Pomáz : Kráter, 2001. - 141, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9195-50-2 fűzött : 980,- Ft
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 82-14.02=945.11
[AN 905630]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2002.
Hajba Ferenc
   A lélek szikéi : orvosi sorsmetszetek / Hajba Ferenc. - [Budapest] : Medicina, 1999. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-241-822-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-243-1558)
894.511-43 *** 61(0:82-43)
[AN 415092]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2002.
Heltai Jenő (1871-1957)
   Humoreszkek / Heltai Jenő ; [... az előszót írta Fráter Zoltán]. - [Budapest] : Papirusz Book, [2000]-. - 19 cm. - (Heltai Jenő összegyűjtött művei, ISBN 963-85874-5-)
ISBN 963-9263-05-2 *
894.511-7
[AN 452348]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2001. - 176 p.
ISBN 963-9263-08-7 kötött : 1900,- Ft
894.511-7
[AN 905198] MARC

ANSEL
UTF-8717 /2002.
Jaczkó Ferenc
   Aki már csak álmában lát / Jaczkó Ferenc. - [Szákszend] : Magánkiad., 2001. - [6], 112 p. ; 21 cm
Visszaemlékezés. - Példányszám: 400
ISBN 963-640-984-6 fűzött : 1200,- Ft
Jaczkó Ferenc
894.511-94
[AN 800810]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2002.
Kabdebó Tamás (1934-)
   Danubius Danubia : folyamregény / Kabdebó Tamás ; [... Alexander Heksch, ... Jacob Alt ... metszetei díszítik]. - 2. kiad. - [Budapest] : Argumentum, 2001. - 813, [6] p. : ill. ; 24 cm
Tart.: Árapály ; Pezsdülés ; Forrás
ISBN 963-446-180-8 * kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-446-083-6)
894.511-31
[AN 904438]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2002.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   A rajongók / Kemény Zsigmond ; [a szöveget gond. és az utószót írta Stauder Mária]. - Budapest : Unikornis, 2001. - 401 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 89.)
Regény
ISBN 963-427-440-4 kötött : 3300,- Ft
894.511-31
[AN 905369]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2002.
Kertész Erzsébet (1909-)
   A lámpás hölgy : [Florence Nightingale élettörténete] / Kertész Erzsébet. - Budapest : Holnap, 2001. - 211 p. ; 22 cm
ISBN 963-346-470-6 kötött : 1500,- Ft
Nightingale, Florence
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 905077]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2002.
Kertész Erzsébet (1909-)
   Titkos házasság : [Mauks Ilona és Mikszáth Kálmán élettörténete] / Kertész Erzsébet. - Budapest : Holnap, 2001. - 312 p. ; 22 cm
ISBN 963-346-471-4 kötött : 1500,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona (1853-1926)
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 905736]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2002.
   A kis hableány és más mesék. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 116, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9330-37-X fűzött : 599,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 904251]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2002.
Kocsis Csaba (1959-)
   Kádár vitéz útja / Kocsis Csaba ; [ill. L. Ritók Nóra]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2001. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9145-20-3 fűzött : 900,- Ft
894.511-31
[AN 905507]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2002.
Kovács Dénes (1917-)
   Kétszemközt / Kovács Dénes. - Budapest : Szerző, 1999. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-446-1 * fűzött : 1280,- Ft (hibás ISBN 963-379-733-0)
894.511-94
[AN 414398]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2002.
László Mária (1950-)
   A jelen himnusza avagy Üzenet magunknak... / László Mária. - Szeged : Bába, 2001. - 124, [3] p. ; 20 cm. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607 ; 108.)
Versek
ISBN 963-9347-26-4 fűzött : 870,- Ft
894.511-14
[AN 905633]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2002.
Lovas Ágnes
   Gyerekcipőben avagy Gyerekek mondták / [írta és szerk. Rangáné Lovas Ágnes] ; Radván Simi rajz. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 158 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9394-27-0 kötött : 1999,- Ft
894.511-7
[AN 905634]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2002.
Lovas István (1945-)
   Jobbcsapott / Lovas István. - 3. kiad. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2000. - 371 p. ; 20 cm
Publicisztika
ISBN 963-9406-00-7 * fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9302-19-8)
894.511-92
[AN 904071]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2002.
Maison, Syndie
   Szembekötősdi / Syndie Maison. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 93.)
Regény
ISBN 963-9248-16-9 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 415905]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2002.
Makay Ida (1933-)
   Se fény, se kegyelem / Makay Ida. - Pécs : Jelenkor, 2001. - 99, [5] p. ; 20 cm. - (Élő irodalom,, ISSN 1217-6699)
Versek
ISBN 963-676-269-4 fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 905407]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka és három kisregény / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 292, [3] p. ; 19 cm
Tart.: A mészáros ; Eszter hagyatéka ; Déli szél ; Szívszerelem
ISBN 963-208-712-7 kötött : 1500,- Ft
894.511-31
[AN 907697]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2000. - 128 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-680-5 kötött : 1180,- Ft
894.511-31
[AN 903356]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 128 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-685-6 kötött : 1180,- Ft
894.511-31
[AN 903357]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Szabadulás / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 130 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-645-7 kötött : 980,- Ft
894.511-31
[AN 904065]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2002.
Miks Mária (1953-)
   Késésben / Miks Mária. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2001. - 99 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9145-17-3 fűzött : 700,- Ft
894.511-32
[AN 901315]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2002.
   Mit írjak az emlékkönyvekbe? / [összeáll. Vas-Kabdebó Ágnes]. - [Budapest] : Pacific 17, 1999. - [108] p. ; 21 cm
ISBN 963-577-277-7 fűzött : ár nélkül
894.511-193(082)
[AN 415900]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2002.
Molnár H. Lajos (1946-)
   A fehér vírus / Molnár H. Lajos. - [Szolnok] : Lektűr [!Magánkiad.], 2001. - 328 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-440-471-5 fűzött : 3333,- Ft
894.511-31(498)
[AN 905363]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2002.
Molnár H. Lajos (1946-)
   Volt egyszer egy udvar / Molnár H. Lajos ; [... az illusztrációkat Elekes Károly kész.]. - [Budapest] : Sierra Kft., [2001]. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-00-8753-7 * fűzött : 3333,- Ft
894.511-31(498)
[AN 905370]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2002.
Moré Ákos
   Viccek nagykönyve / [... vál. Moré Ákos]. - Budapest : Könyvkuckó, 2001. - 575 p. ; 21 cm
Borítócím: Nagy vicckönyv
ISBN 963-9077-34-8 fűzött : ár nélkül
894.511-845 *** 398.94
[AN 903305]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2002.
   Múltunkról, őseinkről : Lajosmizse város oktatási és közművelődési intézményeinek millenniumi ifjúsági kiadványa / [szerk. Szabóné Mizsei Júlia és Imre Lajos] ; [... kiad. Lajosmizse Város Önkormányzata]. - Lajosmizse : Önkormányzat, 2000. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-03-9852-4 * fűzött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 908.439-2Lajosmizse
[AN 413772]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2002.
Nemere István (1944-)
   Gyémántszív : [szerelmes regény] / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2001. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-186-1 fűzött : 575,- Ft
894.511-312.5
[AN 904875]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2002.
Ocsovszky László (1943-)
   Anyám, hazám : kettős kopjafa alatt / Ocsovszky László. - Hódmezővásárhely : Szerző, 1999. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-239-6 fűzött : ár nélkül
894.511-43 *** 894.511-14
[AN 411873]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2002.
Salina, Susan
   Fénymarék, Drakónia boszorkánya : regény a Káosz Világán / Susan Salina. - [Debrecen] : Cherubion, 2001. - 282 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 85.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-34-9 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.9
[AN 905193]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2002.
Shelfield, Betty
   Emlékek fogságában / Betty Shelfield. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 1999. - 125 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 93.)
Regény
ISBN 963-9248-08-8 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 415588]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2002.
Stone, Amanda
   Soha ne add fel! / Amanda Stone. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 123 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 94.)
Regény
ISBN 963-9248-14-2 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 415907]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2002.
Suba Ágoston, J. (1930-)
   Az én 70 évem, 1930-2000 / J. Suba Ágoston. - Budapest : Hungarovox, 2001. - 235 p., [4] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9292-34-6 fűzött : 1400,- Ft
Suba Ágoston, J. (1930-)
894.511-94
[AN 905677]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2002.
Szabó Kata
   Manó mesék / Szabó Kata ; Dobay Orsolya illusztrációival. - [Budapest] : Pallas Stúdió, 2001. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9207-57-8 kötött : 1400,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 905663]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2002.
Szalay Károly (1929-)
   Fancsaliságok / Szalay Károly. - Budapest : Hét Krajcár, 2001. - 136 p. ; 20 cm
Sándor György előszavával. - Publicisztikai írások
ISBN 963-8250-64-X fűzött : 980,- Ft
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 905164]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2002.
   Szeress engem, Istenem : versek a magyar irodalomból / [vál. és szerk. L. Dala Mária, Lothringer Miklós, ifj. Somogyváry Gyula]. - Budapest : Auktor, cop. 2001. - 64 p. ; 18 cm
ISBN 963-7780-78-5 velúr : 1200,- Ft
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 905149]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2002.
Szijártó István (1942-)
   Lehetőségeink : cikkek, előadások 1992-1998 / Szijártó István. - Balatonboglár : [Balaton Akad.], 1999. - 194 p. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 11.)
ISBN 963-8365-45-5 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 415933]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2002.
Szőnyei Gyula
   Későn jött boldogság / Szőnyei Gyula. - 3. bőv. kiad. - [Miskolc] : Szőnyei Gy., [2001]. - 245 p. : ill. ; 21 cm
Színmű. - Rakovszky József tanulmányával
ISBN 963-440-367-0 kötött : ár nélkül
894.511-2 *** 894.511-92
[AN 903348]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2002.
Tamás Ferenc (1956-)
   Mintha kő volna / Tamás Ferenc. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2001. - 101 p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Versek
ISBN 963-9363-09-X fűzött : 920,- Ft
894.511-14
[AN 905355]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2002.
Térey János (1970-)
   Paulus / Térey János. - Budapest : Palatinus, 2001. - 315 p. : ill. ; 20 cm
Verses regény
ISBN 963-9380-07-5 kötött : 2600,- Ft
894.511-13
[AN 905453]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2002.
Tóth Kálmán
   Az utolsó parancsig / Tóth Kálmán ; [az illusztrációkat a szerző kész.]. - Pápa : ifj. Tóth K., 1999. - 118 p. : ill. ; 21 cm
Dokumentumregény
ISBN 963-640-248-5 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 415663]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2002.
Trunkó Barnabás (1948-)
   Kész kabaré! / Trunkó Barnabás ; [vál. és szerk. Labányi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, cop. 2001. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 963-539-344-X fűzött : 1290,- Ft
894.511-7
[AN 905486]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2002.
Varga Lajos (1932-)
   Az elégedetlenség jogán / Varga Lajos. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 1999. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 963-9145-10-6 fűzött : 500,- Ft
894.511-92
[AN 410046]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2002.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Újabb pokoli történetek / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 349 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-079-4 kötött : 1999,- Ft
894.511-92
[AN 905420]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2002.
Wass Albert (1908-1998)
   A funtineli boszorkány / Wass Albert. - Pomáz : Kráter, 2001. - 3 db ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9195-55-3 fűzött : 3500,- Ft
894.511-31(498)
[AN 905856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az urszubeli leány. - 230 p. - (Wass Albert életműve, ISBN 963-9195-3 ; 11.)
ISBN 963-9195-56-1
894.511-31(498)
[AN 905857] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kunyhó a Komárnyikon. - 341 p. - (Wass Albert életműve, ISBN 963-9195-3 ; 12.)
ISBN 963-9195-57-X
894.511-31(498)
[AN 905860] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A funtineli boszorkány. - 211 p. - (Wass Albert életműve, ISBN 963-9195-3 ; 13.)
ISBN 963-9195-58-8
894.511-31(498)
[AN 905861] MARC

ANSEL
UTF-8758 /2002.
Zsankó József
   Rózsák a létben / [Zsankó József]. - Budapest : Alterra, 2000. - 107 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9032-93-X fűzött : 925,- Ft
894.511-14
[AN 414408]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

759 /2002.
   Ali Baba és a negyven rabló / [... szöveg és ill. A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Szabóné Győrfi Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világszép mesék, ISSN 1586-5088)
A ford. az "Ali Baba and the 40 thieves" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9305-79-0 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 904918]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2002.
Disney, Walt
Memorable days in the Hundred Acre Wood (magyar)
   Emlékezetes napok a Százholdas Pagonyban / Walt Disney ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: Szegény kicsi Malacka ; Micimackó palacsintapartija ; Tigris tornya ; Füles karosszéke ; Zsebibaba megszökik ; Nyuszi rizsföldje
ISBN 963-627-661-7 kötött : 2145,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905419]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2002.
   Fekete Szépség / [... szöveg és ill. A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Törőné Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világszép mesék, ISSN 1586-5088)
A ford. a "Black Beauty" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9305-80-4 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 904983]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2002.
De kleine zeemeermin (magyar)
   A kis hableány / [... szöveg és ill. A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Kopházi Erzsébet]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világszép mesék, ISSN 1586-5088)
ISBN 963-9305-78-2 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 904989]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2002.
Nordqvist, Sven
Tuppens minut (magyar)
   Ki az úr a háznál? / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - [Budapest] : General Press, [2001]. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9282-31-6 kötött : 1500,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905441]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2002.
   Óz, a nagy varázsló / [... szöveg és ill. A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Törőné Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világszép mesék, ISSN 1586-5088)
A ford. a "The wizard of Oz" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9305-81-2 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 904907]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Hull a pelyhes fehér hó.. / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-48-1 kötött : 390,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905353]
MARC

ANSEL
UTF-8