Veszprémi Történelmi Tár

ISMERTETŐÜdvözlet az Olvasónak!

Évkönyv vagy folyóirat? Ez a kérdés, ha ezt a múzeumi kiadványt a kezébe veszi az olvasó. Nem könnyu válaszolni rá. A kérdés nem is annyira jogos, hiszen múzeumi évkönyvünk az alapveto formai követelménynek nem tesz eleget. Ti. nem jelenik meg évek óta rendszeresen, csak kihagyásokkal. Folyóiratnak is jóindulattal nevezheto, mert periodicitása, tartalma, formája, ára nem teljesen felel meg a folyóiratról alkotott elképzeléseknek.

Úgy fogalmaznék inkább: olyan múzeumi évkönyv, amely átalakulóban van, hogy múzeumi tudományos folyóirat legyen belole. Miért van erre szükség? - kérdezhetjük újra, s a válasz most sokkal könnyebb mint elozoleg. Nem hiheto, hogy a társadalmi változások éppen a múzeum-ügyet hagynák érintetlenül. Nagyon sok területe van munkánknak,amelyben szakítanunk kell a több évtizedes s mára már konzerválódott hagyományokkal. Véleményem szerint ilyen a múzeumi évkönyv is.

Ennek története egyidos a magyar múzeumokkal. Kezdetben csak éves jelentéseket tartalmazott a múzeumot fenntartó társaság, egyesület munkájáról, a tárgyak gyarapodásáról. Késobb megjelentek a tudományos publikációk benne, majd végül megfordult a sorrend s az éves jelentés csak egy rövidke fejezet lett a szakmai tanulmányok mellett.. Senki nem vitatja, hogy a magyar tudomány számára lényeges, fontos közlemények jelennek meg a múzeumok évkönyveiben, kiadványaiban.

Csak azt sem tudni pontosan, hogy felhasználja ezeket valaki valahol. (Egy hivatkozási index vizsgálat igen lehangoló eredményt hozhatna.) Egyfelol tehát van egy bizonyta-lan felhasználó réteg. Másfelol pedig van egy lehetséges olvasói réteg (diákok, honismereti lokálpatrióták stb.) akik nem jutnak hozzá, mert idoközben ezek az évkönyvek több-kilósra duzzadtak és áruk is mértéktelenül megugrott. (S még így is csak töredéke a bekerülési költségeknek).

Mi hát a kiút? Mi itt Veszprémben megpróbálkozunk egy lehetséges változattal. Évente kétszer megjeleno tudományos idényü múzeumi folyóiratot jelentetünk meg, amely tartalmában, apparátusában követi az évkönyvek legjobb hagyományait. Ugyanekkor belso szerkezetében, terjedelmében, kiállításában inkább hasonlít egy modern folyóirathoz. (Nem szólva az áráról, amely így talán vonzóbb lesz az érdeklodoknek. Ha ugyan vonzó egy ár egyáltalán...)

Így ajánljuk hát az Olvasó szíves figyelmébe a Veszprémi Történelmi Tár elso számát. Kövesse figyelemmel a megyei múzeumokban folyó tudományos tevékenység ilyen formában is megjeleno eredményeit. Olvassa jó szívvel az írásokat s reméljük megérti alapveto szándékunkat: tudásunk minden eszközével szolgálni a megye, az ország múltjának feltárását, közreadását akkor is, amikor ehhez sajnos, nem a legjobbak a feltételek.

Dr. Praznovszky Mihály