←Vissza


CIRKUSZI AKROBATIKA
Alapkutatási és szakmódszertani periodika

ECA-GCD-határozat – A cirkusz: kultúra*

 

A cirkuszok és cirkuszbarátok követelik, hogy a cirkuszt ismerjék el kulturális értéknek. A 2008 március 2-i együttes ülésen az Európai Cirkuszszövetség (Europian Circus Assosiation) és a Német Cirkuszbarátok Társasága (German Fans’ Association) közösen intézett követelést a Szövetségi Kormányhoz.

 

A cirkusz része az európai kultúrának

 

Az EU Parlament már három évvel ezelőtt megfogalmazta a cirkusszal kapcsolatos állásfoglalását: „Az EU Parlament

1.) felhívja a bizottságot, tegyen konkrét lépéseket annak érdekében, hogy a cirkuszt az európai kultúra részeként ismerjék el;

2.) felkéri azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, ismerjék el, hogy a cirkusz az európai kultúra részét képezi.” (P6_TA(2005)0386) 

Az ECA és a GCD felszólítja a Szövetségi Kormányt, teljes mértékben tegyen eleget az EU Parlament határozatának Németországban is. Különösen Németországban, ahol a cirkusznak, mint a szórakozás egyik legnépszerűbb formájának évszázadokra visszanyúló hagyománya van. Az utazó cirkuszok naponta látogatók ezreit vonzzák sátrukba az akrobaták, bohócok és állatszámok előadásaival. Érthető okokból, hiszen napjainkban a cirkusz az egyetlen olyan szórakozás, amely az egész családnak szól.

Az ECA és a GCD a cirkusz valamennyi válfaját az európai örökség részének tekinti, de különösképpen az állatokkal dolgozó cirkuszokat. Ezt a mozzanatot kifejezetten támogatja az EU Parlament, kijelentvén: „kívánatos, hogy az európai kultúra részeként ismerjék el a klasszikus cirkuszt, beleértve az állatidomítást.”

 

Igent mondunk az állatszámokkal működő cirkuszra

 

Németország élen jár a cirkuszi állatok körülményeinek optimalizálásában. Az Élelmezési, Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium már 1990-ben szakértői bizottságot állított fel, hogy irányvonalat dolgozzanak ki a cirkuszokban és hasonló intézményeknél alkalmazott állatok tartásáról, idomításáról és hasznosításáról. Ennek alapján biztosított, hogy a cirkuszok csak olyan állatokat tarthatnak, melyek rendszeresen dolgoznak a porondon. Minden állatfajra vonatkozóan pontos előírások rendelkeznek a tartási, szállítási, élelmezési, klimatikus és idomítási követelmények minimumáról. Ha a szabályozást betartják, amit az állategészségügyi hatóságok rendszeresen ellenőriznek, a cirkuszban a közönség nyugodtan élvezheti az ember és állat közötti szoros kapcsolatot, csodálhatja az állatok természetes képességeit, és ténylegesen közel kerülhet hozzájuk, gyakran az életben első alkalomként.

Ezért az ECA és a GCD felkéri a Szövetségi Kormányt, hogy ismerje el a cirkusz minden válfaját, különösen pedig az állatidomítást is alkalmazó klasszikus cirkuszt a német kultúra részének, és ennek megfelelően támogassa.

München, 2008. március 2.

 

Urs Pilz                                                                     Helmut Grosscurth

elnök                                                                         elnök

Európai Cirkuszszövetség                                        Német Cirkuszbarátok Társasága

 

 * Az angol nyelvű közlemény a Planet Circus No. 1/2008. számában jelent meg (13. o.)