Az ünnephez illő méltósággal

Visszatekintés a székelység megpróbáltatásaira

 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Nosztalgia Klubja március 31-én Tavaszi szőttes címmel népzenei délutánt rendezett szövetségünk székházának Hermina termében. Ezen Fábián Éva mesemondó, népdalénekes és Ferenczi István tagtársunk lépett fel.

Bereczkné Bihari Erzsébet, a klub vezetője köszöntötte a megjelenteket. Ezután Bereznainé Nagy Ilona mondta el Szabó Lőrinc Nyitnikék című költeményét, majd e sorok írója a bukovinai székelyek küzdelmes életéről beszélt.

A székelység Erdély keleti részében zárt tömbben élt. Az árpádházi királyok óta határőrként védték az ország keleti határait. Jogaikat, szabadságukat a hatalmaskodó osztrák katonatisztek megszüntetni igyekeztek. A székelyek védelmezték ősi kiváltságaikat, ezért 1764. január 7-ére virradóra Mádéfalván az osztrák katonaság mintegy 400 székely lakost végzett ki. Ezután e településről és környékéről közel négyezer székely menekült ki Moldvába. Mária Terézia királynő a zűrzavaros erdélyi helyzet rendezésével Hadik Andrást (1710–1790), a kiváló hadvezért bízta meg. A menekültek az ő támogatásával települtek le a Moldvától északra lévő Bukovinába, s ott a következő öt magyar falut hozták létre: Istensegíts, Fogadjisten, Józseffalva, Hadikfalva, Andrásfalva. A két utolsó település a Hadik András iránti tiszteletből kapta a nevét. E falvak nemcsak anyagiakban, hanem lélekszámukat illetően is gyarapodtak.

Száz év alatt megháromszorozódott e falvak lakossága. Ezért örömmel vették, hogy hazatelepülhetnek Magyarországra, az Al-Dunához, a folyó szabályozásának munkálataihoz. Ott 1883. tavaszán a Belgrádtól keletre lévő Pancsova mellett három bukovinai székelyfalu jött létre: Székelykeve, Sándoregyháza, Hertelendyfalva. Az „ígéret földjének” mondott helyen eleinte nagyon nehéz volt a mintegy négyezer letelepült új lakosnak az élete. Sokan közülük követték azokat, akik továbbmentek Brazíliába vagy Kanadába. Az 1990-es évekre az al-dunai székelyek száma körülbelül 15000-re nőtt.

1941-ben a Magyarországhoz csatolt bácskai területeken mintegy 15000 bukovinai székelyt telepítettek le a szerbek addigi lakóhelyére. De a letelepítettek nem örülhettek sokáig az új hazának. 1944. október 11-ig menekülniük kellett a bácskai székelyeknek, mert aki e dátum után ott maradt, az áldozatul esett a szerbek bosszújának. Így október közepétől kezdve a menekülők Bajától egészen Győrig az egész Dunántúlon szétszóródtak. És voltak, akik követték az elődeiket Brazíliába vagy Kanadába.

Egy személyes emléket idézek fel 1944 októberéből: akkor, kilencéves koromban édesapámmal mentünk a szőlőbe az akkori Hercegfalván. Az országút mentén a szederfák alatt álló, leponyvázott kocsikat megpillantva kérdeztem apámat: hová mennek azok az emberek, talán a vásárba? Mire ő szomorúan felelt: nem, kisfiam, menekülnek a háború elől, mert kiüldözték őket az otthonaikból.

A menekülők közül azokat, akik országunkban maradtak, a Németországba kiüldözött svábok házaiba telepítették le. Főként Tolna és Baranya megyében. Az 1970-es években sokan felköltöztek közülük a fővárosba és Érdre, ahol kb. 200 székely család telepedett le. Köztük a legismertebb népdalgyűjtő, mesemondó, népdalénekes, író, előadó: Kóka Rozália.

Fábián Éva szülei még Bukovinából kerültek Bácskába. Onnan a Tolna megyei Györe faluban találtak új otthonra. Fábián Éva ebben a faluban nevelkedett. Szekszárdon a Garay János Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában érettségizett és szerzett óvónői oklevelet. 10 éven át dolgozott óvónőként Budapesten. Egy 21 éves fia van. Különböző népzenei együttesekben lép fel. Számos óvodában és általános iskolában mond mesét és népdalokat énekel. Közben tanári diplomát is szerzett. Nyolc éve tanít az Óbudai Népzenei Iskolában.

Ferenczi István 1972-ben született. Mártély községben nevelkedett Edit nevű ikertestvérével. Mindketten a budapesti Vakok Iskoláját végezték el. Mindketten telefonalközpont-kezelőként dolgoznak. István munka után az Óbudai Népzenei Iskolában különböző népi hangszereken (duda, furulya, tekerőlant) tanult meg játszani.

A népzenei délután műsorának kezdetén István tagtársunk az utolsó élő, hagyományőrző pásztor dudás, a Tereske községben lakó 88 éves Pál István bácsi dalaiból játszott dudán egy csokorra valót.

Ezután Fábián Éva a 15 éve minden nyáron megrendezett népzenei táborokról beszélt. Ezeken hét év óta Ferenczi István is mindig jelen van. És jelen vannak az olyan még élő, hagyományőrző hangszerkészítők is, mint a már említett Pál István bácsi vagy a 91. évében járó Badacsonyi Lajos bácsi.

E táborokban sok értékes anyagot tudnak még átadni nekünk. Éva ezúttal Berze Nagy János gyűjteményéből mondott el egy mesét, majd népdalokat énekelt, az egyiket István furulyakíséretével. István egy dalcsokrot is játszott azon a furulyán, amelyet Pál István bácsi készített a számára. Badacsonyi Lajos bácsi dalaiból is hallhattunk. Ő ma is jó egészségben él Zalavég községben, abban a házban, amelyben egykor a híres betyár, Sobri Jóska lakott. Ezután Fábián Éva a Seregélytánc című mesét mondta el. E mesét a szépséges székely nyelv és a magyar irodalmi nyelvezet ötvözetében, csodálatos megformálásban, kiválóan elevenítette meg. István az egykor Szentesen élt tekerőlantos, Szenyéri Dániel dalaiból játszott el néhányat. Zárásként Fábián Éva egy szépséges húsvéti bukovinai székely dalt énekelt el az ünnephez illő méltósággal.

 

 Lak István