Magyar Film

ISMERTETŐFeladatunk

A FILM kulturális és gazdasági értéke ma már nagyjelentőségű a művelt államok életében. Nemzeti hivatást tölt be országhatárokon innen és túl, sőt fontos szerepet játszik az általános emberi kultúra haladásában az egész világon. F1eladatát azonban csak méltó eszközökkel teljesítheti, mert amilyen óriási a jelentősége a haladásban, olyan mérhetetlen károkat okozhat a rombolásban is.

A keresztény Magyarország jobb jövőjéért és a magyar igazság diadaláért folytatott nehéz küzdelemben a magyar filmre is feladatok várnak. A magyar kormány a Színművészeti ás Filmművészeti Kamara életrehívásával kívánt szilárd alapot teremteni a nemzeti feladatok megvalósítására hivatott keresztény magyar filmszakma kifejlődéséhez. A célkitűzésből következik, hogy a Kamara nemcsak a munkalehetőséget biztosítja azoknak, akiket felvettek, a kívülmaradottakkal szemben, hanem kötetezettségeket is jelent. Jelenti azt, hogy a jövőben a magyar film minden munkatársa egységes munkával, vállvetve vegyen részt a keresztény nemzeti összefogásban a magyar filmre váró feladatok sikeres megoldásáért.

A tervszerű együttműködést csak a célok helyes ismerete és a célravezető közös munka megfelelő irányítása biztosíthatja.

A Kamara filmművészeti főosztálya és a film szerteágazó területein dolgozók nagy tábora között az állandó összeköttetés fenntartásában elsőrangú szerep jut a hírszolgálatnak. Ezért határozta el a Kamara a hetenként megjelenő MAGYAR FILM kiadását.

A MAGYAR FILM feladatát ennélfogva elsősorban abban tartjuk, hogy tudassa a kamarai tagokkal, valamint a filmhez közelállókkal a filmművészeti főosztály célkitűzéseit és határozatait, számoljon be a filmművészeti főosztály működéséről, továbbá ismertesse a Kamarán kívül dolgozó mozisok törekvéseit és híreit. Ezenfelül helyet kell kapnia a MAGYAR FILM-ben minden szakmát érdeklő általános jelentőségű bel- és külföldi filmművészeti, gazdasági és technikai kérdésnek. Kötelességét végül csak akkor teljesíti megfelelően a MAGYAR FILM, ha hírszolgálatát kiegészíti a jövő fejlődésére, vonatkozó következtetésekkel, irányelvekkel és célkitűzésekkel. Tennie kell ezt minden egyéni törekvés, vagy egyes csoportok szempontjain felülemelkedve, az egész szakma helyesen felfogott érdekében, nemzeti céloktól vezéreltetve.

Sokirányú, szétágazó működésünket egységes alapelvként a nemzeti szellem és a keresztény erkölcs feltétlen érvényrejuttatásának célja fogja össze.

Minden törekvésünkkel a keresztény nemzeti filmművészet egészséges és gyors fejlődését kívánjuk elősegíteni, mert meggyőződésünk szerint csak ezen az alapon várhatjuk a magyar filmtől, hogy a magyar megújhodásért és a magyar feltámadásért folytatott küzdelemben szellemi és gazdasági erejét eredményesen vesse latba.

Vezérelje a Gondviselés a magyar filmet a helyes úton feladatai sikeres megoldásához!

A MAGYAR FILM szerkesztősége.