A Mozgó Világ internetes változata. 2008 június. Harmincnegyedik évfolyam, hatodik szám

«Vissza

Tatár Sándor

Beszéljen! (És ne mellé!)

Asszonyom, Ön rám szabadította a boldogságot*.

Ne nézzen úgy, mint aki

mindent tud, és nagyon kérem, ne tegyen semmiféle

idegesítő apró mozdulatot a vállával;

tudom, hogy tudja, azért mondom, mert

Magában magától, úgy látszik, meg nem szólal

a lelkiismeret szava.

Most lehúz e hínár, igen, pontosan;

a felhők (ám legyen: ködfelhők) közül,

ahol pedig szárnyaska szamarammal

 

koslathatnék

én is.

Vége, vége; néma hattyúvá lőn

az én poézisom; egyetlen nyavalyás

verset nem írtam hetek óta,

ellenben gyermekünk mosolyától

[szemérmetlen vigyorától is!!!] egyre olvadozom,

 

mint a napon felejtett

Magnum.

Ha meg azt nézem, ahogy egymás mellett alszanak,

még (mondom, esetlen' próbálkozván

a distancírozással) a tyúkszememet is elfutja a pára.

Ezért hát azt kérdezném,

a legmélyebb tisztelet hangján, Asszonyom,

mit szándékozik tenni, hogy

ezekből a hinarakból sárkányeregető zsinór

legyen legalább, hogy megint ott fönt

kóvályoghassak; ha nem a szárnyas-patás-fűevő

horpaszát szorítva, hát legalább egy méretes

tollba kapaszkodva - nehogy már nélkülem

folyjék az égi poéta-kviddics?

Kérdem én, mit -

mielőtt elfog a tériszony az égi

csapongó nyargalászás (tollról-aláfityegés)

gondolatára is;

még mielőtt a puszta fölfelé-sandítástól,

a felhő-mustrától is

elkap a légszomj?!

Még mielőtt

 

 

Vers-stop

wünschenswert: Ver'stop(fung)

 

Csínján a versekkel, kollégák!

(Hohó! te is, Tatár! - Tudom, tudom.)

Tevének tű fokán vagy hegynek gomblyukon

könnyebb, mint költőnek, kit nem rettentnek példák!

 

Mert példa van, riasztó, csőstül - jámbor

lelkek, kik azt hiszik, amit csak laptopjuk terem,

a szóvirágok meg a mély-mély érzelem,

az mind vers, melyen zseni-bélyeg lángol.

 

Vagy nem hiszik, csak épp minket tesztelnek -

nyilvánosan prüszkölünk-e vajon?

Fércművet kipécézni még meddig lesz helyzet?

 

Hát ki akarja még, hogy giccsveszélytől óják?!

A múzsa fanyalog bár: „Ripacs szeladon!"

(De megvethet még bármily pásztojóját?)


* „...lágy, szőke és másfél mázsa..."

© Mozgó Világ 2006 | Tervezte a PEJK