Vissza

SZERZŐINK

Juhász Erika (Ph.D.) – tanszékvezető főiskolai docens, EKF és főiskolai docens, DE BTK

Maróti Andor (C.Sc.) – ny. főiskolai tanár, ELTE PPK

Éles Csaba (C.Sc. habil.) – tanszékvezető egyetemi docens, DE BTK

Francz Vilmos – ny. tanár, népművelő

Keresztesné Várhelyi Ilona – igazgató, Debreceni Irodalmi Múzeum

Győry Csaba – főiskolai docens, VJRKTF

Kerülő Judit (C.Sc.) – dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár, NyF GTFK

Farkas Éva – egyetemi tanársegéd, PTE FEEK

Földiák András – megbízott fejlesztési igazgató, Magyar Művelődési Intézet

Mező Ferenc (Ph.D.) – egyetemi adjunktus, DE BTK

T. Kiss Tamás (Ph.D.) – főiskolai tanár, SzTE JGyTFK

Kiss Gabriella (C.Sc.) – intézetigazgató egyetemi docens, DE BTK

Bolvári-Takács Gábor (Ph.D.) – tudományos főmunkatárs, MTF

Márkus Edina (Ph.D.) – főiskolai adjunktus, DE HPF