Vissza

JUHÁSZ ERIKA

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ A KONFERENCIA ÉS SZAKMAI TALÁLKOZÓ ANYAGÁBÓL KÉSZÜLT VÁLOGATÁSHOZ

A Szín folyóirat eme számát a kedves olvasók a Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó anyagainak válogatásaként vehetik kezébe.

A népművelő/közművelődési előadó/művelődési (és fel-nőttképzési) menedzser/ művelődésszervező/andragógia képzés hivatalos alapításának azt az 1956. szeptember 26-ai dokumentumot tekintjük, amelyben az akkori népművelésügyi miniszterhelyettes, Kende István megnyitotta a népművelő képzést. A Durkó Mátyás Konferencia ettől válik jubileumivá: 50 éve létezik, működik, folyamatos átalakulások viharában is talpon marad a képzésünk, amely ezóta egyetemi szakággá nőtte ki magát. A rendezvény évfordulói sorában már sajnos csak posztumusz évfordulóként jelenhet meg az alapító, Durkó Mátyás professzor úr születésének 80. évfordulója, mert ő hosszas betegség után 2005. márciusában távozott közülünk. A Konferencia egyben emléket kíván állítani az ő munkájának, tevékenységének, amelyet egész életében tudatosan, aprólékos precizitással és gondossággal végzett. Megköszönni már csak így tudjuk neki ezt a gigantikus munkát: rendezvények, kötetek, dokumentumok sorával, valamint azzal, hogy a képzést és szellemi örökségét fenntartjuk, őrizzük és továbbadjuk. Az ünnep hangja azonban még az általa kezdetben a Pedagógia Tanszék keretében induló, majd önállóvá fejlesztett tanszék 35. évfordulója alkalmából is szól. Köszönjük mindazoknak, akik megtisztelték a Debreceni Egyetemen zajló rendezvényt jelenlétükkel, és azoknak is, akik bár nem tudtak egyéb elfoglaltságuk miatt megjelenni, de lélekben együtt voltak velünk 2006. szeptember 26-27-én ezen a hármas ünnepen!

A rendezvény megnyitói, plenáris előadásai és visszaemlékezései, valamint a szekciók előadói sorában közel 80 jelenlegi és volt oktató, hallgató, szakember szólalt meg több mint 80 különböző témakörben. Ezen beszédek, előadások, visszaemlékezések mindegyikét egyetlen kötetben nem tudjuk megjelentetni, hanem várhatóan három kötetben találhatók meg ezek. A kötetek mindegyikében három fő témakörből válogatunk szemelvényeket, ahogyan a SZÍN folyóirat jelenlegi számában, mint a konferencia anyagainak elsőként megjelenő kötetében is.

A jelenlegi kötetben az első, jubileumi szakmai naphoz kapcsolódó tanulmányok körében az andragógiai képzés és a tanszék történetéből öt szemelvényt olvashatunk. A rendezvény keretében először átadásra került felnőttképzési és közművelődési szakmai elismerés, a Durkó Mátyás Emlékérem díjazottja, Maróti Andor professzor úr vállalkozott a szakképzésünk történeti vázlatának összefoglalására országos szemszögből. Ezúton is sok szeretettel gratulálunk Maróti professzor úrnak a kitüntetéséhez! A konferencián a Magyar Művelődési Intézet jóvoltából a résztvevők már megtekinthették, megvásárolták a magunk között csak Durkó Mátyás Emlékkönyvnek nevezett, Balipap Ferenc által a professzor úr emlékére szerkesztett kötetet. Ennek rövid áttekintését olvashatjuk Földiák András, az Magyar Művelődési Intézet fejlesztési igazgatója írásában. Az országos áttekintés és a kötetbemutató után jól illeszkedik a sorba a debreceni tanszék jelenlegi vezetőjének, Éles Csaba egyetemi docensnek az áttekintése a tanszék szellemi arculatáról az elmúlt 50 év tükrében. Ehhez akár kiegészítésként is felfoghatjuk a tanszék egykori oktatójának, Francz Vilmosnak a tanulmányát a tanszék gyakorlati hálózatáról (amely anyag előadásként sajnos a konferencián nem hangzott el, de örömmel helyeztük el ebben a kötetben), valamint Keresztesné Várhelyi Ilona egykori hallgató és később oktató visszaemlékezését a tanszék és a szak örömeiről és nehézségeiről.

A konferencia második, tudományos napján 11 szekcióban zajlott a szakmai munka. A szekciók két fő probléma köré csoportosultak: a felnőttképzés terén a történeti és elméleti kérdések, az andragógiai dokumentumok, valamint az andragógia módszerek és kompetenciák, a gyakorlati alkalmazások, dimenziók egyaránt helyet kaptak; a kulturális területen pedig történeti és elméleti kérdéskörök, a kultúraközvetítő eszközök és intézmények bemutatása, a kulturális menedzsment vonatkozásai, valamint a kultúra és társadalom jelenlegi összefüggései kerültek megvitatásra. A kötet további részében a szekciók előadásainak anyagaiból válogattunk a terjedelmi korlátok mentén négy-négy jellegzetes témakört.

A konferencia további anyagai a Debreceni Egyetem BTK Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének Acta Andragogiae et Culturae tanulmánykötete különszámaként jelennek meg. Kívánok minden kedves olvasónak hasznos szellemi barangolást a képzésünk 50., az alapító, Durkó Mátyás professzor úr születésének 80., és a debreceni tanszék önállóvá válásának 35. évfordulója alkalmából összeállított anyagok tanulmányozásához! Kívánom, hogy mind önmagunk, mind tanítványaink számára hasznos ismereteket leljünk benne mindannyian!

 

Debrecen, 2006. október 20.