Vissza

6. KÁRPÁT-MEDENCEI KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI CIVIL SZERVEZETEK FÓRUMA


A 6. Budakalászi Találkozó (Kárpát-medencei

Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil

Szervezetek Fórumának) Zárónyilatkozata

A 6. Budakalászi Találkozón résztvevő 125 – bosznia-her-cegovinai, cseh- és morvaországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai, ukrajnai, és magyarországi – civil szervezet képviselői, a 2006. június 16-18. között tartott tanácskozás eredményeként kinyilatkoztatják:

1. A 6. Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma megteremtette a feltételeit annak, hogy létrejöjjön és jogi státuszt nyerjen a Kárpát-medencei Kulturális Szövetség.

2. Az előző találkozón sürgettük a Kárpát-medence épített magyar örökség regiszterének elkészítését. Örömmel tapasztaltuk, hogy e tekintetben az illetékes kormányzati szervek és civil szervezetek kölcsönösen partnerekké váltak, és számos eredményt értek el.

3. Tapasztaljuk a támogatások rendszerének reformját. E tekintetben azonban félelmeink és aggodalmaink vannak. A Fórum résztvevői meghallgatták a MACISZESZ (Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége) nyílt levelét és annak tartalmát magukévá tették.

4. Mi, a Fórum résztvevői, akik valamennyien közművelődési szervezeteket képviselünk, azt tapasztaljuk, hogy a kultúrára egyre kevesebb pénz jut. Márpedig a nyelvet és az identitást csak az oktatás és a kultúra mentheti meg. Tehát a közművelődési tevékenységet, amely nem munka, hanem hivatás, nem szabad cserbenhagyni.

5. Annak érdekében, hogy minél hamarabb „saját lábunkra” tudjunk állni, minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy képezzük magunkat, elsajátítsuk azokat az ismerteket, amelyek szükségesek, hogy a mai világban eredményeket tudjunk elérni. Ezeknek a képzéseknek a megszervezéséhez és lebonyolításához támogatást kérünk minden formában.

6. Nagy örömünkre szolgál az ifjúság egyre növekvő szerepvállalása a munkában és a Fórumokon való részvételben egyaránt.

7. Történelmünk, helytörténetünk jobb megismerése érdekében szükségesnek érezzük, hogy az elkövetkező fórumokon egy-egy régió bemutathassa és megismertethesse értékeit.

8. Üdvözöljük az írott és elektronikus sajtó érdeklődését közös munkánk iránt.

9. Változatlanul ragaszkodunk az egységes magyar nemzethez való tartozás jogához, ezért felkérjük a mindenkori magyar kormányt, hogy mihamarabb találja meg a határon túli és határon belüli magyarokat egyformán megnyugtató, erre vonatkozó megoldást, megadva áttelepedés nélkül a magyar állampolgárságot.

Ismételten kérjük a magyar kormányt a határon túli magyarság autonómia törekvéseinek diplomáciai eszközökkel való hatékony támogatására, a területi, kulturális és személyi elvű autonómiaformák helyzetenkénti alkalmazásához.

10. A fórum résztvevőit 2004. december 5-e után is a magyar identitástudat megőrzése és erősítése; a magyar nemzeti érzés ápolása; a keresztény értékrend fokozottabb érvényesítésének elve vezérli.

Tisztelettel köszönetet mondunk a Fórum szervezőinek és támogatóinak a 6. mérföldkő elérésének lehetőségéért.

Budakalász, 2006. június 18.

A 6. Budakalászi Találkozó résztvevői