Vissza

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

 ellátásról és a közművelődésről szóló

1997. CXL. törvény módosítása

2005.


A törvény módosításának kezdeményezője: a Magyar Népművelők Egyesülete

 

Általános megállapítás

A hatályban lévő közművelődési törvény alapvetően jó, alapokat érintő változtatásokra nincs szükség, módosítások viszont elengedhetetlenek.

 

Mi indokolja a módosításokat?

A törvény hatályba lépése óta – 1997 – változott a közművelődés szervezeti rendszere és tevékenységszerkezete

Változott a jogi- és igazgatási környezet

Az Európai Uniós tagságunk a közművelődésben is szemléletváltást igényel

Felerősödtek a minőségi követelmények

A jelenleg hatályos törvényben hiányoznak a végrehajtás garanciái, esetleges szankciók

A törvény hatálybalépését követő módosítások negatívan befolyásolták a feltételrendszer alakulását

 

Mitől függ, hogy a törvényünket módosíthatjuk-e?

Sikerül-e a szakmán belül konszenzust kialakítani a módosításokkal kapcsolatban

Sikerül-e a könyvtáros, levéltáros, múzeumi szakmai szervezetekkel és a KKDSZ-szel konszenzust kialakítani a módosításokkal kapcsolatban

Sikerül-e a politikusoknál megfelelő lobbytevékenységet végezni, hogy az általunk javasoltakkal módosítsák a CXL. törvényt

 

A törvény módosításának folyamata:

A munkacsoport az első módosítási kört elvégezte

Szakmai viták (szegedi vándorgyűlés)

Szakmai egyeztetések az érintett szakmai érdekképviseleti szervezetekkel és a KKDSZ-szel

A törvény parlamenti módosítása (2006. vagy ?)

 

A hatályban lévő törvény tartalmi módosításai I.

A közművelődési intézmények nyilvántartásba vétele

Azon önkormányzatok nyilvántartásba vétele, amelyek közművelődési alapfeladatukat közösségi színtér biztosításával látják el

Feltételrendszer és tevékenységrendszer minimumának bevezetése, amelyet a törvény melléklete, vagy a törvény módosítását követően miniszteri rendelet határoz meg

A finanszírozás alapelvének megváltoztatása:

annak deklarálása, hogy a közművelődési feladatok ellátásában meghatározó a központi költségvetési hozzájárulás és a helyi önkormányzati támogatás

működjön a forrás-automatizmus (eredetileg elfogadott törvényszöveg) és ennek módozatai, pl. érdekeltségnövelő támogatás alapösszege, stb.

A közművelődési megállapodás alapján ellátott közművelődési tevékenység szakmai ellenőrzésének rendszerét kell kidolgozni

Az intézmények átszervezésével kapcsolatos minisztériumi nyilatkozatot szakfelügyeleti vizsgálat előzze meg

A közművelődési tanácsok megerősítése, partnerként kezelése

 

A hatályban lévő törvény tartalmi változtatásai II.

Tartalmi tevékenység

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, tájékoztatásának, tájékozódásának érdekérvényesítésének segítése

A megyei közművelődési szolgáltató és tanácsadó intézmények tevékenységi körének bővítése

kutatások végzése

együttműködés tudományos műhelyekkel, felsőoktatási intézményekkel

a képzési tevékenységük bővítése a közösségi tevékenységet szervezőkkel

a közművelődési információk feldolgozásával és nyilvánosságra hozatalával

 

A hatályban lévő törvény módosítása, megerősítésekkel, hangsúlyok áthelyezésével:

A közművelődés alapellátás, az állam és a helyi önkormányzat kötelező feladata

A közművelődési intézmény megerősítése oly módon, hogy a törvény szövegében első helyen az intézmény, második helyen a közösségi színtér szerepeljen 

A feltételes módú megfogalmazások helyett határozott cselekvések (pl. nyilváníthat helyett nyilvánít, javaslatot tehet helyett javaslatot tesz, stb.)

 

A hatályban lévő törvény módosítása pontosításokkal:

A törvény hatálya alá tartozó szervezetek, közösségek pontosabb megfogalmazása

A közművelődési tevékenységet ellátó szervezetek a valóságnak megfelelő megfogalmazása

Bizonyos szervezeteknek nyújtott prioritások megszüntetése, pl. népfőiskolák

A közművelődéssel foglalkozó helyi rendelet nevesítése – közművelődési rendelet

A helyi önkormányzat pénzügyi támogatását élvező közművelődési tevékenység pontosabb megfogalmazása

A helyi önkormányzatok közművelődéssel kapcsolatos döntéseinek nyilvánosságra hozatala

A megyei közművelődési, módszertani és tanácsadó központok és a Magyar Művelődési Intézet, Hagyományok Háza, országos szakmai szervezetek együttműködésének formai szabályozása

A Magyar Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza alapfeladatainak törvényben történő rögzítése

Az érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó rész szink-ronitása a 4/2004. NKÖM rendelettel (a felhasználási kör bővülése)

Annak pontosítása, hogy az állam is működtethet közművelődési intézményt, illetve közösségi színteret, pl. Hagyományok Háza

 

A hatályban lévő törvény első módosítási szövegében nem szereplő, de válaszra váró kérdések:

a helyi közművelődési tanácsokhoz hasonlóan szükség van-e országos közművelődési tanács létrehozatalára

harcoljunk-e az eredeti törvényben megfogalmazott finanszírozási alapelvek visszaállításáért – forrásautomatizmus, vagy gondoljunk át egy új finanszírozási filozófiát, amely az állami, önkormányzati hozzájárulás mellett egyéb eszközöket is bevon.

Néhány példa:

a használók adó-visszaigénylése

munkavállalói közművelődési csekk

életkori, lakóhelyi, egészségügyi, stb. esélyegyenlőség megteremtése érdekében alanyi jogon járó közművelődési normatíva

a szakképzési alaphoz hasonló művelődési alap létrehozása (a gazdálkodó szervezetek fizetnek be egy központi alapba, vagy közvetlenül is támogatják az intézményeket)

az állami önkormányzati intézmény a vállalkozástól, magánszemélytől átvett támogatás összegéig, közérdekű kötelezettségvállalásról igazolást adhasson ki

stb.

 

A törvénymódosítás előkészítésében résztvevők:

 

Borbáth Erika – Magyar Népművelők Egyesülete elnöke – Budapest

Brüll Edit – Budapesti Művelődési Központ igazgatóhelyettese Budapest

Hazag Mihály – BAZ Megyei Önkormányzat szakfőtanácsosa Miskolc

Kary József – Bartakovits Béla Művelődési Központ igazgatója Eger

Pál Miklósné – Békés Megyei Művelődési Központ igazgatóhelyettese Békéscsaba

Palásti Béla – József Attila Művelődési Központ igazgatója Dunakeszi

Szente Béla – Ifjúsági Ház és Általános Társaskör igazgatója Békéscsaba

Pál Miklósné