Vissza

KULTURÁLIS ÖSSZEFOGÁS

Kárpát-medencei Kulturális Szövetség (KKSZ) alakult tegnap a hatodik alkalommal Budakalászon nyolc országból összesereglett mintegy száz résztvevővel megrendezett Kárpát-me-dencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fórumán, melynek szervezői a Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Kollégium. A KKSZ elnökének Szabó Tibort választották, a HTMH volt elnökét, főtitkárnak Romhányi Andrást, az MMI tanácsosát, a Magyar Kollégium elnökét.

„Én – jelen pillanatban és akkor sem, amikor a HTMH elnöke voltam – nem tekintettem a rám bízott feladatot politikai tisztségnek, tehát képes vagyok civilként gondolkodni” – nyilatkozta az ÚMSZ-nek Szabó Tibor. Hozzátette, ezt azért hangsúlyozná, mert bizonyára fölmerül majd ez a kérdés. Kifejtette, azért vállalta el a KKSZ elnöki tisztségét, mert ez a most megalakult Kárpát-medencei civil szövetség ékes bizonyítéka annak, hogy a politikai megosztottság ellenére a magyar nemzeti közösségek képesek összefogni, egymás érdekében szót érteni.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke, Bodó Barna az ÚMSZ-nek kifejtette, hogy egy ilyen szövetség megalakításának a gondolata a rendszerváltozás óta jelen van, a kilencvenes évek elején közép-európai egyeztető fórumként indult egy ilyen műhely, amely ugyancsak azt tűzte ki célul, hogy a különféle országokban élő nemzetrészek közös fellépését valamilyen módon lehetővé tegye.

„A határokon átnyúló civil szerveződések léte természetes dolog – hangsúlyozta Bodó Barna –, hisz számos olyan civil szervezet van, amely világhálót alakított ki, így a KKSZ létrejötte teljesen beleillik abba a nemzetközi trendbe, amely a különböző értékek és érdekek megjelenítésére nemzetközi struktúrákat hoz létre.”

Hozzátette, másrészt teljesen megfelel annak a közösségi elvárásnak, amely a Kárpát-medencében működő több ezer magyar civil szervezet esetében jelentkezik, azoknak a közös kérdéseknek az egyeztetését illetően, amelyek stratégiára, illetve az együttműködés általános kérdéseire vonatkoznak.

A KKSZ-t nemcsak kisebbségi magyar civil szervezetek alapították meg tegnap, létrehozásában közreműködtek magyarországi civil szervezetek is, többek között a Koncz Gábor vezette Magyar Kultúra Alapítvány. A KKSZ székhelye Budapest, tagszervezeteinek tevékenysége kiterjed a Kárpát-medence országaira: Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Ausztria. A szövetség fő célja a magyar kulturális értékek őrzése, gyarapítása, bemutatása és elfogadtatása nemzetközi szinten, valamint tagszervezetei érdekvédelmének biztosítása.

Alapelvként határozták meg, hogy a szövetség a szabad egyesülés elvén alapuló politikamentes szerveződés, mely céljának tekinti a Kárpát-medencében élő népek harmonikus kapcsolatainak elősegítését, egymás kultúrájának megismerését, és az együttműködést ezen népek között.

Guther M. Ilona

(Új Magyar Szó 2006. június 19.)