Vissza

BÚCSÚ NÉMETH TAMÁSNÉTÓL, A TELEFONKÖZPONTOSTÓL


Meg kell szólalni, s mondani kell, hogy elment.

Nem csak azért, mert mint most értesültem róla, halálával intézetünk meg készül szüntetni a telefonközpontos rendszerű telefonálási gyakorlatot.

Automatával kerül majd kapcsolatba az intézményünket hívó személy. Így, ezzel nem csak Ildikótól, hanem egy szisztémától is búcsúzunk.

Nem lesz ott a központi vonal végén egy ember, aki intézetünkben mindenkit ismer, és mindenkiről tudja azt is, épp hol tartózkodik.

Halálával – mint intézmény –, ha csak telefonos gyakorlatunkban is, teszünk egy lépést az elszemélytelenedés irányában.

Egy emberrel kevesebbnek adunk munkát, s egy emberi hanggal kevesebb szólal meg, hogy felvilágosításokat adjon.

 

Ildikó vak volt, aki most – átmenetileg – a munkaposztján követte, szintén a nem látók közé tartozik. Közülük rendszeresen kerültek telefonközpontosnak. Nekik való állás volt. Látás híján finomabb volt a fülük, pontosabb a megérzésük, általában is, a vakok érzékenyebbek az átlagnál. (Észrevettem ezt az élete végén, öregen megvakuló Rácz Istvánon is - úgy emlékszem, az egykori sárospataki népfőiskolai tanár, később Finnországban élő művészeti fotós, Kalevala fordító is közös ismerősünk volt.)

Nem véletlen, hogy muzsikusok is szép számmal vannak a nem látók között, mint ahogy Ildikó férje is az volt, zongorista. A férje volt, míg el nem vált a feleségétől. Egy fiatalabb, ha jól tudom, egy szintén nem látó kedvéért. Ildikót – a nem igazán régi történés – nyilvánvalóan velejéig felkavarta, de mintha a látóknál fegyelmezettebb tudott volna maradni.

Szépen elmesélte a történéseket, mint aki már sokat megélt, és sok mindent ért. A nem látóknak minden bizonnyal van valami eredendő bölcsessége, ami segítette őt a túlélésben.

Eddig. 

 

Most meg kell szólalni, s el kell mondani, hogy elment.

Talán épp nekem, mert szerettük egymást.  

Ő egy a kultúrára éhes és fogékony lény volt, gyakorta találkoztunk egymással hangversenyen, irodalmi összejövetelen, az ország különböző pontjain. Még a Szigligeti Alkotóházban is összetalálkoztunk egyszer, s akkor jöttem rá, milyen sok barátja és ismerőse van, s hogy milyen sokan szeretik.

 

Ahogy azt a nem látókkal kell, meglátva őt azonnal mondtam neki, érthetően, hangosan a nevemet. Akkor ő kimondta a keresztnevemet, s rendre elkérdezte tőlem a nekem épp legfontosabb dolgokat.

Szerettem neki mondani a nevemet.

Közünk volt egymáshoz.

 

Hogy milyen verssel kell búcsúznom tőle, látnom kell őket. Verseket, köteteket veszek le a polcról, ez a keresés jó ürügy sok kötet kézbevételéhez, sok vers elolvasásához.

 

Vannak emberek, akik az embernek életükben-halálukban mindig csak a jót okozzák.

Nekem ilyen volt Németh Tamásné, Ildikó.

 

Legyen neki könnyű a föld!  

NAGY LÁSZLÓ

GLOSSZA, BOCSÁNATÉRT

Szilágyi Domokosnak

 

Megbocsáss költő te selyemhajú

te kemény akin hajszálrepedést

mikrohasadást sem okozhatott

a hó a hő az erkölcsi erózió

megbocsáss költő hogy méltatlanul

bánt veled hogy elbánt veled

a rotációs hogy nagy haláloddal

a lap aljára kellett leszállnod

mint második sírba s még örülhetünk

hogy rotációson máig sincs bevallottan

szemetes csak szerkesztői levelesláda

de kisbetűs halál a nagynak is kijut

zsugorítva tér kalodánál sírnál rosszabb

pedig magasztaltalak érdem szerint

nyargaltam érted ezer kilométert

jól tudva hogy nem bugylibicskát

kell eltemetnem – én az ilyen fanyelüért

letyegőért eleve gerinctelenért

a dicső Kerepesi temetőig se

tántorgok el – de te éles gyöngyház-kés

becsukódtál s villámot csattant az ég

tüneménye máig is megfagyva áll

s mert vállaltalak vállamon vagy te

vegye tudomásul a rotációs

vállamon vagy végleg csak selyemhajad

hullhat alá szivem arcán a könnyet

letörülni de képemet árnyas kezeddel

ne takard el mert pironkodom nyilvánosan

mert kénytelen a szégyent is vállalom