Vissza

Kulturális Központok Országos Szövetsége
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

2002. évi közhasznúsági jelentés

A Szövetség az éves munkarendje szerint végezte feladatát, hat munkacsoportja tartott az év folyamán tanácskozást, illetve továbbképzést. Októberben “Közművelődés Európában” címmel került megrendezésre az országos szakmai konferenciája.

Bevételek

nyitó pénzkészlete: 1.797.548 Ft

bevételek /tagdíjak,

pályázatok, támogatások,

képzési hozzájárulás, stb.: 4.681.463 Ft

Kiadások

rendezvények szállás és étkezési költségei,

megbízási díjak, utazási költségek,

dologi kiadások, stb.: 6.397.141 Ft

Záró pénzkészlet: 114.630 Ft

A Szövetségnek befektetett eszköze, értékpapírja nincs, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az Elnökség tagjai személyi juttatásban nem részesülnek, azon természetbeni juttatást veszik igénybe, mint a Szövetség valamennyi tagja.

A közhasznúsági jelentés alapjait adó beszámolókat (szak-mai, pénzügyi) a 2003. február 27-i Közgyűlés fogadta el.