Vissza

HANGADÓ. MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai,
Közművelődési Intézete és Továbbképző Központja lapja

Múlt év novemberében a Szín 7/5 számában összeállításom jelent meg az OSZK Magyar Periodika Adatbázisban fellelhető közművelődési folyóiratokról. Akkor úgy véltem, hogy egy későbbi írásban jó volna ezeket a lapokat úgy bemutatni, hogy kézbe vesszük, elolvassuk őket. Ezért felhívást tettem közzé: “Kérjük olvasóinkat, a szerkesztőségeket, az országos és megyei intézeteket, intézményeket, hogy a 2002-ben megjelent periodikáikból küldjenek bemutató példányt a SZÍN szerkesztőségébe (1251 Budapest Pf.101.), hogy a következőkben részletesen bemutathassuk azokat.”

Sajnos, a felhívás nem volt eredményes. Nem küldtek ismertetésre periodikákat. Ez “az első fecske”. Érdekes, hogy ez a lap még csak most lépett második évfolyamába, a bibliográfiában még nem is szerepelt.

A közművelődési intézmények számára készülő orgánumból három számot, az ez évi 1. és 2., valamint az EU-különszámot kaptam ismertetésre. Értelemszerűen tartalmuk, szerkezetük eltérő.

A havi számokat vers indítja, jelen esetben Tóth Árpád, illetve Kányádi Sándor egy-egy költeménye.

Műhely rovatban ismertették a megye 2001. évi közművelődési statisztikája legfontosabb adatait.

A lap egyik hangsúlyos része a Pályázatok közzététele. NKA, a MEH, a Kulturális, valamint a Gyermek és Ifjúsági Minisztériumok, civil szervezetek pályázatai épp úgy helyet kaptak, mint a Pro Renovanda Cultura Hungariae felhívásai.

A Továbbképzés rovatban a KKDSZ Szakképzési Akadémia szakképző tanfolyamaira szóló felhívása szerepel.

Múlt időben címmel olvashatunk a különféle megyei közművelődési eseményekről szóló beszámolókat. A Jövő időben pedig az elkövetkezendő programokra hívja fel a figyelmet.

A Közérdek rovat a megyén túl nyúló eseményeket ismerteti.

A zenei élet “lámpása” című Portré interjú Erdős Jenő 86 éves kórus karnaggyal.

A Hol? Mi? az egyik számban könyvajánló egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei népdalgyűjteményt és Európa Kézikönyv az élethosszig tanulásról című kötetet ismerteti. a másik számban pedig gratuláció a győri Bartók Béla Művelődési Központ felújításához.

A különszám struktúrája: ettől teljesen eltérő. Indításként közli a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Köz-gyűlésének Nyilatkozata az Európai Unióhoz csatlakozás támogatásáról című írást. Majd Az Európai Uniós csat-lakozásunk lehetőségei és feladatai a kultúra területén címmel tájékoztat az Eukulturális politikájáról. Ennek fejezetei: Kulturális hasonlóságok és különbségek Európában; Nemzeti identitás, kultúra; Az Európai Unió bővítése és a kultúra; Audiovizuális politika.

Külön fejezetben mutatja be a Kárpátok Eurorégió szerepét, jelentőségét.

A megye közművelődési EU Hozománygálák címmel megyei népszerűsítő eseményeket tartottak. A Tánccal, dallal Európa közösségébe alcímű események az EU Kommunikációs Közalapítvány támogatásával olyan térségi rendezvények voltak, amelyek keretében csokorba gyűjtötték kulturális értékeiket, közös tulajdonlásra érdemes művészeti hagyományaikat. Az rendezvények helyszíne Mátészalka, Tiszavasvári, Vásárosnamény, Újfehértó, Kisvárda.

A folyóiratot országos Rendezvénynaptár egészíti ki.

A rendszeresen megjelenő számokat az NKA Közművelődési Kollégiuma, az EU-különszámot az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány támogatta.

Andrássy Mária