Vissza

LÉTEZIK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS,

JÓTÉKONYSÁG, NEMES ADOMÁNYOZÁS!

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2002-es díjairól

A díjazottak:

A 2002-es év egyéni adományozója: dr. Tamás István.

A 2002-es év vállalati adományozója:

Alcoa magyarországi vállalatai.

A 2002-es év civil szervezete: Peter Cerny Alapítvány.

A NIOK a díjak céljáról:

Szükségét érezve annak, hogy jutalmazzuk azokat a gazdasági szervezeteket és magánszemélyeket, akik a magyarországi adakozásban élenjárnak, illetve azokat a civil szervezeteket, akik példaértékű munkát végeznek, a NIOK Alapítvány 1995-ben, hagyományteremtő szándékkal határozta el a három díj kiosztását.

A díjak értékéről:

A díjak eszmei értékűek. Egyedül az Év Nonprofit Szervezete részesül pénzjutalomban, 1 000 000 Ft-ban, amelyet a Fornetti Kft. ajánlott fel. A Fornetti Kft. Tulajdonosa, Palásti József úr 1996-ban maga is NIOK-díjas volt, korábbi vállalatával a P & P Pékáru Kft.-vel. A Magyar Hírlap kiadványa szerint a 100 leggazdagabb magyar egyike.

A díjak idei támogatója:

Fornetti Fagyasztott Pékáru-termelő és Kereskedelmi Kft.

Az ünnepség támogatója:

A Zwack Unicum Rt. és az Ybl Palota támogatta az idei ünnepséget. A díjkiosztó helyszíne az Ybl Palota volt (1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.), időpontja 2003. február 10-én délután 16 óra. A rendezvény házigazdája Horvát János volt. Varnus Xavér a díjkiosztó után Napkirály korabeli fanfárokat adott elő a Novus Együttes közreműködésével.

A díjak létrehozójáról:

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány célja, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által is erősebbé váljék, és kialakuljon egy háttérbázis, mely a civil szervezetek hosszú távú működését elősegíti.

A díjak odaítélésének módja

Az év folyamán közzétett nyílt felhívásra bárki benyújthatja jelölését. A NIOK Kuratórium az anyagok pontos megismerése és mérlegelése után dönt a díjak odaítéléséről.

A NIOK Kuratóriumának tagjai:

Bakonyi Éva, Világbank

Hegyesi Gábor, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége

Horváth Attila, Horváth & Dubecz Oktatási Tanácsadó

Jellen Kornél, Net-Invest Investment Company

Kirschner Péter, kulturális főtanácsadó, Budapest Főváros Önkormányzata, Oktatási és Kulturális Főpolgármester-helyettesi Iroda

Marschall Miklós, Transparency International Germany

A díjak korábbi anyagi támogatói:

Bankers Trust Co., Citibank, Nagy Britannia és Írország Nagykövetsége, Soros Alapítvány, ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt.

A 2002-es díjazottakról röviden:

A 2002-es Év Vállalati Adományozója az Alcoa Magyarországi Vállalatai. Az Alcoa, mint a világ vezető alumíniumipari vállalata 10 éve van jelen Magyarországon. Az első pillanattól kezdve hangsúlyt helyezett nemcsak a magyarországi termelőkapacitások fejlesztésére, ha-nem a társadalmi felelősségvállalásra és az ezzel kapcsolatos adományozásra is. Az adományozások nagyságrendje az elmúlt években elérte az évi félmillió dollárt, amely magyar viszonyokban rendkívül jelentősnek számít. A vállalat tudatos stratégiával igyekszik a legjobb kapcsolatot kiépíteni a lokális önkormányzatokkal, a helyi közösségekkel és non-profit intézményekkel. A jó kapcsolatok építésének egyik fontos eszköze a vállalat szerint a civil szféra számára nyújtott, és jelen díjjal is elismert segítség. Ugyanakkor a vállalat adományozási politikája kifejezetten tiltja az adományozás reklámcélú megjelenítését. Az adományozási politika koncentrál Fejér megyére, hiszen az Alcoa 4 vállalata itt található. A helyi egészségügyi és kulturális intézmények jelentős összegű támogatása mellett ugyanakkor az Alcoa az országos felsőoktatás műszaki és közgazdasági intézményeit is oktatói ösztöndíjakkal támogatja.

“Bár az év vállalati adományozója díjat nem az önkéntes munkáért ítéli oda a kuratórium, példamutató az a szervezettség és tudatosság, ahogy az Alcoa nagyszámú dolgozója és dolgozói közössége részt vesz önkéntes közösségi munkán. Ráadásul a közösségi akciókat a vállalat akcióként jelentős összegű pénzadománnyal is dotálja, vagyis a non-profit intézmény nemcsak segítséget kap közösségi munka formájában, hanem azonnali pénzsegítségben is részesül.” (Részlet Jellen Kornél a NIOK Alapítvány kuratóriumi tagjának méltató beszédéből.)

A NIOK Alapítvány Kuratóriuma nevében a díjat átadta: Jellen Kornél, a díjat átvette: Phil Collins, az Alcoa Magyarországi Vállalatainak vezérigazgatója.

A 2002-es Év Egyéni Adományozója Dr. Tamás István. Adományozásai fő szempontja az, hogy olyan értékeket támogasson, amelyek a magyar társadalom érdekeit is szolgálják, ezért a gyermekek és a fiatalok támogatását részesíti előnyben. 1991-ben alapította az International Business Schoolt, a főiskolán évente lehetőséget biztosít a mindenkori hallgatói létszám tíz százalékának, hogy kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján ingyen tanulhasson az iskolában. Az iskola költségvetéséből így kieső tandíjbevételt magánvagyonából pótolja. 1992-1997 között színi titkárságot működtetett, amelyet sok neves művész ingyen vehetett igénybe. Jelentős támogatást nyújtott Jancsó Miklós Nekem lámpást adott a kezembe az Úr Pesten című filmjéhez.

Az általa alapított és támogatott International Buda Stage színpadán 1997-es létrejötte óta számos magyar és külföldi művész lépett fel. 1998-ban édesapja emlékére alapította meg a Tamás László díjat. (Ezt a díjat minden évben egy az Ünnepi Könyvhéten megjelenő könyv borítójának a tervezője kapja a Magyar Könyvkiadók s Könyv-terjesztők Egyesülete előterjesztése alapján.) Egyéni adományainak jelentős része önkéntes és publikus kezdeményezés, ez évente 300-350 millió forintot tesz ki. A nem publikus, szegények és betegek részére adott támogatások összege évente 20-100 millió forint között van. Ezek az adományok Dr. Tamás István magánvagyonából kerülnek kiosztásra. A Magyar Hírlap 2002-es A 100 Leggazdagabb Magyar című kiadványa szerint Dr. Tamás István (a Nemzetközi Üzleti Főiskola főigazgatója) is a leggazdagabb magyarok közé tartozik.

“Dr. Tamás István díjazása egyben arra is buzdítás, hogy a rendszerváltás nyertesei, ha tetszik, a gazdag magyarok, a legsikeresebb üzletemberek átérezzék, hogy a gazdagság társadalmi felelősségvállalással is jár. Eljött az ideje, hogy a leggazdagabb magyarok kövessék Tamás István példáját, aki magánvagyonából évente 300-400 millió forintot adományoz fontos közcélokra.” (Részlet Marschall Miklós, a NIOK Alapítvány kuratóriumi elnökének méltató beszédéből.)

A NIOK Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Marschall Miklós adta át a díjat, melyet Dr. Tamás István vett át.

A 2002-es Év Civil Szervezete a Peter Cerny Alapítvány 1988-ban teremtette meg a korszerű koraszülött-szállítás technikai, személyi és anyagi bázisát. 1989-től, folyamatosan, éjjel-nappal működteti hiánypótló kora-szülöttmentő rohamkocsi szolgálatát, ellátva ezzel a magyarországi lakosság közel 40%-át. A Cerny Mentőszolgálat közel 14 év alatt 27 868 beteget szállított, amely évente átlagosan 2200-2300 mentést vagy őrzött szállítást jelentett. Ezzel a szállítási számmal a világ egyik legnagyobb forgalmú újszülöttszállító szolgálata. A hiányzó életjelenségek helyszíni sikeres visszaállítása, azaz újraélesztésre 572 alkalommal került sor, aminek a kisbabák nemcsak az életüket, hanem későbbi jobb életminőségüket is köszönhették. A Cerny mentő működése előtt egyáltalán nem volt korszerű lehetőség a szállítás alatti gépi lélegeztetésre. Ezt megoldva mára már kereken hatezer újszülött életének megmentésére került sor.

“Tevékenységük elismerésével azt a példát kívántuk alátámasztani, hogy egy felismert és nagyon súlyos társadalmi gondot egy civil kezdeményezés is elkezdhet megoldani, kikényszerítve, hogy az később az állami ellátás része legyen. Ennek a folyamatnak jelentős állomása volt a téglajegyekből és állami támogatásból felépített korszerű mentőállomás átadása, amelyik a 2002. évben kezdte meg működését.” (Részlet Kirschner Péter, a NIOK Alapítvány kuratóriumi tagjának méltató beszédéből.)

A NIOK Alapítvány Kuratóriuma nevében Kirschner Péter adta át a díjat, a Fornetti Kft. Képviseletében az 1 000 000 Ft-os pénzadományt Dr. Szabó József adta át. A díj átvevője volt: Dr. Fekete Farkas Pál.

 

 

A NIOK ALAPÍTVÁNY KORÁBBI DÍJAZOTTJAI

Az Év Vállalati

Adományozója

Az Év Egyéni

Adományozója

Az Év Civil Szervezete

Különdíjak

1995

Inter-Európa Bank Rt.

Fischer Lenke

nyugdíjas

Drog Stop Budapest

Gayer Gyuláné

szociológus

(Életműdíj)

1996

P + P Pékáru Kft.

Andor György Károly ferences pap

Egri Alternatív Kulturális

egyesület

1997

Shell Hungary Rt.

Koczka Ferenc

karmester

Európa Jövője Egyesület

1998

MATÁV Rt.

Darmstadter Sándor

nyugdíjas

Megosztott díj az Utcai Szociális Segítők Egyesülete, Tatabánya és az Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány között

1999

ÁB-AEGON

Általános Biztosító Rt.

Friderikusz Sándor

Miskolci Speciális Felderítő és

Mentőcsoportért Közalapítvány

Bartha Viki

(A Jövő Adományozója Díj)

2000

Siemens Rt.

Lakatos Mihály

nyugdíjas

Nők a Balatonért Egyesület

2001

Levi Strauss

Magyarország

Dr. Frimpong Manso

Sámuel

Magyar Hospice Alapítvány