Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Hírek

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Kitekintés

Hírek

 

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

     

H

í

r

e

k

Hírek az OFI – OPKM-ból

 

2007. december 4-én az OPKM dísztermében az iskolai könyvtári szakfelügyelők országos munkaértekezlet kertében zárták le a 2007-es évet. Ebben az évben az OKM Könyvtári Osztályának megbízásából az OPKM koordinálásával 73 szakfelügyeleti és 4 utóvizsgálatot végzett 22 iskolai könyvtári szakfelügyelő Balogh Mihály vezető szakfelügyelő irányításával.

  

2008. január 17-én a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola eMapps projekt záró konferenciáját tartotta az OPKM dísztermében, melyen bemutatták a Veszprémi Egyetemmel közös munkájuk eredményeit.

  

2008. január 18-19-én az OFI OPKM is kiállítóként vett részt az Educatio 2008 kiállításon.

  

2008. január 24-én a Vajda Péter Utcai Ének-zenei Általános és Sportiskola az OPKM dísztermében rendezte meg a Kodály-évet záró díjkiosztó ünnepségét. A rendezvényt megtisztelte a VIII. kerület polgármestere, Csécsei Béla is. A valamikori Tisztviselőtelepi Főgimnázium épülete ismét gyermekkórustól volt hangos.

  

2008. február 1-jén nyílt meg az idén 150 éves Berzsenyi Dániel Gimnázium Szó – Kép – Hang című vándorkiállítása az OPKM előcsarnokában. A kiállításon az iskola diákjainak irodalmi művek ihlette alkotásait tekinthették meg az érdeklődők 2008. március 1-jéig.

 

2008. február 7-én az OFI szakmai rendezvénysorozatában a Tankönyvek minősége című műhelykonferencia került megrendezésre.

 

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny második fordulójának írásbeli feladatait 2008. február 22-én oldották meg a 17 megyében és a fővárosban benevezett tanulók. A nagy múltú versenyen az ország 176 iskolájának 183 7-8. évfolyamos és 117 9-10. évfolyamos tanulója veszt részt.

 

A verseny honlapja: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42

 

2008. március 17-én az OPKM-ben működő Élő Nyelvek Európai Központja – Magyarországi Kontaktpont pedagógus továbbképzést tartott nyelvtanároknak, az OPKM dísztermében. Ennek keretében bemutatták az ECML-CELV 2004-2007 közt zajló projektjeinek eredményeit, és a harmadik középtávú programot. További információ: kontaktpont@opkm.hu

 

(Összeállították: Dömsödy Andrea és Zaharia Etelka)


    

       

A Könyvtárostanárok Egyesülete hírei

 

A KTE idén is március 15-ig várja a tagsági kérelmeket és a régi tagok tagdíjbefizetéseit a folyamatos tagság érdekében. A beküldendő tagnyilvántartó lapok letölthetők a blogunkról, a http://konyvtarostanar.klog.hu/wp-content/tagnyilvantarto_lap.pdf címen. A tagság feltételei az idén sem változtak, befizetési csekkeket a februári KTE körlevélben postázunk mindenkinek. Kérjük, hogy lakcímük és más adataik változásait is jelentsék be, mert csak így tudjuk elérni tagjainkat. A tagdíjbefizetés átutalással is lehetséges:  OTP 11708001-20341237

 

A tagdíj 5000,- Ft, nyugdíjasoknak, GYES-en lévőknek, nappali tagozatos hallgatóknak és határon túli kollégáknak 2000,- Ft. Minden befizetésnél pontosan adják meg nevüket és lakcímüket az azonosíthatóság érdekében! A KTE tagok egyúttal MKE tagságot is kapnak a jelenleg is érvényben lévő együttműködési szerződésünknek megfelelően. A CSMKE-vel kötött szerződésünk is érvényes.

     

*

  

Egyesületünk első idei programja a KTE Tavaszi Szakmai Napja lesz 2008. április 5-én, szombaton. Helyszín az OPKM Könyves Kálmán körúti díszterme. Téma az olvasás – a rendezvény címe: Olvass te is! Együttműködés az olvasáskultúráért. Célunk az együttműködő partner szervezetek hatékonyabb párbeszéde és összehangoltabb tevékenysége a gyermekek és az ifjúsági korosztály könyvtári ellátásának javítása érdekében. Együttműködő partnereink: HUNRA, IBBY, MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója, OPKM.

 

További 2008. évi programjainkról folyamatosan tájékoztatunk a blogunkon (http://konyvtarostanar.klog.hu),  valamint az egyesület honlapján (http://www.ktep.hu).

 

(Összeállította: Bondor Erika, KTE elnök)


  

   

Budapesti hírek, nem csak budapestieknek

A Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet honlapján továbbra is megtalálhatóak a könyvtárostanároknak szóló információk is.

 

(www.fppti.hu/szakteruletek) A „hírek „menüpontban az adott hónap legfontosabb találkozási alkalmairól olvashatnak az érdeklődők. Így a tavaszi hónapokban is lesznek olyan programok, amelyek havonta ismétlődnek, s olyanok, amelyek az adott hónaphoz kötődnek.

       

*

   

Szeptemberben indítottuk útjára a Kézfogás kört, amely az összevonás előtt – után álló közoktatási intézmények könyvtári munkáját igyekszik segíteni. Március 4-én 14 órától ismét együttgondolkodtunk a lehetőségekről, tennivalókról.

 

Az elmúlt évben az olvasáshoz kötődően zajlott le egy pályázatunk. („Ültessünk fát!” ld. Csodaceruza, 2007.31-32.sz.), amelynek kapcsán az olvasás, a gyermekkönyvek iránt érdeklődőket várjuk az Andersen körbe, amelynek tagjai szintén márciusban találkoznak.

     

*

  

Januárban hirdettük meg Ez is, az is klubunkat, amelynek keretében szerkesztettünk blogot, könyvet kötöttünk, márciusban a kiadványszerkesztés elemi tudnivalóival ismerkedhetünk meg. A honlapon és hírlevelünkben is olvashatnak másik klubunkról  az Iskolai könyvtári szakértők klubjáról is, amelynek tagjai március 17-én a Térségi Integrált Szakképzési Központok és az iskolai könyvtárak kapcsolatáról hallhatnak, valamint megismerhetik azt a kompetencia alapú mérőeszközt, amelyet intézetünk fejlesztett ki. Mindkét klub részvételi feltételeiről honlapunkon lehet tájékozódni.

     

*

  

Márciusban több alkalommal (március 12.,19.) is lesz műhelyfoglalkozásunk, amelyek a könyvtár-pedagógia, a könyvtárhasználattan oktatásához kötődnek. A hónapot egy egész napos továbbképzéssel zárjuk, amelyet a Térségi Integrált Szakképzési Központok és a küldő intézmények könyvtárostanárainak szervezünk.

     

*

  

Programjaink nyitottak, várjuk nemcsak a főváros könyvtárostanárait, hiszen már második éve működik Könyvtárostanár klubunk, amelynek tagjai ingyenesen vehetnek részt a fővárosi könyvtárostanároknak szervezett rendezvényeken, s a negyedéves konzultációs napokon!

 

(Összeállította: Hock Zsuzsanna, könyvtár-pedagógiai szakértő)

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Nyomtatható változat  |  Fel  ]