←Vissza

Négyszögletű kerekasztal 7.

Lapválaszték az ifjúságnak?!

Beszélgetés ifjúsági lapok szerkesztőivelA fenti címmel került megrendezésre az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum olvasótermében 2002. március 13-án a 2001/2002-es tanév utolsó Négyszögletű kerekasztal beszélgetése. A rendezvényen két ifjúsági lap szerkesztőivel beszélgettünk Kucska Zsuzsa gyermekkönyvtáros vezetésével. A két folyóirat természetesen nem fedi le a magyarországi ifjúsági lapválasztékot, de két speciális területet képvisel. A 2Zsiráfot, mely a diákúság alcímet viseli egy általános tematikájú ismeretterjesztő, fiataloknak szóló magazin kategóriába sorolhatnánk, és így különböztethetjük meg a többi valamilyen téma köré szereződő ifjúsági lapoktól, melyek közé a Rúna is tartozik. A Rúna viszont abban speciális, hogy önmeghatározása szerint nem ifjúsági lap, témája viszont fiatal olvasóközönséget eredményez, így tágan értelmezve az ifjúsági lapok közé sorolhatjuk. Tematikáját alcíme egyértelműen meghatározza: fantasy és szerepjáték magazin.

A fiatalok körében a sci-fi irodalom, a Galaktika c. folyóirat nagyon sikeres volt a gyermekkönyvtárakban is. Most a polcokon porosodnak ezek a művek, nincs rájuk jelentős igény, egyértelműen a fantasy könyvek iránt van nagyobb érdeklődés – mondta el tapasztalatait Kucska Zsuzsa, melyet Járdán Csaba, a Rúna szerkesztője is megerősített: A fantasy műfaj a sci-fi sokféle alfaja közül emelkedett ki és lett népszerűbb az utóbbi 10-15 évben a tudományos-fantasztikus irodalom mesésebbik oldalát képviselve. A klasszikus gyermekmesék elevenednek fel másféle dimenzióban, amit jól szemléltet az alapító műnek tartott A gyűrűk ura c. Tolkien mű is.

A sci-fi Magyarországi megjelenése a társadalmi és politikai változásokkal függ össze. Virágkora még a rendszerváltás előtti időkre esik, amikor informális úton lehetett hozzájutni. A rendszerváltás után gazdasági nehézségek merültek fel a magas nyugati jogdíjak miatt, melyeket korábban kedvezményesen kapott a Galaktika című folyóirat, amely addig ezt a műfajt képviselte. Mivel a magyar piac kicsi ezért nem működhetett tovább gazdaságosan.

A fantasy felemelkedésében generációs váltás is közrejátszhatott – vélekedett Járdán Csaba. Ebben a műfajban sokkal több kevésbé értékes művel találkozhatunk, mint az anyaműfajban a sci-fiben. Nyugaton az olvasóközönség a kiskamaszoktól a huszonévesekig terjed, nálunk idősebbek a műfaj olvasói, a nagyobb kamaszoktól a harmincasokig. Ennek pozitív járuléka az, hogy minőségibb a hazai fantasy irodalom, mint például Angliában, mert minőségibb, komplexebb műveket keresnek az érdeklődők.

Az 1993 óta működő Rúna jelenleg szórványosan jelenik meg gazdasági okok miatt, pedig a fantax-boom idején tízezres példányszámban jelent meg, de a fantasy irodalom népszerűsége Magyarországon 3-4 éve csökken, ami természetesen hatással van a lap működésére is. A műfaj népszerűségének ingadozását jellemzi, hogy hasonló tematikájú lapok indítására vannak más próbálkozások is, de az igény nem olyan mértékű, mely el tudna tartani egy folyóiratot. A Rúna tematikus számokkal jelenik meg és fennmaradáshoz sokban járul hozzá az is, hogy a szerkesztőség könyvkiadói keretek közt működik. Szponzori körük pedig egyértelműen a műfajhoz kapcsolódó egyéb vállalkozásokhoz kötődik.

A 2Zsiráf munkáját ezzel szemben jelentős marketingtevékenység alapozza meg, így a lap jelen van az iskolákban, gyermekkönyvtárakban, gyermekkórházakban is. Pályázataikhoz mindig értékes és hasznos nyeremények kapcsolódnak. Szerzőiknek rendszeresen fizetnek honoráriumot, amit sok hazai folyóirat anyagi helyzetéből fakadóan nem mondhat el magáról.

Az újság nemcsak azzal emelkedik ki a többi ifjúsági lap közül, hogy egy általános diákújságnak tekinthető, hanem azzal is, hogy a szerkesztőség a laphoz kapcsolódóan egyéb tevékenységekkel is foglalkozik. A jelentősebbeket kiemelve: ismeretterjesztő előadásokat szervez, újságírói tehetségkutatást végez, programokkal összekötött közönségtalálkozókon vesz részt és sokféle pályázatot hirdet. Próbálnak minél közelebb kerülni olvasóközönségükhöz, és diákokat beemelni a szerkesztőségi munkába.

Mi inkább újságot akartunk készíteni a gyerekeknek – vallotta Kovács Titusz a lap főszerkesztője. Ezt jelezte az A/3-as „újságformátum” is, melyről tavaly áttértek a könnyebben kezelhető, A/4-es európai magazinos standardra. (A méretváltás után 30-35%-kal nőtt a lap eladása.) Ebből adódik az általánosabb, magazinszerű tematika is. Próbálnak foglakozni minden olyan témával, ami a fiatalokat érdekli (pl.: Harry Potter, szexuális felvilágosítás, zene) és amiről a „felnőtt” világ beszél (pl.: terrorizmus, vallás, Amerika). Az aktualitások kiválasztásához figyelik az európai ifjúsági lapokat is. A szerzők közt ismert emberek is vannak, mint például Sükösd Csaba, Csorba Csaba, Tarján Tamás, akik nem feltétlenül saját témájukról írnak. Az írások nem megrendelésre készülnek, hanem hobbyjukról, kedvelt témájukról írnak a munkatársak, akik közt vannak tanárok, diákok is. A lapban a komolyabb ismeretterjesztő írások mellett vannak olvasói levelek, horoszkóp és idegen nyelvű (angol, német, francia, orosz, latin) oldalak is. Külön érdekessége a 2Zsiráfnak, hogy Braille-írással is megjelenik.

A lap címe a célkitűzésekre is utal. Kovács Titusz elmondása szerint azért 2Zsiráf lett az újság címe, mert olvasóközönsége a 12-18 év közti korosztály az, amelyik hirtelen megnyúlik. Azért kettő, mert nem a magányos zsiráfokról szól a lap, hanem a társaságról, barátságról, családról. Ez a kettő lehetne öt vagy tíz is. De kettőnek legalább lennie kell! Azt próbálják kommunikálni, hogy a sikerhez, ahhoz, hogy bármit elérjünk az életben, barátok, szülők, tanárok és segítség is kell. Ezért előremutató az a tény, hogy amelyik családba bekerül a 2Zsiráf, ott a szülők is olvassák, beszélnek róla és beszélgetnek egymással. A tanárok pedig tanítanak belőle, ami szintén egy kommunikációs lehetőség.

A beszélgetés során nemcsak a lapok mutatkoztak be, hanem a problémák és igények is felmerültek. Kulcsfontosságú kérdés a lapterjesztés. Az újságárus pavilonokat kiadták vállalkozásba, így azok elsősorban olyan lapokat árusítanak, amelyeket biztosan el tudnak adni, így a kis példányszámú, szűk kör érdeklődésére számot tartó lapok erre a formára nem építhetnek. Ha pedig mégis ezzel próbálkoznának, küzdeni és fizetni kell azért, hogy az újságárusnál jól látható helyre, a folyóirat témájának megfelelő helyre kerüljön, hogy valóban eljusson az olvasókhoz. Így a lap ismeretlensége többszörösen is gond, hiszen ha az újságárus nem ismeri, nehezebben jut el az olvasóhoz, ha pedig a potenciális olvasók nem ismerik, nem válnak valós olvasókká. Ebben sokat segíthetnek a könyvtárosok, tanárok, ha ajánlanak lapokat a tanulóknak és szüleiknek, hiszen közvetlen kapcsolatuk révén személyre szólóan tudják ajánlani az érdeklődésnek megfelelő folyóiratot. Ehhez természetesen a pedagógusoknak, könyvtárosoknak is ismerni kell a fiataloknak szóló lapválasztékot. Ez például kiemelkedő nehézsége a fantasy lapoknak, melyek csak ritkán jelennek meg a gyerekkönyvtárak állományában.

A kerekasztalnál ülőkben megfogalmazódott a minőség igényének és a szakmatudatnak az erősítése is. A gyermek- és ifjúsági lapok közt jelenleg nem jellemző a kapcsolat. Nincs műhelymunka a gyereklapok újságírói közt, nincs még egy általánosan elvárt és elvárható minőségi szint, ami nemcsak a szakmának, hanem az ifjúságnak is a javára szolgálna. Ezt segíthetné például egy teljes nyilvántartás a gyermek- és ifjúsági lapokról, mely tartalmilag és formailag és feltárná, rendszerezné, elemezné a lapokat, mind a szülők, mind a pedagógusok, mind a könyvtárosok munkáját segítendő.

Érdekes megvalósításra érdemes ötlet az ifjúsági lapokban megjelentetett könyvtárajánló cikk vagy rovat. Sok gyerek nem tudja, hol működik a környezetében könyvtár, mit lehet ott csinálni, miért érdemes könyvtárba járni. A fényképekkel színesített írások csalogatóak lehetnek. Nemcsak a könyvtárról, hanem a könyvtárosokról készült fotók is közelebb hozzák a könyvtárt a gyerekekhez, fiatalokhoz, hiszen szeretnek úgy menni valahová, hogy tudnak már egy archoz kötődni és kezdeti szorongásukat, az idegentől való félelmüket is enyhíti.


Webes elérések: http://www.2zsiraf.hu

http://www.e-kiado.hu/runa/


Dömsödy Andrea