Mentrópia

ISMERTETŐA mentrópia kreált szó, jelentése az emberiség rendezetlensége. Az embernek energiát kell fektetnie abba, hogy ember maradhasson. A mentrópia hajlam az emberi tartás elveszítésére, az etikátlanságra.

Zárt rendszerben az entrópia értelmezésének egyik kulcsfogalma a reverzibilitás, és jelzi, hogy a határesetek is visszafordíthatók.

A Mentrópia szerkesztősége a világban ma tapasztalható globális szétesés ellen kíván erőt és energiát adni olvasói, látogatói számára. Szeretnénk szemléletformáló médiummá válni, és megmutatni olyan nézőpontokból a világot, amelyeket esetleg mások nem vesznek észre.