Betekintő

ISMERTETŐAz utóbbi években mind több, az állambiztonsági iratokra támaszkodó történeti munka jelent meg, azonban az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött iratokról még mindig számos mítosz kering. A Történeti Levéltár ezért is tartja fontosnak, hogy minél több, a tudományos forrásközlés követelményeinek megfelelő publikáció, feldolgozás lásson napvilágot. E törekvést példázták, példázzák évkönyveink, tanulmány- és forrásköteteink, és ezzel a céllal indítottuk évente négy alkalommal megjelenő internetes forrásközlő folyóiratunkat, a Betekintőt.