Budapest

IMPRESSZUM


Főszerkesztő: Buza Péter
Olvasószerkesztő: Saly Noémi

Szerkesztőbizottság: Angelus Róbert, Buza Péter,
Buzinkay Géza, Deme Péter, Kelecsényi László (irodalom),
Kirschner Péter (civil világ), Mezei Gábor,
N. Kósa Judit (kultúra), Ráday Mihály, Rátonyi Gábor Tamás,
Saly Noémi, Sándor P. Tibor, Török András,
Vargha Mihály (építészetkritika), Zeke Gyula.

A szerkesztés műhelye a Nagy Budapest Törzsasztal

Megjelenik a PRESS XPRESS kiadásában.
A szerkesztőség levelezési címe: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
E-mail: szerk@budapestfolyoirat.hu
Szerkesztőségi órák:
minden hónap első keddjén a délután öttől hétig a Spinoza-házban (VII. Dob u. 15.)

Grafikai munka, tördelés: Huszár András

Internetes változat: Rátonyi Gábor Tamás szerk@budapestfolyoirat.hu
Webdesign: Bálint Csilla Cecília (balintcili@foldalatti.hu)

A nyomtatott lap a Pharma Press Nyomdában készült
1089 Budapest, Elnök utca 1.
Telefon: 210-4190, 210-4194

ISSN: 1785-590X

Nyilvántartási szám:2.2.4/237/2004