stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   



Sumar

 

Sebestyén Mihály: Zilahi Sámuel şi biblioteca Colegiului Reformat din Târgu Mureş        1

Judik Mária : Porţile empire-clasiciste ale Clujului   17

Egyed Emese: Poetul renăscut. Rezultate şi mistere în cercetarea referitoare la Barcsay Ábrahám        29

Vita Zsigmond: Coşul cu flori, un almanah al tineretului din Aiud în epoca reformelor      42

Marton József: Concordatul din 1927 între Sfântul Scaun şi România 50

Máriás József: Ecoul în Transilvania al jurnalului de călătorie Maghiari în România de Németh László       60

Nagy György: In capcana unei ficţiuni politico-ideologice. Contribuţii la aporetica est-europeană a „naţiunii-stat” şi a „statului naţional” 74

Benkő András: Lakatos István (1895–1989) 84

Atelier

Varga Árpád : Antecedentele revoluţiei conduse de Francisc Rákóczi II. în Scaunul Odorhei    101

Hajós József: Din trecutul filosofiei maghiare. Note pe marginea sintezei lui Hanák Tibor  107

Végh Balázs: Literatura minoritară azi 123

Comemorare

Vargha Jenő-László: Fodor Katalin (1931–1994)    131

Sipos Gábor: Varga Árpád (1951–1994)      133

Cronică

Gazda Klára: Compartimentarea regională a culturii populare maghiare  (Magyar Néprajzi Atlasz I–IX)          135

Gaál György: Un nou dicţionar al literaturii maghiare (Új magyar irodalmi lexikon) 139

Binder Pál  : Patriciatul oraşelor medievale transilvănene (Gündisch Konrad G.: Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter)         141

Szabó György: Autobiografia Papei Pius al II-lea (Pius II : Commentarii)     142

Bodrogi Enikő: Tradiţia textului unei istorii galante (Enyedi György: Historia elegantissima)       144

Csetri Elek: Rapoartele misionarilor catolici (Relationes missionariorum de Hungaria

et Transilvania, 1627–1707)      146

Benkő András: Codicele Kájoni în ediţie completă (Codex Caioni saeculi XVII)    148

Magyari András: Restituţia Transilvaniei (Köpeczi Béla: Restitutio Transylvaniae 1712)    149

Köllő Károly: Două cărţi despre două biblioteci vechi (Boros István: A Kalocsai Főegyházmegyei Könyvtár; György Lajos: A Kolozsvári Római Katolikus Lyceum-könyvár története 1579–1948)   150

Fábián Ernő: Despre maghiarii din Austria (Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást!)       153

Ábrám Zoltán: Genersich Antal, exemplu al medicinei maghiare din România

(Genersich Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából)      154

Dávid Gyula: Problemele mutaţiei  valorilor în literatura noastră (Érték és értékrend

az egyetemes magyar irodalomban. Az 1992-es kolozsvári konferencia előadásai)  156

Nagy György: Erudiţie şi conştiinţă de responsabilitate intelectuală (Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai)    158

Fábián Ernő: Metamorphosis Transylvaniae (Hitel. Erdélyi Szemle)     160

Szigeti László: Legea minorităţilor din Ungaria într-o ediţie comentată (Bodáné Pálok Judit – Cseresnyés János – Vánkosné Tímár Éva: A kisebbségek jogai Magyarországon)  161

Comunicările societăţii

Cuvânt de încheiere la Adunarea Generală Anuală a Societăţii Muzeului Ardelean

(19. martie 1994.)  165

 

Summary of the Articles168

Contents     169

Sumar         171


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret