Mercurius Veridicus ex Hungaria 1705-1711
English English version — digitális változat — Magyar Változat - Hungarian version Magyar