Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 331
51. évfolyam
2008. december 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1222/2008/EK rendelete (2008. december 1.) a 40/2008/EK rendeletnek az Indiai-óceáni Tonhalbizottság által elfogadott gazdálkodási intézkedések tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 1223/2008/EK rendelete (2008. december 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1224/2008/EK rendelete (2008. december 9.) a 2535/2001/EK rendelettel megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2008 novemberében benyújtott, egyes baromfihús-ágazati termékekre vonatkozó behozataliengedély-kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

  

A Bizottság 1225/2008/EK rendelete (2008. december 9.) a gabonaágazatban 2008. december 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1186/2008/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1226/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1227/2008/EK rendelete (2008. december 9.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V, VI, VII és XII övezet közösségi vizein és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/920/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 4.) az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására és ellenőrzésére irányuló egyes 2008. évi módosított programok jóváhagyásáról, valamint a 2007/782/EK határozatnak az egyes tagállamoknak a határozattal jóváhagyott programokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 7572. számú dokumentummal történt)

15

  

2008/921/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 9.) a 2008/798/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 8197. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Bizottság

 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről

21

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/922/KKBP határozata (2008. december 8.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

22

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office