Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 290
51. évfolyam
2008. október 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1066/2008/EK rendelete (2008. október 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1067/2008/EK rendelete (2008. október 30.) a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről (kodifikált változat)

3

 

*

A Bizottság 1068/2008/EK rendelete (2008. október 30.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Taureau de Camargue (OEM))

8

 

*

A Bizottság 1069/2008/EK rendelete (2008. október 30.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Veau d’Aveyron et du Ségala (OFJ))

12

 

*

A Bizottság 1070/2008/EK rendelete (2008. október 30.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Rogal świętomarciński (OFJ))

16

  

A Bizottság 1071/2008/EK rendelete (2008. október 30.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

18

  

A Bizottság 1072/2008/EK rendelete (2008. október 30.) a gabonaágazatban 2008. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1003/2008/EK rendelet módosításáról

20

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/825/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 23.) a 2006/241/EK határozatnak a bizonyos emberi fogyasztásra szánt csigafajok Madagaszkárról történő behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6083. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2008/826/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 30.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/887/EK határozat hatályának meghosszabbításáról (az értesítés a C(2008) 6269. számú dokumentummal történt)

25

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office