Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 281
51. évfolyam
2008. október 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1040/2008/EK rendelete (2008. október 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1041/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a Kanadában különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhús exporttámogatására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

3

  

A Bizottság 1042/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

7

  

A Bizottság 1043/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

8

  

A Bizottság 1044/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 1045/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/809/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 14.) bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2008) 5894. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2008/810/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 21.) az állategészségügy és az élő állatok területén működő egyes közösségi referencialaboratóriumoknak 2008 második felében nyújtott közösségi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2008) 5976. számú dokumentummal történt)

30

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/811/EK

 
 

*

Az EK–Svájc vegyes bizottság 2/2008 határozata (2008. szeptember 24.) a 2. jegyzőkönyv III. és IVb. táblázatának helyettesítéséről

32

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 93/52/EGK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvánítása, valamint a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarha-tuberkolózistól és szarvasmarha-brucellózistól mentessé és Lengyelország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. január 30-i 2008/97/EK bizottsági határozathoz (  HL L 32., 2008.2.6.)

35

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office