Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 262
51. évfolyam
2008. október 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 958/2008/EK rendelete (2008. szeptember 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 959/2008/EK rendelete (2008. szeptember 30.) a gabonaágazatban a 2008. október 1-jén alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 960/2008/EK rendelete (2008. szeptember 30.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (1)

6

 

*

A Bizottság 961/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

23

 

*

A Bizottság 962/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint a IIa és a IV övezet közösségi vizein folytatott, homoki angolnafélékre irányuló halászat tilalmáról

25

 

*

A Bizottság 963/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V övezet közösségi és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérre irányuló halászat tilalmáról

27

 

*

A Bizottság 964/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIII és IX övezet közösségi vizein és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, villás tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

29

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/91/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diuron hatóanyag felvétele céljából történő módosításáról (1)

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/762/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. szeptember 25.) az Európai Beruházási Bank támogatásával alapított Beruházási Hitelkeret Bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról

34

  

Bizottság

  

2008/763/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 29.) a hordozható elemek és akkumulátorok végfelhasználók részére történt éves értékesítésének kiszámítására vonatkozó közös módszertannak a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kidolgozásáról (az értesítés a C(2008) 5339. számú dokumentummal történt) (1)

39

  

2008/764/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a dikofolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5105. számú dokumentummal történt) (1)

40

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office