Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 248
51. évfolyam
2008. szeptember 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 897/2008/EK rendelete (2008. szeptember 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 898/2008/EK rendelete (2008. szeptember 16.) a gabonaágazatban 2008. szeptember 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 896/2008/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 899/2008/EK rendelete (2008. szeptember 15.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II övezet norvég vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

6

 

*

A Bizottság 900/2008/EK rendelete (2008. szeptember 16.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkek behozatali szabályainak végrehajtásához szükséges analitikai módszerek és más technikai jellegű rendelkezések megállapításáról (kodifikált változat)

8

 

*

A Bizottság 901/2008/EK rendelete (2008. szeptember 16.) a behozatali vámok alkalmazásának bizonyos iparicukor-mennyiségek tekintetében a 2008/2009-es gazdasági évre történő felfüggesztéséről

18

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/734/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 4.) a Szlovák Köztársaság által az Alas Slovakia, s.r.o. vállalkozásnak nyújtani tervezett C 57/07 (ex N 843/06) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2008) 2254. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2008/735/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 16.) a Bizottság képviselőjének az Európai Gyógyszerügynökség igazgatótanácsába történő kinevezéséről

25

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/736/KKBP együttes fellépése (2008. szeptember 15.) az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról, EUMM Georgia

26

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office