Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 232
51. évfolyam
2008. augusztus 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 852/2008/EK rendelete (2008. augusztus 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 853/2008/EK rendelete (2008. augusztus 18.) az 1580/2007/EK rendeletnek az almára és a paradicsomra kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 854/2008/EK rendelete (2008. augusztus 29.) a sertéshúsra vonatkozó kiviteli engedélyeket érintő rendkívüli intézkedésekről

5

  

A Bizottság 855/2008/EK rendelete (2008. augusztus 29.) a gabonaágazatban a 2008. szeptember 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/694/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 18.) az állatszállítás területére vonatkozó tanulmányhoz a 2008. évben nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról

10

  

2008/695/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 29.) a közös halászati politika keretében a földközi-tengeri regionális tanácsadó testület működésének megkezdéséről

12

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 58. sz. előírása – Egységes rendelkezések a következők jóváhagyására vonatkozóan: I. Hátsó ráfutásgátlók [aláfutásgátlók] (RUPD), II. Járművek, jóváhagyott típusú hátsó ráfutásgátló beépítése tekintetében, III. Járművek, hátsó ráfutás elleni védelem (RUP) tekintetében

13
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office