Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 160
51. évfolyam
2008. június 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 556/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 557/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 558/2008/EK rendelete (2008. június 18.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. június 9. és 13. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

6

  

A Bizottság 559/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az 533/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008. júniusának folyamán első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

10

  

A Bizottság 560/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az 539/2007/EK rendelet által a tojás- és ovalbuminágazat egyes termékei tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008 júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

12

  

A Bizottság 561/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az 1385/2007 rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

14

  

A Bizottság 562/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az 536/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

16

  

A Bizottság 563/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az 1384/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

17

  

A Bizottság 564/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az 1383/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

19

 

*

A Bizottság 565/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletnek a halmájban előforduló dioxinok és PCB-k felső határértékének megállapítása tekintetében történő módosításáról (1)

20

 

*

A Bizottság 566/2008/EK rendelete (2008. június 18.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történő részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

22

 

*

A Bizottság 567/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa és IV övezet közösségi vizein, valamint az ICES IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

26

  

A Bizottság 568/2008/EK rendelete (2008. június 18.) a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 527/2008/EK rendelet módosításáról

28

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/459/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 6.) a Régiók Bizottsága egy egyesült királysági tagjának kinevezéséről

30

  

2008/460/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 6.) a Régiók Bizottsága egy ír tagjának kinevezéséről

31

  

2008/461/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 16.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről

32

  

Bizottság

  

2008/462/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 16.) a Galega orientalis Lam. faj tekintetében Bulgáriának, Szlovákiának és az Egyesült Királyságnak a 66/401/EGK tanácsi irányelv alkalmazásának egyes kötelezettségei alóli felmentéséről (az értesítés a C(2008) 2664. számú dokumentummal történt) (1)

33

  

2008/463/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 17.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2002/994/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 2483. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/464/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. május 30.) a következő anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedésekről: cink, cink-klorid, cink-disztearát (az értesítés a C(2008) 2329. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office