Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 155
51. évfolyam
2008. június 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 525/2008/EK rendelete (2008. június 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 526/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

  

A Bizottság 527/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

5

  

A Bizottság 528/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

7

  

A Bizottság 529/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívásáról szóló 1060/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 530/2008/EK rendelete (2008. június 12.) az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45 °-ától keletre és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhalra irányuló halászatot folytató erszényes kerítőhálós hajók vonatkozásában alkalmazandó sürgősségi intézkedések meghozataláról

9

  

A Bizottság 531/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 532/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács és Bizottság

  

2008/438/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2008. május 14.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről

15

  

Tanács

  

2008/439/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 9.) a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat módosításáról

17

  

Bizottság

  

2008/440/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 28.) az Egyesült Királyság által bejelentett, a WRAP nyomtató- és írópapír részét érintő állami támogatásról – a nyilvántartásba vétel a C 45/05 számú dokumentummal történt (az értesítés a C(2007) 5421. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office