Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 70
51. évfolyam
2008. március 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 224/2008/EK rendelete (2008. március 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 225/2008/EK rendelete (2008. március 13.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 226/2008/EK rendelete (2008. március 13.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

5

  

A Bizottság 227/2008/EK rendelete (2008. március 13.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

6

 

*

A Bizottság 228/2008/EK rendelete (2008. március 13.) az 595/2004/EK rendeletnek a szállítások és közvetlen eladások ellenőrzésének kiterjedése tekintetében történő módosításáról

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/220/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 12.) a 2003/135/EK határozatnak a Rajna-vidék–Pfalz és Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi tartományok (Németország) egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 887. számú dokumentummal történt)

9

  

2008/221/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 12.) Franciaország tengerentúli megyéiben a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre vonatkozó programhoz 2008-ra nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2008) 925. számú dokumentummal történt)

13

  

2008/222/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 13.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló 2004/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 932. számú dokumentummal történt) (1)

17

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/223/KKBP közös álláspontja (2008. március 13.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék megbízatása végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról

22

  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Magyar Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés 35. cikkében említett jogi aktusokra vonatkozóan a Bíróság előzetes döntéshozatali hatáskörének az általuk történő elfogadásáról tett nyilatkozatával kapcsolatos tájékoztatás

23

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2006. szeptember 15-i 2006/683/EK, Euratom tanácsi határozathoz (  HL L 285., 2006.10.16.)

24

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office