Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 62
51. évfolyam
2008. március 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 205/2008/EK rendelete (2008. március 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 206/2008/EK rendelete (2008. március 5.) az 1002/2007/EK rendelet által az Egyiptomból származó és onnan érkező rizsre vonatkozóan megnyitott vámkontingens keretében 2008. február 22-tőlfebruár 29-ig benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 207/2008/EK rendelete (2008. március 5.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a fiatalok munkaerő-piaci bevonására vonatkozó 2009. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról (1)

4

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról (kodifikált változat) (1)

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/202/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. január 28.) az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás megkötéséről

23

  

Az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás megkötéséről

24

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 329/05/COL (2005. december 20.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak a megfelelő intézkedésekre vonatkozó javaslatot tartalmazó ötvennegyedik módosításáról

30

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 320/06/COL (2006. október 31.) a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és a 2006. szeptember 6-i 246/06/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről

44

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office